Page 1

Hans Jensen Engineerings nye HJ50 Transportør til mejeriprodukter ♦ Udført uden hulrum ♦ Fremstillet i rustfrit el-poleret stål ♦ Nyudviklet bånd fra Uni-Chains ♦ Vinkler og hældninger efter ønske ♦ Tromlemotor eller udvendigt gear ♦ Udført i henhold til EHEDG

Intet for stort - intet for småt! Østergårdsvej 23-25 • DK-8464 Galten • Tlf. +45 86 94 33 88 www.hj-galten.dk • hj@hj-galten.dk

19 MIA Konference - side 4

Nye mejerister - side 8

Dinner Event på Lands­mejeri­ udstillingen - side 20

23. september 2011 124. årgang


Leder Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretærer Birgit Jakobsen, Heidi Christensen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf 150 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms. Europa: 1.428,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Design og produktion: Mediegruppen as Tryk: Jørn Thomsen / Elbo A/S ISSN 0024-9645 Medlem af:

2

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2011

Skal der være fest?   Anne-Sofi Christiansen 

… så lad der være fest, og … traditionen tro holder Dansk Mejeribrug ”fest” i november måned - nærmere bestemt den 8. og 9. november. ”Festen” er (selvfølgelig!) Landsmejeriudstillingen - årets store begivenhed i branchen - ”Mejeribrugets Fest”! Ordet ”fest” er måske ikke det helt rigtige prædikat for Landsmejeriudstillingen, som jo er en faglig udstilling med seriøse udstillere, kunder, forhandlinger, møder og bedømmelser. Meeen når det er sagt, så er der i tilgift mange deltagere - både udstillere på standende og de mange besøgende fra mejerierne, som i bred forstand oplever dagene i Herning som ”festlige”. Man konkurrerer og præmieres (måske), man ser, hører og lærer sig nyt af relevans for job og branche og udvider således sine kompetencer. Samtidig møder man sit netværk, og mange får jo også en god middag i godt selskab, et glas øl og deltager i Mælkeritidendes reception. Alt i alt bliver Landsmejeriudstillingen en festlig begivenhed! Så - når der nu skal være fest … så lad der være fest, og Mælkeritidende arrangerer derfor i samarbejde med Landsmejeriudstillingen en festmiddag på udstillingens første aften. Arrangementet er blevet til efter opfordring fra udstillere, som gerne ser, at branchen kan mødes i en fælles ramme i stedet for at spredes ud i byen i små grupperinger. Ved en fælles festmiddag kan udstillere og andre stadig invitere deres gæster og sidde samlet med disse under middagen, men muligheden, for at møde andre og flere - ved buffeten eller i baren er til stede og til gavn for fællesskabet. En sådan ramme vil således åbne mulighed for, at alle med interesse for eller tilknytning til branchen på eget initiativ, som vært eller gæst eller som en del af en gruppe, kan deltage og være en del af den fælles ”fest” i branchen. Mælkeritidende har i samarbejde med Landsmejeriudstillingen grebet denne geniale idé og byder ind til festmiddag den 8. november 2011 kl. 18.00 i Restaurant Fortuna i Messecenter Herning. De nærmere detaljer fremgår af en annoncering på bagsiden af bladet, og vi svarer gerne på spørgsmål pr. mail eller telefon. Billetterne sælges efter først til mølle princippet! Vi håber, I bakker talstærkt op og glæder os til at se jer alle!  ■

 Indhold  3 4 6 8 11 14

Økologi fra mark til mejeri MIA Arbejdsmiljøkonference PAT i mejeriindustrien Nye mejerister juli 2011 Kort fortalt Personalia

15 Foreningsnyt 18 Leverandøroversigt 19 Mødekalender 20 Mælkeritidende og Landsmejeriudstilling m/ Danish Food Contest: Dinner Event!

NR. 19


Økologi fra mark til mejeri Torsdag den 1. september 2011 afholdt Danmarks Mejeritekniske Selskab økologi-seminar på Hotel Legoland i Billund. Med et deltagerantal på 31 personer var der tid og mulighed for at stille spørgsmål og netværke i pauserne. Foredragsholderne brændte for emnet og gennemgik facts og senarier for, i hvilken retning forbrugerne går med hensyn til at handle økologisk. Der blev sat senarier op, hvor fremtidens kvinder i den fødedygtige alder skal drikke ”Ironmilk”, og den unge mand drikker morbærmælk i go-get-pakningen, som han tagger til sine venner, så de også kan smage den.

NR. 19

Om der er forskel på konventionel og økologisk mælk var der ikke noget entydigt svar på, da det også har betydning, hvilken korace og hvilket foder, der bliver anvendt. Efter otte interessante indlæg, der bevægede sig blandt holdninger og faktuelle tal, var det tid til at prøvesmage et udvalg af økologiske produkter fra danske mejerier. Selvom dette var det sidste punkt på dagsordenen, gik snakken lystigt om dagens emner og de økologiske smagsprøver på juice og mejeriprodukter. BMN

MÆLKERITIDENDE 2011

3


triens ence 2011 s u d n r ii Mejer miljøkonfe ds g Arbej og tilmeldin

Mere

holdet

om ind

2011 23/11 bejde og r ”Sama vejen l e s iv r t edre b n e til plads" s jd e arb

ram

Prog

ff

Kick o

Samarbejde og trivsel - vejen til en bedre arbejdsplads!   Af Anne-Sofi Christiansen  

Rollemodeller, relation og ledelse! Programmet fokuserer på, at rollemodeller i en virksomhed kan betyde vældig meget for kulturen, hvad angår samarbejde og arbejdsmiljø, og på hvordan relationer mellem mennesker/kollegaer kan forbedre trivslen og åbne op for forandringer og lysten til at tage ansvar. De ledelses-

Lyder det som sød musik - som selvfølgeligheder eller som ­noget, der vækker din nysgerrighed? Uanset hvad din første refleksion er, så er der nu under to måneder til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011, og nedtællingen er i fuld gang. Programmet indeholder en bred vifte af inspiration, ­erfaringer, læring og værktøjer - lige til at tage med hjem!

mæssige udfordringer er også på programmet, som både byder på faglige indlæg, praktiske erfaringer og muligheden for at lære nye værktøjer at kende.

Målgruppe Mange indsatser i virksomheder forudsætter en fælles front samt en fælles indsats, og ikke mindst på dette

BS Christiansen inspirerer BS Christiansen vil runde dagen af og på sin direkte facon give deltagerne inspiration og værktøjer til med afsæt i konferencens inputs at komme videre eller komme i gang med en proces, som kan bibringe mejerierne og mejeriernes medarbejdere bedre samarbejde, bedre trivsel og dermed et bedre arbejdsmiljø. BS Christiansen er formentlig kendt af de fleste, som en inspirerende foredragsholder og teaminstruktør.

4

MÆLKERITIDENDE 2011

område viser erfaringerne, at de gode resultater opnås, når alle niveauer i organisationerne er involveret og kan trække i samme retning. Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg har derfor programsat dagens tema med det mål, at alle, der er involveret i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde, deltager samlet, således at hele gruppen får samme afsæt og et fælles billede af hvad og hvordan, der kan opnås resultater i den enkelte virksomhed og på det enkelte mejeri. Målgruppen er således direktører, mejerichefer, ledelse, arbejdsmiljøorganisationer, arbejdsmiljøudvalg, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i branchens virksomheder.

Erfaringer fra virkelighedens verden Programmet ses her i artiklen, og de indlæg, som handler om praktiske erfaringer, er i år primært taget fra de mejerier, som har de rigtigt gode erfaringer at dele ud af. Her er Bislev Mejeri, Esbjerg Mejeri og ”Gul ost mejerierne” på podiet.

NR. 19


Program: Kl. 08.30 Ankomst, kaffe og rundstykker Kl. 09.00 Velkomst v/ formand Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund Kl. 09.15 Facts om status for arbejdsmiljøet i mejeriindustrien. V/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Kl. 09.30 Dagens tema: Rollemodellens betydning for samarbejdet og arbejdsmiljøet i mejeriindustrien. V/Partner, Torben Nørby. People & Performance Fælles refleksion. V/facilitator Jan D. Johannesen, Arla Foods Kl. 10.00 Synlig ledelse skaber vinderkultur. V/mejerichef Jonna Mortensen, Bislev Mejeri Fælles refleksion Kl. 10.30 Pause og dialog Kl. 11.00 BBS-adfærdsbaseret sikkerhed. V/Vice President Niels Lange Jørgensen, Arla Foods og fællestillidsrepræsentant og næstformand i Arlas Samarbejdsråd Ib Østenkjær Fælles refleksion

Opfordring fra formanden!

