Page 1

S m a r te r T h i n k i n g - S m a r te r S o l u tions

U t e n s i l Wa s c h e r s h

y g i e n e

e

s

v e r y

o l U t i o n s

r

F

o r

e q U i r e m e n t

j J E R O S A / S - Te l : + 4 5 6 2 6 2 3 9 1 3 - j e r o s @ j e r o s . c o m - w w w. j e r o s . c o m Dainisch Dairy.indd 1

28/06/10 15.01

18 Nordisk Ostekursus - side 3

DMF general­ forsamling - side 6

Henry takker af - side 19

10. september 2010 123. ĂĽrgang


Leder Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf 150 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms. Europa: 1.428,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Tryk / layout: Jørn Thomsen / Elbo A/S ISSN 0024-9645 Medlem af:

Skal vi udfordre 80/20-reglen?   Anne-Sofi Christiansen

Ferietiden er slut og aktiviteterne i fuld gang. Der holdes i disse uger kredsgeneralforsamlinger i fem af seks landsdelskredse i Foreningen af mejeriledere og funktionærer, og mange af disse suppleres med et virksomhedsbesøg. Kreds 2 har været på en sejltur i Århusbugten og Dansk Mejeriingeniør Forening har afholdt generalforsamling og middagsarrangement med og for 25 års jubilarer. Endelig har der været et Gå-hjem-møde på Dairy Fruit for medlemmer af begge foreninger. Alt dette på bare 2-3 uger! Det er da aktivitet, så ”det batter”! Et estimat vil være, at 150-175 af foreningernes medlemmer har deltaget i et af disse arrangementer, og målt på antallet af aktive medlemmer, så bliver det en deltagelse på omkring 20%. Måske er 20% ”godt nok” eller ”ik’ så ringe”, som man vist siger i Jylland, men vi kunne måske sætte 80/20 reglen under pres! Jo flere der kommer til møderne, jo mere dynamik og omdrejningspunkt bliver der. Jo mere får man med hjem, og jo mere frugtbart bliver det ikke bare at deltage, men også at arrangere, og for nu at blive i det jyske, så er det jo træls for kredsbestyrelser og ildsjæle at arrangere og invitere, hvis det dybest set kun har interesse for en begrænset deltagerkreds. Mange vil gerne - og har ønsker til og holdninger til, at det er super med diverse møder og aktiviteter, men når det kommer til stykket, og man selv skal af huse, så kniber det mere. Fra min egen opvækst husker jeg af og til et ”åh nej” - når nogen skulle af sted i en eller anden sammenhæng. Men … når man kom af sted, var glæden i og værdien af at være med altid stor. Præcist sådan er det jo også i dag - til tider kan det være svært at komme af sted, men hvor kan det være berigende, når man har truffet beslutningen og meldt sig til, kommer af sted (uden at falde for fristelsen til at melde afbud i sidste øjeblik!) og … DELTAGER! Så kære medlemmer - kom nu talstærkt på banen. Det vil være herligt, hvis vi kan mønstre endnu flere deltagere til vores arrangementer, og måske særligt huske på at tage ekstra godt imod nye, som jo skal lære ”det hele” at kende og helst skal opleve, at det giver værdi at være med. Håber vi snart ses   ■

  Indhold 

3

Nordisk Ostekursus

4

JEROS vaskeløsninger til mejerier

6

Dansk Mejeriingeniør Forening generalforsamling

12 Kort fortalt 16 Personalia

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

17 Foreningsnyt: 121. delegeretmøde og kredsgeneralforsamlinger i kredsene 1, 2, 3 og 6 22 Leverandøroversigt 22 Mødekalender 24 Global Dairy Top 20


Lærerkræfter fra Norden og Baltikum Det Nordiske Ostekursus var finansieret af NordForsk, og blandt lærerkræfterne var gæsteundervisere fra Norges Lantbrukshøgskole (UMB) og fra Tallinns Tekniske Universitet. Ansvarlig for kurset var professor Ylva Ardö, Institut for Fødevarevidenskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU- Life

Nordisk Ph.d.-kursus i ostemodning på Københavns Universitet

Nordisk Ostekursus   Af professor Ylva Ardö, KU Life, IFV

13 osteprofiler Den sidste uge af august 2010 var 13 studerende fra de nordiske og baltiske lande samlet til et Ph.d.-kursus på KU om modningsprocesser i 13 forskellige nordeuropæiske oste. Karakteristiske modningstræk blev studeret og analyseret i disse oste, herunder Danbo (3 mdr.) og Samsø (18 mdr.) fra Thise Mejeri. Blandt Norges oste valgte vi Norvegia og Gammalost, og fra Finland besluttede vi bl.a. at undersøge en lavfedtholdig Polar 15. Også et par oste fra Baltikum var med i analysen, nemlig Holandes og Eesti juust. De studerende analyserede og kortlagde ostene for nedbrydning af kasein, peptidprofiler, sammensætning af aminosyrer samt aromakomponenter.

Osterapporter på vej De 13 studerende rejste efter den intensive uge tilbage til deres universiteter, og de færdiggør nu en rapport hver, der fortæller om en specifik nordisk ostetype med hjælp fra litteraturstudier og deres egne analyseresultater. Mange af disse oste har aldrig tidligere været analyseret ret meget. Det er derfor første gang, at resultatet af så mange forskellige analyser nu bliver sammenholdt for at beskrive ostenes kompleksitet. De fleste nordiske oste fremstilles med mesofile syrevækkere (DL-starter) med Finsk Emmentaler som en

De Ph.d.-studerende skal nu færdiggøre en rapport om de nordiske ostetyper.

NR. 18

Indhold af frie aminosyrer mmol/Kg ost

Figur 1: Indhold af frie aminosyrer i de forskellige oste fra Norden og Baltikum.

undtagelse. Modningskulturer (laktobaciller og propionsyrebakterier) bruges i en del tilfælde, og typisk for de danske oste er overflademodning med gær og aerobe bakterier, der fremstiller de kraftigt duftende svovlkomponenter. Variationen mellem ostetyperne er stor, og som eksempel vises indhold af frie aminosyrer i de analyserede oste i figur 1.  ■

13 studerende fra de nordiske og baltiske lande har netop været samlet til et Ph.d.-kursus om modningsprocesser i forskellige nordeuropæiske oste. Nr. 2 fra venstre er professor Ylva Ardö.

MÆLKERITIDENDE 2010

3


JEROS vaskeløsninger til mejerier

  Af Anna Marie Thøgersen  

Behovsanalyse hos Arla Kruså For få måneder siden leverede JEROS en vaskeløsning til Arla Foods hvid ost mejeri i Kruså. Den første kontakt blev skabt i december 2009, hvor Kruså henvendte sig til JEROS for en mulig løsning til vask af transportbånd og øvrigt aftageligt udstyr på virksomhedens ALPMA udskæreog pakkelinje. - På mit første møde i Kruså kortlagde vi mejeriets behov for rengøring af ALPMA udstyret. Derefter installerede vi en standardvaskemaskine for løbende hygiejnetests, og efter to måneder kunne vi udarbejde de helt specifikke retningslinjer for konstruktion af den færdige løsning, JEROS 8160. Denne blev installeret i foråret, og efter indkøring arbejder maskinen nu til alles tilfredshed. Forløbet fra den første kundekontakt til levering af det specifikke anlæg et halvt år senere er et godt eksempel på et typisk samarbejde med en kunde, fortæller JEROS’ produktionschef, Per Rasmussen.

JEROS A/S er i front på den internationale scene, når det gælder udvikling af vaskeløsninger til fødevareindustrien. Den fynske virksomhed markerer sig i stigende grad også hos mejerierne og har således i dette forår leveret en skræddersyet JEROS 8160 løsning til vask af osteriudstyr på Arla Krusås ALPMA linje, hvor der produceres hvide oste.

derefter rulles hen til vaskeanlægget. Her er det nemt for medarbejderen at skubbe multi-vaske-indsatsen fra transportvognen og ind i den stationære vaskemaskine. Efter vask åbner maskinens låge automatisk, og medarbejderen ruller det rengjorte osteriudstyr tilbage til genmontering på ALPMA’en. JEROS 8160, der styres med et Finger-Touch-system, er programmeret til en 6 minutters vask ved 60 ˚C efterfulgt af et slutskyl på minimum 85 ˚C, som sikrer optimal hygiejnestandard. Det er dog muligt for meje-

riet at justere vasketemperaturerne. Driftsomkostningerne på 8160 er minimeret via en sensorstyret sæbedosering, besparende varmeelementer og et minimalt vandforbrug.

ACE vaskesystem til vægtskåle Gennem de seneste årtier er der lanceret en stigende mænge fødevarer i mindre forbrugerpakninger, som inden emballering bliver portionsvejet i vægtskåle. De fleste industrielle fødevarevirksomheder, herunder mejerierne har derfor installeret mul-

8160 vaskeløsning JEROS 8160 er designet med fokus på ergonomisk korrekte arbejdsgange for medarbejderne. Udstyret er en effektiv vaskeløsning, der består af dels den stationære vasker, fire transportvogne og tre multi-vaske-indsatser. Mellem hver vask kan mejerioperatøren nemt demontere ALPMA anlæggets aftagelige dele, placere disse i en af de tre multi-vaske-indsatser, der står på en af transportvognene, som

4

MÆLKERITIDENDE 2010

JEROS har konstrueret og installeret vaskeløsningen 8160 på Arla Foods Kruså til rengøring af mejeriets osteriudstyr.

NR. 18


Evita Rosdahl, marketing­ direktør, JEROS A/S.

JEROS’ produkt­ chef, Per Ras­ mussen.

85 ˚C - og dermed også over pasteuriseringsgraden. • Det tilhørende transportsystem, hvorpå den ansatte ruller vægtskålene til og fra vaskemaskinen, er udstyret med en styringsguide, der passer til styrerammen på JEROS ACE.

Tre om skræddersyede løsninger

tihead-weighere i pakkelinjerne, og dermed er der også opstået et behov for omhyggelig rengøring af de aftagelige vægtskåle på multihead-weighere. Til dét formål har JEROS designet sit avancerede ACE vaskeanlæg, der sikrer optimal rengøring på meget kort tid. - Vi bygger JEROS ACE i størrelser og kapaciteter helt efter den enkelte kundes ønske, understreger virksomhedens marketingdirektør, Evita Rosdahl. Hun tilføjer, at et set-up kunne være en ACE til 28/32 vægtskåle (op til 3 liter) fra en 2 x 14/16 multihead-

weigher-maskine, der kan vaskes på nettotiden 5 minutter og i én vaskecyklus. Der er mange andre fordele ved JEROS ACE, bl.a.: • Ergonomisk korrekt design med ideel arbejdshøjde, let kørende rulind/rul-ud system og ingen tunge løft. • Skånsom og effektiv rengøring med vægtskålene fikseret og sikret i holderen, maskinen kan betjenes af én ansat, der i løbet af vasketiden kan klargøre næste vask. • Ingen behov for tørringsenhed, da temperaturen ved slutskyl er over

JEROS blev grundlagt i 1963 og har dermed næsten 50 års erfaring inden for projektering og fremstilling af vaskeudstyr til en lang række industrier. De første vaskemaskiner blev udviklet til bageribranchen, derefter fulgte andre fødevareindustrier og herunder mejerierne. JEROS udvikler og sælger også vaskemaskiner til hotel & restaurant samt øvrige foodservice virksomheder. For et par år siden indgik JEROS et samarbejde med KEN A/S og brüel A/S, der er to andre markante aktører inden for industrielle vaskeløsninger. Dette trekløver tilbyder industrien komplette koncepter, der kan omfatte vask af udstyr i laboratorier samt i produktionen foruden vask af store fødevarecontainere. KEN er eksperten i specifikke laboratorieløsninger og containervaskere, JEROS ligger ”i midten” og Brüel klarer storvasken. - Vores kunder behøver kun at kontakte én af os, hvis de ønsker en økonomisk fordelagtig totalløsning, fortæller Evita Rosdahl og understreger, at JEROS, KEN og brüel ligeledes samarbejder på indkøbssiden - til gavn for kunderne.

