Page 1

MĂŚlkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

20 3. oktober 2008 121. ĂĽrgang


FOOD SAFETY AS BUSINESS INSURANCE Food safety is an increasingly crucial issue for food manufacturers. There are some dramatic examples of how a product error can cost big money. That’s why today’s legislation is placing ever-greater demands on traceability. Production solutions from Tetra Pak give you full traceability. We can also provide our unique Food Safety Charts, with opera tional prerequisites to support your HACCP programme. Food safety is a mindset that applies to your entire production process. We’d like to tell you more about food safety management, hygienic risk assessment and quality assurance. And about how we can help you make things safer for your business.

You’re welcome to visit us at www.tetrapak.com – or get in touch directly: info.processing@tetrapak.com Tetra Pak, and PROTECTS WHAT’S GOOD are trademarks belonging to the Tetra Pak Group.

Ste

462

fa n

Å

so ke s

NR. 18

n–

pa r

to

Te f th e

am a k te tra P

.

MÆLKERITIDENDE 2008


Mælkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør K. Mark Christensen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt eller i form af færdige film og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juni og december‚ svarende til 24 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.125- kr./år inkl. moms. Europa: 1.398,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.584‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører og mejeriteknikere i indog udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved forsknings- og forsøgsvirksomheder, levnedsmiddelkontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejerimaskinindustri og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinien og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og sats: Grafisk Data Center a-s, Odense Tryk: Helmer Jensen ApS, ISSN 0024-9645 Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2008

Overenskomst 2008 Mandag den 15. september 2008 blev der mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer indgået ny overenskomst for perioden 1. oktober 2008 til 1. oktober 2011. Som bekendt er vores overenskomst ”opbygget” således, at den består af 3 individuelle aftaler omhandlende; mejeribestyrere, driftsledere og endelig arbejdsledere. Af væsentlige ændringer og fornyelser i den kommende overenskomstperiode kan nævnes: Mejeribestyrernes takster og satser ændres og justeres således, at grundlønnen hæves med 13% i perioden, produktionstillæggets mindste sats justeres til 30.000 kr. og maksimum sats hæves til 481.600 kr., svarende til en stigning på 12% i perioden. Satserne for de enkelte produkttyper justeres med 4% pr. år i perioden. I perioden ændres og justeres overenskomsten i øvrigt således, at der pr. oktober 2008 ydes 6 ekstra fridage pr. år, og pr. oktober 2009 7 ekstra fridage pr. år. Ved tilskadekomst ved arbejde for virksomheden kan medarbejderen uanset anciennitet ikke opsiges inden for de første 6 måneder af den periode, hvor vedkommende er dokumenteret uarbejdsdygtig pga. rettidigt anmeldt tilskadekomst, før dette har været drøftet med Foreningen af mejeriledere og funktionærer. For at sikre den enkelte leder kompetenceudvikling er der aftalt, at det anbefales at der gives lederne frihed til at deltage i relevante efter- og videreuddannelseskurser. For ledere, som har været beskæftiget i samme virksomhed i to år, betaler arbejdsgiveren kursusafgift og eventuelle løntab i det omfang, at udgifterne ikke dækkes af det offentlige. Omkring seniorerne er det aftalt, at der bør aftales individuelle seniorordninger, herunder aftrapningsordninger. Pr. 1. januar 2009 indtræder lederne i PensionDanmarks sundhedsordning omhandlende tværfaglig behandling af problemer i muskler, led og sener samt telefonrådgivning, der omfatter krisepsykologhjælp, misbrugsrådgivning og guide til sundhedsvæsenet. På arbejdslederområdet er vores overenskomsts dækningsområde udvidet til at dække holdledere, formænd og lignende i produktionen; det forudsættes at de pågældende opfylder betingelserne for at være arbejdsgiverens tillidsmænd i forhold over for arbejderne i henhold til bestemmelserne i hovedaftalen med SALA og LO. God arbejdslyst i overenskomstperioden 1. oktober 2008 til 1. oktober 2011. Søren Jensen Formand Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Indhold: Mælkevejen fører til København ...................................................... 464 Chr. Hansen indvier verdens største kulturfabrik . ............................... 466 The Iceman på Aabybro Mejeri ........................................................ 468 Sædager Andelsmejeri 120 år .......................................................... 470 Hammerum overtager Salicath . ....................................................... 471 Trepko fra proceslinie til lager . ....................................................... 472 Ny bog - Som en skorsten .............................................................. 473 Sundhedsordning på mejeriområdet ................................................. 474 Kort fortalt .................................................................................. 475 Personalia . .................................................................................. 477

Møde- og udstillingskalender .......................................... bagsiden NR. 20

463


Mælkevejen fører til København

Under overskriften Mælkevejen drager Mejeriforeningen og en snes mejerier til hovedstaden 10. oktober for at vise de københavnske forbrugere mangfoldigheden af mejerier - og mejeriprodukter i Danmark. (Fotograf Carsten Andersen).

Af Lene Mikkelsen Walsh, Mejeriforeningen

Mælkevejen finder sted på Axelborg i forbindelse med Kulturnatten i København, men før arrangementet løber af stablen, er der gået mange og lange forberedelser forud. Første skridt blev taget for et års tid siden, da mejerierne på et møde i Mejeriforeningen besluttede, at der skulle arbejdes for at lave en decideret forbruger-event i København. Næste skridt har været at tegne de store rammer for begivenheden. Dette er sket i en projektgruppe, sammensat af medarbejdere i Mejeriforening og repræsentanter fra mejerierne. Siden er alle danske mejerier blevet tilbudt at deltage i udstillingen, 16 mejerier samt fire ismejerier har takket ja til at præsentere deres produkter på Mælkevejen, hvor Mejeriforeningen står for

464

NR. 20

en række fælles forbrugeraktiviteter. Nu hvor tiden nærmer sig med syvmile skridt skal detaljerne på plads, og Mejeriforeningens afdeling for Udstillinger, undervisning og events arbejder på højtryk for at komme igennem listen af store og små opgaver. Hvor finder vi en malkeged til stalden? Hvordan får vi udskåret 30 græskar til suppebaren? Hvem skaffer selvlysende stjerner til dansernes kjoler? Er det

85 eller 83 forskellige slags mælk, der findes på markedet? Sådan lyder nogle af de mere spøjse spørgsmål i skrivende stund.

