Page 1

BERITECH A/S

• • • • • •

Klokkestøbervej 25 B DK-9490 Pandrup Tlf. +45 98 20 47 77 Fax +45 98 20 45 75 beritech@beritech.dk www.beritech.dk

Silotanke Tryk- og vacumtanke Procestanke Lagertanke Montage Service

RUSTFRIT STÅL TIL NÆRINGS- & NYDELSESMIDDELINDUSTRIEN

6 Birkum i top side 4

På job i Italien side 6

Osteopontin side 8

26. marts 2010 123. årgang


Leder Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf 150 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms. Europa: 1.428,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Tryk / layout: Jørn Thomsen / Elbo A/S ISSN 0024-9645 Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

NMK 2010 - Tilmelding, Early Bird og legater!   Af Anne-Sofi Christiansen 

Nordisk Mejerikongres 2010 er snart en realitet, og kongressens flotte program blev udsendt sammen med forrige udgave af Mælkeritidende, men … fik du læst mon det? Der dumper jo mange ting ind i postkassen, noget bliver læst straks - noget lagt til side til senere, og en del bliver aldrig læst, men herfra vil vi klart anbefale, at du finder kongresprogrammet frem og kaster et blik på det. Skulle det være væk - så er hjælpen nær - for www.nordiskmejerikongress.fi er den direkte vej til samme information. NMK 2010 byder på et spændende program med mange interessante emner, og variationen i indlæggene betyder, at de vil kunne give enhver i mejeribruget eller følgeindustrien et fagligt indspark, som er værdifuldt at tage med. Emnerne spænder vidt, og talerne er alle dybt kompetente forskere, udviklere eller mejerifolk, som har en stor ekspertise, viden og erfaring at dele ud af på hver deres felt. Kongresprogrammet er som nævnt udsendt med Mælkeritidende, det blev uddelt på Mejeribrugets Dag, og Danmarks Mejeritekniske Selskab distribuerer også programmet til alle sine medlemmer. Flere tusinde danske mejerifolk samt mejerier og andre virksomheder vil således have fået programmet og er ad den vej blevet opmærksomme på det store arrangement, som traditionelt er velbesøgt af deltagere fra alle de nordiske lande. Det forlyder, at der tidligere har hersket usikkerhed om, hvorvidt Nordisk Mejerikongres var/er for alle, og for at mane enhver tvivl til jorden, skal vi her slå fast, at arrangementet er fuldstændig åbent, og at alle frit kan tilmelde sig uanset tilhørsforhold til foreninger, virksomheder eller andet. Alt i alt er det nu tid for tilmelding, og det skal i den forbindelse nævnes, at tilmelding før 15. april - kaldet Early Bird - udløser en flot gave til en værdi af ca. 110 €. Derudover har Foreningen af mejeriledere og funktionærer endnu ikke udloddet alle de legatmidler, som er blevet prioriteret til at støtte medlemmer, som ønsker at deltage i NMK 2010. Ansøgningsfristen er derfor udsat til 30/3, hvor sekretariatet skal have ansøgningen i hænde (se mere side 12). Vi håber at se rigtigt mange danske kollegaer til nogle lærerige og gode dage i Hämeenlinna den 17.-19. juni 2010.  ■

  Indhold  3

Den 42. Nordiske Mejerikongres

4 6 8 11

Samarbejdet i top På job i Italien Osteopontin Microoparticulated Whey Proteins

12 Kort fortalt 17 Personalia 18 Leverandøroversigt 19 Kalender 20 Skarø Is af birkesaft og kilk


Velkommen på Den 42. Nordiske Mejerikongres i Finland 17.-19. juni 2010

Nye Teknologier og Innovationer i Mejeriproduktion Nordisk Mejeriteknisk Råd byder alle interesserede velkomne på Den 42. Nordiske Mejerikongres, der afholdes 17.-19. juni i Kongrescenter Verkatehdas i byen Hämeenlinna i det sydlige Finland. Alle foredrag under kongressens tema ”Nye Teknologier og Innovationer i Mejeriindustrien” bliver holdt på engelsk. Teknologi & Innovation Under temaet ”Nye Teknologier og Innovationer i Mejeriindustrien” bliver der afholdt knap 20 foredrag i to parallelsessioner med det formål at give deltagerne et omfattende billede af de nyeste teknologier og bæredygtige innovationer i mejeriindustrien. Blandt de nye teknologier bliver der sat fokus på filtrering, separation, fraktionering, standardisering og demineralisering mv. desuden om nye teknologier til kontinuerlig produktion. Under temaet Innovation vil foredragsholderne fokusere på bæredygtighed og forbedrede metoder til kvalitetskontrol i mejeriproduktionen.

Den 42. Nordiske Mejerikongres også på studieture, muligheder for socialt samvær og afsluttende gallamiddag.

dragssessioner. Kl. 19.00 er der gallamiddag. Læs hele programmet på: www.nordiskmejerikongress.fi

Program Torsdag den 17. juni mellem kl. 12.00-17.00 er der registrering og studieture. Kl. 19.00-21.00 et Get-Together arrangement. Fredag den 18. juni kl. 10.00 er der officiel åbning af Den 42. Nordiske Mejerikongres. Derefter og frem til kl. 17.00 kan deltagerne frit vælge mellem de to parallelsessioner med foredrag om Teknologier hhv. Innovationer. Kl. 19.00 er der buffet og socialt samvær. Lørdag den 19. juni mellem kl. 09.00-16.00 fortsætter de to fore-

De Nordiske Mejerikongresser De Nordiske Mejerikongresser bliver afholdt hvert tredje år og på skift blandt de nordiske lande. Nordisk Mejeriteknisk Råd har ansvar for kontinuiteten, koordinationen og kongressens høje mejerifaglige niveau. De nordiske mejerikongresser har været afholdt siden 1920 og arrangeres af de mejeritekniske og -faglige organisationer i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark.  ■

Deltagere fra Nordeuropa Hvert tredje år deltager flere hundrede mejerifagfolk fra hele Norden på de nordiske mejerikongresser. I 2010 forventer arrangørerne, at mejeriinteresserede fra det øvrige Nordeuropa også vil tilmelde sig, da kongressproget bliver engelsk. Dermed skulle det være muligt også at netværke med kolleger fra de baltiske lande, England, Tyskland og Holland mv. Udover en opdatering på et koncentreret og fagligt højt niveau, byder

NR. 6

De seneste kongresser har været afholdt i Danmark 2007, Island 2004, Sverige 2001 og Norge 1998. Den næste i rækken - Den 42. Nordiske Mejerikongres - afholdes i Finland 17.-19. juni 2010. (Foto: Thomas Priskorn). Læs hele programmet på www.nordiskmejerikongress.fi

MÆLKERITIDENDE 2010

3


Samarbejdet i top!   Af Anne-Sofi Christiansen  

Bedst blandt 2000 LO og SALA har en samarbejdsaftale, hvoraf rammerne for samarbejdet på virksomhederne inden for LO-SALA-området er defineret. Med udgangspunkt heri udskrives årligt en konkurrence, hvor ca. 2000 virksomheder har mulighed for at kvalificere sig. Samarbejdsnævnet bedømmer så kandidaterne i en proces, hvor der lægges vægt på de resultater, der er opnået gennem et konstruktivt og fremadrettet samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Da vinderen for 2009 skulle findes, var det Birkum Ost (Arla Foods), som udmærkede sig og løb af med sejren. Fredag den 5. marts skulle prisen formelt overrækkes, og kantinen på Birkum Ost var derfor fyldt til bristepunktet med stolte og glade medarbejdere og ledere, som i forbindelse med prisoverrækkelsen tog imod gæ-

4

MÆLKERITIDENDE 2010

Birkum Ost løb med titlen og mesterskabet, da LO og SALA’s samarbejdsnævn for sjette år i træk kårede ”Årets virksomhed på samarbejdsfronten - 2009”. Dette blev markeret ved en velbesøgt prisoverrækkelse på virksomheden fredag den 5. marts.

ster fra Samarbejdsnævnet og fra Arla Foods centrale funktioner.