Mød JEROS i Herning JEROS A/S udstiller på FoodPharmaTech / Landsmejeriudstillingen i MCH Herning den 2.-4. november, og her viser virksomheden eksempler på vaskeudstyr til fødevareindustrien. JEROS byder alle mejerifolk velkomne i Hal L på stand nr. 9174.  ■

JEROS ACE er en effektiv vaskeløsning til rengøring af multihead-weigher vægtskåle.

NR. 18

MÆLKERITIDENDE 2010

5


Ekstreme år for dansk mejeribrug Dansk Mejeriingeniør Forening afholdt den 25. august generalforsamling på foreningens nye sekretariat, Munkehatten 28 i Odense. Foreningens formand Martin Holst Petersen aflagde bestyrelsens beretning, som her bringes i uddrag. Foreningens næstformand Flemming Aamann blev valgt til dirigent. Beretningen i dens fulde længde kan læses på www.mejeriingenior.dk Forud for generalforsamlingen var der i samarbejde med Foreningen af mejeriledere og funktionærer arrangeret gå-hjem-møde hos Dairy Fruit i Odense, hvor adm. direktør Jens Møller tog imod de 23 medlemmer, der deltog i det vellykkede arrangement. Efter generalforsamlingen var der mejeriingeniørmiddag, og herunder en særlig hyldest af dette års 25-års jubilarer. Et arrangement, som Mejeriingeniørforeningen ønsker at forsætte i årene fremover.

Vanskelige år Sidste års beslutning om vedtægtsændringer i Dansk Mejeriingeniør Forening (DMF) indebærer, at forenings- og regnskabsåret fremover vil løbe fra 01-04 til 31-03. Her i 2009/10 har DMF således haft et ekstraordinært langt foreningsår på 15 måneder, og begivenhederne i denne periode i 2009-1010 har været ekstreme for dansk mejeribrug, idet finanskrisen har betydet store forandringer. I foråret 2009 iværksatte Arla Foods en stor spareplan, hvor i alt ca. 250 medarbejdere, heraf enkelte mejeriingeniører blev opsagt. I maj 2009 blev det kendt, at Mejeriforeningen gik med i landbrugets store fusion af organisationer, og at den 97-årige hæderkronede brancheorganisation skulle undergå store forandringer. Det indebar, at 40-45 medarbejdere blev opsagt og et tilsvarende antal overflyttet til den nye fælles organisation Landbrug & Fødevarer (L&F). Omkring 30 ansatte blev overflyttet til Dansk Kvæg og ca. 15 personer blev tilbage i Mejeriforeningen, som nu outsourcer opgaver til L&F. Mejerierne har indflydelse via en be-

6

MÆLKERITIDENDE 2010

styrelse for Mejeriforeningen samt i Mejeriudvalget, der i regi af L&F er branchens talerør. Med omorganiseringen af Mejeriforeningen blev branchen bekymret for den fremtidige mejeriforskning/ uddannelse samt for de økonomiske midler, branchen hidtil er støttet med fra Mejeribrugets ForskningsFond. Heldigvis blev der fundet penge til fondens fortsatte arbejde! Ligeledes i foråret 2009 indgik Mejeribrugets Arbejdsgiverforening (MA) i et sekretariatssamarbejde med SALA for at opnå synergi og besparelser. Danmarks Mejeritekniske Selskab, som havde til huse i MA flyttede i den forbindelse til et sekretariat i Mejeriforeningens regi hos L&F. På DMF ni-

veau har disse forandringer haft stor betydning, og mange berørte medlemmer har i perioden fået hjælp og rådgivning i forbindelse med afskedigelser eller til at finde alternative løsninger.

Fedtskatten Den politiske beslutning om at indføre en fedtafgift er usædvanlig - og på niveau med afgifter på tobak, spiritus og sukkervarer/sodavand - under påskud af adfærdsregulering. Reelt er der tale om afgift på en basisfødevare! Fedtafgiften træder i kraft medio 2011. Debatten om fedtafgiften har imidlertid medført et øget fokus på det mættede fedt, og forskere anfører nu, at visse mættede fedtstoffer er gunstige og har positiv indvirkning på helbredet.

Dansk Mejeriingeniør Forening afholdt den 25. august generalforsamling på foreningens nye sekretariat, Munkehatten 28 i Odense.

NR. 18


Flere unge medlemmer Dansk Mejeriingeniør Forening har 412 medlemmer, heraf er 323 aktive og resten passive. DMF er meget opmærksom på, at rekrutteringen til foreningen skal komme fra de nyuddannede mejeriingeniører, men der er desværre hård konkurrence fra IDA, som får de studerende tilknyttet allerede, mens de går på KU-Life. IDA er nemlig så ”venlig” at varetage hele medlemshåndteringen for De levnedsmiddelstuderendes Forening, hvor man skal være medlem for at deltage i de sociale aktiviteter på KU-Life. Dermed får de studerende kendskab til IDA, som er en stor organisation med meget at byde på. De studerende, som vælger mejeriingeniørvejen, er som hovedregel medlemmer af Dairy Forum, der er en interessegruppe for mejeriinteresserede studerende. For at få DMF på banen i forhold til disse studerende har Dairy Forum og DMF indgået et tættere samarbejde og lagt en plan for, hvorledes DMF bliver mere synlig. Der er bl.a. taget initiativer på medlemsblad og foreningsniveau: Mælkeritidende leveres til alle, fra de tilmelder sig mejeripraktikken. I Mælkeritidende bringes mere omtale med fokus på de studerende og deres aktiviteter. Desuden er DMF med i de aktiviteter, branchen afholder for de studerendes og deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet i Foreningen af rejsende Mejeriingeniørstuderende. Mejeribrugets Årbog foræres også gratis til de studerende. Deltagelse i Mejerikontaktudvalget, Følgegruppen hertil samt Mejeripraktikudvalget. Desuden inviteres alle på kandidatuddannelsen til at deltage i det årlige kandidatarrangement for nyuddannede mejeriingeniører. Der afholdes et årligt mejeripraktikarrangement, DMF er sponsor for Dairy Forums hjemmeside og bliver dermed mere synlig. Studenterrelevant information om fx A-kasse formidles direkte via mail og/eller den nye hjemmeside. Medsponsor på kitler med DMF-logo samt gratis medlemskab af DMF under studietiden.

NR. 18

Dansk Mejeriingeniør Forenings formand Martin Holst Petersen (t.v.) aflagde besty­ relsens beretning, og næstformanden Flemming Aamann dirigerede general­for­ samlingen, mens sekretariatsleder Anne-Sofi Christiansen fremlagde regnskabet.

På kontingentsiden er DMF yderst konkurrencedygtig i forhold til bl.a. den største konkurrent, IDA. DMF har det laveste kontingent sammenlignet med andre faglige akademiske organisationer under AC. De nye skattefradragsregler med en øvre grænse på 3.000 kroner betyder, at hele kontingentet til DMF er fradragsberettiget.

Løn- og ansættelsesstatistik DMFs medlemsregister viser, at 250 medlemmer er privatansatte, 40 er offentligt ansatte, 20 arbejder i udlandet og nogle få medlemmer er selvstændige. I dette års lønstatistik var det muligt at relatere lønnen til stillingsindhold og ledelsesansvar på forskellige niveauer, og statistikken viser, at mange mejeriingeniører beskæftiger sig med ledelse på et vist niveau. Derudover beskæftiger næsten 50% sig med forskning, udvikling, undervisning og rådgivning. Desværre har forholdsvis få yngre medlemmer medvirket i lønstatistikken, og da netop de unge har mest behov for en sådan, er dette beklageligt. Foreningen håber, at flere unge vil bakke op om den næste løn- og ansættelsesstatistik, der udarbejdes i 2011.

Ledighed For et år siden begyndte finanskrisen og opsigelserne i branchen at slå igennem i ledighedsstatistikken, og nu er tallet omkring 1,5 %, hvilket svarer til ca. seks mejeriingeniører. Det er seks for meget, men en ledighed på 1,5% er stadig meget lav, ikke mindst i forhold til ledighedstallene for såvel aka-

demikere generelt som for ingeniører i øvrigt. Tallene viser heldigvis, at ledighedsperioden ikke er lang, idet mange er i job igen inden for 3 måneder, nogle efter 3-8 måneder, mens kun enkelte medlemmer er ledige i op mod et år. Den største ledighed ses blandt medlemmer over 40 år, og det hænger formentlig sammen med en højere grad af specialisering, geografisk bundethed og familieforhold. Statistikken viser imidlertid også, at de yngre nyuddannede mejeriingeniører ikke behøver at frygte for jobmulighederne!

Forskning og uddannelse Der blev i 2009 optaget 70 bachelorstuderende på KU Life, Institut for Fødevarevidenskab (IFV), hvilket var relativt få. I år er tallet oppe på 80 optagne bachelorstuderende og hele 154 ansøgere. IFV’s målsætning er at optage 120 studerende i løbet af de næste 3-4 år. Sidste år startede 16 studerende på mejeriingeniøroverbygningen, hvilket var på niveau med 2008. Optaget i år kendes endnu ikke, men med 19 studerende i mejeripraktik burde der komme et acceptabelt optag på mejerioverbygningen. Søgningen til mejeripraktik i foråret 2011 er ikke klar endnu, men p.t. har 13 tilmeldt sig. Det nye forskningsmejeri på Rolighedsvej 30 blev indviet den 14. maj 2009, hvor DMF var på plads med gaver og lykønskninger. I foråret 2010 blev lektor og mejeriingeniør Richard Ipsen udnævnt til professor med særlige opgaver i Food

MÆLKERITIDENDE 2010

7


Adm. direktør Jens G. Møller (t.v. stående) og udviklingschef Søren Navne orienterede om Dairy Fruit.

I forbindelse med afholdelsen af Dansk Mejeriingeniør Forenings generalforsamling var medlemmer af foreningen samt medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer indbudt til Gå-hjem møde hos Dairy Fruit i Odense.

Meget mere end mejerifrugt! Indisk Dairy Fruit frokost Besøget bød først på et spændende indblik i virksomhedens sortiment, som produktudvikler og kok, Alex Toft Nielsen præsenterede ved en indisk inspireret frokost tilberedt med både mejeriprodukter og Dairy Fruits udbud af frugt og krydderiblandinger. Alex Toft Nielsen fortalte om, hvordan de internationale trends giver inspiration i udviklingsarbejdet og hvordan indisk mad, der p.t. er i fremgang, har inspireret til de produkter, som gæsterne blev præsenteret for. Gæsterne fik også lov at smage en ”lassi”, der er en indisk drik baseret på yoghurt og frugt, og som er nært beslægtet med smoothie.

