Page 1

Mælkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

På mejeriet græder vi ikke over spildt energi...

1

2. december 2005 118. årgang

25 26

LOGSTOR er en international virksomhed, der udvikler og fremstiller komplette præisolerede rørsystemer til fjernvarme og –køling, industri, marine samt olie og gas. LOGSTOR er repræsenteret i 30 lande og beskæftiger ca. 1200 medarbejdere.

16. december 2005 118. årgang

[ Vi dokumenterer forskellen ] LOGSTOR Industry Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1548 logstor@logstor.com · www.logstor.com

Mejerirør fra LOGSTOR er præisolerede, så du ikke behøver tænke på udgifter til efterisolering og vedligeholdelse. Samtidig kan du være sikker på at få markedets bedste isolering med en Lambda-værdi under 0,027 W/m°C – vel at mærke i hele rørsystemets levetid. Rørsystemerne leveres med alle de medierørtyper, der anvendes inden for mejerisektoren. Fordele ved præisolering frem for traditionel isolering: • 100% vandtæt • 100% tæringsbekyttet • energibesparende • dækker et temperaturområde fra –200 til +250°C • ingen udgifter til vedligeholdelse • UV-modstandsdygtige • forøget overfladestyrke

18

7. september 2007 120. årgang


En time til forskel!

Brug en time med en af vores rådgivere og få indflydelse på din fremtidige økonomi Med depotrente opnår du en gennemsnitlig forrentning, der er baseret på et af markedets højeste afkast. Men du har stor sandsynlighed for et endnu større afkast, hvis du skifter til et af vores nye markedsrenteprodukter. Og nej, det er ikke besværligt. Bare en time med en AP rådgiver, så går resten automatisk. Ring nu på tlf. 3916 5000 og få en aftale, som kan ændre din fremtid.

www.appension.dk


Mælkeri tidende Tidsskrift for

Foreningen af mejeriledere og funktionærers

118. delegeretmøde

mejeriindustrien

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør K. Mark Christensen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt eller i form af færdige film og må være redaktionen i hænde senest fredag kl. 12.00, en uge før udgivelse.

afholdes på Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens, lørdag den 6. oktober 2007 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af regnskab 2006/07 til godkendelse. 3. Behandling af fremsatte forslag. 4. Fastsættelse af kontingent 2008/09. 5. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt suppleanter. 6. Eventuel valg af AP-repræsentanter. 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt. Ethvert medlem af foreningen har adgang til delegeretmødet og har ret til at deltage i forhandlingerne, men kun de valgte delegerede har stemmeret. Foreningen af mejeriledere og funktionærers hovedbestyrelse har besluttet, at andre medlemmer end de valgte delegerede i den kreds, der står som arrangør, mod behørig betaling og ved henvendelse til sekretariatet, er velkomne til at deltage i aftenarrangementet efter delegeretmødet. Odense, den 7. september 2007.

Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juni og december‚ svarende til 24 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer.

P.h.v.

Abonnement: Danmark: 1.089‚- kr./år inkl. moms. Europa: 1.359,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.536‚- kr. inkl. forsendelse.

Søren Jensen Formand

Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører og mejeriteknikere i indog udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved forsknings- og forsøgsvirksomheder, levnedsmiddelkontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejerimaskinindustri og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinien og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis).

Forud for delegeretmødet, kl. 13.00, inviteres de fremmødte til foredrag ved bjergbestiger Henrik Olsen med titlen”En ekstrem oplevelse på verdens højeste bjerg”.

Forside: Se under Kort fortalt. Layout og sats: Grafisk Data Center a-s, Odense Tryk: Helmer Jensen ApS, ISSN 0024-9645 Medlem af:

Indhold: LOGSTOR A/S Energibesparende og miljøvenlige rørsystemer ...... 396 Hvad kan det bruges til? Spektroskopi og kemometri ................ 398 Nye procesteknologer juni 2007 ............................................ 402 Danmarks Mejeritekniske Selskab virksomhedsbesøg ................. 404 Opbygning og brug af kvalitetsstyringssystemer . ..................... 405 Kort fortalt ........................................................................ 406 Personalia . ........................................................................ 407 Foreningsnyt ...................................................................... 408 Møde- og udstillingskalender .......................................... bagsiden

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2007

NR. 18

395


LOGSTOR A/S

Energibesparende og miljøvenlige rørsystemer

Energibesparelser er lige så vigtige i kampen mod klimaforandringer som brugen af mere miljøvenlige energiformer. LOGSTOR tager del i miljødebatten og er verdens førende producent af præisolerede, energibesparende og dermed miljøvenlige rørsystemer. Rørsystemerne findes i kilometervis på danske mejerier.

Af Anna Marie Thøgersen

Det præisolerede fjernvarmerør En driftig nordjysk kobbersmedefamilie - med rødder tilbage i 1800-tallet har lagt grunden til verdens førende producent af præisolerede rørsystemer; LOGSTOR A/S med hovedsæde i Løgstør ved Limfjorden. Og det var her industrieventyret begyndte. Midt i 1950-erne skulle Løgstør have fjernvarme. Gennem nogle år var byen

396

NR. 18

på de lave steder ufremkommelig på grund af oversvømmede fjernvarmekanaler. Byens kobbersmed og entrepreneur, Ege Andersen fik ideen til at erstatte de traditionelle betonrør med rør udført i stål med isolation og kappe, det præisolerede fjernvarmerør. Ege Andersen gennemprøvede adskillige opskrifter med forskellige ingredienser, inden han fandt den rigtige recept på isoleringsskum. Forsøgene blev udført med elpiskeren hjemme i fru Gretes køkken. I 1956 var varmeforsyningen til borgerne i Løgstør etableret - og sta-

bil takket været det præisolerede fjernvarmerør. Ege Andersen og hans hustru Grete satsede alt på deres ide og grundlagde i 1963 Løgstør Rørindustri, som gennem de efterfølgende mange år sendte præisolerede fjernvarmerør ud til adskillige danske og europæiske byer.

Miljøvenlig og energibesparende - Præisolerede fjernvarmerør er stadig det største forretningsområde i virksomheden, som efter en lidt turbulent periode, ejerskifte og fusion med Al-

MÆLKERITIDENDE 2007


Produktions- og salgschef for industrigruppen Lars Petersen sammen med Karin Birgitte Sneskov fra LOGSTORs afdeling for markedskommunikation.

strom Power Flow Systems i 2005 fik det samlende og mere internationalt klingende navn LOGSTOR, fortæller Karin Birgitte Sneskov fra koncernens afdeling for markedskommunikation. Hun oplyser, at virksomheden i dag har udviklet og anvender ca. 30 forskellige skumtyper afhængig af anvendelsesområde. I dag fremstiller koncernen præisolerede rør til stort set alt flydende, som skal transporteres koldt eller varmt over kortere eller længere afstande. Det være sig vand, olie og gas over landegrænser, under søer og gennem byer - eller mælk, øl og juice inde på fabrikkerne. Siden miljøet er kommet på den storpolitiske dagsorden har der været øget fokus på LOGSTORs brede sortiment og anvendelsesmuligheder for præisolerede rørsystemer. Flere får indlagt den mere miljøvenlige fjernvarme især i Nordeuropa, men også Syd- og Østeuropa er på vej. Derudover har LOGSTOR store forventninger til fjernkøling på markeder i Sydeuropa, Mellemøsten og USA. Ved fjernkøling fører rørsystemerne koldt vand fra fx havbunden - som det eksempelvis sker i Stockholm - og ud til kunderne, hvor det skal afløse de mere energiforbrugende traditionelle eldrevne aircondition-anlæg.

