Page 1

Kartonnage

Bølgepap

ENKELTMASKINER og TOTALLØSNINGER Transportudstyr

Palletering

Lerbakken 27, DK-8410 Rønde Telefon: +45 52 14 45 00 www.varopak.com

Følgeudstyr

VARO VARO tilbyder tilbyder nu nu fyldemaskiner fyldemaskiner fra fra vores vores tyske tyske partner partner Novapac, Novapac, der der leverer leverer standard standard og og kundetilpassede kundetilpassede maskiner maskiner ii høj høj kvalitet. kvalitet. Novapac Novapac har har et et bredt bredt program program og og stor stor erfaring erfaring med med fyldning fyldning af af osteproosteprodukter dukter og og smørprodukter. smørprodukter.

9 På job i Finland side 4

Kandidatdag 2010 side 8

Peters is side 20

9. maj 2010 123. årgang


Leder Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf 150 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms. Europa: 1.428,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Tryk / layout: Jørn Thomsen / Elbo A/S ISSN 0024-9645 Medlem af:

Mejeriernes miljøpåvirkning   Af Anna Marie Thøgersen 

Den globale mælke- og mejeriproduktion tegner sig for 2,7% af den samlede menneskeskabte udledning af drivhusgasser. Det afslører en dugfrisk rapport, som FAO står bag og offentliggjorde den 20. april. Rapporten er hilst velkommen af mange internationale mejeriorganisationer, herunder IDF, der sidste år i september iværksatte en bevægelse og international platform: Global Dairy Agenda for Action - der findes på IDFs hjemmeside, og hvor de internationale mejerivirksomheder og -organisationer mødes og rådgiver hinanden om, hvorledes de arbejder for at mindske den negative miljøpåvirkning. På det EU-politiske plan er der også fokus på miljøforbedringer. Danmarks nye landbrugsminister, Henrik Høegh afholdt den 26. april en konference om ”EU’s landbrugspolitik efter 2013” med deltagelse af bl.a. EU’s landbrugskommissær, Dacian Coilos samt landbrugsministrene fra Tyskland, Holland, Polen og Frankrig. Der var - som forventet - langt mellem synspunkterne om politikken efter 2013; lige fra en udfasning af EU’s landbrugsstøtte til en omfordeling af de økonomiske midler til fordel for bl.a. de nye EU-lande og særlige regioner i de øvrige EU-lande. Skønt der var divergerende synspunkter på bordet, var EU-repræsentanterne enige om, at de må finde måder at undgå en økonomisk krise som den nuværende, der har betydet et gennemsnitligt indkomstfald på 12% for EU’s landmænd i 2009. Der var også enighed om at øge informationerne om landbrugets betydning overfor ganske almindelige EU-borgere og -forbrugere. For hvad ville der ske, hvis vi ikke kunne brødføde os selv? Sidst men ikke mindst var der fælles fodslag for at finde nye veje og øge investeringerne i miljøforbedrende tiltag inden for EU’s landbrugsproduktion. De danske mejerier er langt fremme i arbejdet for at mindske industriens negative miljøpåvirkning, og også branchens foreninger og øvrige sammenslutninger mødes og debatterer jævnligt de klimamæssige udfordringer. Det næste arrangement i rækken bliver afholdt af Danmarks Mejeritekniske Selskab, hvor CO2 reduktion er på programmet, og det kan læses her i bladet.  ■

  Indhold 

3

Ice Cream Making at KOLD college

4 6

På job i Finland

8 Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Fra tørre fagbøger til smagfulde flødeoste Ulykkesforsikringen generalforsamling

9

Kandidatdag 2010

10 Probiotikas påvirkning af tarm­ slimhinde og immunsystem 13 Kort fortalt 17 Personalia 20 Peters is


Course in Ice Cream Making September 13th - 17th 2010 At KOLD college in Denmark

Cost & Deadline

New issue - Ice Cream For the first time ever, AEDIL is running a course in ice cream making. The course takes place at the Dairy Training Centre at KOLD college, whom is responsible for the program of practical and theoretical education and training. Also external instructors from the ice cream supplying industries will give lectures. (Picture by Palsgaard A/S).

The AEDIL team at KOLD urges the participant to bring their own ideas of ice cream products and concepts! Please advice the KOLD staff about your “ice cream ideas” at your registration!

Course Fee is 1.350 Euros, which includes meals and accommodation. Course fee must be paid August 1st at the latest. Deadline for registration is August 1st as well!

Ideas from participants The course is dedicated small and medium sized ice cream producers within the AEDIL member states. Preferably, the participants have basic knowledge within ice cream making and English language.

Program Monday, September 13th Introduction, EU Legislation, ice cream composition (water ice) Tuesday, September 14th Ingredients and function, preparing plant, mix production Wednesday, September 15th Pilot plant (making ice cream), ice cream composition Thursday, September 16th Equipment and quality control

Participant at an AEDIL course held at KOLD college in 2008.

NR. 9

Friday, September 17th Ice cream, evaluation and closing

Registration For registration and/or further information, please contact: Educational coordinator Sten Holmgaard Sørensen: shs@koldcollege.dk KOLD college Landbrugsvej 55 DK-5260 Odense S Denmark Phone: +45 6313 2043 Fax: +45 6313 2044 IBAN: DK3030000008350566 BIC/SWIFT: DABADKKK By IBAN payment please note “AEDIL” and your “Name“!  ■

MÆLKERITIDENDE 2010

3


Redaktionen har spurgt en række af foreningernes ”udstationerede” medlemmer om at medvirke i Mælkeritidende med skildringer af deres jobs og hverdagsliv i en række lande verden over.

På job i Finland

Finsk handlekraft I 2007 blev jeg ansat som produktions & logistikdirektør hos Arla Foods’ finske datterselskab Arla Ingman. Naturen i Finland er overvældende smuk, og finnerne nyder i udpræget grad ensomheden og nærheden til naturen. Det er måske her, en del af forskellene mellem den danske og den finske kultur ligger?

  Af Alan Thomsen, mejeritekniker, Production & Logistic Director, Arla Ingamn Oy Ab  

Overvældende natur Det første, som trænger sig på, har egentlig ikke noget at gøre med ”at være på mejerijob i Finland”, men der er ingen vej udenom… Den finske natur er overvældende, påtrængende og smuk med en særlig blanding af nåle- og birketræer, som omkranser de mange søer. Man bliver overvældet og ved nærmere øjesyn forstår man, at det måske er her i dette miljø, en del af forskellene mellem den danske og den finske kultur opstår. Alle søger de naturen og stilheden sommer som vinter, forskellen er blot påklædning og aktiviteter. Finnerne lever i pagt med naturen og nyder ensomheden i deres ”sommerstuga”, hvor saunaen er en særdeles vigtig bestanddel.

Arla Ingman Ved udgangen af 2006 blev Arla Ingman etableret som et joint venture

4

MÆLKERITIDENDE 2010

mellem Ingman gruppen og Arla Foods. I løbet af efteråret 2008 opkøbte Arla Foods den resterende del af aktierne, og Arla Ingman blev et 100% ejet datterselskab. Jeg blev ansat hos Arla Ingman som produktions & logistikdirektør i september 2007.

Logistikudfordringer På Arla Ingmans anlæg i Sibbo Söderkulla håndterer vi ca. 450-460 SKU i vores distributionssystem, en stor part af disse er importerede produkter fra DK/SE. Produktionen i Sibbo er på ca. 160 SKU. Den årlige produktion fordeler sig på; UHT-produkter 17 mio. kg, ESL mælk 5 mio. kg, yoghurtprodukter på 30 mio. kg, som emballeres i 1/1 l kartonner og i 33 bægervarianter. Surmælksproduktet Viili (longfil) udgør 7 mio. kg, juiceproduktionen 6 mio. kg, deserter og kvark 3 mio. kg og smør 2.500 kg. I sidste kvartal af 2009 etablerede vi en K-mælksproduktion på Sibbo,

som forventes at udgøre 60 mio. kg i 2010. Kompleksiteten i produktsammensætningen giver en stor faglig udfordring.

