Page 1

SOLID CONTROL FOR ESL MILK Our solutions for ESL production deliver solid control – to extend and protect the value of your ESL milk all the way from raw milk to the consumer. With our complete portfolio and over 120 years in dairy technology expertise, you secure the highest possible ESL product quality and production efficiency to meet your specific needs. To learn more visit www.tetrapak.com. Tetra Pak,

and PROTECTS WHAT’S GOOD are trademarks belonging to the Tetra Pak Group.

2 Smør er ikke bare smør s. 6

Modermælkserstatning i fokus for forskning – s. 8

Mejeriuddannelse i Kina efter dansk forbillede – s. 11

26. januar 2018 131. årgang


Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ans. redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen (AC) Redaktør Lars Winther (LW) Redaktionssekretær Jette Rohde (JRO) Programkoordinator Cand.scient.soc Isabel Sande Frandsen (ISF) Regnskab og administrationssekretær Markedsøkonom Bettina M. NIelsen (BMN) Kontorelev Camilla Winther Hansen Annoncer: Stillings/rubrikannoncer sendes onsdag kl. 12.00, ugen før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.750 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.375- kr./år inkl. moms. Europa: 1.625,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.825‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Online ISSN 2245-991X Medlem af:

Leder

Fællesskabet viser forbrugerne smørvejen   Af Lars Winther 

Et af højdepunkterne i min arbejdsuge i uge 3 var deltagelsen i Mejeriforeningens Masterclass i smør. Et arrangement, som havde samlet 28 forskellige madpersonligheder, som typisk er vældig kommunikerende på hver deres medie. Gruppens viden om smør var tydeligvis varierende, når det gjaldt historie, fremstilling, kvalitetskontrol og udbud. Men gode smagsløg og lysten til at blive klogere var ganske åbenlys, og ingen holdt sig tilbage med at skovle en ordentlig klump smør ind og lade fedt, salt og syre bide i ganen. Mejeriforeningen er som fællesskabets brancheforening den helt rigtige organisation til at føre an, når mejeribrugets mangfoldighed skal formidles. Med små og store virksomheder i medlemskredsen kan man både lave en afbalanceret præsentation, som både yder store Arla retfærdighed samt viser eksempler på de mange små mejerier, som har hver deres håndværksmæssige nicheprodukter på markedet. Det gavner hele branchen og bidrager utvivlsomt til en større bevidsthed om Danmarks position som en stor mejerination. Et land, som kan producere de store tonnager med ensartet smør af meget høj kvalitet, som kan købes over hele verdenen i form af Lurpak. Og samtidigt et land, som bevarer en underskov af mindre mejerier, som har hver deres specialprodukt med hver deres kant i smag og konsistens. Derfor er der grund til at kippe med flaget, når Mejeriforeningen afsætter ressourcer til en landsdækkende turne i smørrets tjeneste, så op mod 130 madformidlere får øjnene op for kvalitet og mangfoldighed i det danske smørudbud. Og helt rigtig set, at Danbo, fløde og creme fraiche kan være lige så interessante emner til en kulegravning, når Mejeriforeningen i de kommende uger afvikler Masterclasses i disse emner i København. ■

 Indhold  3 4

Mejeribrugets Dag - program

6 8

Smør er smart

10

Yiwei er vild med Mejeri-Danmark

Laude – Tetra Paks nye familiemedlem

Forskning i modermælks­ erstatning

11 13 14 17 18

Mejeriuddannelsen i Kina Dairy Students Club Kort fortalt Personalia Leverandøroversigt

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

2

MÆLKERITIDENDE 2018

NR. 2


Mælkens værdier og udfordringer sættes under lup på Mejeribrugets dag Af Lene Mikkelsen Walsh

Et af årets store mejerfaglige arrangementer, Mejeribrugets Dag, finder sted den 7. februar 2018 på Kold College. Som sædvanlig byder dagen på en vifte af indslag fra virksomhedsbesøg over foredrag til produktudstilling. Hertil kommer lidt godt til ganen og en snak med branchekolleger. Arrangementet plejer at trække omkring 500 deltagere. - Årets tema hedder ”Mælk – med en god smag i munden”. Temaet har en dobbelt betydning og handler dels om, at mejeriprodukter indeholder så meget godt for vores sundhed, dels om de udfordringer, mejeribranchen står over for med et faldende forbrug og stigende kritik af mælken, som vi gerne vil give et gensvar, siger chefkonsulent Lars Johannes Nielsen, Landbrug & Fødevarer, der står for planlægningen af arrangementet. - Gennem en række cases vil vi vise, hvordan mejerierne bruger mælken til differentierede produkter så som energitæt is og designermælk. For at få hele mælkespektret i spil med har vi inviteret Prof. dr. Med. Arne Astrup til at give et foredrag om fakta og myter omkring mejeriprodukter og sundhed.

Mejeribranchen kan lære af andre Lars Johannes Nielsen fremhæver desuden virksomhedsbesøget hos Sanovo Technology, der er førende inden for håndtering af æg og udnyttelse af deres værdistoffer. Virksomhedens produktionsanlæg rummer mange højteknologiske løsninger, der kan sammenlignes med mejeriernes, og har således også mejeriingeniør blandt sine ansatte. Chefkonsulenten ser mange synergier i at besøge og lære af virksomheder uden for mejeribranchen. Når det er sagt, så er Mejeribrugets Dag i bund og grund en dag, hvor branchefolk mødes og netværker fagligt og socialt med ”konkulegaerne”, som han udtrykker det.

NR. 2

Program for Mejeribrugets Dag Som tidligere er programmet for mejeribrugets Dag delt op i flere moduler, som deltagerne kan vælge imellem. Virksomhedsbesøg Sanovo Technology, førende selskab inden for ægbehandling og forarbejdning. 09:15 - 11:30. Sanovo Technology, Datavej 3, 5220 Odense SØ Rundvisning på Kold College 13:00 - 13:3o - med udgangspunkt fra "Store torv". Træningsmejeriet er åbent for publikum 13:00 - 13:30 med udgangspunkt fra "Store torv" Mejeriforeningen har ordet 13:00 - 13:30. Auditoriet v/ Store torv Foredrag i festsalen på Dalum Landbrugsskole 14:00 - 16:00. Tema: Mælk – med en god smag i munden 1. Fakta og myter omkring mejeriprodukter og sundhed v/ Institutleder Prof. dr. Med. Arne Astrup, Institut for Idræt og Ernæring 2. Energitæt is, hvorfor og hvordan? v/ Mejeriejer Niels Henrik Lindhardt, Åbybro Mejeri 3. Hvilke faktorer afgør forbrugernes valg af drikkevarer i køledisken? v/ Ernæringschef mejeri Merete Myrup, L&F 4. ”Designermælk” en case fra AFI v/ Anders Steen Jørgensen, Chef for Pediatrics, AFI 5. Urmælk – hvorfor og hvad er det? v/ Mejeridirektør Poul Johannes Pedersen, Thise Mejeri Kredsudstilling 16:00 - 18:30 Efter de faglige indlæg er der sædvanen tro kredsudstilling i Dalum Landbrugsskoles hal. Se bedømmelserne, besøg virksomhedsstandene og få en god snak med andre mejerifolk. Tapas buffet 17:20 - 18:30 v/ Skolepraktik afdelingen, Kold College

De står bag dagen Mejeribrugets Dag er et samarbejde for alle mejerier mellem Mejeriforeningen, Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Dansk Mejeriingeniør Forening, Danmarks Mejeritekniske Selskab, Kredsudstillingsudvalget og Kold College.

Ud over de faglige indlæg er Mejeribrugets Dag en dag, hvor branchefolk mødes og netværker med ”konku-legaer”, siger chefkonsulent Lars Johannes Nielsen, Landbrug & Fødevarer, der står for planlægningen af arrangementet.

MÆLKERITIDENDE 2018

3


Hollændere med osteforme trives i Tetra Pak-familien Opkøbet af Laude med produktion af osteforme og valleopsamlingsudstyr har tilført masser af knowhow til Tetra Paks osteanlægskoncept.

