Page 1

Cleaner Water - Greener Environment Prefabricated, compact and modular, the biological wastewater treatment plant from Grundfos BioBooster is ideal for the dairy process industry. The entire plant is containerised, odorless and remotely monitored. This complete turn-key installation will resolve your wastewater challenges- big or small with operation and maintenance outsourcing. The high-quality treated water is suitable for reuse or direct discharge to receiving waters.

www.grundfos.com/biobooster

9877_Biobooster_ad_158mm_w_114mm_h.indd 1

06-10-2010 13:38:31

24 Mejeriliv til dig og din familie - side 3

Landsmejeri­udstilling 2011 - side 4

Ny klub for teknologstuderende - side 12

3. december 2010 123. ĂĽrgang


Landsmejeriudstilling 2011 Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf 150 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms. Europa: 1.428,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Design og produktion: Mediegruppen as Tryk: Jørn Thomsen / Elbo A/S ISSN 0024-9645 Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

  Anna Marie Thøgersen

Landsmejeriudstillingen er unik på mange måder. Set med etnografiske briller er det ret fantastisk, at et højt industrialiseret og tungt eksporterhverv som dansk mejeribrug formår at bibeholde en over 100 år gammel traditionsrig kulturbærer, som Landsmejeriudstillingen er. På trods af krisetider, optimeringer, effektiviseringer, rationaliseringer, og grafer der bare skal gå opad … formår mejerifolket at rive en eller to dage ud af kalenderen og mødes med hinanden, gå på smagsoplevelse i kollegernes mejeriprodukter, blive opdateret på den nyeste teknologi og møde den næste generation, der skal bære erhvervet videre. På Landsmejeriudstillingen møder den unge mejeristelev og mejeriingeniørstuderende mejeribruget på en helt anden måde end på skolebænken og i praktikken. De hjælper Kittelfolket med at arrangere ostene, de ser og hilser på lærere og vejledere - og på de nærmeste, de kommende og de øverste chefer. De går på opdagelse hos mejeriernes leverandører, slukker tørsten og får en gemytlig snak, for leverandørerne ved godt, at de unge er morgendagens ledere. Det er ikke længere sønnen, der følger i fares mejeribestyrerfodspor. I dag er det unge kvinder og mænd fra storbyen, der føler sig tiltrukket af det internationale mejerierhverv, og der er ikke mange brancher, der byder den næste generation så varmt velkomment som dansk mejeribrug, der oven i købet tør holde fast i en flot tradition og familiefest - Landsmejeriudstillingen. Landmejeriudstillingen har naturligvis også ændret form og indhold. For 100 år siden drejede det sig om ét produkt, smør, som de flere hundrede deltagende mejeribestyrere frembragte på deres mejerier og kastede ind i kampen om at blive kåret som Danmarks ypperste. Smør, som senere blev eksporteret til England. I dag deltager mejerierne med flere hundrede forskellige mejeriprodukter, og det betyder noget at blive kåret som Danmarksmester for mejeristen, kollegerne og mejeriet, der i langt de fleste tilfælde kæmper om hyldepladsen i det globale supermarked. Blandt de personer, Mælkeritidende gennem de seneste år har interviewet om emnet - fra Arlas øverste chef til den yngste mejerielev, er Landsmejeriudstillingen anerkendt som en vigtig kulturinstitution, der kitter mejerifaget og folket sammen og bærer viden og faglig dygtighed videre. Landsmejeriudstillingen er under stadig udvikling, og Udstillingsudvalget modtager altid gode ideer til at gøre den endnu bedre. På det seneste delegeretmøde i FMF opfordrede formanden sine lederkolleger på mejerierne til at komme med nye ideer til den kommende Landsmejeriudstilling. I dette nummer af bladet fortæller repræsentanter fra en række af branchens leverandørvirksomheder om deres forventninger til Landsmejeriudstillingen i 2011.  ■

  Indhold  Mejeriliv - til dig og din familie!

3 4

6

Fra Mejeriforskning til Anvendelse

17 Personalia

EU og fremtidens landbrug

19 Mødekalender

Redoxpotentialets betydning for ostekvaliteten

20 Mejeribrugets Årbog 2011

8 10

Hvad med den lille Landsmejeriudstilling?

12 Klub for proces­ teknologstuderende 13 Kort fortalt 18 Leverandøroversigt


Mejeriliv - til dig og din familie! Det er glædeligt for DMFs medlemmer, at de kan tegne en forsikring i Mejeriliv, understreger mejeriingeniørernes formand Martin Holst Petersen.

Mejeriliv er navnet på den nye ulykkesforsikring, der kan tegnes af medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

  Af Gada Omar, erhvervspraktikant

Mejeriliv - hvad er det? Mejeriliv er blevet til i forbindelse med, at Dansk Mejeristforenings gensidige Ulykkesforsikring nedlægges ved årsskiftet 2010/2011. Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening besluttede i samarbejde, at der måtte findes et godt alternativ: ”Det er vigtigt for os at kunne tilbyde vores medlemmer en sådan service, hvor man har så unikke fordele som bl.a. det at kunne samle hele familiens ulykkesforsikringer ét sted. Derudover kan man være forsikret resten af livet, hvis bare man melder sig ind, inden det nye år.” Det påpeger formanden for Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Søren Jensen og fortsætter: ”Jeg håber, at alle vores medlemmer vil tage sig tid til at overveje denne fleksible og konkurrencedygtige mulighed og diskutere den med deres familier, som optages på lige vilkår. Det er jo nemt og overskueligt.” Formanden for Dansk Mejeriingeniør Forening, Martin Holst Petersen er helt enig med Søren Jensen og tilføjer: ”Vi har tænkt os rigtig godt om på vegne af vores medlemmer. Det skulle ikke bare være en overtagelse af den eksisterende forsikring for at overleve!”

Indmeld dig inden årsskiftet! Som medlem af Dansk Mejeriingeniør Forening eller Foreningen af me-

NR. 24

jeriledere og funktionærer, kan du nemlig invitere dine nærmeste familiemedlemmer med i Mejeriliv. På denne måde kan du samle hele din families ulykkesforsikringer ét sted til en konkurrencedygtig pris og med den dækning, du ønsker. Som noget helt enestående vil du, hvis du melder sig ind senest 31. december 2010, være forsikret så længe du lever - eller så længe du ønsker det.

Hvilke forsikringer kan der tegnes? Mejerilivs forsikringstilbud omfatter ulykkes- og tandskadeforsikring. Herudover arbejdes der på, at der kan tilbydes flere forskellige private forsikringer på længere sigt. ”Det er vores ambition at kunne tilføje diverse forsikringsgrene til dette tilbud, hvor vi til stadighed vil være én gruppe”, siger Søren Jensen og understreger: ”Hvis skaden skulle ske for nogen en dag, vil denne forsikring gøre den nye situation lettere, rent økonomisk”.

”Vi har ofte fået forespørgsler omkring forsikringer fra vores medlemmer. Det er derfor meget glædeligt for os at kunne tilbyde dette nu. Vi har arbejdet tæt sammen med Foreningen af mejeriledere og funktionærer for at imødekomme de ønsker og behov, vi i fællesskab har observeret hos vores medlemmer”, tilføjer Martin Holst Petersen.

Én gruppe - stadig konkurrencedygtighed Foreningerne har via en forsikringsmægler fra De Frie Forsikringsmæglere indgået en aftale med OPTIMA Forsikringsagentur, som skal administrere Mejeriliv. Heri indgår således en løbende overvågning af markedet og forhandling af aftalen. Forsikringsmægleren, Claus Rasthøj har på ingen måde økonomisk interesse for et bestemt forsikringsselskab, og derfor vil hans arbejde udelukkende være til fordel for Mejeriliv. På nuværende tidspunkt har OPTIMA Forsikringsagentur placeret Mejerilivs ulykkesforsikring hos Gouda. ”Som Lars Schmidt altid siger, så er den bedste forsikring jo den forsikring, man aldrig får brug for”, slutter Søren Jensen.  ■

Det er vigtigt for FMF at kunne tilbyde medlemmerne det nye Mejeriliv, hvor hele familiens ulykkesforsikringer kan samles ét sted, påpeger foreningens formand Søren Jensen.

MÆLKERITIDENDE 2010

3


Efter en veloverstået og velbesøgt Landsmejeriudstilling/SDC og FoodPharmaTech messe i november er LMU-udvalget gået i gang med at planlægge den ”lille Landsmejeriudstilling”, der skal afholdes i MCH Herning den 8.-9. november 2011. Oven på et lidt skuffende besøgstal i 2009 overvejer LMU-udvalget, hvad der kan gøres bedre næste år. Opbakningen i faget og blandt leverandørvirksomhederne er stor, og her giver nogle af dem ideer til at forbedre messen og øge besøgstallet.