Sproget En anden udfordring ligger på sprogområdet. Finsk er et meget anderledes og svært sprog at lære, da opbygningen er helt forskellig fra andre sprog som engelsk og tysk. Måske derfor taler kun 5-6 % af den finske befolkning svensk. Det er relativt lavt set i forhold til de historiske bånd mellem Finland og Sverige. Ligeledes overraskende er niveauet på engelsk relativt lavere end i DK og SE, selvom det generelle uddannelsesniveau i Finland er blandt de højeste i EU.

Finsk ledelsesstil På det ledelsesmæssige område er der relativt store forskelle på mentalitet og kultur. I Danmark har vi

NR. 9


en mere konsensussøgende lederstil, hvor alle får mulighed for at give udtryk for deres synspunkt(er), og selv små nuancer og meningsforskelle synes at være vigtige. Det accepteres, at denne proces er vigtig i forhold til at have (med)ejerskab til trufne beslutninger. I Finland er det noget anderledes. Her spiller autoritet og placering i hierarkiet en meget større rolle. I offentligt regi udfordrer man ikke sin overordnede, og det er ikke sædvane at argumentere imod sin chef i det of-

Arla Ingman i Finland • Årlig finsk mælkeproduktion 2,2 mia. kg mælk • Antal mælkeproducenter 11.300 med gennemsnitsbesætning på 26 køer • Gennemsnitlig finsk mælkepris: ca. 40 Eurocent = 3,00 kr. pr kg • Arla Ingman har 1100 leverandører / 210 mio. kg mælk • Øvrig mælk købes fra Valio og importeres fra Sverige • Arla Ingman har 23% af hjemmemarkedet Produktionsanlæg: • Kuusamo Mejeri (Finlands nordligste mejeri) årlig produktion 4.000 tons ost • Sibbo Mejeri, Söderkulla, det største anlæg med produktion af K-mælk, syrnede produkter, UHT produkter, juice, saft, deserter og smør • Lapinjärvi Mejeri, produktion af smelteost • To samarbejdsmejerier: Hämeenlinna og Suonenjoki; Kmælk, hytteost, smør mv. Omsætning: • Ca. 30% på friske produkter primært lokalproduceret • Ca. 31% på oste, dels lokalt produceret, dels øget import af bl.a. Castello, Apetina, og Edam • Ca. 5% på smørproduktion • Ca. 34% på K-mælk, dels lokalt produceret dels (siden 2009) NR. 9på importeret mælk fra Arla Sverige

fentlige rum. Finnerne er meget høflige og formelle, ligeledes er de stille og eftertænksomme, lidt introverte, og det bærer alle møder præg af. I lighed med DK/SE, afholdes flere årlige infomøder, hvor øverste ledelse præsenterer nye strategiplaner eller info om kommende måneders aktiviteter. Deltagerne i møderne er afdelingschefer og specialister fra alle afdelinger, omkring 25-30 personer. I Finland er vi meget heldige, hvis der er et enkelt spørgsmål efter en præsentation, hvor der i Danmark ville være adskillige. På tomandshånd stiller det sig helt anderledes! Derfor er det rutine, at man som chef tager turen rundt til hver enkelt leder i ledelsesgruppen. Denne ”afstemningsrunde” kan gennemførers både før og efter et møde og er helt nødvendig for at afstemme/ afslutte beslutningsprocessen. Er det formelle på plads, oplever man imidlertid stor loyalitet i forhold til trufne beslutninger. Ligeledes bliver det hurtigt tydeligt, at aftaler er til for at overholdes. Finnerne er handlekraftige, og der fokuseres på at nå de fastsatte mål. Skulle der være en enkelt læser eller to, der tænker, at karakteristikken af finnerne er lidt overdrevet, så tænk lige på den verdenskendte finske racerkører i Formel 1, Mika Hakkinen. Da Mika blev interviewet efter at have vundet sit andet verdensmesterskab, sad han foran det samlede internationale pressekorps. Mika var helt rolig, ansigtet var udtryksløst, og

stort set alle spørgsmål blev besvaret med ja eller nej.

Lidt fra mit privatliv Min kone Susanne og jeg har fire døtre tilsammen. De to ældste Kia 28 år og Kamilla 25 år studerer på CBS og er i gang med at skrive deres specialer. De to yngste er knap 21 og 19 år gamle. Christina blev student sidste år og arbejder i en børnehave inden optagelse på lærerseminariet. Den yngste Katrine bor i Ålborg og afslutter gymnasiet til sommer. Pigerne har flere gange besøgt os i Finland og er alle meget begejstrede for den finske natur. Ellers mødes vi 4-5 gange om året i Danmark, og vi prioriterer samværet med familien og vore venner højt, når vi er i DK. I fritiden bliver det til en del mountainbiketure på de finske landeveje ved Porvoo, og om sommeren er løbeskoene på flere gange om ugen - efterfulgt af en tur i den finske sauna, som vi har lært at sætte pris på. Desuden er Helsinki en dejlig by - specielt om sommeren. Da er der megen aktivitet med salg at grøntsager, smykker og finsk kunsthåndværk. Om vinteren dyrker vi de lange ture rundt i den finske natur. Når det bliver rigtig koldt, finder vi bøgerne frem.  ■

Familiemiddag i Porvoo hvor deltagerne var min kone Susanne, de to svigersønner Kim og Thomas og mine to ældste børn Kia og Kamilla. Desværre er de to yngste døtre ikke med.

MÆLKERITIDENDE 2010

5


Fra tørre fagbøger til smagsfulde flødeoste

  Af Bettina M. Nielsen  

Erfaring og kompetence i højsæde - Mange års intensivt og målrettet arbejde med udvikling og forbedring af pakkesystemer har givet os erfaringen og kompetencen til at løfte enhver opgave - uanset størrelse og omfang, fortæller adm. direktør Claus Børresen i Varo Pakkesystemer A/S. Deres kunders behov bliver løst med det entydige mål at optimere lønsomheden og driftssikkerheden i virksomheden. Pakkesystemerne udvikles i tæt samarbejde med kunderne - og realiseres som skræddersyede løsninger, der opfylder de enkelte kunders behov. - Vore pakkesystemer designes på basis af et bredt sortiment af gennemtestede pakkemaskiner - bl.a. bakkerejsere, kartonrejsere, krympeudstyr, wrap-around-maskiner, låg/ bund-maskiner, robotteknologi samt palleterings- og transportudstyr, forklarer Claus Børresen. VARO gennemfører mere end 50 udviklingsprojekter for kunder om året. Det kræver dygtige projektledere og kvalitetssystemer, som giver sikkerheden for, at projekterne gennemføres som planlagt - til tiden og med den ønskede funktionalitet. Kundegrupperne spænder vidt og tæller bl.a. Arla Foods, Dragsbæk

6

MÆLKERITIDENDE 2010

Varo Pakkesystemer A/S, der er en videreførelse af det tidligere SCA Pakkesystemer og er beliggende i Rønde på Djursland, udvikler pakkemaskiner og sammensætter komplette systemer, der har til formål at optimere produktionen i industrivirksomheder. Løsningerne spænder helt fra den semi-automatiske pakkemaskine til komplette, fuldautomatiserede systemløsninger. Varo Pakkesystem A/S, der til dagligt ledes af adm. direktør Claus Børresen, er en del af VARO Gruppen.

