Page 1

Dosing Filling Packing

6 Spiser de ost i Kirgisistan? - side 4

20 Nye mejerister - side 8

5 gram salt om dagen - side 10

23. marts 2012 125. 책rgang


Indhold  Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30)

FM søger legater Foreningen af Rejsende Mejeriingeniørstuderende på KU SCIENCE udsender i marts ansøgninger til mejerivirksomheder og håber derved at få tilstrækkelige midler til at kunne støtte de mejeriingeniørstuderende, der vil på en studierelevant rejse eller i praktik i udlandet i 2012. 3

Spiser de ost i Kirgisistan? I 1996 finansierede den schweiziske regering opførelsen af ostemejeriet Dairy Spring i Tiup-dalen i det østlige Kirgisistan for at skaffe afsætning for områdets op mod 2.000 små mælkeproducenter. I 2009 blev Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling medejer af Dairy Spring for at styrke den positive udvikling af området. 4

Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Heidi Christensen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse.

Mød Grunwald på Anuga FoodTec På Anuga FoodTec i Køln sidst i marts vil Grunwald vise flere spændende innovative nyheder inden for fyldemaskiner til bægre og spande. 7

Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.600 eksemplarer (heraf 200 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.224- kr./år inkl. moms. Europa: 1.476,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.668‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

20 nye mejerister fra Kold Fredag den 10. februar 2012 sendte Kold College endnu et hold flyvefærdige mejerister ud til industrien. Ved dimissionsfesten deltog de 20 nye mejerister sammen med familie, venner og Kolds medarbejdere. 8

5 gram salt om dagen De udfordringer saltindholdet i kosten udgør for befolkningens sundhed, var udgangspunkt for et seminar i Danmarks Mejeritekniske Selskab, hvor forskere fra ind- og udland satte fokus på mulighederne for saltreduktion i ost. 10

ISSN 0024-9645 Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

2

MÆLKERITIDENDE 2012

12 Kort fortalt

18 Leverandøroversigt

16 Personalia

19 Mødekalender

17 Foreningsnyt

20 Mejeribrugets Studietur NR. 6


Med økonomiske donationer fra en lang række mejerier og leverandør­ virksomheder var mange mejeriingeniørstuderede i 2011 på studieture og -ophold samt i mejeripraktik i bl.a. Indien, Thailand, England, Canada og USA.

e iørstuderend Mejeriingen e d n se ej R af Foreningen

- søger legater

Legater til udlandsophold

Ansøgninger på vej

Foreningen af Rejsende Mejeriingeniørstuderende (FM) er en primært studenterdrevet forening på KU SCIENCE (Det tidligere KU LIFE og KVL), der hvert år søger legater i fødevare- og mejeriindustrien. De donationer, som ydes, uddeles som legater til studerende, der gennemfører mejeripraktik i udlandet og til mejeriingeniørstuderende, som ønsker at gennemføre studieophold, studierejser eller lignende i udlandet.

FM udsender i marts måned ansøgninger til mejerier og disses leverandørvirksomheder og håber derved at få tilstrækkelige midler til at kunne støtte de mejeriingeniørstuderende, der vil på en studierelevant rejse eller i praktik i udlandet her i 2012. Det skal fremhæves, at virksomheder, som støtter FM, ikke vil modtage yderligere legatansøgninger direkte fra de studerende.

FMs bestyrelse Rejserapporter FM’s formål er desuden at inspirere andre mejeriingeniørstuderende til at rejse ud i verden samt at formidle den viden, de studerende tager med hjem fra udlandet. Derfor skal alle legatmodtagere udarbejde en rejserapport, og der afholdes hvert efterår en rejseaften, hvor legatmodtagerne fortæller om deres oplevelser.

Foreningen varetages af en bestyrelse bestående af fem medlemmer: Tre

studerende, hvoraf formand og kasserer vælges samt to mejeriingeniører, som bliver valgt af Dansk Mejeriingeniør Forening. I 2012 er følgende i bestyrelsen: Sekretariatsleder - Anne-Sofi Christiansen, Dansk Mejeriingeniør Forening og Mælkeritidende, Contract Manufacturing Chemist - Louise Bjerrum Jørgensen, Chr. Hansen. De studerende: Stud.techn.al. Sofie Søndergaard Risborg (formand), fødevarevidenskabsstuderende - Marie Ervald (kasserer) og stud.techn.al. Mette Lommer Olsen. Vi håber, at FM’s ansøgninger vil blive positivt behandlet i branchens virksomheder, og vi glæder os til at kunne sende rigtigt mange studerende på udlandsophold her i 2012.  ■

FM afholder hvert efterår en rejse­aften (her i 2010), hvor legatmodtagerne fortæller om deres oplevelser.

MÆLKERITIDENDE 2012

3


Spiser de ost i Kirgisistan? Af Jakob Kors­ gaard, mejeri­ ingeniør og Team ­Co-ordinator for Den Europæiske Bank for Genopretning og Udvikling i London (EBRD)

Ostemejeriet Dairy Spring Den frugtbare Tiup-dal i det østlige Kirgisistan tæt på Kina havde frem til ca. 1990 et velfungerende landog mejeribrug. Som i andre tidligere sovjetrepublikker kollapsede landbruget også her sammen med Sovjetunionen. På baggrund af 100 års interesser i bomuldshandlen i Centralasien involverede Schweiz sig i 1996 gennem Swiss Development Corporation i etablering af et ostemejeri i Tiup-dalen for at skaffe afsætning for områdets op mod 2.000 små mælkeproducenter.

Kirgisistan er en tidligere sovjetrepublik i det bjergrige område mellem det nordvestlige Kina og Kasakhstan. I 1996 finansierede den schweiziske regering opførelsen af ostemejeriet Dairy Spring i Tiup-dalen i det østlige Kirgisistan for at skaffe afsætning for områdets op mod 2.000 små mælkeproducenter. I 2009 blev Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) medejer af Dairy Spring for at styrke den positive udvikling af området.

Mejeriet havde en positiv udvikling med stigende omsætning og stor eksport til Kasakhstan. Med finanskrisen oplevede Dairy Spring inden for få måneder i 2009, at købekraften blev mindre, samt at hele Centralasien blev oversvømmet af billig ost fra Ukraine, fordi Rusland lukkede for importen. Som følge deraf gik distributøren i Kasakhstan konkurs.

EBRD støtter mejeriet Alt dette skete umiddelbart efter, at EBRD havde overtaget en betydelig del af selskabets aktier med henblik på at styrke Dairy Springs videre udvikling og en mulig konsolidering af mejerisektoren i Kirgisistan. Der blev etableret et specifikt TAM-program for Dairy Spring, og jeg havde mit første besøg på mejeriet i januar 2010. Dairy Spring havde en meget kompetent ledergruppe og dygtige medarbejdere. De faglige kompetencer i disse lande er gennemgående gode, og vi kan hjælpe med at omsætte disse til produktion på markedsvilkår og udvikling af produkter, som forbrugerne efterspørger, så landene i højere grad fremstiller det, der bliver købt og derved skaber bedre levevilkår for befolkningen.

Dairy Springs direktør (th.) besøger en mælkeproducent.