Kl. 11.30 Social kapital bidrager til mindre sygefravær. V/produktionschef Kim Kristensen og fællestillidsrepræsentant Carsten Hjorth, Esbjerg Mejeri Fælles refleksion

MIA’s formand Vagn Henriksen opfordrer både virksomhedens ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter til at deltage i konferencen: ”Hvis man vil opnå resultater med sit arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og med holdningerne til arbejdsmiljøet og fokusindsats i forhold til den sociale kapital, så er det alfa og omega, at ledelse og de tillidsvalgte medarbejdere trækker på samme hammel og har en fælles opfattelse af virksomhedens mål og værdier samt hvilke værktøjer, der arbejdes med. Derfor håber jeg at se rigtigt mange arbejdsmiljøorganisationer bredt repræsenteret, så den viden og inspiration, som konferencen bibringer deltagerne, kan blive et værdifuldt bidrag til det videre arbejde i virksomhederne.”

Kl. 12.00 Frokost

Praktiske oplysninger Konferencegebyr på 750 kr. pr. person opkræves i forbindelse med tilmelding. Tilmelding senest den 11. november 2011 til MIA’s sekretariat på: • On-line via www.barjordtilbord.dk • Pr. mail til Merethe Pristed: mp@mejerierne.dk • Eller fax 33 39 41 41 • Yderligere oplysninger på www.barjordtilbord.dk

NR. 19

Kl. 13.00 Workshop med fokus på nøgletemaer som ansvarlighed, trivsel, samarbejde og forandring. Dacapo Teatret V/ konsulent Claus Have samt skuespillere Kl. 15.00 Pause Kl. 15.30 Hvilke forudsætninger skal der til, for at man som leder kan skabe samarbejde, trivsel og kommunikation samt have overskud til de udfordringer, der opstår undervejs? V/ BS Christiansen - en af NATO´s bedst uddannede elitesoldater og en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere og teaminstruktører Fælles refleksion Kl. 16.30 Afslutning. V/Jan D. Johannesen Kl. 16.45 Frugt og kaffe to go

Holdninger og adfærd På den mere teoretiske bane fortæller Torben Nørby fra konsulentvirksomheden People & Performance, om rollemodellens betydning, og hvad der skal til ledelsesmæssigt for at flytte holdninger og adfærd overalt i organisationen. People & Performance har igennem flere år arbejdet i branchen og bl.a. udviklet et lederudviklingsprogram, som har været udbudt til mejeriernes ledere.

Workshop Efter frokost er der som ved tidligere konferencer arrangeret en workshop, men i år vil workshoppen være i en ny forklædning - nemlig i form af Dacapo Teatret, som sætter ord og handling på nogle af de dilemmaer, man kan møde, når man i sin hverdag arbejder med ansvarlighed, trivsel, samarbejde og forandring. Dacapo Teatret vil med egne skuespillere og i et stort plenum af alle deltagere tage udfordringen op og synliggøre dagligdagens dilemmaer, fodfejl og succeser.  ■

MÆLKERITIDENDE 2011

5


Resumé

PAT i mejeri­ industrien Optimering af mejeriproduktion gennem sensorteknologi og kemometri

Af Christian Bøge Lyndgaard (chha@life. ku.dk), Afdeling for kvalitet og teknologi, IFV, KU-Life

Introduktion PAT står for Proces Analytisk Teknologi og dækker over metoder til at måle, styre og optimere processer gennem hurtige analysemetoder og multivariat dataanalyse også kaldet kemometri. I et tre-årigt forskningsprojekt har forskere fra Kvalitet og Teknologi samt mejeriafdelingen på KU-LIFE arbejdet på at udvikle nye anvendelser inden for PAT til at karakterisere og styre mejeriprocesser. Projektet har budt på studier af on-line mælkeanalyse på mælkevognen, in-line overvågning af mælkekoagulering, ikkedestruktiv bestemmelse af valleudskillelse, optimering af on-line mælkestandardisering samt karakterisering af UF permeat-variation mellem mejerier. Resultaterne af dette arbejde er formidlet via en ph.d. afhandling, i internationale tidsskrifter samt ved oplæg på nationale og internationale konferencer og møder. Denne artikel vil kort gennemgå tre af metoderne udviklet i dette projekt.

”Live” overvågning af mælkekoagulering Ved ostefremstillingen er omfanget af mælkens koagulering en kritisk produktionsfaktor, der påvirker både osteudbytte og kvalitet. Hvis koagelet skæres med for lav fasthed (skæring for tidligt) reduceres osteudbyttet på grund af tab af snus (gelstykker) til den udskilte valle. Hvis gelen skæres med for høj fasthed (skæring for sent) hæmmes den efterfølgende valleudskillelse, som resulterer i ost med et højt vandindhold og uønskede sensorisk og teksturegenskaber. Det er imidlertid en udfordring at vurdere den optimale gelfasthed, idet fysisk håndtering ødelægger gelen. Tidligere forskning har vist, at spredning og absorbans af nærinfrarødt lys er meget følsomt overfor de strukturelle ændringer, der sker under koaguleringsprocessen dvs. k-kasein nedbrydning, micelle sammenklump-

6

MÆLKERITIDENDE 2011

Formålet med projektet har været at udvikle nye anvendelser inden for procesanalytisk teknologi samt at uddanne forskere og skabe netværk indenfor området. Projektet har budt på adskillige studier hvor sensorteknologi og kemometri (multivariat dataanalyse) er blevet anvendt til at optimere mejeriprocesser. Som en del projektet er der blevet uddannet en ph.d. Endvidere har to post doc’s deltaget i projektet. Dette arbejde har resulteret i udarbejdelse af en ph.d. afhandling, publicering af en række videnskabelige publikationer samt oplæg ved nationale og internationale møder og konferencer. Endelig er der blevet etableret et samarbejde mellem den new zealandske mejerivirksomhed Fonterra og KU-LIFE. (Foto: Colourbox).

ning og gel netværksdannelse. I et feasibility studie viste vi ligeledes, at hver at disse koaguleringsprocesser kan måles in-line (inde i ostetanken) med en nærinfrarød sensor med en målefrekvens på 30 sekunder (Figur 1, øverst). Det viste sig endvidere muligt, at man ud fra nærinfrarødmålingerne kan uddrage hastighedsparametre om koaguleringens underprocesser, samt hvornår disse starter. Disse resultater åbner op for muligheden for at kunne bestemme det optimale skæringstidspunkt automatisk samt give alarm ved koaguleringer, der enten går for hurtigt eller langsomt i forhold et defineret normalområde.

Ikke-destruktiv måling af valleudskillelse Procesbetingelser som temperatur, pH og skæringstid er kritiske for, hvordan valleudskillelsen forløber og har således betydning for vandindholdet og teksturen af det endelige osteprodukt. Det er dog særdeles udfordrende at måle, hvordan valleudskillelsen forløber, idet fysisk håndtering af ostemassen i sig selv giver anledning til yderligere valleudskillelse. Vi viste i et studie, at teknikken tidsdomæne NMR (TD-NMR) kan anvendes til at følge valleudskillelsen, mens processen er i gang. TD-NMR er en metode, der kan måle på en prøvevolume ikke-destruktivt dvs. uden at påvirke prøven. Det var således muligt løbende at kvantificere valleudskillelsen samt evaluere betydningen af pH, temperatur og skæring på en måde, som ikke var muligt med eksisterende teknikker (Figur 1, midten).

