Page 1

F_and_B_158x114_dk

17.06.2011

11:27

Seite 1

Løsninger til fødevareindustrien ... fra Festo, Din automationspartner gennem hele produktionskæden: fra kontinuerlige processer, til fødevarekontakt, splash zoner og slutemballering.

Festo A/S 70 21 10 90 www.festo.dk/food

17 Bertil Masai Dairy indviet - side 3

Nye mejeri­ teknologer - side 4

Osted Ost & Mejeri - side 10

26. august 2011 124. årgang


Indhold  Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen.

Calcium fra mælk til os Bertil Masai Dairy indviet Den 7. juni 2011 blev Bertil Masai Dairy indviet. Bertil Wennberg, Milko Forum, har gennem et par år ydet masaierne i det nordlige Tanzania eksperthjælp til at etablere verdens første Masai-mejeri. 3

Sekretær Birgit Jakobsen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse.

I projektet ”Calcium i mælk - Proteinbindingens teknologiske og ernæringsmæssige betydning” finansieret af bl.a. Mejeribrugets ForskningsFond har forskerne undersøgt, hvordan calcium er bundet til proteiner og til mindre molekyler i mælken og under mælkens fordøjelse. Langsommelighed for udfældning af calciumsalte synes vigtigt for mælkens calcium. 8

Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf 150 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms. Europa: 1.428,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Design og produktion: Mediegruppen as Tryk: Jørn Thomsen / Elbo A/S ISSN 0024-9645 Medlem af:

2

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2011

Nye mejeriteknologer Torsdag den 30. juni 2011 dimitterede 18 teknologer fra Kold College. Af de 18 nyuddannede er de 10 mejeriteknologer, mens to og seks har specialiseret sig som hhv. fødevareog procesteknologer. Foreningen af mejeriledere og funktionærers formand, Søren Jensen holdt dimissionstalen. 4

Træf det rigtige valg! Den internationale Festo koncern står på tre stærke ben med løsninger inden for; proceskomponenter, automation og uddannelse. Virksomhedens eksperter sidder gerne med ved bordet, når OEMog mejerikunder skal træffe det rigtige valg ved investering i effektive proceslinjer. 6

Osted Ost & Mejeri De fleste store tankstationer tilbyder rask væk 2 flasker cola til favørpris. - Men ikke i Osted. Her kan man til gengæld få 2 liter økomælk i miljøvenlig emballage - oven i købet billigere end colaerne! Bortset fra det har OK Tanken og Osted Ost & Mejeri kun det tilfælles, at de deler matrikel. 10

12 Kort fortalt 16 Personalia 18 Leverandøroversigt 19 Mødekalender 20 AEDIL ostekursus i Frankrig NR. 17


Den 7. juni 2011 blev Bertil Masai Dairy indviet! Og det var Bertil Wennberg selv, der klippede snoren og under overværelse af 200 gæster officielt indviede verdens første Masai-mejeri. Bertil Wennberg, Milko Forum, har gennem et par år ydet masaierne i det nordlige Tanzania eksperthjælp til at etablere deres eget mejeri.

Bertil Masai Mejeri indviet Tanzania 2009 I oktober 2009 rejste Bertil Wennberg første gang ned til masaierne i Engaruka-området i det nordlige Tanzania. Han medbragte osteløbe samt frysetørrede kulturer til fremstilling af syrnede mælkeprodukter, og han hjalp masaierne med at bygge selve mejeriet. I det nordlige Tanzania er der fine forhold og temperaturer til fremstilling af syrnede mejeriprodukter, som masaierne nu kan sælge og dermed få en vis indtjening.

produktion, der begynder med varmebehandling i grydepasteur til 90 grader. Bertil Wennberg har lært masai-kvinderne at fremstille syrnede produkter og oste i det nye mejeri.  ■

Masaiernes overhøvding Marias Ole Pello sammen med Bertil Wennberg ved indvielsen af Bertil Masai Dairy.