Margarine A/S, DBK-Bogdistribution, Danpo A/S, Toms, Novo Nordisk, Velux mv.

Nedsættelse af materialeforbrug I forbindelse med investering i en ny bakkerejser fra Varo Pakkesystemer til en af produktmixlinierne, formåede Holstebro Flødeost at få en besparelse på emballeringsomkostningerne. Helt konkret betød den løsning som Varo Pakkesystemer i samarbejde med SCA kom med, at der kunne fjernes en operatør og en nedsættelse af materialeforbruget på ca. 40 %. Mads Madsen, som var salgs-

konsulent på sagen, beretter, at der som en sidegevinst blev fjernet ensidigt gentagende arbejde. På blot 2 dage var maskinen integreret og testet og personalet oplært. Maskinen er designet, så den automatisk stiller sig om mellem 2 grundformater, hvilket gør at produktionen kan omstilles på kort tid og mejeriet derved opnår en fleksibel pakkeproces, der kan tilpasses de fleste kundekrav.

Ny automatisering øger kapaciteten DBK-Bogdistribution, der står for ca. 55 % af den danske distribution af

Ny bakkerejser til Holstebro Flødeost, der resulterede i stor besparelse på materialeforbruget.

NR. 9


bøger, sender hvert år mellem 15 og 17 millioner bøger ud fra sit logistikcenter i Køge. En del af disse bøger pakkes nu i en ny emballage- og pakkemaskineløsning fra det tidligere SCA Pakkesystemer, der i dag hedder Varo Pakkesystemer. Løsningen indebar, at pakkemaskinen skulle kunne kommunikere med det øvrige udstyr, da den skal bruge informationen fra det medfølgende girokort til at generere en adresseetiket. Reelt er der tale om to maskiner, der er bygget sammen til én, som i midten har både indløbs- og udløbsbånd, derved tilgodeses ønsket om et forenklet emballagesortiment, idet der kun benyttes to emballagestørrelser til bøger med et maksimalt format på hhv. 250x165 mm og 325x265 mm, og hvor tykkelsen kan variere fra 3 til 56 mm.

Novapac fyldemaskiner Adm. direktør Claus Børresen fortæller, at de som noget nyt nu tilbyder fyldemaskiner fra deres tyske partner Novapac, der leverer standard og kundetilpassede maskiner i høj kvalitet. Novapac har et bredt program og stor erfaring med fyldning af osteprodukter og smørprodukter. Der er tale om både rundgående og in-line fyldemaskine og de såkaldte dybtræksmaskiner mv.

Kvalitet og service VARO følger sit eget kvalitetssystem udviklet ud fra ISO 9001-sy-

VARO GRUPPEN Varo Gruppen, der ejes af hhv. adm. direktør Niels Jensen, udviklingsdirektør Flemming Kristensen og projektleder Michael Grue, består i dag af følgende virksomheder:

VARO tilbyder nu fyldemaskiner fra deres tyske partner Novapac.

stemet og mange års erfaring med udvikling og fremstilling af specialmaskiner. VAROs kvalitetsprocedurer skaber grundlaget for maskiner og udstyr kendetegnet ved driftsstabilitet og mange års holdbarhed. Som led i virksomhedens kvalitetssikring forlader ingen maskiner VARO uden en omfattende test, som viser, at alle specifikationer er opfyldt. Derudover tilbyder Varo uddannelse af driftsoperatører og vedligeholdelsesfolk samtidig med, at udstyret leveres. VARO Pakkesystemers serviceafdeling råder over alle de nødvendige ressourcer til at optimere automatiserede pakkelinjer, og man kan ligeledes udføre alle former for mekanisk og elektrisk vedligeholdelse og fejlfinding. Derudover har der gennem mange år været etableret en vagtordning som kører 24/7, dette for at sikre at kunderne altid kan opretholde en stabil produktion, også selv om uheldet skulle være ude.

Den nye pakkemaskine, der betjenes af to personer, kan pakke op til 1600 bøger pr. time, hvor det førhen tog seks personer manuelt at pakke 360 bøger pr. time.

NR. 9

- der udvikler og fremstiller specialmaskiner og automatiseret produktionsudstyr,

- der laver belægningsanlæg til tæppeindustrien, viklere, rulleskærere og pakkeanlæg til nonwoven-/teknisk tekstilindustri samt imprægneringsanlæg til glasvævsindustrien,

- der laver kundespecifikke inddampnings- og destillationsanlæg til opkoncentrering og genvinding af industrielt spildevand og opløsningsmidler,

- der laver horinsontale procesanlæg til fødevareindustrien samt vakuum- og kondenseringssystemer med aroma-genvinding og

- der udvikler pakkemaskiner og komplette pakkesystemer til optimering af produktionsflowet i virksomheder inden for både food og non-food. I alt er der beskæftiget 95 medarbejdere fordelt på de forskellige virksomheder, og omsætningen er på mere end 100 mio. kr. om året.

MÆLKERITIDENDE 2010

7


Dansk Mejeristforenings gensidige Ulykkesforsikring

Generalforsamling Formandens beretning Ulykkesforsikringen har afholdt sit 116. repræsentantskabsmøde på Hotel Hedegården i Vejle den 13. april 2010. Formanden, Lars Schmidt bød velkommen, hvorefter næstformanden Bent Skov Jensen valgtes til ordstyrer. Beretningen over årets drift bringes her i uddrag. 2009 blev et skelsættende år for forsikringen. Overalt i samfundet mærkede man den økonomiske krise, og selv store banker fik alvorlige økonomiske problemer. Det medførte, at Finanstilsynet kom under stort pres fra mange sider og strammede gevaldigt op på mange forhold, og nye indberetninger kom til for vores lille selskab. Der skal fremover også udarbejdes halvårsregnskab, halvårligt skal der laves trafiklys indberetninger, kvartalsvis skal der udarbejdes et regnskab over registrerede aktiver, og fra 2011 skal der udarbejdes et solvens-2-regnskab. Alt dette gør, at vi fremover vil få endog meget svært ved at klare os økonomisk, da det vil medføre meget store omkostninger til regnskabsmæssig assistance. Fra såvel vores revisor RSM plus som fra Finanstilsynet har man derfor opfordret os til at se på, om selskabet ikke bør stoppe, mens legen er god.

Genforsikringsforhold Bonusordningen med Codan skulle opgøres i 2009, og den viste, at der ikke var nogen form for bonus til os. Tværtimod kom den ud med en mindre overskudsgrad end Codan (vort genforsikringsselskab) kunne acceptere, og det medførte, at kontrakten blev sagt op til årets udløb. En ny blev forhandlet på plads, men her måtte vi acceptere en stigning på hele 20%. Denne prisstigning har vi valgt ikke at føre over på vore forsikringstagere i 2010, og vi må derfor forvente, at 2010 vil komme ud med et underskud.

Valg Der var genvalg til bestyrelsen af Leo Berwald, Bent I. Hansen, E. Waagner Nielsen samt Lars Schmidt. Som suppleant genvalgtes Thorkild Friis. Lars Schmidt genvalgtes som formand.

Regnskab Regnskabet blev forelagt og godkendt. Det udviste et overskud på 75.013 kr. efter en kursgevinst på 40.830 kr. Præmieindtægter udgjorde 255.471 kr. Egenkapitalen udgør ved årets afslutning 1.662.634 kr.

Forslag om lukning Medlemsforhold 2009 bød på hele 23 nytegninger, 12 forhøjelser af skadesdækninger men desværre også på 17 udmeldelser, heraf 4 på grund af dødsfald. Ved udgangen af 2009 er der 365 forsikrede, det højeste antal gennem de seneste 10 år, og porteføljen er på hele 98 mio. ved død og 267 mio. ved invaliditet, en stigning på intet mindre end 6% hen over året. Porteføljen er på det højeste niveau i hele selskabets historie.

