Page 1

Fremtidssikret mejerirådgivning ALECTIA er en af landets førende rådgivningsvirksomheder. Vores indgående kendskab til mejeribranchen gør, at vores kunder får den nødvendige rådgivning og fremtidssikring, hvad enten det gælder store komplicerede anlæg eller mindre mejerier. Vi rådgiver om byggeprojekter, herunder proceslayout, konstruktioner og design med de mejerispecifikke krav til funktion, driftssikkerhed, miljø, bæredygtighed, hygiejne, akustik og støj. Desuden rådgiver vi om vandforsyning, spildevand, logistik, procesoptimering, strategi- og forretningsudvikling. Som Danmarks største arbejdsmiljørådgiver er ALECTIA også den foretrukne samarbejdspartner, når det handler om at skabe attraktive og produktive arbejdspladser. Besøg os på www.alectia.com Kontakt en af vores markedschefer for mere information: Rolf Pedersen, tlf. 22 685 551 \ rope@alectia.com Hanne Lybech Jensen, tlf. 30 109 697 \ hlj@alectia.com

3 DMS Seminarer - side 3 & 7

Arlas Årgangsoste - side 8

Mejeribrugets Studietur - side 9

10. februar 2012 125. årgang


Indhold  Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30)

DMS: Reduceret saltindhold i ost Danmark Mejeritekniske Selskab afholder seminar med fokus på de politiske rammer, mærkningsregler samt branche- og forskningsinitiativer for at reducere saltindholdet i ost. Mødet finder sted den 1. marts 2012 kl. 10.00-16.00 på Hotel Australia i Vejle. 3

Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen.

Arlas Årgangsoste lagres på Færøerne Tre forskellige typer gule Arla oste lagrer lige nu i den salte luft på Færøerne. - Ideen bag projektet var, om vi hos Arla kunne bruge konceptet ”årgangsvine” på oste. Det fortæller Arlas chef for Unika-ostene, John Gynther mere om. 8

Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Heidi Christensen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.600 eksemplarer (heraf 200 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.224- kr./år inkl. moms. Europa: 1.476,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.668‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Medlem af:

Huset Alectia Alectia er et 100-årigt hæderskronet ingeniør- og rådgivningshus. Blandt kunderne er mejerier i ind- og udland, og senest har et af Chiles største mejeriselskaber, COLUN valgt Alectia som rådgiver til at designe et nyt ostemejeri. 4

Nye rammer for pensionsopsparing Loft over ratepension nedsættes til 50.000 kr. Skat på pensionsafkast skærpes. Skat på sundhedsforsikring indføres. Højere alder for pension og efterløn. Efterlønsordning begrænses. 6

Mejerifaglig studietur I samarbejde med Danmarks Mejeritekniske Selskab arrangerer Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening en mejerifaglig studietur den 25.28. april 2012 til Nordøsttyskland og Polen. Programmet omfatter bl.a. besøg på Gea Tuchenhagen i Büchen, Hansa Milch i Upahl, Bosman Brewery i Settin, Arla Foods i Tychowo, Royal Greenland i Koszalin og Knuthenlund Mejeri på Lolland. 9 13 Kort fortalt

DMS Energioptimering II Danmarks Mejeritekniske Selskab afholdt den 26. januar sit andet halvdagsseminar om Energioptimering. Godt 50 deltagere havde tilmeldt sig for at høre mere om nye teknologier til at formindske energiforbruget. 7

16 Personalia 17 Sydjysk Mejeristforening 18 Leverandøroversigt 19 Mødekalender 20 AEDIL kursus Soft Cheese, Poligny

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

2

MÆLKERITIDENDE 2012

NR. 3


Danmarks Mejeritekniske Selskab afholder seminar om:

Hvordan reduceres saltindholdet i ost? Torsdag den 1. marts 2012 kl. 10.00-16.00 på Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle

Mindre salt - Bedre sundhed! Størstedelen af det salt, vi spiser, kommer fra forarbejdede fødevarer, og mejeriprodukter er desværre ingen undtagelse. Danmark Mejeritekniske Selskab har sammensat et dagsprogram med det formål at formidle de politiske rammer, mærkningsreglerne samt de initiativer, som branchen, branchens samarbejdspartnere og forskerne har taget for at reducere saltindholdet i ost. Den store udfordring er imidlertid, at ostens karakteristika og kvalitet, som jo er tæt forbundet med saltindholdet, ændres når indholdet af salt reduceres, og seminaret vil belyse de aktuelle teorier samt de nuværende erfaringer på området. (Fotos: Colourbox).

Målgruppe Seminaret retter sig til alle mejerister, mejeriteknologer, mejeriingeniører o. lign., som i deres dagligdag har arbejdsopgaver eller mejerifaglig interesse inden for det berørte fagområde.

Program Kl. 09.30-10.00 Registrering og kaffe Kl. 10.00-10.10 Velkomst og præsentation af dagens program Kl. 10.10-10.40 Salt og sundhed. V/ Forsker, Ph.d. Ulla Nørgaard Toft, Region Hovedstaden Kl. 10.40-11.10 Saltreduktionsinitiativers indflydelse på mejeriindustrien. V/Chefkonsulent Susanne Kofoed, Landbrug & Fødevarer Kl. 11.10-11.30 Pause Kl. 11.30-12.00 Overvejelser og praktiske erfaringer med reduktion af salt i ost. V/Mejerichef Per M. Olsen, Arla Foods Klovborg Mejeri Kl. 12.00-12.30 Målemetoder for salt i ost. V/Direktør Anders Larsen, Q-Interline A/S Kl. 12.30-13.30 Frokost Kl. 13.30-14.00 Saltets rolle i ostemodning: V/Professor Ylva Ardö, Institut for Fødevarevidenskab, KU-Life Kl. 14.00- 14.30 Effekt på mikrobiologi og enzymer ved saltreduktion i cheddar med samme vandprocent. V/Ph.d.-stud. Kirsten Kastberg Møller, Institut for Fødevarevidenskab, KU-Life samt Chr. Hansen A/S Kl. 14.30-14.50 Pause Kl. 14.50-15.20 Struktur og hydrering som funktion af saltindholdet i ost. V/Ph.d. Timothy P. Guinee, Teagasc Food Research Centre Moorepark Kl. 15.20-15.50 Strategier for reduktion af salt i ost. V/ Project Manager Flavour Wim Engel, NIZO Food Research, NL Kl. 15.50-16.00 Afslutning

Pris og tilmelding Kr. 1.995,00 + moms for medlemmer af Danmarks Mejeritekniske Selskab. Kr. 2.495,00 + moms for ikke-medlemmer. Der er reserveret et antal fripladser til mejeriteknologog mejeriingeniørstuderende, der kan tilmelde sig seminaret efter først-til-mølle-pricippet. Tilmelding - senest den 24. februar - foretaget via selskabets hjemmeside - www.mejeritekniskselskab.dk eller til dmf@maelkeritidende.dk  ■