4

MÆLKERITIDENDE 2012

I projektforløbet fik vi afdækket nogle fokusområder, bl.a. at mejeriet modtog ca. 60 tons mælk daglig i sommermånederne - men under 6 tons om dagen i januar. Den umiddelbare reaktion var, at sådan var forholdene, og hvis de skulle ændres, måtte fx landbrugsministeriet træde til. Det havde ministeriet imidlertid ikke gjort tilløb til i 20 år! En anden tiltrængt aktivitet var øget kendskab til virksomhedens markeder i Kirgisistan og hovedstaden Bishkek samt i Kasakhstan. Endelig skulle Dairy Spring udbygge produktions- og lagerfaciliteter, så mejeriet fortsat kan honorere de gode markedsmæssige muligheder i denne del af Centralasien. Som afslutning på projektforløbet præsenterede Dairy Springs ledergruppe i foråret 2011 en række fremadrettede tiltag inden for: Øget mælkeproduktion, træning, produktudvikling og øget mælkeindtag.

Øget mælkeproduktion Der er igangsat et 2-årigt udviklingsprojekt med henblik på at øge mælkeproduktionen, forbedre mælkekvaliteten og udjævne den ekstreme sæsonvariation. Projektet er rettet mod ca. 50 udvalgte mælkeproducenter, som gennem to år vil modtage træning og rådgivning i foderproduktion, fodring, avl, hygiejne og management. Som en del af projektet ansætter Dairy Spring tre lokale råd-

NR. 6


Fakta: EBRD formål og aktiviteter • EBRD (Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling) er grundlagt i 1991. • Banken ejes af 61 lande, bl.a. EU-landene, USA, Japan og Australien samt institutionerne EU, Den Europæiske Investeringsbank og Verdensbanken. • Aktiv i 30 lande i Balkan, Rusland, Kaukasus, Centralasien og Tyrkiet samt forventeligt i Nordafrika. • Har investeret knap 200 mia. euro i etablering og udbygning af bl.a. infrastruktur samt nu også i modtagerlandenes landbrugssektor og fødevareindustri. • Banken har også fokus på landenes udvikling af demokrati og åben markedsøkonomi. Denne formidling sker primært gennem TAM programmet (Turn Around Management) og BAS programmet (Business Administration Support).

Ostemejeriet Dairy Spring er beliggende i den frugtbare Tiup-dal tæt ved byen Karakol i det østlige Kirgisistan.

Fakta om TAM programmet • Har indtil nu hjulpet ca. 1.700 virksomheder - finansieret af EBRD samt bankens ejerlande. • Fokus på hjælp til virksomheder (med 100-1.500 medarbejdere) mod udvikling på markedsvilkår. • Forløb typisk 18-24 måneder med tilknyttet rådgiver, der besøger virksomheden 8-10 gange. • Programmet omfatter bl.a. fokusområder baseret på analyser, studietur for 4-5 ansatte - i dette tilfælde - til Danmark, herefter udfærdigelse af forretningsplan.

givere, som skal hjælpe alle mejeriets mælkeproducenter.

Praktisk træning - Skejby Videncenter for Landbrug i Skejby forestår den praktiske træning af mejeriets nyansatte rådgivere og de deltagende 50 mælkeproducenter samt følger op på implementeringen. EBRD finansierer det toårige rådgivningsprojekt via et TAM program, og den anden større aktionær, Swiss Development Corporation, har etableret en revolverende fond på 300.000 Euro, som kan anvendes til forbedring af stalde, foderopbevaring samt indkøb af udstyr og køer. Det beløb, som mælkeproducenten låner af fonden, tilbagebetales via fradrag i mælkeprisen.

Produktudvikling - eksport Der er gennemført en markedsanalyse i Kirgisistan og Kasakhstan og en evaluering af mulighederne i et par nabolande. Analysen har givet god indsigt i markedsforholdene, anvist alternative afsætningsmuligheder og dannet grundlag for en revurdering

NR. 6

Vareudbuddet er omfattende i Bishkek’s supermarkeder, hvor mange produkter importeres, især fra Rusland.

af mejeriets sortiment med forslag til nye produkter.

Øget mælkeindtag - Alectia På basis af en vedtaget plan for Dairy Springs fordobling af mælkeindtaget frem til 2015 har det rådgivende danske ingeniørfirma Alectia A/S udarbejdet en detaljeret Masterplan for mejeriets bygnings- og procesmæssige udvidelse indeholdende konstruktionsbeskrivelser og materialevalg, så opførelse og indretning kan

forestås af lokale entreprenører. Masterplanen finansieres alene af Dairy Spring. Kontakten til disse nævnte danske virksomheder og institutioner er etableret under en studierejse til Danmark for Dairy Springs ledergruppe i sommeren 2010.

Kan dansk mejeribrug bidrage? Siden 2003 har jeg for EBRD haft tilsvarende opgaver i andre lande.

MÆLKERITIDENDE 2012

5


Fakta om Kirgisistan Den tidligere Sovjetrepublik Kirgisistan er et meget smukt men fattigt land, hvor 90% af arealet er dækket af bjerge. Landet ligger klemt inde mellem det nordvestlige Kina og Kasakhstan. Kirgisistan har frugtbare dale og store naturlige græsarealer, hvorfor især husdyrbrug beskæftiger mange mennesker og bidrager til landets betrængte økonomi. Hovedstaden Bishkek med 1 mio. indbyggere er landets økonomiske motor. I Sovjettiden havde Kirgisistan et rimeligt velstruktureret landog mejeribrug med store malkekvægbrug og forholdsvis store mejerier. Denne hensigtsmæssige struktur gik i total opløsning, og for at sikre landbefolkningens udkomme blev kvæget sammen med små jordlodder fra de store farme fordelt til familierne. Denne struktur er bibeholdt gennem snart 20 år.

Kirgisistan

Danmark

Areal

200.000 km2 43.000 km2

Indbyggere

5,6 million

5,5 million

Bybefolkning

35 %

87 %

Dyrkbart areal

6%

53 %

Beskæftiget i landbruget

48 %

2,5 %

GDP/Capita

2.200 USD

37.000 USD

Malkekøer

Ca. 550.000

Ca. 550.000

Årlig mælkeydelse

2.500 liter

9.000 liter

Mobiltelef­ oner (2010)

5 millioner

7 millioner

6

MÆLKERITIDENDE 2012

Dairy Springs nye kontor og lager med osteudsalg i hovedstaden Bishkek.

Mejeristerne producerer overvejende oste, der afsættes i Kirgisistan og Kasakhstan.

Opgaverne, menneskene og resultaterne er vidt forskellige. Gennemgående er projekterne præget af et seriøst ønske hos deltagerne om at tilpasse virksomheden, så den er rustet til markedsforholdene. Jo tidligere ledelsen erkender, at hyldepladsen i supermarkedet er forbeholdt de mest attraktive produkter jo bedre. Det behøver ikke være sådan, at fx en naturel yoghurt er produceret lokalt, mens frugtyoghurten er importeret. Udenlandske investeringer i disse landes supermarkeder og benzinstationer virker overvældende i forhold til købekraften, men indikerer at investorerne ser kommende forretningsmuligheder. Også på mejeriområdet er der i disse lande sket en løbende konsolidering. Internationale investorer kontrollerer i flere af landene, fx på Balkan, op mod 75% af mejeriindustrien. Denne konsolidering er

ofte et resultat af en forudgående, organiseret strukturtilpasning foretaget af lokale entreprenører.

