Page 1

Mælkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

INOXPA Skandinavien A/S

Høegh Guldbergsgade 27 • 8700 Horsens Tlf.: +45 7628 6900 • Fax: +45 7628 6909 inoxpa.dk@inoxpa.com • www.inoxpa.com

9

1. maj 2009 122. årgang


Consumers are ready for

more

But are you ready with the right packaging solutions? Yes, consumers love milk. They always have! They love it with their tea & coffee, on their cereals, and to drink it with delicious flavours, or as it is. But now consumers are ready for more – more natural taste, more convenience, and more environmental concern. So when you choose your packaging partner, think like your consumers and choose a packaging solution with optimal light protection avoiding treatments that impair milk’s original fresh taste. Elopak’s innovative paper based packaging solutions, now in more shapes and sizes and with more closure options. Elopak – Offering You More Premium Possibilities!

www.elopak.com

210

NR. 9

MÆLKERITIDENDE 2009


Mælkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt eller i form af færdige film og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 24 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.125- kr./år inkl. moms. Europa: 1.398,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.584‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører og mejeriteknikere i indog udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved forsknings- og forsøgsvirksomheder, levnedsmiddelkontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejerimaskinindustri og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinien og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og sats: Grafisk Data Center a-s, Odense Tryk: Helmer Jensen ApS, ISSN 0024-9645 Medlem af:

122 år og still going strong Bare én uge efter at røret var lagt på for det sidste telefoninterview i Mælkeritidendes læserundersøgelse, forelå det dugfriske og dermed (f)aktuelle resultat af undersøgelsen på redaktionens skriveborde. Rigtig mange mejerifolk var blevet ringet op, og blandt dem, som kunne træffes ved telefonen, gav hele 88 % sig tid til at svare. En svarprocent på det niveau er i sig selv en præstation og udtrykker desuden positiv indstilling og loyalitet blandt Mælkeritidendes læsere. Analysens resultater er naturligvis alt for detaljerede at komme ind på her, men det kan dog afsløres, at undersøgelsen bl.a. viser, at Mælkeritidende har mange trofaste læsere. Samtidig er læserne generelt tilfredse og interesserede i indholdet i bladet, som de finder meget troværdigt. Glædeligt er det også at konstatere, at over 90 % af de adspurgte læser Mælkeritidende med ”nogen”, ”stor” eller ”meget stor” interesse. Til sammenligning læses de nærmest beslægtede tidsskrifter kun med samme interessegrad af mellem 25 og 50 % af de adspurgte. Med så overbevisende tal må vi kunne tillade os at konkludere, at Mælkeritidende så absolut er et fortrukket blad - om ikke BLADET - for danske mejerifolk. Topscorerne, hvad angår bladets indhold, er personalia og kort fortalt, men også annoncer har interesse - og blandt beslutningstagere, som har med indkøb at gøre, lader lidt over halvdelen sig inspirere i Mælkeritidende, mens hele 75 % af samtlige adspurgte læser stillingsannoncerne. De kritiske røster - som naturligvis også interesserer os rigtig meget peger på, at enkelte emner i bladet ikke har den helt store interesse, og at bladet som informationskilde, bidragsgiver til viden og impulser kun tilfredsstiller ca. halvdelen af læserne. Samtidig indeholder rapporten en lang liste med gode råd, forslag og kommentarer, som også har vores fulde opmærksomhed. På redaktionen er vi selvfølgelig glade for det samlede resultat, men allerbedst er det, at vi nu har et faktabaseret materiale som grundlag for at træffe de rette beslutninger omkring bladet. Vi vil i den kommende tid analysere rapporten yderligere og identificere de forbedringsmuligheder og ideer, som skal være med til at tegne Mælkeritidende fremadrettet. Afslutningsvis en stor tak til alle, som så velvilligt svarede, når telefonen ringede, og som derudover har bidraget med konstruktive ideer og gode forslag. Anne-Sofi Christiansen

Indhold: LederForum ................................................................................. 212 Arla afskediger godt 250 funktionærer ........................................... 213 Jernved Mejeri: 83 + 17 = 100 år .................................................. 214 Mælkeritidende - Et troværdigt fagblad . ........................................ 216 Nye bøger ............................................................................... 219 Dalum Lærlinge program .............................................................. 219 Fynbo - en sjælden men elsket ost . ............................................ 220 Kort fortalt .................................................................................. 222 Personalia . .................................................................................. 225

Møde- og udstillingskalender .......................................... bagsiden Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2009

NR. 9

211


LederForum Kriseledelse Danske topchefer trænes intensivt i kriseledelse, og det kan føre til et kvantespring 3% 3% i ledelseskvaliteten, vurde17% 26% 17% 26% res det på baggrund af en undersøgelse, som headhuntervirksomheden Odgers Berndtson har foretaget. Undersøgelsen er ba­seret på svar fra 140 54% 54% topchefer i danske virkI høj gradI høj I nogen I mindre Slet ikke grad grad I nogen grad grad I mindre grad Slet ikke somheder. Knap 90% af de adspurgte topledere har gennemført strategiske forandringer som konsekvens af den globale økonomiske krise. I deres kriseledelse lægger cheferne vægt på at vise: Handlekraft, kommunikationsevne og troværdighed. De store indsatsområder i virksomheden er ifølge toplederne: Intern kommunikation, salg og afsætning, styring af om­kostningerne, strammere styring af daglig drift samt fastholdelse af nøglemedarbejdere. De svære tider har ligeledes betydet, at otte ud af ti ledere har øget deres personlige arbejdsindsats, jævnfør figuren. (Kilde Børsen).

i produktionen, men også andre medarbejdere, der har behov for at få øget egen gennemslagskraft og selvtillid. Der er 24 lektioner fordelt på 3 dage i perioden fra den 21.-23. oktober 2009 på Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 6700 Esbjerg / Hermitage Kursuscenter, Søvej 2, 6700 Esbjerg. Kurset arrangeres i regi af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. På www.mejeriuddannelse. dk kan interesserede læse mere om kursusprogram, priser mv.

Drop skærmen - dyrk mentorskabet

01.10.09 Kend din forvaltningsret - brug loven aktivt

En ny håndbog fra Børsens Forlag viser, hvordan man skaber en samtale- og lyttekultur, og fremhæver de positive resultater for både medarbejdere og virksomheden. Det handler om at vække de slumrende kompetencer. I en verden, hvor kommunikation er baseret på it, glider samtalen i baggrunden. Den viden, som kun kan overføres direkte mellem mennesker, går dermed tabt til skade for virksomhederne. Her er mentorskabet et godt værktøj. Indsigt i diffuse emner som virksomhedens kultur og værdier samt medarbejdernes personlige udvikling kan hjælpes på vej af mentorskaber. Her optræder en erfaren medarbejder/leder som rollemodel og hjælper en yngre medarbejder til større indsigt i såvel sig selv som i virksomheden. Læse mere om bogen på www.borsensforlag.dk (Kilde: Børsen, Modelfoto: Colourbox).

08.10.09 Personalejura - kør dine sager lige efter bogen

Det er ikke nemmere at gøre det selv

FTF Lederkurser 2009 Dato

Titel

05.05.09

Sådan leder du din leder

10.06.09 Personalejura - kør dine sager lige efter bogen 03.09.09

Få andre til at tage ansvar

20.10.09 Gruppeudviklingssamtalen - et prak tisk ledelsesredskab 27.10.09

Ledelse uden stress!!!

Alle kurser afholdes hos FTF, Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K. (Hele programmet findes på www.ftf.dk)

Kommunikation som ledelsesværktøj Det næste kursus for mejeriernes arbejdsledere i ”Kommunikation som ledelsesværktøj” finder sted i oktober 2009. Målgruppen er ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervs­uddannelsesniveau, dvs. primært arbejdsledere

212

NR. 9

At uddelegere sine arbejdsopgaver som leder kan være svært, og mange falder for fristelsen til selv at løse alle opgaver. Det holder bare ikke i en dynamisk hverdag, fremhæver forfatteren Thomas L. Brown i sin bog ”Uddelegering”: Det kræver øvelse at uddelegere, men det giver mange fordele. Både for dig selv, for din afdeling og for hele organisationen: Du får mere tid til at fokusere på opgaver, der kræver dine særlige evner og autoritet. Din delegering signalerer samtidig tillid og skaber et godt klima for medarbejdernes udvikling, hvilket bidrager til et bedre arbejdsmiljø. (Kilde: www.ftf.dk).

MÆLKERITIDENDE 2009


Arla afskediger 250 funktionærer

Den globale økonomiske krise har forværret et presset verdensmarked for mejeriprodukter, og det har sat Arlas ejere - landmændene - under et voldsomt pres. Derfor er Arla Foods tvunget til at gennemføre yderligere omkostningsbesparelser på en milliard kroner i 2009. Det indebærer blandt andet, at mere end 250 funktionærer afskediges, og at 50 ledige administrative stillinger ikke genbesættes.

1 milliard skal spares ”Allerede tre måneder inde i 2009 er Arlas budget stærkt presset på grund af faldende salg, faldende indtjening og ufavorable kurser på pund og den svenske krone. Vi har brug for i tide at iværksætte et spareprogram i virksomheden, som betyder, at en række projekter bliver sat på stand by, vi udskyder investeringer, vi vil skære i omkostningerne til indkøb og må desværre også ty til afskedigelser,” oplyser adm. direktør Peder Tuborgh i en pressemeddelelse. De samlede besparelser forventes at blive på en milliard danske kroner og indebærer samtidig en reduktion i antallet af medarbejdere. 250 kolleger afskediges, mens 50 ledige stillinger ikke vil blive genbesat. Da Arlas produktion kører med fuld kapacitet for at håndtere den nuværende mængde råmælk, vil besparelserne i medarbejderstaben primært ske blandt funktionærer på Arla Foods´ kontorer i Viby, Stockholm og Leeds samt i det øvrige udland.

