Page 1

Mælkeri tidende Tidsskrift for ·

mejeriindustrien

·

·

Kundetilpassede maskiner varmevekslere beholdere til fødevareindustrien Mød

os

M i hal

9916

1

2. december 2005 118. årgang

De bedste på markedet og de mest fleksible

Nyhed

En aseptisk = 100% steril fyldemaskine til fyldning af alt lige fra 2 liter kartoner til 1100 kg containere samtidig. Fyldehovedåbning op til 50 mm. Vi bygger maskinen til dit behov … Til samme pris som var den seriefremstillet.

25 26

16. december 2005 Vi er verdens førende i voksning118. Universal årgang osteskærer af oste.

Bag-in-Box eller spand.

udformet til dine oste.

Se hele vort program på www.omy.dk

Stationsvej 10 · 5464 Brenderup www.Omy.dk · mail: info@omy.dk tlf.: 64 44 13 12 · fax: 64 44 13 92

20 5. oktober 2007 120. årgang


We can help you see more. Tetra PlantMaster customised automation

art knowledge to achieve profitable production

solutions enable you to see everything that’s

solutions.

invisible in your plant. Like bottlenecks that

And you have full traceability at all times. Use

you can quickly identify and eliminate. Like

information to avoid quality problems. Quickly

how to use your plant more efficiently and

identify the source of any problem and rectify it.

simplify operation. Like how to minimise unplanned shutdowns, waste and energy

Is your plant a bit older? Not to worry. We can enable you to see what’s invisible there too.

consumption. Like how to use state-of-theYou’re welcome to visit us at www.tetrapak.com/processing – or get in touch directly: info.processing@tetrapak.com

Tetra Pak,

See more-1A A4.indd 1

, protects what’s good and Tetra PlantMaster are trademarks belonging to the Tetra Pak Group.

06-10-26 15.09.40


Mælkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør K. Mark Christensen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt eller i form af færdige film og må være redaktionen i hænde senest fredag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juni og december‚ svarende til 24 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.089‚- kr./år inkl. moms. Europa: 1.359,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.536‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører og mejeriteknikere i indog udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved forsknings- og forsøgsvirksomheder, levnedsmiddelkontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejerimaskinindustri og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinien og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og sats: Grafisk Data Center a-s, Odense Tryk: Helmer Jensen ApS, ISSN 0024-9645 Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2007

Udstillinger og uddannelser Der er mange måder at bliver klogere på. Blandt meget andet kan man deltage på fagudstillinger og efteruddannelse. Planlægningen og det praktiske arbejde bag årets Landsmejeriudstilling er i fuld gang. Udstillingen afholdes sammen med FoodPharmaTech fra 13.-15. november, og de to fagmesser betegnes som mejeribrugets billigste efteruddannelsesdage. Op mod 1.500 mejeriprodukter fra de nordiske lande bliver udstillet på messen, som i år afvikles under navnet Scandinavian Dairy Contest / Landsmejeriudstillingen, så de nordiske fagfæller føler, at udstillingen også er deres. Der bliver således to konkurrencer på messen; Scandinavian Dairy Contest og naturligvis Danmarksmesterskaberne. Som en ekstra gevinst kan vi gæste FoodPharmaTech og blive opdateret inden for de seneste nyheder fra mejeribrugets leverandører. I år deltager ca. 350 virksomheder på FoodPharmaTech. Det er i øvrigt besluttet, at FoodPharmaTech - og dermed også Landsmejeriudstillingen afholdes allerede næste år igen i Herning. Det bliver i dagene 11.-13. november 2008. Mejeribrugets Arbejdslederuddannelser er et andet af branchens tilbud om at lære mere. Sæsonen 2007/2008 er netop begyndt, og i år tilbydes fem forskellige kurser for mejeribrugets ledende personale. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer, som står bag kurserne, er netop i denne tid ved at modernisere uddannelsesstrukturen, så den kommer til at passe ind i det officielle danske uddannelsessystem. Redaktionen

Indhold: Status og fremtid for Landsmejeriudstillingen . ........................... 440 Mejeriingeniører anno 2007 . .................................................. 443 Mejeribrugets grundlæggende Lederuddannelser . ........................ 446 Gul ost fra koncentreret mælk - Struktur og tekstur i modelsystemer 449 Danmarks Mejeritekniske Selskab - Hygiejnisk design af mejeriudstyr........................................... 452

Kort fortalt ........................................................................ 454 Personalia . ........................................................................ 457 Møde- og udstillingskalender .......................................... bagsiden NR. 20

439


Status og fremtid for Landsmejeriudstillingen

Der er nu enighed i mejeribruget om, at Landsmejeriudstillingen ikke fremover skal omdannes til et Mejeriforum i København, men skal koncentrere sig om en udvikling for branchen i Messecenter Herning.

Af chefkonsulent Sven Ålborg, sekretær for Landsmejeriudstillingens Udstillingsudvalg

Mejeriforum 2006 Igennem mange år har faggæsterne på Landsmejeriudstillingen ønsket at vise forbrugerne dansk mejeribrugs mangfoldighed inden for både produkter og mejerier. Koncept for 2006 blev derfor en Landsmejeriudstilling, under navnet Mejeriforum med flere forbrugeraktiviteter og med afholdelse i København. Som en lille ekstra service solgte mejerierne ost til publikum. Mejeriforum fik pæn omtale i København, men desværre var der for få gæster. Der var kalkuleret med 10.000

440

NR. 20

I 2006 var der Landsmejeriudstilling i København. I 2007 er vi sammen med FoodPharmaTech i Herning, og for 2008 skal der også være en plan! Derfor denne artikel, så mejeribruget er velorienteret om fremtidens planer for Landsmejeriudstillingen.

gæster, håbet på 15.000, mens professionelle marketingsfolk anslog 40.000 gæster. Desværre mødte kun 7.500 gæster op. Heraf var de 1.500, som forventet, mejeribrugets egne folk. Set i bakspejlet skulle der have været gennemført en endnu mere massiv markedsføring af messen, så havde vi ikke fået hænderne ned endnu af ren begejstring. Var der omvendt kommet 40.000 havde vi også haft et problem! Nu kan vi glæde os over ros til konceptet, mejeribrugets opbakning, god omtale af arrangementet og tilfredshed

hos de besøgende, som mødte op. De mejerier, som havde opfattelsen at det først og fremmest drejede sig om at sælge ost, er selvfølgelig skuffede, selvom jeg må gøre opmærksom på at dette ikke var målet - kun et middel. Heldigvis var Mejeriforum i København noget Udstillingsudvalget, mejeribrugets organisationer og mejerierne var enige om at prøve. Efter en del evaluering er der nu enighed i mejeribruget om, at Landsmejeriudstillingen ikke fremover skal omdannes til et Mejeriforum i Køben-

MÆLKERITIDENDE 2007


havn, men skal koncentrere sig om en udvikling for branchen i Messecenter Herning.

Landsmejeriudstilling 2007 I 2007 afholdes Landsmejeriudstillingen i Messecenter Herning sammen med FoodPharmaTech 2007 i perioden fra 13.-15. november, altså over tre dage. Udstillingen afvikles under navnet ”Scandinavian Dairy Contest 2007 / Landsmejeriudstillingen”. Årsagen hertil er, at vi ønsker, at vore nordiske venner - som også deltager i årets konkurrence og udstilling - på alle måder føler, at udstillingen også er deres! Hovedkonkurrencen er derfor at vinde Scandinavian Dairy Contest. For de danske mejerier er det dog stadig stort at blive Danmarksmester. Fra hele Norden venter vi op imod 1.500 produkter, som vi fordeler i den ene ende af den store hal M. Dette års største nye tiltag er uden sammenligning, at produkterne bedømmes dagen før i hal M og at samtlige holdvindere findes her. Altså om mandagen som udstillingen åbner om tirsdagen. Herudover findes den endelige vinder af Scandinavian Dairy Contest og Danmarksmester ved en finalebedømmelse tirsdag formiddag under selve udstillingen og umiddelbart før den officielle åbning kl. 11.00. Meget kan gå galt - men det gør det ikke! Scandinavian Dairy Contest afholdes i forlængelse af Den 41. Nordisk Mejerikongres i Århus. På den bag-

grund forventer vi i år, at mange nordiske kollegaer vil besøge udstillingen. Af nye aktiviteter kan også nævnes et bord alene for alle de holdvindende produkter. Det at vinde sit hold gøres til noget endnu større. Publikum tilbydes også at lave deres egen ”mejeritallerken” med tilbehør af nordiske råvarer. Produkterne præsenteres fra øer som i 2005, og i den udstrækning vi kan få hjælp fra mejerierne vil smagsprøverne være udskåret. Udover personale fra mejerierne er vi også lovet hjælp fra eleverne på Dalum UddannelsesCenter. Tak for det.

