Page 1

Tema: Landsmejeriudstilling, Scandinavian Dairy Contest / FoodPharma Tech 2010

21 1.652 mejeriprodukter og ĂŠn Prins - side 4

Sprudler af faglig stolthed - side 6

Mejeriernes leverandører - side 9-46

22. oktober 2010 123. ĂĽrgang


MERVÆRDI BESØG OS PÅ STAND M9540 Tetra Pak udvikler miljøtilpassede emballerings- og processystemer, som bevarer smag og næring i mad og drikke. Det giver en merværdi for producenter, detailhandel, konsumenter og ikke mindst for miljøet. Vi sørger for at gøre levnedsmidler sikre og tilgængelige overalt. Gennem hele værdikæden fra produktion via butik til hjemmet – i stort set alle lande. Læs mere på tetrapak.com


Leder

På gensyn i Herning!   Redaktionen

Der er fuld gang i afholdelsen af en række store internationale messer for fødevarer og -teknologi på den globale scene. Også i Danmark er vi med i front, og om godt en uge slår MCH Herning dørene op for Nordeuropas største fødevareteknologimesse og verdens største udstilling for bedømte mejeriprodukter: Landsmejeriudstillingen, Scandinavian Dairy Contest og FoodPharmaTech afholdes i Messecenter Herning den 2.-4. november 2010 og alle dage fra kl. 09.00 til 17.00. Et imponerende antal - næsten 1.700 mejeriprodukter har de skandinaviske mejerier i år sendt til bedømmelse og udstilling på LMU/SDC i Hal M. Det er også her finalebedømmelsen finder sted, og det erfarne dommerpanel dufter og smager sig frem til de allerbedste konsummælksprodukter, smør og oste i Danmark og Skandinavien. Den officielle åbning finder sted kl. 11.00, og efterfølgende afslører og hædrer Mejeriforeningens formand, Jan Toft Nørgaard - i overværelse af HKH Prins Joachim - årets vindere af Danmarksmesterskabet hhv. Scandinavian Dairy Contest. Dagen efter den 3. november kl. 15.30 overrækker udstillingsformand Søren Jensen ærespræmier til holdvinderne af LMU og SDC. I år afholdes den store mejerimesse som bekendt parallelt med FoodPharmaTech 2010 med deltagelse af knap 300 leverandører til fødevare- og farmaceutbrancherne. En stor del af mejeriernes leverandørvirksomheder har valgt at udstille i Hal M - sammen med mejerifolket og -produkterne, mens mange udstiller i de tilstødende haller, J, K og L. Omkring 50 af mejeriernes leverandørvirksomheder løfter allerede i dette nr. af bladet sløret for, hvilke nyheder de vil præsentere mejeribranchen for. Firmaomtalerne er bragt i alfabetisk rækkefølge. Der er gratis adgang på Landsmejeriudstillingen /Scandinavian Dairy Contest og FoodParmaTech, og alle kan registrere sig på www.foodpharmatech.dk. De messegæster, der ikke har adgang til en computer, kan blive registreret og få en adgangsbillet ved henvendelse i MCH’s hovedbygning indgang vest. Traditionen tro afholder Mælkeritidende reception på udstillingens første dag den 2. november kl. 17-19 i Restaurant Fortuna på 1. sal i Messecenter Hernings hovedbygning. Mælkeritidende ønsker med denne uformelle sammenkomst at takke de mange personer i mejeribranchen, som på uvurderlig vis bidrager til bladet med artikler, indlæg, annoncer og gode ideer. Vi ses i Herning!  ■

  Indhold 

4

1.652 mejeriprodukter og én Prins

9-46 Virksomhedsudstillere (i alfabetisk rækkefølge)

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf 150 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms. Europa: 1.428,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis).

5

Fantastisk opbakning

47 Kort fortalt

Tryk / layout: Jørn Thomsen / Elbo A/S

6

Mejerifolket sprudler af faglig stolthed

52 Personalia

ISSN 0024-9645

54 Leverandøroversigt

Medlem af:

55 Mødekalender

8

Spot mindst tre nyheder

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. NR. 21

MÆLKERITIDENDE 2010

3


1.652 mejeriprodukter og én prins Forberedelserne til årets store mejerimesse i Herning har været i gang længe. I år deltager små 1700 mejeriprodukter fra alle de skandinaviske lande, og HKH Prins Joachim har takket ja til at deltage ved præmieoverrækkelserne. Det fortæller Søren Jensen, der sidste år blev valgt til ny formand for Landsmejeriudstillingen.

Det er flot, at stort set alle mejerier igen i år stiller op til LMU/SDC, som i dagene 2.-4. november afholdes parallelt med FoodPharmaTech og danner rammen om tre inspirerende og effektive mødedage. Så på gensyn i Herning, udtaler LMU’s nye formand Søren Jensen.

Ved den sidst afholdte Scandinavian Dairy Contest i 2008 vandt Arla Foods Linköping i kategorien Konsum.

4

MÆLKERITIDENDE 2010

Kultur og viden

Kongelig deltagelse

Landsmejeriudstillingen er arrangeret af mejerifolket gennem årtier og har udviklet sig i takt med tiden. Hvad synes du især kendetegner messen? Landsmejeriudstillingen er en kulturinstitution, der har forstået at udvikle sig, så messen gennem de senere år har fået følgeskab af de øvrige skandinaviske mejerier på Scandinavian Dairy Contest og af mejeriernes leverandører på FoodPharmaTech. I år afholdes LMU/SDC parallelt med teknologimessen, hvor vores leverandører når ud til flere kunder inden for både mejeri, fødevarer og farmaceutisk industri. Vi mejerifolk får udvidet vores horisont, fordi vi på ét sted og på kort tid bliver opdateret på de teknologiske fronter og selvfølgelig på udviklingen af nye mejeriprodukter. LMU er et samlingspunkt for mejerifolk, produktkendskab og -kvalitet, netværk, vidensdeling og uformelle møder med vores leverandører, understreger Søren Jensen, der er produktionsdirektør i Arla og sidste år blev valgt til ny formand for Landsmejeriudstillingsudvalget.

I år har HKH Prins Joachim igen takket ja til at deltage ved overrækkelsen af præmier til vinderne af Danmarksmesterskabet og Scandinavian Dairy Contest for fremstilling af de allerbedste mejeriprodukter i kategorierne konsummælk, smør og ost. - Vi er stolte over, at Kongehuset værdsætter mejerierhvervets bestræbelser på at være blandt verdens bedste, understreger den nye formand.

Leverandørerne i Mælkeritidende Hvilke nye teknologier glæder du dig mest til at se nærmere på? Jeg har hørt, at der bliver vist mange nye teknologier, der kan bidrage til optimeringer på vores mejerianlæg. De fleste af mejeriernes leverandører deltager traditionelt i Mælkeritidendes messenummer, og det er en god måde at få forhåndsviden på, inden mejerimesserne og FoodPharmaTech åbner. AMT

NR. 21


Mælkeritidendes reception I forbindelse med Landsmejeriudstillingen, Scandinavian Dairy Contest og FoodPharmaTech 2010 indbyder Mælkeritidende alle annoncører og abonnenter, medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening samt norske, svenske, færøske og islandske venner af huset til en uformel reception tirsdag den 2. november 2011 kl. 17-19 i Fortuna Bar, 1. sal i Hovedbygningen, MCH Messecenter Herning. Med venlig hilsen

Program for Landsmejeriudstilling & Scandinavian Dairy Contest Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 08.00 Finalebedømmelse i konkurrencen om at blive vinder af ”Scandinavian Dairy Contest” og Danmarksmesterskabet i ost, smør og konsum Kl. 09.00 Udstillingen åbner Kl. 11.00 Officiel åbning v/Mejeriforeningens formand Jan Toft Nørgaard Under overværelse af HKH Prins Joachim offentliggøres og hædres vinderne af Scandinavian Dairy Contest 2010 og Danmarksmesterskabet 2010 Kl. 17.00 Udstillingen lukker Kl. 17.00 Mælkeritidendes reception Onsdag den 3. november 2010 Kl. 09.00 Udstillingen åbner Kl. 15.30 Overrækkelse af ærespræmier til samtlige holdvindere. V/Scandinavian Dairy Contest/ Landsmejeriudstillingens formand Søren Jensen Kl. 17.00 Udstillingen lukker Torsdag den 4. november 2010 Kl. 09.00 Udstillingen åbner Kl. 17.00 Udstillingen lukker

NR. 21

Scandinavian Dairy Contest

Fantastisk opbakning! Mejerierne i hele Skandinavien bakker op og deltager med knap 1.700 mejeriprodukter på Scandinavian Dairy Contest. - Det er helt fantastisk, understreger Sven Ålborg, der er sekretær for LMU og SDC. Knap 1.700 mejeriprodukter Hvorledes er mængdefordelingen af mejeriprodukter fra de deltagende skandinaviske lande? Lige nu er der tilmeldt knap 1700 mejeriprodukter til bedømmelse og deltagelse i Landsmejeriudstillingen og Scandinavian Dairy Contest. Det er godt 300 mere, end sidst vi afholdt SDC, oplyser Sven Ålborg. De skandinaviske mejerier havde ved redaktionens slutning tilmeldt følgende antal produkter med 2008 tallene i parentes: Færøerne 6 (6), Island 122 (7), Norge 209 (175), Sverige 240 (208) og Danmark 1074 (975).

Flere skandinaviske mejerier Blandt mejerier uden for DK’s grænser har især Arla SE og TINE deltaget. Hvilke andre kommer med i år? Fra Sverige deltager også Norrmejerier, Milko og Skånemejerier, mens Hennig Olsen Is og Mills fra Norge har tilmeldt sig. Ligeledes er alle islandske, det færøske og selvfølgelig alle danske mejerier med. Det er en helt fantastisk opbakning, understreger Sven Ålborg.

Det bobler med nyheder Hvilke nyheder vil vi se i år, og hvilke glæder du dig særligt til at smage på? Der kommer rigtig mange konsumprodukter fra Sverige, men innovationstrangen bobler på alle de skandinaviske mejerier! Personligt glæder jeg mig altid til at smage på de herlige norske ”swiss” oste og de danske BGB Blue.

Fra elev til pensionist Hvad kendetegner mejerimessen i særlig grad? At alle i branchen deltager! Alle - lige fra den alleryngste mejeristelev på Kold college til pensionerede og passionerede ”kittelfolk” knokler for at arrangere og gennemføre denne store dansk-skandinaviske messe, slutter Sven Ålborg.

Sven Ålborg, teamleder L&F, har været sekretær for LMU siden 1993.

MÆLKERITIDENDE 2010

5


Mejerifolket sprudler af faglig stolthed ”Som bondemand er det en utrolig stor glæde at opleve al den entusiasme og faglige stolthed, der ligger bag de ypperste mejeriprodukter, som mejerifolket viser frem på Landsmejeriudstillingen. I år glæder jeg mig særligt til at opleve ”landskampen” mellem de skandinaviske mejerier og kåre de allerbedste i Scandinavian Dairy Contest”, fortæller mælkeproducent og Mejeriforeningens formand Jan Toft Nørgaard, der skal overrække præmier til vinderne af de to mesterskaber tirsdag den 2. november kl. 11. Kappestrid over grænser

Til gavn for mælkeprisen!

Du skal for anden gang stå for præmieoverrækkelsen på Landsmejeriudstillingen - og i år også Scandinavian Dairy Contest. Hvad glæder du dig særligt til? Som mælkeleverandør til Danmarks internationale mejeri glæder jeg mig særligt til at opleve kappestriden over landegrænserne, og her tænker jeg ikke kun mellem Arlas medarbejdere og anlæg i Danmark og Sverige men selvfølgelig alle de skandinaviske mejerier. Jeg har besøgt LMU/SDC gennem de seneste seks syv år, og jeg er fuld af beundring over den kammeratlige konkurrenceånd, der præger mejerifolket i hele Skandinavien. I år skal jeg som Mejeriforeningens formand og sammen med HKH Prins Joachim - stå på podiet og uddele præmier til de bedste i Danmark og Skandinavien. Det bliver stort, understreger Jan Toft Nørgaard.

LMU veksler mellem at blive afholdt hvert andet år som national messe og de andre år som skandinavisk og sammen med FoodPharmaTech. Hvilken betydning har de to messeformer for mælkeproducenterne? LMU messen har helt sikkert betydning for den pris, mejerierne kan betale til os mælkeproducenter. Hvis ikke mejerilederne og mejeristerne konkurrerede om at vise hinanden det ypperste, de formår at fremstille af vores mælk, så ville mejeriindustriens konkurrenceevne på både hjemmemarkedet og globalt blive svækket. Den skandinaviske deltagelse er med til at skærpe konkurrencen. Sidste år ramte finanskrisen hele mejerierhvervet hårdt, og på den ”lille LMU” i 2009 oplevede vi et fald i besøgsantallet, fordi mange valgte at blive hjemme og passe deres bedrifter og mejerier. Men der er stadig brug

Mejeriforeningens formand Jan Toft Nørgaard glæder sig til at overrække præmier for Danmarks og Skandinaviens bedste mejeriprodukter. (Foto: Arla Foods).

for at afholde en national messe, for den styrker sammenholdtet og skærper konkurrencegenerne hos de ansatte på vores mejerier.

Frivillig entusiasme Hvad finder du særligt bemærkelsesværdigt ved mejerimessen? Jeg er fuld af beundring over den entusiasme og frivillige arbejdskraft, som alle hjælperne stiller til op med. De mange hvidkitlede mejerifolk heraf flere pensionerede, sørger for, at alt det praktiske klapper perfekt! Nogle af dem er altså omkring 80 år gamle! De knokler og har alligevel altid tid til et smil og en snak med messegæsterne. Jeg havde den glæde at deltage i ”kittelfolkets” fest sidste år. Det var gemytligt - og ikke mindst var det en stor ære, slutter Jan Toft Nørgaard. AMT

Jan Toft Nørgaard yderst til højre ved præmieoverrækkelsen på Landsmejeriudstillingen i 2009.

6

MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 21


Food Plant Design – one-stop consultancy for the dairy industry

Process engineering

Electrical systems and installations

IT and automation Project management and client consultancy

Visit us at FoodPharmaTech hall L stand 9254

Mechanical plants and installations

Building and civil

Health, safety and environment

COWI is a leading Northern European consulting group. We provide state-of-the-art services within the fields of engineering, environmental science and economics with due consideration for the environment and society. COWI is a leader within its fields because COWI’s 6,000 employees are leaders within theirs.

www.cowi.dk NR. 21

MÆLKERITIDENDE 2010

7


Spot mindst tre nyheder! "Send mindst tre medarbejdere på FoodPharmaTech og giv dem en bunden opgave om at spotte mindst tre nyheder, der kan sætte skub i produkt/procesudviklingen på virksomheden og øge indtjeningen." Sådan lyder opfordringen til virksomhedslederne fra teknologimessens projektleder Klaus Erichsen, MCH Messecenter Herning.

FoodPharmaTech Tallene for FoodPharmaTech 2008: Virksomhedsudstillere: 255 Antal besøgende: 9.000 Udstillingsareal: 30.000 m2

I 2008 deltog 255 virksomhedsudstillere, pt. har 275 firmaer tilmeldt sig på FoodPharmTech 2010.

Forbered dig - FoodPharmaTech bliver af mejeribranchen betegnet som de billigste efteruddannelsesdage, og det er kloge ord, for MCH-hallerne rummer de nyeste og ypperste teknologier, der er nødvendige for at kunne producere fremtidens fødevarer, understreger messens projektleder Klaus Erichsen. Klaus Erichsen tilføjer, at det er en rigtig god ide, hvis virksomhedslederne sætter medarbejderne på en

bunden opgave om at spotte tre eller måske flere virkelige nyheder, som kan forbedre virksomhedens produktion på forskellig vis. Men det er nødvendigt for de ansatte at forberede sig, og de kan med fordel besøge messens hjemmeside (www.foodparmatech.dk) for på forhånd at få viden om de deltagende virksomheders nyheder samt hvilke haller, de udstiller i. På nuværende tidspunkt har 275 leverandørvirksomheder tilmeldt sig FoodPharmaTech 2010.

Masser af nye indslag MCH har fortsat fokus på udvikling af FoodPharmaTech messens form og indhold, og i år bliver der opstillet en række arbejdende anlæg, der er bemandet med eksperter inden for bl.a. overfladetests, proces og laboratorium. Desuden afholdes en række seminarer om ”Testmetoder til hygiejnisk design”, ”Hygiejnisk effektivitet” og ”Fødevarekontaktmaterialer. Derudover giver temaområdet ”Science Corner” eksempler på samarbejde mellem industri og forskning.

8

Også MCHs FoodTech Innovation Award skal uddeles - og i år for sjette gang. Prisen gives til en virksomhed, der i særligt grad medvirker til udvikling af helt nye fødevarer eller til forbedring af eksisterende produktionsprocesser. I år er der seks nominerede til prisen: Alflow Scandinavia, SAHENE Engineering, Videometer, InnospeXion, Gardner Denver Denmark og Svanholm.com

Alle skal smage på osten Hal M, der er rammen om LMU/SDC med mejerifolket og -produkterne, er en sand publikumsmagnet, fortæller Klaus Erichsen. - Alle skal ind og smage på osten. Og uanset om nogle messegæster er fra andre industrier som fisk eller frugt, så er vi jo alle inderst inde forbrugere, og Landsmejeriudstillingen fik i 2008 besøg af knap 9000 af slagsen. AMT

Tid og sted FoodPharmaTech afholdes den 2.-4. november 2010 i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning I hallerne J1, J2, J3, K, L og M Åbent dagligt kl. 9.00 - 17.00.

Klaus Erichsen, projektleder for FoodPharmaTech. MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 21


ÅF – En pålidelig samarbejdspartner for Food & Pharma industrien ÅF - hele vejen fra råvare til færdigt produkt

Kom og besøg os på

Vi tilbyder følgende ydelser:

FoodPharmaTech 2010,

• Procesanlæg til fødevare- og medicinalindustrien • Råvarehåndtering og dosering

stand nr. J7210.

• Miksning og varmebehandling • CIP anlæg • Automation og industriel IT Turn-key projekter inden for processystemer Projektplanlægning, procesdesign, installation, idriftsættelse/kvalificering, opstart af processer, dokumentation, oplæring og overlevering. Rådgivende virksomhed Forstudier, procesdesign, teknisk dokumentation, projektledelse, validering og kvalificering i henhold til gældende standarder, uafhængige inspektioner, risikoanalyser i henhold til ATEX, CE m.m. ÅF er leverandøruafhængig og for dig som kunde er dette en garanti for, at vi altid har fokus på at finde den bedste løsning til den bedste pris til din virksomhed.

www.afconsult.com/foodpharma

NR. 21

MÆLKERITIDENDE 2010

9


Ny fryse­teknologi til mejeri­branchen Individual Quick Freeze AGA er verdenskendt for nitrogenfrysere, der løser opgaver, hvor andre fryseteknikker giver op. Seneste skud på stammen af frysere, er Cryoline® CW. Denne patenterede frysetunnel er unik, da dens bånd under indfrysningen får produkterne til at bevæge sig i bølger - deraf navnet CryoWave (CW). Fryseren sikrer 100% IQF (Individual Quick Freeze) af fugtige el-

CryoWave åbner helt nye muligheder for indfrysning af produkter.

ler klistrede produkter. Kombinationen af det særligt bevægelige bånd og frysning med nitrogen åbner helt nye muligheder for indfrysning af produkter inden for mejeriindustrien. Fryserens lille størrelse og store kapacitet gør, at den nemt indpasses i eksisterende produktionslinjer.

