Page 1

Procesforståelse hele vejen rundt i fødevareindustrien – fra leverandør til færdigt produkt

Hos FORCE Technology får du viden, sparring og uddannelse

• Produktionshygiejne, fødevaresikkerhed, produktkvalitet og holdbarhed • Biofilmens betydning • Termoresistente kim • Rengøringsprocedurer og materialevalg • Hygiejnisk design • Lovgivningen om fødevarekontaktmaterialer Navervej 1 • 6600 Vejen • Tlf. 76 96 16 00 • forcetechnology.com

9 DMS Seminarer - side 3

Mejeriforskningens Dag - side 4

AP: Et vigtigt valg - side 12

3. maj 2013 126. årgang


To halvdagsseminarer Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Heidi Christensen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest onsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.600 eksemplarer (heraf 200 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.224- kr./år inkl. moms. Europa: 1.476,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.668‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

2

MÆLKERITIDENDE 2013

Danmarks Mejeritekniske Selskab afholder to halvdagsseminarer om Ost & Sundhed samt Industrielle Enzymer tirsdag den 28. maj. 3

Nye mejerister Fredag den 22. februar 2013 holdt Kold College dimissionsfest for 13 nye mejerister, der nu er klar til jobs på mejerierne og i leverandørindustrien. Læs mere om mejeristernes spændende afslutningsprojekter på side 10

Mejeriforskningens Dag En bred deltagerskare fra mejerier og virksomheder i branchen samt forskere fra forskellige universiteter var den 11. april 2013 samlet på Hotel Legoland til Mejeriforskningens Dag 2013 - FORSKNING DER NYTTER. Formålet var at formidle forskningsresultater af relevans for Dansk Mejeribrug samt at skabe dialog og relationer mellem industri og forskere. 4

Mejeribrugets Forårsfest Knap 100 mejerifolk deltog i Mejeribrugets Forårsfest den 6. april. Alle havde en hyggelig aften, hvor snakken gik lystigt, middagen var i top, og desserten var en lækker islagkage fra Aabybro. Se fotos fra festen på side 7

Et vigtigt valg - for AP Pensions medlemmer Medlemmer, der har en pensionsordning med garanti i AP Pension, og som ikke er gået på pension, kan i løbet af sommeren træffe et vigtigt valg. De skal beslutte, hvilken type pensionsopsparing de ønsker fremover. 12

FORCE Technology Det er enhver mejerists drøm at stå med et karfuld frisk og fin ostemælk. Men det er ethvert mejeris mareridt at ende op med en ost, der er randgæret eller krølpibet! Hvad er gået galt under mælkens vej fra landmanden til ostelageret? FORCE Technology er ekspert i at spore og løse mulige udfordringer i mejeriernes produktionsproces. 8

 Indhold  14 Kort fortalt 19 Personalia 20 Foreningsnyt 2 Leverandøroversigt 2

23 Mødekalender 4 Dalum Lærlinge 2 jubilarsammenkomst

NR. 9


Danmarks Mejeritekniske Selskab afholder to halvdagsseminarer om:

Ost & Sundhed - Industrielle Enzymer Ost & Sundhed Halvdagsseminaret sætter fokus på Ost & Sundhed - myter og fakta. Der sættes fokus på, hvad der er fakta og myter om ost. De senere år er der forsket meget i disse emner, og der begynder at være en vis evidens i en række af de udsagn, man støder på.

Industrielle enzymer I mejeriindustrien har løbeenzymet været anvendt i generationer, og enzymer er ligeledes væsentlige for mange andre egenskaber, herunder smagsudvikling mm. i mejeriprodukter. Halvdagsseminaret belyser, hvad der ligger bag, og hvilke muligheder

der er for anvendelse af industrielle enzymer i mejeriindustrien.

som arbejder med de nævnte projekter og problemstillinger eller har faglig interesse for de to emner.

Tid og sted De to halvdagseminarer finder sted tirsdag den 28. maj 2013, Ost om formiddagen: kl. 09.00-12.30 og Enzymer om eftermiddagen: kl. 13.00-16.00. Seminarerne afholdes på Hotel Legoland, Åstvej 10, 7190 Billund.

Målgruppe Seminarerne retter sig mod alle, der beskæftiger sig med emnerne, herunder mejeriteknologer, mejeriingeniører, levnedsmiddelingeniører o. lign.,

Pris og tilmelding Hvert af de to halvdagseminarer koster: 1.295 kr. + moms for medlemmer af DMS, og 1.595 kr. + moms for ikke-medlemmer. Efter ”først til mølle-princippet” er der reserveret et antal fripladser til mejeriteknolog- og mejeriingeniørstuderende. Der gives rabat ved samlet tilmelding til begge halvdagsseminarer jvf. priser på Selskabets hjemmeside. Program samt tilmelding på: www. mejeritekniskselskab.dk  ■

Ost & Sundhed - Myter og fakta

Industrielle enzymer i mejeriindustrien Program

Program

Kl. 09.00-09.30 Registrering og kaffe

Kl. 12.30-13.00 Registrering og sandwich

Kl. 09.30-09.40 Velkomst og præsentation af dagens program

Kl. 13.00-13.10 Velkomst og præsentation af dagens program

Kl. 09.40-10.10 Kan vi spise ost med god samvittighed? V/Ernæringschef Mælk, Merete Myrup, L&F

Kl. 13.10-13.55 Industrielle enzymer - teori, anvendelse og fremtidsperspektiver? V/Lektor Karsten Olsen, Institut for Fødevarevidenskab/Fødevarekemi, KU-Science

Kl. 10.10-10.55 Sundhedsmæssig effekt af mættet fedt og Ca++ fra ost. V/Ph.d.-studerende Tanja Kongerslev Thorning, Københavns Universitet Kl. 10.55-11.15 Pause Kl. 11.15-11.45 Mælkeproteiners effekt på kroppens biokemiske signaler. V/Seniorforsker Jan Trige Rasmussen, Lab. f. Proteinkemi, Inst. Mol. Biol. Gen, Aarhus Universitet Kl. 11.45-12.25 Kan man blive afhængig af ost og andre vinkler på ”ost og sundhed". V/Ernæringsekspert, skribent, foredragsholder og cand.scient. i Human Ernæring, Per Brændgaard Kl. 12.25-13.00 Afslutning

NR. 9

Kl. 13.55-14.30 Lovgivning, mærkning, godkendelse samt miljø- og etiske overvejelser. V/Direktør Kirsten Birkegaard Stær, Birkegaard Consult Kl. 14.30-14.50 Pause Kl. 14.50-15.20 Enzymer til mange formål - også optimering af udbytte! V/ Area Manager Martin Holst Petersen, Chr. Hansen A/S Kl. 15.20-15.50 Optimer UHT anlægget med enzymer. V/ Senior Application Specialist Niels Erik Larsen, Dupont Kl. 15.50-16.00 Afslutning

MÆLKERITIDENDE 2013

3


Forskning der nytter - i den rigtige pløjedybde!   Af Anne-Sofi Christiansen  

Formand for Mejeribrugets ForskningsFond og Vice President i Arla Foods, Hans Henrik Lund åbnede konferencen og glædede sig i sin velkomst over den store tilslutning til dagen, som de 165 deltagere vidnede om. Han udtrykte også sit og arrangørernes ønske om, at deltagerne ville få en oplevelse af, at ”DET NYTTER” at tage en dag ud af kalenderen og bruge tiden til læring og indsigt i, hvad der rører sig blandt forskerne på mejeriområdet. Dagens program indeholdt indlæg om mange konkrete forskningsprojekter samt indlæg fra Fonterra (NZ) og Højteknologifonden. Afslutningsvis gav en belgisk trendforsker sit veldokumenterede

Formanden for Mejeribrugets ForskningsFond Hans Henrik Lund (t.v.) åbnede konferencen, han ses her sammen med Lars Johannes Nielsen, seniorkonsulent, Branchesekretariat Mejeri, L&F.

4

MÆLKERITIDENDE 2013

En bred deltagerskare fra mejerier og virksomheder i branchen samt forskere fra forskellige universiteter var den 11. april 2013 samlet på Hotel Legoland til Mejeriforskningens Dag 2013 - FORSKNING DER NYTTER. Formålet var at formidle forskningsresultater af relevans for Dansk Mejeribrug samt at skabe dialog og relationer mellem industri og forskere.