Landsmejeriudstilling 2007 Mejeribrugets personale og alle med interesse i mejeriprodukter og fødevarefremstilling opfordres til at besøge FoodPharmaTech og Scandinavia Dairy Contest den 13.-15. november 2007. Husk at printe gratis billetter ud på nettet under www.FoodPharmaTech.dk inden den 12. november 2007. På gensyn i Herning! - Dér hvor mejeribranchen mødes!

Landsmejeriudstilling 2008 Hvis den normale rytme med skiftevis Landsmejeriudstilling alene eller sammen med FoodPharmaTech var gældende, så skulle vi være alene i Herning

i 2008. Vi har imidlertid aftalt med FoodPharmaTech at afholde fælles udstilling allerede i 2008 i perioden 11.13. november 2008. FoodPharmaTech har længe ønsket at flytte udstillingen til lige år for at opnå en mere fordelagtig position i den nationale og internationale konkurrence. Landsmejeriudstillingen og FoodPharmaTech er tæt forbundne på den måde, at Landsmejeriudstillingen sammen med alle foodtech-leverandørerne bliver meget mere faglig interessant for mejeribrugets personale. På den måde kan vi meget lettere udvide vores faglige konkurrence med produkter fra andre lande. Det må nok forudses, at to år i træk bliver lidt voldsomt for vore nordiske venner med massiv deltagelse. Omvendt ville tre år også være lang tid.

Landsmejeriudstillingens organisation Det er afgørende, at Landsmejeriudstillingen er funderet i det praktiske mejeribrug. Det sikrer den nødvendige opbakning fra erhvervet. Som arrangør af Landsmejeriudstillingen står: • Mejeriforeningen / Teknisk Udvalg • Foreningen af mejeriledere og funktionærer • Foreningen Danmarks Privatmejerier • Dansk Oste- og Smørforening. De 4 foreninger har til afvikling af Landsmejeriudstillingen nedsat et fælles Udstillingsudvalg, hvori alle foreninger er repræsenteret, og som supplerer sig efter behov med de nødvendige eksperter.

Giving you the whole package

The partner in food process engineering Kærhusvej 4, Hoven • DK-6880 Tarm • tlf.: +45 7534 3434 • www.fhscandinox.com

MÆLKERITIDENDE 2007

NR. 20

441


Udstillingsudvalgets formand er mejerilærer Henning Clausen, Dalum UddannelsesCenter. Udstillingsudvalgets sekretær er Sven Ålborg, Mejeriforeningen. Henvendelse til Landsmejeriudstillings sekretariat kan ske til Sven Ålborg på telf. 87 31 20 36 / 40 43 51 25 eller på saa@mejeri.dk. Herudover er ”Produktansvarlig” konsulent Søholt Hansen, Mejeriforeningen. Hanne Haubo og Janni Christensen også fra Mejeriforeningen er ligeledes dybt involverede i afviklingen af en forhåbentlig god udstilling. Sidst - men vigtigst - er uden tvivl ”Kittelfolket” uden hvis hjælp og ekspertise Landsmejeriudstillingen ikke kunne afvikles. Kittelfolket har en unik status i mejeribruget, og vi er disse personer fra alle de nordiske lande dybt taknem-

lige for deres store og ulønnede indsats for mejeribruget. Det er dejligt at tænke på, at vi arbejder inden for et erhverv, som udklækker personer for hvem den faglige interesse er løn nok i sig selv.

Landsmejeriudstillingens fremtid Formålet med den faglige Landsmejeriudstilling er at fremme en faglig stolthed gennem bedømmelse og præmiering. Herudover skal udstillingen virke som inspiration til kvalitetsforbedring, produktudvikling, kendskab til sortiment og kvalitetsvurdering. Et andet formål er at pleje mejeribrugets image i offentligheden, pressen og interesseorganisationer ved at vise vores mangfoldighed i produkter og mejerier.

En sidegevinst er dialogen med virksomhedsudstillerne og et øget kendskab til den nyeste ”foodtechproduktion og -viden”. På den både bliver Landsmejeriudstillingen også mejeribrugets billigste efteruddannelsesdag. Angående uddannelse er mejeribrugets kommende ledere bl.a. elever fra procesteknologuddannelsen med mejerispeciale bisiddere i bedømmelsen. Bedømmelse og produktkendskab er således også en del af mejeribrugets uddannelse. Landsmejeriudstillingen har de senere år udviklet sig mere og mere som en dyst mellem mejerierne i flere lande og knyttet tæt op på FoodTech. På den måde trækkes mange personer fra mange lande til udstillingen. For at Landsmejeriudstillingen også fremover er interessant, skal den til stadighed udvikles og fornyes, som minimum i takt med udviklingen i mejeribruget i øvrigt. Spørgsmålet er, hvad vi gør nu? Er der nye tiltag på vej? Nye måder at gøre tingene på? Forandrer mejeribrugets behov for udstilling og konkurrencer sig? Én vej at gå er at udvikle udstillingen som stedet, hvor man mødes om faglige spørgsmål. Det kunne ske ved at udvikle mere sideløbende kursusaktivitet. En anden vej kunne være i højere grad at invitere og gøre noget for de folk, som anvender og forarbejder vore produkter. En tredje vej kunne være at udvide konkurrencen med flere lande; EM og VM. En fjerde vej kunne være at mikse med andre fødevarer osv. Der er muligheder nok. Vi skal bare vælge den rigtige. Læserne må gerne deltage i debatten og/eller kontakte artiklens forfatter. På gensyn i Herning! n

Landsmejeriudstillingen afholdes sammen med FoodPharmaTech i Herning den 13.-15. november 2007 - og også i 2008. I 2008 afholdes de to messer fra den 11.13. november.

442

NR. 20

MÆLKERITIDENDE 2007


Mejeriingeniører anno 2007 Mandag den 11. juni 2007 afholdtes dimissionsarrangement for kommende mejeriingeniører. Af 12 mulige dimittanter deltog seks. Eftermiddagen bød på hyggeligt samvær, hvorunder formanden for Dansk Mejeriingeniørforening (DMF) Martin Holst Petersen og sekretariatsleder Kjeld Mark Christensen fortalte om mulighederne i DMF. Specialet var for manges vedkommende under udarbejdelse eller færdigt. Herunder er givet indlæg fra fire dimitterende mejeriingeniører. Feta Titel: Application of protective cultures in feta production Navn: Morten Hassing

Resumé Vækst af gær er en af de væsentligste parametre, der afgør holdbarheden af feta. Derfor er der naturligvis et ønske fra mejeriindustrien om at være i stand til at kontrollere væksten af gær. Samtidig er der et stigende forbrugerønske om fødevarer med så få tilsætningsstoffer som muligt. Dette er hovedårsagerne til, at der de senere år har været en øget interesse for at udnytte den konserverende virkning af visse bakterier, der er naturligt forekommende i fødevarer - beskyttende kulturer.

Applikation og screening Det primære formål med projektet var, at undersøge forskellige applikationsmetoder af to beskyttende kulturer (HOLDBACTM YM-B og HOLDBACTM YM-C) i produktionen af feta og efterfølgende følge væksten af gær under opbevaring. Et andet formål var at udvikle en screeningsmetode, der hurtigt kunne give en indikation af den inhiberende effekt af de beskyttende kulturer på en given fetarelateret gær.

MÆLKERITIDENDE 2007

Forskellige applikationsmetoder blev afprøvet i challengeforsøg med en række stammer af Debaryomyces hansenii, Yarrowia lipolytica og Kluyveromyces lactis som challengegær. Den største effekt blev opnået ved tilsætning af den beskyttende kultur til mælken under fetaproduktionen. Dette blev herefter afprøvet i kommercielle fetaproduktioner, hvor den forventede holdbarhed ved den benyttede pakkemetode var minimum 3 måneder. Efter 3 måneders opbevaring ved 4 °C var antallet af gær >104 CFU.(g feta)-1 i referencefetaen produceret uden beskyttende kulturer, mens der kunne isoleres omkring 102 CFU.(g feta)-1 fra produktionerne med beskyttende kulturer. Efter 5 måneders opbevaring blev der isoleret >105 CFU.(g feta)-1 fra referencefetaen, mens antallet af gær i produktionerne med beskyttende kulturer var 2.104 CFU.(g feta)-1 og 3.102 CFU.(g feta)-1 for feta produceret med henholdsvis HOLDBACTM YM-B og HOLDBACTM YM-C. En sensorisk evaluering af fetaproduktionerne efter 4 måneder stemte godt overens med de mikrobielle observationer. Således var der bred enighed blandt dommerne om at referencefetaen havde en uønsket ”yeasty” flavour, hvilke ikke var tilfældet for produktionerne med beskyttende kulturer. Holdbarhedsforsøgene viste, at tilsætning af beskyttende kulturer til mælken under fetaproduktionen kan have en inhiberende effekt på væksten af gær og således sikre fetakvaliteten gennem, og udover, holdbarhedsperioden.