Mejeriløsninger AGA er kendt for en lang række pakke- og fryseløsninger til mejeriindustrien. Gennem mange år har AGA arbejdet tæt sammen med sine kunder for at opbygge en solid viden inden for modificeret atmosfærepakning (MAP), køling, frysning og andre løsninger som f.eks. pH justering af mælk til fremstilling af ost, og tryk-vakuum-ventiler til sikring af lagertanke. Alle vores løsninger tager udgangspunkt i brugen af levneds-

middelgodkendte gasser og en stabil og pålidelig gasforsyning.

Velkommen på standen På AGA’s stand på FoodPharmaTech (L9060) demonstreres den nye fryser til mejeri- og levnedsmiddelindustrien. AGA introducerer desuden et nyt ”Du-ved-hvad-det-koster”-koncept, der meget kort fortalt går ud på, at du som producent kender alle faste omkostninger fra dag et. Herved kan omkostningen pr. kg produceret vare udregnes meget præcist. Du kan få meget mere at vide og få en uforpligtende snak om muligheder for hardware og levnedsmiddelgasser til produktion af fødevarer på messen. www.aga.dk

Hal L Stand 9060

Mejeriudstyr fra ALA-Hammerum, Salicath og Bull Sallicath Velkommen

De tre handelsselskaber; ALA-Hammerum, Salicath og Bull Sallicath forhandler et bredt sortiment af udstyr til bl.a. mejeriindustrien, idet selskaberne har agenturer fra en række anerkendte globale aktører.

ALA-Hammerum ApS ALA Hammerum forhandler koge- og kølegryder m.v. Specielt aseptisk kogeudstyr, hvor selskabet er placeret blandt verdens førende producenter. Disse specialanlæg er bl.a. velegnede til fremstilling af saucer, marmelader og lignende, og de fås i størrelser fra 1.000 til 4.000 liter..

Salicath ApS Salicath forhandler udstyr til især mejeribranchen. Agenturerne under

10

MÆLKERITIDENDE 2010

Salicath er fra bl.a. Alpma, Elten Systems og Helmuth Rand, der er specialister i fremstilling af anlæg til hhv. osterier, yog­hurtaftapning, ostelagringssystemer og pallesikring. På billedet ses et Alpma anlæg.

Velkommen på vores stand på FoodPharmaTech, hvor gæsterne kan møde specialister fra ALA-Hammerum, Salicath, Bull Salicath samt flere af vores agenturvirksomheder, herunder Alpma og Hal J Oystar. Stand 7130

Bull Salicath ApS Bull Salicath forhandler udelukkende udstyr fra OYSTAR gruppen. OYSTAR er høj specialiseret i procesudstyr til farmaceutisk industri, fyldemaskiner til farmaceutisk-, mejeri- og fødevareindustrien samt færdigemballering og palletering til farmaceutisk-, mejeri- og fødevareindustrien.

NR. 21


Visit us at maTech FoodPhar 2010 M 9660 Stand No.

Chr. Hansen - The natural choice Every day around the globe, millions of people of all nationalities and backgrounds consume all sorts of products that contain Chr. Hansen ingredients. For many years, Chr. Hansen has been an undisputed leader when it comes to supplying the global food industry with natural, as well as safe and healthy, ingredients for the manufacture of a rich variety of foods and dietary supplements. We supply • • • •

Cultures Enzymes Natural colors Probiotics

With 130 years of experience we remain a young and innovative company with a strong commitment to constant renewal – in close working partnership with our customers all over the world. NR. 21

www.chr-hansen.com

MÆLKERITIDENDE 2010

11


Masterminding Sustainable Progress ALECTIA er en førende rådgiver med specialister inden for mejeri, fødevarer og farmaceutisk industri. Vi leverer fremtidssikrede og bæredygtige løsninger, hvor økonomi, effektivitet, driftssikkerhed, hygiejne, arbejdsmiljø, energi og miljø er i højsædet. Vi dækker projektopgaven fra den første idé over forretningsanalyse og beslutningsforslag til projektering,

gennemførelse og idriftsættelse. I den daglige drift medvirker vi i optimering af drift og arbejdsmiljø.

Viden & kompetence ALECTIA tilbyder rådgivning til mejerier og fødevarevirksomheder, baseret på mere end 60 års erfaring med design og gennemførelse af byggeri og forsyningsanlæg til danske og udenlandske mejerier, suppleret med nye kompetencer inden for arbejdsmiljø, vandforsyning og spildevand, procesteknik, logistik og lagerdesign. Vi har med det seneste opkøb af Tano Foods i Odense yderligere styrket kompetencerne inden for proces- og energirådgivning til den hygiejniske industri med tilgang af specialister inden for køleteknik og procesteknik.

Vision ”Vi udvikler bæredygtige fremskridt for at sikre kontinuerlig værdiskabelse hos vore kunder”. Dette opnår ALECTIA gennem samarbejde mellem de forskellige discipliner indenfor vores 5 kerneområder:

Kig din pension efter i sømmene Passer din nuværende pensionsordning egentlig med dine planer for pensionslivet? Får du mest muligt ud af din pensionsordning?

Før det er for sent Vores liv ændrer sig hele tiden, og derfor er det en god ide at tjekke, om din pensionsordning følger med din livssituation. Det er især vigtigt, at du kigger din pension efter i sømmene, inden du går på pension. Når du først er begyndt at få udbetalt din pensionsopsparing, er der nemlig ikke

12

MÆLKERITIDENDE 2010

mange muligheder for at ændre den. Du skal især være opmærksom på: • Dine behov som pensionist • Skattereglerne for pensioner • Samspillet med offentlige ydelser • Hvor fleksibel, du ønsker, din ordning skal være.  

Rådgivning Vi anbefaler generelt, at du gennemgår din pensionsordning med din rådgiver ca. hvert femte år, eller hver gang der sker større ændringer i dit liv. Det kan f.eks. være, når du får

Forretningsudvikling, Byggeri, Proces, Miljø og Arbejdsmiljø. Vi ser frem til at møde nye og eksisterende kunder og samarbejdspartnere på FoodTech 2010 for en drøftelse af nye projekter og daglige udfordringer.

Arbejdsmiljø Arbejdet med arbejdsmiljø har særligt fokus med lovgivningen pr. 1. oktober 2010, som giver nye muligheder for organisering på virksomhederne. På messen følger vi op på den netop afholdte konference om ”Fremtidens Arbejdsmiljøorganisering”.

ALECTIA ALECTIA er i dag en foretrukken rådgiver inden for mejeri, bryggeri, fødevare- og farmaceutisk industri samt byggeri, vand- & energiforsyning, miljø og hospitaler med flere end 750 medarbejdere. www.alectia.com

Hal M Stand 9662

børn, bliver gift eller skilt, skifter job osv.

På FMF standen Har du spørgsmål eller brug for rådgivning, kan du møde din pensionskonsulent på Landsmejeriudstillingen den 2.-4. november 2010 i MCH Messecenter Herning, hvor vi er til stede på Foreningen af mejeriledere og funktionærers stand M9590. Du kan også gå ind på appension.dk, hvor du kan læse meget mere om pension og forsikring. Du kan desuden holde dig opdateret med nyheder inden for området på apupdate.dk www.appension.dk

Hal M Stand 9590

NR. 21


Mejeriautomatisering

Fremtidssikker mejeriautomatisering baseret på anlægsspecifikt og kundetilpasset åbent ”rammeværk”.

Fremtidssikker mejeriautomatisering Løbende optimering Traditionelle automatiseringssystemer til mejeribranchen kan være baseret på leverandørspecifikke hardware- eller softwareplatforme med begrænset kundeejerskab og mulighed for support og videreudvikling over anlæggenes levetid, som typisk kan være mellem 20 og 30 år. Den intensiverede globale konkurrence kombineret med højere myn-

dighedskrav øger behovene for løbende optimering og videreudvikling af produktionsapparatet herunder; fleksibilitet, kortere leveringstider og flydende omstilling til nye ”private label” produktvarianter, minimering af ressourceforbrug, sporbarhed, data­ integration samt dokumentation af produktspecifikationer og omkostninger.

5 hurtige om Au2mate 1. Grundlagt i 2001 af Carsten G. Jensen & Klaus Dam, begge med mangeårig erfaring inden for mejeriautomatisering. 2. 38 ansatte på kontorer i Silkeborg og i Mellemøsten med tilsammen mere end 400 mandeårs erfaring med mejeriautomatisering. 3. Mere end 800 projekter; PLC, SCADA, MIS/MES og ERP integration til mejerier i hele verden bl.a. Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, England og Mellemøsten. 4. Kåret som dobbelt ”Gazelle” af Børsen for stærk vækst i 2006 & 2010. 5. Løsninger baseret på åbne standardplatforme og internationale anerkendte metodeapparater til softwareudvikling og projektledelse.

Fremtidens mest konkurrencedygtige mejeri er det mest omstillingsparate, fleksible og IT-mæssigt integrerede produktionsanlæg. Baseret på kundetilpasset og anlægsspecifikt ”rammeværk” samt åbne frit tilgængelige hardware- og softwareplatforme.

Frit leverandørvalg For at sikre investeringen i kapitalanlægget vil kravene til produktionsapparatet være hurtig og omkostningsgunstig omstilling med minimal downtid i forbindelse med den løbende tilpasning til produktion af nye produkter. Desuden skal der være frit leverandørvalg og mulighed for at integrere højt specialiseret procesudstyr fra en bred palette af forskellige leverandører i et sammenhængende anlæg. Kravet til produktions IT er at fremtidssikre systemerne med højt dokumentationsniveau, modulær opbygning af såvel hardware som software. Desuden skal platformene være baserede på åbne let tilgængelige standarder, hvor mejeriet har fri råderet over kildesoftware og adgang til ressourcer som kan servicere og videreudvikle anlægget. www.au2mate.dk

Hal M Stand 9888

Bent Nygaard Elektronik A/S

DK-8723 Løsning

BNYelektronik.dk Vi ses på stand: M-9818

NR. 21

MÆLKERITIDENDE 2010

13


Fokus på projektledelse og innovation Familievirksomhed Bila A/S er en familievirksomhed ejet af brødrene Per og Jan Bisgaard Sørensen. Bila A/S blev grundlagt i 1988 i Nykøbing på Mors, og netop denne virksomhed er et godt eksempel på den danske virksomhedskultur med en barsk start i små omgivelser til en hurtigt voksende industrivirksomhed med projektledelse og teknologi som vækstparametre.

Projekthus i Århus Bila A/S har gennem årene udviklet sig til at være en projektorienteret virksomhed, som leverer innovative, driftssikre robotløsninger og komplette turnkey projekter til produktionsvirksomheder. Bilas ekspertise

strækker sig fra bl.a. palleteringsopgaver, ilægnings-, slibnings- og limningsopgaver til bl.a. håndtering af varme materialer samt montageopgaver. Disse opgaver og mange flere håndterer Bila ved hjælp af struktureret og effektiv projektledelse og gennem et unikt samarbejde og partnerskab med kunden. Dette samarbejde og netop projektledelsen har Bila valgt at sætte mere fokus på ved at starte et projekthus op i Århus, som vil ekspandere i løbet af de kommende år.

gerne udvikles altid i tæt samarbejde med kunden og med optimering af kundens produktion for øje, hvilket har medført udviklingen af Bila Milk Packer, som er en robotcelle, der pakker mælkeemballage i kasser og dernæst i rullecontainere. Denne løsning på pakning af mælk har vakt stor interesse hos Bilas kunder i både Danmark og Sverige og vil blive introduceret yderligere på Bilas stand M9856 på FoodPharmaTech til november. www.bila.dk

Milk Packer på standen En af Bilas kernekompetencer er også udviklingen af innovative løsninger med kundens behov i fokus. Løsnin-

Hal M Stand 9856

Specialløsninger til fødevareindustrien Bent Nygaard Elektronik A/S er grund­lagt i 1980 og er i dag en af bran­chens førende virksomheder i udvikling, fremstilling og servicering af specialløsninger til især fødevareindustrien.

Fuldautomatisk vejning og etikettering Løsningerne omfatter alt inden for fuldautomatiske veje- og etikette-

ringsmaskiner, checkvejere, etiketdispensere, termoetiketprintere, speciel etiketpåsætningsautomatik, transportbaner, reject-systemer m.m.

Totalløsninger Kernekompetencen er kundetilpassede totalløsninger, som typisk omfatter hele produktionslinjer med transportbaner, vejeudstyr, etikettering etc.

BNY Elektronik har egne ingeniører og programmører til udvikling af maskiner, anlæg og software. Det sikrer kunderne løsninger af høj kvalitet, fleksibilitet og driftsikkerhed. Produktionen er suppleret med agenturer og forhandling af standard vægte, Sato etiketprintere, Codesoft programmer, skriveplader til div. etiketprintere m.m.

Vi ses på standen PÅ messen FoodPharmaTech10 udstiller vi aktuelle projekter. Vi ses på stand M-9818. www.BNYelektronik.dk

Kunde­tilpassede t­ otalløsninger.

14

MÆLKERITIDENDE 2010

Hal M Stand 9818

NR. 21


Kom og besøg os på FoodPharmaTech2010 2.-4. november 2010 – stand nr. M9888

Au2mate – mejeri automatisering og industriel IT Au2mate udvikler og leverer automatiseringsløsninger til pro­ cesindustrien i ind­ og udland. Løsningerne udarbejdes i team­ work og tæt partnerskab med vores kunder og spænder fra komplette automatiseringsprojekter til konsulentydelser og rådgivning.

Vi har mange års erfaring inden for procesautomatisering. Vi har udviklet en struktureret arbejdsform og med effektive værktøjer til vidensdeling kan vi garantere hurtig levering af kvalitetsløsninger til konkurrencedygtige priser. www.au2mate.dk

12065 mælkeritidende.indd 1

15/09/10 10.59

Omvendt osmose

Nanofiltrering

Ultrafiltrering

Mikrofiltrering

Besøg os på foodpharmatech10 Hos DSS har vi specialiseret os i at levere membranfiltreringsteknologi til mejeriprocesser. Vores løsninger har et højt teknologisk niveau til gavn for kunden, det øvrige samfund og ikke mindst miljøet. Besøg os på stand nr. M9888 og hør mere om hvordan vores seperationsteknologi gør en forskel på flere hundrede mejerier verden over - hver eneste dag. NR. 21 www.dss.eu

VI SES PÅ STAND NR. M9888

MÆLKERITIDENDE 2010

15

2.-4. november 2010


Vi säkerställer kvaliten Optimer användandet Ost, smör, yougurt, glass: Dessa produkter och många fler kommer från samma råvara MJÖLK. För att optimera användandet av råvaran och att säkerställa en bra slutprodukt gäller det att ha analyserat den väl. Speciellt viktigt då mjölkens sammansättning varierar från årstid till årstid, från ko till ko - och till och med från morgon till kväll. Några av dessa kvalitets pa-

rameterar är fett, laktos, protein och TS innehåll.

Multi PurposeAnalyser Bruker Optics kommer under FoodPharmaTech och Landsmejeriudstillingen bland annat presentera en Multi PurposeAnalyser MPA, som utnyttjar NIR till att bestämma bla; fetthalten i glass, fukthalt i smör, protein, fett, laktos och fukthalt i

MPA är ett flexibelt instrument som säker­ställer kvaliten på produkten.

mjölkpulver men även i grädde och mjölk, allt i ett och samma instrument. MPA är ett flexibelt instrument som säkerställer kvaliten på produkten samt underlättar arbete på laboratoriet. Samma typ av instrument kan också användas ute i produktionen, fast då i ett process format, för att standardisera mjölk och grädde. Den lösningen erhålls genom vår partner TetraPak i deras Alfast Plus system.

Väl mött i Herning Detta och mycket mer finns att beskåda i vår monter på M9884, väl mött. www.bruker.com/nordic

Hal M Stand 9884

Lad brikkerne falde på plads Kvalitet - sikkerhed - miljø Nogle gange kan kvalitet og fødevaresikkerhed være noget af et puslespil. Der er mange brikker, der skal passe sammen, og den indbyrdes placering er langt fra ligegyldig. Men det behøver ikke at være så svært. Hvis du ønsker en systematisk tilgang, som du endda kan dokumentere over for dine kunder, kan Bureau Veritas hjælpe dig på vej. Vil du styrke din indsats inden for kvalitet, fødevaresikkerhed, miljø eller arbejdsmiljø, kan vi hjælpe dig på vej. Og vi finder den helt rigtige løsning for dig, lige meget om du har brug for hygiejneinspektioner, kompetenceudvikling eller certificering.

farlige stoffer, nedbringelse af sygefravær, ISO 22000, eller hvad du nu ellers har udfordringer med. Mød bl.a. sektorchef Michael Larsen (tv) på Bureau Veritas’ stand på FoodPharmaTech, hvor han kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige løsning omkring kvalitet og fødevaresikkerhed. Han har erfaringer fra en lang række virksomhedsbe-

søg som her hos afdelingsleder Deniz Celebi (th) hos Metro Cash & Carry i Glostrup. Bureau Veritas Food Inspection er specialist inden for hygiejneinspektioner. Gennem et samarbejde med Danske Fiskehandlere har vi været med til at styrke dialogen med Fødevare­styrelsen. Til gavn for alle parter. Mød Bureau Veritas Food Inspection på FoodPharmaTech 2010. www.bureauveritas.dk

Hør mere på standen Besøg os på FoodPharmaTech (M9850) og hør mere om rengøringsinspektioner, håndtering af kemi og

16

MÆLKERITIDENDE 2010

Hal M Stand 9850

NR. 21


Tre rene messenyheder

Ved forædling og Tech Spice® behandling af krydderierne sker der en forringelse af den optiske værdi med op til ca. 10%. Dette er desværre uundgåeligt, men det skal ses i lyset af en eliminering på op til 99,999% af sporer og kim.

Tech Spice® reducerer kimtal

Tre rene messenyheder

Carl J. Nielsen & Søn A/S deltager i år på Landsmejeriudstillingen i Herning, hvor vi vil fortælle om vores seneste nyheder og Tech Spice®. Tech Spice® er en proces, som reducerer kimtal i krydderier bedst muligt uden tilførsel af gas eller bestråling. Som reaktion på et stadigt stigende antal forespørgsler, satte vi for nogle år siden fokus på en proces til reducering af kim og sporer. Sammen med et af Danmarks anerkendte laboratorier og vore kunder har vi i

udviklingsprocessen dagligt foretaget tests, analyser og videreudvikling af metoden.

Dokumentation For leverancer af Tech Spice® behandlede varer leverer vi ved hver produktion en total dokumentation over hvilke værdier, der er opnået under behandling. Da det drejer sig om krydderier og dekorationsprodukter, er det særdeles væsentligt, at vi til enhver tid har fokus på produkternes udseende.

Carl J. Nielsen & Søn A/S lancerer tre nye spændende bouilloner uden gærekstakt på FoodPharmaTech og Landsmejeriudstillingen / Scandinavian Dairy Contest, så kom forbi stand M9636 og få en smagsoplevelse udover det sædvanlige: Bouilloner uden farvestoffer, MSG, gærekstakt og saltreduceret! - Med andre ord rene bouilloner for pengene. www.cj-nielsen.dk

Hal M Stand 9636

En smag af succes Foran betyder, for os, blandt andet at være klar med løsningen, når vores kunder efterspørger den.

• Udvalgte urter og krydderier • Udvikling af smagsretninger til fødevarer • Smagsforstærkere • Aromaer og ekstrakter • Tekniske hjælpestoffer

Så spørg.

• Tech Spice® lavkimbehandling af krydderier

For vi vil så gerne vise, at vi er foran.

  .... blot en lille del af succesen!

I alle dele af vores arbejdsliv, drejer det sig om at være et skridt foran. Det har vi gjort til en dyd.