Mejeriejer Jens Beierholm fra Nørup Mejeri Du er jo involveret i branchens aktiviteter på flere fronter og har samtidig egen virksomhed. Hvorfor prioriterer du at deltage i Mejeriforskningens Dag? ”På en dag som denne kan jeg møde nogle mennesker, som jeg ikke ser så tit. Samtidig får jeg et indblik i, hvad der foregår blandt ”hjernerne” lige nu, og konkret har jeg fået både ny viden med hjem og fået etableret nogle nye kontakter. Som medlem af Mejeribrugets ForskningsFond er det også godt at få sat ansigt på forskerne og se indsatsen og resultaterne af de penge, vi bevilger og indsamler blandt danske mejerier.” Oplever du, at det giver værdi at skabe et forum, hvor industriens/branchens ansatte og forskere over en bred kam kommer i dialog? ”Dialogen med forskere er vigtig - men også vanskelig at få til at fungere. Det vigtigste er dog, at mejeribruget får fremhævet, hvilke udfordringer de har i hverdagen, og hvad de gerne vil have set nærmere på. Det var mit indtryk, at dette lykkedes godt under Parallelsession ”Produktet”, hvor jeg deltog, og det er jo et væsentligt skridt på vejen til ”Forskning der nytter”!”

t at deltage i Mejefinder det værdifuld up Mejeri (i midten) branchen vigtig. af rs Jens Beierholm fra Nør tvæ på log der muligheden for dia fin og Dag s gen nin riforsk

NR. 9


Finn Vogensen fra Ins titut for Fødevarevidenskab ved Københ avns Universitet Science brugte Mejeri forskningens Dag til at etablere samarb ejdsmuligheder omkring et nyt projekt.

Lektor Finn Vogensen fra Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet Science

Der blev netværket til den store guldmedalje i pauserne.

For Bjarke Dall Jørgensen fra Arla Foods Rødkærsbro Mejeri var dagen både lærerig og inspirerende.

Produktionschef Bjarke Dall Jørgensen fra Arla Foods Rødkærsbro Mejeri Hvad betyder det for dig, at der er et tilbud som Mejeriforskningens Dag? ”Det er super vigtigt, at der er tilbud og initiativer som Mejeriforskningens Dag, og jeg syntes bestemt, at det skal fortsætte. Det er præcist arrangementer som dette, at jeg forventer, at mine interesseorganisationer arrangerer. Det er også fint, at det kun afholdes hvert andet år, så der er ny forskning klar inden næste gang.” ”Vi er flere deltagere fra Rødkærsbro Mejeri, fordi det er vigtigt for os at følge med i, hvad der rører sig indenfor forskningsverdenen. Det giver endvidere indsigt i ting, der kommer til at ske i fremtiden. Derudover er det også en god mulighed for at møde sit netværk, da det jo heldigvis er en dag som mange prioriterer. ” Er der noget som har gjort særligt indtryk på dig i dag? ”Indlægget af James Harnett (Fonterra) var rigtig spændende. Derudover var det meget interessant at høre om en ny teknologi indenfor membranfiltrering. Claus Helix Nielsen fra Aquaporin gav en introduktion til nye biomimetiske membraner, og det er bestemt noget, som jeg vil holde et vågent øje med. ” Giver det værdi, at der skabes dette forum, hvor industriens/branchens ansatte og forskere kan komme i dialog? ”Jeg tror på, at der i mange tilfælde opstår den bedste forskning, når det sker i samarbejde mellem forskere og erhvervslivet. En dag som denne styrker mulighederne for dette samt for den uformelle dialog. ”

NR. 9

Hvad giver det dig som forsker at deltage i arrangementet og indgå i dialog med kollegaer og branchefolk? ”Mit mål med at deltage var at fortælle, at vi er i gang med noget nyt og spændende på bakteriofagområdet, og at vi gerne vil samarbejde med nogle produktionsanlæg. Det budskab fik jeg godt igennem, og jeg fik etableret en del kontakter.” ”Det er super vigtigt, at vi har dialogen. Det giver mere udbytte, end når vi publicerer projekterne i Mælkeritidende (skal selvfølgelig også gøres). Generelt er jeg rigtig godt tilfreds med dagen og har ideer til forbedringer, som jeg vil stile til arrangørkredsen.” Oplever du, at parallelsessionerne og debat giver værdi for dig som forsker? ”Parallelsessioner er altid en udfordring, fordi man jo kun kan være et sted, og som foredragsholder bliver man jo, hvor man er. Paneldiskussionen efter foredraget kom ikke rigtigt i gang hos os, men i pauserne fik jeg talt med rigtigt mange. Det var dejligt!” Er der noget som har gjort særligt indtryk på dig i dag? ”Ja, James Harnetts indlæg om Fonterras langsigtede arbejde med reduktion af fagproblemerne. En indsats og metodik som er lige præcis, hvor jeg gerne vil hen i Danmark. Foredraget viste, at det kan lade sig gøre at kontrollere problemerne, hvis man investerer i kontrol og mejeridesign. Højteknologifondens indlæg var også interessant, og dem skal jeg møde MÆLKERITIDENDE 2013 5 igen på fredag, så det glæder jeg mig til.”

>


Søren Herskind (t.v.) fra Chr. Hansen A/S, her sammen med Martin Holst Petersen også fra Chr. Hansen A/S, fik brugt dagen effektivt og ser frem til Mejeriforskningens Dag 2015.

bud på, hvilke udfordringer og muligheder forbrugerens adfærd åbner for mejeriindustrien.

Phage Manegement System Vice President Søren Herskind fra Chr. Hansen A/S Hvordan har du oplevet at deltage i Mejeriforskningens Dag? ”Arrangementet rammer en rigtig god pløjedybde! Mejeriforskningens Dag har en god struktur og rummer mulighed for et passende niveau af networking kombineret med parallelsessioner og drøftelser med forskere eller samarbejdspartnere. Der er skabt en rigtig god balance og et spændende program i to dimensioner. Den ene dimension rummer et miks af den traditionelle mejeriforskning, som er aktuelt for branchen, og som hele tiden skal være der, og samtidig har der været plads til forbrugervinkelen. Forbrugeren er jo er uhyre vigtig for vores afsætning og i sidste ende den, som vælger os til eller fra. Den anden dimension er formidlingen, som har været i den helt rigtige pløjedybde. Det har gjort indtryk på mig, at vores forskere er så gode til at formidle. Forskerne taler på et niveau, hvor vi som tilhørere skal lidt op på tæerne for at følge med, men samtidig finder de balancen, så det ikke bliver for akademisk. Endeligt så er der jo det helt unikke og imponerende, at venner, fjender og konkurrenter på en dag som denne kan mødes i en fælles ramme med fokus på målet om forbedring og viljen til at blive klogere. For mit eget vedkommende kan jeg kun sige, at jeg har brugt min dag effektivt, og jeg glæder mig til Mejeriforskningens Dag 2015.”

”Hvordan holder man sin starterkultur fri for bakteriofager?” Indlægget fra Executive Manger James Harnett fra Fonterra var imødeset - og for mange ville en enkel opskrift være velkommen! Opskriften er desværre ikke helt enkel og udgøres ikke alene af ”VIDENSKAB”. Det handler, som så meget andet - også om ”LEDERSKAB”. Fonterra har taget udgangspunkt i, at bakteriofager findes overalt, formerer sig, spredes/flytter osv., og de vil være der for evigt! Ud fra denne filosofi har Fonterra skabt deres ”Phage Management System”, som er en systematisk tilgang til problematikken. James Harnett fortalte i detaljer om metodikker og erfaringer samt ressourceallokeringen hos Fonterra.

25 indlæg og præsentationer! Der var i alt godt 25 indlæg i plenum og parallelsessioner, og det generelle billede af konferencen er, at deltagere er glade for Mejeriforskningens Dag som en mulighed for både faglig udvikling, kontakt til netværket og ikke mindst dialogen mellem forskere og industri.  ■ Auditoriet var fyldt godt op med de ca. 165 deltagere.

Der blev lyttet med interesse under parallelsession Processen.

6

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 9


Forårsfest i snevejr Hele det danske mejeribrug var inviteret til at deltage i den årlige Vinterfest i Rebild Bakker lørdag den 6. april 2013. Selvom kalenderen sagde forår, og arrangementet derfor havde skiftet navn, så var det koldt og hvidt udenfor. Forårsfest for alle I mange år har denne begivenhed kun været forbeholdt medlemmer af hhv. Dansk Oste- og Smørforening, Foreningen Danmarks Privatmejerier, Foreningen af mejeriledere og funktionærers kreds Nordjylland og kreds Østjylland, men i år havde resten af FMFs landsdelskredses, Dansk Mejeriingeniør Forenings og Danmarks Mejeritekniske Selskabs medlemmer mulighed for at deltage. Knap 100 mejerifolk tog imod tilbuddet om et lille weekendophold og havde en hyggelig aften, hvor der blev talt om alt mellem himmel og jord. Middagen var i top og blev sluttet af med en lækker islagkage fra Aabybro Mejeri. Efter middagen blev der spillet op til dans af et veloplagt orkester. Om målet blev nået med hensyn til antal gæster vides ikke, men de, der var med, havde en god fest, og det kan kun anbefales at deltage til næste år, hvis invitationsmåden bliver gentaget. (Fotos: Dan Nielsen). BMN

NR. 9

MÆLKERITIDENDE 2013

7


Virksomhedsportræt: FORCE Technology

Randgæret eller krølpibet? Nej tak! Det er enhver mejerists drøm at stå med et karfuld frisk og fin ostemælk. Men det er ethvert mejeris mareridt at ende op med en ost, der er randgæret eller krølpibet! Hvad er gået galt under mælkens vej fra landmanden til ostelageret? FORCE Technology er ekspert i at spore og løse mulige udfordringer i mejeriernes produktionsproces, og et af FORCEs stærke kort i kvalitetsoptimering på mejerierne er Annette Baltzer Larsen, der er uddannet mejerist og mejeriingeniør og desuden har godt 10 års praktisk erfaring med kvalitetsarbejde på et mejeri.   Af Anna Marie Thøgersen  