Mange vinderfacetter Efter en kort velkomst ved mejerichef Jesper Thomsen, overrakte Nils Juhl Andreasen, formand for Samarbejdsnævnet diplomerne, og i den forbindelse fremhævede han blandt andet: ”Samarbejdsnævnet har fulgt Birkum Ost i flere år, og det er tydeligt at se, at I har undergået en meget spændende og meget positiv udvikling. I var også med i kapløbet sidste år, men blev slået på målstregen. Men i år skulle det så være. I har holdt dampen oppe og kan nu smykke jer med titlen som vinder af konkurrencen ”Årets virksomhed på samarbejdsfronten 2009”. Niels Ejner Holst, næstformand i Samarbejdsnævnet ønskede tillykke på LO’s vegne, og fremhævede ”tillid

og samarbejde”, som nøgleord i arbejdet på Birkum Ost. Søren Jensen, produktionsdirektør for Arla Foods specialostegruppe ønskede tillykke og betonede, at alle på Birkum Ost kan være stolte af den indsats og den rejse, de har været på, ligesom det er glædeligt at se, at Arla Foods’ værdier Lead, Sense & Create er fulgt med igennem hele processen. Søren Jensen fremhævede også, at det er en præstation at få samarbejde, arbejdsmiljø, leveringsservice, kvalitet samt økonomiske resultater og nøgletal til at lykkes samtidig - men det er sket på Birkum Ost. ”At være nr. 1 i år og nr. 2 sidste år - det forpligter. Så held og lykke på den fortsatte rejse!” Lars Kaae, personaledirektør i Arla Foods takkede fra Arla Foods: ”En sådan pris er en cadeau, præcist det Arla Foods gerne vil”. Lars Kaae op-

NR. 6


fordrede alle fra Birkum Ost, som i forskellige sammenhænge møder repræsentanter fra andre mejerier i koncernen, til at fortælle om prisen samt om det Birkum Ost har opnået, uden at der fulgte penge med. ”Fantastisk indsats!”.

Et stort til lykke Jesper Thomsen takkede for prisen og for de mange pæne ord samt for det skulderklap Birkum Ost har fået med denne pris. ”Det er en anerken-

delse af hele Birkum Ost og af arbejdet i de mange udvalg. Tak til alle bidragsydere”. Arrangementet gled efterfølgende over i en flot buffet - og af informationsskærmene i kantinen fremgik det, at natholdet, som af gode grunde ikke kunne deltage i festivitas midt på dagen, selvfølgelig ikke blev glemt. De ville høre mere om prisoverrækkelsen og fejre den med smørrebrød nogle få nætter senere! Stort tillykke til Birkum Ost!  ■

Den nærmere motivering af Birkum Ost som årets vinder ligger i det store arbejde, virksomheden har gjort indenfor: • Seniorpraksis og seniorpolitik, hvor målet er at holde på de gode kompetencer og skabe rammer så seniorer fortsat oplever at være værdsatte medarbejdere. • Tryghed og adfærdsbaseret sikkerhed, hvor medarbejdere uddannes i psykologisk 1. hjælp, og således er rustet til at guide kollegaer i krise videre til rette behandling. • Virksomhedens sociale ansvar og partnerskab med Odense kommune, hvor fastholdelsesaftaler og integration af nydanskere er nogle af nøgleordene. • Arbejdstilfredsheden og arbejdsglæden er blevet større via et nyt fælles værdisæt. En måling af ar-

NR. 6

• • • •

Birkum Ost blev kåret af SALA og LO som ”Årets virksomhed på samarbejdsfronten - 2009”. Fra venstre ses SALAs direktør Niels Juhl Andreasen, Finn Christensen og Jesper Thomsen, mejerichef på Birkum. Yderst til højre Niels Ejner Holst, LO.

bejdstilfredsheden viste, at indeksværdien var steget fra 71 til 80 i 2009! Sundhedsambassadøruddannelse og sundhedsudvalg har medført, at der er indført gymnastik samt ”Birkum light” som bl.a. er ugentlig vejning og diskussion af sund livsstil, boldspil m.m. Workshop for samtlige medarbejdere vedrørende stress, symptomer og forebyggelse. Lederne er blevet uddannet, så de ”vanskelige samtaler” bliver mere konstruktive. Præmiering af kvartalets bedste ide blandt medarbejderne. Informationen er blevet forbedret og optimeret i forhold til medarbejdernes ønsker. Her viser de målte indeks også meget fine forbedringer.

MÆLKERITIDENDE 2010

5


Redaktionen har spurgt en række af foreningernes ”udstationerede” medlemmer om at medvirke i Mælkeritidende med skildringer af deres jobs og hverdagsliv i en række lande verden over.

På job i Italien

Rejsende i kulturer Af mejeriingeniør og Business ­Development ­direktør Per ­Dedenroth ­Pedersen, ClericiSacco Srl., Italien

De første år hos ClericiSacco I 2001 fik jeg jobbet som udviklingsog marketingdirektør hos italienske Clerici-Sacco Srl. En af mine første opgaver var at få lagt et budget samt udvikle en ny strategi for firmaet, herunder optimering af produktpaletten. Derudover skulle der også lige bygges en helt ny kulturfabrik, og den er i dag fuldt på højde med konkurrenternes i det nordlige Europa. Gennem de første seks år omhandlede mine primære arbejdsopgaver også hjælp til produktion, produktudvikling samt applikation og kvalitetsstyring. Desuden virkede jeg som coach for ejerne /direktionen og virksomhedens øvrige afdelingsledere. Dertil kom så hjælp til markedsføring og salg af Clerici-Sacco’s mejerikulturer, hvor jeg efter et år sammen med salgschefen igangsatte arbejdet med at etablere et internationalt distributionsnetværk på højt fagligt niveau. Et andet af mine arbejdsområder er at se på mulige opkøb af passende

6

MÆLKERITIDENDE 2010

Efter næsten to årtiers ansættelse hos de danske ingrediensvirksomheder, Laboratorium Visby og Danisco, valgte jeg i 2001 at tage et stort skridt sydpå til Italien, hvor jeg og min familie bosatte os i Taino, Lombardiet. I dag er jeg Business Development direktør for det familieejede ingrediensfirma Clerici-Sacco Srl.

virksomheder uden for Italien, men her er det dog kun blevet til Kemikalia i Sverige.

Internationalt salg Efter seks år med over 20% vækst årligt, faldt omsætningen hos ClericiSacco Srl. i 2009 til ”kun” 14%. I dag arbejder jeg derfor igen meget med at understøtte salget. Mit daglige arbejde omfatter desuden applikationsteknisk support til vore salgsteknikere og til vore distributører rundt omkring på kloden, foruden min egen direkte salgstekniske indsat i en række lande som UK, Irland, de tysktalende lande samt Skandinavien og Finland foruden Japan og nu også Korea. I løbet af en typisk arbejdsdag modtager og svarer jeg på en enorm mængde e-mails om applikationstekniske spørgsmål. Men ellers er ansvaret og det daglige arbejde at være leder af vor F&U, hvor jeg nu har fået en laboratorieleder, så jeg kun skal tage mig af det rent faglige.

Forskning og udvikling Udover samtaler med vort eget F&U team og afdelingslederne samt deltagelse i diverse ISO møder og audits internt skal jeg naturligvis samarbejde med forskere og laboratoriemedarbejderne i vore kunders og samarbejdspartneres forskningsafdelinger. Ligeledes afholder jeg møder med vores kunder og distributører samt salgsmedarbejdere for at diskutere udviklingsprojekter. Ditto med universiteter og lign., hvor ClericiSacco deltager i forskningsprojekter. Jeg er stadig aktiv i kulturproducentindustriens brancheforening EFFCA, både som medlem af bestyrelsen samt i arbejdsgrupper inden for lovgivning, nu bare for Clerici-Sacco i stedet for Visby/Danisco. Jeg rejser også ud som foredragsholder, f.eks. på universiteter, til seminarer eller for kunder i bl.a. Danmark (KU-LIFE ), Japan, Brasilien, Tyrkiet, UK og Tyskland samt Italien, herunder bl.a. en tid som underviser i anvendt mikrobiologi på Slow Food

NR. 6


Universitetet og en gang imellem også på Universitetet i Milano.

