Page 1

Ny eNergibesPareNde PumPe Prolac HCP

- skånsom produktbehandling - høj virkningsgrad - lavt energiforbrug

Inoxpa Skandinavien a/S • 8700 Horsens • Tlf.: 7628 6900 • inoxpa.dk@inoxpa.com • www.inoxpa.com

20 Mejeripraktik - side 4

Plads til smør? - side 8

Mejeriingeniørdebat - side 10

4. oktober 2013 126. årgang


Indhold  Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30)

Årsmøde i Industrigruppen Den 5. september holdt Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen sit første årsmøde efter gruppens stiftelse i november 2012. Årsmødet var et tilbud til medlemmer og interessenter med orientering om gruppens arbejde, fokusområder og aktiviteter. 2

Er der plads til smør?

Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen Redaktør Cand. mag. Anna Marie Thøgersen Redaktionssekretær Jette Rohde Administrativ medarbejder Markedsøkonom Bettina M. Nielsen Kontorelev Charlotte M. Petersen Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest onsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.600 eksemplarer (heraf 200 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.224- kr./år inkl. moms. Europa: 1.476,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.668‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Online ISSN 2245-991X Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2013

2

Mejeripraktikmøde Mejeribrugets Arbejdsgiverforening inviterede i september på vegne af dansk mejeribrug - potentielle mejeriingeniørstuderende fra 2. eller 3. år på studiet til en aften med information om mejeripraktikken. Formanden for Dansk Mejeriingeniør Forening bød velkommen til aftenens gæster og de ni branchefolk, som hver kunne føje brikker til puslespillet om ”det virkelig liv” på et mejeri. 4

Studier har vist, at smør øger mængden af kolesterol i blodet. Imidlertid er smør indgået i urealistisk store mængder i disse studier. Der foreligger ingen undersøgelser, der har set på virkningen af smør i mindre mængder i en ellers normal sund kost, men det vil en gruppe forskere fra Institut for Idræt og Ernæring på KU nu undersøge i et projekt støttet af Mejeribrugets ForskningsFond. 8

Mælkeemballager - del II

Mejeriingeniørdebat

I dette nr. af bladet bringer vi 2. del om mælkeemballagens historie, hvor der er fokus på mælkekartonen samt de mange nye emballagetyper til onthe-go mælkedrikke og andre convenienceprodukter. 6

Dansk Mejeriingeniør Forening afholdt generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg. Efter beretningen var der debat med fokus på bl.a. mejeriingeniøruddannelsen, rekruttering til foreningen og indhold i fagbladet Mælkeritidende. 10 11 Multivac 25 år 12 Kort fortalt 16 Personalia 17 Foreningsnyt 18 Leverandøroversigt 19 Mødekalender 20 AEDIL ostekurser i Frankrig

NR. 20


Årsmøde i Industri­gruppen bag Mejeri­ingeniøruddannelsen Den 5. september holdt Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen sit første årsmøde efter gruppens stiftelse i november 2012. Industrigruppens arbejde Årsmødet var et tilbud til medlemmer og interessenter, som gerne ville have en orientering om gruppens arbejde, fokusområder og aktiviteter. Formand for Industrigruppen, Jens Termansen fra Arla Foods fremhævede i sin præsentation, at der er gjort en stor indsats omkring markedsføring af uddannelsen med hjemmesiden, brochurematerialer og karrierefilm m.m. Der arbejdes ligeledes tæt sammen med Københavns Universitet om ændringer i mejeripraktikken, både hvad angår det faglige indhold, mulighed for praktik på kandidatdelen og praktik i følgeindustrien.

Formand for Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen, Jens Termansen. (Foto: Christian ErinMadsen L&F).

Professor og institutleder Jacob Holm Nielsen orienterede om baggrunden for den nyetablerede sektion for Mejeri-, Kødog Planteproduktteknologi på KU-Science.

sektion for Mejeri-, Kød- og Planteproduktteknologi på KU-Science orienterede efterfølgende om baggrunden for denne nye sektion - og om de tiltag, der er i gang fra instituttets side til at styrke mejeriområdet. Økonomien er en væsentlig parameter på en lille studieretning, og Jacob Holm Nielsen fremhævede sammenhængen mellem forskning og uddannelse. Forskning og midler til forskning er med til at opretholde undervisningen på instituttet, og som følge heraf er

det også vigtigt, at der i Industrigruppen og Mejerikontaktudvalget arbejdes med fokus på og forståelse for, at de to områder hænger sammen og styrker hinanden.  ■

Uddannelse og forskning Desuden er der fokus på uddannelsens curriculum. Jens Termansen redegjorde også for årets optag på hhv. bachelor- og kandidatuddannelse. Udover et markant større optag på bachelordelen er der endnu ikke tendenser i forhold til større tilgang. Den bedste indikation på effekt af Industrigruppens satsning er, at der forventes større søgning til mejeripraktikken i 2014. Professor og institutleder Jacob Holm Nielsen fra den nyetablerede

NR. 20

Pt. er der 22 medlemmer i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen.

MÆLKERITIDENDE 2013

3


Marie Jørgensen taler varmt om sine praktikophold på mejerierne Knuthenlund og Høgelund.

Mejeripraktikmøde 2013

Stor interesse for mejeripraktik Mejeribrugets Arbejdsgiverforening inviterede igen i år i september - på vegne af dansk mejeribrug - potentielle mejeriingeniørstuderende fra 2. eller 3. år på studiet til en aften med information om mejeripraktikken.

Arrangementet må have rygtes i sidste øjeblik - der var tilmeldt 41 studerende, men væsentligt flere mødte op for at høre om mejeripraktik. En veloplagt formand for Dansk Mejeriingeniør Forening, Martin Holst Petersen bød velkommen til aftenens gæster og de ni branchefolk, som hver kunne føje brikker til puslespillet om at vælge at udforske ”det virkelig liv” på et mejeri.

25 mejeriingeniører pr. år Jens Termansen, formand for Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen, fortalte om deres formål

Uddannelsen er global. Her lyttes interesseret til Brian Lilholt, Fanmilk og Lis Korsbjerg, Arla, der fortæller om mulighederne for international praktik.

4

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 20


med bl.a. at sikre et internationalt højt fagligt indhold af mejeriingeniøruddannelsen og at øge antallet af nyuddannede mejeriingeniør, målet er 25 pr. år. Der er flere informationer om dette arbejde på www.dairy-career.dk herunder karrieredatabasen et forum, hvor industri og studerende kan mødes.