Hvad med den lille Landsmejeriudstilling? Hvert andet år, men … Redaktionen har talt med flere personer fra store og små trofaste leverandører og udstillere på den årlige mejerimesse. Hvilke forventninger har de forud for den næste ”lille Landsmejeriudstilling”? Tetra Pak, marketingdirektør Frederik Wellendorph: Vores topledelse har de seneste gange spurgt, om vi finder den Lille LMU nødvendig? Vores svar lyder: Hvis Tetra Pak ikke var med, ville det være en katastrofe. SPX, marketingdirektør Irene Constantin: Hellere en større samlet teknologi- og mejerimesse hvert andet år! Men hvis den lille Landsmejeriudstilling bliver holdt i 2011,

DSS’ adm. direktør Niels Osterland: Vi er altid med på mejerimessen, men vi kunne godt tænke os en lidt mere ”intim”/”hyggelig” lille LMU med mindre leverandørstande og flere fælles aktiviteter som fx demonstrationer.

så anbefaler vi klart vores amerikanske ejere, at SPX deltager med en lille stand. Chr. Hansen, Area Country Manager, NorthWest Europa. Kristian Elsborg: Hvis den lille messe afholdes, så kommer vi! Men jeg tror godt, at en stor mejerimesse hvert andet år kunne bære, selvom der i starten vil være stor skuffelse i branchen over sådan en beslutning. Hvis den lille LMU fortsætter, kunne den piftes op med en ekstraordinær prisuddeling i lighed med den tidligere ”Gourmetpris” og flere fællesarrangementer, bl.a. foredrag med internationalt udsyn og tilsnit fra fx en af Kraft Foods topchefer eller lignende.

Chr. Hansens marketingdirektør, Kristian Elsborg: Den Lille Landsmejeriudstilling kan godt piftes op med ”Gourmetpriser” og foredrag med internationalt udsyn.

4

MÆLKERITIDENDE 2010

Selvfølgelig skal messen holdes Flere øvrige leverandører er mere entydige i deres svar: Selvfølgelig skal den Lille Landsmejeriudstilling forsat holdes! Au2mate, adm. direktør Klaus Dam: Selvfølgelig skal den lille Landsmejeriudstilling holdes! Hvis der kun var mejerimesse hvert andet år, så ville kommunikationen mellem mejerikunder og deres leverandører svækkes alvorligt. Der er tale om gensidig inspiration til gavn for mejeribruget ved de årlige mejerimesser i Herning! Måske kunne den lille udstilling piftes lidt op med et par inspirerende foredrag eller andre indslag!

NR. 24


Mejeriforeningens formand, Jan Toft Nørgaard: Som landsdækkende arrangement og messe har Landsmejeriudstillingen uvurderlig betydning for mejerikulturen og branchesammenholdet. (Foto Arla Foods).

Elopak Danmark: I forhold til LMU/FoodPharmaTech-messen er den lille Landsmejeriudstilling virksomhedens primære messe og mødested med de danske mejerikunder. Ecolab: Hvis mejerierne afholder den lille LMU, så er Ecolab helt 100% med! Men messen skal holdes i Hal H - og ikke i Hal K med adgang via en mørk tunnel! Bila, adm. direktør Jan Bisgaard: Så længe mejerifolket arrangerer og selv bakker op om deres flotte årlige messe, så er vi med for at pleje vores kunder. Bila deltager med en lille ”kaffestand” på LMU 2011. BNY Elektronik, direktør Bent Nygaard: Efter to FoodPharmaTech messer i træk i 2007-08 sprang vi fra den lille LMU i 2009. Men BNY Elektronik deltager helt sikk ert med en lille stand i 2011! DSS, adm. direktør Niels Osterland: Vi er med på mejerimessen hvert år, uanset om den er stor eller lille. Men vi kunne godt tænke os en lidt mere ”intim” LMU med mere fokus på samvær og networking end nødvendigvis fremvisning af tonstunge rustfri stålkonstruktioner. Hvis det er muligt meget gerne krydret med flere fælles aktiviteter i form af demonstrationer eller lignende.

Medarbejderkorpsånd Landsmejeriudstillingen er for alle i mejeribruget: Mejeridirektører og -chefer, mellemledere, mejerister, operatører, pakkeriansatte, ja alle medarbejdere på mejerierne besøger gerne Landsmejeriudstillingen. Det betyder noget for korpsånden at være en del af fællesskabet. Fødevareforbundet NNF, formand Poul Erik Faarkrog: Rigtig mange af vores tillidsrepræsentanter og medlemmer i det hele taget er begejstrede for at besøge mejerimessen. Det betyder noget, at mejerierne stiller busser til rådighed, så medarbejderne nemt kan deltage og på messen se deres egne mejeriprodukter udstillet og i kappestrid med kollegernes. Pakkerioperatøren og kassevaskeren er akkurat lige så stolte som mejerichefen, hvis deres mejeri vinder Danmarksmesterskabet. Det har stor værdi for alle mejeriernes ansatte at være en del af fællesskabet, og deltagelsen på et stort og festligt arrangement

Au2mates adm. direktør Klaus Dam: Hvis der kun var mejerimesse hvert andet år, så ville kommunikationen mellem mejerikunder og deres leverandører svækkes alvorligt. Der er tale om gensidig inspiration til gavn for hele mejeriindustrien.

NR. 24

som Landsmejerudstillingen styrker korpsånden. Danske Mejeristers Fagforening, formand Lars Gram: Landsmejeriudstillingen er alfa og omega for vores forening og medlemmerne. Mejeristerne sætter meget stor pris på, at deres mejerier arrangerer fælles bustur til messen. Her bliver de udfordret fagligt og møder kolleger og gamle kammerater fra Kold tiden. Vores tilstedeværelse betyder, at vi fra fagforeningens side kan networke og snakke mere uformelt med mejeriernes ledere. Det har helt uvurderlig betydning for den måde, vi til dagligt løser fælles udfordringer og problemstillinger på mejerierne. De seneste år har Danske Mejeristers Fagforening og NNF deltaget sammen med PensionDanmark på LMU. Begge fagforeninger melder klar til Landsmejeriudstilling i 2011!

Mejeriforeningen bakker op Hvilken holdning har Mejeriforeningen, mejeriernes brancheorganisation til den Lille LMU? Det har vi spurgt formanden for alle de danske mejerier, Jan Toft Nørgaard om: Vi bakker op om Udstillingsudvalgets arbejde og indstilling til, hvordan vi skal afholde Landsmejeriudstilling i de år, hvor vi ikke er sammen med FoodPharmaTech. Der er ingen tvivl om, at LMU som landsdækkende arrangement og messe har en uvurderlig betydning for sammenholdet i branchen og for mejerikulturen. Men der skal fornyelse til for at bevare volumen. Mere PR, måske forbrugeradgang, deltagelse af gourmetkokke, nye former for præmier, priser… Det er blot ideer, jeg vil ikke blande mig i Udvalgets planlægning, understreger Jan Toft Nørgaard. AMT

Danske Mejeristers Fagforenings tilstedeværelse og uformelle møder med mejeriernes ledere på LMU har uvurderlig betydning for løsning af fælles udfordringer i dagligdagen på virksomhederne, udtaler mejeristernes formand Lars Gram.

MÆLKERITIDENDE 2010

5


IFORSKNING FRA MEJER TIL E E V AN NDELS 11 ingens Dag 20 Mejeriforskn

T AF ARRANGERE ond ForskningsF r Mejeribrugets og funk tionære af mejeriledere e Selskab Foreningen nisk ritek Danmarks Meje eniør Forening Dansk Mejeriing er evar Fød & Landbrug

Fra Mejeriforskning til Anvendelse Den 17. marts 2011 afholdes Mejeriforskningens Dag for første gang. Mejeriforskningens Dag er en mejerifaglig konference, som er blevet til i samarbejde på tværs af mejeribranchens organisationer og foreninger. Konferencen præsenterer den nyeste forskning på mejeriområdet og indbyder til dialog mellem deltagere og forskere. Titlen for dagen er: ”Fra Mejeriforskning til Anvendelse”.

