Page 1

Mælkeri tidende Tidsskrift for mejeriindustrien Kvalitet & Kompetence

Kerneområder • Projektering • Salg, opbygning, montage og service • Ammoniakkøleanlæg • Brinekøleanlæg • Vandkøleanlæg • EDB køleanlæg

• Salg af MYCOM industrikølekompressorer • Køle- og fryserum • Energioptimering • Klimaanlæg • Ventilationsanlæg • Reservedele

lc@lind-dk.com • www.lind-dk.com Tinglykke 1 • DK-6500 Vojens • Tlf.: +45 74 59 09 77 • Fax: +45 74 59 09 76

8 21. april 2006 119. årgang


RUSTFRIT STÅL TIL NÆRINGS- & NYDELSESMIDDELINDUSTRIEN

FREMSTILLING AF KOMPLETTE TANK-ANLÆG

• • • • •

Nybygning Renovering Reparation Rådgivning Service-eftersyn

Med udgangspunkt i kundens behov leverer vi løsninger i højeste kvalitet med professionel rådgivning gennem hele ordreforløbet.

Klokkestøbervej 25 B · DK-9490 Pandrup · Tlf. 98 20 47 77 · Fax 98 20 45 75 beritech@beritech.dk · www.beritech.dk

182

NR. 8

MÆLKERITIDENDE 2006


Mælkeri tidende Tidsskrift for mejeriindustrien Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør K. Mark Christensen. Redaktionssekretærer mejeriingeniør Per Nielsen og cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Sekretærer Birgit Jakobsen og Bettina Nielsen. Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt eller i form af færdige film og må være redaktionen i hænde senest fredag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juni og december‚ svarende til 24 nr./år i et oplag på 1.800 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.068‚- kr./år incl. moms. Europa: 1.332,- inkl. forsendelse Øvrige udland: 1.506‚- kr. inkl. forsendelse Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører og mejeriteknikere i indog udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved forsknings- og forsøgsvirksomheder, levnedsmiddelkontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejerimaskinindustri og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinien og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og sats: Grafisk Data Center a-s, Odense Tryk: Helmer Jensen ApS, ISSN 0024-9645 Medlem af:

Mejeriingeniører - mælkebøndernes spydspidser En væsentlig forudsætning for at dansk mejeribrug og måske også dets følgeindustrier kan fortsætte sin mere end 100-årige succes worldwide vil være en yderligere satsning på forskning og uddannelse – sådan som det til dags dato rent faktisk har fundet sted: Gennem den nutidige Forskningsfond, gennem ”gamle dages” etablering af Statens Forsøgsmejeri og gennem andelsbevægelsens pres i 1920’erne på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles ledelse for at få etableret en egentlig mejerividenskabelig uddannelse på universitetsniveau - en mejeribrugskandidatuddannelse/ mejeriingeniør. Desuden med mejeriskolerne på både Ladelund og Dalum med de uddannelser, der her fandt og finder sted, ikke at forglemme. Her er uddannet mejerister, 8 måneders mejerister, mejeriteknikere og i dag på Dalum mejeriprocesteknologer samt mejeriingeniørstuderende. Mejeribrugets ForskningsFond under Mejeriforeningen har for nylig indledt et tæt samarbejde med KVL om at opruste forskning og uddannelse i mejeriprocesteknologi. En satsning, der også inkluderer oprettelse af et mejerifinansieret professorat i mejeriprocesteknologi. Alene hertil har mejeribranchen afsat 5 mio. kroner. Vi må så håbe, at man finder den rette person. Dansk Mejeriingeniør Forening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt omkring 100 andre mejerirelaterede foretagender modtog for nylig en skrivelse med opfordring til bl.a. at se med velvilje på udbygning og modernisering af mejeriområdets pilotanlæg på Instituttet for Fødevarevidenskab på KVL. - Underskrevet af Landbohøjskolens rektor og Mejeriforeningens adm. direktør. Alt sammen med det formål at opretholde den uddannelse, der har været af afgørende betydning for en af Danmarks største eksportsucceser: Smør, ost, pulver, maskiner og hjælpestoffer i øvrigt. Godt og positivt! Mælkeritidende er bevidst om, at dets to udgiverforeninger vil se positivt på henvendelsen - rent moralsk! Om imidlertid danske mælkebønder gennem Mejeriforeningen og KVL måtte have andre ønsker med skrivelsen, er Mælkeritidendes indstilling klar. Hvis man fortsat vil begå sig i verdenseliten, må mejeriindustriens ejere - mælkeproducenterne - sammen med staten om nødvendigt selv betale regningen for uddannelsen af de folk, der skal drive værket - herunder mejeriingeniører. Forskning heller ikke at forglemme. I øvrigt kunne mange projekter måske udføres på mejeripilotanlægget på Dalum UddannelsesCenter, der i forvejen er under udbygning. K. Mark Christensen

Indhold: Scanpro - Navnet er Rasmussen - Aksel Rasmussen ........................... 184 Mejeriforum ..................................................................................... 186 Lind Industri-Køl A/S - Effektive kuldegrader ...................................... 188 Brug af Lactobacillus helveticus til udvikling af nye, spændende faste og halvfaste ostesorter ..................................................................... 190 Simply the best! ............................................................................... 194 Kort fortalt ...................................................................................... 195 Personalia ........................................................................................ 199 Foreningsnyt ................................................................................... 200 Møde- og udstillingskalender ........................................................ bagsiden

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 8

183


Scanpro

Navnet er

Rasmussen - Aksel Rasmussen

Som James Bond har han hele verden som sin tumleplads – næsten. Han opererer i dag især i syd og øst, ikke så meget i nord og vest, men tidligere har han også løst opgaver i Sydamerika, USA, Norge, Polen, osv. Manden bag Men dermed hører ligheden med James Bond op. Aksel Rasmussen betjener sig ikke af sofistikerede metoder. Han omgærder sig ikke med en Mr. Q, som udvikler alverdens raffinerede elektroniske dippedutter, der løser ethvert vanskeligt problem. Han løser det selv på hans pragmatiske og sønderjyske facon. Aksel Rasmussen er uddannet mejeritekniker og er en særdeles jordnær en af slagsen.

Aksel Rasmussen (tv.) er gået på pension og afløses af Jens Erik Kristensen som adm. dir. af Scanpro.

184

NR. 8

Det er der mange, der gennem årene har sat pris på – og stadig gør. Nuværende og tidligere medarbejdere. Venner og fjender. Kolleger og konkurrenter. Gamle forretningsforbindelser holder stadig ved ham som en redningsplanke. De vil heller aldrig få et dårligt råd. Han snyder ingen. Han ville aldrig drømme om at bygge ’hvide elefanter’. Aksel har arbejdet som mejerist i Kuwait og Kenya i fem år. I næsten 20 år var han derefter en betroet medarbejder i Danish Turnkey Dairies i Århus, hvor han løste allehånde opgaver, især i forbindelse med tilbudsgivning og projektering. Sådan kender de fleste ham, men desuden har han haft en væsentlig indflydelse på uddannelsen af nye medarbejdere. Selvom der i DTD efterhånden blev ansat ingeniører af både den ene og den anden slags, var det praktikeren Aksel man ofte henvendte sig til, når det brændte på. Scanpro bliver til For 18 år siden stiftede Aksel Rasmussen firmaet Scanpro med sig selv som eneste ansat. Tanken var, at det skulle være et konsulentfirma, men kunder og gamle venner spurgte ham, om han ikke også kunne levere maskiner og reservedele. Og det kunne han. Selvfølgelig, kunne man fristes til at sige. Konsulentvirksomheden har medført jobs for Verdensbanken i Ghana og Uganda, for Den Europæiske Centralbank i Angola og Malawi og for Danida i Uganda, Ghana, Bangladesh, Nepal, Ægypten og Zanzibar. Listen af referencer er lang. I 1992 blev Scanpro involveret i de første

MÆLKERITIDENDE 2006


mejeriprojekter som leverandør af maskiner og udstyr til Vietnam og Uganda. Og så var Aksel tilbage til det, han er bedst til: At identificere et konkret problem, finde en løsning og levere det, som løsningen kræver, hvadenten det er gode råd, maskiner og reservedele, komplette proceslinier eller råvarer og hjælpemidler af forskellig art. Det er det, han – og de fleste af de nuværende ansatte i Scanpro – er opvokset med og har lært i Danish Turnkey Dairies. Det der med at skrive lange rapporter, der afsluttes med at konstatere, at ’problemet bør undersøges nærmere’ er i længden ikke en tilstrækkelig udfordrende opgave for en praktisk indstillet mand som Aksel. Danish Turnkey Dairies – repeat! Siden er det blevet til projekter på Cypern, i Ægypten, Jordan, Kuwait, Syrien, Oman, Bahrain, Yemen, Iran, Dubai, Saudi Arabien, Kenya, Zimbabwe, Zambia, Bangladesh, Thailand, Nepal, Mongoliet, Ukraine, Azerbaijan og Rumænien for blot at nævne nogle få steder, som for de fleste forekommer eksotiske, for andre farlige at bevæge sig i, men for Scanpro anses for en udfordring. For nylig er der indgået en kontrakt på levering af en fodermølle, kostald, malkestald og mejeri til Sri Lanka til en samlet værdi af 25 mio. kr. Med Unido er der indgået en kontrakt på renovering af et eksisterende projekt i Iraq. Kontraktsummen er på 11 mio. kr. Scanpros omsætning bliver i indeværende år på ca. 30 mio. kr. Sidste år stiftede Scanpro et datterselskab i Thailand med foreløbig 3-4 medarbejdere. Ideen er, at selskabet i princippet skal kunne det samme som Scanpro, og foreløbig ser det ud til at lykkes. Ordreindgangen når det første år op på 20 mio. kr., hvoraf de 9 mio. kr. er øremærket til udstyr indkøbt gennem Scanpro.