MÆLKERITIDENDE 2012

3


5 divisioner i Alectia

Huset Alectia Alectia er et 100-årigt hæderskronet ingeniør- og rådgivningshus, hvor det oprindelige fundament er sygehusprojektering. Siden har vidensvirksomheden udviklet sig til en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder gennem opkøb og organisk vækst. Alectia rådgiver i dag inden for service, produktion, offentlige myndigheder, investorer og fremstillingsvirksomheder i brancherne bryggeri, pharma, fødevarer og mejeri samt også rådgivning om arbejdsmiljø og sundhedsledelse. - Det eneste vi ikke behersker er geotekniske undersøgelser, siger Rolf Pedersen med et skævt smil. Rolf Pedersen, der er Markedschef for Alectias mejeriforretning, understreger, at Alectias helt store fokus inden for alle husets kompetencer i årene fremover bliver: Bæredygtighed.   Af Anna Marie Thøgersen  

Vidensvirksomhed For fem år siden blev MA Project og Mejeriernes Bedriftssundhedstjeneste (MB) en del af Alectia, og Alectia er nu kendt som eksperten inden for design og projektering og som arbejdsmiljørådgiveren i mejeribranchen. - Med købet blev MA og MB inkluderet i en stor vidensvirksomhed med mange nye specialkompetencer inden for bl.a. procesteknologi, arbejdsmiljø, forretningsudvikling, byggeri, vand, energi og miljø, som kommer mejerierne til gode, forklarer markedschef for Alectias mejeriforretning, Rolf Pedersen. Rolf, der er uddannet mejeriingeniør, blev ansat hos Alectia for få år siden for at øge

fokus og kontakt til netop mejerikunder i ind- og udland.

Mejerier i Danmark og Sverige … Der findes stort set ikke et dansk mejeri, hvor Alectia ikke har været inde over med sin viden og rådgivning - fra de mindste tilpasninger til de helt store bygningsprojekter. I sidstnævnte kategori hører bl.a. Arla Foods ostemejerier i Taulov, Holstebro, Høgelund og Kruså, og i Sverige har Alectia sat sit aftryk med projektering og byggerådgivning på Arla Foods store pulveranlæg i Vimmerby. Også mellemstore danske mejerier som fx Mammen, Them og Thise har

Ledelse, sundhed og arbejdsmiljø: Arbejdsmiljøydelser og -rådgivning om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, sundhed samt ledelses- og organisationsudvikling. Process: Indretning og design af alle faciliteter fra råvaremodtagelse, produktfremstilling, tappe- og pakkeprocesser til logistik og lager, samt strategiudvikling, planlægning og forbedring af drift, herunder økonomi, supply chain, procesoptimering og bæredygtighed. ALECTIAs rådgivning til mejerisektoren hører hjemme i Process divisionen, men til opgavernes løsning indhentes ekspertviden fra de øvrige grupper - alt efter mejerikundernes specifikke projekter og krav. Miljø, energi og vand: Energi- og CO2 reduktion, vand, jord, naturgenopretning etc. Byggeri: Nybyggeri, ombygninger, renovering - fra idé til drift af færdige bygninger. Alectia International: Dækker alle internationale aktiviteter, projekter, partnerskaber og alliancer.

gennem de senere år hentet eksperthjælp hos Alectia, både til store udvidelser af produktionsanlæggene samt til rådgivning vedr. miljø, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, APV, maskinsikkerhed mv. Pt. har Alectia travlt med flere store udvidelser på Arla mejerier, heriblandt er Kruså afsluttet sidste år, mens der er fuld gang i udvidelser på Taulov og på Danmark Protein i Nr. Vium, der skal geares til en væsentlig forøgelse af vallepulverproduktionen.

Mejerier i Saudi Arabien, Kina, Chile …

Alectia råder over 35 mejerieksperter, der udgør den faste kerne i forhold til mejerikunder. Teamet trækker på eksperter og viden fra hele Alectia huset afhængig af, hvilke opgaver mejerikunderne skal have løst. Nogle af mejerieksperterne ses her sammen med Rolf Pedersen yderst til højre.

4

MÆLKERITIDENDE 2012

Internationalt har Alectia gjort sig bemærket på flere kontinenter. I Saudi Arabien er det store mejeri, Almarai, der blev bygget midt i 1970-erne, stadig et fyrtårn i regionens mejeribranche. I Kina har Alectia haft projektansvar for bygning af Arla Mengnius spraytørringsanlæg. Og rygtet om Alectias store mejeriekspertise er

NR. 3


også nået til Chile, hvor landets største andelsmejeri har hyret den danske virksomhed til projektering af et helt nyt osterianlæg (se faktaboks).

Også produktionsprocesser og -optimering! - Alectia er kendt i mejeribranchen for projektering af bygninger og forsyningsinstallationer. Knap så kendte er vi nok for vores kompetencer inden for projektering, etablering og optimering af produktionen. Men Alectias ekspertviden inden for produktionsprocesser, lager og logistik kan virkelig optimere produktionen på mejerierne, understreger Rolf Pedersen. Kortlægning af vareflow og nøgletal samt kendskab til omkostningerne i den samlede værdikæde danner baggrund for optimering af eksisterende produktion og er et væsentligt grundlag i forbindelse med design af

Alectia projekterer stormejeri i Chile Et af Chiles største mejeriselskaber, COLUN har valgt Alectia som rådgiver til at designe et nyt ostemejeri. Projektet omfatter Masterplan og Conceptual Design samt rådgivning vedr. proces, forsyning, projektledelse og byggeri. Anlægget bliver et af Sydamerikas mest miljøvenlige og velfungerende ostemejerier, og det forventes at stå færdigt i 2013. COLUN, der er et andelsselskab ejet af 750 leverandører, har 1.300 medarbejdere, en daglig indvejning på 1,2 mio. liter mælk og producerer 240 forskellige mejeriprodukter, som afsættes på hjemmemarkedet samt i stigende grad til det voksende sydamerikanske marked. NR. 3

ALECTIA - 100 år 1912: Ingeniørvirksomheden Birch & Krogboe grundlægges 2008: Navneskift til ALECTIA Siden 2005 har Alectia gennemført 10 strategiske opkøb: 2005: Danbrew 2006: Dansk Arbejdsmiljø og Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Danmark 2007: JobLiv Danmark og dermed MB 2007: Watertech 2007: MA Project 2008: Penborn Technical Services (første internationale opkøb) 2009: Byggestyringsenheden Maersk Construction, tidligere del af Lindø Byg A/S 2009: Tano FoodCon Group 2011: LOGISYS 2011: Healthy Company Alectia har 700 medarbejdere, heraf godt halvdelen på hovedsædet i Virum, samt i Aarhus, Odense og Kolding. Alectia har også kontor i London, der rådgiver bryggerier og fødevarevirksomheder over hele verden. Alectia har derudover agenter verden over, og virksomheden opretter desuden tidsbegrænsede projektafdelinger i de lande, hvor Alectia udfører projekter for internationale kunder.

nye anlæg. Kombineret med en økonomisk analyse fra forretningskonsulenterne leverer Alectia beslutningsgrundlag for strukturændringer i forbindelse med virksomhedernes strategiske tiltag. Alectia tilbyder at styre projekterne og sikre det store overblik gennem hele processen fra projektering, layout, udbudsmateriale til implementering, herunder også CE mærkning i forbindelse med indkøb af nyt udstyr og overflytning af udstyr.