Tak for den store velvilje Jeg har mødt meget stor velvilje hos danske virksomheder, såvel mejerier, udstyrsleverandører og organisationer, når ”mine” virksomheder har været på studietur til Danmark. Jeg er ofte blevet stillet spørgsmålet: ”Kan vi låne en person fra en af de besøgte virksomheder i nogle dage?” Det er mit fromme håb, at et sådant ønske kan opfyldes. Det vil være en god mulighed for at udbygge en relation, som måske kan være starten på et forretningsmæssigt samarbejde fremover. Begge virksomheder vil have udbytte af en sådan udveksling, og den udsendte medarbejder er garanteret en god oplevelse.  ■

NR. 6


Ny generation af GRUNWALD’s rundbordsmaskiner Grunwald vil på Anuga FoodTec i Køln 2012, vise spændende innovative nyheder inden for fyldemaskiner til bægre og spande på stand nr. B-030 i hal 7,1.

  Af Peter Aalund, Sales Manager, GRUNWALD NORDIC  

2-banet ROTARY 6.000 Det er første gang, den nye generation af rundbordsmaskiner vil blive præsenteret, og som introduktion til disse udstiller GRUNWALD en 2-banet ROTARY 6.000, der er designet til at fylde smørbart smør. Ingeniørernes løbende udvikling har optimeret rundbordsmaskinerne med fokus på brugervenlighed, tilgængelighed, drift, modulopbygget servoteknologi og hygiejnisk design. Det nye design gælder for alle ROTARY maskiner, og som resultat heraf opnås høje produktionshastigheder.

Fleksibel højkapacitets inline maskine Med den 6-banede FOODLINER 20.000 til fyldning af smørbart smør, viser GRUNWALD den nyeste designteknologi på et anlæg, der har størst mulig fleksibilitet. Denne inline maskine er designet til at håndtere syv forskellige bægerstørrelser med en produktionshastighed på op til 18.000 bægre i timen. Hurtigt og nemt formatskifte opnås ved, at et minimum af dele skal byttes uden brug af værktøj. Med maksimal fleksibilitet og høj fyldenøjagtighed vil dette i dag være et interessant kriterie for mange virksomheder.

stem”, der tillader et meget hurtigt og fuldt automatisk formatskift fra en spandestørrelse til en anden uden manuelt brug af værktøj. Derfor er FLEXLINER XL en ideel løsning for kunder, der har brug for en fleksibel spandelinje med korte omstillingstider. Som en option kan maskinen udstyres med folieforsegling og skæring fra rulle samt station for tæthedskontrol. Spandelinjen kan som alle andre GRUNWALD-maskiner udstyres med systemer til sterilisering af pakningsmaterialer samt laminarsterilluftkabiner for ”Ultra Clean” applikationer, der ofte er nødvendige i mejeriindustrien.

2-banet kompakt rundbordsmaskine Sidst men ikke mindst vises en 2-banet kompakt rundbordsmaskine af typen GRUNWALD-HITTPAC AKH019SE til fyldning af rørt yoghurt og set yoghurt. Bægerfyldemaskinen er udstyret med ”Quick Change” formatskiftesystem og er forberedt for hånd-

tering af to forskellige runde 500 gr. bægre. Fyldestationen er designet til høj nøjagtighed ved fyldning og i CIP version. Som alle GRUNWALD’s maskiner, er der tale om godt ingeniørarbejde med fokus på kompakt design. Og med en konkurrencedygtig pris er denne interessant for mange kunder.

Besøg os på Anuga FoodTec Alt i alt er der mange interessante nyheder på GRUNWALD’s stand i Køln, og fremtiden tegner da også lys for firmaet, der med konstant vækst og en fuld ordrebog nu investerer omkring 5 mio. euro i fabrikken i Wangen im Allgäu. Med denne investering udvides og forbedres virksomhedens kontorer og produktionsanlæg betydeligt. Projektet ventes at stå færdigt i løbet af sommeren 2012. GRUNWALD beskæftiger i dag 120 medarbejdere, og dette forventes at stige i løbet 2012. Du finder GRUNWALD på Anuga FoodTec i Køln 2012 den 27.-29. marts på stand Nr. B-030 i hal 7,1.  ■

GRUNWALD’s messestand er designet i typisk Allgäu stil.

One touch Quick-change FLEXLINER XL er en 1-banet fyldeog lukkemaskine til spande fra 1-20 kg, som ved hjælp af vægtfyldningsteknologi giver stor vægtnøjagtighed. Maskinen er udstyret med det unikke ”One touch Quick-change sy-

NR. 6

MÆLKERITIDENDE 2012

7


Nye mejerister februar 2012 Fredag den 10. februar 2012 blev der holdt dimissionsfest for de 20 mejerielever, der havde gennemført hovedforløb 4 og dermed deres sidste skoleophold i uddannelsen. Af uddannelses­ chef Bjarne Vagn Larsen, Kold College

20 nåede målet

Præmier og skolebeviser

Der var 22 mejerielever tilmeldt den afsluttende projekteksamen (en blev syg og en dumpede). Gennemsnitsalderen på holdet var knap 28 år med en aldersspredning på godt 18 år. De nye mejerister fra 10. februar er det første hold, som har gennemført svendeprøven efter den nye model, hvor eleverne fordeles ved lodtrækning i såvel grupper som ved projektemne. Efterfølgende arbejder de med de tildelte emner i træningsmejeri og laboratorier, for afslutningsvist og individuelt at forsvare opgaven ved svendeprøven. Mejerieleverne får tilknyttet projektvejledere, som rådgiver dem under projektforløbet og derefter er eksaminatorer sammen med to censorer.

Mejerifagets Fællesudvalg ved formand Lars Gram uddelte præmier til hhv. holdets fighter og holdtes humørspreder. Henrik Christiansen blev af projektvejlederne valgt som holdets fighter, fordi han har ydet en seriøs, ihærdig og vedholdende indsats, og han har haft en positiv, åben og konstruktiv tilgang til teori og praksis. Esben Søndergaard Kragelund blev af klassekammeraterne valgt som holdets humørspreder, fordi han gennem alle skoleophold har været glad og imødekommende samt klar med en frisk bemærkning og en hjælpende hånd. Formand for Kold College, gårdejer, Thomas Johansen orienterede om det fælles europæiske uddannel-

De nye mejerister ses her sammen med familie, venner, censorer, arbejdskollegaer og skolens medarbejdere.

8

MÆLKERITIDENDE 2012

sespas, som bliver tildelt eleverne, når de er færdiguddannet som mejerister. Alle mejerielever får udleveret en skoleerklæring som bevis for, at de har gennemført alle skoleophold.  ■

Censorer sammen med projektvejleder/eksaminator Birger Holmeå Christiansen: Mejerichef Bent I. Hansen, Arla Gjesing og mejerist Bjarne Hass Nielsen, Ry. Censorer sammen med projektvejleder/eksaminator Sten Holmgaard Sørensen: Mejeridirektør Ole E. Hansen, Arla Slagelse og formand Lars Gram, Danske Mejeristers Fagforening.