Et helt nyt koncept Det samlede mejeribrug har tidligere udstillet i hovedstaden, da Landsmejeriudstillingen under navnet MejeriForum blev afholdt i København i 2006. Erfaringerne herfra viste, at det

MÆLKERITIDENDE 2008


var bedre for både fagligheden i branchen og for forbrugernes oplevelser, at dele denne begivenhed i to arrangementer. Mælkevejen er således et helt nyt udstillingskoncept, som er hundrede procent målrettet de fødevareinteresserede forbrugere. ”Vi skal møde forbrugere i øjnehøjde, på deres hjembane, vi skal give dem inspiration via opskrifter til anvendelse af ost, smør, is, mælk og syrnede mælkeprodukter. Vi skal formidle viden om, hvordan mejeriprodukter er med til at øge næringsværdien i vores daglige kost, men samtidig fortælle, at vi tænker på dyrenes trivsel, naturens ressourcer og menneskers vel­befindende, når vi producerer vores mejeriprodukter,” siger projektleder Maria Bast, Mejeriforeningen. ”Vi ønsker i fællesskab at give forbrugeren indsigt i mangfoldighed i sortimentet. Det sikrer os høj troværdig, at 20 virksomheder deltager sammen på udstillingen,” tilføjer hun. Ud over at give de københavnske forbrugere en god oplevelse af dansk mejeribrug, er målet også at få medierne til at formidle de mange gode historier, branchen har at byde på, og

at arrangementet vil bidrage med intern stolthed.

En del af kulturen Mælkevejen er en del af Kulturnatten i København, som plejer at lokke 70.000 mennesker ud i byen til ekstraordinære kulturoplevelser fra kl. 1824. Den historiske bygning Axelborg, som tidligere har haft åbent på Kulturnatten med udstillinger af landbrugets organisationer, har i snit haft ca. 5.000 besøgende pr. gang. Også i år vil der være lignende udstillinger rundt om i bygningen. Mælkevejen holder til i den gamle banksal, der findes i stueplan. Her vil de enkelte mejerier have deres egen stand og præsentere et udvalg af egne produkter. Desuden vil producentforeningen af Danablu og andre Specialoste have en stand med fokus på Esrom og Danablu, som er de to eneste oste med BGB-mærke (Beskyttet Geografisk Betegnelse). Mejeriforeningen bidrager bl.a. med en café latte bar, hvor man kan vælge mellem 85 forskellige slags mælk til latten. Der vil også være smagsprøver på den hvide mælk og

dialog om mælkens sundhedsværdi. En ostebar sætter fokus på smagsalliancerne mellem ost og tilbehør. Udenfor på Axeltorv vil der være en stald med køer, får og geder, så folk kan se, hvor mælken kommer fra og opleve en malkning. På torvet vil der desuden være en suppebar, hvor man selv kan vælge fedtindholdet i sin suppe afhængigt af, hvilket syrnet mælkeprodukt, der anvendes i tilberedningen. Af særlige programpunkter vil der kl. 19 være smagsprøver på is fra danske ismejerier, og kl. 23 natmad med stærk ost. I det fælles showkøkken på 5. sal i Axelborg serverer Mejeriforeningen ostetapas mellem kl. 21.30 og 23.00. ”Jeg vil næsten love, at programmet vil have noget for enhvers smag, og at forbrugeren med garanti kan finde sit favoritmejeriprodukt eller mejeri på Mælkevejen. Lad os i fællesskab vise, hvad dansk mejeribrug kan præsentere på Mælkevejen, så det huskes langt ud i fremtiden,” lyder opfordringen fra Maria Bast til branchens deltagere. n

Danmarks eneste BGB-oste, Danablu og Esrom har deres egen stand på Mælkevejen.

MÆLKERITIDENDE 2008

NR. 20

465


Chr. Hansen indvier verdens største kulturfabrik

Af Helle Rexen, journalist, Chr. Hansen

Fødevareminister Eva Kjer Hansen erklærede officielt Chr. Hansens nye kulturfabrik i Avedøre for åbnet den 18. september. Fabrikken imødekommer et globalt stigende behov for mejerikulturer og udgør en investering på 350 mio. kr., den største i virksomhedens mere end 130 år lange historie.

Fra venstre ses partner in PAI Partners (Chr. Hansens ejer) Frederic Stevenin, Fødevareminister Eva Kjer Hansen og koncernchef Lars Frederiksen.

“Som fødevareminister hilser jeg en fabrik, der producerer naturlige ingredienser til sunde fødevarer, velkommen, og det glæder mig, at Chr. Hansen har valgt at placere den nye topmoderne fabrik i Danmark, hvilket skaber jobs og understreger den videnskabelige profil og tekniske knowhow, som Danmark skal klare sig på i den globale konkurrence,” sagde fødevareminister Eva Kjer Hansen i sin indvielsestale.

Mejerikulturer Den nye fabrik, bygget på bare 15 måneder, er en investering i fremtiden og vil understøtte virksomhedens vækst og forretningsmæssige succes. Chr. Hansen er verdens førende udbyder af mejerikulturer til den globale fødevareindustri. ”Mejerikulturer udgør to tredjedele af omsætningen og er dermed vores største forretningsområde. Vi har set

466

NR. 20

konstant stigende salg over en længere periode, og på det seneste har væksten oversteget alle forventninger med aktuelle vækstrater på 12-15%. Denne investering gør det muligt for os at levere produkter af høj kvalitet til det globale marked på langt sigt og på en hurtig og fleksibel måde,” siger Lars Frederiksen, koncernchef for Chr. Hansen.

Yoghurt til hele Europa Den nye fabrik kan producere mejerikulturer nok til at dække hele Europas yoghurtproduktion på 10 millioner tons om året. Fabrikken indeholder den nyeste teknologi og bygger på et højt niveau for teknisk know-how. Chr. Hansen forsyner markedet med mange populære løsninger. I dag kommer 20% af virksomhedens omsætning fra produkter, der er yngre end tre år. Chr. Hansen har produktionsfaciliteter i Frankrig, Tyskland, USA og Danmark. n

MÆLKERITIDENDE 2008


Danmarks største arbejdsmiljørådgiver

ALECTIA People er Danmarks største arbejdsmiljørådgiver. Med 160 konsulenter løser vi opgaver over hele landet og følger også med vores kunder til udlandet. Vi rådgiver om arbejdsmiljø på alle niveauer og forbedrer produktiviteten samt det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vores rådgivere er eksperter i de nyeste arbejdsmiljøtendenser og sikrer dermed vores kunder øget værdi. Læs mere på www.alectia.com ALECTIA People er blevet tildelt The European Agency Good Practice Certificate af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. ALECTIA People har tidligere været kendt under navnene Dansk Arbejdsmiljø, Byggeriets Arbejdsmiljøcenter og JobLiv Danmark.