Carl J. NielseN & søN a/s Nyholmsvej 16 · 8930 Randers NØ Tlf.: 86 42 06 88 · Fax: 86 40 34 60 · www.cj-nielsen.dk spices@cj-nielsen.dk

NR. 21

MÆLKERITIDENDE 2010

17


Nye unikke kulturer til drikkeyoghurt For første gang kan Chr. Hansen præsentere nye kulturer specielt udviklede til det hurtigst voksende marked inden for drikkeyoghurt.

konsistens uden brug af fortykningsmidler. Med de nye probiotiske Nutrish® kulturer bliver drikkeyoghurten ekstra sund. Kom selv og smag de spændende nye varianter!

Cremet og sund Chr. Hansen har helt nye Yoflex® og Nu-trish® kulturer med under armen til dette års FoodPharmaTech. Kulturerne er specifikt udviklet til drikke yoghurt med fokus på tekstur, smag og ikke mindst forskellige processer. Igennem de sidste to år har Chr. Hansen analyseret markedet for drikkeyoghurter fra hele verden for at opstille en række kvalitetsparametre, hvorfra kulturerne er udviklet. Med varianterne “Mild”, “Classic” og “Twist” kan man opnå tre forskellige smagsprofiler, og kulturerne sikrer høj kvalitet med en smooth og cremet

Smag og holdbarhed På osteenzymsiden præsenterer vi CHY-MAX® og CHY-MAX® M. Sidstnævnte løb med innovationsprisen Chr. Hansen har udviklet nye kulturer til drikkeyoghurt.

inden for kategorien ”mejeri” på Food Ingredients Europe i november 2009, bl.a. på grund af fordele som bedre proceskontrol, mindre bitterhed i smagen og længere holdbarhed. Endelig bliver der mulighed for at høre mere om vores EASY-SET®koncept, som omfatter kulturløsninger til Cheddar-typer, Pasta Filata-typer (Mozzarella) og Continental-typer (Danbo, Edam, Gouda m.fl.).

Velkommen Chr. Hansen glæder sig til at byde jer velkommen på stand nr. M 9660 til en snak. www.chr-hansen.com

Hal M Stand 9660

Innovative emballageløsninger Som landets førende leverandør af fleksibel emballage indenfor mejeribruget har Danapak Flexibles A/S en helt naturlig tilstedeværelse på FoodPharmaTech messen og Landsmejeriudstillingen. Gennem årtiers produktion af mærker som f.eks. LURPAK® véd Danapak Flexibles A/S, hvad der kræves for at være med til at skabe et af verdens stærkeste brands. Det er denne viden og konstante søgen efter nye og bedre løsninger, som kendetegner firmaet.

Danapak præsenter nye løsninger på messen.

18

MÆLKERITIDENDE 2010

Nye løsninger Danapak Flexibles A/S vil præsentere en række nye innovative emballageløsninger indenfor fleksibel emballage til blandt andet mejeri, øvrige fødevarer og pharma. Eksempelvis: • Svejsbare oblater er et nyt produktområde, som gør produktpaletten til mejeriindustrien komplet. • Tibon® en ny lynhurtig, energibesparende stegefolie, der gør det muligt at stege og bage hurtigere end traditionelt, og som samtidig styrker madens aroma. • DanaPeel er en serie af overbaner med unikke peel- og barriereegenskaber, som svejser mod en mono APET underbane. Der forventes at være særlig interesse for denne løsning, og den synliggøres i form af en medbragt pakkemaskine, hvor demonstrationer kan udføres. Ud-

over muligheden for besparelsen på underbanen har Danapak Flexibles A/S arbejdet på et system, der muliggør yderligere besparelser i form af genanvendelse af side-trim fra underbanen. • DanaExtra er en serie specielt udviklet til den farmaceutiske industri, hvor der stilles særlige godkendelseskrav fra bl.a. de amerikanske myndigheder FDA.

Gode råd på standen På Danapak Flexibles stand M9652 vil der være mulighed for at drøfte den seneste udvikling indenfor fleksibel emballage med personale fra både salgs- og udviklingsafdelingerne. www.danapakflexibles.com

Hal M Stand 9652

NR. 21


Man M an 01 novemb november ber 2010 Tirs T ir s 02 02 november no novem ovembe err 2010 2 10 Ons 03 november O ns 0 3n nov ovem emberr 2010 2 0 10 Tors november T ors 04 n ovember emb 2010 20 0 10 Fre F re

05 november 2010

med verdens største mejeriudstilling – Scandinavian Dairy Contest og fire relevante og stærke temaer: • Effektiv Produktion • Produktsikkerhed • Energi & Miljø • Vidensdeling

• Få ny inspiration på de spændende temaområder. • Hent vitaminer til hjernen på indholdsrige konferencer

FAKTABOKS • 95% af de besøgende i 2008 var tilfredse med messen kvalitet • 40% af de besøgende i 2008 fandt nye leverandører

NR. 21 185x260_NO_Packnews_JHO.indd 1

MÆLKERITIDENDE 2010

19 13/09/10 11.03


Leverandøren af smagsoplevelser Dairy Fruit deltager på LMU og FoodPharmaTech, og igen i år serverer vi spændende smagsprøver, som forhåbentlig vil glæde og inspirere vores gæster. Vi byder på en Lassidrik med smag af ananas og kokos, en dessert med kakaonibs og endelig en dip med røget peberfrugt.

Dairy Fruit A/S Nordeuropas ledende leverandør af smagsoplevelser til mejeri- og levnedsmiddelindustrien. Vi leverer mere end 700 forskellige aseptiske frugt- og liquid spiceprodukter, både konventionelle og økologiske, til især de nordeuropæiske mejerier. Produkterne udvikles i tæt samarbejde med vores kunder og visionen er helt klar: Vi vil være vores kunders naturlige valg, når det gælder smagstilsætninger.

Udvikling og samarbejde Dairy Fruit A/S deltager i mange udviklingsprojekter, hvor mange spændende unge mennesker bruger vores faciliteter til at skrive afsluttende opgaver, miljøet udfordres og kreativiteten blomstrer. Vi deltager også i projekter sammen med andre virksomheder og/eller uddannelsesinstitutioner. I den forbindelse har vi fået godkendt en ansøgning under Innovationsloven om midler til et projekt, hvor vi skal kigge på optimering af varmebehandlingsprocessen og dermed opnåelse af en hurtigere og mere skånsom pasteurisering. Et projekt vi har meget høje forventninger til. Vi har endvidere netop fået godkendt en ansøgning til Danidas Business to Business program, sammen med en virksomhed i Bolivia. Formålet er at overføre knowhow fra Dan-

mark til Bolivia og hjælpe den lokale virksomhed i gang med at dyrke og eksportere eksotiske fair trade frugter og bær til det europæiske marked. Et meget spændende projekt med perspektiver både for virksomheden i Bolivia og Dairy Fruit.

Smagsinspiration på messen Besøg os på FoodPharmaTech i hal M på stand 9654 og smag de nye spændende produkter. www.dairy-fruit.com

Hal M Stand 9654

Nature’s Taste Dairy Fruit A/S offers our customers Nature’s Taste, by developing and offering healthy and good tasting products. We believe in looking forward, using our technical and innovation skills. Dairy Fruit’s expertise: •   Clean label •   Health and quality  •   Environmentally awareness •   Organic •   Nature guides our innovation •   Joint working partnerships ... The driving force behind today’s  new developments •   30 years experience of providing custom solutions, using our  team of experts to inspire creation •  Working together we can design your next product based on …

 … Nature’s Taste

DAIRY FRUIT A / S • HESTEHAVEN 3 DK-5260 ODENSE S • DENMARK Phone: +45 66 13 13 70 • W W W.DAIRY- FRUIT.COM

20

MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 21


Mejeriingredienser med mere … DSM Food Specialties er en global aktør med et stort udbud af nye ingredienser til mejeriindustrien, herunder klassikere som starterkulturer til oste og fermenterede mælkeprodukter, forskellige typer osteløbe, overfladeprodukter til ost og test til måling af antibiotika i mælk.

the

purest grade

Outstanding products shine out. Developed using chromatography technology, DSM Food Specialties’ Fromase® XLG sets a new global standard in microbial coagulants. 100% pure, Fromase XLG is free from any enzymatic side ®

activity that can be detrimental to cheese making and whey applications. Fromase® XLG is also allergen and GMO-free, vegetarian, Kosher and Halal certified making it the coagulant of choice for premium quality, casein and whey products. Add sparkle to your products – add Fromase®.

Fromase® Problem-free whey application

Fromase™ Fromase™ mikrobielle osteløber kan anvendes i alle ostetyper og er et godt alternativ til animalsk løbe, hvor fokus er koagulering af mælk, modning af ost og den rigtige ”cost-in-use” pris. Med Fromase™ kan mejerierne konkurrere på både kvalitet og pris.

Maxiren™ Chymosin-løben Maxiren™ kan anvendes i alle ostetyper. Denne osteløbe giver slutprodukter af høj kvalitet og anvendes overalt på kloden. Førhen har traditionel animalsk osteløbe med højt chymosin-indhold været anvendt i osteproduktion, men med Maxiren™ fås et mere ensartet produkt - med 100% chymosin. Brug af Fromase™ og Maxiren™ forenkler videreforarbejdningen af ostevallen, idet begge produkter er Halal og Kosher - og af ikkeanimalsk oprindelse.

Maxilact™

Dairy Enhancers: creating value, attracting consumers

DSM Food Specialties udvikler kontinuerligt nye laktaser af typen Maxilact™, som dækker markedets krav. Maxilact LG(X) har et meget lavt indhold af AS,

som bevarer den gode mælkesmag i laktosereducerede eller laktosefrie slutprodukter, hvor Maxilact™ anvendes.

Delvo-Yog® I fremstillingen af sundere, højviskøse yoghurtprodukter med excellent smagsprofil er Delvo-Yog® kulturerne løsningen. Disse sammen med Maxilact™ giver en yoghurt med mindre sukkerindhold, men med god og mild smag, en fløjlsblød konsistens og en kort tekstur, som mange forbrugere ønsker det i dag.

Dine udfordringer - Vores løsninger Mejeriindustrien fokuserer p.t. på lavere omkostninger, høj kvalitet og miljø. Vi besidder stor ansvarlighed og udbyder et bredt ingredienssortiment af høj kvalitet. DSM Food Specialties kan løse de komplekse krav og behov, mejeriindustrien stiller. Som en af verdens førende ingrediensleverandører er det vores mål at skabe værdi for kunderne. Besøg www.dsm-foodspecialties.com og find ud af, hvordan vi kan hjælpe dig!

DSM Food Specialties

info.food@dsm.com www.dsm-foodspecialties.com

NR. 21

MÆLKERITIDENDE 2010

21


Kunden er konge DSS er en teknologibaseret virksomhed - men fokus er på kundens behov Verdens bedste membranfiltrering DSS Silkeborg AS blev etableret på et enkelt forretningsgrundlag: Den bedste membranfiltreringsteknologi til den globale mejeriindustri. Vores forretningsfilosofi er stadig, at vi som niche-virksomhed kan give en mere faglig kvalificeret sparring med vore kunder, samtidig med at vi kan reagere hurtigere og mere dynamisk på ændringer i markedet og dermed kundernes ændrede behov og ønsker.

dere år efter år, som gør forskellen. Her igennem skabes den gode, gensidige forståelse, der ligger til grund for ethvert succesfuldt samarbejde.

Teknologianvendelse Det er ikke teknologien, der er interessant - men derimod evnen til at anvende teknologien på bedst mulig vis til at opfylde den enkelte kundes konkrete behov. Denne evne har været selve grundlaget for DSS’ succes og vil fortsat være det i fremtiden.

industrien. Vores nøglekompetencer er udvikling, salg, anlægskonstruktion og -design samt service og reservedelssalg. Fremstilling af anlæg sker i tæt samarbejde med højt specialiserede underleverandører. DSS har på 10 år opnået en position som verdens førende leverandør af membranfiltreringsteknologi til mejeriindustrien.

Velkommen på standen Medarbejder-kunde kontakt For kunderne er vores teknologiske ekspertise og succesfulde historik naturligvis vigtig, men det er ikke mindst den gode og direkte kontakt til de samme erfarne nøglemedarbej-

Analyser af alt fra leverandørmælk …

Besøg DSS på stand nr. M9888 og hør mere om vores værdier! DSS er en vidensbaseret virksomhed, med ca. 40 medarbejdere, der leverer avancerede membranfiltreringsanlæg og membraner til mejeri-

MPA FT-NIR

www.dss.eu

Hal M Stand 9888

produkter

-

Kontakt Bruker Optics Scandinavia AB Telefon: +46 8 655 25 30 • optics@bruker.se Bruker Optics Scandinavia • www.bruker.com/nordic

22

MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 21


Innovativ inden for hygiejne Som en af verdens førende leverandører af hygiejneløsninger til mejeriindustrien vil Ecolab igen være at finde på FoodPharmaTech 2010, hvor vi vil præsentere nogle af vores mest innovative produktprogrammer.

Komplet vandbehandling Der er mange elementer, der spiller ind i en optimal og succesfuld fremstilling af levnedsmidler. Vand er et gennemgående element i stort set al fødevarefremstilling, hvor både kontrollen med og kvaliteten af vandet spiller en væsentlig rolle for såvel økonomi som fødevaresikkerhed. Derfor er det helt naturligt for Ecolab at have et komplet program for vandbehandling med både produkter, udstyr og service, som kan sikre optimale løsninger. Ecolab dækker således alle anvendelsesområder, så

du kun behøver én leverandør for at have en sammenhængende løsning. Ecolabs Water Care Service omfatter bl.a. følgende individuelle programmer: Boiler Care - Kedelvand: I vores Boiler Care sortiment finder du de nødvendige iltreduktionsmidler, produkter til slamkonditionering og forhindring af belægninger, korrosionsnedsættende midler til damp samt andre nødvendige produkter. Dermed kan vi sikre dit system mod forhold, der vil forringe driftsøkonomien. Cooling Care - Kølevand: Kølevandssystemer skal også sikres mod belægninger, men korrosion og biofouling er andre problemer, der skal håndteres for at sikre din proces. Vores Cooling Care program omfatter således et passende udvalg af egnede

korrosionsinhibitorer og effektive biocider.

Velkommen på standen Ecolab har international erfaring med vandbehandling overalt i industrien, som i kombination med vores omfattende know-how og anerkendelse indenfor proceshygiejne sikrer dig en leverandør med det bedste udgangspunkt for den optimale helhedsløsning til fødevareindustrien. Kig forbi Ecolabs stand og hør mere om vores nye tiltag indenfor vandbehandling samt vores andre nyheder på FoodPharmaTech 2010. Du finder os i Hal M på stand nr. 9560. www.ecolab.com

Hal M Stand 9560

Water Care ServiCeS Er vandkvaliteten en bekymring..? på ed os m k a 10 n sn g få e aTech 20 0 o m Ko . 956 Pharm Food å stand nr p Hal M

NR. 21

MÆLKERITIDENDE 2010

23


Ny folie til smør og osteprodukter EHRNO flexible a/s udbyder emballager til yellow fat segmentet bl.a. smør. (Foto: Colourbox).

EHRNO flexible a/s producerer flexible emballager til primært fødevareindustrien. Seneste skud på stammen er en ny folie - BUTTERflex®, der er specielt udviklet til smør og osteprodukter.

industrien. EHRNO flexible a/s producerer en lang række af folier, der spænder lige fra de mest simple enkeltlagsløsninger til komplicerede multilagsfolier, der er tilpasset det enkelte produkt og pakkemetode.

Specialløsninger Folierne leveres med flexotryk i op til 8 farver i meget høj kvalitet. Desuden tilbydes en række andre ydelser, såsom prægning, laminering, skæring og andre kundetilpassede specialløsninger. Derudover arbejder vi tæt sammen med underleverandører, der eksempelvis kan udarbejde designs og andet.

Fødevareemballager EHRNO flexible a/s har gennem snart 40 år været leverandør af flexible emballager til industrien. Den primære kundegruppe er fødevare-

under margarine, smør m.v. I den sammenhæng har virksomheden arbejdet med at udvikle en ny emballage til smør og ost. Emballagen, der markedsføres under navnet BUTTERflex®, er en nytænkning inden for sammensætning af materialer. Emballagen er udviklet efter et kundeønske om et alternativ til de eksisterende folier, der i dag anvendes til primært smør. BUTTERflex® udmærker sig ved en fantastisk god ”deadfold”, samt en produktvenlig inderside, både hvad angår smør og ost. På FoodPharmaTech viser EHRNO flexible a/s en lang række af de produkter, virksomheden producerer herunder den nye BUTTERflex®.

BUTTERflex® Siden 2006, har EHRNO flexible a/s også været en seriøs udbyder af emballager til yellow fat segmentet, her-

www.ehrno.dk

Hal K Stand 8122

• FOOD SAFETY - Hygiejne, kemisk & mikrobiologisk produktkontrol samt allergener, mycotoxiner, hormon- & antibiotikarester m.m. • Automatisk Proces- & Spildevands-kontrol - dag & nat • Manuel & automatiseret pipettering af væsker - også viskøse • Industri-robotløsninger til laboratorier - undgå ensidig gentaget arbejde • Avanceret inddampning, opkoncentrering og frysetørring • Prøv os - vi kan mere end de fleste…… FoodPharmaTech

stand M-9822 Biolab A/S • Sindalsvej 29 • DK-8240 Risskov www.biolab.dk • sales@biolab.dk

24

MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 21


Ansvar for en bæredygtig forretning Elopak er en af verdens førende producenter af kartoner til flydende fødevarer. Miljøvenlig Kartonen er grundlæggende et miljøvenligt produkt, da den primært er lavet af naturlige råmaterialer, og materialet er 100% genanvendeligt. Derfor er kartonernes CO2-fodaftryk lavt sammenlignet med andre emballageformer som f.eks. en plastflaske, der ligger på et tre gange højere niveau end kartonens.

WWF Inden for samarbejdet med World Wide Fund for Nature (WWF) har

Elopak tilsluttet sig Climate Saversordningen og har dermed sat sig det udfordrende mål at reducere udledninger af drivhusgasser med 15% inden udgangen af 2010. Kontinuerlig CO2 reduktion vil fortsat være ledetråden i Elopaks miljøstrategi. For at opnå de 15% har der været fastsat forbedringsmål via mere energieffektive produktionsmetoder, anvendelse af alternative energikilder, samt transport- og forretningsrejser. Selv små forbedringer i en kartons livscyklus vil bidrage til at styrke bæredygtigheden.

FSC I efteråret 2009 færdiggjorde Elopak implementeringen af certificering af sine råvareleverandører efter FSC standarden og er dermed i stand til at levere FSC-certificerede kartoner. FSC-certificeringen sikrer, at råvaren kommer fra bæredygtigt skovbrug, og Elopak arbejder på et mål, der hedder 100% sporbarhed for hver enkelt karton. Elopak er i øjeblikket i færd

med at etablere sporbarhed, som gælder for hele forsyningskæden: Skov, papirmasse, papirmølle, fremstilling, produkt, bortskaffelse, genbrug. FSC sikrer, at: • vandveje, naturlige levesteder og arter er beskyttet • bevaringsværdige skove beskyttes • skovforvaltningspraksis overvåges • genetisk modificerede træer vil ikke blive brugt • kompetente folk inden for skovforvaltning involveres • oprindelig befolknings rettigheder, og landområder respekteres. www.elopak.com

Hal M Stand 9638

CAF Mød en af

Verdens Bedste Baristas på vores stand i Herning d. 2. - 4. nov.