Konklusion I de undersøgte tilfælde havde HOLDBACTM YM-C den bedste effekt. Den udviklede screeningsmetode indikerede dog, at den inhiberende effekt kan variere mellem gærstammer inden for samme art. Det er således vanskeligt at give overordnede anbefalinger af den ene beskyttende kultur frem for den anden, da dette vil afhænge af hvilke gær, der udgør problemet i den enkelte produktion. For at opnå den bedste effekt må det derfor anbefales, at gæren, der udgør problemet, isoleres og undersøges med den udviklede screeningsmetode. Derved kan der opnås en indikation af hvilken beskyttende kultur, der vil være mest fordelagtig at benytte i det enkelte tilfælde.

Vejledere Vejledere var Susanne Knøchel, KU Det Biovidenskabelige Fakultet og Anne Gravesen, Danisco A/S. Specialet blev afleveret i juni 2007.

Mejeriindustrien ønsker at kontrollere væksten af gær, da det er en af de væsentligste parametre, der afgør holdbarheden af feta. (Foto udlånt Sædager Mejeri).

NR. 20

443


Bacillus cereus Titel: Dannelse af biofilm af Bacillus cereus Navn: Karin Kuhr Christensen (Specialet udføres i samarbejde med Lene Møller)

Baggrund Bakterier foretrækker oftest at leve vedhæftet til en overflade frem for i planktonisk tilstand. Det kan resultere i dannelse af biofilm, hvor bakterieceller og sporer ved hjælp af diverse ekstracellulære polymerer kan sidde fast på en overflade. Biofilm er et stort problem i mejeri- og fødevareindustrien, da biofilm kan være svær at fjerne, og biofilmen yder beskyttelse til bakterierne mod f.eks. varme og antimikrobielle komponenter. En bakteries evne til at danne biofilm afhæn-

ger af mange faktorer og inden for den samme art kan der være stor variation fra stamme til stamme. Bacillus cereus er en patogen bakterie med stor betydning for mejeriindustrien. Den findes i jord og på græs og kan via koen overføres til mælk. Bakterien kan være skyld i fordærv af produkter. Desuden producerer den toksiner, som kan forårsage sygdom. Bakterien kan danne sporer og derved overleve pasteurisering.

som eneste kulhydrat: Glukose, sakkarose, laktose, maltose og stivelse. Udvalgte isolater testes endvidere for deres evne til ved 10 °C og 30 °C at danne biofilm under forskellige typer stress: NaCl-koncentration, ethanolkoncentration, sur og basisk pH samt glukose-koncentration.

Vejleder

Beskrivelse af forsøg

Vejleder er professor Susanne Knöchel, Institut for Fødevarevidenskab/Fødevaremikrobiologi. Specialet forventes afleveret 16. november 2007.

43 isolater af Bacillus cereus karakteriseres ved celle-morfologi, koloni-morfologi på blod-agar, vækst ved 7 °C og 42 °C, bevægelighed ved 10 °C og 30 °C, tilstedeværelse af gen ansvarlig for produktion af emetisk toksin samt kolonimorfologi på Congo rød agar (indikation af produktion af exo-polysakkarider). De 43 isolater testes for deres evne til at danne biofilm ved 10 °C og 30 °C i definerede medier indeholdende et af følgende kulhydrater

Bacillus cereus findes i jord og på græs og kan via koen overføres til mælk. (Foto udlånt Arla Foods).

Mælk Titel: Variation i dansk mælk Navn: Morten Arendt Rasmussen

Resumé Formålet med projektet var at undersøge forskelle i mælk fra forskellige dele af Danmark. FT-IR, front-face fluorescence, 1H-NMR, reversed-phased HPLC og mass spectrometry blev benyttet til analyse af 16 mælkeprøver med oprindelse fra Nord-, Sydjylland, Fyn og Sjælland. Mælkeprøverne var indkøbt i detailhandelen. Data blev analyseret med de kemometriske metoder principal component analysis (PCA), extended canonical variates analysis (ECVA) og parallel factor analysis (PARAFAC) koblet med forskellige forbehandlingsmetoder. Resultaterne viste, at det var muligt at adskille mælk

444

NR. 20

fra forskellige dele af Danmark, hvor især mælk fra Sydjylland skilte sig ud ved at have lavere indhold af beta-lactoglobulin, alfa-kasein og vitamin B6 end mælk fra resten af Danmark. Af de anvendte metoder viste FTIR, front-face fluorescence og reversed-phased HPLC at have god reproducerbarhed, mens 1H-NMR og mass

spectrometry havde dårlig reproducerbarhed.

Vejleder Vejleder var professor Rasmus Bro, Institut for Fødevarevidenskab/kvalitet og teknologi, og censor, John Sørensen (Århus Universitet). Specialet blev afleveret den 2. august 2007.

Der er forskel på mælk fra forskellige egne af Danmark. (Foto udlånt Thise Mejeri).

MÆLKERITIDENDE 2007


Mozzarella Titel: Phospholipase modificerede mælkekomponenter: Indflydelse på fysiske og kemiske egenskaber samt applikation i produktion af Mozzarella ost. Navn: Helle Bundgaard Vegger (Specialet er udført i samarbejde med Silja Kej Diemer)

Resumé Specialet er udarbejdet i samarbejde med Novozymes, Chr. Hansen og Det Biovidenskabelige fakultet, KU. Enzymer kan bruges i optimering og udvikling af bl.a. mejeriprodukter. Tilsætning af phospholipase eller phospholipider af forskellig oprindelse er fundet at give et øget osteudbytte. I dette speciale blev de kemiske interaktioner mellem mælkephospholipid (PL) og mælkeproteiner undersøgt. PL var nativ eller hydrolyseret med phospholipase A1, YieldMax. Med modelemulsioner blev det bekræftet, at både mælkeprotein og PL har emulgerende egenskaber, dog var egenskaberne for henholdsvis valleprotein og kasein bedre end for PL. Emulsionsegenskaberne blev karakteriseret ved måling af flødeafsætning, fedtkuglestørrelse og mængden af protein tilstede på fedtkuglen. Derudover blev indholdet og fordelingen af PL og lyso-phospholipid (lyso-PL) bestemt med ELSD-HPLC og 31 P-NMR. Desuden blev interaktionerne undersøgt indirekte ved overfladespændingsmålinger med ”pendant drop” metoden af opløsninger kun indeholdende lyso-phospholipidet lysophosphatidylcholine (LPC) og b-kasein eller b-lactoglobulin. Såvel 31P-NMR som ”pendant drop” blev implementeret på Novozymes under specialet. Endelig blev det undersøgt, om erfaringerne fra de nævnte modelforsøg kunne overføres til produktion af mozzarellaost, hvor vi forsøgte at på-

MÆLKERITIDENDE 2007

vise en korrelation mellem osteudbytte og phospholipid-protein interaktioner i hydrolyseret og/eller phospholipid beriget ostemælk.

Konklusion I kaseinemulsioner blev emulsionsstabiliteten forringet ved stigende koncentration af PL, hvorimod WPCemulsioner var upåvirkede. Emulsionsstabiliteten af kaseinemulsionerne blev forbedret ved hydrolyse på grund af lyso-PL’s fortrængning af kasein (orogenic displacement) og/eller ved dannelse af komplekser af kasein og lyso-PL. Dette er bekræftet ved måling af overfladespænding. Mod forventning blev emulsionsstabiliteten af kaseinemulsioner yderligere forbedret ved varmebehandling pga. koagulering, aggregering eller geldannelse af kasein eller komplekser af kasein og lyso-PL. Stabiliteten af WPC-emulsionerne var upåvirket af hydrolyse, idet lyso-PL har sværere ved at fortrænge b-lg end b-casein. Fedtkuglestørrelse og protein load af WPC-emulsionerne indeholdende nativ PL steg

ved varmebehandling på grund af kompleksdannelse mellem PL og valleprotein, sandsynligvis b-lg. Vandindholdet og osteudbyttet i mozzarellaost blev øget ved stigende PL-koncentration, hvilket dog kun skyldes en øget vandretention, idet det vandkorrigerede osteudbytte ikke blev øget ved stigende PL-koncentration. En formindsket fedtretention og et øget phospholipidindhold i vallen viser, at en del af PL ikke blev tilbageholdt i osten. Ved hydrolyse af PL i ostemælken ses et øget osteudbytte og en let stigning i protein-, fedt- og tørstofretention i osten. Det øgede osteudbytte kan forklares ved øget vandbinding på grund af kasein-lyso-PLkomplekser.

Vejledere Vejledere var Richard Ipsen, Institut for Fødevarevidenskab/Dairy Technology, KU og Hanna Lilbæk, Novozymes. Censor: Anne Skriver, Chr. Hansen A/S. Specialet blev afleveret den 4. august 2007.

