Page 1

PUMPER - RØREVÆRKER - MIXERE

INOXPA Skandinavien A/S · 8700 Horsens · Tlf.: 7628 6900

inoxpa.dk@inoxpa.com · www.inoxpa.com

9 Arla Aylesbury UK - side 4

Lurpakbedømmelser - side 6

Mejeriforeningen gennem 100 år - side 8

3. maj 2012 125. årgang


Leder Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Heidi Christensen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.600 eksemplarer (heraf 200 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.224- kr./år inkl. moms. Europa: 1.476,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.668‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis).

2012 - Et stort jubilæumsår   Af Anna Marie Thøgersen  

2012 er et rigtig jubilæumsår i dansk mejeribrug med ikke mindre end et 125 års, tre 100 års og et 50 års jubilæum, der skal fejres gennem året. For at begynde med den yngste, så kan Karolines Køkken i maj måned holde 50 års fødselsdag, og i næste nr. af Mælkeritidende bringer vi en artikel om Karolines enorme betydning for bl.a. den danske madkultur. Blandt de 100-årige var der for nylig fest hos Dansk Oste- og Smørforening, og den næste i rækken af 100 års jubilarer bliver Foreningen Danmarks Privatmejerier, mens Mejeriforeningen blev grundlagt for 100 år siden i december 1912. I dette nr. af bladet er vi i artikelserien om ”Mejeripionerer” kommet til netop Mejeriforeningen, der gennem snart 100 år har stået bag, oprettet og udviklet en lang række virksomheder af stor betydning for dansk mejeribrug bl.a.: Karolines Køkken, Centrallaboratoriet og MA Project for blot at nævne nogle få. Karolines Køkken er i dag drevet af Arla, og MA Project er en del af Alectia, der i øvrigt netop har fejret 100 års jubilæum. Centrallaboratoriet kender vi som Eurofins Steins A/S, og denne virksomhed er fortsat garant for kvalitetsanalyserne af dansk mejeribrugs 111-årige klenodie, Lurpak. Den ældste af årets mange jubilarer er imidlertid Foreningen af mejeriledere og funktionærer, der blev grundlagt den 21. oktober 1887, og hvis medlemmer lige siden har arbejdet utrætteligt for dansk mejeribrugs fremme. Foreningen udgav få måneder efter grundlæggelsen det første nummer af medlemsbladet Mælkeritidende - i januar 1888. Mælkeritidende udgiver naturligvis et 125-års jubilæumsnummer om Foreningen af mejeriledere og funktionærer i oktober i år, men allerede i juni inviterer foreningen medlemmerne til et jubilæumsarrangement på Landbrugsmessen Gl. Estrup. I år er det også 130 år siden, det første danske andelsmejeri blev oprettet i Hjedding i 1882. Og netop i år har Danmarks internationale mejerikoncern Arla Foods påbegyndt opførelsen af verdens største og mest miljøvenlige friskmælksmejeri lige uden for London. Alt i alt en række bemærkelsesværdige fødselsdage og jubilæer, der med rødder 130 år tilbage og stærke fremtidsperspektiver fortæller et fantastisk stykke dansk kultur- og erhvervshistorie!  ■

 Indhold  LederForum

3 4

Arla Aylesbury UK - verdens mest miljøvenlige og største friskmælksmejeri

12 Kort fortalt

6

Nye rammer for Lurpakbedømmelserne hos Eurofins Steins

17 Foreningsnyt

Medlem af:

8

Mejeriforeningen set i et 100-årigt perspektiv

19 Mødekalender

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

10 FMFs 125 års jubilæum medlemsudflugt til Gl. Estrup

Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

ISSN 0024-9645

2

MÆLKERITIDENDE 2012

11 Årets 2. Kredsudstilling på Thise Mejeri

16 Personalia

18 Leverandøroversigt

20 Dalum Lærlinge

NR. 9


Lederforum  EU skal ikke blande sig EU-Kommissionen har spillet ud med fælles EU-regler inden for løn- og arbejdsforhold, og FTF advarer derfor mod EU’s indblanding i danske arbejdsmarkedsforhold. EU’s domstol har med flere domme slået fast, at retten til at strejke ikke er vigtigere end principperne om den frie bevægelighed i EU. Det har skabt bekymring i især de nordiske lande, hvor strejkeretten har været urørlig. - Det er helt uhørt. EU skal slet ikke blande sig i, hvordan vi indretter arbejdsmarkedet og løser konflikter. Vi har et fleksibelt arbejdsmarked med høj beskæftigelse. Det skyldes den gode forståelse mellem arbejdsgivere, fagbevægelse og politikere, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey. Dansk Arbejdsgiverforening er også kritisk overfor forslaget, da det indebærer, at løsning af konflikter i Danmark i givet fald skulle flytte til EU’s domstol i Luxembourg. DA anbefaler, at regeringen siger klart nej til forslaget. Den nye EU-lovgivning er foreslået som forordning, der betyder, at alle lande skal følge reglerne fuldstændig. Loven kræver dog enstemmighed blandt medlemslandene, og vil derfor falde til jorden, hvis et land - som fx Danmark - stemmer imod. (Kilde: FTF / Foto: Colourbox).

Fagforbund kritiserer Arla To medarbejderrepræsentanter udtrædelse af bestyrelsen i Arla dækker over chikane og et angreb på tillidsmandssystemet fra Arlas side, mener de to medarbejderes fagforbund, henholdsvis 3F og Fødevareforbundet NNF. - Det er grov chikane fra ledelsens side. De to har aldeles ikke brudt noget tavshedsløfte eller handlet i strid med nogen forretningsorden. De har kun orienteret kolleger om mejerilukninger samt, at Arla forhandlede om en fusion, noget som var almindeligt kendt i koncernen, siger forbundssekretær Poul Erik Faarkrog, som har mejerisektoren som ansvarsområde i NNF. Arla tilbageviser, at der var tale om offentligt kendte ­oplysninger og understreger, at referaterne fra bestyrelsesmøderne eksplicit gjorde opmærksom på, at indholdet var fortroligt. - Man spreder ikke følsom viden fra bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan ikke arbejde optimalt, hvis ikke der er sikkerhed for fortrolighed og tillid, understreger bestyrelsesformand Åke Hantoft.

NR. 9

5 regler for god ledelse Hvad skal der til for at være en god leder? Det er der mange svar på, men et bud kan være fem essentielle lederskabsprincipper, der sættes fokus på i bogen ”Lederskabskoden”. 1. Form fremtiden: Lederen er strategisk og tænker langsigtet på organisationens vegne samt sikrer, at medarbejderne forstår kursen. 2. Få tingene til at ske: Lederen omsætter strategi til handling, får forandringer til at ske og fordeler ansvaret. 3. Engager nutidens talentmasse: Lederen kan identificere, opbygge og engagere talenter for at opnå resultater. 4. Opbyg den næste ledergeneration: Lederen skal fremtidssikre organisationens talentmasse. 5. Invester i dig selv: Lederen skal lære af sine succeser, fiaskoer, opgaver, kurser, medarbejdere og livet i sig selv. (Kilde: Lederweb /Foto: Colourbox).