det mindste ben i LOGSTOR, men vi har ambitioner om at vokse og i stigende grad markedsføre os på de internationale markeder, fortæller gruppens produktions- og salgschef Lars Petersen. Som ringe i vandet har LOGSTORs mejerimarked bredt sig fra Danmark til de nære eksportlande som England, Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Polen. Noget længere væk har LOGSTOR dog også kunder, nemlig på det afrikanske kontinent hos Fanmilk mejerierne, som danske Emidan står bag.

er 100% vandtætte og tæringsbeskyttede, energibesparende samt rengøringsvenlige. - Rørene tåler daglig højtryksspuling og bliver rene også ved alle muffesamlingerne, forklarer Lars Petersen. Det præisolerede rørsystem, som bruges på mejerier og øvrige fødevarevirksomheder, er konstrueret af tre elementer: Inderst medierøret, dernæst isoleringsmaterialet og yderst den udvendige kappe, som er af polyethylene (HDPE), hvorved risikoen for kondensvand elimineres.

Rør til mejerierne

LOGSTOR A/S

Energibesparelsen ved at bruge præisolerede rør har været kendt gennem et par årtier i mejeribruget. Det nu nedlagte Vesthimmerland i Farsø var den første mejerikunde. Siden da har LOGSTOR Industry leveret præisolerede rørsystemer til de fleste af Arla Foods´ nybyggede/udvidede anlæg og senest til det store nybyggeri på Thise Mejeri. Alle steder gælder, at de udendørs rør er sorte, mens de er hvide inde i produktionen. Her bliver rørsystemerne brugt til forskellige typer koldt/ varmt vand samt de flydende mælkeprodukter. Mejeriernes primære grunde til at vælge LOGSTORs rør er, at de

Det nordjyske industrieventyr i Løgstør er blevet internationalt. LOGSTORs hovedsæde og største fabrik ligger stadig i byen, men koncernen har derudover syv fabrikker i Europa, to joint ventures i Korea og Kina samt forhandlere i 28 lande og 11 salgskontorer verden over. Virksomheden har knap 1.400 medarbejdere. Koncernledelsen består af tre danske koncerndirektører samt virksomhedens adm. direktør Preben Tolstrup. I 2006 blev LOGSTOR opkøbt af Montagu Private Equity, der har hovedsæde i London og over 35 års erfaring inden for finansiering, økonomi, strategi og netværk. n

LOGSTORs rørsystem ved tappelinierne på Hobro Mejeri.

Industrigruppen LOGSTORs forretningsområder omfatter; Fjernvarme, Fjernkøling, Olie & Gas, Marine samt Industri, hvorunder mejerierne og den øvrige fødevareindustri hører. - Industrigruppen er

MÆLKERITIDENDE 2007

NR. 18

397


Hvad kan det bruges til?

Spektroskopi og kemometri Af adjungeret professor, mejeriingeniør Børge K. Mortensen

forskningsleder ved Carlsberg Forskningscenter, blev ansat som professor i levnedsmiddelteknologi på den daværende Landbohøjskole. Lars Munck er oprindeligt uddannet plantegenetiker, men havde tidligt fået interesse for proceskontrol ved anvendelse af fluorescens-spektroskopi og for tolkning af de opnåede resultater ved hjælp af kemometri, som på det tidspunkt var en ny disciplin, som bl.a. professor Harald Martens fra Matforsk i Norge var med til at udvikle.

Ikke-destruktive analysemetoder

Professor Søren Balling Engelsen.

Kvalitet & Teknologi Institut for Fødevarevidenskab ved Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, som nu er en del af Københavns Universitet, er opdelt i et antal faggrupper, hvoraf én beskæftiger sig med fødevarekvalitet og -teknologi. Kvalitet & Teknologi, der har 35 medarbejdere, heriblandt 2 professorer og 7 lektorer, ledes af professor Søren Balling Engelsen. Faggruppen blev etableret i 1991, da Lars Munck, der på det tidspunkt var

398

NR. 18

Lars Munck var fra begyndelsen den eneste ansatte på området, men gruppen voksede langsomt men støt, og en række forskningsprojekter blev startet, som skulle overbevise den danske fødevareindustri om nytten af at anvende ikke-destruktive, hurtige, billige og miljøvenlige analysemetoder uden prøveforberedelse kombineret med matematiske metoder til håndtering af de mange resultater, der fremkommer. Søren Balling Engelsen overtog ledelsen af faggruppen i 2001 og blev udnævnt til professor i 2004. Han er uddannet civilingeniør suppleret med en Ph. D. -grad i kulhydratkemi, computermodellering og spektroskopi og efter at have arbejdet nogle år som forsker hos den franske landbrugsforskningsorganisation INRA (Institute National de la Recherche Agronomique) ved denne organisations forskningsenhed i Nantes, blev han ansat hos Lars Munck i 1994.

Faggruppens vision Faggruppens vision er at være på forkant med den internationale udvikling inden for matematisk og kemo-

metrisk modellering af data fra stadig mere informative og avancerede sensorer med særlig vægt på at introducere disse teknikker i fødevareforskningen og i fødevareindustrien. Siden gruppens etablering er udviklingen gået hurtigt, og man har i betydeligt omfang levet op til den krævende vision, så man i dag fremstår som én af verdens førende forskningsgrupper på området, der ved flere internationale evalueringer har fået absolut topkarakter. Faggruppens forskning og undervisning omfatter i dag: • Kemometri og multivariat dataanalyse • Spektroskopiske analysemetoder og kvalitetskontrol • Aromadannelse, -profilering og -frigørelse • Molekylær karakterisering og funktionalitet af ingredienser • Kvalitet af vegetabilske fødevarer • Procesanalytiske teknologier (PAT) til realtids proceskontrol og kvalitetsstyring. Et par af de for mejeriindustrien væsentligste områder omtales i det følgende med speciel vægt på, hvad de opnåede resultater kan bruges til.

