Page 1

MĂŚlkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

4UÂ?SLFOEFWFKt3PTLJMEF%FONBSL Phone +45 46 36 46 22 peter.aalund@grunwald-wangen.de www.grunwald-wangen.de

The Allrounder from the Allgäu presents: A festival of innovations in Cologne! hall 7.1, stand no F18 -G19! GRUNWALD cup filling machines, bucket lines and dosing systems! Come and enjoy with us the Green Pastures at ANUGA FoodTec in Cologne! We will be glad to show to you the technical possibilities and options of high-tech GRUNWALD machines. We look forward to meeting you at our exhibition stand.

10 - 13 March 2009 in Cologne/Germany hall 7.1, stand no F18-G19

5

6. marts 2009 122. ĂĽrgang


Kolding Specialist i fremstilling af rustfri tanke og procesanlæg

• Vi tilpasser enhver løsning i rustfri stål • Præfabrikering af units og rf. procestanke. • LP Kolding dimensionering og fremstilling af rustfri tanke og procesanlæg.

86

NR. 4

LP Kolding A/S • Egtvedvej 2 • 6000 Kolding MÆLKERITIDENDE 2009 Tlf.: + 45 75 52 41 77 • Fax: +45 75 53 23 51 lp@lp-kolding.dk • www.lp-kolding.dk


Mælkeri tidende

Tillykke til dansk mejeribrug

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Professionsbachelor i Mejeriteknologi er én blandt 10 nye videregående uddannelser, som blev godkendt i slutningen af 2008. Det var en glad Bertel Haarder, som lige før nytår præsenterede de nye uddannelsestilbud, og gav dem nogle fine ord med på vejen: ”De nye uddannelser er skræddersyet til nye behov og brancher. For eksempel er ernæring og sundhed med rette kommet på dagsordenen i disse år, mens mejeriproduktion og olieindustrien er nogle af de vigtigste i dansk erhverv.” .. ”Det er spændende uddannelser, som går på tværs af de eksisterende uddannelser og bygger bro mellem dem.” .. ”Jeg glæder mig til at se, hvordan de studerende tager imod de nye uddannelser”. I mejeribranchen hilses den nye professionsbachelor i mejeriteknologi også velkommen, og selvom der er 4 år til de første professionsbachelorer bliver udklækket, er forventningen, at der vil være stor efterspørgsel efter de nyuddannede, når den tid kommer. Der uddannes i dag kun ca. 1/3 af de mejeriingeniører, der er behov for, og de kommende professionsbachelorer vil enten kunne udfylde nogle af de stillinger, som i dag søges besat af mejeriingeniører, eller de kan læse videre - i bare to år på kandidatstudiet - og blive mejeriingeniører. Kold College har igen været proaktive og er blevet base for to af de nye professionsbacheloruddannelser, nemlig mejeriteknologi og laboratorium. På mejeriområdet betyder dette, at brobygningen mellem procesteknolog/mejeriteknolog og professionsbacheloren i mejeriteknologi meget let lader sig etablere, idet Kold college jo vil danne rammen om begge uddannelser. Brobygningen til kandidatstudiet på KU-Life er ligeledes på plads, da uddannelsen er udformet, så den nøje matcher kravene på kandidatstudiet. Med studiestart til sommer er Kold college nu i fuld gang med både forberedelser og markedsføring af uddannelsen blandt de unge, som til sommer skal vælge studieretning. Det er forhåbningen, at der vil være mellem 15 og 25 ansøgere, som kan optages i år, og at uddannelsen i løbet af de kommende år får etableret sig som en del af paletten over muligheder for de uddannelsessøgende. Dermed er der kun tilbage at krydse fingre for, at tilstrækkelig mange unge finder den nye uddannelse attraktiv og spændende. Årgang 2008 var en lille årgang, hvad angår ansøgere til de videregående uddannelser. Ingen ved endnu, hvor mange der i 2009 vil kaste sig over studierne, men den stigende ledighed, udsigten til at regeringens Forårspakke 2.0 ikke ændrer i SU muligheder samt efterslæbet fra de færre ansøgere i 2008 kunne påvirke søgningen til uddannelsesinstitutionerne i positiv retning. Hvis det bliver scenariet, vil det forhåbentlig også blive et godt år for opstarten af professionsbacheloruddannelsen i mejeriteknologi, som med disse ord ønskes HELD OG LYKKE! Anne-Sofi Christiansen

Tidsskrift for

mejeriindustrien

Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt eller i form af færdige film og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juni og december‚ svarende til 24 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.125- kr./år inkl. moms. Europa: 1.398,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.584‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører og mejeriteknikere i indog udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved forsknings- og forsøgsvirksomheder, levnedsmiddelkontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejerimaskinindustri og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinien og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og sats: Grafisk Data Center a-s, Odense Tryk: Helmer Jensen ApS, ISSN 0024-9645 Medlem af:

Indhold: Nyheder på Grunwald stand i Køln ................................................ LederForum ................................................................................ Professionsbachelor i Mejeriteknologi ........................................... Mejeriteknisk Selskab - Fra kvalitetsstyring til CSR ......................... Nye mejerister januar 2009 .......................................................... Nye bøger ................................................................................... Innovative løsninger fra APV .................................................... Kort fortalt ................................................................................. Personalia ...................................................................................

88 89 90 92 94 97 98 100 105

Møde- og udstillingskalender ......................................... bagsiden Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2009

NR. 5

87


Pressemeddelelse

Nyheder på GRUNWALD stand i Køln HERBERT GRUNWALD GmbH lover en ”Festival af Nyheder“ på Anuga FoodTec på virksomhedens messestand i Hal 7, Stand-Nr. F18-G19. „Allrounder from Allgäu“ har med sine knap 300 m² store stand fordoblet arealet og viser i år spændende nyheder inden for bægre, fyldemaskiner, spandelinier samt doseringsmaskiner. Nyhed for mejerierne For mejeribranchen vil der især være interesse for den 1-banede spandelinie, type Flexliner XL. Dette fleksible anlæg håndterer og vægtfylder med stor nøjagtighed spande fra 1-20 kg med foliesvejsning fra rulle samt snap-on låg. Afhængig af formatet foregår formatvekslet automatisk, inden for nogle få sekunder eller på under 10 minutter uden brug af værktøj. Spandelinien er udstyret med Laminar sterilluftkabine. Fyldestationen er udført for CIP, og doseringen er udstyret med en selvoptimerende automatisk veje-enhed, hvormed stor vægtnøjagtighed opnås. Hele fyldesystemet kan CIP rengøres. Spandene bliver automatisk forseglet med foliesvejs og stans fra rulle. Der er på denne maskine monteret to stationer for foliesvejs- og stans for at reducere omskiftningstiden mellem de forskellige spandeformater. Ydermere er maskinen monteret med en tætheds-kontrolenhed, som tjekker om emballagen er forseglet korrekt. Hvis ikke bliver spanden sluset ud, inden den forlader maskinen.

mejeriprodukter og desserter, forskellige delikatessesalater, fisk eller kødpatéer, honning, marmelade, dip sauces, sennep, mayonnaise samt middagsretter og petfood. Afhængig af design på fyldesystemet kan doseringen håndtere fra 20-1,900 ccm. GRUNWALD pointerer specielt den høje fleksibilitet og funktionalitet samt minimum af omstillingstid 3-5 min. ved produktskift. En anden nyhed er den lille mobile doseringsenhed type Semidos BA, som er videreudviklet i en mere kompakt version. Denne kan ligeledes anvendes til alle pumpbare produkter. Blandt rundbordsmaskinerne udstilles endnu en 3-banet maskine type Hittpac AKH-059, en kompakt og fleksible maskine udstyret med laminarkabine for fyldning af mejeriprodukter. Maskinen har ydermere plads til evt. bægersterilisering med UV-C eller med Damp og H2O2. Desuden vises en 2-banet kompakt rundbordsmaskine type Hittpac AKH-019SE til fyldning af dipsaucer. Denne type maskine kræver kun lidt plads og har mange anvendelsesmuligheder grundet stor fleksibilitet ved formatskift.

Andre nyheder Derudover udstilles en rundbordsmaskine type Rotary 6.000/2 monteret med den mobile doseringsenhed Mobifill. Rotary 6.000/2 med Mobifill giver stor fleksibilitet sammenholdt med høje takthastigheder. Denne doseringsmaskine er velegnet til mange forskellige produkter såsom

Besøg vores stand GRUNWALD bringer den originale sydtyske stemning med til Køln. I vil opleve en interessant kontrast mellem Hightech maskiner i rustfrit stål og et hyggeligt miljø med alpehytter og ”Biergarten” stemning.