Arbejdsmiljø - og priser! Alectia er Danmarks største arbejdsmiljørådgiver. Og Alectias arbejdsmiljøkompetence er velkendt i mejeribranchen. Faktisk har afdelingen været fødselshjælper på flere anerkendte arbejdsmiljøprojekter på mejerierne. Nogle af disse er tilmed belønnet med Arbejdsmiljøprisen i flere omgange og senest i 2011. Sidste år vandt Mejerinetværket, der er dannet af 19 mindre mejerier, således Arbejdsmiljøprisen i kategorien mu-

skel-skeletpåvirkninger, fordi de i fællesskab - og sammen med Alectia, har kortlagt og løst en række arbejdsmæssige ergonomiske problemer.

Vores fælles miljø Fra kælder til loft i Alectia huset støder man på ordet: Bæredygtighed! Når vi skal vækste i fremtiden, må vi optimere vores produktionsmåder, så vi skaber den økonomiske vækst samtidig med, at vi minimerer den negative belastning på den omgivende natur, vandet, jorden, luften og de ansatte. Og Alectia har alle kompetencer til at løfte denne store udfordring, slutter Rolf Pedersen.  ■

Alectia-Fonden ALECTIA-Fonden (stiftet i 1978) har det fulde ejerskab af ALECTIA A/S. Fondens midler udgøres af en grundkapital og en årlig andel af udbyttet fra datterselskabet.

MÆLKERITIDENDE 2012

5


Nye rammer for pensionsopsparing Fra 1. januar 2012 blev der sat nye rammer for pensions­ opsparing i Danmark. Loft over indbetaling til ratepension sætter fokus på livrente som alternativ, og så skal vi danskere til at arbejde længere og nedprioritere efterlønnen.   Af Anette Green Madsen, Chef for Aarhus-kontoret, AP Pension  

Loft over ratepension på 50.000 kr. Til og med 2009 kunne vi danskere indbetale ubegrænset på ratepension med fuldt skattefradrag. Så indførte den daværende regering et loft på 100.000 kr., og senest har den nye regering strammet grebet. Så fra 1. januar 2012 er grænsen for indbetaling til ratepension med fuldt skattefradrag 50.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Til gengæld er der ingen begrænsning for indbetaling til livrentepension. Her kan vi stadig indbetale ubegrænset med fuldt skattefradrag. Vel at mærke til en livrente, der ikke er tidsbegrænset, men livsvarig. AP Pension indretter sig administrativt på de nye regler, så indbetalinger over 50.000 kr. automatisk bliver overført til livsvarig livrente, ligesom vi gjorde i 2010 og 2011 med indbetalinger over 100.000 kr. Det er ærgerligt, at politikerne sætter begrænsninger for pensionsopsparing, men når det er sagt, ser AP Pension livrente som et attraktivt pensionsprodukt, der fint supplerer ratepension. Det betyder, at man som pensionist kan vælge at få både ratepension og livrente udbetalt de første 10 år, hvor man typisk har størst behov, og derefter fortsætte med en livrente. Prognoserne viser, at vi danskere lever længere og længere, så det

6

MÆLKERITIDENDE 2012

er godt at have en solid opsparing, der varer hele livet.

Skærpet beskatning af pensionsafkast Det indgår også i den nye finanslov, at beskatning af det løbende pensionsafkast bliver skærpet. I 2011 betalte vi 15 pct. Fra 1. januar 2012 hæves satsen til 15,3 pct. Regeringens plan var egentlig at fastholde skattesatsen på 15 pct., men at medregne investeringsomkostninger i skattegrundlaget. Efter kritik fra bl.a. Forsikring & Pension er det nu ændret til en mere enkel løsning, hvor skattesatsen hæves til 15,3 pct., men skattegrundlaget fastholdes.

Skat på sundhed Fra 2012 bliver arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer beskattet. Indtil nu har de været fritaget for skat, men det ændres som led i finansloven efter årsskiftet. For den enkelte medarbejder medfører beskatningen en regning på 350-500 kr. om året, som arbejdsgiver skal afregne via lønindberetningen. AP Pensions anbefaling

Alder i 2011 58 år 56 år 51 år 48 år*)

er, at det ikke må være spørgsmålet om beskatning, der afgør, om man skal beholde sin sundhedsforsikring. Afgørende skal være, hvilke behov man har i det daglige.

Flere år på arbejdsmarkedet Folketinget har også vedtaget nye regler for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Målet med de nye regler er, at vi bliver flere år på arbejdsmarkedet. Fra 2014 hæves efterlønsalderen gradvist til 64 år, og fra 2019 hæves folkepensionsalderen gradvist til 67 år. Samtidig nedsættes efterlønsperioden fra fem til tre år, og pensionsopsparing bliver modregnet endnu hårdere i efterlønnen end nu. Skemaet nedenfor viser i udvalgte hovedpunkter, hvornår de nye aldersgrænser for efterløn og folkepension bliver indført. I forbindelse med de nye tilbagetrækningsregler åbner regeringen mulighed for skattefri udbetaling af efterløn i 2012. AP Pension anbefaler, at man kontakter a-kassen for rådgivning om efterløn.  ■

Efterløn fra 60 år 62 år 64 år 64 år

Folkepension fra 65 år 67 år 67 år 67 år

*) Efterløns- og pensionsalder vurderes hvert 5. år fra 2012.

NR. 3


DMS Energioptimering II Danmarks Mejeritekniske Selskab afholdt den 26. januar sit andet halvdagsseminar om Energioptimering. Godt 50 deltagere havde tilmeldt sig for at høre mere om nye teknologier til at formindske energiforbruget. Energiprojektering og -besparelser Repræsentanter fra Alectia og Tetra Pak indledte eftermiddagsmødet med indlæg om hhv. energiprojektering og -besparelser. Fra Alectias side blev det understreget, at et gennemtænkt varmedistributionssystem giver den bedst mulige udnyttelse af spildvarme. ”Hvor meget energi forbruger et mejeri?” lød det fra Tetra Paks foredragsholder, og svaret var tankevækkende = 0! da mejeriets tilføres en vis mængde energi, som udledes igen - blot i en helt anden form. Og det er dette ”spild” i form af bl.a. udledt vand og varme, som vi skal blive

bedre til at udnytte enten i mejeriet eller i omgivelserne.