Kvalitetsemballager og totale emballagesystemer til mejerier og fødevareproducenter

NR. 21

Elopak Denmark · Tlf. 87 43 51 00 · www.elopak.com

MÆLKERITIDENDE 2010

25


Automationsløsninger i Clean Design Festo differentierer sig ved hjælp af et bredt produktprogram samt erfarenhed og kompetencer inden for løsninger, viden og know-how om automation til fødevareindustrien, bl.a. gennem flere års samarbejde med Tetra Pak.

Fødevarezoner Festo leverer de rette automationsløsninger baseret på et integreret automationskoncept med både pneumatiske og elektriske bevægelsesløsninger samt styringer, målrettet specifikke produktionsområder som bl.a. splash og food zoner.

Patentanmeldt luftbremsesystem Vi har stor fokus på udvikling af nye produkter, der forbedrer driftssikkerheden samt sikrer en høj fødevaresikkerhed. Seneste generation af den rustfrie ISO-cylinder CRDSNU er fuld af innovationer. Den er ikke blot blevet mere rengøringsvenlig med sit

Clean Design, den har også det patentanmeldte selvjusterende luftbremsesystem PPS, som gør, at den leveres helt uden justeringsskruer, hvor der kan samle sig snavs.

Reduktion af stilstandsperiode I fødevareindustrien, hvor der anvendes aggressive rengøringsmidler, oplever man ofte at stempelstangspakninger skydes ud. Dette problem er kraftigt reduceret med Festo’s tørløbspakninger, som er resistente over for de mest aggressive rengøringsmidler. Over tid vil pakningerne dog slides, men takket være den 2-delte endegavl er det nu muligt enkelt og

let at udskifte pakningen. Og da det normalvis kan foretages uden at afmontere cylinderen, reduceres maskinens stilstandsperiode betragteligt.

Dæmpning af pneumatiske cylindre Det innovative PPS-system sørger altid for en optimal dæmpning uafhængigt af montørens erfaring, og kompenserer selv for variationer i hastighed, masse og slidtage. En anden fordel ved de manglende justeringsskruer er cylinderens øgede hygiejnevenlighed. Kom og hør om denne unikke nyhed og alle de andre i Hal J2 Stand 7206. Hal J2 www.festo.dk/ Stand 7206 food

FORCE Technology er en uvildig teknologisk rådgivnings- og servicevirksomhed. Vi hjælper fødevareindustrien med test og prøvning, kalibrering, rådgivning, coaching og undervisning. Vore kompetencer ligger bl.a. inden for: Rustfrit stål: Herunder også overflader til pharma- og biotekindustri, korrosion og svejsning. Plast og gummi: Rådgivning og analyser. Fødevarekontaktmaterialer: Lovgivning, dokumentation og tests. Fødevaresikkerhed og hygiejne: Biofilm, termoresistente kim og rent rum. Kvalitetssikring, dokumentation og auditering: ISO 22000 og HACCP, ISO 9000, ISO 14000 og OHSAS 18001. Lean-værktøjer i fødevarevirksomheder: Værdistrømsanalyser, Kaizen, Gemba m.m. Laboratoriedrift og udvikling: Validering af udstyr, beregninger på måleusikkerhed, akkrediteret kalibrering inden for tryk, temperatur, flow, masse og vægt. Vi har kontorer i bl.a. Danmark, Norge og Sverige og beskæftiger over 1000 medarbejdere alene i Danmark. Kontakt: Annette Baltzer Larsen, abl@force.dk, www.forcetechnology.com

26

MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 21


Et verdensfirma i Jylland 330 Projektering og igangsætning

Mejeriprodukter, margarine, salater, øl, sodavand, chokolade og iscreme … Udstyr til flydende og halvfaste fødevarer er vores primære forretningsområde. Virksomheden påtager sig alle opgavetyper inden for nyprojektering/ændring, opbygning af nyt og/ eller renoveret udstyr, levering, montage og rådgivning. Derudover er et af virksomhedens målrettede indsatsområder udvikling af individuelle CIP-anlæg, der imødekommer fremtidens hygiejnekrav. Kvalitet er i højsædet - uanset det gælder projektering, opbygning af nye anlæg eller renovering af ældre. Både i Galten og på hovedkontoret i Hoven, råder FH SCANDINOX over moderne projekterings- og værkstedsfaciliteter, og begge steder varetager medarbejderne udover projektering også salg, montage og service.

Medarbejderstaben tæller bl.a. adskillige maskiningeniører, smede og montører med stor teknisk viden og praktisk erfaring samt mange års anciennitet. Projektafdelingerne er udstyret med højteknologiske AutoCad arbejdsstationer.

FoodpharmaTech 2010 På dette års FoodPharmaTech J1 7160 udstiller vi bl.a. to små fabriksnye pilotanlæg til mejeriindustrien, en lille spandepasteur, en efterbehandlingsunit til yoghurt samt et brugt fuldrenoveret krystalliseringsanlæg til margarineindustrien. www.fhscandinox.com

Hal J1 Stand 7160

13892 · lynxvermoe.dk

FH SCANDINOX A/S har mere end 30 års erfaring inden for projektering, fremstilling og installering af komplette innovative anlæg og procesløsninger til flydende og halvfaste fødevarer. Vi tilbyder komplette projektløsninger direkte fra salg, projektering, fremstilling og montage til afsluttende indkøring og igangsætning af et givent procesanlæg til ethvert formål. I vore procesanlægsløsninger er der taget højde for nutidens strenge sanitære krav. I tæt dialog med kunden finder vi den helt rigtige løsning, som er tidssvarende, efterlever gældende normer og naturligvis på sigt er en økonomisk gevinst for kunden. FH SCANDINOX A/S har 35 ansatte i virksomhedens to afdelinger i hhv. Galten og Hoven.

Flydende fødevarer

Stand no. J1 7160

NR. 21

MÆLKERITIDENDE 2010

14820 • www.vermoe.dk

Visit us at:

27


Besøg din forening og få gode råd

Processing Handbook, Membran Filtration og The Orange Book mv.

FMFs fællesstand Igen i år vil Foreningen af mejeriledere og funktionærers stand være samlingspunkt for repræsentanter fra hhv. AP Pension, Mælkeritidende, FTF-A og Dansk Mejeriingeniør Forening. Desuden kan du høre mere om webshoppen www.dairybooks.dk, hvor du kan bestille de populære engelsksprogede fagbøger, bl.a. Dairy

Mejeriliv

Medlems forsikring Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Dansk Mejeriingeniør Forening

Kom og hør om den nye medlemsforsikring ”Mejeriliv”.

Få gode råd Har du behov for afklaring om pension, spørgsmål af fagforeningsmæssig karakter eller brug for råd vedrørende A-kassen, er vi klar til at hjælpe på standen. Desuden vil der være mulighed for at høre om den nye medlemsforsikring Mejeriliv, som træder i stedet for Dansk Mejeristforenings gensidige Ulykkesforsikring.

Mejeribrugets Årbog 2011 Mejeribrugets Lommebog ændrer format og navn i 2011-udgaven. Derudover indeholder Årbogen mere statistik samt en aktivitetskalender, så du får et hurtigt og nemt overblik over næste års aktiviteter! Har man endnu ikke afgivet bestilling på Mejeribrugets Årbog 2011, er der mulighed for at købe den på vores stand nr. M9590. Desuden kan interesserede bestille plakaten ”Mejerikortet”, der viser navne og placering af alle de danske mejerier på et Danmarkskort. www.mejerileder.dk

Du kan bestille/købe Mejeribrugets Årbog 2011 på standen.

Hal M Stand 9590

PULVER MIXER Fristam Pumper har i mere end 100 år produceret rustfri pumper til levnedsmiddelindustrien og den kemiske industri.

Den unikke homogeniseringsvirkning og det kompakte design giver brugeren et komplet værktøj. Alle Fristam Pulver Mixere tilpasses kundens specifikke ønsker og behov.

Robust kvalitet Tidens krav til effektivitet og miljøhensyn falder godt i tråd med Fristams kendetegn, som er kvalitet, fleksibilitet og innovation. Høj effektivitet kan kun opnås via snævre tolerancer og nøjagtig fremstilling. Det robuste design, kvalitetsmaterialer og vore høje kvalitetskrav sikrer lang levetid og minimal vedligeholdelse. Tid er penge, og moderne fødevareproduktion kalder på optimeret produktionstid, og Fristam fokuserer netop på effektivitet med markedets mest effektive Pulver Mixer, der i næsten enhver fødevarefremstilling kan bidrage til en mere effektiv og økonomisk produktion.

28

MÆLKERITIDENDE 2010

Effektiv og økonomisk Fristam har udviklet en fleksibel Pulver Mixer, der er specielt velegnet til at blande og homogenisere tørre og våde ingredienser. Fristam Pulver Mixer løser f.eks.: • Stabilisatorer i fermentering af mælkeprodukter. • Mælkepulver til fremstilling af bl.a. milk shakes. • Koncentrater af mælkeprotein til at hæve protein/fedt indhold. • Stivelse, salt og sukker. • Flavours og citronsyre. • Pektin, CMC, gummi arabicum. • Mineraler som kalk, betonit, CMC.

Velkommen på standen Fristam har selvfølgelig test Pulver Mixere, så du kan afprøve netop dine produkter og se de store fordele, du kan opnå i din fødevarefremstilling. Velkommen på vor stand Hal J2 Stand 7246 på FoodPharmaTech 2010, hvor vi præsenterer Fristam Pulver Mixer samt et bredt udsnit af vore mange forskellige Fristam pumpetyper. www.fristam.dk

Hal J2 Stand 7246

NR. 21


To messenyheder GRUNWALD er en seriøs samarbejdspartner inden for fylde/lukkemaskiner med et konstant fokus på innovation og kvalitet. På FoodPharmaTech 2010 præsenterer vi to nyheder inden for lukning af bægeremballage.

$OSING&ILLING0ACKING GRUNWALD GmbH D-88239 Wangen im Allgäu www.grunwald-wangen.de

GRUNWALD / Danapak Flexibles I tæt samarbejde med Danapak Flexibles har GRUNWALD udviklet et unikt rulleoblat-koncept og herunder et system, der giver materialebesparelser på 28% med tyndere folie (36 my). Samtidig bibeholdes stor styrke i folien samt en unik mulighed for 100% transparent kvalitet sammen med flot dybtrykkvalitet. Det nye ”DanaCoverseal” system udstilles på en rundbordsmaskine type ROTARY 6.000/2, der desuden er monteret med den mobile doseringsenhed MOBIFILL. MOBIFILL er specielt udviklet med fokus på høj fleksibilitet og funktionalitet samt et minimum af omstillingstid (3-5 minutter) ved produktskift.

GRUNWALD / Superfos En anden nyhed er opstået i tæt samarbejde med Superfos. Med den nye SuperLock emballage kan fødevareproducenter nu opnå hyldetider på op til 24 måneder. Det skyldes en nyudviklet oxygenbarriere, som sikrer ekstremt lave oxygenrater. Det nye SuperLock gør det muligt at bruge In-mould labeling IML i meget høj kvalitet med knivskarp dekoration. Udover de fantastiske barriereegenskaber og trykkvalitet er emballagen også udstyret med ”Twist-off” skruelåg, som gør det nemt at lukke og genbruge emballagen. Ved genluk afgiver emballagen et akustisk klik, når låget er lukket korrekt. Til dette koncept har GRUNWALD udviklet en maskine som kan fylde, svejse membran låg og tilmed sætte skruelåg på - i en og samme maskine. Dette nye koncept er monteret på en maskine af typen HITTPAC 019SE/2-banet og er beregnet til fyldning af marmelade, dip, saucer, supper, smelteost, patéer og andre produkter, hvor lang holdbarhed er et krav.

t a s t u 380 i s i V J7 d stan Make your vision a reality: with GRUNWALD-high quality cup filling machines and bucket lines! Your product is our only concern!

På gensyn i Herning Kom og se vores spændende nyheder i hal J3 stand Nr. J7380, hvor vi i GRUNWALD glæder os til at byde jer velkommen for en præsentation og til en lille forfriskning. www.grunwald-wangen.de

Hal J3 Stand 7380

$OSING&ILLING0ACKING GRUNWALD GmbH NR. 21 D-88239 Wangen im Allgäu www.grunwald-wangen.de

MÆLKERITIDENDE 2010

29


Innovation og konkurrenceevne I vores globale verden er produktudvikling grundlaget for at klare sig i kampen om kunderne. Succesfuld produktudvikling kræver en målrettet proces for at kunne levere udstyr efter kundeønsker. Hans Jensen Engineering er fortsat stærkt fokuseret på nye løsninger med konkurrencedygtige produkter, processer og services til fødevarebranchen. Innovation i samarbejde med vore kunder styrker et positivt image og interessant brand.

• Udvikling, konstruktion og fremstilling af specialudstyr og maskiner i rustfrit stål.

Transportører og specialudstyr Køle- frysetunneller Vore køle-/frysetunneller tilpasses den enkelte kundes behov opbygget på basis af nogle standardmoduler, så vi hurtigt og enkelt kan levere og installere den optimale løsning.

Produkter og ydelser Specifikt til mejerisektoren kan Hans Jensen Engineering tilbyde: • Køle-/frysetunneller i kundetilpassede versioner • Meget rengøringsvenlige/sanitære transportører med USDA godkendte transportbånd.

på 24.000 l/t til Irans største fødevarekoncern.

Køle-/frysetunneller fra Hans Jensen Engineering er installeret på iscremefabrikker i mere end 20 lande verden over. Senest har vi leveret fire frysetunneller med en frysekapacitet

Vi har netop i samarbejde med en båndleverandør konstrueret en ny type transportør, der opfylder EHEDG’s retningslinjer for hygiejnisk design. Båndene er USDA godkendte, og alle øvrige dele er fremstillet/godkendt ifølge 3A, EHEDG og USDA standarder. Transportører kan leveres som lige, stigende, faldende, L-curve, C-curve og S-curve. Med basis i firmaets mangeårige kompetencer inden for kundespecfikt udstyr tilbyder vi også at deltage i opgaver inden for styringer samt programmeringer af disse. www.hj-galten.dk

Hal J Stand 7306

♦ Fyldeanlæg ♦ Dosering ♦ Specialmaskiner ♦ Afsækning/ palletering ♦ Køle-/frysetunneller ♦ Underleverandørarbejde

Mød os på FoodPharmaTech 2010 den 2.-4. november på stand nr. J 7306

30

MÆLKERITIDENDE 2010

Østergårdsvej 23-25 • DK-8464 Galten • Tlf. +45 86 94 33 88 Fax +45 86 94 66 11 • www.hj-galten.dk • hj@hj-galten.dk

NR. 21


Din partner inden for køleanlæg Kvalitet og -kompetence ICS A/S er en seriøs og kvalitetsbevidst virksomhed med stor erfaring inden for ammoniakkøleanlæg. Vi projekterer, konstruerer, monterer og servicerer køleanlæg af alle typer og fabrikater. Ligeledes er projektering af anlæg til klima og ventilation samt energioptimering en del af virksomhedens kompetencer. Desuden har ICS egen import af reservedele til kølekompressorer. Vi tegner i AutoCad 2D og 3D. ICS A/S er selvfølgelig ISO 9001-certificeret.

Varmepumpeløsninger ICS A/S er stærkt repræsenteret inden for industrielle varmepumper af forskellige typer og fabrikater. Vi kan

levere varmepumper med vandafgangstemperaturer helt op til 95 ˚C.

Kundeløsninger og service ICS A/S beregner, designer og opbygger ethvert køleanlæg samt kompressorunits ud fra kundens ønsker og behov. Alle anlæg bygges på egen fabrik og af komponenter, der fortløbende er underlagt streng kvalitetskontrol. Montagen hos kunden udføres altid under opsyn af ICS’ egne montører. For danske mejerikunder har ICS især projekteret og opbygget køleanlæg bestående af flere mindre effektive og pladsbesparende skruekompressorunits, der kan placeres ved siden af eller oven over hinanden. Ved installation af flere mindre units

får kunden sikkerhed for, at køle/ frysesystemerne ikke bliver udsat for et totalt nedbrud. Hvis en unit går ned, kan de andre tage midlertidigt over. Hver enkelt kompressor kan serviceres, uden at hele anlægget skal stoppes. Styring og overvågning af køle- og fryseanlæg foregår med eget udviklet PLC og SCADA system.

På gensyn i Herning Vi glæder os at tage imod nye som eksisterende kunder på FoodPharmaTech 2010. www.incool.dk

Hal M Stand 9710

Ny energibesparende pumpe INOXPA ProLac.

INOXPA VeeValve.

Prolac HCP På dette års FoodPharmaTech messe kommer der flere interessante produktnyheder. Den største er en nyudviklet centrifugalpumpe, som er seneste skud på stammen af nye pumper fra INOXPA. Pumpen, kaldet Prolac HCP, er resultatet af flere års udviklingsarbejde med det primære fokus at skabe en pumpe, hvor nøgleordene er lavt energiforbrug, høj virkningsgrad og skånsom produktbehandling.

NR. 21

Prolac HCP pumpeprogrammet består af 12 forskellige modeller med kapaciteter op til 150 m³/t og 9 bar tryk. Løbehjulstyperne er åbne og semiåbne for at opnå den højeste virkningsgrad, og dermed lave NPSH værdier med et tilsvarende lavt støjniveau. Prolac HCP pumperne er testet og godkendt i henhold til EHEDG, 3A og FDA standarderne.

Valv membranventil. VeeValv ventilen skiller sig bl.a. ud fra øvrige menbranventiler på markedet ved ikke at have den traditionelle ”bro” midt i ventilhuset. VeeValv har et såkaldt ”freeflow” ventilhus, som sikrer en højere Kv faktor og dermed en mere skånsom produktbehandling. Ventilen er velegnet til installationer i aseptiske såvel som sanitære anlæg både som manuel og luftbetjent, og kan leveres i henhold til ASME BPE 2007 standarden. INOXPA Skandinavien A/S ser frem til at byde velkommen til gamle, såvel som nye kunder på stand J 7370. www.inoxpa.com

Ny VeeValv Ligeledes præsenterer INOXPA også en nyudvikling af den velkendte Vee-

Hal J Stand 7370

MÆLKERITIDENDE 2010

31


Vaskesystemer til mejerierne JEROS ACE JEROS A/S udstiller på FoodPharmaTech og viser bl.a. den unikke grovopvasker med det integrerede ACE-system til enkel og effektiv vask af Multihead Weighers (vægtskåle). Med ACE kan virksomheden foretage produktionsskift på under 20 min. og samtidig få garanteret bakteriologisk rengjorte vægtskåle.

I mange fødevarevirksomheder er der en eller flere mulitihead-weighere placeret på forskellige lokaliteter. JEROS ACE-system er konstrueret således, at der opnås optimal udnyttelse af tid og logistik. Det kan enten være ved at have et centralt vaskeområde eller ved at placere systemet i lokationen, hvor multihead-weigheren befinder sig.

Kundespecifikke løsninger

JEROS ACE-system til effektiv vask af vægtskåle.

Et mobilt system med kundespecifik holder, der passer til den enkelte type af vægtskåle, indebærer, at vægtskålene kan afmonteres fra karrusellen, så de kan placeres direkte på holderen, og herefter - uden nogen belastende løft kan operatøren køre den hen til grovopvaskeren, hvor stativet med de påmonterede vægtskåle skubbes ind i grovopvaskeren.

Når vægtskålene er monteret på holderen, er de sikret, så de ikke beskadiges. Samtidig åbnes klappen, så optimal vask af vægtskålen opnås. Efter 6 min. vask, med et afsluttende slutskyl på 85 ˚C varmt vand i hele processen, kan de rengjorte vægtskåle køres retur til karrusel og påmonteres igen. JEROS ACE-System er det mest effektive rengøringssystem til hurtigt og effektivt produktionsskift, hvor en samtidig skånsom vask af emnerne opnås, og hygiejnen er en garanti. Endvidere kan JEROS ACE-Systemet bruges til vask af alle andre emner fra produktionen - lige fra små emner til transportkasser osv.