  Af Lars Winther 

I foråret 2016 kunne Tetra Pak fejre et nyt familiemedlem, da overtagelsen af Laude var en realitet. Efter at den hollandske producent af osteforme blev indlemmet i koncernen, kan Tetra Pak nu tilbyde udstyr til et komplet osteanlæg, hvor alt bærer Tetra Paks eget kvalitetsstempel. Og halvandet år efter indgåelsen af det nye ægteskab er begge parter godt tilfredse med den nye konstruktion. - Det er en kæmpefordel for Laude, at vi nu er en integreret del af en global koncern med adgang til hele det store salgsapparat med 170 afdelinger over hele verdenen, siger Jan K. Mulder, som er direktør for salg og udvikling i Laude, der i 2017 var repræsenteret på International FOOD Contest i Herning for første gang. - Samtidigt er det vigtigt, at vi har bevaret vores hidtidige organisation på vores hovedmarkeder i Europa, hvor vi med 50 års historie i forvejen er veletablerede som en af de markedsledende producenter, når det gælder osteforme, siger Jan K. Mulder og understreger, at Laude fortsat leverer osteforme til alle formål og mejerier – uanset om der står Tetra Pak på selve ostelægget.

Jan K. Mulder med Laudes osteforme.

Familieejede virksomheder Frem til overtagelsen var Laude ejet af familien Rienks. Jan K. Mulder, som har været i Laude i 16 år, er ikke i tvivl om, at den svenske moderkoncerns tilsvarende familieejede konstruktion var en medvirkende faktor til salget.

4

MÆLKERITIDENDE 2018

- Vi deler de samme værdier, som er præget af stabilitet og langsigtet udvikling fremfor hurtig vækst. Det passer fint med markedet for gule oste – især når man producerer forme, der kan holde over 25 år, siger hollænderen.

Udviklingsafdelinger skaber synergi Hos Tetra Pak er man også godt tilfredse med det nye familiemedlem. - Vi har fået vores missing link på plads, så vi nu råder over hele paletten

NR. 2


Fakta – Tetra Pak Danmark

Fakta – Laude

Leverer emballageløsninger samt komplette fødevareanlæg med særlig fokus på kategorierne Dairy, Beverage samt Cheese - og Icecream. Her hjælper Tetra Pak mejerierne med alt indenfor procesdesign, knowhow, key components og Technical Service. I mange af kategorierne er Tetra Pak førende med komplette procesløsninger fra egne Business Units og datterselskaber. Udstyr til osteproduktion omfatter alle processer – lige fra indvejning af mælk, ostning, presning, saltning og lagring. I Danmark håndteres udstyr til osteproduktion fra Tetra Paks kontor i Århus, tlf. 89 39 39 39 eller http://www.tetrapak.com/.

• Producerer osteforme i plastik med mikrohuller til hårde og mellemhårde, gule oste. • Formene er typisk specialproducerede til helt specifikke osteanlæg. • Har hovedsæde i Ter Apel i det nordlige Holland med ca. 50 medarbejdere. • Osteforme sælges både som en del af et samlet osteprojekt, som et nyt salg eller som et udviklingsprojekt, hvor et mejeri ønsker at afprøve Laudes nuværende osteforme. Kunden kan også have specifikke ønsker til nye osteforme eller behov for andre designløsninger. • I Danmark varetages salget enten direkte af Erik Prins og Jan K. Mulder, begge fra Laude, eller fra Tetra Paks markedsselskab i Danmark. Se mere på https://www.laude.nl/

Kim Andersen, Cheese Category Manager i Tetra Pak.

med alle dele til et komplet osteanlæg. Det gælder lige fra indvejningen af mælken til presning af osten og håndtering af vallen. Det er altså et godt salgsargument, når du skal finde enten nye kunder eller tilbyde upgrade til eksisterende kunder, siger Kim Andersen, Cheese Category Manager i Tetra Pak. De to selskaber kendte allerede hinanden ret så godt, da Tetra Paks osteanlæg i forvejen hovedsageligt var baseret på forme fra Laude. - På den måde har det været nemt at integrere Laude, da vi i forvejen arbejdede tæt sammen omkring hinandens tekniske udstyr, siger Kim Andersen, som har oplevet god synergi efter overtagelsen. - Når man kobler to udviklingsafdelinger sammen, får de to parter typisk øje på detaljer, som den anden part måske

NR. 2

ikke har været tilstrækkelig opmærksom på. Eksempelvis har samarbejdet givet mere fokus på hele tømmeproblematikken, hvor osten er ret skrøbelig, når den forlader formen, siger Kim Andersen. Han er også godt tilfreds med de partnerskabsaftaler, som hollænderne har taget med ind i Tetra Pak. - Laude er meget mere end bare forme og valleopsamling, fordi de har samarbejde og partnerskabsaftaler med flere andre producenter, som leverer dele til osteanlæg – eksempelvis hele presseteknologien. Derfor har de stor know-how om mange elementer i ostefremstilling, lyder det fra Tetra Pak-chefen, som roser det nye familiemedlem for høj fleksibilitet og parathed til at imødekomme alle tænkelige behov fra mejeriindustrien i både små og store produktionsserier. ■

Laudes valleopsamling Laude producerer også et unikt og populært opsamlingssystem til valle under osteformene. Princippet består i, at osteformen placeres i en separat bakke, hvor al vallen kan opsamles gennem efterpresningen. Vallen opnår en forbedret økonomi, idet al presse-valle kan sælges som 1. klasses valle. Forme, låg og bakker rengøres efter hver cyklus og dermed er der ingen gammel valle i systemet. Valle i efterpressen er grobund for uønsket bakterievækst, men med det nye bakkekoncept skal ingen transportbånd eller presserør CIP vaskes efter hver produktionsdag, og generelt opnås en langt højere hygiejne i hele osteriet.

MÆLKERITIDENDE 2018

5


Foto: Jesper Rais

Smør er smart 12 forskellige slags smør blev gnasket, gurglet og spyttet ud igen, da 28 madformidlere mødtes til én af Mejeriforeningens Masterclasses med fokus på smør.   Af Lars Winther 

28 madformidlere mødtes onsdag d. 17. januar hos Brdr. Koch i Århus. Anledningen var afholdelsen af én af de fire Masterclasses med fokus på smør, som Mejeriforeningen afholder her i januar og februar. Formålet var at grave sig ned dybt ned i smør, så deltagerne efterfølgende ville være opdaterede på historie, teknik og nye trends på markedet. Inden smørret kom i fokus genopfriskede Rasmus Holmgård, som selv er journalist med interesse for mad – og hyret til at supportere masterclass’erne – dog lige mælkens mangfoldighed. Første runde havde nemlig fokus på markedets mange nye typer konsummælk, og forsamlingen fik lov at starte med en blindsmagning af seks forskellige typer drikkemælk af de fede typer.

producerede smørret. Dette har været afgørende for et eksporteventyr, hvor Danmark frem til 2. verdenskrig var verdens største smøreksportør.

Holstebro Mejeri kvalitetssikrer I dag fylder smør knap så meget i den danske mejerieksport, men på Holstebro Mejeri leverer man fortsat op mod 100.000 ton til eksportmarkedet. En del af dette smør har mejeriteknolog Jakob Pedersen haft fingrene i – både som en del af produktionen og som en del af det kvalitetshold, som sikrer, at al smør lever

op til Lurpak-standarderne. Jakob Pedersen er endvidere tilknyttet den løbende bedømmelse ved mejeribrugets Kredsudstillinger samt International FOOD Contest og kan derfor med rette betegnes som smørekspert. På Masterclass gav han en teknisk indføring i produktion på smørkanon og i kærne – og var endvidere med til at forklare den tekniske baggrund bag de mange smagsnuancer i de forskellige typer smør.