MÆLKERITIDENDE 2008

NR. 20

467


Aabybro Mejeri i Vendsyssel er blevet landskendt for sin RYÅ IS. Mejeriets ejer, Niels Henrik Lindhardt har på sin egen underspillede nordjyske facon forstået at markedsføre mejeriets mange iscremeprodukter i hele Danmark.

på Aabybro Mejeri Af Anna Marie Thøgersen

Forsøgsmejeri, så jeg rådede min far til at prøve med iscreme. Fint nok - men det skulle han så lige have hjælp til, fortæller Lindhardt.

Aabybro Mejeri Aabybro Mejeri fylder 120 år i år. Virksomheden var først andels- og senere privatejet i årene fra 1888-1968, hvor Lindhardts forældre købte mejeriet. Lindhardt senior lagde ret hurtigt om til smørproduktion, og alt gik fint, frem til blandingsproduktet Kærgården blev lanceret. Så blev det svært, og Lindhardt ringede og rådførte sig med junior, som på det tidspunkt havde en god stilling på Arla Branderup. - Jeg har altid syntes, at iscremeproduktion er fascinerende og har arbejdet med is i Island og - lidt for sjov også på mit tidligere job på Statens

468

NR. 20

Herefter fulgte en periode, hvor Lindhardt pendlede mellem sit faste job på Branderup og weekend-jobbet med isen på Aabybro, inden han først gik i kompagniskab med faren - og senere i 1998 købte og overtog Aabybro Mejeri.

RYÅ IS

Peter Kofoed har det daglige ansvar for produktionen på Aabybro Mejeri.

Produktudvikling handler for Lindhardt om at spotte, hvad ganske ”almindelige” mennesker kan lide at spise. Moren Ingeborg, søsteren Mette og hustruen Alice er alle fortræffelige i et køkken. Ved at iagttage og lytte til familiens kvindelige medlemmer - og gerne med Frøken Jensens Kogebog ved hånden - har Lindhardt udviklet et meget bredt sortiment af is og fromager. Sortimentet bliver solgt under

MÆLKERITIDENDE 2008


Opskrifterne til iscremesortimentet i Heibergs Dessertcirkus er naturligvis tophemmelige. Men om Aabybros smør med sydesalt fra Læsø, fortæller Lindhardt gerne, at et besøg hos chefkokken Claus Bauer på restaurant Gråanden i Frederikshavn med udsigt til Læsø - inspirerede ham til at udvikle det nye smørprodukt, der blev lanceret i 2001. Aabybros Smør med Læsø Sydesalt fik Mejeribrugets Gourmetpris i 2005.

Præmier og hædersbevisninger Aabybro er storleverandør af dekorerede islagkager pyntet efter kundernes ønsker af mejeriets fastansatte konditor gennem 12 år, Rafal Czyzak, der her ses sammen med Lindhardt.

mærket RYÅ, opkaldt efter åen, der løber langs mejeriet. Midt i juni fik Lindhardt sin seneste ide til en ny RYÅ IS. En af naboerne kom forbi og klagede over, at rabarberhøsten tegnede til at blive overvældende, og om Lindhardt ikke ville have nogle. Jo tak, men rabarberen kom ikke i Alices marmeladeglas men i RYÅ ISEN, som således blev udvidet med en sommerskøn 80. variant i RYÅ-sortimentet.

Nicheprodukter Ernæringseksperter og gourmetkokke har imidlertid også fået øje på The Iceman fra Aabybro Mejeri. Ved at lytte til fagfolk har Lindhardt gennem de seneste år udviklet RYÅ Energitæt Is, iscreme til Heibergs Dessertcirkus og Smør med Læsø Sydesalt. Sammen med en diætist fra virksomheden Findus har Lindhardt udviklet seks energitætte produkter; tre is, en sorbet, en fromage og en trifli. Sortimentet henvender sig til småtspisende, underernærede, ofte ældre mennesker samt nyopererede. Produkterne, der er fremstillet af frisk fløde med vanilje og frugtpure fra Findus, har et højt indhold af protein, kulhydrater og fedt. Isen sælges i små 100 gram bægre til plejehjem og sygehuse i hele landet.

MÆLKERITIDENDE 2008

Lindhardt er stolt af Gourmetprisen. Han bliver dog jævnligt hædret for sine initiativer og opfindsomhed: Spar Nords Initiativpris i 2001, Rotarys Erhvervspris i 2003 og i 2004 Børsens Fødevarepris, desuden er mejeriets produkter blevet præmieret ved SIAL og af Slow Food. Aabybro har også vundet guld og fire ærespræmier ved Landsmejeriudstillingen siden 1994. I 2005 blev Niels Henrik Lindhardt slået til ridder af Gordon Bleu Du Saint Esprit. Medlemmer af den franske ordens vigtigste formål er at virke for stadig højnelse af den gastronomiske kunst.

Om at lede og uddelegere Det er plat umuligt at få en vendelbo til at diske op med de seneste regnskabstal. Men Aabybro har haft en omsætningsstigning på mellem 10 og 20% årligt de senere år. Mejeriet har en fast stab på 10 ansatte, og tallet bliver omtrent fordoblet i is-sæsonerne. Fløden bliver købt hos Hirtshals Andelsmejeri, og omkring 90% af råvaren bliver forædlet til iscremeprodukter og fromager, mens de resterende 10% laves til rygeoste og Smør med Læsø Sydesalt. Lindhardt er imidlertid modig på det personlige plan. Han vedgår gerne, at det nogle gange har været svært at overtage og have det fulde ansvar for, at familiens virksomhed er veldrevet og med fremtidsudsigter. Derfor er han og Alice enige om, at deres to teenagedrenge selv må finde deres ståsted. Også i det daglige arbejde på mejeriet har Lindhardt måttet finde sin

egen stil. Dels som iværksætter og leder og ikke mindst i spørgsmålet om at turde uddelegere opgaverne - nu hvor alt går godt. Lindhardt lægger ikke skjul på, at mejeriets produktionschef Peter Kofoed i en periode havde andet arbejde, indtil Lindhardt lovede ham selvstændigt ansvar for den daglige produktion på Aabybro. Desuden kommer Lindhardt Senior hver dag og hjælper i butikken samt bringer varer ud. Også Alice Lindhardt er gået 100% ind i driften. Hun er i dag mejeriets uundværlige blæksprutte.

Stand-up komikeren Lindhardt har også behov for et kompetent bagland, for han har mange jern i ilden. En del af mejeriets lager er indrettet til mejerimuseum med plads til foredrag for op til 50 gæster. Lindhardt er imidlertid også en skattet foredragsholder - eller snarere standup komiker - uden for huset. Den dag Mælkeritidendes udsendte var på besøg gik turen til byens hotel. Her underholdt Lindhardt en busfuld pensionister fra Sæby med et forrygende show vinklet fra iscremens enorme betydning i dansk mejeribrugs 126årige historie. De mange jokes gled ned hos det ældre publikum - sammen med lidt energitæt is! n

I mejeributikken på Aabybro kan egnens kunder og turisterne købe lokale lækkerier fra små producenter i det nordjyske - inklusive mejeriets egne oste, smør og is. Her er det Alice Lindhardt, der tager en tørn i butikken, som har åbent hver dag.

