Page 1

- fra ide til færdigt produkt

MOGREN Engineering

Stenhuggervej 26 5230 Odense M Tlf:+4570270427 Fax:+4570270428 E-mail: mogren@mogren.dk www.mogren.dk

3 Milko-Masai samarbejde side 2

Lederportræt: Poul Pedersen side 4

Arbejdsmiljøkonferencen 2010 side 6

12. februar 2010 123. årgang


Leder Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf 150 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms. Europa: 1.428,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Tryk / layout: Jørn Thomsen Offset A/S / Elbo Grafisk A/S

Arbejdsmiljøorganisationen på frierfødder   Af Anne-Sofi Christiansen 

Vi tilbringer knap en tredjedel af vores vågne tid på jobbet, og set over et arbejdsliv bliver det i alt til ca.70.000 timer. Det er unægteligt en så betragtelig del af tilværelsen, at man som medarbejder med rimelighed kan fordre trivsel og gode fysiske forhold. Fysiske rammer, ledelse og organisationen - som man naturligvis også selv er en del af - skaber forudsætningerne for arbejdsmiljøet, og dermed for hvor godt eller skidt man har det med sit arbejde. Nogle vil måske mene, at forbedringer i arbejdsmiljøet primært handler om viden, vejledninger og løsninger, men kataloget af løsninger er omfattende og bliver løbende suppleret, så vi er måske ved at være nået et stadie, hvor store fremskridt mest af alt kræver ændringer i holdninger, adfærd og virksomhedskultur. Adfærd og holdninger til arbejdsmiljøet påvirkes i høj grad af, hvordan arbejdsmiljøarbejdet fungerer og organiseres i virksomhederne, og hidtil har en forholdsvis stram lovgivning på området ikke givet råderum til at udforme sikkerhedsorganisationen med udgangspunkt i egen virksomhed, og i tråd med den ledelsesfilosofi man i øvrigt arbejder efter. Dette forhold rådes der bod på, når en ny lovgivning indføres i løbet af 2010. Samtidig med fleksible rammer for organisering af arbejdsmiljøarbejdet, sættes der fokus på kompetencer og stilles krav om løbende efteruddannelse for alle i arbejdsmiljøorganisationen. Kravet om efteruddannelse vil påvirke alle virksomheder, og muligheden for tilpasning af arbejdsmiljøorganisationen er et potentiale man bør kigge nærmere på. Til en vis grad og via partsaftaler har den gældende lovgivning muliggjort visse alternativer, men den nye lovgivning åbner for alvor op, så nu er det op til virksomhederne at få øje på mulighederne og begynde rejsen. Hvis arbejdsmiljøorganisationen og linjeorganisationen i større udstrækning bliver forenet og lever et velintegreret liv i virksomheden, vil indsatsen for et bedre arbejdsmiljø kunne få en helt ny dimension. Ægteskab på jobbet er løbende til debat, og nogle virksomheder tager afstand herfra, men organisatoriske ægteskaber mellem linjeorganisationerne og arbejdsmiljøorganisationerne på de danske mejerier kan formentlig give så mange fordele, hvad angår trivsel, økonomi og funktionalitet, at ingen vil protestere. Men … som i det virkelige liv skal vi tage os i agt for arrangerede ægteskaber, der kun er baseret på papirer og formaliteter! Mejeribrugets Arbejdsmiljøudvalg - MIA - sætter ved Mejeribrugets Arbejdsmiljøkonference 2010 den nye lovgivning på dagsordenen og giver branchen inspiration og kick-off i forhold til de nye krav og muligheder.  ■

  Indhold  3 4

Lederportræt: Poul Johannes Pedersen, Thise Mejeri

6 9 10

Arbejdsmiljøkonferencen 2010

ISSN 0024-9645 Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Milko-rådgiver bag Masai Mejeri

Nye mejeriingeniører 2009 Leonardo studietur til UK

12 17 18 19 20

Kort fortalt Personalia Leverandøroversigt Mødekalender Nyt produkt: Knuthenlund nr. 6


Som tak for hjælpen til opstart af masaiernes eget lille mejeri blev Bertil Wennberg udnævnt til æres-masai af høvdingen og dennes 90-årige far.

Milko-rådgiver bag Masai Mejeri Milkos marketingchef, Bertil Wennberg var sidste år på rejse i Tanzania, hvor han var inviteret af landets Masaifolk for at hjælpe dem med opbygning af et nyt mejeri.

Bertil Wennberg boede hos masaierne i tre uger, og han besøgte blandt andet et lille mejeri.

Genbesøg i Tanzania I februar 2009 var en gruppe masaier på besøg på Milkos mejeri i Grådö, og den 30. oktober rejste Milkos marketingchef, Bertil Wennberg til Tanzania for at hjælpe masaierne igang med et nyt mejeriprojekt. - De spurgte, om jeg ville være deres rådgiver, og jeg takkede ja. Sammen med et par masaier rejste jeg rundt i Tanzania, og vi fandt også et godt sted til deres nye mejeri, som vi skal være med til at bygge, fortæller Bertil Wennberg.

Røget yoghurt Masaierne ville dog gerne i gang med mejeriproduktionen med det samme, og derfor havde Bertil Wennberg medbragt frysetørrede kulturer for at demonstrere, hvorledes de kunne fremstille yoghurtdrikke, spiseyo-

NR. 3

ghurt og andre fermenterede produkter. Masaierne opbevarer deres mælk i rørlignende skåle, som de ikke rengør med vand men med røg. - Jeg var den første, der testede vores nye yoghurt, som smagte af røg, men det er masaierne vant til, griner Bertil Wennberg.

Milko-Masai projektet Bertil Wennberg boede hos masaierne i tre uger, hvor han var med på vandreture og besøgte gårde og skoler samt et lille mejeri. Til sidste viste masaierne ham, hvor de ønskede at bygge deres eget nye mejeri. - Der findes vand på mejerigrunden, men vi må hjælpe med installation af strøm og vandpumpe m.v. Min rejse var startskuddet til det nye mejeri, og vi begynder virkelig helt fra bunden. Fremover skal jeg foretage flere rejser til Tanzania for at følge op på projektet, mens andre Milko-repræsentanter skal stå for uddannelse af de kommende mejerister og installation af det nødvendige udstyr såsom tanke og kølefaciliteter, fortæller Bertil Wennberg.

Efter tidsplanen skal Masai Mejeriet stå klar til produktion om tre til fire år.

Udnævnt til æres-masai Som tak for hjælpen blev Bertil Wennberg udnævnt til æres-masai af masai-høvdingens 90-årige far. - Jeg fik et halsbånd, et armbånd samt en dragt og en vandrestav. Masaierne mente, at det måske blev et problem for mig at få gaverne med ombord på flyet til Sverige. Derfor rådede de mig til at lade som om, jeg havde ondt i foden og havde brug for min stav. Det gik fint, og jeg fik alle mine flotte gaver med hjem, slutter Bertil Wennberg. Han tilføjer, at det var en uforglemmelig oplevelse at leve så tæt sammen med masaierne, og at han er glad for at kunne bidrage med sine kundskaber til opbygningen af masaiernes nye mejeri.  ■ (Kilde: Pär Sönnert, Dalarnas Tidningar, artiklen er bearbejdet og oversat af redaktionen).

MÆLKERITIDENDE 2010

3


Lederportræt: Poul Johannes Pedersen, mejeribestyrer på Thise Mejeri

Et ordentligt menneske Poul Johannes Pedersen, mejeribestyrer på Thise Mejeri, er født i Thise for 54 år siden. Størstedelen af sin karriere har han helliget sig landsbyens økologiske mejeri, der på blot to årtier er vokset 900% og i dag er en af Salling-egnens største virksomheder. Poul Pedersen, der står i spidsen for 120 med­ arbejdere, øver sig i at være mejeriets direktør frem for mejeri­ bestyrer. Blandt de personlige egenskaber Poul Pedersen sætter højest hos sig selv og sine medarbejdere er: Ordentlighed.   Af Anna Marie Thøgersen  

Nye skæve vinkler Hvad er drivkraften i dit arbejdsliv? - Jeg kan lide, at der sker noget: At finde nye, gerne lidt skæve vinkler, hvorfra vi kan udvikle anderledes og samtidig værdifulde mejeriprodukter, som er berettiget på markedet. Mejeribruget er min verden, og min store interesse er mælkens kemi, mikro-

biologi og bakteriologi, understreger Poul Pedersen.

lægge mejeribestyrerfunktionerne ud på mine afdelingsledere.