Afslutning: Råmælkssmør Og dagens 12 smørtyper viste en betydelig spændvidde på det danske

Syrevækker og Lurmærke Herefter var smagsløgene tunet ind på mælkefedt, og forsamlingen startede med at ryste sit eget smør med Signatur Syrnet Fløde fra Naturmælk i et syltetøjsglas. Inden smørsmagningen gik i gang gav madhistoriker Asmus Gamdrup et hurtigt tilbageblik i dansk smørhistorie. Udover andelsbevægelsen og en række teknologiske udviklingsspring pegede han på to forhold, som har været afgørende for dansk smørs position i dag: Industriel syrevækker på flaske samt lurmærket, som begge har betydet et ensartet og højt kvalitetsniveau uanset hvilket mejeri, der

6

MÆLKERITIDENDE 2018

Malou Rotvel Pagh, som står bag klidmoster.dk, havde godt styr de fleste smørtyper i blindsmagningen. Hun har typisk 4-5 slags smør i sit køleskab til forskellige formål. Småkager kræver eksempelvis Arla Unika-smør, mener hun.

NR. 2


Mejeriteknolog Jakob Pedersen tjekkede sig egen smør fra Holstebro Mejeri – og fandt i øvrigt en lille fejl i udseendet, som trak ned i karakteren.

12 slags smør til blindsmagning Arla usaltet sweetcream (Bio Butter) Arla Lurpak usaltet Arla Økologisk Lurpak Saltet sweetcream Arla Lurpak Arla Lurpak (modnet) Thise Saltet smør, øko Lindved Mejeri gl.dags Kærnesmør Sønderhaven gl.dags Kærnet Aabybro Mejeri gl.dags Kærnet Thise Smør med Læsø Sydesalt, kærnesmør, øko Arla Unika med Læsø Sydesalg, kærnesmør, øko Sèvre & Belle La Baratte du Crémier, ikke-pasteuriseret kærnesmør

Dagens vært, Lasse Koch fra Brdr. Koch, bruger både almindeligt smør samt klaret og brunet smør i mange sammenhænge. Brunet smør bruges eksempelvis til at marinere oksekød fire dage i vakuum, ligesom dagens is var baseret på brunet smør.

smørmarked. Lige fra de usaltede og usyrnede typer som Arla Usaltet Sweetcream til en række smørtyper produceret på gammeldags kærne. Endelig var sidste smagsindslag af udenlandsk herkomst, idet et fransk smør lavet af råmælk gav meget kraftige og helt anderledes smagsnuancer. Efter 12 skefulde blindsmagning med rent smør af forskellig herkomst var aftenens deltagere ikke i tvivl – smør rummer mange spændende muligheder og smagsnuancer. ■

Mejeriforeningens Masterclasses Danskerne interesserer sig mere end nogensinde for mad. Og mejerierne tænker mere innovativt end nogensinde indenfor stort set alle produktkategorier. For at bygge bro over dette har Mejeriforeningen i 2016 etableret konceptet Masterclass, hvor man sætter fokus på en specifik produktkategori og graver sig grundig ned i den faglige substans. Denne gang er fokus på smør, hvor man i de senere år har set en spændende produktudvikling og en trend på gourmetrestauranterne, som arbejder kreativt med forskellige typer smør. Målgruppen for Masterclasses er madformidlere. Dette dækker over en stor gruppe mediepersoner, som enten blogger på nettet, har tilknytning til madredaktioner på forskellige medier eller blot er kendte personligheder indenfor mad eller gastronomi. - Mejeriforeningens strategi er at skabe interesse og viden blandt disse formidlere i håb om, at de gennem deres

NR. 2

respektive medier kan være med til at sætte en tilsvarende dagsorden i en bredere forbrugergruppe, forklarer Louise Poulsen, Marketing Project Manager i Mejeriforeningen og projektleder for Masterclass. Der er foreløbigt tilmeldt over 130 formidlere til de fire smør-Masterclasses i hhv. Aalborg, Aarhus, Odense og København, hvor hovedstaden yderligere byder på Masterclasses i fløde, cremefraiche og Danbo-oste. Arrangementerne er typisk koblet sammen med en middag på en ’interessant’ restaurant, som også fungerer som lokkemad for formidlerne. Og de er sjældent i den billige ende. - Hvis man sammenligner udgiften med prisen på annoncering i de store medier, så er det stadig en billig måde at kommunikere på. Og vi tror på, at effekten er større med denne model, siger Louise Poulsen. ■

MÆLKERITIDENDE 2018

7


Skånsom varmebehandling optimerer mælkeproteiner til nyfødte En mildere varmebehandling af mælkeproteiner styrker modning og beskyttelse af tarmen hos nyfødte og forbedrer kvaliteten af modermælkserstatninger og donormælk.

Af professor Per T. Sangild, lektor Stine B. Bering, adjunkt Duc Ninh Nguyen og adjunkt Yanqi Li, Sektion for Komparativ Pædiatri og Ernæring, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet.

Forskere ved Københavns Universitet dokumenterer de fysiologiske effekter hos nyfødte ved mildere varmebehandling af bioaktive mælkeproteiner med fokus på human donormælk og valleproteinkoncentrat til modermælkserstatninger. Det sker i samarbejde med Arla Foods Ingredients i et forskningsprojekt under Mejeribrugets ForskningsFond.

Den første ernæring Brystmælk er designet til nyfødte, både som ernæringskilde, men også til at modne tarmen til fordøjelse af føde og etablering af en sund tarmflora. Derudover medvirker det høje indhold af vækstfaktorer, antimikrobielle og immunmodulerende stoffer i mælken til beskyttelse mod infektioner. Amning giver særlig modstandsdygtighed over for infektioner og sygdomme i det tidlige liv. Ved amning indtages brystmælken frisk, hvorimod modermælkserstatninger er baseret på behandlede produkter, herunder valleproteinkoncentrat (WPC) fra komælk. WPC-produktion inkluderer varmebehandling, hvilket nedsætter bioaktiviteten. Dette formodes at være en afgørende faktor for den mindre modstandsdygtighed overfor infektioner ved indtagelse af modermælkserstatning. Dette bevirker også, at human donormælk er den foretrukne ernæring, når mors egen mælk ikke er tilstrækkelig, særligt til eksempelvis for

8

MÆLKERITIDENDE 2018

tidligt fødte børn som er følsomme og umodne omkring fødsel. Grundet risici for overførsel af virus og bakterier bliver donormælk fra mælkebanker pasteuriseret. Det formodes at reducere bioaktiviteten og dermed forringe mælkens kvalitet, hvilket har stor betydning i det tidlige liv.

Bevaring af donormælks gavnlige virkninger Donormælk pasteuriseres ved Holderpasteurisering, hvor mælken opvarmes til 62.5°C i 30 min. I forskningsprojektet blev bioaktiviteten samt den fysiologiske effekt af Holder-pasteuriseret donormælk sammenlignet med ubehandlet donormælk og donormælk pasteuriseret ved UV-C-bestråling, som ikke inkluderer varme. Donormælken blev indsamlet i Kvindemælkcentralen, Hvidovre Hospital, og blev testet i vores unikke og

internationalt anerkendte grisemodel for følsomme, nyfødte børn. I alt 57 griseunger blev leveret ved kejsersnit cirka 10 dage før normal fødsel, og de blev herefter ernæret med de tre forskellige grupper af donormælk, ubehandlet, Holder-pasteuriseret, og UV-C bestrålet. Efter ni dage blev grisene aflivet og en lang række af parametre målt til bestemmelse af vækst, tarmstruktur og funktion og bakteriel infektion. En lang række bioaktive komponenter, der blev målt, viste at være tydeligt mindsket ved Holder-pasteurisering, mens UV-C-bestråling bevarede de bioaktive komponenter intakte i lighed med den ubehandlede donormælk, herunder blandt andet laktoferrin. Den bevarede bioaktivitet i UV-C-bestrålet donormælk viste tydelige gavnlige effekter på tarmen i de nyfødte grise med forbedret vægtøgning, bedre tarmvækst og enzymaktivitet

Kort resumé Mælk indeholder vigtige bioaktive komponenter, der modner og beskytter tarmen samt beskytter immunsystemet mod infektioner. Vi har vist, at behandlingen af frisk mælk ved pasteurisering og øvrige processer er afgørende for, hvor godt de gavnlige stoffer i mælk bevares. UV-C-bestråling bevarer bioaktiviteten af proteiner i donormælk bedre end Holder-pasteurisering, og mildere varmebehandling af WPC-produkter til modermælkserstatninger kan forbedre modning og beskyttelse af den nyfødtes tarm. Bioaktivt WPC kan danne basis for et forbedret kvalitetsprodukt til modermælkserstatninger med det mål at øge nyfødtes sundhed og nedsætte deres infektionsrisici.