Afskedigelser i Danmark Af de 250 afskedigede funktionærer er de 125 ansat i Danmark. - De fleste af

MÆLKERITIDENDE 2009

de afskedigede i Danmark er ansat på Arlas hovedkontor i Viby, men der er også enkelte i resten af landet, oplyser Arla Foods pressechef Theis Brøgger. De berørte ansatte arbejder bl.a. inden for marketing, medlemsservice og produktudvikling samt øvrige serviceområder, men Theis Brøgger understreger, at afskedigelserne sker bredt inden for hele Arlas administrative del af organisationen. Der har ikke været tale om en specifik afskedigelsesprocedure som ”sidst ind først ud” eller et farvel til ”det næsten grå guld”. - Under de ulykkelige omstændigheder har Arlas koncernledelse handlet på, hvilke jobfunktioner koncernen er blevet tvunget til at undvære. De fleste berørte fik personligt besked om deres opsigelse midt i april, oplyser pressechefen.

Hjælp til afskedigede Opsigelserne sker naturligvis efter de gældende funktionærlove, og Arla Foods har nedsat et forhandlingsudvalg med repræsentanter fra de involverede parter, herunder arbejdsgiverog arbejdstagerrepræsentanter. Under opsigelsesperioden bliver de

berørte medarbejdere tilbudt personlig hjælp til at komme videre i arbejdslivet fra Arlas HR-afdeling. Afdelingen tilbyder ligeledes forløb med jobsøgningskurser i det omfang, det er nødvendigt.

Yderligere besparelser? Arlas pressechef oplyser, at koncernledelsen ikke har nogen planer om at skære i selve produktionen på de enkelte mejerier, som alle generelt har meget travlt med fremstillingen af mejeriprodukter. Problemet er de lave forbrugerpriser. Arla gør lige nu alt for at undgå en yderligere sænkning af afregningsprisen til ejerne, da der allerede i løbet af årets første måneder er gennemført to store prisnedsættelser. Med hensyn til yderligere besparelser inden for koncernens administration, har ledelsen bestræbt sig på at foretage de nødvendige afskedigelser på én gang, understreger Theis Brøgger. AMT

NR. 9

213


Jernved Mejeri

83 + 17 = 100 år

Jernved Andelsmejeri blev grundlagt i 1909 og har kun haft tre bestyrere gennem 83 år frem til 1992, hvor virksomheden blev købt af Laila og Ole Jørn Frederiksen. I dag er der - udover ejerne - seks ansatte, som fremstiller et varieret udbud af oste samt smør og kærnemælk. Det lille private Jernved Mejeri fylder 100 år den 16. maj.

Af Anna Marie Thøgersen

ansatte på mejeriet, hvoraf de to er 2. års mejerielever fra Kold.

En hård start

Gule oste og Kongeå Brie

Ole Jørn Frederiksen er uddannet mejeritekniker fra Dalum i 1984. I de efterfølgende år arbejdede han på privatmejeriet Nørup. - Det var her jeg fik lysten til at være selvstændig. En dag ringede jeg til mejeribestyrer Villy Nørgaard Andersen på Jernved for at høre, om mejeriet var til salg, fortæller Ole Jørn. Lidt overraskende var andelshaverne interesserede i at sælge deres virksomhed, og et lille års tid senere var Laila og Ole Jørn ejere af mejeriet i Jernved. I begyndelsen var det hårdt, mindes de. Deres tre børn var små, Ole Jørn arbejdede på forskellige større mejerier på egnen om dagen og restaurerede og indrettede osteri på mejeriet om aftenen. Men mod slutningen af 1990-erne kom der rigtig gang i osteproduktionen, og i dag er der seks

Jernved har en mindre produktion af gammeldags kærnet smør samt kærnemælk, der bliver solgt under eget mærke i mejeributikken samt i dagligvarehandlen i lokalområdet. Mest kendt er mejeriet dog for sine gule oste af typerne Danbo, Svenbo og Maribo. For et par år siden begyndte Ole Jørn desuden - med en kollega som læremester - at producere Brie oste. Vores Kongeå Brie har en meget fast konsistens, og vores restaurantkunder anerkender ostens unikke smag, fortæller Ole Jørn. Han har også udviklet en anden sællert fra Jernved. Nemlig en Kongeå 6% opstukken ost, der minder om en Danbo. Kongeå 6% fås i flere lagringsgrader op til 60 uger med en stærk markant smag. Nogle af ostene fremstilles med krydderier som kommen, dild, soltørrede tomater og chili.

Ole Jørn Frederiksen på Jernveds modningslager, der udvides med nye faciliteter på 320 kvm i maj.

Der er gang i produktionen af kommenoste. Fra venstre ses Tristan, Jesper og Morten. De to sidstnævnte er mejerielever.

214

NR. 9

MÆLKERITIDENDE 2009


Masser af oste i butikken Efter købet af mejeriet blev der indrettet butik ud mod landevejen i Jernved. Butikssalget var de første år med til at bære økonomien. Men også afsætningen til bl.a. nærliggende ældreinstitutioner var en del af jobbet som omrejsende ”salgschef”, mindes Laila Frederiksen. Hun er stadig hovedkraften i butikken, der udover Jernveds egne oste, smør og kærnemælk har et stort udvalg af produkter fra andre mindre danske mejerier, fx Ryå isen fra Aabybro Mejeri, økologiske oste fra Hedeagergård og Naturmælks NaturBrie. De to sidstnævnte fremstilles som lønproduktion på Jernved.

Nyt lager og gedeoste

Laila Frederiksen med mejeriets smør og Kongeå Brie i butikken, der har åbent tre dage om ugen.

På Jernved Mejeri er de ikke synderligt mærkede af den økonomiske krise. De har en god fast kundekreds, som de har opbygget og plejet ved at produktudvikle gennem flere år. Det kan de forhåbentlig blive ved med. - Ole Jørns største bekymring er den såkaldte ”fedtskat”, der lader til at skulle lægges på mejeriprodukter. Som mange andre i branchen er mejeriparret på Jernved stødte over, at gode danske naturprodukter som oste tilsyneladende skal

beskattes på linie med mindre lødige produkter som burgere og cola. Uanset denne bekymring er der fortsat gang i produktudviklingen på Jernved. - I nær fremtid skal vi eksperimentere med brie og gule faste oste fremstillet af økologisk gedemælk, fortæller Ole Jørn. Han tilføjer, at de dog først skal have færdiggjort mejeriets sidste tilbygning, et 320 kvm stort ostemodningslager. Mejeriparret har

Jernved Mejeri

MÆLKERITIDENDE 2009

investeret knap 2 mio. kr. i bygningen af lageret, men har også opnået et mindre tilskud til byggeriet fra et af EU’s egnsudviklingsprogrammer.

100 års jubilæum Jernved Mejeri fejrer sit 100 års jubilæum den 16. maj. På jubilæumsdagen er der Åbent Hus samt rundvisning i mejeriet - også i det nye ostelager. n

• Jernved Andelsmejeri blev grundlagt af egnes bønder i 1909. • Ole Jørn og Laila Frederiksen købte mejeriet i 1992. • Produktionsgrundlaget er 5 mio. kg årligt, der indkøbes hos andre mindre danske mejerier. • På Jernved fremstilles primært Danbo, Svenbo, Maribo og Brie, desuden gammeldags kærnet smør og kærnemælk. • Mejeriet beskæftiger - udover ejerparret - seks ansatte, heraf to mejerielever. • Jernveds oste afsættes hos landsdækkende grossister, i lokale dagligvarebutikker - herunder SuperBest og Kvickly samt gourmetrestauranter og i mejeriets egen butik. • Jernved Mejeri fejrer 100 års jubilæum den 16. maj 2009.

NR. 9

215


Mælkeritidende - Et troværdigt fagblad Mælkeritidende er en vigtig og troværdig informationskilde. Det viser en læseranalyse, som redaktionen har fået foretaget. Analysen afslører også, at stort set alle numre af Mælkeritidende bliver læst af medlemmerne, som synes, at bladet fortsat skal udgives 17% 24 gange om året. Tak til deltagerne Som det nok er mange læsere bekendt har redaktionen bedt bureauet Scharling Research om at foretage en læseranalyse af Mælkeritidende. Analysen baserer sig på telefoninterviews med et repræsentativt udsnit - godt 200 blandt medlemmerne af henholdsvis Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening. Scharling Research betegner svarprocenten blandt de kontaktede og deltagende respondenter som ”virkelig flot”. Redaktionen vil gerne takke de deltagende medlemmer for deres interesse og den tid, de har afsat til at svare på spørgsmål i undersøgelsen. Læseranalysen bliver et vigtigt redskab i den fortsatte udvikling af Mælkeritidende!

22%

Respondenterne

Analysen viser, at knap 70 % af respondenterne har modtaget Mælkeritidende i mere end 10 år. Men der kommer nu også nye foreningsmedlemmer/læsere til, idet knap 12 % har modtaget bladet i 2 år eller derunder. Kønsfordelingen er 77 % mænd og 23 % kvinder. Bladet har flest læsere blandt de 41-50-årige (36 %) og 31-40-årige (26 %), mens de 51-60-årige tegner sig for godt 20 %. Uddannelsesmæssigt fordeler respondenterne sig med 40 % mejeriingeniører og 50 % mejerister/teknikere/ teknologer, mens de resterende 10 % har andre uddannelser. Respondenternes jobfunktioner fremgår af figur 1.

216

NR. 9

17%

39%

39%

Afdelings- eller Afdelingseller produktionsleder produktionsleder Medarbejder uden ledelsesansvar Andet Medarbejder uden ledelsesansvar Topledelse

21%

Andet Topledelse

22%

Hele 66 % af de kvindelige respondenter er mejeriingeniører, mod kun 32,5 % af de mandlige respondenter. Omvendt er 43 % af mændene mejeriteknikere mod kun 4,3 % af kvinderne. 68 % af dem, der har modtaget Mælkeritidende i under to år, er afdelings- eller produktionsledere, mod kun 31,9 % af dem, der har modtaget Mælkeritidende i over ti år. Godt 94 % af topledelsen har modtaget Mælkeritidende i over 10 år. Ikke overraskende er mere end halvdelen, nemlig 53 % af respondenterne ansat på mejerier, mens de resterende er beskæftigede inden for leverandørindustrierne; maskiner og ud styr, analyse/hygiejne samt emballager og ingredienser. 5% er beskæftigede med forskning og undervisning.