Enzymer kan bruges i optimering og udvikling af mejeriprodukter, herunder mozzarella. (Foto udlånt Arla Foods).

NR. 20

445


Af Anna Marie Thøgersen Gruppearbejde om - hvad der motiverer medarbejderne - hvor holdet fandt frem til følgende: Ros/ris - anerkendelse, tilbagemelding, opbakning, lederen er et godt eksempel - går foran, frihed under ansvar - tillid, informationer og medinddragelse, udfordring, være social - vise omsorg, humor/fællesskab, uddannelse og udvikling af medarbejderne, et godt arbejdsmiljø …

Mejeribrugets Grundlæggende Lederuddannelser Mejeribrugets kursussæson 2007/08 er skudt i gang, og Modul 1 af Den grundlæggende Lederuddannelse blev afholdt fra 17.-19. september på EUC Vest i Esbjerg. Der deltog 13 kursister i alderen fra ca. 30 til 50 år og med ret forskellige ledelseserfaringer. GLU for alle GLU - Den Grundlæggende Lederuddannelse er for alle - uanset ledererfaring. Og det var netop tilfældet på Modul 1. Ledelseserfaringerne blandt de 13 kursister varierede fra ingen, over nyudnævnte ledere med et par ansatte til den erfarne leder gennem

446

NR. 20

nogle år for en afdeling med knap 30 ansatte. Kursisternes faglige baggrunde var lige så varierede som alder og erfaring: Chauffører/transport, handel/kontor, mejerist, procesteknolog og mejeriingeniør - med dagligt ansvar som kørselsleder, forvalter, driftsleder, ar-

bejdsleder, driftsingeniør, afdelingsleder m.v. GLU henvender sig primært til ansatte på mellemlederniveau, og formålet er, at deltagerne lærer, hvad god ledelse er, og at de bliver trænet til at være gode ledere i praksis. Kurset består af tre moduler, der hver varer 3

MÆLKERITIDENDE 2007


dage. Modul 1 omhandler ”Lederen, medarbejderen og ledelsesmetoderne”. Modul 2 og 3, der afholdes senere i år, sætter fokus på henholdsvis ”Ledelse, kommunikation og konflikter” og ”Lederen, gruppen og forandringerne”.

Hvorfor på GLU? Jeg er for kritisk, det første jeg får øje på er fejlene. Hvordan bliver jeg bedre til at rose? Mange af mine medarbejdere er stressede, og det er jeg også selv tit. Hvordan lærer jeg at uddelegere? Hvordan tackler man medarbejdernes sociale problemer? Hvor skal jeg sætte grænserne? Hvordan tackler jeg bedst, at mine nuværende medarbejdere er mine tidligere kolleger? Hvordan lærer jeg at kommunikere mine budskaber, uden at de misforstås? Hvornår kommer min interesse for medarbejderne til at virke som en kontrol? Jeg vil gerne have bedre indblik i den menneskelige psyke. Det var første dag og første time, hvor underviser Michael Hedegaard bad alle fortælle, hvem de var, og hvorfor de havde meldt sig til kurset. Det var en god måde at blive bevidst om egne og høre om de andres personlige ønsker til kurset.

Ledelsesteorier Der er heldigvis forskel på ledelse før og nu. For 50-100 år siden anså mange ledere de ansatte for at være rå arbejdskraft på linie med virksomhedens maskiner. Lederen gav ordrer og arbejderen udførte dem - som regel uden protest. Den ledelsesstil holder ikke længe i dag. Medarbejderne er oplyste, veluddannede, motiverede og søger udfordringer på deres arbejdsplads. Arbejdet er identitetsskabende, og medarbejderne vil gerne være med til at præge virksomhedens udvikling. Den moderne leder skal altså bruge nogle helt andre værktøjer end tidligere. Gennem oplæg fra underviseren fik vi indblik i den moderne leders roller og opgaver, lederstile og ledelsesmetoder.

Forskellige undervisningsformer Gennem undervisningsforløbet var der fokus på generel viden og diskussioner om, hvad god ledelse er for at gøre de enkelte kursister mere bevidste om egen ledelsesstil, og hvordan de kan blive bedre. Michael Hedegaard havde tilrettelagt forløbet, så det vekslede mellem holdundervisning med forskellige le-

delsesteorier og gruppearbejde, Walk & Talk, praktiske ledelsesøvelser, cases og rollespil, work shops samt udfyldelse af bl.a. individuelle motivationsprofiler og personlige udviklingsplaner med efterfølgende diskussioner i plenum. Et par af de første gruppeøvelser gik ud på at definere, hvad der motiverer medarbejderne, og senere hvad der er positivt henholdsvis negativt ved at være leder. Gruppernes samlede meninger om sidstnævnte kan læses i tabel 1.

Udbytte, samvær og netværk Der var en god stemning på holdet med deltagere, som ikke var bange for at fremlægge problemer og søge råd hos hinanden om, hvordan de kunne løse konkrete situationer som ledere. Undervejs i forløbet var der også spontane tilbagemeldinger til læreren Michael Hedegaard, som var åben over for justeringer i undervisningsforløbene. Blandt kursisterne var der overvejende positive tilbagemeldinger med udtalelser som: GLU er det rette sted at møde relevante mennesker med ledelseserfaringer på mellemlederniveau.

En praktisk øvelse i ledelse og samarbejde lød på: Byg en mølle. Holdet blev delt op i 2 grupper, som hver skulle tegne deres halvdel af en gammeldags mølle - uden at se den anden gruppes tegning. Repræsentanter fra grupperne kunne kun mødes ude på gangen og skulle ved at tale sammen guide hinanden frem til at tegne en hel mølle. Det lykkedes!

MÆLKERITIDENDE 2007

NR. 20

447


Fint med forskellige ledelsesteorier før gruppearbejde. Større kendskab til ledelsesværktøjer og mere bevidst om, hvordan jeg personligt kan bruge nogle af dem. Jeg fik mest ud af gruppearbejdet, hvor vi også diskuterede egen ledelsesstil og problemer. Fint med rollespil, hvor vi blev kastet ud i at løse vanskelige medarbejdersituationer/konflikter. Jeg har fået større fokus på at tage konflikter i opløbet. Kaffepauser, frokost og gode middage med efterfølgende hyggesnak i baren hører til på GLU. Mejeribrugets Arbejdslederuddannelser er tilrettelagt som internater - i dette tilfælde tre kursusdage - med ophold på EUC Vest i Esbjerg. Det er af stor betydning for et godt fagligt og socialt samvær på kursusforløbet og efterfølgende fremmende for deltagernes netværk.

Du kan stadig nå det! Et udvalg sammensat af repræsentan-

Hvad er godt ved at være leder

Hvad er mindre godt ved at være leder

• Flere informationer/ større indsigt • Indflydelse/ansvar/magt • Engagement • Udvikling/uddannelse • Afveksling/fleksibilitet • Krav om menneskekundskab

• En lus mellem to negle • Loyalitet op og ned i virksom hedshierarkiet • Ensomt/Misundelse • Store krav • Ikke en del af fællesskabet

Tabel 1: Eksempel på gruppearbejde og opsamling i plenum om det positive og negative ved at være mellemleder.

ter fra Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer har gennem mange år udviklet og udbudt en række kurser, som er skræddersyet til mejeribrugets ansatte. I kursusåret 2007/08 er der fem kurser på programmet: Den Grundlæggende Lederuddannelse, Den erfarne Leder, Kommunikation som Ledelses-

værktøj, Mødeledelse og Arbejdsmarkedsforhold. Kurserne strækker sig over 2-3 dage og afholdes her fra oktober og frem til maj næste år. På www.mejerierne.dk - under Sekretariater/Aktiviteter for MAU kan interesserede finde de aktuelle kursusudbud og læse om deres indhold samt få flere praktiske oplysninger om tilmelding m.m. Interesserede kan også kontakte Mejeribrugets Arbejdsgiverforening på tlf.: 33 36 40 00.

Merit for dine kompetencer

Super forplejning med kaffepauser, frokost og gode middage med efterfølgende hyggesnak i baren hører til på GLU.