8

MÆLKERITIDENDE 2010

På baggrund af de i beretningen nævnte krav fra Finanstilsynet, og med stigningerne på genforsikring in mente, ser bestyrelsen desværre ingen anden udvej, end at selskabet lukker ved årets udgang, og derfor havde bestyrelsen et punkt på dagsordenen med lukning af selskabet til følge. Bestyrelsen foreslog, at formuen fordeles efter den i vedtægterne nævnte mulighed. Her nævnes, at det skal ske i forhold til indbe-

talte præmier gennem de seneste 5 år, og udtrådte medlemmer har ingen adkomst til formuen. Et eventuelt restbeløb, blev man enige om, skal tilfalde Mælkeritidende med tak for god reklame gennem mange år. Bestyrelsen vil i de kommende måneder arbejde ihærdigt på at komme med et godt alternativ til de nuværende forsikringer, og allerede nu har man en tilkendegivelse af, at disse kan føres videre uden at forsikringstagerne afkræves nye helbredsoplysninger. Der vil også blive set på, om der evt. kan findes en mulighed for, at medlemmer af såvel Dansk Mejeriingeniør Forening som Foreningen af mejeriledere og funktionærer også fremover kan tegne nye fordelagtige forsikringer i et fremtidigt samarbejde med et andet selskab. Søren Jensen kom med et forslag om, at bestyrelsen tager en forsikringsmægler med på råd, hvilket vi enedes om, da vi derved får set på flere muligheder for at kunne tilbyde forsikringstagerne det bedste alternativ. Forslaget om lukning blev enstemmigt vedtaget og skal nu endelig godkendes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde om tidligst 4 uger. Bestyrelsen var meget tilfredse med den klare opbakning til forslaget. Til sidst takkede Lars Schmidt repræsentantskabet samt bestyrelsen for godt og kollegialt samarbejde gennem det forløbne år. Det var også en tak til sekretariatet på Det Gamle Mejeri samt til Mælkeritidende for godt samarbejde.  ■

NR. 9


Alle nyuddannede mejeriingeniører fra årgang 2009 og starten af 2010 samt mejeriingeniørstuderende på kandidatoverbygningen på KU-life var den 22. marts inviteret til informationsaften for nye og kommende kandidater.

Kandidatdag 2010 Fagforening og a-kasse Dansk Mejeriingeniør Forening var vært ved arrangementet, som foregik på KU-Life i lokalerne omkring Gimle, og som indledningsvis bød på en introduktion til Dansk Mejeriingeniør Forening og de tilbud, muligheder og støtte, der ligger i et medlemskab. Mejeriingeniør Rolf Pedersen, som er bestyrelsesmedlem i Dansk Mejeriingeniør Forening, stod for denne præsentation og besvarede en række gode og relevante spørgsmål fra de fremmødte. Lisbeth Keinicke fra AAK (Akademikernes Arbejdsløshedskasse) forestod den efterfølgende præsentation omkring indmeldelse i a-kasse, muligheden for studentermedlemskab samt reglerne for ind-

meldelse ved dimission og dagpengemuligheder m.m. Lisbeth Keinicke orienterede også om forskellen på akasse og fagforening, som for mange flyder lidt sammen, men rent faktisk er to vidt forskellige ting. A-kassen (AAK) giver mulighed for støtte til jobsøgning samt dagpenge ved ledighed, mens fagforeningen (Dansk Mejeriingeniør Forening) giver en række andre tilbud - herunder juridisk bistand, medlemsblad, adgang til div. arrangementer, branchefællesskab, indkøbsfordele m.m.m.

Karriereveje og -valg Efter disse to indlæg gav coach Lars Rhode fra Innergy et indlæg om karriereplanlægning. De væsentligste

budskaber her var, at det er vigtigt at overveje, hvilke værdier der betyder noget for én, og dernæst hvilke drømme man har rent jobmæssigt og i privatlivet. Næste overvejelse er så, om disse ting harmonerer - om drømmen og værdierne går hånd i hånd og kan forenes, så man ikke oplever, at må gå på kompromis med sine værdier for at nå sine mål og drømme. Det blev også anbefalet at netværke og bruge både personlige kontakter og virtuelle netværk som f.eks. linkedin til at skabe kontakter og dermed skabe jobmuligheder i fremtiden.  ■ AC

Ved arrangementet var der indlæg ved bestyrelsesmedlem Rolf Pedersen om Dansk Mejeriingeniør Forening og coach Lars Rhode fra Innergy. Efter en kort afsluttende debat og afklaring af praktiske spørgsmål gik arrangementet over til middagsbuffeten, hvor snakken gik lystigt, og stemningen var i top.

NR. 9

MÆLKERITIDENDE 2010

9


Probiotikas påvirkning af tarmslimhinde og immunsystem

Probiotika Probiotiske bakteriers stimulering af tarmslimhindens forsvarsmekanismer og det cellulære immunsystemet samt gavnlige indvirkning på spædbørns immunstatus og sundhed. Afslutningsrapport for projektet støttet af Mejeribrugets Forskningsfond.

Af professor (projektleder) Mogens Jakobsen1, professor Kim Fleischer Michaelsen2, professor Hanne Frøkiær3, lektor Finn Kvist Vogensen1, Ph.d.-studerende Nadja Larsen1 og Ph.d.-studerende Rikke Gøbel2 KU-LIFE institutter for: 1Fødevarevidenskab, 2Human Ernæring, 3Grundvidenskab,

Resume Der blev påvist markante og modsatrettede forskelle i laktobaciller og bifidobakteriers evne til at undertrykke og stimulere immunologiske reaktioner i cellemodeller. De anvendte kulturer varierede desuden i en række andre egenskaber og sådanne forskelle bør tages i betragtning ved udvælgelse af kulturer i mejeriindustrien. En laktobacil og en bifidobakterie blev udvalgt til et interventionsstudie for børn med atopisk dermatitis, også kendt som børneeksem. Der blev ikke påvist en overordnet sundhedsfremmende effekt af de to probiotiske stammer. Der blev heller ikke observeret en signifikant påvirkning af børnenes immunstatus og sammensætningen af bakteriepopulationen i tarmen. Et overraskende udfald som forstærker ønsket om flere forsøg med mennesker.

Projektets baggrund og formål Indtagelse af visse bakterier via fødevarer eller kosttilskudt er rappor-

10

MÆLKERITIDENDE 2010

teret at have sundhedsfremmende egenskaber. Mejeribrugets Forskningsfond har under indsatsområdet ”Ernæring og Sundhed” ønsket at få bedre viden om sådanne probiotiske bakterier med særlig henblik på mulige positive interaktioner med immunforsvaret. Tarmbakteriers indflydelse på immunsystemet har i de seneste år fået stor bevågenhed i relation til befolkningens almene sundhedstilstand. Tarmen og det omliggende væv udgør kroppens største og mest aktive immunologiske organ samtidig med, at tarmbakteriernes indflydelse på reguleringen af immunsystemet tillægges afgørende betydning. Det er derfor nærliggende at forsøge at påvirke denne regulering via tilførsel af probiotika. I tidligere studier støttet af Mejeribrugets Forskningsfond har projektgruppen vist, at forskellige mælkesyrebakterier har meget varierende stammebestemte probiotiske egenskaber med hensyn til deres evne til at fasthæfte til tarmceller og til at

hæmme andre bakteriers vækst. De tidligere studier har også vist sundhedsfremmende effekter af udvalgte probiotiske stammer hos børn med diarre og astmaeksem. Tidligere har projektgruppen udviklet modeller baseret på dendritiske celler (DC) fra mus og på enterocytter (tarmepithelceller) som kan anvendes til studier af probiotikas indvirkning på tarmceller og det tilhørende immunsystem. Disse nye in-vitro modeller har sammen med et større antal potentielt probiotiske bakterier, der er indsamlet i de tidligere projekter, været et centralt udgangspunkt for studiet. Et udtalt behov for verificering af in-vitro studier gennem humane interventionsstudier har endvidere været en væsentlig baggrund for at anvende probiotiske kulturer til børn med atopisk dermatitis med det formål at eftervise positive indvirkninger på immunsystemet hos mennesker.