Mælkeritidende bliver læst! Respondenterne blev spurgt om, hvor

Figur 1: Respondenternes jobfunktioner.

mange ud af de seneste seks numre af Mælkeritidende de har læst. Hele 93 % af respondenterne læser 6 ud af 6 numre. Scharling Research understreger, at dette er meget højt sammenlignet med tilsvarende fagblade! Størsteparten af læserne (42 %) bruger omkring 15 minutter på bladet, mens 26 % bruger ca. en halv time. Knap 20 % bruger mellem 45 minutter og mere end én time på at læse Mælkeritidende hver anden uge. Af figur 2 fremgår det desuden, at knap halvdelen af respondenterne læser mellem halvdelen og trefjerdedele af Mælkeritidende. Respondenterne er ligeledes af Scharling Research blevet bedt om at give en samlet bedømmelse af Mælkeritidende. De fleste respondenter er godt tilfredse med bladet. 20 % er meget tilfredse, mens 56 er tilfredse. 20 % er hverken eller, mens 3 % er utilfredse.

MÆLKERITIDENDE 2009


24% 24% 2% svarene vedrørende interessen for forskellige stofområder i bladet. Scharling Research konkluderer på 25% de enkelte områder i Mælkeritidende, at det især er de ældre respondenter 20% samt mænd, der har interesse i lede15% ren. Mandlige respondenter har også mere interesse i virksomhedsportræt10% ter end de kvindelige respondenter. Reportager fra møder og seminarer 5% har størst interesse blandt mejerilePersonalia Bladet 0% giver viden og impulser, som jeg kan bruge 2 11 36 37 10 14 21 69 Kort fortalt 5 13 derne 81 i forhold til mejeriingeniørerne. Bladet er relevant og vedkommende 6 20 Virksomhedsportrætter 7 38 55 Ingenting Ca. én for Ca.mig 1/4-del Ca. 1/2-del Ca. 3/4-del Ved 42 ikke30 Mejerilederne er i højere grad end meBladet giver viden og som jegafkan bruge af bladet 2 2 bladet 11 36 31 37 13 14 45 41 LederForum Generelt er mindst én impulser, artikelartikel interessant 8 23 35 bladet af jeriingeniørerne interesseret i referater Videnskabelige artikler 16 44 39 Bladet er vedkommende 6 20 40 42 24 30 Layout ogrelevant billeder og indbyder til læsningfor mig 2 8 25 Lederen 18 54 fra 28 foreningernes årsmøder. MejeriinFigur 2: Respondenternes læsning af Mælkeritidende. Generelt mindst artikel interessant Referater fra foreningernes 2 årsmøder 8 23 31 36 35 39 25 Bladet harerhøj grad én af troværdighed 2 4 36 58 Figur 2: Respondenternes læsning af Mælkeritidende. geniører er derimod mere interesserede Layout og billeder indbyder til læsning 2 8 25 40 24 Bladet er en vigtig informationskilde for mig 3 12 31 30 24 artikler og bladets nye stof om ledelse; i videnskabelige, teoretiske artikler end Et troværdigt fagblad Bladet har høj grad af troværdighed 2 4 36 58 Respondenterne har også vurderet LederForum af stor til middel interesde andre faggrupper. Stof om ledelse Bladet er en vigtig informationskilde for mig 3 12 31 30 24 bladet relevans. Til et spørgsmål om se for læserne. Figur 4 viser en del af interesserer især mejerilederne og er Mælkeritidendes troværdighed scorer bladet særligt højt. Her svarer hele 58 100% % nemlig, at de er meget enige og 36 90% % svarer, at de er overvejende enige! Men der er også noget at arbejde 80% på for redaktionen. - Godt halvdelen 70% af respondenterne finder, at Mælkeri60% Stor interesse tidende er en vigtig informationskil50% Middel interesse de, mens godt 30% er hverken enige Ingen interesse 40% eller uenige i dette udsagn. Knap 70 % 30% finder dog som regel mindst én artikel 20% i bladet, der er meget interessant. Et Figur 3 udsnit af svarene vedrørende Mælke10% ritidendes relevans findes i figur 3. 0% Figur 3 Referater Referaterfra fra foreningernes foreningernes årsmøder

Lederen Lederen

Videnskabelige artikler Videnskabelige artikler

LederForum LederForum

Respondenterne er blevet spurgt om deres interesse for de forskellige stofområder i Mælkeritidende. Her viser tallene, at især Kort fortalt og Personalia er af stor interesse. Ligeledes er virksomhedsportrætter, de tekniske

Virksomhedsportrætter Virksomhedsportrætter

Personalia og Kort fortalt

Kort Kort fortalt

Personalia Personalia

30%

Figur 4: Oversigt over interesse for nogle af stofområderne i Mælkeritidende.

Bladet er en vigtig informationskilde for mig Bladet har høj grad af troværdighed Bladet er en og vigtig informationskilde for mig Layout billeder indbyder til læsning Bladet har høj grad af troværdighed Generelt er mindst én artikel interessant og billeder indbyder til læsning BladetLayout er relevant og vedkommende for mig Generelt er impulser, mindst énsom artikel Bladet giver viden og jeginteressant kan bruge Bladet er relevant og vedkommende for mig

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bladet giver viden og impulser, som jeg kan bruge

Meget uenig

Hverken enig eller uenig

Overvejende enig

Meget enig

Meget Overvejende uenig relevans. Hverken enig eller uenig Figur 3: Oversigt over svaruenig vedrørende Mælkeritidendes

Overvejende enig

Meget enig

MÆLKERITIDENDE 2009

Overvejende uenig

NR. 9

217


naturligvis mest interessant for afdelingsledere, produktionsledere og topledere. Der er en svag tendens til, at de ældre respondenter i højere grad er interesseret i Personalia end de yngre respondenter.

Temanumre Redaktionen har bedt Scharling Research om at spørge til læsernes interesse for temanumre. Til det i marts udgivne temanummer om ”OST”, svarer de af respondenterne, der havde læst bladet, at de gennemgående fandt temaet interessant. Knap 90% af respondenterne var meget - eller overvejende enige i, at artiklerne i temaet var troværdige. Ligeledes er omkring halvdelen af temaets læsere meget enige/overvejende enige i, at virksomhedernes artikler og annoncer er relevante.

Gerne flere annoncer Analysebureauet har spurgt respondenterne om deres deltagelse i beslutningen om indkøb af maskiner, udstyr, ingredienser, tjenesteydelser med mere. Her svarer 63 % af alle, at de deltager i beslutninger om indkøb. Og blandt disse svarer hele 52 %, at de bruger produktannoncerne i Mælkeritidende til orientering og inspiration til indkøb. Respondenterne er også blevet

spurgt, om de læser stillingsannoncerne i Mælkeritidende. Her svarer 11 % ”nej”, 14% ”af og til”, mens hele 75 % svarer ”JA”!

Mælkeritidende - mest læst Det er ganske naturligt at sammenligne sig med de nærmeste konkurrenter. Derfor har redaktionen bedt analysebureauet spørge respondenterne om, med hvor stor interesse de læser Mælkeritidende i forhold til andre fagblade såsom Ingeniøren, Plus Proces, Mejeri og Levnedsmiddelbladet. Godt 50 % af respondenterne læser Mælkeritidende med ”meget stor interesse”, 33 % med ”stor interesse” og 12 % med ”nogen interesse”. De deltagende medlemmer kender naturligvis de andre blade, som flere af dem også læser. Til sammenligning ligger svarene for de nævnte blade i gennemsnit således: Læser med ”meget stor interesse” 4-7 % Læser med ”stor interesse” 9-24 % Læser med ”nogen interesse” 12-27 %.

Mælkeritidendes frekvens og form Mælkeritidende udkommer 24 gange årligt. Skal bladet blive ved med det? Vi har spurgt læserne, om 1) bladet skulle udkomme færre gange om året - men i kombination med elektroniske nyhedsbreve eller 2) udgives som nu

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% Mindre end 11 gange årligt

11 gange årligt

20 gange årligt

NR. 9

Gode råd til redaktionen Analysebureauet har også bedt læserne komme med gode råd til forbedringer eller andre kommentarer til redaktionen. Et udsnit følger her: • Teoretiske artikler for lange og på for højt niveau • Flere videnskabelige artikler • Mere om mejerier, personer og virksomheder • Mere fra nordisk, europæisk og global mejeriindustri • Gammeldags layout - opdateres • Flere (og færre!) artikler om gamle dage • Mere fagligt stof - ingen mødereferater • Flere temanumre, teknik, miljø, is, ingredienser mv. • Mere om Arla • Bedre leder nu - men gerne skarpere • Godt med mere lederstof • Aktuelle artikler om klima, finanskrise, uddannelser mv. • Mælkeritidendes navn må ikke ændres!

Som nu

Figur 5: Oversigt over ønsker til udgivelsesfrekvens for Mælkeritidende.

218

med 24 numre med færre sider/forkortet indhold og henvisning til Mælkeritidendes hjemmeside, hvor der kan læses mere om de enkelte emner. Der er behersket interesse for udgivelse færre gange om året i kombination med elektroniske nyhedsbreve, mens der er ringe interesse for et blad med færre sider og forkortet indhold, som kan granskes nærmere på bladets hjemmeside. Der er altså overvejende interesse for, at Mælkeritidende fortsat skal udkomme som nu. Hele 63 % svarer ”ja” til dette spørgsmål, jævnfør figur 5. Her fremgår det imidlertid også, at 27 % synes, at det er i orden at skære ned på udgivelsesfrekvensen. Det er især de yngre respondenter, der mener, at Mælkeritidende kun skal udkomme 11 gange årligt. Scharling Research konkluderer dog, at der blandt alle aldersgrupper er en overvægt af respondenter, der mener, at bladet skal udkomme - som nu.