Mejeriingeniørerne sætter dagsordenen Herefter fulgte indlæg om selve uddannelsen, mejeripraktikken og opholdet på Kold College, og de tilstedeværendes interesse skærpedes betydeligt. Professor Jakob Holm Nielsen, KU-Science fortalte, at han dagen før havde været til konference med fødevareminister Karen Hækkerup, der oplyste, at det er mejeriingeniører, der sætter dagsordenen inden for danske fødevarer!

fortalte Marie medrivende om at få valle i træskoene og lære at stå på egne ben.

Mejeriingeniøruddannelsen først på banen Aftenen sluttede med en let middag,

og under den livlige snak ved bordene opfangedes en kommentar fra de studerende. - Mejeriingeniøruddannelsen er de første på banen til at arrangere en informationsaften - det er virkelig positivt!  ■ JRO

Latte 83 samlet i Frankrig I begyndelsen af september fejrede mejeriingeniør­ årgangene 1988 og 1973 deres 25-års og 40-års jubilæer. En større gruppe af årgang 1983 dimitterede mejeriingeniører fra KU fejrede imidlertid deres 30 års jubilæum i Frankrig.

Hidtil højeste antal mejeripraktikanter På nuværende tidspunkt har 14 studerende meldt sig med specifikke ønsker og yderligere 11 er interesserede. Det tegner godt, og nu er det op til hvert enkelt praktiksted at sikre den fortsatte rekruttering ved at sørge for et velorganiseret praktikophold.

30 års jubilæum i Frankrig Vi var 10 mejeriingeniører med ægtefæller, som holdt vores 30 års jubilæum i Provence. Vores årgang "Latte 83" var samlet i fire dage, hvor vi bl.a. besøgte en vingård og en olivenproducent. Der blev også rig lejlighed til at nyde vejret, naturen og franskmændene samt fortælle historier fra gamle dage. Peter Sinding

Løn og boligforhold Der var mange spørgsmål vedr. løn, forsikring, skole- og boligforhold. Hanne Lindberg Greisen, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, kunne berolige de studerende med, at lønnen er bedre en SU’en. Hun henviste til www.mejeripraktik.dk for yderligere information.

Nyeste viden fra KU-Science Studerende Claus Hindborg Kristensen og Marie Jørgensen afsluttede med øjebliksberetninger fra det virkelige praktikliv udenfor universitetsmurene. Claus havde med sit projekt i Kalmar været med til at løse en problematik med knækkede osteskiver med den sidste nye viden fra studiet på KU-Science. Til gengæld

NR. 20

På billedet ses fra venstre: Kai Holm Jensen (årets vært), Christian Ilsøe, Jens Anders Jensen, Lars Dalsgaard, Peter Sinding, Henrik Kanstrup, Birgitte Myrup (Brom), Lars Ejnar Nielsen, Lars Teglskov og Peter Meisner.

MÆLKERITIDENDE 2013

5


Mælkeemballagens historie - del II

Mange forskellige mælkeemballager Af fhv. forstander J.M. Buch Kristensen, Dalum, buchk@os.dk

Verdenssuccesen Tetra Pak 1952 I 1952 udviklede svenskeren Ruben Rausing sin geniale ide, som siden er kendt som Tetra Pak metoden. Metoden bygger på tre principper: 1. Emballagen kommer fra en rulle og bliver formet som et pap-rør, der længdesvejses. 2. Produktet bliver fyldt i pap-røret under væskeoverfladen. 3. Produktet bliver positioneret ved tværsvejsning, således at emballagen bliver tetraederformet.

Emballageudvikling Tetra Pak kartonen eller Tetra Standard, som den blev kaldt, kom på det

Her følger anden del om mælkeemballagens historie, hvor der især er fokus på mælkekartonen samt de mange nye emballagetyper til on-the-go mælkedrikke og andre convenienceprodukter. Mælkeemballagens historie - del I - blev bragt i Mælkeritidende nr. 18 og omhandlede; mælk i løs vægt, på flasker og i de første kartoner.

svenske marked allerede samme år i 1952. Kartonen var på den ene side genial. Den var billig, og den kunne formes af en papirrulle. Mælk eller frugtdrikke kunne fyldes aseptisk i kartonen. På den anden side var Tetra Pak kartonen også meget upraktisk. Man kunne ikke åbne kartonen uden en saks, og man spildte let af indholdet ved åbning, desuden kunne kartonen ikke stables. Man kunne heller ikke drikke direkte af kartonen. Senere i 1980 forsynede man dog kartonen med et påklistret sugerør. (2) I 1963 introduceredes derfor Tetra Brik, der var formet som en mursten. Tetra Brik kunne også formes af en

papirrulle. Og vigtigst, den kunne stables. Hverken Tetra Standard eller Tetra Brik slog an på I-markederne som fx Danmark. Derfor introducerede Tetra Pak i 1960-erne Tetra Rex, som er en klassisk ”gable top” karton. I de sene 1960-ere introducerede Tetra Pak teknikken til at producere ”Long Life Products”. Ved at kombinere UHT-teknikken med den bakteriefrie fyldning af sterile Tetra Pak kartoner kunne man producere ”Long Life” produkter, der kunne opbevares uden køl. Det blev en stor succes over hele verden både i mejeriindustrien og i frugtjuiceindustrien. (3) En af Ruben Rausings geniale ideer var også, at man ikke kan købe Tetra Pak maskinerne, kun leje dem, og så skal man yderligere betale en vis afgift pr. produceret enhed på Tetra Pak maskinen. Rausing-familien blev mangemilliardærer og er i dag én af de rigeste familier i verden, takket være Ruben Rausings geniale ideer i 1952.

Der har været mange forskellige mælkeemballager på markedet i Danmark. Men det er primært Tetra Pak og Pure Pak fra Elopak, der har vundet udbredelse. (Foto: Elopak).

6

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 20


Tetra Pak metoden blev udviklet i 1952 af Ruben Rausing. (Foto: Tetra Pak).