GRUNWALD-FLEXLINER XL for mejeriprodukter.

88

NR. 5

MÆLKERITIDENDE 2009


LederForum Godt lederskab mod sygefravær Danske arbejdspladser bugner med sundhedsordninger. Men det er uambitiøst, hvis man tror, at en gratis banan, sund mad i kantinen og en tur på løbebåndet i sig selv nedbringer sygefraværet, mener Allan Ahrensberg, formand for Ingeniørforeningens Lederforum. Foreningen har i en undersøgelse blandt 346 ledere med ingeniørbaggrund spurgt om holdningen til sundhedsordningers effekt på sygefraværet. Kun 17% af de adspurgte har indført sundhedsfremmende ordninger, fordi de mener, at ordningerne har en direkte effekt på sygefraværet. Derimod peger 83% på, at man som leder kan være med til at nedbringe sygefraværet ved at sikre mening i medarbejdernes daglige arbejde. Også konflikthåndtering, bekæmpelse af sladder, rygter og mobning er ifølge lederne effektive indsatsområder. (Kilde Børsen, foto Orana).

Meld dig ikke ud af A-kassen Hvis du står over for et skift af A-kasse, vil du automatisk blive udmeldt af din nuværende A-kasse. Akasserne samarbejder om overflytning af medlemmer således, at man ikke risikerer at være uden A-kasse-dækning i forbindelse med et skifte. Du skal derfor ikke melde dig ud af din nuværende a-kasse, det går automatisk.

Opsigelser af ledere Ledernes Hovedorganisation, der repræsenterer et bredt udvalg af danske ledere, og Business Danmark, der repræsenterer marketingfolk og rådgivere, fortæller om en stærk stigning i fyringer blandt medlemmerne. Hos Ledernes Hovedorganisation er antallet af opsigelser blandt de privatansatte medlemmer mere end tredoblet i fjerde kvartal 2008 med 1822 fyrede medlemmer i forhold til samme kvartal året før. Antallet af ledere, der melder sig ind i a-kasser er stigende, men stigningen i privattegnede arbejdsløshedsforsikringer er endnu større. Hos

MÆLKERITIDENDE 2009

Lederne steg antallet af tegnede policer med 117% i september 2008 i forhold til året før. (Kilde Børsen).

Nedgang i medlemstal Trods krisen er der fortsat et generelt svagt faldende antal medlemmer i det danske A-kassesystem. På landsplan er det samlede medlemstal fra november til december 2008 faldet med knap 3.000 ud af de godt 2 millioner danskere, der er medlemmer af en A-kasse. Det viser en opgørelse fortaget på Københavns Universitet. (Kilde Jyllands-Posten).

Tør du vise, at du er glad? Har du - som mange andre ledere - bundet dig selv til en identitet og fremtoning, der er professionel, kold, seriøs, kritisk og businesslike? Så læs lige her. Arbejdsglæde smitter - og chefens arbejdsglæde smitter allermest. Hvis du som leder ikke virker glad, trækker du humøret ned hos alle dine folk. Det giver højere sygefravær, mere stress, lavere effektivitet og højere personaleomsætning. Omvendt: Når du som leder udstråler energi, nysgerrighed og arbejdsglæde, smitter du naturligt dine ansatte med den samme følelse. De bliver gladere, mere kreative og leverer bedre service til kunderne. Glade ledere har også naturligt deres medarbejderes sympati, og folk er mere motiverede til at gå den ekstra mil for en glad leder end for en sur. Smil, fokuser på det positive og vær optimist. Hvis du som leder udstråler ro, optimisme og tro på fremtiden, skaber du en meget mere effektiv og forandringsvillig organisation. Du skal dog være opmærksom på, at der er en enkelt ulempe forbundet med at være glad: Du kan blive opfattet som mindre kompetent. At smile og være glad er ikke en erstatning for at være dygtig. Du skal stadig være fagligt kompetent, effektiv og en god leder. Men erfaringerne fra nogle af verdens dygtigste og mest succesrige ledere viser, at du bliver en bedre leder af at være glad. Hvis du vel at mærke tør vise det! (Kilde: Jyllands-Posten, modelfoto Colour box).

NR. 5

89


Professionsbachelor i Mejeriteknologi Af Anne-Sofi Christiansen

Præsentation af uddannelsen Fredag den 6. februar blev den nye uddannelse til Professionsbachelor i Mejeriteknologi præsenteret for en række repræsentanter fra dansk mejeribrug. Arla Foods, Taulov Mejeri dannede rammen om mødet, som var arrangeret af Arla Foods, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Kold college. HR Direktør i Arla Foods Lars Kaae bød velkommen til mødet og redegjorde kort for tankerne bag den nye uddannelse, som blandt andet skal bygge bro mellem den nuværende

Fakta om uddannelsen Varighed: 4 år Adgangskrav: - Gymnasial uddannelse med matematik B, Fysik C, Kemi C. - Erhvervsuddannelse som mejerist eller anden relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C, Matematik B, Fysik C og Kemi C. - Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Merit: Der kan opnås 2 års merit for Procesteknologuddannelsen med mejeri som speciale, såfremt man opfylder de specifikke adgangskrav matematik B, kemi C og fysik C. Videreuddannelse: Kandidatuddannelsen til mejeriingeniør. Ansøgningsfrist: Kvote 2: Senest 1. juli 2009 Kvote 1: Senest 5. juli 2009

90

NR. 5

Efter endt uddannelse som professionsbachelor i mejeriteknologi på Kold college har den studerende mulighed for enten at videreuddanne sig til mejeriingeniørkandidat på KU LIFE eller anvende sin uddannelse direkte på arbejdsmarkedet.

procesteknologuddannelse og meje riingeniøruddannelsen. De færdige professionsbachelorer i Mejeriteknologi forventes efter den 4-årige uddannelse at være attraktive for mejeribruget, men målet er helt klart også, at rigtigt mange af disse unge bachelorer vil søge ind på kandidatuddannelse til mejeriingeniør på KU LIFE, og dermed være med til at dække den efterspørgsel der er efter mejeriingeniører i Danmark. Hans Skjerning og Lise Thomsen, Kold college præsenterede uddannelsen, der er opbygget over 4 år, med 8 semestre hvoraf 2 x 2½ måned er mejeripraktik, og yderligere 2½ måned udgøres af bachelorprojektet med fokus på en konkret problemstilling i en virksomhed. Eventuelt i praktikvirksomheden, således at der bliver et længere sammenhængende forløb mellem 2. praktik og bachelorprojektet.

En enkeltbillet til København De kommende professionsbachelorer i mejeriteknologi vil få en videnskabelig tilgang og en solid grundfagsfunderet uddannelse (se figur 1). Herved sikres det, at professionsbachelorerne er uddannet på et niveau, som er så højt, at de kan gå direkte ind på kandidatoverbygningen og blive mejeriingeniører på KU LIFE. Netop af denne årsag er uddannelsen opbygget i tæt samarbejde med KU LIFE, som

iflg. lektor Henrik Siegumfeldt fra KU LIFE, ser initiativet som et potentiale for endnu flere mejeriingeniørstuderende og bestemt ikke som en konkurrent. ”Tanken er jo, at de færdiguddannede bachelorer skal have en enkeltbillet til København og direkte ind på mejeriingeniørstudiet på KU LIFE”. KU LIFE er meget positiv over at have været med til at forme uddannelse, idet man i dag oplever bachelorer komme til KU LIFE’s kandidatstudier med mange forskellige baggrundsuddannelser. Dette er en stor udfordring, idet de studerendes forudsætninger derved er meget individuelle og behovene for supplerende kurser stort og differentieret. Ved det målrettede samarbejde med Kold college omkring den nye uddannelse, forventer Henrik Segumfeldt, at bachelorerne er fuldstændigt klar til at styre gennem de 2 års kandidatforløb, når/hvis de starter på KU LIFE. Udover udsigten til flere kandidatstuderende har Henrik Segumfeldt en forventning om, at de mejeriingeniører, som bliver uddannet via professionsbacheloruddannelsen, i større udstrækning vil være orienteret mod stillinger i mejeribruget. De kandidater, som i dag er direkte optaget og uddannet på KU LIFE, har i nogen grad mere fokus på forskning og lignende beskæftigelse.