Administrerende direktør

En tung beslutning

Hvad er p.t. din mest udfordrende opgave som leder? - Thise Mejeri er gennem de seneste år vokset meget, så jeg øver mig i at blive virksomhedens øverste leder og

Hvilken beslutning er den sværeste, du har truffet? - Det var, da vi måtte trække Thise mælken tilbage fra markedet, fordi der var mistanke om E. coli 0157 bakterier i vores produkter. Beslutningen var på én gang tung - men også nem, for det var den eneste rigtige. (I 2004 alarmerede Fødevarekontrollen om mulig forekomst af E. coli 0157 bakterier i nogle af Thises mælkeprodukter. Det viste sig at være falsk alarm! red.).

Om Poul Johannes Pedersen Poul Johannes Pedersen er født i Thise den 27. september 1955 på privatmejeriet Dybbækdal. I 1981 dimitterede han som mejeriingeniør fra KULife (KVL), hvorefter han i perioden 1981-82 var produktionsleder på sit ”barndomsmejeri” Dybbækdal. I 1983 tiltrådte Poul Pedersen en stilling som projektingeniør på udviklingsmejeriet Nr. Vium, hvor han varetog forskellige procesteknologiske opgaver. I 1991 vendte Poul Pedersen tilbage til landsbyen Thise i Salling, hvor faderen sammen med syv økologiske mælkepionerer havde oprettet andelsmejeriet Thise. De seneste 19 år har Poul Pedersen stået i spidsen for det økologiske mejeri, som gennem disse to årtier har udviklet sig fra et lille landsbymejeri med lokal afsætning til i dag at være de danske forbrugeres ”økologi-darling”. Thise afsætter økologiske konsummælksprodukter, ost og smør i hele Danmark, heraf en del som private label for Irmakæden, med hvem Thise har et omfattende samarbejde. Poul Pedersen er gift med Winnie, og sammen har de tre børn, Lise 25 år, Peter 20, og Ida på 15. I fritiden er Poul Pedersen ligeledes en travl mand: Dans (sammen med Winnie) om mandagen, badminton om tirsdagen, kortspil med ”drengene” om fredagen. Ferierne står på to gange skiture; én med familien og én med badmintonkammeraterne, mens sommerferierne afholdes under varmere himmelstrøg.

4

MÆLKERITIDENDE 2010

Josefsen og Dolberg Hvem er dit karrieremæssige forbillede? - Jeg har to personer som forbilleder: Irmas adm. direktør Alfred Josefsen, fordi han er iderig, tør gå nye veje - og stå fast. Mit andet forbillede er K.C. Dolberg, som var mejeribestyrer på Plumroses Frijsenborg Herregårdsmejeri, da jeg var i praktik under mit mejeriingeniørstudie. Dolberg evnede både at være direktør og mejeribestyrer på én gang. Og så var han dygtig, vellidt og et ordentligt menneske, understreger Poul Pedersen.

NR.3


Ordentlighed Hvilken egenskab sætter du størst pris på hos dig selv hhv. hos dine medarbejdere? - Ordentlighed! Det ligger mig meget på sinde at være troværdig og ordholdende over for alle, jeg omgås, det være sig vores leverandører, kunder og forbrugere som hele mejeribranchen. - Det er de samme egenskaber, jeg sætter pris på hos mine medarbejdere. Udover at de skal være fagligt dygtige, skal de overholde indgåede aftaler. De skal besidde integritet. Jeg selv og mine medarbejdere skal altid optræde som ordentlige mennesker, der står sammen og også udadtil tegner et ensartet, positivt billede af vores virksomhed, Thise Mejeri.

Takker personligt Hvad gør du, når en medarbejder har leveret en god indsats?

- Jeg takker medarbejderen personligt, fortæller Poul Pedersen og uddyber med et eksempel. For et par uger siden leverede en af vores tankchauffører en forrygende god indsats ved at bringe mælken sikkert frem til mejeriet på trods af, at årets hidtil værste snestorm rasede. Jeg gav ham hånd og takkede mange gange! - Jeg kan også en sjælden gang finde på at give en medarbejder en flaske vin eller en god middag. Og det er lige så meget for at sende et signal til den ansattes bagland, om at vedkommendes arbejdsindsats virkelig bliver påskønnet.

Livets skole Hvad er det bedste råd, du kan give en uerfaren ny leder? - Nogle mennesker er fødte ledere, andre kan lære det. Uanset hvilken kategori man tilhører, skal man give det en chance og tage ved lære af

Thise Mejeri Thise blev grundlagt som økologisk andelsmejeri i 1988. For et par år siden fejrede andelshaverne 20 års jubilæum samtidig med færdiggørelsen af en fordobling af mejeriet til 9.000 kvm. Thise har 120 ansatte og ejes af 85 andelshavere, der leverer 90 mio. kg økologisk mælk, heraf en tredjedel fra jerseykøer. Omsætningen er på en halv mia. kroner. Mejeriet er især kendt for sit brede sortiment af drikkemælk og syrnede produkter, men fremstiller også smør og oste. Thise har eksport til flere europæiske lande, især Sverige, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig. For godt et år siden etablerede Thise desuden datterselskabet Vechtenaar med fire ansatte i Holland, hvor der bl.a. produceres oste af økologisk mælk fra Thise.

NR. 3

Poul Pedersen som chef Hvordan er Poul Pedersen som chef? Det har Nick Nørreby, Thises unge driftsleder i osteriet svaret på: - Poul øver sig i at være direktør, men han har stadig lidt svært ved at holde fingrene fra mælken og er helst i en tur i produktionen hver dag. - Poul er den fødte leder, kompetent, iderig, en god menneskekender, og han giver meget mere, end han tager. Han er fantastisk til at rose, når vi eksempelvis har vundet i konkurrencer med Thises produkter, som da vi vandt Gourmetprisen for vores Vesterhavsost i 2008. Men det bliver hurtigt hverdag med fuld damp i produktionen … og med nye ideer, der skal prøves af.

de mangeartede daglige udfordringer, man møder som leder. Det er en stor omvæltning at blive leder. Jobbet kræver udholdenhed og lysten til konstant læring og indsigt i andre menneskers psyke og reaktionsmønstre - og ikke mindst i ens egne.

Fri hver anden weekend Hvor mange timer arbejder du om ugen? - Det ved jeg f… ikke! Men du må gerne skrive, at jeg vitterligt holder fri hver anden weekend, og jeg holder også 5 ugers ferie - hvert eneste år!   ■

MÆLKERITIDENDE 2010

5


Nedtællingen til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2010 er begyndt!