Screening af UF permeat fra mælk Mejeriproduktion genererer enorme mængder biprodukter såsom oste-valle og permeat fra UF-koncentrering af mælk. Gennem de sidste årtier har man imidlertid fundet ud af at anvende disse ressourcer effektivt til blandt andet

NR. 19


proteinoprensning og iblanding under standardisering af mælk. En stor del af denne anvendelse fordrer dog, at biprodukter bliver fragtet fra mange forskellige mejerier til ét modtagermejeri, hvor de bliver anvendt. I et studie udført ved Fonterra Co-operative Group i New Zealand stillede man sig selv det spørgsmål, hvor meget biprodukterne varierer mellem forskellige mejerier, og om infrarød spektroskopi som en standard hurtigmetode (< 30 sekunder) kan måle eventuelle forskelle i sammensætning af mælkepermeat. Figur 1 (nederst) viser, at IR spektroskopi og efterfølgende kemometrisk dataanalyse meget præcist kunne klassificere, hvilket mejeri permeatprøven kom fra. En mere detaljeret analyse viste, at det var meget små forskelle i proteinsammensætningen samt andelen af total tørstof der udgjorde forskellen mellem de enkelte mejerier. Resultatet af dette studie viser, at det er muligt for en hurtig analysemetode som IR (< 30 sekunder) at screene indkomne bi-produkter for dets oprindelse og eventuelle afvigende sammensætning.

Procesvand - en stor omkostning Folkene bag projektet ”PAT i mejeriindustrien” arbejder videre med en stor udfordring i mejeriindustrien: Vand! Stigende priser på vand samt udledning af spildevand er motivationsfaktoren for det MFF finansierede projekt ”Procesvand”, der startede 1. marts 2011.  ■

Figur. 1. Tre metoder udviklet i projektet ”PAT i mejeriindustrien”.

NR. 19

MÆLKERITIDENDE 2011

7


Nye mejerister juli 2011 Fredag den 8. juli 2011 blev der afholdt dimissionsfest for 49 nye mejerister.

Af uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold College

49 nye mejerister I juli gik 53 mejerielever, heraf 11 piger og 42 drenge, op til den afsluttende eksamen som mejerister, og 49 bestod svendeprøven. Gennemsnitsalderen på holdet var knap 27 år. Ved valg af projekt i slutningen af hovedforløb 3 får mejerieleverne tilknyttet en projektvejleder, som rådgiver under forløbet samt optræder som eksaminator sammen med to udpegede censorer. Nedenfor følger navnene på de beståede mejerister juli 2011, med angivelse af projektemne og praktikmejeri.

Mejerister, projekter, praktikmejerier Kevin Ormstrup Agerskov, Aulum: Hvid ost 40+. UF-hvid ost sammenlignet med traditionel hvid ost med fokus på fremstillingsprocesserne. Arla Hoco og Holstebro Flødeost. Kasper Sigaard Andersen, Barde: Havarti 45+ med appelsinsmag. Arla Danmark Protein og Nr. Vium. Poul Erik Andersen, Videbæk: Havarti 60+. Pode % indflydelse på hulsætningen. Arla Danmark Protein og Nr. Vium. Dennis Brandsborg, Holstebro: Danbo 20+. Hvilke parametre øger vandindholdet i osten? Arla Hoco og Holstebro Flødeost.

8

MÆLKERITIDENDE 2011

Camilla Lisbeth Hagen Christensen, Slagelse: Danbo 45+. Fremstillingsprocessen med fokus på afkølingstemperaturens indflydelse på især hulsætning og bygning. Arla Slagelse og Taulov.

flydelse på pH efter 24 timer samt indflydelsen på vand-%, smag og konsistens. Arla Bislev og Akafa. Birger Henriksen, Holstebro: Cheddar. Belys fremstillingsprocessen og tilsætte hvidløg. Arla Holstebro Flødeost og Holstebro.

Michael Bergstedt Frandsen, Over Jerstal: Camembert. Hvordan påvirker syrevækkerens hensætningstemperatur ostens modning? Arla Høgelund og Branderup.

Martin Borby Bruun Jacobsen, Ballerup: Smør. Beskriv fremstillingen på kærne med fløde med en lav fedt-%. Arla Borup og Slagelse

Frederik Lind Frederiksen, Sdr. Sejerslev: Danbo 45+. Beskriv fremstillingsprocessen med henblik på opvarmningstemperaturens indflydelse på ostens vand-%. Naturmælk og Jernved Mejeri.

Allan Weidmann Jensen, Agerskov: Kvarg. Beskriv fremstillingsprocessen og undersøge forskelle ved løbstilsætning i forhold til en traditionel fremstillingsproces. Arla Christiansfeld og Branderup.

Allan Toft Hansen, Holstebro: Smør. Er der forskel i renkærningstallet ved forskellige kærningstemperaturer? Arla Holstebro Flødeost og Holstebro

Hanne Isabel Jensen, Esbjerg: Cheddar. Belyse fremstillingsprocessen og tilsætte hvidløg. Arla Tistrup og Esbjerg.

Lisa Bostrup Wittendorff Hansen, Nibe: Danbo 45+. Pode-% ind-

Kris Jensen, Frederikshavn: Danbo 45+. Beskriv fremstillingen af osten og hvilken virkning har efter-

NR. 19


Fighter og humørspreder Mejerifagets Fællesudvalg uddelte ved dimissionsfesten to præmier til hhv. fighteren og humørsprederen på mejeristholdet.

varmningstemperaturen? Arla Nr. Vium og Hjørring. Stinna Kjeldsmark Jensen, Gravens: Cheddar. Hvordan påvirkes vand-% og konsistens, når eftervarmningstemperaturen sænkes til 35 grader ? Arla Branderup og Christiansfeld. Vita Hovkjær Jensen, Hvalpsund: Mozzarella. Forskelle ved fremstilling af biologisk syrning og kemisk syrning. Arla Hobro og Rødkærsbro. Camilla Kirkegaard, Nørresundby: Danbo 20+. Hvilke parametre øger vandindholdet i osten? Arla Hjørring og Akafa.

Carsten Veilgaard (tv.) blev af projektvejlederne valgt som holdets fighter, fordi han har ydet en seriøs og vedholdende indsats samt haft en positiv og konstruktiv tilgang til lærestoffet med tilhørende teoretiske og praktiske opgaver. Jeppe Hylleberg Væggemose (th.) blev af klassekammeraterne valgt som holdets humørspreder, fordi han er en glad og imødekommende person, som altid står klar med en frisk bemærkning og hjælpende hånd. Præmierne, som blev overrakt af formand for Mejerifagets Fællesudvalg Lars Gram, bestod af et osteskæresæt fra Stelton med indgraveringen: ”Mejerist 2011”.

Jimmi Ernst Kristensen, Herning: Fremstilling af skummetmælkspulver og alternativ brug af pulveret. Arla Arinco. Jens Henrik Kviesgaard, Vorgod-Barde: Hvordan fremstilles lactosepulver? Arla DP og Brabrand. Allan Lauritsen, Hobro: Cheddar. Hvad sker der med vand-%, når eftervarmningstemperaturen ændres fra 42 grader til 38 grader? Arla Bislev og Andelsmejeriet Sædager. Brian Lohse, Slagelse: Camembert. Hvordan påvirker syrevækkerens hensætningstemperatur ostens modning? Bornholms Andelsmejeri og Arla Slagelse. Jeppe Lønne-Madsen, Odense: Danbo 45+. Aromadannernes indflydelse på huldannelsen. Løgismose.

Uddannelsespas og skolebeviser Advokat Hanne Lindberg Greisen, Mejerifagets Fællesudvalg, orienterede om det fælles europæiske uddannelsespas, som alle mejerister får, når de har gennemført hele deres praktikperiode. Til venstre får Jonas Nørtoft overrakt det europæiske uddannelsespas af Hanne Lindberg Greisen. Mejerieleverne får udleveret deres skoleerklæring, som er bevis for at de har gennemført alle skoleophold. Til højre udleverer Sten Holmgaard Sørensen skolebeviset til Hanne Isabel Jensen.

Casper Nielsen, Holstebro: DLkulturens betydning for en Danbo 45+. Arla Holstebro og Hoco. Michael Nielsen, Videbæk: Camembert. Hvordan påvirker syrevækkerens hensætningstemperatur ostens modning? Arla DP og Nr. Vium.

NR. 19

Jonas Nørtoft, Klemensker: Hvid ost 40+. UF-hvid ost sammenlignet med traditionel hvid ost med fokus på fremstillingsprocesserne. Bornholms Andelsmejeri.