MÆLKERITIDENDE 2009


En professionsbachelor er i modsætning til en bacheloruddannelse rettet mod anvendelse i et givent erhverv eller en bestemt funktion. Man har således efter endt uddannelse muligheden for enten at videreuddanne sig til kandidat eller anvende sin professionsbachelor direkte på arbejdsmarkedet. En traditionel bachelor uddannelse er derimod ikke så specifik og er typisk vanskeligere at anvende erhvervsmæssigt, men er til gengæld den direkte adgang til forskellige kandidatstudier. (Foto: Ole Friis).

Ændringer i procesteknologuddannelsen

Udannelsen er sammensat af følgende fagelementer… Matematik Kemi Biokemi Fødevarekemi Fysik/fødevarekemi Fødevaregrundkursus Fødevareproduktion Fødevareteknologi

Om professionsbacheloruddannelsen Kold college har udarbejdet en lille folder vedr. den nye uddannelse. Heraf fremgår en række faktuelle oplysninger vedr. adgangskrav og uddannelsens opbygning, se figur 2. I folderen fremgår desuden hvilken sammenhæng og hvilke muligheder, der er for opbygning og videreuddannelse inden for det mejeriteknolo giske område. Det fremgår, at tilgangen kan være såvel gymnasial som via en mejeristuddannelse, og at et 6-årigt forløb efter grunduddannelsen vil være rammen, hvis man vælger at uddanne sig til mejeriingeniør ad denne vej.

Den 2-årige Procesteknologuddannelse har igennem årene fået nogen kritik. En analyse med deltagelse af bl.a. Arla Foods og Nordex Foods A/S har resulteret i en revision af bekendtgørelsen for området. Ændringerne er endnu ikke formelt godkendt, men forventes at blive det i løbet af foråret. Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen fra Kold college informerede om de kommende forbedringer af uddannelsen. Det fremgik, at ændringerne primært drejer sig om, at grundforløbet reduceres til et ½ år, at man som færdiguddannet kan kalde sig henholdsvis Mejeriteknolog, Fødevareteknolog og Procesteknolog, og at der oprettes en ny studieretning kaldet Ernæringsteknolog. Samtidig vil der på alle uddannelser blive en praktikperiode på 3 måneder. ■

Fødevarevidenskabsteori Fødevaremikrobiologi Mejerist

Professionsbachelor inden for mejeriteknologi

Mejeriingeniør

Mejerist

Procesteknolog med mejerispeciale

Mejeriingeniør

Råvarekvalitet Kvalitets- og miljøstyring Projektstyring

Professionsbachelor inden for mejeriteknologi

Statistisk databehandling og analyse Økonomi og ledelse

Gymnasial uddannelse

Professionsbachelor inden for mejeriteknologi

Mejeriingeniør

Gymnasial uddannelse

Procesteknolog med mejerispeciale

Mejeriingeniør

Praktikophold Bachelorprojekt Figur 1: Professionsbachelor i Mejeriteknologi.

MÆLKERITIDENDE 2009

Professionsbachelor inden for mejeriteknologi

Figur 2: Oversigt over uddannelser inden for det mejeriteknologiske område i Danmark.

NR. 5

91


Fra kvalitetsstyring til CSR er et emne, som Danmarks Mejeritekniske Selskab vil belyse ved et foredragsmøde, der afholdes på Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro onsdag den 25. marts 2009 kl. 10.00.

I enhver virksomhed, der opererer i en globaliseret verden, har et produkts kvalitet fået en ny betydning, idet begrebet ikke alene indbefatter selve produktets kvalitetsegenskaber, men også skal ses i et langt bredere perspektiv, hvor samfundsmæssige, miljømæssige og etiske spørgsmål spiller en væsentlig rolle.

Kvalitetsbegrebet På mødet sættes der fokus på de værdier, der i bred betydning indgår i kvalitetsbegrebet samt på begrebet supply chain og de ændrede krav dette har for kvalitetsstyringen i en virksomhed. Der opstår løbende nye fødevarerisici, og nye metodikker øger vor viden om fødevarernes uønskede indhold og kvalitet. Hertil kommer, at den generelle viden i samfundet øges med deraf følgende krav til større gennemsigtighed. Sporbarhed bliver vanskeligere og mere nødvendigt, og ændrede ejerskab til produktmærkerne stiller andre og mere komplekse krav til kvaliteten. Det er således ikke længere et spørgsmål om fødevaresikkerhed, men om bæredygtighed i hele produktet. I indlægget fokuseres på, hvad de store fødevareproducenter finder vil være af størst betydning for det fremtidige salg og de deraf nødvendige tiltag.

Kvalitets- og miljøstandarder Herefter redegøres for de gældende kvalitets- og miljøstandarder, hvad de enkelte standarder indeholder, for-

92

NR. 5

skelle og ligheder mellem standarderne samt hvilke krav til kvalitets- og miljøstandarder, vi kan forvente i fremtiden.

nem aktion-log, som bruges til opfølgning i forhold til miljø, kvalitet, fødevaresikkerhed m.v.

Multi-site certificering Case om kvalitetsstyring Herefter følger en case fra Holstebro Flødeost, der viser den store kompleksitet, som de mange kvalitetsstandarder og kundekrav betyder i dagligdagen. Selvom disse er inkorporeret i et system, er udfordringen at kunne harmonisere, forenkle og skabe synergi mellem de mange krav og standarder. Det stiller store krav til virksomhedens ansatte og effektive procedurer ved implementeringen af nye produkter og kundekrav. Tiden fra produktion til udlevering af produkter er i dag så kort, at det er nødvendigt med elektroniske afvigelsessystemer som en del af virksomhedens styringssystem.

Case om værdiledelse Næste indlæg vil ligeledes være en case, hvor der med udgangspunkt i forholdene på Hjørring Mejeri vil blive redegjort for, hvorledes de bløde værdier kan tænkes ind i ledelsessystemet. Der redegøres for den udvikling der har været i standarderne omkring de bløde værdier, specielt i forhold til medarbejder- og kundehåndtering. Systemet er i dag opbygget som en værktøjskasse, hvor mål og aktiviteter er fastsat i virksomhedens forretningsplan. Systemet søges løbende forenklet og forbedret igen-

Efter frokost er der et indlæg omkring multi-site certificering som en del af Carlsberg Danmark Supply Chain. I løbet af de sidste fem år er der sket væsentlige ændringer i Carlsberg Danmarks certificeringsstatus samt de produktionssteder, der er med i certificeringerne. Carlsberg Danmarks anlæg består af produktion af øl/læsk i Fredericia, af øl i Valby samt af kildevand i Saltum. Siden 2004 er alle produktionsstederne blevet ISO 14001 certificeret. Produktionsstederne i læsk og kildevand er blevet ISO 9001 certificeret, og i 2009 forventes det, at alle produktionssteder bliver OHSAS 18001 certificeret samt at produktion af læsk bliver ISO 22000 certificeret. Med de mange nye certificeringer på produktionsstederne har Carlsberg Danmark opnået en bred erfaring i at implementere nye certificeringer og udnytte de fordele, der er ved at have så mange fælles ledelsessystemer som muligt.

CSR - Corporate Social Responsibility Dagens sidste to indlæg vil omfatte begrebet CSR (Corporate Social Responsibility). I Arla Foods har man erkendt, at virksomhedens størrelse og samfundsmæssige betydning gør det nødvendigt,

MÆLKERITIDENDE 2009


at man tager et ansvar for en række samfundsmæssige, miljømæssige og etiske forhold. Arla har derfor fastlagt en strategi gennem en adfærdskodeks, som blev præsenteret i foråret 2008 i rapporten ”Vores ansvar”. I indlægget redegøres for principperne i Arla Foods’ CSR-strategi omkring fødevaresikkerhed, ernæring og sundhed, miljø og klima, leverandørforhold, indkøb, arbejdspladsen, markedsadfærd, samfundsrelationer og menneskerettigheder.

Pris og tilmelding For medlemmer af Danmarks Mejeritekniske Selskab er prisen for deltagelse i mødet kr. 1.995,00 og for ikke-medlemmer kr. 2.495,00. Mejeriteknologog mejeriingeniørstuderende har gratis adgang til arrangementet. Tilmelding kan ske via selskabets hjemmeside www. Mejeritekniskselskab.dk eller ved henvendelse på tlf.: 33 36 40 00. Tilmelding bedes foretaget snarest muligt og senest, så sekretariatet har denne i hænde den 18. marts 2009.