NR. 9


Figur 1: Cellemodel til studier af interaktioner mellem bakterier, tarmceller og immunsystem.

Påvirkning af immunsystemet I et sammenlignende studium blev 42 forskellige kulturer af slægterne Lactobacillus og Bifidobacterium, hvoraf de fleste stammer fra mennesker, undersøgt for deres evne til at påvirke immunforsvarets celler. Undersøgelsen blev fortaget i en cellemodel udviklet i projektet (Figur 1). Til formålet optimeredes et to-kammersystem med den humane cellelinie Caco-2 i det øverste kammer og celler fra tarmens immunsystem i det nederste kammer. De to kamre er adskilt ved en polymermembran. På membranen vokser Caco-2 cellerne til et sammenhængende lag, så modellen samlet kan efterligne tarmens slimhinde med dens tilhørende underliggende immunsystem, der i studiet er repræsenteret ved de såkaldte dendritiske celler. Det er velkendt at vurdere immunstatus ved bestemmelse af de såkaldte cytokiner, der udgøres af et større antal forskellige signalmolekyler. De har deres oprindelse i immunsystemet og er primært tillagt immunologiske funktioner. De opnåede resultater viste, at alle kulturer i forskellig grad er i stand til at inducere en modning af dendritiske celler, men deres evne til at inducere cytokinerne varierede betydeligt med tilsyneladende principielle forskelle mellem laktobaciller og bifidobakterier (Figur 2). Som eksempler kan nævnes at bifidobakterierne udviste en meget ensartet evne til at inducere IL10 men kun ganske lave mængder af IL-12 og TNF-α, hvorimod der sås en stor variation i evnen til at inducere IL-12 og TNF-α blandt laktobacillerne. Evnen til at stimulere til en høj produktion af IL-12 og TNF-α antyder, at bakterierne er i stand til at opregulere og dermed modne immunstystemet og polarisere det væk fra et allergisk respons. Evnen til at inhi-

NR. 9

Figur 2: Cytokinproduktion i cellemodel efter stimulering med laktobaciller og bifidobakterier.

bere et sådant respons, hvilket sås for alle bifidobakterier, kan være vigtigt for at undgå en for voldsom reaktion fra immunsystem. Forsøg med to-kammer systemet indikerede også, at probiotiske bakterier kan have betydning for opretholdelse af tarmens integritet.

Beskytte tarmen? En anden to-kammer model, som blev taget i anvendelse i projektet, er baseret på sande tyndtarmsepitelceller (IPEC-J2) og makrofager isoleret fra grise. Til undersøgelse af den antivirale effekt af laktobaciller og bifidobakterier blev slimhindecellerne først eksponeret for udvalgte kulturer og dernæst for et virus, som destruerer ubeskyttede IPEC-J2 celler. Blandt syv undersøgte kulturer var alle i stand til at beskytte cellerne, men med store forskelle mellem kul-

turerne. Det blev konstateret, at alle undersøgte bakterier forhindrede virusbinding til tarmceller. Desuden blev virus svækket ved anvendelsen af vækstmediet fra kulturerne, hvilket indikerer en udskillelse af antivirale substanser i forbindelse med bakteriernes vækst. Disse resulter tyder på, at mælkesyrebakterier kan etablere “cross-talk” med tarmepitelet og/eller makrofager, hvilket fører til antiviral respons. Et omfattende studium af bakteriers evne til at stimulere produktion af kvælstofoxid (NO) i tyndtarmsepitelceller og macrofager blev gennemført for 39 stammer af laktobaciller og bifidobakterier. Resultaterne viste, at de fleste laktobaciller var i stand til at stimulere NO produktion i IPEC-J2 og makrofager, mens bifidobakterier kun kunne stimulere NO produktion i makrofager. NO forventes i passende lave koncen-

MÆLKERITIDENDE 2010

11


trationer at kunne beskytte mod patogener og betændelsestilstande i tarmen.

SCORAD indeks Gruppe

Før intervention

Efter intervention

Forskel

P

Placebo

20,2

14,7

-5,5

0,094

Afhjælpe børneeksem?

L. acidophilus

20,6

17,6

-3,0

0,220

Atopisk dermatitis (AD) er en inflammatorisk hudsygdom med stigende prævalens hos børn i den vestlige verden. Der vides relativt lidt om årsagerne for udvikling af AD, men tidligere studier har indikeret at indtag af probiotika mindsker sværhedsgraden af AD hos børn. I projektet blev gennemført et blokrandomiseret, dobbeltblindet interventionsstudie med tre grupper, hvoraf to grupper blev randomiseret til et dagligt indtag af hhv. Bifidobacterium lactis og Lactobacillus acidophilus, og den tredje gruppe fik placebo. Undersøgelsen inkluderede 50 børn i alderen 7 til 24 måneder. Analyserne blev fortaget som vist i Figur 3. Sværhedsgraden af eksemet og subjektive symptomer blev klassificeret ved hjælp af den internationale anerkendte metode SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD) indeks. Ved sammenligning af de tre grupper kunne ikke påvises en overordnet ændring i SCORAD indeks som følge af interventionen, dog blev der konstateret en signifikant forbedring af SCORAD indeks, og derved sværhedsgrad af eksem, fra baseline til efter interventionen i den ene gruppe, der havde fået B. lactis (p=0,0093) (Tabel 1). Resultaterne betyder, at

B. lactis

22,5

15,8

-6,7

0,0093**

Tabel 1: Forskel i sværhedsgraden af eksemet (SCORAD indeks) før og efter intervention for 50 børn med atopisk dermatitis. Der er en signifikant bedring i SCORAD indeks fra baseline til efter indtag i B. lactis gruppen.

man ikke kan konkludere, at der var en overordnet effekt af interventionerne og derved giver denne undersøgelse ikke et klart billede af, om de to probiotiske stammer kan anvendes til behandling af atopisk dermatitis hos små børn. Konklusionen er overraskende i forhold til tidligere resultater, der har påvist en klar gavnlig effekt af probiotika på sværhedsgraden af eksem. Ved hjælp af såvel kvalitative som kvantitative molekylærbiologiske teknikker blev det vist, at børn har en individuel og stabil sammensætning af dominerende bakterier i tarmen. De indtagne kulturer kunne påvises i afføringsprøver, som et tegn på, at de overlevede passagen gennem mave-tarmkanalen. Bakteriesammensætningen var dog ikke ændret i afføringsprøverne som følge af interventionen og dermed med al sandsynlighed heller ikke i tarmkanalen. Dette er igen overraskende resultater, som dog passer sammen med den generelt manglende sundhedsfremmende effekt hos børnene.

Opnåede resultater Projektet har gennem modelforsøg skabt ny viden og bekræftet potentialet for brug af probiotika til målrettet påvirkning af immunsystemet og beskyttelse at tarmslimhinden f. eks, mod virus. Det er vist at disse probiotiske effekter er bestemt af specifikke forhold ved de enkelte kulturer, som afspejler sig i store forskelle mellem kulturerne. Modsat rettede påvirkninger af immunsystemet blev også observeret. Resultater, som mejeriindustrien bør være opmærksom ved udvælgelse af kulturer og i særlig grad ved brug af blandingskulturer. De markante virkninger, som blev observeret i modelforsøgene kunne ikke eftervises i forsøg med børn. Der er således brug for endnu flere humane forsøg. De mange kulturer, som er undersøgt i projektet, ses som et godt udgangspunkt for at finde frem til nye probiotiske kulturer.  ■

Figur 3: Design af interventionsstudiet.