Holdets humørspreder Esben Søndergaard Kragelund (tv.)sammen med holdets fighter Henrik Christiansen og formand for Mejerifagets Fællesudvalg Lars Gram.

NR. 6


Mejerist

Praktikmejerier/Specialer

Mejerist

Praktikmejerier/Specialer

Praktikmejerier/Specialer

Daniel Møller Andersen, Mexico Fremstilling af skummetmælkspulver Arla Birkum

Louise Mejborn Jönsson, Middelfart Traditionel og ultrafiltreret ymer Arla Korsvej og Arinco

Rebecca Sørensen-Naur, Kolding Fremstilling af cheddar med forskellig podemængde Arla Christiansfeld MejeriCenter

Marianne Grønbæk Christensen, Holstebro Mælkens gr. behandling i skummesal Arla Rødkærsbro og Holstebro Flødeost

Esben Søndergaard Kragelund, Vildbjerg Mælkens grundlæggende behandling i skummesal Arla Holstebro Flødeost og HOCO

Mattias Gryvik, Sverige Tilvirkning af lassi

Henrik Christiansen, Haderslev Fremstilling af syrnet og usyrnet smør Arla UK Stourton og Christiansfeld

Carsten Rinddal Madsen, Esbjerg Fremstilling af sødmælkspulver Arla Esbjerg og Taulov

Philip Lindberg, Sverige Tilvirkning af hytteost

Niels Jørgen Christoffersen, Nyborg Fremstilling af skummetmælkspulver Uhrenholt Grøndal Mejeri og Dairy Fruit

Dennis Ramsdal Madsen, Mammen Fisket ost Havarti 45+ Nørager Mejeri og Arla Rødkærsbro

Gunnlaugur Larusson, Island Fremstilling af hvidskimmelost

Bo Gaardsted, Hjerm Fremstilling af sødmælkspulver Arla Holstebro Mejeri og Hoco

Daniel Teilmann Nyborg, Slagelse Yoghurt fremstillet af membranfiltreret mælk Arla Slagelse og Naturmælk

Stefán Lárusson, Island Yoghurt fremstillet af membranfiltreret mælk

Morten Jacobsen, Farsø Fremstilling af hvidskimmelost Arla Bislev og Hobro

Dorthe Schiøler Schäffer, København Fremstilling af opstukken ost Arla Slagelse MejeriCenter

Sindri Rögnvaldsson, Island Fremstilling af opstukken ost

Kristen Tranberg Jensen, Grindsted Fisket ost Havarti 45+ Nørup Mejeri

Patrick Neus Vera Morrero, Viborg Traditionel og ultrafiltreret ymer Thise Mejeri

Fra venstre ses Rebecca Sørensen-Naur, Daniel Teil­mann Nyborg, Carsten Rinddal Madsen, Patrick Neus Vera Morrero, Niels Jørgen Christoffersen og Thomas Johansen.

NR. 6

Mejerist

20 nye m ejerister februar 20 12 .

Uddannelseskoordinator Sten Holm­gaard Sørensen udleverer skolebeviset til Niels Jørgen Christoffersen.

MÆLKERITIDENDE 2012

9


5 gram salt om dagen!   Af Anne-Sofi Christiansen  

Saltafvænning ”Max 5 gram salt om dagen”! Sådan lyder WHO’s anbefaling, og i Danmark indtager kvinder 7-8 g pr. dag, mens mænd indtager 9-11 g. Forsker Ulla Toft fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden fik deltagerne til at spidse øre: ”Det salt, vi som danskere indtager, kommer for størstedelens vedkommende (70-80%) fra forarbejdede fødevarer og kantinemad. 10-15% tilsætter vi selv maden, og de sidste 10-15% forekommer ”naturligt” i fødevarerne.” Tal og fakta viste også, hvordan folkesundheden påvirkes af et forhøjet saltindtag: ”Salt øger blodtrykket, og øget blodtryk fører til død, apopleksi (blodpropper i hjernen/hjerneblødninger) samt

At salt påvirker folkesundheden, er ifølge forskerne evident, og de udfordringer, salt - eller rettere Na++ - udgør for befolkningens sundhed, var udgangspunktet for et seminar den 1. marts i Danmarks Mejeritekniske Selskab, hvor forskere fra ind- og udland satte fokus på mulighederne for saltreduktion i ost.

CVD (hjertekarsygdomme)”. Blodtrykket stiger med 1 mmHg for hvert ekstra gram salt, der indtages, og på verdensplan er hhv. 50% af alle hjertekarsygdomme og 60% af alle apopleksier forårsaget af forhøjet blodtryk. En reduktion på 3 g salt dagligt vil betyde, at der vil være 12% færre danskere med forhøjet blodtryk, 1600 færre tilfælde af hjertekarsygdomme, og 1000 færre apopleksier.” Mange vil mene, at salt er med til at få maden til at smage godt, men også her havde Ulla Toft svar parat: ”Vi kan lidt efter lidt vænne os til, at smagen af salt reduceres. Når vi får mindre salt, bliver saltreceptorerne i munden i løbet af 2-3 måneder mindre følsomme, og derfor vil vi som forbrugere ikke opdage, at vi får mindre salt i maden, hvis reduktionerne sker over tid og gradvist. I praksis har både Finland og UK reduceret på denne måde - uden at konsumenterne har oplevet, at fødevarerne ændrede smag.”

Sundhedspotentiale

Vidste du for resten…? … at vores forfædre for ca. 5000 år siden opdagede, at salt kunne konservere maden. Det gjorde salt til en handelsvare: ”Det hvide guld” og så værdifuldt, at soldater i visse sammenhænge blev aflønnet med salt. Deraf kommer det engelske ord ”Salary”! (Foto: Colourbox)

10

MÆLKERITIDENDE 2012

I EU og i Danmark er politikerne ved at få øje på det potentiale, der er for folkesundheden og dermed også for økonomien på sundhedsområdet. Hidtil har indstillingen været, at industrien skal have mulighed for at tage ansvar og via frivillige initiativer bidrage til reduktion af saltindtaget. Chefkonsulent Susanne Kofoed fra Landbrug & Fødevarer fortalte i sit indlæg om det politiske arbejde på området og om industriens initiativer. Sidstnævnte har konkret resul-

teret i et ”Saltpartnerskab”, hvor en række erhvervsorganisationer, forbrugerorganisationer og foreninger er gået sammen og har formuleret et fælles formål. Konkret arbejdes der p.t. på at færdiggøre en såkaldt

Knap 70 deltagere var mødt frem til Danmarks M

saltliste, hvori der indgår 15 kategorier af fødevarer og mål for reduktion af saltindhold frem mod november 2013. Ost er en af disse 15 kategorier.

Saltreduktion i gul ost Fra mejeriindustrien præsenterede mejerichef Per M. Olsen, Arla Foods Klovborg, hvordan Arla Foods arbejder med saltreduktion i gul ost, og hvilke erfaringer det har ført til. Det

Deltagere i Saltpartnerskabet DI Fødevarer, Dansk Erhverv, Hjerteforeningen, Forbrugerrådet, Kræftens Bekæmpelse, Foreningen af kliniske diætister, Diabetesforeningen, Kost og Ernæringsforbundet, Horesta, Landbrug & Fødevarer.