Med venlig hilsen

PROGRAM: Kl. 09.45: Registrering og kaffe. Kl. 10.00: Velkomst og præsentation af dagens program v/direktør Peter Vammen, præsident for Danmarks Mejeritekniske Selskab. Kl. 10.10: Status og perspektiver for kvalitetsstyring i 2009 v/Food Safety Manager Niels Juul Mortensen, Arla Foods. Kl. 10.45: Kvalitets- & miljøstandarder i 2009; de enkelte standarder samt forskelle og ligheder mellem disse v/adm. direktør Jacob Færgemand, Bureau Veritas Denmark. Kl. 11.30: Hvilken værdi har de mange standarder på et mejeri? Case 1: De hårde værdier (ressourcer, synergier, systemopbygning, afvigelseshåndtering m.m.) v/kvalitets- og miljøchef Anne Marie Overgård, Arla Foods, Holstebro Flødeost. Kl. 11.50: Hvordan tænkes de bløde værdier ind i ledelsessystemet? Case 2: De bløde værdier (løbende forbedringer, forenklinger, moderniseringer m.m.) v/kvalitetschef Kirsten Holmsberg, Arla Foods, Hjørring Mejeri. Kl. 12.10: Frokost. Kl. 13.10: Carlsberg Danmark Supply Chain - multi-site certificering v/kvalitets- og miljøkoordinator Lisbeth Skov Pedersen, Carlsberg Danmark. Kl. 13.55: Kaffe. Kl. 14.15: Hvorfor og hvordan CSR i Arla Foods v/Senior Manager Kjell Lunden-Petterson, Arla Foods, Stockholm. Kl. 14.55: Gruppearbejde med sidemanden - spørgsmål til CSR. Kl. 15.15: Opfølgning på CSR i praksis - ”Rapporten”. v/Senior Manager Kjell Lunden-Petterson, Arla Foods, Stockholm. Kl. 15.50: Spørgsmål og debat om CSR. Kl. 16.10: Afslutning.

Danmarks Mejeritekniske Selskab

MÆLKERITIDENDE 2009

NR. 5

93


Nye mejerister januar 2009

Fredag den 30. januar 2009 afholdt Kold college dimissionsfest for 14 nye mejerister. Traditionen tro var der taler, musik, fællessang og middag samt overrækkelse af skolebeviser, præmier og de internationale uddannelsespas.

Af uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

14 nye mejerister Ud af 15 mejerielever bestod de 14 den afsluttende projekteksamen/svendeprøve. Aldersspredningen på holdet var godt 23 år med mejerielever født mellem 1966 og 1989. Gennemsnitsalderen var knap 29 år, og holdet bestod af 4 piger og 11 drenge. Mejerieleverne har alle fulgt den danske uddannelsesmodel. Da praktikvirksomhederne kan indgå uddannelsesaftaler året rundt, betyder dette ofte, at flere af mejerieleverne på holdene skal ud på deres respektive praktiksteder Direktør Hans Skjerning, Kold i nogle uger eller måcollege. neder efter det sidste

94

NR. 5

skoleophold, før de kan få udstedt deres uddannelsesbevis/ svendebrev og et fælles europæisk uddannelsespas for faglærte mejerister.

Projekteksamen/svendeprøven Undervisningen er meget projektorienteret, og mejerieleverne vælger projekt mod slutningen af hovedforløb 3, hvorefter de afslutter deres uddannelse med fremlæggelse og forsvar af dette projekt (svendeprøven) ved afslutningen af hovedforløb 4. Under forløbet får eleverne tilknyttet en vejleder, som også er eksaminator sammen med to udpegede censorer, se tabellen.

Uddeling af præmier Mejerifagets Fællesudvalg uddelte ved dimissionsfesten for de nye mejerister to præmier til udvalgte elever. Ulla Sørensen blev valgt som holdets humørspreder af kammeraterne på holdet, fordi hun er en humørspreder, god kammerat og hjælpsom.

Holdets humørspreder, Ulla Sørensen og Lars Gram, Mejerifagets Fællesudvalg.

MÆLKERITIDENDE 2009


Thomas Kjær blev valgt som holdets fighter af projektvejlederne. Thomas har gennem alle skoleperioderne ydet en stor indsats, og han har altid været langt fremme med sin interesse for faget. Han gør en ihærdig indsats og arbejder seriøst, ligesom han ikke går af vejen for at prøve nye ideer. Præmierne bestod af et Holdet fighter, osteskæresæt fra Stelton Thomas Kjær. med indgraveringen: ”Mejerist 2009”, og de blev overrakt af formand for Mejerifagets Fællesudvalg, Lars Gram.

Mejerielev

Afslutningsprojekt og praktikmejeri Fremstilling af gammeldags smør Arla Foods, Christiansfeld og Slagelse

Sokor M. Abdi, København Fremstilling af acido tykmælk Thise Mejeri, Roslev

Europæisk uddannelsespas Mejerifagets Fællesudvalg har i en årrække været medlem af den europæiske organisation AEDIL, hvis formål det er at varetage mejeriuddannelsespolitiske spørgsmål over for blandt andet EU og samtidig medvirke til at udvikle mejeriuddannelserne i Europa. Organisationen har blandt andet udarbejdet et fælles europæisk uddannelsespas for faglærte mejerister. Formanden for Kold college, gårdejer Thomas Johansen overrakte det europæiske uddannelsespas til de fem mejerielever, som havde gennemført hele praktikken den 30. januar 2009, mens de øvrige får passet tilsendt, når de har gennemført deres praktikperiode.

Udlevering af skolebeviser Uddannelseskoordinator Sten Holmgaard Sørensen havde såvel lykønskninger som en række praktiske informationer til de nye mejerister. Ligeledes fik alle mejerielever udleveret deres skoleerklæring som bevis for, at de har gennemført alle skoleophold. ■

Khaled F. S. Albadri, Skive Metoder til mindskning af skumdannelse på k-mælk Arla Foods, Rødkærsbro, Leeds UK og Brabrand

Emil T. Andersen, Århus V Fremstilling af øl-is, Beskrivelse af processen, analyser og fejl Jernved Mejeri og Arla Foods Esbjerg

Henrik L. Børsen, Esbjerg Danbo 45+, syrning & synerese Arla Foods, Klovborg

Uddannelseskoordinator Sten Holmgaard Sørensen og mejerist Marie Louise Vestergaard Jensen.

MÆLKERITIDENDE 2009

Jakob Fribo, Klovborg

NR. 5

95


Mejerielev

Afslutningsprojekt og praktikmejeri

Fremstilling af special yoghurt til England Arla Foods, Slagelse

Mathias Gotfredsen, Fredericia

John Nielsen, Slagelse

Fremstilling af Danbo 45+ Arla Foods, Chelmsford Essex og Høgelund

Fremstilling af smør Arla Foods, Høgelund og Christiansfeld

Marie Louise V. Jensen, Toftlund

Sune R. H. Pedersen, Haderslev

Havarti fremstillet på UF Arla Foods, Bislev og Akafa

Fremstilling af flødeost på UF Arla Foods, Hoco og Holstebro Flødeost

Thomas Kjær, Aalborg

Ulla Sørensen, Holstebro

Smørfremstilling Bornholms A/M

Kobberkars betydning ved fremstilling af Emmentaler Arla Foods, Danmark Protein og Birkum

Steven Kofoed, Klemensker

Grietje Weit-kamp, Pejrup

Morten Martinsen, Videbæk

NR. 5

Afslutningsprojekt og praktikmejeri

Fremstilling af Kærgården 80 Arla Foods, Holstebro, Brabrand og Taulov

Fremstilling af Lecithineret instant sødmælkspulver Arla Foods, Nr. Vium og Arinco

96

Mejerielev

Tabel 1: Beståede mejerister januar 2009, deres afslutningsprojekter samt angivelse af praktikmejerier. Censorer sammen med vejleder Lars Johannes Nielsen var mejerichef Jesper Thomsen, Arla Foods Birkum og mejerist Michael Juhl Sørensen. Censorer sammen med vejleder Kurt Holm Sørensen var direktør Niels Henrik Pihl, Hirtshals Andelsmejeri og mejeritekniker Arne Hansen.

MÆLKERITIDENDE 2009


Nye bøger ”Skriftserie fra Dansk Landbrugsmuseum nr. 4, Årbog 2008”

Årbog 2008 I december udkom den 4. udgivelse i Skriftserien fra Dansk Landbrugsmuseum, årbog 2008. Indholdsmæssigt er der tale om en temaårbog, idet halvdelen af artiklerne handler om Landbrugsmuseets temaår: Kartoflen. Da kartoflen har haft stor betydning for landbruget, de danske husholdninger og for fødevareindustrien, havde Museet derfor i 2008 valgt på de vigtige museumsfaglige områder samlings-, forsknings- og formidlingsområderne at beskæftige sig med kartoflen. Dette afspejler sig naturligvis også i denne årbog.