448

NR. 20

Efter endt uddannelsesforløb udstedes et uddannelsesbevis fra EUC Vest. Med dette bevis i hånden kan man søge om optagelse på Den erfarne Leder, som er en opfølgning på GLU. Fra flere sider er der ønske om, at tidligere og nuværende GLU ´ere og deltagere på Den erfarne Leder kan bruge uddannelsesbeviset som en indgang til - eller som merit til det, der kaldes en formelt anerkendt uddannelse dvs. en uddannelse der er passet ind i det officielle danske uddannelsessystem. En mulighed kunne være at søge om optagelse på den nye merkonomuddannelse. Dette - og mange andre spørgsmål bearbejdes netop i denne tid, hvor en helt ny uddannelsesstruktur inden for mejeribruget bygges op. I denne struktur fortsætter MAU sit virke som en funktionsgruppe under Mejeribrugets UddannelsesUdvalg (MUU). Vi bringer en uddybende artikel herom, når den nye uddannelsesstruktur ligger klar. n

MÆLKERITIDENDE 2007


Gul ost fra koncentreret mælk - Del I

Struktur og tekstur i modelsystemer Mikrostruktur og tekstur i løbegeler lavet fra koncentreret mælk er blevet undersøgt i et forskningsprojekt på Mejeriteknologi, IFV, LIFE, Københavns Universitet og Avdelingen för Livsmedelsteknik, Lunds Universitet. Projektets resultater er præsenteret i to artikler. Dette er den første, den anden omhandler nanoreologi af kasein. Af adjunkt Anders Ola Karlsson, lektor Richard Ipsen, professor Ylva Ardö, Faggruppen for Mejeriteknologi, Institut for Fødevarevidenskab (IFV), Den Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), Københavns Universitet

som i den færdige ost. Valleproteinerne bliver inkorporeret i ostemassen, og dette fører til et højere udbytte. Teknikken bliver i dag benyttet ved produktion af Camembert, Brie samt til oste af Feta-typen, men er ikke egnet til gule oste (f.eks. Cheddar, Danbo), idet slutproduktets tekstur og modningsegenskaber ændres. Imidlertid kan membranfiltrering være interessant i forbindelse med udvikling af nye ostetyper, f.eks. designet til anvendelse i forbindelse med madlavning. Benyttelse af mikrofiltrering (MF) ved opkoncentreringen giver også mulighed

for at separere kaseiner fra valleproteinerne, der ofte har været anført som årsagen til de ændrede egenskaber i oste fra ultrafiltreret (UF) mælk.

Strukturdannelse ved løbekoagulering Projektet har påvist, at der allerede ved starten af løbekoaguleringen er store forskelle mellem mikrostrukturen i koncentreret skummetmælk og i ukoncentreret skummetmælk. Ved et af de første trin i løbekoaguleringen danner kaseinmicellerne (30 - 300 nm i diameter) i mælken større aggrega-

AFM: Tekstur og struktur på nanoniveau

Indledning Allerede i 1970-erne blev koncentrering af ostemælk ved hjælp af membranfiltrering (ultrafiltrering, UF) anvendt for at øge tørstofindholdet inden løbekoagulering af mælk. Det er i dag praktisk muligt at øge tørstofindholdet i ostemælken til det samme niveau

MÆLKERITIDENDE 2007

I en del af projektet udført på Lunds Universitet, udvikledes metoder til at optage billeder og udføre penetrationer ved hjælp af en lille nål (enten 40 eller 6800 nm i diameter) i et Atomic Force Microscope (AFM) i kaseingelernes overflade. AFM-nålen føler overfladen og data omregnes til et billede eller til elasticitet. Kaseingelernes strukturer blev estimeret til at have en størrelse på 200-5000 nm. Ved brug af en lille AFM-nål (diameter 40 nm) blev den målte elasticitet afhængig af, hvor nålen penetrerede i gelens overflade (gelnetværket eller serumfyldt væskelomme). Med en større nål (diameter 6800 nm) blev penetrationskurverne og data for elasticitet mere reproducerbare. AFM kan i fremtiden blive en meget anvendelig metode til at forstå opbygningen af geler og interaktionen mellem de forskellige komponenter i mejeriprodukter.

NR. 20

449


Figur 1: Løbekoagulering af ukoncentreret (A-D) og koncentreret skummetmælk (E-H). I den koncentrerede mælk sker dannelsen af kaseinaggregater meget langsommere, og de endelige kaseinstrukturer er mindre. G’ er et mål for elasticiteten, der stiger hurtigt i gelerne efter geleringstidspunktet (B og F).

ter. Dette indebærer, at såvel micellerne som de mindre kaseinaggregater skal kunne bevæge sig i mælken for at kunne vokse og blive til større kaseinaggregater, som vist på billederne i Figur 1. I et tykt mælkekoncentrat med et højt proteinindhold er der meget ringe mulighed for, at kaseinmiceller og mindre aggregater kan flytte rundt og finde den rigtige kontaktoverflade og derved danne store og kompakte aggregater. Når aggregaterne i mælken (koncentreret såvel som ukoncentreret) har opnået en sådan størrelse, at de alle har kontakt med hinanden, er der dannet et gelnetværk (Figur 1B og 1F), hvilket også kan registreres ved hjælp af teksturmålinger. I den koncentrerede mælk sker geldannelsen, når de enkelte aggregater er meget mindre end i mælk, der ikke er koncentreret. Resultatet er en mikrostruktur opbygget af mindre enheder. Desuden giver den højere kaseinkoncentration en større tæthed i kaseinnetværket. Efter dannelsen af kaseinnetværket sker der en omlejring af strukturen, hvorved netværket forstærkes, men også i denne fase er der mindre mulighed for

450

NR. 20

bevægelse i den koncentrerede mælk, hvorfor der sker færre omlejringer i kaseinnetværket. En stabil mikrostruktur i kaseingeler fra koncentreret mælk bliver således opnået allerede efter 24 timer og forandrer sig kun i ringe grad ved yderligere opbevaring.

Tekstur og konsistens Teksturen er meget vigtig for forbrugeropfattelsen af alle typer af oste, og projektet har vist, at såvel variation af pH (5,2 - 6,2) og saltkoncentration samt grad af kaseinnedbrydning kan bruges til at variere og styre teksturen. Mængden af kalcium i form af kolloidalt kalciumfosfat (CCP) bundet til kaseinnetværket, der er afhængigt af pH, var centralt for kaseinnetværkets egenskaber. Netværket blev svækket ved syrning fra pH 6,2 til pH 5,2 og det medførte, at gelerne blev mindre elastiske og blødere. Effekten var særlig udtalt, når pH blev sænket fra pH 5,5 til 5,2, hvor der sker en væsentlig ændring i andelen af bundet kalcium. Målinger udført ved hjælp af atomic force microscopy (AFM, se Info-boks), hvor en lille nål i nanostørrelse blev anvendt, viste at gelerne var blødere ved

lavt pH. Studier af kasein med AFM bliver beskrevet i næste artikel om resultaterne fra samarbejdsprojektet.

Smelteevne En stigende andel af osteproduktionen bliver brugt i forbindelse med madlavning, og de ønskede smelteegenskaber kan variere afhængigt af slutanvendelsen (f.eks. pizza eller bøfsandwich). Fysiske egenskaber i både fedt- og proteinfraktionerne påvirker en osts smelteevne og undersøgelse af smelteevne i kaseingeler fra koncentreret skummetmælk har også givet information om, hvordan proteinfraktionen i traditionelle oste kan designes med henblik på optimal smelteevne. Ved stigende temperatur fra 10 til 70 °C ses en generel reduktion af kaseingelernes elasticitet, og lav elasticitet har vist sig at korrelere fint med en god smelteevne i oste. Når temperaturen hæves til over 70 °C, øges elasticiteten igen, hvilket ikke er til gavn for gelernes smelteevne. Valleproteinerne i kaseingeler begynder at denaturere ved 60 °C, og dette forringer ganske tydeligt smelteegenskaberne. Også i

MÆLKERITIDENDE 2007


Figur 2: Ved opvarmning falder kaseingelers elasticitet, hvilket er vigtigt for at osten skal begynde at flyde ved smeltning. Ved temperaturer over 70 °C stiger elasticiteten igen. Valleproteiner til stede i gelnetværket denaturerer ved høje temperaturer, og geler med valleproteiner (l) har en højere elasticitet ved sluttemperaturen end geler uden valleproteiner (l).

geler fremstillet ud fra MF-mælk med meget lidt valleprotein stiger elasticiteten ved temperaturer på over 70 °C (Figur 2). Dette tyder på, at der sker forandringer i selve kaseinnetværket som følge af opvarmning. Ved at anvende den rigtige pH og saltkoncentration kan smelteevnen forbedres, selv i geler der indeholder valleproteiner. Geler, der er mindre elastiske ved stuetemperatur (f.eks. pH 5,2 og ingen salt), er også mindre elastiske og viser større forandringer i mikrostrukturen ved opvarmning. Imidlertid betyder tilsætning af NaCl, at kaseingelerne først udviser stigning i elasticiteten ved højere temperaturer. De har således forbedrede smelteegenskaber.