Arbejdsmiljøkonferencen 2010 Som optakt til Mejeribrugets Arbejdsmiljøkonference 2010 indleder Mælkeritidende en artikelserie, som sætter fokus på arbejdsmiljøkonferencen, lovgivning og MIA. Denne første artikel introducerer til konferencen og MIAs arbejde, mens de efterfølgende vil stille helt skarpt på konferencen og den nye lovgivning.

n

ntatio Præse A I M f a

smiljøArbejd cen 2010 en konfer

e emtidig vgivning Den fr iljø-lo m s jd e arb

oldet m indh Mere o jdsmiljøe på Arb cen 2010 en konfer

ens Fremtid iljøm s jd arbe ering organis nce e r Konfe 2010 9 / 9 n e d

  Af Torben Rentzius Jans, SALA - Mejeribrugets Arbejdsgiverforening   og Anne-Sofi Christiansen, Mælkeritidende

Mejeribrugets Arbejdsmiljøkonference 2010 Den 9. september 2010 gentager Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg, MIA succesen fra 2008 og afholder sin 2. Arbejdsmiljøkonference for dansk mejeribrug. Målet er at samle alle beslutningstagere, ledere og medarbejdere, som i deres hverdag er frontløbere inden for sikkerhedsarbejdet på de danske mejerier, og for en dag sætte arbejdsmiljøet 100 % i centrum. Temaet for dagen bliver ”Fremtidens arbejdsmiljøorganisering”, som er og vil være et højaktuelt emne, idet der kommer ny lovgivning på området i løbet af 2010 - formentlig med ikrafttræden den 1/10 2010 med efterfølgende overgangperiode. Den nye lovgivning lægger ansvaret for sikkerhedsarbejdet direkte i lin-

6

MÆLKERITIDENDE 2010

jeorganisationen og åbner samtidig op for, at sikkerhedsarbejdet kan organiseres, således at det passer optimalt til hver enkelt organisation og virksomhed. Dertil kommer krav om årsplaner for arbejdsmiljøarbejdet og ændrede regler omkring uddannelse. Dagen vil blive tilrettelagt med både foredrag og workshops. Foredragene vil bestå af information om de nye regler samt erfaringer fra virksomheder, som forsøgsvis har arbejdet med alternativ organisering af sikkerhedsarbejdet. En række workshops vil give deltagerne mulighed for at fordybe sig i nogle af de muligheder, den nye lovgivning indeholder, og dermed vil man kunne få konkrete takeaways med sig til det videre arbejde hjemme i virksomhederne.

Her i Mælkeritidende vil vi frem til afholdelsen af konferencen bringe fire artikler som belyser MIA og MIAs arbejde, arbejdsmiljøkonferencens indhold og den nye lovgivning på området. MIA håber med denne optakt til konferencen at skabe indsigt og interesse, sådan at arbejdsmiljøkonferencen 2010 kan blive en værdifuld dag for deltagerne, de danske mejerier og de mange medarbejdere på disse virksomheder.

Hvad er MIA? MIA er forkortelsen for Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg, som er et udvalg under Bar-jord-til-bord. Barjord-til-bord er ét ud af i alt 11 branchearbejdsmiljøråd, som er nedsat af Arbejdsmiljørådet i henhold til lov om Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådet

NR.3


Beskæftigelsesministeriet

Arbejdsmiljørådet

Branchearbejdsmiljøråd 11 råd i alt – heriblandt Bar-jord-til-bord

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg/MIA

er hjemmehørende under Beskæftigelsesministeriet. Bar-jord-til-bord har til formål at medvirke ved løsning af sikkerhedsog sundhedsspørgsmål inden for Jordbruget, Mejeriindustrien og Slagteribranchen herunder at understøtte arbejdsmiljøindsatsen på branche- og virksomhedsniveau. Alle branchearbejdsmiljøråd tildeles midler fra Beskæftigelsesministeriet, og i Bar-jord-til-bord fordeles disse midler videre til Jordbrugets, Slagteriernes og Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg, som så kan igangsætte aktiviteter inden for rammerne af Bar-jord-til-bords formål. Fordelingsnøglen er baseret på lønsum og omfanget af ulykker i branchen og MIA har årligt 600.000 kr. til sin rådighed.

MIAs ambition MIA har en ambition om at være det FYRTÅRN, som bistår og støtter branchen og er med til at skabe rammerne for en indsats, der virker. Dette er præciseret i et formål og en

MIA’s mission: At fremme sunde og sikre arbejdsvilkår for alle beskæftigede i mejeriindustrien

NR. 3

strategi som siger: Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) fastsætter den overordnede strategi for branchens arbejdsmiljøindsats og har til opgave: • at fremme sunde og sikre arbejdsvilkår for alle ansatte i mejeriindustrien • at arbejde for at arbejdsmiljø tænkes ind i en helhed • at træffe beslutninger af principiel og politisk karakter • at prioritere problemstillinger og projekter fra det koordinerede sekretariat • at engagere mejeriindustriens beslutningstagere • at øge og fremme sikkerhedsarbejdet i de lokale sikkerhedsorganisationer Udvalget skal identificere og prioritere problemstillinger samt sørge for at relevante forhold fremlægges, drøftes og kommunikeres til såvel interne som eksterne interessenter. Udvalget skal arbejde hen imod at være fødevareindustriens mest progressive arbejdsmiljøudvalg ved: • at skabe debat og refleksion både for så vidt angår kendte problemstillinger, som nye områder • at sørge for at videreformidle hurtigt, direkte og effektivt • at udvise handle- og beslutningskraft • at tilvejebringe et godt fundament for at sikre et godt arbejdsmiljø • at forholde sig til “trends” i arbejdsmiljøet Udvalget skal ved at være bevidst om forskelle mellem små og store virksomheder arbejde aktivt og målrettet

MIA´s vision: Vi vil være fødevareindustriens mest progressive branchearbejds­ miljøudvalg

for at tilgodese såvel små som store virksomheder. Udvalgets strategi er derfor at etablere sig som et viden-fyrtårn i mejeriindustriens arbejdsmiljølandskab byggende på fire bærende principper: • Fremtidsorientering • Vidensdeling • Kommunikation • Involvering MIA har således både et formål og et økonomisk råderum, som gør det muligt at identificere og gennemføre aktiviteter til gavn og fremme for arbejdsmiljøet i de danske mejerier og dermed for medarbejdere i mejerierne. Nogle af de aktiviteter MIA har stået bag de seneste år er udarbejdel-

MÆLKERITIDENDE 2010

7


sen af Fakta-ark om en række forskellige arbejdsmiljøforhold, Arbejdsmiljønetværk for mindre mejerier, Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2008, Informationsmateriale er på vej om ny lovgivning for mærkning af kemikalier, og sidst men ikke mindst Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2010! Projekterne gennemføres som nævnt for bar - midler, og er derfor stort set uden omkostninger for de deltagende virksomheder. I forbindelse med konferencerne bliver der dog opkrævet et mindre gebyr til forplejning.

Fra højre mod venstre ses: Torben Rentzius Jans (sekretær), Vagn Henriksen (3F), Poul-Erik Faarkrog (NNF), Lars Gram (DMF), Finn Jeppesen Kemp (MA), Lars Kaae (Arla Foods), Pernille Goul (Arla Foods), Frank Lindenberg (Arla Foods), Anne-Sofi Christiansen (FMF). MIAs formand Jette Andersen er desværre ikke med på billedet.

Medlemmer af MIA: MIAs hjemmeside og nyhedsbrev Under www.Bar-jord-til-bord.dk har MIA sin egen hjemmeside/fane, hvor interesserede kan finde en lang række relevante informationer, faktaark, branchevejledninger og værktøjer, som kan være en hjælp i det daglige sikkerhedsarbejde i virksomhederne. Der lægges løbende informationer på hjemmesiden, og som noget nyt kan der nu også abonneres på et nyhedsbrev, som giver direkte information, når der er relevant nyt på MIAs hjemmeside eller vedr. MIAs arbejde. Tilmelding til nyhedsbrevet foretages også på nævnte hjemmeside.  ■

HK/Privat: Forbundssekretær Jette S. Andersen, formand Foreningen af mejeriledere og funktionærer: Sekretariatsleder Anne-Sofi Christiansen, næstformand Danske Mejeristers Fagforening: Fagforeningsformand Lars Gram Fødevareforbundet NNF, Mejeribranchen: Forbundssekretær Poul Erik Faarkrog Fagligt Fælles Forbund (3F): Forhandlingssekretær Vagn Henriksen   Arla Foods: Arbejdsmiljøkonsulent Betina Goul  Arla Foods: Centerchef Frank Lindenberg Arla Foods: Personalechef Lars Kaae Mejeribrugets Arbejdsgiverforening: Chefkonsulent Finn Jeppesen Kemp Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg: Chefkonsulent Torben Rentzius Jans (sekretær) Observatører: Dansk Metal: Faglig konsulent Kasper Palm Dansk El-Forbund: Forbundssekretær Stig Pedersen

Under www.Bar-jord-til-bord.dk har MIA sin egen hjemmeside med mange relevante og nyttige informationer om arbejdsmiljø.