Spektroskopi Disciplinen spektroskopi dækker måling og analyse af stoffers spektre, dvs. hvordan fx et levnedsmiddel vekselvirker med elektromagnetiske bølger afhængig af bølgelængden og af levnedsmidlets sammensætning. Det mest kendte eksempel på anvendelse i mejeriindustrien er utvivlsomt NIR eller NIT (Nærinfrarød-refleksion eller -transmission), som anvendes på de fleste driftslaboratorier til analyse

MÆLKERITIDENDE 2007


NIR-udstyr til online måling i produktionen

af produktsammensætningen eller online i produktionen til måling af fx vandindholdet i smør. Kvalitetskontrol ved anvendelse af spektroskopiske screeningsmetoder omfattende at-, on- og inline teknologier er et centralt område i faggruppens forskningsaktiviteter. Gruppen er veludstyret med instrumenter baseret på alle gængse måleprincipper, som så at sige kan levere et fingeraftryk af et levnedsmiddel med oplysninger om både fysiske og kemiske forhold i prøven. Som bekendt er der adskillige faktorer, der har betydning for udviklingen af smag og konsistens i ost, og et af faggruppens forskningsprojekter, der er delfinansieret af Mejeribrugets ForskningsFond, omfatter en undersøgelse af, om fluorescensspektroskopi kan anvendes til at måle ønskede og uønske-

de ændringer i ost under lagring og modning. Det er i denne forbindelse blevet vist, at man ved fluorescensmålinger kan følge nedbrydningen af riboflavin, der er en meget vigtig komponent i forbindelse med lysinduceret oxidation i emballeret ost. Der kunne således påvises tydelig forskel på, om det var ultraviolet lys og lys i det bølgelængdeområde, hvor riboflavin absorberer, der trænger igennem emballagen, eller om der er tale om lys af en længere bølgelængde. Det blev endvidere vist, at også infrarød-spektroskopi (IR) kan anvendes til måling af oxidation i ost, og at IR, NIR og kernemagnetisk resonans (NMR) kan anvendes til at forudsige sensoriske egenskaber i flødeost. Sådanne målemetoder kombineret med avanceret databehandling kan utvivl-

somt danne grundlag for udvikling af matematiske modeller, der beskriver, hvad der sker i osten, og på længere sigt kan dette tænkes anvendt til processtyring. Der er dog ikke tvivl om, at dette vil kræve yderligere forskning af et betydeligt omfang, og vi står næppe lige over for at kunne sætte ostningsprocessen på matematiske formler. Et andet af de projekter, som er finansieret af Mejeribrugets ForskningsFond og Forskningsrådene, har til formål at undersøge anvendeligheden af en ny avanceret analysemetode i mejeriforskningen. Metoden er en spektroskopisk teknik baseret på højfelts NMR, som kan give præcis information om molekylers tredimensionale struktur og dermed give mulighed for at undersøge de komplekse fysiske og kemiske systemer, der forekommer i fødevarer. Metoden er meget anvendt i medicinalindustrien, hvor den bl.a. bruges til at identificere ukendte stoffer, men den har hidtil næsten ikke været anvendt i fødevareforskningen. Den givne bevilling er primært anvendt til indkøb af det avancerede og kostbare udstyr, og i første omgang er metoden derfor blevet afprøvet i allerede igangsatte forskningsprojekter, hvor teknikkens muligheder og analysekapacitet kunne vurderes. Selve NMR udstyret er siden blevet suppleret med automatisk udstyr til håndtering af de prøver, der skal undersøges, hvilket har mangedoblet udstyrets kapacitet. På det seneste har leverandøren af udstyret i øvrigt i an-

Giving you the whole package

The partner in food process engineering Kærhusvej 4, Hoven • DK-6880 Tarm • tlf.: +45 7534 3434 • www.fhscandinox.com

MÆLKERITIDENDE 2007

NR. 18

399


Metoden er også blevet brugt til at undersøge ændringer i konsistensen af mozzarellaost og til at analysere mekanismerne bag stabilisering af forskellige syrnede mælkeprodukter. NMR-spektroskopi indgår herudover i en undersøgelse, som gennemføres sammen med Institut for Human Ernæring, hvor forskellige fødevarekomponenters sundhedsfremmende effekter undersøges ved at gennemføre spektroskopiske undersøgelser af forsøgspersoners blod og urin. Dette giver et fingerprint af forsøgspersonernes stofskifteprocesser og er et led i den disciplin, der kaldes nutrigenomics, som omhandler forståelse af kostens samspil med arvemassen, det der kaldes genekspression. Dette rummer betydelige perspektiver, hvor måling af blodets indholdsstoffer efter indtagelse af forskellige fødevarer sammenholdt med DNA-data kan medvirke til at forebygge kostrelaterede sygdomme gennem individuel kostvejledning.

Kemometri Højfelts NMR udstyr.

erkendelse af forskningsgruppens ekspertise uden beregning stillet yderligere et NMR-instrument til en værdi af flere millioner kroner til rådighed. Bevæggrundene herfor er utvivlsomt også, at man øjner et stort potentiale for metoden inden for fødevareforskningen. Også ved anvendelse af NMR er avanceret databehandling nødvendig, og kombinationen af NMR og kemometri er fx blevet anvendt til en orienterende undersøgelse af, om metoden kan anvendes til at beskrive mælkekvalitet. Det blev i denne forbindelse konstateret, at det var muligt at påvise forskelle på økologisk og konventionel produceret mælk. En nærmere undersøgelse viste, at den målte forskel var baseret på forskelle i indholdet af E-vitamin, en forskel som også er blevet påvist med andre metoder, og som skyldes forskelle i den anvendte fodringsstrategi.

400

NR. 18

Resultatet af spektroskopiske undersøgelser er som oftest særdeles komplicerede spektre, som man ikke umiddelbart kan tyde. Dette fremgår af det viste eksempel (figur 1), som stammer fra den omtalte undersøgelse af stabilisering af konsistensen i surmælksprodukter.

Tolkning af sådanne spektre med flere hundrede signaler ved hjælp af klassiske matematiske og statistiske metoder lader sig ikke uden videre gøre. Man må i stedet anvende kemometri, som er en disciplin til at fremdrage og visualisere information fra komplicerede data fra mange målinger på ensartede prøver. I en årrække har gruppen haft et omfattende samarbejde med dansk fødevareindustri i en række projekter, hvor uddannelse af virksomhedernes medarbejdere i anvendelse af kemometriske og spektroskopiske metoder har været et meget centralt element. Dette er navnlig sket i et industrielt konsortium med navnet Odin (Optimeret Data-analyse i Industrien). I dette konsortium, der drives af professor Rasmus Bro fra faggruppen, deltager Arla Foods, Chr. Hansen A/S, Novo Nordisk A/S, H. Lundbeck A/S, Novozymes A/S, A/S Einar Willumsen og Ferring International Center SA i Schweiz, der er et bio-farmaceutisk firma. Konsortiets overordnede formål er at introducere de deltagende virksomheder til brugen af spektroskopisk udstyr og til anvendelsen af avancerede kemometriske metoder. Der gennemføres i konsortiet en betydelig kursusvirksomhed rækkende lige fra et grundlæggende kursus med betegnelsen ”Kørekort til Kemometri” til mere avancerede emner som fx ”Industriel

Automatisk udstyr til håndtering af prøver.

MÆLKERITIDENDE 2007


under produktionen, og projektets formål er da også at samle erfaringer med denne type af procesovervågning i mejeriindustrien efter jord til bord tankegangen omfattende tankbilen, modtagekontrol, ostningsprocessen og ostemodningen. Der er ingen tvivl om, at resultaterne af dette projekt vil blive fulgt med stor interesse i mejeriindustrien.

Nærmere oplysninger

Figur 1: Eksempel på spekter fra undersøgelse af stabilisering af konsistensen i surmælksprodukter.

procesforbedring ved anvendelse af proces kemometri”. Disse aktiviteter har i høj grad været årsag til, at mange medarbejdere i de tilknyttede virksomheder i dag er fortrolige med kemometriske metoder og anvender dem i det daglige arbejde.