Sharmake Mohamed Osman, Holstebro: Danbo 45+. Hvilken betydning har DL-kulturen med fokus på temperatur, pH og aromabakterierne? Arla Brabrand og Hoco.

MÆLKERITIDENDE 2011

9


Viktor Kollin, Vimmerby: Instant 28% helmælkspulver. Hvordan påvirker tilsætning af lecithin mælkepulverets opløselighastighed? Sverige. Kenny Nälgård, Jönköping: Filmjölk. Beskrive fremstillingsprocessen med speciel henblik på syrevækkeren. Sverige. De 49 nye mejerister ses her ved dimissionsfesten sammen med familie, venner, censorer, arbejdskollegaer og skolens medarbejdere.

Carina Pedersen, Videbæk: Havarti 45+ med appelsinsmag. Arla Nr. Vium og DP. Jens Christian Pedersen, Troldhede: Mozzarella. Forskelle ved fremstilling af biologisk syrning og kemisk syrning. Arla DP og Rødkærsbro. Morten Kaalund Pedersen, Agerskov: Smør. Hvad sker der med konsistensen hvis man undlader at temperaturbehandle fløden? Arla Holstebro og Høgelund samt Naturmælk. Tine Grønhøj Rasmussen, Skanderborg: Danbo 45+. Hvilken indflydelse har eftervarmningstemperaturen på ostens vand-% og pH? Arla Branderup og Brabrand. Mark Gottczoll Simonsen, Fjerritslev: Hvid ost. Hvorfor er strukturen anderledes i en UF-hvid ost sammenlignet med en traditionel hvid ost, samt hvilken indflydelse har lipasen? Arla Kruså og Bislev. Jonas Skov, Skive: Acidophilus tykmælk. Forskellige fremstillingsmetoder indflydelse på viskositet og smag. Thise Mejeri. Isabella Mikkonen Sørensen, Skanderborg: Danbo 45+. Hvad sker der med modningen når pode-% hæves? Får det indflydelse på smag og hulsætningen? Arla Gjesing og Brabrand. Carsten Veilgaard, Haderslev: Danbo 45+. Fremstillingsprocessen med fokus på afkølingstemperaturens indflydelse på især hulsætning og bygning. Arla Branderup og Taulov.

10

MÆLKERITIDENDE 2011

Louise Vittrup, Dronninglund: Danbo 45+. Pode-% indflydelse på pH efter 24 timer samt indflydelsen på vand-%, smag og konsistens. Arla Hjørring og Akafa. Jeppe Hylleberg Væggemose, Aulum: Brie 50+. Sammenligne camembert 50+ med stabiliseret brie 50+ med fokus på smag, konsistens og modning. Arla Troldhede og Holstebro Flødeost. Sebastian Faber Højsgaard, Nyborg: Blåskimmelost. Arla Birkum og Bornholms Andelsmejeri. Annita Poulsen, Fredericia: Hytteost. Arla Taulov og Korsvej. Filip Blomqvist, Linköping: Lassi. Beskrive fremstillingsprocessen ved tilsætning af hhv. salt, sukker og frugtprepareringer. Sverige. Johan Ebbeson, Vimmerby: Instant helmjölkspulver. Undersøge forholdet mellem temperatur og vacuum i inddamperen samt effekten ved tilsætning af lecithin på pulverets opløselighed. Sverige. Robin Hellstrand, Stockholm: Valleproteinpulver. Hvordan fremstilles vallepulver og hvilken indflydelse har tørringstemperaturen? Sverige. Martin Hermann, Lidköping: Grädfil. Beskrive virkningen af lipolysis i syrnet fløde. Sverige. Jimmy Jansson, Stockholm: Gräddfil. Beskrive fremstillingsprocessen af syrnet fløde og hvilken indvirkning har tilsætning af krydderier på konsistensen? Sverige.

Wisam Putrus, Linköping: Lactosefri mælk. Beskrive fremstillingen af lactosefri mælk sammenlignet med processen for normal mælk. Sverige. Helgi Hrafn Hallsteinsson: Yoghurt. Forskel i syrning af dansk og islandsk yoghurt. Island. Runólfur Arni Runólfsson, Saudárkrökur: Skorpefri 45+. Indflydelse af salttilsætning til ostemælken sammenlignet med salttilsætning til vallen. Island. Alexander Sigvaldason, Stokkseyri: Yoghurt. Fremstilling af med forskellig pode-% ved 41 og 43 grader. Island.  ■

Vejledere og censorer Nedenfor nævnes projektvejleder/eksaminator sammen med censorer: Bernt Tokeskov Mikkelsen: Niels Henrik Pihl, Arla Hirtshals Mejeri og mejeritekniker Thore Iversen, Løgumkloster. Birger Holmå Christiansen: Mejerichef Bent I. Hansen, Arla Gjesing og mejerist Bjarne Hass Nielsen, Ry. Kurt Holm Sørensen: Mejerichef Jesper Thomsen, Arla Birkum og mejerist Bjarne Hass Nielsen, Ry. Peder Storm Pedersen: Mejeridirektør Ole E. Hansen, Arla Slagelse Mejericenter og fagforeningsformand Lars Gram, Danske Mejeristers Fagforening, Århus. Sten Holmgaard Sørensen: Mejeridirektør Henrik Kæmpe, Arla Rødkærsbro og mejeritekniker Arne Hansen, Aars.

NR. 19


Kort fortalt  Skånemejerier sælger Probi aktier

Allgäuland siger ja Nu har godt 80% af medlemmerne i Allgäuer BergbauernMilch eG stemt ja til en fusion med Arla Foods. Allgäuer Bergbauern-Milch eG er en ud af seks andelsmejerier, som sammen ejer Allgäuland-Käserien. De øvrige fem har stemt ja for et stykke tid siden. - Vi er glade for beslutningen, og nu er vi et meget vigtigt skridt nærmere en endelig aftale, siger Torben Olsen, ansvarlig for Arlas tyske marked. I den kommende tid skal EUs konkurrencemyndigheder tage stilling til sagen. Desuden er det Arlas mål, at der skal følge kontrakter på 250 mio. kg mælk med i handlen. Arla ser et stort potentiale i specialostene fra AllgäulandKäsereien, da de kan supplere Arlas egne oste bl.a. under kvalitetsmærket House of Castello®. - Vi ser store muligheder for Allgäulands produkter - ikke kun i Tyskland, siger koncerndirektør med ansvar for Arlas internationale markeder, Tim Ørting Jørgensen. (Foto: Allgäuland.de).

Skånemejerier har solgt de resterende aktier i bio-selskabet Probi, skriver atl.nu. Totalt havde Skånemejerier 966 403 Probi-aktier, og det skulle have givet en salgspris på ca. 46 mio. svenske kroner. Aktiebeholdningen var ved årsskiftet bogført til godt 14 mio. - og det giver dermed en engangsgevinst på 32 mio. svenske kroner. Probi fremstiller funktionelle fødevarer og kosttilskud især baseret på den patenterede bakterie Lp299v. Hos Skånemejerier begrunder topchef Björn Sederblad salget med, at den strategiske betydning for aktiebeholdningen i Probi blev mindsket, da Skånemejerier sidste år solgte 51% af aktierne i Proviva AB til Danone.

FrieslandCampina i vækst Den hollandske mejerikoncern have et godt første halvår i 2011 med en fremgang i omsætningen på 9,3% til godt 35 mia. kroner. Afregningsprisen til leverandørerne har i halvåret i gennemsnit været på knap 2,90 kr. pr. kg mælk. Ligesom Arla Foods konstaterede i sit halvårsregnskab er det markederne uden for Europa, der viser størst stigning og bidrager til den øgede omsætning. Hos FrieslandCampina har der især været fremgang på markederne i Asien og Afrika.

Knuthenlund oste til Japan Der hersker travlhed på Knuthenlund i det vestlige Lolland, for chefen på godsets mejeri, Jesper Hovmand-Simonsen har netop landet en kæmpeordre fra Japan. Hvis det stod til den japanske osteimportør, kunne han aftage alle de økologiske oste, som Knuthenlund pt. producerer af mælken fra godsets knap 800 får og geder. - Vi har skrevet kontrakt med den japanske importør, som tilmed gerne betaler prisen for håndværket, fortæller mejerichefen. Knuthenlund Ostene skal sælges i 11 eksklusive japanske instore-butikker med navnet Mycellar. Bag Knuthenlund står Susanne Hovmand-Simonsen, der er fjerde generation på godset.