Find nålen … - Generelt er der et meget højt hygiejneniveau på de danske mejerier, så når der opstår kvalitetsproblemer, er det som at finde den berømte nål i høstakken. Hvis mejeriet selv har en mistanke om kvalitetsbristet, så går vi i gang dér, ellers går vi hele systemet igennem. Og FORCE har en velassorteret værktøjskasse til detektering og løsning af alle problemer, understreger Annette Baltzer Larsen, der er uddannet mejeriingeniør i 1997, og de seneste fem år har været FORCE-konsulent med mejerier og øvrige fødevarevirksomheder som kundegruppe. På det overordnede plan er der bl.a. et øget fokus på samarbejde med maskinfabrikanterne om hygiejnisk design af udstyret, og mere konkret en gennemgang på mejeriet af produktionsudstyret efter fx HACCP-metoden og herunder en ekstra indsats på de kritiske kontrolpunkter, hvor bl.a. FORCE’s eget SonoSteam er meget anvendeligt i forbindelse med desinfektion eller kontinuert behandling under produktionen. Gennem de senere år har Annette også haft øget fokus på at udrydde termoresistente kim, som det er ethvert mejeris mareridt at få ind i produktionsmiljøet.

Hygiejnisk design af udstyr Fokus på hygiejnisk design af produktionsudstyret har været stigende i takt med, at mejeriernes produktionsanlæg bliver stadigt større, for nedetid på grund af hygiejneproble-

8

MÆLKERITIDENDE 2013

mer er økonomisk fatalt for virksomhederne. Annette glæder sig over det øgede designfokus, der efterhånden bliver skabt mellem producenterne og udstyrsleverandørerne. Selv samarbejder hun bl.a. med Stålcentrum om denne problematik samt samarbejder på tværs med andre aktører inden for fødevareindustrien, bl.a. forsknings- og innovationsplatformen InSpireFood og det spritnye Innovationskonsortium: FutureMilQ, hvor Annette er tovholder på delprojektet: Teknologier til kvalitetssikring af mælkestrømmen.

SonoSteam - et miljøvenligt alternativ På ældre såvel som nyere procesanlæg vil der altid være hygiejnisk udsatte steder ved fx transportbånd, sliceudstyr og robotarme. Her skal der gøres ekstra rent. Og i disse tider, hvor der er fokus på besparelser og miljø, oplever FORCE, at virksomhedens patenterede rengøringskoncept SonoSteam, bliver mere og mere interessant for fødevarevirksomhederne. SonoSteam er en termisk ultralydsbehandling, hvor virkningen af varm damp og højfrekvent ultralyd kombineres. Den varme damp slår mikroorganismerne ihjel, mens ultralyden katalyserer og forstærker processen. Det vil sige, at der ikke anvendes kemikalier, og derfor skal der heller ikke efterskylles med vand! SonoSteamen sendes ud gennem fløjtedyser, der kan placeres ved de særligt ”kritiske kontrolpunkter” som fx transportbånd og robotarme.

FORCE fødevarekompetencer Mejerier og øvrige fødevarevirksomheder kan gøre brug af FORCE Technologys mangeartede kernekompetencer, herunder: • Fødevaresikkerhed: Hygiejne og materialer til fødevarekontakt • Forretningsudvikling: Forbedringsværktøjer (fx LEAN) og innovationsledelse (innovationsagenter) • Ledelsessystemer: Kvalitet (MiniQ, ISO 22000, HACCP etc.), miljø og arbejdsmiljø. • Akkrediteret kalibrering af måleudstyr (tryk, temperatur, flow) • Teknisk audit af produktionsanlæg

Termoresistente kim Kombinationen af store malkekvægbrug og øget automatisering på de store mejerier øger risikoen for et forhøjet indhold af termoresistente kim, som igen giver risiko for øget dannelse af biofilm i mejeriets procesudstyr. De termoresistente kim, der er en heterogen gruppe af mikroorganismer, kan være til stede i mælken fra landmanden og vokse sig til et endnu større problem på mejeriet i fx pladevarmeveksleren, hvis hele mængden af den dannede biofilm ikke fjernes ved den anvendte rengøring. Under produktion vil der altid dannes biofilm, så mejerierne vigtigste opgave er at stoppe i tide og rengøre tilstrækkeligt. Denne biofilm kan desuden forårsage biokorrosion i procesudstyret, som dermed bliver endnu sværere at rengøre. Udstyrets

NR. 9


Kurser om termoresistente kim FORCE Technology udbyder hvert år et omfattende kursusprogram, herunder et par årlige kurser om ”Termoresistente kim”. I år finder det første kursus sted den 23. maj hos FORCE i Vejen, og det andet den 4. december hos FORCE i Brøndby. Kurset, der også kan afholdes som virksomhedstilpasset, har følgende indhold: • Hvad er biofilm? • Styring af biofilmdannelse i procesudstyr • Termoresistente kim • Styring af termoresistente kim i procesudstyr

FORCE et GTS institut FORCE Technology er et af i alt ni danske GTS-institutter (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter), der henvender sig til især små og mellemstore virksomheder. Institutterne arbejder almennyttigt med rådgivning inden for industri, byggeri, transport og den offentlige sektor. FORCE Technology rådgiver om teknologi, design og arbejdsprocesser især til skibsfart, byggeri, jernbaner, medicinalindustri, olie/energibranchen, den offentlige sektor - samt fødevarebranchen. På fødevareområdet tilbyder FORCE Technology: • Analyse & karakterisering • Audit & Forretningsudvikling • E-mærkning • Emissioner • Ikke-destruktiv prøvning • Inspektion & tilsyn • Materialer & konstruktioner • Akkrediteret kalibrering • Produktudvikling FORCE Technology har eksisteret siden 1939, og siden 2002 under det nuværende navn. Virksomheden omsatte sidste år for 1,14 mia. kroner og beskæftiger godt 1.300 medarbejdere i Danmark, Norge, Sverige, Rusland, Kina, USA og Singapore.

levetid forkortes også væsentligt ved biokorrosion. Et forhøjet indhold af termoresistente kim kan i oste give problemer med ikke korrekt huldannelse og ændret smag. I konsummælk kan udfordringerne være sødkoagulering og ændret smag, i yoghurt kan det give udslag i gærvækst, i smør kan udfordringen være ændret smag, og i pulver kan udfordringerne være forhøjet kimtal i det færdige pulver. Derudover kan en for kraftig dannelse af biofilm i anlægget betyde, at sygdomsfremkaldende mikroorganismer (fx Listeria, E.coli, Cronobacter sakazakii (tidligere benævnt: Enterobacter sakazakii)) finder vej til produkterne - simpelthen fordi de er indfanget i biofilmen og herfra frigives til produktet.

veau, og det er jo yderst vigtig for et mejeri, der producerer oste af ypperste kvalitet, understreger Annette.

Et pionermejeri

- Omkring halvdelen af de i alt ca. 500 små og mellemstore danske fødevarevirksomheder er kunder hos FORCE Technology, som har 11 afdelinger over hele landet, herunder afdelingen i Vejen, fortæller afdelingsleder i Audit & Forretningsudvikling, Vibeke Kistrup Holm, der er uddannet bromatolog og Ph.d. Hun tilføjer, at netop Annettes beskrivelse af, hvilke opgaver hun kan hjælpe mejerierne med at løse, er typiske arbejdsområder for konsulenter hos FORCE Technology. Konsulenterne arbejder på tværs af de mange forskellige serviceområder, FORCE dækker inden for fødevarer, men de samarbejder sandelig også med øvrige FORCEafdelinger, andre GTS-institutter samt øvrige eksterne partnere som inSPIReFood, FutureMilQ og Stålcentrum.  ■

Et stigende antal mejerier er nu opmærksomme på, at termoresistente kim skal tages særdeles alvorligt. De er svære at detektere, da deres opformeringstid via stikprøvekontroller af leverandørmælken ikke tages tilstrækkeligt i betragtning. - Disse kim bliver nemlig stressede på agaren, og det kan være nødvendigt at inkubere pladerne et par dage mere end foreskrevet, før de termoresistente kim vokser frem. Så det primære er bl.a., at leverandørmælken er i orden og ikke indeholder disse kim. Og her har Them været en af pionererne, da andelsmejeriet for få år siden besluttede at højne mælkekvaliteten endnu mere og derfor er begyndt at afregne mælken efter indhold af termoresistente kim. Det har bragt Thems råvaremælk ned på et helt fantastisk kimni-

Bare ring! Det er tydeligt, at Annette brænder for sit arbejde, og hun kan alle bakterie- og kulturtyperne på fingrene og ved, hvornår de ”onde” - og også de ”gode” bakteriekulturer - kan give problemer i mejeriproduktionen. Hendes forhold til de mange mejerikunder er, at de bare kan ringe, hvis de har problemer. Hvis hun kan svare på stående fod, så koster det ikke noget. Men hun hjælper gerne hele vejen rundt om det komplekse emne med at få styr på hygiejne og kvalitet på mejerierne.