  Af Anne-Sofi Christiansen

Hvorfor Mejeriforskningens Dag? De senere år har mejeribruget ikke haft et egentligt forum for præsentation af forskningsresultater og nye landvindinger på det mejerifaglige og mejerividenskabelige område. Mejeribrugets Forårsseminar findes ikke længere, og tiden hvor Statens Mejeriforsøg omsatte forskningsresultater til anvendelsesorienterede metoder er for længst forbi. Som følge heraf har der i brede kredse været interesse for, at ”noget” måtte gøres, så de mange forskningsprojekter, som Mejeribrugets ForskningsFond løbende støtter, kan blive præsenteret, og resultaterne kan komme branchen til gavn.

at bringe viden om forskningsresultater og igangværende projekter ud til mejeribrugets medarbejdere og primære leverandører. Vi gør det i en spændende form, hvor der er en god kombination af formidling og direkte kontakt og dialog med forskerne. Endvidere fremmer dagen den mejerifaglige udvikling og styrker dermed erhvervet.”

Hvem står bag? Initiativtagerne til konferencen skal findes i mejeribrugets organisationer. Mejeribrugets ForskningsFond, Danmarks Mejeritekniske Selskab,

Målgruppe og forventninger?

Fra mejeriforskning til anvendelse For således igen at få sat fokus på den brancherelevante forskning er der derfor taget initiativ til afholdelse af Mejeriforskningens Dag 2011: FRA MEJERIFORSKNING TIL ANVENDELSE. Formanden for Mejeribrugets ForskningsFond Hans Henrik Lund, som også er direktør i Arla Foods, er meget glad for, at det er lykkedes at stable konferencen på benene, og han siger: ”Med Mejeriforskningens Dag skaber vi en enestående mulighed for

6

MÆLKERITIDENDE 2010

Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening står i fællesskab bag konference, som også er funderet i Landbrug & Fødevarer, hvor Mejeribrugets ForskningsFond har til huse. Arbejdsgruppen bag konferencen består af repræsentanter fra de nævnte organisationer, fra Arla Foods samt fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Via den brede fundering af konferencen er forventningen, at opbakningen fra branchen vil være optimal.

Forskerdating Mød forskerne fra formiddagens indlæg og kom et spadestik dybere. Forsker-dating foregår i mindre grupper, hvor forskerne giver et kort oplæg og deltagerne får mulighed for at debattere, stille spørgsmål og i det hele taget komme bredt omkring emnerne ud fra egne erfaringer og udfordringer.

Arrangørerne håber at se rigtig mange deltagere, og målgruppen er ledere, specialister og nøglepersoner fra mejerierne, fra forsknings- og innovationsafdelinger, leverandørvirksomheder, universiteter og de offentlige bevillingsgivere, ligesom kollegaer fra de nordiske lande skal være velkomne. Konferencesproget vil være dansk. Formand for Mejeribrugets ForskningsFond Hans Henrik Lund udtaler om sine forventninger til dagen: ”Jeg er sikker på, at deltagerne får et godt og relevant udbytte af dagen, og at der bliver rig mulighed for at hente ny viden og inspiration med hjem.”

NR. 24


Konferencen Mejeriforskningens Dag 2011 afholdes torsdag den 17/3 2011 på Hotel Legoland i Billund. Konferencen er opbygget omkring plenumindlæg samt 3 parallelsessioner med overskrifterne Teknologi, Mikrobiologi samt Sundhed & Ernæring. Professor Arne Astrup fra Institut for Humanernæring ved KU-Life holder sidst på dagen et indlæg under overskriften ”Facts og myter om mejeriprodukter og ernæring”. Dette indlæg vil bibringe deltagerne en mere faktabaseret information om mejeriprodukters ernæringsmæssige status. Indlægget har til formål at belyse, hvilke af de mange teorier, som vi jævnligt støder på i forskellige sammenhænge, der er evidente og baseret på videnskabelig forskning, og hvilke som i højere grad er udokumenterede myter. Det overordnede program for konferencen fremgår her i artiklen. Det fulde program kan ses på www.maelkeritidende.dk, og dette vil desuden blive bragt i Mælkeritidende først i 2011.

Tilmelding Prisen for at deltage er kr. 1.995 (ph.d.-studerende kr. 995 og studerende på kandidatniveau deltager gratis). Tilmelding samt online be-

NR. 24

På billedets ses fem af arbejdsgruppens otte medlemmer. Fra venstre Niels Kristian Sørensen, Arla Foods, MFFs formand Hans Henrik Lund, Arla Foods, Henrik Kæmpe, Arla Rødkærsbro, Pia M. Nissen, MFF og sekretariatsleder Anne-Sofi Christiansen. Gruppens øvrige tre medlemmer er Grith Mortensen, Aarhus Universitet, Ylva Ardö, KU Life og Henrik Casper Wegener, DTU.

Program 09:00-09:30: Registrering 09:30-09:35: Velkomst v/ formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond 09:35-10:00: Mejeriforskningens betydning for erhvervet i et historisk perspektiv V/ adjungeret professor Børge K. Mortensen 10:00-10:20: Pause 10:20-12:10: Parallelsessioner: Teknologi, Mikrobiologi samt Sundhed & Ernæring 12:10-13:10: Frokost 13:10-13:35: Forskerdating del I 13:35-13:45: Lokaleskift 13:45-14:10: Forskerdating del II 14:10-14.30: Kaffepause 14:30-15:30: Facts og myter om mejeriprodukter og ernæring V/ professor Arne V. Astrup, Institut for Human Ernæring 15:30-15:55: Forskningens perspektiver fremadrettet V/ styregruppeformand Henrik J. Andersen, Mejeribrugets ForskningsFond. 15:55-16:00: Farvel og tak V/ formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond

taling foretages via www.maelkeritidende.dk (selve tilmeldingen og betaling sker i webshoppen Dairybooks, som du linkes til fra www.maelkeritidende.dk). Hvis betaling med kreditkort ikke er mulig kan tilmelding ske

ved henvendelse til: Dansk Mejeriingeniør Forening, dmf@maelkeritidende.dk, tlf.: 66 12 40 25.  ■ På gensyn den 17/3 2011 kl. 09.00 i Billund!

MÆLKERITIDENDE 2010

7


Scrap the CAP?

EU og fremtidens landbrug Den 17. november fremlagde EU-kommissionen sit reformforslag til EU’s landbrugspolitik (CAP) for årene 20142020. Der er ikke lagt op til aftrapning af det nuværende budget på 43 mia. euro årligt men til en omfordeling med øget støtte til landbrug i Østeuropa samt til landmænd, der producerer mere grønt. I 2013 skal Kommissionen være færdig med de konkrete forslag til CAP 2014-2020, og frem til da arbejder erhvervets aktører i alle EU-landene på at få indflydelse på de økonomiske rammer. Et af de seneste danske møder blev afholdt sidst i oktober af Europa-Huset og Landbrug & Fødevarer.

Søjle 1 & 2 EU’s årlige udgift til landbrugsstøtte er på ca. 43 mia. euro, som tildeles EU’s landmænd efter to ordninger: Søjle 1: ”Enkeltbetalingsordningen” (tidligere kaldet hektarstøtteordningen) sikrer landbrugene en stabil indkomst. Denne udgør pt. 7580% af landbrugsbudgettet. Søjle 2: ”Landdistriktspolitikken” skal medvirke til erhvervsudvikling af det traditionelle landbrug. Denne ordning udgør pt. de resterende ca. 20% af EU’s landbrugsbudget.

8

MÆLKERITIDENDE 2010

Blandt hovedtalerne på oktoberkonferencen var Lars Hoelgaard, vicegeneraldirektør i EU-Kommissionen og Michael Brockenhuus-Schack, formand for Landbrug og Fødevarer. Danmark er fortaler for en total afskaffelse af den økonomiske støtte til EU’s landbrug senest i år 2025. Denne holdning er Sverige og UK delvist enige i, mens resten af EU-landene er imod. - Hvis landbrugsstøtten (CAP) blev afskaffet, ville vi få amerikanske tilstande med kæmpebrug, store marker - og ingen bønder! Hvis CAP’en afskaffes, vil europæiske landdistrikter som fx det nordlige Norden blive affolket, og vi får i stedet en koncentration af kæmpelandbrug, der kan skabe store miljøproblemer. Det synspunkt havde Lars Hoelgaard, som er fortaler for en omlægning af landbrugsstøtten, så den fordeles med henblik på øget udvikling i regioner og af nye landbrugsprodukter.

Verdens tredjestørste fødevareklynge Danmark har verdens 3. største fødevareklynge med et landbrug og fødevare/agroindustrier, der tegner sig for 20% af den danske eksport og mere end 10% af den private beskæftigelse. Også teknologi- og videnstunge vækstbrancher er afhængige af landbruget, herunder grøn energi og biotek. Sektoren er med til at sikre geografisk og social balance med regional udvikling og arbejdspladser i UdkantsDanmark. Det understregede Michael Brockenhuus-Schack, formand for L&F i sit indlæg. L&F ønsker en fremtidsorienteret landbrugspolitik med styrkelse af konkurrenceevnen, innovation, regelforenkling samt øget fokus på offentlige goder/præmiering af landmandens hensyn til det omgivende miljø, grundvand, dyrevelfærd og sundhed mv.