Clerici-Sacco Srl. Man kan roligt sige, at jeg har et meget afvekslende job her hos ClericiSacco Srl. Firmaet er relativt lille med kun ca. 120 medarbejdere, hvoraf de ca. 80 arbejder i Sacco-delen, næsten alle i landsbyen Cadorago tæt på Como. Af disse arbejder ca. 60 med fremstilling, udvikling og salg af fødevarekulturer. Der var kun ca. 20, da jeg startede, men omsætningen inden for kulturer er også blevet 4-5 gange større i løbet af syv år.

Med på Landsmejeriudstillingen Jeg deltager hvert år på Landsmejeriudstillingen, i begyndelsen primært for at besøge min egen familie og min ”mejerifamilie”. De første år var jeg ikke indstillet på ”at sælge noget” i Skandinavien, fordi jeg ikke så gerne ville konkurrere med og genere mine mange gode kolleger fra Visby/Danisco, men også fordi jeg ikke mente, det var realistisk at konkurrere på Chr. Hansens og Daniscos hjemmemarked. Men det blev anderledes, da nogle mejerikunder bad os om at levere først blåskimmel til Danablu og lipaser m.m. til Kefalotyri, derefter

kom så en række andre kulturer til. De seneste år har vi været stolte af, at nogle af Landsmejeriudstillingens bedste oste og sågar en yoghurt indeholder kulturer fra Clerici-Sacco Srl. Det gør det naturligvis endnu sjovere at komme hjem, og samtidig giver det mig mulighed for regelmæssige besøg i Danmark for at rådgive kunderne, fordi markedet er ved at blive en reel forretning for min italienske arbejdsgiver.

Den italienske arbejdsplads Arbejdsforholdene samt ledelsesog forretningskulturen er selvfølgelig anderledes her i Italien end i Danmark, men ikke så meget som man umiddelbart skulle tro. Hos ClericiSacco er fleksibilitet og kundeservice i højsædet! Generelt er vi konkurrencedygtige, og vi har derfor kunnet udvikle os pænt trods den øgede globale konkurrence. Firmaets medarbejdere er meget innovative, men til gengæld sværere ”at styre” i et ISO system. Vore ejere tænker mere på, at de og firmaet opfører sig ordentligt, ikke mindst lokalt, end på selve forretningen, hvor de undgår helst konflikter. En tidligere direktør for vor største konkurrent og kollega i brancheforeningen sagde engang, at de er gentlemen’ene i vor branche. De ansatte har sikre

Jeg deltager hvert år på Landsmejeriudstillingen, og efterhånden er det danske marked blevet en reel forretning for min italienske arbejdsgiver. Fra venstre mod højre ses Yuji Kato (Clerici-Sacco’s agent i Japan)lektor E. Waagner Nielsen med barnebarnet Caroline - og jeg selv.

Min kone Jane, vore to børn Lea og Nils og jeg selv bor i Taino i Lombardiet.

NR. 6

job, og der er ikke sket fyringer gennem de sidste 30 år! Omvendt er det et 100% familieejet firma, og det giver også nogle begrænsninger! Sprogmæssigt klarer jeg mig, til trods for at mange her ikke taler engelsk, og jeg ikke talte hverken italiensk ellers fransk da jeg kom. Jeg havde planlagt at lære ordentlig italiensk, men desværre er jeg ikke kommet så langt med det. Dog forstår jeg efterhånden sproget godt men taler det ikke godt nok.

Det private liv Vores datter og søn skulle naturligvis skifte skole, da vi flyttede. De havde begge gået på den dansk-tyske skole i Niebüll, og derfor valgte vi en international EU-skole her i Italien, hvor de gik på den tyske linje. Vores næsten voksne børn taler/forstår derfor i dag dansk, tysk, engelsk, italiensk og den ene også spansk. Deres skole ligger ikke lige i nærområdet, så deres ”aktivitetsradius” er ret stor, og det giver en del ”taxikørsel”. Min hustru Jane har ikke så let kunnet finde job. Selvom hun afsluttede med en masteropgave på JRC EU-forskningsinstituttet i Ispra, så var hun så uheldig, at de fik indførte ansættelsesstop bagefter. Samtidig har Jane haft hovedansvaret for vores børn og hus, da der ikke er mange børnepasningsmuligheder i Italien. Derfor startede Jane sit eget firma efter at have taget en uddannelse som ejendomsmægler (ingen let opgave) og har nu CasaLaghi.com. Det har været lidt svært at få italienske venner. Her gælder ordsproget ”i buoni steccati fanno i buoni vicini” (gode hegn gør gode naboer). Italienerne arbejder og bor, hvor de er opvokset og har gået i skole tæt på familien, så de har masser af venner og familie lokalt og dermed ikke stort behov for flere venner at ”passe”. Til gengæld har vi mange venner blandt andre udlændinge fra bl.a. Danmark og Norge her i Taino (tanniner!), hvor vi bor. Regionen Lombardiet er et dyrt sted at leve, men det er også en flot region med skønne søer og bjerge.  ■ MÆLKERITIDENDE 2010

7


Osteopontin - et mælkeprotein med mange anvendelsesmuligheder

Af Lotte Schack, ph.d., post-doc, Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet og Esben Skipper Sørensen, ph.d., lektor Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet

Mælk er evolutionært optimeret til at dække nyfødte pattedyrs ernæringsmæssige behov med hensyn til protein, kulhydrat, fedt, vitaminer og mineraler. Herudover indeholder mælk også en række bioaktive komponenter, som spiller vigtige roller i mange forskellige fysiologiske processer. Fx er immunforsvaret hos nyfødte relativt umodent ved fødslen, og spædbørn har derfor behov for ekstra beskyttelse mod infektioner de første levemåneder. En sådan beskyttelse opnås naturligt ved amning, hvorved

cesser; en af disse komponenter er proteinet osteopontin.

Osteopontin findes mange steder Da vi identificerede osteopontin (OPN) i mælk for omkring 15 år siden, var proteinet hovedsagligt kendt som et knogleprotein, der var involveret i kalciumomsætningen i skeletvævet. Siden er OPN blevet identificeret i de fleste væv og kropsvæsker, hvor det er involveret i mange forskellige processer så som

Projekter under Mejeribrugets ForskningsFond Titel: Osteopontins immunologiske egenskaber Projektleder: Esben Skipper Sørensen, Laboratorium for Proteinkemi, Aarhus Universitet Deltagere: Arla Foods Projektperiode: 1. januar 2005 til 31. december 2008 Formål: At undersøge osteopontins påvirkning af vores immunforsvar.

barnet via mælken får immunoglobuliner fra moderen. Herudover får barnet også andre proteiner, så som laktoferrin, laktoperoxidase og lysozym, som alle besidder anti-mikrobielle egenskaber. Mælken giver således indirekte den nyfødte et immunforsvar, der kan holde stand indtil barnets eget immunforsvar er fuldt udviklet. Udover de her nævnte bioaktive proteiner, indeholder mælk også andre vigtige men mindre kendte komponenter, der er aktive i fx immunpro-

8

MÆLKERITIDENDE 2010

åreforkalkning, nyrestensdannelse, osteoporose, sårheling samt i immunresponset overfor mikroorganismer og mange flere. Den højeste koncentration af proteinet findes dog i mælk, og vi har derfor i samarbejde med Arla Foods udviklet og patenteret en proces til at udvinde OPN fra mælk med henblik på anvendelse af proteinet både som bioaktiv fødevareingrediens og i fx kosmetik og farmaceutiske produkter.