Redaktionen takker endnu engang for indsatsen og de mange gode råd!

MÆLKERITIDENDE 2009


Nye bøger Dalum Lærlinge - Årsskrift 2008 Årsskriftet 2008 Igen i år er der udkommet to elevskrifter fra Dalum Lærlinge, et for landbrugsuddannelsen og et for mejeriuddannelsen. Årsskriftet er tilsendt aktive medlemmer af elevforeningen. Årsskriftet for mejerilinien indeholder bl.a. formandens betragtninger, en redegørelse for årets gang på Dalum UddannelsesCenter (nu Kold college) samt en orientering om den nye uddannelse; professionsbachelor inden for mejeriteknologi. Der er ligeledes et par artikler om fremtidens mejerist, en mejerists tilbageblik og mejerister med internationale erfaringer. Skriftet er rigt på billeder fra årets gang i træningsmejeriet, fra Landsmejeriudstillingen og Jubilarfesten 2008.

Dalum Lærlinge afholder torsdag den 11. juni 2009 Elevdag og Jubilarsammenkomst

Invitation Elevmøde for jubilarer, tidligere og nuværende elever fra Dalum Landbrugsskole og Kold college - med ledsagere. Jubilarsammenkomst Igen i år inviterer Kold college (tidl. Dalum UddannelsesCenter) til jubilæumsarrangement. Om formiddagen er der jubilarsammenkomst for 10-, 25-, 40-, 50- og 60 års jubilarer. Program for Jubilarsammenkomst: Kl. 09.00: Ankomst ved Kold colleges hovedindgang. Kl. 09.30: Kaffe og orientering om skolen i dag. Præsentation af jubilarerne. Kl. 11.30: Fotografering af jubilarer. Kl. 12.00: Middag for jubilarer i spisesalen på Dalum Landbrugsskole. Pris 180 kr. pr. deltager. Betaling foregår ved indgangen til spisesalen. Program for Elevmøde: Kl. 15.00: Kaffe i skolegården. Kl. 16.30: Generalforsamling i Dalum Lærlinge. Kl. 17.00: Fælles afslutning. Det vil være muligt at leje et værelse på skolehjemmet for 150,- kr. Betaling foregår ved indkvartering.

Medlemskabet Dalum Lærlinge er en fælles elevforening for Dalum Landbrugsskole og mejeriuddannelserne samt procesteknologuddannelsen på Kold college. Medlemskredsen omfatter derfor både landmænd, mejerister og procesteknologer. I 2009 er der jubilar- og elevmøde torsdag den 11. juni, hvor også 10 års jubilarerne er inviteret med. BMN

www.dalumlaerlinge.dk

Tilmelding kan ske på tilsendt tilmeldingsblanket eller ved henvendelse til: Kold college, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S, Susanne Thorsen, tlf. 63 13 20 43 eller på mail std@koldcollege.dk Tilmelding senest torsdag den 4. juni 2009!

Kender du til nogen på din årgang eller andre, der ikke har modtaget en invitation, hører vi gerne fra dig.

På elevforeningens hjemmeside er der mulighed for at tilmelde sig årets arrangementer og bestille eksemplarer af årsskriftet, hvis man ikke skulle have modtaget det.

MÆLKERITIDENDE 2009

NR. 9

219


En sjælden men elsket ost Af fhv. forstander J.M. Buch Kristensen, Dalum

Gourmet ost I Politikken den 22. maj 2008 skriver de kendte madanmeldere Birgitte Kjær og Mette Frøkiær Schou om en fantastisk picnickurv, man kan købe i café ”Prinsens Gård” ved Frederiksberg Have. Picnickurven indeholder bl.a. lufttørret skinke fra Skagen, italiensk fennikelpølse, chorizo og Fynbo ost. Gourmeterne har fået øjnene op for den gamle danske ost Fynbo!

Fynbo Fynbo er en 110 år gammel dansk ost, der næsten ikke produceres mere. Fynbo, der er udviklet på baggrund af inspiration fra Holland, værdsættes af gourmeter. Madskribenten Frantz Maurice Scott Lundby skriver på sin web blog: ”I stedet for Parmagiano Reggiano, ville jeg foretrække at bruge en tør ko-ost fra Danmark. Kunne være en lagret Fynbo”. Mejeribestyrer Peter Korsgård på Råstedbro Andelsmejeri begyndte som den første at fremstille Mini-Fynbo på 250-400 gram. (Foto fra Mejeriforeningen: Ost fra Danmark).

Fynbo - En opstukken ost Fynbo er en fast opstukken ost. Formen er flad, cylindrisk med afrundede sider og kanter. Fast gullig skorpe. Dens indvendige farve er hvidlig til gullig. Regelmæssig hulsætning med 1-3 huller af størrelse som ærter. Konsistensen er fast, smidig og skærbar.

Opstukken Trope-Fynbo er rødgul og har en tydelig saltsmag. Mini-Fynbo er halvfast til fast. Smagen er mild og let syrlig. (Foto fra Mejeriforeningen: Ost fra Danmark).

220

NR. 9

Fynbo hed indtil 1952 ” Dansk Gouda ost, opstukken”. I henhold til Stresakonventionen fik osten herefter navnet Fynbo. Den første omtale af opstukken Gouda ost (Fynbo) i Danmark er trykt i Mælkeritidende i 1893 (side 493-502). Her findes en beretning om mejerimanden J. A. Jensen-Blikkildes

rejse til Holland samme år. J. A. Jensen-Blikkilde var især forundret over den måde, man i Holland fyldte osteformene på. I stedet for at fiske ostekornene op i forme, som man gjorde i Danmark, tappede man vallen af først, og med en blikcylinder stak man ostemassen af, så det passede til den runde osteform. Det er fra denne fremgangsmåde, at vi har benævnelsen opstukken for en ost med runde huller i en ellers tæt ostemasse. Denne struktur fremkommer som bekendt ved, at ostemassen er samlet i karret og derefter opdelt i stykker, hvor hvert stykke svarer til én ost.

Produktion af Fynbo I 1949 arbejdede mejeriingeniør F. Gammelby med emnet: ”Begyndelsen

MÆLKERITIDENDE 2009


Hvorfor navnet Fynbo? På foranledning af Stresa-konventionen fik alle de typiske danske oste nye navne i 1952. En navnekomité under Mejeribrugets Osteeksportudvalg havde arbejdet 3-4 år med at finde danske navne til de danske oste. Begrundelsen for navnet Fynbo til dansk opstukken Gouda lød: ”Vi har kaldt den en lille, hyggelig og gæstfri ost, typisk fynsk i sin karakter. Fyn og omliggende øer er berømte osteegne her i landet, og derfor kommer man ikke udenom den smilende fynbo, når der er tale om at fremstille en god dansk ost som denne.”

til den opstukne osts optræden inden for dansk mejeribrug”. F. Gammelby beskriver i Mælkeritidende i 1950 (side 1091-1098 og 1115-1125), oprindelsen af bl.a. opstukken Gouda (Fynbo) i Danmark. Han omtaler også J. A. Jensen-Blikkildes beretning fra 1893, og han redegør for, hvorledes mejeriejer A. Andersen, Langeskov Mejeri i 1898 foretager en rejse til Holland. Denne rejse virkede så inspirerende på ham, at han som den første i Danmark startede en produktion af opstukken Gouda (Fynbo), som han fremstillede indtil 1908.

I 1953 blev der fremstillet Trope Fynbo til eksport til Venezuela. Mejeribestyrer J.P. Ovesen og ostemester Hilmar Sørensen på Ødsted Andelsmejeri var pionererne. Disse Trope Fynbo var hårde som kanonkugler, men de kunne klare sig i tropevarmen på grund af en lav vandprocent på ca.37 % og et højt saltindhold på ca. 3,2 %. Det var dog ikke uden problemer at eksportere denne ost, for de var næsten altid fuldstændig overskimlede, inden de nåede til Venezuela. Konsulent A.K. Nielsen, Dofo skrev i Mælkeritidende i 1956 (side 11561160) om problemet og gode råd til løsning af dette. Fynbo har siden den første produktion i 1898 hovedsagelig været en ost til hjemmemarkedet. Lige efter 2. Verdenskrig var osteeksporten forholdsvis beskeden. Tyskland indtog førstepladsen med indførsel af bl.a. æltet Gouda (Maribo), men der blev også solgt lidt opstukken Gouda (Fynbo), især til distrikterne nord for Hamborg.

hollandske Gouda er en helt anden ost med en blødere konsistens og en anderledes karakteristik.

Osten der forsvandt Fynbo ost fremstilles næsten ikke mere, selvom den har en smag, som værdsættes af både børn og voksne. Fynbo er en cylindrisk dekorativ ost, som kan fremstilles i mange vægtklasser. For 50 år siden var Fynbo populær, og den fandtes på mange ostehandleres hylder. n Trope Fynbo blev fremstillet af mejeribestyrer J.P. Ovesen og ostemester Hilmar Sørensen på Ødsted Andelsmejeri. Trope Fynbo var hård som en kanonkugle men kunne klare sig i tropevarmen på grund af en lav vandprocent og et højt saltindhold. (Foto fra Mejeriforeningen: Ost fra Danmark).

Fynbo oste Fynbo er cirkulær med afrundede kanter. Oprindelig blev osten fremstillet i flere størrelser, nemlig vægtklasserne 6-7 kg med en diameter på ca. 31 cm, og 3,5-4 kg med en diameter på ca. 25 cm. Fynbo blev fremstillet efter nogenlunde samme recept som Danbo ost. Teknikken var dog tilrettelagt efter, at Fynbo skulle være lidt fastere i konsistens end Danbo. Osten er cylindrisk og ikke firkantet som Danbo. Mejeribestyrer Peter Korsgård på Råstedbro Andelsmejeri begyndte som den første at fremstille Mini-Fynbo på 250-400 gram.