Om Dairy Fruit Adm. direktør Jens G. Møller og udviklingschef Søren Navne orienterede herefter om Dairy Fruit og viste gæsterne rundt i den store virksomhed. Dairy Fruit henter sine råvarer over stort set hele verden fra Kina til Sydamerika og selvfølgelig også i Europa. I alt anvendes mere end 300 bær, frugter og krydderier til de ca. 700 produkter, som er i sortimentet. Dette er delt op i kategorierne ”Fruit Preps”, ”Liquid spice mix” og lønproduktion, hvoraf sidstnævnte primært omfatter Rynkebys sortiment af grød og marmelade m.m. Virksomheden producerer omkring 20.000 tons/år på i alt 16 produktionslinjer, og der leveres fleksible løsninger, afhæn-

8

MÆLKERITIDENDE 2010

gig af hvilke krav den enkelte kunde har til produkt og forpakning. Det betyder, at der pakkes i tanke, i plastikspande, i poser, clip-tubes og i varianter helt ned til 20 g’s bægre. Kundernes behov er i centrum, og hvert år udvikles der ca. 100 nye produkter. Der udsendes omkring 2200 vareprøver til Dairy Fruits kunder, og heraf slår ca. 5% igennem til et nyt produkt.

Den naturlige trend I en tid hvor tendensen også er til ”rene” og ”naturlige” produkter, oplever Dairy Fruit at have en kompetence og dermed en markedsmæssig fordel, som baserer sig på, at virksomheden er opstået som hovedleverandør af mejerifrugt til det danske marked, hvor kravet i modsætning til øvrige markeder har været, at mejeriprodukter skulle være fri for bl.a. aromastoffer. Det betyder, at Dairy Fruit, besidder en ekspertise indenfor produktion af smagfulde frugtblandinger uden aromatilsætning, og denne kompetence ser Jens G. Møller, som en klar konkurrenceparameter når kundernes behov for økologi og andre krav til renhed skal imødekommes.

NR. 18


Dairy Forum

Structure Engineering på IFV. Richard Ipsens forskning vil i fremtiden kunne give forbrugerne nye, sunde fødevarer med større velsmag. Richard Ipsen skal også stå i spidsen for uddannelsen af fremtidens mejeriingeniører. Lektor Dereck Chatterton, IFV har overtaget koordineringen af mejeripraktikken, og han er således nøglepersonen i forhold til planlægning, afvikling og opfølgning på mejeripraktikken og de årlige besøg på danske praktiksteder. Desværre har to års forsøg på at markedsføre uddannelsen som professionsbachelor i mejeriteknologi på Kold college ikke givet resultat, og det er nu besluttet ikke at udbyde uddannelsen igen.

Mejerikontaktudvalget Mejerikontaktudvalget og dertil hørende idé- og høringsgruppe (kaldet Følgegruppen) er etableret for at opfylde mejeriindustriens forsknings- og kandidatkompetencebehov. Udvalget består af repræsentanter fra mejeribranchen, KU-Life og Dairy Forum. Mejerikontaktudvalget har til formål at komme med konstruktive inputs omkring fortsat akademisk optimering af mejeriingeniøruddannelsen samt på at øge tilgangen af studerende, så KULife kan levere de omkring 25 mejeriingeniører, som erhvervslivet hvert år efterspørger. P.t. er kandidattallet helt nede på ca. 12. DMF er repræsenteret i Mejerikontaktudvalget og medvirker således til at synliggøre erhvervets behov over for KU-Life, KU’s ledelse og underviserne på mejeriingeniøruddannelsen. Mejerikontaktudvalget arbejder bl.a. ihærdig på at få genetableret mejeriingeniøruddannelsen som en selvstædig kandidatuddannelse fra år 2012. Hvis det lykkes, vil det støtte erhvervets ønske om flere mejeriingeniører, idet en kandidatuddannelse kan og bør markedsføres selvstændigt og dermed med en tydeligere profil.

NR. 18

Dairy Forum (Foreningen for mejeriinteresserede studerende) drives af en lille gruppe unge mejerientusiaster, som bl.a. afholder Rejseaften og arrangerer studieture i ind- og udland. I samarbejde med erhvervet afholder de Mejeriingeniørdagen, hvor bl.a. mejeristuderende på bachelor- og kandidatniveau kan stifte bekendtskab med, hvad unge mejeriingeniører har af jobmuligheder. Dairy Forum søger desuden økonomisk støtte fra erhvervet, så de studerende kan deltage med en stand på Landsmejeriudstillingen i Herning. Dairy Forum gør også en stor indsats i Foreningen af rejsende Mejeriingeniørstuderende - kaldet FM. Denne forening sikrer via én legatansøgning til hver af branchens virksomheder, at disse hvis ønskeligt kan give ét samlet bidrag, som så fordeles til de rejselystne studerendes studierejser. De unge entusiaster i Dairy Forum og FM gør en stor indsats, og DMF håber, at branchen fortsat støtter op om deres arrangementer og aktiviteter med økonomi og deltagelse, idet disse initiativer og arrangementer er yderst vigtige for den forsat positive udvikling og opretholdelse af mejeriingeniøruddannelsen.

AC og AAK I Akademikernes Centralorganisation (AC) er DMF med i fællesrepræsentationen ”De 6”, som udgøres af Bibliotekarforbundet, Dansk Psykolog Forening, Tandlægeforeningen, Dansk Kiropraktor Forening, Kliniske Diætister og DMF. AC’s vedtægter er ændret i 2009, så DMF og alle øvrige AC-organisationer igen er direkte medlemmer. Dermed er ”De 6” en slags koordinerende organ, der bl.a. fungerer som valgforum, og hvor kontingenter opkræves. P.t. er det Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost, som varetager hvervet for ”De 6”. AC’s formand er Erik Jylling fra Lægeforeningen, og efter hans indtræden har AC introduceret ”Det Nye AC”, som arbejder efter en metodik med

færre møder, hvor den politiske linje udstikkes. Derudover vil AC gerne gøre mere på det private område samt øge udbuddet af f.eks. konferencer omkring de emner, som optager akademikerorganisationerne. Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) er ligeledes en stærk partner, hvor DMF bl.a. samarbejder om at give de studerende optimal information om deres medlemskab af AAK m.v. Det er i 2009 blevet muligt for nyuddannede at få dagpenge fra 1. ledighedsdag efter endt uddannelse, og dette er informeret massivt til de studerende af både DMF og AAK.

Løn- og aftaleforhold For offentligt ansatte blev der i 2008 indgået en overenskomst for ansatte i stat, kommuner og regioner, og den varer frem til marts 2011. Forarbejdet til næste års forhandlinger er i gang, og AC har indhentet oplysninger og forslag. DMF har igangsat sin del af denne proces og måttet konstatere, at ingen af foreningens godt 40 offentlige ansatte har forslag til krav, og DMF indgår derfor i forhandlingerne om de fælles krav. For privatansatte mejeriingeniører, som forhandler egen løn, tilbyder foreningen som vanligt rådgivning, kontraktgennemgang, evt. advokatbistand samt adgang til den årlige lønstatistik.

Bestyrelser og udvalg DMF har tre bestyrelsesposter i Mælkeritidendes bestyrelse, og i en årrække har Flemming Aamann, næstformand i DMF, været formand for Mælkeritidende. Flemming har imidlertid valgt at trække sig tilbage, og Søren Jensen, formand for FMF er nu også formand for Mælkeritidende. Flemming fortsætter som næstformand, og fra bestyrelsens side var der stor tak til Flemming for den mangeårige indsats. DMF og FMF er begge med i Nordisk Mejeriteknisk Råd, som arrangerer de Nordiske Mejerikongresser. DMF er nu også repræsenteret i arrangørkredsen bag ”Mejeribrugets Dag”, hvor Mejeriforeningen, Kold og

MÆLKERITIDENDE 2010

9


Efter Dansk Mejeriingeniør Forenings generalforsamling var foreningens medlemmer og ikke mindst mejeriingeniører med 25 års kandidatjubilæum inviteret til at deltage i en fælles middag. 22 personer deltog i arrangementet, og der var rig lejlighed til at få talt meget sammen ved bordene, hvor der blev udvekslet alt fra gamle minder til status vedr. job, børn, familie osv. Der blev også clearet visitkort og e-mailadresser, således at man fik styr på hinanden igen.

Kredsudstillingen/FMF og Danmarks Mejeritekniske Selskab har sæde. Det blev understreget, at alle med tilknytning til dansk mejeribrug er velkomne på den årligt afholdte Mejeribrugets Dag!

Medlemsaktiviteter I år lykkedes det at samle opbakning til en studietur med 33 deltagere til Skåne og Bornholm. Der har været mange positive tilbagemeldinger, og sekretariatet er i gang med at planlægge en tur i foråret 2011. I de kommende måneder er der flere arrangementer, bl.a. Arbejdsmiljøkonference og Landsmejeriudstilling m.m. Desuden har DMF taget initiativ til et nyt kursus om ”Vejen til trivsel og succes i arbejdslivet”, der er et udviklingsforløb med individuelt fokus på planlægning og valg af karriereveje. Kurset afvikles over seks moduler, og vi håber på god tilslutning. På tværs af mejeribranchen undersøges desuden muligheden for at arrangere en efteruddannelsesdag, ”Mejeriforskningens Dag”, formentlig i foråret 2011 med udgangspunkt i formidling af resultater fra forskningsprojekter, som Mejeribrugets ForskningsFond støtter på de danske universiteter. Bestyrelsen og sekretariatet er altid åben for ideer og forslag til møder og aktiviteter i foreningens regi.

10

MÆLKERITIDENDE 2010

Nordisk Mejerikongres Nordisk Mejeriteknisk Råd (NMR) har siden 1920 arrangeret mejerifaglige kongresser for mejerifolk i de nordiske lande: Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark. Der er frem til 2010 afholdt 42 kongresser. I år blev kongressen afholdt i Finland og for første gang på engelsk, hvilket betød flere deltagere fra ikke-nordiske lande, og i alt deltog 257 i dette års kongres. NMR er nu med Norge i spidsen gået i gang med at arrangere den næste kongres, som afholdes den 6.-9. juni 2013 i Lofoten. Temaet bliver ”Nordiske Mejeriprodukter”.

AEDIL AEDIL (Den europæiske sammenslutning af mejerifolk) samler p.t. 13 europæiske lande, der har fokus på uddannelse inden for mejeribruget i medlemslandene. I AEDIL er Danmark repræsenteret ved både Mejerifagets Fællesudvalg, DMF og FMF samt Kold og Arla. AEDIL arbejder på at øge kompetencer og udveksle erfaringer inden for de mejerifaglige uddannelser på tværs af EU’s medlemslande. På baggrund af bl.a. AEDIL’s kortlægning af mejeriuddannelser har man i UK i 2009 genetableret mejeristuddannelsen, og i Sverige bruger man ressourcer på faguddannet personale til mejerierne. Disse tiltag er værd at holde sig for øje i en tid med risiko for, at de selvstændige mejeri-

uddannelser ikke vil eksistere i fremtiden. AEDIL udbyder desuden specialkurser i Danmark på Kold college samt i Frankrig, Schweiz og Polen.