Funktionen af osteopontin i mælk? Funktionen af osteopontin i mælk er ikke fuldt klarlagt. OPN er et relativt lille protein, der indeholder mange sure aminosyrer og et meget stort antal påhæftede fosfatgrupper. På den måde minder det i den primære struktur om kaseinerne. OPN kan også findes associeret med kaseinmicellerne i mælk, men hovedparten findes i vallefraktionen. OPN kan via de mange negativt ladede og fosforylerede aminosyrer binde store mængde kalciumioner og -salte, som det er kendt for kaseinerne. Det er således muligt, at OPN bidrager til at holde kalcium i opløsning i mælken, således at der ikke sker udfældninger i kirtelvævet, og at kalcium holdes i en biologisk tilgængelig form for den nyfødte. En anden mulig funktion af osteopontin i mælken er at medvirke til mælkekirtlens vækst og udvikling under opstart af laktationen. Dette understøttes af, at der er fundet en høj osteopontinkoncentration i væv fra mælkekirtlen under den tidlige laktation. Endelig ved man, at osteopontin spiller en vigtig rolle i flere immunologiske processer, og at OPN er i stand til at aktivere immunsystemets celler og inducere disse til at udskille forskellige cytokiner, som er cellesignaleringstoffer. På den måde kan OPN måske være med til at dirigere udviklingen af immunsystemet hos nyfødte. Et af formålene med

NR. 6


dette projekt har derfor været at undersøge osteopontins immunstimulerende effekter nærmere.

Osteopontin og immunforsvaret Osteopontin produceres af de fleste hvide blodceller, og denne produktion øges kraftigt under en infektion. Samtidig ved man fra studier med OPN knock-out mus (mus som har fået fjernet genet for OPN, og således ikke udtrykker proteinet), at disse udvikler sig og opfører sig normalt under ikke-infektiøse forhold. Inficeres musene derimod med sygdomsfremkaldende bakterier eller virus, har de et atypisk immunrespons, hvilket ses som en kraftigt nedsat evne til at bekæmpe infektionen. For at undersøge om osteopontin er i stand til direkte at opsonisere (binde sig direkte til) bakterier, har vi mærket osteopontin med et fluorescerende stof og tilsat det mærkede protein til opløsninger med streptokokker og stafylokokker. På den måde har vi vist, at osteopontin er i stand til at opsonisere de undersøgte

bakterier. En sådan opsonisering af mikroorganismer fremkalder normalt et immunrespons. Vi har derfor undersøgt, om nogle af kroppens hvide blodceller tiltrækkes af osteopontin. Resultatet viste, at monocytter - som er immunceller, der er i stand til at tilintetgøre fremmedlegemer ved at omkredse dem og nedbryde dem via en proces, der kaldes fagocytose - tiltrækkes af osteopontin. De kan således, via OPN der er bundet til bakterierne, finde vej til områder, der er bakterieinficerede. Vi har desuden vist, at monocytterne derefter er i stand til at binde sig til OPN via et molekyle på deres overflade (en αXβ2 integrin-receptor). Denne receptor er ikke tidligere vist at kunne binde til osteopontin, men man ved dog fra tidligere studier, at receptoren ofte er involveret i fagocytose af bakterier. På tilsvarende vis har vi, i et modelstudie med mikroskopiske latexkugler, vist at osteopontin fremmer immuncellernes optag af bakterier samt at denne fagocytose sker via den nyopdagede receptor.

Figur 1: Arla Foods producerer osteopontin og markedsfører dette under navnet Lacprodan® OPN-10.

NR. 6

Modermælkserstatninger med osteopontin Koncentrationen af OPN i mælk har hidtil været ukendt, og et af formålene med dette projekt har derfor været at undersøge og sammenligne koncentrationen af osteopontin i modermælk, komælk og forskellige modermælkserstatninger. Til dette formål har vi udviklet en ELISA-metode, som er en teknik, hvor man ved hjælp af specifikke antistoffer rettet mod det pågældende protein, i dette tilfælde osteopontin, kan måle koncentrationen. Ved hjælp af denne metode har vi vist, at der er store individuelle forskelle på, hvor meget OPN modermælk indeholder. Gennemsnitligt er indholdet ca. 140 mg/L. Til sammenligning indeholder komælk kun ca. 18 mg/L, mens vi i de testede modermælkserstatninger fandt et OPN-indhold mellem 5 og 13 mg/L. Når der tages højde for forskellen i det totale proteinindhold i modermælk og komælk, ses det at OPN udgør omkring 2 % af proteinet i modermælk, mens det kun udgør 0,05 % af proteinet i komælk.

Figur 2: Immunceller der binder til latexkugler med OPN på overfladen. Som modelsystem for bakterier har vi benyttet latexkugler (røde), der har osteopontin på overfladen. På billedet ses, hvordan immunceller (blå) binder til disse partikler.

MÆLKERITIDENDE 2010

9


Figur 3: Model af hvorledes osteopontin binder sig til bakterier og på den måde opmærker disse for immunforsvarets monocytter, som tiltrækkes og aktiveres til fagocyterende celler, der æder bakterierne.

Skal man således udvikle modermælkserstatninger, der i indholdet af de vigtige bioaktive faktorer kommer tæt på sammensætningen i brystmælk, må man altså tilsætte ekstra osteopontin. Derfor har vi i samarbejde med Arla Foods patenteret anvendelsen af OPN i bl.a. modermælkserstatninger, og der bliver nu hos internationale producenter af modermælkserstatninger lavet produkter, der indeholder et niveau af OPN, der svarer til det højere indhold i modermælk.

Sårheling og tandpasta Udover anvendelse som fødevareingrediens har osteopontin også fundet anvendelse i andre produkter inden for fx hygiejneområdet. Det har vist sig, at OPN-knock-out mus har en dårligere sårheling end normale mus, der har et naturligt niveau af OPN i kroppen. Undersøgelser af sår fra disse knock-out mus viste, at deres kollagenfibriller, som er ansvarlige for hudens brudstyrke og elasticitet, ikke har den samme tykkelse som hos normale mus. Det skyldes, at OPN i huden er med til at styre dannelsen af disse fibriller. Samtidigt er OPNs evne til at opsonisere bakterier

10

MÆLKERITIDENDE 2010

og at inducere fagocytose også vigtig i oprensningen af et sår under opheling. I samarbejde med Arla Foods har vi udført studier på mus og rotter, der indikerer, at salver, der indeholder OPN fra mælk, kan have positive effekter på sårhelingen. Dette har ført til, at der er indleveret en patentansøgning om anvendelse af OPN fra mælk i sårhelingsprocesser. I samarbejde med Tandlægehøgskolen i Malmö og Arla Foods er det blevet vist, at OPN kan binde til modeller af tandemaljen og derved forhindre bakterier i at binde sig til denne. Denne effekt kunne være gavnlig i mundhygiejneprodukter som fx tandpasta eller tyggegummi og derfor er også denne anvendelse af OPN fra mælk blevet patenteret i samarbejde med Arla Foods. Men hermed er det ikke slut med mulige anvendelsesmuligheder af dette bioaktive mælkeprotein. OPN, som jo også findes i store mængder i knoglevæv, hvor det virker som et anker mellem det mineraliserede skeletvæv og de omkringliggende celler, er netop nu et af forskningsemnerne i et stort nanoteknologisk projekt, ProSURF, bevilget af Højteknologifonden. I dette projekt undersøges bl.a.

muligheden for at anvende OPN til at øge den biologiske integrering af fx kirurgiske implantater. Ligeledes er et større projekt om anvendelsen af OPN i astronauternæring undervejs i samarbejde med den europæiske rumfartsorganisation ESA.

