Page 1

Klædt på til opgaven ...

p i n d p r o m o t o r . d k 19418

Jo bedre isolering, jo lavere energiforbrug Lad os få en snak om energieffektivitet, hygiejne og miljø på Danske Køledage - Hal B, Stand 11.

LOGSTOR A/S Division Industry Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør · Denmark Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1180 logstor@logstor.com · www.logstor.com

4 Mejeribrugets Dag - side 4

Det rene vand - side 8

Mejeripraktik - side 9

25. februar 2011 124. årgang


Indhold  Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30)

Lederforum Trods fyringer og røde budgetter blev 2010 et udmærket år for lederstaben generelt, viser nye tal. I januar sidste år var ledigheden blandt ledere på 3,4%, mens den i januar i år var fal3 det til 2,8%.

Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen.

Studerende i Mejeripraktik

Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf 150 uden for oplagskontrol).

En succes med vokseværk Igen i år blev Mejeribrugets Dag en stor succes. Onsdag den 2. februar dannede Kold College sammen med Dalum Landbrugsskole rammen om Mejeribrugets Dag 2011, og knap 500 mejerifolk 4 lagde vejen forbi.

13 bachelorstuderende fra KULife startede den 31. januar 2011 på 22 ugers mejeripraktik, som er en kombination af skoleophold på Kold College og praktikophold på to forskellige mejerier i ind- og udland. DMF inviterede de studerende til en aften med information om foreningen og dansk mejeri9 brug.

Abonnement: Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms. Europa: 1.428,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis).

Temamøde 2011 for kredsbestyrelser Nye mejeriingeniører I 2010 dimitterede 13 nye mejeriingeniører, som i løbet af 2011 fortæller 7 om deres specialer her i bladet.

Design og produktion: Mediegruppen as Tryk: Jørn Thomsen / Elbo A/S ISSN 0024-9645 Medlem af:

2

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2011

Det rene vand Årets første arrangement i Danmarks Mejeritekniske Selskab blev afholdt den 26. januar, og dagens tema var ”Vand som omkostningsparameter i mejerierne”. Et aktuelt tema med et deltagerantal, der 8 rundede de 60!

Foreningen af mejeriledere og funktionærers kredsbestyrelser og hovedbestyrelsen har afholdt et temamøde, hvor emnerne bl.a. var medlemshvervning samt løn og overenskomst. 10

11 Kort fortalt 16 Personalia 27 Foreningsnyt 18 Leverandøroversigt 19 Mødekalender 20 AEDIL kursus NR. 4


Lederforum  Gode råd til lederen i 2011

Færre ledige chefer Trods fyringer og røde budgetter blev 2010 et udmærket år for lederstaben generelt. Nye tal fra interesseorganisationen Lederne viser nemlig, at ledigheden blandt chefer er faldet med 0,6 procentpoint siden januar sidste år, hvor ledigheden var på 3,4 %. De sidste tre måneder af 2010 endte med en stilstand i andelen af ledere uden for arbejdsmarkedet på 2,8%. Andelen af ledige chefer toppede i februar sidste år med 3,5% uden for arbejdsmarkedet. (Kilde: Lederne. Modelfoto Colourbox).

Regeringen skærer i efteruddannelsen Fra årsskiftet er der sket store besparelser på lediges muligheder for efteruddannelse. Regeringen sætter nemlig loft over prisen på kursustilbud for de 6 ugers selvvalgt uddannelse, som ledige har ret til inden for de første 9 måneder af deres ledighedsforløb. Loftet vil være på 3.500 kr. om ugen og ifølge beregninger i lovforslaget betyder det alene en besparelse på 386 millioner kr. årligt. Samtidig vil kommunen kun få refunderet 30 % af dagpengene ved 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvor staten før betalte det fulde beløb. Dermed får kommunerne et stærkt incitament til at holde de ledige væk fra uddannelsesforløb. Yderligere nedsættes refusionen på ordinær uddannelse fra 75% til 50% og for andre kortere uddannelsesforløb (opkvalificering og vejledning) fra 75% til 30%. Denne sparestrategi er helt ude af trit med danskernes holdning til efteruddannelse af ledige. Det fremgår af en undersøgelse Gallup har foretaget for FTF-A, og den viser, at 93 % af danskerne mener, at efteruddannelse af ledige er vigtig for, at Danmark også i fremtiden kan være et rigt land. (Kilde: FTF-A. Modelfoto).

Professor i ledelse ved CBS, Henrik Holt Larsen opstiller i et interview med Væksthus for Ledelse en række gode råd, der bør optræde blandt lederens nytårsforsæt: • Stop med at udøve ambulanceledelse. Jo oftere det sker, desto mindre tid er der til forebyggelse. • Hvis du frygter, at dine medarbejdere er mere fagprofessionelle end du selv og blander dig i deres opgaver, så stjæler du deres ejerskab og stolthed. Og du får mindre tid til ledelse. • Værdsæt de moderne, besværlige medarbejdere - Primadonnaerne. • Lad være med at blive fornærmet. Mange ledere glemmer at værdsætte de yngre veluddannede medarbejdere. Den gode leder skal i stedet udnytte deres engagement og viden. • Skab engagement og arbejdsglæde på arbejdspladsen for at få bedre resultater. • Husk ledelse af helheden frem for enheden. Lederne skal stille krav til deres egne ledere såvel som til deres medarbejdere for at skabe en helhed i organisationen/ afdelingen. (Kilde: Lederne. Foto: Colourbox).

Klædt på til opgaven Der er mange gode grunde til at anvende præisolerede rørsystemer i fødevareindustrien og køletekniske anlæg. En energieffektiv isolering betyder lavere energiforbrug, laverede driftsomkostninger og mindre CO2 udslip. At være ”klædt på til opgaven” betyder derfor den mængde isolering, der er optimal for det pågældende anlæg. Således kan energitabet reduceres med op til 40%, sammenlignet med et tilsvarende system med traditionel isolering. Rørsystemet leveres færdigisoleret og med tilhørende samlinger, er nemt at installere og kræver praktisk talt ingen vedligeholdelse. Mød LOGSTOR på Danske Køledage - Hal B stand 11.

NR. 4

MÆLKERITIDENDE 2011

3


En succes med vokseværk! Igen i år blev Mejeribrugets Dag en stor succes. Onsdag den 2. februar dannede Kold College sammen med Dalum Landbrugsskole rammen om Mejeribrugets Dag 2011 og knap 500 mejerifolk lagde vejen forbi.   Af Anne-Sofi Christiansen  

En palet af muligheder Mejeribrugets Dag blev i år afholdt for fjerde gang. År for år er deltagerantallet vokset, og programmet er udviklet, men konceptet, hvor den enkelte deltager individuelt planlægger sin dag, er fastholdt. Årets program startede med frokost, rundvisning på Kold College og åbent hus i træningsmejeriet. Derefter fulgte en foredragsrække over temaet ”Innovation” i Dalum Landbrugsskoles festsal. Sidst på eftermiddagen var der Kredsudstilling og virksomhedsudstillere på programmet, og dagen rundede af med en temapræsentation, som kokkeelever fra Kold stod bag. Antallet af deltagere steg stødt, som dagen skred frem og toppede under kredsudstil-

ling og temapræsentation. Landbrugsskolens hal var tæt pakket.