8

MÆLKERITIDENDE 2010

NR.3


Nye Mejeriingeniører Anno 2009

Transglutaminase Inhibitor in Milk

Af mejeriingeniør Sandra Wind

Baggrund I de senere år er brugen af fødevareproteiner som funktionelle ingredienser steget. Fødevareproteiner kan ændre egenskaberne af et produkt og forbedre f.eks. tekstur og mundfølelse. Tilsætning af proteiner er dog forholdsvis dyrt, og der forskes derfor i alternative metoder til at forbedre teksturen af produkterne. Herunder er brugen af transglutaminase (TGase) blevet undersøgt i mange applikationer, da dennes evne til at krydsbinde proteiner er helt unik. I yoghurter og andre mejeriprodukter kan TGase med fordel tilsættes, da denne ikke alene kan forbedre teksturen af produktet men også øge udbyttet. Under anvendelse af TGase i mejeriprodukter er der dog opstået et problem, da krydsbindingen bliver næsten fuldstændig inhiberet, når transglutaminase tilsættes til mælk, der ikke er opvarmet til 90˚C i mindst 10 minutter. Formålet med specialet var derfor at karakterisere og identificere inhibitoren samt at evaluere effekten af mulige inhibitorer tilstede i mælk. Eksperimenterne blev udført ved hjælp af forskellige assays, herunder transglataminase hydroxamate unit

NR. 3

Transglutaminase Inhibitor in Milk Inhibitor properties and evaluation of possible inhibitors in milk. Specialet blev udarbejdet i samarbejde med Novozymes og KU-Life, Institut for Fødevarevidenskab. (Foto Colourbox)

(TGHU) assay, SDS-PAGE, LC-MS og isoelektrisk fokusering (IEF).

Konklusion Koncentrationen af inhibitoren blev estimeret til ca. 18 μM, og molekylvægten blev endvidere vurderet til at være mindre end 3 kDa. Molekylvægten kunne ikke bestemmes ved hjælp af LC-MS, da inhibitoren ikke bandt kovalent til TGase. pI for TGase ændrede sig, når enzymet blev inkuberet i valle. Det blev desuden påvist, at inhibitoren påvirkes af pH, varmebehandling, frysning, glutathion (GSH) og dithiothreitol (DTT). TGase inhibitoren viste sig at være inaktiv ved pH højere end 9.0, ved varmebehandling ved temperaturer højere end 75˚C i 30 minutter, efter længere tids frysning eller ved tilsætning af GSH/

DTT. Varmebehandling af ultrafiltreret valle gjorde ikke inhibitoren inaktiv, hvilket indikerede, at inhibitoren ikke selv er varmelabil, men at denne binder til noget, der dannes under varmebehandling. Da det var blevet vist, at den inhiberende effekt kunne skyldes reaktion med det aktive site i TGase, blev mulige inhibitorer evalueret. Zink, hydrogenperoxid og hypothiocyanite viste sig at have en negativ indflydelse på TGase aktiviteten, hvor hydrogenperoxid og hypothiocyanite viste sig at være mulige delforklaringer på problemet med inhibering af TGase i mælk. Den endelige identitet af inhibitoren blev dog ikke fastlagt. • Projektvejledere: Lektor Jeanette A. H. Jensen Otte, Institut for Fødevarevidenskab og Senior Scientist Jeppe Wegener Tams, Novozymes A/S. • Censor: Merete Færgemand, Chr. Hansen A/S. • Specialet blev afleveret den 4. maj 2009. • Henvendelse for yderligere information: dkswi@chr-hansen.com ■

Nye Mejeriingeniører 2009 I 2009 dimitterede ni nye mejeriingeniører, som i løbet af 2010 kort fortæller om deres specialer her i bladet.

MÆLKERITIDENDE 2010

9


Leonardo studietur til England

Arla UK Da mejeriafdelingen på Kold college i foråret 2009 blev tilgodeset med et antal studielegater under EU Leonardoprojektet blev vi enige om at søge til England. Begrundelsen herfor var vores generelle interesse for mejeriproduktion i UK samt mere specifik et indblik i, hvorledes kvalitets- og miljøarbejdet håndteres hos Arla UK samt mere viden om produktionsprocessen bag Cravendale Pure Filtre Milk. Studieturen fandt sted i perioden 4.-15. maj 2009.   Af mejerilærere Birger H. Christiansen og Henrik K. Bossen, Kold college  

Stourton Dairy Mandag morgen den 4. maj var vi klar til besøg på Stourton Dairy, der er opført i 2004 og udvidet flere gange - senest i 2009-10. Mejeriet er bygget til konsummælksproduktion, og efter den nyeste udvidelse produceres der også forskellige smagstilsatte flødetyper og hytteost. På Stourton behandles der årligt ca. 2 millioner ton mælk, og mejeriet forsyner ca. 25 % af markedet i UK med friskmælk. Dagligt besøges der 2.200 supermarkeder. Indvejningen sker både med private vognmænd og Arlas egne tankbiler. I UK har de store supermarkedskæder egne leverandører, hvilket stiller store krav til logistikken, når private label mælken til ASDA, Tesco, Morrison og Yorkchere skal holdes adskilt under hele produktionen, og der desuden er Arlas egen mælk. Al mælk tappes i plastflasker, der støbes i tilstødende produktionslokaler, umiddelbart inden de fyldes. Til behandling af pasteuriseret mælk er der 3 linjer á 40.000 l/t. Der er 9 tappetanke á 250.000 l og 5 tappelinier med kapacitet fra 9.500 til 15.000 enheder pr. time. Den største enhed er på 6 pint, svarende til ca. 3,5 liter.

Til produktion af Cravendale er der et anlæg, der inkluderer mikrofiltrering. Anlægget har en kapacitet på 40.000 l/t. Der findes 3 steriltanke á 120.000 l og 2 tappelinjer á 12.000 2-liters flasker pr. time. Vi havde adgang til at studere mejeriets kvalitetsstyringsprogrammer, og vi kunne konstatere, at der ligger en fuldt udbygget HACCP analyse på samtlige aktiviteter på mejeriet. I forhold til den meget store produktion har mejeriet kun få reklamationer.

Sammenlignet med danske forhold tages der ganske mange frysepunktsbestemmelser. Det hænger naturligvis sammen med de forskellige mælketyper, der håndteres separat, og af samme årsag giver det mange udskylninger, der samlet giver en ret stor mængde spildevand med et højt BOD. Spildevandet pH-neutraliseres, inden det sendes til et kommunalt rensningsanlæg. Derfor er der overalt stor fokus på mælkespild.

Tappeanlæg på Stourton Dairy.

10

MÆLKERITIDENDE 2010

NR.3


Settle Creamery Settle Creamery ligger meget naturskønt i Yorkshire Dale i den lille provinsby Settle. De der husker TV-serien ”Folk og Fæ” om dyrlægerne og deres trængsler, kan bare lukke øjnene, så ser de landskabet for sig. Mejeriet er bygget i 1960-erne samt udbygget og moderniseret i flere omgange. Der produceres smør og UHTmælk. Mejeriet ligger i et fredet område langs en flod, hvortil der ikke må udledes spildevand. Derfor er der utrolig stor fokus på spild, især ved af- og pålæsning af tankbiler. Mejeriets smør produceres på et lidt ældre Pasilac-anlæg. Der fremstilles kun usyrnet smør med og uden salt, hovedparten i private label. Desuden er der en ikke ubetydelig produktion af økologisk smør. UHT-mælk produceres på et helt nyt og supermoderne Tetra Pak anlæg. Årlig produktion er på ca. 156 millioner liter UHT mælk til hele UK både i privat label og Arla varemærke. Der rådes over 2 UHT anlæg á 16.000 l/t, 1 UHT anlæg på 13.000 l/t samt 6 tappelinjer. Desuden 2 stk. 1 liter á 13.000 enheder pr. time, 3 stk. 1 liter á 6.000 enheder pr. time og 1 stk. ½ liter á 6.000 enheder pr. time. Også på Settle Creamery er der indført et omfattende kvalitetssikringssystem, hvor alt bliver HACCP analyseret.