Projektresumé Osteopontin (OPN) er et multifunktionelt protein, der findes i relativt høje koncentrationer i mælk. Formålet med projektet var at undersøge hvorledes osteopontin påvirker immunforsvaret. Vi har udviklet en metode til måling af osteopontinkoncentrationer og vist, at modermælk indeholder i gennemsnit ca. 140 mg/L OPN, mens komælk indeholder ca. 18 mg/L og kommercielle modermælkserstatninger mellem 5 og 13 mg/L. Laboratorieforsøg har vist, at OPN fra mælk kan påvirke humane immunceller til at udskille bestemte cellesignaleringstoffer. Vi har vist, at OPN binder til bakterier, og at OPN kan tiltrække immunceller som fagocyterer de bundne bakterier. OPN fra mælk forventes derfor at spille en vigtig rolle i spædbørns tidlige immunforsvar.  ■

NR. 6


Nye mejeriingeniører anno 2009

Microparticulated Whey Proteins Titel: Effect of Hydration on the Gel Structure of Microparticulated Whey Protein Added Yoghurts

By Gülsüm Mutaf

Resume Microparticulation is a process where whey proteins are denatured and aggregated as result of heat and mechanical treatments. Microparticulated whey proteins (MWPs) are mimicking the sensory perception of fat due to their particle sizes and/or their surface and rheological properties. Heat treatment is shown to have little effect on the functionality of MWPs. The aim of this project was to investigate the effect of different hydration times of microparticulated whey protein concentrates on the gel structure of stirred yoghurt as well as comparison with native whey protein concentrates. pH, rheology and Low Resolution Nuclear Magnetic Resonance (LR-NMR) experiments were conducted.

Nye Mejeriingeniører 2009 I 2009 dimitterede ni nye mejeri­ingeniører, som i løbet af 2010 kort fortæller om deres specialer her i bladet. (Tidligere omtaler findes i nr. 3, 5 …).

NR. 6

(Foto udlånt Chr. Hansen).

Hydration time did not seem to effect the acidity of the yoghurts whereas rheological and LR-NMR results differed significantly. The rheological results revealed high standard deviations. Nevertheless, for some of the samples, firmness of the yoghurt gel was seen to be positively correlated with its thickness and inversely correlated with the syneresis. Native whey proteins were affected more by changing pre-hydrating times than the microparticulated ones. Yoghurt samples tend to show increasing number of water components when increasing phase separation in LR-NMR. Microparticulated and native whey proteins differed significantly both in the rheological and NMR methods. Microparticulates tend to act as “inert” particles i.e. inhibit pro-

tein interactions whereas fine native whey protein concentrates easily interact with water.

Conclusion Lack of enough pre-hydration and large whey protein microparticules lead to non-homogenous systems by inhibiting protein-protein and/or protein-water interactions. • Vejledere: Lektor Richard Ipsen, IFV/Mejeriteknologi og lektor Flemming Hofmann Larsen, IFV/ Kvalitet og Teknologi, KU-LIFE. • Censor: Ulf Andersen, Arla Foods Innovation. • Specialet blev godkent den 27. maj 2009. • Yderligere information: gulsum@ dsr.life.ku.dk • ■

MÆLKERITIDENDE 2010

11


Kort fortalt  Søg legat til den nordiske mejerikongres Som tidligere annonceret her i Mælkeritidende har Foreningen af mejeriledere og funktionærers bestyrelse prioriteret en større legatudlodning på kr. 130.000 til rejser i forbindelse med Nordisk Mejerikongres 2010 i Finland. Alle legatportioner er stadig ikke udloddet, og ansøgningsfristen er derfor forlænget til 30/3 2010. Foreningens medlemmer vil kunne søge om legatportioner til dækning af omkostninger til rejse, hotel og kongresafgift. Hvis man ønsker at komme i betragtning til et legat, finder man et ansøgningsskema på www.mejerileder.dk. Skemaet udfyldes med personlige oplysninger, en kort motivation for ansøgningen, budget for udgifter samt underskrift. Legaterne vil være uddelt senest den 1. april. Ansøgninger sendes pr. mail til fmf@maelkeritidende. dk eller pr. post til Foreningen af mejeriledere og funktionærer, ”Det gamle Mejeri”, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. Ansøgninger skal være sekretariatet I HÆNDE senest den 30. marts 2010.

Det kan oplyses, at der er mulighed for fordelagtig tilmelding (Early Bird) frem til 15. april. Yderligere information om Nordisk Mejerikongres 2010 findes på www.nordiskmejerikongress.fi eller via link på www.maelkeritidende.dk (Foto Thomas Priskorn).

12

MÆLKERITIDENDE 2010

Arla-nej til eksterne investorer Efter næsten halvandet års analysearbejde anbefaler Arlas ledelse, at man opgiver planerne om at danne et Arla Foods A/S, som skulle være åbent for eksterne investorer. Arlas ledelse forudså konflikter mellem to ejergrupper (leverandørerne og eksterne investorer), idet landmændenes hovedmål er at få den højest mulige mælkepris, mens en række eksterne investorer ville have det stik modsatte mål, nemlig billigst mulig mælkeråvare og størst muligt overskud til aktionærerne. Arla skal derfor blive ved med at være et andelsselskab, som er 100% ejet af de danske og svenske mælkeproducenter. Leverandørerne skal dog gerne skyde endnu flere penge ind i selskabet for at finansiere planerne om at øge Arlas omsætning fra 46 til 75 mia. kr. Det ventes, at landmændenes årlige indskud skal fordobles til 600 mio. kr. (Foto Arla Foods).

SPX overtager Gerstenberg Schröder Den amerikanske koncern SPX har 1. marts overtaget danske Gerstenberg Schröder. - Overtagelsen stemmer overens med vores strategi om at udbygge vores udvalg af procesudstyr med flere løsninger til fødevarebranchen, siger bestyrelsesformand og CEO i SPX, Christopher J. Kearney. - Efter at have været et familieejet firma i mere end 100 år, mener vi, at SPX er den ideelle virksomhed til at hjælpe Gerstenberg Schröder med at påbegynde næste kapitel i dets udvikling, og at vores medarbejdere vil have gode muligheder for at trives under SPX´ ledelse, siger bestyrelsesformand i Gerstenberg Schröder, Knud Aage Gerstenberg i forbindelse med overtagelsen. Danske Gerstenberg & Agger (G & A) blev grundlagt af Aage Gerstenberg og Christian Agger i 1901, og tyske Schröder blev grundlagt i 1928. I 2005 gik de to virksomheder sammen i Gerstenberg Schröder A /S. Gerstenberg er især kendt for sine Perfectorer og kontinuerlige procesanlæg til fremstilling af smør, margarine, saucer og dressinger mv. Gerstenberg Schröder eksporterer til mere end 120 lande verden over, og virksomheden omsatte i 2008 for 65 mio. kroner. SPX, der har hovedkvarter i Charlotte i North Carolina, har 15.000 ansatte og opererer i mere end 35 lande. I Danmark er det ligeledes SPX, der står bag APV. (Foto Gerstenberg Schröder).

NR. 6


Produktudvikler På grund af et øget aktivitetsniveau søger Mejerigaarden A/S en nytænkende og kreativ produktudvikler, til udvikling af iscremeprodukter, med et solidt kendskab til smagfuld mad, opbygning af opskrifter og udviklingsprocesser.

Stillingens primære arbejdsopgaver vil være: • Udvikling af nye produkter og optimering af eksisterende produkter • Aktiv deltagelse i udviklingen af nye ideer og koncepter på alle kategorier og nye kategorier • Tæt samarbejde med marketing og salg • Gennemførelse af drifts- og udviklingsmæssige produktionstests • Ad hoc opgaver

Faglige kvalifikationer Vi forestiller os du har en fødevaremæssig baggrund, evt. mejeriuddannet, og gerne med kendskab til udvikling af iscremeprodukter. Jobbet spænder fra generering af kreative ideer over styring og koordinering af udviklingsprocessen til den vellykkede implementering af de nye produkter i vores produktion. Du vil i dit daglige arbejde referere direkte til fabrikschefen.