Ny mand i spidsen Jens Erik Kristensen, der fra årsskiftet har taget over som administrerende direktør for Scanpro A/S, er uddannet som mejeriingeniør, og kom efter en kort tid som produktudvikler hos Mejeriselskabet Danmark til Danish Turnkey Dairies. Her beskæftigede han sig hovedsagelig med salg af mejeriprojekter i hovedsagelig Sydamerika, men også i Kina og Korea. Senere fulgte ansættelser i APV Crepaco i USA, NEG Micon i Randers og Intertec i Århus. Fremtiden Medens Aksel Rasmussen hovedsagelig har beskæftiget sig med tilbudsgivning og projektering, har Jens Erik Kristensen hovedsagelig beskæftiget sig med markedsføring og salg, og medens Aksel Rasmussens aktiviteter hovedsagelig har fundet sted i øst, har Jens Erik Kristensens aktiviteter hovedsagelig fundet sted i vest. Det bliver spændende at se, hvor Scanpros aktiviteter hovedsagelig vil finde sted. ■ per

Scanpro bliver til Scanpro A/S På et tidspunkt mente opdragsgivere, at man ikke kunne blive ved med at handle med et ’kælderfirma’ i Søften, og anbefalede at Scanpro blev registreret som et aktieselskab. Det skete i 2000 med Erik Martinussen og Jens Erik Kristensen som medejere. Erik Martinussen er i dag formand for bestyrelsen, Jens Erik Kristensen er administrerende direktør og Aksel Rasmussen – ja, han er gået på pension. Siger han! Men lur mig, hvis han ikke har det som en gammel cirkushest, der lugter savsmuld!

MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 8

185


Som det nok er de fleste bekendt flytter Landsmejeriudstillingen i år til København og skifter navn til Mejeriforum. Udstillingen afholdes i Forum på Frederiksberg i dagene 13.-15. oktober op til skolernes efterårsferie og i forbindelse med Kulturnatten. Udstillingsudvalget er i fuld gang med planlægningen … Af Anna Marie Thøgersen

Formanden for Landsmejeriudstillingen/ Mejeriforum, Henning Clausen fortæller, at der netop i disse dage er breve på vej ud til samtlige danske mejerier om den kommende messe i København.

186

NR. 8

Stadig for fagfolk Meget bliver anderledes på dette års mejerimesse, men nogle traditioner holdes dog i hævd, fortæller formanden for Landsmejeriudstillingen, mejerilærer Henning Clausen. Mejeriforum åbner som fagudstilling primært for branchen fredag den 13. oktober kl. 10.00. Kl. 11.00 er der officiel åbning ved Mejeriforeningens formand med afsløring og hyldest af Danmarksmestrene samt af de enkelte holdvindere af ærespræmier. Også i år dyster mejerierne om Gourmetpriserne. Frem til kl. 15.00, hvor dørene slås op for forbrugerne, skulle der være tid for mejerifolket til at hilse på hinanden samt smage på produkterne i den 7.000 kvm store udstillingshal i Forum. Udover udstilling af de deltagende produkter kan de enkelte mejerier - store som små - hver især leje stande. Herfra kan de fremvise, give smagsprøver samt - hvis de ønsker det - sælge deres mejeriprodukter til de københavnske forbrugere. Firmaudstillere på balkonen Men hvad med firmaudstillerne. Jo, dem er der også plads til oppe på den meget brede balkon, der løber hele vejen rundt i hallen - og med udsigt ned over standene med mejeriprodukter. - Allerede nu har de første 15-20 leverandørvirksomheder givet tilsagn om, at de gerne vil leje mindre stande på balkonen, fortæller Henning Clausen. Han tilføjer, at firmaudstillerne har mulighed for at blive der i alle tre dage og også møde forbrugerne fredag aften samt i weekenden. Men nogle vil måske nøjes med den første dag.

Det skal forbrugerne se ”Det skulle forbrugerne bare se”, lød det spontant fra en mælkeproducent, da han sidste år trådte ind på den traditionsrige Landsmejeriudstilling i Herning. Og det er den enkle baggrund for at flytte messen til København, hvor det jo er muligt at møde de fleste forbrugere på én gang. Der er nok ikke mange forbrugere, der ved at de danske mejerier hvert år udstiller langt over 1.000 forskellige mejeriprodukter. I år kan de få det at se, og tilmed møde mange af de mejerifolk, der laver produkterne og er til stede på mejerimessen. Der bliver også en række arrangementer for både voksne og børn. Blandt andet bliver der deltagelse fra kokkelandsholdet, Karolines Køkken, mens Arla Trucken bliver parkeret uden for Forum - som trækplaster. Forbrugerne kan prøve at smage og bedømme produkterne og se, hvordan de bliver fremstillet på Dalums opstillede miniudgave af Træningsmejeriet. Der bliver også tegnekonkurrencer for - samt legearealer til børnene og underholdning med Mek Pek. - Der er endnu flere forslag på bordet, som vi arbejder videre med, bl.a. samarbejde med ”Skolernes Motionsdag” (den 13. oktober) om mælk og motion, fortæller Henning Clausen. Det uundværlige kittelfolk På en normal Landsmejeriudstilling deltager omkring 30 ”kittelfolk”, der utrætteligt igennem adskillige timer sørger for, at alle de mange mejeriprodukter præsenterer sig flot, rydder rester af vejen og finder nye frem. Der bliver i år brug for endnu flere, faktisk håber arrangørerne på at få hjælp fra dobbelt så mange! Det bliver af indlysende årsager

MÆLKERITIDENDE 2006


ikke muligt for publikum at betjene sig selv. Mejeriprodukterne skal præsenteres for forbrugerne fra forskellige produkt-øer bemandet af kittelfolk, der udover at dele smagsprøver ud også skal øse af deres faglige viden. - Vi udarbejder naturligvis en vagtplan med indlagte hvilepauser, understreger Henning Clausen. I løbet af udstillingsdagene håber arrangørerne på et stort besøgstal - gerne flere end på FoodTech messen, hvor der senest var omkring 10.000 gæster. De skal selvfølgelig finde vej til Forum, og derfor har arrangørerne nedsat et bredt udvalg, hvoraf nogle skal tage sig særligt af at promovere Mejeriforum. Der er tænkt på meget forskelligt, afslører messeformanden. - Bannere rundt om i byen, sms-afstemninger blandt forbrugerne om deres foretrukne mejeriprodukt, køer på Strøget, og sågar en stunt om amnesti til Puck Maxifolket med deres mælkekasser. Et væsentligt markedsføringstiltag op til messen bliver en fælles omtale af Mejeriforum på mejeriernes egne produkter, som sælges i primært København. Det bliver bl.a. på mælkekartoner og ostenes etiketter. Mejeriforum 2006 Mejeriforum afholdes fra 13.-15. oktober i Forum. Der er åbent for fagfolk fredag fra 10.00 til 15.00, hvorefter udstillingen åbner for alle frem til kl. 22.00. Den sene åbningstid er mejeribrugets bidrag til Københavns Kulturnat. Lørdag og søndag vil der være åbent for forbrugerne fra kl. 10.00 til 18.00. Bag Mejeriforum står Mejeriforeningen, Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Foreningen Danmarks Privatmejerier samt Dansk Oste- og Smørforening. Styregruppen består af mejerilærer og formand for Landsmejeriudstillingen Henning Clausen samt udstillingens sekretær Sven Ålborg og mejerikonsulent Søholt Hansen, begge Mejeriforeningen. Udover disse tre personer har følgende sæde i messens projektgruppe; Benny Eriksen (Arla), Ole Eilersen (Tholstrup) samt Maria Bast og Sanne Rasmussen fra Mejeriforeningen. På www.mejeriforum.dk kan interesserede få flere oplysninger. ■

”Det skulle forbrugerne bare se … Så, nu viser vi dem vores Landsmejeriudstilling.”

På ”Mejeriforum - Landsmejeriudstilling for Alle 2006” bliver der noget at se og smage på både for de voksne og børnene, når messen afholdes i Forum midt i København til oktober. (Foto venligst udlånt af Forum Copenhagen fra BørnekuturForum afholdt i 2005).

MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 8

187


Lind Industri-Køl A/S

Effektive kuldegrader For knap 10 år siden startede Lars Christiansen sit firma, dengang med navnet Dansk Industri-Køl. Tanken var egentlig en en-mands virksomhed, men i dag er der knap 10 ansatte, og domicilet er flyttet hjemmefra og til Vojens´ vestlige industrikvarter.