Kritik på LinkedIn kostede lønnen Brugen af sociale medier giver anledning til mange konflikter mellem medarbejdere og virksomheder, og det gælder såvel Facebook som LinkedIn. Et eksempel herpå er en sag, hvor en medarbejder var blevet opsagt og fritstillet i en besparelsesrunde som følge af virksomhedens vanskelige økonomiske situation. I opsigelsesperioden brokkede medarbejderen sig over ledelsen til en af virksomhedens største kunder på sin LinkedIn-profil. Medarbejderen havde imidlertid glemt at ændre kontaktinfo på sin profil, og korrespondancen endte derfor hos arbejdsgiveren. Medarbejderen, der var fritstillet, blev herefter bortvist, og lønudbetalingen blev standset. Vestre Landsret gav virksomheden medhold i medarbejderens illoyalitet og fastslog, at bortvisningen var berettiget. (Kilde: Jyllands-Posten /Foto: Colourbox).  ■

MÆLKERITIDENDE 2012

3


Arla Aylesbury UK

Verdens mest miljøvenlige og største friskmælksmejeri Verdens 7. største mejerikoncern er i fuld gang med at bygge klodens mest miljøvenlige - og verdens største frisk­mælks­ mejeri. Midt i februar fik Arla UK grønt lys af de britiske myndigheder til at påbegynde opførelsen af koncernens nye store Aylesbury Mejeri ca. 60 km nordvest for London. I sensommeren 2013 skal mejeriet stå klar til at indveje 1 milliard kg mælk årligt samt forsyne de ca. 20 millioner indbyggerne i London og omegn med frisk mælk - hver dag.   Af Anna Marie Thøgersen  

Flot leverandørsamarbejde Midt i februar fik Arla UK tilladelse af de britiske myndigheder til at påbegynde opførelsen af koncernens nye store Aylesbury Mejeri. - Og her i maj er ca. 20% af mejeriet allerede færdigt, fortæller Lars Dalsgaard, der er Arla UK’s Supply Chain Director og dermed også overordnet ansvarlig for Aylesbury-projektet. Bag det store byggeri ligger mange timers projektarbejde, hvor der har været fuldt fokus på at skabe den mest effektive og miljøvenlige pro-

duktion. - Lidt utraditionelt inviterede vi meget tidligt i analysefasen udvalgte leverandører til en række workshops, hvor de skulle byde ind med hver deres løsninger til anlæg, pumper, ventiler og øvrigt udstyr samt nødvendig proceskapacitet med henblik på mindst mulig forbrug af energi, vand, kraft, køling og øvrige ressourcer. Leverandørernes løsninger kommer til at bidrage med godt 50% af de miljøhensyn, der ligger i projektet om, at produktionen skal være 100% CO2-neutral. Det er da flot, understreger Lars Dalsgaard.

65.000 træer

Aylesbury mejeriet skal udelukkende producere frisk hvid mælk, herunder det populære mærke Cravendale.

4

MÆLKERITIDENDE 2012

Det nye 50.000 m2 store friskmælksmejeri er nu ved at tage form på den 300.000 m2 store mejerigrund. Også her er der tænkt grønt på alle måder. - Der bliver bl.a. plantet 65.000 træer! Og de vil sammen med de etablerede støjvolde og elektrisk drevet køling mv. bidrage til at dæmpe støjen fra produktionen samt fra tilog frakørende tankvogne og distribu-

Fakta om Aylesbury Arlas nye friskmælksmejeri Aylesbury 60 km nordvest for London forventes at stå færdig i sensommeren 2013. • Mejerigrund: 300.000 m2 • Mejeriets størrelse: 50.000 m2 • Kapacitet: Mælkeindtag 1 mia. kg årligt • Sortiment: Frisk hvid drikkemælk, herunder bl.a. Cravendale • Antal ansatte: Op til 700 inkl. chauffører • Primær afsætning: Til ca. 20 mio. forbrugere i det sydøstlige England, herunder London med 11 mio. indbyggere. Arla UK har i alt knap 2.700 ansatte og driver mejerierne Ashby, Hatfield, Lockerbie, Oakthorpe, Settle, Stourton og Westbury samt fra 2013 Aylesbury.

NR. 9


Arla UK’s Supply Chain Director, mejeriingeniør Lars Dalsgaard.

Project Director for Aylesbury, mejeritekniker Jakob Nielsen er ansvarlig for, at det gigantiske byggeprojekt overholder alle Arla UK’s krav samt bliver opført i henhold til aftalt funktionalitet, tid og budget.

tionsbiler, fortæller Lars Dalsgaard. Han tilføjer, at byggestart blev lidt forsinket, bl.a. fordi den lokale høring af projektet trak ud. På baggrund af denne kommunikation med beboerne i lokalområdet har Arla UK bl.a. valgt at farvelægge bygningerne i naturlige farver såsom brune og grønne, der blender ind i landskabet. Sågar de normalt skinnede rustfrie ståltanke får samme farvenuancer.

Closer to Nature Project Director Jakob Nielsen er tovholder på det kæmpestore Aylesburybyggeri. - Nogle af de væsentligste miljømæssige forbedringer skaber vi

NR. 9

Arla Aylesbury UK bliver verdens største friskmælksmejeri. Det nye gigantmejeri bliver i særklasse, hvad angår effektivitet og miljømæssige standarder.

inden for et stærkt minimeret vandforbrug, etablering af eget biogasanlæg, mindre emballageforbrug og alternativ brændstof til vores tankbiler, oplyser Jakob Nielsen og uddyber: Kraftvarmeanlæg: Etablering af eget kraftvarmeanlæg, hvor en del af energien kommer fra restprodukter og frarensede partikler i spildevandet. På sigt overvejes energi fra solceller mv. Minimeret vandforbrug: I mejeribrugets barndom gik der typisk 2 liter vand til fremstilling af 1 liter mælk. I dag er forbruget af det dyrebare vand noget mere beskedent på gennemsnitligt 0,8 liter. Takket være de fælles løsninger fra procesleverandørerne kommer forbruget af vand i Aylesbury mejeriet så langt ned, at det vil definere en ny industristandard og være Best-in-Class. Opsamling og anvendelse af regnvand indgår også i projektet. Tyndere plastflasker: I UK er mælkeemballagerne af plast, og på Aylesbury skal plastforbruget til hver eneste mælkeflaske reduceres med 20%. Desuden er det målsætningen at bringe genbrug af plasten op fra de nuværende 15% til 30%, og i løbet af en overskuelig årrække er ambitionen for plastgenbrug hele 50%. Naturgas i tanken: Et mejerianlæg med en årlig kapacitet på 1 milliard liter mælk kræver naturligvis et vist antal tankbiler og distributionsvogne, og alle chauffører skal

tage certifikat i øko-kørsel, som kan bringe brændstofforbruget ned med 20%. Desuden skal nogle af bilerne på forsøgsbasis køre på naturgas. Lykkes det forsøg, og hele transportflåden bliver udstyret med naturgastanke, så kan CO2-emissionen alene på dette område mindskes med 2530%, understreger Jakob Nielsen.