PAT En forholdsvis ny aktivitet i faggruppen er PAT (Process Analytical Technology), der er et system, der er udviklet for design, analyse og kontrol af produktionsprocesser gennem onlinemåling af kritiske kvalitetsparametre for råvarer og produkter understøttet af kemometri. Systemet har i en årrække været anvendt i de store medicinalvirksomheder, men har nu også bredt sig til fødevareindustrien. Det er i denne forbindelse bemærkelsesværdigt, at det meget magtfulde amerikanske FDA (Food and Drug Administration), der vist af mange opfattes som en ret konservativ organisation, har udgivet en vejledning for medicinalindustrien i anvendelse af PAT og godkendt, at man går fra ekstern kvalitetskontrol til intern kvalitetskontrol baseret på 100% spektroskopisk overvågning af fremstillingsprocesserne. Faggruppens anden professor Rasmus Bro blev i 2007 udnævnt til Dan-

MÆLKERITIDENDE 2007

marks første professor i PAT og udtalte i den forbindelse til fagbladet Ingeniøren, at efter hans vurdering arbejder enhver dansk fødevarevirksomhed med PAT om 10 år, og han fortsatte: ”Det handler om at forstå processerne bedre. Sådan at man ved, hvilken knap man skal dreje på, hvis man ændrer en af ingredienserne. En større forståelse vil give bedre og sikrere fødevarer, samtidig med, at produktionen bliver mere effektiv”. Den daværende kgl. Veterinær- og Landbohøjskole startede i 2006 i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks Farmaceutiske Universitet en kandidatuddannelse i PAT, som giver kompetence i forsøgsdesign, multivariat dataanalyse, online målesystemer og statistisk procesanalyse. I forlængelse af disse aktiviteter har Mejeribrugets ForskningsFond sammen med Højteknologifonden givet tilsagn om at finansiere et forskningsprojekt med titlen ”PAT i mejeriindustrien”, som forskergruppen skal udføre. Projektet startede pr. 1. april og skal løbe i en 3-årig periode. Udviklingen af nye procesanalytiske teknologier med brug af online sensorer og multivariat dataanalyse gør det i princippet muligt at gennemføre en total kvalitetskontrol

Faggruppens forskning og undervisning rummer som beskrevet mange spændende elementer, der er relevante for mejeriindustrien. Nærmere oplysninger om de omtalte forskningsprojekter og den igangværende kursusvirksomhed kan fås ved henvendelse til professor Søren Balling Engelsen på telefon 35 33 32 05 eller på mailadressen se@life.ku.dk. n

Faktaboks Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer ved Københavns Universitet, der tidligere hed Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, ligger stadig på Frederiksberg. Et af institutterne ved fakultetet er Institut for Fødevarevidenskab, der har ca. 180 medarbejdere og ledes af institutleder Grete Bertelsen. Instituttet forsker og tilbyder universitetsuddannelser inden for fødevarer med et anvendelsesorienteret sigte. Instituttet er organiseret i seks faggrupper: • Fødevarekemi • Fødevaremikrobiologi • Mejeriteknologi • Kvalitet & Teknologi • Sensorisk Videnskab • Kødvidenskab Institut for Fødevarevidenskab indgår i Levnedsmiddelcentret, i daglig tale LMC, der koordinerer fødevareforskning i Danmark.

NR. 18

401


Nye procesteknologer juni 2007

Sidst i juni 2007 dimitterede 25 procesteknologer fra Dalum UddannelsesCenter.

Af uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter

rist, procesoperatør, skibskok, smørrebrødsjomfru, tarmrenser og tjener.

Procesteknologuddannelse

Fredag den 29. juni 2007 dimitterede 25 procesteknologer fra Dalum UddannelsesCenter. Dimissionsfesten blev gennemført med festmiddag for de nye procesteknologer og deres nærmeste familie samt de medarbejdere på skolen, som arbejder ved uddannelsen. Desuden var der musik og underholdning, taler, lykønskninger og udlevering af eksamensbeviser. Dimissionstalen for de nye procesteknologer blev i år holdt af cand. mag. Pernille Dahl Nielsen, skolekonsulent ved Teknisk Landsforbund.

Adgangskrav Adgangskravet til erhvervsakademiuddannel­serne er enten en gymnasial eksamen eller relevante adgangsgivende erhvervsuddannelser, begge med niveaukrav i enkelte fag. Til procesteknologuddannelsen er rele­vante erhvervsuddannelser: Bager, cafeteria­assistent, chokolade- & konfektureassistent, detailslagter, industrioperatør, industrislagter, kok, konditor, ernæringsassistent, køkkenleder, meje-

402

NR. 18

De studerende på uddannelsen møder med vidt forskellige baggrunde. Disse forskellighe­der i de studerendes uddannelsesmæssige bag­grund stiller både de studerende og underviserne over for nogle udfordringer gennem uddannelsesforløbet. På den 2-årige erhvervsakademiuddan­nelse lægges der vægt på en kombination af teori og praksis men med størst vægt på det teoretiske. Den daglige undervisning er en blanding af teori undervisning, temaarbejde, gruppearbejde, projektarbejde, laboratorie­øvelser og værkstedsarbejde.

1. studieår På første år gives en bred introduktion til in­dustriel produktion inden for food og nonfood. Der undervises i kemi, mikrobiologi, laboratorieteknik, produktteknologi, produktionshygiejne, kvalitetskontrol, logistik, enhedsoperationer, proces- og produktudvikling, måling, styring & regulering, sekundære anlæg, virksomhedsøkonomi, virksomhedsorganisation, ledelse & samarbejde, kommunikation, kvalitets- & miljøstyringssystemer.

2. studieår På det andet år af studiet, kan den studerende vælge mellem tre specialer: • Mejeriteknologi; der skal kvalificere den studerende til at kunne varetage opgaver inden for mejeriproduktion i forbindelse med drift, analyse, økonomi, styring samt udvikling af produkter og processer. I specialet indgår følgende emner: Mejerikemi, mejeribakteriologi, mejeriprodukter & produktionsteknologi, lovgivning, produktudvikling, mejeriprocesanlæg, miljø- & bygningsteknik, mejeriøkonomi samt marketing. • Procesteknologi; der skal kvalificere den studerende til at kunne varetage opgaver inden for procesindustri i forbindelse med drift, udvikling, optimering og opbygning af processer. I området indgår følgende emner: Produktkemi, materialelære, energioverførsel, maskinelementer, procesteknik, industriel sikkerhed & brandhygiejne, særlige produktionsforhold, måleteknik, styringsteknik, samt reguleringsteknik. • Fødevareteknologi; der skal kvalificere den studerende til at kunne varetage opgaver inden for fødevareproduktion i forbindelse med drift, analyse, styring samt udvikling af produkter og processer ved fødevareproduktion. I specialet indgår følgende: Produktion, produkt-

MÆLKERITIDENDE 2007


kvalitet, fødevaresikkerhed, lovgivning, produktudvikling samt procesoptimering.

På det andet år af studiet kan de studerende vælge mellem tre specialer: Mejeriteknologi, Procesteknologi og Fødevareteknologi.