NR. 19

Arla Sundsvall i produktion Sundsvall mejeri, som Arla købte af Milko tidligere på året, har nu påbegyndt produktionen af konsummælk efter et halvt års renovering. Sundsvall mejeri, der indvejer mælk fra såvel tidligere Milko-bønder som Arla mælkeproducenter i Hälsingland, kommer formentlig op på en indvejning på 50 mio. kg mælk i 2011. Det er noget mindre end i 2010. Men den nye danske Arla-chef på Sundsvall, Alan Thomsen fortæller, at hvis forbrugerne tager godt imod mejeriets mælk, så skal der investeres yderligere, ansættes flere medarbejdere, og produktionen skal øges til 75 mio. kg mælk i løbet af 2012. Renoveringen på Sundsvall har omfattet en udskiftning af fem ældre produktionslinjer med to nyere linjer, hvor konsummælken bliver påsat skruelåg. (Arkivfoto).

Fogedforbud mod Viking-Is Hjem-Is har ved retten i Sønderborg fået nedlagt fogedforbud mod Viking-Is, der tidligere på året tog konkurrencen op med Hjem-Is bilsalg hos private forbrugere - primært i det sønderjyske. Hjem-IS anklager Viking-Is for at have kopieret firmaets franchise- og rutemodel. Stifterne af Viking-Is, brødrene Tom og Per Roth, har tidligere været henholdsvis daglig leder af Hjem-Is i Sydjylland og franchisetager.

MÆLKERITIDENDE 2011

11


Kort fortalt  TINE øger omsætningen

Kærgården med Havsalt

Tine-koncernen havde en omsætning i første halvår 2011 på 9,54 mia. norske kroner, hvilket er en stigning på 3,8 % i forhold til første halvår i 2010. Det er især salget af madlavningsprodukter og oste, der bidrog til den øgede omsætning. Afsætningen af fløde, creme fraiche og ostene Norvegia og Jarlsberg er øget, mens salget af brunost og konsummælk faldt en smule. Dog var der en stigning i salget af syrnede og smagstilsatte mælkedrikke. Tines store investeringer i anlægsstrukturen indebærer omfattende omlægninger i 2011/12, og de vil give store driftsudfordringer, oplyser den norske mejerikoncern. (Foto: TINE).

Arla Foods har lanceret en ny variant af Arla KærgårdenÒ, som nu også fås med sprøde krystaller af havsalt. De sprøde saltkrystaller giver en lækker, knasende fornemmelse i munden og fremhæver den gode smag af Arla KærgårdenÒ. Produktet er velegnet på brød, som tilbehør til maden, oven på en steak, på grøntsager eller til en bagt kartoffel. (Foto: Arla Foods).

Fonterra og First Milk i samarbejde Den new zealandske mejerikoncern Fonterra har indgået en samarbejdsaftale med britiske Fist Milk om fremstilling af ingredienser af valleproteiner på First Milks Lake District mejeri i Cumbria i det nordvestlige England. For Fonterra er dette først skridt mod målet om at være til stede på det europæiske marked med fremstilling af ingredienser, der skal markedsføres under Fonterras brands; PowerProtein™ og ElevateProtein™ baseret på WPC80.

Arla sænker prisen Arla sænker afregningspriserne til sine danske og svenske leverandører med virkning fra den 5. september, skriver Arlafoods.se. Prisen sættes ned med 12 danske hhv. 15,5 svenske øre pr kg mælk. Sænkningen begrundes bl.a. med prisfald på de globale råvare- og industrimarkeder. De svenske økologer får desuden en reduktion i øko-tillægget på 12,8 svenske øre grundet et generelt fald i afsætningen af økologiske mejeriprodukter i Sverige. I Danmark opretholdes det nuværende øko-tillæg. Arla-noteringen er herefter 307,7 øre/kg konventionel mælk og 365,6 øre/kg økologisk mælk, mens den svenske Arla-notering bliver 400,9 svenske øre/kg konventionel mælk og 498 svenske øre/kg økologisk mælk. Arla næste prisfastsættelse kommer den 3. oktober i år.

Rekordresultat hos GEA På trods af den globale økonomiske afmatning fremviser GEA Process Engineering, med hovedkontor i Danmark, rekordtal for første halvår 2011, hvor selskabet fik ordrer på 6,1 mia. kr. Det er en fremgang på over 1,1 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år. En stor del af ordretilgangen kommer fra lande som Kina, Indien og Brasilien. – Vi har i årevis satset på markeder i vækst såsom Kina, Vietnam og lignende. Vi kan se nu, at den strategi virker, og derfor vil vi fortsat have fokus på netop de lande, hvor vi forventer organisk vækst, oplyser Anders Wilhjelm, adm. direktør i GEA Process Engineering.

12

MÆLKERITIDENDE 2011

10 meter ko i København

Ind i den ene ende. Ud i den anden. Og så ind i et moderne biogasanlæg, hvor gyllen sætter strøm til støvsugeren, computeren og komfuret. Faktisk kan gyllen fra en enkelt ko dække dit elforbrug i et helt år. Så måske skulle man invitere et par sortbrogede malkekøer med til diskussionen om Danmarks kommende energipolitik.

Den kan støvsuge, chatte og bage boller. Og så har den stadig energi til mere.

De fleste har nok set annoncerne fra Landbrug & Fødevarers kampagne om landbrugets rolle i samfundet. I markedsføringen indgår også en malkeko med teksten: ”Den kan støvsuge, chatte og bage boller. Og så har den stadig energi til mere. Faktisk kan gyllen fra en enkelt ko dække dit elforbrug i et helt år. Så måske skulle man invitere et par sortbrogede malkekøer med til diskussionen om Danmarks kommende energipolitik.” Nu har L&F fået afbilledet koen i 10 meters højde på et kæmpebanner, der fylder hele den ene side af Axelborg. Kæmpekoen har været brugt som indslag i valgkampen, og den kommer også til at hænge på Axelborg under kulturnatten den 15. oktober sammen med en energiudstilling på Axeltorv. (Foto: L&F.dk). Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, agroog fødevareindustrien i Danmark.

DSM kulturer til Indien Ingredienskoncernen DSM har udvidet sit ingredienssortiment Delvo Fresh med en palette af Dahi-kulturer specifikt til det indiske marked. Dahi-kulturerne er velegnet til mange forskellige typer af indiske mejeriprodukter, herunder Lassi. (Foto: Colourbox).

NR. 19


Smørmangel i Sverige Da de svenske forbrugere i stigende grad efterspørger almindelige frem for fedtfattige mejeriprodukter, er der opstået smørmangel i landet. Resten af indeværende år vil der nok være mangel på svensk smør, oplyser Lennart Holmström, statistik- og markedsekspert ved brancheorganisationen Svensk Mjölk til TT. De seneste år har der været periodevis mangel på smør i Sverige.

Stort besøg på øko-gårde Økologisk Landsforening inviterede danskerne til høstmarkeder og gårdbesøg hos økologiske landmænd i hele landet den 3. september. Rekord mange, nemlig 79.000 danske besøgte de 90 åbne øko-gårde, hvor der bl.a. var smagsprøver af økologiske fødevarer, halmborge, snobrødsbagning og ture med hestevogn. Det var 19. gang økologerne holdt åbent-hus. (Foto: Økologisk Landsforening).

Valle bliver til grøn energi

Milko-ja til Arla-fusion Den 1. september var der frist for Milko-bøndernes tilslutning til Arla. Ved fristens udløb havde 553 Milkobönder - svarende til 88% af alle - søgt indtræde i Arla. Producenterne tager 92% af Milkos mælk med sig, og dermed er en af de vigtigste vilkår for Milkos fusion med Arla Foods opfyldt. Nu venter en godkendelse af Arlas repræsentantskab og de svenske konkurrencemyndigheder med frist den 27. oktober, inden fusionen kan blive en realitet. Arlas repræsentantskab mødes den 5.-.6. oktober. (Foto: Milko).