Kom og besøg os Besøg JEROS i Hal L 9174, hvor den brede palette af store og små grovopvaskere samt kassevaskersystemer udstilles. www.jeros.com

Hal L Stand 9174

Økovenlige vaske- og desinfektionssystemer KEN A/S er en af de førende leverandører af vaskeløsninger til fødevareog pharmaindustrien med udvikling og produktion i Danmark. Med over 60 års erfaring i vask og desinfektion til bl.a. sygehuse og laboratorier er KEN en rigtig god sparringspartner.

res med fleksibel centerdyse for vask af forskellige containertyper og som en 2 dørs løsning for at adskille ren og uren side i produktionen.

Container Cleaner Med en vaskekapacitet på ca. 15 containere i timen er KEN´s container cleaner, CC1221 en meget effektiv løsning for ind- og udvendig vask og desinfektion af alle typer af containere. En specialudviklet centerdyse garanterer et unikt vaskeresultat på et minimum af tid. Maskinen opfylder højeste krav til hygiejne- og miljøstandarder og er udviklet med en målsætning om et minimum af vandog kemiforbrug. Maskinen kan leve-

32

MÆLKERITIDENDE 2010

KEN Container Cleaner 1221.

Nyhed Som en nyhed viser vi på messen en KEN Multi Purpose Washer (MPW) med et unikt tørresystem, der ikke kræver tilførsel af store mængder varm luft. Samtidig bliver varmen i maskinen udnyttet til at opvarme vaskevand til den kommende cyklus, hvilket giver et yderst effektivt og energibesparende system. MPW maskinen kan leveres med et vaskevolumen på 2,5 eller 5 m3 og er designet til vask og desinfektion af mindre og mellemstore emner og produktionsudstyr (bl.a. vægtskåle fra Multihead Weighers). Kom og se KEN A/S vaskeløsninger på L9174 fællesstanden med Jeros A/S og brüel A/S. www.ken.dk

Hal L Stand 9174

NR. 21


Nye kursustilbud! Mejeriindustriens Efteruddannelse Kold college udbyder sammen med Mejerifagets Fællesudvalg en række nye kurser for hele mejeribranchen. Kurserne er opdelt i to kursusrækker, den første retter sig primær mod ufaglærte, der arbejder eller ønsker at arbejde i mejeriindustrien, og den anden mod personer med en faglig baggrund eller praktisk erfaring inden for de beskrevne uddannelsesmål. Kurserne gennemføres af Kold college - på Kold college eller på en virksomhed.

Lovpligtig chaufførefteruddannelse Alle chauffører, der udfører erhvervsmæssig godstransport, skal have bevis på, at de har gennemført dette obligatoriske kursus inden udgangen af 2014. Alle chauffører i mejeribranchen kan gennemføre kurset på Kold college.

Kursusbeskrivelsen er udarbejdet af Arla Foods, Transporterhvervets Uddannelsesråd, Færdselsstyrelsen, Mejeriindustriens Uddannelsesudvalg og Kold college. Kurset er målrettet mejeriindustriens chauffører og varer seks dage. De tre første dage gennemføres på AMU-Djurslands køretekniske anlæg, fokus er på færdselssikkerhed og miljø. De tre sidste dage gennemføres på Kold college, fokus er produktkvaliteten under transporten fra gård til mejeri og fra mejeri til butik. Tilmelding til kurserne kan ske ved direkte henvendelse til skolen eller via www. efteruddannlese.dk

Professionsbachelor­ uddannelse Kold college stater i år en ny uddannelse på professionsbachelorniveau.

Laboratorie-, fødevare - og procesbachelor. Uddannelsen er en overbygning til laboranter og procesteknologer eller anden uddannelse på tilsvarende niveau og samstemmende indhold. Uddannelse gør dig i stand til selvstændigt, professionelt og etisk at indgå i faglige og tværfaglige samarbejder inden for de laboratorie-, fødevare- og procestekniske områder. Uddannelsen varer 1½ år, og undervisningsformen er en blanding af teori og praktisk arbejde i laboratorier. Der indgår 3 mdr. praktik i en virksomhed og 3 mdr. til at gennemføre et selvstændigt bachelorprojekt.

Mere info på messen Udover den nye professionsbacheloruddannelse kan man på Kold colleges stand M9790 få viden om mejeriuddannelserne og AMU-kurserne. www. koldcollege.dk

Hal M Stand 9790

- fra ide til færdigt produkt

MOGREN Engineering

Stenhuggervej 26 5230 Odense M Tlf:+4570270427 Fax:+4570270428 E-mail: mogren@mogren.dk www.mogren.dk

NR. 21

MÆLKERITIDENDE 2010

33


Specialist i rustfrie procesanlæg LP Kolding har knap 50 års erfaring i projektering og konstruktion af rustfrie ståltanke og procesanlæg. Senest har virksomheden konstrueret en smørkærne som færdig unit - lige til at opstille i mejeriet. LP Kolding arbejder både som selvstændig specialist samt som underleverandør til større maskinvirksomheder.

Dialog med kunden LP Kolding er specialist i design, projektering, konstruktion, dokumenta-

tion og montage af tanke og procesanlæg i rustfrit stål. Virksomheden samarbejder typisk med kunden fra ideoplæg til det ønskede anlæg er færdigbygget, monteret og klar til produktion i mejeriet. LP Koldings forretningsgrundlag er specialbyggede løsninger dedikeret til kunden, og samarbejdet bygger på den gode dialog for at kunne producere den rigtige løsning. LP Koldings knowhow er funderet i virksomhedens veluddannede og specialtrænede medarbejdere, der besidder viden fra projektering til teknisk håndtering af materialer under konstruktion og montage.

Rustfri ståltanke

Komplet 1000 liter CE mærket smørunit.

LP Kolding kan konstruere og levere ståltanke uden tryk såvel som tryktanke i rustfrit stål. Virksomheden specialfremstiller tryktanke med PED-godkendelse, hvilket betyder, at tankene opfylder gældende EU-standarder for sikkerhed i både funktion, materialedesign, fremstillingsproces og løbende tests. LP Kolding har erfaring med fremstilling af tryktanke til følgende formål: Fermentorer, mixertanke,

Tanks • Units • Plants • Special Stainless Alloys • Engineering • Project Planning • Construction • Documentation • Assembly

podebeholdere, procestanke, rørvarmevekslere, steriltanke, trykluftbeholdere samt vakuumbeholdere og -kogere. LP Kolding afklarer krav og behov til tanken med hensyn til design, bestykning, rørværk samt diverse applikationer og måleudstyr. Desuden rådgiver virksomheden om styrke, isolering og beklædning afhængigt af tankens placering samt forestår gerne den endelige montering og efterfølgende dokumentation.

Ny smørkærne Lp Kolding har også stor erfaring i projektering af procesanlæg, og senest har virksomheden konstrueret en smørkærne med kapacitet på 1000 l. Smørkærnen er indbygget i en komplet unit, CE-mærket og klar til installation i mejeriet. Blandt øvrige komplette anlæg kan nævnes: Fermenteringssystem, inddamper, pulverpumpe og tørrekammer.

Global virksomhed LP Kolding har opstillet procesanlæg og tanke over hele verden. Virksomheden tænker langsigtede løsninger, der er kvalitetssikrede og gennemprøvede, så de er fuldt funktionsklare. www.lp-kolding.dk

Stainless Steel Solutions

Complete 1000 liter Butter Churn on frame

LP Kolding A/S • Egtvedvej 2 • 6000 Kolding • Denmark • Phone: +45 75 52 41 77 • lp@lp-kolding.dk • www.lp-kolding.dk

34

MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 21


Ét kompakt system Kombiner produktbeskyttelse og besparelser med dynamisk vejning og X-ray detektion af fremmedlegemer i ét kompakt nyt system.

2010 vores revolutionerende kombimaskine GARVENS XS3 AdvanCheK, der kombinerer verdens bedste checkvejning med Xray røntgeninspektion i en unik pladsbesparende Revolutionerende enhed. kombimaskine Maskinen er et gennembrud i moMettler Toledo er verdens størderne produktinspektion og tilbyder ste producent af vægte og vejesystemed exceptionel høj kvalitetsstanmer. Og vi er derfor også først, når dard at imødekomme de behov, der det gælder nye innovative løsninger findes inden for fødevareindustrien til fødevareindustrien. i dag. Mettler Toledo A/S Det er en komplet produktionsinpræsenterer på spektion, der ikke kun udfører nøjagFoodPharmaTech tig kontrol og udsortering på over og undervægt, men også samtidig kontrollerer produktet for fremmedlegemer som fx glas, metal, sten og plastik - ved benyttelse af seneste state-of-the-art X-ray og checkvejerteknologi. Overholder alle hygiejnekrav og imødekommer GARVENS XS3 AdvanCheK. HACCP og IRR1999.

10 år i mejeriernes tjeneste Siden starten for 10 år siden har Mogren Engineering gennemført en række projektopgaver både i Danmark og i udlandet.

da vi kan levere alle gængse fabrikater af udstyr og komponenter. Dette ser vi som en af vore store styrker.

Projektleder - referencer Kunden i centrum Mogren Engineering er en projektdrevet ingeniørvirksomhed, som i kraft af sine meget dedikerede medarbejdere er i stand til at matche selv de større ingeniørvirksomheder, når det drejer sig om innovative løsninger til mejeri- og levnedsmiddelbranchen. Mogren Engineering løser hele spektret af opgaver fra definering af projektet via design, installation, automation, dokumentation, opstart og aflevering af anlæg. Som kunde hos os bestemmer I selv, hvilke komponenter der skal indgå i projekterne,

NR. 21

I tilfælde hvor der måtte forekomme opgaver, som kræver en specifik viden, der skal hentes udefra, samler vi vores store netværk, som er opbygget gennem mere end 30 år i branchen. I sådanne situationer er det Mogren Engineering, der holder hovedkontrakten, og andre virksomheder er så leverandører til os. Dette koncept er også anvendt i nedenstående eksempler, som er uddrag fra vor referenceliste (se www. mogren.dk): • Syrekulturanlæg til Arla Foods, Høgelund Mejeri, Taulov Mejeri og Rødkærsbro Mejeri

Spar tid, plads og penge At kombinere de to teknologier i én enhed med kun ét interface (15” touch-skærm) sparer tid og derved penge ved bl.a. produktskift. Plads i moderne produktioner i dag er ofte et problem, og dette kan afhjælpes med en kombinationsmaskine, der med lille ”foot-print” og længde kan ”presses” ind i eksisterende produktionsliner. Kig forbi vores stand J3-7338 og se maskinen samt få en snak med vores specialister. www.mt.com

Hal J3 Stand 7338

MOGREN Engineering

• Vallepasteuriseringsanlæg/WPC anlæg til Umeå Mejeri, Arla Foods Gøtene, Høgelund Mejeri og Them Andelsmejeri • Konsummælksanlæg til Falköpings Mejeri • Osterianlæg til Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri og Kruså Mejeri. Derudover har vi igennem årene leveret et større antal pasteuriseringslinjer og CIP-anlæg etc. til et antal virksomheder i ind - og udland. Mogren Engineering ønsker alle nogle gode dage i Herning! www.mogren.dk

MÆLKERITIDENDE 2010

35


Leverandør til fødevare-, medicinal og nonfood industrien Bredt sortiment MULTIVAC A/S leverer maskiner og udstyr til fødevare-, medicinal og nonfood industrien. På FoodPharmaTech 2010 udstilles et bredt udsnit af vort alsidige og spændende produktprogram, som bl.a. omfatter Multivac R105 kompakt dybtrækningsmaskine med hygiejnedesign samt den nye Multivac T800 fuldautomatiske inline traysealer med bakkedispenser og Bizerba etiketteringsog vejeanlæg med vægtvariable data

og checkvejning inkl. software til emærkning. Bizerba-anlægget er udstyret med den nye EcoMotion printer, hvor levetiden på termolisten forlænges ved hjælp af en ny teknologi, idet den kun kommer i kontakt med papiret, når der printes. Termolisten løftes, når der ikke printes, og det medfører lavere vedligeholdelsesomkostninger. Desuden føres transferbåndet kun frem under printning, hvorved forbruget af transferbånd reduceres. En anden ny-

hed på Bizerba-anlægget er C-wrap, rundt-om-etikettering. Der kan printes på hele etikettens længde og bredde både vha. termo-direkte og termotransfer printning, og der kan hurtigt og nemt skiftes til anden etiket. Endvidere vises det nye Multivac H130 robotsystem til automatiske produktionslinjer og båndetiketteringsanlæg MR 313, Weber slicer CCS 404 samt Ishida X-ray scanner til identificering af fremmedlegemer af metal, glas, bensplinter m.v.

Mange nyheder på standen Ud over at være repræsenteret på stand L 9160 deltager Multivac A/S i lighed med sidste FoodPharmaTech messe sammen med andre førende leverandører i en proceslinje med fokus på produktionsfleksibilitet. Multivac viser her en PFM Vetta flowpakker med Multivac-branded multiheadvægt. Multivac A/S tilbyder en bred vifte af servicetilbud såsom forebyggende vedligeholdelse, servicekontrakter, hurtige udkald, døgnvagt og reservedelspakker. www.multivac.com Multivac’s nye T800 fuldautomatiske inline traysealer.

Hal L Stand 9160

NGI - Sko til din maskine Den danske virksomhed NGI, der blev grundlagt for 30 år siden, er Skandinaviens førende i fremstilling og salg af sko/fødder til maskiner og anlæg i mejerier, øvrige fødevarevirksomheder og farmaceutisk industri. NGI eksporterer til bl.a. USA og det øvrige Europa, herunder Italien, hvor virksomheden har oprettet salgsselskab. Besøg www.ngi.dk

36

MÆLKERITIDENDE 2010

Certificerede maskinsko NGI A/S har et meget højt serviceniveau med nøje specificerede produkter, der efterlever de strenge hygiejnestandarder gældende i Europa og USA med maskinsko og -fødder certificeret i henhold til 3A, USDA og EHEDG. Udover dette leverer NGI også maskinsko i kunststof (plastsko) til pakkeindustrien og intern transport.

Ny XH fod NGI’s patenterede XH fod forsegler alle bevægelige dele 100% hygiejnisk, selv hvis belastningen på foden fjernes. XH modellen er dermed godkendt til maskiner og udstyr til mejeri-, bryggeri- samt pharmaindustrien. XH systemet anbefales i omgivelser med højeste hygiejne- og rengøringskrav, designet reducerer rengøringstiden til et minimum.

NR. 21


Frugt til Industrien Skrædder­syede løsninger Orana er en af de største danske leverandører af frugtbaserede halvfabrikata til industrien, og har 70 års erfaring i at servicere mejerier, læskedrikproducenter og andre fødevareproducenter rundt om i verden. Produkterne eksporteres til mere end 40 lande i Europa, Mellemøsten, Sydøstasien og Afrika.

Know How Oranas kvalitetsprodukter er skræddersyede til hvert enkelt marked og specifikt til hver enkelt kunde. Produktudviklingen foregår i et tæt samarbejde med kunderne. Orana har fire udviklings-

NR. 21

centre i henholdsvis Danmark, Egypten, Indien og Vietnam. Orana tilbyder én samlet løsning: fra innovative ideer til teknisk support i forbindelse med produktion. Teknisk support gives ligeledes til Oranas leverandører inden for forarbejdning af frisk frugt for at sikre, at der altid anvendes den højeste kvalitet af både konventionelle og økologiske frugter. Derudover besidder Orana teknologien og know how til at ekstrahere bl.a. hyldeblomst, ingefær, chili, citrongræs og te.

Mejeriprodukter Orana har udviklet en række innovative og traditionelle fruit preparations og fruit compounds til mange forskellige fermenterede mælkeprodukter, herunder yoghurt, drikkeyoghurt, mælk og valledrikke. Orana har imødekommet den stigende efterspørgsel på funktionelle produkter ved at fokusere på både traditionelle produkter som fruit preparations beriget med calcium, mineraler, fibre og vitaminer og mere innovative løsninger med funktionelle frugter og naturlige ingredienser. Oranas globale datterselskaber giver Orana adgang til mange forskelligartede eksotiske frugter som aloe vera, nata de coco, water chestnuts, ginseng og mange flere. For mere information se www.orana.eu eller kontakt os på orana@orana.dk

MÆLKERITIDENDE 2010

37


Supply Chain Management Finanskrisen har sat sine spor i mange af Skandinaviens fødevarevirksomheder. Ressourcerne til bl.a. indkøb, logistik og produktudvikling er blevet tilpasset krisen. Fødevarevirksomhederne har fokus på kerneopgaver, effektivitet og økonomi. Indikatorer viser nu, at væksten i Skandinavien er på vej tilbage. Det har allerede positive effekter for en række af Procudans kunder.

Adding value Procudan er Supply Chain Management-virksomheden i Skandinavien! Målet er at tilføre og frigøre ressourcer, der kan bidrage til realisering af forretningsstrategien. Inddrag Procudan i den fælles leverancekæde og udnyt de fælles ressourcer: Ikke-strategisk indkøb outsources til Procudan. Varelagre og dermed pengebinding reduceres gennem lager/logistik-løsninger. Samhandlen støttes elektronisk ”24-7”, enten via Procudan Xtranet eller unikke integrationer. Der er adgang til fuld QA-dokumentation og værktøjer til risikostyring. I udviklingsprojekter tager Procudan gerne projektlederrollen og tilfører ressourcer og kompetencer fra specialister i Danmark, Sve-

rige og Procudans innovative netværk af producenter. Missionen “Adding value to your supply chain” forpligter!

Bakteriekulturer, osteløbe og coating CSK Food, Enrichment producerer bakteriekulturer, osteløbe, destillater og er verdens største producent af cheese coat til overfladebehandling af oste. Procudans præsenterer oste med modningskulturer, som skaber unikke egenskaber i udviklingen af oste.

Ostevoks

NGI

Ostevoks fremstilles i Danmark, så den passer til den enkelte ostetype og til det enkelte mejeri med hensyn til flekSTAINLESS STEEL PRODUCTSS sibilitet, vedhæftningsevne, hårdhed og farve.

Mejeriaromaer Med unikke mejeriflavours fra Symrise kan Procudan nu tilbyde smøraromaer til margarine, supper, sovse og ready-meals m.v. Det gælder også ostearomaer til flødeost, snack, supper, sovse, dressing og ready-meals.

Chiafrø Procudan repræsenterer chiafrø i Skandinavien. Chiafrø har en lang række ernæringsmæssige fordele som højt indhold af omega 3-fedtsyre, kalk og fibre. Chiafrø er godkendt som Novel Food og levnedsmiddelingrediens til brød.

NGI THE HYGIENIC SOLUTION If you need support - We have the solution

Trehalose

• NGI is the specialist in hygienic machine feet for machines and equipment used in the food, dairy, brewery and pharmaceutical industry. • NGI is an innovative pioneer in the field of hygienic machine feet, and is the first company to introduce a machine foot certified according to the 3A hygiene standard 88-00 and the EHEDG hygiene standard TYPE EL-CLASS 1. • Focus on added value solutions • NGI seeks to reduce the consumption of natural resources both in our production and in the cleaning process by the end users. • In addition to the ultra hygienic products, NGI has a complete range of machine feet which can fulfil any need in machine adjustment.