Miljø spin-off til andre anlæg På det kommende Aylesbury-anlæg er der også fokus på forbedring af arbejdsmiljøet, og her vil bl.a. den traditionelt meget tunge manuelle håndtering af mælkecontainere blive automatiseret. Denne tekniske løsning kan overføres til flere andre mejerier. Af andre miljømæssige spin-off effekter kan bl.a. nævnes minimeret forbrug og genbrug af plast, som kan overføres til mejerierne i bl.a. Stourton og Oakthorpe. Desuden kan de kommende miljøgevinster fra erfaringerne med den mere energirigtige kørsel overføres til mange af Arlakoncernens transportområder.  ■

MÆLKERITIDENDE 2012

5


Nye rammer for Lurmærkebedømmelserne Det nye sensoriklokale er udstyret med ni specialfremstillede bokse, der er indrettet med fantastiske lysforhold og mulighed for total isolation mellem dommerne, så de kan koncentrere sig 100% om bedømmelse af Lurpakprodukterne.

Nye rammer for Lurpakbedømmelserne hos Eurofins Steins Af Lars Johannes Nielsen, Senior­konsulent, Branche­sekretariat/ Mejeri, Landbrug & Fødevarer

Nyt sensoriklokale På Eurofins Steins i Holstebro er der foretaget en modernisering af de fysiske rammer for bedømmelse ved Lurmærkekontrollen af smør. Helt konkret er der nu bygget et sensoriklokale, der lever op til alle gældende internationale standarder på området. Et lokale er totalrenoveret, og der er opsat specialfremstillede bokse til bedømmelserne. De ni nye bokse er indrettet med fantastiske lysfor-

6

MÆLKERITIDENDE 2012

Tradition & Fornyelse kunne være et gammelt reklameslogan, men i dette tilfælde dækker det over den ændring, der er sket i forbindelse med mejeribrugets Lurmærkebedømmelse. I forlængelse af moderniseringen af Lurpakreglerne blev der nemlig også kigget på de fysiske rammer, som Lurpak­ bedømmelserne foregår i. Gennem mange år har der været et fortræffeligt samarbejde mellem Mejeribrugets Lur­mærke­ kontrol og Eurofins Steins i Holstebro, og det er dette gode samarbejde, der nu videreføres gennem moderniseringen.

hold, individuel servering for dommerne og mulighed for total isolation mellem dommerne, så de kan koncentrere sig 100% om bedømmelse af produktet.

Indvielse Da de nye bokse skulle præsenteres og indvies, havde Mejeriforeningen og Eurofins Steins inviteret alle godkendte Lurmærkedommere samt interessenter til en festlig markering af

de nye faciliteter. Så den 7. og 9. februar 2012 var der mulighed for at ”teste” de nye bokse med en lille prøvebedømmelse. Deltagerinteressen var stor, og det blev et par rigtig gode arrangementer, hvor sensorikrummet blev indviet med lidt godt til ganen i form af bobler og sandwich. Mens den ene halvdel af deltagerne var i de nye bokse, var der forberedt en lille triangeltest i form af vinsmagning for de øvrige, og efterfølgende

NR. 9


Indvielse af sensorik­ faciliteterne Sensorikrummet blev indviet med bobler og sandwich, da Mejeriforeningen og Eurofins Steins i februar inviterede alle Lurmærkedommerne til en festlig markering af de nye faciliteter. Alle fik lov til at teste de nye bokse med en lille prøvebedømmelse, og i et mere traditionelt dommerlokale var der triangeltest med vinsmagning.

blev der byttet, så alle kom til at prøve begge dele. Der var også tid til at netværke og stille spørgsmål omkring dette nye set-up for Lurmærkebedømmelsen.

Elektronisk registrering Udover de nye fysiske rammer i sensorikrummet skal der installeres et nyt elektronisk system til registrering ved bedømmelserne af Lurpaksmør og -blandingsprodukter. Dommerne skal afgive deres karakterer ved direkte indtastning i det nye system, som skal håndtere de afgivne karakterer hurtigt og effektivt og fortælle holdlederen, om der er prøver, der skal til ombedømmelse. Det nye system gør det også muligt at lave effektiv statistik og genere rapporter. Systemet forventes at blive ta-

NR. 9

get endeligt i brug i løbet af foråret. Indtil systemet er på plads, vil dommerne fortsat afgive deres karakterer på skrift.

Nye bedømmelsesmetoder I forbindelse med moderniseringen af bedømmelserne vil der blive afprøvet nye metoder for, hvorledes bedømmelserne skal foregå. De nye metoder vil blive afprøvet sideløbende med de ordinære bedømmelser, og det er fortsat den ordinære bedømmelse, der er gældende for Lurmærkekontrollen.

I den nye metode vil der indgå elementer som individuelle prøver og på sigt en blanding af prøverne. Arbejdet med den nye metode pågår, og når der foreligger tilstrækkeligt med dokumentation, bliver der lavet en evaluering og taget stilling til, hvordan bedømmelserne skal foregå fremadrettet. Bare fordi man er blevet 111 år (Lurmærket blev registeret første gang 1901), kan man jo godt forny sig og prøve noget andet. I lighed med al anden udvikling skal mulighederne prøves af, for det er vigtigt at kvaliteten af verdens bedste smør kan fastholdes og ikke mindst dokumenteres. Mennesker kommer og går, men kvaliteten af Lurpak består!  ■

MÆLKERITIDENDE 2012

7


Mejeriforeningen set i et 100-årigt perspektiv Af fhv. forstander J.M. Buch Kristensen, Dalum (buchk@os.dk)

Mejeriforeningen blev stiftet den 20. december 1912 som De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation. Indtil 1912 havde man haft en række provinsielle mejeriforeninger med det allerførste tilløb i Vendsyssel, hvor lærer Jensen, der var formand for Syvsten Andelsmejeri, i 1888 oprettede Vendsyssel Mejeriforening. Den blev efterfulgt af mejeriforeninger over hele landet. Det var

imidlertid Centralforeningen af Andelsmejerier i Fyns Stift (Fyns Mejeriforening), oprettet 1889, der dannede skole, og som har eksisteret næsten helt op til i dag.

Forskellige tilløb Mejeriforeningerne foretog i et vist omfang fællesindkøb af fx brændsel, mejeriartikler og foderstoffer. Flere mejeriforeninger optrådte ligeledes som pressionsgruppe over for smørgrossisterne. De lokale mejeriforeningsopgaver gik dog mere eller mindre i stå op gennem 1890-erne. I 1901 blev der derfor oprettet en samarbejdsorganisation på landsplan: De samvirkende danske Mejeriforeninger med medlemmerne Fyns Mejeriforening, De samvirkende Jyske Me-

Kort fra 1914 over andels- og privatmejerier markeret med hhv. firkant og trekant. Kun egentlige smørmejerier er medtaget, og giver derfor ikke et fuldgyldigt indtryk af privat­sektoren. (Fra ”Dansk Mejeribrug 1882-2000” af Claus Bjørn m.fl., u ­ dgivet af De danske ­Mejeriers Fællesorganisation).

jeriforeninger samt De samvirkende Sjælland-Lolland-Falsterske og Bornholms Mejeriforening. Det var meningen, at det årlige delegeretmøde skulle have karakter af en mejeririgsdag, men det var kun få og begrænsede opgaver, der blev lagt op på dette niveau.