NR. 20

469


En ny og moderne 120-årig Sædager Andelsmejeri fejrede den 12. september 2008 sit 120 års jubilæum og indviede samtidig en gennemgribende ombygning af mejeriet.

En verdensmester fejret Festteltet var rejst, og mere end 100 gæster var mødt frem for at hylde Sædager Andelsmejeri på 120-års dagen og for de nye faciliteter. Buffeten var dækket med et spændende udpluk af mejeriets forskellige hvide oste. Der var taler af Mejeriforeningens direktør, Michael Stevns, Sædagers formand Niels Bruun og mejeribestyrer Bjarne Kristiansen, som rettede

en stor tak til bygningsrådgivere og håndværkere, samt leverandører og medarbejdere for aktiv deltagelse i det omfattende bygningsprojekt. Sædager var blandt de første 500 andelsmejerier, der skød op overalt i Danmark i løbet af 1880-erne. I mere end 60 år har mejeriet produceret en bred vifte af hvide oste samt Kefalotyri, som primært bliver eksporteret til Mellemøsten og Middelhavslande-

ne. Hele to gange, i 2006 og i 2008, har andelsmejeriets hvide oste vundet verdensmesterskabet, der hvert andet år bliver afholdt i Wisconsin, USA. - Medarbejderstaben og leverandørerne bag Sædager er opfindsomme, ukuelige og stædige. De har overlevet Muhammed-kriser og fundet nye veje for afsætning af mejeriets produkter, påpegede Michael Stevns bl.a. i sin tale.

Fra venstre ses direktør Michael Stevns sammen med formand Niels Bruun. I midten Astrid Bogner Mejeriforeningens Eventafdeling der sammen med mejeribestyrerhustru Helle havde sammensat buffeten. Yderst til højre ses mejeribestyrer Bjarne Kristiansen.

Nye produktionsfaciliteter Efter buffet og taler var der rundvisning i de nye produktionsfaciliteter. Indvejning, tankgang og mælkebehandling er helt nye, produktionen er nyrenoveret, og det 1.500 kvm store

470

NR. 20

kølelager blev færdigt for et par år siden. Desuden er der installeret fuldautomatisk styring og adskillige nye procesanlæg er opstillet i mejeriet, som i dag råder over 5.000 kvm. Sædager har 18 andelshavere, der

årligt indvejer 20 mio. kg mælk. De 30 ansatte producerer hvide oste af typerne; UF, traditionel og Combi White med vegetabilsk olie samt Kefalotyri. AMT

MÆLKERITIDENDE 2008


Pressemeddelelse

Hammerum overtager Salicath Hammerum Stainless A/S har pr. 1. september 2008 overtaget virksomheden Salicath & Co. I/S, som gennem en årrække har virket under direktør Arne Brinks ledelse og ejerskab. Salicath fortsætter i Hammerum Stainless under navnet Salicath ApS. Og Arne Brink er udnævnt til salgsdirektør med særligt virke over for Salicaths mejerikunder i Danmark, Norge og Island.

Stærk synergi Salicath ApS og Arne Brink vil kunne trække på ressourcer fra Hammerum

Stainless A/S til løsning af mejeriopgaver, og Arne Brink vil også deltage i markedsføringen af produktprogrammet fra Hammerum Stainless A/S. Der vil blive en stærk synergi mellem handelsselskabet Salicath ApS og produktionsselskabet Hammerum Stainless A/S, udtaler adm. direktør Jens Aage Christensen.

Til venstre adm. direktør Jens Aage Christensen og salgsdirektør Arne Brink.

Produktion og handel Hammerum Stainless er en ordreproducerende virksomhed inden for rustfrie tanke til mejerier samt øvrige fødevarevirksomheder og farmaceutisk industri. Derudover er der stor global interesse for datterselskabet Ala-Hammerum med speciale i udstyr til frugtindustrien; Specielt aseptisk kogeudstyr,  hvor selskabet er placeret blandt verdens førende producenter. Disse specialanlæg er bl.a. velegnede til fremstilling af saucer, marmelader m.v. Salicath ApS fortsætter som agenturvirksomhed for bl.a. Alpma, Gasti og Helmuth Rand, der er specialister

inden for anlæg og udstyr til hhv. osterier, yoghurtaftapning og pallesikring. Hammerum Stainless A/S byggede nyt domicil på godt 4000 kvm i Rudkøbings industrikvarter i 2004. Virksomheden beskæftiger i dag 40 ansatte.

n

Desinfektion af vand

Ingen kemikalier. Ingen bakterier. Bare rent vand. Nu behøver man ingen kemikalier til at rense vand i produktionen. Det er resultatet af BacTerminator-systemet, der kan installeres i løbet af én time. Efter en effektiv afkimning på kun 6 sekunder er vandet bakteriefrit – og oven i købet drikkeklart. BacTerminator – elektrokemisk desinfektion Systemet er udviklet af Adept Water Technologies og er baseret på en ny elektrokemisk teknologi. Ved at føre strøm gennem vandet omdannes de naturlige stoffer i vandet til biocider, som har en kraftig BacTerminator ® desinficerende effekt. Alt hvad der er tilbage er bare det rene vand. Nem betjening og stor vandbesparelse Når systemet er installeret er det selvkørende. Den løbende vedligeholdelse er minimal. Hertil kommer den bonus, at der kan være store besparelser på vandforbruget og –afledningen. Og på tiden.

www.adeptwatertech.com - Tlf: +45 8870 8525

MÆLKERITIDENDE 2008

NR. 20

471


Fra proceslinie til lager - med Trepko hele vejen Af H.C. Hansen, Trepko Ltd.

Totalløsninger Efter købet i juni måned af Meco Pak AB i Alingsås, Sverige, kan Trepkokoncernen nu tilbyde totalløsninger i bogstaveligste forstand. Fra hidtil at have specialiseret sig inden for fyldeog lukkemaskiner til fødevareindustrien, kan Trepko også klare produkthåndteringen videre ned ad produk­tionslinjen med transportører, kartone­ringsmaskiner, maskiner til folieemballering og palleteringsmaskiner. Trepkokoncernen kan således efter købet af Meco Pak tilbyde kunderne løsninger, der starter med produktfyldning og først slutter med leveringen af de færdigpakkede produkter på kundens lager, klar til udkørsel til detailforretningerne. Trepko er med sine 60 år i branchen for fylde- og lukkemaskiner den globalt førende leverandør af pakkemaskiner til præ-formede bægre - og til smør og margarine i pakker. Trepko-koncernen har i dag kunder i mere end 100 lande verden over - og har fabrikker i Danmark, Polen, Storbritannien og Indien. Og med købet af Meco Pak - også i Sverige.