NR. 24


CAP: Common Agricultural Policy Det primære formål med CAP (”den fælles landbrugspolitik”) er at give landmændene en rimelig levestandard og forbrugerne kvalitetsfødevarer til rimelige priser. Der skal være ”krydsoverensstemmelse” mellem tilskuddet til landmanden og hans indsats for at bevare landdistrikternes natur- og kulturværdier. (Foto Colourbox).

Kommissionens reformforslag

Tidsplan op til CAP 2014-20 Ungarn formandskab 1/2011: • Høringer af EU-kommissionens udspil fra den 17. november. Polen formandskab: 2/2011: • EU-Kommissionens konkrete lovforslag til CAP 2014-2020. Danmark formandskab: 1/2012: • Politisk kompromis mellem EU’s landbrugsministre og EuropaParlamentet. Cypern formandskab: 2/2012: • Fortsatte kompromisforhandlinger. Irland formandskab: 1/2013. • Nationale diskussioner om vilkår og konsekvenser for hvert enkelt EU-land. Litauen formandskab: • 2/2013: CAP 2014-20 udmøntes.

Med EU-Kommissionens nye forslag skal landbrugsstøtten fortsat være på niveau med 2010, dvs. 43 mia. euro, der skal fordeles mere ligeligt mellem nye og gamle medlemsstater. En sådan prioritering kommer særligt til at gå ud over de vestlige medlemsstater, mens de østeuropæiske landbrug gradvist skal have mere støtte. Reformforslaget har også en grøn vinkel, hvor en del af den fremtidige støtte gøres betinget af de enkelte landmænds indsats for at løse samfundsmæssige udfordringer i forhold til miljø og omgivende natur. Endelig foreslår Kommissionen, at der sættes loft over, hvor meget støtte den enkelte landmand kan modtage.  ■ AMT

Stillingsannoncer i Mælkeritidende og på Jobzonen.dk Annoncer dine ledige stillinger i Mælkeritidende og få en annonce på Jobzonen.dk - til favorabel pris! Fagblad for ledere Mælkeritidende er som fagblad for ledere, specialister og medarbejdere i mejeriindustrien og i beslægtede virksomheder, den oplagte portal til profilering af branchens stillingsannoncer. Mælkeritidende udkommer hyppigt - nemlig hver 14. dag, og stillingsannoncerne lægges desuden på maelkeritidende.dk.

NR. 24

Profilering For at annoncørerne i større udstrækning kan få gavn af Mælkeritidende som samarbejdspartner, tilbydes nu i tillæg til den trykte annonce i Mælkeritidende en annonce på www.jobzonen.dk til blot 3.200 kr. Prisen indbefatter 28 dages profilering på Jobzonen. dk, elektronisk link til virksomhedens egen hjemmeside/mail, logo, mails til potentielle ansøgere og adgang til CV’er i Jobzonens database. Kontakt os på telefon 66 12 40 25, hvis du vil i Mælkeritidende og på Jobzonen.dk - på favorable vilkår!

MÆLKERITIDENDE 2010

9


Redoxpotentialets betydning for ostekvaliteten Viden om redoxpotentialet kan anvendes til at optimere ostningsprocessen og dermed forbedre konkurrenceevnen.

Af Ph.d. studerende Birgit Brøsted Werner1, Postdoc Klaus Gori1, forskningsleder Grith Mortensen2 og Professor Lene Jespersen1. Institut for Fødevarevidenskab, Fødevaremikrobiologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, (KU-LIFE) 2Institut for Fødevarekvalitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet,(AU-DJF) højskolen, Aarhus Universitet

1

Resumé Mejeriforsøg har antydet, at iltfri mælk giver bedre ostekvalitet. Redoxpotentialet, som bl.a. bliver påvirket af iltindholdet, har betydning for mikroorganismers vækst og aktivitet. Men der mangler en dybere forståelse for baggrunden, før styring af redoxpotentialet kan anvendes til procesoptimering i mejeriindustrien. Et nyt forskningsprojekt med deltagelse fra mejerier, kulturproducenter og universiteter skal undersøge, hvilken indflydelse redoxpotentialet har på syrningsaktivitet og ostekvalitet. Både betydningen af den teknologiske behandling af mælken og den mikrobielle udvikling klarlægges. Resultaterne vil kunne anvendes til optimering af syrnings- og modningstid, hvilket betyder øget fødevaresikkerhed, standardiseret produktionstid, reducerede produktionsomkostninger og endelig bedre og mere ensartet ostekvalitet.

tid ved produktion af øl og vin, så har det endnu ikke været muligt for mejeriindustrien at anvende styring af redoxpotentialet under syrning af mælk og modning af ost. Dette skyldes hovedsageligt, at der mangler videnskabeligt dokumenterede erfaringer på området. Et udbredt ønske i mejeriindustrien om at opnå en dybere forståelse af dette emne har ledt til et forskningsprojekt med et unikt samarbejde på tværs af mejeriverdenen indenfor råvarekvalitet og mikrobiologi. Der er tale om et brancheprojekt i samarbejde mellem Mejeribrugets ForskningsFond, Institut for Fødevarevidenskab ved Det Biovidenskabelige Fakultet - Københavns Universitet (KU-LIFE), In-

stitut for Fødevarekvalitet ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet (AU-DJF) samt Arla Foods amba repræsenteret ved Arla Foods Innovationscenter Brabrand, Thise Mejeri og Chr. Hansen A/S. Projektet, der er delt ind i fire arbejdspakker (figur 1), har et budget på ca. 7,9 mio. kr.

Kulturerne påvirker og påvirkes Formålet med den mikrobiologiske del af projektet er i første omgang at indsamle og karakterisere både enkelt- og blandingskulturer af mælkesyrebakterier, der er relateret til produktion af oste. Som udgangspunkt vil fokus ligge på ost af Danbo-typen.

Unikt samarbejde For nylig har forsøg i mejeriskala antydet, at anvendelse af iltfri mælk giver bedre og mere ensartet syrning og dermed bedre ostekvalitet. Redoxpotentialet, som i høj grad bestemmes af iltindholdet, har betydning for mikroorganismers vækst og aktivitet. Selvom om dette er kendt og anvendes i forbindelse med optimering af aromadannelse og fermenterings-

10

MÆLKERITIDENDE 2010

Figur 1: Deltagere og hovedansvarlig (understreget) på de arbejdspakker der indgår i projektet.

NR. 24


Projektformål Redoxpotentialet ændres undervejs i osteproduktionen, hvilket har betydning for ostningsprocessen. Viden om redoxpotentialet kan derfor bruges til at optimere processen, ostekvaliteten og produktionstiden. Dermed forventes det, at produktionsomkostningerne kan minimeres og konkurrenceevnen forbedres.

Figur 2: Flow-diagram over redoxpotentialets ændringer gennem osteproduktionen.

Karakterisering af disse kulturer indeholder en undersøgelse af deres evne til at reducere redoxpotentialet i mælk, samt hvordan mælkens redoxpotentiale påvirker kulturernes syrningsaktivitet og vækst. Det er kendt, at der er forskel på bakteriearternes evne til at reducere redoxpotentialet, men der ønskes en dybere viden omkring, hvori forskellen består, og hvilke gener, der er involverede. Både kulturer med god og dårlig reduceringsevne vil blive udvalgt til undersøgelse af, hvordan den mikrobielle udvikling under syrning af mælk og ostefremstilling bliver påvirket af redoxpotentialet. Syrningsaktiviteten og væksten vil blive bestemt, og molekylærbiologiske metoder anvendes til at undersøge hvilke arter, der dominerer til forskellige tidspunkter afhængigt af det initielle redoxpotentiale. Derudover er formålet at identificere gener og enzymer, der er relaterede til reduktion af redoxpotentialet og/eller bliver påvirket af dette. Denne viden kan anvendes til at bestemme både hvilke mælkesyrebakterier, der har optimal vækst og aktivitet ved mælks redoxpotentiale og hvilket redoxpotentiale, der resulterer i en optimal syrning og modning af osten.