Kompressorer og pumper Ved de næste tre indlæg blev deltagerne ført helt ind i maskinrummet for at reflektere over nye veje til energibesparelser i kompressorer og kompressorrummet, optimeringer af pumper og motorer samt i køleanlæg og varmepumper. Eksperter fra Kaeser, Alfa Laval og Johnson Controls udfordrede forsamlingen ved bl.a. at sætte spørgsmålstegn ved værdien af ”intelligent styring”, advare om små systemændringer der kan give store energiforøgelser samt en forventet stigning i brugen af varmepumper, da

Energioptimering III DMS’ sidste af tre halvdagsseminarer om Energioptimeringer finder sted den 22. marts kl. 1216 på Hotel Australia i Vejle. Energioptimering III har bl.a. fokus på: Optimering af CIP, automatisering, valg af energikilder og grønne partnerskaber. (Foto: Colourbox).

mejeriet derved kan genanvende en øget del af varm luft i mejeriet.

Arla UK supermejeri Dagens sidste indlæg var et kig ind i de overvejelser, Arla UK gør sig ved projektering og bygning af det nye anlæg ved Aylesbury, der skal stå færdigt i 2013. Anlægget skal producere på det mest moderne teknologiske udstyr og samtidig være verdens mest effektive, miljøvenlige og CO2 neutrale stormejeri med en årlig kapacitet på 1 mia. liter mælk.  ■ AMT

Præsident for Danmarks Mejeritekniske Selskab, Niels Osterland styrede mødet og opfordrede flere til at melde sig ind i selskabet. Det koster kun få hundrede kroner, som hurtigt er ”tjent ind” ved deltagelse i DMS’ mange spændende årlige arrangementer - til de reducerede medlemspriser!

NR. 3

MÆLKERITIDENDE 2012

7


Færøerne har i mere end 1000 år modnet deres lammekød i Hjall (fadebure), hvor der er ly for regnen, mens blæsten kan strømme frit igennem.

Arla Årgangsoste lagres på Færøerne Tre forskellige typer gule Arla oste lagrer lige nu i den salte luft på Færøerne. Ostene, der kommer fra Arla Tistrup Mejeri hænger på rad og række i net i fadebure af den slags, som færingerne gennem århundreder har brugt til fermentering og tørring af lamme- og fårekød. Arlas chef for Unika-ostene, John Gynther fortæller her om de nye Årgangsoste, der returnerer fra Færøerne til foråret. Årgangsoste - Ideen bag projektet var, om vi hos Arla kunne bruge konceptet ”årgangsvine” på oste. Til det formål har Tistrup Mejeri udviklet og produceret tre forskellige gule ostetyper, der i oktober blev sendt til lagring tre forskellige steder på Færøerne. Her hænger de nu og bliver - som årgangsvine - udsat for forskellige luft og fugtighedsforløb samt temperaturer. På Færøerne holder temperaturen sig mellem +3 og +13 ˚C fra oktober til april. Det Nye Nordiske Køkken er udgangspunktet for udviklingen af disse Unika oste, og ved lagringen får de tilført færøsk flora. Og så må man

sige, at denne form for naturmodning er helt i tråd med vores ”tættere på naturen” strategi, understreger Arlas Unika-chef John Gynther.

John Gynther, Unikachef hos Arla Foods.

Lagring i fadebure De nye Årgangsoste er overfladebehandlet efter gamle traditioner, og de lagrer nu i poser, der er ophængt i færøske Hjall (fadebure). Gennem mere end 1000 år har færingerne modnet deres lammekød i sådanne fadebure, hvor der er ly for regnen, mens den salte blæst kan strømme frit igennem tremmevæggene. Arlas nye Årgangsoste følges via ophængte fugtigheds- og temperaturlogs, og lokale gastronomisk orienterede partnere tjekker og rapporterer løbende til Arla om modningsprocessen.  ■ AMT

Arlas nye Årgangsoste lagrer på Færøerne i fadebure. Lagringen følges tæt af temperatur/fugtighedsmålere og færøske samarbejdspartnere.

8

MÆLKERITIDENDE 2012

NR. 3


s t e g u r b i r e Mej etur 2012 i d u t S

Mejeribrugets Studietur 25.-28. april 2012 I samarbejde med Danmarks Mejeritekniske Selskab arrangerer Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening igen i år en studietur til vores nærmeste nabolande. I 2012 går turen via Hamborg gennem Nordøsttyskland til Polen. Retur køres Rostock/Gedser og Lolland, hvor herregårdsmejeriet Knuthenlund aflægges et besøg.

Studieturen udbydes af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening i samarbejde med Danmarks Mejeritekniske Selskab.


Virksomhedsbesøg Gea Tuchenhagen i Büchen (Tyskland) Vært ved besøget vil være Director Sales and Marketing Ulf Thiessen samt Sales Manager Bjarne Olsen GEA Tuchenhagen blev grundlagt af Otto Tuchenhagen i 1931. Virksomheden var på det tidspunkt leverandør til mejerierne i området omkring Kiel. Gennem de seneste 80 år er der produceret teknisk avancerede komponenter til håndtering af flydende produkter inden for en række industrier: Mejerier, fødevarer, bryggeri, drikkevarer, pharma, bioteknologi, kemikalier og kosmetik. Siden 1995 har GEA Tuchenhagen været en del af GEA Group. I dag fremstiller Gea Tuchenhagen procesventiler, ventilblokke, rørforbindelser, pumper samt udstyr til rengøring, og har udover fabrikken i Büchen (Tyskland) også produktionsfaciliteter i Koszalin (Polen) og Shanghai (Kina) samt salgskontorer i Portland (USA) og Hoenheim (Frankrig). Büchen er virksomhedens hovedkvarter, hvor der p.t. er 360 ansatte plus 32 lærlinge og studerende, der arbejder i Büchen. Omsætningen var mere end 90 mio. euro i 2011. Under besøget vil der blive lejlighed til at se Gea Tuchenhagens nye innovationscenter med mulighed for at se og ”aktivere” et bredt udsnit af de komponenter, der produceres på fabrikken.

Hansa-Milch i Upahl (Tyskland) Vært ved besøget vil være mejerichef Bernd Lohse Hansa-Milch er et af de større regionale mejerier i Tyskland, og virksomheden producerer hovedsageligt friskvarer som drikkemælk, kvark, fløde, yoghurt og crème fraiche - både under eget varemærke Hansano® og som private labels. Blandt de friske produkter er også mikrofiltreret mælk, som er frisk mælk med forlænget holdbarhed. Endelig fremstiller Hansa-Milch også smør og visse nicheprodukter, som f.eks. laktosefri mælk og vitaminberigede produkter. Hansa-Milch har to mejerier i Nord- og Nordøsttyskland. Anlægget i Upahl ved Lübeck har en kapacitet på 550 mio. kg. og er opført i 1995, mens anlægget i Karstädt er ældre og har en kapacitet på 110 mio. kg. mælk. Hansa-Milch har været fusioneret med Arla Foods siden 1/1 2011, men allerede før fusionen solgte Arla Foods i en årrække økologisk rå mælk til Hansa-Milch. HansaMilch har ca. 670 aktive leverandører.