MÆLKERITIDENDE 2009

Gamle danske ostetyper

Fynbo har i de sidste 110 år fjernet sig fra sit forbillede den hollandske opstukne Gouda, idet Fynbo i henhold til karakteristikken skal være en fast, smidig og skærbar ost, mens den

Det er redaktionens plan i løbet af 2009 at bringe en række korte artikler af fhv. forstander J.M. Buch Kristensen om gamle danske oste, som ikke bliver produceret mere. Maribo blev omtalt i Mælkeritidende nr. 3. Senere følger artikler om Tybo, Elbo, Molbo og Dansk Cheddar.

NR. 9

221


Kort fortalt Thise indtager Holland Thise Mejeri har den 1. april i år oprettet et datterselskab, Vechtenar i Holland som en langsigtet investering. Datterselskabet håndterer en tostrenget forretning på det hollandske marked. Dels indførsel af Thises økologiske mælk til fremstilling af Gouda oste på et mellemstort hollandsk mejeri samt på et mindre gårdmejeri, der producerer små økologiske Goudaoste efter håndværksmæssige traditioner. Derudover står Vechtenar bag importen af økologisk mælk, kærnemælk, yoghurt og smør fra Thise Mejeri. Disse produkter sælges under mærket Vechtenar med oplysninger om den økologiske produktionsform og tankegang hos moderselskabet Thise. Thises Vechtenar produkter samt ostene sælges bl.a. i supermarkedskæden Albert Hein og hos den landsdækkende restaurationskæde La Platz. Mejeribestyrer Poul Pedersen oplyser, at Thise har arbejdet på det hollandske marked gennem det seneste års tid, og han glæder sig over, at efterspørgslen i landet er god og understreger, at det er alle anstrengelserne værd i forhold til at kunne betale mejeriets leverandører en god mælkepris. På sigt vil Thise også eksportere nogle af sine oste - bl.a. den fra Vesterhavet - til Holland, og Poul Pedersen håber og forventer en omsætning på 5-10 % af Thises årlige omsætning. (Foto Thise Mejeri).

Grambogård Mejeri lukker Grambogård Mejeri på Fyn lukker. Hovedaktionæren bag gårdmejeriet, DK International har standset kapitaltilførslen til gårdmejeriet, skriver flere medier. Grambogård tog ellers sidste år det første spadestik til et helt nyt mejeri ved Vissenbjerg, men efter få måneder gik byggeriet i stå. Det skyldtes et underskud i 2007 på 7,6 mio. kr. før skat.

222

NR. 9

Grambogård Mejeri blev stiftet i 1999 og har gennem 10 år leveret især konsummælksprodukter til Magasin og flere andre specialbutikker. Faldende efterspørgsel på mejeriets produkter kombineret med et overbud af mælk, den hårde konkurrence og deraf faldende priser er årsagen til mejeriets konkursbegæring. Lukningen berører 14 medarbejdere, der er blevet opsagt. (Arkivfoto).

Steensgaard Mejeri ramt af konkurs Grambogård Mejeris konkurs rammer det lille Steensgaard Herregårdsmejeri. Grambogård stod nemlig bag produktionen af Steensgaards oste, smør og creme fraiche. Direktør for Steensgaard Gods, Kristian Garnow leder nu efter nye samarbejdspartnere til mejeriet. Mælken fra godsets 220 jerseykøer er siden konkursen leveret til Arla, som godsforvalteren roser for ”hurtigt at træde til”. Arla Foods vil aftage Steensgaards mælk, indtil en ny samarbejdspartner er fundet.

Fremgang for Ørbæk Mejeri Ørbæk Mejeri erobrer markedsandele på det danske hjemmemarked. Det oplyser Kent Thrane til Fyns Stiftstidende. Kent Thrane gik i 2008 sammen med Preben Faurholt i et nyt stormejeri i Ørbæk. Thrane har bl.a. overtaget en del storkøkkenkunder fra det nu konkursramte Grambogård Mejeri. En anden af Thranes nye kunder er iskæden Paradise Is, der tæller 35 butikker. I denne tid leverer mejeriet 10-15 ton is-mix om dagen til kæden. - Efter sommerferien har vi desuden fået en stor ordre til en af landets største kæder, der også omfatter salg i Sverige, fortæller Kent Thrane. Men også Thrane kan mærke de hårde tider, blandt andet fjernede mejeriet sin nye posemælk flere steder, da mælkepriserne blev sat ned i butikkerne. Kent Thrane mener dog, at den miljøvenlige emballage og produktet er så godt, at det vil få en ny chance for at slå igennem. Mejeriet er især kendt for sine fynske jerseymælksprodukter og Thranes rygeost, der er en af de mest sælgende rygeoste på det danske hjemmemarked.

MÆLKERITIDENDE 2009


A leading FMCG Company in Saudi Arabia requires Group Audit Manager FMCG client seeking a Corporate Group Audit Manager with experience in Consumer Packaged Goods oriented to foods, dairy, juices, and other packaged food products. A BS in Accounting or Finance is required, while an MBA or CPA designation is desirable. Seeking strong leadership and analytical skills with a total of 12 years in manufacturing, trading, contracting, and distribution. Position offers yearly renewable contract, Liberal salary, travel, 1 month vacation, gated community accommodations, automobile & expenses, full insurance for self & family, and family educational benefit package.

National Sales Manager (Dairy & Juice) National Sales Manager (Dairy & Juice) Responsibilities will be to coordinate field sales activities nationally to optimize efficiencies and to assist branches to achieve sales objectives. Degree required in Sales & Marketing field with extensive working experience within an FMCG company. Candidates should be well versed and experienced in retail sector, perhaps now working as Senior Buyer or at a similar level in an international or national retail chain. Position offers yearly renewable contract, Liberal salary, travel, 1 month vacation, gated community accommodations, automobile & expenses, full insurance for self & family, and family educational benefit package.

Key Accounts Manager (Dairy & Juice) Key Accounts Manager (Dairy & Juice) Responsibility for efforts to maximize sales and to develop strong & long term relationships between the company and nominated key accounts customers. Suitable Sales or Marketing degree required with extensive FMCG related experience. Position offers yearly renewable contract, Liberal salary, travel, 1 month vacation, gated community accommodations, automobile & expenses, full insurance for self & family, and family educational benefit package.

Quality Assuranace Manager (Dairy & Juice) Manages, plans, coordinates, and directs quality control program designed to ensure continuous production/service consistent with established standards in support of the company’s business strategy. Manages the development and analysis of statistical data and specifications to determine present standards and establish proposed quality and reliability expectancy. Minimum 10 years experience in a FMCG company, preferably degreed in Food Sciences and 5 years managerial experience. This position requires a strong quality qualification and background in dairy and juice processing. Function will Coordinate QA activities company wide using working knowledge of GMP, ISO, HACCP etc., as well as the scheduling and management of quality activities to include function related supply chain management. Position offers yearly renewable contract, Liberal salary, travel, 1 month vacation, gated community accommodations, automobile & expenses, full insurance for self & family, and family educational benefit package.

Marketing Director Large Dairy affiliated corporation seeking a Marketing Director with extensive experience within the marketing sector of an FMCG company. A BS is required, while a MBA designation is desirable. Seeking strong leadership and sales presentation skills with a total of 10+ years in FMCG sales and marketing, with 5 to 7 years in management responsibilities. Position offers yearly renewable contract, Liberal salary, travel, 1 month vacation, gated community accommodations, automobile & expenses, full insurance for self & family, and family educational benefit package.

Interested candidates may send resumes to: recruitment.euro@yahoo.com

MÆLKERITIDENDE 2009

NR. 9

223


Fremgangen på forædlede Thrane-produkter kompenserer til dels for den del af Ørbæk Mejeri, der eksporterer oste til USA og resten af Europa. Eksportdelen er ramt af kraftigt faldende mælkepriser og efterspørgsel. Ørbæk Mejeri, der beskæftiger ca. 40 ansatte, er organiseret som et I/S. (Arkivfoto).

Borup ophører med produktionen Arla Foods opgiver nu sine planer om at gøre Borup Mejeri til et gourmetmejeri, da tiden ikke er til luksusprodukter. I stedet flyttes Borups produktion til Slagelse Mejericenter, meddeler Arla. Borup Mejeri har en årlig mælkemængde på ca. 7 mio. kg økologisk mælk fra syv gårde i Nordvestsjælland. Denne mælk vil fortsat blive brugt til produktion af lokale sjællandske produkter som mælk og fløde på Slagelse Mejericenter, som har kapacitet til at behandle mælken. Mejeriet i Borup skal fremover bruges til lager. Overflytningen betyder, at 30 stillinger på mejeriet nedlægges med effekt fra 1. juni 2009. Medarbejderne er blevet informeret.

Arla Kruså ansætter folk Arla Foods Kruså Mejeri har så travlt med at producere hvide Apetina oste, at mejeriet forventer at ansætte op mod 50 nye medarbejdere inden sommer. Det oplyser mejerichef Mette Toft til DR P4 Syd. Op til påsken blev der i øvrigt ansat 23 ny medarbejdere. Mange forbrugere spiser ekstra meget hvid ost i salater om sommeren, og derfor ligger produktionen på Kruså Mejeri 50-75% højere i sommersæsonen i forhold til produktionen i vintersæsonen. (Foto Arla Foods).

Gammelt mejeri genopstår Ostehandler Bent Roskvist har i godt 20 år ejet Lindveds gamle mejeri, og nu har han fået kommunens tilladelse til at renovere mejeriet til produktion. Bent Roskvist håber at kunne sælge specialfremstillede gammeldags oste som en fuldfed ”Maribo-ost” og ”Fynbo” allerede til efteråret, oplyser han til Horsens Folkeblad.