Fortidens pionerer i mejeriernes leverandørindustri Dette er sidste artikel af J.M. Buch Kristensens artikler om: ”Fortidens pionerer i mejeriernes leverandørindustri”. Gennem mejeriernes 131-årige historie har en række leverandørvirksomheder og organisationer spillet en vigtig rolle i udviklingen af dansk mejeribrug - fra håndværk til industriel højdespringer på det globale mejerimarked. I artikelserien, der har været bragt i Mælkeritidende fra marts 2012 og frem til nu, har J.M. Buch Kristensen fortalt om den historiske udvikling i mejeriernes organisationer, maskiner, arkitektur, analyser, ingredienser og nu emballager.

Emballager til on-the-go De nyeste emballagetyper er bægre til syrnede mælkeprodukter. Når det gælder surmælksprodukter, er den klassiske ”gable top” karton stadig den ubestridte emballage - nu med

skruelåg. Den nye Tetra Top bruges også af Arla Foods til surmælksprodukter. I de senere år er de små bægre imidlertid i voldsom vækst. Nye forbrugsmønstre betyder, at ”on-the-goforbrug” bliver mere og mere populært. Her egner en 1 liter karton sig ikke. De små bægre er blevet meget populære. De er praktiske og nemme at medbringe på arbejde og på tur, og de små bægre egner sig til nemme mellemmåltidsprodukter. (4)

Nye forbrugsmønstre har betydet udvikling af bl.a. mindre plastflasker til mælkeprodukter, der kan nydes on-the-go. Fotos fra hhv. Naturmælk og Arla Foods.

NR. 20

Mange forskellige mælkeemballager I Danmark har der kortvarigt været en del forskellige mælkeemballager på markedet, bl.a. kan nævnes: Perga, Satona, Tetra King, Zupak, Prepac, Blockpak, Sealking og plastdunke. Plastdunke fremstillet af polyethylen i rektangulær form, normalt med et rumindhold på 1, 1,5 eller 2 liter, har aldrig rigtig slået an. Det er kun Pure Pak og Tetra Pak, der har vundet udbredelse, og de er blevet næsten enerådende. Der er virkelig sket meget på mælkeemballagens område, siden Laura på Stauning Andelsmejeri i 1950-erne solgte sødmælk i løst mål til husmødre og tjenestepiger i Vestjylland.  ■ --Mælkeemballagens historie - del I blev bragt i Mælkeri­ tidende nr. 18.

Kilder: 1. Hans Kloster: Mælkestrømmens historie og kvalitet. København. 1980. 2. J.M. Buch Kristensen: Kartoner kontra flasker til konsummælk. Dalum Lærlinge. 1965. 3. Tetra Pak: 50 years. 1952-2002. Lund. 2002. 4. Peter Biisgård: Mejeri. Kartonland. Aarhus. 2012.

MÆLKERITIDENDE 2013

7


Er der plads til smør? Af Sara Engel, Ph.d.-studerende ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Rigeligt med smør! Studier har generelt vist, at smør øger mængden af kolesterol i blodet, hvilket skyldes indholdet af mættet fedt. Imidlertid er smør indgået i urealistisk store mængder i disse studier, og der foreligger ingen undersøgelser, der har set på virkningen af smør i mindre mængder i en ellers normal sund kost. Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet har derfor planlagt et projekt støttet af Mejeribrugets Forskningsfond, hvis formål er at undersøge effekten af smør i moderate mængder på mængden af kolesterol i blodet gennem et kostinterventionsforsøg.

Baggrund for projektet Smør er blevet undersøgt i kostinterventionsstudier før, men det har næsten altid været til sammenligning med fedtstoffer med et højt indhold af polyumættet fedt (PUFA), som sænker mængden af kolesterol i blodet. Således har smør været anvendt som kontrol med henblik på at vise en gunstig effekt af PUFA-holdige

Smør i større mængder har vist sig at være kolesterolhævende, men hvad med moderate mængder i en normal sund kost?

fedtstoffer på mængden af kolesterol i blodet. Spørgsmålet er imidlertid, om indtagelse af smør i mindre mængder nødvendigvis øger kolesterol i blodet. Lige så vigtigt om en realistisk mængde smør i kosten vil påvirke risikoparametre (fx høje kolesterolværdier) for det metaboliske syndrom og dermed risiko for at udvikle type 2 diabetes. Når man taler om det metaboliske syndrom, taler man ikke om en sygdom, men om en samling af forstyrrelser i kroppens omsætning af næringsstoffer (metabolisme). Det omfatter forandringer som højt blodtryk, høje insulinværdier, overvægt og høje kolesterolværdier, som øger risikoen for udvikling af hjertekarsygdomme. I dette forskningsprojekt undersøges derfor effekten af smør indtaget i mindre mængder på væsentlige risikomarkører for det metaboliske syndrom og udvikling af type 2 diabetes.

Projektets indhold I et forsøg vil virkningen af en kosttype, hvori der indgår smør sva-

Projekter under Mejeribrugets ForskningsFond Titel: Er der plads til smør i en sund kost? Projektleder: Lektor Tine Tholstrup, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet Projektperiode: 1. juni 2013 - 31.maj 2016 Formål: Projektet har til formål at 1) undersøge virkningen af indtagelse af en moderat mængde smør på blodets kolesterolindhold og risikoparametre for diabetes type 2 hos voksne, 2) ved anvendelse af substitutionsmetode at udarbejde kostplaner for sund realistisk hverdagsmad hvori smør indgår samt 3) at udarbejde en oversigtsartikel som belyser og opdaterer mælkefedts rolle i relation risikoparametre.

8

MÆLKERITIDENDE 2013

rende til 4,4 E%, sammenlignes med en kosttype med samme mængde olivenolie (raffineret, derfor uden polyphenoler). Forsøget har et overkrydsningsdesign med varighed af 2 x 5 uger. Dvs. at forsøgspersonerne er deres egen kontrol, og vil herved både indtage kosttypen med smør og kosttypen med olie i hver 5 uger. Deltagerne vil få de to kosttyper i tilfældig rækkefølge bestemt ved lodtrækning. Forsøget er blindet, dvs. hverken personale eller deltagere vil vide, hvilken kosttype deltagerne får. Studiet er således et dobbeltblindet, randomiseret kontrolleret interventionsstudie. I alt vil 50 personer blive inkluderet i forsøget. Forsøgspersonerne er normalvægtige til overvægtige personer (BMI 18,5-32 kg/m2) i alderen 20-70 år. Forsøgspersonerne skal afhente forsøgskosten på instituttet en gang om ugen. Forsøgspersonerne vil i starten og i slutningen af de to 5-ugers forsøgsperioder få taget blodprøver. I blodprøverne måles blodets kolesterol (LDL, HDL) og triglycerider (dvs. blodfedt), samt markører for diabetes type 2 (glukose og insulin) og inflammation. Forsøgsdeltagerne vil yderligere blive bedt om at udføre en 3-dages vejet kostregistrering før og under forsøgsperioderne.