Ulykkesforsikring I 1898 blev det lovbestemt, at arbejdsgivere skulle ulykkesforsikre deres ansatte. Det var årsagen til, at man blev nødt til at præcisere, hvem der var arbejdsgiver, om det var mejeriet som sådan, eller det var mejeribestyreren. Det gav anledning til en langvarig strid, men i 1901 opnåedes der enighed mellem De samvirkende danske Mejeriforeninger og Dansk Mejeristforening om at oprette en fælles ulykkesforening for mejerierne Mejeriernes Ulykkesforening (MU). I 1908 tog ulykkesforeningen navneforandring til Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforening (MLU), som omfattede 1200 mejerier og 61.700 forsikringer i tilknytning til landbruget. I dag hedder forsikringsselskabet TopDanmark. Det er interessant at tænke på, at striden, om hvem der var arbejdsgiver, har resulteret i, at efterfølgeren TopDanmark i dag er det næststørste forsikringsselskab i Danmark.

Stiftet i 1912 De fleste mejeriforeninger proklamerede ved oprettelsen, at de ville indkøbe artikler til mejerierne i fællesskab, men der skete ikke rigtig noget, før der på Dansk Mejeristforenings initiativ i 1901 stiftedes De danske Mejeriers Fællesindkøb. (Se Mælkeritidende nr. 5). Det landsdækkende samarbejde gennem De samvirkende danske Me-

8

MÆLKERITIDENDE 2012

NR. 9


Den 7. juli 1967 var der rejsegilde på Fællesorganisationens nye administrationsbygning på Frederiks Alle i Århus. I forgrunden ses daværende formand for De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation, gdr. Chr. Speggers. (Fra ”Dansk Mejeribrug 1882-2000” af Claus Bjørn m.fl., udgivet af De danske Mejeriers Fællesorganisation).

jeriforeninger var meget begrænset. Foruden ulykkesforeningen havde foreningen dog succes ved gennem Andelsforeningernes Sanatorieforening at yde et væsentligt bidrag til udryddelsen af tuberkulose i Danmark. Den afgørende tilskyndelse til dannelse af en stærkere og mere slagkraftig organisation kom i 1907 fra statskonsulent Harald Faber, London, der havde været initiativtager til Lurmærket. Ideen groede, og den 20. december 1912 afholdtes konstituerende repræsentantskabsmøde i De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation.

En handlekraftig organisation Den nye fællesorganisation havde fra begyndelsen til opgave: ”at varetage det danske mejeribrugs interesser i ind- og udland”. Fra 1912 og frem til 1972 udviklede De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation sig til en handlekraftig organisation. Som en følge af driftskoncentrationen og de gennemgribende ændringer i mejeribruget op gennem 1960-erne ændrede man i 1972 organisationens vedtægter og navn til De danske Mejeriers Fællesorganisation. Det skete i forbindelse med en dybtgående reorganisering af organisationen bl.a. med sigte på, at samtlige andelsmejerier, privatmejerier og

NR. 9

mælkekonservesfabrikker kunne optages som direkte medlemmer. Fællesorganisationen havde sin storhedstid i perioden 1972-1997, hvor Fællesorganisationen var så stærk som aldrig før.

Serviceydelser Organisationen og dens forskellige udvalg spillede en vigtig rolle i alle led inden for mejeriproduktion og -salg. Den havde også en betydelig indflydelse på Christiansborg. Fællesorganisationen kunne således tilbyde sine medlemmer en lang række serviceydelser, fx varetagelse af mejeribrugets interesser over for lovgivningsmagten, afsætningsarbejde i ind- og udland, regnskabsbistand og -kontrol, statistik, konsulentbistand, arkitektydelser, energirådgivning, husdyrsygdomsbekæmpelse, analyser på Mejeribrugets Centrallaboratorier, mejeridrift i Spanien, Karoline-piger

som blev sendte ud over hele verden og oprettelse af Karolines Køkken. (Artikler om flere af brancheorganisationens virksomheder bliver bragt i kommende nr. af bladet). Fællesorganisationen indgik også i 1986 en meget omdiskuteret sponsoraftale med det danske fodboldlandshold, som var den hidtil dyreste inden for dansk sport: 12 mio. kr. over fire år. Mange i mejeribruget følte, at omkostningerne ved sponsorskabet grænsede til det ekstravagante. Alle forbehold blev dog med europamesterskabet i 1992 fejet af banen.

Mejeriforeningen I 1997 ændrede man navn igen til det mere mundrette Mejeriforeningen, men foreningens indflydelse var aftaget med de store mejeriselskaber, der kunne selv. I 2009 besluttede Mejeriforeningen sig for delvis at tilslutte sig landbrugets store brancheorganisation Landbrug & Fødevarer, som har overtaget varetagelse af nogle opgaver og medarbejdere på en række punkter. I dag tæller Mejeriforeningens medlemmer 99% af alle andels- og privatmejerier samt handelsvirksomheder med eksport og import af mejeriprodukter. Mejeriforeningen tilbyder i dag sine medlemmer en lang række medlemsydelser, der kan samles i fire punkter: Konsulentbistand, forskning, dialog med myndigheder og synliggørelse af mælken.  ■ Artikelrække om ”Fortidens ­ pionerer i mejeriernes leverandør­ industri”. Tidligere artikler er bragt i Mælkeri­tidende nr. 5 og 8.

Formænd for Mejeri­ foreningen 1912-2012

Direktører for Mejeri­ foreningen 1928-2012

Anders Nielsen 1912-14 Niels Porse 1914-23 J.P. Møller 1923-25 Søren Overgaard 1925-59 Christian Speggers 1959-72 Ejvind Madsen 1972-80 Thomas Jørgensen 1980-91 Knud Erik Jensen 1991-96 Knud Harck Madsen 1996-99 Kai Ole Pedersen 1999-2006 Bent Juul Sørensen 2006-09 Jan Toft Nørgaard 2009-11 Steen Nørgaard Madsen 2011

L. P. Frederiksen 1928-58 Thorkild Mathiassen 1958-80 Jørgen Handberg 1980-86 Arne Tirsgaard 1987-91 Kai Thaysen 1991-2002 Jens-Ole Willemann 2002-07 Michael Stevns 2007-2011 Jørgen Hald Christensen 2011

MÆLKERITIDENDE 2012

9


Mejerilauget vil fremstille og uddele smagsprøver på mejeriprodukter.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer 125 års jubilæum

Jubilæumsarrangement for medlemmerne på Landbrugsmessen I anledning af Foreningen af mejeriledere og funktionærers kommende 125 års jubilæum har sekretariatet netop udsendt indbydelser til samtlige medlemmer om et arrangement søndag den 3. juni 2012 på Landbrugsmessen ved Gl. Estrup. Udover Landbrugsmessen afholdes der på Gl. Estrup en særudstilling om Mælk & Mejeriprodukter gennem 100 år, og så er Mejerilauget naturligvis også i aktion!

Landbrugsmessen Landbrugsmessen Gl. Estrup er en meget alsidig udstilling, som hvert år har ca. 20.000 besøgende. Messen er et dyrskue med en række særlige aktiviteter inden for områderne: Får og geder, malkekvæg, kødkvæg, børnedyrskue, Damernes Magasin, heste og showheste, kræmmermarked og truckershow.