FORCE til fødevarevirksomheder

I et af FORCE Technologys mange testrum i Vejen. Fra venstre ses afdelingsleder Vibeke Kistrup Holm, konsulent Annette Baltzer Larsen og laboratorietekniker Dina Stubbe.

NR. 9

MÆLKERITIDENDE 2013

9


Uddannelseskoordinator Sten Holmgaard Sørensen udleverer skolebeviset til Kirsten Rossen Lauridsen.

Nye mejerister februar 2013 Fredag den 22. februar 2013 holdt Kold College dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført deres uddannelse. 13 nye mejerister er klar til nye udfordringer.

Af uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold College

13 nåede i mål Der var 13 mejerielever tilmeldt den afsluttende projekteksamen/svendeprøve, og alle bestod. Gennemsnitskarakteren var på 7. Holdet bestod af en pige og 12 drenge, 11 fra Danmark og to fra Island. Aldersspredningen var på 20 år.

Eksamen Ved starten på hovedforløb 4 tilkendegives, om man ønsker at gennemføre projektet individuelt eller i

10

MÆLKERITIDENDE 2013

grupper. Såvel gruppedannelsen som tildelingen af projektemner foregår ved lodtrækning. Efterfølgende arbejder man med det tildelte emne i træningsmejeriet og på laboratorierne for til sidst og individuelt at forsvare opgaven ved svendeprøven. Når projektet er trukket, får mejerieleverne tilknyttet projektvejledere, der også senere vil være eksaminatorer sammen med to udpegede censorer.

Præmier og uddannelsespas Mejerifagets Fællesudvalg uddelte ved dimissionsfesten for de nye mejerister to præmier (Stelton Osteskæresæt) til udvalgte elever. Præmierne blev overrakt af formanden for Mejerifagets Fællesudvalg, Lars Gram til holdets ”fighter” hhv. ”humørspreder”

Kagerne tiltrak sig større opmærksomhed end mors nye mejerikasket .

Holdets fighter, udvalgt af projektvejlederne, blev Vagn Dvinge, fordi han i skoleperioderne altid ydet en stor, seriøs og vedholdende indsats med en positiv og konstruktiv tilgang til lærestoffet både i teori og praksis. Holdets humørspreder, valgt af klassekammeraterne, blev Arif Ahmadi, fordi han gennem alle skoleopholdene har været meget hjælpsom samt positiv, glad og ligefrem. Formanden for Kold Colleges bestyrelse, gårdejer Thomas Johansen, orienterede om det fælles europæiske uddannelsespas, som bliver tilsendt eleverne, når de er helt færdige med deres praktikperioder. Alle mejerielever fik udleveret en skoleerklæring som et bevis for, at de har gennemført alle skoleophold.  ■

NR. 9


Nye mejerister februar 2013 Arif Ahmadi, Svenstrup J Skumning af mælk i skummesalen Arla Hjørring Mejeri og Akafa

Martin Fack, Svenstrup J Fremstilling af røreyoghurt med forhøjet tørstof Arla Holstebro Flødeost, Ashgrove Farm Cheese, Australien og Arla Akafa

Kenneth Rustrup Skeldal Sørensen, Brædstrup Skumning af mælk i skummesalen Arla Gjesing og Them Andelsmejeri

Palle Svale Andersen, Herning Fremstilling af røreyoghurt med forhøjet tørstof Arla Danmark Protein og Arinco

Ulrik Lund Hansen, Vissenbjerg Fremstilling af DL-, O- og yoghurtsyrevækker Arla Birkum og Korsvej

Birgir Örn Hansen (Island) Fremstilling af skummetmælkspulver

Mads Brøndum Christensen, Videbæk Fremstilling af camembert i ostekar Arla Nr. Vium og Arinco

Casper Larsen, Svenstrup J Fremstilling af Maribo i ostekar Arla Akafa, Arla Settle UK og Nørager Mejeri

Freyr Hjálmfórsson (Island) Fremstilling af skummetmælkspulver

Jacob Davidsen, Bjerringbro Fremstilling af DL-, O- og yoghurtsyrevækker Mammen Mejeri og Arla Rødkærsbro

Kirsten Rossen Lauridsen, Vojens Fremstilling af camembert i ostekar Naturmælk og Arla Høgelund

Vagn Dvinge, Bækmarksbro Fremstilling af DL-, O- og yoghurtsyrevækker Thise Mejeri og Arla Arinco

Kasper Scherer Laursen, Rødkærsbro Fremstilling af Maribo i ostekar Arla Holstebro Mejeri og Rødkærsbro

Censorer sammen med projektvejleder/ eksaminator Birger Holmå Christiansen: Mejerichef Troels Møller Overby, Arla Foods amba, Korsvej Mejeri og mejerist Bjarne Hass Nielsen, Ry.

Holdets humørspreder Arif Ahmadi (tv.) og fighteren Vagn Dvinge (th.) sammen med formanden for Mejerifagets Fællesudvalg Lars Gram i midten.

NR. 9

MÆLKERITIDENDE 2013

11


(Foto: Colourbox).

Et vigtigt valg - for AP Pensions medlemmer Medlemmer, der har en pensionsordning med garanti i AP Pension, og som ikke er gået på pension, kan i løbet af sommeren træffe et vigtigt valg. De skal beslutte, hvilken type pensionsopsparing de ønsker fremover.

Af Søren Husted, afdelingschef, AP Pension

Til sommer får 50.000 medlemmer i AP Pension et tilbud om at træffe et valg. De skal beslutte, om de ønsker at beholde deres garanti eller ej. Når medlemmerne får dette tilbud, skyldes det, at de garantier, som pensionsselskaberne har givet, er blevet utidssvarende, fordi renterne er faldet, og investeringsreglerne er blevet strammet. Pensionsselskaberne har derfor garderet sig med en forsigtig investeringsstrategi og langtidssikring af renterne. Det betyder, at store beløb er fastlåst de næste 20-30 år til en rente omkring 2 pct. Og det ændrer sig ikke, selvom renten og inflationen stiger igen på et senere tidspunkt.

Mulighed for større pension Konsekvensen er, at en pensionsordning med garanti med stor sandsynlighed kun vil give et begrænset afkast i fremtiden. Det, mener AP

12

MÆLKERITIDENDE 2013

Pension ikke, er i medlemmernes interesse. Hvis medlemmerne giver slip på deres garanti, kan vi investere deres opsparing mere frit. Det ville give medlemmerne mulighed for at få et højere afkast afhængig af udviklingen på de finansielle markeder, og det kan på sigt give det enkelte medlem en større pension. Det er vigtigt for AP Pension at understrege, at dette er et tilbud til medlemmerne. Det er vores vurdering, at det vil være et interessant tilbud for mange, men det er naturligvis helt op til den enkelte. Medlemmerne vil kunne lave en individuel beregning, som viser konsekvenserne af at slippe deres garanti, og vi vil komme med vores anbefaling. Derefter kan det enkelte medlem vurdere, om han eller hun vil tage imod tilbuddet om at slippe garantien.

Fordel for nogle medlemmer AP Pension vil tilbyde denne mulighed til de medlemmer, som selskabet vurderer, har en økonomisk fordel af at slippe deres garanti. Det drejer sig primært om medlemmer, der har en længere opsparingshorisont. De vil kunne få fordel af en friere investe-

ringsstrategi og dermed muligheden for et højere afkast. Pensionister bliver i første omgang ikke tilbudt muligheden for at slippe deres garanti. AP Pension vurderer, at det på nuværende tidspunkt er forbundet med stor usikkerhed, om de reelt opnår en højere pension ved at skifte.

Nyt opsparingsprodukt For at AP Pension kan tilbyde medlemmerne muligheden for at slippe deres garanti, har det været nødvendigt, at Foreningen af mejeriledere og funktionærer ophævede garantien på fremtidige indbetalinger på aftalebasis. Foreningen af mejeriledere og funktionærer har derfor besluttet, at den andel af medlemmernes pensionsbidrag, som indtil nu har været placeret i AP Fonden (dvs. med depotrente) med en rentegaranti på 1-2 pct., fremover vil blive placeret i AP Stabil Fond. AP Stabil Fond er et nyt opsparingsprodukt i AP Pension, hvor der løbende vil blive tilskrevet en depotrente og opbygget reserver til sikring af den fremtidige depotrente. AP Stabil Fond er dog ugaranteret, og det betyder, at der kan tilskrives en ekstraordinær depotrente, såvel positiv som negativ, afhængig af udviklingen på de finansielle markeder.