NR. 2


Projekt under Mejeribrugets ForskningsFond

samt øget modstandsdygtighed overfor bakteriel infektion indikeret ved lavere antal bakterier i knoglemarven.

Bioaktivt WPC tættere på human mælk Kompositionen af mælk er unik for hver dyreart, men selv inden for hver art er diversiteten stor. Human mælk og bovin mælk varierer i deres indhold af forskellige komponenter; blandt andet udgør komplekse strukturer af oligosakkarider en meget større andel i human mælk. Mange mælkeproteiner er til stede på tværs af arter, men koncentrationen af de specifikke proteiner er forskellig. WPC indeholder mange af de bioaktive proteiner, som også findes i human mælk. Det er derfor sandsynligt, at den reducerede beskyttelse fra modermælkserstatninger først og fremmest skyldes, at proteinernes bioaktivitet er mindsket under behandlingen (filtreringsprocesser, varmebehandling), mere end at de er baseret på komælk frem for human mælk. I forskningsprojektet blev det derfor undersøgt, om et mildere varmebehandlet WPC-produkt produce-

NR. 2

ret af Arla Foods Ingredients havde bedre tarm- og immunmodulerende effekter sammenlignet med konventionelt WPC. I samme grisemodel som for donormælk-studiet (beskrevet ovenfor) blev 31 nyfødte grise fodret med modermælk baseret på enten bioaktivt eller konventionelt WPC i fem dage. Den mildere varmebehandling viste også her en øget bioaktivitet af blandt andet laktoferrin. Grisene havde også bedre fødevaretolerance, tarmstruktur og tarmfunktion, og de udviste øget fysisk aktivitet, som kan indikere bedre velvære og/eller øget hjerneudvikling. Dette indikerer, at fokus på mildere varmebehandling af proteinkoncentrater kan lede til modermælkserstatninger, der er tættere på de gode virkninger af mors egen mælk.

Betydning for nyfødte børns sundhed Resultaterne understreger betydningen af kvaliteten af de mælkebaserede diæter, som fungerer som alternativer til mors egen mælk (modermælkserstatning, human donormælk). Vi har

Titel: Mildt varmebehandlet bovint valleproteinkoncentrat som supplement til modermælkserstatning og human donormælk Projektleder: Lektor Stine Brandt Bering Deltagere: Professor Per Torp Sangild, adjunkt Yanqi Li, adjunkt Dun Ninh Nguyen, lektor Dereck Chatterton, og lektor Thomas Thymann fra Københavns Universitet samt Anne B. Lau Heckmann og Anne Kvistgaard fra Arla Foods Ingredients. Projektperiode: 1. januar 2016 til 31. december 2016. Hovedformål: At undersøge effekten af mildere varmebehandling af valleproteinkoncentrat og UV-C pasteurisering af human donormælk på mælkebioaktiviteten til stimulering af tarmmodning og beskyttelse i for tidligt fødte grise og i en tarmcellemodel for følsomme, nyfødte børn.

vist, at anvendelse af UV-C bestråling i stedet for traditionel Holder-pasteurisering af donormælk, samt en mildere varmebehandling ved fremstilling af WPC-produkter, øger bioaktiviteten af mælkeproteiner og har en positiv fysiologisk effekt i tarmen hos nyfødte. Herved styrkes den nyfødtes immunsystem og tarmsundhed. I første omgang vil dette have særlig relevans for følsomme, nyfødte børn, men optimerede WPC-produkter vil potentielt også kunne bidrage til øget tarmsundhed hos nyfødte generelt. Mælkeprodukter anvendes også i behandlingen af visse voksne patienter og forbedret aktivitet af mælkeprodukter kan potentielt mindske tarminflammation hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom (Crohns sygdom, ulcerativ colitis) eller patienter i behandling med kemoterapi. ■

MÆLKERITIDENDE 2018

9


Yiwei er vild med MEJERI-DANMARK 25-årige Yiwei Chen dimitterede som mejeriingeniør i sommeren 2017. Hun ser sit uddannelsesvalg som et lykketræf, men ikke uden omkostninger.   Af Lene Mikkelsen Walsh 

Med en kinesisk bacheloruddannelse i ”Food Science and Engineering” kom Yiwei Chen til Danmark i 2014 for at tage en kandidatuddannelse. Og sidste sommer kunne hun så skrive ”Master in Dairy Science and Technology” eller i daglig tale mejeriingeniør på visitkortet. I dag arbejder hun hos Mille Foods med modermælkserstatninger. Hun er meget glad for sit uddannelsesvalg både indholdsmæssigt og geografisk. - Det er meget almindeligt, at unge kinesere vælger at studere i udlandet. Jeg var interesseret i fødevareteknologi, men at det lige blev en specialisering inden for mejeri opstod først, da jeg så programmet for Københavns Universitet, fortæller Yiwei, der havde flere lande og universiteter i kikkerten, da hun skulle vælge videreuddannelse. - Jeg valgte blandt andet Danmark, fordi her ikke er så mange kinesere. I USA, hvor der er rigtig mange, er det meget let at falde ind i de kinesiske cirkler. Jeg ville gerne væk fra min trygheds-zone, forklarer hun. Yewei var tiltrukket af de mange muligheder, uddannelsen som mejeriingeniør indeholdt, ligesom det tiltalte hende, at den både indeholdt teori og praksis. - I Danmark er der en tæt relation mellem universiteterne og industrien, vi er på mange ekskursioner og har folk fra industrien til at holde foredrag på universitetet. Den tradition har vi ikke i Kina, siger hun.

Den dansk-kinesiske forbindelse Yiwei har siden erfaret erfaret, at der er mange forbindelser mellem Danmark

10

MÆLKERITIDENDE 2018

I 2016 var Yiwei Chen i praktik på Arlas produktionsanlæg Arinco i Videbæk. Privatbilledet er taget ved den nærliggende Skjern Å.

og og Kina i relation til mejeribranchen, som hun måske kan høste fordel af, hvad enten hun fortsætter med at arbejde her eller tager tilbage til Kina. - Jeg er meget ivrig efter at knytte forbindelser og ser mange muligheder. Jeg føler mig meget heldig, siger hun uden at blive helt præcis på sine fremtidsplaner, men tilføjer, at for unge kinesere, der tager til udlandet, handler det både for at få livserfaring og om at hente viden og værktøjer. - Unge kinesere har en meget international tankegang, siger Yiwei. Hun understreger samtidig, at mejeriindustrien i Kina er under hastig udvikling i forhold til at at tilbageerobre forbrugernes tryghed for fødevaresikkerhed og kvalitet, selvom mange efter mælkepulverskandalen i 2008 har en tro på, at udenlandske produkter er bedre. Derfor er der mange mejeriselskaber, som ønsker samarbejde med eller plads på det kinesiske marked. Set fra Yiweis

personlige perspektiv åbner situationen mange muligheder.

Yiwei fik lavet loven om Selvom Yiwei på alle måder har været glad for sin uddannelse i Danmark, så har der været et lille skår i glæden i forhold til hendes opholdstilladelse/ visa. Der viste sig at være en grå-zone, hvor de danske myndigheder havde den opfattelse, at hun arbejdede ulovligt under sin projektperiode hos Arla. - Jeg blev nødt til at forlade Danmark i cirka fire måneder, men til sidst lykkedes det blandt andet med hjælp fra Københavns Universitet at få ændret immigrationsloven, så jeg og kommende studenter kan få praktisk erfaring under vores studier. Det betød, at jeg blev forsinket under uddannelsen, til gengæld oplevede jeg en stor opbakning fra for eksempel universitetet, professorer, DI, CP Kelco, Arla og den kinesiske ambassade i Danmark, fortæller hun.  ■

NR. 2


Ét-barns politikken i Kina medfører, at kun det bedste er godt nok for dit barn, derfor vil man gerne købe højkvalitets-levnedsmidler fx danske mejeriprodukter som her fra Arla. Foto: Arla Foods

Mejeriuddannelsen i Kina har dansk DNA Den første og eneste mejeriskole i Kina er etableret efter dansk forbillede og med dansk hjælp.