Vægtvedligeholdelse Studiet er et substitutionsstudie, hvilket vil sige, at enkelte af forsøgspersonernes normale fødevarer erstattes med forsøgskost. I dette studie er det en bolle med enten smør eller olie, der skal erstatte andre fødevarer i

NR. 20


Kort resume

forsøgspersonernes kost. Der er fokus på, at forsøgspersonerne ikke tager på eller taber sig under interventionen. Derfor vil forsøgspersonernes vægt blive fulgt under interventionen, og de vil få vejledning i at erstatte en energimængde svarende til forsøgsfødevaren med andet i deres kost.

Projektets samarbejdspartnere Projektet udføres af en projektgruppe bestående af en ph.d. studerende samt projektmedarbejdere, alle ansat på Institut for Idræt og Ernæring. Arla Foods leverer smørret til forsøgskosten. AarhusKarlshamn Denmark A/S leverer den raffinerede olivenolie til forsøgskosten. Projektets hovedsponsor er Mejeribrugets Forskningsfond.

smør i realistiske mængder kan indgå i en ellers sund kost. Nye undersøgelser peger endog på en mulig beskyttende effekt, hvilket taler for en revurdering af smørs sundhedsmæssige rolle i kosten. Vi forventer, at projektets resultater kan klargøre, om smør i moderate mængder kan indgå i en sund kost. Viser det sig, at der er plads til smør i en sund kost, forventer vi at kunne opstille kosttyper, hvori smør indgår, der i sammensætning lever op til de Nye Nordiske Næringsstofanbefalinger.  ■

Smør i større mængder har vist sig at være kolesterolhævende, men hvad med smør i moderate mængder? Institut for Idræt og Ernæring gennemfører i efteråret et kostinterventionsforsøg som del af et projekt støttet af Mejeribrugets ForskningsFond. I alt vil 50 forsøgspersoner blive inkluderet. De vil blive bedt om at erstatte en mindre del af deres kost med en forsøgskost, hvor indtag af smør i moderate mængder sammenlignes med indtag af olie. Vi forventer, at projektets resultater kan klargøre, om smør i moderate mængder kan indgå i en sund kost. (Foto: Colourbox).

Hvad kan det bruges til? Der er i dag væsentlig sandsynlighed for, at mættet fedt ikke er associeret med øget risiko for hjertekarsygdomme, hvilket peger i retning af, at

NR. 20

MÆLKERITIDENDE 2013

9


Dansk Mejeriingeniør Forening - Debat

Rekruttering og fagblad Dansk Mejeriingeniør Forening afholdt generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg. Efter formanden Martin Holst Petersens beretning var der debat med fokus på bl.a. mejeriingeniøruddannelsen, rekruttering til foreningen og indhold i fagbladet Mælkeritidende. Mejeriingeniøruddannelsen og IDF Børge K. Mortensen takkede formanden Martin Holst Petersen for en god beretning (bragt i nr. 19) og bragte rekruttering til mejeriingeniøruddannelsen på bane. Efter hans erfaring er mejeriingeniøruddannelsen relativt ukendt blandt gymnasieelever, og han efterlyste en indsats overfor de unge allerede på dette stadie i deres uddannelse. Der gøres pt. en stor rekrutteringsindsats i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen, men formanden takkede for forslaget. Fra salen efterlystes en præsentationsrunde og mere information i Mælkeritidende om International Dairy Federations (IDF) arbejde og fra de forskellige udvalg.

Forening og rekruttering Der var yderligere tre forslag til bestyrelsens arbejde. Det ene var et forslag om at anvende generalfor-

10

MÆLKERITIDENDE 2013

samlingen til et forum for belysning og diskussion af fagspecifikke emner såsom konkurrenceklausuler og andre ansættelsesretslige temaer. Det andet forslag omhandlede rekruttering af medlemmer. Der gøres en stor indsats for de unge og nyuddannede, men der er også en ældre generation, der ikke er organiseret i Dansk Mejeriingeniør Forening. Formanden fortalte, at der sidste år var gjort et stort arbejde vedr. denne gruppe, men at det desværre ikke havde noget positivt resultat. Han understregede, at alle medlemmer er ambassadører for foreningen og dermed har mulighed for at påvirke kolleger på de respektive arbejdspladser, og på den måde bakke op om de initiativer, der tages for at øge medlemstallet. Der var desuden forslag om flere historiske artikler i Mælkeritidende. Det drøftes i redaktionen og i øvrigt henvises til J. M. Buch Kristensen,

som ofte skriver historiske artikler til bladet.

En mere global profil Under punktet eventuelt opfordrede Jens Termansen, formand for Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen, Dansk Mejeriingeniør Forening til at skabe en mere global profil.  ■ --Omtale af regnskaber og kontingent samt valg og konstituering blev brag i Mælkeritidende nr. 19.

Efter generalforsamlingen var der sejltur fra Silkeborg Havn til Ålekroen, hvor der var mejeriingeniørmiddag for de 60 deltagere.

NR. 20


MULTIVAC - 25 år på forkant Adm. direktør Bent Stjerneby byder de mange gæster velkommen til jubilæet og de nyrenoverede lokaler. Dog i et telt i dagens anledning.

En smilende og veloplagt vært, Bent Stjerneby og fru Helle i samtale med Nils Villemoes.

Gæsterne fik en smag af MYLARCOOK, der er et af de nyeste produkter, som Multivac leverer til storkøkkener.

Multivac R535.