0,3% fra kvoteloftet De danske mælkeproducenter udnyttede 99,7% af den danske landekvote på 4.612 mio. kg mælk, oplyser Mejeriforeningen. Mælkeproducenterne undgik derved at skulle betale superafgift.

224

NR. 9

Thilde fra Thise Thise Mejeri lancerer nu to nye mælkedrikke, dels en 0,5% drikkemælk dels en kakaomælk med en ændret proteinsammensætning. Den hvide mælketype er anderledes end normal minimælk, idet den består af 2/3 sød usyrnet valle og 1/3 letmælk. Thilde 0,5% har derfor et stærkt reduceret indhold af mælkeproteinet kasein. Brugen af valleprotein giver drikkemælken en frisk og læskende smag med et højt indhold af aminosyrer. Derudover har Thise udviklet en laktosefri kakaodrik samt en laktosefri yoghurt med blåbær, tranebær og vanilje. Også Thise er med på den danske koldskålsbølge, og mejeriet fremstiller en helt ny variant, nemlig koldskål med ananas fra Uganda. Alle produkter er i handlen, og kan købes i Coops butikker. (Foto Thise Mejeri).

Fåre- og gedemælk fra Knuthenlund Det lille Knuthenlund Herregårdsmejeri på Lolland er begyndt at fremstille mejeriprodukter. Mejeriet, der har været under opbygning siden sensommeren sidste år, fremstiller økologisk mælk og øvrige mejeriprodukter fra herregårdens egne 500 får og geder.

Mejerileder aktiv mod ulykker På Bislev Mejeri har man haft stor succes med at reducere antallet af arbejdsulykker fra 17 i 2007 til 4 i 2008. Mejerichef Jonna Mortensen fortæller til Alectia Peoples nyhedsbrev, at forebyggelsen af ulykker ikke har belastet økonomien - det koster ikke nødvendigvis penge at reducere ulykkerne. Jonna Mortensen har klart udmeldt sin interesse for en bedre sikkerhed på mejeriet. Hun deltager ofte i undersøgelser og analyser af tilløb til ulykker samt deciderede ulykker. Det signal, der ligger i at den øverste chef er synlig og forholder sig helt konkret til sikkerheden, har betydet, at ledere og medarbejdere på mejeriet har øget fokus på deres arbejdsmiljø og sikkerhed.

Wiseman vinder markedsandele Det skotske mejeriselskab Robert Wiseman skal levere ekstra 116 mio. liter mælk årligt til supermarkedskæden The Co-operative Group i det nordlige England, oplyser Landbrugsavisen. I forvejen leverer Robert Wiseman 142 mio. liter mælk til

MÆLKERITIDENDE 2009


selskabet i Skotland og i det sydlige England, og dermed øges omsætningen til denne kæde med 82%. Wisemans udvidede ordre til The Co-operetive kommer kort tid efter, at Arla Foods vandt en stor bid af leverancerne til Englands største supermarkedskæde Tesco - fra Wiseman. Hidtil har Arla leveret 40% og Robert Wiseman 60% af mælken til Tesco. Fra 1. maj skal de altså dele leverancerne. De 10%, der flyttes fra Wiseman til Arla, svarer til 90 mio. liter mælk.

Forskning i sundhedsfremmende mejeriprodukter Markedet for funktionelle fødevarer er i vækst. Det har derfor betydning for mejeriindustrien, at der udvikles og markedsføres nye sundhedsfremmende mejeriprodukter, der kan påvirke forbrugernes velbefindende. Maveforstyrrelser såsom forstoppelse, diaré, oppustethed og mavekneb, der alle kan ses hos personer med irritabel tyktarm, er et interessant mål for disse produkter. Men det er vigtigt, at markedsføringen er baseret på videnskabelige undersøgelser, og en sådan er netop påbegyndt af læge og ph.d.studerende Luise Mølenberg Begtrup på OUH,

Odense Universitets Hospital. Forskningsprojektet støttes økonomisk af bl.a. Mejeribrugets ForskningsFond, Arla Foods, Syddansk Universitet og OUH. Projektet belyses nærmere i en kommende artikel i Mælkeritidende. (Modelfoto Colourbox).

Novozymes etisk i front Novozymes er for andet år i træk kåret som en af verdens mest etiske virksomheder, oplyser selskabet. Den internationale tænketank Etisphere står bag udnævnelsen og den forudgående vurdering på bl.a. etik, miljø- og social ansvarlighed. Mere end 10.000 virksomheder verden over er blevet analyseret af tænketanken.

Milko kæmper for fremtiden Det svenske mejeriselskab Milko fik sidste år et underskud på 68 mio. svenske kr. Milko har længe lidt under en faldende indvejning af mælk og overkapacitet på sine mejerier, skriver Lant Landbruk. Sidste efterår var situationen så alvorlig, at Milko vedtog en spareplan på 150 mio. kr. over tre år. Af underskuddet på 68 mio. skyldes de 50 mio. svenske kr. ekstraordinære omkostninger i forbindelse med fratrædelsesordninger og nedskrivninger på anlæg. Efter denne første etape i spareplanen venter mejeriselskabet et nul-resultat her i 2009.

Personalia BG Director Finn Schrøder Hansen, Arla Foods fylder den 7. maj 50 år.

50 år Mejeriingeniør Charlotte Romlund Hansen, Undervisningsministeriet fylder den 15. maj 50 år.

60 år Forvalter Poul Larsen, Arla Foods, AKAFA fylder den 5. maj 60 år.

60 år Facilitydirektør Jens Refslund kan lørdag den 9. maj fejre sin 60 års fødselsdag. Jens Refslund er uddannet som cand. merc. fra Handelshøjskolen i Århus i 1977 med speciale i afsætningsøkonomi. Efter 2 år hos S.C. Sørensen i Randers

MÆLKERITIDENDE 2009

kom Jens Refslund til det daværende Dansk Ost i Århus og har siden været ansat i dansk mejeribrug under firmanavnene Dansk Ost, Høng-Buko, Mejeriselskabet Danmark, MD Foods og nu Arla Foods. Jens Refslund har i de første14 år hos Arla Foods hovedsagelig været beskæftiget med marketing og salg af ost. I 1993 blev han udnævnt til divisionsdirektør i den daværende Ostedivision med det overordnede ansvar for produktion og afsætning af Arla Foods oste- og smørprodukter. I 2000 efter fusionen med det svenske Arla fik Jens Refslund det overordnede drifts- og produktionsansvar for alle oste- og smørmejerier i Danmark og Sverige. Efter at have arbejdet med ost og smør igennem 28 spændende og udfordrende år fandt Jens Refslund pr. 1. januar Jens Refslund

50 år

NR. 9

225


2008 nye udfordringer hos Arla Foods og blev chef for afdelingen Global Facility Service, hvis hovedopgave bl.a. er at udvikle og færdiggøre Arlas nye hovedkontor på Sønderhøj i Viby med indflytning medio 2010. Udover de forskellige jobs i Arla Foods er Jens Refslund også direktør for Andelssmør samt i gennem mange år været bestyrelsesmedlem i en række af Mejeribrugets brancheforeninger og udvalg, bl.a. repræsenterer han Danmark i bestyrelsen for den europæiske mejeriorganisation EDA i Brussels. Privat bruger Jens Refslund tiden på familien, sommerhuset i Mols Bjerge, ferierejser og er netop nu begyndt at se på, hvad golf kan bringe. Fødselsdagen fejres sammen med familie og venner. S.A.

Pension Ove Villumsen, Varde Smørmejeri har med udgangen af april måned valgt at gå på pension. Ove startede sin karriere inden for mejeribruget i 1971. Ove er oprindelig uddannet kommis, men efter endt militærophold og en kort årrække på Varde Stålværk, skiftede han spor og valgte et job i mælkeindsamlingen på Varde Andelsmejeri. I starten foregik indsamlingen med spande, men Ove var selvfølgelig med, da man skiftede til indsamling i tankvogne. Efter et par år ”flyttede” Ove ind i mejeriet, hvor hans første opgave var disponering og udlevering af konsummælksprodukter til detailhandelen. I forbindelse med fusionen med Mejeriselskabet Danmark i 1986 blev dette område overflyttet, og Ove påtog sig derpå ansvaret for mejeriets minipakafdeling samt disponeringen af smøremballage. I 1995 overflyttede Andelssmør sit varelager fra Esbjerg havn til et nyopført kølelager på Varde Smørmejeri. Ove var stærkt involveret i projekteringen og opførelsen heraf og påtog sig da også lagerforvalterrollen, da bygningerne stod færdige og overflytningen var en realitet. I 2002 blev Varde Smørmejeri ombygget til at kunne klare ompakning af new zealandsk smør. Igen var Ove klar til at prøve noget nyt, så ud over ansvaret for emballagedisponeringen, påtog han sig rollen som SAP-koordinator. En post som han har bestridt på bedste vis, helt frem til sin pension. Varde Mejeri har gennemgået flere store forandringer i perioden siden 1971. Forandringer som har stillet store krav til personalet, og således også til Ove. Dette har han forstået at tage til sig med positiv ånd, og udnyttet disse muligheder til at prøve kræfter med nye opgaver og udfordringer. Én opgave, der dog har fulgt Ove igennem mange år, er emballagedisponeringen, herunder også afprøvning og forsøgskørsel ifbm. udvikling af smør-emballage. Ove er en person, der sætter en ære i at aflevere en opgave i perfekt stand, og han har derfor en stor andel i, at Varde Smørmejeri igennem årene har vundet adskillige priser ved Andelssmørs årlige konkurrencer.