AP Pension tyvstartede dagen Dagens første aktivitet startede før Mejeribrugets Dag for alvor gik i gang. AP Pension afholdt sammen med Dansk Mejeriingeniør Forening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer et informationsmøde om en række nye regler på pensionsområdet. Det fremgik, at pensionstagere med en høj garanteret depotrente og mere end ca. 10 år tilbage til pension, sammen med AP Pension bør afklare om deres investeringsprofil er optimal. Mødedeltagerne udtrykte interesse for at få information og individuel rådgivning ud på meje-

rierne. Chefkonsulent Søren Husted fra AP Pension stod for præsentationen og kunne fortælle, at det er planlagt at besøge alle mejerier i 2011.

Velkommen til! Midt på eftermiddagens samledes de fleste deltagere i Dalum Landbrugsskoles festsal, og produktionsdirektør i Arla Foods, Søren Jensen, bød på vegne af Mejeriforeningens ekspertgruppe for Produktion & Råvarer velkommen til Mejeribrugets Dag 2011. Antallet af deltagere var så stort, at Landbrugsskolens festsal ikke kunne rumme alle, og et ekstra lokale måtte tages i brug. Her fulgte tilhørerne arrangementet via storskærm. Efter en sang - Ludvig Holsteins ”Det er i dag et vejr” - blev der taget hul på fore-

Forud for eftermiddagsarrangementet ”Mejeribrugets Dag” afholdt AP Pension sammen med Dansk Mejeriingeniør Forening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer et informationsmøde om en række nye regler på pensionsområdet.

4

MÆLKERITIDENDE 2011

NR. 4


Onsdag den 2. februar dannede Kold College sammen med Dalum Landbrugsskole rammen om Mejeribrugets Dag 2011 og knap 500 mejerifolk lagde vejen forbi. Arrangementet bød bl.a. på en foredragsrække om ”Innovation”.

dragsrækken, og det blev til fem på stribe - om innovation!

”I skal bestøves med innovation” .. var det passionerede budskab fra Senior Director Marianne Ladegaard fra Arla Foods Innovation, som med et indlæg under overskriften ”Innovation er et fælles anliggende” talte om innovation som vejen til udvikling, driver af væksten og dermed nøglen til forbedring af virksomhedens bundlinje. Herudover var hendes brændende budskab, at innovation er et fælles anliggende for alle i virksomheden samt evt. eksterne samarbejdspartnere. Hele værdikæden skal være involveret.

iLean Næste indlægsholder var Senior Vice President Esben Laulund fra Chr. Hansen A/S, som gav sit bud på, hvordan Chr. Hansen bl.a. via Lean

havde optimeret virksomheden gennem de seneste år. Han fortalte hvordan Lean - under overskriften iLean - var blevet integreret i Chr. Hansens forsknings- og udviklingsafdeling, og hvordan resultaterne har mindsket gennemløbstiden for projekter, øget værdi af nye produkter med 50

% og sikret, at ”kontinuerlige forbedringer” som kultur, er blevet en del af dagligdagen.

80 % satser på innovation Afdelingsleder Torben Bo Toft Christensen fra Projekt- og udviklingskonsulenterne i Landbrug &

Efter foredragene blev dørene slået op for årets 1. Kredsudstilling med over 500 udstillede og bedømte produkter. Forud var gået nogle travle timer for kittelfolket og dommerpanelerne.

NR. 4

MÆLKERITIDENDE 2011

5


Mejeribrugets Dag sluttede i Landbrugsskolens hal med Kredsudstilling, virksomhedsudstillere og buffet med innovative osteretter. Kl. 16 var hallen fyldt med gæster, der smagte på de udstillede produkter og buffetretter samt hilste på udstillerne og hinanden.

af landbrugsskolens elever havde været på besøg tidligere på eftermiddagen, men officielt åbnede udstillingen af de over 500 produkter først efter foredragsrækken. Forud var gået nogle travle timer for kittelfolket og dommerpanelerne. Fra tidlig morgen havde der været travlhed i hallen, og først på eftermiddagen blev bedømmelserne foretaget af de indkaldte dommere. Da hallen omkring kl. 16 blev fyldt op med gæster, var alt klart, og et par timer gik herefter lystigt med at smage på de mange herlige produkter, hilse på og netværke.

Virksomhedsudstillere og temapræsentation Fødevarer holdt et indlæg om ”Innovationens 7 cirkler”, og om hvordan L&F kan støtte virksomhederne, når innovation sættes på dagsordenen. Det fremgik endvidere af en fremlagt analyse fra Center for Ledelse, at mange virksomheder i dag arbejder innovativt. 393 virksomheder deltog i undersøgelsen, og 80 % af disse har indarbejdet innovation i deres strategi. 75 % finder, at innovation skaber værdi for forretningen og 90 % har ledelsen involveret i innovationsarbejdet. 45 % af virksomhederne har en struktureret proces for innovationsarbejdet.

Forskning baner vejen for innovation I en helt anden boldgade fremlagde postdoc Klaus Gori, KU Life sit indlæg: ”Fysiologisk og molekylærbiologisk karakterisering af innovative kulturer til mejeriindustrien”. Her fik tilhørerne et indblik i, hvorledes

6

MÆLKERITIDENDE 2011

der på forskningsniveau også arbejdes innovativt, og hvordan et meget teoretisk værktøj som fysiologisk og molekylærbiologisk karakterisering anvendes i vejen frem mod nye og innovative kulturer. De kulturer, der arbejdes med, findes på mejerier rundt omkring i landet, men der er også meget at opnå ved at hente kulturer fra f.eks. Afrika.

Innovation på skemaet Lektor Gunnar Rosendahl fra Kold College afsluttede foredragsrækken med at fortælle, hvordan innovation sættes på skemaet på nogle uddannelser på Kold. Undervisningen foregår typisk i Camps, hvor de studerende i et meget fokuseret og koncentreret forløb tilegner sig viden og kompetencer på området.

Kredsudstilling Efter foredragene blev dørene slået op for årets 1. Kredsudstilling. Ca. 75

Bila, Au2mate, DSS Silkeborg, DTE Stampen, Foss, Vikan, Landbrug og Fødevarer, Kold College og Mælkeritidende/Foreningen af mejeriledere og funktionærer havde, som en del af branchens trofaste leverandørskare, taget opstilling med små stande i hallen. Årets temapræsentation blev introduceret af virksomhedskonsulent Trine Heilmann-Hansen, Kold College ved afslutningen af foredragsrækken. Specielt for temapræsentationen var, at det var en innovativ buffet bestående af en lang række små og meget delikate retter, som alle indeholdt danske mejeriprodukter i en eller anden form. En flot buffet lavet af et meget ”ungt” hold kokkeelever. Temapræsentationen er signalet om, at Mejeribrugets Dag lakker mod enden - og efter et fint og velbesøgt arrangement varer det sikkert ikke længe, før forberedelserne til Mejeribrugets Dag 2012 går i gang!  ■

NR. 4


(Foto: Arla Foods)

Nye mejeriingeniører 2010

Brug af ultra­centrifugering til separation af caseiner Titel: Use of ultracentrifugation as a tool for separating caseins depending on the sample pre-treatment