Meco Pak Meco Pak, nu Trepko AB, Sverige - har en lang historie bag sig. Virksomheden er grundlagt i 1965, og har gennem årene opbygget en eksport til en lang række lande verden over, med Tetra Pak blandt de største kunder. Meco Paks kunder har primært været at finde inden for fødevareindustrien, men også andre brancher har været kunder. Bl.a. har Meco Pak leveret maskiner til pakning af Cd’er og til emballering og pakning af mobiltelefoner.

Kvalitet, fleksibilitet og teknik I Trepko AB Sverige, konstrueres og udvikles transportørsystemer, ”wrap around” pakkemaskiner, foliekrympemaskiner, ”pick and place” maskiner, palleteringsmaskiner og kasserejsere. Virksomheden håndterer endvidere hele service- og reservedelssiden, som dog hen ad vejen vil blive integreret i Trepko-koncernens globale service, således at kunden kun behøver at rette henvendelse til ét centralt sted for totalservice. Trepko AB´s styrke er ikke mindst 40 års erfaringer, som er udnyttet i fleksible, robuste og dokumenterede løsninger. Ét af de områder, hvor Trep-

ko AB således differentierer sig fra konkurrenterne, er det udviklede ”wrap around” system, der sikrer, at papkassernes sider er ” i vinkel ”. Dette er i sagens natur ret afgørende for den efterfølgende stabling af kasserne.

Flerårigt samarbejde

Forud for Trepko´s køb af Meco Pak gik flere års samarbejde på adskillige områder. Trepko´s polske selskab har således gennem de seneste fem år leveret en stor del af de mekaniske komponenter, som er anvendt i Meco Paks maskiner. Ydermere har Trepko og Meco Pak ved flere lejligheder deltaget med fælles stand på udstillinger i bl.a. Rusland, og endelig har de to virksomheder ofte leveret maskiner til samme kunder i integrerede løsninger. For kunderne bliver håndteringen af sådanne løsninger nu endnu enklere: Trepko-koncernen leverer den samlede løsning ”down the line”. n Trepko Wrap Around maskine.

Trepko Wrap Around maskine (t.v.) kombineret med Trepko smørpakkemaskine (t.h.).

472

NR. 20

MÆLKERITIDENDE 2008


Som en skorsten Mejeribrugets uddannelser i Danmark 1837-1972

Mejerskeuddannelsen

Linda Klitmøller · Som en skorsten

I bogen skildres mejeribrugets uddannelser fra oprettelsen af mejerskeuddannelsen i 1837 til mejeribruget blev en del af det erhvervsfaglige uddannelsessystem i 1972.

Mejeribruget blev i første halvdel af 1800-tallet et kommercielt erhverv. Herregårdene var de første til at oprette mejerier, men snart fulgte bønderne i godsejernes fodspor. Med mejeribrugets overgang til kommercielt erhverv opstod behovet for en særlig uddannelse. Fremstillingen af mejeriprodukter havde altid været kvindearbejde, og denne tradition blev videreført i de første mejerier. I 1837 oprettede Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab en toårig uddannelse til mejerske.

Mejeristuddannelsen I starten blev erhvervet udøvet som hjemmeproduktion inden for landbrugenes rammer, men med opfindelsen af den kontinuerligt arbejdende centrifuge overgik mejeribruget til at blive en industriel produktion. Et vigtigt led i denne proces var etableringen af en nær forbindelse mellem den naturvidenskabelige forskning og det praktiske mejeribrug. Med overgangen til industriel produktion blev mejeriarbejdet lagt i hænderne på mænd, og spørgsmålet om ordentlig praktisk og teoretisk uddannelse af mejeristerne blev pludselig akut.

En fri uddannelse Den teoretiske uddannelse af mejeristerne kom ikke til at volde mejeribru-

MÆLKERITIDENDE 2008

Linda Klitmøller

Som en skorsten Mejeribrugets uddannelser i Danmark -

Landbohistorisk Selskab · Museet på Sønderskov

dannelse til at volde mejeribruget store problemer. De største problemer gav formen. Skulle det være en fri uddannelse i mejeribrugets eget regi eller skulle det være en faglig uddannelse under lærlingelovens beskyttende vinger. Først i 1918 kunne mejeribruget enes om et sæt regler for den praktiske uddannelse. Det blev en fri uddannelse. Uenigheden fortsatte. Efter anden verdenskrig udviklede den sig til at blive et sandt tovtrækkeri mellem mejeribrugets organisationer. Først i 1955 kunne man blive enige om en revision af reglerne for lærlingeuddannelsen. Lærlingeuddannelsen fortsatte med at være en fri uddannelse, men uddannelsen fik nu tilført elementer fra håndværkernes lærlingeuddannelse. Med oprettelsen af EFG forsøgsordningen på næringsog nydelsesmiddelområdet i 1972 blev mejeribruget en del af de erhvervsfaglige grunduddannelser. 16-09-2008 10:12:25

get de store problemer. Bag oprettelsen af en teoretisk uddannelse stod en af det praktiske mejeribrugs mest fremtrædende skikkelser, forstander Niels Pedersen på Ladelund Landbrugsskole. Han gav med oprettelsen af det første udvidede kursus for mejerister i 1887 den teoretiske uddannelse såvel form som indhold. Det blev en fri uddannelse i Højskolelovens regi. Formen blev overtaget fra høj- og landbrugsskolerne, indholdet blev den til det praktiske erhverv hørende teori. Niels Pedersen havde med oprettelsen af det udvidede kursus fundet en langtidsholdbar løsning på den teoretiske uddannelse af mejerister.

Erhvervsuddannelse Til gengæld kom den praktiske ud-

Subskriptionstilbud Bogen, der er skrevet af Linda Klitmøller, etnolog og museumsinspektør på Museet på Sønderskov, udgives af Landbohistorisk Selskab og Museet på Sønderskov. Bogen udkommer den 21. november og bliver på omkring 250 sider. Den ordinære pris bliver 224 kr. Ved bestilling inden den 27. oktober vil prisen være 188 kr. + forsendelse. Bestilling sker til Museet på Sønderskov i Brørup, tlf. 75 38 38 66, mail: post@sonderskov.dk. n

NR. 20

473


Tværfaglig behandling Sundhedsordningen giver dig adgang til hurtig behandling med fysioterapi, massage, zoneterapi eller kiropraktik, hvis du har eller får problemer med muskler, led eller sener i forbindelse med arbejdet. Behandlingerne udføres af kvalificerede og professionelle behandlere på 120 sundhedscentre, som ligger over hele landet. Du kan komme til behandling senest fire hverdage efter, at du har bestilt tid.