Bogens indhold Til trods for det fælles tema på flere af artiklerne er årbogen dog meget vidtfavnende, og artiklerne når langt omkring og spænder bredt geografisk og over tid. Årbogen indeholder dog også andet end kartoffelartikler. Blandt andet beretter fhv. kontorchef Erik Hougaard Jakobsen om Kanslergadeforliget, der for 75 år siden var med til at løse landbrugets afsætningskrise. Gårdejer Knud Erik Jensen har skrevet om strukturudviklingen i dansk mejeribrug i de seneste årtier. Han beskriver også sin egen baggrund som landmand og om tiden i den folkevalgte ledelse af MD og Arla Foods. Desuden er der artikler om plantebevaring og måltidets kulturhistorie, afsluttet med en billedkavalkade om de historiske forsøg med rabarber. De 14 artikler i dette års udgave har følgende overskrifter: • Årets gang på Dansk Landbrugsmuseum

MÆLKERITIDENDE 2009

• Djævelens æble, kartoflen kommer til Europa • Tyskerne på Alheden • Redskaber og maskiner • Jordæblet, som blev danskernes nationale spise • Samsøkartofler • Historisk forsøg med kartofler - fra jord til bord • Plantebevaring og kulturhistorie • Historisk forsøg med rabarber - fra jord til bord • Kanslergadeforliget januar 1933 • En landmand ser tilbage • Måltidets kulturhistorie i børnehøjde

• De frivilliges arbejde i 2007-2008 • Humlehøst før og nu

Gl-estrup.dk Årbogen er som sædvanlig redigeret af en redaktionsgruppe bestående af Museets fire videnskabelige medarbejdere; museumsinspektør Bettina Buhl, museumsinspektør Irene Hellvik, museumsinspektør Jens Aage Søndergaard og museumsdirektør Peter Bavnshøj. Den rigt illustrerede udgivelse er denne gang udvidet til 120 sider. Den kan købes på det online bogsalg på museets hjemmeside www.gl-estrup.dk. BMN

NR. 5

97


Pressemeddelelse

Innovative løsninger fra APV APV vil præsentere nye ideer og løsninger på Anuga FoodTec messen i Køln fra 10.13. marts 2009. I år vil der dog være en forskel fra tidligere, da APV, som nu er en del af SPX koncernen, vil udstille sammen med søsterselskaberne Waukesha Cherry Burrell, WCB-Flow Products, Lightnin, Johnson Pump og Bran + Luebbe.

APV er en af verdens førende leverandører af pumper, ventiler, homogenisatorer, varmevekslere og automationsløsninger for den globale procesindustri. Et af selskabets hovedformål er at give kunden værdi for pengene i form af innovative produkter og løsninger.

Mange nyheder I år præsenterer APV en række komponenter og udstyr sammen med unikke teknologier og processer, der blandt andet omfatter APV Instant Infusion®. Ved denne proces dræbes der et højt antal bakterier og sporer, f.eks. i produkter til spædbørn. Samtidig bibeholdes en høj næringsværdi, og der sker meget få kemiske ændringer.

En anden spændende nyhed er APV Cheasly®, et koncept baseret på mælkeproteinpulver tilsat friskmælk for produktion af en hel række friskosttyper. Denne proces er et nyt alternativ til traditionel ostefremstilling. APV LeanCreme® processen er på kort tid blevet populær hos mejerier over hele verden. Denne proces sætter mejeriet i stand til at fremstille forbrugertilpasset, mikropartikuleret valleprotein som en bestanddel i fedtfattige produkter for opnåelse af samme fylde og smag som produkter med højt fedtindhold. Fortsat flere kunder opdager, hvorledes APV kan hjælpe med til at reducere deres produkttab og opnå afkast af deres investeringer i løbet af måne-

der - ikke år! APV GoldStream® er en ny, ”plug-and-produce” genindvindingsproces baseret på grænsemælk. Processen er hurtig og nem at installere og har en dokumenteret tilbagebetalingstid på mindre end ét år, og et langsigtet, højt udbytte.

Besøg vores stand APV deltager med et ekspert-team af procesingeniører fra hele verden, inklusive teknologer fra APV’s Innovation Centre i Danmark for at udveksle ideer med vore kunder og hjælpe dem med at finde løsninger hurtigt og effektivt. Mød APV’s eksperter på ANUGA FoodTec, hvor vi udveksler ideer i Hal 4.1 på stand C10/D19.

APV PV LeanCreme®.

98

NR. 5

MÆLKERITIDENDE 2009


7441

Site Director – Hobro Du bliver Site Director på Hobro Mejericenter, som beskæ iger ca. 400 medarbejdere og producerer ca. 140 mio. kg konsummælk. Hobro Mejericenter står derudover for ekspedi on og distribu on af friskvarer l den danske detailhandel i Midt- og Nordjylland. Vi har netop afslu et en total modernisering af mejericentret, og du vil som den ansvarlige chef få en omfa ende opgave i fortsat udvikling af de e.

Ansvar og indflydelse Med reference l produk onsdirektøren får du ansvaret for at sikre fortsat udvikling inden for produk on, ekspedi on og distribu on af friskvarer l den danske dagligvarehandel. Du har hermed det øverste ansvar for, at mejericenterets forretningsplan, budget og produk onskrav bliver nået, så mejericenteret kan bidrage effek vt l målene for det danske marked. I samarbejde med resten af ledelsen er du med l at sikre vedligeholdelse og yderligere op mering af vores teknologier. Glæd dig l et stort netværk i organisa onen, hvor samspil med salg/marke ng har vital betydning for fortsat udvikling og fremdri på anlægget. Du får et tæt samarbejde med Arla Foods’ øvrige konsummejerier. En anden vig g opgave er

at fastholde et godt og sikkert arbejdsmiljø, hvor trivsel, samarbejde og medarbejderudvikling for mejericentrets medarbejdere er i højsædet.

Erfaring som driŌsstedsansvarlig Du har erfaring som mejerichef, fabrikschef eller lignende fra en stor interna onal fødevarevirksomhed. Din baggrund har givet dig et bredt og solidt fagligt produk ons- og logis kkendskab, og du kan dokumentere resultater inden for personaleledelse. I kra af dit store overblik er du god l at følge op på igangsa e ak viteter. Endvidere er du robust og kan skabe gode samarbejdsrela oner i ledergruppen, mellem medarbejdere og ledelse samt i forhold l øvrige interne og eksterne interessenter. Desuden formår du at træffe beslutninger, der sikrer såvel produk ons- og logis kmæssig som personalemæssig udvikling. Endelig kan du kommunikere på engelsk i skri og tale.

Ansøgning og kontakt Send din ansøgning l job@arlafoods.com senest den 17. marts, og skriv “300209” i emnefeltet. Har du spørgsmål l s llingen, så ring l produk onsdirektør Ole E. Hansen på 72 14 72 65. Skriv venligst i din ansøgning, hvor du har set annoncen.

Arla Foods skaber smagsoplevelser fra mælk l mennesker. Med forbrugeren i centrum lbyder vi mælkebaserede fødevarer, der skaber inspira on, tryghed og velvære. Vores medarbejdere møder dagen med engagement, naturlig omtanke og lyst l at tage ansvar for at udvikle Arla Foods og hinanden. Det er livet i Arla Foods.

www.arlafoods.dk/job

MÆLKERITIDENDE 2009

NR. 5

99


Kort fortalt Drop fedtskatten! Danske mejerier bliver pålagt en ekstraregning på omkring 1 mia. kr. i regeringens nye skatteudspil. Det er skævt og helt urimeligt over for en branche, som i forvejen er hårdt presset, understreger Mejeriforeningen i en pressemeddelelse. Den massive ekstraudgift kommer fra en ny afgift på 20 kr. pr. kg mættet fedt fra mejeriprodukter og vegetabilske olier, som regeringen ønsker at indføre. - Branchen presses af historisk lave priser på mejeriprodukter. Hvis mejerierne skal finansiere så stor en del af regeringens skatteudspil, kan det betyde fyringer og i værste fald føre til lukning af mejerivirksomheder, siger Mejeriforeningens formand, Bent Juul Sørensen.