Danone forskningscenter i USA Den franske mejerigigant Danone har åbnet et nyt forskningscenter i New York. I centret skal R&D afdelingen i stigende grad samarbejde med salg og marketing, og der er ligeledes indrettet kontorområder til mejerikoncernens leverandører, så også de kan komme med inputs til produktudvikling. Det har kostet knap 50 mio. kroner at bygge centret, der fremover skal være med til at styrke Danones position i USA.

NR. 19

Fra den 1. februar 2012 skal Maabjerg BioEnergy i Holstebro aftage valle fra Arla Foods Holstebro Flødeost. På årsplan bliver det til 98.000 tons, som forventes at kunne blive til knap 4 mio. kubikmeter biogas. Mejerichef på Arla Flødeost, Lene Bjerg Jacobsen glæder sig over det miljøvenlige tiltag. Aftalen indebærer, at Maabjerg BioEnergy selv sørger for at transportere vallen ud til det nærliggende bioenergianlæg. Hvis lokalplanerne falder på plads, vil det ske via en rørledning, så man helt undgår lastbiltransport. Samtidig overtager Maabjerg BioEnergy et filtrerings-RO-anlæg, som flyttes ud på bioenergianlægget. Aftalen vil ikke få indflydelse på Arlas planer om at opføre sit eget bioenergianlæg nær Nr. Vium mejeri.

4.000 Karolineopskrifter på mobilen Arla har forbedret sin populære kogebogsapp, så den nu indeholder samtlige opskrifter fra Arla Karolines Køkken og en række nye funktioner. Den nye Arla Karolines Køkkenâ App fås både til iPhone, iPad og Android-mobiltelefoner. Med denne gratis App får brugeren adgang til ca. 4.000 lækre og gennemtestede opskrifter - også alle dem fra Karoline-kogebøgerne, som hidtil kun har været tilgængelige via Arlas hjemmeside.  ■

MÆLKERITIDENDE 2011

13


Personalia  60 år

fylder den 8. oktober 60 år. Administrationschef Gunner Krøyer Lund, Arla 70 år Foods, Varde Smørmejeri fylder den 6. oktober Mejeriingeniør Jørn Kofod, Holte fylder den 8. 60 år. september 70 år.

60 år Field Sales Manager Ivan Goldek, Arla Foods, CND fylder den 8. oktober 60 år.

Fhv. mejeribestyrer H.S. Mogensen, Broby fylder den 29. september 85 år.

Senior Director Kim Pørksen, Arla Foods, Viby J

25 års jubilæum Mejeriteknolog og teamleder John Mørch Søndergaard kan den 27. september 2011 fejre 25 års jubilæum i dansk mejeribrug. John startede sit virke i mejeribruget i 1984, hvor han kom i lære ved Vesthimmerland Mejeriselskab i Farsø. På daværende tidspunkt var Folkvar Fink mejeribestyrer, og mejeriet producerede Mozzarella og Lurpak smør. Efter endt læretid aftjente John sin værnepligt på flyvestation Ålborg. Efter aftjent værnepligt fortsatte John sit mejerivirke på privatmejeriet Ranum, hvor der blev produceret Graneost (riveost) og valleost. Fra Ranum mejeri fortsatte karrieren på Års mejeri, inden John i 1989-90 læste til mejeritekniker. Efter endt uddannelse blev John ansat på Nr. Vium mejeri og bosatte sig dermed i det vestjydske. I Vestjylland har vi mange muligheder for at afprøve forskellige dele af mejeribruget, og dette har John draget nytte af. Efter Nr. Vium tog han til ARINCO, så til udviklingsmejeriet på Nr. Vium, tilbage til ARINCO, hvorefter han var på Danmark Protein i en periode, indtil han igen vendte tilbage til ARINCO. John kom første gang på ARINCO i 1991, hvor han som operatør var med til at køre spray 5 ind. Siden blev han udnævnt som teamleder og var med til etablering af ARINCO’s største spraytårn, spray 6 og havde efterfølgende ansvaret for ledelse af dette anlæg. I 2010 kom John tilbage til ARINCO og blev teamleder for spray 4 og 5. Disse tårne producerer primært nutrition produkter. Der udvises stor respekt fra kollegaer og vores mangeårige kunder for Johns viden og evner, når John står i spidsen for indkøring af nye produkter på tårnene. Vi ønsker John tillykke med jubilæet, som fejres internt på mejeriet. På vegne af Arla Foods ARINCO Mette Møller

MÆLKERITIDENDE 2011

Foreman Leif Videbæk, Arla Foods, Danmark Protein har den 1. oktober 25 års jubilæum.

25 års jubilæum Dept. Manager Kim Sikjær, Arla Foods, Danmark Protein har den 3. oktober 25 års jubilæum.

85 år

60 år

14

25 års jubilæum

Nye i Arlas koncernledelse Arlas koncernledelse på ni personer får fra 1. oktober en ny sammensætning. Organisationsændringen sker for at sikre Arla vækst, herunder på de store kernemarkeder i Sverige og Danmark, der til nu har været samlet i én Consumer Nordic gruppe. Fremover får Danmark og Sverige business group selvstændig status og med to pladser direkte i kon- Christer Åberg cernledelsen på lige fod med Storbritannien. Samlet står disse tre kernemarkeder for næsten to tredjedele af Arlas omsætning. Consumer Sweden (CSE) får Christer Åberg i spidsen, mens Consumer Denmark (CDK) får Peter Giørtz-Carlsen i front, begge med titlen Executive Vice President og med pladser i koncernPeter Giørtzledelsen. Carlsen Ud af koncernledelsen træder vice-adm. direktør Andreas Lundby og Executive Vice President Hans Åke Hammarström (det nu tidligere Consumer Nordic). Der bliver også lederskrifte i Finland, da denne selvstændige forretningsenhed får reference til lederen for Consumer Sverige, Christer Åberg. Nuværende Finlands-chef Robert Ingman har valgt at trække sig ud af den daglige ledelse fra 1. december i år og fokusere på Ingman-familiens foretagender. Han erstattes til den tid af nuværende Senior Director for produktion og logistik i Finland, Reijo Kiskola.

Dansk mejerichef på Arla Sundsvall Alan Thomsen (55 år) er ny mejerichef for det svenske Sundsvall mejeri, som Arla købte af Milko tidligere på året. Alan Thomsen har stået i spidsen for de seneste måneders renovering på det midtsvenske mejeri, og det har bl.a. omfattet udskiftning Alan Thomsen af fem ældre produktionslinjer med to nyere linjer, hvor konsummælken bliver påsat skruelåg. Alan Thomsen, der er uddannet mejeritekniker, kommer fra en stilling som Produktions & Logistikdirektør hos Arla Ingman i Finland. Mellem tiden i Finland og det nye job i Sverige, har Alan Thomsen arbejdet med Sundsvall- opgaven i Arlas CNO Suply Chain Development.  ■

NR. 19


Foreningsnyt  Referater fra kredsgeneralforsamlingerne kan læses i deres fulde længde på www.mejerileder.dk

Generalforsamling i Vestjyllands Mejeristforening - 02.09.11 Formand Michael Jensen bød velkommen til generalforsamlingen og aflagde bestyrelsens beretning. Mogens Villadsen blev valgt som dirigent.

Mejeribruget Sidste år var mælkeprisen, Arla-noteringen på 237,6 øre i år var noteringen i marts på 272,4 øre pr. kg mælk. Stigningen skyldes bl.a. øget efterspørgsel på mælkepulver med Kina som stor aftager. Nye data fra USDA viser, at Kinas import af sødmælkspulver på to år er syvdoblet til 320.000 tons. I år ventes Kinas import at stige yderligere til 400.000 tons, svarende til ca. 70% af den samlede danske mælkeproduktion. Det er også positivt, at der investeres i nye og store projekter på mejerierne her i kredsen. ”Fedtskatten” indføres pr. 1. oktober 2011, og her vil mejeribranchen bidrage med 1,5 mia. kr. til statskassen.