Af fhv. forstander J.M. Buch Kristensen, buchk@os.dk

Kina har ikke en lang tradition for mejeriuddannelse eller i det hele taget for mejeribrug. Den første mejeriskole blev etableret i 1986 i 9,9-millionbyen Harbin i Heilongjiang provinsen i det nordligste Kina. Heilongjiang Dairy Training Center (HDC) var sponsoreret af Danida og er baseret på den samme undervisningsmodel som Dalum tekniske Skole (nu Kold College). Alle lærere in spe på HDC var i 1984, først på et 6 mdr. kursus på Dalum tekniske Skole, herefter blev hele centret opbygget i 1984-86 efter mit oplæg. I Kina blev mit oplæg kaldt: ”The book of Buch”. HDC var det første moderne mejeritræningscenter i Asien og det første

NR. 2

i hele Kina, der kombinerede teoretisk mejeriundervisning med praktisk mejeritræning. HDC har lige siden 1984 holdt tæt kontakt med Dalum tekniske Skole, i dag Kold College. Mejerilærerne Leif Salling, Hans Jessen, Poul Verner Hansen, Gunner Bak Andersen fra Dalum og lektor E. Waagner Nielsen fra Landbohøjskolen har sammen med undertegnede flere gange været på HDC for at undervise lærerne på centret i moderne mejeribrug. Direktør Hans Skjerning og uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen fra Kold College har senest været på HDC for at holde foredrag om mejeriuddannelsen i dag i Danmark. Ligeledes har flere af lærerne fra HDC været i Dalum for at lære nyt. Alt sammen for at lærerne på mejeritræningscentret i Harbin kan være up to date med den nyeste internationale mejerividen.

Den eneste mejeriskole i Kina I dag er HDC Kinas eneste mejeritræningscenter. Siden 1986 har HDC ud-

dannet 24.000 elever fra hele Kina på et 2 års certificat –kursus. Yderligere har 45.000 kursister gennemført et kort 15 dages kursus inden for forskellige emner i kinesisk mejeribrug. 120 kursister fra hele Asien har gennemgået et af HDC´s internationale mejerikurser (se faktaboks om uddannelserne). Tidligere gennemførte Dalum tekniske Skole i 1986 desuden et 6 mdrs. træningskursus for 20 kinesiske ingeniører, dyrlæger, agronomer og laboratorieteknikere for at uddanne dem til mejerilærere på et helt nyt mejeritræningscenter i Shanghai. Dette mejeritræningscenter var også sponsoreret af Danida. Ligeledes sponsorerede Sverige gennem Tetra Pak og Alfa Laval i 1985 et mejeritræningscenter i Beijing. Begge disse mejeritræningscentre er imidlertid lukket i dag af økonomiske årsager. Den kinesiske stat giver ikke tilskud, så centrene måtte selv tjene de penge, der var nødvendige for at drive dem, og det har ikke været muligt.

MÆLKERITIDENDE 2018

11


Universitetsuddannelse i mejeribrug Der er mange universiteter i Kina, som gennemfører en levnedsmiddelingeniøruddannelse, men mejeribrug og mejeriteknologi er kun en lille del af den teoretiske undervisning på universiteterne. Der findes enkelte universiteter, som sender deres levnedsmiddel-studerende ud i praktisk træning på et mejeri i Kina. Det er dog kun HDC, der har et træningsmejeri som på Kold College. Chendong College of Northeast Agriculture University i Heilongjiang provinsen er i samarbejde med HDC begyndt at give deres levnedsmiddelingeniørstuderende et islæt af mejeribrug i deres undervisning. Det er ikke tilfældigt, at det særlig er i Heilongjiang provinsen at der er god gang i mejeriundervisningen. Heilongjiang provinsen kaldes også i Kina for ”The Dairy Land of China”, da det er her, at Kinas mejerbrug er koncentreret, fordi der i Heilongjiang provinsen findes en fantastisk stor græsslette på størrelse med Frankrig. Provinsen har derfor det største antal malkekøer, og den højeste produktion af mælk af alle provinser i Kina.

Danmark – det store forbillede I Danmark har vi som bekendt tre niveauer inden for mejeriuddannelse – hhv. mejerist der tager 3 år, mejeriteknolog der tager 2 år ovenpå fx en mejeristuddannelse samt en en ud-

Kinas eneste mejeri­ skole ligger i Heilongj­ iang provinsen i det nordligste Kina.

dannelse til mejeriingeniør, der tager 5 ½ år. Inden for de tre niveauer kan vi tale om en stigende teoretisk og forskningsmæssig tilgang. Endvidere fra bred, almen produktorientering med alle standardprodukter – til en stigende grad af specialisering afhængig af uddannelsesniveau. I Kina har man efter den danske model også tre mejeriuddannelses- niveauer: Blue collar, som svarer til faglært mejerist tager 2 år. Efter gennemførelse af et vist antal efteruddannelseskurser tildeles man en højere status. I Kina kaldet white collar. Det tredje mejeriuddannelses-niveau i Kina er Master of Agricultural Extension med praktisk mejeribrug. Denne uddannelse tager 5 år. At der i det hele taget er en mejeriuddannelse på tre niveauer i Kina er set med kinesiske øjne, en fantastisk udvikling, som er sket igennem de sidste

Heilongjiang Dairy Training Center aktiviteter og uddannelser: Siden etableringen har Heilongjiang Dairy Training Center (HDC) opereret med flere forskellige uddannelsesforløb: 1. 2 års certificat-kursus som uddannelse til faglært mejerimand/ -kvinde (mejerist). I Kina kaldet blue collar. Dette certificat-kursus er kernen i mejeriuddannelsen i Kina. Adgangskravet til kurset er det samme som for optagelse på et universitet i Kina. 2. Korte efteruddannelseskurser på 15 dage inden for forskellige relevante mejeriteknologiske emner. Efter at have gennemført et vist antal efteruddannelses-kurser tildeles man en højere status. I Kina kaldet white collar. 3. Internationale 15 dages kurser på engelsk for deltagere fra hele Asien i yoghurt-produktion, almen mejeriteknologi og kvalitetskontrol. Disse kurser har været sponsoreret af Ministry of Science and Technology in China. 4. I samarbejde med “State Government” i Kina har HDC trænet en række fag-uddannede personer og agronomer, således at de kan erhverve en “Master of Agricultural Extension i praktisk mejeribrug”. 125. HDC MÆLKERITIDENDE 2018 forskellige internationale symposier for kinesiske organiserer også virksomheder og gennemfører diplom-kurser for deres ansatte.

30 år. Før 1986 var der overhovedet ingen mejeriuddannelse i Kina.

Mejerimarkedet i Kina er nærmest umætteligt. I Kina er der en voksende befolkning som er begyndt at interessere sig for mejeriprodukter af en høj kvalitet. Det gælder først og fremmest yoghurt, iscreme, mælkepulver, babyfood og ost, der ikke smager af ost fx mozzarella til deres populære pizzaer. Det betyder, at der i Kina i dag er langt større bevidsthed om mejeriprodukter, end der var tidligere. Det kan dansk mejeribrug uden tvivl godt drage fordel af. I Kina er der i dag en stor befolkning med en god købekraft, ligesom den almindelige kinesiske familie med kun et barn vil gøre alt for dette barn. Det betyder, at kun det bedste er godt nok, derfor vil man gerne købe højkvalitets-levnedsmidler fx danske mejeriprodukter. Man er dog også bevist om de hjemlige produkter, som takket være udviklingen i kinesisk mejeriuddannelse, efterhånden har opnået en højere kvalitet.  ■ Kilder: Jeg har fået mange informationer om mejeriudannelsen i dag i Kina af Meiyan Yu, som var elev på Dalum tekniske skole i 1984. Meiyan Yu har været direktør for HDC. Senere var hun den øverste inden for International Dairy Federation (IDF) i Kina. Meiyan Yu var secretariatschef for ”CNIDF of P.F.China”. I dag er Meiyan Yu Export Director for Beijing Jinkangpu Food Science & Technology Co. Ltd. Buch Kristensen, J. M.: Aldrig færdig – Altid på vej. Odense. 2014. Yu, Meiyan: Personlig meddelelse. Oktober 2017.