Af Anna Marie Thøgersen

Lind Industri-Køl A/S Kontorerne er små - næsten trange - imødekommenheden derimod stor, hvilket også gælder for montagehallen. Hos Lind-IndustriKøl er der tydeligvis fokus på selve arbejdet med konstruktion af køleanlæg til mejerier, slagterier og øvrige fødevarevirksomheder. Der er også tjek på alt det andet. På direktørens kontor hænger adskillige flowdiagrammer med især ammoniakkøleanlæg, kompressorunits, kondensatorer, ventilstationer og rørføringer over tage og ind i kølerum. Lind Industri-Køl har specialiseret sig i større ammoniakanlæg, der er tilpasset de enkelte kunders ønsker. Lars Christiansen selv er uddannet vognog beslagsmed samt kølemontør med mange års erfaring gennem tidligere ansættelse hos en af de store aktører i branchen. De fleste øvrige ansatte er også kølemontører, desuden

Lars Christiansen er daglig leder og indehaver af Lind Industri-Køl A/S.

188

NR. 8

en ingeniør, der sikrer at de tekniske og lovmæssige krav over for kunder og myndigheder bliver opfyldt og overholdt. - Den senest ansatte er en lærling, for der er mangel på gode faglærte montører i branchen, og vi har også en forpligtelse til at uddanne de unge, understreger Lars Christiansen. Kvalitet og kompetence Faktisk har virksomheden mere end 50 års erfaring, for i 2000 gik Lars Christiansens unge firma, Dansk Industri-Køl, sammen med det noget ældre Lind Horsens A/S og blev til Lind Industri-Køl A/S, der i dag har kunder over hele Danmark samt på en række udenlandske markeder. Virksomheden projekterer, sælger, monterer samt servicerer alle typer køleanlæg samt køle- og fryserum. Lind Industri-Køl har imidlertid særlig stor ekspertise inden for ammoniakanlæg, som er blevet det fortrukne kølesystem i takt med, at freonanlæggene bliver udfaset. Der er indført en lov som forbyder freonkøleanlæg med fyldninger større end 10 kilo, så det betyder at der fra 1. januar 2007 ikke længere må opføres denne type anlæg. Større anlæg med mere end 10 kilos fyldning skal derfor erstattes med andre mere miljøvenlige systemer såsom ammoniak inden for de kommende år. Hos Lind Industri-Køl har de også stor erfaring inden for køleanlæg til brine samt til vand og EDB. Ligeledes ligger områder som projektering inden for klima- og ventilationsanlæg samt ikke mindst energioptimering i naturlig forlængelse af virksomhedens kompetencer. Desuden - og det er ikke uvæsentligt - har virksomheden egen import af reservedele til egne kølekompressorer samt alle andre kendte mærker inden for køleanlæg.

MÆLKERITIDENDE 2006


Linds pladsbesparende og effektive kompressorunits, her opstillet på et dansk mejeri.

Som en ekstra garanti for kunderne er Lind Industri-Køl medlem/tilsluttet følgende ordninger: AKB (Autoriserede Kølefirmaers Brancheorganisation), KMO (Kølebranchens Miljøordning), KKO (Kølebranchens Kvalitetssikringsordning) samt DS (Danske Smedemestre). Styringer og overvågning Ved konstruktion af store og mere komplicerede køleanlæg er Lind Industri-Køls foretrukne samarbejdspartner teknologifirmaet Innotek, der har ekspertise inden for styretavler og komplette automationsløsninger. - Lind Industri-Køl kan levere den komplette løsning inden for elektriske styretavler, ud fra kundernes ønsker og så brugervenligt som muligt selv ved komplekse maskinstyringer, fortæller Lars Christiansen.

tage midlertidigt over. Hver enkelt kompressor kan serviceres, uden at hele anlægget skal stoppes. Når det færdige køleanlæg skal installeres ude hos eksempelvis en mejerikunde, er det en af Lind Industri-Køls montører, der - sammen med en arbejdsgruppe af rørlæggere og svejsere - står i spidsen for installationen. - Også her har Lars Christiansen og hans stab kontakter til dygtige fagfolk landet over. Efterfølgende underviser montøren typisk kundens egne ansatte i den korrekte brug af køleanlægget. Hos Lind Industri-køl A/S afleverer de ikke opgaven, før de er 100% sikre på, at anlægget kører som kunden og Lind ønsker det. ■

Dette er ikke noget mejeristen ser til dagligt. Men de skal være der, rørene der sørger for de korrekte temperaturer på lagre samt i frost- og kølerum.

Fra Bornholm til Skagen Cirka halvdelen af virksomhedens kundegruppe udgøres af mejerier, heraf nogle i udlandet men de fleste i Danmark. - Og det er et bredt udsnit af danske mejerier, små som store, lige fra Bornholm til Skagen, som Lars Christiansen udtrykker det. For de danske mejerikunder har Lind Industri-Køl især projekteret køleanlæg bestående af flere mindre kompressorunits, som er effektive og pladsbesparende, da de kan placeres dels ved siden af eller oven over hinanden. Ved installation af flere mindre units får kunden også sikkerhed for, at køle/ frysesystemerne ikke bliver udsat for et totalt nedbrud - hvis en unit går ned, kan de andre

MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 8

189


Brug af Lactobacillus helveticus til udvikling af nye, spændende faste og halvfaste ostesorter Af Marie P. Jensen, Camilla Varming, Finn K. Vogensen, Mikael A. Petersen & Ylva Ardö

190

NR. 8

I et nyt projekt i samarbejde mellem Institut for Fødevarevidenskab (IFV) på KVL, Mejeribrugets ForskningsFond, Arla Foods, Thise Mejeri samt to amerikanske universiteter skal de nødvendige grundvidenskabelige kriterier undersøges for, at modningskulturer af arten Lactobacillus helveticus kan bruges innovativt til udvikling af nye halvfaste og faste danske ostetyper med forbedrede egenskaber for smag og konsistens. Projektet, der udføres i perioden 2005-2008, har modtaget støtte under Innovationsloven, og vil undersøge og afklare de teknologiske betingelser for anvendelse af kulturer af Lb. helveticus i faste og halvfaste ostesorter, specielt med lavt fedtindhold. Hermed imødekommes den stigende efterspørgsel fra forbrugerne om nye ostetyper med forskellige smagsprofiler, god konsistens og lavt fedtindhold, og osteproducenterne tilbydes muligheder for at udvikle nye produkter med stort potentiale både på det nationale og internationale marked. I et tidligere FØTEK-projekt i samarbejde med Mejeribrugets ForskningsFond blev det vist, at Lb. helveticus kan forbedre konsistens og smag i lavfedtholdig ost ved blandt andet at stærkt øge indholdet af aminosyrer (Ardö et al., 2003). Endvidere har et andet tidligere FØTEK-projekt vist, at Lb. helveticus har andre enzymsystemer til nedbrydning af aminosyrer end den almindelige medfølgeflora i faste oste (hovedsageligt bakterier fra Lb. paracasei/casei-komplekset) (Thage et al., 2004).

ver fremstillet ved lavere temperaturer. Der er dog lavfedtholdige faste oste på markedet, der til trods for at de fremstilles ved de lavere temperaturer bliver tilsat Lb. helveticus som modningskultur. Lb. helveticus er blandt de mest proteolytiske mælkesyrebakterier vi kender, og de har specielt aktive peptidolytiske enzymer til frigørelse af aminosyrer fra peptider. Derved har de en evne til at eliminere bitter smag, som bl.a. hydrofobe og meget prolinholdige peptider fra kasein kan give anledning til (Ardö & Larsson, 1989, Tähtinen & Ardö, 2002). Forholdet mellem de proteolytiske aktiviteter og de peptidolytiske, der nedbryder de bitre peptider til aminosyrer, er dog afgørende, og den er ikke optimal i alle Lb. helveticus kulturer (Ardö, Madsen, & Tähtinen, 2003). Evnen til at frigøre store mængder aminosyrer har betydning for smagsudvikling i osten på flere måder. For eksempel bidrager de to aminosyrer prolin og glycin med sød smag, og disse aminosyrer øges typisk proportionalt mere end de andre aminosyrer ved tilsætning af Lb. helveticus, mens indholdet af phenylalanin og leucin, der bliver videre omdannet til aromakomponenter, mindskes proportionalt i forhold til de andre (Ardö et al., 2002). Endvidere har Lb. helveticus-stammer vist at være mere aktive i nedbrydning af aromatiske aminosyrer, hvilket giver dem potentiale til at introducere specifikke smagsprofiler i osten (Thage, Houlberg, & Ardö, 2004).