Af mejeriingeniører Marianne Søndergaard Hansen og Trine Nørgaard Bundesen

Resume Det primære formål med projektet var at undersøge muligheden for at bruge ultracentrifugering i kombination med forskellige forbehandlinger til separation og fraktionering af proteiner fra komælk. For at separere, identificere og kvantificere proteinerne i mælken efter ultracentrifugering var formålet at udvikle og optimere en ny Reversed-Phase High Performance Liquid Chromatography (RP-HPLC) metode. Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) blev brugt til at understøtte proteinidentifikationen fra RP-HPLC. For at verificere identiteten af de proteiner, der blev separeret ved hjælp af RP-HPLC, blev Capillary Electrophoresis (CE) brugt. Alle caseiner (αs1-, αs2-, β- og κ-casein) samt de væsentligste valleproteiner (α-lactalbumin og β-lactoglobulin) og de fleste genetiske varianter (β-casein A1, A2 og B, κ-casein A og B, glykosyleret κ-casein A samt β-lactoglobulin A og B) kunne separeres og kvantificeres ved hjælp af den udviklede RP-HPLC metode. Metoden bestod af en simpel prøveforberedelse efterfulgt af 52 minutters kørsel på RP-HPLC søjlen og et vaskeprogram på 56 minutter. Ultracentrifugeringerne af skummetmælk blev kørt i 1 time og 4 timer ved hastigheder imellem 15.000 x g og 360.000 x g ved 4 oC og 40 oC. Før

NR. 4

ultracentrifugering blev mælkeprøverne desuden behandlet på forskellige måder: pH-justering (4,6-7,2), tilsætning af EDTA (5-15 mM), tilsætning af urea (4- 6 M), kombination af henholdsvis 15 mM EDTA og 6 M urea med pH justeringer. De pH-justerede prøver blev ultracentrifugeret ved 15.000 x g. Prøver med EDTA og urea blev ultracentrifugeret ved 200.000 x g, og prøver med kombination af EDTA eller urea og pH-justering blev ultracentrifugeret ved 100.000 x g.

Konklusion Ultracentrifugering ved hastigheder over 100.000 x g førte ikke til en øget udfældning af proteiner fra mælken. Selv ved den højeste hastighed (360.000 x g) var alle de undersøgte valleproteiner samt ca. 5 % af caseinerne stadig i supernatanten efter ultracentrifugering. Det var ikke muligt at fraktionere nogen individuelle mælkeproteiner eller genetiske varianter med de undersøgte forbehandlinger. Det blev til gengæld fundet, at det var muligt at dissociere caseinerne næsten fuldstændigt fra casein supramolekylerne ved tilsætning af EDTA til 15 mM i kombination med pH-justering til 5,75 ved 4 oC. Derudover indikerede ultracentrifugeringsforsøgene, at ladningen af de forskellige genetiske varianter af caseinerne er vigtig for deres grad af dissociering

fra casein supramolekylet. De mest negativt ladede proteiner syntes mest bundet til casein supramolekylerne. Perspektivering: Proteinfraktionering er vigtig i mejeriindustrien i forhold til flavour og proteolyse i ost, osteudbytte samt anvendelse af mælkeproteiners funktionalitet og deres forbedring af mejeriprodukter og andre fødevarer. Det kunne derfor være interessant at anvende ultracentrifugering til proteinfraktionering. Desuden kunne det være interessant at anvende ultracentrifugering til at opnå viden og information omkring opbygningen af casein supramolekylet. Vejledere: Dereck Chatterton, IFV,KU-LIFE og Søren K. Lillevang, Arla Foods, ICB, Brabrand. Censor: Marie Paulsson, Institut for fødevarevidenskab, Lund Universitet. Forsvar og dimission: 27. Maj 2010. Ansættelse: Arla Foods, ICB, Brabrand: Marianne (msoha@arlafoods. com) er Food Scientist, afd. BSM og Trine (trbue@arlafoods.com)er Research Scientist, afd. Mikrobiologi og Proteinkemi.  ■

Nye mejeriingeniører 2010 I 2010 dimitterede 13 nye mejeri­ ingeniører, som i løbet af 2011 fortæller om deres specialer her i bladet.

MÆLKERITIDENDE 2011

7


Det rene vand - de dyre dråber Årets første arrangement i Danmarks Mejeritekniske Selskab blev afholdt den 26. januar, og dagens tema var ”Vand som omkostningsparameter i mejerierne”. Et aktuelt tema med et deltagerantal, der rundede de 60!   Af Anne-Sofi Christiansen  

Dagens program var bygget op med generel information om vand som ressource, tilgængelighed, kvalitet m.m. samt information om mulighederne for tilskud til vandbesparende projekter. Derudover fortalte en række virksomhedsrepræsentanter om deres ekspertise vedrørende minimering/optimering af vandforbruget uden at gå på kompromis med kvaliteten. Sidst på dagen var der indlæg om optimering på spildevandsområdet og derved nedbringelse af omkostningerne ved udledning.

Chr. Ammitsøe, Vandcenter Syd satte dette store spørgsmål i et bredt perspektiv, og sammenfattende var hans budskab, at vand formentligt ikke bliver en knap ressource i Danmark, men en væsentlig dyrere ressource, da der i fremtiden skal foretages store investeringer for at sikre kvaliteten og tilgodese naturinteresser samtidig med, at der tages højde for de påvirkninger, som klimaændringerne vil medføre. Chr. Ammitsøe fremviste nogle interessante tal: Én person konsumerer 2-4 liter vand pr. dag, men det vand, der anvendes ved produktion af de fødevarer, som én person indtager på én dag, udgør 20004000 liter. Denne mængde vand bruges til alt fra vanding af afgrøder og husdyr til rengøring i levnedsmiddelvirksomhederne. Til produktion af 1 kg ost er det beregnet, at der bruges i alt ca. 5000 l vand, hvis hele jordtil-bord forløbet indregnes.

5000 l vand til 1 kg ost! Det er komplekst at afgøre, i hvilken udstrækning vi reelt mangler vand i Danmark eller kommer til at mangle vand i fremtiden. Projektchef

Gode tilskudsmuligheder For de deltagere, som blev inspireret til at tage fat på vandbesparende projekter, kunne konsulent Hanne Eriksen fra Miljøstyrelsen ECOinnovation fortælle om de rigtig mange tilskudsmuligheder, der er i både Danmark og EU. Muligheder som kan findes på www.vaekstguiden.dk eller www.ecoinnovation.dk

8

MÆLKERITIDENDE 2011

Kvalitet og genbrug af vand Der blev givet forskellige bud på, hvordan vand kan desinficeres, og dermed enten sikres rent kvalitetsmæssigt eller evt. genbruges. Axflows koncept arbejder ud fra UV-teknologien, mens Adept Water Technology med patentet BacTerminater® desinficerer vand ved en form for elektrolyse, og derved bidrager til en forbedret kvalitet af vandholdige fødevarer eller renser vand til genbrug i produktionen. Tetra Pak fortalte om ”Design for Environment”, som består af mange

forskellige teknologiske løsninger på miljøforbedrende tiltag - herunder vand. På mejerierne anvendes store mængder vand til rengøring, og derfor var det også relevant at høre om Ecolabs CIP Diagnose System, som kan sikre, at rengøringen fungerer optimalt – også hvad angår kvalitet og økonomi.