Fremtidige muligheder Projektets resultater og konklusioner peger på en række muligheder for at anvende koncentreret mælk i fremstillingen af mejeriprodukter og viser også betydningen af udvalgte produktionsparametre, der kan ændre de fysiske egenskaber af kaseinnetværket. Muligheden for at opnå stabile geler kort tid efter løbekoagulering kan være en stor fordel, særligt set i sammenhæng med, at tekstur og smelteegenskaber i mælkekoncentraterne kan styres ved at variere pH, saltkoncentration, kalciumindhold og enzymatisk kaseinnedbrydning. Projektet

MÆLKERITIDENDE 2007

har desuden vist, at kaseingelers egenskaber kan påvirkes yderligere, når en fedt-/oliefase med varierende smelteprofil anvendes. Resultaterne fra projektet er af betydning for udvikling af nye typer af osteprodukter lavet fra mælkekoncentrater. De er også væsentlige for at forstå de fysiske egenskaber i kaseinfraktionen i oste lavet af ukoncentreret mælk med traditionelle produktionsmetoder, herunder lavfedtholdig ost.

En samlet oversigt over de videnskabelige artikler der er kommet ud af projektet findes på Mejeribrugets ForskningsFonds hjemmeside (www. mejeri.dk/forskning) og i slutrapporten fra projektet. Den kan bestilles hos MFF. Projektet havde ikke kunnet lade sig gøre uden samarbejde med den danske mejeriindustri og finansiering fra Mejeribrugets ForskningsFond og Innovationsloven. n

Projekter under Mejeribrugets ForskningsFond Titel: Styring af fysiske egenskaber i ostemodel på basis af koncentreret mælk. Projektleder: Ylva Ardö, Mejeriteknologi, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet. Deltagere: Avdelingen för Livsmedelsteknik, Lunds Universitet. Projektperiode: 1. april 2001 til 30. september 2006. Formål: At få en bedre forståelse af strukturdannelsen og indflydelsen af udvalgte procesparametre (pH, saltkoncentration, proteinsammensætning og løbekoncentration) for dermed at kunne variere konsistens- og smelteegenskaber i ost fremstillet ud fra membranfiltreret mælk med høj proteinkoncentration. Anvendelsesmæssigt sigtede projektet på at udvikle helt ny teknologi til styring og forbedring af konsistens- og smeltekvalitet i ost fremstillet ud fra ultrafiltreret (UF) og mikrofiltreret (MF) koncentreret mælk. Dette giver mulighed for produktion af nye ostetyper til madlavning og bedre stabilitet af flødeost og oste af feta-typen. Afslutningsrapport: Kan rekvireres hos Eva Hansen, Mejeribrugets ForskningsFond (evh@mejeri.dk).

NR. 20

451


Hygiejnisk design af mejeriudstyr er et emne, som Danmarks Mejeritekniske Selskab vil belyse ved et foredragsmøde, der afholdes på Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro torsdag den 25. oktober 2007 kl. 10.00. Forbrugerne vil have sunde og sikre mejeriprodukter, og blot mistanken om dårlig hygiejne kan udløse en mediestorm, der kan blive ualmindelig kostbar. Derfor er det et væsentligt område, at maskiner og procesudstyr i mejeriindustrien indrettes bedst muligt, for at sikre hygiejnen. Fremstilling af sikre mejeriprodukter er et grundvilkår for mejerivirksomheder og kvalitetskravene er tæt koblet til høje hygiejniske standarder. Derfor stiller mejerivirksomheder stadig stigende krav til sig selv, men også til underleverandører af maskin- og procesudstyr samt til leverandører af rengøringsløsninger. Danmarks Mejeritekniske Selskab sætter derfor fokus på de nyeste erfaringer omkring kontaminering og mulighederne for at forebygge disse gennem hygiejnisk design af procesudstyr.

Lovgivning Mødets første indlæg vil gennemgå, hvilke lovgivningsmæssige krav der er gældende til materialer og udstyr, der anvendes i fødevareindustrien, og herunder sporbarhed på materialer. Samtidig stilles spørgsmålet ”Hvordan kan man sikre sig, at materiale og udstyr opfylder disse krav?” Indlægget vil endvidere behandle, hvorledes man som fødevareproducent kan stille krav til sine leverandører af materialer og udstyr.

Maskiner og udstyr Næste indlæg vil omhandle problem-

452

NR. 20

stillingen vedrørende åbent/lukket udstyr, samlinger og svejsninger, hvor hygiejniske designprincipper for enkeltudstyr og procesanlæg vil blive gennemgået ved hjælp af eksempler, beskrevet i lovgivningen, samt ud fra de europæiske guide-lines som anvendes. Næste indlæg vil omhandle vigtigheden af præcise specifikationer for rustfrit udstyr. Hygiejneforholdene i et produktionsanlæg er i høj grad bestemt af driftsforholdene og de rengø-

ringsprocesser der anvendes. Det er derfor vigtigt at forstå, at hygiejneforholdene er stærkt influeret af produktionsanlæggets medfødte korrosionsbestandighed og rengøringsvenlighed. I indlægget vil der blive givet en række eksempler fra praksis for at forstå problematikken, og dermed give bedre forudsætninger for at få leveret hygiejnisk produktionsudstyr.

Hygiejneinspektion Efter frokost vil blive gennemgået en

MÆLKERITIDENDE 2007


række proaktive tiltag, der kan medvirke til at producere fødevarer på en sikrere måde. Der vil således blive omtalt en række tiltag, som kan medvirke til at optimere fødevaresikkerheden gennem validering af rengøringsprocessen, hygiejneinspektioner af produktionsudstyret samt revnetest af tanke for at undgå efterkontaminering af produkterne. Indlægget vil ligeledes beskrive, hvordan man sikrer, at udstyret er frit for lækager, og at der ikke forefindes restbelægninger i rør og udstyr.

vil blive fokuseret på direkte implementerbare overfladeteknologiske løsninger til modvirkning af slid, korrosion m.m. Herudover beskrives de nyeste udviklingstendenser inden for avanceret overfladeteknologi, herunder Diamond Like Carbon belægninger (DLC) og nanokompositbelægninger.

Rengøring Sidste indlæg vil omhandle validering af rengøring, hvor der tages udgangspunkt i den farmaceutiske industri, hvor udstyr og anlæg er pålagt strenge krav til dokumentation og kvalificering. Hertil kommer at produktions- og rengøringsprocesserne skal være validerede. Da kravene løbende skærpes fra myndighedernes side, vil der blive lagt vægt på at give nogle værktøjer, hvorpå man kan gennemgå og validere ens rengøringsprocedurer.

Tilmelding

Overfladebehandling Næste indlæg vil omhandle overfladebelægninger til procesudstyr, hvor der

For aktive medlemmer af Danmarks Mejeritekniske Selskab er prisen for deltagelse i mødet kr. 1.495,00 og for ikke-medlemmer kr. 1.995,00. Tilmelding bedes foretaget snarest muligt og senest så sekretariatet har den i hænde den 18. oktober 2007.

Tilmelding kan ske via selskabets hjemmeside www.mejeritekniskselskab.dk eller ved henvendelse. Betaling skal først ske ved anfordring, der samtidig er bekræftelse på deltagelse. Med venlig hilsen Danmarks Mejeritekniske Selskab Vesterbrogade 2 B 1620 København V Tlf. 33 36 40 00 Fax: 33 36 40 01

Program: Kl. 09.45: Registrering og kaffe. Kl. 10.00: Velkomst og præsentation af dagens program v/direktør Peter Vammen, Danmarks Mejeritekniske Selskab. Kl. 10.10: Lovgivningsmæssige krav til materialer og udstyr samt sporbarhed af materialer v/seniorkonsulent Henrik Classen, Center for ProcesInnovation, Teknologisk Institut, Kolding. Kl. 10.50: Problemstillinger vedrørende åbent/lukket udstyr, samlinger og svejsninger v/konsulent Janne Holm Kristensen, Center for ProcesInnovation, Teknologisk Institut, Kolding. Kl. 11.45: Vigtigheden af præcise specifikationer ved ordning af rustfrit udstyr, herunder kontrol af faktisk levering v/projektleder Jan Elkjær Frantsen, Force Technology, Brøndby. Kl. 12.30: Frokost. Kl. 13.30: Fødevaresikkerhed i praksis v/adm. direktør Eigil Appel Pedersen, Bactoforce A/S, Silkeborg. Kl. 14.10: Kaffe. Kl. 14.30: Slidstærke og korrosionsbestandige overfladebelægninger til fødevareprocesudstyr v/cand.scient, ph.d. Klaus Pagh Almtoft, Tribologicenter, Teknologisk Institut, Århus. Kl. 15.10: Validering af rengøring v/seniorkonsulent Henrik Classen, Center for ProcesInnovation, Teknologisk Institut, Kolding. Kl. 16.00: Afslutning.