Medlemmer får direkte besked Foreløbig skal du ikke foretage dig noget. Når det bliver aktuelt i løbet af sommeren, sender AP Pension et personligt brev til de medlemmer, der skal træffe et valg. Hold derfor øje med postkassen. I løbet af de næste par måneder vil AP Pension desuden invitere til en række informationsmøder rundt om i landet, og der vil løbende blive informeret i nyhedsbrevet AP Update.  ■

NR. 9


FH SCANDINOX A/S SØGER PROJECT ENGINEER Vi søger en dygtig og erfaren medarbejder til projektering af procesanlæg til mejeri- og fødevareindustrien. Aktiviteterne foregår både i ind- og udland. Ansættelsen kan ske enten i Hoven eller Galten, afhængig af din private bopæl. Personprofil • Du har en solid teknisk baggrund med indgående kendskab til mejeri- og fødevareindustrien (f.eks. maskintekniker eller maskiningeniør) • Minimum 3 års projekterfaring kræves • Du er en kompetent bruger af AutoCad eller Inventor • Du har en bred erfaring med anlægsprojektering indenfor mejeri- og fødevareindustrien • Du har gode sprogkundskaber i engelsk skrift og tale • Du arbejder systematisk, selvstændigt og målrettet • Du er et ordensmenneske • Du kan håndtere mange bolde i luften • Du behersker godt købmandskab Jobprofil • Projektering af komplette anlæg og units til mejeri- og fødevareindustrien m.v. • Udarbejdelse af P/I diagrammer og konstruktionstegninger • Tekniske beregninger og kalkulationer • Indkøb af komponenter til projekter • Priskalkulationer og tilbudsgivning • Projektplanlægning og projektgennemførelse fra A-Z • Løbende kundekontakt • Projekttilsyn Løn: Efter kvalifikationer. Tiltrædelse: Snarest muligt, men vi venter gerne på den rette Ansøgningsfrist: 21.05.2013. Samtaler vil finde sted i uge 22+23 FH SCANDINOX A/S Kærhusvej 4, Hoven, 6880 Tarm Att.: Eigil Jensen Tlf.: 7534 3434, eje@fhscandinox.com www.fhscandinox.com FH SCANDINOX A/S er en produktions, -ingeniør- og handelsvirksomhed, der projekterer og leverer komplette procesanlæg og maskiner til følgende industrier: Mejeri - iscreme - food - margarine - læskedrik - bryggeri. FH SCANDINOX A/S har mere end 34 års world-wide erfaring og knowhow inden for salg, projektering, fremstilling, montage og indkøring. Vi har 2 afdelinger i Danmark, placeret henholdsvis i Vest- og Østjylland. Vi beskæftiger i dag 30 medarbejdere.

NR. 9

MÆLKERITIDENDE 2013

13


Kort fortalt  2. Kredsudstilling 2013

Lukket fredag den 10. maj

Året 2. kredsudstilling finder sted torsdag den 30. maj 2013. Lokation for selve udstillingen bliver på Arla Foods’ hovedkontor i Viby. Forud for udstillingen bliver der virksomhedsbesøg hos Arla Gjesing Mejeri. Fuldt program for arrangementet bliver bragt i næste nr. af Mælkeritidende, der udkommer den 17. maj.

Redaktionen og sekretariatet holder lukket fredag den 10. maj grundet Kristi Himmelfartsdagen. Vi ønsker alle en god miniferie!

Mindre mælk i Frankrig Mælkeproduktionen faldt i begyndelsen af april med hele 8% i Frankrig, skriver Landbrugsavisen. Normalt stiger mælkemængden som bekendt i løbet af foråret, men i år er den altså faldet.

Mejerier i top

Flot år for Valio Det finske mejeriselskab Valio kom ud med et rekordgodt regnskab for 2012, og koncernen betalte sidste år sine ejere den højeste mælkepris i selskabets historie - 3,48 kroner inklusiv efterbetaling. Omsætningen rundede 2 mia. euro (15 mia. kr.), selvom mælkemængden faldt med 5 millioner liter til 1.865 millioner liter. Valio, der er Finlands absolut største mejeri, er godt tilfredse med året, der dog sluttede med en opsigtsvækkende og hård dom fra de finske konkurrencemyndigheder. Valio fik nemlig en rekordhøj bøde på 70 mio. euro, fordi myndighederne fandt det bevist, at Valio har dumpet priserne på friskmælk for at holde udenlandske konkurrenter ude. Valio har afvist afgørelsen som værende helt forkert. Som følge af sagen blev Valio pålagt at hæve sine grossistpriser på mælk med 30%, hvilket skete i februar i år. Hele sagen mod Valio afventer nu behandling i den finske markedsret, hvor en endelig afgørelse først ventes efter 2013. (Foto: Valio).

14

MÆLKERITIDENDE 2013

I Levnedsmiddelbladets seneste imageundersøgelse placerer Arla Foods sig igen som nr. 1, når det gælder den samlede bedømmelse. Analysens formål er at afdække fødevareindustriens omdømme generelt samt inden for en række kategorier. Respondenterne er udvalgt blandt de 100 største fødevarevirksomheder (80%) og catering/grossist/detailbranchen (20%). Arla Foods er en klar nr. 1 på den samlede imageundersøgelse, hvor også Thise er at finde på 4. pladsen. Men flere andre mejerier, juice- og ingrediensvirksomheder placerer sig flot inden for de seks delkategorier, som er følgende, med tal i parentes for placering i 2012: Bedst til produktudvikling: 1: Arla (1), 3: Thise (2), 6: Løgismose (5), 8: Chr. Hansen (ny). Høj forretningsetik: 1: Thise (1), 2: Arla (2), 4: Rynkeby (7). Dygtigste ledelse: 1: Arla (1), 3: Thise (6), 8: Naturmælk (ny). Mest troværdige kommunikation: 1: Arla (1), 6: Thise (4). Vindere på kvalitet: 1: Arla (1), 2 Thise (2), 5: Naturmælk (5). Mest miljøbevidst: 1: Thise (3), 2: Arla (1), 4: Naturmælk (ny), 10: Rynkeby (ny). Blandt øvrige virksomheder, der deltog i Levnedsmiddelbladets Imageanalyse 2013, var bl.a.: Danish Crown, Carlsberg, Toms, Unibake, Claus Meyer, Rahbek, Aarstiderne, Kims, Urtekram, Tican, Friland, Nordic Sugar, Royal Greenland og Rema 1000. (Foto: Arla Foods).

NR. 9


TINE lukker iscremeanlæg Norske TINE har besluttet at lukke koncernens Diplom-Isanlæg i Brevik og overføre produktionen til sit Diplom-Isanlæg lige uden for Oslo. Omkring 45 ansatte mister dermed deres arbejde, skriver Meieriposten. Lukningen begrundes med store tab over en femårsperiode fra 2006 på omkring 250 mio. NOK, primært på grund af et mislykket forsøg på at erobre markedsandele i Sverige og Danmark. Diplom-Is er markedsleder i Norge med 54% af iscrememarkedet, og selskabet producerer og sælger omkring 28 millioner liter is om året. (Foto: Colourbox).

Dansk mælke-knowhow til Bolivia To danske virksomheder har indgået et samarbejde med det bolivianske mejeri Alimentos S.A., der gerne vil have mælk af højere kvalitet fra sine mælkeproducenter, skriver Foodculture.dk. De tre virksomheder blev sat sammen ved FoodTech-messen i Herning sidste år, hvor Danida og L&F fandt frem til virksomhederne, der alle havde en fælles interesse i et kommercielt samarbejde. Den danske konsulentvirksomhed, danishknowhow, hvis speciale er rådgivning indenfor moderne landbrug, har bl.a. fungeret som entreprenør på projektet samt udviklet en produktionsmanual til de bolivianske mælkeproducenter, så de kan levere mere mælk og af højere kvalitet til Alimentos. Den anden danske virksomhed, der er med i Boliviaprojektet, er S.A. Christensen, der er en af de største producenter af malkeudstyr i Europa. S.A. Christensen er nu i gang med at finde en løsning omkring køling af den friskmalkede mælk til det bolivianske mejeri. (Foto: Colourbox).

Arla hæver mælkeprisen Med virkning fra 29. april hæver Arla Foods sin mælkepris til leverandørerne med 10 øre pr kg. Prisstigningen sker på baggrund af en forbedring på industri- og detailmarkederne samt en forbedring i forretningsresultatet i april-juni. Den danske Arla-notering bliver dermed på 296,5 øre for konventionel mælk og 351,5 øre for økologisk mælk.