Bosman Brewery i Stettin (Polen) Værter ved besøget er Quality Assurance Manager Katarzyna Kiernożycka, Packaging Manager Piotr Fornal og Continuous Improvement Manager Mariusz Domański Bosman bryggeriet i Stettin er i dag en del af Carlsberg gruppens polske selskab ”Carlsberg Polska”. Carlsberg etablerede sig produktionsmæssigt i Polen i perioden fra 1997 til 2001, hvor virksomheden opkøbte fire veletablerede bryggerier. Bosman bryggeriet, som blev opkøbt i 2001, har en historie, som går tilbage til 1848. Virksomheden har gennemgået to verdenskrige, og under 2. Verdenskrig lå bryggeriet i ruiner men fik genetableret produktionen og tappede øl igen i januar 1946. I dag er virksomheden et højt effektiviseret og moderne bryggeri med to bryghuse, som producerer 1,1 million hektoliter øl pr. år og har faciliteter til både flaske- og dåsetapning. Virksomheden har certificeringer inden for kvalitet, fødevarer og miljø.


Arla Foods i Tychowo (Polen) Vært ved besøget vil være Production Manager Lukasz Szmurło Arla Foods har været aktiv i Polen i mere end 20 år, nærmere bestemt siden 1989, og i 2005 begyndte virksomheden at sende færdigproducerede gule oste fra Danmark til pakning på mejeriet i Tychowo, hvor der samtidigt skete en reduktion i produktionen af ost. I 2011 blev den deciderede mejeridrift i Polen solgt, og i dag er pakkeriet i Tychowo Arla Foods eneste polske produktionsvirksomhed. Pakkeriet i Tychowo er et veludviklet og moderne pakkeri, som næsten lige er taget i brug efter en større udvidelse og ombygning, og i dag pakkes oste fra både Danmark og Sverige. Et stort og moderne lager er ligeledes knyttet til virksomheden.

Royal Greenland i Koszalin (Polen) Vært ved besøget vil være Technical Manager Tommy Christensen Royal Greenland blev grundlagt som grønlandsk virksomhed i 1774 og er i dag et aktieselskab med knap 2000 ansatte og produktionsvirksomheder i Canada, Tyskland, Grønland, Polen og Danmark. Der findes salgskontorer på mange markeder verden over, og omsætningen er godt 4 mia. DKK. Royal Greenlands nyeste fabrik ligger i Koszalin, Polen, tæt på råvareforsyning fra Østersøen og centralt for distributionen i både Øst- og Vesteuropa. Produktionen på fabrikken startede op i begyndelsen af 2008. Stedet har det nyeste udstyr og er desuden fleksibel i den forstand, at det er i stand til at håndtere små mængder og produkter, som kræver håndarbejde og samtidig holdes omkostningerne nede. Anlægget producerer en lang række forskellige produkter, f.eks. laksetournedos, naturfileter, panerede fladfisk, fisk i butterdej og fyldt fisk. (Foto: Royal Greenland). Bemærk: Evt. deltagere, som måtte være ansat i danske fiskerivirksomheder, har desværre ikke mulighed for at deltage ved dette besøg.

Knuthenlund Mejeri på Lolland (Danmark) Vært ved besøget vil være Mejerichef Jesper Hovmand-Simonsen Knuthenlund er et lille herregårdsmejeri med en spændende historie og et unikt koncept med en målsætning om at skabe en serie fødevareprodukter på baggrund af de gode dyrkningsforhold og Lollands milde klima. Alt sammen ved at tænke i helheden og arbejde efter princippet ”fra-jord-til-bord». Godsets egen bestand af fritgående, økologiske malkefår og -geder er udgangspunktet for produkterne i Mejeriet på Knuthenlund. 150 dage om året græsser dyrene på Knuthenlunds frodige enge, som er sået til med forskellige krydderurter, der er med til at give en fyldig og rund smag i mælken. Efterfølgende forarbejdes mælken nænsomt i godsets eget mejeri til hvidskimmeloste, halvfaste oste og yoghurt. Knuthenlund Mejeri har de seneste år opnået mange internationale anerkendelser for deres hvidskimmeloste.

ts e g ru 2012 b i jer etur e M udi St


Datoer, rejseplan og praktiske oplysninger

PROGRAM

Rejsen foregår i bus og efter følgende plan

Onsdag den 25. april 2012

Påstigning

Udrejse 25. april Seneste mødetid

Hjemrejse 28. april Ca. tider for ankomst

Århus Vejle

kl. 6.45 kl. 7.45

kl. 16.00 kl. 15.00

06.45: Fremmøde Århus 07.00: Afrejse/opsamling iflg. rejseplan

Nærmere information om opsamlingsadresser fremsendes før afrejse. Pauser påregnes pga. køre- og hviletidsbestemmelser.

13.00: Gea Tuchenhagen. Præsentation, rundvisning og frokost

Indkvartering:

17:00: Ankomst til hotel i Boltenhagen

1. nat: Boltenhagen, Tyskland 2. nat: Polczyn, Polen 3. nat: Maribo, Danmark

Torsdag den 26. april 2012 09.15: Afgang fra hotellet

Pris Pris pr. person

Medlemmer*

Ikke medlemmer

I enkeltværelse I delt dobbeltværelse

3.950 kr. 3.650 kr.

4.450 kr. 4.150 kr.

*Medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening, Danmarks Mejeritekniske Selskab og Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt ledsagere. Inkluderet i prisen er: Transport, hotel, morgenmad, middag på hotellerne i Boltenhagen og Polczyn samt i færgerestauranten på rejsen fra Tyskland til Danmark. Ikke inkluderet: Drikkevarer ud over servering ved de inkluderede måltider samt frokoster udover den forplejning, der ydes under besøgene.

Tilmelding Bindende tilmelding senest den 22. marts 2012 til DMF@maelkeritidende.dk eller tlf. 66 12 40 25 - eller på www.mejeritekniskselskab.dk. Oplys venligst følgende ved tilmelding: • Navn • Medlemsnr. og forening • Navn på ledsager ved delt værelse • E-mail adresse • Firmanavn • Adresse • Evt. faktureringsadresse • Telefonnr./mobilnr. • Ønsket opsamlingssted

10.00: Hansa Milch i Upahl. Præsentation og rundvisning 16.30: Bosman Brewery i Stettin. Præsentation og rundvisning 20.00: Ankomst hotel Polczyn 20.30: Middag* Fredag den 27. april 2012 07.30: Afgang fra hotellet 08.00: Arla Foods Tychowo. Præsentation og rundvisning 10.45: Royal Greenland, Koszalin. Præsentation og rundvisning 18.30: Ankomst Rostock 19.00: Færgeoverfart og middag 21.30: Ankomst hotel/natmad Lørdag den 28. april 2012 08.30: Afgang fra hotellet 09.00: Knuthenlund Gods og Herregårdsmejeri. Præsentation og rundvisning 11.15:

s t e g u ibr 012 r e j e 2 M r u t e Studi

Start hjemrejse (via Tårs-Spodsbjerg)