MÆLKERITIDENDE 2007

NR. 20

453


Kort fortalt FoodPharmaTech i 2007 og 2008

Mejeribrugets Gourmetpris 2007

FoodPharmaTech i Messecenter Herning tager nu kampen op for at blive Europas allerbedste og største messe på området. Det sker bl.a. ved at flytte messen fra ulige til lige årstal, således at FoodPharmaTech i 2009 flyttes til 2008. Ved flytningen til lige år opnår messen en mere fordelagtig position i forhold til såvel den nationale som den internationale konkurrence. - Det har længe været et ønske fra en meget stor del af udstillerne, og desuden er situationen ekstra gunstig i 2008, fordi Landsmejeriudstillingen i 2008 også gennemføres i Herning, udtaler adm. direktør Georg Sørensen, Messecenter Herning A/S. - En styrket FoodPharmaTech-messe betyder også mere fokus på Landsmejeriudstillingen. For mejeribrugets ansatte betyder det, at de kan opleve et endnu større og bredere produktudbud på messen, og at de dermed får mere inspiration til deres dagligdag. Samtidigt giver den øgede internationale profil os bedre mulighed for at pleje vores internationale forbindelser, siger Bent Juul Sørensen, formand for Mejeriforeningen. I 2008 finder FoodPharmaTech og Landsmejeriudstillingen sted i dagene 11.-13. november.

I slutningen af oktober mødes 10 kendte kokke og fagfolk fra gastronomiens verden i Århus, hvor de skal udvælge de ypperste danske mejeriprodukter, der kan gøre sig fortjent til Mejeribrugets Gourmetpris 2007. Vinderne bliver offentliggjort den 5. november. Det er femte år i træk Mejeribrugets Gourmetpris uddeles. Prisen gives til de mejeriprodukter, som dommerpanelet finder mest smagfulde og interessante set ud fra en gastronomisk synsvinkel. Der vil være fire kategorier: Ost, smør, øvrige mejeriprodukter og iscreme. Blandt vinderne af Gourmetprisen i 2006 var Naturmælk med sin biodynamiske gårdmælk. (Foto Naturmælk).

Gratis billetter til Landsmejeriudstilling 2007 Mejeribrugets personale og alle med interesse i mejeriprodukter og fødevarefremstilling kan se frem til snart at besøge FoodPharmaTech og Landsmejeriudstillingen/Scandinavia Dairy Contest den 13.-15. november 2007. Gratis billetter kan printes ud på nettet under www.FoodPharmaTech.dk inden den 12. november 2007. På gensyn i Herning!

Lurpak størst i England Lurpak-mærket er netop blevet kåret til Storbritanniens mest værdifulde brand i smørkategorien. Mærket vurderes til at være 1,9 mia. kroner værd, skriver Børsen. Det er ellers margarinemærket, Flora, som gennem de sidste tyve år siddet på førstepladsen, men Flora er altså nu overgået af Lurpak.

454

NR. 20

Kongreslegater for 100.000 kr. I forbindelse med Den 41. Nordiske Mejerikongres i Århus 10.-12. november 2007 har bestyrelsen for Foreningen af mejeriledere og funktionærer afsat kr. 100.000 til hel eller delvis betaling af kongresgebyr for interesserede medlemmer. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til foreningens sekretariat fmf@maelkeritidende.dk eller tlf. 66 12 40 25.

Næringsdeklaration på menukortet Amerikanerne tager nye midler i brug for at bekæmpe fedme. Fra starten af juli i år er det flere steder blevet lovpligtigt at informere om kalorieindholdet i hver enkelt ret på menukortet, skriver Børsen. Loven gælder for kæderestauranter med minimum fem afdelinger i en af de amerikanske stater - eller ti afdelinger på landsplan. En tidligere undersøgelse foretaget i USA viste, at forbrugerne i højere grad tager den lette variant, hvis de kender kalorieindholdet. Dr.med. Arne Astrup, professor ved Institut for Human

MÆLKERITIDENDE 2007


Ernæring, Københavns Universitet mener, at det ville være en god idé at indføre en tilsvarende lov i Danmark.

Nr. Vium Mejeri 100 år Arla Foods Nr. Vium Mejeri kan i år fejre 100 års jubilæum. I anledning af jubilæet er der udgivet en bog: Et Mejerieventyr på Videbækegnen. Redaktøren på jubilæumsskriftet, der er på 224 sider, er J.C. Holm, mejeriets chef gennem en menneskealder. Hvordan er det gået til, at Nr. Vium på 100 år er blevet 100 gange større, og så i Vestjylland? I bogen berettes om Nr. Viums historie gennem skiftende tider og ejerforhold. Fra tiden som et traditionelt lille andelsmejeri med 3,6 mio. kg mælk over Høng-perioden som en del af datidens største private mejerikoncerner med 36 mio. kg mælk samt om mejeriets indlemmelse i Mejeriselskabet Danmark/MD/Arla Foods med en ny tidobMejerist_levendsmid SH 18/09/07 13:51 Side 1 ling af mælkemængden. Nr. Vium er ostepro-

duktionens flagskib og en vigtig del af Arla Foods smukke flåde, skriver J.C. Holm.

Debatmøde om fødevarer og globalisering Dansk Fødevare Forum indbyder i samarbejde med Dansk Erhverv til debatmøde om: Globaliseringens betydning for dansk fødevareerhverv. Mødet finder sted onsdag den 24. oktober 2007 fra kl. 12.00 til kl. 16.30 i Børsens Bibliotek i København. På mødet vil følgende emner blive behandlet: Globaliseringens udfordringer på fødevareområdet, Regeringens syn på globaliseringens betydning for fødevareerhvervet, Politikernes rolle i at bevare dansk fødevareindustri som en succeshistorie i en globaliseret verden, Hvad skal der til for at danske fødevarer og dansk fødevareindustri er konkurrencedygtige i fremtiden, Kan landbrugsvirksomhedernes position bevares i en globaliseret verden. Interesserede kan læse mere samt tilmelde sig på www.danishfoodforum.com. Tilmeldingsfristen er den 17. oktober 2007.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos produktions direktør Jack Møller på tlf. 22248380.

Mejerist/ levnedsmiddel uddannet

Skriftlig ansøgning bedes sendt til: Royal Greenland Seafood A/S, Hedelund 8, Glyngøre, 7870 Roslev, att.: Personaleafdelingen, mærket Salatproduktion. Ansøgningen bør være os i hænde senest 15. oktober 2007.

Jobprofil: Du skal - indgå i den daglige drift af salatproduktionen på rejefabrikken - deltage i udviklingen af nye produkter i afdelingen sammen med produktudviklingsafdelingen - og opretholde en korrekt kvalitetsstyring i forhold til produktspecifikationer

Royal Greenland Seafood A/S søger en kollega med uddannelse som mejerist eller med tilsvarende relevant uddannelse eller erfaring til produktion af salater på rejefabrikken i Glyngøre.

Personprofil: - Du er fleksibel, også m.h.t. arbejdstider - Du er initiativrig og selvstændig - Du er ansvarsbevidst og har gode samarbejdsevner - Du må gerne have erfaring fra lignende stillinger i en produktionsvirksomhed, herunder rimeligt kendskab til edb Vi kan tilbyde: - Et spændende job med stort ansvar i en international koncern - Store faglige og personlige udviklingsmuligheder i et dynamisk arbejdsmiljø - Løn efter kvalifikationer - Tiltrædelse hurtigst muligt

Royal Greenland A/S er en virksomhed med dybe rødder i den grønlandske natur. Vi har ca. 2.200 ansatte indenfor fiskeri, produktion og salg af grønlandske kvalitetsprodukter til verdensmarkedet. Koncernen råder i dag over en trawlerflåde på 8 skibe samt 10 moderne fabrikker i Grønland, Danmark, Polen og Tyskland. Vi har salgsselskaber i Danmark, England, Tyskland, Frankrig, Italien, USA og Japan.

MÆLKERITIDENDE 2007

NR. 20

455


Danone køber Numico Danone har opkøbt den hollandske producent af baby food, Numico, skriver foodwire.se. Der var ellers planer om, at Numico skulle fusionere med Mead Johnson, som er lægemiddelkoncernen Bristol Myers Squibbs babymælksdivision. Men Danone bød over.

Svensk God Morgen Shot Arla Foods i Sverige lancerede i begyndelsen af september en ny drik God Morgen Shot, som skal gøre det nemmere for de svenske forbrugere at få tilstrækkeligt med frugt og grønt. God Morgen Shot indeholder naturlige koncentrerede puréer og juice af frugt og grøntsager og er ikke tilsat andre ingredienser heller ikke sukker. Hver shot indeholder 80 ml, hvilket modsvarer 125 g frugt og 125 g grøntsager. Drikken findes i to varianter med henholdsvis æble/gulerod/jordbær og gulerod/ mandarin/græskar. En God Morgen Shot dækker halvdelen af dagsbehovet for det svenske anbefalede indtag af frugt og grønt. God Morgon Shot sælges i forpakninger med 4 bægre, som er nemme at drikke af. Prisen er omkring 23 svenske kr. pr. pakke.