Forebygning af kroniske skader Hurtig behandling kan afkorte sygdomsperioden - til gavn for både dig og virksomheden. Samtidig kan hurtig behandling forebygge, at problemerne bliver til kroniske skader.

Sundhedsordning på mejeriområdet til mejeriledere og funktionærer Foreningen af mejeriledere og funktionærer har indgået aftale med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening om, at samtlige mejeribestyrere, driftsledere, arbejdsledere, holdledere og formænd m.v., der er omfattet af overenskomsten på mejeriområdet, fra 1. januar 2009 bliver omfattet af PensionDanmark Sundhedsordning. Sundhedsordningen betales af din arbejdsgiver.

Få hjælp og rådgivning over telefonen Sundhedsordningen giver dig også adgang til tre former for telefonrådgivning: Krisepsykologhjælp: Samtaler med krisepsykolog som følge af arbejdsrelateret behov, f.eks. arbejdsulykke, mobning og stress. Misbrugsrådgivning: Rådgivning om bekæmpelse af misbrug af alkohol, medicin og stoffer. Desuden rådgivning om muligheder for hjælp i offentligt og privat regi. Guide til sundhedsvæsnet: Vejledning om muligheder og regler i det offentlige sundhedssystem, f.eks. om ventetider og muligheder for genoptræning.

Nemt at bestille tid på nettet Det er hurtigt og nemt at bruge ordningen. Du kan selv bestille tid til tværfaglig behandling på www.pension.dk/sundhed eller ved at ringe på telefon 7010 0806 alle hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 21.00. Hvis du vil bruge telefonrådgivningen, skal du også ringe på telefon 7010 0806. Læs mere om PensionDanmark Sundhedsordning på www.pension.dk/ sundhed.

474

NR. 20

Hvad sker der nu? Ultimo november PensionDanmark og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening orienterer virksomhederne. Medio december Din arbejdsgiver tilmelder dig til PensionDanmark Sundhedsordning. Ultimo december Din arbejdsgiver orienterer dig om, hvordan du kan bruge sundhedsordningen. 1. januar 2009

Du kan bruge PensionDanmark Sundhedsordning.

MÆLKERITIDENDE 2008


Kort fortalt Mejerier på Top 100 Levnedsmiddelbladets liste over de 100 største levnedsmiddelvirksomheder er offentliggjort, og flere mejerier er med blandt sværvægterne målt på omsætning. Arla har erobret 1. pladsen (nr. 2 i 2006) med en omsætning på 47.742 mio. kroner i 2007. Nr. 2 er Carlsberg og Danish Crown nr. 3. De to økologiske mejerier, Thise og Naturmælk er sprunget pænt op på listen. Thise, der omsatte for 358,6 mio. kr. i 2007 indtager nu plads nr. 65 fra en 73. plads i 2006. Mens Naturmælk er sprunget fra plads nr. 92 til nr. 84 med en omsætning på 161,1 mio. kr. sidste år. Andre mejerivirksomheder og leverandører af fødevareingredienser klarer sig ligeledes flot: Chr. Hansen er på en 9. plads med en årlig omsætning på 3.709 mio. kr., mens Palsgaard ligger som nr. 47 og omsatte for 584,2 mio. kr. Cremo Ingredients bevarer sin plads nr. 74, og Nørager Mejeri er med en omsætning på 242,3 mio. kr. på en 77. plads mod plads nr. 83 i 2006. (Foto Colourbox).

Mælkepulverskandale i Kina Nu er mere end 50.000 kinesiske spædbørn meldt syge, fordi de er blevet forgiftet med stoffet melamin, som de har fået fra mælkepulverprodukter. Melaminen har forårsaget nyreskader hos de kinesiske børn. Det frygtes, at mælkeskandalen har stået på siden foråret og er mere udbredt, end de kinesiske myndigheder først har udmeldt. Sagen rejser tvivl om sikkerheden i hele Kinas fødevareproduktion. Samtlige store kinesiske mejeriselskaber, herunder Arla Foods’ kinesiske joint venture partner, Mengniu Dairy, er blandt de mejerier i Kina, som har fået testet produkter positivt for melamin. Produktionen på Mengniu Arlas mælkepulverfabrik er indstillet, meddeler Arla, som har sendt tre laboratorieteknikere til Hohhot i Kina for at teste mælkepulverproduktionen. De kinesiske myndigheder arbejder på at løse problemet, som har ramt hele mejeriindustrien. Konklusionen lyder, at problemet er opstået ved de uafhængige mælkeindsamlings-

MÆLKERITIDENDE 2008

centraler, hvor landmænd bringer deres køer hen til malkning. Disse centraler sælger mælken videre til mejerierne. Melamin har den egenskab, at det ”øger” proteinindholdet i mælken, som dermed kan fortyndes med vand.

Råmælksgrød hjælper fattige hiv-smittede En næringsrig grød baseret på råmælk fra køer gør en forskel for sultne aids-patienter i fattige lande, skriver ATL.nu. Det er forskere i Lund der har udviklet grøden, som testes i Nigeria og Uganda. Studierne viser, at de patienter, som fik råmælksgrøden, gik op i vægt og blev mindre trætte. En særdeles god sideeffekt har også været, at patienterne fik forstærket deres immunforsvar.

Scanstar pris til Superfos Innovative emballage- og vareproducenter har igen i år udviklet spændende bidrag til den fællesnordiske emballagekonkurrence Scanstar, der nu for 40. gang har kåret årets vindere. Der var tilmeldt 27 løsninger, og heraf vandt ni fra hhv. Sverige (1), Finland (1), Norge (3) og Danmark (4). Inden for kategorien ”Forbrugeremballager” vandt Superfos med sin nye SuperSeal. Bægeret med låg er fremstillet af polypropylen med indbyggede oxygenbarriereegenskaber, der overflødiggør aluminium i forseglingen og dermed giver en mere effektiv produktion, øger brugervenligheden og gør emballagen mere miljøvenlig. Juryens vurdering lød: Nem at åbne og lukke, tæt hver gang, hvilket øger brugervenligheden og beskyttelsesevnen. Forseglingen er uden aluminium, hvilket er bedre for miljøet. Årets prisoverrækkelse til de ni vindere finder sted på FoodPharmaTech-messen i Messecenter Herning den 11. november 2008, hvor de vindende emballager også bliver udstillet. (Foto Superfos).