Lactobacillus helveticus giver smag til ost Lactobacillus helveticus er almindeligt forekommende termofile mælkesyrebakterier i hårde oste som Emmentaler og Parmesan, der bliver fremstillet ved relativt høje temperaturer. Traditionelt bruges Lb. helveticus ikke meget i faste og halvfaste oste, der bli-

Lb. helveticus stimulerer syrningskulturen Tidligere undersøgelser har vist, at der kan være vekselvirkning mellem almindelige starterkulturbakterier og Lb. helveticus, som øger ostesmagens kompleksitet, men dette er endnu ikke blevet undersøgt tilbundsgående

MÆLKERITIDENDE 2006


Lactobacillus helveticus dyrket på MRS agar (til venstre), hvor den danner store hvide runde kolonier. Forstørres Lb. helveticus 100 gange ses en tydelig stavformet morfologi, hvor bakterierne ligger parvis (til højre). (Ardö & Pettersson, 1988). Den kraftigt forøgede frigørelse af aminosyrer stimulerer starterbakterierne. For eksempel opbruges den øgede mængde af aminosyren arginin, hvilket giver et større energipotentiale i form af ATP, som kan anvendes af bakterierne. Der er også stammer af Lb. helveticus, der er gode til at danne naturlige antimikrobielle stoffer (f.eks. helvetin), som kan tænkes at have betydning for ostemodning og smagsdannelse, herunder stimulere autolyse af starterkulturbakterier og hæmning af uønsket mikrobiel aktivitet, som ellers kunne have ført til smags-, konsistensog/eller strukturfejl i ost. Stammen gør en forskel Herudover er det vist, at visse Lb. helveticus stammer kan danne både D- og L-laktat (højre- og venstrechiraldrejet mælkesyrerest). D-laktat er mindre opløseligt i ostens komplekse medium end L-laktat, og D-laktat kan derfor danne uønskede kalcium-laktatkrystaller i unge oste, som især fremmes på grund af det i forvejen høje niveau af aminosyrer. Stammer, der bruges i ost, skal således helst vælges blandt de kulturer, der ikke producerer D-laktat. Der er således flere resultater fra tidligere undersøgelser – ikke mindst de to tidligere nævnte FØTEK projekter, der tyder på, at Lb. helveticus er i stand til at påvirke ostemodning, konsistensudvikling og smagsdannelse i oste på flere forskellige måder. Dog

MÆLKERITIDENDE 2006

er de egenskaber, som har potentiale til at forbedre eller forværre forskellige aspekter i oste, meget lidt undersøgt i forskellige stammer af Lb. helveticus. Kulturer på markedet og andre stammer vil blive indsamlet og molekylærbiologiske metoder vil blive brugt til at screene og vælge forskellige stammer ud til de videre forsøg. Biokemisk karakterisering Første trin i projektet er at isolere termofile bakterier (forhåbentligt Lb. helveticus) fra flere forskellige faste kommercielle oste produceret med Lb. helveticus, og at undersøge disse oste for stoffer fremkommet under modningen dvs. peptider, aminosyrer og aromakomponenter. Hertil bruges traditionelle biokemiske separations- og identifikationsmetoder (affinitets-, ionbytnings- og omvendt-fase-kromatografi, FPLC, HPLC, MS, GC og elektroforese), der allerede forefindes på Institut for Fødevarevidenskab, KVL. Endvidere vil metoder til kvantitativ analyse af relevante aromakomponenter blive udviklet. Nøgleenzymer Resultaterne fra ovennævnte undersøgelser bruges til at identificere dels hvilke enzymsystemer, der står bag ostemodningen, og som har indflydelse på smagsudviklingen, men også enzymer, der er ansvarlige for ostefejl (se tabel 1). Særligt interessante er de enzymer, der enten bidrager til dannelse af specifikke

NR. 8

191


ønskede eller decideret uønskede egenskaber i ost. Disse enzymer vil kunne benyttes som kriterier for udvælgelse eller frasortering af kulturer og stammer af Lb. helveticus, og vil derfor blive undersøgt nærmere. Til undersøgelse af enzymerne vil vi bruge forskellige metoder til at bestemme aktivitet og specificitet. Metoderne inkluderer enzymatiske assays med naturlige og kunstige substrater, enzymkinetik, immunologi og kromatografi. Genomet er sekventeret Genomet af en Lb. helveticus-stamme er blevet sekventeret af University of WisconsinMadison, USA i samarbejde med Utah University, USA (materialet er dog endnu ikke publiceret). Sekvensen vil være et nyttigt redskab i studierne af stammernes forskellige enzymsystemer og muliggør brugen af genprober og fluoroscerende substrater/produkter til karakterisering af forskellige Lb. helveticus kulturer. I projektet vil vi derfor samarbejde

Enzymer

med gruppen i USA for at bestemme gener, som koder for nøgleenzymer, hvorved et antal kulturer af Lb. helveticus vil blive nøje karakteriseret. Herudover planerer vi også i samarbejde med gruppen i USA at undersøge synergistiske effekter mellem Lb. helveticus og starterbakterierne samt anden medfølgeflora. Ostningsforsøg Udvalgte karakteriserede Lb. helveticus stammer vil blive brugt i ostningsforsøg, som udføres i samarbejde med Arla Foods og Thise Mejeri. Ostene analyseres for kaseiner, peptider, aminosyrer, aromakomponenter og andre interessante metaboliske komponenter, enzymer samt for kemisk og mikrobiel sammensætning. Resultaterne skulle gerne ende op med at vise hvilke effekter, Lb. helveticus kan formidle i faste og halvfaste oste, og hvilke enzymer der står bag effekterne. Endelig vil ostningsforsøgene kaste lys over hvilke kulturer af Lb. helveticus, der er gode sammen med

Forventet rolle

Proteinnedbrydning og aminosyrefrigørelse a. Proteaser (mindst to forskellige) b. Aminopeptidaser, PepN, PepX, etc. c. Fosfataser

a. Accelereret modning, dannelse af bitter smag, konsistensforandringer b. Fjernelse af bitter smag, accelereret aromadannelse, konsistensforandringer c. Accelereret peptidnedbrydning, konsistensforandringer, energi

Aroma fra aminosyrenedbrydning a. ArATase, BcATase, MetAT, AspAT a-ketosyredekarboxylaser, dehydrogenaser, asperginase, etc. b. GDH, Glu syntetase, etc c. Missing links

a. Aromadannelse b. Regenerering af co-substrat til smagsdannelse, pH-regulering c. Regulering af smagsdannelse

Anden smagsudvikling a. Esteraser b. Thr-aldolase c. Ser, Thr, Cys-dehydratase d. Arg/Orn anti-porter; Arg deaminase, etc.

a. Smag og aroma b. Aroma c. Pyruvat, energi d. pH-regulering, energi (ATP)

Enzymatiske ostefejl a. L/D-laktate racemase, D-laktase b. Tyrosinase c. Decarboxylaser

a. Krystaldannelse b. Misfarvning c. pH-regulering, luftdannelse

Tabel 1. Enzymer fra Lactobacillus helveticus med forventet indflydelse på ostekvaliteten.

192

NR. 8

MÆLKERITIDENDE 2006


og stimulerer aromadannelse i udvalgte starter- og modningskulturer. Valg af stammer til forskellige effekter Projektet vil som det første af sin art angive retningslinier for, hvorledes det er muligt at anvende kulturer af Lb. helveticus til produktion af lavfedtholdige faste og halvfaste oste med forbedrede smags- og konsistensegenskaber. En screening af forskellige stammer og kulturer vil opbygge et bibliotek over hvilke mikrobiologiske og enzymatiske karakteristika, der er påkrævet for at opnå nye ønskede egenskaber. Der fokuseres også på de parametre, der er vigtige at kontrollere for at undgå uønskede egenskaber. Dette vil udmunde i en beskrivelse af en række kommercielle Lb. helveticus-kulturer, der er karakteriserede og anvendelige til brug i produktion af faste og halv-faste oste. Netværksdannelse Samarbejdet mellem KVL, gruppen i USA og dansk mejeribrug gør det muligt at føre arbejdet med forskning indenfor smagsdannelse i ost samt styring og acceleration af modningen et langt stykke fremad, samtidig med at udvikle et frugtbart netværk. På den baggrund vil de enkelte mejerier have adgang til en teknologisk platform, der muliggør egen efterfølgende produktudvikling på de enkelte mejerier.

Referencer Ardö, Y., Larsson, P.O., Lindmark Månsson, H. & Hedenberg, A (1989). Studies of peptidolysis during early maturation and its influence on low-fat cheese quality. Milchwissenschaft 44, 485-490. Ardö, Y., Madsen, J. S., & Tähtinen, H. M. (2003). Forbedring af konsistensen i lavfedtholdig 20+ ost ved accelereret nedbrydning af peptider til aminosyrer. Mælkeritidende 19, 444-448. Ardö, Y. & Pettersson, H. (1988). Accelerated cheese ripening with heat treated cells of Lactobacillus helveticus and a commercial proteolytic enzyme. Journal of Dairy Research 55, 239-245. Ardö, Y., Thage, B. V., & Madsen, J. S. (2002). Dynamics of free amino acid composition in cheese ripening. Australian Journal of Dairy Technology 57, 109-115. Tähtinen, H. M. & Ardö, Y. (2002). Robust aminopeptidases from heat-treated Lb. helveticus CNRZ303: Properties of significance to cheese ripening. Australian Journal of Dairy Technology 57, 108. Thage, B. V., Houlberg, U., & Ardö, Y. (2004). Amino acid transamination in permeabilised cells of Lactobacillus helveticus, Lb. paracasei and Lb. danicus. Journal of Dairy Research 71, 461-470. ■

Projektgruppen består af (fra venstre) professor Jeff Broadbent fra Utah University (USA), Ph.d.-studerende, civilingeniør Marie P. Jensen fra Mejeriteknologi, IFV, mejeriingeniør Janne Kristensen fra Thise Mejeri, professor James Steele fra University Wisconsin-Madison (USA), professor Ylva Ardö (projektleder) fra Mejeriteknologi, IFV, sektionschef Søren K. Lillevang, ph.d. Mette Bakman og sektionschef, ph.d. Connie Benfeldt fra Arla Foods Innovation i Brabrand, lektor Finn K. Vogensen fra Fødevaremikrobiologi, IFV samt Mikael Agerlin Petersen fra Kvalitet og Teknologi, IFV. Ikke med på billedet er Post-doc. Camilla Varming fra Kvalitet og Teknologi samt laboratoriefunktionær Mona Østergaard, Mejeriteknologi, IFV.

MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 8

193


Mejeribrugets Forårsseminar 2006

Simply the best!

194

NR. 8

Der var ikke meget Tina Turner over Mejeribrugets Forårsseminar, men titlen på hendes største hit kan meget passende være min samlede vurdering af de mange interessante foredrag, der for nylig blev holdt i Dalum Landbrugsskoles Festsal. Emnet for dette års seminar var modning og holdbarhed. I virkeligheden er det to sider af samme sag, men det tænker nok de færreste over. Det giver derfor megen mening at få emnet bragt ind i en ramme, og få det belyst fra forskellige synsvinkler. Fjorten foredragsholdere fra KVL, Danisco, Danmarks Jordbrugsforskning, Arla Foods, Århus Universitet, Lunds Universitet, og Chr. Hansen fremlagde resultaterne af deres undersøgelser, analyser og konklusioner heraf med hensyn til modning og holdbarhed. Men de enkelte indlæg skal bindes sammen til en helhed, hvis det skal give mening. Det gjorde Børge K. Mortensen med vanligt overblik over komplicerede problemstillinger og via sit netværk at sammentroppe begavede folk og ikke proselytter. I bund og grund er jeg ligeglad med, om forskningsresultaterne er opnået i et samarbejde mellem KVL, DTU eller andre danske universiteter og institutioner, der beskæftiger sig med fødevareforskning og -udvikling, eller om vi er gået over sund og bælt for at inddrage Lunds Universitet i de forskningsprojekter, der tjener mejeribruget, osv. Jeg er derimod ikke ligeglad med, hvem der betaler for disse undersøgelser. For en halv snes år siden fik jeg at vide, at Mejeriforeningen betalte en betydelig sum til forskning. Min umiddelbare reaktion var, at hvis den

kan gøre det, har Mælkeritidende også et ansvar for at bringe forskernes resultater til læsernes kendskab. Det har vi gjort siden. Om læserne af Mælkeritidende springer de sider over eller nærlæser dem, vedkommer ikke mig. Det er deres sag. I de mange år, jeg har deltaget i Mejeribrugets Forårsseminar/Mejeriingeniørernes Efteruddannelses Kursus kan jeg ikke huske, at jeg har oplevet, at seminaret er blevet afviklet over et så visionært og relevant emne, som tilfældet var i år. De kompetente foredragsholdere ramte ikke alle mig med deres budskaber. Det er ikke deres fejl. Det tilkommer ikke mig at dele stjerner ud, men ud fra andre deltageres udtalelser kan jeg kun slutte, at de også fik et maksimalt udbytte af de to dage. Til dig, der ikke deltog, vil jeg sige, • At det var synd, at du ikke havde mulighed for at deltage. Du missede en enestående chance for at blive klogere. Måske den eneste faglige. Med garanti er Mejeribrugets Forårsseminar den mest veltilrettelagte, velforberedte og mest afpassede efteruddannelse, som kan tilbydes mejeriingeniører i Norden. • Emnet blev belyst i alle dets facetter. • Fremlæggelserne var i topklasse – og på en måde, så alle forstod det. • Det vigtigste er nok, at resultaterne kan bruges af alle og stilles frit til rådighed. I dansk mejeribrug har vi siden Ruder Konge var Knægt haft tradition for, at primær producenterne, maskinfolkene og de der fremstiller hjælpestofferne, har delt deres erfaringer i mellem sig. Sådan har det været i Danmark, og ikke andre steder. Ingen hemmelighedskræmmeri. Derfor Danmarks flotte placering på den internationale mejeriscene. Glæd dig til næste års Forårsseminar! per

MÆLKERITIDENDE 2006


Kort fortalt Tetra Pak køber CPS Tetra Pak og amerikanske Carlisle har opnået enighed om, at Tetra Pak opkøber Carlisle- koncernens forretningsområde for pulver- og osteprocesudstyr, Carlisle Process Systems (CPS). Tetra Paks opkøb, der skal godkendes af diverse konkurrencemyndigheder, forventes at være afsluttet inden 31. december 2006. Tetra Paks hensigt med opkøbet er at udvide Tetra Pak Processing Systems muligheder for at tilbyde hele procesløsninger inden for osteog mælkepulverproduktion på flere internationale markeder bl.a. det amerikanske.

Uhrenholt utilfreds med årsresultat Uhrenholts seneste årsregnskab viser et overskud på 27 mio. kr. Det giver efter skat 17,9 mio. kr. i overskud ud af en samlet omsætning på godt fire mia. kr. Koncernen er utilfreds med resultatet og har derfor omstruktureret koncernen, så der fremover bliver en mere effektiv ledelse af virksomhedens fødevareområder. Regnskabet dækker en ni måneders periode for Emborg Foods og en 15 måneders periode for den oprindelige Uhrenholt-koncern, fra før opkøbet af Emborg.

Arlas produkter. Reaktionen fra forbrugerne er foreløbig positiv.

Arla Foods vil i øvrigt fremover ændre sin markedsføring i området. Blandt andet ønsker koncernen at sponsere humanitære projekter - som hjælp til handicappede børn, kræftpatienter og sultende. Desuden har Arla besluttet at støtte aktiviteter,

=:ENFN==:GG>EL>L<>GM>KL§@>K

F^c^kbm^dgbd^k( Ikh\^lm^dgheh` =ZenfN]]Zgg^el^l<^gm^kl·`^k^ge¶k^kmbeng]^koblgbg`bg]^g_hk f^c^kb[kn`^mln]]Zgg^el^k'Ng]^koblgbg`^g_hk^`„kbfh]^kg^h` li¶g]^g]^ehdZe^k%]^k`bo^k_bg^kZff^k_hk^mZdmbomh``h]m ng]^koblgbg`lfbec·' DoZeb_bdZmbhg^k  =^kdk¶o^l%Zm]naZk^mlo^g]^[k^olhff^c^kblm%lZfm^g  n]]Zgg^el^lhff^c^kbm^dgbd^k^ee^kikh\^lm^dgheh`  :_lenmm^mi¶]Z`h`bdnf^k^g_hk]^e%f^gbg`^g[^mbg`^el^  Fbg'.„klk^e^oZgm^kao^kol^k_Zkbg`o^]Zgl¶mm^el^g Ldhe^gmbe[r]^k]b` >mli¶g]^g]^h`l^eolm¶g]b`mch[%aohk]n[„]^ldZeZk[^c]^i„^`^g a„g]h`b^mlg¶o^kmlZfZk[^c]^f^]ldhe^gl·okb`^f^]Zk[^c]^k^' Lmbeebg`^gbg]^[¶k^klmhk^i^klhgeb`^h`_Z`eb`^n]]Zgg^el^lfneb`a^]^k' E·g&h`Zgl¶mm^el^l_hkahe] E·gb_·e`^`¶e]^g]^ho^k^gldhflm'=^k^k^gik·o^mb]i„+„k' G¶kf^k^hierlgbg`^k Aobl]n·gld^kr]^keb`^k^hierlgbg`^khfch[[^m%dZg]nk^mm^a^go^g& ]^el^mben]]Zgg^el^le^]^kIZneLm^bgC^gl^gi„me_'/,*,+)-,^ee^k ^&fZbe3ilc9]Zenfn\']d :gl·`gbg` Ldkb_meb`Zgl·`gbg`o^]eZ`mdhibZ_^dlZf^gl[^oblh`k^e^oZgm^ i^klhgeb`^iZibk^kldZeo¶k^ldhe^gba¶g]^l^g^lm]^g.'fZc+))/' Mbemk¶]^el^ *'cngb+))/^ee^k^_m^kZ_mZe^'

Comeback i Mellemøsten Mejeriprodukter fra Arla Foods har fået et comeback i 3.000 butikker og supermarkeder i Mellemøsten. Samtidig har Arla modtaget en bekræftelse fra 31 af sine største detailhandelskunder i Saudi Arabien, om at de sætter produkterne tilbage på hylderne. Før boykotten solgte 50.000 butikker og supermarkeder

MÆLKERITIDENDE 2006

EZg][kn`lo^c..Ù.+/)H]^gl^LÙMe_'/,*,+)-, ppp']Zenfn\']d =ZenfN]]Zgg^el^l<^gm^kknff^k?rgl;Z`^kldhe^&?rgl Ahm^e&h`K^lmZnkZgmldhe^&=ZenfM^dgbld^@rfgZlbnf& F^c^kb[kn`^mlN]]Zgg^el^l\^gm^k&Lr]]ZgldChk][kn`l& \^gm^kh`^k^g]^eZ_>kao^kolZdZ]^fb^m?rg'Ldhe^gaZk \bkdZ*)))„kl^e^o^kh`*1)f^]Zk[^c]^k^'

NR. 8

195


Afdelingsleder for APV a/s Service Center Brændstrup (tidligere Arla Foods)

Hans Oluf Clausen har den 3. maj 2006

40 års jubilæum. I den anledning vil det glæde os at se kollegaer, venner og forretningsforbindelser til reception onsdag den 3. maj 2006 - kl. 15 - 18 på Hotel Rødding, 6630 Rødding. Ole Poulsen APV

der kan skabe større forståelse mellem verdens religioner og kulturer.