Mælk & Mejeriprodukter Hvert år præsenterer Landbrugsmessen et skiftende fødevaretema. Her i 2012 sætter Landbrugsmessen fokus på Mælk & Mejeriprodukter, fordi mange af mejeribrugets organisationer i år fejrer fornemme jubilæer. Bl.a. kan Mejeriforeningen og Karolines Køkken markere deres 100 hhv. 50 års virke i mejeribranchen. Temamessen om Mælk & Mejeriprodukter gennem 100 år har fokus på: Produktion, forarbejdning og for-

10

MÆLKERITIDENDE 2012

Program Program for arrangementet søndag den 3. juni 2012 på Landbrugsmessen ved Gl. Estrup, Randersvej 4, 8963 Auning: Kl. 09.00-17.00: Landbrugsmessen er åben for publikum Kl. 10.00-11.00: Fælles formiddagsanretning, hold 1 Kl. 11.00-12.00: Fælles formiddagsanretning, hold 2 Alle FMFs medlemmer har modtaget indbydelse til arrangementet, som indbefatter en vis egenbetaling. Da der er begrænset plads i ”Den gamle stald” til serveringen, bliver billetterne tildelt efter ”først til mølle” princippet.

brug samt en udstilling om mejeriprodukter gennem hundrede år. Udstillingen vil både være historisk og fortællende og vise udviklingen inden for mælkeproduktion og mejeribrug gennem de sidste 100 år samt levende og arbejdende med fokus på mejeristens håndværk og anvendelse af mejeriprodukter i den daglige husholdning.

Mejerilauget På Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup er der etableret et antal laug og herunder Mejerilauget, hvis medlemmer er en række erfarne og entusiastiske mejerister fra hele landet. Mejerilauget vil under Landbrugsmessen fremstille smør og uddele smagsprøver på mejeriprodukter fra mange danske mejerier.  ■

NR. 9


Kredsudstilling Årets 2. kredsudstilling med præmieoverrækkelse afholdes torsdag den 31. maj 2012 i Thise med rundvisning på Thise Mejeri, kredsudstilling på Thise Friskole og besøg på Fur Bryghus.

Thise Mejeri Thise Mejeri ligger ca. 20 km nord for Skive i landsbyen Thise. Mejeriet blev oprindeligt grundlagt i 1887, men i 1988 blev Thise Mejeri overtaget af en gruppe lokale økologiske mælkeproducenter og mejeriets ejer. Virksomheden har gennem de forløbne 24 år foretaget store udvidelser og øget afsætningen af alle slags økologiske mejeriprodukter overalt i Danmark samt også til Grønland, Tyskland, Holland, Sverige og Finland. Thise Mejeri ejes af 80 økologiske mælkeproducenter, som årligt leverer 90 mio. kg mælk. Virksomheden omsætter for ca. 520 mio. kr. og har 130 ansatte.

påbegyndte en renovering. I 2004 åbnede Mildred og Mogens Fog FUR Bryghus. Bryggeriet fremstiller 1012 forskellige øltyper herunder ale, hvede, lager og porter samt sæsonøl til jul og påske mv. Vandet til ølbrygningen kommer fra Fur, og det er helt specielt med et højt indhold af naturlige mineraler og salte. Til bryggeriet hører også Restaurant Bryghuset.

Scan koden og læs mere om kreds­ udstillingen!

Tilmelding Tilmelding til mejeribesøg og middag senest den 16. maj 2012 kan ske på www.kredsudstilling.dk  ■

FUR Bryghus FUR Bryghus blev indviet i september 2004. Bryggeriet har til huse i en gammel molerfabrik på den nordvestlige spids af Fur. Efter molerproduktionen stoppede i 1982, stod fabriksbygningen tom indtil 1997, hvor stedets nuværende ejer Mogens Fog

I 2008 fejrede Thise Mejeri sit 20 års jubilæum med indvielse af en fordobling af produktionsfaciliteterne. Med til festlighederne var daværende EU Landsbrugskommissær Mariann Fischer Boel, der her ses sammen med mejeriets formand Niels Erik Nilsson, Thises salgschef Mogens Poulsen og direktør Poul Pedersen.

Program Kl. 14.00-16.00

Guidet rundvisning på Thise Mejeri, Sundsørevej 62, 7870 Roslev

Kl. 14.30-16.30

Kredsudstilling på Thise Friskole, Thise Kirkevej 11, 7870 Roslev Resten af programmet foregår på Fur Bryghus, Knudevej 3, 7884 Fur

Foto fra FUR Bryghus fra virksomhedens hjemmeside.

NR. 9

Kl. 16.00

Mulighed for rundvisning på Bryghuset

Kl. 17.30

Innovativ mælk. V/direktør Poul Johannes Pedersen, Thise

Kl. 18.00

Præmieoverrækkelse til bedste produkt inden for hver kategori samt en præmie til 1.- og 2.-pladserne

Kl. 18.30

Middag (250 kr. inkl. 1 øl eller vand). Efterfølgende drikkevarer er for egen regning og afregnes direkte med bryghuset

MÆLKERITIDENDE 2012

11


Kort fortalt  USA risikoanalyse af råmælksprodukter

Flere NZ mælkefarme i Kina Den new zealandske mejerigigant Fonterra har planer om at bygge endnu to store malkekvægfarme i Kina. Det oplyste koncernens topchef, Theo Spierings, da han for kort tid siden indviede Yutian Farm One, som er nr. 2 ud af i alt fem planlagte mælkefarme i Hebei provinsen i det nordøstlige Kina. Fonterras første kinesiske malkekvægfarm åbnede i 2007. Den seneste Yutian Farm One har 2.200 malkekøer, der pt. producerer 11 mio. liter mælk - men forventeligt op til 30 mio. liter. Det estimerede mælkeforbrug i Kina vil i 2020 være fordoblet til 70 mia. liter, og det er Fonterras mål gennem egen tilstedeværelse i landet at producere ca. 1 mia. liter mælk til de kinesiske forbrugere. På billedet fra åbningen af Yutian Farm One ses fra venstre: Nicola Morris, Fonterra General Manager China Farms, Fonterra topchef Theo Spierings og koncernens formand Henry van der Heyden. (Foto: Fonterra).

I visse delstater i USA er det tilladt at fremstille og sælge ost og yoghurt fremstillet af råmælk. Disse råmælksprodukter udgør ca. 1% af den samlede mængde producerede mejeriprodukter i alle de amerikanske delstater. Nu har forskere på USA’s center for Disease Control and Prevention fundet, at risikoen for sygdomsudbrud på baggrund af indtag af disse fødevarer udgør en relativ stor fare, skriver Dairy Industries International. Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet ”Emerging Infectious Diseases”, og her fremgår det, at der i perioden 1993-2006 var 121 mejeriproduktrelaterede sygdomsudbrud, som forårsagede godt 4.400 sygdomstilfælde, hvoraf 239 førte til hospitalsindlæggelse. I 60% af disse udbrud var indtag af råmælksprodukter årsagen. (Foto: Colourbox).