226

NR. 9

De mange forskellige ansvarsfulde opgaver på Varde Mejeri har gjort, at Ove bestrider en stor erfaring og fleksibilitet, og det er da også naturligt at han siden mange år har haft en fast plads i mejeriets ledelsesgruppe. Privat har Ove været meget aktiv i nærområdet omkring Tinghøj, både som formand for idrætsforeningen og borgerforeningen. I dag ”nøjes” han med posten som formand for Lokalbrugsen. På den aktive side er han også ved at trappe ”lidt ned”, for efter at have plejet både fodboldog håndboldinteresser, er det nu kun badminton, der holder ham i gang – altså foruden diverse projekter omkring huset i Tinghøj, sin kone Karen samt selvfølgelig børn og børnebørnene. I anledning af Oves pension afholdes reception på Varde Smørmejeri fredag den 1. maj kl. 13 -16 på Lerpøtvej 56, 6800 Varde, hvor venner, familie, kolleger og forretningsforbindelser er velkomne. LDJ

Mindeord Mejeriingeniør Peder Sæderup Nielsen er afgået ved døden den 6. marts, 69 år gammel. Peder var opvokset i København og kom i 1956 i mejerilære og begyndte på Dalum Mejeriskole i 1959, hvor han var kendt for sit overblik, grundighed og klare fremlæggelse af sammensatte opgaver, således at de blev letforståelige. I Odense traf Peder sin tilkommende kone Hanne. De blev gift i 1964 i København, da Peder var startet på Mejeribrugsstudiet på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1963. Også her havde Peder en god forståelse for de mange forskellige fag under studietiden. Han blev mejeriingeniør i 1967. I 1967 begyndte en spændende karriere på De Danske Mejeriers Maskinfabrik i Kolding. Peder blev ansat i udviklingsafdelingen, hvor der blev arbejdet med mange interessante opgaver, og hvor Peder var med til udviklingen af bl.a. DDMM vandretliggende ostetank, Vaculator til smør, rengøringsturbiner for tanke og UF tykmælk. Fra 1970 til 72 underviste Peder på Ladelund Mejeriskole. Peder elskede sit arbejde og med starten af UF-filtrering var han en af de få, som havde et indgående kendskab til opbygning og brug af UF-anlæg. Dette førte til flere indlæg i Danmarks Mejeritekniske Selskab omkring UF-filtrering. Når nyt udstyr skulle startes op, var Peder gerne med, hvor hans analytiske evner var med til, at indkøringen blev så kort som mulig. Peder var meget berejst og havde erfaring i opstart af ægog UF-anlæg, hvor det især var i Kina og Rusland han slog sine folder. Også privat nød Peder at rejse sammen med Hanne og sine tre børn. I 1991 tog Hanne og Peder sammen med Jesper til New Zealand i 5 år, hvor Jesper her fik sin første føling med mejeriverden, men samtidig fik lært sin far at anvende regneark, hvor det efterfølgende var vanskeligt at følge Peder i hans brug af regneark. Herefter går vejen til Koldinggruppen, der senere overtages af GEA,

MÆLKERITIDENDE 2009


her arbejdede Peder mest inden for sit område med UFfiltrering - indtil han blev pensioneret i 2001. Peder havde et stort erfaringsområde inden for mejerimaskinteknik, idet man altid kunne spørge om råd, både da han var erhvervsaktiv og pensioneret. Peder kunne på et øjeblik huske situationen og herefter fortælle om sagens sammenhæng, hvilket gjorde Peder til en venlig og præcis iagttager af, hvad der skete omkring ham. Hanne og deres tre børn, Kirsten som er bosat i Frankrig, Jesper, der er mejeriingeniør og Morten, som også bor i Resenbro, har mistet en god og kærlig familiefar og vi andre har mistet en god ven og kollega. Ære være Peders minde. S.E.W.

Nekrolog Fhv. direktør, mejeritekniker Poul Qvortrup Sloth, Grenaa er død på Hospice Djursland i Rønde efter længere tids kræftsygdom. Han blev 65 år. Poul Qvortrup Sloth var en kendt og meget erfaren mand inden for mejeribranchen, hvor han havde arbejdet i knap 50 år, heraf godt 30 år i udlandet, hvor han som mejeritekniker og fabrikschef var med til at etablere og starte nye mejerier i otte lande. Som ung blev han uddannet som mejerist og mejeritekniker. I 1967 førte hans eventyrlyst ham til Chile, hvor han for første gang var med til at etablere et nyt mejeri, og hvor han startede produktion af oste, som han kaldte Grenaa-oste. I 1969 blev han i Chile gift med chilensk-fødte Jenny, og i juli 1970 var der kirkelig velsignelse af parret i Grenaa Kirke, hvor de samtidig havde barnedåb. De følgende år var Poul Q. Sloth som fabrikschef for flere danske virksomheder med til at starte nye mejerier i en række lande i Afrika og Sydamerika samt Saudi-Arabien. Fra 1982-1996 var han tilknyttet Danish Turnkey Dairies (DTD), senere APV, i Århus. De sidste fire år frem til 1996,

hvor han boede i Århus, rejste han som salgschef for APV Sydamerika, inden han besluttede at blive selvstændig i Chile. Det var i 1997, Poul Q. Sloth etablerede sin egen virksomhed, Proyectos Industriales Sloth, i Osorno i det sydlige Chile, hvorfra han solgte maskiner m.m. til mejerier i hele Chile. Udover direktørposten i eget firma var han teknisk rådgiver for flere mejerier, for hvem han også udviklede nye produkter, og han underviste på en lokal landbrugsskole. Senest var han rådgiver i forbindelse med en planlagt opførelse af et nyt, stort mejeri i Sydchile - et projekt, som til hans store ærgrelse ikke blev til noget. Poul Q. Sloth havde en enorm viden og erfaring inden for mejeribranchen, og mange virksomheder havde stor nytte og glæde af hans ekspertise. I februar 2008 vendte han tilbage til barndomsbyen Grenaa, hvor han og hustruen bosatte sig i en andelslejlighed i Vesterport. Han havde set frem til sit otium og til at være mere sammen med sine børn og børnebørn i Danmark, men i november i fjor fik han konstateret kræft, og siden gik det langsomt tilbage med helbredet. 17. april kom han på hospice i Rønde. Poul Q. Sloth beskrives som en markant personlighed, der altid var reel, og han var kendt for sin venlige og imødekommende væremåde. Han havde haft et langt og krævende arbejdsliv i otte lande, og ved nye projekter arbejdede han i perioder næsten i døgndrift. I den sparsomme fritid helligede han sig familien, hvor han nu vil blive stærkt savnet. Selv om han i halvdelen af sit liv havde boet i udlandet, var han særdeles velorienteret om danske forhold, og med en til tider skarp pen skrev han mange læserbreve til aviser. Poul Q. Sloth var meget afklaret om sin situation og havde selv i detaljer tilrettelagt sin begravelse. Han efterlader sin hustru gennem 40 år, Jenny Sloth, en datter i Ugelbølle, en søn i Århus, fire børnebørn og to brødre, der bor i Grenaa og Hundested. M.S.

Foreningsnyt Nye medlemmer i FMF Foreningen af mejeriledere og funktionærers hovedbestyrelse har i 2. halvår 2009 optaget følgende personer som aktive medlemmer: Andersen, Asbjørn, driftsassistent, Kold college. Bretthauer, Heidi R., laboratorieleder, Arla Foods Holstebro.

MÆLKERITIDENDE 2009

Gisler, Christian, produktionschef, Lactosan. Hansen, Brian Strøger, produktionsleder, Arla Foods Slagelse. Haubo, Hanne, områdekoordinator, Mejeriforeningen. Jensen, Susanne Jøker, kvalitets- og miljøingeniør, Arla Foods Esbjerg. Jørgensen, Lisbet Juhl, laborant, Kold college.

Kern, Mette Vojer, afdelingsleder, Kold college. Nielsen, Charles Peter, produktionstekniker, Nordisk Parfumerivarefabrik. Nielsen, Claus, produktionsleder, Arla Foods Hobro. Aarøe, Carsten, holdleder, Arla Foods Høgelund.

NR. 9

227


Medlemsmøde for mejeriingeniører Dansk Mejeriingeniør Forening afholder møde for medlemmerne torsdag den 28. maj 2009 kl. 16.00 hos Mejeriforeningen, Frederiks Allé 22, 8000 Århus For mejeriingeniører vil der professionelt såvel som privat være mange forhold i fremtiden, som har interesse, og mødet byder på et par emner, som med henholdsvis personligt og mejeriorienteret indhold forhåbentligt vil være relevante for de fleste. Første indlæg kommer fra Mælketænketanken, som præsenterer Mejeriforeningens bud på mejeribrugets udfordringer frem mod år 2020. Mælketænketanken består af medarbejdere fra Mejeriforeningen, repræsentanter fra branchen samt professionelle fremtidsforskere. Eftermiddagens andet indlæg handler om pensionisttilværelsen og forberedelserne til denne. AP Pension vil orientere om skattereformens betydning for pensionsordningen, sammensætning af pensionsudbetalinger, forsikringsdækninger og opsparingens størrelse mv. Programmets sidste punkt vil være en lækker middag fra Mejeriforeningens køkken og rig mulighed for hyggeligt, kollegialt samvær. Program: Kl.: 15.45-16.00: Ankomst Kl.: 16.00-16.05: Velkomst og program v. foreningens formand Martin Holst Pedersen Kl.: 16.05-16.55: Mælketænketanken v. Jørgen Hald Christensen, Mejeriforeningen Kl.: 17.05-18.00: Pension og pensionsopsparing v. Morten Saustrup, AP Pension Kl.: 18.30: Middag i Mejeriforeningens lokaler Bindende tilmelding foretages til sekretariatet på mail: DMF@maelkeritidende.dk eller telefonisk på 66 12 40 25 senest den 18. maj 2009. (Separat tilmelding til middagen eller eftermiddagens indlæg er mulig). Studerende, der har valgt mejerilinjen som overbygningsuddannelse, er også velkomne. Deltagelsen er gratis for alle (tilmeldte, som ikke møder op til middagen, vil dog blive opkrævet 200 kr. i deltagergebyr). Evt. afbud bedes meddelt. Vel mødt! Dansk Mejeriingeniør Forening

228

NR. 9

Generalforsamling i Fyns Mejeristforening Fyns Mejeristforening indkalder hermed medlemmerne til ordinær generalforsamling.