16.00: Ankomst Århus * Sponsor ved middagen på hotel Polczyn er:


Kort fortalt  Food Park udvider

Arlas investeringer i 2012 Arla Foods vil i 2012 investere for i alt 1,8 mia. kroner (1,7 mia. kroner i 2011). Af den samlede investering går ca. halvdelen til kapacitets- og rationaliseringsprojekter, forklarer vice adm. dir. Povl Krogsgaard, som har ansvaret for Arlas samlede investeringer. En af de største investeringer sker i datterselskabet Arla Foods Ingredients (AFI) med 246 mio. kroner i flere forskellige projekter, bl.a. er der allerede ved at blive bygget et nyt tørretårn på Danmark Protein, hvilket er en forudsætning for Arlas joint-venture med det tyske mejeriselskab DMK. I alt bliver over 1 milliard af Arlas investeringer i 2012 brugt i Danmark, hvor Arla bl.a. fortsætter udvidelsen af Taulov Mejeri for at samle produktion af gulost. Arla vil også investere i sine vækstmarkeder, herunder bl.a. i koncernens mejeri i Saudi Arabien med en kapacitetsudvidelse af hvidost-produktionen fra 8.000 til 14.000 tons. Arla har desuden reserveret 133 mio. kroner til investeringer i miljø- og energitiltag, hvilket bl.a. skal give en reduktion af Arlas samlede årlige CO2-udledning og energiforbruget. I UK afsætter Arla fx 58 mio. kroner til et biologisk nedbrydningsanlæg på mejeriet i Stourton. Arla-koncernen forventer i 2012 en omsætning på ca. 59 mia. kroner. (Arkivfoto af Arla Taulov).

Svensk Mjölk inviterer Lactalis Den svenske brancheorganisation Svensk Mjölk håber, at Skånemejerier fortsat vil være medlem i Svensk Mjölk, selvom mejeriet købes af franske Lactalis. Ifølge brancheorganisationens vedtægter kan udenlandske mejeriselskaber godt være medlemmer blot de køber mælk fra svenske leverandører. Derfor er det et krav, at Lactalis søger om medlemskab i Svensk Mjölk på vegne af Skånemejerier AB. Det fortæller Svensk Mjölks topchef Christel Benfalk til atl. nu. En mejerivirksomhed skal være medlem af Svensk Mjölk for at få ret til licenserne på de svenske oste: Herrgård, Grevé og Präst. (Foto: Skånemejerier).

NR. 3

Videns- og virksomhedsparken Agro Food Park i Skejby ved Aarhus har under stor festivitas indviet en udvidelse på 6000 kvm. Totalt er der i parken nu omkring 800 ansatte fordelt på godt 30 forskellige virksomheder og organisationer, hvoraf Videncentret for Landbrug er den største. Målet er, at der i 2020 skal være 3000 vidensjob i Agro Food park.

Dansk Isindustri ind i L&F Dansk Isindustri har meldt sig ind i Landbrug & Fødevarer, skriver Landbrugsavisen. Dansk Isindustri blev dannet i 1927 under navnet Foreningen Dansk Flødeis. I 1967 fik foreningen nyt navn til Iskremindustriens Sammenslutning og igen i 2004 ændredes navnet til Dansk Isindustri. Foreningens formål er at sikre de bedste mulige vilkår for omsætning af konsumis, og den er aktiv i forhold til myndigheder, institutioner, organisationer m.fl. Dansk Isindustri vil fremover købe sekretariatsbistand hos L&F til netop disse og flere nye områder som fx information om afgifter på fedt og sukker. Dansk Isindustri består pt. af Premier Is og Hjem-is, og foreningen er medlem af Euroglaces, der repræsenterer den europæiske iscremeindustri over for EU. (Foto: Colour­box)

Rygeost flytter til Ørbæk Arla Foods overtog i 2011 Faurholt og Thrane I/S med dets to mejerier i hhv. Odense og Ørbæk. Nu har Arla undersøgt, hvordan koncernen bedst muligt kan videreføre den fynske produktion, og det indebærer, at mejeriet i Ørbæk fremover skal producere Thrane rygeost, creme fraiche, skyr, kvarg, hytteost samt mælk og piskefløde i poser. Der vil desuden være forskellige former for såkaldt lønproduktion af mejerivarer til en række kunder. Flytningen af rygeosten fra anlægget på Thulevej i Odense forventes at ske i efteråret 2012, hvorefter mejeriet i Ørbæk som udgangspunkt får en årlig produktion på ca. 5,5 mio. kg. I dag er der i alt 23 medarbejdere fordelt på de to mejerier i Ørbæk (17) og Odense (6). Når forandringerne er gennemført vil det samlede antal medarbejdere blive 16, og disse vil alle være tilknyttet mejeriet i Ørbæk. (Foto: Arla Foods).

MÆLKERITIDENDE 2012

13


Kort fortalt  Global mejerikongres i Oslo Zenit International arrangerer for 6. gang den såkaldte Global Dairy Congress. I år afholdes kongressen i Oslo i dagene 24.-26. april og omfatter ekskursioner, virksomhedsbesøg, konference og gallamiddag. Blandt foredragsholderne kommer repræsentanter fra Emmi, Fonterra, FrieslandCampina, Nöm, Skånemejerier og Tine. Interesserede kan læse mere på www.zenithinternational.com/ events

Nestlé bag trænings­ mejeri i Kina

Mejerikrise i Tanzania Tanzanias nationale mejeriorganisation The Tanzania Milk Processing Association (TAMPA) oplyser, at de tanzanianske mejerier er i krise på grund af ineffektivitet i branchen. Mejeriproduktionen er således gennem de seneste 15 år faldet med hele 80%, skriver Dairy Industries International. De fleste af landets 31 mejerier udnytter kun 27% af kapaciteten på deres anlæg. På trods af dette er Tanzania fortsat det tredjestørste land i Afrika målt på malkekvæg - efter Sudan og Etiopien. I 2009 forarbejdede mejerierne i Tanzania godt 86.000 liter mælk daglig. Til sammenligning var tallene for mejerisektorerne i hhv. Uganda og Kenya på 500.000 og 1.000.000 liter forarbejdet mælk dagligt. (Foto: Colourbox).

Mere hytteost for pengene Chr. Hansen introducerer en ny hytteostkultur, Fresco 3000, som kan give et merudbytte på 2-5% hos verdens producenter af hytteost. Hvert år fremstilles der på verdensplan ca. 600.000 tons hytteost, men dette marked har længe været præget af lav vækst og lav innovation, så Chr. Hansen håber, at Fresco 3000 kan øge såvel udbud som nye hytteostvarianter. (Foto: Chr. Hansen).