NR. 6


Fakta om Saltpartnerskabets formål Styrke fokus på salt og sundhed i forhold til: • det danske fødevareerhverv • mad- og sundhedsprofessionelle • de danske borgere • med henblik på at sænke borgernes saltindtag og dermed forbedre folkesundheden

fremgik, at lavfedtholdige oste med nøglehulsmærke vil kunne saltreduceres, hvis der er tale om faste ostetyper, mens det vil være vanskeligere at opretholde kvaliteten i bløde ostetyper. Muligheden for tilsætning af salt

prøveudtagning og validiteten af måleresultater.

Saltets rolle i ostemodning Eftermiddagen var forbeholdt forskerne, og professor Ulva Ardö fra Institut for Fødevarevidenskab, KU introducerede, hvilken rolle salt har i ostemodningen, og hvilke forhold som dermed bliver påvirket, hvis saltindholdet i osten ændres. Ph.d.-studerende Kirsten Kastbjerg Møller fra Institut for Fødevarevidenskab og Chr. Hansen A/S fortsatte med en præsentation af, hvilken effekt saltreduktion i en cheddarost har på mikrobiologi og enzymer, når vandindholdet fastholdes. Efterfølgende holdt Ph.d. Tim Guiness fra Teagasc Food Resarch Centre

Bestyrelsesmedlem i Danmarks Mejeritekniske Selskab, Bjarne Vagn Larsen bød deltagerne velkomne. I baggrunden ses professor Ylva Ardö.

en ”klasket” konsistens uden tilstrækkelig ilt til vækst af skimmel i osten. Dagen sidste indlæg kom fra Project Manager Wim Engel fra NIZO Food Research i Holland, som omtalte de forskellige strategier, der kan

Mejeritekniske Selskabs seminar om saltreduktion i ost.

erstattere (KCl og MgSO4) er afprøvet, men synes p.t. tvivlsom grundet negativ påvirkning af smagen samt det faktum, at disse salterstattere giver anledning til andre sundhedsmæssige betænkeligheder. Gule oste uden nøglehulsmærkning (45+) ser ud til at kunne reduceres til det niveau, der forventes at blive målsætning på saltlisten, men der er store variationer i produktionen (og i den enkelte ost), hvilket gør udfordringen ekstra stor. Netop denne problemstilling dannede udgangspunkt for et indlæg, som fokuserede på den forskellighed, der er i saltindholdet i en ost, og dermed den måleusikkerhed, der er ved prøveudtagning, hvis ikke prøven er tilstrækkelig stor og repræsentativ i forhold til ostens form. Direktør Anders Larsen fra Q-Interline A/S udfordrede tilhørende på prøveudtagning, på økonomien omkring

NR. 6

Moorepark et indlæg, hvor han belyste, hvilken påvirkning salt har på ostens fysiske egenskaber og henviste bl.a. til forsøg, som viser, at gule oste får færre huller og bliver mere gummiagtig ved reduktion af saltindholdet, mens blue bliver mere blød og får

være aktuelle i arbejdet med reduktion af salt i ost, herunder mulighederne for at anvende syrningskulturer, som trods reduceret saltindhold tilgodeser udviklingen af de ønskede smagskomponenter.  ■

Blandt seminarets indlægsholdere var (t.v.) mejerichef Per M. Olsen, Arla Klovborg, der fortalte om Arla Foods’ arbejde med saltreduktion i gule oste, mens direktør Anders Larsen, Q-Interline udfordrede tilhørende på prøveudtagning.

MÆLKERITIDENDE 2012

11


Kort fortalt  AP Pension og FSP fusionerer

VM guld til fire danske oste

AP Pension og FSP Pension, der begge er ejet af deres kunder, har besluttet at fusionere for at danne en ny stærk enhed i pensionsbranchen. Begge selskaber forventer en synergieffekt, der vil reducere omkostningerne væsentligt. AP er pensionsselskab for 93.000 kunder, heraf 7.000 pensionister. Kundekredsen består primært af funktionærer og er fordelt på mange brancher over hele landet. AP Pension blev dannet i 1919 af virksomheder i andelsbevægelsen. AP Pension har en balance på 55 mia. kr. og tæller 220 medarbejdere. FSP er en pensionskasse for 17.000 kunder, primært funktionærer ansat i pengeinstitutter, heraf er 3.000 pensionister. FSP Pension har en balance på 22 mia. kr. og tæller 25 medarbejdere. Sammenlægningen er planlagt til at finde sted i løbet af 2012. AP Pension bliver det fortsættende selskab. AP Pension afholder generalforsamling den 27. april 2012 på Hotel Radisson i Aarhus.

Ved verdensmesterskabet i ost i Wisconsin, USA den 3.-7. marts var der tilmeldt 2.300 forskellige oste fra 20 lande. De mange oste konkurrerede inden for 82 kategorier. Fra dansk side var der rekorddeltagelse med 99 oste fra 24 danske mejerianlæg, og Danmark placerede sig super flot med ikke mindre end ti medaljer, heraf fire guld-, fire sølv- og to bronzemedaljer. De fire guldmedaljer blev tildelt følgende mejerier: • Bornholms Andelsmejeri for Økologisk Danablu 50+ i kategorien Blue Veined. • Nordex Nørager for mejeriets Hvide ost af Gedemælk i kategorien Semi-soft Goat’s Milk Cheese. • Arla Foods Birkum for Cheese sticks 45+ i kategorien Pasteurized Process Cheeses. • Arla Foods Holstebro for en Flødeost med Peber i kategorien Flavored spreadable Cheese. Mejeriejer Lars Staunsbæk, Mammen deltog i VM som den danske dommer, og også Mammen vandt en medalje af bronze for en af mejeriets danabluoste. I år gik verdensmestertitlen imidlertid til en hollandsk goudaost, Vermeer. Danmark har vundet verdensmesterskabet fire gange før, og Bornholm er fortsat det eneste mejeri, der har vundet dette VM i ost to gange. (Foto: Colourbox).

NZ malkefarme solgt til Kina De new zealandske myndigheder har godkendt et salg af 16 mælkefarme til det kinesiske selskab Shanghai Pengxin Group, der bød ca. 930 mio. kr. for farmene med flere tusinde køer. Ved godkendelse af salget har regeringen i New Zealand lagt vægt på, at købet vil medvirke til at styrke NZ’s mejerieksport til Kina.

Bornholm A/M præsterer rekordomsætning Bornholms Andelsmejeri øgede i 2011 sin nettoomsætning med knap 20% til 293 mio. kr. mod godt 245 mio. kr. i 2010. Overskuddet blev på 3,8 mio. kr. mod knap 6,2 mio. kr. i 2010. Andelsmejeriet hævede prisen til mælkeproducenterne med 5% til 2,65 kr. inklusive efterbetaling, skriver netavisen Bornholm.nu. Ledelsen er tilfreds med resultatet set i forhold til markedssituationen og forventer, at 2012 igen vil være et år med hård konkurrence. Afsætningen af Bornholms blueoste St. Clemens på det internationale marked går godt. Salget af den svenske samarbejdspartner, Skånemejerier til den internationale mejerikoncern Lactalis får ikke nogen konsekvenser for mejeriet. - Det får ingen indflydelse på vores samarbejde omkring smør- og osteproduktion i 2012, konstaterer ledelsen i årsrapporten.