Faktorer på mejeriet Formålet med den mere teknologiske del af projektet er at undersøge,

NR. 24

hvordan mælkens sammensætning og kvalitet påvirker redoxpotentialet, og hvordan processering (fx varmebehandling, pumpning, opbevaringsforhold) influerer på redoxpotentialet i mælkeråvaren, og hvordan det påvirker selve ostningsprocessen og kvaliteten af de færdige produkter. Mælkens redoxpotentiale ændrer sig, som det fremgår af figur 2, fra at være 0 mV i yveret til meget hurtigt at antage positive værdier under den første del af produktionskæden. Under selve modningen ses derimod negative værdier. Disse ændringer i redoxpotentiale skyldes et samspil mellem mælkeråvarens oprindelige sammensætning (bl.a. indhold af askorbinsyre, riboflavin, overgangsmetaller og fedtindhold), dens processering og naturligvis de benyttede mikrobielle kulturer. Udenlandske studier har vist, at redoxpotentialet ændres gennem året, men det er endnu uklart, hvordan fodring, terroir og korace spiller ind. Det vil vi forsøge at kortlægge. I projektet følges mælkestrømmen fra landmanden til ostelageret, og redoxpotentialet og effekten på kvaliteten af den endelige ost kortlægges gennem produktionskæden. Vi vil særligt kigge på effekter af malkesystemer, pumpning, rørføring, køling og varmebehandling, da disse forhold forventes at have stor betydning for redoxpotentialet - primært pga. ilttilblanding.

Projekter under Mejeribrugets ForskningsFond Titel: Optimering af ostekvalitet ved styring af mælks redoxpotentiale Finansiering: Mejeribrugets ForskningsFond, Innovationsloven, Arla Foods amba, Thise Mejeri, Chr. Hansen A/S, Aarhus Universitet, Københavns Universitet Projektleder: Professor Lene Jespersen, Institut for Fødevarevidenskab, KU-LIFE Deltagere: Arla Foods, Thise Mejeri, Chr. Hansen A/S, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet - Aarhus Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet - Københavns Universitet Projektperiode: 1. maj 2010 - 30. april 2013 Formål: At forstå hvordan styring af redoxpotentialet kan være med til at sikre en optimeret aroma, kvalitet og ensartethed af ost.

Redoxpotentialet (Eh) - Hvad er det? Definition: Et biologisk/kemisk systems evne til at reducere (optage elektroner) eller oxidere (afgive elektroner). Niveauet angives i mV (oxideret = positiv værdi, reduceret = negativ værdi) Er bestemmende for miljøet på linje med pH, saltkoncentration, temperatur mm. Er afhængig af iltindholdet, pH og temperaturen.

Under ostemodning ses som nævnt et fald i redoxpotentiale, der primært tilskrives proteolyse og lipolyse, uden at dette dog er undersøgt i detaljer. Vi ved desuden, at redoxpotentialet har indflydelse på de dannede smagskomponenter. Eksempelvis danner L. lactis spp. aldehyder og svovlforbindelser ved positivt redoxpotentiale (oxidative betingelser) og organiske syrer ved negativt redoxpotentiale (reducerende betingelser). Disse ændringer bliver fulgt vha. kemiske og sensoriske målemetoder.

Hvad kan det bruges til? Vi forventer i sidste ende at kunne opstille ostningsforsøg, der kan klarlægge, hvordan kvaliteten af den færdige ost påvirkes af redoxpotentialet. Dette inkluderer undersøgelse af mikrobiel udvikling, enzymaktivitet og

MÆLKERITIDENDE 2010

11


aromadannelse i oste fremstillet af kombinationer af mælk med forskelligt redoxpotentiale og kulturer med forskellig evne til at reducere. Projektet forventes at resultere i viden om, hvorledes syrningskulturer og produktionsbetingelser afhænger af og har betydning for redoxpotentialet i mælk. Det giver mejeriindustrien mulighed for at udvikle nyt ud-

styr og produktionsprocesser, der kan give det optimale redoxpotentiale i mælken. Kulturproducenterne vil ligeledes få muligheden for at udvikle og udvælge starterkulturer, der er tilpasset redoxforholdene i mælk og/eller selv har evne til at reducere redoxpotentialet. Disse forbedringer optimerer syrningen og modningen og resulterer dermed i mindsket

produktionstid og reducerede produktionsomkostninger. Styring af redoxpotentialet påvirker også aromadannelsen og kan muligvis lede til udvikling af nye produkter. Den formindskede produktionstid vil sammen med eventuelle nye produkter give mejerierne og kulturproducenterne en konkurrencefordel og dermed økonomisk gevinst.  ■

Klub for procesteknologstuderende Onsdag den 17. november havde Foreningen af mejeri­ ledere og funktionærer samt FTF-A inviteret alle proces­ teknologstuderende på Kold College til gå-hjem møde. Informationer til de studerende Baggrunden for at FMF og FTF-A gerne ville mødes med de studerende, var dels ønsket om at informere om de to foreninger/organisationers arbejde, om dagpengemuligheder i forbindelse med uddannelsens afslutning og sidst men ikke mindst at drøfte mulighederne og ønsket om at etablere en klub for de procesteknologstuderende på Kold College. Fra FMF deltog formand Søren Jensen, Villy Skovbjerg fra kreds 5 og AnneSofi Christiansen fra sekretariatet. Fra FTF-A deltog Tina Aistrup og Sanne Bjørner. Mette Vojer Kern fra Kold College var desuden behjælpelig med de praktiske rammer omkring arrangementet.

En ny fagklub FMF præsenterede oplægget til klubben, som er tænkt til at have sit fundament i FMF støttet af FTF-A og være tilknyttet Fynskredsen. Sammen med de studerende vil der et par gange i løbet af året blive inviteret til arrangementer eller infomøder, som kan være relevante for de studerende. Derudover byder klubben på nogle fordele, som de studerende kan benytte sig af, hvis de er medlemmer. Eftermiddagen - den 17/11 - forløb med et par timers orientering og debat, og udkommet blev, at en gruppe studerende meldte sig ind i klubben, som derved bliver en realitet. Der blev valgt repræsentanter til klubrådet: Lars Gert Sørensen og Nick Brandt Christensen, som går på hhv.

Der blev lyttet til orientering fra både FMF og FTF-A.

12

MÆLKERITIDENDE 2010

1. og 3. semester på procesteknologuddannelsen. Efterfølgende blev der budt på en let buffet og muligheden for yderligere snak ved bordene.

Hvad skal klubben hedde? Næste skridt vil nu være at få klubben navngivet, og her går vi ud med en lille konkurrence, hvor FTF-A har sponsoreret præmien, som er et gavekort på 250 kr. Alle kan bidrage med forslag som indsendes til ac@maelkeritidende.dk senest den 10/12. I løbet af december vil klubrådet holde sit første møde, og her vil en række formaliteter skulle bringes på plads, ligesom klubben vil få sit navn. Klubrådet består som nævnt af to studerende samt repræsentanter for kreds 5, FTF-A og sekretariatet.  ■

Spørgelysten var stor vedr. dagpengemuligheder efter endt uddannelse

NR. 24


Kort fortalt  Arla forhøjer mælkeprisen - igen Arla har besluttet at hæve prisen til andelshaverne med 10 øre pr. kg mælk med tilbagevirkende kraft fra 1. november 2010. Dermed er Arlanoteringen 280,5 øre/kg for konventionel mælk og 338,4 øre/kg for den økologiske. Det er femte gang i år, Arla hæver leverandørpriserne, som dermed i alt er steget med 47,5 øre i 2010.   Den aktuelle prisstigning er stærkt knyttet til forventningerne til Arlas årsresultat for 2010. - Nu er vi så tæt på afslutningen af 2010, at vi mener, vi kan nå de 1,2 mia. kr. og samtidig udbetale ekstra penge over mælkeprisen, udtaler Arla Foods’ adm. direktør Peder Tuborgh.   Selvom situation lige nu er positiv, så vurderer Arlas topchef, at udviklingen i 2011 kan blive mere usikker med flere udsving, hvorfor mejerikoncernen må reagere hurtigt i både op- og nedadgående retning. (Foto: Arla Foods).

Australsk vrede over Lurpak Det australske flyselskab Quantas serverer Lurpak smør til de rejsende. Det er de australske landmænd blevet så vrede over, at sagen nu er kommet helt til tops, men Australiens landbrugsminister oplyser over for medier, landmænd og mejerier, at Quantas er i sin gode ret til at vurdere, hvem der er den bedste leverandør. Han opfordrer dog de australske virksomheder til at efterspørge australske produkter alle steder, hvor det er muligt. Hos Qantas lyder det, at flyselskabet serverer det danske smør for at holde omkostningerne nede og dermed undgå at afskedige personale. (Foto: Arla Foods).