14

MÆLKERITIDENDE 2012

Nestlé har fortsat fokus på udvikling af mælke/mejerimarkedet I Kina, og nu investerer den schweiziske koncern et større millionbeløb på oprettelsen af et nyt mejeritræningscenter i Shuangcheng i Heilongjiang provinsen. Her skal nationale og internationale eksperter undervise mælkefarmere. I samarbejde med de lokale myndigheder har Nestlé bl.a. distribueret mere end 1.000 gratis malkemaskiner til farmere Heilongjiang provinsen, hvor Nestle har været til stede gennem flere årtier. (Foto: Colourbox).

Arla støtter fødevareBanken Arla vil donere 10 kr. til fødevareBanken for hvert eksemplar, der i 2012 sælges af en ny, stor Karolines Køkken jubilæumskogebog, der skal udkomme i slutningen af maj. Endvidere garanterer Arla et minimumsbeløb på 100.000 kroner. fødevareBanken fungerer som mellemled mellem fødevareproducenter og organisationer for socialt udsatte. Overskuddet af mad kommer fra fejldisponering i indkøb, forkerte leverancer og forkert mærkning mv. FødevareBanken har distribueret over 370 tons mad siden starten den 1. september 2009. (Foto: Colourbox).

NR. 3


Søg fond smidler ti l studierejser!

Dansk Mejeriingeniør Forenings Jubilæumsfond

Fedtfattigt smør af kærnemælk Smør er ikke kendt for at have et lavt fedtindhold, men det skal et nyt projekt støttet af Højteknologifonden nu lave om på. Erhvervspostdoc Lene Tranberg Andersen skal stå i spidsen for projektet, der er et samarbejde mellem Arla Foods og KU. Projektet vil belyse, hvordan man på en ny måde kan bruge mælkens naturlige phospholipider til udviklingen af fedtfattig smør. En sådan naturlig mælkebaseret ingrediens kan fx sikre nye smørprodukter med et lavt fedtindhold, uden at det går ud over smag, smørbarhed og stabilitet. - I øjeblikket ved vi meget lidt om, hvordan phospholipider virker i fedtbaserede produkter som smør, og vi ved heller ikke hvor, hvornår og hvordan, de skal tilsættes under produktionen for at udnytte deres egenskaber bedst muligt. Når vi har klarlagt det, kan vi udvikle mere detaljerede strategier for, hvordan denne naturlige mælkebaserede ingrediens kan udnyttes, udtaler Lene Tranberg Andersen. Hvis projektet lykkes, har forskningen stort kommercielt potentiale for Arla Foods. I dag produceres der mere kærnemælk, end der kan sælges, og projektet skaber derfor også muligheder for at finde nye anvendelsesområder for den overskydende kærnemælk. (Foto: Colourbox).

I forbindelse med Foreningens 50 års jubilæum i 1982 blev der bl.a. med støtte fra enkeltpersoner, firmaer og organisationer oprettet et jubilæumslegat, hvis formål er at yde støtte til: • Danske mejeriingeniørers efteruddannelse ved studierejser, studieophold mv. i Danmark og i udlandet. Støtten ydes fortrinsvist til yngre mejeriingeniører. • Trængende medlemmer, der har været udsat for langvarig og alvorlig sygdom. Ansøgninger med udførlige oplysninger om hvilke beløb, der søges samt plan for studierejse eller studieophold og personlige data sendes senest den 16. marts 2012 til: Dansk Mejeriingeniør Forening Munkehatten 28 - 5220 Odense SØ Fax.: 66 14 40 26 - dmf@maelkeritidende.dk Legatbestyrelsen

Ny bøde til Danone Fødevarestyrelsen har tildelt Danone en bøde på 10.000 kr., fordi koncernen på sine Actimel-produkter giver indtryk af, at disse har helbredende virkning på kræft og andre sygdomme. Sådanne sygdomsanprisninger er forbudte, for de kan anspore til at forbrugerne får overdrevet forbrug af en bestemt fødevare.

AP’s depotrente 4,7% AP Pension har gennem 2011 haft en depotrente på 4,7%, og selskabet har valgt indtil videre at fastholde samme depotrente fra 1. januar 2012. - Vores reserver er blevet styrket yderligere, og vi forventer at få et afkast i 2012, som giver dækning for en depotrente af den størrelse, udtaler adm. direktør Søren Dal Thomsen. Viser det sig i løbet af året, at de økonomiske forudsætninger for depotrenternes størrelse ændres væsentligt, forbeholder AP Pension sig ret til at foretage en justering.

NR. 3

Yoggi med hindbær & rose I begyndelsen af april lancerer Arla en ny sæsonvariant af Yoggi® med hindbær & rose. Den nye variant afløser vinterens hit, Yoggi® Årstidens Frugter med æble & kanel, som kom på markedet i oktober. Arla Yoggi® Årstidens Frugter med hindbær & rose er en mild og cremet yoghurt med søde sommerlige hindbær og et strejf af rose. Hindbær og roser har begge deres storhedstid om sommeren, og den unikke kombination bringer sommeren helt ind på morgenbordet. (Foto: Arla Foods)

MÆLKERITIDENDE 2012

15


Kort fortalt  Arla sælger Milko mærker Arla frasælger nu varemærker fra mejeriet Milko, som efter økonomiske problemer blev fusioneret ind i Arla sidste år. De to varemærker, Fjällfil og Fjällyoghurt, bliver solgt til Norrmejerier, mens Gefleortens mejeriforening køber Bollnäsfil. (Foto: Arla Foods/ Milko).

Arla ordre til VM Tarm Tankvognsproducenten VM Tarm melder om fuld ordrebog for det næste halve år. Direktør Kristian Olesen oplyser til Dagbladet Ringkøbing-Skjern, at det bl.a. er Arla Sverige, der har afgivet en ordre på tre lastbiler med tankpåsætning og 10 anhængere med tank. Herudover er der kommet andre større ordrer til, hvorfor Kristian Olesen forventer at skulle ansætte fem til seks nye medarbejdere inden for kort tid. Med udvidelsen af medarbejderstaben kommer VM Tarm til at beskæftige over 120 ansatte.

Naturmælk engagerer innovative hjerner Naturmælk og International Business College i Aabenraa har indgået et samarbejde for elever på innovationslinjen. Målet er, at eleverne skal arbejde med brugerdreven innovation i forbindelse med produktudvikling i en konkret virksomhed. Forløbet tilrettelægges, så eleverne starter med at udarbejde forskellige analyser af Naturmælk, markedet for mælk samt konkurrenceforholdene. Herefter kommer eleverne på virksomhedsbesøg hos Naturmælk med rundvisning og foredrag om Naturmælks produkt- og markedsudvikling. Efter virksomhedsbesøget skal eleverne komme med forslag til nye produkter samt foretage analyser af, hvilken påvirkning dette vil få for Naturmælk.  ■

50 år

25 års jubilæum

Arbejdsleder Morten Nielsen, Arla Foods Christiansfeld FVT fylder den 14. februar 50 år.

Senior Finansiel Controller Søren Høgh, Arla Foods Ingredients kan den 16. februar fejre 25 års jubilæum.

50 år

Ny direktør i ALECTIA Process

Manager Kirsten Hansesgaard, Arla Foods HOCO fylder den 19. februar 50 år.