NGI A/S Virkelyst 5 DK-9400 Nørresundby, Denmark Tel. + 45 98 17 45 00 Fax + 45 98 17 78 78

Trehalose er et naturligt disaccarid, som anvendes i en lang række fødevarer. Thehalose kan bl.a. forsinke denaturering af proteiner under fremstillingsprocessen, distribution og opbevaring/frysning, hvormed synerese kan reduceres. ”Anti-stalling” egenskaber til fx frosset brød/dej, således at brødet/dejen ikke udtørrer, men derimod forbliver sprødt og friskt. Anvendes også i snacks og kiks til at fastholde den sprøde konsistens. Endelig forsinker trehalose oxidationen af umættet fedt.

Inulin og oligofructose

Procudan formidler inulin og oligofructose samt stivelse, protein og fibre baseret på ærter. Produkterne skal ses i sammenhæng med markeds- og anprisningsmulighederne for anvendelse af bl.a. inulin og oligofructose i slutA NEW BEGINNING... produkterne. De seneste nyudviklede produkter er bl.a. We invite you to join our NGI Spain NGI USA NGI Italy FIBRULINE DS2 med ekstra lavt restsukkerindhold til hygienic universe 885 Second Avenue, 18th floor Calle Serrano 26, 7° Via del Mercato, 45 New York, NY 10017, USA I-03020 Castro dei Volsci (FR) E-28001 Madrid, Spain anvendelse i lavsukkerprodukter og FIBRULINE S20 med Tel. + 1 (646) 201 9410 Tel. + 34 91 432 1141 Tel. + 39 0775 68 70 10 forbedret opløselighed. Fax + 1 (646) 837 0924 Fax + 34 91 431 9168 Fax + 39 0775 61 01 35

E-mail: ngi@ngi.dk Web: www.ngi.dk

E-mail: info@ngiitalia.it

E-mail: mi@ngi.dk

Hal M Stand 9672

E-mail: sales@ngi.dk

www.procudan.dk Brevpapir.indd 1

38

MÆLKERITIDENDE 2010

18-06-2007 09:05:56

NR. 21


Kundens analysebehov Hos Q-Interline ser vi det som vores vigtigste opgave at levere løsninger, som passer perfekt til vores kunders analysebehov og pengepung. På årets FoodPharmaTech viser Q-Interline tre eksempler på udstyr, som lever op til vores filosofi.

markedet med de laveste vedligeholdelsesomkostninger. Udstyret er brugervenligt og leveres med Q-Interlines InfraQuant software. Det store tilbehørsprogram til Quanten gør udstyret meget alsidigt med mange anvendelsesmuligheder.

Quant til fødevareanalyse

Massespektroskopi fra Extrel

Vi demonstrerer de nyeste versioner af vores populære Quant FT-NIR udstyr. Quanten kombinerer den højeste spektrale performance på

Vi har en produktspecialist fra Extrel på vores stand, som vil demonstrere den nye MAX300-LG massespektrometer. Kom forbi og se udstyret og hør hvad Extrel kan tilbyde inden for massespektroskopi til anvendelse på laboratoriet og i processen.

MB3600-PH

MB3600-PH.

Vi demonstrerer den nye MB3600PH fra ABB Bomem til QA/QC analyse indenfor den farmaceutiske industri. Udstyret kombinerer brugervenlighed med høj performance,

samtidig med at det lever op til de strenge krav fra den farmaceutiske industri. Den unikke penprobe gør udstyret nemt at anvende - kom selv og prøv. Sampling er meget vigtigt for at opnå et brugbart analyseresultat. Deltag i vores sampling-konkurrence på standen og få en snak omkring sampling med vores ekspert.

Vi ses! Q-Interline tilbyder en bred portefølje af højkvalitetsudstyr og services inden for FT-NIR, FT-IR, Raman, UV/VIS, MS og gas. Besøg os og hør mere om vores produkter og services, og hvad vi kan tilbyde til netop din applikation. Vi er på stand M9855. www.q-interline.com

Hal M Stand 9855

Mejeribrugets Årbog 2011 - Har du husket at bestille den? Mejeribrugets Lommebog skifter fra i år navn til Mejeribrugets Årbog. Årbogen, der udgives af Foreningen af mejeriledere og funktionærer i samarbejde med Mejeriforeningen, koster kr. Kom forbi 100 kr. ekskl. moms og forsendelse. stand M9590

og køb bogen Mejeribrugets Årbog 2011, der er håndbogen for alle med tilknytning til mejeribruget, kan bestilles fra den 1. november ved henvendelse til: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, tlf. 66 12 40 25 eller på mail books@maelkeritidende.dk samt på hjemmesiderne www.mejerileder.dk - www.mejeriingenioer.dk - www.maelkeritidende.dk

Foreningen af mejeriledere og funktionærer • Munkehatten 28 • Dk-5220 Odense SØ Tlf. 66 12 40 25 • Fax 66 14 40 26 • books@maelkertidende.dk

NR. 21

MÆLKERITIDENDE 2010

39


I samarbejde med FORCE sikrer RRS optimal svejsekvalitet - og med tanke på miljøet.

set svejsesøm på ståltanken er mere modstandsdygtig over for korrosion end en traditionel børstet. Den synlige forskel dukker først op 1-3 år efter installation, hvorfor de fleste typisk ser det som et vedligeholdelsesproblem. Det er det ikke! Levetiden hænger direkte sammen med produktionsmåden, og en miljømæssig korrekt bejdsning af mejeriudstyr må være et standardkrav til tankproducenter i dag.

Systematisk vedligehold

Miljørigtige tankanlæg ”Nyt” firma med globalt udsyn Da de tidligere ejere af Randers Rustfri Stålindustri trak sig ud af virksomheden, gav det plads til et nyt hold. Med Flemming Bjerregaard (tidl. APV og York) og Peter Sigetty Bøje (tidl. Schur mv.) i spidsen blev firmaet ny/ rekonstrueret og videreført under navnet Randers Rustfri Stålindustri 2010 A/S (RRS 2010), der har 30 års erfaringer med tanke og installationer samt en dygtig medarbejderskare med tilsammen 400 mandeårs erfaring. Vi har visionen om at opbygge en global virksomhed og sikre, at dansk produktionsteknologi og kvalitet herunder fra RRS 2010 - fortsat gør sig gældende inden for den globale fødevareproduktion, hvor lande og regioner som Rusland, Østeuropa og Mellemøsten opruster.

Længere levetid RRS ønsker at udfordre traditionel tænkning og performance i markedet for rustfrie ståltanke. På baggrund af forskningsresultater hos FORCE er det dokumenterbart, at en bejd-

40

MÆLKERITIDENDE 2010

Gennem en livstidsanalyse af tanke og processystemer er det lykkedes RRS både at reducere service- og vedligeholdelsesomkostningerne gennem en ”nytænkning” af alt udstyr, der indgår på bl.a. mejerier. Der er også foretaget en ”re-engineering” af de traditionelle tankkonstruktioner, der både rationaliserer produktionen men også sikrer overholdelse af kvalitetskravene fra de store mejerier.

Størrelsen er vigtig Som den eneste producent af tanksystemer har RRS opbygget et system, der kan håndtere seriel produktion af store tanke. Op til 250 m3 bygges i serier af fire i RRS’ galge-kran-system. Selvom kunderne ikke nødvendigvis skal have fire eller flere tanke af gangen, betyder RRS’ LEAN-produktion, at vi producerer hver enkelt tank optimalt. I dag fremstiller RRS tanke op til 300 m3 færdige på fabrikken, mens større tanke fremsendes som ”onsiteassembly” i standardcontainere.

blive skrottet. Projekter af denne type kalder vi ”RRS Refurbishment”, der underforstået også har fokus på den CO2 og energi, der herved bliver sparet.

Randers Rustfri Stålindustri RRS er en projektorienteret ingeniørvirksomhed, der efter ordrer producerer tanke og tanksystemer til fødevare-, farmaceutisk - og kemiindustrierne over hele verden. Virksomheden, der er kvalitetssikret efter 2010 gældende standarder, blev stiftet i 1954 og er generationsskiftet efter konkurs i februar 2010.

Mød os i Herning Besøg os på FoodPharmaTech Stand J7100, hvor bl.a. adm. direktør, Peter Sigetti Bøje og Flemming Bjerregaard samt projektchef Michael Kristensen og kvalitetschef Peter Lauridsen vil være til stede. Her kan vi bl.a. fortælle om, hvorledes vores tætte samarbejde med FORCE sikrer optimal svejsekvalitet. www.rrs.dk

Med tanke på livet Når de store mejerianlæg investerer i nye tanke, renoveres de ældre tanke ofte og sælges videre til mindre mejerier. Det er jo en win-win-win situation, hvor både kunden, RRS og det aftagende mejeri får noget godt ud af projektet, hvor alle er med til at bringe nyt liv i udstyr, der ellers ville

Peter Sigetty Bøje, adm. direktør og medejer i det rekonstruerede Randers Rustfri Stålindustri 2010 A/S.

Hal J Stand 7100

NR. 21


Mejeriudstyr gennem mere end 18 år Én leverandør Siden Scanding blev grundlagt for mere end 18 år siden, har produktsortimentet været indbegrebet at høj kvalitet til yderst fornuftige priser, og der er fortløbende sket udvidelse og vedligeholdelse af sortimentet, så det altid har modsvaret kundens krav til kvalitet og pris. Scanding’s medarbejdere gør en ekstra indsats for at fremstå som en kompetent samarbejdspartner, der sætter sig ind i kundens behov og løser opgaverne ofte i samarbejde med et stabilt leverandørnet og et meget bredt kontaktnet over hele verden. Scanding’s leverandørnet er stabilt, idet der stort set ikke har været udskiftninger gennem årene. Derimod er der løbende kommet flere leverandører til, så den nuværende palette nærmest er komplet: ”Kunden behøver kun én leverandør af procesudstyr til sit anlæg.”

Messenyheder Der sker selvfølgelig altid optimeringer, og Scanding præsenterer derfor følgende nyheder på FoodPharmaTech 2010:

• Nyt agentur fra Herberts Industrieglas GmbH som fremstiller et unikt produkt ved navn METAGLASS, der er et såkaldt metalstøbt skueglas (en glasplade indstøbt i en metalring). Det har unikke egenskaber mht. rengøringsvenlighed samtidig med, at det kan klare høje tryk. • Nyt aseptisk design af et trykdæksel (mandeluge) fra Zimmerlin GmbH, som følger tankens indvendige kontur og med en O-ringstætning, der befinder sig helt inde på produktsiden. • Ny centrifugalpumpe fra Pomac Pump BV, der har en speciel impeller, og som kan pumpe hele kartofler, grønsager og frugt uden at beskadige dem. • Den dobbelte skruepumpe fra Bornemann GmbH, som vi lancerede i Danmark sidste år, kan ikke kaldes en nyhed mere, men den har vist sig at være en så stor succes hos vore kunder, at vi må fremhæve dette produkt. Pumpen er i stand til både at pumpe højviskose produkter samtidig med, at den kan fungere som CIP pumpe. Derud-

over har den stor sugeevne. Det tilsammen gør, at kunden kan reducere antallet af pumper i processen samt reducere investering i omfattende installations- og automationsarbejder.

Velkommen Når du besøger Scanding’s stand på FoodPharmaTech 2010, får du et indtryk af den store bredde i produktprogrammet. Medarbejdere fra Scanding samt repræsentanter fra nogle af vore leverandører vil give de besøgende en oplevelse af kvalitet og fleksibilitet. Vi glæder os til at møde gamle og nye kunder på vor stand. Velkommen! www.scanding.dk

Hal J1 Stand 7136

KIG DIN PENSION EFTER

I SØMMENE

FÅ GRATIS RÅDGIVNING PÅ LANDSMEJERIUDSTILLINGEN DEN 2. - 4. NOVEMBER 2010 I HERNING

BOOK ET GRATIS MØDE Telefon 3916 9973 E-mail: elj@appension.dk

NR. 21

MÆLKERITIDENDE 2010

41


SONDEX Sanitære Pumper SONDEX har i mange år leveret varmevekslere til levnedsmiddelindustrien. For at udvide vort sortiment har vi udviklet en ny serie sanitære pumper. Dette giver mulighed for at optimere forholdet mellem varme-

veksler og pumpe, som også giver den bedste økonomi for vore kunder.

SSP SONDEX Pumpeserien, SSP SONDEX sanitære pumper, består af seks pumpe-

størrelser, der dækker de fleste behov med tryk op til 6,5 bar og flow op til 130 m3/h. De seks pumpestørrelser gør det muligt altid at vælge en pumpe med optimal virkningsgrad og NPSH. Optimal virkningsgrad giver samtidig den mest skånsomme behandling af mediet. Pumpeserien er designet efter de gældende hygiejnestandarder. Ydermere er overfladerne væsentligt forbedret sammenlignet med andre pumper på markedet, så pumpen er meget let at rengøre med CIP. www.sondex.dk

SONDEX er kendt for sine varmevekslere.

Ny pumpeserie fra SONDEX.

Vi ser frem til at møde Hal J Dem på vores stand Stand 7288 J 7288!

Aktuelle Gode Tilbud • Ostetanke Damrow /Apv - Dobbelt-O 16.000/18.000/20.000/26.000 L

• 1 stk. Westfalia MSA 60 separator inkl. fløde/mælkepasteur 8.000 L/time

• Ostetanke Landteknik 8.000/10.000/12.000 L

• 2 stk. Alfa Laval Mrpx 214 separator 10.000 L/time

• Ostekar 4.000/8.000 L

• 2 stk. proces/flødetanke 5.000 L

• 1 stk. MKT aut. forpressekar / Gadan Efterpresse 1.200 kg

• Opretstående tanke m/u isolering 50/60/80/100/120/200 m3

• 1 stk. Gadan forpressekar / efterpresse 1.500 kg

• 60 stk. diverse tanke 1.000-30.000 L

• 300 stk. diverse osteforme • 1 stk. Pasilac/APV HCT 2.0 smørmaskine • 1 stk. Pasilac/APV HCT 1.5 smørmaskine • 3 stk. kærner 3.600/5.000/10.000 L Kolding-Silkeborg-ØHM

• 75 stk. gårdkøletanke 1/2/3.000 L • 4 stk. rustfrie saltningskar m reoler

Foto: Colourbox

• 1 stk. Elopak fyldemaskine m. skruelåg 3200 stk./time

• 2 stk. saltrensningsanlæg til saltlage

• 1 stk. Elopak fyldemaskine 12.000 stk. /time

• 10 stk. Pasteur fra 5000-25.000 L

• 3 stk. 3-4 akslet Scania/Volvo tankvogne

• 4 stk. bægerfyldere Trepko og Gasti Ø75 mm

• 20 stk. tankanlæg 14/16/20.000 L

AC Mejerimaskiner Tlf. 98 83 80 40 • Mobil 24 25 30 38 • info@ac-mejerimaskiner.dk • Egevej 46 • 9480 Løkken

42

MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 21


Ventilen der løser pulverproblemer ORIFICE GATE VALVE Orifice er engelsk og betyder hul, og ORIFICE GATE ventilen er baseret på en aflang plade, hvor der i den ene ende er et hul. Pladen flyttes frem og tilbage, hvorved ventilen åbnes og lukkes. Ventilen er udviklet af Vortex Valves (USA) og er baseret på en lang række patenter. Ventilen er specielt udviklet til pulverapplikationer og har de samme fordele som en traditionel spadeventil (100% fri passage for produkt) men har desuden en lang række fordele: • 100 % støvtæt • Selvrensende (ingen ophobninger af pulver på spaden/pakningsflader) • Slutter tæt begge veje (tryk og vakuum på samme ventil). • Pakningsskifte muligt uden at ventilen tages ud af anlægget.

NR. 21

Orifice Gate ventilen bruges typisk i applikationer, hvor pulveret er i frit fald, eller hvor der skal laves en effektiv lukning af en transportvej. Et stort udvalg i konstruktionsmaterialer gør ventilerne velegnede til levnedsmiddel- og foderindustrien samt kunststof- og råstofindustrien.

Wye Line Diverter Hvis flere Orifice Gate ventiler bygges sammen, fås en meget effektiv fordelerventil. Ventilen kaldes en Wye Line Diverter (Y-fordeler) og er den ideelle til pneumatisk transportanlæg (både tryk og vakuum). Fordelerne kan bygges sammen i en større matrix, hvor kun fantasien sætter begrænsningerne. Wye Line Diverter kan, modsat de fleste andre fordelere, skifte position under drift. Se www.vortexvalves.com for mere information.

Wye Line fordeler.

Orifice Gate ventilen.

Kan ses i Herning SP Technologies introducerer Vortex’ ventilprogram til det danske marked på FoodPharmaTech i Herning - hal J2 stand nr. 7240. Der vises selvfølgelig også de kendte produkter fra Coperion, Flexicon, hs-Umformteknik og PIAB vacuum tekHal J2 nik. Stand 7240 www.sptech.dk

MÆLKERITIDENDE 2010

43


SPX - alt på samme stand Førende procesløsninger til den globale fødevare- og mejeriindustri! og vand med henblik på at mindske spild. Sortimentet inkluderer ligeledes membranløsninger, miksere, ventilbatterier, mælkemodtagelsesog CIP-systemer.

Fedtfattige mejeriprodukter

På stand 7170 i hal J på FoodPharma­ Tech Messen, som finder sted den 2.- 4. november udstiller SPX Flow Technology sine kerneteknologier fra en bred vifte af førende brands, som gør det muligt for producenterne at øge produktivitet og afkast samtidig med, at omkostninger, spild og gennemløbstid fra producent til kunde formindskes.

Fokus på effektivitet SPX Flow Technology tilbyder en komplet portefølje af pumper, ventiler, varmevekslere, miksere, homogenisatorer, inddampere, tørreanlæg, tanke, membranfiltrerings- og osteriløsninger samt analyse- og automationssystemer. Disse teknologier kombineret med ekspertviden og mangeårig erfaring indenfor procesteknologierne gør SPX i stand til at tilbyde kunderne komplette og skræddersyede løsninger til deres specifikke krav, hvor der sættes fokus på effektivitet og investeringsafkast.

Færdigmonterede systemer SPX Flow Technology vil demonstrere ramme-monterede APV FX Systems, som er fleksible, gennemtestede og færdigmonterede løsningsmoduler for små til mellemstore produktionsløsninger. APV GoldStream™ processen er en hygiejnisk og uafhængig “plug and produce” omvendt-osmose (RO) proces, der koncentrerer mælken fra første vandskyl før CIP for at genvinde mælk

44

MÆLKERITIDENDE 2010

APV LeanCreme™ processen gør det muligt at kundetilpasse mikro-partikulering af valleproteinkoncentrat for anvendelse i produkter så som fedtfattige oste, syrnede mælkeprodukter, desserter, drikkeyoghurter og smørbare produkter. På standen vil der være forskellige smagsprøver.

Spray-tørringsteknologi Pulverfremstillingsprocessen til fødevarer eller farmaceutisk industri kan være en udfordring for procesleverandøren, da mange af disse pulvertyper ofte er meget sensitive overfor varmebehandling og her især tørring. Til netop dette formål er Anhydro Triple-A spraytørreren udviklet. Triple-A processen er multi-flexibel og muliggør tørring af mange forskellige produkter på samme anlæg. Besøgende på SPX Flow Technology standen kan se nærmere på forskellige pulverprøver samt møde eksperter inden for inddampning og spraytørring.

Fat flake udstyr Fat flakes benyttes i bageriprodukter, hvor en nem dosering samt distribution af fedtstoffet er ønskeligt. Traditionelt har produktionen af flakes foregået på køletromler, men denne proces lever ikke op til tidens krav til

bl.a. produktfleksibilitet og hygiejne. SPX Flow Technology har derfor udviklet en innovativ fat flake proces, som benytter skrabevarmevekslerteknologi kombineret med en flake ekstruderingsenhed. Et bredt udvalg af fedtstoffer kan herved benyttes, da skrabevarmevekslerprocessen er langt mere fleksibel mht. ændring af procesparametre.