Personlige kvalifikationer Du arbejder selvstændigt og struktureret og kan forene praktisk arbejde og teoretisk viden. Du er som person udadvendt, kreativ og ansvarsbevist. Du besidder en god gennemslagskraft og har særdeles gode samarbejdsevner, da succes i jobbet opnås via et bredt og konstruktivt samarbejde på tværs af virksomhedens organisation. Du bliver en del af vor produktudviklings-team og skal derfor arbejde i teams og være team-orienteret. Du har en fleksibel indgangsvinkel til dine opgaver og er i stand til at se åbninger og muligheder, og besidder en god portion humor.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte fabrikschef Martin Christiansen på tlf.nr. +45 9618 3500 Hvis du synes ovennævnte lyder spændende, så send en ansøgning med relevante referencer, senest d. 6. april kl. 12.00 til: Mejerigaarden A/S Sennelsvej 1 • 7700 Thisted Mrk. Produktudvikler eller på mc@polar-is.dk

Mejerigaarden A/S er en moderne virksomhed indenfor produktion af is og desserter herunder økologisk og italiensk Is. Virksomheden blev grundlagt i 1933 og er i dag den eneste større danskejede producent af is og desserter. Virksomheden beskæftiger 190 medarbejdere, heraf 80 i produktionen, der hvert år producerer ca. 25 mio. liter is. Produkterne sælges under mærkerne Polar Is og Premier Is.


Kort fortalt  Godt år for Skånemejerier Skånemejeriers har præsteret et af sine bedste år nogensinde, idet årsregnskabet for 2009 viste et overskud på knap 45 mio. svenske kroner mod 0,2 mio. kroner i 2008. Mejeriet fik en omsætning på knap 3 mia. svenske kroner, og leverandørerne opnåede en mælkepris på 2,98 svenske kroner pr kg mælk. Fremgangen skyldes bland andet, at Skånemejerier er begyndt at levere til flere danske dagligvarebutikker, og på den baggrund har mejerikoncernen ligeledes kunnet ansætte flere nye medarbejdere i løbet af 2009.

Arla og Valio i mælkekøleren Arlas finske datterselskab, Arla Ingman, har vakt stor diskussion i Finland, fordi mejeriet fik en ordre på levering af godt 20 mio. liter mælk om året til dagligvarekæden HOK Elantos 150 butikker i Helsinki-området, skriver atl.nu. Det gav stærk kritik blandt mælkeproducenter, forbrugere og sågar landets statsminister Matti Vanhanen, som truede med at finde en anden dagligvarebutik frem for hans vanlige Elanto, hvis kæden ophørte med at sælge mælk fra Finlands største mejerikoncern Valio. Årsagen til at Arla Ingman blev valgt frem for Valio er formodentlig, at Arla Ingman kunne tilbyde en pris, der lå 60 svenske øre lavere end Valio’s pris. Ifølge kritikerne skyldes det, at Arla Ingman ”skummer fløden” ved udelukkende at levere mælk fra store gårde i nærheden af Helsinki. Valio derimod indsamler mælk hos alle sine leverandører - store og små. Den heftige debat har fået HOK-Elanto til at ændre strategi og igen indføre Valio-mælken i butikkernes sortiment, så mælk fra både Arla Ingman og Valio nu findes i mælkekøleren.

Dårligt år for FrieslandCampina Den hollandske mejerigigant FrieslandCampina har oplevet et fald i omsætningen på 14% til 8,160 mia. euro, eller hvad der svarer til 61 mia. kr. FrieslandCampina havde dog frem gang i Asien, Afrika og Mellemøsten, så nedgangen er især sket på det europæiske marked. En lavere pris til mælkeproducenterne betyder imidlertid, at selskabet har øget overskuddet med 35% til 1,3 mia. kr. Producenterne fik godt 2 kr. pr. kg mælk i 2009. Til konsolidering er der afsat godt to øre. Det hollandske mejeriselskab meddeler i forbindelse med årsregnskabet, at der fremover skal satses på flere højt forædlede produkter frem for bulk og pulvere.

14

MÆLKERITIDENDE 2010

VM guld til Bornholm og Arla I Wisconsin er de tilbagevendende verdensmesterskaber i ost i fuld gang i disse dage. Indtil videre har Danmark hentet fire guldmedaljer hjem. Det drejer sig om Bornholms Andelsmejeri med ”Mycella” i kategorien ”Blue Veined”, Arla Foods Birkum Ost med ”ToastOst med emmentaler” i kategorien ”Pasteurized Process Cheeses”, Arla Kruså med ”Feta med soltørrede tomater” i kategorien ”Feta, Flavored” og endelig Arla Foods Nr. Vium med ”Havarti med dild” i kategorien ”Havarti, Flavored”. Der er stadig mulighed for endnu en guldmedalje til Danmark, da kategorien ”Flavored Spreadable Cheeses” endnu ikke var bedømt ved redaktionens afslutning. (Foto Bornholms A/M).

Skifter navn til Falengreen A/S DK international food A/S har netop skiftet navn til Falengreen A/S. - Vores nye navn skal sende et klart signal til vores forbrugere, samarbejdspartnere og kunder om, at vi har respekt for, og holder fast i, at vi er en skandinavisk familieejet virksomhed, udtaler adm. direktør Sten Busk i forbindelse med navneskiftet. Falengreen har gennem årene opbygget stærke kompetencer indenfor ost og mejeri. I november 2004 åbnede virksomheden således en 4.500 kvadratmeter stor ny fabrik ved Skanderborg til fremstilling af revet ost, snack ost, freshpack og smelteprodukter. DK International Food var en af aktionærerne i det fynske gårdmejeri Grambogård med 50% af aktierne. Grambogård lukkede dog i foråret 2009. DK international AS blev stiftet i 1989 af grundlæggeren Ole Falengreen Nielsen. I 2000 blev selskabet organiseret under DKi Group, herunder DK international food A/S. DK international Food AS overtog i den forbindelse alle aktiviteter indenfor ost og mejeri, og har således siden haft 100% fokus på dette område. Det skete efter en periode med høj vækst og flere Børsen Gazelle priser.

Enzymer fra edderkopper og slanger Danisco og Novozymes har fået del i 24 mio. kr. til forskning i enzymer fra slanger og edderkopper, oplyser Danisco i en pressemeddelelse. De 24 mio. forskningskroner er tildelt en større projektgruppe af Det Strategiske Forskningsråd. Projektarbejdet skal løbe over fire år og skal frembringe nye stærke enzymer fra fx slanger, edderkopper og kødædende planter til brug i produktion af dagligdagvarer såsom vaskemidler og fødevarer. (Foto Colourbox). NR. 6


GEA Niro ekspanderer i Indien GEA Niro har taget første spadestik til et 1.000 kvadratmeter nyt ingeniørcenter, der skal bygges nord for Mumbai i Indien. Centeret skal udvikle og designe teknologiske løsninger til GEA Niro Gruppens kunder i hele verden og inden for alle forretningsområder, herunder også løsninger inden for procesteknologi til kunder i Danmark. Med udvidelsen vil GEA Niro Gruppen komme til at beskæftige flere end 300 medarbejdere i Indien, skriver Process Supply. Det nye ingeniørcenter kommer til at ligge som del af GEA Niro Gruppens eksisterende bygningskompleks, der består af en kontorbygning fra 2007 og en produktionsenhed, som blev indviet i oktober 2009.

Dalum Lærlinge afholder torsdag den 3. juni 2010 Elevdag og Jubilarsammenkomst

Invitation Elevmøde for jubilarer, tidligere og nuværende elever fra Dalum Landbrugsskole og Kold college samt ledsagere.

Svensk omega-3 mælk Skånemejerier og foderstofkoncernen Lantmännen er i gang med forsøgsproduktion af en ny mælketype med et højere indhold af omega 3. En række udvalgte svenske malkekvægbesætninger indgår i forsøgene, og malkekøerne bliver fodret med en specialblanding indeholdende blandt andet hørfrø, der har et højt indhold af omega 3, som dermed gerne skulle øges i køernes mælk også. (Foto Skånemejerier).