50 år Senior Technical Sales Manager Anton Kloster Danner, Arla Foods Viby fylder den 26. februar 50 år.

80 år Mejeriingeniør Jens A. Riis, Søborg fylder den 16. februar 80 år.

25 års jubilæum Logistikkoordinator Steen Schjerning, Arla Foods Christiansfeld Mejericenter kan den 16. februar fejre 25 års jubilæum.

16

MÆLKERITIDENDE 2012

ALECTIA, der leverer rådgivning inden for byggeri, proces, miljø og vand samt ledelse, sundhed og arbejdsmiljø, har ansat civilingeniør og ph.d. Tina Moe som direktør for procesdivisionen. Tina Moe kommer fra en stillings som General Manager for NNE Pharmaplan Danmark. ALECTIAs procesdivision leverer løsninger til virksomheder i bryggeri-, mejeri-, slagteri- og pharmabranchen. Blandt kunderne er Carlsberg, en lang række internationale bryggerier, Arla Foods, Danish Crown, Novo Nordisk, Leo Pharma m.fl.

Dødsfald Tidligere direktør og bestyrelsesmedlem i Chr. Hansen, Steen Engel døde den 13. januar 2012, 82 år gammel.  ■

NR. 3

Tina Moe

 Personalia 


Sydjysk Mejeristforening Sydjysk Mejeristforening (kreds 4) er en af Foreningen af mejeriledere og funktionærers seks landsdelskredse. Kredsbestyrelsen for Mejeristforening har syv medlemmer, som på forskellig vis deltager i foreningsarbejdet på landsplan samt naturligvis i kredsens arbejde, herunder planlægning og afholdelse af en række lokale arrangementer for de sydjyske medlemmer.

Medlemmer & Mejerier Sydjysk Mejeristforening har 184 medlemmer, heraf er 108 aktive, 19 passive og 57 kontingentfrie. Blandt arbejdspladser og virksomheder inden for mejeribranchen i regionen er: Arla Foods mejerier i Taulov, Esbjerg, Kruså, Høgelund, Branderup, Christiansfeld, Korsvej og Lillebælt samt Cocio. Blandt øvrige mejerier er Naturmælk, Nørup, Jernved og Endrup Andelsmejeri samt gårdmejerierne Kristiansminde, Enghavegaard og Elmegaard.

Kredsbestyrelsen i Sydjysk Mejeristforening. I bagerste række fra venstre ses: Torben Loft Mikkelsen, Johnny H. Grønmar, Ole O. Madsen og Michael Østergaard. Forrest fra venstre ses: Leif Friis Jørgensen, Leo Morten Lund og Leo Bødker.

Kredsbestyrelsen Syv medlemmer er valgt til kredsbestyrelsen i Sydjysk Mejeristforening: Torben Loft Mikkelsen (46 år) er Lean Project Manager for Arla Foods. Johnny H. Grønmar (44 år) er afdelingsleder på Arla Taulov. Ole O. Madsen (33 år)er produktionsforvalter på Arla Christiansfeld Mejericenter. Michael Østergaard (51 år) er fabrikschef hos Rose Poultry. Leif Friis Jørgensen (50 år) (formand) er direktør for Naturmælk. Leo Morten Lund (39 år) er afdelingsleder på Arla Kruså. Leo Bødker (54 år) er arbejdsleder på Arla Taulov.

Aktiviteter Sydjysk Mejeristforening afholder hvert år kredsgeneralforsamling - som regel i august måned. I tilknytning hertil bliver der ofte inviteret til et relevant virksomhedsbesøg. Derudover arrangerer kredsbestyrelsen en række arrangementer for medlemmerne med ledsagere. Gennem de seneste år NR. har 3der bl.a. været koncert/teaterture.

MÆLKERITIDENDE 2012

17


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Vestjyllands Mejeristforening Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Salicath ApS Rue 5A DK-5900 Rudkøbing Tlf. 40 16 12 01 Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2012

Mejerinyheder - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejerinyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeriindustriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig Mælkeritidendes UgeNyt på hjemmesiden: www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Mejeriliv

• Ulykker

• Tandskader • Sundhed

Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25


Møder og udstillinger ❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 1. marts 2012 Danmarks Mejeritekniske Selskab Saltindhold i mejeriprodukter Hotel Australia, Vejle

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Naturlige Ingredienser  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

Kemikalia AB Lilla Västergatan 1 274 32 Skurup Sweden Phone: +46 411 49750 Web: www.kemikalia.se Kontaktperson: Kim Toft Andersen kim.toft.andersen@kemikalia.se

22. marts 2012 Danmarks Mejeritekniske Selskab Energioptimering 3 Hotel Australia, Vejle 19. april 2012 Mejeriforeningen Generalforsamling Gl. Skovridergaard, Silkeborg 24. maj 2012 Danmarks Mejeritekniske Selskab Nye nicheprodukter fra Danmarks ­mejerier Hotel Australia, Vejle 31. maj 2012 2. kredsudstilling Thise Mejeri 2. juni 2012 Foreningen Danmarks Privatmejerier 100 år jubilæum Hindsgavl Slot 30. august 2012 Dansk Mejeringeniør Forening Generalforsamling

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

❚ Vandbehandling  ❚ ❚ ❚ Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

15. marts 2012 Temadag FMFs kredsbestyrelser

29. september 2012 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 123. Delegeretmøde Grand Park, Korsør 13.-15. november 2012 FoodTech og LMU MCH Messecenter

❚ Udland  ❚ ❚ ❚

Adept Water Technologies A/S Diplomvej 373 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 88 70 85 25 mail@adeptwatertech.com www.adetpwatertech.com

27.-30. marts 2012 Anuga FoodTec Køln, Tyskland 25.-28. april 2012 Mælkeritidende Studietur til Polen

MÆLKERITIDENDE 2012

19


AEDIL afholder et kursus i fremstilling af ”Bløde oste” på Mejeriskolen i Poligny, Frankrig fra 26.-30. marts 2012. Indhold Kurset om fremstilling af bløde oste vil blandt andet indeholde: Velkomst og præsentation af fransk mejeriindustri, teknologier til fremstilling af bløde oste, mælkens kvalitet, fermentering og emballering samt praktiske øvelser i pilotanlægget. Derudover byder programmet på vinsmagning samt udflugt til mejerier, der fremstiller bløde oste.

Deltagere Kurset er åbent for alle mejerifaguddannede med teknisk og praktisk erfaring i ostefremstilling. Undervisningen foregår på engelsk.

Pris og tilmelding Prisen for deltagelse i ostekurset er 1.650 euro, som indbefatter kost og logi. Kursuspris uden kost og logi er 1.300 euro. Det fulde program findes på www.aedil.org under fanen: Courses and Congresses - hvor man også kan tilmelde sig. Sidste frist for tilmelding mandag den 18. februar 2012.  ■

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

AEDIL ostekursus i Frankrig

MT3-2012  
MT3-2012