12

MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 9


Kort fortalt  Mammen på fynsk opkøb CO2 reduktion i dansk mejeribrug Danmarks Mejeritekniske Selskab afholder et foredragsmøde om emnet: Er der muligheder for CO2 reduktion i dansk mejeribrug? Mødet finder sted tirsdag den 1. juni 2010 kl. 10.00 på Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780 i Sabro. Foreløbigt program Kl. 09.45: Registrering og kaffe Kl. 10.00: Velkomst og præsentation af dagens program v/direktør Peter Vammen, præsident for Danmarks Mejeritekniske Selskab Kl. 10.10: De klima- og energimæssige udfordringer v/energichef Jens Astrup Madsen, Landbrug & Fødevarer Kl. 10.45: Mælkens klimapåvirkning fra ko til forbruger v/Environmental Manager Carsten Nielsen, Arla Kl. 11.25: Miljøvenlig emballage - En förpackning skall spara mer än den kostar v/Director Business Relations Erik Lindroth, Tetra Pak International Kl. 12.05: Frokost Kl. 13.05: Emissioner af drivhusgasser fra kvægbedriften v/seniorforsker Troels Kristensen, AAU, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Kl. 13.45: Kaffe Kl. 13.50: Case: Naturmælk - Grøn energi v/mejerichef Leif Friis Jørgensen, Naturmælk Kl. 14.10: Case: Øllingegaard - miljøvenlig emballage Kl. 14.30: Energirådgivning - Hvor kan der gøres noget? v/Jacob Chr. Møller, Alectia Kl. 15.05: Et politisk indlæg Kl. 15.40: Afslutning

Pris og tilmelding For medlemmer af Danmarks Mejeritekniske Selskab er prisen for deltagelse i mødet kr. 1.995 kr. og for ikke-medlemmer 2.495 kr. Mejeriteknolog- og mejeriingeniørstuderende har gratis adgang til arrangementet.   Yderligere oplysninger om dagens program findes på Selskabets hjemmeside www.mejeritekniskselskab.dk - hvor også tilmelding kan ske, gerne snarest muligt og senest den 20. maj 2010.

Med venlig hilsen Danmarks Mejeritekniske Selskab

NR. 9

Som led i et generationsskifte har Mammen Mejeri A/S pr. 1. april 2010 købt sig ind i Kirkeby Foods A/S, der bl.a. består af Haarby Mejeri på Fyn. Lars Staunsbæk fra Mammen Mejeri A/S er samtidig tiltrådt som adm. direktør for Kirkeby Foods A/S.   På Haarby Mejeri producerer de 15 ansatte Danablu og traditionel hvid ost, som markedsføres under brandet ”SOL”, der oprindeligt stammer fra de tidligst producerede oste på Kirkeby Mejeri i 1902. Mejeriet producerer også kosher ost og er godkendt til økologi.   Det tilknyttede handelsselskab Kirkeby Cheese Export A/S, fortsætter uændret, og her er Bente og Per Kildegaard fortsat eneejere. Kirkeby Cheese Export A/S køber og sælger mejeriprodukter i ind- og udland. Mammen Mejeri A/S vil over en årrække øge sin ejerandel af Kirkeby Foods og senere også i Kirkeby Cheese Export A/S. (Foto Haarby Mejeri).

Price fik Mælkeprisen 2010

De to TV-kokke, James og Adam Price, modtog mejeribrugets initiativpris, Mælkeprisen 2010, på Mejeriforeningens generalforsamling den 14. april. Det er tredje gang, Mejeriforeningen uddeler Mælkeprisen, og årets modtagere er taknemmelige over prisen. Adam Price udtalte: - Vi er jo fans af jeres produkter, det kan vi lige så godt sige, og vi bruger jo også rigeligt af dem!   Valget af Price-brødrene begrundes således af adm. direktør i Mejeriforeningen, Michael Stevns: - De har været usandsynlig modige. På trods af at 2009 har været det mest “fedtforskrækkede” år, jeg nogensinde har oplevet, har de gennem mange af deres optrædener anvendt - for at sige det lidt på jysk - passende til nødvendige mængder af det gode danske smør og den fyldige piskefløde. De har sat måltidet i centrum med alt, hvad der er der omkring af kultur, gode historier, råvarerespekt, tilberedningsprocessen og ikke mindst den muntre og direkte tone, som er ligeså vigtig en ingrediens i ethvert køkken. (Foto: Mejeriforeningen).

MÆLKERITIDENDE 2010

13


Kort fortalt  Lukket den 14. maj Grundet Kristi himmelfarts ”helligdagsferien” holder redaktionen og sekretariatet lukket den 14. maj 2010.

Op og ned for Arla og Thise I Levnedsmiddelbladets store Imageanalyse 2010 skiftes Arla Foods og Thise mejeri til at ligge i toppen inden for analysens syv forskellige kategorier. Respondenterne i analysen har Levnedsmiddelbladet sammensat af ledere udvalgt blandt Danmarks 100 største fødevarevirksomheder og detailkæder. Placeringen for Danmarks to største mejerier er som følger (med 2009-placering i parentes): • Bedste Image: Thise 1 (3), Arla 2 (1) • Bedst til produktudvikling: Thise 3 (2), Arla 1 (1) • Dygtigste ledelse: Thise 2 (4), Arla 4 (1) • Bedste kvalitet: Thise 1 (2), Arla 2 (1) • Mest miljøbevidst: Thise 5 (2), Arla 1 (1) • Høj forretningsetik: Thise 1 (2), Arla 3 (1) • Mest troværdig kommunikation: Thise 4 (4), Arla 2 (1)

Arla Foods Høgelund mejeri vandt pokalen for årets bedste Danablu 2009. Og det er første gang i ni år, at denne anerkendelse ikke er tilfaldet Bornholms Andelsmejeri.   Pokalen er Blueproducenternes helt specielle anerkendelse til det mejeri, der producerer den bedste Danablu. STAINLESS STEEL PRODUCTS S Pokalen har været uddelt hvert år siden 1994 og tildeles det mejeri, som sammenlagt for mindst 10 indsendte prøver har haft de bedste karakterer for både ordinære-, holdbarheds- og belastningsprøver af 50+ og 60+ Danablu.   På billedet ses fra venstre: Formand for BGB Udvalget, Hans Henrik Lund og derefter fra Høgelund mejeri; PTUchef Niels Kyed, mejerichef Ejvind Skødt samt produktionschef Henrik Günther Andersen.

NGI

Nyt Chr. Hansen center i Singapore

NGI THE HYGIENIC SOLUTION If you need support - We have the solution • NGI is the specialist in hygienic machine feet for machines and equipment used in the food, dairy, brewery and pharmaceutical industry. • NGI is an innovative pioneer in the field of hygienic machine feet, and is the first company to introduce a machine foot certified according to the 3A hygiene standard 88-00 and the EHEDG hygiene standard TYPE EL-CLASS 1. • Focus on added value solutions • NGI seeks to reduce the consumption of natural resources both in our production and in the cleaning process by the end users. • In addition to the ultra hygienic products, NGI has a complete range of machine feet which can fulfil any need in machine adjustment.

A NEW BEGINNING...