Klimahensyn i Madpyramiden Siden 1976 har danskerne kunnet spise efter Mad­py­ra­mi­ dens kostråd. Men ifølge FDB, som står bag Madpyramiden, skal den­ne nu have et kritisk eftersyn. Blandt andet skal den nyeste viden inden for ernæring være en del af pyramiden. I Madpyramidens anbefalinger skal der desuden indarbejdes et klimahensyn ved madvalg, oplyser ansvarlig for sundhedsområdet hos FDB, Joan Preisler til foodculture.dk. FDB har sat et større udredningsarbejde i gang, som laves af Viffos (Nationalt videnscenter for fødevarer og sundhed) med hjælp fra bl.a. DTU og KU Life. Den reviderede Madpyramide præsenteres i Coops butikker i april 2011. (Illustration fra fdb.dk).

NR. 24

Lurpak slår Carlsberg og Anthon Lurpak forhandles i mange lande verden over, og det er danskerne stolte af. Ifølge en ny undersøgelse lavet for Arla af analysebureauet Userneeds topper Lurpak listen over de fødevaremærker, som vi synes, Danmark kan være mest stolt af at eksportere. På en tæt 2. plads kommer Carlsberg, mens Anthon Berg indtager 3. pladsen. (Foto: Arla Foods).

Ny Milko aftale med Coop Milko har indgået en aftale med Coop om levering af mælk til 113 butikker i området Mälardal. Mælken skal dog ikke sælges under Milko-navnet men under det svenske økomærke Änglamark. Det er helt i orden med Milko, som er meget mere tilfredse med overhovedet at komme ind i regionen, da Mälardal ikke hører til Milkos traditionelle afsætningsområde. Milko skal levere mælken fra sit anlæg i Grådö.

Milko og Arla til forhandling Det svenske mejeriselskab Milkos anlæg i Sundsvall er som bekendt lukningstruet, og Arla har meldt sin interesse for at købe og drive mejeriet, hvilket har vækket vrede hos Milko. Nu indbyder Sundsvalls Kommunalråd de to parter til et mæglingsmøde for at finde en løsning - ikke mindst af hensyn til mejeriets mange medarbejdere.

Vil du være vores nye

salgsingeniør? Besøg vores hjemmeside og læs mere om jobbet!

www.scanding.dk

MÆLKERITIDENDE 2010

13


Kort fortalt  Elevpræmier forhøjes Folketinget har vedtaget en ændring af AER-loven, så virksomhederne belønnes med op til 70.000 kr. for at indgå uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelserne. Der er etableret en overgangsordning til den nye præmie- og bonusordning.

Risalamande fra yderste klitrække

Hirtshals Mejeri er gået sammen med Restaurant Villa Vest om at skabe årets bedste risalamande til danskerne. Restauranten ligger i ste høj aminopeptidase- aktivitet og afhængig af tilsat stamme. Projek seks stammer. Så en del af de aromaLønstrup i Nordjylland, helt ude på den yderste klit, hvor den samme specificitet mod en lang tet blev afsluttet med et ostnings tiske aminosyrer bliver sandsynligvis havet råder. Villa Vest drives af kokkene række substrater. i fuldMøller-Kjær skala på Thise Mejeri, h omdannet til de mere aroma-neutrale søgKim oghydroxysyrer. Michael Pedersen, og de har sammen med MeDanbo Hirtshals 45+ oste blev tilsat en af s jeri skabt en ny version af årets juledessert - med semitør- totalindho Aminosyrenedbrydning merne. Peptidprofiler, Gener for seks forskellige aminotL. helveticus i ost af aminosyrer smag blev påvir rede blåbær, kandiserede nødder og jerseymælk fraogHirtsVed Mejeri. at analysere 11 kommercielle ransferaser (Enzym 4 i Figur 1), som hals som forventet, men den accelerer - Jerseymælken fra Hirtshals Mejeri smager hvoraf havde L. mælk, helveti-selv om frigørelsen er de, der starter nedbrydningen af aminosyrer afoste, mere end syv traditionel den har etaflavt fedt- var lav cus som modningskultur, fandt vi, at aminosyrer til aromakomponenter, end optimalt, måske som følge af indhold, kun 0,9%. Den er mere rund, blød og fyldig i opostene med L. helveticus, uafhængigt blev fundet i fire af stammerne, mens grænset lysis. Lugt og smag fra o levelsen, og derfor giver den noget ekstra til risengrøden, af ostetype, kunne adskilles på bagto af de seks stammer manglede et af flademodningen var kraftig og do udtaler Kim Møller-Kjær. Det er udvalgte gårde i Vendsysgrund af deres peptidprofiler og amigenerne, og en af stammerne også et nerede helt i alle de modne oste. sel, der leverer jerseymælken til Arla Hirtshals Mejeri, som nosyresammensætning, men ikke andet af dem. Dette mønster passede ledes af Niels Henrik Pihl og har 15 medarbejdere. (Foto: Resumé med hensyn til indhold af flygtige med aminotransferaseaktiviteten for Arla Foods). I samarbejde med Arla Der blev fundet variationer melle komponenter. de seks stammer. De havde alle høforskellige L. helveticus stammer Foods udførtes ostningsforsøg med jest aminotransferaseaktivitet   Konkret betyder ændringen, at uddannelsesaftalermod skal egenskaber, der er vigtige for ost tre L. helveticus stammer. Det vide aromatiske aminosyrer (tyrosin, påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse for modning. Deres proteaseaktivite ste overordnet,satser at stammernes effekog tryptofan) efterfulgt millioner at give ret til præmie og fenylalanin bonus. Denne nye regel gælderaf Rynkeby f.eks. mellem stammer på aktivitet mod de forgrenede aminosy- ter på nedbrydning af kasein var beposition på de norogså for adgang til præmie/bonus efter den hidtil gældende Ny strategi skal konsolidere Rynkebysrierer langt mere kompleks måde end t rer (leucin, isoleucin og valin). Fem af grænset, og effekten var især at finde ordning, hvis uddannelsesaftalen er indgået efter 15. no- diske markeder og skabe grundlag for en fordobling af omligere antaget, mens indholdet af stammerne var aktive mod methionin i omfattende nedbrydning af mindre vember 2010. Ved udbetaling af præmie/bonus gælder føl- sætningen i hele Norden over de næste fem år. Første skridt mange peptidasegener var ens. D peptider og frigørelse af aminosyrer, og fire mod aspartat. Alle stammerne en svensk tv-kampagne, som har kostet gende: Præmie udbetales som hidtil med 6.000tilkr. om må- eri overensstemmelse udenjuicefabrikanten var der variationer i enzym med de fysiologihar således potentiale at producere en million kroner. neden i de tre prøvetidsmåneder (i alt 18.000 kr.). Bonus ske og genetiske resultater. De største for dannelse af smagskomponent blomsteragtige lugte fra de aromaNorge blev og Finland, hvor juiceforbruget er større pr.Denne ind- viden give udbetales i fire rater på hver kr. (i lugte alt 52.000 kr.)   effekter fra aminosyrer. opnået ved tilsætning af tiske13.000 og maltagtige fra de formulighed CNRZ32, blandt andet skyl- er mejeribruget aminosyrer, samt mens søge kun fem endhvilket i Danmark og Sverige, nye markeder. Der- for at væl Virksomhederne kan findegrenede flere oplysninger om bygger specifikke helveticus stammer desvil dens evne til atilysere. Oste med kan lave kållignende lugt fra methio- for satsningen Norden indebære en bedre L. udnyttelse bonus via AER’s hjemmeside. (Foto: KOLD college). modningskulturer i ost helveticushvor udviklede nin og kun fire smørduft fra asparaftilsætning anlæggetafiL.Rynkeby, produktionen er samlet, og i afhængig større mængder forgrenede tat. Endvidere fandt vi en meget høj dag dækker ca. en femtedelaldehyaf det nor-den ønskede effekt, for eksempel celeration af modning, forøget fr der, forgrenede alkoholer og svovlhydroxysyre-dehydrogenase-aktiviRettelse - fejl i figur diske juicemarked. For at øge gennemvelse af aminosyrer, kontrol af bi komponenter samt mindre mængtet (Enzym 6 i Figur 1) mod a-ketoI Mælkeritidende nr. 22 bragte vi en forskningsartikel om slagskraften på det nordiske marked hed samt smagsudvikling i forske der estere - end kontroloste. Ostene syren fra fenylalanin og lav aktivitet ”Lactobacillus helveticus imod fastea-ketosyren oste”. Desværre varfor der fejl vil Rynkeby desuden reducere antalletretninger. ■ udviklede tydelige smagsforskelle, fra leucin alle i gengivelsen af figur 1. Den korrekte figur ses her, og den vi- af brands fra elleve til to; God Morgen ser: Oversigt over reaktionsveje i nedbrydningen af kasein og Rynkeby. Det oplyser adm. direktør Figur 1. Oversigt over reaktionsveje i nedbrydningen af kasein og aminosyrer. og aminosyrer. De enzymer, som blev undersøgt i projek- i enzymer, Rynkebysom Foods, Jørgen i Dirksen tilblevet tildelt et nummer, der er refe blev undersøgt projektet, er tet, er blevet tildelt et dagbladet Børsen. Foods).betyder, at denne ikke blev fundet. til i teksten. Et kryds(Foto: over enArla reaktionsvej Stoffer, som er understreget, har indflydelse på ostens aroma. nummer, der er refereret til i teksten. Figur 2. Sammenligning af indholdet af gener i seks udvalgte L. helveticus stam Øget eksport ved brugøkologisk af en Microarray chip med samtlige 2400 gener i L. helveticus CNRZ32 Et kryds over en Vores CNRZ32 stamme var helt blå, hvilket betyder, at den har samtlige gener Fra 2008 til 2009 steg Danmarks samlede eksport af økoreaktionsvej betyder, tilfælles med den version af CNRZ32, som var trykt på chip’en. Jo mere gult des logiske varer tilmanglede en værdistammerne af i alt 743 mio. til kr.CNRZ32. De at denne ikke blev fundet. flere gener (op med til 34014% gener) i forhold De sek stammer havde 1650var gener største stigninger påtilfælles. 39% for kød og kødvarer, og derStoffer, som er næst 25% for mejeriprodukter og æg. Det viser nye tal fra understreget, Danmarks Statistik. I 2008 eksporterede Danmark økolohar indflydelse giske mejeriprodukter og æg for knap 296 mio. kr., i 2009 på ostens aroma. steg dette beløb til 370 mio. kr.   Det er især Tyskland, der har øget importen af alle typer økologiske varer fra 183 mio. kr. i 2008 til et beløb i 2009 på i alt 331 mio. kr.