Rensning frem for pumpning Dagens sidste indlæg kom fra Grundfos BioBooster og Alfa Laval Nakskov, der begge har teknologiske løsninger og udstyr, som i princippet kan rense vand til drikkevandskvalitet. I forbindelse med disse indlæg kom Grundfos bestyrelsesformand og ”erklærede miljøekstremist” Niels Due Jensen til orde via film, og han er ikke i tvivl: ”Verden skal ikke reddes ved at pumpe grundvand, men ved rensning og genbrug af vand”. Her fik deltagerne lidt at tænke over, for vi er jo vant til godt og rent vand i hanerne - ganske vist dyrt betalt! Men genbrugsvand!? - Det vil kræve en enorm holdningsændring, som vist ikke er lige om hjørnet selvom man vil kunne dokumentere renheden og argumentere sagligt for ”det rene vand” og måske knapt så ”dyre dråber”!  ■ Se oversigt for kommende arrangementer i Danmarks Mejeritekniske selskab på side 12.

NR. 4


Studerende i mejeripraktik   Af Anne-Sofi Christiansen  

Mejeripraktik som afklaring Tretten unge og ambitiøse studerende fra KU-Life har taget et semester ud af kalenderen for at komme i mejeripraktik og er i den forbindelse startet på 1. skoleophold på Kold College for nogle uger siden. Disse tretten studerende adskiller sig måske lidt fra nogle af de foregående års mejeripraktikanter, idet kun forholdsvis få af dem målbevidst har valgt mejeripraktikken, fordi de ved, at de vil være mejeriingeniører. De fleste vil ud og lære branchen at kende. De er i tvivl, om de skal vælge den ene eller den anden kandidatoverbygning, og de bruger mejeripraktikken som en hjælp til at blive afklaret.

Information og debat I forbindelse med det første skoleophold har Dansk Mejeriingeniør Forening sammen med mejeripraktikudvalget afholdt uformel sammenkomst for og med de studerende. Udover en fin buffet fra Kold College kantine stod programmet på information om Dansk Mejeriingeniør Forening, om den vigtige indmeldelse i a-kasse

13 bachelorstuderende fra KU-Life startede den 31. januar 2011 på 22 ugers mejeripraktik, som er en kombination af skoleophold på Kold College og praktikophold på to forskellige mejerier i ind- og udland. Dansk Mejeriingeniør Forening inviterede de studerende til en aften med information om foreningen og dansk mejeribrug. samt om strukturen i dansk mejeribrug. Der var dog også god tid til spørgsmål, og her fik de studerende taget fat på en rigtig god dialog omkring deres valg af kandidatlinje. Mejeripraktikudvalget består af en række mejeriingeniører, som med forskellige stillinger og baggrunde kunne bidrage til debatten ved at fortælle om deres erfaringer med en god og meget anvendelig uddannelse, som er efterspurgt i mange virksomheder både i og udenfor mejeribruget og den nærmeste følgeindustri. Det blev også fremhævet, at branchen gerne ser mindst 25 færdiguddannede mejeriingeniører pr. år, at branchen netop prioriterer de studerende meget højt og støtter mange aktiviteter, fordi man finder det så vigtigt at få uddannet rigtig mange mejeriingeniører. Beskæftigelsessituationen afspejler dette og er vældig fin, når man forholder sig til ledighedstal. Det blev pointeret, at ledigheden blandt unge mejeriingeniører er meget lav i en tid, hvor nyuddannede akademikere generelt har det svært.

Bliv mejeriingeniør! Budskabet til de studerende var således meget klart: ”Bliv mejeriingeniør! Det er en super uddannelse, med masser af meget forskellige jobmuligheder i en ”fed” branche!”

Studenterforening Dansk Mejeriingeniør Forening har i 2010 etableret en studenterforening, og rigtigt mange af deltagerne i arrangementet meldte sig ind. Velkommen til jer alle! Om få uger kommer de studerende ud på de forskellige mejerier i både Danmark, England, Sverige, Togo og Canada. Størstedelen af praktikopholdene er naturligvis i Danmark, og her kan alle praktikstederne og praktikværterne bidrage til at give de studerende et rigtig godt indtryk af dansk mejeribrug - et indtryk som forhåbentlig hjælper dem i deres valg - og til at fastholde dem i branchen.  ■

Flere af de 13 nye studerende i mejeripraktik vil bruge netop praktikken til at afklare, hvilken kandidatoverbrygning de skal vælge. Om få uger kommer de studerende ud på forskellige mejerier i både Danmark, England, Sverige, Togo og Canada.

NR. 4

MÆLKERITIDENDE 2011

9


Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Temamøde 2011 for

kredsbestyrelser Medlemshvervning For 2. år i træk har kredsbestyrelser og hovedbestyrelse i Foreningen af mejeriledere og funktionærer været samlet til et temamøde. I 2010 var temaet medlemshvervning, og her blev grunden lagt til ”Foreningens hylder”, som siden er blevet brugt som fællesbetegnelse for de mange medlemsfordele FMF har at byde på. I år - ca. et år efter - blev der på temamødet først kastet et blik tilbage på, hvordan der er blevet fyldt mere på hylderne parallelt med, at der er arbejdet målrettet med medlemshvervning. Indsatsen og bidragene på temamødet 2010 har båret frugt, medlemstallet er stigende og arbejdet på den front er bestemt ikke slut.

Løn og overenskomst Udover denne status så var temamødet 2011 fokuseret på ”løn og overenskomst”. Inden for dette område har foreningen i slutningen af 2010 tilbudt medlemmerne et forhandlingskursus, og der er lavet skriftlige informationer/ guidelines og statistikker, som nu er tilgængelige på hjemmesiden, men derudover nærmer FMF sig overenskomstforhandlinger i efteråret 2011. Det var derfor meget aktuelt og relevant at bruge temamødet på debat og på at samle op på de tanker og ideer, der rører sig i medlemsskaren, således at forhandlingsudvalget har et bredt input at arbejde videre med, når forhandlingsoplæggene skal gøres klar. Under mødet arbejdede deltagerne i grupper og fik i fællesskab nedfældet deres tanker. Som afslutning på dagen blev der lavet en helt overordnet prioritering af

”Foreninge ns hylder” er en fælle mange med sbetegnels lemsforde e for de le FM F by der på .

de områder, som synes mest relevante og aktuelle at arbejde videre med. Der vil i løbet af foråret være tid til at samle yderligere op på overenskomstemner i de enkelte kredse, ligesom der i kredsene vil være mulighed for igennem deltagerne i temamødet, at høre lidt mere om de emner, drøftelser og prioriteringer, som blev bragt i spil på temamødet.  ■ AC

FMF’s kredsbestyrelser og hovedbestyrelsen har afholdt et temamøde, hvor emnerne bl.a. var medlemshvervning samt løn og overenskomst.

10

MÆLKERITIDENDE 2011

NR. 4


Kort fortalt  Priserne tordner i vejret

Flotte tal fra AP Pension Alle pensionsselskaber har meldt deres depotrenter ud for 2011, og her ligger AP Pension i top med 4,7%. Til sammenligning er depotrenten hos Nordea 3,75 % og hos PFA på 3,5%. Det bliver i øvrigt billigere at være kunde hos AP Pension, oplyser selskabet. Pr. 1. februar nedsatte AP omkostningsvederlagene for pensionsindbetalinger med 0,50%. (Kilde AP Pension. Modelfoto Colourbox).