NR. 20

475


Dalum UddannelsesCenter søger 2 lærere til undervisning inden for mejeribrugets uddannelser. Undervisningen foregår i moderne og spændende lokaler, der giver fine rammer for et aktivt og godt undervisningsmiljø.

Underviser til mejeriuddannelser Vi forventer: l Du har et svendebrev som mejerist samt en uddannelse som mejeritekniker eller procesteknolog. l Afsluttet pædagogikum er en fordel, men ingen be­ tingelse. l Du har min. 5 års relevant erhvervserfaring ved ansæt­ telsen. Løn og ansættelsesvilkår: l Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende over­ enskomst. l Der er 2 års prøvetid. Nærmere oplysninger: Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet, kan du rette henvendelse til uddannelsesleder Paul Stein Jensen på tlf. 63 13 20 43 eller e-mail: psj@dalumuc.dk

Underviser til Erhvervsakademiet Vi forventer: l Du har en uddannelse som mejeriingeniør eller lignende. l Afsluttet pædagogikum er en fordel, men ingen betingelse. Løn og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overens­ komst. l Der er 3 måneders prøvetid. l 

Nærmere oplysninger: Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet, kan du rette henvendelse til uddannelsesleder Claus Dreier på tlf. 63 13 20 43 eller e-mail: cd@dalumuc.dk

For begge stillinger gælder: Skolen tilbyder: l Spændende og selvstændige jobs, hvor du både skal arbejde på egen hånd og i et tæt samarbejde med skolens øvrige med­ arbejdere. l Stillingerne giver store personlige og faglige uddannelses­ muligheder. Tiltrædelse: Snarest muligt eller efter aftale. Ansøgning: Skriftlig ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis og relevante papirer skal være skolen i hænde senest 27. oktober 2008 kl. 12.00.

Landbrugsvej 55 – 5260 Odense S – Tlf. 63 13 20 43 www.dalumuc.dk

476

NR. 20

Svenske mejerier i samarbejde De fire svenske mejerier Milko, Skånemejerier, Falköpings Mejeri og Gefleortens Mejeri indgår ifølge Foodewire.se et samarbejde for at skabe et reelt alternativ til Arla i Sverige. Mejerierne vil samordne deres produktion. Et første skridt på vejen er taget med Falköpings beslutning om at flytte halvdelen af sin osteproduktion til Milko i Karlstad. De fire mejerier planlægger bl.a. fra årsskiftet at lancere et fælles varemærke samt at gå stærkere ind på markedet for smør og smørblandingsprodukter ved at tilbyde produktion af detailkædernes egne mærker. Desuden ser mejerigruppen på samordning af logistikken med henblik på at kunne distribuere til en lavere pris. De fire mejerier har tilsammen omkring 800 mio. kg mælk, mens Arla Sverige råder over ca. 2.100 mio. kg. mælk.

Nordjysk skolemælk til København Når skolebørnene i det meste af Storkøbenhavn får den daglige, kvarte skolemælk, åbner de for smagen af Vendsyssel. Mælken kommer nemlig fra Hirtshals Andelsmejeri, som siden skoleårets begyndelse har stået bag de daglige leverancer til 10.000 skolebørn, fortæller mejeriets direktør Niels Henrik Pihl. Ordren til Hirtshals er afsendt fra de københavnske skoler, efter Arla opkøbte Borup på Sjælland. Borup og Hirtshals havde tidligere et samarbejde om at sælge hinandens produkter på landsplan. I Nordjylland leverer Hirtshals Andelsmejeri mælk til lidt over halvdelen af skolerne i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev kommuner.

Skånemejerier sænker mælkeprisen Det er ikke lykkedes Skånemejerier at få en øget pris for virksomhedens mejeriprodukter i den svenske detailhandel. Derfor sænker mejeriet igen betalingen til sine leverandører med 20 svenske øre pr. kg mælk. Den seneste sænkning i betalingen til andelshaverne fandt sted i august, og var dengang på 25 svenske øre, skriver Land Lantbruk. Skånemejeriers adm. direktør Anders Olsson advarer om et fortsat prispres fra dagligvarehandlens side.

MÆLKERITIDENDE 2008


Indien investerer milliarder i mælk Den indiske regering vil investere knap 20 mia. kr. i at øge landets mælkeproduktion med op til 80% fra de nuværende 100 mio. ton til 160-180 mio. ton i 2021, skriver Landbrugsavisen. En vigtig del af planen er at øge indvejningen til mejerierne, som i dag kun modtager ca. 30% af den indiske mælk. Den andel skal gerne øges til 65%, og det skal blandt andet gøres ved at organisere bønderne i andelsselskaber. Planen

50 år

Emborg fra Uhrenholt Uhrenholt Holding, der ejer Uhrenholt og Emborg, samler disse to virksomheders aktiviteter i et fælles selskab under navnet Uhrenholt. Til gengæld bliver navnet Emborg varemærke for selskabets fødevarer. Navneændringen træder i kraft fra årsskiftet.

Personalia

IT-Chef Jan Meltesen, Arla Foods, Korsvej Mejeri fylder den 12. oktober 50 år.

50 år Driftsleder Lasse Gammelmark, Arla Foods, Christiansfeld Mejericenter fylder den 21. oktober 50 år.

70 år Mejeriingeniør Keld Christensen, Kerteminde fylder den 14. oktober 70 år.

75 år Fhv. driftsleder Frode Andersen, Hadsund fylder den 15. oktober 75 år.

80 år Mejeriingeniør Hans Chr. Pedersen, Hillerød fylder den 9. oktober 80 år.

25 års jubilæum Logistikchef Johan Biller, Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri kan den 20. oktober fejre 25 års jubilæum.

Ny regionsdirektør for Alfa Laval Nordic Susanne Pahlén Åklundh er fra 1. september 2008 udnævnt til regionsdirektør for Alfa Laval Nordic med hovedsæde i Rødovre, Danmark. Susanne Pahlén Åklundh startede hos Alfa Laval i 1983 som nyuddannet kemiingeniør og har siden beklædt forskellige poster inden for Alfa Lavals forretningsområde for varmevekslere.