Biodynamisk fra Naturmælk Den 1. maj lancerer Naturmælk en ny biodynamisk gårdmælk i to varianter; minimælk og en mælk med naturligt fedtindhold. Mælken kommer fra Langmosegård ved Tønder. Den nye mælk får det biodynamiske garantistempel ”Demeter”, som angiver, at landmanden skal leve op til en lang række særlige produktionskrav, der er strengere end til økologisk mælkeproduktion. Den særlige biodynamiske produktionsform har sit udspring i teorier af Rudolf Steiner, der nok er mest kendt fra Rudolf Steiner Skoler og børnehaver.

Opsigelser på Bislev Mejeri 50-55 ud af 160 medarbejdere på Arla Foods Bislev Mejeri opsiges

196

NR. 8

som følge af boykotten i Mellemøsten. Det er resultatet af drøftelser mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og fagforeningerne 3F og DFF/DMF (Dansk Funktionær Forbund og Danske Mejeristers Fagforening), meddeler Arla. Selvom boykotten fra religiøs side er ophævet, forventes Bislev Mejeri ikke at nå op på fuld produktion inden for en overskuelig fremtid. Det er aftalt, at medarbejderne får en fratrædelsesgodtgørelse, der afhænger af deres anciennitet.

50 år med overskud FOSS fejrer sit 50 års jubilæum med rekordoverskud. Overskud før skat steg 15% til 189 mio. kr. på måling af fødevarekvalitet. I 2005 blev omsætningen 1.251 mio. kr., overskud før skat 189 mio. kr. og overskud efter skat 129 mio. kr. FOSS fejrer i 2006 sit 50 års jubilæum under sloganet ”Fifty and First”. Det sker bl.a. med 17 kundekonferencer verden over og med konkurrencer blandt kunder og udfordringer til de studerende.

mio. kroner fra regionale kilder, Stålcentrum og værdien af de deltagende virksomheders indsats. Teknologicentret, som hedder Stålcentrum-RTC, har dermed godt 5 mio. kroner til aktiviteter i 2006. Målet er at styrke en meget stor del af dansk erhvervsliv, idet fødevareindustrien og tilhørende leverandører står for 25 % af Danmarks arbejdspladser. Den danske eksport af maskiner og udstyr til fremstilling af fødevarer er på cirka 6,5 mia. kroner om året. På www.staalcentrum.dk kan interesserede hente flere oplysninger.

Bornholm vandt - igen For sjette år i træk har Producentforeningen af Danablu og andre Specialoste kåret Danablu oste fra Bornholms Andelsmejeri til bedste blåskimmelost i Danmark.

»Mejeristhuset«!

Ostehandlerne i nyt samarbejde Ostehandlerforeningen for Danmark går i samarbejde med Danske Slagtermestres Landsforening, så slagterne fremover fra deres sekretariat i Odense skal yde bistand til ostehandlerne. Bl.a. skal slagtermestrene fremover hjælpe ostehandlerne med markedsføring. De to brancheforeninger fortsætter som selvstændige organisationer.

Nyt stålteknologicenter Med en bevilling på 2 mio. kroner fra Videnskabsministeriet til et nyt teknologicenter er virksomhedsnetværket Stålcentrum rustet til at udbygge Danmarks styrkeposition inden for fremstilling af maskiner og udstyr til fødevareproduktion. Bevillingen suppleres af i alt ca. 3

Følgende perioder er ledige i 2006. 23.-30. april 3.-7. september 10.-14. september 22. oktober-9. november 26.november-31. december Udlejning af ugerne i højsæsonen er sket efter sædvanlig praksis via lodtrækning. Hjælpefondens bestyrelse

MÆLKERITIDENDE 2006


Økologiske gårde med køer på græs Ifølge økologi-reglerne skal økologiske køer gå på græs i mindst 150 dage om året. Derfor lukker 46 økologiske gårde køerne ud og gæsterne ind søndag den 23. april kl. 12. Det er andet år i træk, at økologerne holder åbent hus for at fejre, at køerne kommer på græs. Sidste år var køerne noget af et trækplaster, og tilskuerne kunne glæde sig over køernes overstadighed ved at være sluppet ud i det fri. Bag Øko-dagen står de økologiske mejerier Naturmælk, Arla, Thise, Øllingegård og Osted Mejeri i samarbejde med Økologisk Landsforening. De økologiske gårde kan findes på www.okologi.dk.

Membrankursus i Lund 2006 Kurset ”Membranprocesser - teori och tillämpning” arrangeres af Cen-

trum for Membranteknik ved Lunds Tekniske Højskole i foråret 2006. Kurset henvender sig især til personer, der arbejder inden for industrien og er for såvel nybegyndere som de erfarne brugere af membranteknik. Kurset giver grundlæggende kundskaber om de mekanismer, der styrer forskellige membranprocesser. På kurset behandles de problemer, som kan opstå i et membrananlæg - samt hvordan disse kan løses. Kurset finder sted den 9.-10. maj 2006 på Häckeberga Slot (15 minutters kørsel fra Sturup Flyveplads eller 30 minutter fra Malmö til Lund). På www.cmt.lth.se og www. chemeng.lth.se/membran kan interesserede hente flere oplysninger.

IDF seminar om syrnede mælkeprodukter IDF afholder i 2006 en uges symposium om: “Scientific and Technological Challenges in Fermentet

Personalia 60 år

75 år

Afdelingsleder Erling Thyrsted, Fredericia, fyldte den 16. april 60 år.

Fhv. distriktschef Orla Bolvig Jensen, Kolding, fylder den 11. maj 75 år.

75 år

80 år

Fhv. arbejdsleder Villy Egon Jensen, Brabrand, fylder den 30. april 75 år.

Fhv. mejerichef A. Kragh Olesen, Avlum, fylder den 7. maj 80 år.

75 år

80 år

Fhv. forvalter Søren O. Sørensen, Hobro, fylder den 2. maj 75 år.

Mejeriingeniør Aage Jensen, Risskov, fyldte den 13. april 80 år.

75 år

Nyt job

Mejeriingeniør Flemming H. Gustavsen, Vordingborg, fylder den 6. maj 75 år.

Pr. 15. juni 2006 tiltræder Peter Sonne stillingen som produktionschef på Branderup Mejeri, hvor han afløser Flemming Bundesen, der er

MÆLKERITIDENDE 2006

Milk”. Symposiet finder sted i Sirmione i Italien fra 15.-19. maj. Der bliver for tiden lanceret mange nye syrnede mælkeprodukter med forskellige helseprofiler. Og netop dette tema bliver behandlet på symposiet. Der bliver også sat fokus på ny teknologisk og videnskabelig viden inden for området. På www. fil-idf.org kan interesserede hente flere oplysninger.

Fluor i mælken Et nyt forsøg i Sverige skal vise, om førskolebørn får sundere tænder af at drikke mælk tilsat fluor. I Sverige har hver anden fireårig nemlig hul i tænderne, skriver LandbrugsAvisen. Børnene i en række udvalgte børnehaveklasser skal i en periode drikke mælk, der er tilsat fluor og nyttige bakterier. Efterfølgende skal en undersøgelse så vise, om fluortilsætningen har effekt.

ansat som mejerichef på Christiansfeld Mejericenter. Peter Sonne, som er 32 år og har en uddannelse som mejeriingeniør, kommer fra en stilling som Project Manager på Stourton Mejeri, Arla Foods i England. Vi ønsker Peter tillykke med de nye udfordringer.

Norrmejerier får ny direktør Svenske Norrmejeriers vicedirektør Bo Rasmussen efterfølger Olof Wallin på posten som administrerende direktør fra den 1. maj i år.