NR. 20

Multivac kunne den 6. september fejre sit 25års jubilæum med mange besøgende og et spændende og inspirerende program. Adm. direktør Bent Stjerneby inviterede ikke bare på demonstration af en produktnyhed men også på stjernespækkede og inspirerende indslag bl.a. med kapaciteter inden for fremtidsforskning og ledelse, en række efterfølgende temadage indenfor kød/ fjerkræ, storkøkken, mejeri og fisk/seafood, rundvisning i de nyrenoverede lokaler, nyt testkøkken med prøvesmagning og en grillkok, der stod for det gastronomiske og for at holde gæsterne mætte og veltilfredse. Fokus på fremtiden Bent Stjerneby er en visionær leder, der har fokus rettet ind i fremtiden. Det vidner virksomhedens succes også om, både for 15 år siden til 10-års jubilæet og på 25-års dagen var det med fremtidsforsker og tidligere direktør for Institut for Fremtidsforskning som gæsteoptræder. Peter Johan Paludan blev suppleret af en anden kapacitet på ledelsesområdet - foredragsholder og tidligere lektor på Institut for Organisation og Ledelse ved Aarhus Universitet Nils Villemoes. Et program, der vidner om, at Bent Stjerneby konstant søger at holde fingeren på pulsen og arbejde med at udvikle sin virksomhed til glæde for kunder og medarbejdere.

Totale og innovative løsninger Multivac leverer totalløsninger af bl.a. pakkemaskiner, og her er medarbejderne et af virksomhedens største aktiver. - Jeg er selv med til at ansætte alle medarbejderne i Multivac, fortæller Bent Stjerneby. Det er helt bestemte karaktertræk, som en kommende medarbejder skal besidde - de er jo ambassadører for virksomheden, fortsætter han. Multivac leverer totalløsninger af pakkemaskiner til industrien. Det fik gæsterne en demonstration af med en fuldautomatisk pakkelinje bygget over en Multivac R535 med robotilægning, linjekontrol af emballager og kontrol af svejsninger, etikettering og udsortering, der hurtigt og præcist med tre robotarme pakkede i tre baner. Multivacs forretningspraksis er løbende at tilbyde innovative løsninger til kunden, og det kan vi konstatere, at der leves op til på jubilæumsdagen!  ■ JRO

MÆLKERITIDENDE 2013

11


Kort fortalt  Mejeribrugets Årbog 2014 Sekretariatet er i fuld gang med at klargøre Mejeribrugets Årbog 2014, der forventes færdig lige før Danish International FOOD Contest (tidl. Landsmejeriudstillingen) i begyndelsen af november. Mejeribrugets Årbog 2014 indeholder mange nyttige informationer om branchen, bl.a. mejeristatistikker, aktivitetskalender 2014, mejeribrugets leverandører, forskning og uddannelse, fonde og legater samt en fortegnelse over mejerierne samt mærkedage for mejeribrugets ledere mv. Årbogen koster 115 kroner (ex. moms og forsendelse). Du kan forudbestille Mejeribrugets Årbog 2014 på www.maelkeritidende.dk

Mejeribrugets Forårsfest Mejeribrugets Forårsfest afholdes næste gang lørdag den 5. april 2014. Her i foråret 2013 deltog knap 100 mejerifolk i Forårsfesten, der omfatter et lille weekendophold med en dejlig middag, hyggeligt samvær og dans. Festudvalget oplyser, at arrangementet forventes afholdt i Middelfart. Mere om festen og stedet annonceres snart her i bladet, men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 5. april 2014! (Foto: Dan Nielsen).

Danone for Men

Der er rigtigt gang i produktudviklingen af nye yoghurttyper. Blandt de seneste er ”Danone for Men”, som Danone har lanceret til mandlige forbrugere i Bulgarien. Yoghurterne i det nye sortiment siges at være så tyktflydende, at de kan spises med en gaffel. Fedtindholdet i Danone for Men er 5%, og nogle af produkterne indeholder frugtstykker og nødder. Men indtil videre er det kun bulgarske mænd, der kan nyde produktet. (Foto fra Danone.com).

Pulver af dromedar-mælk Eurofins lukker i Holstebro Eurofins Steins Laboratorium samler sine danske aktiviteter og vil fra slutningen af 2014 have hovedsæde i Vejen. Den melding har virksomhedens 150 medarbejdere i Holstebro modtaget, skriver Dagbladet Holstebro-Struer. Alle medarbejdere har fået tilbud om at flytte med. Vejen er valgt som nyt hovedsæde på grund af bedre beliggenhed, dels i forhold til motorvej og dels på grund af flere store kunder i det nordtyske. Der er i dag 200 ansatte i Vejen, hvor Eurofins vil bygge et helt nyt laboratorium, så der bliver plads til i alt 400 medarbejdere. (Foto: Eurofins Steins).

Tidligere på året gav EU tilladelse til import af dromedarmælk fra Dubai, og i juli sendte Emirates Industry for Camel Milk & Products de første mælkeleverancer til Danmark og Holland, skriver foodculture.dk. Danmark modtog i alt 1500 liter fersk dromedarmælk, som nu befinder sig hos to danske virksomheder inden for mælkepulvertørring. For at undgå fremtidige logistiske problemer med fersk mælk til Europa skal Dubai-mejeriet nemlig levere mælkepulver af god kvalitet. Forskning fra Central Veterinary Research Laboratory i Dubai viser, at dromedarmælk bl.a. er mere fedtfattigt end komælk og betydeligt rigere på C-vitamin og kalcium.

De 10 nye kostråd De tidligere gældende 8 kostråd blev den 17. september afløst af 10 nye anbefalinger, der er udarbejdet af Fødevarestyrelsen og blev præsenteret af fødevareminister Karen Hækkerup. De 10 nye kostråd lyder: 1: Spis varieret, ikke for meget og 4: Vælg fuldkorn 8: Spis mad med mindre salt vær fysisk aktiv 5: Vælg magert kød og kødpålæg 9: Spis mindre sukker 2: Spis frugt og mange grøntsager 6: Vælg magre mejeriprodukter 10: Drik vand 3: Spis mere fisk 7: Spis mindre mættet fedt Rådet om at vælge magert kød og kødpålæg afløser det tidligere råd, der lød: ”Spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød”.