NR. 9

Factory Manager AL SHAMS Agro Group, Egypt is a family run and family owned company which started its citrus fruit farm almost two decades ago. It specializes in packing and sorting citrus fruit, but has since expanded both its citrus land and added a variety of mangos, peaches and grapes to the agricultural business. The company also includes a fruit concentrate production factory. Job description With reference to the Operation Manager, the Factory Manager is responsible for the day-to-day production within the factory including planning and overseeing all production activities and at the same time ensuring overall customer satisfaction and quality service through an effective communication with employees and clients. It is the Factory Managers responsible to supervise, motivate and support the daily staff while applying a team approach and maintaining an open communication. Qualifications You have a degree in Food Technology and/or Chemical Engineering with experience or vocational/ technical certification and a minimum of 5 years supervisory experience of 3 or more employees. You have experience in NFC juicing and concentrate in the following products: orange, mango, guava and pomegranates, as well as strawberry and stone fruit, besides experience in production of tomato juice and concentrate. We are looking for a person with good mathematical skills, good general computer operation skills and basic knowledge of word processing and spreadsheet software (Microsoft Office). Good language skills in English and the ability to learn Arabic including excellent verbal and written communication skills are requirements. You are able to apply written instructions to machine set-up and maintenance. You have excellent interpersonal skills and are familiar with team building techniques. We offer Free housing, company car, airline ticket for the contract for yourself as well as one round trip ticket per year to your point of origin for you, Medical Insurance Plan, free inland telephone. Please send your application and cv to: citrus@al-shams-group.com.eg or Ahmed.Shams@alshamsgroup.net For further information: www.al-shams-group.com.eg

MÆLKERITIDENDE 2013

15


Kort fortalt  Chr. Hansen halvårs­ fremgang

Danske dage i Kasakhstan Eksportrådet inviterer fødevare- og maskinproducenter til ”Danske dage i Kasakhstan”. Økonomien i Centralasiens rigeste land er i forandring, og Kasakhstan er i fuld gang med en udviklingsproces, der fremmer udenlandske investeringer. Kasakherne forhandler i øjeblikket om medlemskab af WTO og er allerede medlem af den russiskledede Toldunion. Det resulterer i en øget industriel produktion og en vækst på ca. 5% i BNP fra 2009-2012. Landet har også fået en voksende middelklasse, som har bidraget til at øge importen af produkter, hvilket gør Kasakhstan yderst attraktivt for danske eksportører. ”Danske dage i Kasakhstan” finder sted den 4.-6. juni 2013. Og interesserede kan finde flere informationer på www.eksportrådet.dk (Foto: Colourbox).

Økomælken spares væk

Chr. Hansen opnåede i første halvår en organisk omsætningsvækst på 9%, og forventningerne til helåret fastholdes. Omsætningen i 2. kvartal 2012/13 blev på 174 mio. euro. Chr. Hansen oplyser, at en række kliniske mave-tarm studier ikke har givet de forventede resultater, hvorfor disse udviklingsaktiviteter i andet kvartal er nedskrevet med 8 mio. euro. Omsætningsfremgangen i division Cultures & Enzymes var 10%, mens den i Health & Nutrition var på 15%. I perioden har Chr. Hansen haft et skifte på topposten, idet Lars Frederiksen valgte at fratræde som adm. direktør pr. 31. marts 2013. Ifølge den nye topchef Cees de Jong forventer Chr. Hansen øgede marginer for 2012/13 med en organisk omsætningsvækst på mellem 8-10%. (Foto: Chr. Hansen).

Ny proteinmælk fra Arla Arla Foods har lanceret en ny minimælk med et ekstra højt proteinindhold. Det sker i forbindelse med relanceringen af Arla Cultura som et fælles brand for Arlas funktionelle fødevarer. Den nye proteinmælk indeholder 50% mere protein end almindelig mælk, så mælkedrikkeren derved får 13 gram protein ved at drikke et glas proteinmælk. Den nye mælketype retter sig især mod aktive og motionsdyrkende forbrugere samt til forbrugere, der har fokus på kroppen og vedligeholdelse af muskelmasse. Arla relancerer samtidig sin minimælk med ekstra D-vitamin, der også bliver lagt ind under Cultura. D-vitaminmælken blev lanceret i 2011 på opfordring fra Fødevarestyrelsen. Mængden af D-vitamin i denne mælk fordobles i forhold til den hidtidige variant, så et enkelt glas dækker 75% af D-vitaminbehovet hos en gennemsnitlig voksen dansker. (Foto: Arla Foods).

Den økonomiske krise får mange danskere til at fravælge økologisk mælk. I stedet fylder især småbørnsfamilierne indkøbsvognene med flere og flere kartoner billigmælk. Peter Giørtz-Carlsen, der er direktør for Arlas aktiviteter i Danmark, oplyser til Jyllands-Posten, at faldet i salget af økologisk mælk er accelereret i løbet af de seneste måneder. Også Thise Mejeri mærker, at forbrugerne er blevet mere sparsommelige. Både Arla og Thise forsøger at øge eksporten for at kompensere for det svage hjemmemarked. De seneste 12 måneder er der blevet solgt 111 mio. liter økologisk mælk i Danmark. Det er 12 mio. liter mindre end i den tilsvarende periode for to år siden. (Fotolån: Thise).

16

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 9


Øko-osten klarer sig

Pølsemandens egen Chokolade­mælk Chokoladedrikken ”Pølsemandens egen Chokolademælk”, der blev lanceret i juni sidste år som en konkurrent til Cocio, bliver i dag solgt hos ca. 50% af Pølseforeningens medlemmer, skriver foodsupply.dk. Pølsemændenes strid med Cocio opstod bl.a., fordi Cocio ophørte med at give pølsemændene rabat. Selvom pølsemændenes forening gerne ser ”Pølsemandens egen Chokolademælk” udbredt til alle medlemmer, er der dog ingen planer om at sætte Cocio helt på porten. Cocios salg til de danske pølsevogne er årligt på cirka 1.000 ton chokolademælk, så ”Pølsemandens egen Chokolademælk” udgør altså fortsat kun ca. 1% af det samlede marked. (Foto: Colourbox).

Flot år hos Tetra Pak Tetra Pak opnåede en flot fremgang i nettosalget på sammenlagt knap 84 mia. kroner i 2012, og det er et plus på 4,2% i forhold til i 2011. Salget omfatter både emballageløsninger samt maskiner og udstyr til bl.a. mejerier, juicefabrikker og øvrige fødevareproducenter verden over. Tetra Pak har især oplevet fremgang i Mellemøsten og lande syd for Sahara i Afri­ka, hvor salget er steget med en tocifret procentrate. Til gengæld har koncernen oplevet en svagere vækst på markederne i bl.a. Kina og Brasilien, skriver Dairyreporter.com. I løbet af 2012 har Tetra Pak leveret 505 nye pakkeanlæg, 1.971 procesanlæg og 1.721 stykker distributionsudstyr. (Foto: Colourbox).

NR. 9

Der blev solgt økologiske føde- og drikkevarer for 5,5 mia. kr. i den danske detailhandel i 2012, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er kun en lille stigning i forhold til 2011. Nogle økologiske fødevarer har oplevet en drastisk salgsnedgang, herunder den økologiske mælk. Andre varer har oplevet fremgang, og det gælder bl.a. for salget af økologisk ost, der er steget med 11% i forhold til i 2011. Selvom det har været et udfordrende år for en del af de økologiske producenter og virksomheder i Danmark, forventer Økologichefen hos Landbrug & Fødevarer, Kirsten Lund Jensen en fremgang i 2013 i det økologiske detailsalg på ca. 5% samt også øget eksport af økologiske fødevarer. (Foto: Thise).

Jubilæumsreception Senior Vice President Dan Kolding, Arla Foods, Global Category Supply Chain kan den 1. juni 2013 fejre 25 års jubilæum. I den anledning inviterer vi til reception hos Arla Foods, Sønderhøj 14, Viby J.

Fredag den 31. maj 2013 Kl. 13.30 - 16.00 Vi håber, at alle Dan Kolding’s kontakter gennem årene vil benytte lejligheden til at ønske ham tillykke med dagen. Med venlig hilsen Jais Valeur Executive Vice President Arla Foods GCO

MÆLKERITIDENDE 2013

17


Kort fortalt  Forskningsartikler 2011 I samarbejde med Mejeribrugets ForskningsFond (MFF) og Mælkeritidende har Danmarks Mejeritekniske Selskab sponseret en samlet årlig udgivelse af forskningsartikler udarbejdet med støtte fra MFF og bragt i Mælkeritidende. Alle medlemmer af Mejeriteknisk Selskab har fået tilsendt et eksemplar af ”Artikelsamling fra Mejeribrugets ForskningsFond bragt i Mælkeritidende 2011”. Der er endnu et lille oplag tilbage, og du kan rekvirere en gratis artikelsamling, så længe lager haves! Skriv til dms@ maelkeritidende.dk

Hårde tider for mælkeproducenter Puck breder sig til USA Puck®, der er Arlas førende brand i Mellemøsten, breder sig nu også til USA, hvor produkterne især sælges i etniske butikker, oplyser Arla Foods. De mange forskellige Puck®produkter kan købes i 46 amerikanske stater via distributøren Ziyad Brothers i Chicago, som gennem de seneste fem år har øget sit salg af Arlas produkter med over 20%, bl.a. fordi Puck® igennem generationer har været et stærkt brand i Mellemøsten. Puck® sortimentet består af frisk ost og steril fløde, begge i glas, samt Lurpak® smør. Årligt sælges der ca. 300 tons i USA. Puck® er også lanceret i Nordafrika og Kasakhstan. Produkterne fremstilles i Danmark på Arlas mejerier i Bislev, Holstebro, Esbjerg, Branderup og på Arlas mejeri i Riyadh i Saudi-Arabien. (Foto: Arla).