Mini-reworker til smør Denne kontinuerlige reworker er konstrueret til behandling af tempererede produkter (typisk fra -2°C produkttemperatur) som f.eks. bulksmør eller lignende krystalliserede produkter. Oplev det specielle enkelt-rotordesign som sikrer en effektiv og kontrolleret transport af produktet samt minimum mekanisk påvirkning af produktet, hvorved kvaliteten forbliver uændret.

Udstyr til fedtholdige produkter De velkendte SPX brands Bran+ Lueb­be, Johnson Pump, LIGHTNIN og Waukesha Cherry-Burrell vil også være repræsenteret på SPX Flow Technology standen for at give de besøgende mulighed for at få ny viden inden for et bredt udvalg af avancerede løsninger til hygiejnisk produktion.

Vind en Apple iPad®! Et andet trækplaster på SPX Flow Technologys stand er lodtrækningen om en smart Apple iPad® blandt de besøgende på stand 7170 i hal J. Lodtrækningen finder sted på standen onsdag den 3. november kl. 14.00. Vi glæder os til tre spændende dage på FoodPharmaTech i Herning, hvor vi skal udveksle erfaringer og ideer med vores kunder. www.spxft.com

Hal J Stand 7170

NR. 21


Fransk specialist i udskæring af oste

Alle ostetyper; bløde, hårde, runde eller firkantede skæres præcist uden spild i den ønskede vægt ved hjælp af røntgen- og ultralydsteknik. Hele processen overvåges via kameraer og styres via touch screen. Overlegen teknik fra produktion til færdigvare!

Alt i transport og pakning fra én leverandør! En ren og skær fornøjelse, det er da sjældent! Skandinavisk repræsentant: Troels C. Varming Vestergade 1 • DK-1456 København Tlf.: +45 3311 0100 • www.troelscvarming.dk

Træ & Oste Naturens råstoffer Træ er naturens mest miljøvenlige råstof. Ost er også natur og miljø. Træ er verdens smukkeste osteemballage! Ost er verdens ældste konservering af mælk. Læg dine bedste produkter i en emballage af træ fra GROUPE LACROIX!

Når du har spist din oplevelse, kan du roligt brænde emballagen i din brændeovn, mens din krop brænder videre på osten!

Mød os på FoodPharmaTech 2010 • Stand M 9630 Skandinavisk repræsentant: Troels C. Varming Vestergade 1 • DK-1456 København Tlf.: +45 3311 0100 • www.troelscvarming.dk

NR. 21

Franske anlæg og emballager fra Troels C. Varming Firmaet Troels C. Varming har gennem de sidste 35 år med held arbejdet for at bringe de bedste produkter og maskiner fra Frankrig til den nordiske fødevareindustri med et sikkert øje for det ypperste og mest velegnede inden for både emballager og procesanlæg. Resultatet er fremragende, løsningerne er følgende. Groupe Lacroix: Træemballager i poppel, miljørigtige og sælgende, også i den størrelse De ønsker. Men også med en produktion af kompositprodukter, gode kombinationer af karton og træ, og plast til de meget vanskelige produkter. Richard Laleu: Gennem generationer produktion af ostepapir til den franske mejeriindustri, fødevareindustri, frosne varer, etiketter, sleeves, greaseproof, coatede og nu i Norden med pla-papir. Ermatec: Specialist i at skære med ultrasoniske knive, blød eller hård, alle typer oste, runde, firkantede skæres utroligt præcist og uden spild. Også komplette løsninger til slagterier og bagerier. Chalon Megard: Ostespecialisten på den hårde måde, fra mælk til færdige oste. Komplette anlæg tilpasset Deres produktion,

med stor omhu i udførelsen af de enkelte enheder, innovation når det er bedst. Se anlæggene i Norden.

Automatisk blokformer­ system fra Chalon Megard.

Tecnal: Stabilitet, nem kontrol, færre afvigelser, forskellige produkter på den samme linje, filtrering, robotter - et søsterselskab til Chalon Megard med en tilsvarende profil i bløde oste. Kom og hør om de allerede leverede anlæg i Norden. Folkene bag maskineriet er på standen. VMI: Blandespecialisten med miksere til 24 timers produktion, 7 dage om ugen, lette at vedligeholde, lette at anbringe grundet utrolig kompakt udførelse.

Mød specialisterne Troels C. Varming udstiller i Hal M Stand 9630, kom og mød specialisterne. www.troelscvarming.dk

Hal M Stand 9630

MÆLKERITIDENDE 2010

45


Innovation: Fra idé til produkt

Total system-leverandør Hvert trin i vejen Tetra Pak leverer komplette integrerede procesløsninger, emballering og distributionslinjer samt enkeltstående udstyr, omhyggeligt afprøvet for at sikre kundernes optimale ydeevne og sikkerhed. Dette betyder, at kunden har kort opstartstid og kan drage fordel af problemfri produktion fra starten. Tetra Pak automatiserer hele proces- og emballeringslinjer, uddanner personale til at drive dem og hjælper med at få det optimale ud af linjerne. Vores serviceteam vil være til rådighed for service og vedligeholdelse igennem hele anlæggets levetid.

Vi kan også hjælpe dig med distributionsplanlægning samt støtte til emballagedesign mm.

Global rækkevidde Tetra Pak er en ægte global virksomhed med tilstedeværelse i næsten alle lande i verden. Vi kan hjælpe dig ved at trække på vores erfaring i forarbejdning og emballering af næsten ethvert produkt, under de fleste klimaer og under næsten alle betingelser. Tetra Pak er stolte over, at vi kan tilbyde meget tæt geografisk support til vores kunder, deres anlæg og deres markeder, uanset hvor de er.

Vores Process Development Centre er der for at hjælpe med at omdanne koncepter til fuldgyldige kommercielle produkter, testet, evalueret og ændret til perfektion. Tetra Paks Center kan bruges til nye koncepter, processer, udføre forsøg og prøvekørsler, og evaluerer endelige resultater. - Alle med hjælp fra vores erfarne teknikere og med betingelser for absolut hemmeligholdelse.

FoodPharmaTech 2010 Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at besøge os på stand M9540. På standen vil der være eksperter, som kan hjælpe med løsninger inden for Tetra Paks produktprogram inden for proces- og emballageløsninger. www.tetrapak.com

Hal M Stand 9540

ÅF vokser i Danmark ringsteknik, procesdesign, mekanik og beregning m.m. I vores arbejde lægger vi altid stor vægt på krav til kvalitet og sporbarhed.

Hvorfor vælge ÅF?

ÅF er en af Europas førende ingeniørvirksomheder med 4.000 ansatte fordelt på fire divisioner: Energi, Industri, Infrastruktur og Teknologi. Vores base er i Europa, men vores kunder og partnere er over hele verden.

Erfarne medarbejdere Både levnedsmiddel- og medicinalindustrien er kendetegnet ved meget høje regulatoriske krav og fokus på sikkerhed, hvilket afspejler sig i vores medarbejderes kompetencer og erfaring inden for områderne. Vi har specialister med stort kendskab inden for industriel IT, automation, regule-

46

MÆLKERITIDENDE 2010

Gennem bred brancheerfaring, teknisk forståelse og viden analyserer vi problemstillinger og finder professionelle løsninger. ÅF har i mere end 100 år vokset og ekspanderet i samarbejde med industrien i Skandinavien. Vi forstår derfor industrien, taler sproget og deler værdinormerne. Årligt omsætter ÅF for flere hundrede millioner kroner inden for området levnedsmiddel- og medicinalindustri, hvilket gør os til en vigtig spiller på det globale marked.

Merværdi for vores kunder Vores opgaver kan opdeles i to hovedområder: Turnkey projekter hvor vi tager hele ansvaret for udvik-

ling, fremstilling og idriftsættelse af udstyret, - og konsulentopgaver hvor vi som specialister støtter eller hjælper jeres organisation. ÅF har eksperter inden for de fleste tekniske discipliner, hvilket helt klart skaber merværdi hos vores kunder. En anden fordel er, at ÅF er helt leverandøruafhængig, og dermed kan vi frit optimere vores løsninger for at imødekomme og overgå vores kunders høje forventninger.

Mød os på FoodPharmaTech Leder du efter en partner, der kender din branche? Så kik ind på vores stand nr. J7210, og lad os få en snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed i fremtidige projekter. www.afconsult.com/dk

Hal J Stand 7210

NR. 21


Kort fortalt  Danmarks Mejeritekniske Selskab til Mælkeritidende Danmarks Mejeritekniske Selskab (DMS) har indgået en samarbejdsaftale med Mælkeritidende I/S, der indebærer, at DMS’ sekretariat flytter til Odense ved årsskiftet. Det oplyste formanden for Foreningen af mejeriledere og funktionærer (FMF), Søren Jensen på foreningens netop afholdte 121. delegeretmøde i Skagen. Ifølge aftalen stiller Mælkeritidende og det hertil hørende fællessekretariat (for FMF og Mejeriingeniørforeningen) sekretær og sekretariatsfunktioner til rådighed for DMS. DMS’ præsident gennem de seneste otte år, Peter Vammen deltog på delegeretmødet og udtrykte her glæde over den ny aftale og over, at Mejeriteknisk Selskab nu er sikret trygge rammer for de fortsatte aktiviteter. DMS blev grundlagt af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening for 60 år siden. Selskabet har gennem tiden arrangeret 5-7 foredragsmøder årligt foruden en række studieture til interessante mejerilande i og uden for Europa. Sidstnævnte ofte i samarbejde med Mælkeritidende.

Arla hæver mælkeprisen igen For fjerde gang i år hæver Arla Foods mælkeprisen, og denne gang med 7,5 øre med virkning fra den 1. oktober. Forventningerne til Arlas resultat i 4. kvartal udvikler sig positivt, oplyser mejerikoncernens adm. direktør Peder Tuborgh. - Det er godt nyt her og nu, at der er luft til at hæve prisen for fjerde gang i år samtidig med, at vi holder fast i vores mål om et årsresultat på 1,2 mia. kr. Den såkaldte Arla-notering bliver dermed 245,1 øre pr. kg for konventionel mælk og 303 øre pr. kg for økologisk mælk.

Thise lancerer Lassi Thise Mejeri er igen på markedet med en nyhed. Denne gang er det en drikkeyoghurt med inspiration fra den indiske Lassi. Lassi-konceptet er mere end 1000 år gammelt, og grundopskriften er en blanding af yoghurt og vand, der tilsættes sukker eller salt samt alle mulige kombinationer af frugt og krydderier. Lassi sælges i dag over hele verden. Thises lassi kan købes i Irma samt i helsekost- og specialforretninger over hele landet. Thises økologiske Lassi er lanceret i to smagsvarianter, en med mango og kardemomme og en med ananas og ingefær. (Foto: Thise Mejeri).

NR. 21

HOFSETH BIOCARE AS Hofseth Biocare AS ble etablert i September 2009 og vil i løpet av 1. kvartal 2011 starte produksjonen av høyverdige marine oljer, proteiner og kalsium. Hofseth Biocare AS benytter en patentert enzymatisk hydrolyseteknologi til biprodukter fra laks til å få ut rene fraksjoner av olje, proteiner og kalsium. Produksjonsanlegget er næringsmiddelgodkjent og bedriften vil i løpet av 2011 starte arbeidet med ISO-sertifisering, BRC og GMP sertifisering. Produksjonen er fult automatisert og styres via anleggets PLS-system.Produksjonen er lik den vi finner i meieribransjen med kjent teknologi og utstyr, som f.eks centrifuge, decanter, vakuum inndamper, tørke etc.

Til vårt produksjonsanlegg i Midsund i Norge søker vi derfor 2 stk. Meieriteknikere til stilling som:

Produksjonsleder Arbeidsområde: • Personal ledelse • Daglig produksjon og renhold • Utarbeide produksjons- og skiftplaner • Produktregnskap, volum, utbytte, svinn • Opplæring av produksjonspersonell • Avviksbehandling og rapportering i henhold til bedriftens kvalitetssystem • Stillingene rapporterer til Fabrikksjef Vi søker personer: • Som har utdannelse som Meieritekniker • Har minst 2-3 års praktisk erfaring, helst fra meieri industri • Kjent med å arbeide innenfor kvalitetssystemer • Strukturert og ryddig • Som er selvstendig og positiv med arbeidslyst og godt humør Vi kan tilby: • Et godt og utfordrende arbeidsmiljø • Lønn etter avtale • Pensjons- og forsikringsordninger • Opplæring Søknad med CV sendes elektronisk til: Fabrikksjef Magne Brauten, mb@h-bc.no Spørsmål kan rettes til: Fabrikksjef Magne Brauten +47 90 80 19 14

MÆLKERITIDENDE 2010

47


Kort fortalt  Yoplait opruster i Emiraterne

Sainsbury lancerer mælk i pose

Yoplait har indgået et samarbejde med Agthia Gruppen for at styrke sin position i de Forenede Arabiske Emirater. Den emiratiske koncern Agthia, der fremstiller både føde- og drikkevarer, vil påbegynde produktion og distribution af Yoplait produkter mod slutningen af 2011.

Den britiske detailkæde Sainsbury’s lancerede i februar deres letmælk i en ny mælkepose, der er langt billigere at producere og mere miljøvenlig i forhold til de traditionelle mælkeplastikflasker. De britiske forbrugere køber ugentligt 120.000 enheder af mælk i poser. Det er dobbelt så meget i forhold til Sainsbury’s forventninger, og kæden har derfor udvidet posesalget til at omfatte alle mælketyper, skriver Dairry Industries International. Mælkeposen er en del af Sainsbury’s strategi om at reducere emballageforbruget med en tredjedel frem til år 2015. Forbruget af plast til en mælkepose er 75% mindre end forbruget til en plastflaske. Sainsbury’s leverandør af mælk i poser er den britiske mejerikoncern Dairy Crest, der til formålet har installeret et nyt poseanlæg til 20 mio. kr. på sit mejeri i Gloucestershire, hvor udvidelsen har medført 20 nye jobs.

Mejeribrugets Årbog 2011 Mejeribrugets Lommebog skifter fra i år navn til Mejeribrugets Årbog. Årbogen, der udgives af Foreningen af mejeriledere og funktionærer i samarbejde med Mejeriforeningen, koster kr. 100 kr. ekskl. moms og forsendelse. Mejeribrugets Årbog 2011, der er håndbogen for alle med tilknytning til mejeribruget, kan bestilles fra den 1. november ved henvendelse til: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, tlf. 66 12 40 25 eller på mail books@maelkeritidende.dk samt på hjemmesiderne www. mejerileder.dk - www.mejeriingenioer.dk - www.maelkeritidende.dk

Lukket den 2. november Redaktionen og sekretariatet holder lukket tirsdag den 2. november grundet afholdelse af Landsmejeriudstillingen /Scandinavian Dairy Contest og FoodPharmaTech 2010 i Herning.

Mengniu lancerer beriget mælk Den kinesiske mejerikoncern Mengniu lancerer nu en ny funktionel sterol-beriget mælketype, under mærket Milk Deluxe. Mælken er udviklet sammen med tyske Cognis Nutrition & Health, skriver Dairy Industries International. Milk Deluxe bliver solgt i alle store detailkæder over hele Kina.

Fremgang for First Milk Storbritanniens største mejerikoncern, First Milk fik i 2009/10 et meget bedre økonomisk resultat end året før, idet selskabets indtjening steg med 10 mio. pund til i alt 86 mio. kr., skriver Landbrugsavisen. Koncernens omsætning er faldet med 8% til 4,6 mia. kr. men det skyldes primært, at den mindst rentable osteproduktion er lukket.

Mejeriforskningens Dag Mejeriforskningens Dag afholdes torsdag den 17. marts 2011 kl. 9:30 på Hotel Legoland i Billund. Konferencens tema er ” Fra Mejeriforskning til Anvendelse”. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Kom til foredrag og forsker-dating. Hør hvilke muligheder den nyeste mejeriforskning skaber, og hvad forskningen betyder for udvikling i mejeribranchen. Forskningsprojekter finansieret gennem Mejeribrugets ForskningsFond vil blive præsenteret, og der bliver rig mulighed for at få uddybet, hvordan forskningen kommer i anvendelse på mejerierne og i følgeindustrien. Konferencen henvender sig til ledere, specialister og nøglepersoner i mejeri- og følgeindustri, forskere, offentlige bevillingsgivere, studerende og andre interesserede. Konferencen udbydes i samarbejde mellem Mejeribrugets ForskningsFond, Danmarks Mejeritekniske Selskab, Dansk Mejeriingeniør Forening, Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt Landbrug & Fødevarer. Program udkommer ultimo november 2010. (Foto: Colourbox).

48

MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 21


Skånemejerier bygger slotsmejeri Skånemejerier vil producere oste i et moderne mejeri, der skal indrettes på Skottorps Slot i Sverige. Det svenske mejeri har sammen med Skottorps Säteri AB og en lokal mælkeproducent dannet et joint venture og begynder nu installationen af moderne procesudstyr på slottet, der ligger i Halland. Her skal der bl.a. produceres cheddar efter gamle, lokale traditioner samt en såkaldt Slotsost. Det forventes, at den årlige produktion vil være på 150 tons cheddar og 150 tons af osten fra slottet.

Skånemejerier bliver ansvarlig for opbygning og installation af mejeriudstyr i kostalden, og byggeriet forventes klar til produktion i april næste år. (Foto fra Wikimedia Commons).

Tyrkiet øger eksport til Mellemøsten Tyrkiet øger sin eksport af mejeriprodukter til Mellemøsten, og den samlede eksportværdi er nu på knap 900 mio. kr. årligt. Den tyrkiske mejeristruktur er gennem de senere år ændret fra små mejerier til bygning af store moderne anlæg, der nu øger eksporten i regionen. Det er især markederne i Saudi Arabien, Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater, der aftager de tyrkiske mejeriprodukter.

Produktionsudvikler Kerry Ingredients & Flavours Glamsbjerg søger medarbejder med relevant teknisk baggrund, der som en del af et team skal være med til at udvikle vores produktion af ostepulver og ostebaserede produkter. Stillingen er ny-oprettet og har reference til vedligeholdelses- og produktionsudviklingschefen. Dine primære opgaver bliver: • At identificere optimeringsmuligheder • At deltage i eller lede produktionsudviklingsprojekter • At deltage i produktudviklingsprojekter Din personlige profil: • Du har en relevant teknisk uddannelse som f.eks. levnedsmiddelingeniør • Du har nogen erfaring med produktudvikling og eller projektstyring gerne indenfor fødevareområdet • Du arbejder struktureret, men er idérig og ser mulighederne • Du er en god teamspiller

Vi tilbyder: • Et udfordrende job i en nichebranche, der er teknisk kompliceret og kræver stor innovation • Et job i et produktions- og udviklingsmiljø, hvor initiativ og forandring er en væsentlig del af dagligdagen • En hverdag med mange produktions- og salgstekniske kollegaer, lokalt såvel som internationalt • Et job hvor det forventes at du udvikler dig, og som giver mulighed for en international fremtid • Et job i en virksomhed, der er i konstant bevægelse

Ønsker du yderligere information om jobbet er du velkommen til at kontakte vedligeholdelses- og produktionsudviklingschef Lars Birn - 63721553 mobil 21240104 Din ansøgning sendes pr. email til karen.mogelmose@kerry.com eller pr post til Kerry Ingredients & Flavours Toftegårdsvej 3 5620 Glamsbjerg Mrk. Produktionsudviklingsingeniør Ansøgningsfristen er 31. oktober 2010 Kerry Ingredients & Flavours EMEA Region, Glamsbjerg er en del af den irske koncern Kerry Group, som er verdens største leverandør af ingredienser til fødevareindustrien med salgskontorer og produktionssteder over hele verden og beskæftiger globalt ca. 20.000 medarbejdere. Kerry Group har 7 produktionssteder af ostepulver fordelt på 3 kontinenter – Kerry Glamsbjerg er et af dem, og har 100 ansatte. Læs mere på www.kerrygroup.com

NR. 21

MÆLKERITIDENDE 2010

49


Kort fortalt  Den tyrkiske mejerisektor producerer stadig de traditionelle produkter som Ayran (en saltet yoghurtdrik) Kefir og hvide oste, men der er en stigende produktion af vestlige produkter som fedtfattige mælketyper, yoghurt, desserter, flødeoste, blå oste og mozzarella. Det er den generelt positive økonomiske udvikling i den mellemøstlige region, der gør de tyrkiske mejerier eksportstærke, og de sælger også til mange øvrige lande såsom Egypten, Irak, Jordan, Libanon og Qatar.