Reception for Sven Ålborg Fredag den 2. april 2010 kan teamleder Sven Ålborg, Landbrug & Fødevarer, fejre 60 års fødselsdag. I den anledning inviteres til reception

fredag den 9. april kl. 14.00 – 16.00 på Koldkærgård Konferencecenter Udkærsvej 10, 8200 Århus N

NR. 6

Jubilarsammenkomst Sædvanen tro inviterer Kold college til jubilæumsarrangement den 3. juni 2010. Om formiddagen er der jubilarsammenkomst for 10,25,- 40,- 50- og 60 års jubilarer. Jubilarer, der er medlemmer af Dalum Lærlinge, vil blive personligt inviteret til jubilarsammenkomsten. Vi opfordrer dig til at kontakte tidligere elever fra din egen årgang, da ikke alle er medlemmer af Dalum Lærlinge og derfor ikke modtager en personlig invitation. Husk at tilmelde dig arrangementet.

Program for Jubilarsammenkomst: Kl. 9.00: Ankomst ved hovedindgangen på Kold college. Kl. 9.30: Kaffe og orientering om skolen i dag. Jubilarpræsentation. Kl. 11.30: Fotografering i skolegården. Kl. 12.00: Middag i spisesalen på Dalum Landbrugsskole (kr. 200,00).

Program for Elevmøde: Kl. 15.00: Kaffe i skolegården. Kl. 16.30: Generalforsamling i Dalum Lærlinge. Kl. 17.00: Fælles afslutning. Deltagelse i Dalum Lærlinges elevmøde om eftermiddagen er gratis og kræver ikke tilmelding. Tilmelding er kun nødvendig til jubilarsammenkomsten, hvor betaling foregår på selve dagen. Tilmelding er bindende og foretages ved at ringe til Kold college på tlf. 63 13 20 43. Tilmelding skal ske senest den 25. maj 2010! www.dalumlaerlinge.dk

MÆLKERITIDENDE 2010

15


Kort fortalt  Fedtbøde på sunde oste? Beregninger fra Landbrug og Fødevarer viser, at den største bidragsyder til regeringens fedtskat bliver ost, som ifølge forskerne ikke er spor usund. Skatten bør som minimum udsættes, mener L&F. Ost indeholder i gennemsnit 17% mættet fedt og bliver derfor ramt hårdt af den foreslåede fedtskat, der skal indbringe én milliard kroner til statskassen om året. Regeringens lovforslag om en fedtskat blev sendt i høring i august 2009, men den er forsinket og endnu ikke fremsat for Folketinget. Men hvis forslaget går igennem, kommer mejeriprodukter alene til at levere knap 750 mio. kroner i fedtskat. Heraf vil de 290 mio. kroner komme fra ost. Netop ost har både Arne Astrup og Tine Tholstrup, begge ernæringsforskere fra Københavns Universitet, fremhævet som en af de absolut sunde fødevarer, som bliver ramt af regeringens skat på mættet fedt. L&Fs adm. direktør Carl Aage Dahl udtaler om lovforslaget: - Danskerne bliver ikke sundere af den her afgift. Derimod er der tale om brandbeskatning af et enkelt erhverv, idet mejerierne kommer til at sidde tilbage med 75% af regningen. (Foto Colourbox).

Tetra Pak øger omsætningen Tetra Pak havde en nettoomsætning på 67 mia. kr. i 2009. Det er en lille stigning på godt én procent i forhold til året før, skriver worldpressonline.com. Omsætningen har dog været ganske ”ujævn” på de forskellige markeder. Således var der en tocifret vækst i Syd- og Sydøstasien, Mellemøsten og syd for Sahara i Afrika, mens salget i Østeuropa og Centralasien var hårdest ramt af den økonomiske afmatning. Her faldt nettoomsætningen for emballage med 12 % sammenlignet med 2008. I løbet af 2009 producerede Tetra Pak 145 milliarder individuelle indpakninger til drikkevarer som mælk, juice og saft. (Foto Tetra Pak).

16

MÆLKERITIDENDE 2010

Ny Skriftserie fra Dansk Landbrugs­ museum Skriftserie fra Dansk Landbrugsmuseum, Årbog 2009, er udgivet. Museet har igen i 2009 valgt at udgive en række artikler, der viser den mangfoldighed, der er i museets daglige arbejde. Dels artikler om de igangværende udstillinger og aktiviteter ”inden for murene”, dels artikler af forfattere, der arbejder eksternt med projekter for museet. Som noget nyt vil museet i de kommende år sætte fokus på det at være ung landmand i det fremmede, idet det noget forsømte Polakhus vil blive renoveret for derefter at indgå i museets formidling om fortidens svage grupper i landbrugssamfundet. Årsskriftet indeholder derfor også en artikel om ”Dannelsesrejse i 1920’erne” af Hans Kofoed om hans fars oplevelser som ung landmand i det fremmede. Bogen afsluttes i år med en artikel om de mange aktive frivillige, som er organiseret i museets Venneforeninger og laug, heriblandt mejeristgruppen med Villy Byrgesen som formand. Årbogen er redigeret af en redaktionsgruppe bestående af Museets fire videnskabelige medarbejdere; museumsinspektør Bettina Buhl, museumsinspektør Irene Hellvik, museumsinspektør Jens Aage Søndergaard og museumsdirektør Peter Bavnshøj. Den rigt illustreret udgivelse er på 120 sider og koster 148 kr. Den kan købes på museets hjemmeside www.gl-estrup.dk, hvor det som noget nyt også er muligt at læse den online.

Flere EU-kroner til forskning Danske virksomheders interesse for at skaffe forskningspenge fra EU’s forskningspulje - det 7. rammeprogram - er steget for første gang siden 1990’erne. Den danske andel udgør nu 2,5% af rammeprogrammet, hvor den var 0,1% lavere for et par år siden. Virksomheder kan da også hente andet og mere end penge - nemlig et udvidet netværk og dermed adgang til nye markeder. Hos DI ser forskningspolitisk konsulent, Mads Eriksen, flere andre faktorer, der øger den danske andel. - Universiteterne har i dag større fokus på området. Men der er nok ingen tvivl om, at krisen får virksomhederne til i højere grad at opsøge de muligheder, der er for at få støtte til innovation og udvikling. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har lavet en undersøgelse af små og mellemstore virksomheders deltagelse i EU-ansøgninger. Og den viste, at virksomhederne vurderede, at netværk er det vigtigste output af rammeprogrammerne. ■

NR. 6


Personalia  60 år Planlægningsleder Kjeld Kristensen, Vodskov fylder den 30. marts 60 år

60 år Direktør Jens Peder Pedersen, Samsø Konservesfabrik fylder den 1. april 60 år.