Aktiviteter Vestjyllands Mejeristforening har 114 aktive medlemmer heraf 5 dobbelte, 3 passive, 11 virksomheder samt 23 kontingentfrie. Vi har afholdt to bestyrelsesmøder samt deltaget i de to kredsudstillinger siden sidste generalforsamling. Bestyrelsen har ligeledes sammen med de øvrige kredsbestyrelser deltaget i et temamøde for at lave et idekatalog, der kan bruges ved de kommende overenskomstforhandlinger. Landsmejeriudstillingen 2010 var en stor succes med opbakning fra mange mejerier i hele Skandinavien og mange besøgende. Det er dejligt at se mejerifolkets faglige stolthed og entusiasme. Landsmejeriudstillingen 2011 afholdes den 8.-9. november, og jeg opforder alle til at deltage. På trods af nye tiltag omkring andre branchers deltagelse skal vi i mejeribruget fortsat bakke op. Den første kredsudstilling blev afholdt den 2. februar sammen med Mejeribrugets Dag med 500 mejerifolk på besøg. Den anden kredsudstilling blev afholdt i Kruså den 31. maj, hvor 200 personer benyttede muligheden for rundvisning på Kruså Mejeri og i alt 300 besøgte kredsudstillingen.

Temamøder om lønforhandling På baggrund af voldgiftsagen vedr. manglende lønregulering blev det i hovedbestyrelsen besluttet, at forenin-

NR. 19

gen skal tilbyde medlemmerne nogle værktøjer til lønforhandling, som voldgiften gav os medhold i, at vi har ret til en gang om året. Derfor blev der planlagt tre temamøder i december 2010 i hhv. Viborg, Århus og Odense. Århusmødet blev dog aflyst. Møderne blev afholdt af forhandlingsrådgiver Malene Rix, og programmerne var sammensat med det formål at give deltagerne bedre værktøjer.

Mælkeritidende og sommerhuset Annoncemarkedet er nogenlunde på plads igen, og andre indtægter har fået økonomien til at balancere, men efterspørgslen på stillingsannoncer i Mælkeritidende kunne være bedre. God udlejning for Mejeristhuset, dog en smule anstrengt de seneste år. Der har igen været indbrud, nye ikke-designer møbler er genskaffet. Ledige perioder kan ses på foreningens hjemmeside.

Regnskab Henning Munch Pedersen fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger.

Valg til bestyrelsen Michael Jensen og Katrine Vindelbo blev genvalgt og Torben Hougaard blev nyvalgt. Robert Foldager blev genvalgt som suppleant. Leo Berwald blev genvalgt som revisor.

Tid til lønforhandling? Mange medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og af Dansk Mejeriingeniør Forening skal til lønforhandlinger her i løbet af oktober måned. På foreningernes hjemmesider www.mejerileder. dk og www.mejeriingenioer.dk kan medlemmerne finde en række gode råd om forhandling samt de senest opdaterede tal for lønudviklingen. (Foto: Colourbox).

MÆLKERITIDENDE 2011

15


Foreningsnyt  Valg af delegerede

Ulykkesforsikringen - Mejeriliv

Mogens Bøgh Pedersen, Poul Kusk, John Bonde Jacobsen, Ejgil Jacobsen, Jens Chr. Jensen, Michael Kjær Jørgensen, Bjarne Thyrrestrup, Brian Berthelsen, Bo Trillingsgaard, Sofus Dupont, Søren Ebbesen, Henning Jacobsen, Leo Berwald, Thomas Sørensen, Pia Galsgaard Bonitz, Mogens Villadsen, Henning Munch Pedersen, Torben Hougaard og Katrine Vindelbo. Som suppleanter valgtes Jan Schou, Ole Olsen, Jørgen Pilgaard og Malene Jensen.

Ulykkesforsikringen lukkede sidste år. Som erstatning er der via Optima lavet aftale om den nye forsikring Mejeriliv med favorable vilkår for ulykkes-, tandskade- og sundhedsforsikringer.

Eventuelt Leo Berwald orienterede om Ulykkesforsikringen for sidste gang, da forsikringen ophørte pr. 31.12.10. I stedet er kommet forsikringsordningen Mejeriliv, som Søren Jensen fortalte kort om. Efter generalforsamling samledes alle til et spil bowling. Katrine Vindelbo

Generalforsamling i Nordjyllands Mejeristforening - 30.08.11 Formand Palle Jellesmark bød velkommen og aflagde beretning på kredsens generalforsamling på Arla Foods Hobro Mejeri med efterfølgende besøg og spisning på Bie’s Bryghus. Næstformand Bjarne Kristiansen blev valgt til dirigent.

Medlemmer Kredsens medlemstal er meget stabilt med pt. 73 aktive, 4 passive, 7 dobbelt-medlemmer, 10 virksomheder og 20 kontingentfrie. Ud af i alt seks ledighedsberørte i hele foreningen på landsplan, så er de to desværre at finde i vores kreds.

Set og sket Arla Foods har driftsstandset Hirtshals Mejeri, hvorved vi lokalt igen mistede 15 arbejdspladser i fødevareindustrien. Om de så bliver de sidste i det nordlige Vendsyssel må tiden vise, da Arla har meldt ud, at Hjørring Mejeri kan blive lukket i løbet af de næste par år. Som optakt til de kommende overenskomstforhandlinger og i forlængelse af voldgiftsagen mellem Arla/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og FMF har der i hovedforeningsregi været afholdt et stormøde for kredsbestyrelserne, hvor forskellige ønsker - bl.a. fra vores kredsmedlemmer - i forbindelse med overenskomsten blev drøftet. Der arbejdes fortsat på tiltag for medlemmerne - og hvervning af nye medlemmer, og her er etableret en ”Dairy Students Club” Kold College. Fynskredsen har været initiativtager og favner de unge og håbefulde mejeri- og procesteknologistuderende i foreningen og foreningens arbejde.

16

MÆLKERITIDENDE 2011

Aktiviteter I maj var der studietur til Holland-Tyskland for foreningens medlemmer. En rigtig spændende tur med et højt fagligt og socialt udbytte. Jeg kan kun opfordre til at deltage i den næste tur, der sikkert afholdes sidst i april måned. Vær opmærksom på, at I kan søge om tilskud til turen via foreningens fonde! LMU blev sidste år afholdt som en del af FoodPharmaTech. Den ”store” udstilling forløb ganske godt, og der var som vanligt en god dyst i to af kategorierne! I år afholdes LMU den 8.-9. november sammen med nyskabelsen ”Danish Food Contest” hvor øvrige fødevaregrupper deltager. Et spændende tiltag, som jeg tror, har en fremtid. Første kredsudstilling blev i februar afholdt på Kold College, som en del af Mejeribrugets Dag. Anden kredsudstilling blev afholdt i slutningen af maj på Arla Foods Kruså Mejeri, som kunne fremvise et nyt og udvidet mejeri. Begge udstillinger var velbesøgte. Årets vinterfest 2011 blev afholdt den 26. marts på Hotel Comwell i Rebild med deltagelse af 90 personer fra Privatmejerierne, Dansk Ost & Smørforening, Øst Kredsen og vores egen kreds. En knald hamrende god fest, der kunne dog ønskes større deltagelse fra vores egen kreds! Årets delegeretmøde blev afholdt den 2. oktober 2010 på Hotel Color Line i Skagen med os som arrangør. Jeg har kun hørt rosende omtale af arrangementet. Selvom vi først skal være arrangør af delegeretmødet igen i 2016, så er der genvalg til udvalget. Efter fremlæggelse af beretningen blev regnskabet fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

Valg til bestyrelsen Til bestyrelsen var der genvalg til Niels-Henrik Lindhardt og Martin Jensen, nyvalgt blev Bjarne Vestergård. Svend Erik Jørgensen og Tage Christiansen blev genvalgt som revisorer.

Valg af delegerede Bjarne Kristiansen, Egon Junker, Niels-Henrik Lindhardt, Bjarne Vestergård, Lars Teglskov, Martin Jensen, Erling Johannsen, Søren Christensen, Naja Kausing, Niels Elkjær, Allan Holst Sørensen, Torben Slots, Charles Peter Nielsen og Marianne Nielsen. Suppleant blev Finn Schultz Jensen. Martin Jensen

NR. 19


Generalforsamling i De østlige Øers Mejeristforening - 31.08.11 Kredsformand Jan Andersen bød velkommen på Dyrehøj Vingård på Røsnæs, blev valgt til dirigent og aflagde derefter årets beretning.