Appleby Creamery.

Leverandørerne bringer mælken til mejeriet, hvor den hverken vejes, analyseres eller standardiseres inden produktion. Der fremstilles gourmetoste efter gamle originale engelske opskrifter. Mælken pasteuriseres i en EL-opvarmet pasteur med en kapacitet på 1.500 liter i timen. I et rundt ostekar, der rummer 1.500 liter, fremstilles Cheddarlignende typer og i et mindre stålkar laves der skimmeloste. Jeg havde den store glæde, at der var planlagt en produktion den ene af de to dage, jeg besøgte mejeriet. Det var en stor fornøjelse at få lov til at deltage i produktionen,

diskutere ostningsteknikker og blive spurgt til råds i forhold til opståede problemer. Dag to bød bl.a. på besøg hos den økologiske landmand, der havde leveret mælken dagen før. --Det har været en meget udbytterig studietur for os begge - både mejerifaglige og kulturelt, og vi takker de personer fra Arla Foods, der var med i planlægningen, og de besøgte virksomheder for deres gæstfrihed.  ■

Appleby Creamery

Om forfatterne

Appleby Creamery blev oprettet i 2007. Mejeriet har tre ejere, der i fællesskab producerer og sælger oste. Mejeriet ligner et typisk dansk gårdmejeri, der dog ikke ligger på gården, men producerer for flere gårde. En stor del af produktionen er lønarbejde for økologiske mælkeproducenter, der selv står for salget i gårdbutikker og på lokale markeder. Der købes også mælk til egen produktion, der sælges i lokalområdet til supermarkeder og catering. Mejeriet producerer af både ko-, fåre- og gedemælk.

• Henrik Kassentoft Bossen, uddannet laborant (1990), miljøtekniker (1991), mejeritekniker (1999), arbejdet hos Arla i 13 år inden for laboratorium, miljø, udvikling, kvalitet og HACCP. Faglærer på Kold siden 2004. • Birger H. Christiansen, uddannet mejerist og mejeritekniker. Faglærer for mejerister på Kold college siden 1995, underviser i mejeriteknologi, produktkvalitet, procesudstyr, kvalitet og samarbejde samt på arbejdsmarkedsuddannelserne.

NR. 3

Henriks og Birgers ophold i UK varede i hhv. en og to uger. De besøgte sammen Stourton Dairy i Leeds og Settle Creamery i Settle. Desuden besøgte Birger det lille mejeri Appleby Creamery nær den skotske grænse.

MÆLKERITIDENDE 2010

11


Kort fortalt  Studietur til Skåne og Bornholm

Entremont fusionerer med Sodiaal

I samarbejde med Danmarks Mejeritekniske Selskab arrangerer Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening en studietur til Skåne og Bornholm i perioden 21.-23. april 2010. Studieturen byder på virksomhedsbesøg, faglige inputs, sightseeing, frokost, middage og socialt samvær. Den første dag besøges Skånemejerier i Malmø. Her bydes på let frokost, præsentation og rundvisning af produktionsudvikler Stig Olesen. Derefter er der besøg hos Tetra Pak i Lund med introduktion og fabriksrundvisning ved Commercial Director Peter Holmskov. Efterfølgende inviterer Tetra Pak på middag. Om torsdagen tager mejeridirektør Per Olesen imod deltagerne på Bornholms Andelsmejeri, hvor de bliver vist rundt og får en orientering om virksomheden. Eftermiddagen byder på præsentation, rundvisning og prøvesmagning på Svaneke Bryghus. Fredag er afsat til sightseeing på Bornholm samt hjemrejse. Bindende tilmelding senest den 15. februar 2010 kan ske på dmf@maelkeritidende.dk. Det fulde program for studieturen blev bragt i Mælkeritidende nr. 1, men kan også hentes på www. maelkeritidende.dk

Frankrig har fået en ny stor spiller på mælkemarkedet, efter Entremont Alliance har accepteret en fusion med det andelsejede Sodiaal, oplyser Dairy Industries International. Det er Entremont, der på baggrund af økonomiske vanskeligheder gennem længere tid har søgt en partner. Sodiaal består af syv andelsmejerier, der sluttede sig sammen i begyndelsen af 1990-erne og i 2008 omsatte for 2,3 mia. euro. I denne omsætning er ikke medregnet tal fra Sodiaals 50% andel i brandet Yoplait yogurt. Det nye partnerskab Sodiaal-Entremont står nu bag ca. 20% af den tilgængelige mælkemængde i Frankrig. Koncernen får en årsomsætning på 4,5 mia. euro og en årlig mælkemængde på 5 mia. kg mælk.

Cocio i samarbejde med Starbucks Den amerikanske kaffekæde, Starbucks har valgt Arla Foods som licenspartner til fremstilling, markedsføring og distribution af drikkeklare iskaffe-produkter til supermarkeder og nærbutikker samt Starbucks’ egne caféer i hele Europa. I Arla Foods varetager datterselskabet Cocio Chokolademælk forretningsområdet for smagstilsatte mælketyper. Derfor bliver det Cocio, der skal drive samarbejdet med den amerikanske kæde. - Vi er stolte over aftalen med Starbucks, der er et af de stærkeste varemærker i verden, og vi kommer til at arbejde med en voksende produktkategori, der indeholder meget mælk og en høj grad af værdiforædling, siger adm. direktør i Cocio, Peter Giørtz-Carlsen. Det europæiske marked for iskaffe har en årlig værdi på ca. 368 millioner euro.

12

MÆLKERITIDENDE 2010

Konstituering i LMU-udvalget Udstillingsudvalget for Landsmejeriudstillingen har konstitueret sig med produktionsdirektør Søren Jensen, Arla Foods som ny formand. Søren Jensen afløser Udstillingsudvalgets mangeårige formand, mejerilærer Henning Clausen. Udstillingsudvalget består herefter af: Søren Jensen, Arla (udpeget af Mejeriudvalget, Mejeriforeningen), Henning Lorentzen, Arla (udpeget af Mejeriudvalget, Mejeriforeningen), Henning Jacobsen, Arla (udpeget af Foreningen af mejeriledere og funktionærer), Niels Malling Laursen, Nordex, Nørager (udpeget af Foreningen Danmarks Privatmejerier samt Dansk Oste- og Smørforening). Endvidere deltager følgende som observatører i Udvalgets arbejde: Ole E. Hansen, Arla (repræsenterer konsumproducenterne), René Fredgaard, Arla (repræsenterer smørproducenterne), Jens Ingvardsen, Arla (repræsenterer ingredients), Niels Lange Jørgensen, Arla (repræsenterer gul ost producenterne), Jens Beierholm Poulsen, Nørup Mejeri (repræsenterer Foreningen Danmarks Privatmejerier) Keld Pedersen, Nordex (repræsenterer Dansk Osteog Smørforening). Det er Udstillingsudvalgets opgave at tilrettelægge den overordnede planlægning og medvirke til gennemførelse af Landsmejeriudstillingen.