Ny direktør for Løgismose selskaber Familien Grønlykke samler nu alle sine aktiviteter i en ny koncernstruktur for at sikre den forsatte strategiske udvikling af virksomheden samt for at opnå synergier selskaberne imellem, oplyser familien i en pressemeddelelse. Samtidig har familien pr. 1. november 2008 ansat Jesper Uggerhøj som ny adm. direktør og medejer. Jesper Ugger-

MÆLKERITIDENDE 2008

omfatter også forbedring af kvægavlen samt behandling og køling af mælken.

høj, der kommer fra en stilling som Senior Vice President i Toms Gruppen A/S, har tidligere været ansat i Arla Foods og har international erfaring. Der er tale om en fusion af to store enheder; chokoladefabrikken Summerbird og Løgismose A/S, der bl.a. omfatter Falsled Kro, Restaurant Kong Hans og Løgismose Mejeri. Steen Aalund, der er mejeridirektør på Løgismose Mejeri på Fyn er fortsat aktionær i denne virksomhed.

Mindeord En af dansk mejeribrugs absolutte fyrtårne fhv. mejeribestyrer Peter Korsgaard, Råstedbro Andelsmejeri er død den 12. september 2008, 94 år gammel. Peter Korsgaard var en af mejeribrugets fremtrædende personligheder, både som mejerimand og som ideudvikler. Peter Korsgaard udviklede sammen med sine dygtige medarbejdere på Råstedbro Andelsmejeri en række specialoste. Den berømteste er Mycella, som Peter Korsgaard udviklede i 1947 ud fra den italienske Gorgonzola ost. Han udviklede den til en helt unik dansk ost, der ved Stresa konventionen i 1951 fik navnet Mycella. Osten blev en stor eksportsucces til over 70 lande. Peter Korsgaard var også den første i Danmark, der på Råstedbro Andelsmejeri producerede Mozzarella ost, ligesom han også som den første producerede Ricotta ost. Peter Korsgaard var i Danmark og det meste af verden kendt for sine baby-oste, der blev meget brugt som fornemme gaver. Peter Korsgaard var i en menneskealder fra 1955 til 1985 en meget fremtrædende formand for Producentforeningen af Danablu og Mycella. Han beklædte gennem årene en lang række tillidshverv, bl.a. som medlem af Mejeribrugets Osteeksportudvalg og formand for Danish Cheese Association. Peter Korsgaards navn var kendt overalt i mejerikredse i England, Canada og USA. Utallige er de danske mejerifolk, der gennem årene har fået en god uddannelse på Råstedbro Andelsmejeri. Peter Korsgaard var en stor diplomat, altid gæstfri, ligesom han var en god mentor for mange unge mejerifolk. Ære være Peter Korsgaards minde. JMBK

NR. 20

477


Leverandøroversigt Automation

Au2mate ApS Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Dansk Styringsteknik Odense: Tlf: 6317 4545 Fax: 6317 4546 Nr. Sundby: Tlf: 9819 4566 Fax: 9819 4966 Århus: Tlf: 8736 1350 Fax: 8627 1350 Tønder: Tlf: 7472 0502 Fax: 7372 1410 info@dsautomation.dk www.dsautomation.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Tetra Pak Market Area Nordics Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Køleanlæg

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Levneds­middel­slanger

Trelleborg Industri AB Frydenborgvej 27 N 3400 Hillerød Tlf. 49 76 27 00 Fax 49 76 27 01 isp.danmark@trelleborg.com www.trelleborg.com

Dansk Sække Import A/S Havnegade 5-9 5000 Odense C Tlf. 66 11 58 32 Fax 66 11 83 58 dsi@dansk-saekke-import.dk www.dansk-saekke-import.dk

Maskiner og udstyr

SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se

APV A/S Pasteursvej 1 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com

478

NR. 20

Vest: Albuen 31 6000 Kolding alfalaval@alfalaval.com www.alfalaval.com/nordic Centrifugeservice ApS Visbyvej 46 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 19 00 Fax 86 80 61 66

Emballage

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com

Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 2610 Rødovre Tlf. 44 57 62 00 Fax 44 57 62 44

G. Salicath & Co. I/S Box 53 - Kærvej 31 DK-6670 Holsted Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com KLITSØ processtechnic a-s Engholm Parkvej 4 3450 Allerød Tlf.: 70150525 Fax: 70150575 E-mail: klits@klitso.dk Web: www.klitso.dk Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk Omy Olssons Machinery Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk Primodan Food Machinery A/S Østerled 20–26 4300 Holbæk Tlf. 59 43 14 79 Fax 59 44 22 30 MÆLKERITIDENDE 2008


PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Membran­filtrering

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Pumper

Johs. Thornam A/S Hvedemarken 3–5, 3520 Farum Tlf. 44 34 20 40 Fax 44 34 20 79 thornam@thornam.com www.thornam.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Smørteknologi

MÆLKERITIDENDE 2008

Formand Area Sales Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com

BDS Technology Glarmestervej 16B 8600 Silkeborg Tlf. 87 22 47 80 Fax 87 22 47 89 info@bdstechnology.dk www.bdstechnology.dk

Totalleverandør

Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening

Projektering og anlæg

GEA Liquid Processing Scandinavia A/S Nørskovvej 1 B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@gea-liquid.dk www.gea-liquid.dk

Mælkeritidende I/S

Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A

Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation

ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse

AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse. NR. 20

479


Møde- og udstillingskalender

Danmark

4. oktober 2008 Foreningen af mejeriledere og funktionærer Delegeretmøde Ringkøbing

25. november 2008 kl. 09.00 Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg Arbejdsmiljøkonference Hotel Legoland

30. oktober 2008 kl. 10.00 Danmarks Mejeritekniske Selskab Virksomhedsbesøg på Chr. Hansens nye fabrik på Avedøre Holme 30. oktober 2008 kl. 14.30 Danmarks Mejeritekniske Selskab Generalforsamling   11.-13. november 2008 FoodPharmaTech Landsmejeriudstilling Messecenter Herning

14. januar 2009 kl. 10.00 Danmarks Mejeritekniske Selskab Ostens smag Hotel Sabro Kro, Sabro 4. februar 2009 Mejeribrugets Dag Dalum UddannelsesCenter

21. november 2008 kl. 10.00 Danmarks Mejeritekniske Selskab Bakteriofagproblematikken kan den undgås? Hotel Scandic, Århus

23. april 2009 kl. 9.30 Danmarks Mejeritekniske Selskab Dansk Fødevare Forum Separationsteknologi - hvor langt er vi nået? Hotel Sabro Kro, Sabro

27. februar 2009 kl. 10.00 Danmarks Mejeritekniske Selskab Fra kvalitetsstyring til certificering Hotel Sabro Kro, Sabro

7.-10. september 2009 Danmarks Mejeritekniske Selskab Studietur til Italien 10.-11. november 2009 Landsmejeriudstilling Messecenter Herning

Udland 8.-14. november 2008 IDF World Dairy Summit 2008 Facing the Supply Challenge Mexico 17.-20. november 2008 IPA/Siel Paris 10.-13. marts 2009 Anuga FoodTec Köln

MT20-2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you