Samarbejde med Foreningen af mejeriledere og funktionærer Samarbejdet med vores søsterforening Foreningen af mejeriledere og funktionærer (FMF) har igen i 2009/10 været godt og konstruktivt med bl.a. fælles sekretariat, hjemmeside, medlemsmøder og webshop samt Mælkeritidende. Året har været præget af forandringer og dermed koordinering inden for flytning af sekretariatet fra ”Det gamle Mejeri” på Kold college til Erhvervsskolernes Forlag, overtagelsen af Mejeribrugets Lommebog fra Mejeriforeningen samt åbning af en webshop, hvorfra der sælges mejerifaglige bøger. Desuden har DMFs medlemmer adgang til at leje FMFs sommerhus i Kandestederne på gode vilkår, hvor mejeriingeniørerne nu kan leje huset uden for højsæsonen på lige fod med medlemmer af FMF. Hvis højsæsonen ikke udlejes i februar, vil det blive annonceret, og her kan mejeriingeniører ligeledes leje huset.

Mælkeritidende Sidste år havde Mælkeritidende I/S en omsætning på 2,7 mio. kr., men

NR. 18


at opslag på Jobzonen kan købes med rabat via Mælkeritidende, hvis annoncen også trykkes i bladet. indtjeningen har i det seneste regnskabsår været mærket af finanskrisen, og bladet har fulgt den omsætningsnedgang, som de fleste fagblade og magasiner har oplevet. At Mælkeritidende er under økonomisk pres påvirker de bagvedliggende ejerforeninger, DMF og FMF. I 2009/10 skiftede redaktionen trykkeri/grafiker og omlagde bladets indhold, så omkostninger til tryk og porto blev optimeret. Imidlertid vil det seneste postforlig betyde nye portostigninger fra 2011. Portoen er den største enkeltstående udfordring for bladets økonomi. Mælkeritidende I/S udgiver Danish Dairy & Food Industry en gang årligt og Mælkeritidende 23 gange pr. år i et oplag på ca. 1700 eksemplarer, der sendes til ca. 1550 navngivne medlemmer, virksomheder og andre abonnenter. I 2009 er der udgivet fire temanumre, og derudover udsendes et ugentligt elektronisk nyhedsbrev, som man gratis kan tilmelde sig på hjemmesiden. Der er nu godt 500 modtagere af denne nyhedstjeneste, som er populær, fordi den kun udkommer én gang om ugen, sammenfatter relevante nyheder fra ind- og udland og bringer navnestof. Også Mælkeritidendes hjemmeside bruges flittigt. Stillingsannoncer, som der før var mange af i bladet, vil vi gerne have flere af. Desværre er der p.t. ikke mange ledige stillinger, og samtidig er der gode muligheder for at eksponere disse på internettet. Men virksomhederne skal være opmærksomme på, at de dermed ikke kommer ud til de mennesker, som ikke er aktivt jobsøgende, men som måske lader sig friste af et nyt job i en stillingsannonce i Mælkeritidende. Der er stadig et marked i de trykte medier, ligesom Mælkeritidendes hjemmeside bruges til eksponering af ledige stillinger. Mælkeritidende har i øvrigt indgået et samarbejde med Jobzonen, således

NR. 18

Ulykkesforsikringen Medlemmer af DMF har hidtil kunnet tegne ulykkesforsikring/forsikre tænder i Dansk Mejeristforenings gensidige Ulykkesforsikring, men i foråret blev det annonceret, at ”Ulykkesforsikringen” efter anbefaling fra revisor arbejder mod en afvikling. De berørte medlemmer af DMF er orienteret direkte via breve. Der arbejdes intenst på at finde et alternativt tilbud, så de nuværende medlemmer/forsikringstagere kan få overført deres forsikringer uden afgivelse af nye helbredserklæringer. Samtidig søger vi at finde en lige så god forsikringsløsning. Alle, som har en forsikring i den nuværende ordning, vil blive kontaktet direkte.

Afslutning Det har været et turbulent år med nye strukturer men også nye aktiviteter i mejeribruget, som forhåbentlig bliver tilbagevendende i de kommende år. Foreningens bestyrelse havde gerne set, at dagens møder og aftenens 25års jubilæumsarrangement havde trukket flere mejeriingeniører til, men tilslutningen er nu ganske fin, og vi håber at kunne lave tilsvarende arrangementer i de kommende år. Formanden opfordrede desuden medlemmerne til at søge råd og vejledning hos sekretariatet og bestyrelsen, hvis der var behov derfor. Martin Holst Petersen takkede derefter afgående bestyrelsesmedlem, lektor Preben Stordal Christiansen for hans indsats i DMFs bestyrelse og ønskede et godt otium. Derefter var der velkomst til Dagmar F. Pedersen, Arla i DMFs bestyrelse, som dermed har fået en bestyrelsesrepræsentant fra landets store mejeriselskab. Til sidst takkede formanden sekretariatsmedarbejderne med Anne-Sofi Christiansen i spidsen for deres indsats, support og hjælpsomhed, som er til stor hjælp og gavn for bestyrelsesarbejdet, men i særdeleshed også for medlemmerne.

Regnskaber De reviderede regnskaber for Dansk Mejeriingeniør Forening og Dansk Mejeriingeniør Forenings Jubilæumslegat blev fremlagt af foreningens sekretær, Anne-Sofi Christiansen. Regnskaberne godkendtes af generalforsamlingen.

Valg På valg til Dansk Mejeriingeniør Forenings bestyrelse var Rolf Pedersen og Preben Stordal Christiansen, sidstnævnte ønskede ikke genvalg. Rolf Pedersen genopstillede og Dagmar F. Pedersen opstillede. Begge blev valgt uden modkandidater. G. Kjærgaard Jensen genvalgtes som folkevalgt revisor og Niels Jacob Nyborg blev valgt som revisorsuppleant. Der blev orienteret om den nuværende revisionsselskab Ernst & Youngs salg af regionskontoret i Odense, og foreningen vil derfor finde en ny samarbejdspartner eller alternativt videreføre samarbejdet i det opkøbende firma. Bestyrelsen fik generalforsamlingens bemyndigelse til at undersøge mulighederne og efterfølgende vælge en revisor.

Kontingent Foreningens sekretær, Anne-Sofi Christiansen gennemgik budgettet, og kontingent for indeværende regnskabsår fastsattes med de forelagte ændringer. De nye kontingentkategorier (studentermedlemmer samt medlemmer på barselsorlov) blev vedtaget. Aktive medlemmer: 2700 kr. Dobbeltmedlemmer: 1475 kr. Særlige medlemmer: 1450 kr. Passive: 500 kr. Dimittender: 0 kr. Studerende: 0 kr. Aktive medlemmer på orlov: 1350 kr. (Særlige regler er gældende for nedsat kontingent!) ■

MÆLKERITIDENDE 2010

11


Kort fortalt  TINE selskab til Århus Den norske mejerigigant TINE har valgt at flytte nogle af virksomhedens ingrediensaktiviteter til Agro Food Park i Århus. TINE Ingredients salgschef i Nordeuropa, Lone Honoré skal repræsentere TINE i Agro Food Park. TINE Ingrediens er en del af den norske mejerikoncern med ansvar for salg af Omega-3 i Nordeuropa.   TINES hovedaktivitet er som bekendt mejeridrift, men derudover er mejeriet også aktiv inden for fødevareområder som is, juice, færdigretter og Omega-3. Siden 2004 har TINE udført en omfattende forskning inden for marine Omega-3 olier, og koncernen tilbyder i dag et sortiment af lugt- og smagsneutrale Omega-3 ingredienser. (Foto: TINE).

Pænt halvårsresultat hos Arla Arla er kommet ud af første halvår 2010 med et pænt resultat på 697 mio. kroner og en omsætning på 23,8 mia. kroner. Både omsætning og indtjening er steget, men koncernen venter et efterår med store udfordringer på såvel bulk som detailmarkederne, oplyser mejerikoncernen.   I 2009 lå halvårsresultatet på 263 mio. kroner og nettoomsætningen på 22,3 mia. kroner. Dette halvårs pæne tal henfører Arla til højere priser på verdensmarkedet, positiv valutaudvikling samt stram styring af omkostningerne. Målt på indtjeningen er der også fremgang, da Arla for hver kg leveret mælk har skabt en indtjening til andelshaverne på 2,37 kr. mod 2,14 kr. i hele 2009-året.   Udover en god position på hjemmemarkederne i Storbritannien, Sverige og Danmark oplever Arla vækst i Rusland, Kina og Mellemøsten.   Arlas målsætning er i øvrigt fremover at opnå et årsresultat, der udgør 2,5% af omsætningen i stedet for de hidtidige 2%, og derfor er koncernens resultatmål for 2010 ændret fra 950 mio. kr. til 1,2 mia. kr. (Foto: Arla).

Æresmedalje til Foss Analysevirksomheden Foss har på fem år fordoblet sin omsætning i Kina, og derfor har lederen af Foss’ kinesiske afdeling, Cao Yong, netop fået overrakt HKH Prins Henriks Æresmedalje i Shanghai. Det skriver Hillerødposten. Foss havde en omsætning i Kina på over 20 mio. US dollars i 2009.

12

MÆLKERITIDENDE 2010

Mager mælk og pension DR bragte to interessante udsendelser om slankekure og pensionsselskaber i den bedste sendetid onsdag aften den 25. august. I en engelsk dokumentar om ”10 ting du ikke vidste om at tabe sig” var der bl.a. fokus på den seneste mejeriforskning om fedt og vægttab. Forskningen, der bl.a. har haft dansk deltagelse fra KU-Life, har vist, at et dagligt indtag af magre mejeriprodukter kan give pæne vægttab. Calcium fra mælk binder nemlig de fede molekyler i maden, som dermed ikke optages men ryger lige igennem kroppen. Det er ikke en nyhed i mejeribranchen, men en god nyhed, at mejeriforskningen og mælkens positive egenskaber bliver sendt ud til alle forbrugerne på en landsdækkende tv-kanal - og i den bedste sendetid.   Senere samme aften satte DR magasinet ”Penge” fokus på pensionsopsparinger og hvilke pensionsselskaber, der er bedst til at forvalte borgernes pensionsmidler og få dem til at yngle mest. Det dårligste pensionsselskab var uden sammenligning PenSam, der ligger i bund og på en 30. plads på DR Penges Top-30 liste. I toppen ligger den ”fælles pensionskasse” ATP efterfulgt af IndustriensPension på 2. pladsen. AP Pension, som er selskabet for mange ledere i mejeribranchen, var i magasinets oversigt placeret på en pæn 9. plads. (Foto: Colourbox).

Hårdere straf til Danone Danone har modtaget en bøde på 20.000 kroner fra Fødevareregion Øst for at markedsføre børneproduktet Danonino som et sundt produkt, selvom det har et stort indhold af fedt og sukker. Det er fjerde gang Danone har fået en bøde for at vildlede forbrugere. Interesseorganisationen Aktive Forbrugere er ikke tilfredse med størrelsen på den seneste bøde, og de har nu klaget over afgørelsen.