Afslutningsprojekt Som afslutning på 4. semester skal der på alle tre specialer laves et afslutningsprojekt, der strækker sig over ca. 6 uger. Nogle afslut­ningsprojekter er udført på eller i samarbejde med en virksomhed. I tabel 1 ses navnene på de nyuddannede procesteknologer med angivelse af, hvilket spe­ciale de har gennemgået samt deres afslutningsprojekter. n

Mejeriteknologi

Procesteknologi

Fødevareteknologi

Bill Thomas Christensen. Undersøgelse af mælkekulturer med henblik på egenskaber i syrnede produkter.

Michael Bech Hansen. Optimering af gas/liquid separator.

Bruno Schmidt Bennedsen. Optimering af produktion.

Lars Hansen. Projektering af fetamejeri.

Henrik Damgaard Johnsen. Filtreringsprojekt.

Melanie Christina Brandt. Vandkefir.

Anders Hennig-Olsen. Projektering af fetamejeri.

Nils Kamp. Brygningsprocessen.

Jørgen Huldgaard Christiansen. Enzymering af æggeblomme.

Stefán Hrafnkelson. Claus Rasmussen. Forslag til optimering af produk- Effektivitet af kølespiral. tionsgang ved fremstilling af salater tilsat fromage frais.

Tina Frydenlund Jørgensen. Metodeudvikling til temperaturmålinger i tærter og wienerbrød.

Ole Søndergaard Jensen. Lene Elkjær Siebert. Undersøgelse af mælkekulturer Optimering af sødestofsammen- med henblik på egenskaber i sætning i saft. syrnede produkter.

Maria Louise Thrysøe Larsen. Vandkefir.

Camilla Mazur. Projektering af fetamejeri.

Anne-Sofie Lauritzen. Færdigretter til unge.

Nils-Henrik Thiesen. Håndtering af Nikotinaffald/ spildevand.

Brian Olesen. Torben Malik Schmidt Ærenlund. Udvikling af rekombineret fløde- Behandling af halmflyveaske. ost baseret på transfedtsyrefrie vegetabilske fedttyper.

Britta Egeberg Nilsson. Optimering af produktion.

Anders Pettersen. Forslag til optimering af produktionsgang ved fremstilling af salater tilsat fromage frais.

Kent Frydenlund Rasmussen. Enzymering af æggeblomme.

Khalid Saadi. Projektering af fetamejeri. Rene Hammerich Wagner. Forslag til optimering af produktionsgang ved fremstilling af salater tilsat fromage frais.

MÆLKERITIDENDE 2007

Tabel 1: Navne på de nyuddannede procesteknologer med angivelse af spe­ciale samt afslutningsprojekter.

NR. 18

403


Virksomhedsbesøg på Arla Foods, Nr. Vium Mejeri og Danmark Protein Efter velvillig indstilling fra Arla Foods, gennemfører Danmarks Mejeritekniske Selskab et besøg på de to virksomheder på adressen Sønderupvej 24-26, 6920 Videbæk

fredag den 28. september 2007 kl. 10.00 Nr. Vium Mejeri Nr. Vium Mejeri blev grundlagt i 1907 som et selvstændigt andelsmejeri, som blev fusioneret ind i MD Foods i 1970. På virksomheden er Arla Foods’ produktion af fisket ost blevet samlet, idet der årligt produceres ca. 34.000 tons Havarti, Esrum og Port Salut i både skorpefri og kitbehandlede varianter. På virksomheden er der løbende sket en række udvidelser, og specielt er der inden for de seneste år etableret moderne faciliteter for slicening og pakning af skiveskåret ost. På virksomheden er der ca. 450 personer ansat.

Danmark Protein Danmark Protein blev etableret i 1980 som nabo til Nr. Vium Mejeri med henblik på at kunne oparbejde vallen fra osteriet. Tidligere blev vallen fra ostemejerierne typisk kørt tilbage til

Program:

landmanden, som brugte den som husdyrfoder, men med den stigende osteproduktion i 70’erne, voksede mængden af valle, så det blev et problem for miljøet. Samtidig fandt man imidlertid ud af, at valle indeholder nyttige proteinstoffer, som kan anvendes i en lang række produkter. Danmark Protein modtager således i dag vallen fra de fleste osterier i såvel Danmark som Sverige, og på virksomheden forarbejdes vallen til proteinkoncentrat og mælkesukker. Der indvejes årligt omkring 700.000 tons valle og vallekoncentrat på Danmark Protein, svarende til over 2,5 mia. kg valle. Af vallen fremstiller Danmark Protein 140 forskellige produkttyper i form af valleproteinkoncentratprodukter, permeat/laktoseprodukter og funktionelle mælkeproteinprodukter. På virksomheden er der ansat 180 personer.

Program:

Kl. 10.00: Ankomst til Arla Foods, Sønderupvej 24-26, 6920 Videbæk, velkomst og rundvisning på henholdsvis Nr. Vium Mejeri og Danmark Protein. Kl. 12.30: Afgang til Westergaards Hotel, Bredgade 12, 6920 Videbæk. Kl. 13.00: Frokost. Kl. 13.45: Orientering om Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri. Kl. 15.00: Afslutning.

404

NR. 18

Rundvisning og orientering Arrangementet indledes med en kort velkomst, hvorefter der er rundvisning på henholdsvis Nr. Vium Mejeri og Danmark Protein. Efter de to rundvisninger kører deltagerne til Westergaards Hotel i Videbæk, hvor der er frokost. Efter frokost vil der blive orientering om Nr. Vium Mejeri og Danmark Protein.

Tilmelding Deltagelse i arrangementet koster pr. person kr. 995,00 for aktive medlemmer af selskabet og kr. 1.495,00 for ikke-medlemmer. Tilmelding bedes foretaget snarest muligt og senest, så selskabet har tilmeldingen i hænde den 21. september 2007. Tilmelding kan ske via selskabets hjemmeside på www.mejeritekniskselskab.dk. Betaling skal først ske ved anfordring, der samtidig er bekræftelse på deltagelse. Da deltagerantallet i virksomhedsbesøget er begrænset, sker optagelse i den rækkefølge, hvori tilmeldingerne kommer til sekretariatet. Med venlig hilsen Danmarks Mejeritekniske Selskab Vesterbrogade 2 B 1620 København V Tlf: 33 36 40 00 Fax: 33 36 40 01

MÆLKERITIDENDE 2007


Af Martin Artmann Pedersen, MAP Quality Support

Opbygning og brug af kvalitetsstyringssystemer

Procestankegangen I en virksomhed foregår en lang række af processer, som er med til at skabe virksomhedens eksistensgrundlag. Processerne skal ses som store og små aktiviteter, lige fra en enkelt mail mellem lager og indkøbsafdeling til udviklingsprocessen af et nyt produkt. Det vigtige er at se på virksomhedens aktiviteter i hverdagen som en lang række af processer, der fungerer i et uadskilleligt samspil. Procestankegangen, som beskrives i ISO 9001, kan med fordel bruges til at kortlægge input og output til en aktivitet, hvilken form for styring der anvendes samt forbruget af ressourcer. I en produktionsproces vil der typisk blive brugt menneskelige ressourcer, som styres af uddannelse, træning og specifikationer. Input og output vil være forskelligt fra proces til proces, men et output fra én proces bliver altid til et input i en anden proces.