Sven Ålborg fylder 60 år Teamleder Sven Ålborg, ”Landbrug & Fødevarer”, Skejby fylder 60 år den 2. april 2010.   Næste år er det 40 år siden dansk mejeribrugs foreningsmand Sven Ålborg blev ansat på Mejeriforeningen i det, der dengang hed Mejeribrugets Osteeksportudvalg og senere overført til Handels- og Markedspolitisk afdeling, hvorigennem et solidt produktkendskab og et stort netværk indenfor de fleste områder af dansk mejeribrug blev opbygget. Sven Ålborg   I 1985 blev Sven Ålborg ”udlånt” som sekretær for ”Producentforeningen af Danablu og andre Specialoste” med selvstændigt sekretariat, som hurtigt samlede en stor del af sekretærposterne inden for mejeribrugets foreninger og udvalg. I 2004 fik Sven Ålborg igen fast grund under fødderne på Mejeriforeningen og er i dag sekretær for ”Foreningen Danmarks Privatmejerier”, ”Dansk Oste- og Smørforeningen”, ”Danmarks Mejeritekniske Selskab”, Mejerigruppen på Gl. Estrup og adskillige Fonde samt Mejeriforeningens / Mejeriudvalgets faglige aktiviteter som f.eks. Landsmejeri-

”Mejeristhuset” Følgende perioder er ledige i 2010: Lavsæson 11. - 15. april 19. - 30. september 25. - 29. april 3. - 17. oktober 2. - 6. maj 24. - 28. oktober 6. - 10. juni 7. november - 31. december 13. - 17. juni Højsæson Uge 34 Hjælpefondens bestyrelse

udstillingen, ”Mejeribrugets Dag”, ”Danish Dairy Training Programme” og ”BGB Udvalget” (Beskyttede Geografiske Betegnelser) Denne karriere har gjort Sven Ålborg til en kendt person inden for dansk mejeribrug både inden for mejerier, eksportører, grossister og leverandører af tekniske artikler. I forbindelse med Mejeriforeningens tilslutning til ”Landbrug & Fødevarer”, Axelborg i København blev Sven Ålborgs ansættelse overført hertil pr. 1. juli 2009 og nu med adresse på Udkærsvej 15, 8200 Århus N. Som det fremgår, er Sven en utrolig energisk person, både privat og på sit arbejde. Han er altid parat til at tage nye udfordringer op. Når man der oveni lægger, at Sven også er meget social, særdeles underholdende, positiv og altid i godt humør - er det klart, at han er meget afholdt af kollegaer og i erhvervet generelt - og der er ingen tvivl om, at Sven brænder for dansk mejeribrug og det sammenhold og den særlige branchekultur, som han ofte beskriver som helt unik. Sven er nok den, der ved mest om, hvad der rør’ sig i erhvervet. Også i det private har Sven Ålborgs liv været meget formet af foreningsarbejde specielt inden for fodbold og håndbold. Herudover er der tid til både motionsløb og motorcykelture, ligesom han er medindehaver af internetportalen ”Hadsten-PingvinNyt.dk” i Hadsten. Men først og fremmest er Sven Ålborg et familiemenneske og gift med Mona. De har 2 nu gifte piger og 4 dejlige børnebørn, som også evner at udfylde hans tid. Dagen fejres under private former med familien i sommerhuset ved Bønnerup Strand på Djursland. Foreningerne inviterer kollegaer og forretningsforbindelser til reception fredag den 9. april 2010 fra kl. 14-16.00 på Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. HHA

70 år Tidligere redaktionssekretær på Mælkeritidende, mejeriingeniør Per Nielsen, Lønstrup fylder der 5. april 70 år. Per Nielsen blev ansat som redaktionssekretær på Mælkeritidende i 1996, først som vikar sideløbende med sit lærerjob på Dalum tekniske Skole. Det blev hurtigt til fastansættelse på deltid, så han stadig kunne fortsætte som lærer til glæde for især de studerende. I 2006 valgte Per Nielsen at blive pensionist på fuld tid.

Per Nielsen

70 år Mejeriingeniør Günther Bernhard, Bredebro fylder den 7. april 70 år.  ■

NR. 6

MÆLKERITIDENDE 2010

17


Mælkeritidende I/S Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

  Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Dansk Styringsteknik Odense: Tlf: 6317 4545 Fax: 6317 4546 Århus: Tlf: 8736 1350 Fax: 8627 1350 info@dsautomation.dk www.dsautomation.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se Tetra Pak Market Area Nordics Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

APV A/S Pasteursvej 1 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@apv.com Internet: www.apv.com Salicath ApS Dunsbjergvej 20 DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk Omy Olssons Machinery Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk

AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 6


Møder og udstillinger PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Smørteknologi  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 21.-23. april 2010 Danmarks Mejeri­tekniske Selskab, Foreningen af mejeri­ledere og funktionærer og Dansk Mejeri­ ingeniør Forening Studietur til Skåne og Bornholm 1. juni 2010 Danmarks Mejeritekniske Selskab CO2 reduktion i Danmark Hotel Sabro Kro 3. juni 2010 Dalum Lærlinge Elevmøde og Jubilæum KOLD college 9. juni 2010 2. Kredsudstilling Arla, Esbjerg Mejeri

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

BDS Technology Glarmestervej 16B 8600 Silkeborg Tlf. 87 22 47 80 Fax 87 22 47 89 bds@gs-as.com www.gs-as.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

9. september 2010 MIA Branchekonference Fremtidens arbejdsmiljø­organisering Hotel Legoland 14. september 2010 Danmarks Mejeritekniske Selskab Arrangement Koldkærgård 2. oktober 2010 Foreningen af mejeri­ledere og funktionærer 121. Delegeretmøde Hotel Colourline, Skagen 2.-4. november 2010 LMU & FoodPharmaTech MCH Herning 2. februar 2011 Mejeribrugets Dag, KOLD college

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 17.-19. juni 2010 Den 42. Nordiske Mejerikongres Tavestehus, Finland 12.-15. september 2010 InterMopro, Düsseldorf, Tyskland

NR. 6

8.-11. november 2010 IDF topmøde, MÆLKERITIDENDE 2010 Auckland, New Zealand

19


På virksomheden Is fra Skarø fremstilles økologiske is i tre produktkategorier: Gourmetis, softice og special­ designede is til sundhedssektoren. De to sidstnævnte produkttyper indeholder både birkesaft og kilk, som er et relativt nyt proteinrigt mælkeprodukt, der er udviklet af LactInnovation og fremstilles på Naturmælk. Is til syge Skarø Is præsenterede på den økologiske BioFach messe en serie af nye is, der er udviklet til sundhedssektoren. Bag Skarø Is står Britta Tarp, der fortæller, at målsætningen for udviklingen af de restituerende is og proteinisene har været, at de skulle være velsmagende og af høj kvalitet. Isene er udviklet i samarbejde med brugere inden for sundhedssektoren som sparringspartnere.

Birkesaft og Kilk Isene fra Skarø indeholder birkesaft, der har en naturlig sød smag og giver isen en god fyldig konsistens. Birkesaft indeholder desuden en del vitaminer og mineraler. Skarøs nye isprodukter til sundhedssektoren er fremstillet på basis af kilk, der er udviklet af mejeriingeniør Kim Toft Andersen, Lact Innovation og produceres på Naturmælk. Kilk indeholder syv gange så mange proteiner som almindelig mælk, og proteinsammensætningen er anderledes, idet kilk indeholder en overvægt af

valleprotein på 80%/20% i forhold til kasein. - Denne sammensætning gør, at isen ikke føles fedtet i munden, samtidig med at den bedre slukker tørsten, og det er værdsat af syge og småtspisende, fortæller Britta Tarp.

Specifikke målgrupper Is fra Skarø og Naturmælk har i øvrigt indledt et samarbejde med Odense Universitets Hospital, der skal føre til udvikling af nye kilk-baserede iscremetyper, der er velegnede for nyrepatienter. Desuden er Is fra Skarø på vej med en ny softice til sportsfolk. Også dette produkt skal baseres på kilk, fordi proteinerne er let fordøjelige og velegnet til opbygning af muskler, fortæller Britta Tarp.

Is fra Skarø Den lille iscremevirksomhed på Skarø i det sydfynske ø-hav, der beskæftiger 2-3 ansatte, fremstiller årligt godt 100.000 bægre is, der sælges i en række specialbutikker, helsekostforretninger og cafeer mv. landet over.  ■

Skarø sortimentet omfatter sorbetis og flødeis i flere forskellige varianter. Flødeisen fremstilles af uhomogeniseret økologisk mælk og fløde fra Naturmælk, mens hovedingredienserne i sundheds-isene er kilk og birkesaft. Alle øvrige ingredienser, såsom danske ribs, solbær, rabarber og stikkelsbær samt honning, mocca og chokolade er ligeledes økologiske. På billedet ses den nye Proteinis med Basilkum.

Mælkeritidende, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Skarø Is af birkesaft og kilk

MT6-2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you