Højere mælkepris i Frankrig De franske mælkeproducenter har indgået en aftale om mælkepriserne med mejeriselskaberne, som giver landmændene 10% mere for mælken end i 2009. Betalingen til producenterne bliver dermed på 2,25 kr. pr. liter mælk. Aftalen blev indgået efter protester fra mælkeproducenterne, der mente, at mejeriselskaber som Lactalis, Bongrain og Bel ikke havde holdt tidligere prisløfter. Landmændene får nu i princippet den pris, de har krævet, skriver atl.nu.

NR. 18


9001

Be a force of nature

Produktionsleder Lederne i Arla Foods stræber efter at fokusere på fremtiden, engagere de rigtige medarbejdere og levere enestående resultater. At kunne tage store skridt uden at miste fodfæste kræver, at du har selvtillid, en naturlig evne til at lede og lyst til at tage afgørende beslutninger med såvel global som lokal betydning. Ved at arbejde med de bedste i branchen får du mulighed for at udvikle dig hver dag. Brug din naturkraft, og bliv en del af Arla Foods.

Skab høj produktivitet og topkvalitet Bliv leder for 20 dygtige og engagerede produktionsmedarbejdere på Korsvej Mejeri ved Fredericia. Mejeriet har i alt 140 dygtige og loyale medarbejdere, og vi har ambitiøse målsætninger. Sammen med dit team bliver du ansvarlig for mælke­ behandling og produktion af fløde­ og hytteost. Du indgår desuden i mejeriets kompetente ledergruppe og kan se frem til en udfordrende hverdag præget af korte beslutningsveje og stor frihed til at udfolde dit ledertalent. Som produktionsleder er dit primære ansvar personaleledelse, produktionsplanlægning, daglig drift og optimering. Coaching og sparring med kolleger bliver således et fast element i din hverdag, ligesom du holder medarbejdersamtaler og foretager nyansættelser i din afdeling. En anden vigtig opgave bliver at

sikre, at afdelingen er effektivt drevet og matcher vores høje krav til kvalitet, hygiejne og leveringssikkerhed. Produktionen arbejder i to hold på ugens 5 dage. Der er tale om en meget spændende og udadvendt stilling med gode karrieremuligheder i Arla Foods.

Katalysator med suverænt drive Du er uddannet mejeritekniker eller har en tilsvarende levnedsmiddeluddannelse. Derudover har du praktisk erfaring fra fødevareproduktion og har arbejdet i mindst et par år med lignende opgaver – f.eks. som mellemleder eller produktionsassistent. Det er vigtigt, at du trives med forandringer og med at være omdrejningspunkt for hele produktionen. Samtidig formår du med din gejst, dit initiativ og din vedholdenhed at udfordre resten af ledergruppen og motivere og inspirere dine medarbejdere til at yde en præstation i særklasse. Vi arbejder med løbende og vedvarende forbedringer, og derfor er kendskab til Lean en fordel. Endelig har du teknisk snilde og behersker MS Office­pakken på brugerniveau.

Ansøgning og kontakt Send din ansøgning til job@arlafoods.com senest den 16. september, og skriv “1580810” i emnefeltet. Har du spørgsmål til stillingen, så ring til mejerichef Troels Overby på telefon 7230 4701. Skriv venligst i din ansøgning, hvor du har set annoncen.

Hos Arla Foods omdanner vi mælk til banebrydende produkter, og vores vision er at bringe forbrugere over hele verden tættere på naturen. Vores respekt for mælken, der er det naturlige fundament for vores forretning, får os til at stå sammen og til at stå stærkt, og vi er fast besluttede på at fortsætte vores ambitiøse udvikling og vækst. Det bliver en rejse for livet – og for at lykkes arbejder vi sammen ud fra vores værdier Lead, Sense & Create.

www.arlafoods.dk/job NR. 18

MÆLKERITIDENDE 2010

13


Kort fortalt  Ny dokumentarfilm om probiotika En oplysende dokumentarfilm om probiotikas gavnlige virkninger bliver lanceret af filmselskabet Health Point Productions her i efteråret. Dokumentarfilmen ”Micro Warriors” (Mikro-Krigerne) har Ron Frank i spidsen, og han oplyser til dairyreporter.com, at filmen vil blive solgt til alle interesserede TV stationer verden over. En række fødevare- og ingredienskoncerner, herunder Danone, Chr. Hansen og Danisco, har givet økonomisk støtte til filmprojektet, som dog er 100% objektiv og uden ”kreativ” indblanding fra donorernes side, lover producer Ron Frank.   “Mikro Warrios” vil informere sagligt om probiotika til alverdens forbrugerne gennem flotte visuelle animationer. Udover de potentielle købere blandt TV stationerne bliver dokumentarfilmen også tilgængelig på DVD, der kan bruges af fx helsekostforretninger og læger m.v. Interesserede, der ønsker at vide mere om den nye dokumentarfilm, kan besøge http://www. healthpointpress.com (Foto: Chr. Hansen)

Stigning i mælkekvoteprisen En foreløbig opgørelse fra Mælkeudvalget viser, at ligevægtsprisen på augustbørsen kommer til at ligge et sted mellem 2,28 og 2,32 kr. pr. kg kvote. Det er en stigning på 80 øre i forhold til kvotebørsen i maj, hvor prisen var 1,49 kr. Interessen for at købe mælkekvoter har desuden været meget stor, idet køberne har efterspurgt en mængde på knap 100 mio. kg, mens sælgerne kun havde sat 34 mio. kg til salg.

Norsk-svensk mejerisamarbejde Wernersson Ost, som ejes af den norske mejerikoncern Tine, stifter fælles catering-selskab med Skånemejerier, og samarbejdet mellem de to nordiske mejerier skal danne grundlag for at blive en ledende aktør på det svenske marked for storkøkkener og catering. Det fælles selskab, der får navnet Skånemejerier Storhushåll AB vil have 13 ansatte og omsætte for ca. en halv milliard svenske kroner fordelt på et mejerisortiment bestående af 500 varemærker.

Dairy Nutrition Website IDF har opdateret sin hjemmeside for Dairy Nutrition www. idfdairynutrition.org, der løbende bringer nyheder inden for mælkens gavnlige indvirkning på sundhed og helse. På den nye hjemmeside er det muligt at tilmelde sig nyhedsbreve samt indgå i sociale netværk som Facebook og Twitter mv. Hjemmesidens søgefunktioner er ligeledes optimeret.

14

MÆLKERITIDENDE 2010

Nordisk mad mod fedme Ernæringseksperter og gastronomer i det Nordea støttede forskningsprojekt OPUS har netop offentliggjort deres første rapport om ”Ny Nordisk Hverdagsmad”. Maden er baseret på nordiske råvarer og er grundlaget for en række tests blandt ca. 200 voksne og 1.000 børn, som Nordeafonden over de næste fire år har finansieret med 100 millioner kroner. Formålet er at undersøge, om nordiske råvarer kan danne afsæt for en sundere befolkning - både hvad angår fedmerelaterede sygdomme og danskernes generelle trivsel. Med i OPUS gruppen er bl.a. forskerteamets leder professor Arne Astrup, KU-LIFE og kokken Claus Meyer. OPUS teamet ønsker, at gamle kendte nordiske råvarer som kål og bælgfrugter bliver genintroduceret i danskernes kost. Desuden skal vi gerne spise flere krydderurter som skovsyre og ramsløg samt nordiske bær, svampe og nødder. OPUS trækker altså på de nordiske køkkentraditioner og råvarer og afsværger hverken kød eller fløde! Men der lægges lidt tungere vægt på kvalitet frem for kvantitet set i forhold til, hvad danskerne spiser i dag. Med andre ord: Spis mindre, men bedre.   På sitet www.idegryden.dk kan interesserede læse den nye OPUS-rapport, se eksempler på Ny Nordisk Hverdagsmad og komme med egne kommentarer. (Foto: Colourbox).

Et glas Milch eller Süt? Det østrigske mejeriselskab NÖM er blevet en del af debatten om indvandrere i landet, efter at selskabet har sendt mælk med den tyrkiske betegnelse ”Süt” ud i butikkerne for at få flere kunder blandt tyrkiske immigranter. På to af mælkekartonens sider er sproget tysk og på de to andre tyrkisk. Mælken, der især skal sælges i indvandrerbutikker, har afstedkommet masser af protester og opfordringer til mejeriboykot.   Det østrigske Frihedspartiet, som Jörg Haider tidligere stod i spidsen for, mener, at NÖM ved ”Süt-lanceringen” er med til at skabe en parallelkultur og ødelægge østrigsk identitet. Det skriver Landbrugsavisen. Men den østrigske landbrugsminister svarer, at Süt-mælken er en klog forretningsmæssig vurdering og i det østrigske landbrugs interesse.

NR. 18


Kort fortalt  Hormonstoffer i mælkepulver Forældre og læger i Kina frygter, at hormonstoffer i et mælkepulverprodukt kan få pigebabyer til at udvikle bryster, skriver kinesiske medier. Lægeundersøgelser viser, at babyer, som har fået det specifikke mælkeprodukt, har en unormal høj hormonmængde, der overstiger gennemsnittet for en voksen kvinde.   Det mistænkte mælkepulver, der fremstilles af firmaet Synutra i Qingdao i det østlige Kina, sælges fortsat. Synutra insisterer på, at produktet er sikkert at indtage.

Foss udvider og køber op Foss har opkøbt 85% af aktierne i den nordsjællandske virksomhed Ibsen Photonics. Foss begrunder købet med, at Ibsen udvikler spektrometre baseret på en exceptionel gitterteknologi og optisk design-knowhow, og aktieopkøbet skal sikre den fortsatte leverance.   Analysekoncernen har i øvrigt planlagt at bygge et helt nyt hovedsæde samt et innovationscenter på adressen Peder Oxes Allé i Hillerød. Her har Foss købt en 100.000 kvadratmeter stor byggegrund. Selve byggeriet bliver på cirka 10.000 kvadratmeter, og det forventes at stå færdigt i løbet af 2012.

Osteeksport i fremgang Den danske eksport af ost steg sidste år til et samlet salg på 264.000 ton, og en meget stor del af fremgangen blev hentet på EU-markedet. Det viser en opgørelse over mejeribrugets økonomiske forhold, som er udarbejdet af Landbrug & Fødevarer.   Den største aftager af dansk ost er fortsat Tyskland, men Storbritannien havde størst fremgang i 2009 og importerede 31.000 tons dansk ost i 2009 mod 19.000 tons i 2008. Uden for EU er det især USA, Rusland og Japan, der importerer danske oste.

Laktosefri Minimælk fra Arla Arla Foods har netop lanceret en laktosefri minimælk med kun 0,5% fedt, og det er det første produkt i koncernens nye serie af laktosefrie produkter. Den nye laktosefri minimælk indeholder de samme næringsstoffer som frisk minimælk. Mælk er især rig på protein, kalcium samt vitamin B12.   I Arlas center for forbrugerdialog, Arla Forum, har man gennem flere år oplevet en stigende efterspørgsel efter laktosefrie mælkeprodukter. Arla forventer at lancere en laktosefri yoghurt i begyndelsen af 2011 og senere en laktosefri piskefløde. (Foto: Arla).