Bertil Masai Dairy Bertil Masai Dairy ligger i Engarukaområdet ca. 20 mil nord for storbyen Arusha og i nærheden af nationalparken i Serengeti ved grænsen til Kenya. Mejeriet er bygget af tørret papyrus og klinet med ler iblandet komøg, som derefter er størknet. Taget består af græs og halm. Mejeriet får sin vandforsyning fra Gorongoro-krateret, og det giver friskt koldt vand til produktionen. Mælken, der har et fedtindhold på ca. 10%, leveres i kalabasser, som bliver transporteret af æsler frem til mejeriet. Her bliver mælken vejet, og leverandøren bliver noteret for den afleverede mælkemængde. Mælken bliver kvalitetstestet inden egentlig

NR. 17

Mælk og kultur blandes til fremstilling af yoghurt.

Mælken varmebehandles i grydepasteur.

(Redaktionen har bearbejdet og oversat Bertil Wennbergs notater fra indvielsen af Bertil Masai Dairy. En tidligere artikel om Masai-mejeriet i Tanzania er bragt i Mælkeritidende nr. 8 2009).

Bertil Wennberg underviser masai-kvinder i mejeriproduktion.

MÆLKERITIDENDE 2011

3


Den 30. juni 2011 dimitterede 18 procesteknologer fra Kold College.

Nye procesteknologer juni 2011 Torsdag den 30. juni 2011 dimitterede 18 procesteknologer fra Kold College. Dimissionsfesten blev gennemført med velkomst, fællessange, taler, buffet og overrækkelse af eksamensbeviser.   Af uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold College  

Revideret procesteknologuddannelse Årgang 2011 er det første hold, der bliver færdig efter den reviderede uddannelse fra 2009. I den reviderede bekendtgørelse til Procesteknologuddannelsen er der især fire områder, som skal fremhæves: • 3 måneders obligatorisk praktik ind på specialerne. Dette vil fremover også være gældende for studerende, som fx er uddannede mejerister med flere års erhvervserfaring inden for mejeribruget. • De studerende kan nu vælge imellem 4 specialer mod tidligere 3, idet der er oprettet et nyt speciale: Ernæringsteknolog. • Uddannelsen har nu en fællesdel på ½ år (tidligere 1 år). Herefter forsætter studiet i 1½ år inden for de 4 specialer: Mejeriteknolog, fødevareteknolog, procesteknolog og ernæringsteknolog. • Uddannelseslængden er på i alt 2 år uanset speciale.

4

MÆLKERITIDENDE 2011

Formanden for Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Søren Jensen holdt dimissionstalen og havde gaver med til de nye procesteknologer.

Rektor Allan Gregersen overrakte eksamensbeviser til de nye procesteknologer.

NR. 17


Mejeriteknologi

Uddannelse & afslutningsprojekt På den 2-årige erhvervsakademiuddannelse lægges der vægt på en kombination af teori og praksis med størst vægt på det teoretiske. Den daglige undervisning er en blanding af teori, temaer, gruppe- og projektarbejder, laboratorieøvelser og værkstedsarbejde. På 4. semester skal alle udarbejde specialer, og disse afslutningsprojekter bliver udført på eller i samarbejde med en virksomhed. Nedenfor følger navnene på de nyuddannede procesteknologer med angivelse af, hvilke specialer de har gennemgået, emnet de har arbejdet med i deres afslutningsprojekter og navnet

Lis Korsbjerg, Global Training Officer, Arla Foods holdt tale for de nye procesteknologer.

på den virksomhed, hvor projektet er gennemført.  ■

Procesteknologi Rikke Berg: Procesanalyse på A/S Tasso. Troels Brems: Kortlægning af spild på Royal Unibrew på Albani Bryggerierne A/S. Casper Sieling Haugsted: Fra ide til virkelighed på Grahams Farmhouse, Sommersted. Søren Josefsen: Renseanlæg rapport på Naturmælk. Dorte Patricia Rosenvinge Poulsen: Hudlægens fugtighedscreme på Faa­ borg Løve Produkter ApS. Dag Søgaard: Tykkelsesmåling af anode support på Topsøe Fuel Cell.