12

MÆLKERITIDENDE 2012

Storbrug bag mælken i USA Bedrifter med over 1.000 køer producerer halvdelen af mælken i USA, skriver Landbrugsavisen med henvisning til en rapport fra det amerikanske landbrugsministerium. Der er nu 1.750 bedrifter med flere end 1.000 malkekøer i USA, og de udgør knap 3% af de i alt 60.000 amerikanske malkekvægsbedrifter. Sidste år faldt antallet af mælkeproducenter i USA med 4%, mens antallet af store bedrifter fortsat stiger. (Foto: Colourbox).

NR. 6


FrieslandCampina opkøb i Fillipinerne Den hollandske mejerikoncern FrieslandCampina har øget sin aktieandel i den fillipinske mejerikoncern Alaska Milk Corporation fra 8,1 til 68,9%, oplyser FrieslandCampina i en pressemeddelelse. Alaska Milk er et af de største mejerier i Fillipinerne, og på baggrund af aktiekøbet og en forventet 100% overtagelse senere, får FrieslandCampina adgang til nye ca. 100 millioner forbrugere i regionen. Alaska Milk omsætter for ca. 1,5 mia. kr., og selskabet er især stærk inden for drikkemælk og mælkepulverprodukter. Mejeriet beskæftiger ca. 1000 ansatte og har produktionsfaciliteter i San Pedro, Laguna.

Konference om Food Colloids Den næste og 14. i rækken af halvårlige konferencer om ”Food Colloids” finder sted på KU Science den 15.-18. april 2012. Fødevarekolloider er et multidisciplinært forskningsområde, og formålet med ”Food Colloids 2012” er at danne forum for diskussioner mellem forskere fra netop forskellige discipliner inden for fødevarekolloidforskningen. Food Colloids 2012 har fokus på følgende emner: Enzymes in food processing and digestion, Processing to control

GEA Liquid Processing i Skanderborg er i en rivende udvikling og har lige nu flere åbne stillinger - se alle jobannoncerne på www.gea-liquid.dk/jobs.

engineering for a better world

NR. 6

structure, Interfacial structures, Protein, polysaccharide and lipid particles samt Ingredients and gelation. Blandt foredragsholderne er: Professor Jørn Dalgaard Mikkelsen, DTU, professor Heike P. Schuchmann, Karlsruhe Institute of Technology, professor Tommy Nylander, Lund University, Dr. Christophe Schmitt, Nestlé Research Center og professor Milena Corredig, University of Guelph, Canada. Interesserede kan finde flere oplysninger på www.foodcolloids2012.life.ku.dk (Foto: Colourbox).

Arla sænker mælkeprisen Siden Arlas aktuelle mælkepris lå på 257 øre pr. kg i december, er prisen faldet et par gange. Og pr. den 5. marts satte Arla prisen yderligere ned med tre øre til aktuel pris på 245,4 øre. Arla kommer med næste melding om mælkeprisen den 2. april.

• • • • •

Area Sales Manager til Mixing Systems Area Sales Manager til Industrial Biotech Project Manager til GEA Liquid Processing Commissioning Engineer til GEA Filtration Area Sales Manager til GEA Filtration

GEA Process Engineering

MÆLKERITIDENDE 2012

13


Kort fortalt  Svensk storinvestering i estisk mælkeproduktion Det svenske selskab Trigon Agri har købt Estlands største kvægfarm Väätsa Agro, der har 1.685 malkekøer, skriver Landbrugsavisen. Efter sigende forhandler Trigon Agri også om køb af et russisk landbrugsselskab, og en række opkøb inden for mælkeproduktionen forventes at falde på plads i de kommende måneder. Det muliggør en udvidelse af det svenske selskabs mælkeproduktion i nærheden af Skt. Petersborg og i Estland fra ca. 2.100 til 11.000 malkekøer i løbet af de nærmeste år.

Nye yoghurtkulturer fra Chr. Hansen For tredje år i træk lancerer Chr. Hansen en serie nye YoFlex® og probiotiske nu-trish® kulturer til yoghurt. Denne gang har bio-science-virksomheden haft fokus på at udvikle kulturer, som har unikke egenskaber i forhold til at give smag og konsistens i lavfedtprodukter, foruden at de med stor succes kan bruges også i andre applikationer. Yoghurt med reduceret fedt har været topscorer, når det gælder antallet af nylanceringer de seneste fem år. Alligevel repræsenterer dette segment stadig under 20% af det totale yoghurtforbrug i verden, som er på 20 mio. tons, hvilket svarer til 3-4 kg om året for hvert eneste menneske på jorden. Den nye portefølje består af i alt syv kulturer, hvoraf de tre bl.a. indeholder den veldokumenterede probiotiske BB-12®-bakteriestamme med positiv effekt på fordøjelsen og immunforsvaret. De ligeledes nye Creamy and Premium-kulturer giver netop fylde, cremethed og god smag i lavfedtholdig yoghurt. (Foto: Chr. Hansen).

Flot vækst hos AP 6.000 danskere blev i 2011 nye kunder i AP Pension, som dermed oplevede en vækst i indbetalinger på 16,3%. Samtidig melder AP om et tilsvarende flot finansafkast ligeledes på 16,3%. Med udviklingen i 2011 har AP Pension bruttopræmier på 5,7 mia. kr. I løbet af ti år har kunderne femdoblet deres indbetalinger, oplyser pensionsselskabet. I løbet af 2011 er AP Pensions bonusgrad vokset fra 7,0 til 10,7%. - Det er betryggende, at vores reserver har en størrelse, så vi har noget at stå imod med. Dermed er det sandsynligt, at vi også fremover kan fastholde markedets højeste depotrente på 4,7%, udtaler adm. direktør Søren Dal Thomsen.

14

MÆLKERITIDENDE 2012

Øko-yoghurt rammes af sukkerafgift Regeringen vil hæve afgiften på sukkerholdige varer som syltede agurker og yoghurt fra 2013. Hvis det bliver gennemført, vil en fjerdedel af prisen på en liter øko-yoghurt være afgifter. - Høje afgifter på basale fødevarer vil få prisen på mange sunde, nøglehulsmærkede produkter til at stige voldsomt. Vores beregninger viser, at regeringens forskellige afgifter vil koste de danske forbrugere 1,2 mia. kr. alene på deres mejeriindkøb. Det svarer til ca. 1.000 kr. om året for en almindelig familie, siger Arlas landechef Peter Giørtz-Carlsen. Han og direktør Poul Pedersen, Thise Mejeri var en del af Mejeriforeningens delegation, der for kort tid siden fik foretræde for Folketingets Fødevareudvalg for at fremlægge en kritik af sukkerafgiften. Ifølge Mejeriforeningens beregninger får danskerne 80% af deres tilsatte sukker fra varer som slik og sodavand mv. men kun 20% fra basisfødevarer. Det er de økologiske mejeriprodukter, der rammes hårdest af afgiften, da det ikke er tilladt at udskifte øko-sukker med kunstige erstatninger. (Foto: Colourbox).