12

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 20


Process Technologist GEA Process Engineering is at the forefront in dairy technology, and we are looking for new talents to develop our technologies and market position even further. For managing the processrelated development of GEA’s wet mixing technologies we are looking for a Chemical Engineer/ MSc. Dairy Technology - preferably with experience with wet mixing. You will be part of our team of Process technologists in Søborg, and work closely with GEA’s Wet Mix Technology Centre in Skanderborg and customers worldwide. We offer a professionally challenging job in an inspiring environment where professionalism and business are paramount. Job Profile Key responsibilities will include: • Management of the process-related development of GEA’s wet mixing technology • Performance of process design tasks • Commissioning of wet-mixing units at customers’ sites • Servicing of customers, including trouble-shooting • Training of customers’ staff and colleagues The position will require approx. 80 travelling days a year. Personal Profile We expect that you have: • A degree in chemical engineering or dairy science (or similar) • Technical or operational experience from the food processing industry or experience with process optimization • Good understanding of the creation of emulsions • Demonstrated capability of working independently in a laboratory and with pilot plants • Process- and solution-oriented approach • English fluency, both orally and in writing. Knowledge of one of the Scandinavian languages will be a plus Applicants with documented experience with wet mixing technology will be preferred. Further Information and Application For questions and inquiries about the job, please contact Process Technology Manager Johnny Bonke on +45 2999 9546. Please send your application no later than 14 October 2013. The applications will be handled upon receipt. Please note that GEA Process Engineering uses electronic recruiting and only applications received online by the link “Send Application” will be considered.

GEA Process Engineering A/S Gladsaxevej 305, 2860 Søborg, Denmark Phone: +45 3954 5454, gea-pe.ndk.jobs@gea.com, www.niro.com

engineering for a better world

NR. 20

GEA Process Engineering

MÆLKERITIDENDE 2013

13


Kort fortalt  Unika indtager New York Osteelskere i New York City bliver nu introduceret for kronjuvelerne i Arlas premium ostesortiment; Unika-serien. Ostene lanceres i særligt udvalgte toprestauranter heriblandt Aquavit, Luksus, Aska, Aamanns-Copenhagen og Acme i bydelene Manhattan og Brooklyn, oplyser Arla. I første omgang vil Arla lancere følgende fire Unika by Castello®: Krondild (hvidskimmelost med dildsmag fra Troldhede), Gnalling (visket i rød grubekit fra Troldhede), Havgus (single-farm ost køerne har græsset på Højermarsken fra Tistrup) Høgelundgaard (blå ost af uhomogeniseret mælk fra Høgelund). Alle Unika oste er inspireret af det nye nordiske køkken manifest og med ambitionen om at udtrykke nordisk kultur, natur og historie. (Foto: Arla Foods).

Eksportrekord for fødevarer Eksporten af fødevarer og landbrugsprodukter har i 1. halvår 2013 været større end nogensinde før, nemlig på godt 78 mia. DKK, fremgår det af tal fra L&F. Det er en stigning på knap 10% i forhold til 1. halvår 2012, hvor eksportindtægten var på 71,5 mia. DKK. Blandt de store brancher i den danske fødevareklynge er eksportørerne af svinekød med 15,6 mia. (15,8), fisk/skaldyr på 9,5 mia. (7,9), pelsskind 8,5 mia. (6,2) og mejerivarer på 8,3 mia. DKK (8,0), hvor 2012-tallene er nævnt i parentes. Det store lokomotiv på mejerivarer er naturligvis Arla Foods, der har oplevet vækst på en række markeder – især i Kina, Rusland og Mellemøsten. I Mellemøsten har Arla Foods bl.a. haft fremgang i salget af smør i Libyen.

IDF årsmøde: Genopdag mælken! IDFs årsmøde, World Dairy Summit 2013 bliver afholdt i Yokohama, Japan fra den 28. oktober til 1. november 2013. Med temaet: “Rediscovering Milk” (genopdag mælken) ønsker IDF ikke blot at sætte fokus på mælkens mange sundheds- og ernæringsmæssige egenskaber men også på de værdier, mælken bidrager til i samfundet. Årsmødet ser ligeledes på fremtidsudsigterne for den globale mejerisektor, og herunder hvorledes mejerisektorens interessenter kan forbedre kommunikationen med politiske beslutningstagere og forbrugerne mv. Flere informationer om årsmødet findes på www.fil-idf.org - hvor man også kan tilmelde sig. IDFs årsmøde 2014 er i øvrigt berammet til den 27.-31. oktober i Tel Aviv, Israel.

Ny yoghurtdessert Skoleyoghurt i USA Landbrugsministeriet i USA er nu på vej med et pilotprojekt om at sætte græsk yoghurt på skolebørnenes frokostmenu, skriver Dairy Industry International. Skoleyoghurtprojektet skal foreløbig afprøves i de fire stater: New York, Idaho, Arizona og Tennessee, der tilsammen har 100.000 skoler. (Foto: Colourbox).

Få rabat på jobannoncer!

Danskerne får nu mulighed for at vælge en dessertyoghurt fra Arla Foods, der for første gang sender en sådan desserttype på markedet. Produktet hedder Arla Trifli og indeholder frugtkompot, naturel yoghurt 1.5% og en top af makroner. - Yoghurt har et stort potentiale som dessert. Det er et fleksibelt produkt, der kan varieres i det uendelige, og samtidig bevare den friske og syrlige smag, udtaler Mette Schacht Færch. kategoridirektør for yoghurt i Arla. Den nye Arla Trifli fås i to varianter; jordbær/rabarber og æble/kanel, og den vejledende udsalgspris er 10,95 kr. (Foto: Arla Foods).

Ved indrykning af stillingsannonce i Mælkeritidende, får du annoncen ganske gratis på bladets hjemmeside. Her har vi desuden indledt et samarbejde med Ofir, så du kan få din annonce på både maelkeritidende.dk, på Ofir.dk og på et udvalg af branchespecifikke medier. Som bruger af Maelkeritidende.dk giver Ofir 10% rabat på prisen, du får også 10% rabat på din print-jobannonce i Søndagsavisen. Indryk din jobannonce på maelkeritidende. dk/ofir-jobannoncering.dk og find den bedste kandidat til din ledige stilling.