Forenkling og integrering Forenkling og integrering af kvalitetsstyringssystemer kan være mangeartede. Indenfor f.eks. registrering af afvigelser og korrigerende handlinger kan der optimeres på udførelsen og opfølgningen. Forenklingen ligger også i, hvorledes systemet opbygges. Stil kritiske spørgsmål undervejs i implementeringsfasen. Lav kun en ny procedure, hvis ikke den kan integreres i virksom-

hedens eksisterende procedurer. Er en ny procedure påkrævet, så find et fornuftigt dokumentationsniveau mellem kravene og virksomhedens behov i hverdagen for funktionalitet og brugervenlighed.

Implementering og vedligehold Implementeringsdelen kan sidestilles med andre store forandringsprocesser i en organisation. Derfor er fordeling af ansvar og forankring af ejerskab vigtigt i implementeringsfasen. Enhver i organisationen må have en del af ansvaret for systemet. Ikke mindst for opretholdelse af certificeringen, men mest for virksomheden selv. Implementeringen og målet om at blive certificeret må aldrig kun blive kvalitetschefens projekt alene, hele organisationen skal inddrages mere eller mindre, og topledelsen skal engagere sig i projektet. Vedligeholdelsesdelen af et certificeret system er en væsentlig opgave rent tidsmæssigt, som må prioriteres på højde med andre vigtige gøremål. Opdatering af dokumenter, ajourføring af lovgivning og afholdelse af møder er nogle af vedligeholdelsesopgaverne. En af de væsentligste og måske mest lærerige er brugen af intern audit.

Intern audit som læringsproces En kompetent auditor kan, ved brug af

den rette spørgeteknik, auditere alle relevante forhold og efterfølgende rapportere de væsentligste forbedringsforslag, så auditten bliver værdiskabende. En auditor, som har fået til opgave at bruge den interne audit som læringsproces, vil gå et skridt videre. Intern audit som læringsproces skal ses som en konstant vidensdeling mellem auditor og den auditerede. Læringen kan inddrages under audit eller umiddelbart efter. I stedet for at auditor konsekvent går sin checkliste igennem for områder og funktioner og kun noterer uoverensstemmelser, bør auditsituationen anvendes til, at de auditerede personer lærer nyt, og at auditor selv får nye input til fremtidige audits og forbedringer i organisationen. Læringselementet er et område, som er kommet mere i fokus i den nye internationale standard for fødevaresikkerhed ISO 22000, hvor netop uddannelse og træning kan bruges som en væsentlig del af virksomhedens dokumentation for at opfylde standardens krav. Men at bygge sit system op på uddannelse og træning stiller også større krav til læringen i organisationen og ikke mindst til kvalificerede interne auditorer, som virksomheden derfor bør investere i og anvende til læring i hele organisationen. n

MAP Quality Support tilbyder • Mejerifaglig ekspertise og praktisk erfaring. • Implementering, vedligeholdelse, integrering og forenkling af kvalitets- og fødevaresystemer. • Support af bl.a. ISO 22000 og ISO 9001 • Interne uddannelsesforløb på virksomheden.

MÆLKERITIDENDE 2007

Se mere på www.map-support.dk eller ring 222 72 444

NR. 18

405


Kort fortalt Mælkekvoter hæves? Den globale mælkemangel forværres af EU’s fastlåste mælkekvoter, der er tildelt de enkelte medlemslande. Ifølge Jyllands-Posten, overvejer EU’s landbrugskommissær, Mariann Fischer Boel nu at hæve landenes mælkekvoter. Landbrugskommissæren vil fremlægge sine planer for området i løbet af november.

Gedeoste i nye klæder Der er kommet ny indpakning på Søvind Mejeris oste, herunder de kendte gedeoste og osten med frisk hvidløg. Mejeriet producerer i øjeblikket 11 forskellige ostespecialiteter kendt under navnet Kirk’s, men det har hidtil været svært at se en fælles linje i mejeriprodukterne. Det skal en ny emballage lave om på. - Vi laver ikke om på indholdet, men fastholder den håndværksmæssige tradition og kvalitet, som altid har kendetegnet Søvinds oste. Det nye, sort-hvide design skal skabe genkendelighed mellem produkterne, fortæller mejeriets adm. direktør Tom Soling. Tom Soling er tiltrådt som direktør ved årsskiftet og tager over efter Mogens Kirk, som gennem 10 år har personificeret og opbygget Søvind Mejeri. Mogens Kirk har fremover en mere løs tilknytning til mejeriet. Søvind ønsker at øge sin markedsandel, og det sker i første omgang gennem øget synlighed med den ny emballage. Desuden vil en række nye produkter, bl.a. med gedemælk, blive lanceret i løbet af vinteren. (Foto Søvind Mejeri).

Arla garanterer højere priser Arla Foods bestyrelsesformand, Ove Møberg, garanterer nu, at Arlas danske og svenske andelshavere på lidt længere sigt får en mælkeafregning, der er højere end de britiske mælkeproducenters. I Storbritannien har koncernen hævet betalingen til de britiske landmænd med 54 øre pr. liter, hvilket giver en pris på 2,90 kr. pr. liter. Det er langt mere end Arla betaler for mælken til selskabets danske og svenske andelshavere. Ove Møberg understreger, at der kan være pe-

406

NR. 18

rioder, hvor markedsforholdene betyder, at virksomheden må betale en højere mælkepris til landmænd i andre lande. Men på sigt må og skal det helt klart være sådan, at Arlas egne danske og svenske andelshavere får den højeste mælkepris. I Arla Foods ugentlige nyhedsbrev fra sidst i august til andelshaverne lyder meldingen, at adm. direktør Peder Tuborgh har »som mål« at foreslå bestyrelsen endnu et prishop på 20-25 øre med virkning fra oktober.

Danish Dairy Tre store, jyske mælkeproducenter - alle med hollandsk baggrund, står bag det nye, private mejeri- og handelsselskab, Danish Dairy. Medejer er også Preben Faurholt, Ørbæk Mejeri på Fyn. Danish Dairy, med adresse i Aabenraa, forventer fra årsskiftet at kunne håndtere 200 mio. kg mælk. Preben Faurholt glæder sig over den nye udvikling, men han advarer samtidig over for Jyllands-Posten. - Et af mine mål med at gå ind i Danish Dairy er at undgå en situation med udenlandske opkøbere, som sætter et hurtigt race i gang gennem Jylland for her og nu at sikre sig råvarer. Der skal skabes langsigtede løsninger, som sikrer alle mælkeproducenter en høj pris til gavn for alle i erhvervet.