NR.3


Nørager Mejeri A/S søger arbejdsleder til produktionen Jobprofil: Du er leder af natur og gerne uddannet mejerist, mejeriteknikker eller mejeriingeniør, erfaring indenfor hvid ost er et plus, men ikke et krav. Du vil få det daglige ansvar for indvejning skummesal, Uf-anlæg, Ufstøbeborde og trad.osteri. Du indgår i et team af særdeles dygtige og engagerede medarbejdere, som har et tæt samarbejde med den øvrige del af NORDEX FOOD GRUPPEN. Personlige egenskaber: ● Du kan arbejde uafhængigt og fleksibelt, ligesom du forstår at skabe overblik. ● Du er ligefrem, ærlig og målrettet med en god portion humor. ● Du kan motivere og inspirere dine medarbejdere og dine omgivelser ved bl.a. selv at deltage i processen. ● Du løser projekter samt opgaver systematisk og metodisk. ● Vigtigheden af høj kvalitet og tophygiejne er en naturlig del af din professionelle indstilling. ● Du er målrettet og vedholdende i din arbejdsproces / problemløsning uden at tabe sigtet for helheden. ● Du skaber arbejdsglæde gennem positiv adfærd, og vægter værdien af god kommunikation og samarbejde højt. ● Det falder dig naturligt at tage ansvar og du går gerne foran. ● Du er ikke bange for at tage et nap med i en akut situation. Du vil få det daglige ledelsesansvar for ca. 20 medarbejdere i flere skift og du referer til produktionschefen, der har ansvaret for hele mejeriets produktion. Vi ønsker en erfaren medarbejder med positiv gennemslagskraft og gode samarbejdsevner gerne med erfaring fra et lignende job. Der er tale om et særdeles afvekslende og udfordrende job med meget frie beføjelser i løsningen af opgaverne i en kreativ og dynamisk virksomhed. For den rette vil jobbet rumme stor udfoldelse og indflydelse i en åben og handlekraftig organisation. Ansøgning vedlagt relevant reference m.v. bedes sendt til Nørager Mejeri, Bredgade 67, 9610 Nørager, senest mandag, den 22. februar 2010 mærket ”Arbejdsleder Nørager Mejeri”. Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos produktionschef Mogens Larsen på tlf.: 24853799.

Nørager Mejeri A/S er en produktionsvirksomhed i NORDEX FOOD GRUPPEN, der er et privatejet mejeriselskab. Nørager Mejeri A/S producerer årligt ca. 12.500 t hvid ost, der udelukkende afsættes gennem NORDEX FOOD GRUPPEN´s egne salgsselskaber. Den samlede omsætning i NORDEX FOOD GRUPPEN udgør ca. kr. 650 mio. årligt og der beskæftiges knap 200 medarbejdere, heraf ca. 90 på Nørager Mejeri A/S.

Norde.indd 1

NR. 3

03-02-2010 12:04:25

MÆLKERITIDENDE 2010

13


Kort fortalt  Dansk Mejeriingeniør Forenings Jubilæumsfond I forbindelse med Foreningens 50 års jubilæum i 1982 blev bl.a. med støtte fra enkeltpersoner, firmaer og organisationer oprettet et jubilæumslegat, hvis formål er at yde støtte til: • Danske mejeriingeniørers efteruddannelse ved studierejser, studieophold mv. i Danmark og i udlandet. Støtten ydes fortrinsvist til yngre mejeriingeniører. • Trængende medlemmer, der har været udsat for langvarig og alvorlig sygdom. Ansøgninger med udførlige oplysninger om hvilke beløb, der søges samt plan for studierejse eller studieophold sendes tillige med personlige data til: Dansk Mejeriingeniør Forening Det gamle mejeri, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S Fax.: 66 14 40 26 - dmf@maelkeritidende.dk Senest den 16. marts 2010 Legatbestyrelsen

EU godkender pro.activ Fødevaregiganten Unilever får nu lov af EU til at sundhedsanprise Becel produkterne pro.activ, der omfatter drikkeyoghurter og plantefedtstoffer, skriver Jyllands-Posten. På baggrund af EFSA’s vurderinger har EU-Kommissionen tilladt sundhedsanprisning af produkterne, der indeholder plantesteroler, hvis kolesterolsænkende virkning EU mener, der findes videnskabelig dokumentation for. Men der er ikke frit slag, når Unilever fremover markedsfører Becel pro.activ, understreger Forbrugerrådet. Sundhedsanprisningen gælder kun ganske bestemte formuleringer, som må bruges i reklamerne og på pakkerne: ”Det har vist sig, at plantesteroler sænker kolesterolindholdet i blodet”. Flere end 500.000 danskere indtager i dag kolesterolsænkende medicin. Plantesteroler, som kan sænke kolesteroltallet, findes naturligt i små mængder i grøntsager, frugt og planteolier.

14

MÆLKERITIDENDE 2010

Økologisk haute ko-ture af Thise kartoner Kunstneren Mikkeline Gudmand-Høyer har skabt en elegant rokoko-kjole ud fra de fineste materialer: Mælkekartoner fra Thise, oplyser mejeriet på sin hjemmeside. Mikkeline Gudmand Høyer er billedkunstner, tegner, forfatter, skulptør og træder nu også ind i modeverdenen sin nye kjole udført i materialer fra Thises øko-kartoner. Mikkeline præsenterede for nyligt sin nye Haute ko-ture ombord på den københavnske bus nr. 200 S, der fragter passagerer til ”Friheden St.”. Man kan læse mere om kunstneren på www.mikkeline.eu (Foto af Nikolaj Roos fra Thise.dk).

Milliardinvestering i Fonterra Mælkeproducenter i New Zealand tror så meget på deres mejeriselskab, Fonterra, at de nu investerer godt én mia. kr. i selskabet. Producenterne har købt aktierne, efter kapitalstrukturen i Fonterra blev lavet om for et år siden. 10.500 mælkeproducenter havde muligheden, og 3.461 sagde ja tak til flere aktier.

Legatansøgning til Nordisk Mejerikongres Foreningen af mejeriledere og funktionærer administrerer en række fonde, hvoraf flere har til formål at yde støtte til medlemmers videreuddannelse, studierejser samt studieophold og deltagelse i kongresser. Foreningens bestyrelse har prioriteret en større udlodning på kr. 130.000 i forbindelse med Den 42. Nordisk Mejerikongres 17.-19. juni 2010 i Finland. Yderligere information om Nordisk Mejerikongres 2010 findes på www.nordiskmejerikongress.fi/indexen.php eller via link på www.maelkeritidende.dk. Hvis man ønsker at komme i betragtning til et legat, finder man et ansøgningsskema på www.mejerileder.dk. Skemaet udfyldes med personlige oplysninger, en kort motivation for ansøgningen, budget for udgifter samt underskrift. Ansøgningsfristen er den 28. februar 2010. Yderligere oplysninger om legatet og Mejerikongressen findes i Mælkeritidende nr. 1.

NR.3


Technical Sales Manager Har du lyst til at medvirke til udviklingen af fremtidens ingredienser til den globale fødevareindustri indenfor emulgator / stabilisator området, kan vi tilbyde en spændende stilling som technical sales manager indenfor et af vores forretningsområder - mejeri og iskrem. Opgaverne vil primært være: • selvstændig salgsorienteret bearbejdning af kunder på udvalgte markeder • koordinering af indsatsen overfor store regionale kunder i samarbejde med datterselskaber og lokale samarbejdspartnere • udbygge og vedligeholde nødvendig viden om udvalgte markeder • udarbejde og følge op på budgetter og aktivitetsplaner • formidling af applikationsviden Vi forventer, at du: • har solid erfaring med teknisk salg indenfor fødevareindustrien (B2B) og kan dokumentere gode salgsresultater • har en teknisk uddannelse som mejeritekniker eller tilsvarende, gerne suppleret med en kommerciel overbygning • behersker engelsk på forhandlingsniveau • er udadvendt og god til at kommunikere og formidle teknisk viden • er god til at arbejde på tværs i en international organisation • er proaktiv og serviceorienteret, samt arbejder systematisk og målrettet • har en kreativ og nysgerrig tilgang til samarbejdet med kunder og kolleger Som medarbejder på Palsgaard : • bliver du en del af en ekspanderende virksomhed, der kombinerer teknologisk viden med praktisk værdiskabelse • møder du et internationalt miljø med kunder og kolleger over hele verden • vil du få et job i et socialt velfungerende og uformelt miljø med - gode personlige udviklingsmuligheder - god pensionsordning - flextidsordning - kantineordning Da et indgående kendskab til vort produktprogram er en forudsætning for en professionel dialog med vore kunder, vil du som en del af oplæringsperioden komme til at arbejde i vores applikationslaboratorium. Vi forventer at stillingen vil indebære en årlig rejseaktivitet på ca. 60 dage. Stillingen refererer til Business Unit Manager Michael Bo Engelbrecht Bern. Nærmere oplysninger om stillingen vil kunne fås ved henvendelse til Michael Bo Engelbrecht Bern eller personalechef Maiken Lorensen på telefon nr. 76 82 76 82. Er du interesseret, så send din ansøgning til personaleafdelingen mrk. ”Technical Sales Manager” senest mandag den 15. marts 2010. Tiltrædelse hurtigst muligt efter aftale.