Fødevareteknologi Rune Hammer: Enzymbehandling af ostefeed på Cremo Ingredients A/S. Michael Valentin Larsen: Sporbarhed Ø-pølser på Stryhns A/S.

Svend Jørgensen: Nitrat og nitrit i infant nutrition på Arla Foods Arinco. Jesper Thomsen: Mikropartikuleret valleprotein i lavfedt mozzarella på Arla Foods Brabrand. Liudmyla Gorobets: Temperaturens og koncentrationens indflydelse på valleproteiners denatureringsgrad på Arla Foods Danmark Protein. Kenneth Sørensen: Fremtidens koldskålsetup på Arla Foods Christiansfeld Mejericenter. Simon Andersen: Fremtidens koldskålsetup på Arla Foods Christiansfeld Mejericenter. Mads Gommesen: Bestemmelse og styring af koagelfasthed - Metode til at reducere afskær og optimere udbytte på Arla Foods Gjesing. Ronni Falk Rasmussen: Hvid ost i saltalge af kaseinstandardiseret mælk på Arla Foods Nr. Vium. Carl Frederik Boman Dalsbo: Betydning af ostens vægt og pH efter 4 og 24 timer på Endrup Andelsmejeri. Emil Thilo Andersen: Alternativ DL-kultur til smør syrnet med Lactobacillus helveticus på Arla Foods Holstebro Smørmejeri. Peter Beierholm Poulsen: Reduktion af natrium i hvid ost i saltlage på Nordex Food Nørager Mejeri.

Snakken gik lystigt mellem de nye procesteknologer og gæsterne.

NR. 17

MÆLKERITIDENDE 2011

5


Virksomhedsportræt: Festo A/S

Træf det rigtige valg!

  Af Anna Marie Thøgersen  

30.000 standardkomponenter Festo er blandt verdens førende inden for design og fremstilling af ventiler, cylindere, fittings, sensorer, robotgribere og flere øvrige vitale komponenter i produktionen. - Faktisk har vi mere end 30.000 standardkomponenter, og disse er yderligere i mange tilfælde kundetilpassede. Vores komponenter er udført i forskellige materialer - og til forskellige priser - afhængigt af, hvor de skal anvendes i produktionszonerne; proces, våd og tør. Det er vigtigt for OEM- og mejerikunderne at træffe de rigtige valg også på komponentsiden, for der er ingen grund til at implementere de lidt dyrere rustfrie komponenter i en tørzone. Her rækker det fint med komponenter i fx aluminium, understreger Claus Rye

Den internationale Festo koncern står på tre stærke ben med løsninger inden for; proceskomponenter, automation og uddannelse - og virksomhedens eksperter sidder gerne med ved bordet, når OEM- og mejerikunder skal træffe det rigtige valg ved investering i effektive proceslinjer. - Det drejer sig om knivskarpe beslutninger, hvor kunden ikke må overinvestere - men heller ikke købe for billigt, understreger Festo´s salgsdirektør John Brorup. Petersen, der er Festo Danmarks Industrisegment Manager og den person, som mejerikunderne har den første kontakt med. Claus Rye Petersen tilføjer, at et relativt nyt komponentsegment hos Festo er udvikling af forskelligt håndteringsudstyr til robotter. En teknologi der vinder øget indpas også på mejerierne, og en af samarbejdspartnere her er danske Bila A/S. Festo afsætter desuden årligt mange forskningsmidler, herunder bl.a. inden for robotteknologien. (Se box om Elefantens snabel).