Prisfald på landbrugsprodukter Prisstigningerne har foreløbigt toppet på en lang række af de landbrugsråvarer, der danner basis for nogle af de vigtigste fødevarer, og generelt er priserne nu igen på vej ned, skriver dagbladet Børsen. På råvarebørsen i Chicago handlede man eksempelvis sojabønner til 740 dollar pr. bushel ved årets begyndelse. I juni nåede den op på 950 dollar, men er nu faldet til 815 dollar. Chigaco-prisen på flydende mælk lå i starten af året på 14 dollar/cwt, steg til 21 dollar i maj, og er nu faldt til 19 dollar. Men eksperter advarer mod at glæde sig for tidligt, for på langt sigt kommer priserne på landbrugsprodukter til at stige igen. (Foto Colourbox)

MÆLKERITIDENDE 2007


Mere ost til Østeuropa

TINE køber svensk ostegrossist

Det europæiske ostemarked bliver stærkere og stærkere, og de nye EU-lande i øst kan være med til at få forbruget af ost til at stige endnu mere. Det vurderer EUKommissionen i sin nyeste prognose for landbrugserhvervet i EU. I følge EU-Kommissionen forventes det, at indbyggerne i de 10 nye EU-lande, som blev medlemmer af unionen i 2004, vil øge deres forbrug af ost med seks kg pr. indbygger over de næste seks år. Dermed vil hver indbygger i de nye EU-lande i gennemsnit spise 17,4 kg ost om året i 2014. (Foto Sædager Andelsmejeri).

Den norske mejerikoncern TINE har opkøbt det svenske selskab Wernersson Ost, meddeler selskabet. Wernersson Ost er Sveriges ledende importør af specialoste og dækker de største dagligvarekæder i Sverige. Selskabet har også eget datterselskab i Danmark. Omsætningen i 2006 var på ca. 400 mio. svenske korner. Wernersson Ost, som blev grundlagt i 1930, importerer og videresælger ost til pålægs- og dessertmarkedet og har ca. 225 artikler i produktsortimentet. Opkøbet vil styrke TINEs portefølje af specialoste, noget som også TINEs datterselskab Ostecompagniet får del i.

Personalia Udnævnelse hos Chr. Hansen

Mejeriingeniør Karin Jørgensen, Svendborg Tekniske Skole fylder den 10. september 50 år.

Chr. Hansen skruer op for innovationen og har udnævnt udviklingsdirektør Esben Laulund (51) til Vice President for en ny organisation, der samler alle forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for kulturer og enzymer. Organisationen har fået navnet INNOVATION, og i spidsen finder man mejeriingeniør Esben Laulund, som har over 20 års anciennitet i virksomheden. Esben Laulund har haft flere forskellige lederstillinger i Chr. Hansen siden 1986, hvor han blev ansat. Senest blev han i 2001 udnævnt til direktør for produktudvikling. Esben Laulund har været en central figur i forhold til at opbygge den kompetence Chr. Hansen har inden for kulturer og enzymer og er den bedste kandidat til at løfte virksomheden op på næste niveau, når det gælder innovation på kundernes præmisser. Gennem sin tid hos Chr. Hansen har Esben Laulund sat tydelige fingeraftryk. Blandt andet har han været med til at udvikle flere nyskabende produkter til mejeriindustrien, såsom YoFlexTM - og i alliancen med Novozymes har han været med til at fostre enzymet YieldMax, der kan forbedre udbyttet i osteproduktionen. Knud Vindfeldt

50 år Salgsmedarbejder Leif Pedersen, Invensys APV fylder den 20. september 50 år.

60 år Direktør Karl Simonsen, Osted Ost & Mejeri fylder den 19. september 60 år. I anledning af den runde fødselsdag afholdes åbent hus lørdag den 15. september kl. 14.00-17.00 i Lysholmparken 47, Osted ved Roskilde.

60 år Mejeriejer Per Kristensen, Gedsted Mejeri fylder den 22. september 60 år.

70 år Fhv. afdelingsleder i Mejeriforeningen, Erik Gylling Jørgensen, Beder fylder den 16. september 70 år.

70 år Mag. Scient. Dan Edelsten, Frederiksberg fylder den 17. september 70 år.

MÆLKERITIDENDE 2007

Esben Laulund

50 år

NR. 18

407


Foreningsnyt Generalforsamling i De østlige Øers Mejeristforening afholdt tirsdag den 28. august 2007 hos Arla Foods i Slagelse. Bestyrelsens beretning Kredsformand Jan Andersen bød velkommen til 9 fremmødte medlemmer, 4 aktive og 5 kontingentfrie. Oluf Sørensen valgtes til dirigent. Årets aktiviteter Siden sidste generalforsamling har vi stået som værter ved foreningens delegeretmøde, det blev afholdt på Hotel Faaborg Fjord og forløb fornuftigt og som oplægget fra hovedbestyrelsen, på et økonomisk fornuftigt leje. Den 6. juni blev der afholdt Kredsudstilling i Slagelse, med rundvisning og spisning for ca. 110 personer her på Slagelse Mejericenter. Medlemsforhold Efter sidste års dukkert, har der i år været fremgang i medlemsantallet, vi er nu 33 aktive medlemmer. heraf er de 13 ansat på mejerilignende virksomhed. Vi skal huske at gøre reklame for vor forening, prismæssigt ligger vi absolut i den bedste ende og med det frie fagforeningsvalg der er i dag, er kredsen af mulige medlemmer øget, vi skal naturligvis ikke gå på strandhugst hos andre foreninger, men der hvor der kunne være en naturlig tilknytning til vores forening, som for eksempel holdledere ansat på funktionærlignende vilkår eller lignende, er en åbenlys mulighed for flere medlemmer. Udstillinger Landsmejeriudstillingen blev holdt i Forum i København, der var 7.500 besøgende, de 1.500 var betalende gæster. Der har efterfølgende været nogen diskussion om, hvordan Landsmejeriudstillingen skal forsætte, nogen var klar til helt at flytte til København, mens andre mente at de gamle traditioner skulle bevares i Herning.

408

NR. 18

Det er ikke endeligt besluttet, hvordan Landsmejeriudstillingen skal forsætte, om det skal blive i Herning, eller der skal skiftes mellem Herning og København. Udstillingsudvalget søger kittelfolk, så hvis lysten til at bruge noget tid sammen med gode kollegaer er til stede, så kontakt Svend Aalborg. Den 10.-12. november er der Nordisk Mejerikongres i Århus med emnet Mælk & Miljø – Fra Jord til Bord og i forsættelse heraf FoodPharmaTech/ Landsmejeriudstillingen i Herning den 13.-15. november.

Fremlæggelse af regnskab

Økonomi På sidste delegeretmøde blev der besluttet en kontingentstigning på kr. 200 for aktive, kr. 200 for passive og kr. 100 for dobbeltmedlemmer, men økonomien er et stort samtaleemne både i hovedbestyrelsen og i kredsene. Skal delegeretmødet beskæres? Skal der være brugerbetaling? Skal vi tære på foreningens formue? Mulighederne og meningerne er mange for stadig at have en fornuftig økonomi og kontingent i foreningen. Den tid jeg har siddet i hovedbestyrelsen, har jeg kunnet se en fornuftig ændring mod mere økonomisk tænkning ved afholdelse af møder. Hvilket har bevirket, at møder nu kan afholdes på mejerier og forskellige møder afholdes samme dag og samme sted. Lønstatistikken er sat på pause, da der var under 50% deltagelse og mange bruger diverse lønstatistikker fra nettet. Vores lokale økonomi ser fornuftig ud, og bestyrelsen foreslår ikke kontingentændringer.

Valg af revisor

Kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Kasserer Knud E. Jensen gennemgik det reviderede regnskab, der viste et driftsoverskud på 5.257,87 kr. og en beholdning på 71.236,98 kr. Beretning og regnskab blev godkendt.