Pepsico satser sundt Læskedrikgiganten Pepsico har indgået et joint venture med den tyske yoghurtproducent Müller, og de to parter vil snart lancere yoghurt i USA, skriver Dairy Industries International. Pepsico ønsker i øvrigt at indgå andre lignende alliancer for sammen med disse at øge udvikling og afsætning af funktionelle helseprodukter til en årlig værdi af ca. 165 mia. kroner. Læskedrikkoncernens målsætning er, sunde produkter i 2022 skal udgøre 30% af omsætningen.

Kærgården på skrump Arla Foods reducerer størrelsen på Kærgården fra 250 til 200 gram. Årsagen er, at danskerne køber mindre smør og lignende produkter som følge af fedtafgiften, der har medvirket til at øge prisen på 250 gram Kærgården til omkring 20 kr. Ved at reducere indholdet med 20% håber Arla, at prisen vil følge med ned på ca. 15 kr. Det oplyser Arlas kategoridirektør, Henrik Biilmann til 24timer. (Foto: Arla).

12

MÆLKERITIDENDE 2012

Økologisk mælk fra Hedeagergaard Grøn Balance introducerer i samarbejde med det økologiske landbrug Hedeagergaard og Naturmælk, fire økologiske mælkevarianter: Skummet, mini, let og sød. Grøn Balance står bag markedsføring af en række økologiske produkter inden for kategorierne; fødevarer, husholdning og personlig pleje. Mælken leveres af den jyske slægtsgård Hedeagergaard og 30 andre danske økologiske gårde, som giver køerne et varieret og sundt foder fra græsmarker tilsået med bl.a. vejbred og lucerne, der har et højt indhold af vigtige omega 3-fedtsyrer. Forskningen peger i retning af, at urter tilføjet foderet også giver en sundere mælk til forbrugeren. Forarbejdningen af mælken sker på økomejeriet Naturmælk, der fremstiller Hedeagergaard-mælken skånsomt og uden homogenisering for at bibeholde den gode naturlige smag. (Foto: Grøn Balance).

NR. 9


Production Manager Saudi Arabia The position With reference to the General Manager, the Production Manager is responsible for planning and controlling the production. The Production Manager is part of the management team and there is 6 supervisors directly referring to the position. The area of direct responsibility includes; processing, 16 tetra-brick filling lines, bottle filling, raw- and finished product storage. Qualifications We are looking for a person experienced as Production Manager or similar within the area of dairy or brewery. We offer An attractive tax free package including a fixed wage, car, residence, international school for children, a free home travel once a year for the entire family and a chauffeur arrangement. Binzagr CO-RO Ltd is situated in an industrial area in Jeddah. Jeddah is a modern city with many expats and a variety of possibilities including diving, tennis, squash, water sports and so forth. The restaurants are plenty and there are many large shopping malls. BINZAGR CO-RO LTD is a joint venture between the CO-RO FOOD group and ASMOB, which is an investment company in Saudi Arabia. Among the company’s products are SUNQUICK and SUNTOP for the Arab market, where the company is a market leader within its area. The company employs a staff of more than 200.

For further information about this vacancy please see www.hhminternational.com

NR. 9

MÆLKERITIDENDE 2012

13


Kort fortalt 

Etik

Inno­vation

Kommuni­kation

Ledelse

Kvalitet

Miljø

Hvert år foretager Levnedsmiddelbladet en imageanalyse af de danske fødevarevirksomheder med det formål at afdække branchens omdømme generelt samt inden for en række definerede kategorier. Respondenterne er 600 ledere udvalgt fra de 100 største levnedsmiddelvirksomheder samt deres kunder i catering-, grossist og detailleddet.

Image

De økologiske mejerier Søvind og Øllingegaard samt Stenalt Gods har lavet en ny fælles hjemmeside for at tydeliggøre slægtskabet mellem de tre virksomheder. Øllingegaard og Søvind er begge ejet af Solhvervfonden, som i tre årtier har arbejdet med økologi, og som støtter miljørelaterede projekter i ind- og udland. Stenalt Gods er også kommet på den fælles hjemmeside, fordi gedemælken i Søvinds Kirkoste kommer fra gederne på godset. De fleste af gedeostene bærer da også navnet Stenalt.

Fire mejerier på Top-10

Arla Foods

3 (1)

2 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

Thise

2 (2)

1 (3)

2 (2)

4 (2)

6 (5)

2 (2)

2 (2)

Naturmælk

-

-

-

-

-

5 (9)

-

Løgismose

-

-

5 (ny)

-

-

-

-

7 (4)

7 (7)

7 (7)

-

-

6 (ny)

10 (ny)

Virksomhed

Øllingegaard og Søvind på fælles hjemmeside

Rynkeby

Fremgang for Arla UK Omsætningen i Arlas britiske datterselskab Arla Foods Ltd. voksede i 2011 med 7% til knap 14,4 mia. kr. Resultatet steg også til 263 mio. kr. mod 227 mio. kr. i 2010. I regnskabet oplyses, at salget i UK især er steget inden for kategorierne; frisk mælk, hytteost og laktosefrie produkter samt inden for de vigtige varemærker Lurpak og Castello. Arla UK er Storbritanniens næststørste mejerikoncern. (Foto: Arla).

Skolemælk populær i 0. klasse Mejeriernes Skolemælksordning oplyser, at der er fremgang på 5% i antallet af tilmeldinger til mælkeordningen. Nye kampagner er imidlertid nødvendige for at hæve tilslutningen blandt især ”mælkedropperne” i de ældste klasser, for mens ca. halvdelen af alle 0. klasseeleverne drikker skolemælk, så er det kun ca. hvert femte barn i 5. klasse, der tager et glas koldt mælk til madpakken. I 7. klasse er tilslutningen helt nede på 9%, mens det er under 1% af eleverne i 10. klasse, der abonnerer på skolemælken.

Emå køber Skånemejeriers lokalmælk Skånemejerier har besluttet at ophøre med produktion af egnsmælk. Det indebærer nu, at det lille Emå mejeri i Hultsfred i det sydøstlige Sverige køber brandet Östgöta Mælk af Skånemejerier. Emå, der i forvejen forestod lønproduktion af denne egnsmælk, har 25 ansatte.

14

MÆLKERITIDENDE 2012

Analysen viser fremragende resultater for hele fire mejerivirksomheder - samt også for Rynkeby Juice, der alle placerede sig flot inden for de syv ”bedst til kategorier” nævnt i tabellen. Tallene i parentes viser virksomhedernes placering i 2011, mens ”-” henviser til, at virksomheden ikke var på Top-10 sidste år. Blandt øvrige virksomheder på Top-10 er bl.a.: Carlsberg, Danish Crown, Kims, Unibake, Toms, Tican, Tulip og Aarstiderne.

Mangoyoghurt fra Øllingegaard Økologiske Øllingegaard mejeri har lanceret en række nye produkter, herunder en økologisk yoghurt med mango og et strejf af ingefær. Mejeriet lancerer også en naturel letmælksyoghurt, der er lavet af jerseymælk, samt forårsbebuderen Øllingegaards koldskål, der er kåret som den bedste økologiske af sin slags af Magasinet Økologisk.