Mælkeproduktion i Jylland Europas bedst egnede områder til mælkeproduktion samler sig i et bælte, der går fra spidsen af - og hele vejen gennem Jylland, ned langs den tyske nordvestkyst, gennem Holland og Belgien samt toppen af Frankrig, hvor det også tager et hop over kanalen til det sydlige England. Det viser en stor rapport, som EU-Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug har udarbejdet. Rapporten er primært en statusopgørelse, der viser, hvor mælken i øjeblikket produceres mest effektivt, og de væsentligste faktorer er; stordrift, god infrastruktur, effektive land- og mejeribrug samt gode naturgivne betingelser for mælkeproduktion. (Foto Økologisk Landsforening).

Godt år sluttede vanskeligt Årets resultat for Arla Foods blev på 556 mio. kr., og dermed 350 mio. kr. lavere end oprindelig budgetteret. Det er isoleret set ikke tilfredsstillende, siger Arla Foods’ adm. direktør Peder Tuborgh, selvom indtjeningen til andelshavere i 2008 er højere end nogensinde. Arlas andelshavere fik i 2008 en indtjening på 2,82 kr. mod 2,47 kr. i 2007. Arlas bestyrelse indstiller til repræsentantskabet, at den årlige efterbetaling til andelshaverne bliver 2,2 danske øre pr. kg. - mod 8,4 danske øre i 2007.

100

NR. 5

Trods den økonomiske krise og de kraftige valutakursfald steg Arlas omsætning med 4% fra 47,7 mia. kr. i 2007 til 49,5 mia. kr. i 2008. Arla Foods´ årsresultat for 2008 blev især påvirket de historisk høje mælkepriser i første halvår, valutakursfald, den globale finanskrise samt større udbud end efterspørgsel på mælk.

A1-mælk og A2-mælk Den øverste europæiske fødevaremyndighed EFSA har nu konkluderet på en undersøgelse af den såkaldte A1-mælk og A2-mælk, som har været et debatemne gennem flere år i New Zealand. Her har de to proteinvarianter, betacasein A1 og A2 lagt navn til to typer mælk, der kaldes A1-mælk og A2-mælk. EFSA finder, at der ikke er videnskabeligt grundlag for beskyldninger mod A1-mælken, skriver dairyreporter.com. Den newzealandske virksomhed A2 Corporation har ellers markedsført deres produkt A2-Mælk, som sundere end A1mælk. Det er især køer af racen Guernsey og Jersey, der producerer mælk med et højt indehold af betacasein A2. A1-mælk kommer især fra racerne Holstein og Frisisk-kvæg, som er de mest udbredte kvægtyper i Danmark og resten af verden. (Foto Colourbox).

En ny slags morgenmælk Solhvervsfonden vil lancere en ny mælk, der kommer fra køer, som ikke er drægtige. Det fortæller Knud Foldshack, formand for Solhvervsfonden til Børsen. Solhvervsfonden ejer mejerierne Øllingegaard og Søvind. Initiativet sker blandt andet på baggrund af visse forskeres kritik mod den konventionelle og effektive mælkeproduktion. Med initiativet skal der bl.a. sættes fokus på lokal produktion, bæredygtighed og minimering af transport samt kvalitetsforbedringer og dyrevelfærd. Desuden er traditionel økologi som forretningsmodel ved at være passé. I takt med at økologi er blevet mainstream, skal der noget helt andet til, siger Knud Foldschack. Solhvervsfonden sætter derfor gang i et pilotprojekt, hvor køerne kun bliver malket én gang i døgnet - kl. fire om morgenen.

MÆLKERITIDENDE 2009


7438

QEHS-chef Vil du sæ e fokus på kvalitet og miljø? Du bliver ansat på Slagelse Mejericenter, hvor du får ansvar for kvalitet, fødevaresikkerhed samt internt og eksternt miljø. Slagelse Mejericenter har 430 medarbejdere. Vi producerer årligt 200 mio. kg friske mejeriprodukter og distribuerer vores egne og andres kølevarer l mere end 550 kunder.

Fra produktkvalitet Ɵl arbejdsmiljø Som QEHS-chef er du drivkra en i mejeriets mange kvalitets- og miljøopgaver, og du sørger for, at vi løbende forbedrer både vores kvalitet og vores interne og eksterne miljø. Det indebærer, at du sørger for daglig vedligeholdelse og op mering af vores kvalitetsstyringssystem, så produktkvaliteten og fødevaresikkerheden er i orden. Sideløbende samarbejder du med både interne og eksterne auditører og er ansvarlig for, at mejeriet lever op l Arla Foods’ standarder og gældende lovkrav. Derudover står du for den daglige ledelse af vores laboratorium, herunder 4 laboranter. Du refererer l mejerichefen og indgår desuden i mejeriets ledergruppe, hvor du får stor indflydelse på den frem dige udvikling af mejeriet.

Kvalitet- og fødevareeksperƟse Du er uddannet mejeriingeniør, levnedsmiddelkandidat, procesteknolog eller lignende. Sam dig skal du have kendskab l MS Office-pakken og kvalitetsstyring, f.eks. ISO 22000 og 9001. Uanset din baggrund er det vig gt, at du er optaget af kvalitet og miljø, og at du formår at sæ e begge dele højt på dagsordenen. Sam dig skal du være en effek v problemknuser med et stærkt overblik, en god forretningsforståelse og mod l at træffe vanskelige beslutninger. Du er vedholdende og har et posi vt syn på ngene, der gør dig i stand l at mo vere mange forskellige medarbejdere. Du behersker engelsk i både skri og tale.

Ansøgning og kontakt Send din ansøgning l job@arlafoods.com senest den 17. marts, og skriv “290209” i emnefeltet. Har du spørgsmål l s llingen, så ring l produkonsdirektør Ole E. Hansen på 72 14 72 65. Skriv venligst i din ansøgning, hvor du har set annoncen.

Arla Foods skaber smagsoplevelser fra mælk l mennesker. Med forbrugeren i centrum lbyder vi mælkebaserede fødevarer, der skaber inspira on, tryghed og velvære. Vores medarbejdere møder dagen med engagement, naturlig omtanke og lyst l at tage ansvar for at udvikle Arla Foods og hinanden. Det er livet i Arla Foods.

www.arlafoods.dk/job

MÆLKERITIDENDE 2009

NR. 5

101


Mælk mod kræft

40 virksomheder på BioFach

Calcium kan tilsyneladende yde en vis beskyttelse mod kræft. Det fremgår af en ny amerikansk undersøgelse, som netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Archives of Internal Medicine, skriver Politiken. Calcium findes som bekendt især i mejeriprodukter. De amerikanske forskere tager dog forbehold og ser gerne andre videnskabsmænd bekræfte deres resultater, før føler de sig helt sikre. Men deres studie tegner et billede af, at calcium kan spille en rolle for at mindske den overordnede risiko for kræft samt ikke mindst yde en særlig beskyttelse mod tyk- og endetarmskræft. Undersøgelsen omfatter 300.000 mænd og 200.000 kvinder i alderen 50-78 år, som de amerikanske forskere har fulgt i syv år.

Verdens største messe for økologiske varer, BioFach, fandt sted i Nürnberg fra 19.-22. februar. Der deltog ca. 2.900 udstillere, som fik besøg af 50.000 messegæster. Danmark blev på BioFach-messen sidste år udpeget som Årets Økoland 2009, og derfor var der særligt fokus på danske produkter og udstillere. Fra Danmark deltog 40 virksomheder, heraf var de fire 4 mejerierne; Arla, Thise, Naturmælk og Søvind. BioFach afholdes verden over, se www.biofach. com. Senere i 2009 bliver der således afholdt messer for økologiske fødevarer og andre produkter i Indien, Kina, Japan, USA og Brasilien. (Foto Thise Mejeri).

Vesterhavsost giver arbejde Thises nye Vesterhavsost giver travlhed på mejeriet, som nu ansætter ekstra mandskab til at producere osten, der sammenlignes med italiensk parmesan. Vesterhavsosten, der modner i den salte blæst fra Vesterhavet tæt på Bovbjerg Fyr, vandt sidste år Mejeribrugets Gourmetpris.

»Mejeristhuset«!