NR. 18

Arla frem i Mellemøsten Arla er på vej op i Mellemøsten efter den ødelæggende forbrugerboykot i regionen i 2006 og 2008. Arla omsatte for 3 mia. kr. om året inden de to Muhammed-kriser, fortæller Arlas Mellemøst-direktør Finn Hansen til Jyllands-Posten. - Det har været en sej kamp at genvinde markederne, men nu går det godt på de fleste, dog undtaget på det største - nemlig Saudi-Arabien, hvor 30% af de tidligere kunder stadig afviser de danske varer.   Det tab Arla led efter forbrugerboykotten er overtaget af bl.a. Kraft og Nestlé men især af de lokale mejerier. I den kommende tid vil Arlas ledelse sætte fokus på forretningsudviklingen i Mellemøsten. (Foto: Arla).

Nyt madExperimentarium Regeringen har besluttet, at Danmark skal have et MadExperimentarium, der skal løfte den danske madkultur, styrke uddannelsesmulighederne inden for mad og gastronomi og fremme et innovativt fødevareerhverv. Og nu har den nedsatte arbejdsgruppe afleveret deres forslag til dette MadX til fødevareministeren. Arbejdsgruppen består af bl.a. kokke, detailhandlere, fødevareproducenter og madanmeldere. Fødevareerhvervet vil også kunne mærke MadX, da det skal hjælpe industrien med at være på forkant samt udvikle og afsætte flere kvalitetsfødevarer både nationalt og i udlandet.   Det er endnu ikke besluttet, hvor MadX skal placeres, og hvordan centrets bestyrelse skal sammensættes.

Millionerstatning til græsk yoghurtmodel En 77-årig græker har ufrivilligt optrådt som fotomodel, idet et billede af ham gennem otte år blev brugt på det svenske mejeri Lindahls ”tyrkiske” yoghurt - uden modellens vidende og samtykke. Den græske model sagsøgte det svenske mejeri, og Lindahls har betalt 1,5 mio. svenske kroner i erstatning.   Lindahls, der netop er opkøbt af Skånemejerier, kræver nu en forklaring af det billedbureau, hvor de i sin tid købte fotoet af den ”græsk/tyrkiske” model. (Foto fra Lindahls hjemmeside).  ■

MÆLKERITIDENDE 2010

15


Kort fortalt  Mejeristhuset Der er besluttet nye udlejningsregler for Mejeristhuset! Højsæson: Aktive medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer har fortrinsret ved lodtrækningen af højsæsonen. Når/hvis der er ledige uger efter lodtrækningen, kan alle medlemmer af såvel FMF som Dansk Mejeriingeniør Forening booke højsæsonen efter ”først til mølle”princippet. Lavsæson: Det er muligt for alle medlemmer af de to foreninger at booke weekend/miniferie/uge på lige fod. Hele uger skal stadigvæk gå forud for weekends/miniferier, dog er man ”sikret” sin ferie, når der kun er to måneder til periodens start. Yderligere information om ledige perioder og priser m.v. findes på www.mejerileder.dk

Fisketur med Fyns Mejeristforening

Følgende perioder er ledige i 2010: 26. - 30. september 7. - 17. oktober 24. - 28. oktober 14. november - 31. december Følgende perioder er ledige i 2011: 1. januar - 17. april 24. april - 2. juni 5. - 9. juni 12. - 16. juni 19. - 23. juni 27. august - 1. september 4. september - 31. december

Fyns Mejeristforening inviterer medlemmerne til fisketur torsdag den 16. september 2010 kl. 17.00 hos Børges Put & Take ved Årup. Der vil være diverse fiskekonkurrencer. Foreningen byder på sandwich og en øl/vand kl. 18.30. Man er dog velkommen til selv at medbringe ekstra til forplejning. Hurtig tilmelding til Henrik Toft (ht@loegismose.dk) eller René C. Byrgesen (rcb@uhrenholt.com). Af hensyn til mad og drikkevarer, angiv venligst antal voksne og børn. (Se hele invitationen på www.mejerileder.dk)

Hjælpefondens bestyrelse

  Personalia  50 år

Ny direktør på Holstebro Mejeri

Direktør Hans Pedersen, Emidan A/S fylder den 16. september 50 år.

50 år

Pr. 1. november 2010 tiltræder Klaus Jeppesen stillingen som mejeridirektør på Holstebro Mejeri. Klaus Jeppesen, 37 år, kommer fra en stilling som fabrikschef på Cremo Ingredients i Glamsbjerg på Fyn.

Senior Director Henrik Jørgen Andersen, Arla Foods Viby fylder den 16. september 50 år.

Ny mediechef hos L&F

60 år Forvalter Arne Rasmussen, Holstebro fylder den 14. september 60 år.

75 år Fhv. afdelingsleder Jens Vendelbo Jensen, Taulov fylder den 23. september 75 år.

75 år

Den nye mediechef i Landbrug & Fødevarers kommunikationsafdeling bliver Christina Holm Eiberg. Hun har i en årrække arbejdet som pressekonsulent i organisationen og er oprindeligt uddannet cand.merc.int. Samtidig med Christina Holm Eibergs udnævnelse skifter afdelingen navn fra “redaktion” til “medieafdelingen”. Medieafdelingen står for nyhedsindholdet på hjemmesiderne LF-intern, LF.dk, LF-medlem, voresmad.dk og foodculture.dk. samt for udgivelsen af Landbrug & Fødevarers magasiner FoodCulture og Mejeri.  ■

Fhv. mejerichef Aa. Lisberg Jensen, Ulstrup fylder den 25. september 75 år.

16

MÆLKERITIDENDE 2010

NR. 18


Foreningsnyt  Foreningen af mejeriledere og funktionærer 121. Delegeretmøde Foreningen af mejeriledere og funktionærers 121. Delegeretmøde afholdes på Color Hotel Skagen, Gl. Landevej 39, 9900 Skagen lørdag den 2. oktober 2010 kl. 14.00. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af regnskab 2009/10 til godkendelse 3. Behandling af fremsatte forslag 4. Fastsættelse af kontingent 2011/12. 5. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt suppleanter 6. Eventuelt valg af AP-repræsentanter 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt Ethvert medlem af foreningen har adgang til delegeretmødet og har ret til at deltage i forhandlingerne, men kun de valgte delegerede har stemmeret.   Foreningen af mejeriledere og funktionærers hovedbestyrelse har besluttet, at andre medlemmer end de valgte delegerede i den kreds, der står som arrangør, mod behørig betaling og ved henvendelse til sekretariatet, er velkomne til at deltage i aftenarrangementet efter delegeretmødet.

Generalforsamling i Vestjyllands Mejeristforening Årets gang Den 26. august 2010 bød kredsformand Henning Jacobsen de 20 fremmødte medlemmer velkomne, og aflagde beretning med Mogens Villadsen som dirigent. Først var der mindeord om Tage Frandsen og Kaj Henriksen, som var gået bort i det forgangne år. Efter sidste års krise i mejeribranchen er der nu udsigt til bedre vilkår for mælkeproducenterne med en Arla-notering på 237,6 øre. Delegeretmøde sidste år blev afholdt i Svendborg med Fyns Mejeristforening som arrangør, og i år der det Nordjylland, der arrangerer delegeretmøde i Skagen. Bestyrelsen har afholdt møder samt deltaget i hovedforeningen FMFs temamøde om at øge indsatsen for at hverve nye medlemmer. Derudover har bestyrelses deltaget i de to kredsudstillinger. I december 2009 fik alle FMFmedlemmer, som arbejder i Arla Foods, brev om, at de ikke ville få nogen lønstigning pr. 1. januar 2010. Dette udløste en henvendelse til FMF’s sekretariat, der udarbejdede et klageskrift pr. 22. december 2009, som tilsendtes Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Siden har der været en faglig voldgift den 23. juni

2010. (Der var efterfølgende debat om dette under eventuelt).

Udstillinger I 2009 afholdtes Landsmejeriudstillingen (LMU) i Messecenter Herning som en selvstændig messe, mens den i år afvikles sammen med FoodPharmaTech. Henning Clausen stoppede sidste år som formand for LMU, og hans afløser blev formanden for FMF, Søren Jensen. Stor tak til Henning Clausen for mange års indsats og velkomst til Søren Jensen. Den første kredsudstilling blev som i 2009 afholdt sammen med Mejeribrugets Dag på Kold college den 3. februar 2010. Årets anden udstilling fandt sted den 10. juni på Arla Esbjerg, hvor deltagerne havde mulighed for at mejeriet, smage og se på produkter samt snakke med kollegerne. I 2011 vil årets 1. kredsudstilling igen blive afholdt på Kold College som en del af Mejeribrugets Dag den 2. februar.

Mælkeritidende & Sommerhuset Mælkeritidende kører trods finanskrisen ganske tilfredsstillende, og bladet bidrager således ganske betydeligt til driften af vores fælles sekretariat. Blandt bladets største udfordringer er stigende portoudgifter og manglende annonceindtægter de væsentligste. Bladets formue er som hos mange andre skrumpet meget under finanskrisen.

Odense, den 10. september 2010 P.h.v. Søren Jensen Formand Forud for delegeretmødet, kl. 13 inviteres de fremmødte til kaffe og kollegialt samvær. Vestjyllands Mejeristforening har 112 medlemmer.

NR. 18

MÆLKERITIDENDE 2010

17


Foreningsnyt  følger: Formand Michael Jensen, næstformand Mogens Villadsen, kasserer Henning Munch Pedersen, Henning Jacobsen (formand for festudvalg) og sekretær Katrine Vindelbo.

Valg af delegerede

Vestjyllands mangeårige formand, Henning Jacobsen (t.v.) meddelte, at han ikke genopstiller til posten. Michael Jensen blev valgt til ny kredsformand.

Der er stadig rift om at leje Mejeristhuset. Sommerhusets ledige perioder kan ses på foreningens hjemmeside under medlemsservice / sommerhus.

Afslutning Henning Jacobsen afsluttede beretningen og meddelte, at han ikke genopstiller til kredsformandsposten.

Regnskab Kasserer Michael Jensen fremlagde det revidere regnskab, som blev godkendt sammen med bestyrelsens beretning. Kontingenterne er uændrede pr årl: Mejerier 1.000 kr., aktive 150 kr. og passive 100 kr. Kredsen havde pr. 1. juli 112 aktive medlemmer, heraf 8 dobbeltmedlemmer, 2 passive, 7 mejerier og 3 firmaer. Der var 25 kontingentfrie medlemmer.

Fremsatte forslag Der var fremsendt forslag til ensretning af kredsvedtægterne, og disse blev godkendt uden kommentarer.