Brug låget Arla Harmonie og miljøvirksomheden TerraCycle Danmark lancerer et nyt indsamlingsprogram for at undgå, at plastiklågene på danskernes mælke- og yoghurtprodukter ender på forbrændingen, for lågene kan faktisk genanvendes. Under mottoet ”Brug Låget!” kan danske forbrugere nu indsamle deres brugte mælke- og yoghurtlåg, og når man har samlet tilpas mange låg, sender man dem kvit og frit til TerraCycle, som sørger for, at de genanvendes innovativt. I fremtiden kan danskernes brugte mælke- og yoghurtlåg derfor blive til fx parkbænke, skraldespande eller vandkander. Brug Låget! er indledningsvis et tidsbegrænset pilotprojekt men er i tæt tråd med Arlas miljøstrategi, fortæller Maja Møller, der er CSR chef hos Arla Danmark. TerraCycle repræsenterer en ny generation af virksomheder, der vægter de sociale og miljømæssige værdier lige så meget som økonomisk fortjeneste. TerraCycle blev grundlagt i 2001 af Princeton-studenten, Tom Szaky, der havde en mission om at starte en ny og mere ansvarlig måde at drive en virksomhed på.

18

MÆLKERITIDENDE 2013

En tredjedel af alle kvægbrug er tilsyneladende fanget i en gældsspiral, hvor de må dække underskud med ny gæld. Det viser en analyse udarbejdet af Videncentret For Landbrug, hvor det også afsløres, at de dygtigste mælkeproducenter sidste år havde fremgang på 330 kr. pr årsko, mens producenter med den laveste indtjening havde et fald i indtjeningen på 1.575 kr. pr årsko. I gennemsnit var der en tilbagegang hos mælkeproducenterne på 100.000 kr. pr. bedrift eller 600 kr. pr årsko i 2012 i forhold til 2011. (Foto: Colourbox).

Hjørring-ansatte finder nye jobs Den 1. juni lukker Arla Foods sit ostemejeri i Hjørring. Hovedparten af de 106 medarbejdere har allerede fundet nyt arbejde, skriver DR P4 Nordjylland. En del har fået ansættelse på Arlas mejeri i Bislev, og nogle er i uddannelsesforløb. Kun 25 ansatte kender endnu ikke deres jobsituation efter den 1. juni, men mejerichef Michael Svendsen håber, at dette tal reduceres inden da.

Yoghurt hos McDonalds De 86 danske McDonald’s begynder nu at tilbyde morgenmad til travle danskere på vej til arbejde eller skole, skriver metroxpress. I alle ugens dage fra kl. 7-10 udgår det velkendte burgersortiment derfor til fordel for danske morgenmadsklassikere som havregrød, grovboller og yoghurt. McDonald’s ansætter omkring 150 nye medarbejdere, der skal servere morgenmad på farten. (Foto: Colourbox).

NR. 9


Personalia  50 år

60 år

PTD Manager Andre Bundgaard, Arla Foods Hobro Mejeri fylder den 7. maj 50 år.

Process Manager Peter M.K. Petersen, Marg-Tech fylder den 15. maj 60 år.

50 år

70 år

Mejerichef Stig Olesen, Skånemejerier fylder den 9. maj 50 år.

Fhv. forvalter Kurt Jensen, Algade 46, 5683 Hårby fylder 70 år den 11. maj 2013. I den anledning er der åbent hus for venner og familie fra kl. 13.00 til 16.00.

50 år Senior Manager Ulla Kjær, Arla Foods Viby fylder den 10. maj 50 år.

60 år Design & Graphics Manager Marianne Kristensen, Arla Foods Viby fylder den 10. maj 60 år.

25 års jubilæum Dan Kolding fyldte 50 år den 30 april og kan den 1. juni 2013 fejre sit 25 års jubilæum i Arla Foods. Dan blev født ind i mejerindustrien for 50 år siden, hvor hans far var mejerist på Serritslev Andelsmejeri i Vendsyssel. Dette førte ham videre til Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, hvor han afsluttede uddannelsen som mejeriingeniør i 1988. Erhvervskarrieren blev indledt hos Arla Foods som produktionschef for skimmel- og hjemmemarkedsostegruppen og herefter som mejerigruppechef med fokus på især Troldhede Mejeri, Holstebro Flødeost og Nr. Vium Mejeri. I denne periode opbyggede Dan den enorme viden om, hvad der konkret foregår på de enkelte mejerier, men skabte også den store bredde i produktkundskabet samt hvad der skaber den gode kvalitet og det store medarbejder- engagement. I 2000 skete det næste karriereskift med titel af produktionsdirektør for Christiansfeld Mejericenter, hvilket krævede ny læring om frisk mælk og ikke mindst logistik og distribution. I 2002 førte det videre til en stilling som produktions- og logistikdirektør og medlem af ledelsen for Arla Foods, Division Danmark. Ved etableringen af en samlet nordisk forretning for Arla Foods i 2006 var det naturlige valg at lade Dan stå i spidsen for den samlede supply chain for dette område. I 2008 var det tilbage til osten, nu med titel af senior vice president med ansvar for produktion af ost og smør i Consumer International, hvilket ved etableringen af Global Categories and Operations i 2010 blev udvidet med ansvaret

NR. 9

75 år Fhv. teknisk chef J. Siegaard Jensen, Ballerup fylder den 16. maj 75 år.

90 år Fhv. direktør Folmer Vogensen, Videbæk fylder den 17. maj 90 år.

for mælkepulver. Dan står i dag i spidsen for en veldrevet, international og professionel produktionsorganisation med ca. 4.500 medarbejdere og en produktionsværdi på 18 mia. kroner. Det kræver et stort overblik, evnen til at planlægge og ikke mindst evnen til at motivere andre til at gennemføre tingene. På trods af en travl hverdag finder Dan også tid til Skanderborg Håndboldklub, sin kone og ikke mindst 4 børn. Jais Valeur Executive Vice President Arla Foods amba Global Categories and Operations Dan Kolding

MÆLKERITIDENDE 2013

19


Foreningsnyt  Referat fra Foreningen af mejeri­ ledere og funktionærer - Østdanmarks generalforsamling den 16. april 2013 afholdt på Slagelse Mejericenter

Fremlæggelse af regnskab

Efter en grundig information fra AP Pension ved pensionsrådgiverne Rikke Marzec og Lone Juul om de ændringer, som er på vej grundet ændret lovgivning og mulighederne ved evt. omvalg, kom generalforsamlingen i gang, hvor formanden fremlagde beretningen for de fremmødte.

Behandling af fremsatte forslag

Årets gang

Valg til bestyrelsen: På valg var Palle Kofoed, Anders Neimann-Sørensen og Jan Andersen, der alle blev genvalgt. Valg af revisorer: Jens Bjerregård og Per Svendsen blev genvalgt. Valg af delegerede: Ud over bestyrelsen blev følgende valgt: Torben Skovgård Mortensen, Sten Holmgaard Sørensen og Ole E. Hansen.

Delegeretmødet på Tårnborg Parkhotel, som vores lokalforening stod for, forløb overordnet set i god ro og orden. Der er nu fem år til, at vores lokalforening skal arrangere det igen, og som det ser ud lige nu, bliver det i Horsens, da vi prøver at få en god aftale i hus ved at holde det samme sted hvert år. Som sædvanligt har der i FMF været rigtig mange arrangementer, hvor vi kan få ny inspiration og dyrke netværket, som er så vigtigt i vore dage. Hvis I er på LinkedIn, så husk at melde jer til gruppen Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

Årets resultat var negativt med 1.131 kr. hvilket er ca. 3.000 kr. bedre end sidste år, og med en egenkapital på 67.000 kr. er der til nogle år endnu. Regnskabet blev godkendt.

Efter et indlæg på delegeretmødet forrige år om ændring af kredsnavne til noget mere ensartet og nutidigt, var der kommet et forslag til ændring af kredsvedtægter og kredsnavn. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Eventuelt Et enkelt ønske om mere historie/kontakt med vore kontingentfrie medlemmer. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. Referent, Jan Andersen

Overenskomst Overenskomsten mellem FMF og Mejeribruget Arbejdsgiverforening - nu DI - udløber i år. Af vores lokalforening er der ud af totalt 47 aktive medlemmer 21, der kan være dækket af overenskomsten. Personligt tror jeg, at det er under 10, som er dækket af overenskomsten. Det kan undre, når overenskomsten starter med teksten: ”Overenskomst for medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, som er beskæftiget på virksomheder, der er medlemmer af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening”. Forskellen på en overenskomst og en ”anden” aftale er bl.a., at den ”anden” aftale skal være beskrevet i personalehåndbogen, som virksomhederne kan ændre uden forhandling, hvor en overenskomst forhandles.