NR. 2


Dairy Students Club I november 2010 stiftede en gruppe procesteknologstuderende på Kold College en klub sammen med FMF og FTF-a. Klubben har til formål at samle mejeri- og procesteknologstuderende og støtte dem i studietiden. I 2014 blev de studerende tilknyttet Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense. I 2017 er ligeledes studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt, Vejle optaget i klubben.

Dairy Students Club

– årsmøde og hyggeligt samvær Årsmødet i Dairy Students Club bød på faglig opdatering, bowling og ny formand i form af Niels Jørgen Lindhardt. Af Bettina Nielsen

Årsmødet for de studerende på Kold College og Erhvervsakademi Lillebælt blev indledt med velkomst fra René Byrgesen fra Fynskredsen. Efter gennemgang af dagsordenen blev det tid til en tur rundt om bordet, hvor de studerende præsenterede sig og fortalte om deres baggrund for at have valgt netop procesteknologstudiet. Derefter gennemgik René Byrgesen og Bettina Nielsen fra sekretariatet bevæggrundene for at have klubben, årets aktiviteter, og hvad de studerende fik ud af at være medlem. Der blev opfordret til at komme med ønsker til virksomhedsbesøg, og at man melder sig ind i Danmarks Mejeritekniske Selskab for derved at få mulighed for at deltage i selskabets seminarer uden beregning. Efterfølgende gennemgik Anders C. Hjortshøj fra FTFa fordelene ved medlemskab af

NR. 2

a-kassen og understregede vigtigheden af at blive medlem inden uddannelsen sluttede – og helst 12 måneder før, så er medlemskabet gratis.

Nye aktiviteter Der blev talt om at arrangere et virksomhedsbesøg på f.eks. Indslev Bryggeri, så der var noget for både mejeri-, proces- og fødevarestuderende. Endvidere blev de studerende opfordret til at få en LinkedIn-profil, og der blev talt om muligheder for et kursus i LinkedIn i undervisningstiden.

Valg til klubråd De nuværende studenterrepræsentanter var enten færdige med studiet eller tæt på at være færdige, så der var behov for nye kræfter i rådet. Da der kun var fire 1. årsstuderende, blev to valgt til klubråd

og to som suppleanter: Niels Jørgen Lindhardt, Mette Kristensen, Mathias Stenholt Jensen og Katja Nielsen. Niels Jørgen Lindhardt blev udpeget til formand, og Mette Kristensen blev menigt medlem af rådet.

Middag og bowling Efter mødet blev der hygget med en 3-retters menu samt bowlingdyst for dem, der havde tid og lyst. Ved arrangementets afslutning var der en opfordring til de fremmødte studerende om at prikke til deres medstuderende, så næste arrangement kan få større opbakning. Om det var PostNord’s skyld eller dårlig timing, der var årsagen til at kun 5 studerende ud af 42 mulige dukkede op til bowlingarrangementet i studenterklubben, ligger hen i det uvisse. ■

MÆLKERITIDENDE 2018

13


Kort fortalt 

Mindre mælk fra New Zealand Fonterra meddeler, at selskabet indvejning i New Zealand i december faldt med 6 pct. på grund af ’tørre vejforhold’ i hele landet. Det skriver Landbrug & Fødevarer / Dairy Industry Newsletter. I slutningen af forrige måned nedjusterede Fonterra sin NZ-prognose for indvejningen i 2017-18 sæsonen. Selskabets indvejning i Australien steg til gengæld med 28 pct. i december, godt hjulpet på vej af fine vejrforhold og en tilgang af nye leverandører. Meddelelsen kom umiddelbart inden, at den newzealandsk baserede GDT-auktion tirsdag d. 16. januar endte med gennemsnitlige prisstigninger på 4,9 pct.

Chr. Hansen og DTU søger flere sundhedsfremmende bakterier Chr. Hansen og DTU Fødevareinstituttet vil i et fælles forskningsprojekt indkapsle nogle sundhedsfremmende bakterier, så de holder og virker bedre i maven på forbrugeren. Det skriver FoodSupply.dk. Ifølge parterne er det veldokumenteret, at såkaldt probiotiske, sundhedsfremmende bakterier kan styrke immunforsvaret, og forbrugere efterspørger det derfor i stigende grad. Det fælles forskningsprojekt, som skal løbe over 4 år, har fået støtte fra den statslige Innovationsfond, og målet er at komme forbi de teknologiske forhindringer, der står i vejen for at udbrede probiotika i produkter på et globalt marked.

14

MÆLKERITIDENDE 2018

Tine laver egen Paris-aftale Den norske mejerikoncern Tine har sammen med bl.a. Ikea Norge, forsikringsselskabet Storebrand m.fl. underskrevet deres egen Paris-aftale, hvor virksomhederne forpligter sig på en række klimavenlige tiltag. Det sker gennem netværket Norge 203040, hvor også den enkelte forbruger kan underskrive egen Paris-aftale og forpligte sig på lavere klimabelastning i eget forbrug. Også miljøorganisationerne WWF Norway og Zero støtter tiltaget. Tine forpligter sig bl.a. på at alle koncernens lastbiler skal køre på vedvarende energikilder i 2025, skriver selskabet i en pressemeddelelse. 

Lactalis hårdt presset af salmonellaskandale 12 millioner kasser med modermælkserstatning i 83 lande er tilbagekaldt af Lactalis efter mistanke om salmonellasmitte. Det oplyser selskabets administrerende direktør, Emmanuel Besnier iflg. Landbrugsavisen. Det er første gang, at Besnier udtaler sig offentligt om sagen, efter at det familieejede selskab blev beskyldt for at forsøge at skjule salmonellaudbruddet. Hundredvis af familier har lagt sag an mod Lactalis, fordi deres børn har fået salmonellaforgiftning efter at have drukket mælk lavet af Lactalis' modermælkserstatning. Hidtil har franske myndigheder bekræftet 35 tilfælde, hvor spædbørn har fået salmonella fra pulveret. Også i Spanien og Grækenland undersøger myndighederne mælkepulveret. For Danmarks vedkommende oplyser Fødevarestyrelsen oplyser, at spædbørnsforældre i Danmark roligt kan bruge modermælkserstatning i pulverform, der er købt i danske supermarkeder.

NR. 2


we are

e x p e r t s in emulsifie rs and stabilizer s for bakery,

confectionery, dairy, ice cream, margarine and fine foods - and we

are happy to share our expertise . our company values can be defined

in just three

words :

commitm ent.

we

loyalty, responsibility and

aim to be the preferred

partner and supplier of quality products, application service and knowhow to regional and m u l t i - n a t i o n a l food companies. to Palsgaard means that we act as a reliable and honourable business partner for our customers. we treat information confidentia lly and know how to keep a business secret. to Palsgaard responsibility means caring about the environme nt and aware of our corporate social responsibility; we have a goal to be CObeing neutral by 2020 and 2 are members of SEDEX and RSPO. to Palsgaard c o m m i t m e n t means we are dedicated to getting the best results for our customers’ products - to the benefit of their customers. we care about our employees and have a declared aim that Palsgaard must be a pleasant place to work. Palsgaard we know that our most important resource is the know-how and dedication found in our employees . Heart we are committed to getting the best results with our products in our pilot plants and in your facilities. Workin g at Palsgaard we don’t sell standard solutions - we start with your needs.

loyalty

Palsgaard - Heart Working

People heart work is

the best way to achieve success let us help

you

get it. our products are produced according to the

strictest quality criteria. we are experts in emulsifiers and stabilizer s and we are happy to share our

expertise with you. let our pilot plants help you shorten the step between idea and

your new product.

heart work is the best way to succeed - let us help

you do so.