14

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 20


Vietnams største mejerikoncern, Vinamilk, har netop åbnet sit nye konsummælksmejeri i Binh Duong provinsen. Det har kostet 620 mio. kr. at bygge mejeriet, der er udstyret med 17 procesanlæg fra Tetra Pak, herunder Tetra PlantMaster, som gør det muligt at styre mælken fra indvejning til detailpakning. Vinamilks bestyrelsesforkvinde Madam Mai Kiu Liên udtalte ved åbningen, at det nye mejeri udgør en solid platform for koncernens ønske om at blive blandt verdens Top50 mejerier med en omsætning på over 16 mia. kr. i 2017. (Foto: Colourbox).

store projekt er at udvikle en madlejrskole, og gennem nogle uger ved månedsskiftet september/oktober er 100 elever fra 4.-7.klasse blandt de første, der afprøver Arla Fondens madlejrskole i et pilotprojekt på Røsnæs ved Kalundborg. Arla Fonden, der blev etableret i november 2012 og bl.a. samarbejder med Fødevareministeriets Madkulturen, skal bidrage til, at børn og unge får mere viden om madkultur og maddannelse, som kan føre til en sundere og bedre livsstil. Direktør og daglig leder for fonden er Sanne Vinther, Arla Foods. Arla Foods donerer hvert år 10 millioner kroner til Arla Fonden. Nyere undersøgelser viser, at kun 10% af danske børn har fast maddag en gang om ugen (Kilde: Madkulturen/Epinion), og på en almindelig hverdag er det kun 1 ud af 25 børn, som hjælper til med aftensmaden (Kilde: COOP).

SoGreek fra Chr. Hansen

Frederiks Alle 22 parat til salg

Chr. Hansen har udviklet en ny yoghurtkultur kaldet ”SoGreek” til det hastigt voksende marked for græske yoghurttyper. Den nye ingrediens stammer fra en original isoleret yoghurtkulturstamme fra Kreta og indgår i en kultursamling på Landbrugsuniversitetet i Athen. SoGreek-kulturen løser samtidig nogle af de problemer, der opstår ved produktion af de græske yoghurttyper, herunder sikring af den rette milde smag. De græske yoghurter er karakteriseret ved cremet, tyk og mild smag samt et højt proteinindhold. Gennem det seneste år er der ifølge Chr. Hansen lanceret over 400 nye græske yoghurttyper på de 12 vigtigste globale mejerimarkeder, og herunder alene i USA er antallet 220. (Foto: Colourbox).

Mejeriforeningens gamle hovedsæde på Frederiks Alle 22 i Aarhus er på vej til at blive solgt, skriver bladet ”mejeri”. Det endelige salg afventer en nabohøring vedrørende de planer, der er om at omdanne bygningerne til 120 ungdomsboliger. (Foto: Mejeriforeningen).

Vinamilk åbner nyt mejeri

Arla bag madlejrskoler Rigtig mange danske børn sætter aldrig deres ben i køkkenet, viser flere nyere undersøgelser. Og det problem vil Arla Foods nu bidrage til at løse. Da Arla Fonden blev etableret i 2012, var det netop som modtræk til den negative udvikling, fortæller Peter Giørtz-Carlsen, direktør for Arla Danmark og bestyrelsesformand i Arla Fonden. Arla Fondens første

NR. 20

Arla vandt CSR i kommunikation For tredje år i træk har CSR Fonden uddelt priser til de virksomheder og organisationer mv., der udmærker sig inden CSR - Corporate Social Responsibility, der på dansk omtales som samfundsansvar. Der gives priser inden for mange forskellige kategorier bl.a.: CO2-reduktion, miljø, partnerskaber og kommunikation, og i netop denne kategori vandt Arla Foods. Begrundelsen herfor er bl.a. en professionel kommunikationstilgang med mange forskellige målgrupper og på forskellige platforme som fx Arla Food Fest i Kongens Have og Folkemødet på Bornholm samt Arlas fokus på børn og unges fødevarevaner via aktiviteter som Arla Fondens madlejr. - Vi er utroligt glade for prisen og ikke mindst for at høre juryens begrundelse for at have valgt netop Arla, udtaler CSR chef Maja Møller, der modtog prisen på vegne af Arla.  ■

MÆLKERITIDENDE 2013

15


Personalia  50 år Vice President Francesco B. Leone, Arla Foods, Viby fylder den 10. oktober 50 år. Sales Manager Søren Jordan Jensen, Arla Foods, Viby fylder den 10. oktober 50 år. Forvalter Per Pejtersen, Arla Foods, AKAFA, Svenstrup fylder den 15. oktober 50 år. Produktionsforvalter Bjarne Thyrrestrup, Arla Foods, Holstebro fylder den 16. oktober 50 år. Bestyrelsesmedlem Bjørn Jepsen, Arla Foods, Viby fylder den 17. oktober 50 år. Produktudviklingsassistent Connie Schmidt Hansen, Lactosan, Ringe fylder den 21. oktober 50 år.

70 år Mejeriingeniør Jørn Jacobsen, Mørke fylder den 14. oktober 70 år. Mejeringeniør Herluf Skov Hansen, Hals fylder den 14. oktober 70 år.

75 år Mejeriingeniør Keld Christensen, Kerteminde fylder den 14. oktober 75 år.

80 år Fhv. driftsleder Frode Andersen, Hadsund fylder den 15. oktober 80 år.

85 år Mejeriingeniør Hans Chr. Pedersen, Hillerød fylder den 9. oktober 85 år.

95 år Fhv. direktør S. A. Høg, Frederiksberg fylder den 5. oktober 95 år.

25 års jubilæum Den 1. oktober 2013 kunne Jakob Wielandt Nielsen fejre 25 års jubilæum. Jakob er uddannet mejerist og mejeritekniker. Udover arbejdslederjobs på Fredericia Mejeri og Klovborg har han også været sælger i både ECOLAB og Tetra Pak. I 1998 meldte Jakob sig til Jakob Wielandt Nielsen at deltage i projektet omkring opførelsen af Taulov Mejeri. Ret hurtigt udviklede dette sig til et fuldtidsjob med senere ansættelse som arbejdsleder for mælkeindvejning og mælkebehandling. Jakobs entusiasme var et stort aktiv i projektet og i den senere drift. Projektinteressen førte derefter til ansættelse på Arlas hovedkontor som projektleder i GCO Supply Chain Development. I 2010 tog Jakob så skridtet - sammen med familien – og flyttede til England for at lede opførelsen af Arlas nye stormejeri i Aylesbury ved London. Mejeriet, der er projekteret til at producere 1 milliard liter frisk mælk, vil være klar til at starte produktion her i efteråret. Jakob har opbygget stor kompetence indenfor projektledelse og overblik, og sammen med evnen til at motivere har det gjort ham til en respekteret leder. Privat nyder Jakob gerne tilværelsen sammen med familien, der består af hustru og to teenagedøtre, men der bliver også tid til lidt golf samt køreture på hans engelske motorcykel. Lars Dalsgaard

Fhv. redaktør Kjeld Mark Christensen 70 år Fhv. redaktør for Mælkeritidende og tidligere sekretariatsleder for Dansk Mejeriingeniør Forening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Kjeld Mark Christensen fylder den 15. oktober 70 år. Kjeld valgte at gå på pension i 2008 efter 36 års tjeneste og efter mange fine resultater for foreningerne.  ■

Mejeristhuset - 2014 Så er tiden kommet, hvor vi har opdateret udlejningsperioderne for Mejeristhuset i Kandestederne. Huset kan nu bookes i hele 2014, og vi glæder os til at modtage din forespørgsel. Som altid foregår der lodtrækning sidst i februar måned for den kommende sommerferie i 2014.