Laktosefri mælk sælger stort Salget af laktosefri mælk sælger stort i detailhandlen. Arla har på et enkelt år øget salget af laktosefri drikkemælk med over 500%, skriver Landbrugsavisen. Dermed følger det danske marked så småt efter tendensen i Sverige, hvor der allerede er mange forskellige produkter på hylderne, og hvor der de sidste fem-seks år har været stærkt stigende forbrug. De svenske laktosefrie mælkeprodukter har nu en omsætning på mere end en mia. kr. I forretningerne koster laktosefri mælk 14-18 kr. pr. liter, og det skyldes især, at det koster ekstra at fjerne laktosen. (Foto: Arla Foods).

NR. 6


Nestlé forbereder opkøb

DM i Mejerigolf

Den schweiziske fødevaregigant Nestlé omsatte i 2011 for 515 mia. kr. og fik et overskud efter skat på 58,5 mia. kr. Koncernen skulle efter sigende være på udkig efter potentielle opkøb, og her er bl.a. nævnt Pfizers division for børnemad.

Nordjyllands Mejeristforening er initiativtager til et arrangement, hvor alle mejerifolk og personer med relation til mejeribranchen i hele landet inviteres til golfturnering.

Lørdag den 12. maj 2012 Hobro Golfklub

Fonterra bag gratis skolemælk New Zealands store mejerikoncern Fonterra påbegyndte sidst i 2011 et program for udlevering af gratis skolemælk til børn, der går i 1.-6. klasse. Pt. afholdes et pilotprojekt med dette skolemælksprogram på Kaiwaka Primary School i den nordlige del af landet. Projektet omfatter gratis uddeling af Fonterras UHT Anchor letmælk til skolebørnene, gratis leasing af et Fonterra køleskab samt levering af mælken og afhentning af emballagen. På billedet ses Fonterra topchef Theo Spiering sammen med nogle af de ansattes børn, der skåler på en succes for Fonterras skolemælksprogram. (Foto: Fonterra).

Arla Buko® rucola og pesto Efter sidste års succes med lanceringen af smagskonceptet; Årets smag, er Arla Buko® nu klar med den helt nye 2012-variant. Arlas testpanel har smagt og talt, og Årets smag er med rucola og pesto. Den nye Arla Buko® Årets smag er en friskost med 15% fedt fremstillet af kærnemælk, fløde, rucola og pestoblanding samt salt og mælkesyrekultur. Osten, der er skabt med inspiration fra det italienske køkken, kommer i butikkerne fra den 17. april og kan nydes frem til april 2013, hvor en ny Arla Buko ® Årets Smag bliver lanceret. (Foto: Arla Foods).  ■

NR. 6

Tidsplan Kl. 07.30 Kl. 08.45 Kl. 09.30 Kl. 14.00 Kl. 14.30

Morgenbuffet og indskrivning Info om turneringen Gunstart Middagsmad m/kaffe og kage Præmieoverrækkelser

Turneringsformen Turneringen vil blive inddelt i 3 rækker med præmier til minimum de 3 bedste pladser i hver række, tættest flaget på par 3 hullerne, længste drive samt ikke mindst ”en ny bil” ved ”hole in one” på hul 14. A-række: Slagspil med SPH. B og C række: Stableford. Der tilstræbes lige store rækker. Match fee og fortæring: Kun 375 kr. Tilmelding Tilmelding på mail mejerigolf@sport.dk senest den 1. maj 2012. Ved tilmelding skal oplyses: Navn, DGU nr. Sp. Hcp. Tilmeldingen er først gældende efter match fee er betalt på konto reg. 9815 kontonr. 4577659201. For spørgsmål kontaktes turneringsleder Allan Holst Sørensen, 40 86 18 03 eller Palle Jellesmark, 21 49 20 10 eller mail info@dairytech.dk En stor tak til de sponsorer, som er med til at gøre dagen lidt sjovere: Chr. Hansen, DCC Energi, Tetra Pak Nordic Processing, SPX Flow Technology, Ecolab, Bent Nygaard Elektronik A/S, DSS Silkeborg AS, GEA Liquid Processing, Novadan, DairyTech Denmark, Elopak Denmark A/S, Mælkeritidende, S. Sørensen Thisted, Lantmännen Danpo A/S, Akzo Nobel salt A/S, Bila.

MÆLKERITIDENDE 2012

15


Personalia  50 år

25 års jubilæum

Pakkerichef Gert Irming, Arla Foods Birkum Smelteost fylder den 29. marts 50 år.

Senior Product Manager Niels Østergaard, Arla Foods Viby har 25 års jubilæum den 1. april.

60 år

DSM - mere service

Formand for Arlas bestyrelse Åke Hantoft, Arla Foods Viby fylder den 26. marts 60 år.

For at styrke og intensivere vores service over for vores kunder i Danmark og Skandinavien, har DSM nu Sandra Roefs og Gert van den Hoven med på holdet - begge som ”Technical Service Managers”. Sandra er specialist i fermenteret mælkeprodukter produkter, og Gert er specialist i oste. Både Sandra og Gert har stor erfaring med de områder, de arbejder med. Sandra og Gert er til rådighed, når f.eks. nye mejeri-produkter skal udvikles, og når mejeriproduktion skal efterses og måske optimeres. Såfremt I gerne vil møde Sandra eller Gert hos jer, kan I kontakte Martin Lærkenæs på 24 88 60 41 (martin.larkenas@dsm.com).

60 år Mejeriingeniør Bjarne Schmidt Christensen, Viborg fylder den 2. april 60 år.

70 år Fhv. forvalter Oluf Sørensen, Dianalund fylder den 28. marts 70 år.

Dødsfald

80 år Fhv. mejerichef Erling Laursen, Fåborg fylder den 2. april 80 år.

25-års jubilæum Angelo Giversens målrettede mejerikarriere startede på Troldhede Mejeri i 1987. Efter en tid som mejeriarbejder besluttede Angelo sig for at gå i lære som mejerielev. Efter endt læretid var næste step på vejen en uddannelse som mejeritekniker. Angelo blev derAngelo Giversen efter ansat som arbejdsleder på Holstebro Flødeost, hvor han var indtil 2003. Herefter gik rejsen videre til et job som driftsleder på ARINCO. Vi skriver nu 2012, og vi er glade for at have Angelo som teamleder i pakkeriet med ansvar for poselinjerne. Angelo har med sit behagelige og rolige væsen stor sans for detaljen og sætter sig godt ind i sagerne. Han har overblik og er til stor glæde for afdelingen og er bl.a. eminent god til at gennemskue produktionsplaner samt andre komplekse opgaver og kommer ofte med rettelser og kommentarer, som ingen andre endnu har set. Desuden er Angelo på sin lune facon altid god for en frisk bemærkning. Privat bor Angelo sammen med sin hustru og to sønner på en ejendom ved Troldhede, og en del af fritiden bruges på skydning. Bent Strandfelt

16

MÆLKERITIDENDE 2012

Mejeriingeniør og pelsdyravler Troels Forsingdal, Fjerritslev er stille sovet ind den 1. marts 2012, 96 år gammel.

Dødsfald Eirikur Thorvaldsson, mejeribestyrer på Færøerne igennem mere end 33 år, er død af kræft under behandling på Island.