Kinesisk forbrug øger mælkepriserne Kinesiske småbørnsfamilier køber nu mælkepulver i så store mængder, at det løfter priserne på hele verdensmarkedet. Nye data fra det amerikanske landbrugsministerium, USDA, viser, at Kinas import af sødmælkspulver på to år er syvdoblet til 320.000 tons, skriver epn.dk. I år ventes Kinas import at stige yderligere til 400.000 tons. Det er bl.a. den store kinesiske melaminskandale med forgiftet mælkepulver, der har sat skub i Kinas import af udenlandsk mælkepulver. Kina, der aftager 23% af verdensmarkedets sødmælkspulver, er i dag verdens største importør af denne mejerivare, og det vil skubbe til detailpriserne på mælk i den vestlige verden. For når priserne stiger på industrielle mejeriprodukter, så vil prisstigningerne efterhånden sprede sig til detailmarkedet. En lignende udvikling præger verdensmarkedet for smør, hvor priserne nu er de højeste nogensinde. Også på dette marked spiller Kina en betydelig rolle, da landet importerer stadig større mængder smørolie. Blandt indkøberne forstærkes panikken af, at verdens smørlagre er de laveste siden 1964. (Foto: Tetra Pak).

Rynkeby lancerer smoothie Undersøgelser har vist, at især kvinder efterspørger sunde mellemmåltider. Derfor lancerer Rynkeby nu en smoothiebrik til at tage med på farten. De nye Rynkeby Smoothies fås i to varianter henholdsvis mandarin/gulerod og mango. (Foto: Rynkeby).

NR. 4

På baggrund af den øgede efterspørgsel er priserne på verdensmarkedet for smør og mælkepulver steget markant og ligger på det højeste niveau siden 2007-08. Lige nu er prisen for skummetmælkspulver på 2.700 euro pr. ton, og smørprisen er omkring 4.000 euro pr. ton.

Nordisk mad på BioFach Verdens største økologimesse, BioFach blev afholdt fra den 16.- 19. februar i Nürnberg i Tyskland. I år deltog 40 nordiske virksomheder, og de havde planlagt et fælles fremstød for ”Det nordiske Køkken” - Vi har høje forventninger til, at det øgede fokus på nordisk mad også vil øge eksporten af danske økologiske varer og understøtte den stigende eksport, vi har til det tyske marked, udtaler Michael Stevns, direktør i Mejeriforeningen og i L&F. Blandt de danske deltagere var Arla Foods, Thise, Naturmælk, Knuthenlund, Crispy Food og Skee Is.

BOB nr. 1000 - en fåremælksost Den italienske fåremælksost Piacentinu Ennese er netop blevet registreret som fødevareprodukt nr. 1000, der har opnået BOB-mærket i henhold til EU’s kvalitetsmærkeregler for landbrugsprodukter og fødevarer. Osten fik kvalitetsmærket BOB, der står for ”Beskyttet Oprindelses Betegnelse”. Det oplyser Europa-Kommissionen. Piacentinu Ennese fra provinsen Enna på Sicilien fremstilles af rå fåremælk, safran samt peber og salt. Danmark har pt. tre EU-godkendte BGB produkter: Lammefjordsgulerødder, Esrom og Danablu, mens fire nye danske fødevarer står over for at blive endeligt godkendt til et af EU›s kvalitetsmærker BOB / BGB. Det drejer sig om: Vadehavsstude og vadehavslam samt de to oste Havarti og Danbo!

Randers Rustfri konkurs For anden gang på blot et år er Randers Rustfri under konkursbehandling. Før jul fik Randers Rustfri Stålindustri 2010 A/S likviditetsproblemer. Det er endnu ikke lykkedes at skaffe nye investorer, og derfor er Randers-virksomheden taget under konkursbehandling af Skifteretten i Randers.

MÆLKERITIDENDE 2011

11


Kort fortalt  Flere nye økoprodukter

Probiotikapris til Danisco Det internationale tidsskrift Nutrition Business Journal har tildelt Danisco prisen Scientific Achievement Award for virksomhedens videnskabeligt efterprøvede probiotiske produkter. Daniscos HOWARU® produkter er grundlæggende for ingredienskoncernens succes. HOWARU® er blandt andet solgt til israelske Anlit Advanced Nutrition, der har lanceret en yoghurtbar med de gavnlige probiotika.

Den økonomiske krise betød i 2009, at danskerne valgte de økologiske varer fra til fordel for de billigste mælkeprodukter, men nu er forbrugerne på vej tilbage. Det mærker Arla Foods Danmark, som i 2010 oplevede en stigning i økologiomsætningen. Derfor ønsker Arla at fastholde markedet samt udvikle en række nye økologiske produkter. - Vi er på vej med produkter målrettet de yngste forbrugere, børnene, og så vil vi også gerne gøre noget nyt og ekstra for den trofaste forbruger af økologiske varer ved at skabe en ny generation af økologiske produkter. Det udtaler Jens Mondrup, som er marketingdirektør i Arla. Også i Sverige ønsker Arla at øge det økologiske udbud. P.t. markedsfører mejerikoncernen 64 forskellige økologiske mejeriprodukter til de svenske forbrugere, men dette antal skal øges med otte nye produkter i 2011.

Yakult frem i Indien Den probiotiske mælkedrik Yakult bliver i stigende grad efterspurgt i Indien. I 2005 byggede den japanske koncern Yakult Honsha i samarbejde med Danone et mejerianlæg til lokal fremstilling af Yakult i Sonepat i Indien. Fabrikken har kapacitet til fremstilling af én million 65 ml Yakultflasker dagligt. P.t. produceres der 200.000300.000 flasker ugentligt, men dette antal forventes at stige, efter den indiske filmstjerne Kajol Devgan er blevet brand-ambassadør for Yakult i Indien. Den probiotiske drik er især efterspurgt i den indiske middelklasse, og den forventes at vokse fra 50 millioner til knap 600 millioner mennesker frem til år 2030.

Arrangementer i DMS 2011 Danmarks Mejeritekniske Selskab har planlagt følgende arrangementer i 2011: Den 26. maj: Fedt i mejeriprodukter Den 1. september: Økologi - fra mark til mejeri Den 13. oktober: Generalforsamling Den 1. december: Dobbeltarrangement: Saltlage & Energioptimering/trin 1.

12

MÆLKERITIDENDE 2011

Naturmælk med Aarstiderne Aarstiderne har udvalgt Naturmælk som leverandør af mejeriprodukter, fordi Naturmælks produkter er helt i tråd med Aarstidernes økologiske fundament. De to parter har indgået et fremadrettet samarbejde om levering af alle mejeriprodukter til Aarstidernes Basis Mejerikassen, Morgenmåltidskassen og Den komplette mejerikasse. Det skriver JydskeVestkysten. Naturmælk er udvalgt, fordi virksomheden har en klar økologisk og biodynamisk profil med et meget komplet program af mælk, smør og ost. (Foto: Naturmælk).