14

MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 24


9270

Be a force of nature

Afdelingsleder – pakkeri Vores engagerede operatører arbejder inden for alle dele af forretningen, og de er med til at sikre, at forbrugere i hele verden kan nyde deres yndlingsprodukter. Hver dag. Døgnet rundt. For at kunne blive ved med at udvikle vores organisation har vi brug for loyale og stærke holdspillere, som sætter pris på gode kolleger og et godt arbejdsmiljø. Brug din naturkraft, og bliv en del af Arla Foods.

Stå i spidsen for 20-30 engagerede medarbejdere Du bliver afdelingsleder på Kruså Mejeri, hvor du indgår i mejeriets ledergruppe sammen med 3 andre afdelingsledere. Mejeriet producerer hvid ost til det meste af verden og beskæftiger ca. 240 medarbejdere. Vi er midt i en rivende udvikling, da vi står over for den sidste fase af en omfattende udvidelse af både produktion og pakkeri. Som afdelingsleder træder du ind i en nøglerolle i det fortsatte arbejde med at gøre et ungt mejeri til en højteknologisk succeshistorie. Med reference til pakkerichefen bliver du leder for 20-30 dygtige, engagerede medarbejdere fordelt på 3 forskellige afdelinger – saltafdelingen, specialpakkeriet og på vores HF-lager. Din opgave er bl.a. at sikre, at den daglige drift er så stabil og effektiv som mulig, og at vi opretholder et højt kvalitetsniveau på pakkeriet. Med din motiverende ledelsesstil er du med til at skabe et godt arbejdsmiljø blandt medarbejderne i afdelingerne. Herudover kommer du til at indgå i forskellige grupper, der samarbejder på tværs af afdelinger for at sikre mejeriets daglige drift og fortsatte udvikling.

Du kan se frem til en meget udfordrende stilling, som giver dig unik mulighed for at sætte dit præg på den daglige drift og udviklingen i pakkeriet.

Stærk leder med kendskab til fødevareproduktion Du har en baggrund inden for levnedsmidler, og måske har du en videregående uddannelse. Derudover er det et krav, at du har kendskab til fødevareproduktion, herunder procesteknologi, hygiejne og arbejdsmiljø. Samtidig er du en erfaren og stærk leder, der formår at motivere dine medarbejdere til at opnå gode resultater. Med dit store overblik og din målrettede facon trives du i et ambitiøst, udviklingsorienteret og fleksibelt miljø. Du er vant til at arbejde med MS Office, og har du kendskab til SAP R/3 og LEAN principperne, er det kun en fordel. Desuden skal du gerne kunne tale engelsk og tysk. Mejeriet er certificeret ISO 22000, IFS, BRC, ISO 14001 og ISO 9001.

Ansøgning og kontakt Send din ansøgning til job@arlafoods.com senest den 8. december 2010 og skriv “2151110” i emnefeltet. Har du spørgsmål til stillingen, så ring til pakkerichef Vagn Clausen på tlf. 73 67 58 35. Skriv venligst i din ansøgning, hvor du har set annoncen.

Hos Arla Foods omdanner vi mælk til banebrydende produkter, og vores vision er at bringe forbrugere over hele verden tættere på naturen. Vores respekt for mælken, der er det naturlige fundament for vores forretning, får os til at stå sammen og til at stå stærkt, og vi er fast besluttede på at fortsætte vores ambitiøse udvikling og vækst. Det bliver en rejse for livet – og for at lykkes arbejder vi sammen ud fra vores værdier Lead, Sense & Create.

www.arlafoods.dk/job NR. 24

MÆLKERITIDENDE 2010

15


Kort fortalt  Yoghurt med gulerødder Thise har netop lanceret en ny økologisk skummetmælksyoghurt med gulerod og ingefær. Produktets lave indhold af sukker og fedt og de tilsatte kostfibre sikrer denne yoghurt nøglehulsmærket, oplyser Thise Mejeri. Mejeriet anbefaler, at den økologiske yoghurt med gulerod og ingefær nydes som ”morgen-starter” og som mellemmåltid - resten af døgnet. (Foto: Thise Mejeri).

MadX til Roskilde og Hirtshals Det er nu besluttet, at det nye gastronomiske MadExperimentarium, MadX bliver placeret i tilknytning til Roskilde Uddannelsescenter, der rummer en række fødevareuddannelser. Der vil også blive etableret en afdeling af MadX i Hirtshals, som skal have fokus på mad fra havet. Derudover skal MadX trække på de erfaringer, man har opbygget i Odense med den fynske produktion af frugt og grønt. - Valget faldt på Roskilde og Hirtshals, fordi vi her bl.a. har optimale muligheder for at rumme hele fødevarekæden fra råvare til gastronomi og samtidig etablere et eksperimentarium, der kan favne både den almindelige dansker og den internationale arena, udtaler fødevareminister Henrik Høegh.   Regeringen har afsat en grundbevilling på 15 millioner årligt til MadX, og bevillingen forventes suppleret med ekstern finansiering.

Fedtfattig mælk slanker Amerikanske forskere har offentliggjort deres seneste resultater om indtag af fedtfattig mælk og vægttab i tidsskriftet American Journal of Clinical Nutrition. Af undersøgelsen fremgår det, at de testpersoner, der hver dag drak 580 mg mager mælk, i gennemsnit tabte sig meget mere - nemlig ca. 6 kg - i forhold til de øvrige testpersoner, der kun drak 150 mg mælk dagligt. Det skriver Dairy Industries International. I undersøgelsen deltog 300 overvægtige personer i alderen 40-65 år.

Dr. Oetker frasælger yoghurt Den tyske fødevaregigant Dr. Oetker har solgt yoghurt brandet Onken til den schweiziske mejerikoncern Emmi. Frasalget skyldes Dr. Oetkers ønske om at fokusere mere på fremstillingen af dessertprodukter. Dr. Oetker, der købte Onken-mejeriet i 2004, skal dog fortsat producere Onken yoghurter på fabrikken i Moers i Tyskland. (Foto: dr-oetker.com).

16

MÆLKERITIDENDE 2010

De gode historier fra landet Danskerne skal høre de positive historier om, hvad landmænd, fødevarevirksomheder og andre i erhvervet dagligt bidrager med. Derfor har Landbrug & Fødevarer oprettet et nyt site www.dennyefortælling.dk, hvor alle aktører i erhvervet inviteres til at skrive deres gode historier.   Hjemmesiden skal være et centralt omdrejningspunkt i Landbrug & Fødevarers omdømmekampagne, der skal løbe de næste tre år. Målet er dels at ændre og nuancere danskernes opfattelse af erhvervet, dels at skabe opmærksomhed og viden om, hvordan landbruget bidrager til samfundet. - Det er vigtigt, at omdømmekampagnen involverer hele erhvervet - den nye fortælling er ikke kun Landbrug & Fødevarers ansvar, fastslår Lisbeth Olsgaard, der leder L&Fs nye kampagne.