Følgende perioder er ledige i 2009: Lavsæson 8. - 19. marts 22. - 26. marts 12. - 16. april 26. - 30. april 10. - 14. maj 31. maj - 4. juni 7. - 11. juni 30. august - 3. september 13. - 17. september

20. - 24. september 27. september - 1. oktober 4. - 11. oktober 25. - 29. oktober 8. november - 31. december

Højsæson Uge 35

Hjælpefondens bestyrelse

102

NR. 5

Tine i svære forhandlinger Den norske detailkæde NorgesGruppens vil fjerne en række af mejerikoncernen Tines kendte mærkevarer som Jarlsberg, Norvegia, Gudbrandsdalsost, H-melk og Biola, oplyser Tine. Detailkæden har stillet nogle specielle betingelser, som ville betyde, at Tines salg til dagligvarebutikkerne ville give et økonomisk tab. Tine vil fortsat være leverandør af ikkemærkevareprodukter som mælk og øvrige mejeriprodukter. På baggrund af uenigheden i forhandlingerne med NorgesGruppen, har Tine nu sendt advarsler om mulige afskedigelser til de ansatte ved nogle af de berørte arbejdspladser i mejerikoncernen.

Økologi et storbyfænomen Københavnerne er vilde med økologi, mens interessen er lav i de egne af landet, hvor der produceres flest økologiske varer. Det viser en ny undersøgelse fra FDB Analyse, der har studeret salgstallene fra Coops butikker i 2008, skriver Jyllands-Posten. Hver gang en fynbo bruger 100 kr. på økologi, bruger en københavner 326 kr., mens folk i Nordjylland nøjes med 71 kr., og sønderjyderne ligger helt i bunden med 69 kr.

MÆLKERITIDENDE 2009


Faktisk er forskellen på det økologiske forbrug landsdelene imellem stigende. Coop foretog en tilsvarende undersøgelse i 2007. Her viste tallene, at hver gang en fynbo brugte 100 kr. på økologi, købte en københavner for 231 kr. (Foto Søvind Mejeri).

Advarsel om ny fødevarekrise Sidste års fødevarekrise kan vise sig blot at være et forvarsel om en endnu værre krise med nye prisstigninger på 30-50% på madvarerne. Det er FN, der advarer om de øgede madpriser i en ny rapport. Her angives det, at op mod 25% af verdens fødevareproduktion kan gå tabt på grund af forskellige miljøproblemer gennem de nærmeste årtier, skriver Just-food. Tørke og vandmangel samt råvarespekulation og øget konkurrence fra biobrændselsindustrien er blandt de største trusler.

Presset - men lys forude Indtjeningskrisen i dansk landbrug bliver forværret i løbet af få uger. Finanskrisen udvikler sig til en samfundsøkonomisk krise, da forbrugerne verden over sparer ved at købe lidt mindre og/eller billigere, udtaler Arlas adm. direktør, Peder Tuborgh til Jyllands-Posten, og han advarer

om, at det bliver nødvendigt at sænke mælkeafregningen til Arlas leverandører yderligere. Arla har reduceret afregningen med 74 øre pr. liter mælk siden juni 2008. De seneste dage har både tyske og hollandske mejerier nedsat mælkeprisen med omkring 15 øre pr. liter. For nyligt sænkede også den new zealandske mejerikoncern, Fonterra sin afregning til selskabets andelshavere med 15%. Arla Foods skal komme igennem krisen ved en kombination af benhård omkostningsstyring og vækst, således at koncernen er klar, når fødevarepriserne igen stiger. - Om det bliver i 2009 eller først i 2010 er uvist, siger Arlas topchef.

Flot omsætning hos Tine Den norske mejerikoncern Tine mindskede sit overskud for 2008 med 100 mio. norske kr. til 375 mio. efter skat. Omsætningen steg med knap 12% til 17,7 mia. norske kroner.

Rynkeby i hele Norden Arla vil øge salget af juice i de nordiske lande. For at det kan ske, etableres Rynkeby Foods i Sverige og erstatter dermed JO Bolaget, en juice-virksomhed som Arla tidligere har drevet i samarbejde

Gif[lbkl[m`bc\i G‚^ile[X]\kµ^\kXbk`m`k\kje`m\Xljµ^\iD\a\i`^XXi[\e8&J \eepk´eb\e[\f^bi\Xk`mgif[lbkl[m`bc\i#k`cl[m`bc`e^X]`jZi\d\gif[lbk\i#d\[\k jfc`[kb\e[jbXYk`cjdX^]lc[dX[#fgYp^e`e^X]fgjbi`]k\if^l[m`bc`e^jgifZ\jj\i

C´jd\i\fdjk`cc`e^\eg‚1

nnn%gfcXi$`j%[b&afY

MÆLKERITIDENDE 2009

NR. 5

103


med Skånemejerier. Forbrugerne i Sverige vil stadig kunne finde de svenske varemærker JO®, God Morgon® og Sagolika® på kartonerne efter sammenlægningen.

Naturmælk bag ny kampagne Det økologiske mejeri Naturmælk forsøger nu sammen med Erhvervenes Hus i Aabenraa og Udviklingsråd Sønderjylland (URS) at samle de sønderjyske producenter af fødevarer til et fælles fremstød for de regionale specialiteter i København, Hamborg og Berlin. Det skriver Børsen. Det er hensigten at finde frem til en branding, som skal overbevise forbrugerne i de tre store byer, at der er noget helt specielt ved sønderjyske fødevarer. (Foto Naturmælk).

Laktosefrit er populært Arlas salg af laktosefrie produkter stiger fortsat i blandt andet Storbritannien, oplyser mejerikoncernen. Lactofree® hedder varemærket, som giver nye muligheder for briter, der normalt ikke drikker mælk på grund af laktoseintolerance. Omkring hver syvende brite regner sig selv for at være laktoseintolerent. Arla har for nylig lanceret en laktosefri yoghurt samt en laktosefri hvid ost, og koncernen forventer at fordoble salget af lakotosefrie produkter i 2009.

Flere tilfredse medarbejdere Godt 13.000 Arla-ansatte verden over har deltaget i koncernens Barometer-undersøgelse af medarbejdernes tilfredshed på jobbet. 71% af alle har svaret positivt mod 61% i 2007. Dermed sætter 2008 rekord for Arla-medarbejdernes trivsel. Undersøgelsen viser, at rigtigt mange har oplevet, at 2008 var et år med bedre ledelse og mere klarhed, hvilket blandt andet har betydet mindre stress.

Maren giver mere mælk

Økologiske Cultura shots hitter

Maren, Nora eller Rosa? Køer med navn giver mere mælk end deres unavngivne søstre, viser en britisk undersøgelse. Forskeren bag studiet formoder, at når landmanden giver malkekoen navn, er det et tegn på, at han dermed er mere opmærksomhed på dyrets trivsel. Knap hver anden af de britiske landmænd navngiver deres køer og kan derfor også glæde sig over, at deres køer giver 250 liter mælk mere om året end gennemsnittet blandt de øvrige.

Nye tal fra analysefirmaet AC Nielsen viser, at det samlede forbrug af koncentrerede drikke, de såkaldte shots, nu ligger 43% over forbruget for et halvt år siden og at mange nye forbrugere har lyst til at prøvesmage en af de små drikke. Også Arla Foods lille koncentrerede øko-drik, Cultura® med et højt indhold af mælkesyrebakterier og fibre har tag i de danske forbrugere. Arla Cultura® ProBio blev som det første økologiske shot introduceret for de danske forbrugere i august sidste år. (Foto Arla Food).

Vebbestrup udvider Vebbestrup Flødeis har nu fået byggedispensation til at udvide deres virksomhed med en ny lagerhal. Den nye bygning bliver på 400 kvadratmeter, og det første spadestik tages i marts.

Klimavenlige mælkekartoner på vej Chr. Hansen øger omsætningen Ingrediensvirksomheden Chr. Hansen omsatte sidste år for 3,56 mia. kr. og fik en driftsindtjening på 1 mia. kr., skriver Børsen. Virksomheden, der igennem knap fire år har været ejet af den franske kapitalfond, PAI Partners, forventer en øget omsætning samt indtjening med 10% ved udgangen af regnskabsåret i september.

Godt år for Nestlé Nestlé øgede i 2008 sin nettoindtjening med hele 69,4% til 18 mia. CHF. Omsætningen steg med 2,2% til 109,9 mia. CHF.