Palsgaard A/S,Personaleadministrationen Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde Tlf. 76 82 76 82, www.palsgaard.com E-mail: mn@palsgaard.dk

Palsgaard A/S er en international virksomhed, som producerer specialprodukter til fødevareindustrien. Markedsføring af produkter sker globalt via et netværk af datterselskaber, joint ventures og agenter. Palsgaard A/S indgår sammen med datterselskaber og andre virksomheder i udlandet i den selvejende institution Schou-Fondet på godset Palsgaard ved Juelsminde mellem Horsens og Vejle. Palsgaard virksomhederne har i Danmark ca. 240 medarbejdere og er beliggende i et inspirerende miljø.

NR. 3

MÆLKERITIDENDE 2010

15


Kort fortalt  Forsikringsforhold ved kritiske sygdomme De medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, som gør brug af den pensionsaftale foreningen har med AP Pension, er pr. 1. januar blevet omfattet af ændringer i forsikring vedr. kritisk sygdom. Forsikringen vedr. kritiske sygdomme er en del af gruppelivsaftalen, og ændringerne betyder i korte træk, at der fremover er omfattet 26 mod før 14 sygdomme. Der er samtidig indført terminaldækning, der omfatter alle livstruende sygdomme, hvor levetiden ikke overstiger 12 mdr. Endeligt er der foretaget visse andre justeringer i forsikringsbetingelserne, som findes på AP Pensions APnetlink.dk, hvor man kan logge sig på for at læse sine egne forsikringsbetingelser. Derudover findes et 2 siders faktaark, som angiver alle ændringer i før/ nu form. Dette faktaark er tilgængeligt på www.mejerileder.dk under fanen pension mv.

Mælk til både Arla og Skånemejerier To svenske brødre og mælkeproducenter med tilsammen 500 køer vil fremover levere halvdelen af deres mælk til Arla og den anden halvdel til Skånemejerier. Med den nye leveranceform ønsker brødrene Sandahl at skærpe aktørernes opmærksomhed og være med til at skabe konkurrence på råmælken, skriver atl.nu. P.t. ligger afregningen hos Skånemejerier ca. 10-15 svenske øre over Arlas pris. I Arlas aftaler er det muligt at benytte en klausul, der giver mælkeproducenten ret til selv at anvende halvdelen af sin indvejning. Intet i Arlas regler forhindrer, at producentens egen halvdel går til et andet mejeri, og det kræver ikke medlemskab at levere til Skånemejerier.

Mælke­skepsis blandt ­danskerne Hos Arla registrerer man hvert år et lille fald i mælkeforbruget på omkring 1%. Mejerikoncernens marketingsdirektør Jesper Friis fortæller til Politiken, at der i dag skal knyttes en særlig historie til produktet, for at det sælger. Trods Sundhedsstyrelsens anbefaling om indtag af en ½ liter mager mælk dagligt, så viser en ny undersøgelse fra Mejeriforeningen om danskernes forhold til mælk, at de er præget af antimælkebølgen. Undersøgelsen viser, at det især er konceptet Kernesund Familie, der bidrager til danskernes mælkeskepsis. Denne skepsis vækker bekymring hos Arla, mens den kan aflæses positivt på bundlinen hos Naturli’ Foods, Danmarks største leverandør af sojamælk, rismælk og havredrik. Her er salget over de seneste fem år steget med 30%.- Hovedparten af vores kunder er ikke folk, der lider af allergi. Det er livsstilskunder, som har fravalgt komælk, siger direktør hos Naturli’ Foods, mejeriingeniør Poul Agger til Politiken.

Mælkeproduktionen i Europa Foreløbige opgørelser viser, at en del nordeuropæiske lande har øget deres mælkeproduktion i 2009 i forhold til året før. Det gælder Belgien, Tyskland, Danmark, Holland og Polen. Her er de indvejede mængder steget med mellem 2 og 5 %, skriver Dairy Industries International.   I andre lande oplever mejerierne lidt mindre tilgængelige mælkemængder. Blandt andet var der et fald på knap 5 % i den samlede franske mælkeproduktion i perioden januar til september 2009. Også i Irland, UK, Ungarn og Slovakiet er mængderne faldet.

Lidt for meget ost Fødevareministeriet har for nylig offentliggjort rapporten ”Danskernes Kostvaner 2003-2008”, som er en national undersøgelse af danskernes kostvaner og fysiske aktivitet med dataindsamling i årene 2003-2008. Kostundersøgelsen er gennemført af DTU, Fødevareinstituttet på baggrund af indsamlede kostoplysninger fra 4431 repræsentativt udvalgte danskere i aldersgruppen 4-75 år. Den samlede svarprocent var 53.

16

MÆLKERITIDENDE 2010

  I forhold til tidligere er der sket en både positiv og negativ udvikling i danskernes kostvaner, konkluderer rapporten. På den positive side tæller et øget indtag af frugt, grønt og postevand samt et fald i forbruget af sukkersødede sodavand. På den negative side tæller et øget indtag af bl.a. fuldfed ost, sukker og slik. Forbruget af fuldfede oste er steget med knap 20% hos voksne og 13% hos børn gennem de seneste år.

NR.3


Personalia  50 år Chefkonsulent Claus Heggum, Landbrug & Fødevarer fylder den 20. februar 50 år.

60 år Lagerforvalter John Erik Andersen, Nørager Mejeri fylder den 20. februar 60 år.

70 år Fhv. smørkonsulent Harald Andersen, Esbjerg V fylder den 26. februar 70 år. Martin Borre Nielsen

Ny mejerichef på Nimb mejeri Ved mejerichef Kim Ernstsens jobskifte til Chr. Hansen er mejerileder Martin Borre Nielsen, 37 år, blevet udnævnt til mejerichef på Nimb mejeri i Tivoli. Martin Borre Nielsen har en fortid fra bryggeri- og mostbranchen og kom først ind i mejeribruget, da han gik i voksenlære som mejerist hos Løgismose Mejeri for to år siden.

Finn Kristensen

Jobskifte Mejeritekniker Finn Kristensen, 51 år, tiltræder en nyoprettet stilling som udviklingschef hos Løgismose Mejeri samt som mejerichef på Søvind Mejeri pr. 1/3 2010. Finn kommer fra en stilling som afdelingsleder på Knuthenlund Mejeri, men har tidligere været beskæftiget med udvikling og ledelse hos Tholstrup mejerierne og Arla Foods.