30 nye ansatte på Kruså Arla Foods Kruså Mejeri ansætter 30 nye medarbejdere. Det sker efter færdiggørelsen af mejeriets store udvidelse af produktionen med 10-12.000 ekstra kvadratmeter. Med udvidelsen skal produktionen af hvide oste øges med 8.000 ekstra tons årligt, og derfor har mejeriet brug for flere ansatte. - Vi har hidtil fulgt med men heller ikke mere end lige. Nu hæver vi produktionen så meget, at jeg håber, vi kan få lidt luft og plads de næste par år, udtaler mejeriets chef Mette Toft til JydskeVestkysten. (Foto: Arla Foods).

Arla vedtager ny kapitalmodel På Arla Foods` repræsentantskabsmøde den 6.-7. oktober forelagde bestyrelsen repræsentanterne for en ny model for konsolidering. Formålet er at finansiere Arlas strategi om at vokse med ca. 50% frem til år 2015 - og dermed skabe en fremtidig stærk mælkepris, oplyser mejerikoncernen. De valgte repræsentanter vedtog forslaget, og dermed kan Arla fordoble sin konsolidering fra det nuværende niveau på ca. 5-7 øre til 10-11 øre pr kg mælk, hvor en tredjedel af konsolideringen bliver individuel og to-tredjedel kollektiv. Arla Foods besluttede tidligere på året at fortsætte som et andelsselskab, men med mulighed for at oprette datterselskaber i form af aktieselskaber og joint-ventures. Det blev ligeledes på koncernens repræsentantskabsmøde besluttet, at Arlas årlige resultat skal udgøre 2,5% af omsætningen, hvilket udvider koncernens mulighed for lånefinansiering. (Foto: Arla Foods).

Milko-bønder mod syd og nord? Mange af det kriseramte midtsvenske mejeriselskab Milko’s andelshavere har vist interesse for at melde sig ind hos Arla, og også nordsvenske Norrmejerier har fået henvendelser fra Milko-bønder, skriver atl.nu. Den midtsvenske mejerikoncern Milko er pt. gennem en hård rationalisering med lukning af to af virksomhedens fire anlæg. (Foto: Milko).

Skånemejerier går frem Skånemejerier går stærkt frem og øger resultatet efter otte måneder til 51,1 mio. svenske kr. Det fremgår af mejerikoncernens otte måneders regnskab, som viser et resultat på 51,1 mio. kr. mod 37,6 mio. kr. året før. Skånemejerier betaler nu deres mælkeleverandører 3,42 svenske kr. pr. kg mælk, hvilket er et plus på 31 svenske øre siden 1. juli. I danske kroner er Skånemejeriers mælkepris nu på 2,82 kr. Skånemejerier har inden for den seneste tid indgået et joint venture med franske Danone om selskabet ProViva. Desuden har mejerikoncernen opkøbt Lindahls, der bl.a. er kendt for sin yoghurt, samt Östgota Mjölk, der har en indvejning på 25 mio. kg mælk.

Øko-bønder donerer skolemælk Tre af Arla Foods økologiske mælkeproducenter sponsorerer gratis økomælk i et år til deres lokale børnehave Kridthuset i Nustrup ved Haderslev. Hidtil havde kommunen ellers betalt for børnenes mælk, men det er nu sparet væk. Som tak for mælken kommer børnehaven på mindst ét gårdbesøg i løbet af året - for at se hvor mælken kommer fra. De tre landmænd regner med, at prisen for den økologiske mælk i et år er ca. 10.000 kr. (Foto: Arla Foods).

Alectia bekymret Rådgivningsvirksomheden Alectia er bekymret for den fremtidige vækst i Danmark. I 2009 oplevede virksomheden et fald i nettoomsætningen på 10%, og det samlede regnskab viste kun et lille overskud, selvom Alectia oplevede stigende vækst på det danske marked. Fremtiden kan blive dyster. - Jeg er bekymret for væksten i Danmark, og hvis vi skal vokse som virksomhed, er vi nødt til at fokusere

50

MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 21


mere på markeder uden for Danmark, udtaler koncernens adm. direktør, Ingelise Bogason til dagbladet Børsen. Hos Alectia forventes stor vækst i bl.a. BRIK-landene; Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Alectia’s kunder er især bryggeri, slagteri- og mejeribrancherne. I 2009 kom Alectia ud med et samlet overskud på knap 300.000 kr. mod 12,5 mio. i 2008. Virksomheden har 750 ansatte.

Flot overskud hos Fonterra Det new zealandske mejeriselskab Fonterra fik sidste år et overskud på næsten 2,85 mia. kr. Det er 12% mere end året før. Mejeriet betaler for sæsonen 2009/2010 den næsthøjeste mælkepris i selskabets historie: 6,70 new zealandske dollars pr. kg fedt og protein, hvilket svarer til en stigning på 29% i forhold til året før. Omregnet svarer denne pris til ca. 2,53 kr. pr. kg mælk. Fonterras egenkapital steg sidste år til 3,5 mia. kr., blandt andet fordi medlemmerne har købt flere aktier i selskabet.

Arla nedskæring på skiveskåret ost Arla Foods skal spare 55 mio. svenske kroner ved at effektivisere på de skiveskårede oste, skriver arlafoods.se, som oplyser, at besparelserne kommer til at finde sted i Götene, Taulov og Nr. Vium. I Taulov lukkes afdelingen for skiveskårne oste helt, mens de gamle udskæringsmaskiner erstattes med nye og mere effektive i Götene og Nr. Vium. I Taulov indebærer lukningen, at 32 stillinger nedlægges, i Nr. Vium bliver det 25, mens antallet endnu er uvist for de ansatte på Götene. Fremover skal osteskivningen hos Arla ske på anlæggende i Götene, Nr. Vium og polske Tychowo. Arla sælger i dag 24.000 tons skivet ost årligt. Det forventes, at denne mængde stiger til 39.000 ton, hvilket igen vil nødvendiggøre ansættelse af medarbejdere. (Foto: Arla Foods).

Flødeudslip på Them For et par uger siden strømmede 2500 liter fløde fra Them Andelsmejeri ud i Hulbækken ved Silkeborg. Politiet skal nu finde ud af om - og i hvilket omfang, mejeriet har overtrådt lovgivningen, skriver Midtjyllands Avis. Mejeribestyrer Svend Andersen oplyser til samme avis, at arbejdet med at separere spildevand og overfladevand på mejeriet ved flødetanken nu er i gang. Dette arbejde havde Them bestilt allerede før sommerferien, og hvis det var udført dengang, var forureningen undgået.

NR. 21

Flere penge til fødevareforskning I 2011 skal der fordeles ca. 1,4 mia. kr. fra Globaliseringspuljen. Regeringen lægger op til, at over 800 mio. kr. går direkte til forskning inden for tre områder, hvor Danmark har en international styrkeposition: Fødevarer, sundhed og energiforskning. - Her er der store vækstmuligheder, samtidig med, at det bidrager til at løse de udfordringer, vi står over for inden for bl.a. energiforsyning og sundhed, udtaler videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. (Foto: Henrik Sørensen).

Nye afskedigelser på DJF For anden gang i 2010 skal Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet afskedige forskningsmedarbejdere for at imødegå et underskud på budgettet. Fakultetet forventer at skulle nedlægge ca. 50 stillinger. I begyndelsen af året nedlagde fakultetet 65 stillinger. DJFs dekan Just Jensen kalder nedskæringerne skadelige for den forskning, som har fokus på det primære jordbrug: Det er en uheldig udvikling i en situation, hvor Danmark og resten af verden snart vil stå overfor gigantiske udfordringer med at skaffe tilstrækkeligt med fødevarer, der forventes at skulle fordobles frem til 2050, såfremt der ikke skal opstå underskud af fødevarer. De faldende ressourcer til jordbrugsforskningen vil give problemer for jordbrugserhvervet i Danmark.

Polar Is bliver til Premier Is Is fra Mejerigaarden A/S i Thisted kommer primært til at hedde Premier Is fra den 1. november, dog fortsætter Polar Is på enkelte produkter. - Det har vist sig, at Premier Is er det mest kendte ismærke i Danmark, udtaler selskabets adm. direktør Jesper Uggerhøj til Nordjyske. Beslutningen er truffet ud fra en forbrugerundersøgelse.

Mælkepulver på børsen Matifbørsen i Paris vil tilbyde, at man kan handle med futures på skummetmælkspulver, skriver Landbrugsavisen. Ved handel med futures kan man sikre en fast pris på mælkepulver langt ud i fremtiden eller spekulere i, at prisen stiger eller falder. Kontrakterne på futures på skummetmælkspulver er ifølge børsen understøttet af, at man kan kræve fysisk levering af mælkepulveret, hvilket skal sikre sammenhæng mellem spotpriser og future-priser. Hver future bliver på 24 ton skummetmælkspulver fra et hvilket som helst sted i Europa efter særlige specifikationer.

MÆLKERITIDENDE 2010

51


Personalia  50 års fødselsdag Den 4. oktober kunne mejeriingeniør Per M. Olsen fejre sin 50 års fødselsdag. Per er uddannet mejeringeniør i 1987 og blev herefter ansat på Statens Mejeriforsøg som projektleder for fremstilling af UF-ost, samt afdelingsleder for Pilot Plant indtil lukningen af Statens mejeriforPer M. Olsen søg i 1991. Derefter blev Per ansat som projektleder på MD Foods Udviklingcenter i Brabrand med ansvar for projekter omkring UF-ost og produktudvikling til det danske marked samtidig deltog han i udbygningen af mejeriet i Hjørring i starten af 90-erne. I 1997 fik Per ansvaret for teknologiudviklingen indenfor gul ost på udviklingscenteret samt ansvar for pilotanlæg i Danmark. Dette område blev udvidet ved sammenlægningen af MD Foods og Arla til at omfatte pilotanlæg i Sverige og Danmark. I slutningen af 90’erne var Per med i projekteringen af Taulov Mejeri. I 2000 blev han udnævnt til Inno-

vationschef for området Gulost & Mozzarella, sammen med ansvaret for pilotanlæg hos Innovation. I 2007 startede Per i sit nuværende job som mejerichef på Klovborg Mejeri. Per har to store børn og bor i Skanderborg, hvor han nyder friluftslivet med bl.a. tennis, cykling og kajakroning. PMCH

70 år Fhv. forvalter P.J. Wilhelmsen, Ans By fylder den 6. november 70 år.

80 år Fhv. transportchef Eigil Grøndahl Lyster, Århus V fylder den 3. november 80 år.

25 års jubilæum Senior Director Jens Jørgen Hjortshøj, Arla Foods Hellas S.A., Grækenland kan den 1. november fejre 25 års jubilæum.

25 års jubilæum

International Dairy Books Står du og mangler en fagbog på engelsk, så har vi den sikkert på www.dairybooks.dk, som er en internetbaseret boghandel. Der er mulighed for at bestille og betale online. Så klik ind på www.dairybooks.dk og find din bog.

Senior Manager Ejnar M. Jakobsen, Arla Foods, Viby J kan den 1. november fejre 25 års jubilæum.

40 års jubilæum Afdelingskoordinator Anne-Karin Kristiansen, Mejeriforeningen kan den 1. november fejre 40 års jubilæum.

Ny formand for Dansk Fødevare Forum Efter mange år på formandsposten for Dansk Fødevare Forum, har Charles Kastberg Christensen besluttet at træde tilbage. Organisationens næstformand René Damkjer, mejeriingeniør og direktør i AgroTech, er med virkning fra 1. oktober valgt til ny formand. Formandsskiftet indebærer, at Dansk Fødevare Forums sekretariatet flytter til AgroTech. Dansk Fødevare Forum er en privat og upolitisk nonprofit organisation, der virker for styrkelse af den danske fødevaresektor.

Nye i FMFs hovedbestyrelse International Dairy Books, Munkehatten 28, DK-5220 Odense SØ Tlf. +45 66 12 40 25, Fax +45 66 14 40 26, info@dairybooks.dk www.dairybooks.dk

52

MÆLKERITIDENDE 2010

Foreningen af mejeriledere og funktionærer afholdt den 2. oktober sit 121. Delegeretmøde, og her blev to nye medlemmer, Michael Jensen og René Fredgaard valgt til hovedbestyrelsen.

NR. 21


Michael Jensen og René Fredgaard afløser Henning Jacobsen og Vagn Clausen, der begge efter mange års tro tjeneste valgte ikke at genopstille til FMFs hovedbestyrelse. Foreningens formand gennem de seneste otte år, Søren Jensen blev genvalgt på delegeretmødet. Hovedbestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Søren Jensen på formandsposten.

René Fredgaard

Michael Jensen

  Michael Jensen, 45 år, blev valgt som ny formand for Vestjyllands Mejeristforening den 26. august, og han fik dermed også sæde i FMFs hovedbestyrelse. Michael Jensen kan snart fejre sit 25 års jubilæum hos Arla Foods, hvor han begyndte som lastbilchauffør i 1986. I 1990 blev Michael uddannet som mejerist, og i årene efter prøvede han næsten alle jobfunktioner på et mejeri, herunder som arbejdsleder og senere driftsleder i konsummælksafdelingen på Holstebro Mejeri. I 1999 blev konsummælksproduktionen stoppet på mejeriet, og Michael blev ansat som driftsleder i skummesalen, hvor han i perioden 1999-2007 var leder på mange delprojekter for samling af Arlas produktion af smør og blandingsprodukter på Holstebro mejeri, hvorved produktionen er steget fra ca. 25.000 til 100.000 tons. Michael Jensen, der i dag har titlen projektleder, har siddet i Vestjyllands kredsbestyrelse siden år 2000. Michael glæder sig meget til det kommende arbejde i FMFs hovedbestyrelse, hvor han peger på medlemshvervning og synliggørelse af foreningens aktiviteter som en af de væsentligste opgaver - og han understreger, at foreningen jo har ”mange supertilbud på hylderne”. René Fredgaard, 40 år, var efter studentereksamen befalingsmand hos militæret gennem to år, inden han i 1992 søgte ind på HOCO, oprindeligt som laborantelev, men efter en ”lille snak” med Mogens Villadsen valgte René mejerivejen. Han blev således uddannet mejerist i 1995 og mejeritekniker i 1997. Rene har bl.a. været forvalter på Arla Holstebro Mejeri, inden han i perioden 1998-2002 blev udnævnt til at stå i spidsen for produktion og lancering af Arla UKs premium mælkebrand Cravendale på Hatfield Peverel Dairy. Efter en telefonsamtale med FMFs formand Søren Jensen, valgte René Fredgaard i 2002 at vende tilbage til Danmark, hvor han i årene efter tog flere stormskridt op ad karrierestigen hos Arla med ledelsesposter inden for både smør og flødeost: Driftsleder, mejeridirektør, produktionsdirektør og siden juli i år senior direktør med ansvar for Arlas internationale mejerier. René ser meget frem til det kommende arbejde i FMFs hovedbestyrelse, hvor han gerne bidrager med et forstærket fokus på lederuddannelser.

NR. 21

Ny præsident for DMS I forbindelse med den netop overståede generalforsamling i Danmarks Mejeritekniske Selskab blev der valgt ny præsident, idet den nuværende præsident gennem mange år, Peter Vammen ikke ønskede genvalg. Ny præsident blev adm. direktør Niels Osterland fra DSS Silkeborg AS.

Niels Osterland

Ny direktør for Øllingegård Da den nuværende direktør Kurt Hansen har valgt at gå på pension, er Steen Jespersen, 47 år, udnævnt til ny direktør for Øllingegård Mejeri. Steen Jespersen kommer fra en stilling som direktør for Løgismoses delikatessevirksomhed.

”Mejeristhuset” - TILBUD Ved bookning af en miniferie/weekend eller en hel uge i perioden 14. november 2010 til 28. februar 2011 på FMF’s stand M9590 på LMU bliver der fratrukket hhv. 600 kr. og 1.000 kr. på lejebeløbet. Dog er ugerne 51, 52, 7 og 8 undtagne. Tilbuddet gælder medlemmerne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening. Vel mødt på stand M9590!

MÆLKERITIDENDE 2010

53


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

  Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening PU-chef Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: michael.jensen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Dansk Styringsteknik Odense: Tlf: 6317 4545 Fax: 6317 4546 Århus: Tlf: 8736 1350 Fax: 8627 1350 info@dsautomation.dk www.dsautomation.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

54

MÆLKERITIDENDE 2010

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se Tetra Pak Market Area Nordics Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Omy Olssons Machinery Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Randers Rustfri Stålindustri 2010 A/S Bogensevej 40 8940 Randers SV Tlf.: 86 42 56 88 rrs@rrs.dk www.rrs.dk

NR. 21


Møder og udstillinger Salicath ApS Dunsbjergvej 20 DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk SPX Flow Technology APV A/S BDS Technology A/S Gerstenberg Schröder A/S www.spxft.com www.apv.com www.gs-as.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

2.-4. november 2010 Landsmejeriudstilling FoodPharmaTech MCH Herning Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Smørteknologi  ❚ ❚ ❚

SPX Flow Technology APV A/S BDS Technology A/S Gerstenberg Schröder A/S www.spxft.com www.apv.com www.gs-as.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

NR. 21

17. november 2010 Danmarks Mejeritekniske Selskab Foredragsmøde Ostemælk og -proces Koldkærgård, Skejby 2. februar 2011 Mejeribrugets Dag og 1. Kredsudstilling KOLD college 17. marts 2011 Mejeriforskningens Dag Hotel Legoland, Billund

❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚

1. april 2011 Åbning af permanent mejeriudstilling Gl. Estrup, Auning 31. maj 2011 2. kredsudstilling 2011 24. august 2011 Dansk Mejeriingeniør Forening Generalforsamling 1. oktober 2011 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 122. Delegeretmøde Scandic, Vejle

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 8. - 11. november 2010 IDF topmøde Auckland, New Zealand 16.-19. februar 2011 Biofach Nürnberg 3.-6. maj 2011 Mælkeritidende Mejerifaglig studietur Nordtyskland og Holland 12.-18. maj 2011 Interpack Düsseldorf, Tyskland

MÆLKERITIDENDE 2010

55


Randers Rustfri Stålindustri Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Quality · Effiency · Environment

• Mejeri- og Pharmatanke • Vi leverer tanke og procesudstyr over hele verden • Miljørigtig fremstilling af fødevareudstyr • Kom og se RRS kvalitetssystem og få en snak om mejeristandarder og udstyr der lever op til dine kvalitetskrav

Besøg os på

Hal J Stand 7100 (først til venstre)

Ring til Michael Kristensen 8710 2374 eller Peter S. Bøje 8710 2377og aftal fabriksbesøg i forbindelse med messen.

Randers Rustfri Stålindustri 2010 A/S Bogensevej 40 8940 Randers SV · Denmark Tlf. +45 8642 5688 Web www.rrs.dk Email rrs@rrs.dk

MT21-2010