Beritech fusionerer med Carsø De to Pandrup-virksomheder Carsø A/S og Beritech A/S er fusioneret - med Carsø som det fortsættende navn. Fusionen danner baggrund for såvel forbedring af konkurrenceevnen som yderligere vækst, da virksomheden øger den produktionsmæssige kapacitet væsentligt, så det bliver muligt at gennemføre endnu større projekter, fortæller Carsøs adm. direktør, Mikkel Jacobsen. Beritechs ejer, Bent Larsen, der indtræder i Carsøs aktionærkreds, vil fortsat varetage salg af Beritechs tanke og projektløsninger til bl.a. mejerierne i Danmark og det øvrige Norden. Efter fusionen har Carsø A/S en omsætning tæt på 100 mio. kr. og omkring 75 medarbejdere.

NR. 4


Administrativ medarbejder Dansk Mejeriingeniør Forening søger en erfaren administrativ medarbejder, der har lyst til at varetage en bred vifte af administrative funktioner i relation til foreningens drift og regnskab samt medlemsblad, og yde eller formidle service til foreningens medlemmer. Almindeligt forekommende sekretariatsopgaver er også en del af stillingen. Virksomheden og stillingen Du indgår i et lille team på 4 medarbejdere, som varetager drift af flere foreninger, fonde og udgiver medlemsblade. Dansk Mejeriingeniør Forenings administration, regnskab og medlemsblad vil være dit primære arbejdsområde. I teamet er der et tæt og uformelt arbejdsmiljø med gode kolleger, der tager ansvar for opgaverne og hjælper hinanden. Du vil opleve en meget varieret hverdag, hvor der i perioder er travlhed, og du skal kunne holde mange bolde i luften. Du vil skulle arbejde meget selvstændigt og selv kunne planlægge og prioritere dine arbejdsopgaver. Du har mindst 10 års relevant erfaring og du vil opleve, at der er muligheder for at præge jobbet og dermed udvikle både dig selv og dine arbejdsfunktioner. Løn efter kvalifikationer. Kvalifikationer Vi forestiller os, at du har en regnskabsmæssig uddannelse eller som minimum en solid erfaring med selvstændigt at udføre regnskabsopgaver. Desuden skal du kunne dokumentere gode skriftlige danskkundskaber og på brugerniveau kunne kommunikere skriftligt og mundtligt på engelsk. Du er erfaren bruger af Officepakken samt Navision (eller tilsvarende), og du skal løbende kunne opdatere vores hjemmesider. Som person er det vigtigt, at du: • Arbejder omhyggeligt og struktureret • Er serviceminded i forhold til medlemmer, samarbejdspartnere og kollegaer • Kan lide at have varierende opgaver og trives med at holde mange bolde i luften • Kan trives med, at vi er et lille team med mange opgaver internt huset og i begrænset omfang deltager i udadvendte aktiviteter f.eks. ved udstillinger og medlemsmøder m.m. • Er selvstændig og kan tilrettelægge eget arbejde Din ansøgning Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Anne-Sofi Christiansen på telefon 29 99 42 81. Ansøgninger sendes til Dansk Mejeriingeniør Forening, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ senest den 9/3. Anfør venligst e-mailadresse til brug for videre kontakt. Venligst anfør i din ansøgning, om du er berettiget til løntilskud. Kvalificerede ansøgere, som kan ansættes med løntilskud i 6 måneder, prioriteres.

Sekretariatet for Dansk Mejeriingeniør Forening, der er en faglig forening for mejeriingeniører, deler lokaler med Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Disse to foreninger udgiver sammen medlemsbladet Mælkeritidende samt det internationale tidsskrift Danish Dairy & Food Industry. Dansk Mejeriingeniør Forening er medarrangør af en lang række mejerifaglige seminarer, foredrag og medlemsmøder samt studierejer mv.

NR. 4

MÆLKERITIDENDE 2011

13


Kort fortalt  Råmælksoste på vej Efter flere års udvikling og eksperimenter går Arla nu i gang med at fremstille dansk råmælksost fra upasteuriseret mælk, efter at Fødevaremyndighederne har givet grønt lys. – Efter fem års spændende udviklingsarbejde er vi enormt begejstrede over langt om længe at kunne fremstille råmælksost af høj kvalitet her i Danmark, udtaler Premium Food Manager i Arla, John Gynther. Arla Foods har udvalgt en gård med 100 køer i byen Sig, som skal levere al mælken til de nye oste. Fremstillingen af osten går i gang til foråret på Tistrup Mejeri, hvor Arla lige nu bygger et helt nyt råmælks-osteri. Arla forventer, at de første råmælksoste kan sælges til restauranter og dele af detailhandelen fra begyndelsen af næste år. (Foto: Arla Foods).

Verdensmester bruger Hø-Ost Danmark har verdens bedste kok, Rasmus Kofoed, som sidst i januar blev kåret som Verdensmester ved den internationale kokkekonkurrence Bocuse d’Or i Lyon. Rasmus Kofoed er en af de mange unge kokke, der har forstået at markedsføre ”Det nordiske Køkken” på internationalt plan. I Rasmus Kofoeds vindermenu indgik flere mejeriprodukter. I fiskeforretten ”Havtaske” brugte kokken bl.a. smør og flydende rygeost. I hovedretten ”Stegt Lammeryg” indgik bl.a. skum på HøOst. Hø-Osten bliver som bekendt lavet på Naturmælk.

FrieslandCampina udvider i Belgien FrieslandCampina har besluttet at investere 270 mio. kroner i selskabets mejerianlæg i Aalter i Belgien. Her vil den hollandske mejerikoncern fordoble produktionen af konsummælksprodukter, blandt andet yoghurt. Med udvidelsen skabes 90 nye jobs på fabrikken, der i forvejen har 500 ansatte. FrieslandCampina beskæftiger i alt 1.200 ansatte Belgien og har en omsætning på knap fire mia. kroner i landet. (Foto: FrieslandCampina.com).

Thise i samarbejde med Superbrugsen SuperBrugsen og Thise Mejeri går nu sammen om at udvikle nye økologiske mejeriprodukter, der skal sælges under SuperBrugsens eget varemærke. De første produkter bliver yoghurt, fløde, skæreost, salattern og brie. Nogle af produkterne skal sælges i anderledes emballagestørrelser, som adskiller sig fra de kendte. Det skriver Kjellerup Tidende.

Højere kvalitet på økomælken I kolde og regnfulde somre har den økologiske mælk en bedre kvalitet og et højere indhold af gode fedtsyrer end konventionel mælk, skriver atl.nu. Disse kvalitetsforskelle gør sig tilsyneladende gældende året rundt, viser undersøgelser foretaget af forskere på Newcastle University. Forskningsresultaterne er offentliggjort i Journal of Dairy Science.

Hæder til Naturmælks smør Naturmælks nye biodynamiske smør med Fleur de sel salt og Høosten har begge fået diplomer i dette års konkurrence om Børsens Fødevarepris. Det biodynamiske smør med Fleur de sel salt er et nyt produkt, der fremstilles for Dansk Supermarked under kædens eget mærke: Princip!