Ønsker mælkekvoter udfaset Et flertal af EU-landene er klar til at udfase mælkekvoterne. Det skal ske for at give mælkeproducenterne større muligheder for at øge produktionen. Forslaget kan derved lægge en dæmper på de stigende priser på mejerivarer. Danmarks nye

fødevareminister Eva Kjer Hansen er også tilhænger af at udfase kvoterne. Hun finder det særdeles uhensigtsmæssigt, at landmændene ikke har mulighed for at øge produktionen, når efterspørgslen og priserne stiger så meget, som det for tiden er tilfældet.

Britisk konkurrencesag på vej De britiske konkurrencemyndigheder er i gang med at undersøge, om landets mejeriindustri og detailhandlen har handlet i strid med konkurrenceloven. Undersøgelsen drejer sig om en række prisforhøjelser på britisk produceret konsummælk, smør og ost i Storbritannien i perioden fra 2002 til 2003, hvor landmændene tabte indtjening i kølvandet på udbruddet af mundog-klovsyge. Ifølge konkurrencemyndighederne selv efterforsker de, om de største britiske mejerier og supermarkedskæder i perioden har forbrudt sig mod konkurrenceloven ved at koordinere prishop på mejerivarer.

Hårby Mejeri - en gazelle Hårby Mejeri er den hurtigst voksende gazellevirksomhed på Fyn. Væksten har i de seneste fire år været på knap 400%, skriver Børsen. Kirkeby Dairy, der ejer virksomheden, købte for fem år siden mejeriet i Hårby af Løgismose-koncernen. Hårby Mejeri beskæftiger i dag 17 ansatte, som primært producerer Danablu og fetaoste, hvoraf ca. 80% eksporteres til USA, Israel og en række europæiske lande. Gennem de senere år har Hårby dog i stigende grad også solgt sine oste på det danske hjemmemarked, typisk under navnet Sol. Hårby Mejeri er netop blevet kåret som nr. 1 af dagbladet Børsen i dagbladets fynske gazellekonkurrence.

Food Process Installation Installation Manager • Commissioning Engineer • Process Engineer Apply online at www.tetrapak.com/working Operating in more than 165 markets with over 20,000 employees, Tetra Pak is one of the world’s leading suppliers of food processing and packaging systems. Together with our suppliers, we help our customers to provide safe foods to the consumers of the world. Tetra Pak,

and protects what’s good are trademarks belonging to the Tetra Pak Group.

FoodProcInst158x62.indd 1

456

NR. 20

07-09-14 15.19.48

MÆLKERITIDENDE 2007


Personalia Export manager C. Jarl Christensen, Arla Foods Ingredients fylder den 21. oktober 60 år.

75 år Fhv. mejeribestyrer K. J. Krogsgaard, Ølgod fylder den 8. oktober 75 år.

80 år Fhv. mejeribestyrer H. Munk Christiansen, Kjellerup fylder den 9. oktober 80 år.

25 års jubilæum Teknisk assistent Gitte Skødt Jensen har den 19. oktober været ansat hos MA Project A/S i 25 år.

Nyansættelse på Dalum UddannelsesCenter Vores tidligere driftsassistent Bernt T. Mikkelsen har accepteret ansættelse som mejerilærer på Dalum UddannelsesCenter.

20

5. oktober 2007 120. årgang

Mælkeritidende I/S

Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening

Formand Area Sales Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: martinholst.petersen@dk.chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Teknisk direktør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: ssj@Nordex-Food.dk

MÆLKERITIDENDE 2007

Bernt blev udlært mejerist i 1990 og mejeritekniker i 1993, og var i en periode fra 1994 til 1996 driftsassistent i Træningsmejeriet. Bernt har i en længere periode været, og er stadig, ansat på Cremo Cheese. Bernt T. Mikkelsen starter på Dalum den 1. dec. 2007. PSJ

Ny salgsansvarlig for danske mejerikunder Martin Holst Petersen vil med virkning fra 1. september 2007 være salgsansvarlig for mejerikunder i Danmark. Martin Holst Petersen er uddannet mejerist og mejeriingeniør og har været ansat hos Chr. Hansen i 7 år. De seneste år har Martin Holst Petersen været en aktiv del af det skandinaviske salgsteam inden for mejeri, med salgsansvar for mejerikunder i Norge og salgsprojekter i Skandinavien. Martin Holst Petersen

60 år

Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A

Snorresgade 15, Postboks 4030 2300 København S. Tlf. 33 32 41 66 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation

ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse

AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

NR. 20

457


Leverandøroversigt Automation

Au2mate ApS Holmbladsvej 2 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Emballage

Tetra Pak Market Area Nordics Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06 Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Dansk Sække Import A/S Havnegade 5-9 5000 Odense C Tlf. 66 11 58 32 Fax 66 11 83 58 dsi@dansk-saekke-import.dk www.dansk-saekke-import.dk SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se

458

NR. 20

Køleanlæg

ICS-Industrial Cooling Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Levneds­middel­slanger

Trelleborg Industri AB Frydenborgvej 27 N 3400 Hillerød Tlf. 49 76 27 00 Fax 49 76 27 01

Maskiner og udstyr

Centrifugeservice ApS Visbyvej 46 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 19 00 Fax 86 80 61 66 DAMROW Frichsvej 15 8600 Silkeborg Tlf. 75 50 54 99 Fax 75 50 54 89 info@damrow.dk www.damrow.dk F. H. Scandinox A/S Kærhusvej 4 – Hoven 6880 Tarm Tlf. 75 34 34 34 Fax 75 34 34 35 fhs@fhscandinox.com www.fhscandinox.com G. Salicath & Co. I/S Box 53 - Kærvej 31 DK-6670 Holsted Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk

Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 2610 Rødovre Tlf. 44 57 62 00 Fax 44 57 62 44

Nemco Machinery A/S Nemco Emballage A/S Lyngager 13 – 2605 Brøndby Tlf. 43 45 60 00 Fax 43 45 88 29

Vest: Albuen 31 6000 Kolding alfalaval@alfalaval.com www.alfalaval.com/nordic

Jyllandsafd.: Industrivej 16 –18, 8260 Viby J. nemco@nemco.dk www.nemco.dk

APV A/S Pasteursvej 1 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com

Omy Olssons Machinery Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk MÆLKERITIDENDE 2007


Primodan Food Machinery A/S Østerled 20–26 4300 Holbæk Tlf. 59 43 14 79 Fax 59 44 22 30 PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 kl@pti-as.dk www.pti-as.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

INNOTEK Essen 11-D 6000 Kolding Tlf. 70 20 23 43 Fax 70 20 23 53 www.innotek.dk

Membran­filtrering

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu MÆLKERITIDENDE 2007

Rengøring

Projektering og anlæg

Westfalia Separator A/S Nørskovvej 1b 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 10 00 Fax 87 94 10 01 Døgnservice: 51 27 23 10

Maskinstyring

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

ISS Food Hygiene Vesterløkken 4, 8230 Aabyhøj Tlf. 86 25 20 11 Fax 86 25 29 11 www.iss-foodhygiene.dk

F. H. Scandinox A/S Kærhusvej 4 – Hoven 6880 Tarm Tlf. 75 34 34 34 Fax 75 34 34 35 fhs@fhscandinox.com www.fhscandinox.com GEA Liquid Processing Scandinavia A/S Nørskovvej 1 B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@gea-liquid.dk www.gea-liquid.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Totalleverandør

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

Veje­udstyr

Pumper

Johs. Thornam A/S Hvedemarken 3–5, 3520 Farum Tlf. 44 34 20 40 Fax 44 34 20 79 thornam@thornam.com www.thornam.com

Bizerba A/S Meterbuen 6 ­–12 2740 Skovlunde Tlf. 44 84 33 99 Tlf. Jylland 86 93 60 45 Scanvægt Nordic A/S Johann Gutenbergs Vej 5-9 8200 Århus N Tlf. 86 78 55 00 Fax 86 78 52 10 NR. 20

459


Mælkeritidende · Det gamle Mejeri · Landbrugsvej 65 · DK-5260 Odense S

Møde- og udstillingskalender

Danmark

Udland

6.-7. oktober 2007 Foreningen af mejeriledere og funktionærer Delegeretmøde Horsens

2.-6. oktober 2007 World Dairy Expo Madison, USA

25. oktober 2007 kl. 10.00 Danmarks Mejeritekniske Selskab Hygiejnisk design af mejeriudstyr Foredragsmøde Hotel Sabro Kro 10.-12. november 2007 Den 41. Nordiske Mejerikongres Mælk & Miljø - Fra Jord til Bord Århus 13.-15. november 2007 FoodPharmaTech Landsmejeriudstilling Messecenter Herning 11.-13. november 2008 FoodPharmaTech Landsmejeriudstilling Messecenter Herning

13.-17. oktober 2007 Anuga & Anuga Organic Köln 24.-27. oktober 2007 Worldwide Food Expo 2007 Chicago 3.-5. september 2008 International FoodTec China Shanghai November 2008 International FoodTec India Dairy Universe India Mumbai 10.-13 marts 2009 Anuga FoodTec 2009 Köln

MT20-2007