Automatisering i det 21. århundrede Udover komponentsegmentet er Festo en betydende automationsekspert, og mange store maskinbyggere

Festos tre kernekompetencer • Festo leverer styringer og automatiseringsløsninger baseret på et integreret automationskoncept med både pneumatiske og elektriske bevægelsesløsninger. Løsningerne kan tilknyttes de ledende kontrolsystemer fra Siemens, Avensys, mv. • Festo udvikler successivt - og har et imponerende udvalg af 30.000 standardkomponenter såsom; ventiler, cylindere, fittings, sensorer, robotgribere mv. • Festo udbyder kurser og træning i industriel automation

Eksempel på en Festo CPX Automationsplatform.

som Tetra Pak, GEA, SPX og Elopak og mejerikunder som Arla og Tine samarbejder med Festo, når komplicerede processer skal forbindes og automatiseres. - Vi betegner os gerne som rådgiver og konceptleverandør, når vi indgår et partnerskab med nye kunder. Når valget af de rigtige maskiner og komponenter er på plads, skal de mange delprocesser forbindes, og her tilbyder vi Festo CPX Automationsplatform, fortæller salgsdirektør John Brorup. Han forklarer, at denne funktion kan sammenlignes med dirigents

6

MÆLKERITIDENDE 2011

NR. 17


Fakta om Festo

Elefantens snabel Festo afsætter imponerende 7,5% af koncernens årlige omsætning på 2 mia. euro til forskning og udvikling af nye komponenter og automatiseringsløsninger. I Festos forskningsafdeling får de kreative hjerner virkelig lov til at tænke ”ud af boksen”. Det har bl.a. ført til udvikling af den ”Bioniske Håndteringsassistent”, som tog sit udgangspunkt i forskernes fascination af elefantens snabel, der med over 40.000 individuelle muskelfibre kan bevæge sig frit i alle retninger. Med den ”Bioniske Håndteringsassistent” er det muligt for menneske og robot at arbejde sammen, og robotten spås kolossale muligheder som hightech hjælper i industrien og i hjemmet. Den ”Bioniske Håndteringsassistent” er udviklet i et team af forskere fra det teknologiske institut Fraunhofer IPA og Festo, og forskerne modtog i 2010 den største hæder for robotten med tildelingen af ”Deutscher Zukunftpreis 2010”.

rolle i et orkester: De elektriske terminaler placeret på udstyret samler de mange forskellige funktioner i processen og integrerer disse i en multifunktionel automationsplatform, så hele orkestret spiller optimalt sammen. CPX Automationsplatform er kompatibel med alle anerkendte overordnede kontrolsystemer. Festos kunder kan endvidere vælge mellem tre installationskoncepter; centraliseret, decentraliseret eller hybrid, som kan bidrage til at forkorte cyklustiderne med op til 30% og til at reducere luftforbruget med op til 50%. Omfattende funktionsintegration med kontrolkomponenter for pneumatik, el og bevægelse kan desuden reducere systemomkostnin-

NR. 17

• Festo AG & Co. KG, der blev grundlagt i Tyskland i 1925, er en familieejet koncern • Virksomheden omsætter for 2 mia. euro og beskæftiger globalt 15.000 ansatte • Festo AG har 60 datterselskaber og mere end 250 salgsselskaber verden over • Det globale antal kunder er 300.000 i 176 lande • Forretningssegmenterne er: Føde/drikkevarer/herunder mejerier, farmaceutisk industri, automobil industri, vandbehandling, solenergi etc. • Koncernen har 2.900 patenter og erhverver ca. 100 nye hvert år • Festo AG har modtaget 60 nationale og internationale priser, herunder ”Deutscher Zukunftpreis 2010” for Bionic Handling Assistant • Festo Denmark A/S, der blev etableret i Rødovre og Århus i 1970, har 36 ansatte.

gerne med op til 20% og installationstiden med op til 60%.

Kurser og produktionsudvikling Ved siden af komponenter og automatiseringer er Festos tredje forretningskoncept: Kurser og produktionsudvikling. Festo tilbyder både åbne og skræddersyede kurser samt workshops og konsulentydelser. Kurserne omfatter typisk læring inden for: Pneumatik, hydraulik, styringsog reguleringsteknikker samt produktionsudvikling. Festo tager også hvert år ud på et roadshow med en lastbil - kaldet Technoferium, der er indrettet med eksperimentarium og showroom

Salgsdirektør John Brorup, Festo Denmark A/S.