TINE nedlægger mejeri Koncernstyrelsen i den norske mejerigigant Tine har besluttet at nedlægge sit mejerianlæg i Ørlandet i Sør-Trøndelag i maj måned i år, meddeler Tine. Tine besluttede allerede i 2007, at mejerikoncernens produktion af faste oste skulle samles på anlæggene i Byrkjelo i Sogn og Fjordane, Elnesvågen i Møre og Romsdal, Verdal i Nord-Trøndelag, Sømna i Nordland og Storsteinnes i Troms. Lukningen af Ørlandet sker imidlertid før beregnet og er fremskyndet af, at Tine for nyligt mistede en kontrakt om at producere Coop-kædens faste oste under Coop-mærket. Tine bygger i øvrigt p.t. et nyt mejeri i Jæren, der skal være færdigt i efteråret 2011 og erstatte fire anlæg i dette område. (Foto: TINE).

14

MÆLKERITIDENDE 2011

NR. 4


Skånemejerier på støtteopkøb Skånemejerier har foretaget et støtteopkøb af oste fra det lille Stafva Gårdmejeri i Barlingbo syd for Visby. Formålet er at redde gårdmejeriet fra konkurs, skriver atl.nu. Skånemejerier indledte for et års tid siden samarbejdet med det familieejede gårdmejeri med henblik på at lancere Stafvas gotlandske oste på konsummarkedet i Sydsverige.

Ny fedtfattig Kærgården Arla Foods lancerer en ny Arla Kærgården® i Danmark og en ny Arla Bregott® i Sverige. Den danske version har navnet Arla Kærgården® Fedtreduceret og i Sverige er mærket Arla Bregott ® Mindre. I Finland lancerer Arla desuden en helt ny serie af smørbare produkter kaldet Arla Ingmariini. De nye produkter har et fedtindhold på 43%, heraf 59% mælkefedt og 41% uhærdet rapsolie. Produkterne er tilsat konserveringsmiddel og kartoffelstivelse, som hjælper med at gøre produktet smørbart. Størstedelen af udviklingsarbejdet er foregået på Götene Mejeri, hvor produkterne også bliver produceret. (Foto: Arla Foods).

Svensk smør fremstilles på Bornholm Bornholms Andelsmejeri udvider samarbejdet med Skånemejerierne, så det svenske mejeris smør fremover skal fremstilles på Bornholm, skriver tidende.dk. Siden 2009 har Bornholms Andelsmejeri produceret 250 grams smørpakker for Skånemejerier, men i fremtiden udvides produktionen til at omfatte 500 g smørpakker til det svenske detailmarked samt også smør til catering- og restaurationsbranchen i Sverige. Smørret skal fremstilles af svensk fløde, som Skånemejerierne sender til forarbejdning på Bornholms Andelsmejeri, der efter pakning sender smørret retur til Sverige. (Foto: Bornholms Andelsmejeri).

Kinesisk bud på NZ-malkefarme En kinesisk investor Pengxin International Group Ltd. har forsøgt at opkøbe 16 konkursramte og meget store malkekvægbrug i New Zealand. Opkøbet er dog ikke lykkedes, men dette første forsøg fra Kinas side på at købe sig ind i New Zealands største eksporterhverv har vakt furore, skriver Dairy Industries International. New Zealands premierminister John Key har i sagen udtalt, at newzealænderne ikke ønsker at arbejde som daglejere i deres eget land.

Skånemejerier øger tilvæksten

25 års jubilæum Esben Laulund, Senior Vice President Innovation, har 25 års jubilæum hos Chr. Hansen A/S. I den anledning inviteres forretningsforbindelser og venner af huset til reception Fredag den 4. marts 2011 kl. 14 -16 Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm www.chr-hansen.com

17_Jubi_Ann_Esben_Laulund_2x100.indd 1

NR. 4

Skånemejeriers ledelse har vedtaget en ny strategi om at øge tilvæksten fra de nuværende 3 mia. svenske kroner til den dobbelte omsætning over de næste tre år. Målet er desuden, at Skånemejerier skal kunne betale 4 svenske kroner pr kg mælk til leverandørerne inden for den treårige periode. Mejeriet i Skåne fik i øvrigt 57 nye andelshavere pr 1. januar i år og fik dermed tilført ekstra 50 mio. kg mælk årligt. Andelsselskabet Skånemejerier er ejet af 600 mælkeproducenter i Skåne, Småland, Halland, Blekinge, Västra Götaland og Östergötland, som leverer deres mælk til Skånemejeriers anlæg i Malmö, Kristianstad og Hjordnära. I løbet af de seneste par år har mejerikoncernen øget sin afsætning især i nye regioner i Sverige - herunder i Stockholm - samt i Danmark. (Foto: Skånemejerier).  ■

14/02/11 16.21

MÆLKERITIDENDE 2011

15


Personalia  50 år Specialist Product Quality Bent Thygesen, Arla Foods, Viby J fylder den 11. marts 50 år.

75 år Fhv. direktør K. Hedegaard Madsen, Kolding fylder den 4. marts 75 år.

80 år Fhv. regionschef S.E. Lauridsen, Hejnsvig fylder den 3. marts 80 år. Esben Laulund

85 år Fhv. mejerileder Tage Jensen, Tørring fylder den 12. marts 85 år.

95 år Fhv. mejeribestyrer C.H. Lynggaard, Kibæk fylder den 11. marts 95 år.

Mejeristhuset Højsæson 2011 Ugerne 26 og 34 er stadig ledige og kan nu bookes af alle medlemmer. Ledige perioder i lavsæson 2011: 20. februar - 17. marts 4. - 11. september 20. marts - 14. april 18. - 25. september 28. april - 5. maj 29. september - 2. oktober 8. - 12. maj 9. - 16. oktober 15. - 19. maj 23. - 27. oktober 29. maj - 9. juni 30. oktober - 31. december Hjælpefondens bestyrelse

16

MÆLKERITIDENDE 2011

Esben Laulund - 25 års jubilæum Esben Laulund, Senior Vice President, Cultures & Enzymes Innovation i Chr. Hansen A/S, fejrer 25 års jubilæum. Den 1. marts 2011 er det 25 år siden, at Esben Laulund (54) for første gang trådte ind af døren hos ingrediensvirksomheden Chr. Hansen. Opvokset som han er på et mejeri med faderen som bestyrer, var det nærliggende for Laulund at uddanne sig til mejeriingeniør. De første par år som kandidat tilbragte han bl.a. som fuldmægtig i Danske Mejeriers Fællesorganisation - en post, der tidligt vakte interessen for den internationale mejeriindustri. Hos Chr. Hansen begyndte Esben Laulund karrieren som produktchef for starterkulturer til mejeriprodukter for i 1991 at overtage stillingen som marketingchef. Fra 1996 kom han til at stå i spidsen for produktudvikling af starterkulturer og enzymer til den globale fødevareindustri. For yderligere at sætte turbo på den kundedrevne innovation blev han i 2007 udnævnt til Vice President for en helt ny organisation, der samler alle forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for kulturer og enzymer. Styrkelsen af innovationsindsatsen har været med til at sikre virksomhedens førerposition på det globale marked og banet vejen for Chr. Hansens succesfulde børsnotering i 2010. Gennem sine 25 år hos Chr. Hansen har Esben Laulund sat sine tydelige fingeraftryk. Han har været en helt central figur i forhold til at opbygge virksomhedens unikke kompetence inden for kulturer og enzymer og har en stor del af æren for den succes, Chr. Hansen har oplevet på området i de senere år. Senest har han været foregangsmand inden for forskning og udvikling i Danmark ved succesfuldt at indføre Lean principper i innovationsprocessen for at optimere den kreative proces og sikre en kortere vej fra idé til produktlancering. Esben Laulund har altid spillet en vigtig rolle i at opbygge det gode image, som Chr. Hansen har opnået hos både kunder og samarbejdspartnere. Han har en