Administrationsleder og forvalter Bent Nielsen fylder 60 år Bent startede ved mejeribruget i 1960 på Høgsholt Mejeri, siden

NR. 8

197


blev han mejerist i 1965. I 1971 blev Bent færdig som mejeritekniker. Frem til 1971 arbejdede Bent på Ådal Mejeri og Egtved Mejeri. Herefter startede han som forvalter på Grindsted Mejeri, hvor han arbejdede til 1993, da mejeriet lukkede, herefter arbejdede Bent på Tistrup Mejeri frem til 2000. Igennem sin tid på Grindsted og Tistrup Mejerier brugte Bent, ved siden af sine linieopgaver, også sin evne til at få svære ting til at lyde lette, og det at han er god til at tale med folk på alle niveauer, til deltagelse i en række projekter på tværs af mejerierne. Projekterne var hovedsageligt af EDB-mæssig

karakter, som Bent helt fra computerens start viste at han havde flair for. Bent har været med til at igangsætte: mælkebalancesystem, mark lønsystemet, flere udbyttestyringssystemer og et SAP-system. Fra 2000 og frem til 1/1-2006 har Bent haft kontakten til landmændene som regionschef for region øst, hvorigennem han igen kunne bruge sine evner til at tale med folk på alle niveauer. I dag arbejder Bent på Tistrup mejeri, hvor han tager sig af de administrative og mange andre opgaver. Bent holder sin fødselsdag sammen med sin kone Grethe, og de er bortrejst på dagen.

Foreningsnyt Dansk Mejeristforenings Ulykkesforsikring Ulykkesforsikringen har afholdt repræsentantskabsmøde på Hotel Hedegården i Vejle den 4. april. Formanden Lars Schmidt bød velkommen, hvorefter Bendt Skov Jensen valgtes som dirigent. Beretning 2005 i uddrag 2005 har på mange måder været et roligt år for Ulykkesforsikringen. Vi har gennem de seneste år haft en borgerlig regering, der har ført en stram økonomisk politik, og det har betydet, at de forhold vi har at arbejde under, er meget stabile. Dette kan dog lynhurtigt forandre sig, vi behøver blot at tænke på, hvilket postyr de famøse tegninger i Jyllands Posten har bragt med sig. Når vi har nævnt, at vi har stabile økonomiske forhold, betyder det også, at vi har forholdsvis nemt ved at forudberegne vore indtæg-

198

NR. 8

ter, idet renteniveauet ligger meget lavt, og vi kommer vel næppe under det nuværende niveau. Her kan vi nævne, at vi gennem de sidste 10 år har måttet konstatere at vore renteindtægter er faldet med over 30.000 kr. til nu knap 74.000 kr. mod 107.000 kr. i 1995/96, og dette beløb var endog større i tidligere tider. Vi er her bundet op på vore vedtægter, der foreskriver at formuen anbringes i bank eller obligationer, og vi har gennem en årrække måttet se, at den ene store portion af vore obligationer efter den anden, bliver udtrukket.

Dødsfald Fhv. transportchef i Mejeriselskabet Danmark Hans L. Andersen er afgået ved døden 90 år gammel.

Dødsfald Fhv. assistent på Statens Mejeriforsøg mejeriingeniør Dorf Søndergaard Thomsen, Hillerød, er afgået ved døden 77 år gammel.

Dødsfald Fhv. mejeribestyrer T.A. Tanderup, Brande, er afgået ved døden 90 år gammel.

Her var 2005 ingen undtagelse, og vi har måttet konstatere at selv 5 % obligationer blev tilbagekøbt i stor stil. Vi har altid købt ind til under kurs 100, og har også solgt nogle gange, når kurserne har været tilstrækkelig høje. Det har dog betydet, at vi nu er nede på at have knap 5 % i renteindtægt af formuen mod tidligere 8-10 %, hvilket selvfølgelig kan mærkes. Når vi kan se, at vore renteindtægter er på det laveste niveau gennem mange år, er det også bydende nødvendigt at vore omkostninger holdes i ave. Når vi senere kommer til at gennemgå regnskabet vil I se, at disse er faldet gennem flere år, og vi skal helt tilbage til regnskabsåret 1988/1989 for at finde et lavere omkostningsniveau. I denne forbindelse skal vi opfordre alle vore forsikringstagere til at indbetale deres præmier til den på girokortet angivne frist, idet vi har forholdsvis mange, der både skal have en eller endog to rykkere før betaling sker. Medlemsforhold For første gang siden årtusindskiftet har vi måttet konstatere en mindre tilbagegang i antallet af forsikrede. Vi har selvfølgelig hvert år nogle få personer, der melder sig ud, og der

MÆLKERITIDENDE 2006


er også nogen der afgår ved døden. Disse frafald skulle jo gerne opvejes af nytegninger, men her er vi oppe imod store selskaber, der kan markedsføre sig via store reklameoffensiver gennem såvel dagblade som gennem TV. Disse store selskaber tilbyder i dag forsikringstagerne en total løsning med at samle alle forsikringer et sted, hvilket gør at prisen for den enkelte forsikring bliver meget uoverskuelig. Udbyderne af disse tilbud spænder vidt, fra fagforeninger over banker til dagligvarebutikker som brugsen eller COOP, så der er mange, der gerne vil have en bid af kagen. Vi har nu 278 forsikrede under 67 år, hvilket er en stigning på 2 personer, hvilket dog ikke kan opveje tabet af 5 forsikrede personer i gruppen over 67 år. Af disse er der 4, der er afgået ved døden i årets løb, og en person er blevet udmeldt. I gruppen under 67 år er 8 personer udmeldt, heraf 2 på grund af restancer, der er 10 nytegninger, og 4 personer der har forhøjet deres dækning. I årets løb er der ikke overført nogen forsikringstagere fra gruppen under 67 år til gruppen over, hvilket så naturligvis vil medføre en nedgang i den ældre gruppe, når der er nogle der falder bort. Hvis vi ser lidt på porteføljen, som jo egentlig er det bedste udtryk for vore aktiviteter, er der på dødsfaldsdækningen sket et fald fra 87.796.000 kr. til 86.526.000 kr. eller omregnet i % 1,4. På invaliditetsdækningen er stigningen fra 226.190.000 kr. til 227.790.000 eller 0,7 %. Antal forsikrede med tandskadedækning er uændret på i alt 284 personer. Det betyder, at vores samlede portefølje er steget med 330.000 kr., hvilket vil sige stort set uændret. Genforsikringsforhold Sammenarbejdet med Codan foregår i dagligdagen på en god og fornuftig måde, dog kunne vi godt ønske os en kortere reaktionstid på nogle af vore henvendelser til dem.

MÆLKERITIDENDE 2006

Skader I 2005 er der i alt anmeldt 8 skader hvoraf 3 skal tages op senere når situationen er konstant, her er der tale om 3 mindre invaliditetsskader. 3 er afsluttet i årets løb, 1 uden udbetaling. 2 er efterfølgende kommet til udbetaling i begyndelsen af 2006. 1 skade fra 2003 blev afsluttet i 2005. I alt er der udbetalt 79.400 kr. Samarbejdspartnere Vi bruger stadig RSM plus som revisionsfirma, og trods afstanden til Århus har vi ingen intentioner om at skifte, idet vi får en god service, her sker der dog det, at pr. 1. maj går Poul Erik Vestergård på pension, så vi må håbe at den der overtager hans plads kan fortsætte med at hjælpe os på samme gode måde. Til revisionen deltager også altid

vores næstformand, så vi altid er 2 personer i vort selskab, der er godt orienteret omkring hele selskabets drift. Næstformanden har til jeres oplysning ligeledes en kopi af hele vores EDB program liggende som sikkerhedsbackup. Som bankforbindelse bruger vi stadig Frørup Andelskasse, hvilket gennem de seneste år har vist sig at være en god og billig forbindelse for os. Til slut skal der lyde en tak til Mælkeritidende for god reklame for vores selskab, ligeledes tak til personalet på Det Gamle mejeri, de er altid villige til at orientere om vores tilstedeværelse. Til bestyrelsen vil jeg gerne sige tak for loyalt og godt samarbejde, og også repræsentantskabet skal have en tak for at være gode ambassadører.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2005 Forsikringsvirksomhed Præmieindtægter Invaliditetserstatning udbetalt Invaliditetserstatning modtager fra Codan Tandskadeserstatning modtaget af Codan Tandskadeserstatning udbetalt Genforsikringspræmie Lægeerklæring Genforsikringspræmie regulering 2005 Administrationsomkostninger Resultat af forsikringsvirksomhed

2005 229.053 -74.000 74.000 5.400 -5.400 -183.631 0 -4.130 -66.461 -25.169

2004 134.677 -72.000 92.789 0 -20.789 -179.501 -124 -6.604 -71.252 -122.804

Årets resultat

74.713 10.254 432 85.399 60.230

77.145 42.372 0 119.517 -3.287

Der foreslås anvendt således Årets resultat Overført reserver

60.230 60.230

-3.287 -3.287

Investeringsvirksomhed Finansielle indtægter Kursgevinst og -tab Udlodning LEC

NR. 8

199


Valg Der var genvalg af Leo Berwald, Thorkild Friis, E. Waagner Nielsen samt Lars Schmidt til bestyrelsen. Steen Ålund Olsen genvalgtes som suppleant. Lars Schmidt genvalgtes som formand, og efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Bendt Skov Jensen som næstformand og Leo Berwald som sekretær. Regnskab Regnskabet, der udviste et overskud på 60.230 kr. blev gennemgået, uden at det gav anledning til bemærkninger. Debat Der blev forespurgt til muligheden af at lade indbetalingerne overgå til PBS, hvilket bestyrelsen lovede at tage op i årets løb. Bestyrelse Formand Lars Schmidt, Kogsbøllevej 62, 5871 Frørup. Næstformand Bendt Skov Jensen, Engsøparken 11, 7200 Grindsted. Sekretær Leo Berwald, Tyttebærvej 32, 6920 Videbæk. Villy Falk Byrgesen, Duevej 7, 8500 Grenå. Thorkild Friis, Overmarken 10, 6670 Holdsted. E. Waagner Nielsen, Smedegade 12, 3500 Værløse. Verner Ø. Mortensen, Borupvej 80 – 84, 3330 Gørløse. Repræsentanter Bent I. Hansen, Møgelbjergparken 32, 8500 Grenå. Keld Mark Christensen, Skyttehusvej 9, 5330 Munkebo. Martin Jensen, Hoppevænget 44, 9230 Svenstrup. Søren Steen Jensen, Frejasvej 4, 7600 Struer. Karsten Færch Larsen, Beltoftvej 4, Lundby, 9240 Nibe. H. J. Vedel Olsen, Kagerup bakken 11, 3200 Helsinge. Steen Ålund Olsen, Rulkedalen 16, 5260 Odense S.