Medlemshvervning Siden hvervekampagnen startede, har der været en tilgang på i alt 140 medlemmer. En af de ting, der ud over arrangementer og netværk gør foreningen attraktiv, kan være de fonde, hvor der kan søges økonomisk tilskud til diverse studieture eller videreuddannelse. Mejeriuddannelserne lider under lav tilgang. Til sidst en tak for samarbejdet i det forløbne år til bestyrelse, revisorer og naturligvis alle fremmødte medlemmer.

20

MÆLKERITIDENDE 2013

Referat fra Foreningen af mejeriledere og funktionærer - Fyns generalforsamling onsdag den 10. april 2013 hos Lactosan A/S Efter præsentation af Lactosan A/S ved René Byrgesen og efterfølgende rundvisning samt spisning gav repræsentanter fra AP Pension en orientering om den nye skattereforms betydning for medlemmernes pension.

Bestyrelsens beretning I 2012 besluttede hovedbestyrelsen at ensrette kredsenes navne, så der er overensstemmelse imellem foreningen og kredsene. Under punkt 4 er der forslag til ændring af kredsens navn. 125 års jubilæet blev markeret på forskellig vis, og mange af foreningens medlemmer deltog i markeringen ved deres deltagelse i arrangementerne. Mælkeritidende er i alle henseende et godt medlemsblad. Uanset om man starter forfra og læser artiklerne som de kommer, eller man starter bagfra for at se ledige stillinger og personalia. Foreningen Danmarks privatmejerier kunne i 2012 fejre sit 100 års jubilæum.

NR. 9


Udstillinger Den traditionelle Landsmejeriudstilling hedder nu Danish International FOOD Contest, da udstillingen ikke længere kun er forbeholdt mejeriprodukter men også andre fødevarer. I 2012 var der ca. 9500 besøgende til nogle forrygende flotte arrangementer, der løb af stablen under udstillingen, herunder Mejeriforeningens 100 års jubilæum og Karolines Køkken 50 års jubilæum. Den 6. februar var der Mejeribrugets Dag på Kold og efterfølgende kredsudstilling i hallen. Årets anden kredsudstilling bliver den 30. maj i år og starter med et besøg på Arla Food Gjesing Mejeri. Den 29. november 2012 holdt Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg den årlige arbejdsmiljøkonference med ca. 400 deltagere. I år bliver konferencen den 28. november. Gennem mange år har Kreds Nordjylland, Privatmejerierne samt Oste- og Smørforeningen holdt en vinterfest. Fra i år blev det til en fest for hele mejeribranchen, hvor 89 deltog i festlighederne, der bredt repræsenterede branchen, ligesom Fyn også var repræsenteret. Den 1.-4. maj går studieturen til Sydtyskland og Luxemburg. I 2012 blev der på Kold College uddannet 53 nye mejerister og 24 procesteknologer, heraf 12 mejeriteknologer. I år kommer der ikke nye mejeriteknologer til. På det hold, der startede i september 2012, er der heldigvis oprettet en mejerilinje med ni studerende, heraf fire mejerister. Pga. nedagående medlemstal i foreningen valgte hovedbestyrelsen for tre år siden at holde et temamøde med alle kredsbestyrelser for at sætte fokus på foreningen, og hvad foreningen har på hylderne til medlemmerne. Foreningen af mejeriledere og funktionærer - Fyn har pt. 72 aktive medlemmer. Det giver ret til 12 delegerede på delegeretmødet, der holdes lørdag den 5. oktober på Hotel Opus i Horsens. Til slut vil jeg rette en tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.

Regnskab til godkendelse Kassefører Kurt Jensen fremlagde regnskabet, der blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.

Indkomne forslag Forslaget om, at landsdelskredsen skifter navn fra Fyns Mejeristforening til Foreningen af mejeriledere og funktionærer - Fyn blev vedtaget. Valg til bestyrelsen: På valg var Birger H. Christiansen, Henrik Toft og Jørgen Hoff, der alle blev genvalgt. Torben Knudsen blev genvalgt som suppleant. Valg af revisor: Der var genvalg til Søren Kristiansen og suppleant Finn Frost.

NR. 9

Valg af delegerede: Finn Frost, Benny Lauritsen, Torben Knudsen, Gert Irming, Mette Kern, Henrik Bossen, Lisbeth Jørgensen og Jesper Thomsen. Suppleanter: Jesper Skovbjerg Hansen, Kim Ernstsen, Henrik Buur, Lars Schmidt og Irene Byrgesen.

Eventuelt En opfordring lød til at bruge det netværk, vi har til de forskellige virksomheder i form af medlemmer og hjælpe med at få hvervet potentielle medlemmer, som vi ikke lige har øje på. Referent, RCB

Konstituering Formand Birger H. Christiansen, næstformand Villy Skovbjerg Hansen, kasserer Henrik Toft, protokolfører Rene Byrgesen Christensen, fanebærer og repræsentant i Kredsudstillingsudvalget Jørgen Hoff.

Mejeristhuset - Sæson 2013 Højsæson I 2013 ligger højsæsonen i ugerne 27 - 34. Efter endt lodtrækning er ugerne 33 og 34 stadig ledige. Det er de skønne uger midt i august. Skynd dig at ring på 66 12 40 25 eller send en mail på fmf@maelkeritidende.dk - hvis du ønsker en af disse ferieuger! Spotpriser på ferieugerne 22 og 25! Den sidste uge af maj (22) fra søndag den 26. maj til søndag den 2. juni er stadig ledig! Uge 25 - fra søndag den 16. juni til søndag den 23. juni - er ligeledes ledig! Hver af disse uger kan lejes til spotpris: 3.500 kr. (normalprisen er 4.600 kr.!) Hjælpefondens bestyrelse

MÆLKERITIDENDE 2013

21


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Sales Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjylland Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjylland Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjylland Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Østdanmark Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Sydjylland Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyn Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Salicath ApS Rue 5A DK-5900 Rudkøbing Tlf. 40 16 12 01 Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

22

MÆLKERITIDENDE 2013

Mejerinyheder - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejerinyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeriindustriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig Mælkeritidendes UgeNyt på hjemmesiden: www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Mejeriliv

• Ulykker

• Tandskader • Sundhed

Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25


Møder og udstillinger ❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 25.-26. maj 2013 Landbrugsmessen Gl. Estrup, Auning

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Naturlige Ingredienser  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

30. maj 2013 2. Kredsudstilling Arla Foods Viby samt besøg på Arla Gjesing 6. juni 2013 Dalum Lærlinge: Elevmøde og Jubilarsammenkomst Kold College

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

Kemikalia AB Lilla Västergatan 1 274 32 Skurup Sweden Phone: +46 4114 9750 Web: www.kemikalia.se Kontaktperson: Håkan Andersson hakan.andersson@kemikalia.se

28. maj 2013 Mejeriteknisk Selskab Ost & Sundhed Industrielle Enzymer Hotel Legoland, Billund

20. juni 2013 MIA-temadag Konflikthåndtering for arbejdsmiljø­ organisationen Heden & Fjorden, Holstebro 5. september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Generalforsamling 5. oktober 2013 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 124. Delegeretmøde Hotel Opus, Horsens

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

5.-6. november 2013 Danish International Food Contest MCH Herning 28. november 2013 MIA Arbejdsmiljøkonference 2013

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 6.-8. juni 2013 Den 43. Nordiske Mejerikongres Lofoten, Norge 1.-5. oktober 2013 World Dairy Expo Madison, Wisconsin, USA 5.-9. oktober 2013 Anuga Køln, Tyskland 28. oktober - 1. november 2013 IDF World Dairy Summit Yokohama, Japan MÆLKERITIDENDE 2013

23


Dalum Lærlinge afholder torsdag den 6. juni 2013 Elevmøde og Jubilarsammenkomst på Kold College. Jubilarsammenkomst I anledning af 10, 25, 40, 50, 60 og 65 års jubilæum for alle mejerister og mejeriteknikere/-teknologer, inviterer Kold College til et stort jubilæumsarrangement med ledsagere torsdag den 6. juni 2013.

Program for Jubilarsammenkomst: Kl. 09.00: Ankomst ved hovedindgangen på Kold College Kl. 09.30: Kaffe og orientering om skolen i dag. Præsentation af jubilarerne Kl. 11.30: Fotografering i skolegården Kl. 12.00: Middag i spisesalen på Dalum Landbrugsskole (kr. 200,- pr. deltager). Betaling foregår ved indgangen.

Program for Elevmøde: Kl. 14.00: Generalforsamling i Dalum Lærlinge Kl. 15.00: Kaffe i skolegården Kl. 17.00: Fælles aftenspisning ved Cafeen

Tilmelding Overnatning kan i begrænset omfang ske på Dalum Landbrugsskole for kr. 500,- incl. morgenmad - Betaling sker i forbindelse med evt. indkvartering. Tilmelding senest fredag den 24. maj 2013 til Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S, att.: Susanne Thorsen, fax nr. 63 13 20 44, e-mail: std@koldcollege.dk Kender du til nogen på din årgang, der ikke har modtaget invitation, hører vi gerne fra dig. Med venlig hilsen Kold College Hans Skjerning, Direktør

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Dalum Lærlinge Sommermøde den 6. juni

MT9 2013