Applikationsspecialist til Mejeri-/Iscremeingredienser Erfaren, stærk sproglig og rejselysten applikationsspecialist søges til spændende stilling på Palsgaard Brænder du for, og har du lyst til at udvikle og arbejde med ingredienser til mejeri-/iscremeprodukter til hele verden, så er du måske vores nye ’Heart Working’ kollega på Palsgaard A/S. Vi søger en Applikationsspecialist til vores applikationslaboratorium. Med reference til den globale produkt- og applikationschef bliver du en del af et professionelt team, som hovedsageligt arbejder med produkt- og applikationsudvikling i tæt sammenspil med kunderne. Dine primære opgaver vil være: •

Udvikling af produkter og applikationer inden for mejeri-/iscremeområdet i samarbejde med afdelingens øvrige ansatte

Selvstændig planlægning, gennemførelse og rapportering af forsøg

Teknisk support til kunder

Rejseaktivitet på omkring 40 dage årligt må forventes i forbindelse med teknisk kundesupport.

Vi forventer, du har følgende kvalifikationer: •

En uddannelse som mejeriingeniør eller anden uddannelse inden for fødevareområdet min. på bachelorniveau, gerne suppleret med praktisk erfaring inden for mejeri-/ iscremeområdet eller ingredienser Er serviceorienteret, udadvendt og arbejder omhyggeligt, systematisk og målrettet

Har en god forståelse af praktiske og teoretiske problemstillinger med lyst til at sætte dig ind i nye områder

Har lyst til at arbejde i et internationalt miljø og er god til at samarbejde på tværs af organisationen lokalt såvel som globalt

Kan begå dig på engelsk i skrift og tale i professionelle sammenhænge.

Som medarbejder, kan vi tilbyde dig: •

Et job med gode muligheder for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer

Et job i en ekspanderende virksomhed, der kombinerer teknologisk viden med praktisk værdiskabelse

Et job i et internationalt miljø med kunder og kolleger over hele verden

Et job i et socialt velfungerende miljø med en familiær og uformel atmosfære

Et job med gode arbejdsforhold, herunder bl.a. en 7. friuge for alle ansatte

Et job med overskudsdeling via særlig pensionsordning.

Ansøgningsfrist & kontakt: Ansættelsessamtaler afholdes løbende da tiltrædelse ønskes snarest. Spørgsmål vedrørende stillingen rettes til Global Product & Application Manager Hanne K. Ludvigsen, telefon nr. 2073 4361.

Om Palsgaard Palsgaard A/S er en international virksomhed, som producerer specialprodukter til fødevareindustrien. Markedsføring af produkter sker globalt via et netværk af datterselskaber, joint ventures og agenter. Palsgaard A/S indgår sammen med datterselskaber og andre virksomheder i udlandet i den selvejende institution Schou-Fondet på godset Palsgaard ved Juelsminde mellem Horsens og Vejle. Palsgaard virksomhederne har i Danmark ca. 295 medarbejdere og ca. 200 medarbejdere fordelt globalt i datterselskaber. Palsgaard A/S, Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde, Tel: 7682 7682, www.palsgaard.com, Stillingen søges via Palsgaards hjemmeside.

NR. 2

MÆLKERITIDENDE 2018

15


Kort fortalt

Lactalis køber amerikansk skyrproducent

Trump lover bedre vilkår for den amerikanske mejerisektor Årsmødet mellem den amerikanske præsident og ledere fra mejeriorganisationen, IDFA, udløste foreløbigt to tilsagn fra regeringen: En generel styrkelse af bredbånd i landdistrikter samt støtte til bioteknologi. Det skriver Dairy Reporter. IDFA præsident og CEO, Michael Dykes, brugte mødet til at understrege mejeribranchens betydning i store landbrugsområder, hvor man samlet beskæftiger næsten en million medarbejdere. Han erklærede sig efter mødet tilfreds med præsident Trumps udspil og forståelse for branchens svære vilkår. Præsidenten pegede samtidigt på, at de kommende skattelettelser også vil komme mejeribranchen til gode, ligesom han lovede, at skabe bedre handelsaftaler med Mexico og Canada i NAFTA-samarbejdet.

Islandske Siggi Hilmarsson har solgt sit livsværk Siggis til Lactalis. Siden starten i 2006 i New York er producenten af skyr efter original islandsk opskrift vokset år for år, så virksomheden i dag er blandt de mest populære yoghurtmærker i en lang række detailkæder. Lactalis køber samtidigt schweiziske Emmi ud af virksomheden, hvor Siggi Hilmarsson fortsætter som administrerende direktør. Den franske mejerigigant udtaler til Dairy Reporter, at man ønsker fortsat vækst på det lukrative, amerikanske yoghurtmarked.

Summerbird køber eksklusiv isproducent Seks år efter at have stiftet gourmet-isfabrikken Jacob & Jakob Icecream i Brøndby har indehaverne, Jakob de Neergaard og Jacob Marsing-Rossini, solgt 55 procent af virksomheden til den fynske chokoladevirksomhed Summerbird. Det skriver Foodsupply. - For seks år siden stod vi og rørte i den gryde på 30 liter. Nu står vi og rører i en gryde på 600 liter, og selv om vi skal til at røre i en gryde, der er dobbelt så stor, så kommer vi aldrig nogensinde til at gå på kompromis med det, vi laver, siger Jakob de Neergaard til Børsen. Han forventer fortsat kun at skulle producere is til udvalgte gourmetrestauranter samt nogle få detailbutikker, isboder og iscykler.

16

MÆLKERITIDENDE 2018

FH Scandinox styrker aktiviteterne i margarinebranchen FH Scandinox A/S i Tarm og Gerstenberg Services i Brøndby arbejder begge med projektering, konstruktion og fabrikation af maskiner og procesudstyr til fødevareindustrien. Efter mange års tæt samarbejde om løsninger til margarineindustrien har de nu for alvor fundet sammen, idet FH Scandinox har overtaget 75 procent af aktierne i Gerstenberg Services. Målet er at udvikle spidskompetencerne inden for margarineindustrien, oplyser de to selskaber i en pressemeddelelse. Der vil ikke ske ændringer i den daglige ledelse af Gerstenberg Services, der fortsætter med Jesper Andersen som administrerende direktør, ligesom virksomheden fortsat har adresse i Brøndby. Knud Aage Gerstenberg bliver formand for selskabets nye bestyrelse, som også tæller Frank Hansen, indehaver og CEO i FH Scandinox samt salgsdirektør Torben From.

NR. 2


Foreningsnyt Dødsfald

Poul Fiil Jensen Mejeriingeniør Poul Fiil Jensen er død 9. januar 2018, 67 år gammel. Poul var mejeribestyrersøn fra Øster Tørslev Mejeri. Han blev mejeriingeniør i 1977 og derefter ansat som ostekonsulent hos Kraft Foods, indtil han blev udviklingsingeniør hos Mejeriselskabet Danmark og derefter udviklingschef i Ørum-Gruppen. I denne periode var han meget involveret i udviklingen af membranfiltreringsteknologien til fremstilling af ost. Han blev derefter udviklingschef i MD Foods og stod for etablering af firmaets udviklingscenter i Brabrand. Fra 1990 til 2000 var han souschef på udviklingscentret, og hans store viden om membranprocesser var det altid værd at lytte til. Da MD Foods blev til Arla Foods blev Poul patentspecialist i nogle år, indtil han gik på pension. I sin fritid holdt Poul af at lytte til musik specielt til de populære Beatles-sange, som han havde en stor samling af. Han var også en trofast tilskuer på Aarhus Stadion, når AGF spillede hjemmekampe. Jeg husker Poul som en loyal og ansvarsbevidst medarbejder og udtaler et æret være hans minde. Børge K. Mortensen

Fødselsdage

50 år 4. februar - Produktionsmedarbejder Marianne Schou Nielsen, Premier Is, Thisted 11. februar – Salgschauffør Gert Olesen, Premier Is, Thisted

60 år 31. januar, 2018 - salgschauffør Bo Thomsen, Premier Is, Thisted.