Valg Til bestyrelsen var der genvalg til Henning Munch Pedersen og Mogens Villadsen og genvalg som suppleant til Robert Foldager, der ligeledes blev genvalgt som revisor sammen med Leo Berwald. Leo Berwald blev også genvalgt som repræsentant i Ulykkesforsikringen. Bestyrelsen konstituerede sig som

18

MÆLKERITIDENDE 2010

Foruden bestyrelsesmedlemmerne Michael Jensen, Holstebro, Mogens Villadsen, HOCO og Katrine Vindelbo, Troldhede blev Robert Foldager, Holstebro Flødeost, René Fredgaard, Arla Foods, John B. Jacobsen, Holstebro, Søren Ebbesen, Holstebro Flødeost, John Søndergaard, Arinco, Jens Korsholm Bendtsen, Arinco, Torben Hougaard, Holstebro Flødeost, Anders Skaanning-Høglund, Holstebro, Leo Berwald, Regionskontoret Nr. Vium, Poul Kusk, HOCO, Karsten Mose, Holstebro Flødeost, Mogens Bøgh Pedersen, Arinco, Charlotte Ruby, Rødkjærsbro, Bjarne Thyrrestrup, Holstebro Mejeri, Knud Holk Lauridsen, DP og Arne Rasmussen, Holstebro valgt. Suppleanter: Jan Schou, HOCO, Kirsten Hansesgaard, HOCO og Torben Pradsgaard, Nr. Vium Mejeri.

Eventuelt Leo Berwald gav en kort status på Ulykkesforsikringen, der er besluttet ophørt med udgangen af 2010 pga. stigende myndighedskrav om overvågning af den finansielle sektor. Der

Manglende lønstigning Deltagere i generalfor­sam­ lingen i Vestjyllands Meje­ rist­forening gav udtryk for utilfredshed med sagen omkring den manglende ­lønstigning og endnu mere, at der ikke blev afholdt reelle lønforhandlinger.

arbejdes på, at alle medlemmer kan optages i et nyt selskab uden ny helbredsundersøgelse. Deltagere i generalforsamlingen gav udtryk for utilfredshed med sagen omkring den manglende lønstigning og endnu mere, at der ikke blev afholdt reelle lønforhandlinger. Søren Jensen kunne fortælle om sagen og gav udtryk for, at vi trods alt fik ret i, at der skal afholdes lønforhandling. Katrine Vindelbo, sekretær (Referatet i sin fulde længde kan læses på www.mejerileder.dk)

Generalforsamling i Nordjyllands Mejeristforening Nordjyllandskredsen afholdt generalforsamling den 26. august med et indledende besøg hos Arla Hjørring v/ mejerichef Michael Svendsen. Kredsen takker mange gange for besøget.

Medlemsforhold Kredsformand Palle Jellesmark aflagde beretning, og næstformand Martin Jensen valgtes som dirigent. Formanden oplyste, at Nordjyllands Mejeristforening pr. 1. august 2010 har følgende antal medlemmer: Aktive 74, passive 4, dobbeltmedlemmer 7, firmaer 10 og kontingentfrie 20.

Voldgiftssagen Alle kredsbestyrelser har været samlet til temadag om medlemshvervning. Yderst relevant da der er mange potentielle medlemmer på mejerierne og i følgeerhvervet! Og medlemskab i vores forening kan betale sig. Det har vi set i sagen, der opstod mellem Arla / Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og FMF om fortolkning af vores aftale om, at ledernes løn ”ikke må forringes i forhold til virksomhedens øvrige ansatte”. Sagen endte i faglig voldgift,

NR. 18


Foreningsnyt  hvor vi desværre tabte, på nær punktet vedr., at der skal føres lønforhandling årligt. Vi må derfor arbejde på, hvordan vi aftalemæssigt sikrer medlemmernes lønvilkår i forhold til udviklingen. Formanden opfordrede medlemmerne til at komme med forslag og idéer til løsning af denne udfordring!

Nye tiltag Foreningens sekretariat arbejder til stadighed med at udvikle foreningen og tilbuddet til medlemmerne, og der er således bl.a. indgået aftale med Forbrugsforeningen med fordele og rabat for medlemmer, der ønsker dette. Foreningen/Mælkeritidende har også overtaget udgivelsen af fagbøger fra Mejeriforeningen, og udvalget kan ses på Mælkeritidendes hjemmeside under International Dairy Books. Ligeledes har man overtaget udgivelsen af Mejeribrugets Lommebog, der udkommer som Mejeribrugets Årbog i revideret layout i lommeformat - samt indhold med bl.a. flere faglige/tekniske oplysninger. Sekretariatet er flyttet til bedre og billigere lokaler hos Erhvervsskolernes Forlag, og alle er velkomne til at kikke ind!

Ulykkesforsikringen Ulykkesforsikringen må desværre ophøre grundet øgede krav fra Finanstilsynet. Der arbejdes på at overføre alle medlemmer af forsikringen samlet til en ny udbyder. Valget af repræsentanter til Ulykkesforsikringen er derfor det sidste vi skal foretage i dennes 120 års virke.

”gammeldags måde”. En ganske god udstilling - også socialt. Vi sagde på behørig vis farvel til Henning Clausen, idet han takkede af som formand for udstillingen efter 27 år. Ny formand for Landsmejeriudstillingen er Søren Jensen, vores formand for FMFs hovedbestyrelse, og han skal nok løfte opgaven, så LMU forsat udvikler sig - tilpasset fremtiden. LMU afholdes i år den 2.-4. november i MCH Herning og som en del af FoodPharmaTech. FMF har igen i år en stand, hvor alle nye og gamle medlemmer bydes velkommen til en snak om løst og fast. Den første kredsudstilling blev afholdt den 3. februar på Kold og sammen med Mejeribrugets Dag. Et godt arrangement og med pæn deltagelse trods snevejr! Anden udstilling blev afholdt hos Arla Esbjerg Mejeri med deltagelse af rigtig mange mejerifolk, der fik en god oplevelse. Kredsudstillingerne (og LMU) er ”kulturbærere”. Herefter ærede formanden afdøde Kaj Henriksen som en de største kulturbærere i dansk mejeribrug.

I år er det Nordjyllandskredsen, der står for afholdelsen af delegeretmøde, og festudvalget har arbejdet på dette i et par år, så Nordjylland skal nok blive vist frem på bedste måde.

Delegeretmøde og vinterfest

Valg

Årets vinterfest blev afholdt den 20. marts på Hotel Comwell i Rebild med deltagelse af 80 gæster, og der er sat lidt penge af i budgettet til en ny fest i 2011. Årets delegeretmøde blev afholdt den 3. oktober 2009 i Svendborg med Fyns Mejeristforening som arrangør. Et godt delegeretmøde, som vil blive husket for en anderledes ledsagersejltur i blæsevejr.

Der var genvalg til kredsbestyrelsen over hele linjen til: Palle Jellesmark, Egon Junker, Lars Teglskov og Bjarne Kristiansen. Svend Erik Jørgensen blev genvalgt som revisor, og Tage Christiansen blev genvalgt som suppleant. Som repræsentanter til Ulykkesforsikringen var der genvalg til Martin Jensen og Peter Jensen.

Afslutning og tak til Henry Formanden takkede derefter alle, der yder en stor indsats som hjælpere ved udstillingerne samt takkede bestyrelseskollegaer for et godt og konstruktivt samarbejde. Sidst men ikke mindst var der en særlig tak til Henry Mathiesen, for alt det store arbejde han har udført gennem mange, mange år, som næsten svarer til formandens levetid. Henry blev derefter udnævnt til æresmedlem af Nordjyllands Mejeristforening med diplom og blomster.

Regnskab Henry Mathiesen aflagde foreningens regnskab, som balancerede med 34.853 kr. samt udstillingskredsens regnskab, der balancerede med 137.473 kr. Såvel formandsberetning som regnskaber blev enstemmigt godkendt.

Valg af delegerede LMU - Udstillinger LMU afholdtes i 2009 som en ”ren” dansk mejeriudstilling og på den

Formanden for Nordjyllands Meje­ ristforening Palle Jellesmark (t.v.) takkede Henry Mathiesen for hans kæmpeindsats i kredsen gennem mange, mange år. (Læs hele beret­ ningen på www.mejerileder.dk). NR. 18

Martin Kr. Jensen, Egon Junker, Erling Johannsen, Lars Teglskov, NielsHenrik Lindhardt, Bjarne Kristiansen, Finn Schultz Jensen, Allan Holst Sørensen, Marianne Nielsen, Kenneth Jensen, Bjarne Vestergård, Peter Blem Kofoed, Martin Bo Jensen og Thorkild Vestergård. Suppleanter: Charles Nielsen og Søren Christensen. MÆLKERITIDENDE 2010

19


Foreningsnyt  Generalforsamling i Østjyllands Mejeristforening Forud for Østjyllands Mejeristforenings generalforsamling den 19. august 2010 var der besøg på Them Andelsmejeri, og kredsformanden takkede mejeribestyrer Svend Andersen for et godt arrangement.

Årets gang Kredsformand Bent I. Hansen aflagde beretning, og Svend Andersen blev valgt som dirigent. Mødet indledtes med mindeord over Bent Bentzen og Kaj Henriksen. Trods sidste års dystre udsigter og økonomiske krise går det trods alt den rigtige vej, og dansk mejeribrug har fået det bedre økonomisk. Den faglige voldgift mellem Mejeribrugets Arbejdergiverforening og FMF blev derefter kort gennemgået. Også mejeriuddannelserne blev omtalt med konstatering af, at målet med ca. 75 nye mejerielever årligt overholdes, samt at 29 procesteknologstuderende er begyndt på Kold i 2010, her 10 med mejeristbaggrund.

år afholdt som ”den lille udstilling”, mens Landsmejeriudstillingen 2010 afholdes over tre dage 2.-4. november og sammen med FoodPharmaTech i Herning, hvor tidligere LMU-formand Henning Clausen nu er afløst af Søren Jensen, der skal styre slagets gang. FMFs 120. delegeretmøde blev i 2009 afholdt den 3. oktober på Hotel Svendborg, mens det kommende delegeretmøde, nr. 121, finder sted den 2.- 3. oktober på Colour Hotel, Skagen med Nordjylland som vært.

Formanden for Østjyllands Mejeristforening, Bent I. Hansen aflagde bestyrelsens beretning.

ning og regnskabet enstemmigt godkendt.

Vedtægtsændringer Bent I. Hansen gennemgik vedtægtsændringerne, og der var fuld enighed om det fornuftige i ens vedtægter for alle kredsene, og ændringerne blev godkendt.

Ulykkesforsikringen Dansk Mejeristforenings gensidige Ulykkesforsikring nedlægges ved udgangen af 2010. En tung beslutning efter 120 års virke, men stigende krav fra Finanstilsynet ville betyde en væsentlig øget udgift til bogholderi og revision. Der arbejdes på at finde alternative forsikringsmuligheder.

Forbrugsforeningen FMF tilbyder nu optag i indkøbsforeningen Forbrugsforeningen, hvor medlemmerne kan få et kreditkort med opnåelse af gode rabatter i de tilknyttede butikker.

Valg Bent Hansen, Svend Andersen, Troels Aamann og Michael Wadsager var på valg. Svend Andersen ønskede ikke genvalg, men alle øvrige blev genvalgt. Til bestyrelsen blev i stedet for Svend Andersen valgt Milter Krogh Jensen, Them Mejeri. Som suppleant blev Kasper Aamann genvalgt, og Anders F. Godtfred-Rasmussen blev genvalgt som revisor. Som repræsentanter for Ulykkesforsikringen var der genvalg til Bent I. Hansen og Anders F. Godfred-Rasmussen.