Årets gang Som Landsdelskreds har vi ikke gjort stort væsen af os, men i FMF har der været en del arrangementer, herunder bl.a. Mejeribrugets Dag, kursus i forhandlingsteknik, studietur, kredsudstillinger samt seminarer i regi af Danmarks Mejeritekniske Selskab. Der er mange muligheder for at lære nyt og komme i dialog med ligesindede, aktiviteterne forsætter, så det er bare at tilmelde sig! Oplaget på branchens opslagsværk Mejeriets Årbog skrumper lidt, så opbakning er nødvendig. Husk at bestille et eksemplar, gerne flere! Webshoppen International Dairy Books giver et lille bidrag til driften. Ulykkesforsikringen er nedlagt og erstattet af Mejeriliv med forsikringer mod ulykke, tandskade og sundhed. Flere tiltag er på vej. Mælkeritidende har de samme strabadser som Tour de France - op ad bakke og i modvind. Portoen er et kapitel for sig, hvor vi kunne spare mange penge, hvis det fx var lovligt at sende Mælkeritidende ud fra Tyskland. Finanskrisen har fået virksomhederne til at spare på reklamer og stillingsannoncer. Økonomien balancerer, men der skal lyde en opfordring herfra til at annoncere meget mere! AP Pension ligger stadig med et godt afkast - og markant bedre end konkurrenterne, så det er betryggende. En række medlemmer havde ikke fået den rigtige indbetaling på deres pensionskonto fra arbejdsgiveren, men det er rettet nu. FTF-A´s ledighedsstatistik for FMF fortæller, der pt. er seks ledighedsberørte personer. Fra sekretariatet opfordres til at oplyse om jobskifte, ny e-mail eller adresseflytning.

Medlemsforhold Vi er nu 39 aktive, 2 dobbeltmedlemmer, 2 mejerier, 2 firmaer, 1 passiv og 23 kontigentfrie medlemmer. Der er udsendt brev til ca. 20 potentielle medlemmer - dog uden respons. Så skub nu lidt til kollegerne og få dem med i den ”rigtige” forening. Sidste år startede ni studerende på KU-Life mejeriingeniøroverbygningen, i år er der 17, hvilket er det højeste tal i mange år og yderst glædeligt! Der har været 13 studerende i mejeripraktik i år og 19 sidste år. Noget tyder på, at de unge får så god en oplevelse ved at være i praktik, at de vil videre ad mejerivejen. Der er uddannet 18 procesteknologer fra Kold i år, men søgningen er lav, og der mangler mejerister, der vil videre den vej.

NR. 19

Lønstatistik 2011 - Dansk Mejeriingeniør Forening Efter et års pause vender Dansk Mejeriingeniør Forenings lønstatistik om få uger tilbage! Dataindsamlingen sker i år udelukkende elektronisk og udsendes via UNI·C til alle aktive medlemmer, som har meddelt foreningen en brugbar e-mailadresse. Foreningen har gjort en aktiv indsats for at få e-mailadresser på alle medlemmer, og resultatet er nu, at det kun er et meget lille antal medlemmers adresser der mangler, hvorfor kommunikationen omkring f.eks. lønstatistikken kan foregå ad denne vej. Deltagelse i lønstatistikken er som altid 100% anonym. Det er vigtigt at fremhæve, at hvert enkelt bidrag til lønstatistikken er værdifuldt! Flere bidrag giver bedre statistik og mulighed for differentiering. Foreningens bestyrelse, som prioriterer at bruge penge på at få udarbejdet statistikken, vil derfor på det kraftigste opfordre ALLE medlemmer til at bruge de få minutter, det tager at udfylde statistikken on-line. For to år siden var besvarelsesprocenten 56, hvilket er acceptabelt - men trods alt med et stort forbedringspotentiale! Så hermed en appel til samtlige aktive medlemmer om at komme med hver sit individuelle og vigtige bidrag til statistikken. Resultatet i form af Lønstatistikken 2011 vil blive formidlet i medlemskredsen sidst på året.

Regnskab Anders Neimann-Sørensen fremlagde regnskabet, som viste et lille overskud på 2.186 kr. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen Genvalg til Jan Andersen, Anders Neimann-Sørensen og Palle Kofoed. Per Svendsen og Jens Bjerregaard blev genvalgt som revisorer.

Valg af delegerede Anders Neimann-Sørensen, Jørgen H. Petersen, Michael Suldrup, Palle Kofoed og Torbens S. Mortensen.

Eventuelt Forårsarrangement og generalforsamling blev drøftet, Michael og Palle blev udpeget til at sørge for arrangementet. Jan Andersen

MÆLKERITIDENDE 2011

17


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Vestjyllands Mejeristforening PU-chef Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: michael.jensen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Stampen Træemballage A/S Anne Juels Vej 10 Flauenskjold 9330 Dronninglund Tlf. + 45 98 86 15 11 Fax +45 98 86 11 40 www.stampen.dk Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Akademikernes Centralorganisation

Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Salicath ApS Rue 5A DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2011

Mejeriliv • Ulykker

• Tandskader • Sundhed

Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25


Møder og udstillinger ❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 27. september 2011 Mejeriingeniørstuderende Rejseaften KU Life

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

1. oktober 2011 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 122. Delegeretmøde Hotel Scandic, Vejle 13. oktober 2011 Mejeriteknisk Selskab Generalforsamling 8.-9. november 2011 Landsmejeriudstilling med Danish Food Contest MCH Messecenter

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

23. november 2011 MIA Arbejdsmiljøkonference Hotel Legoland, Billund 1. december 2011 Mejeriteknisk Selskab Saltlage & Energioptimering/trin 1 8. februar 2012 Mejeribrugets Dag Kold College

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­ annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

Stillingsannoncer på Jobzonen Mælkeritidende samarbejder med Jobzonen.dk, og igen i 2011 tilbyder vi i tillæg til den trykte annonce i bladet, at annoncen bliver indrykket på www.jobzonen.dk til en favorabel pris på blot 3.300 kr. Prisen indbefatter 28 dages profilering på Jobzonen.dk, elektronisk link til virksomhedens egen hjemmeside/mail, logo, mails til potentielle ansøgere og adgang til CV’er i Jobzonens database.

19. april 2012 Mejeriforeningen Generalforsamling 2. juni 2012 Foreningen Danmarks Privatmejerier 100 år jubilæum Hindsgavl Slot 13.-15. november 2012 FoodPharmaTech og LMU MCH Messecenter

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 8.-12. oktober 2011 Anuga Køln, Tyskland 15.-19. oktober 2011 IDF Topmøde Parma, Italien 27.-30. marts 2012 Anuga FoodTec Køln, Tyskland MÆLKERITIDENDE 2011

19


Mælkeritidende og Landsmejeriudstillingen m/Danish Food Contest 2011 indbyder hermed til et stort fælles middagsarrangement på udstillingens første aften nærmere bestemt den 8. november 2011. Arrangementet afholdes i Fortuna Lounge i MCH Messe­ center Herning fra kl. 17.00, hvor baren åbnes. Der er officiel velkomst kl. 18.00, hvorefter middagen serveres, og i løbet af aftenen vil der endvidere blive budt på et par fornøjelige indslag. Alle deltagere i udstillingen samt virksomheder, udstillere og samarbejdspartnere fra såvel mejeribruget, som den øvrige fødevarebranche er velkomne med indbudte kunder og gæster.

Billetten inkluderer: Forret, middagsbuffet, dessert og 2 glas vin, kaffe, hyggelig pianomusik samt transport til Herning centrum sidst på aftenen. Yderligere drikkevarer afregnes i baren eller via forudbestilte drinkskuponer. Billetkøb: dmf@maelkeritidende.dk Pris: 300 kr. ekskl. moms (375 kr. inkl. moms) Ved køb/bestilling før den 2/11 2011 garanteres at alle deltagere i bestillingen placeres samlet under middagen. Billetter fremsendes pr. post. Evt. overskydende billetter kan returneres frem til 2/11 2011. Billetter købt efter den 2/11 kan afhentes på stand nr. 0002 under LMU.

YDERLIGERE OPLYSNINGER: Mælkeritidende I/S Munkehatten 28 5220 Odense SØ Telefon: 66 12 40 25 E-mail: dmf@maelkeritidende.dk

På festligt gensyn

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Fortuna Lounge, MCH - den 8. november 2011 kl. 18.00

Mød net værk og samarbe jdspartnere

Dinner Event!

MT19-2011