Chr. Hansen åbnede midt i april sit nye store innovationscenter i Singapore til produktudvikling for ingrediensvirksomhedens kunder i Asien, Australien, New Zealand, Mellemøsten og Afrika. På centret skal der udvikles naturlige løsninger inden for mejerikulturer og naturlige farver til yoghurt, drikkevarer, slik og andre fødevarer.   Chr. Hansen har valgt at placere sine nye faciliteter i ”Singapore Science Park” på grund af Singapores talentmasse, den geografiske placering midt i regionen samt byens velsmurte logistik og lovgivning. Innovations-centeret omfatter et lille forskningsmejeri, laboratorier og konferencefaciliteter. (Foto Chr. Hansen).

27 om puslespillet

Virkelyst 5

We invite you to join our NGI Spain Der hygienic universe Calle Serrano 26, 7° Via del Mercato, 45

DK-9400 Nørresundby, Denmark

I-03020 Castro dei Volsci (FR)

Tel. + 45 98 17 45 00

Tel. + 39 0775 68 70 10

Fax + 45 98 17 78 78

Fax + 39 0775 61 01 35

E-mail: ngi@ngi.dk Web: www.ngi.dk

E-mail: info@ngiitalia.it

NGI A/S

Brevpapir.indd 1

14

Høgelund vandt Danablupokalen

MÆLKERITIDENDE 2010

NGI Italy

NGI på USA EU’s landbrugspolitik og økonomiske skal ændres 885 Second Avenue, 18th floor New og York, derfor NY 10017, USA støtte efter 2013, havde Danmarks landbrugsmiTel. + 1 (646) 201 9410 Tel. + 34 91 432 1141 Fax + 1 (646) 837 0924 26. april indbudt til konference Fax + 34 91 431 9168 nister, Henrik Høegh den E-mail: sales@ngi.dk E-mail: mi@ngi.dk om ”EU’s landbrugspolitik efter 2013”. På konferencen deltog EU’s landbrugskommissær, Dacian Coilos, landbrugs-

E-28001 Madrid, Spain

18-06-2007 09:05:56

NR. 9


ministrene fra Tyskland, Holland, Polen og Frankrig samt to jordbrugspolitikere fra EU-parlamentet.   Der er 27 lande om at lægge puslespillet om EU’s landbrugspolitik, der består af hundredvis af brikker. Med konferencen blev processen og diskussionerne sat i gang, og nogle få af brikkerne var de prominente EU-repræsentanter enige om: Der skal en ny politik til, hvor der tages højde for bl.a. klimaforandringer, bedre vandforvaltning samt afværgelse af økonomiske kriser og prisfluktuationer.   Flere af talerne var inde på, at den nutidige model for fordeling af EU’s landbrugsstøtte skal erstattes med en anden, hvor der dels tages regionale hensyn og dels sættes fo-

NR. 9

kus på økonomisk belønning til de landmænd, der honorerer såkaldte ”public goods”. Public goods, eller offentlige goder, skal her forstås som de miljøhensyn, landmanden vil udvise overfor bl.a. drikkevand og øvrig natur. (Foto: Nana Raimers).

MÆLKERITIDENDE 2010

15


Kort fortalt  Åbent Hus Efter veloverstået renovering og udvidelse af mejeriet inviterer vi til åbent hus: fredag den 4. juni 2010 kl. 13.00 - 16.00 Med venlig hilsen ASAA Andelsmejeri Søgade 4, 9340 Asaa

Morgenmælk anmeldt Mejeriforeningens kampagne ”Morgenmælk” går over stregen, mener en gruppe danskere, der kalder sig en ”fødevarepolitisk guerilla”. De har anmeldt kampagnen Morgenmælk.dk, der er et salgsfremstød for magre mejeriprodukter til morgenmad, for at overtræde loven om anprisning af fødevarer. Ifølge kritikerne fremsætter kampagnen udokumenterede påstande om mælks sundhedsfremmende egenskaber, og de kalder den for en salgskampagne, der er forklædt som en sundhedskampagne. Fødevareregion Vest behandler i øjeblikket anmeldelsen.   Problemet er, at der kun findes spinkelt videnskabeligt belæg for, at det er sundt at drikke en halv liter mælk gennem hele livet, og at der findes lige så meget videnskab, der påviser ulemper ved at indtage mælkeprodukter i de mængder. Det udtaler forsker ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på KU, Christina Warrer Schnohr til avisen 24timer.

Forandringer og kommunikation Mejeribrugets Uddannelsesudvalg (MUU) afholder et efteruddannelseskursus for kontorfunktionsgruppen om: Forandringer og kommunikation. Kurset finder sted på Kold college over tre dage fra den 19.-20. maj samt den 9. juni 2010. Der sættes fokus på medarbejderen, som deltager i forandringsprocesser og forandringsparathed samt fokus på målrettet kommunikation i administrativt arbejde. Alle interesserede kan finde flere oplysninger om kurset på www.mejeriuddannelse.dk eller ved henvendelse til chefkonsulent Torben Rentzius Jans på tlf. 33 36 40 00. (Modelfoto Colourbox).

16

MÆLKERITIDENDE 2010

Ostefestivalen i Svendborg Ostefestivalen ”Nordens Oste” finder sted lørdag den 29. maj i Svendborg. Formålet med ”Nordens Oste” er at medvirke til at sætte fokus på håndværksostes mangfoldighed af dufte, smag og konsistens samt de håndværksmæssige traditioner. Da Nordisk Ostefestival har vokset sig ud af Kulinarisk Sydfyns Fødevaremarked, har arrangørerne i år valgt at flytte ostefestivalen til: Maritimt Center lørdag den 29. maj i kl. 10-14.   Følgende dommere vil være til stede: Søren West, NOMA, Anne Lasthein, Danmarks Ostehandlerforening, Villy Skovbjerg, Cremo Ingredients, Anders Granhøj, Torvet, Svendborg og Bo Jacobsen, Restaurationen, København. Smagningen forestås af Thomas Lindbjerg, Grand Fromage. Interesserede kan få yderligere oplysninger hos Mikael Hansen, Svendborg Levnedsmiddelskole på tlf.: 60 22 27 82. (Arkivfoto).

Gerstenberg på nye veje I Mælkeritidende nr. 6 oplyste vi, at den amerikanske industrikoncern SPX havde overtaget Gerstenberg Schröder A/S inkl. de danske datterselskaber; BDS Technology, GandA Maskinfabrik A/S og de udenlandske datterselskaber i USA, Argentina, Brasilien, salgskontoret i Kina og herunder bl.a. det danske selskabs verdenskendte Perfectorteknologi. Gerstenberg Schröder A/S er et datterselskab i Gerstenberg & Agger A/S koncernen. Gerstenberg Schröder A/S blev dannet i 2005, efter at G&A A/S købte sin største konkurrent Schröder GmbH. & Co. KG. De daværende aktiviteter blev overført til det nye selskab.   Det familieejede Gerstenberg & Agger fortsætter som et hvilende selskab, der lejer noget af sin fabrik og kontordomicil i Brøndby ud til SPX.   Knud-Aage Gerstenberg, der er tredjegenerationsejer af G&A, oplyser til Mælkeritidende, at han stærkt overvejer at finde nye forretningsmuligheder for G&A. Det kunne blandt andet blive inden for energigenindvinding, solenergi, vandrensning og andre projekter med fokus på miljø og klima.   I øvrigt havde Gerstenberg Schröder i 2008 en omsætning på 65 mio. US dollars - og ikke 65 mio. kr. (Foto Colourbox).