104

NR. 5

Arla Foods sender to nye typer klimavenlige mælkekartoner ud i supermarkederne på prøve. Kartonerne er lettere, tyndere og indvendigt brunlige som ublegede kaffefiltre. Forbrugerne skal nu være med til at afgøre, om de fremover gerne vil mælk, fløde og yoghurt i de nye emballager. Tilbagemeldinger om, hvordan kartonerne fungerer i køleskabet og på spisebordet bliver afgørende for, om Arla beslutter sig til at gøre forsøget permanent. I givet fald vil det dreje sig om 560 mio. kartoner årligt. Et permanent skifte vil betyde en besparelse i CO2-udledningen på 4.400 ton om året. Det

MÆLKERITIDENDE 2009


svarer ifølge Arla til den mængde CO2, som en opvaskemaskine udleder ved 12 millioner vaske.

on påbegyndte TV-reklamen iklædt britisk landsby-adelstøj men med det typiske strittende punkerhår, skriver The Guardian.

Punkstjerne markedsfører smør

Mere økologisk skolemælk

Den britiske mejerikoncern Dairy Crests alternative reklamekampagne med punkstjernen John Lydon, kendt som Johnny Rotten i bandet Sex Pistols, er blevet en kæmpe succes. Salget af smørmærket Country Life er steget med 85% det seneste kvartal, siden John Lyd-

Andelen af økologisk skolemælk er siden sommerferien 2008 steget fra 42 til 47% af den samlede skolemælk, meddeler Mejeriforeningen. Stigningen i salget af økologisk skolemælk er sket på trods af højere priser. De økologiske mælkevarianter koster knap 50 øre mere pr. mælk.

50 år

Personalia

Driftslederassistent Flemming Jonasson, Nørager Mejeri fylder den 19. marts 50 år.

50 år Forvalter Tonny John Nielsen, Gørløse fylder den 21. marts 50 år.

75 år Fhv. kvalitetskonsulent Bent Bentzen, Ry fylder den 18. marts 75 år.

Ny chef hos Randers Rustfri Efter 27 år som direktør for Randers Rustfri Stålindustri A/S har Erik Lindholst valgt at overdrage posten til Peter Sigetty Bøje.

Dødsfald Fhv. mejerichef André Kragh Olesen, Avlum er afgået ved døden, 82 år gammel.

Dødsfald Fhv. mejeribestyrer Jakob Frensel Nielsen, Juelsminde er den 12. februar afgået ved døden, 98 år gammel.

Dødsfald Mejeriingeniør Carl Johan Lindegren, Tommerup er den 15. februar afgået ved døden, 77 år gammel.

Dødsfald Fhv. mejeribestyrer Jens Aastrup, Thisted er den 23. februar afgået ved døden, 86 år gammel.

Mindeord for Ejvind Madsen Fhv. mejerichef Ejvind Madsen, Klovborg Mejeri, er fredag den 6. februar afgået ved døden efter kortere tids sygdom, blot 65 år gammel. Ejvind Madsen blev begravet fra Gadbjerg Kirke den 12. februar.

MÆLKERITIDENDE 2009

Med Ejvind Madsens bortgang sættes punktum for en meget betydningsfuld profil indenfor dansk mejeribrug. Med 47 år indenfor mejeribruget, heraf de sidste 23 år som chef på Klovborg Mejeri, satte Ejvind Madsen om nogen sit markante fingeraftryk på produktionen af gul ost. Med flid, engagement og en særdeles veludviklet sans for kvalitet skabte Ejvind, sammen med sine dygtige medarbejdere, Klovborg osten, og positionerede den som en af Arla Foods absolut største og mest kendte mærkevarer. Også i det organisatoriske arbejde var Ejvind Madsen en markant profil. Han var særdeles aktiv indenfor Foreningen af mejeriledere og funktionærer, hvor han i en periode har beklædt posten som formand for Østjyllands Mejeristforening. Endvidere har han haft sæde i bl.a. hovedbestyrelsen for Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Udstillingsudvalget for Landsmejeriudstillingen og Mejerifagets Lærlingeudvalg. I mange, mange år var Ejvind også en fast og meget værdsat del af Kittelfolket, hvor han trofast bidrog til det store praktiske arbejde omkring afviklingen af Landsmejeriudstillingen. Indtil sin død beklædte han endvidere posten som formand for Mejerilauget Gl. Estrup, hvor han stolt formidlede det gamle håndværk til de besøgende. I mejeribruget vil vi altid mindes Ejvind Madsen som en meget dygtig og omhyggelig kollega. Han var visionær og fremtidsorienteret, han stod ikke tilbage for at give sig i kast med udfordringer af både teknologisk og IT-mæssig karakter, og han var et usædvanligt behageligt, troværdigt og tillidsvækkende menneske at omgås og arbejde sammen med. Blandt både kolleger og personale var Ejvind meget vellidt og hans gode og smittende humør har utallige gange løftet stemningen i samarbejdet og altid været en kilde til inspiration for os andre. Vores tanker går til hans kære hustru Annemarie, deres 4 døtre og 7 børnebørn. Inden sin død havde Ejvind endog den glæde at få nyheden at det ottende barnebarn er på vej. Æret være Ejvind Madsens minde. Niels Lange Jørgensen

NR. 5

105


Leverandøroversigt Automation

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Dansk Styringsteknik Odense: Tlf: 6317 4545 Fax: 6317 4546 Nr. Sundby: Tlf: 9819 4566 Fax: 9819 4966 Århus: Tlf: 8736 1350 Fax: 8627 1350 Tønder: Tlf: 7472 0502 Fax: 7372 1410 info@dsautomation.dk www.dsautomation.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Dansk Sække Import A/S Havnegade 5-9 5000 Odense C Tlf. 66 11 58 32 Fax 66 11 83 58 dsi@dansk-saekke-import.dk www.dansk-saekke-import.dk SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se Tetra Pak Market Area Nordics Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Hygiejne

Emballage

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com

106

NR. 5

APV A/S Pasteursvej 1 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 2610 Rødovre Tlf. 44 57 62 00 Fax 44 57 62 44 Vest: Albuen 31 6000 Kolding info.dk@alfalaval.com www.alfalaval.dk Centrifugeservice ApS Visbyvej 46 8600 Silkeborg Tlf. 23 20 42 24 Fax 86 80 61 66

Døre og porte

DAN-doors a-s Industrivej 19, Stilling DK-8660 Skanderborg Tlf. 87 93 87 00 Fax 86 57 32 90 dd@dan-doors.dk www.dan-doors.dk

Maskiner og udstyr

Vikan A/S Rævevej 1 DK-7800 Skive Tlf. 96 14 26 00 vikan@vikan.com www.vikan.dk

Køleanlæg

Salicath ApS Dunsbjergvej 20 DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com KLITSØ processtechnic a-s Engholm Parkvej 4 3450 Allerød Tlf.: 70150525 Fax: 70150575 E-mail: klits@klitso.dk Web: www.klitso.dk

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk MÆLKERITIDENDE 2009


Omy Olssons Machinery Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk

Pumper

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Membranfiltrering

Johs. Thornam A/S Hvedemarken 3–5, 3520 Farum Tlf. 44 34 20 40 Fax 44 34 20 79 thornam@thornam.com www.thornam.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com

BDS Technology Glarmestervej 16B 8600 Silkeborg Tlf. 87 22 47 80 Fax 87 22 47 89 bds@gs-as.com www.gs-as.com

Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com

Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

Totalleverandør

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A

Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Projektering og anlæg S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

MÆLKERITIDENDE 2009

Formand Area Sales Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Smørteknologi

GEA Liquid Processing Scandinavia A/S Nørskovvej 1 B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@gea-liquid.dk www.gea-liquid.dk

Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Mælkeritidende I/S

Akademikernes Centralorganisation

ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse

AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

NR. 5

107


Møde- og udstillingskalender

Danmark 25. marts 2009 kl. 10.00 Danmarks Mejeritekniske Selskab Fra kvalitetsstyring til CSR Hotel Sabro Kro, Sabro 23. april 2009 kl. 9.30 Danmarks Mejeritekniske Selskab Dansk Fødevare Forum Separationsteknologi - hvor langt er vi nået? Hotel Sabro Kro, Sabro 29. april 2009 Dansk Mejeriingeniør Forening Generalforsamling Novozymes, Kalundborg

11. juni 2009 Dalum Lærlinge Elevdag og Jubilæum Kold college

2.-4. november 2010 FoodPharmaTech Messecenter Herning

15.-18. september 2009 Danmarks Mejeritekniske Selskab og Mælkeritidende Studietur til Italien 3. oktober 2009 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 120. delegeretmøde Svendborg

Udland

10.-11. november 2009 Landsmejeriudstilling Messecenter Herning

17.-20. juni 2010 Den 42. Nordiske Mejerikongres Finland

10.-13. marts 2009 Anuga FoodTec Köln

MT5-2009