75 år 8. februar – Fhv. Laboratoriechef Rasmus Drejer Jørgensen, Aabenraa

80 år 29. januar, 2018 - Fhv. direktør Bent Frandsen, Åbyhøj.

D I N PA R T N ER I N D EN FO R I N D U ST R I EL IT O G AU TO M ATI O N

s på øg o ugets s e r B erib old M e j g p å Kd e n Da lege r Col februa 30 7. 6-18. 1 fra

Au2mate leverer totale mejeriautomatiseringsløsninger. Automatiseringen inkluderer alle processer og funktioner lige fra modtagelse af råvarer til levering af det færdige produkt. Styringsmæssigt omfattende: instrumentering, PLC, SCADA, MES og Industri 4.0. Produktivitet, kvalitet og oppetid bliver sikret ved at den totale automatiseringsløsning inkluderer oplæring af brugerne i Au2mate Academy, samt en komplet servicepakke med 24/7 service. Au2mate servicerer mejeriindustrien fra kontorer i Danmark, Norge, Sverige, Dubai og England.

AU2MATE 24/7 HOTLINE SERVICE www.au2mate.com

NR. 2

MÆLKERITIDENDE 2018

17


Mælkeritidende I/S Formand Vicepresident Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  Automation

Kurser

Au2mate A/S Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk

Au2mate Academy Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg www.au2mate.dk Tlf. +45 87 20 50 50 Kontakt: Eva Stanell, Service & Training Manager est@au2mate.dk, Tel. +45 8720 5061

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Vice President Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 89 38 12 93 e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjylland Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjylland Produktionschef Bjarke Damsgaard Jørgensen tlf. 87 51 42 34 bjjor@arlafoods.com Vestjylland Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com Sydjylland Fabrikschef Leo Morten Lund leomorten@hotmail.com Fyn Production Manager René C. Byrgesen tlf. 20 51 90 37 e-mail: rcb@lactosan.com Østdanmark Product Engineer Jørgen H. Petersen tlf. 40 88 69 18, e-mail: JP@lysglimt.dk

Eltronic A/S Kilde Alle 4, 8722 Hedensted Tlf: +45 76 74 01 01 Mail: info@eltronic.dk. www.eltronic.dk ÅF A/S Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV Tlf. +45 5157 3507 info.dk@afconsult.com www.afconsult.com/dk

Emballage

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-fredag 8-18.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2018

Salicath ApS Troensevej 25c, DK-5700 Svendborg Tlf. 40 16 12 01 – Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk

Membranfiltrering

Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån, Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Gulve

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

Maskiner og udstyr

Bjarmodan A/S Højgaardsvej 10 8300 Odder Tlf. 86551489 www.bjarmodan.dk bjarmodan@bjarmodan.dk JTI Gulventreprise A/S Storegade 15 6740 Bramming www.jti-gulv.dk ji@jti-gulv.dk Tlf: 7517 3248

Tetra Pak Filtration Solutions Bergsøesvej 17, 8600 Silkeborg Tel. 8720 0840 filtration.info@tetrapak.com www.tetrapakfiltration.com

Projektering og anlæg

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13, 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 – Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com ÅF A/S Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV Tlf. +45 8177 2444 info.dk@afconsult.com www.afconsult.com/dk

Totalleverandør

S. Sørensen I/S Tigervej 11, 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 – Fax 97 91 05 22


Møder og udstillinger ❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 2018: 7. februar Mejeribrugets Dag Kold College, Odense

MEJERINYHEDER - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejeri­nyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeri­ industriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig UgeNyt på www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

26.-27. februar Kvægkongres, MCH Herning

Mejeristhuset Nedenstående kan du se ledige perioder for ophold i de næste måneder i Foreningen af mejeriledere og funktionærers sommerhus, ”Mejeristhuset” i Kandestederne ved Skagen. Mejeristhuset – en ekstra dag? Det er muligt at booke ekstradage ud over de almindelige perioder (tors-søn og søn-tors). Tjek kalenderen og book ekstradage ca. en måned før. Følg med på mejerileder.dk Medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening kan altid orienterede sig om ledige uger/perioder i månederne efter de nedenstående tre på www.mejeri­leder.dk

Sæson A

Sæson B

Sæson C

Sæson D

Januar 2018 M 1 8 15 22 29

T 2 9 16 23 30

O 3 10 17 24 31

T 4 11 18 25

F 5 12 19 26

L 6 13 20 27

S 7 14 21 28

M

T

O

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

T 1 8 15 22

F 2 9 16 23

L 3 10 17 24

S 4 11 18 25

M

T

O

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 2 3 4 5

Mejeriliv Ulykker • Tandskader • Sundhed Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25

Marts 9 10 11 12 13

22. marts Seminar: Osteproduktion i praksis (Danmarks Mejeritekniske Selskab) Hotel Legoland, Billund 25. april Generalforsamling AP Pension 30. marts -1. maj Studietur Mælkeritidende 1.-2. juni Det Sønderjyske Fællesdyrskue Aabenraa www.dyrskuet.dk 8.-10. juni Roskilde Dyrskue Roskilde www.roskildedyrskue.dk

❚ Udland  ❚ ❚ ❚

Februar 5 6 7 8 9

10. marts Mejeribrugets Forårsfest

T 1 8 15 22 29

F 2 9 16 23 30

L 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

OBS: Redaktionen tager forbehold for perioder, der evt. er udlejet, efter bladet er sendt til trykning!

19.-28. januar Grüne Woche Berlin, Tyskland 14.-17. februar BioFach, Nürnberg, Tyskland 18.-22. februar Gulfoods, food & beverage, Dubai. 20.-23. marts ANUGA FOODTEC Køln, Tyskland

MÆLKERITIDENDE 2018

19


Netværk Øst besøger konsulentbranchen Mejeriingeniører ser på alternative karrieremuligheder samt hjælpearbejde i Mejerifolk uden Grænser. Denne aften er mejeriingeniørerne i godt selskab hos konsulenthuset Alfa Nordic og de 80 ansatte i Herlev. Det giver deltagerne i Netværk Østarrangementet et indblik i, hvordan en karriere udenfor det traditionelle mejerifag kan forme sig. En anden og helt anderledes brug af en mejeriingeniøruddannelse er at blive en del af Mejerifolk uden Grænser. To ægte, danske mejerimissionærer fortæller om deres mange med alle ler sam Øst k oplevelser i Kenya, som de for nylig vær Net iør gen eriin Mej sk Dan af er vendt hjem fra – udsendt af Mejemer lem e! rifolk uden Grænser. Målet var blandt Forening, og alle er velkomn andet at indsamle data til et komNetværket blev dannet i 2015 på bage, mende udviklingsprojekt, denne gang grund af en medlemsundersøgels rii samarbejde med Fødevarestyrelsen. der pegede på et behov for meje Helle Thomsen og Berte Asmussen relevante aktiviteter i Østdanmark fortæller om deres researchtur i feltil at supplere aktiviteterne i Vest ler ten krydret med sjove oplevelser. De danmark. Ikke-medlemmer beta skulle hjælpe med løsninger omkring et mindre beløb. måleteknik i forhold til forskellige kenyanske udfordringer omkring levering, hygiejne og kvalitetskontrol. Et projekt, der strækker sig over 1 år og kræver flere missioner i området. JRO

Dato: Torsdag 1. marts 2018 Tidspunkt: 17.30 – ca. 21.00. Kursussted: Alfa Nordic, Lyskær 8a, 2730 Herlev 17.30 Ankomst og networking over en kop kaffe 18.00 Rundt om og i AlfaNordic ved mejeriingeniør og organisationspsykolog Christian Ilsøe, AlfaNordic 18.55 Kort pause 19.00 I Kenya med Mejerifolk uden Grænser ved Helle Thomsen og Berte Asmussen 20.00 Networking og tapas 21.00 Farvel og kom godt hjem

Berthe Asmussen i Kenya.

Tilmelding på www.mejeriingenioer.dk senest 23. februar – deltagerbegrænsning efter ”først til mølle” max 25 deltagere – medlemmer har fortrinsret. Ikke-medlemmer er velkommen mod en mindre egenbetaling.

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Program

MT02, 2018  
MT02, 2018