Onsdag den 3. juni 2009 kl. 17.00 hos Uhrenholt A/S Grøndal Mejeri, Horne Landevej 43, Fåborg Program: Kl. 17.00: Orientering og rundvisning på Grøndal Mejeri, Horne Landevej 43, 5600 Fåborg. Kl. 18.00: Uhrenholt A/S og Grøndal Mejeri er vært ved et let traktement. Kl. 19.00: Generalforsamling.

Dagsorden: 1: Bestyrelsens beretning. 2: Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 3: Behandling af indkomne forslag.* 4: Valg af bestyrelse. På valg er: Birger H. Christiansen, Kold college, Henrik Toft, Løgismose Mejeri, Jørgen Hoff, Hårby Mejeri. Suppleant: Børge L. Hansen, Steensgård. 5: Valg af revisor samt suppleant. På valg er: Lars Schmidt, Lactosan. Suppleant: Børge L. Hansen, Steensgård. 6: Valg af delegerede til foreningens delegeretmøde. 7: Valg til hovedbestyrelsen, samt suppleant. 8: Valg til Ulykkesforsikringen. På valg er: Lars Schmidt og Steen Aa. Olsen. Orientering om Ulykkesforsikringen. 9: Eventuelt. *Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Af hensyn til traktementet er der tilmelding senest torsdag den 28. maj 2009 til: Birger H. Christiansen: bhc@koldcollege.dk, tlf. 63 13 20 97, tlf.: privat 64 47 41 22 eller Lars J. Nielsen: ljn@koldcollege.dk, tlf. privat 61 28 18 28. På bestyrelsens vegne Birger H. Christiansen

MÆLKERITIDENDE 2009


Dansk Mejeristforenings gensidige Ulykkesforsikring Ulykkesforsikringen har afholdt sit 115. repræsentantskabsmøde på hotel Hedegården i Vejle den 31. marts 2009. Formanden, Lars Schmidt bød velkommen, hvorefter næstformanden Bent Skov Jensen valgtes til ordstyrer. Beretningen over årets drift bringes her i uddrag. Medlemsforhold 2008 blev på mange måder et særdeles varmt år for alle i den finansielle sektor. Banker overalt i verden krakkede i et hidtil uset antal, og det økonomiske opsving blev vendt til en gevaldig nedtur, og ”finanskrise” er et af de mest benyttede ord i såvel radio som på tv. Når dette medtages skyldes det, at disse forhold har en stor indvirkning på den måde, vi ønsker at sikre os, når der indtræffer en eller anden form for krise i samfundet. De første tre måneder af 2009 har allerede budt på det dobbelte antal forhøjelser og nytegninger - i forhold til hele 2008. Hen over 2008 er der opsagt flere forsikringer grundet dødsfald, og enkelte har opsagt forsikringen for at skifte til et andet selskab. Vi mærker, at der er større konkurrence fra forskellige virksomheder, der nu også tegner ulykkesforsikringer. Her tænkes på fagforeninger, banker forretningskæder mv. Det samlede antal forsikrede udgør ved slutningen af 2008 338 personer, et fald på seks forsikrede, antallet af tandskadeforsikrede udgør 289 mod 291 sidste år. Den samlede portefølje er nu 344.345.000 kr. mod 345.870.000 kr. sidste år.

Genforsikringsforhold og skader Hele vores portefølje er genforsikret hos Codan, men med den undtagelse at vi på alle forsikringer hæfter for de første 10.000 kr. ved invaliditetsskader samt på dødsfald. Dog er det sådan, at vi kun hæfter med den procentdel af de 10.000 kr., som méngraden er sat til ved invaliditet. På tandskader er hele summen genforsikret. Vi har haft en personskade med en

MÆLKERITIDENDE 2009

invaliditetsgrad på 8 %, og vedkommende har fået udbetalt 80.000 kr. Ud over dette er der nogle uafsluttede skader, hvor den endelige méngrad endnu ikke er afgjort. Af tandskader har der været en del med en samlet udbetaling på 25.973 kr. Ved udgangen af 2008 udløb vores 5-årige bonusperiode med Codan, og opgørelsen vil blive udfærdiget i løbet af foråret med et muligt afkast til os.

Samarbejdspartnere Årets største opgave har været opfølgning på Finanstilsynets anmeldte besøg den 10. juni. Det er 15 år siden sidste besøg, og en del nye regler er trådt i kraft og det medførte nogle påbud til os. Der skal bl.a. udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Vores revisionsfirma skal årligt udarbejde en trafiklysindberetning, der skal belyse vores økonomiske situation ved forskellige stresspunkter. Der skal fremover også indsendes halvårsregnskaber. Det årlige regnskab skal afleveres senes den 1. maj, og derfor skal vore vedtægter ændres, så repræsentantskabsmødet afholdes senest den 20. april. Der skal føres et register over aktiver, der modsvarer de økonomiske forpligtelser, vi har. Beløbet, der modsvarer dette, skal stå i et sikkerhedsdepot, der kun kan ændres, når den årlige opgørelse foreligger. Der er oprettet en kiggeadgang til vores bankoplysninger til næstformanden, da der udover formanden skal være endnu en person, der kontrollerer vores beholdninger i banken. Der har gennem året været et problemfrit samarbejde med såvel revisionsfirmaet RSM plus, Frørup andelskasse og flere andre. Der skal lyde en stor tak til Mælkeritidende, samt personalet på Det

gamle Mejeri, fordi de altid er villige til at give en god orientering omkring vort lille selskab til såvel nye medlemmer som i bladet.

Valg Til bestyrelsen genvalgtes Bendt Skov Jensen, samt nyvalg af Peter Jensen, Ålborg og Jan A. Andersen, Slagelse. Som suppleant valgtes Thorkild Friis. Lars Schmidt genvalgtes som formand.

Regnskab Regnskabet blev forelagt og godkendt. Det udviste et overskud på 77.190 kr. efter en kursgevinst på 50.586 kr.

Vedtægtsændringer Vedtægtsændringerne, der var krævet af Finanstilsynet, blev godkendt. Til sidst takkede Lars Schmidt repræsentantskabet samt bestyrelsen for godt og kollegialt samarbejde gennem det forløbne år.

Bestyrelse og repræsentanter Formand: Lars Schmidt, Kogsbøllevej 62, Frørup. Næstformand: Bendt Skov Jensen, Engsøparken 11, Grindsted. Sekretær: Leo Berwald, Tyttebærvej32, Videbæk. Bestyrelsesmedlemmer: Bent I. Hansen, Grenå, Peter Jensen, Aalborg SV, E. Waagner Nielsen, Værløse og Jan A. Andersen, Slagelse. Følgende er repræsentanter: Anne-Sofi Christiansen, Slagelse, Martin Jensen, Svenstrup, Søren Steen Jensen, Struer, Thorkild Friis, Holsted, Verner Ø. Mortensen, Hillerød, Steen Aalund Olsen, Odense og Anders G. Rasmussen, Hinnerup.

NR. 9

229


Leverandøroversigt Automation

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Dansk Styringsteknik Odense: Tlf: 6317 4545 Fax: 6317 4546 Nr. Sundby: Tlf: 9819 4566 Fax: 9819 4966 Århus: Tlf: 8736 1350 Fax: 8627 1350 Tønder: Tlf: 7472 0502 Fax: 7372 1410 info@dsautomation.dk www.dsautomation.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Døre og porte

SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se Tetra Pak Market Area Nordics Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Hygiejne

Vikan A/S Rævevej 1 DK-7800 Skive Tlf. 96 14 26 00 vikan@vikan.com www.vikan.dk

Køleanlæg

DAN-doors a-s Industrivej 19, Stilling DK-8660 Skanderborg Tlf. 87 93 87 00 Fax 86 57 32 90 dd@dan-doors.dk www.dan-doors.dk

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Emballage

Maskiner og udstyr

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com

APV A/S Pasteursvej 1 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com

230

NR. 9

Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 2610 Rødovre Tlf. 44 57 62 00 Fax 44 57 62 44 Vest: Albuen 31 6000 Kolding info.dk@alfalaval.com www.alfalaval.dk Centrifugeservice ApS Visbyvej 46 8600 Silkeborg Tlf. 23 20 42 24 Fax 86 80 61 66 Salicath ApS Dunsbjergvej 20 DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk Omy Olssons Machinery Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com MÆLKERITIDENDE 2009


Membran­filtrering

Smørteknologi

Mælkeritidende I/S

Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Projektering og anlæg

BDS Technology Glarmestervej 16B 8600 Silkeborg Tlf. 87 22 47 80 Fax 87 22 47 89 bds@gs-as.com www.gs-as.com

Totalleverandør

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Pumper

De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A

Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Johs. Thornam A/S Hvedemarken 3–5, 3520 Farum Tlf. 44 34 20 40 Fax 44 34 20 79 thornam@thornam.com www.thornam.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com MÆLKERITIDENDE 2009

Akademikernes Centralorganisation

ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse

AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse. NR. 9

231


Møde- og udstillingskalender

Danmark 28. maj kl. 16.00 Dansk Mejeriingeniør Forening Medlemsmøde Mejeriforeningen, Århus 11. juni 2009 Dalum Lærlinge Elevdag og Jubilæum Kold college 15.-18. september 2009 Danmarks Mejeritekniske Selskab og Mælkeritidende Studietur til Italien 3. oktober 2009 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 120. delegeretmøde Svendborg

Kredsudstillinger 10.-11. november 2009 Landsmejeriudstilling MCH Messecenter Herning 3. februar 2010 Mejeribrugets Dag Kold College 2.-4. november 2010 FoodPharmaTech MCH Messecenter Herning

Udland 17.-20. juni 2010 Den 42. Nordiske Mejerikongres Finland

Foreningen af mejeriledere og funktionærer / Foreningen Danmarks Privatmejerier Årets 2. Kredsudstilling 10. juni 2009 Nørager Mejeri

Kredsgeneralforsamlinger Fyns Mejeristforening 3. juni 2009

MT9-2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you