200

NR. 8

Balance pr. 31. december 2005 Aktiver Investeringsaktiver Andre finansielle investeringsaktiver Obligationer Andre aktiver Bankindestående

Aktiver i alt Passiver Egenkapital Grundfond Reservefond Årets resultat Gældsforpligtelser Anden gæld

Passiver i alt

2005

2004

1.371.556 1.371.556

1.463.407 1.463.407

181.124 181.124

29.043 29.043

1.552.680

1.492.450

750.000 729.950 60.230 1.540.180

750.000 733.237 -3.287 1.479.950

12.500 12.500

12.500 12.500

1.552.680

1.492.450

Østjyllands Mejeristforening Indbyder medlemmer med påhæng til

Virksomhedsbesøg, Torsdag den 18. maj 2006, på det store nye slagteri, Danish Crown, Østbirkvej 2, 8700 Horsens med efterfølgende spisning og bowling, i ”Bowl’n Fun” Strandkærvej 87, 8700 Horsens. Program for arrangementet: kl. 17.00 – 18.30: Besøg hos Danish Crown. kl. 18.45 – 19.00: Egen transport til ”Bowl’n Fun”. kl. 19.00 – 20.00: Spisning, buffet. kl. 20.00 – 21.00: Bowling og Arrangementet slutter. Af pladsmæssige hensyn er deltagerantallet begrænset til 60 personer, og tilmeldingen foregår ud fra ”først til mølle princippet”. Pris for arrangementet, pr. deltager 100,- kr., drikkevarer for egen regning. Tilmelding senest den 10. maj 2006 til: Alex Salling tlf.: 40 34 21 02, e-mail alex.salling@arlafoods.com, eller Bent I. Hansen tlf.: 40 84 25 51, e-mail bent.i.hansen@arlafoods.com.

MÆLKERITIDENDE 2006


Mælkeritidende I/S Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Area Sales Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: martinholst.petersen@dk.chr-hansen.com

Leverandøroversigt Automation

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Teknisk direktør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: ssj@Nordex-Food.dk Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Driftsleder Steen Ditlev Poulsen tlf. 96 52 08 18, e-mail: ditlevpoulsen@adslhome.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@christiansen.mail.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

APV A/S Pasteursvej 1 - 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com Au2mate ApS Holmbladsvej 2 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

FTF-As hovedkontor Snorresgade 15, Postboks 4030 2300 København S. Tlf. 33 32 41 66 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

MÆLKERITIDENDE 2006

SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se

Etikettering

Scanvægt Nordic A/S Johann Gutenbergs Vej 5-9 8200 Århus N Tlf. 86 78 55 00 Fax 86 78 52 10

Emballage

FTFs sekretariat Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

Funktionærernes og Tjenestemændenes FællesArbejdsløshedskasse

Danapak Flexibles A/S Strudsbergsvej 3 4200 Slagelse Tlf. 65 48 00 00 Fax 65 48 00 48 info@danapakflex.com www.danapakflexibles.com

Inddampning og tørring A/S Tetra Pak Dampfærgevej 27-29 2100 København Ø Tlf. 45 25 82 00 Fax 45 87 94 60 Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 Fax 43 73 26 00 Corona@coronapack.dk

Carlisle Process Systems A/S Ryttermarken 8 3520 Farum Tlf. 44 34 99 99 Fax 44 99 99 04 cps@cpspowder.com www.cpspowder.com

Dansk Sække Import A/S Havnegade 5-9 5000 Odense C Tlf. 66 11 58 32 Fax 66 11 83 58

NR. 8

201


Leverandøroversigt Køleanlæg

Lind Industri-Køl A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 75 63 11 12 Fax 74 59 09 76 lc@lind-dk.com www.lind-dk.com

APV A/S Pasteursvej 1 - 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com Cabinplant International A/S Roesbjergvej 9 5683 Hårby Tlf. 63 73 20 20 Fax 63 73 20 00 cpi@cabinplant.com www.cabinplant.com Centrifugeservice ApS Visbyvej 46 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 19 00 Fax 86 80 61 66

Levnedsmiddelslanger

DAMROW A/S Frichsvej 15 DK-8600 Silkeborg Tlf. 75 50 54 99 Fax 75 50 54 89 info@damrowdk.carlisle.com www.damrow.dk

Trelleborg Industri AB Nordre Strandvej 119C2 3150 Hellebæk Tlf. 49 76 27 00 Fax 49 76 27 01

F. H. Scandinox A/S Kærhusvej 4 – Hoven 6880 Tarm Tlf. 75 34 34 34 Fax 75 34 34 35 fhs@fhscandinox.com www.fhscandinox.com

Maskiner og udstyr

G. Salicath & Co. I/S Box 53 - Kærvej 31 DK-6670 Holsted Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk

Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 2610 Rødovre Tlf. 44 57 62 00 Fax 44 57 62 44 Vest: Engvej 9 6600 Vejen alfalaval.dk@alfalaval.com www.alfalaval.com/nordic

202

NR. 8

Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com

NEMCO Machinery A/S NEMCO Emballage A/S Lyngager 13 – 2605 Brøndby Tlf. 43 45 60 00 Fax 43 45 88 29 Jyllandsafd.: Industrivej 16 –18, 8260 Viby J. nemco@nemco.dk www.nemco.dk Olssons-Machinery Stationsvej 10 - Box 27 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@olssons-machinery.dk www.olssons-machinery.dk Primodan Food Machinery A/S Østerled 20–26 4300 Holbæk Tlf. 59 43 14 79 Fax 59 44 22 30

PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 kl@pti-as.dk www.pti-as.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com Westfalia Separator A/S Nørskovvej 1b 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 10 00 Fax 87 94 10 01 Døgnservice: 51 27 23 10

Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk

MÆLKERITIDENDE 2006


Membranfiltrering

APV A/S Pasteursvej 1 - 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com DSS SILKEBORG AS Frichsvej 21 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss-silkeborg.com www.dss-silkeborg.com GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Projektering og anlæg

Rengøring

APV A/S Pasteursvej 1 - 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com

ISS Food Hygiene Vesterløkken 4, 8230 Aabyhøj Tlf. 86 25 20 11 Fax 86 25 29 11 www.iss-foodhygiene.dk

F. H. Scandinox A/S Kærhusvej 4 – Hoven 6880 Tarm Tlf. 75 34 34 34 Fax 75 34 34 35 fhs@fhscandinox.com www.fhscandinox.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

Pumper

Vejeudstyr

Johs. Thornam A/S Hvedemarken 3–5, 3520 Farum Tlf. 44 34 20 40 Fax 44 34 20 79 thornam@thornam.com www.thornam.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

MÆLKERITIDENDE 2006

Totalleverandør

Bizerba A/S Meterbuen 6 –12 2740 Skovlunde Tlf. 44 84 33 99 Tlf. Jylland 86 93 60 45 Scanvægt Nordic A/S Johann Gutenbergs Vej 5-9 8200 Århus N Tlf. 86 78 55 00 Fax 86 78 52 10

NR. 8

203


Mælkeritidende Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 DK-5260 Odense S

Møde- og udstillingskalender

Danmark

Udland

27. april 2006 kl. 10.00 Danmarks Mejeritekniske Selskab og Dansk Fødevare Forum Møde: ”Muligheder og begrænsninger indenfor fødevarelovgivning” Hotel Sabro Kro, Sabro.

15.-19. maj 2006 IDF, Scientific and Technological Challenges in Fermentet milk Sirmione, Italien.

4.-5. maj 2006 Danmarks Mejeritekniske Selskab og Mælkeritidende Studietur til Sverige (Arla Foods, Vimmerby og Skånemejerier, Lunnarp)

Kredsudstillinger

13.-15. oktober 2006 Landsmejeriudstilling Forum, København. 13.-15. november 2007 Landsmejeriudstilling/ FoodTech Scandinavia Messecenter Herning.

Foreningen af mejeriledere og funktionær/Foreningen Danmarks Private mejerier 31. maj 2006 31. januar 2007 6. juni 2007

MT8-2006  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you