NR. 4


dyb forståelse for, at kundernes behov er fundamentet til at sikre profitabel vækst. På internationalt brancheniveau er Esben Laulund en vigtig nøglespiller som formand for industriplatformen LABIP (Lactic Acid Bacteria Industrial Platform) - en EUsammenslutning der arbejder for at sætte forskning, udvikling og anvendelse af mælkesyrebakterier på den europæiske dagsorden. Udover at være en ægte markedsorienteret innovatør er Esben Laulund også en afholdt og respekteret leder, der altid møder sine medarbejdere venligt og åbent. Den øvrige ledelse i Chr. Hansens Cultures & Enzymes Division kender Esben som en værdifuld kollega og holdspiller, der bevarer overblikket i kritiske øjeblikke og sikrer udviklingsprojekter en god landing. Privat bor Esben Laulund i Hellerup med sin kone Tine og to teenagebørn, Anna og Anders. Han er blandt venner kendt som en god kok og behersker blandt andet flere jyske egnsretter. Formen holdes ved lige på rul-

leskøjter, ligesom han er en habil alpin skiløber - en sport han dyrker med familie, venner og kolleger. Knud Vindfeldt, Executive Vice President Cultures & Enzymes Division, Chr. Hansen A/S Esben Laulund fejres med en reception fredag den 4. marts 2011 kl. 14.00 på Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm.

Hjertelig tak til alle for den overvældende deltagelse ved Søholts bisættelse. Tak for de mange pæne ord og smukke blomster både herhjemme og i kirken. På familiens vegne Hanne Hansen

 Foreningsnyt  NORDJYLLANDS MEJERISTFORENING ØSTJYLLANDS MEJERISTFORENING FORENINGEN DANMARKS PRIVATMEJERIER DANSK OSTE- og SMØRFORENING indbyder medlemmer samt ledende medarbejdere, alle med ledsagere, til en

Fælles Vinterfest på Hotel Comwell Rebild Bakker lørdag den 26. marts 2011 kl. 18.00

Program: Aperitif i Foyeren Diner i Princeton: Forret: Rødtungefilet med noritang og råmarinerede grøntsager. Hertil Læsø sennepsvinaigrette, hjemmebagt flutes og gammeldags smør fra Åbybro. Buffet: Stegebuffet. Dessert: Islagkage fra Ryaa Is, Aabybro mejeri. Kaffe/te med hjemmelavet kransekage. Der serveres vin, sodavand og øl ad libitum. Musik ved Trioen Bogarts under middagen og til dansen til kl. 01.00. Natmad: Pølsebord.

NR. 4

Prisen: 625 kr. pr. deltager. Tilmelding senest den 4. marts til enten Martin Jensen på mail martin@mammenost.dk, Egon Junker på tlf. 96 57 71 30 eller mail eg@arlafoods.com, Sven Ålborg på mail saa@lf.dk eller Torben Jensen på mail toj@novadan.dk Overnatning kan tilbydes for 350 kr. pr. person i dobbeltværelse, inkl. morgenbuffet. Værelset er disponibelt lørdag kl. 15 til søndag kl. 11. Reservation til denne pris kun igennem sekretærerne, senest den 5. marts. Bestyrelserne

MÆLKERITIDENDE 2011

17


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening PU-chef Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: michael.jensen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2011

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Stampen Træemballage A/S Anne Juels Vej 10 Flauenskjold 9330 Dronninglund Tlf. + 45 98 86 15 11 Fax +45 98 86 11 40 www.stampen.dk Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Randers Rustfri Stålindustri 2010 A/S Bogensevej 40 8940 Randers SV Tlf.: 86 42 56 88 rrs@rrs.dk www.rrs.dk Salicath ApS Rue 5A DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk SPX Flow Technology APV A/S BDS Technology A/S SPX Flow Technology Copenhagen www.spxft.com www.apv.com www.spx.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com


Møder og udstillinger ❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 17. marts 2011 Mejeriforskningens Dag Hotel Legoland

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Smørteknologi  ❚ ❚ ❚

SPX Flow Technology APV A/S BDS Technology A/S SPX Flow Tecnology Copenhagen www.spxft.com www.apv.com www.spx.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

1. april 2011 Åbning af permanent mejeriudstilling Gl. Estrup, Auning 28. april 2011 AP Pension Generalforsamling Hotel SAS Radison, København Den 26. maj 2011 Mejeriteknisk Selskab Fedt i mejeriprodukter Koldkærgaard 31. maj 2011 2. Kredsudstilling Arla Kruså 9. juni 2011 Dalum Lærlinge Elevmøde og jubilæum Kold College 24. august 2011 Dansk Mejeriingeniør Forening Generalforsamling 1. oktober 2011 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 122. Delegeretmøde Hotel Scandic, Vejle

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­ annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

8.-9. november 2011 Landsmejeriudstilling MCH Messecenter 2. juni 2012 Foreningen Danmarks Privatmejerier 100 år jubilæum Hindsgavl Slot 13.-15. november 2012 FoodPharmaTech og LMU MCH Messecenter

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ Stillingsannoncer på Jobzonen Mælkeritidende samarbejder med Jobzonen.dk, og igen i 2011 tilbyder vi i tillæg til den trykte annonce i bladet, at annoncen bliver indrykket på www.jobzonen.dk til en favorabel pris på blot 3.300 kr. Prisen indbefatter 28 dages profilering på Jobzonen.dk, elektronisk link til virksomhedens egen hjemmeside/mail, logo, mails til potentielle ansøgere og adgang til CV’er i Jobzonens database.

4.-7. maj 2011 Mejerifaglig studietur Nordtyskland og Holland 12.-18. maj 2011 Interpack Düsseldorf, Tyskland 15.-19. oktober 2011 MÆLKERITIDENDE 2011 19 IDF Topmøde Parma, Italien


AEDIL afholder et kursus i fremstilling af ”Smelteoste og Pasta Filata oste” på Mejeriskolen ENIL Besancon Mamirolle i Frankrig fra 11.-15. april 2011. Indhold

Pris og tilmelding

Kurset om fremstilling af smelteoste og oste af pasta filata typen vil blandt andet indeholde: Velkomst og præsentation af europæiske ostetyper inden for kategorierne, smelteprocesser og ostefremstilling samt praktiske øvelser i pilotanlægget, herunder ostenes smagsprofiler og funktionelle egenskaber. Derudover byder programmet på besøg i franske supermarkeder og kulturel udflugt i byen Besancon.

Pris for deltagelse i ostekurset er 1.800 euro, som indbefatter kost og logi. Kursuspris uden kost og logi er 1.300 euro.

Deltagere Kurset er åbent for alle mejerifaguddannede med teknisk og praktisk erfaring i ostefremstilling. Undervisningen foregår på engelsk.

Det fulde program findes på www.aedil.org under fanen ”Courses and Congresses”. Her er det også muligt at tilmelde sig. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 15. marts 2011.

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

AEDIL ostekursus i Frankrig

MT4-2011