Valg af delegerede Udstillinger

Aktiviteter

Første kredsudstilling blev afholdt på Kold college sammen med Mejeribrugets Dag og foredrag om Mejeribruget i fremtiden samt produktbedømmelse og med deltagelse af 300 mejerifolk. Den 2. udstilling fandt sted på Arla Esbjerg, hvor igen 300 mejerifolk deltog. LMU blev sidste

Der er afholdt fire bestyrelsesmøder med behandling af aktuelle emner. Den 2. september afholdtes et medlemsarrangement med sejltur på Århus Bugten med skonnerten ”Havet”. Der arbejdes stadig med studieturen til Italien. Hvis ikke alle pladser besættes af Østjyllands medlemmer, kunne det være en ide at inddrage de øvrige kredse samt måske Mejeriteknisk Selskab, da de også ind imellem udbyder disse ture. Dette er diskuteret på sidste hovedbestyrelsesmøde.

Fremlæggelse af regnskab

Østjyllands Mejeristforenings har i alt 151 medlemmer.

20

MÆLKERITIDENDE 2010

Regnskabet blev omdelt og gennemgået af Bent I. Hansen i Alex Sallings fravær. Efter en god debat blev formandens beretning taget til efterret-

Troels Aamann, Michael Wadsager, Torben Jensen, Magnus Søjberg, Milter Krog Jensen, H. C. Larsen, Glenn Madsen, Klaus Gribsholt, Kasper Aamann, Hans Jørgen Rahbæk, Bjarne F. Andersen, Carsten Gellert, Villy Jensen, Kirsten Sørensen, Dagmar Pedersen, Jan B. Jensen og Per Zacharias Sørensen. Suppleanter: Jørgen Pedersen, Morten Egeberg, Frank Rasmussen og Henning Rasmussen.

Eventuelt Der var ros til bestyrelsen for turen til Danish Crown i Horsens, en rigtig god eftermiddag og afslutning med middag på Bowl’N’Fun i Horsens. Bent I. Hansen redegjorde derefter for problemerne med afholdelse

NR. 18


Foreningsnyt  af arrangementer i det forgangne år. Kredsen har fået åben invitation af Klaus Gribsholt til besøg på en ægproduktion. Svend Andersen takkede for god ro og orden og tilliden, der er vist ham gennem de mange år. Bent I. Hansen takkede Svend Andersen med håbet om hans fremtidige gang i foreningen og afsluttede med en velkomst til Milter Krogh Jensen. Michael Wadsager (Referatet i sin fulde længde kan læses på www.mejerileder.dk)

Generalforsamling i De østlige Øers Mejeristforening Torsdag den 26. august 2010 holdt De østlige Øers Mejeristforening generalforsamling med et indledende firmabesøg hos Crispy Food v/ Niels Vigstrup, som foreningen takker for et godt arrangement.

Årets gang Kredsformand Jan Andersen aflagde beretning og styrede mødet som dirigent. Sidste års arrangementer med besøg hos Stryhn’s og Glim vinmarker samt spisning på Osted Kro var tæt på overtegnet, og det gav mod til mere! Men dagens besøg hos Crispy Food samt generalforsamlingen har igen kun få deltagere! Er det generalforsamlingen, medlemmerne ikke vil? Skal vi ændre dette, så kreds 6 nedlægges? Hvis det er tilfældet, så vil de aktive medlemmer få lang og dyr transport til nærmeste kreds, samt stor risiko for at kredsen slet ikke er repræsenteret i Hovedbestyrelsen eller Delegeretmøde. Sekretariatet er grundet forskellige omstændigheder flyttet til Munkehatten 28 i Odense SØ, med dejlige lokaler hos Erhvervsskolernes Forlag. Portoen til forsendelse af Mælkeritidende er steget meget, og derfor må kontingentfrie medlemmer nu betale

NR. 18

250 kr. årligt, hvis de stadig vil have bladet, men de kan dog kontakte sekretariatet og få et password, så de gratis kan læse bladet på nettet lige når, det udkommer. I kan også tilmelde jer Mælkeritidende ugentlige Nyhedsbrev - ganske gratis på www. maelkeritidende.dk Foreningsmedlemmer kan nu blive medlemmer af Forbrugsforeningen og her opnå ca. 9% i bonus på rigtig mange køb. Find linket hertil på www. mejerileder.dk, hvor I også kan læse om Mejeriets Årbog, der nu produceres på sekretariatet og udkommer i nyt format. Ligeledes er der adgang til ”bogshoppen” på hjemmesiden.

at ØØM skal forsætte som selvstændig kreds. Desuden skal der igen afholdes to arrangementer - gerne med generalforsamlingen i juni måned. Indkaldelsen hertil i Mælkeritidende skal gerne være mere synlig end i år, da den var nem at overse.

Voldgiftssag

Valg

Foreningens sag mod Mejeribrugets Arbejdsgiverforening endte i en faglig voldgift, uden at vi opnåede det ønskede resultat. Sagen påbegyndtes, da Arla generelt udmeldte en 0-regulering af lønningerne. Vi fik dog medhold i, at der skal holdes lønforhandlinger hvert år. Vores forventning om et resultatet lig det andre ansatte på driftsstedet havde forhandlet sig til, fik vi ikke ret i.

På valg til bestyrelsen var Michael Suldrup og Jørgen H. Petersen, som blev begge genvalgt. Per Svendsen blev genvalgt som revisor.

Medlemsforhold Alle seks kredsbestyrelser har medvirket på en fælles temadag over emnet ”hvervning af nye medlemmer” med mange gode forslag til, hvordan vi kan øge medlemsantallet. Idekataloget er stort; besøg på mejerilignende virksomheder, kontakt med mejeribrugsstuderende, bedre formidling af fordelene ved medlemskab osv. Vi vil jo gerne være større(!), så hvis I har nogle kollegaer, der kan overtales til et medlemskab, så må I endelig hjælpe dem! Kreds 6 har følgende antal medlemmer: 35 aktive, 2 dobbelt, 2 mejerier, 2 firmaer og 1 passiv.

Regnskab Anders Neimann-Sørensen fremlagde regnskabet, som viste et lille underskud på 516 kr. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag Forslaget om ændring af vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

Valg af delegerede Bestyrelsesmedlemmerne er automatisk valgt til delegerede: Anders Neimann-Sørensen, Jørgen H. Petersen, Michael Suldrup og Palle Kofoed. Derudover blev følgende valgt: Jens Kirkegaard, Allan Jensen og Jacob Veiss.

Ulykkesforsikringen Jan Andersen orienterede om lukningen af Ulykkesforsikringen og arbejdet med at finde et andet tilbud til de berørte hos andre forsikringsselskaber.

Eventuelt Der blev spurgt til muligheden for en løsning med mail til passive medlemmer omkring arrangementer i foreningen. Det vil blive et stort arbejde at skulle indhente og ajourføre maillisten til denne gruppe, og derfor ikke muligt. Referent Jan Andersen

Kreds 6 fortsætter Både under og efter beretningen var der god debat, og alle mente absolut,

(Referatet i sin fulde længde kan læses på www.mejerileder.dk)

MÆLKERITIDENDE 2010

21


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

  Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening PU-chef Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: michael.jensen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Dansk Styringsteknik Odense: Tlf: 6317 4545 Fax: 6317 4546 Århus: Tlf: 8736 1350 Fax: 8627 1350 info@dsautomation.dk www.dsautomation.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

22

MÆLKERITIDENDE 2010

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se Tetra Pak Market Area Nordics Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Omy Olssons Machinery Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Randers Rustfri Stålindustri 2010 A/S Bogensevej 40 8940 Randers SV Tlf.: 86 42 56 88 rrs@rrs.dk www.rrs.dk

NR. 18


Møder og udstillinger Salicath ApS Dunsbjergvej 20 DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk SPX Flow Technology APV A/S BDS Technology A/S Gerstenberg Schröder A/S www.spxft.com www.apv.com www.gs-as.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

14. september 2010 Danmarks Mejeritekniske Selskab Sundhedsfremmende mejeriprodukter Koldkærgård Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

28. september 2010 Mejeriingeniørstuderende Rejseaften KU-LIFE 2. oktober 2010 Foreningen af mejeri­ledere og funktionærer 121. Delegeretmøde Hotel Colourline, Skagen 2.-4. november 2010 Landsmejeriudstilling FoodPharmaTech MCH Herning

❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Smørteknologi  ❚ ❚ ❚

2. februar 2011 Mejeribrugets Dag og 1. Kredsudstilling KOLD college

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 12.-15. september 2010 InterMopro Düsseldorf, Tyskland 17.-21. oktober 2010 SIAL, IPA og InFood Paris, Frankrig

SPX Flow Technology APV A/S BDS Technology A/S Gerstenberg Schröder A/S www.spxft.com www.apv.com www.gs-as.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

8. - 11. november 2010 IDF topmøde Auckland, New Zealand 22.-24. november 2010 SIAL Middle East Abu Dhabi, UAE 12.-18. maj 2011 Interpack Düsseldorf, Tyskland 27.-30. marts 2012 Anuga FoodTec Køln, Tyskland

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

NR. 18

MÆLKERITIDENDE 2010

23


Den schweiziske multinationale mejerikoncern, Nestlé er stadig verdens største på mælkemarkedet med en årlig omsætning på 18.6 milliarder €. Arla Foods placerer sig på en 7. plads på verdens Top-20, mens der er kinesisk fremmarch i det nederste felt, hvor norske Tine også er med som nr. 20 blandt verdens største mejerier. Det viser nye tal fra Rabobank International.

Nestlé fortsat størst Nestlé er og vil fortsat være verdens største, fordi mejerikoncernen primært fremstiller produkter, der relaterer sig til unikke helsekoncepter, og samtidig forstår koncernen at markedsføre disse massivt. Derfor vil Nestlé bevare sin 1. plads, spår en Rabobank analytiker overfor tidsskriftet Dairy Industries International.

Asiatiske tigerspring Mejerierne i Asien rykker i disse år. Japanske Meiji Dairies er rykket fra en 14. og op på en 11. plads i forhold til Rabobanks opgørelser sidste år, mens det kinesiske mejeri Mengniu, hvori Arla Foods som bekendt er involveret, for første gang placerer sig på Top-20 listen. Det spås endvidere, at Kinas næststørste mejerikoncern, Yili vil placere sig blandt de 10 største på listen i 2011.

2010 Globale Mejerier Top 20 - Målt på omsætning

Nr. Mejeri

Land

Mia. €

1 Nestlé

Schweiz

18,6

2 Danone

Frankrig

10,6

3 Lactalis

Frankrig

9,1

4 Friesland/Campina

Holland

8,0

5 Fonterra

New Zealand

7,3

6 Dean Foods

USA

7,0

7 Arla Foods

DK/SE

6,2

8 Dairy Farmers of America USA

5,9

9 Kraft Foods

USA

4,9

10 Unilever

Holland/UK

4,6

11 Meiji Dairies

Japan

3,7

12 Saputo

Canada

3,6

13 Parmalat

Italien

3,5

14 Moringa Milk Industry

Japan

3,5

15 Bongrain

Frankrig

3,3

16 Mengniu

Kina

2,7

17 Yili

Kina

2,5

18 Land O´Lakes

USA

2,3

19 Bel

Frankrig

2,2

20 Tine

Norge

2,2

(Kilde: Rabobank 2010)

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Top-20 Globale Mejerier

MT18-2010