Milkiland bygger mejeri i Polen Ukraines største ostemejeri, Milkiland vil etablere egen produktion i Polen, skriver Dairy Industries International. Milkiland indvejer 550 mio. kg. mælk årligt og driver 10 osterier i Ukraine. Det polske mejeri forventes at få en årlig kapacitet på 20.000 tons ost. Milkiland, der sidste år øgede sin omsætning med 10% til godt 2 mia. kr., ser også på muligheder for øget osteeksport til bl.a. Rusland.

Lukket i Kristi Himmelfartsferien Redaktionen og sekretariatet holder lukket fredag den 18. maj 2012 grundet Kristi Himmelfartsferie.

NR. 9


Fonterra-planer i Indonesien New Zealands mejerigigant Fonterra har fortsat fokus på vækst i Fjernøsten, herunder i Kina samt senest med store planer i Indonesien, oplyser koncernen. I løbet af de næste 18 måneder vil Fonterra således etablere egen fabrik for miksning, fremstilling og pakning af ernæringsrige mælkeog mejeriprodukter i Indonesien. Produkter fra den kommende fabrik skal supplere Fonterras populære brands; Anlene, Anmum og Anchor Boneeto på markedet.

Øko-ko-dans i København

Flot halvår hos Chr. Hansen Chr. Hansen har for første gang som børsnoteret virksomhed lanceret et aktietilbagekøbsprogram, og det har medvirket til at gøre koncernens aktier til topscorer på C20. Biosciencekoncernen har netop leveret et flot andet kvartal, og den samlede omsætning for 1. halvår af 2011/12 steg med 9% i forhold til samme periode sidste år til 333 mio. €. Resultat efter skat blev 57 mio. €. - Alle vores divisioner bidrog positivt, og navnlig Cultures & Enzymes Division har bevist sin styrke med stærk vækst trods fortsat usikkerhed omkring probiotiske sundhedsanprisninger i EU, udtaler Chr. Hansens adm. direktør Lars Frederiksen. (Foto: Chr. Hansen).

Der var halm i gaden, dansende køer og masser af glade børnefamilier, da Arla den 22. april inviterede til Økofest i hovedstaden. For første gang nogensinde rykkede Økodagen i år også ind i København med en stor Økofest ved TorvehallerneKBH på Israels Plads. Her blev køernes forårsdans sendt på storskærm - live fra Jylland. Den populære Ramasjang-vært Jacob Riising var klar ved storskærmen kl. 11 og stod sammen med bandet Dyr i Drift for at underholde de mange fremmødte børn. Sammen talte publikum ned til kl. 12, hvor køerne blev sluppet løs på marken. Flere end 5.000 besøgende deltog i begivenheden. (Foto: Arla).

Underskud hos Uhrenholt Fødevarekoncernen Uhrenholt måtte notere et underskud i 2011 med et resultat på minus 15 mio. kr. mod et minus på knap 11 mio. kr. i 2010. Omsætningen steg med 370 mio. kr., hvilket giver koncernen en samlet omsætning på 4,1 mia. kr. Uhrenholdt driver en række selskaber inden for køb, salg og produktion af fødevarer som mejeriprodukter, fisk, kød, grøntsager og fjerkræ. Koncernen forventer, at omsætningen vil stige i løbet af 2012.

Nestlé opkøber baby food

142.000 så økokøerne danse Søndag den 22. april tog 142.000 danskere ud på landet for at se de økologiske køer danse, da de for første gang i år blev sendt på græs. Det var 8. gang, der blev holdt Økodag. Fødevareminister Mette Gjerskov deltog på Stensbølgård i Kirke Hyllinge på Sjælland, hvor hele 10.000 gæster, fortrinsvis fra hovedstadsområdet, var mødt op for at byde de 120 malkekøer velkommen udenfor. Økokøernes forårsfest er arrangeret i et samarbejde mellem Økologisk Landsforening og de økologiske mejerier Naturmælk, Thise, Arla, Øllingegaard, Osted og Them. (Foto: Økologisk Landsforening).

NR. 9

Nestlé oplyser, at koncernen køber Pfizer’s forretningsområde inden for babyfood til en pris af knap 70 mia. kroner. Opkøbet sker, fordi Nestlé ønsker at styrke koncernens position på markedet for babyfood og helseprodukter. Pfizer er stærk på en række markeder i udviklingslandene, og Nestlé forventer, at Pfizer brands som S-26 Gold, SMA og Promil vil styrke Nestlés egne stærke mærker; Nan, Gerber, Lactogen, Nestogen og Cerelac. (Foto: Nestlé).

MÆLKERITIDENDE 2012

15


Personalia  60 år Business Relationship Manager Niels Banche Petersen, Arla Foods CPH fylder den 19. maj 60 år.

75 år Fhv. direktør Kai Thaysen, Horsens fylder den 8. maj 75 år.

80 år Mejeriingeniør Jørgen Wachmann, Stenløse fylder den 16. maj 80 år.

Lars Frederiksen formand for GUDP Fødevareministeren har udpeget den adm. direktør for Chr. Hansen, Lars Frederiksen som ny bestyrelsesformand for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). I forbindelse med udnævnelsen understregede fødevareminister Mette Gjerskov, at Lars Frederiksen har internatio-

nalt format, og at han via sit daglige virke kender til vigtigheden af nytænkning, samt at erhvervets grønne omstilling skal ske i tæt samarbejde mellem forskning og erhvervsliv, så der sættes skub i udviklingen af grøn miljøteknologi, viden og job i fødevareindustrien.

Dødsfald Fhv. mejeribestyrer Svend Sandal, Thisted er afgået ved døden den 9. april, 77 år gammel.

Dødsfald Fhv. ostemester H. Vedel Olsen, Helsinge er afgået ved døden den 25. marts, 84 år gammel.

Jobnyt Mejeriingeniør Tjalfe Sletten blev pr. 15. april 2012 ansat som Process Engineer hos SPX Anhydro.

Fyraftensmøde i Østjyllandskredsen • Ved du hvordan man laver kaffe? • Mangler du svar omkring efterløn? • Mangler du svar om pensionsregler? • Netværk med dine kollegaer i branchen! Østjyllands Mejeristforening afholder

Fyraftensmøde den 10. maj 2012 kl. 16:30 BKI Foods A/S, Søren Nymarksvej 7, 8270 Højbjerg (Parkering ved brun lagerhal)

Program: Kl. 16:30: Rundvisning og indlæg ved afdelingsleder Troels Nielsen Kl. 17:45: Indlæg om pension og efterløn ved AP konsulent Anette Green Madsen Kl. 19:00: Foreningen er vært ved et let traktement og netværk Tilmelding til spisning senest 8. maj 2012: Torben Jensen: toj@novadan.dk eller 20 27 35 77 Milter K. Jensen: mk@them-ost.dk eller 21 69 82 57

16

MÆLKERITIDENDE 2012

(Foto: Colourbox)

 Foreningsnyt  Fyns Mejeristforening indkalder hermed medlemmerne til ordinær generalforsamling