Indkomne forslag Ingen.

Valg til bestyrelsen Der var genvalg af Jan Andersen, Slagelse og nyvalg af Anders Neimann-Sørensen, Rungsted og Palle Kofoed, Slagelse.

Der var genvalg af Henning Vedel Olsen, Helsinge.

Valg af delegerede Følgende blev valgt som delegerede: Anders Neimann-Sørensen, Rungsted, Palle Kofoed, Slagelse, Jørgen H. Petersen, Jyderup, Allan Jensen, Hedehusene, Ulrik Hansen, Slagelse og Knud Åge Klausen, Slagelse. Suppleant: Tina Nielsen, Taastrup.

Ulykkesforsikringen Der var genvalg af Verner Ø. Mortensen, Hillerød og nyvalg af Jan Andersen, Slagelse. Efter valget gav Verner Ø. Mortensen en grundig orientering om Ulykkesforsikringen. Der er stabilitet i medlemstallet og en god økonomi i selskabet.

Eventuelt Under eventuelt udspandt der sig en livlig diskussion om mulighederne for aktivering af medlemmerne til deltagelse i forskellige arrangementer. Herefter kunne dirigenten slutte generalforsamlingen. Knud E. Jensen

MÆLKERITIDENDE 2007


»Mejeristhuset«!

Kongreslegater for 100.000 kr. I forbindelse med Den 41. Nordiske Mejerikongres i Århus 10.-12. november 2007 har bestyrelsen for Foreningen af mejeriledere og funktionærer afsat 100.000 kr. til hel eller delvis betaling af kongresgebyr for interesserede medlemmer. Ansøgningskema kan rekvireres ved henvendelse til foreningens sekretariat på tlf. 66 12 40 25 eller e-mail: fmf@maelkeritidende.dk.

18

7. september 2007 120. årgang

Mælkeritidende I/S

Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening

Formand Area Sales Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: martinholst.petersen@dk.chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Teknisk direktør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: ssj@Nordex-Food.dk

MÆLKERITIDENDE 2007

Følgende perioder er ledige i: 2007 21. - 25. oktober 4. - 8. november 11. - 15. november 18. - 29. november 2. - 23. december

Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

2008 30. december(2007) - 16. marts 23. marts - 3. april 6. april - 8. maj 15. - 18. maj 8. - 12. juni 17. - 21. august 31. august - 16. oktober 19. oktober - 1. januar (2009)

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A

Snorresgade 15, Postboks 4030 2300 København S. Tlf. 33 32 41 66 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation

ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse

AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

NR. 18

409


Leverandøroversigt Automation

Au2mate ApS Holmbladsvej 2 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Emballage

Tetra Pak Market Area Nordics Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06 Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Dansk Sække Import A/S Havnegade 5-9 5000 Odense C Tlf. 66 11 58 32 Fax 66 11 83 58 dsi@dansk-saekke-import.dk www.dansk-saekke-import.dk SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se

410

NR. 18

Køleanlæg

ICS-Industrial Cooling Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Levneds­middel­slanger

Trelleborg Industri AB Frydenborgvej 27 N 3400 Hillerød Tlf. 49 76 27 00 Fax 49 76 27 01

Maskiner og udstyr

Centrifugeservice ApS Visbyvej 46 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 19 00 Fax 86 80 61 66 DAMROW Frichsvej 15 8600 Silkeborg Tlf. 75 50 54 99 Fax 75 50 54 89 info@damrow.dk www.damrow.dk F. H. Scandinox A/S Kærhusvej 4 – Hoven 6880 Tarm Tlf. 75 34 34 34 Fax 75 34 34 35 fhs@fhscandinox.com www.fhscandinox.com G. Salicath & Co. I/S Box 53 - Kærvej 31 DK-6670 Holsted Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk

Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 2610 Rødovre Tlf. 44 57 62 00 Fax 44 57 62 44

Nemco Machinery A/S Nemco Emballage A/S Lyngager 13 – 2605 Brøndby Tlf. 43 45 60 00 Fax 43 45 88 29

Vest: Albuen 31 6000 Kolding alfalaval@alfalaval.com www.alfalaval.com/nordic

Jyllandsafd.: Industrivej 16 –18, 8260 Viby J. nemco@nemco.dk www.nemco.dk

APV A/S Pasteursvej 1 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com

Omy Olssons Machinery Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk MÆLKERITIDENDE 2007


Primodan Food Machinery A/S Østerled 20–26 4300 Holbæk Tlf. 59 43 14 79 Fax 59 44 22 30 PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 kl@pti-as.dk www.pti-as.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

INNOTEK Essen 11-D 6000 Kolding Tlf. 70 20 23 43 Fax 70 20 23 53 www.innotek.dk

Membran­filtrering

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu MÆLKERITIDENDE 2007

Rengøring

Projektering og anlæg

Westfalia Separator A/S Nørskovvej 1b 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 10 00 Fax 87 94 10 01 Døgnservice: 51 27 23 10

Maskinstyring

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

ISS Food Hygiene Vesterløkken 4, 8230 Aabyhøj Tlf. 86 25 20 11 Fax 86 25 29 11 www.iss-foodhygiene.dk

F. H. Scandinox A/S Kærhusvej 4 – Hoven 6880 Tarm Tlf. 75 34 34 34 Fax 75 34 34 35 fhs@fhscandinox.com www.fhscandinox.com GEA Liquid Processing Scandinavia A/S Nørskovvej 1 B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@gea-liquid.dk www.gea-liquid.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Totalleverandør

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

Veje­udstyr

Pumper

Johs. Thornam A/S Hvedemarken 3–5, 3520 Farum Tlf. 44 34 20 40 Fax 44 34 20 79 thornam@thornam.com www.thornam.com

Bizerba A/S Meterbuen 6 ­–12 2740 Skovlunde Tlf. 44 84 33 99 Tlf. Jylland 86 93 60 45 Scanvægt Nordic A/S Johann Gutenbergs Vej 5-9 8200 Århus N Tlf. 86 78 55 00 Fax 86 78 52 10 NR. 18

411


Mælkeritidende · Det gamle Mejeri · Landbrugsvej 65 · DK-5260 Odense S

Møde- og udstillingskalender

Danmark

Udland

28. september 2007 kl. 10.00 Danmarks Mejeritekniske Selskab Virksomhedsbesøg på Arla Foods, Nr. Vium Mejeri og Danmark Protein

18.-21. september 2007 WorldFood Moscow Moskva

6.-7. oktober 2007 Foreningen af mejeriledere og funktionærer Delegeretmøde Horsens 10.-12. november 2007 Den 41. Nordiske Mejerikongres Mælk & Miljø - Fra Jord til Bord Århus 13.-15. november 2007 FoodPharmaTech Landsmejeriudstilling Messecenter Herning

26.-28. september 2007 Fi Asia 2007 Bangkok 29. september - 4. oktober 2007 World Dairy Summit Dublin, Irland Oktober 2007 China Foodtech Beijing 2.-6. oktober 2007 World Dairy Expo Madison, USA 13.-17. oktober 2007 Anuga & Anuga Organic Köln 24.-27. oktober 2007 Worldwide Food Expo 2007 Chicago

MT18-2007