NR. 9


50 års fødselsdag Driftskoordinator Mette Vojer Kern kan mandag den 10. maj 2010 fejre sin 50 års fødselsdag.   Mette Vojer Kerne er uddannet biologi-, kemi- og fysiklaborant fra Slagelse tekniske Skole og Ingeniør- og entreprenørfirmaet Marius Pedersen A/S Ferritslev.   Umiddelbart efter endt uddannelse blev Mette Vojer Kern ansat som laborant ved mejeriafdelingen på Dalum tekniske Skole - nu Kold college. I 1996 blev Mette Vojer Kern også driftsassistent for skolens træningsmejeri. I forbindelse med overflytningen af Dalum tekniske Skoles laborantafdeling fra Munkebjergvænget til Landbrugsvej i 1999, fik Mette Vojer Kern det daglige ansvar for skolens laboratorier og træningsmejeri. Mette Vojer Kern har igennem årene på skolen været en dygtig og samvittighedsfuld medarbejder, der har orden i tingene og følger som en ørn op på de beslutninger, der er blevet truffet. At Mette følger tingene til dørs, har hendes kolleger ikke været i tvivl om. Hun har igennem årene haft flere tillidsposter. Det udtrykte sig blandt andet i, at hun i perioden 1988 - 2000 var fællestillidsmand for det teknisk administrative personale på skolen og sad i samme periode i skolens bestyrelse. Mette Vojer Kern har igennem årene deltaget i mange kurser inden for tillidsmandssystemet, faglige kurser og ledelseskurser, f.eks. diplomlederuddannelsen Human Ressorce Development Mette Vojer Kern er fynbo med stort F - født og opvokset i Ferritslev på Fyn og var i nogle år aktiv inden for lokalpolitik, lokalrådet og i Ferritslev Fritidshus. Ud over familien, som er en vigtig bestanddel for Mette Vojer Kern, bruger hun meget tid på sit hus og sin have. Der er ikke mange tv-udsendelser a la Hokus Krokus og Hammerslag, hun ikke ser for at hente ny inspiration. Derudover har kunst (skulpturer og billeder) hendes store interesse. En næsten lige så stor interesse er kommet til nemlig kajakroning. Som med alt andet hun er involveret i, udøves denne sport med stor entusiasme, når hun tager på oplevelsestur i det sydfynske øhav eller på Odense kanal. bvl

50 år

50 år BG Director Henrik Andersen, Arla Foods, Viby fylder den 15. maj 50 år.

50 år Projektleder Søren Kristian Lillevang, Tranbjerg fylder den 18. maj 50 år.

50 år Arbejdsleder Per Pedersen fylder den 22. maj 50 år.

50 år Mejeriingeniør Jesper Bo Petersen, Skanderborg fylder den 22. maj 50 år.

60 år Regionschef Knud Thomsen, Arla Foods, Viby fylder den 14. maj 60 år.

90 år Fhv. mejerichef P.V. Sørensen, Ribe fylder den 13. maj 90 år.

Ny Danabluformand Mejerikoordinator og mejeriingeniør Dagmar Pedersen, Arla Foods, Viby tiltræder med virkning fra 1. januar 2011 som bedømmelsesleder ved Blueproducenternes BGB kontrolbedømmelser for Danablu. Dagmar Pedersen afløser fhv. forstander for Dalum, J. M. Buch Kristensen, som i snart 40 år har været tilknyttet produktionen af Danablu som konsulent.

Mejeriingeniør Inge-Lise Dam Anthonsen, Brabrand fylder den 14. maj 50 år.

NR. 9

MÆLKERITIDENDE 2010

17

Dagmar Pedersen

Mette Vojer Kern

  Personalia 


Mælkeritidende I/S Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

  Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Dansk Styringsteknik Odense: Tlf: 6317 4545 Fax: 6317 4546 Århus: Tlf: 8736 1350 Fax: 8627 1350 info@dsautomation.dk www.dsautomation.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se Tetra Pak Market Area Nordics Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Omy Olssons Machinery Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Salicath ApS Dunsbjergvej 20 DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk

AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 9


Møder og udstillinger SPX Flow Technology APV A/S BDS Technology A/S Gerstenberg Schröder A/S www.spxft.com www.apv.com www.gs-as.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 1. juni 2010 Danmarks Mejeritekniske Selskab CO2 reduktion i Danmark Hotel Sabro Kro

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Smørteknologi  ❚ ❚ ❚

SPX Flow Technology APV A/S BDS Technology A/S Gerstenberg Schröder A/S www.spxft.com www.apv.com www.gs-as.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

3. juni 2010 Dalum Lærlinge Elevmøde og Jubilæum KOLD college 9. juni 2010 2. Kredsudstilling Arla, Esbjerg Mejeri 9. september 2010 MIA Branchekonference Fremtidens arbejdsmiljø­organisering Hotel Legoland 14. september 2010 Danmarks Mejeritekniske Selskab Arrangement Koldkærgård 2. oktober 2010 Foreningen af mejeri­ledere og funktionærer 121. Delegeretmøde Hotel Colourline, Skagen 2.-4. november 2010 LMU & FoodPharmaTech MCH Herning 2. februar 2011 Mejeribrugets Dag, KOLD college

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 17.-19. juni 2010 Den 42. Nordiske Mejerikongres Tavestehus, Finland 12.-15. september 2010 InterMopro, Düsseldorf, Tyskland 8.-11. november 2010 IDF topmøde, Auckland, New Zealand 12.-18. maj 2011 Interpack Düsseldorf, Tyskland

NR. 9

27.-30. marts 2012 Anuga FoodTec MÆLKERITIDENDE 2010 Køln, Tyskland

19


Omkring halvdelen af den is, der hvert år konsumeres kloden rundt, fremstilles på danske iscrememaskiner. Mejeriingeniør Peter Larsen var i mange år en af de danske promotorer for de store iscremeanlæg, men nu er han gået solo og fremstiller sit helt eget nicheprodukt - Peters is. Peters Is hos Irma For godt et år siden fik Peter Larsen ideen til at fremstille sin egen is af økologiske råvarer af høj kvalitet. Jeg har smagt is i alle egne af verden og har altid været begejstret for kvalitetsis, og derfor udarbejde jeg forskellige koncepter på min ide. Det 3. koncept syntes Irma godt om, og vi aftalte et møde. Inden mødet fik jeg hjælp af Danisco til at lave en række produktprøver i deres laboratorium, og derefter testede jeg konceptet og isene på familie og venner. Irma kunne lide produktet og var parat til at føre vaniljeisen samt tre varianter, og så var jeg i gang med mit enmandsfirma - Peters Is APS, fortæller Peter Larsen.

Økologisk gourmet-is Peter Larsen har valgt at give kvalitetsbevidste danskere en super oplevelse med sine is, der fremstilles på basis af økologisk fløde, æg og sukker, og de lønproduceres på Vebbestrup Flødeis med hjælp fra Peter Larsen selv. Peters is sælges i iøjnefaldende og personligt prægede emballager.

Peters is fås i dag i vanilje og fem varianter rørt med nøddevafler og mørk chokolade, blåbærtærte, drømmekage fra Brovst, Brownie og hindbærtrifli. Is med kage kræver en forklaring: - Jeg har altid været begejstret for amerikanske is tilsat kagestykker, men den ide var lidt svær at overføre til danske forhold, da kun få fremstiller deciderede økologiske færdigvarer. Jeg fandt frem til den århusiansk baserede Emmerys cafekæde, og her kunne de hjælpe med de færdigt bagte økologiske kager.

Præmieret af Smag & Behag En god is skal være mere cremet end kold, for så kommer nuancerne i smag og konsistens - af bl.a. kagestykkerne - bedre til deres ret, fortæller Peter Larsen, som allerede i sit første år blev præmieret af tidsskriftet Smag & Behag for at producere Danmarks bedste vaniljeis. Peters is kan købes i en lang række delikatessebutikker samt hos Irma landet over.  ■ AMT

Mælkeritidende, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Peters is

MT9-2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you