Mandag den 4. juni 2012 kl. 17.00 på Foreningen af mejeriledere og funktionærers sekretariat Munkehatten 28, 5220 Odense SØ Program: Kl. 17.00-18.00: Orientering og rundvisning på sekretariatet Kl. 18.00-19.00: Let traktement Kl. ca. 19.00: Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om landskredsens virksomhed i den forløbne periode 3. Fremlæggelse af kredsens årsregnskab til godkendelse 4. Behandling af fremsatte forslag. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Villy Skovbjerg Hansen, Kerry Lars J. Nielsen, Landbrug og fødevarer Suppleant: Rene Christensen Byrgesen 6. Valg af revisor samt suppleant. På valg er: Lars Schmidt, Lactosan Suppleant: Finn Frost, Kerry 7. Valg af delegerede til foreningens delegeretmøde. Der vælges fortrinsvis blandt de fremmødte medlemmer. 8. Eventuelt. Herunder en orientering om de nye efterlønsregler ved Anette Gren Madsen, AP Pension. Af hensyn til traktement er der tilmelding senest onsdag den 30. maj 2012 til Birger H. Christiansen: bhc@koldcollege.dk / tlf. 64 47 41 22 / mobil 21 63 52 27 eller Lars J. NR. 9 Nielsen (helst!) på ljn@lf.dk ellers tlf. privat 30 83 10 81. På bestyrelsens vegne Birger H. Christiansen


De østlige Øers Mejeristforening De østlige Øers Mejeristforening (kreds 6) er en af Foreningen af mejeriledere og funktionærers seks landsdelskredse. Kredsbestyrelsen for De østlige Øers Mejeristforening har fem medlemmer, som på forskellig vis deltager i foreningsarbejdet på landsplan samt naturligvis i kredsens arbejde.

Medlemmer & Mejerier De østlige Øers Mejeristforening har 67 medlemmer, heraf er 39 aktive, 5 passive og 23 kontingentfrie. Blandt arbejdspladser og virksomheder inden for mejeribranchen i denne region er: Arla Foods Slagelse Mejeri og Mejericenter, Osted, Øllingegaard, Hansen Is, Skee Is, Knuthenlund mejeri, Bornholms Andelsmejeri og Svaneke Ismejeri. På de østlige øer/København og omegn har en række leverandørvirksomheder desuden domicil/afdelinger, herunder bl.a. Chr. Hansen A/S, Novozymes, SPX Flow Technology CPH, Corona og Adept Water Technology.

Bestyrelsen i De østlige Øers Mejeristforening. Fra venstre mod højre ses: Jørgen H. Pedersen, Palle Kofoed, Michael Suldrup, Anders NeimannSørensen og Jan A. Andersen.

Kredsbestyrelsen Fem medlemmer er valgt til kredsbestyrelsen i De østlige Øers Mejeristforening: Jørgen H. Pedersen (37 år) er konsulent hos Lysglimt DFC. Palle Kofoed (46 år) er driftsleder på Arla Foods Slagelse mejeri. Michael Suldrup (45 år) er produktionsleder på Arla Foods Slagelse mejeri. Anders Neimann-Sørensen (56 år) er afdelingsleder hos Chr. Hansen A/S. Jan A. Andersen (formand) (53 år) er arbejdsleder på Arla Foods Slagelse mejeri.

Aktiviteter De østlige Øers Mejeristforening afholder hvert år kredsgeneralforsamling - som regel i august måned. I tilknytning hertil bliver der ofte inviteret til et relevant virksomhedsbesøg. NR. 9

MÆLKERITIDENDE 2012

17


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Vestjyllands Mejeristforening Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Salicath ApS Rue 5A DK-5900 Rudkøbing Tlf. 40 16 12 01 Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2012

Mejerinyheder - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejerinyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeriindustriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig Mælkeritidendes UgeNyt på hjemmesiden: www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Mejeriliv

• Ulykker

• Tandskader • Sundhed

Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25


Møder og udstillinger ❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 24. maj 2012 Danmarks Mejeritekniske Selskab Mælkekomponenter Hotel Australia, Vejle

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Naturlige Ingredienser  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

Kemikalia AB Lilla Västergatan 1 274 32 Skurup Sweden Phone: +46 4114 9750 Web: www.kemikalia.se Kontaktperson: Kim Toft Andersen Tlf. direkte: 28 83 39 45 kim.toft.andersen@kemikalia.se

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

❚ Vandbehandling  ❚ ❚ ❚ Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

31. maj 2012 2. kredsudstilling Thise Mejeri 2. juni 2012 Foreningen Danmarks Privatmejerier 100 års jubilæum Hindsgavl Slot 3. juni 2012 Foreningen af mejeriledere og funktionærer Markering af 125 års jubilæum Landbrugsmessen Gl. Estrup 30. august 2012 Dansk Mejeringeniør Forening Generalforsamling 6. september 2012 Leverandørens Dag Konference for mejeriindustrien Hotel Legoland 13. september 2012 Danmarks Mejeritekniske Selskab PAT og Bæredygtighed 29. september 2012 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 123. Delegeretmøde Grand Park, Korsør 24. oktober 2012 Danmarks Mejeritekniske Selskab Generalforsamling 13.-15. november 2012 FoodTech og LMU MCH Messecenter 29. november 2012 MIA Arbejdsmiljøkonference Hotel Comwell, Kolding 6. december 2012 Danmarks Mejeritekniske Selskab Proteinkoagulering i osteprocessen

Adept Water Technologies A/S Diplomvej 373 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 88 70 85 25 mail@adeptwatertech.com www.adetpwatertech.com

6. februar 2013 Mejeribrugets Dag Kold College 11. april 2013 Mejeriforskningens Dag

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 6.-8. juni 2013 Den 43. Nordiske Mejerikongres Lofoten, Norge MÆLKERITIDENDE 2012

19


Dalum Lærlinge Sommermøde den 8. juni 2012 Dalum Lærlinge afholder fredag den 8. juni 2012 Elevmøde og Jubilarsammenkomst på Kold College og Dalum Landbrugsskole. Jubilarsammenkomst Kold College afholder det traditionsrige elevmøde for jubilarer, tidligere og nuværende elever fra Dalum Landbrugsskole og Kold College med ledsagere. Om formiddagen er der jubilarsammenkomst for 10,- 25,- 40,- 50- og 60års jubilarer. Dalum Lærlinge opfordrer den enkelte til at kontakte tidligere elever fra egen årgang, da ikke alle er medlemmer af Dalum Lærlinge og derfor ikke modtager en personlig invitation.

Program for Jubilarsammenkomst Kl. 09.00: Ankomst ved hovedindgangen på Kold College Kl. 09.30: Kaffe og orientering om skolen i dag. Præsentation af jubilarerne Kl. 11.30: Fotografering i skolegården Kl. 12.00: Middag i spisesalen på Dalum Landbrugsskole (kr. 200,- pr. deltager). Betaling foregår ved indgangen.  

Program for Elevmøde Kl. 14.30: Generalforsamling i Dalum Lærlinge Kl. 15.00: Kaffe i skolegården Kl. 16.30: G  rill-arrangement med live-musik (kr. 100 pr. deltager - ekskl. drikkevarer). Betaling foregår på dagen. Overnatning kan i begrænset omfang ske på Dalum Landbrugsskole for kr. 500 inkl. morgenmad. Betaling foregår ved indkvartering. Husk at tilmelde dig arrangementet! Tilmelding senest fredag den 25. maj 2012!

www.dalumlaerlinge.dk

MT9-2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you