16

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 20


(Foto: Colourbox).

 Foreningsnyt 

Styr på rejseforsikringen? Er du medlem af Foreningen af mejeriledere og funktionærer eller Dansk Mejeriingeniør Forening og samtidig har tegnet forsikring i Mejeriliv? Så læs her. Særlige forhold

Blå sygesikringskort

Forsikringsmægler Claus Rasthøj, der varetager medlemmernes forsikringer gennem Mejeriliv, gør opmærksom på, at der gælder særlige forhold vedr. rejseforsikring ved arbejdsrelaterede udlandsrejser. Firmaerne bør være opmærksomme på følgende to forhold: 1) Medarbejderen skal være omfattet af det danske sygesikringssystem, dvs. medarbejderen skal personligt have det gule sundhedskort. 2) Hvis medarbejderen lider af en forud kendt eller kronisk sygdom, bør der søges en forhåndsaccept hos forsikringsselskabet. Hvis der ikke foreligger en sådan accept, risikerer man at komme til at betale enhver udgift i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst under rejsen. Søg forhåndsaccept ved selskabet. Til en forud kendt eller kronisk sygdom, regnes også situationer, hvor medarbejderen får medicin, venter på en undersøgelse eller indlæggelse, har været indlagt eller hos læge i øvrigt indenfor 2 måneder før afrejse.

Hvis medarbejderen ikke har det gule sundhedskort, skal selskabet have besked i god tid inden afrejsen - minimum tre uger, da det er helt nødvendigt med supplerende forsikring. Samtidig anbefaler vi, at medarbejderen anskaffer og medbringer ”Det blå sygesikringskort”. Med det blå kort sikrer man sig lægebehandling også for kronisk sygdom indenfor EU/EØS, men det er på samme vilkår og standard som landets egne borgere måske med en delvis egenbetaling, og så er det uden dækning for hjemtransport. Kortet er gratis og udleveres af ens hjemkommune eller bestilles på www.borger.dk . Vi anbefaler, at en medarbejder med kronisk sygdom medbringer dette blå kort.  ■ BMN

NR. 20

MÆLKERITIDENDE 2013

17


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Sales Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjylland Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjylland Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjylland Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Østdanmark Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Sydjylland Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyn Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Constantia Corona Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 customerservice@corona.cflex..com Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Salicath ApS Rue 5A DK-5900 Rudkøbing Tlf. 40 16 12 01 Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-fredag 8-18.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2013

Mejerinyheder - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejerinyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeriindustriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig Mælkeritidendes UgeNyt på hjemmesiden: www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Mejeriliv • Ulykker

• Tandskader • Sundhed

Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25


Møder og udstillinger ❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 5. oktober 2013 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 124. Delegeretmøde Hotel Opus, Horsens

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Naturlige Ingredienser  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

5.-6. november 2013 Danish International Food Contest MCH Messecenter Herning 28. november 2013 MIA Arbejdsmiljøkonference 2013 Hotel Comwell, Kolding

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

Kemikalia AB Lilla Västergatan 1 274 32 Skurup Sweden Phone: +46 4114 9750 Web: www.kemikalia.se Kontaktperson: Håkan Andersson hakan.andersson@kemikalia.se

23. oktober 2013 Mejeriteknisk Selskab Generalforsamling Naturmælk, Tinglev

5. december 2013 Mejeriteknisk Selskab Syrnede friskmælksprodukter Hotel Legoland 5. februar 2014 Mejeribrugets Dag 2014 Kold College 21.-24. maj 2014 Mejeribrugets Studietur 4. september 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Generalforsamling

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

18. september 2014 Mejeriindustriens Leverandørdag 28.-30. oktober 2014 Danish International Food Contest og FoodTech '14 MCH Messecenter Herning

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 1.-5. oktober 2013 World Dairy Expo Madison, Wisconsin, USA 5.-9. oktober 2013 Anuga Køln, Tyskland 28. oktober - 1. november 2013 IDF World Dairy Summit Yokohama, Japan

MÆLKERITIDENDE 2013

19


AEDIL afholder to ostekurser i løbet af efterår/vinter på Mejeriskolen ENIL Besancon Mamirolle i Frankrig hhv. den 25.-29. november og den 2.-6. december 2013. Processed Cheese - Avanceret træningskursus Det avancerede træningskursus i fremstilling af Processed Cheeses er for mejerifolk med godt kendskab til osteteknologi. Kurset finder sted den 25.-29. november og vil bl.a. indeholde: Praktik i træningsmejeri, smørbare oste, skiveskårede og i blokke til smeltning - samt fagbesøg og kulturel udflugt. Sidste frist for tilmelding er den 4. november 2013.

Pasta Filata oste - Avanceret træningskursus Det avancerede træningskursus i fremstilling af Pasta Filata oste er ligeledes for mejerifolk med godt kendskab til osteteknologi. Kurset finder sted den 2.-6. december og vil bl.a. indeholde: Råvarekendskab, praktiske forsøg, pizza-oste, våd/tør-strækning, rheologiske metoder samt fagbesøg og kulturel udflugt. Sidste frist for tilmelding er den 12. november 2013.

Deltagere Kurserne er åbne for alle mejerifaguddannede med teknisk og praktisk erfaring i ostefremstilling. Undervisningen foregår på engelsk.

Pris og tilmelding Pris for deltagelse pr. person i hvert ostekursus er 1.800 euro, som indbefatter kost og logi. Pris pr. kursus uden kost og logi er 1.300 euro. De to grogrammer findes på www.aedil.org under fanen ”Courses and Congresses”. Her er det også muligt at tilmelde sig.   ■

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

To AEDIL ostekurser i Frankrig

MT20 2013