Mejeristhuset Uge 33 er stadig ledig og kan nu bookes af alle medlemmer! Ledige perioder i lavsæson 2012: 29. marts - 1. april 6. - 10. maj 13. - 17. maj 20. - 24. maj 28. - 31. maj 3. - 7. juni 10. - 14. juni

17. - 21. juni 2. august - 6. september 9. september - 4. oktober 7. - 14. oktober 21. oktober - 1. november 4. november - 30. december Hjælpefondens bestyrelse

NR. 6


I Mælkeri­ tidende nr. 3 brag te vi en omtale af Sydjysk Mejeristforening , hvor der desværre var en del navne­ forvirring! Vi prøv er igen.

Sydjysk Mejeristforening

Sydjysk Mejeristforening (kreds 4) er en af Foreningen af mejeriledere og funktionærers seks landsdelskredse. Kredsbestyrelsen for Sydjysk Mejeristforening har syv medlemmer, som på forskellig vis deltager i foreningsarbejdet på landsplan samt naturligvis i kredsens arbejde, herunder planlægning og afholdelse af en række lokale arrangementer for de sydjyske medlemmer.

Medlemmer & Mejerier Sydjysk Mejeristforening har 184 medlemmer, heraf er 108 aktive, 19 passive og 57 kontingentfrie. Blandt arbejdspladser og virksomheder inden for mejeribranchen i regionen er: Arla Foods mejerier i Taulov, Esbjerg, Kruså, Høgelund, Branderup, Christiansfeld, Korsvej og Lillebælt samt Cocio. Blandt øvrige mejerier er Naturmælk, Nørup, Jernved og Endrup Andelsmejeri samt gårdmejerierne Kristiansminde, Enghavegaard og Elmegaard.

Kredsbestyrelsen i Sydjysk Mejeristforening. I bagerste række fra venstre ses: Jan Jensen, Johnny H. Grønmar, Torben Loft Mikkelsen og Michael Østergaard. Forrest fra venstre ses: Leif Friis Jørgensen, Ole O. Madsen og Leo Bødker.

Kredsbestyrelsen Syv medlemmer er valgt til kredsbestyrelse i Sydjysk Mejeristforening: Jan Jensen (45 år) er driftsleder på Arla Esbjerg. Johnny H. Grønmar (44 år) er afdelingsleder på Arla Taulov. Torben Loft Mikkelsen (46 år) er Lean Project Manager for Arla Foods. Michael Østergaard (51 år) er fabrikschef hos Rose Poultry. Leif Friis Jørgensen (50 år) (formand) er direktør for Naturmælk. Ole O. Madsen (33 år) er produktionsforvalter på Arla Christiansfeld Mejericenter. Leo Bødker (54 år) er arbejdsleder på Arla Taulov.

Aktiviteter Sydjysk Mejeristforening afholder hvert år kredsgeneralforsamling - som regel i august måned. I tilknytning hertil bliver der ofte inviteret til et relevant virksomhedsbesøg. Derudover arrangerer kredsbestyrelsen en række arrangementer for medlemmerne med ledsagere. Gennem de seneste år NR. har 6der bl.a. været koncert/teaterture.

MÆLKERITIDENDE 2012

17


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Vestjyllands Mejeristforening Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Salicath ApS Rue 5A DK-5900 Rudkøbing Tlf. 40 16 12 01 Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2012

Mejerinyheder - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejerinyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeriindustriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig Mælkeritidendes UgeNyt på hjemmesiden: www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Mejeriliv

• Ulykker

• Tandskader • Sundhed

Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25


Møder og udstillinger ❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 19. april 2012 Mejeriforeningen Generalforsamling Gl. Skovridergaard, Silkeborg

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Naturlige Ingredienser  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

❚ Vandbehandling  ❚ ❚ ❚ Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

24. maj 2012 Danmarks Mejeritekniske Selskab Mælkens komponenter som råvare i nye produkter Hotel Australia, Vejle 31. maj 2012 2. kredsudstilling Thise Mejeri

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

Kemikalia AB Lilla Västergatan 1 274 32 Skurup Sweden Phone: +46 4114 9750 Web: www.kemikalia.se Kontaktperson: Kim Toft Andersen Tlf. direkte: 28 83 39 45 kim.toft.andersen@kemikalia.se

27. april 2012 AP Pension Generalforsamling Radisson, Aarhus

2. juni 2012 Foreningen Danmarks Privatmejerier 100 år jubilæum Hindsgavl Slot 30. august 2012 Dansk Mejeringeniør Forening Generalforsamling 13. september 2012 Danmarks Mejeritekniske Selskab PAT og Bæredygtighed 29. september 2012 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 123. Delegeretmøde Grand Park, Korsør 13.-15. november 2012 FoodTech og LMU MCH Messecenter 6. december 2012 Danmarks Mejeritekniske Selskab Proteinkoagulering i osteprocessen

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 27.-30. marts 2012 Anuga FoodTec Køln, Tyskland Adept Water Technologies A/S Diplomvej 373 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 88 70 85 25 mail@adeptwatertech.com www.adetpwatertech.com

25.-28. april 2012 Mælkeritidende Studietur til Polen

MÆLKERITIDENDE 2012

19


Mejerifaglig Studietur 25.-28. april Nordøsttyskland og Polen I samarbejde med Danmarks Mejeritekniske Selskab arrangerer Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening igen i år en kortere studietur til vores nærmeste nabolande. I år tages turen via Hamborg gennem Nordøsttyskland til Polen og Lolland.

Programmet omfatter besøg hos Gea Tuchenhagen i Büchen, Hansa Milch i Upahl, Bosman Brewery i Settin, Arla Foods i Tychowo, Royal Greenland i Koszalin og Knuthenlund Mejeri på Lolland.

Rejseplan Rejsen foregår i bus fra den 25.-28. april og efter følgende plan: Århus Vejle

Udrejse 25. april

Hjemrejse 28. april

kl. 6.45 kl. 7.45

kl. 16.00 kl. 15.00

Nærmere information om opsamlingsadresser fremsendes før afrejse. Pauser påregnes pga. køre- og hviletidsbestemmelser.

Indkvartering: De tre overnatninger finder sted på hoteller i hhv. Boltenhagen, Tyskland og Polczyn, Polen samt Maribo, Danmark.

Pris Pris pr. person

Medlemmer*

Ikke medlemmer

I enkeltværelse I delt dobbeltværelse

3.950 kr. 3.650 kr.

4.450 kr. 4.150 kr.

*Medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening, Danmarks Mejeritekniske Selskab og Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt ledsagere. Inkluderet i prisen er: Transport, hotel, morgenmad, middag på hotellerne i Boltenhagen og Polczyn og middag i færgerestauranten på rejsen fra Tyskland til Danmark. Ikke inkluderet: Drikkevarer ud over servering ved de inkluderede måltider samt frokoster udover den forplejning, der ydes under besøgene.

Program og tilmelding Program med besøgsoversigt mv. blev bragt i Mælkeritidende nr. 3, det kan også hentes på www.mejeritekniskselskab.dk. Tilmelding senest den 22. marts 2012 til DMF@ maelkeritidende.dk eller tlf. 66 12 40 25 - eller på www.mejeritekniskselskab.dk  ■

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

lig g a f i r Meje etur studi . april 25.-28

MT6-2012  
MT6-2012