Lene Frederiksen

Smørpigen skifter branche

Produktionschef Lene Frederiksen, Arla Foods, Holstebro Mejeri, fratrådte med udgangen af januar måned sin stilling for at tiltræde som serviceleder på regionshospitalet i Holstebro. Lene Frederiksen har i alle de 26 år, hun har været i mejeribranchen, været ansat på Holstebro Mejeri. Lene startede sin elevtid på Holstebro Mejeri tilbage i 1983. Efter endt læretid forsatte hun sit virke på Holstebro Mejeri, som den 1. januar 1990 førte til hendes første lederjob som produktionsforvalter. Det gav blod på tanden og den 1. juni

NR. 3

2002 kom der til at stå driftsleder på visitkortet. Dog skulle der lige i den mellemliggende periode sættes tre børn i verden, så i takt med at jobbet fik et udvidet ansvarsområde, blev der på hjemmefronten ikke mindre at se til med tre ønskebørn. 1. maj 2007 blev Lene udnævnt til produktionschef i forbindelse med en organisationsændring i takt med udvidet produktion af mærkevarerne Kærgården og Lurpak. Lene Frederiksen har også været meget aktiv foreningsmæssigt og har siden 2006 fungeret som intern revisor for Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

Jobnyt Pr. 1. januar 2010 er Michael Nielsen tiltrådt som salgsrepræsentant hos Cryovac Food Solutions med ansvar for Danmark, Island og Færøerne. Michael Nielsen kommer fra en stilling som salgschef hos Jydsk Vægtfabrik.

Mindeord John Melgaard (født 15. maj 1936), tidligere direktør for Chr. Hansen i Tyskland og Frankrig, døde uventet onsdag den 27. januar. Han havde netop gennemgået en harmløs knæoperation, men følte sig ikke godt tilpas og døde pludseligt i hospitalssengen. Med Johns bortgang har Chr. Hansen mistet en stærk ambassadør, og jeg personligt har mistet en god ven, som var min chef igennem seks år, og som jeg har lært meget af. John Melgaard kom til Chr. Hansen i 1960. Kort efter rejste han til Frankrig, hvor han blandt andet var ansvarlig for indkøb af strategiske råvarer. I 1980 blev han udnævnt til direktør for Chr. Hansen Frankrig og stod i spidsen for firmaet, mens salget af DVS-kulturer til mejeriproduktion eksploderede og gjorde datterselskabet i Frankrig til et af Chr. Hansens vigtigste. I 1990 kom han til Tyskland som direktør for det tyske datterselskab, hvor hans opgave var at gøre Tyskland til et lige så vigtigt kulturmarked som Frankrig. Efter ni år i Tyskland gik John Melgaard på pension og rejste tilbage til Frankrig for at være tæt på børn og børnebørn. John havde charme og en stærk personlighed og en afslappet, pragmatisk tilgang til at løse problemer, som ofte skete ud fra en aldrig svigtende mavefornemmelse. Med sit vindende væsen og en eminent social kompetence kunne han altid overbevise selv skeptikere og vinde dem for sine ideer. Det var af den allerstørste vigtighed for ham at have et tæt forhold til sine medarbejdere, og selv efter at have været væk fra firmaet i over 10 år bevarede han en tæt kontakt til gamle kolleger og kom ofte forbi for at sige hej. John Melgaard har spillet en afgørende rolle for den succes, som Chr. Hansen oplever i dag, og vores tanker går til hans hustru Hildtraut, hans to døtre og fire børnebørn. Lars Frederiksen.

MÆLKERITIDENDE 2010

17


Mælkeritidende I/S Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

  Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Hygiejne  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Dansk Styringsteknik Odense: Tlf: 6317 4545 Fax: 6317 4546 Århus: Tlf: 8736 1350 Fax: 8627 1350 info@dsautomation.dk www.dsautomation.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2010

Vikan A/S Rævevej 1 DK-7800 Skive Tlf. 96 14 26 00 vikan@vikan.com www.vikan.dk

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se Tetra Pak Market Area Nordics Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

APV A/S Pasteursvej 1 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@apv.com Internet: www.apv.com Salicath ApS Dunsbjergvej 20 DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com

NR.3


Møder og udstillinger Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk Omy Olssons Machinery Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

16. marts 2010 Danmarks Mejeritekniske Selskab Syrningskulturer - Brugssyre kontra DVS Hotel Sabro Kro Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Smørteknologi  ❚ ❚ ❚

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com

BDS Technology Glarmestervej 16B 8600 Silkeborg Tlf. 87 22 47 80 Fax 87 22 47 89 bds@gs-as.com www.gs-as.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

NR. 3

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚

21.-23. april 2010 Danmarks Mejeri­tekniske Selskab, Foreningen af mejeri­ledere og funktionærer og Dansk Mejeri­ ingeniør Forening Studietur til Skåne og Bornholm 3. juni 2010 Dalum Lærlinge Elevmøde og Jubilæum KOLD college 18. august 2010 Danmarks Mejeritekniske Selskab CO2 reduktion i Danmark Hotel Sabro Kro 9. september 2010 MIA Branchekonference Fremtidens arbejdsmiljø­organisering Hotel Legoland 2. oktober 2010 Foreningen af mejeri­ledere og funktionærer 121. Delegeretmøde Hotel Colourline, Skagen 2.-4. november 2010 Landsmejeriudstilling FoodPharmaTech MCH Herning

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 17.-20. februar 2010 BioFach økologimesse Nürnberg, Tyskland 1.-5. marts 2010 AEDIL kursus Processed & Spread Cheese Mamirole, Frankrig 22.-26. marts 2010 AEDIL kursus Soft Cheese Poligny, Frankrig 17.-19. juni 2010 Den 42. Nordiske Mejerikongres Tavestehus, Finland

MÆLKERITIDENDE 2010

19


Knuthenlund nr. 6 For et års tid siden lancerede ejeren af Knuthenlund, Susanne Hovmand-Simonsen sine første økologiske mejeriprodukter fra godsets nystartede gårdmejeri. Sortimentet omfatter drikkemælk, yoghurt, brie og hvidost (Feta) samt faste oste fremstillet af mælk fra godsets geder og får. - I løbet af foråret kommer flere af vores produkter ind hos Irma, bl.a. den håndæltede faste fåreost; Knuthenlund nr. 6, fortæller Jesper Hovmand-Simonsen, der efter en længere mejerikarriere i Snejbjerg og Esbjerg i dag er leder af Knuthenlund Herregårdsmejeri på Lolland.

High-end produkter Hvilke forbrugersegmenter retter Knuthenlund sortimentet sig mod? I dag sælger vi Knuthenlund produkterne til high-end supermarkeder samt en lang række helsekost- og osteforretninger samt øvrige specialbutikker. I løbet af foråret vil flere af vores produkter være at finde hos Irma. Det bliver bl.a. vores Gedemælk, Fårebrie, Fåreyoghurt samt Knuthenlund nr. 6.

Knuthenlund ostebord Nr. 6: Krydret og håndæltet Hvorledes fremstiller I den faste fåreost Knuthenlund nr. 6? Vi fremstiller alle vores produkter af mælk fra geder og får, der får græsfoder med krydderurter fra Knuthenlunds egne jorde. De tre faste oste laves af lavpasteuriseret mælk fra hhv. ged, får og en blanding af får/ged. Mælken bliver kun pumpet én gang og kun lavpasteuriseret. Efter dræning håndælter vi ostemassen og fylder den på runde forme. Ostene er af Maribo-typen. Knuthenlund nr. 6 fremstiller vi af ren fåremælk, så den er lidt mere gul end den mere hvide gedeost, forklarer Jesper HovmandSimonsen.

Hvorledes og for hvem ville du servere produktet? Jeg ville servere Knuthenlund nr. 6 i en Knuthenlund-osteanretning sammen med vores andre håndlavede oste, såsom Rødkit Gedeost, Fårebrie samt de to øvrige faste håndæltede oste.

Hø og Vesterhav Hvilket mejeriprodukt fra en af dine konkurrenter er din personlige favorit - og hvorfor? Jeg har to favoritter. Det er Hø-osten fra Naturmælk og Vesterhavsosten fra Thise. De smager begge skønt, og så skiller de sig positivt ud fra alle de andre gode danske oste, slutter Jesper Hovmand-Simonsen.  ■

Mælkeritidende, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

  Nyt produkt 

MT3-2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you