Coca-Cola køber mejeri Den mexicanske virksomhed Coca-Cola Femsa er på vej til at købe aktiemajoriteten i Panama mejeriet Crupo Industrias Lacteas, skriver Dairy Industries International. Crupo Industrias Lacteas of Panama driver tre produktionsanlæg, har 1.800 ansatte og er Panamas ledende producent af mejeriprodukter.

Hammerum Stainless opkøbt Erik Skjærbæk, der blev ”vindmøllemilliardær” på salget af Svendborg Brakes, vil de næste år bruge en del af formuen på opkøb af danske firmaer. Ifølge dagbladet Børsen, har vindmøllemilliardæren især fokus på højt specialiserede virksomheder, der fremstiller produktionsudstyr til bl.a. landbrug og fødevarer, herunder mejerier. Et af de første opkøb blev foretaget den 18. november med overtagelsen af Hammerum Stainless, der gik i betalingsstandsning i oktober. Hammerum Stainless fremstiller tanke og udstyr i rustfrit stål til bl.a. mejerier.

NR. 24


Arla Yoggi® squeeze Arla Yoggi® squeeze er et nyt produkt, som introducerer en helt ny måde at spise frugt -yoghurt på, da den hverken kræver ske eller tallerken. Man skal blot dreje på skruelåget og klemme på emballagen for at nyde den. Arla Yoggi® squeeze har en lidt tykkere konsistens end andre yoghurtprodukter, og den indeholder små frugtstykker. (Foto: Arla Foods).

Produktionsstop ved mælkekrise? EUs landbrugskommissær Dacian Ciolos er måske klar til at betale EU’s mælkeproducenter for et mindre produktionsstop ved en eventuel ny mælkekrise. Sådan lyder et rygte, som Landbrugsavisen omtaler med henvisning til det tyske landbrugsblad Topagrar. Ifølge Topagrar overvejer Ciolos, om der ved en ny mælkekrise kan blive tale om at fjerne 1-2% af den samlede mælkeproduktion i EU for at opnå ligevægt på markedet. Mælken skulle udgå af den samlede produktion ved at udbetale præmier til mælkeproducenter, der ønsker at slagte deres køer på frivillig basis. (Foto: Nana Reimers).  ■

Mejeristhuset Højsæson 2011 I 2011 ligger højsæsonen i ugerne 26 - 34. Aktive medlemmer af FMF har fortrinsret. Tilmeldingsfrist er 31. januar 2011 for deltagelse i lodtrækningen. Følgende perioder er ledige i 2010: 5. - 31. december Følgende perioder er ledige i 2011: 1. - 20. januar 5. - 9. juni 23. - 27. januar 12. - 16. juni 6. - 13. februar 19. - 23. juni 20. februar - 17. april 27. august - 1. september 24. april - 5. maj 4. september - 27. oktober 8. - 19. maj 30. oktober - 31. december 26. maj - 2. juni Hjælpefondens bestyrelse

  Personalia  50 år PTU-chef Karsten Mose, Arla Foods Holstebro Flødeost fylder den 16. december 50 år.

Arla-chef - årets leder Mejerichef Jonna Mortensen, Arla Bislev Mejeri i Nibe vandt den nordjyske Ledelsespris 2010. Dommerkomiteen valgte mejeridirektøren i skarp konkurrence med to andre chefer fra hhv. Spar Nord Bank og Hjørring Sygehus. Oprindeligt var der 55 kandidater til prisen.

NR. 24

Jonna Mortensen blev valgt af dommerkomiteen, fordi hun gør en forskel. Jonna Mortensen har desuden forbedret produkter og vundet stor tillid og respekt hos virksomhedens medarbejdere ved hendes ligefremme og menneskelige fremtoning. Derudover har Bislev-chefen også fremvist positive økonomiske resultater. Bag ledelsesprisen står act2learn, Aalborg Kongres & Kultur Center, Aalborg Industri- & Handelskammer og Lederne Himmerland.

Nyansættelse hos Beritech

Jonna Mortensen

Sten Giilsgaard er pr. 1.november 2010 tiltrådt en stilling som ingeniør hos Beritech A/S. Sten Giilsgaard har gennem en årrække arbejdet indenfor den rustfrie branche med konstruktion og godkendelse af trykbeholdere, og det har længe været Beritech’s ønske at styrke denne gren af virksomheden. Sten kommer fra en lignende stilling i det tidligere Hammerum Stainless A/S.  ■

MÆLKERITIDENDE 2010

17


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

  Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening PU-chef Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: michael.jensen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Dansk Styringsteknik Odense: Tlf: 6317 4545 Fax: 6317 4546 Århus: Tlf: 8736 1350 Fax: 8627 1350 info@dsautomation.dk www.dsautomation.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2010

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se Tetra Pak Market Area Nordics Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Omy Olssons Machinery Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Randers Rustfri Stålindustri 2010 A/S Bogensevej 40 8940 Randers SV Tlf.: 86 42 56 88 rrs@rrs.dk www.rrs.dk

NR. 24


Møder og udstillinger Salicath ApS Rue 5A DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk SPX Flow Technology APV A/S BDS Technology A/S Gerstenberg Schröder A/S www.spxft.com www.apv.com www.gs-as.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

2. februar 2011 Mejeribrugets Dag og 1. Kredsudstilling KOLD college Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Smørteknologi  ❚ ❚ ❚

17. marts 2011 Mejeriforskningens Dag Hotel Legoland 1. april 2011 Åbning af permanent mejeriudstilling Gl. Estrup, Auning 28. april 2011 AP Pension Generalforsamling Hotel SAS Radison, København 31. maj 2011 2. Kredsudstilling 24. august 2011 Dansk Mejeriingeniør Forening Generalforsamling 1. oktober 2011 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 122. Delegeretmøde Hotel Scandic, Vejle 8.-9. novembe r 2011 Landsmejeriudstilling MCH Messecenter

SPX Flow Technology APV A/S BDS Technology A/S Gerstenberg Schröder A/S www.spxft.com www.apv.com www.gs-as.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

6.-8. november 2012 FoodPharmaTech MCH Messecenter

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 3.-6. maj 2011 Mejerifaglig studietur Nordtyskland og Holland 12.-18. maj 2011 Interpack Düsseldorf, Tyskland

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

NR. 24

MÆLKERITIDENDE 2010

19


Har du husket at bestille Mejeri­brugets Årbog 2011? Årbogen indeholder utallige gode informationer om, hvem der er hvem - og hvad der sker i mejeribruget i 2011. Er du i tvivl om, hvor det nærmeste mejeri ligger? Så kan du også bestille et stort Danmarkskort over alle de danske mejerier. Mejeribrugets Årbog for alle Mejeribrugets Årbog er håndbogen for alle med tilknytning til mejeribruget. Mejeribrugets Årbog 2011 indeholder utallige gode informationer om og kontakter til mejerierne, organisationerne, leverandører, forskningsinstitutioner, legatmuligheder, overenskomster, statistikker samt en aktivitetskalender for mejeribruget i 2011. Det er nemt at finde navne og øvrige kontaktoplysninger på mejerierne og branchens mange forskellige organisationer. Bogen indeholder bl.a. også mejeribrugets overenskomster og oversigt over mærkedage for branchens ledere.

Danmarkskort over mejerierne Hvor ligger Osteriet Hinge? Hvor mange mejerier driver Arla - og hvor henne? Nøjagtig hvor har Færøernes eneste mejeri domicil? Og hvor mange små ismejerier er der egentlig her i landet? Det kan du få et hurtigt

overblik over på et stort Danmarkskort over de danske mejerier. Mejerikortet er udarbejdet i et samarbejde mellem Mejeriforeningen og Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

Bestil Mejeribrugets Årbog 2011 og Mejerikortet Du kan bestille Mejeribrugets Årbog 2011 og Mejerikort 2011 ved henvendelse til Foreningen af mejeriledere og funktionærer på tlf. 66 12 40 25 eller på mail books@maelkeritidende. dk. Der er også adgang til bestilling via hjemmesiderne: www.mejerileder.dk og www.mejeriingenior.dk samt www.maelkeritidende.dk Mejeribrugets Årbog 2011 er en lille handy opslagsbog på 288 sider. Bogen koster 100 kr. ekskl. moms og forsendelse.   Mejerikortet 2011 er udført i et flot plakattryk med målene 60 cm bred x 80 cm høj. Kortet koster 80 kr. ekskl. moms og forsendelse. Mejerikort 2011 er et flot plakattryk over alle de danske mejerier. Bestil Mejerikortet på books@maelkeritidende.dk

Udgivelsen af Mejeribrugets Årbog sker i samarbejde mellem Mejeriforeningen og Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Bestil Årbogen på books@maelkeritidende.dk

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Mejeribrugets Årbog 2011

MT24-2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you