Industrisegment Manager, Claus Rye Petersen, Festo Denmark A/S.

samt udstyr, der interaktivt viser Festos tilgang til effektiv automation. Roadshowet er afholdt gennem de seneste 10 år med en varighed af tre uger, og hvert år besøges et større antal kunder som fx mejerier, der på denne måde kan lade deres maskinoperatører få et indblik i Festos automatiseringsløsninger.  ■

MÆLKERITIDENDE 2011

7


Calcium fra mælk til os Af professor Leif H. Skibsted, Fødevarekemi, IFV, KU Life

Calcium findes i naturen især som tungtopløselige salte. Vi behøver lettilgængeligt calcium. Langsom ligevægtsindstilling gør mælkens calcium velegnet.

Calcium er essentielt og mælk en vigtig kilde. Calcium er bundet i mælkens caseiner og dermed tilgængeligt. Projektet ”Calcium i mælk - Proteinbindingens teknologiske og ernæringsmæssige betydning” finansieret af Mejeribrugets ForskningsFond og Det Frie Forskningsråd for Teknologi og Produktion har undersøgt, hvordan calcium er bundet til proteiner og til mindre molekyler i mælken og under mælkens fordøjelse. Langsommelighed for udfældning af calcium-salte synes vigtigt for mælkens calcium.

Koncentration og aktivitet Mælk indeholder 1,2 g calcium/l, det svarer til 30 mM. Koncentrationen af calcium målt med en elektrode er kun 1,5 mM, og forskellen skyldes binding af calcium og phosphat i casein. Det frie calcium påvirkes af mælkens ionstyrke, så calcium-aktiviteten er endnu mindre. Forskel mellem koncentration og aktivitet skyldes elektrostatisk skærmning af ioner. Calcium-aktivitet (aw) har betydning for mælkens egenskaber, og ændring af pH og temperatur og dannelse af peptider og carboxylsyrer ved syrning og modning påvirker calcium-aktiviteten. Høje hydrostatiske tryk blev anvendt som en ydre påvirkning. Tryk frigiver calcium fra caseinerne og ved kort tids tryk på 4000 atmosfære, fordobles koncentrationen (Figur 1). Efter trykudligning bindes calcium igen, men i en langsom proces. For at måle calcium-aktiviteten under tryk, blev udviklet en optisk metode, hvor et safir-vindue giver et direkte ”spektrofotometrisk kik” ind i trykkammeret. En velegnet calcium-indikator er fundet, og metoden er nu klar. Ændring af calcium-aktivitet påvirker geldannelse og smelteegenskaber, og tryk er ”grøn teknologi”.

Binding af calcium Mælks calcium-aktivitet er fastholdt af binding af calcium i forskellige typer af komplekser. For at forstå binding af calcium til proteiner, er bindingskonstanter for en række aminosyrer, peptider og hydroxycarboxylater blevet bestemt ved måling af calcium-aktivitet. Ønsket er at udpege de aminosyresekvenser i mælkeproteinerne, der termodynamisk set afgør calcium-binding. Ligevægt af denne type er også undersøgt for hydroxycarboxylater: Ca2+ + carboxylat - → Ca(carboxylat)+

8

MÆLKERITIDENDE 2011

Gluconat binder calcium stærkere end lactobionat og især end lactat og nu kan også den lave calcium-aktivitet i opløsninger af salte til calcium-berigelse forklares (Figur 2). Natriumgluconat anvendes til at forhindre udfældning af calciumlactat i cheddaroste, selvom calciumgluconat er tungere opløseligt (3 g/l) end calciumlactat (9 g/l). Det blandede ”calciumlactatgluconat” anvendes til drikke på grund af høj opløselighed (50 g/l). En teori om specifik calcium-binding i lactat/gluconat komplekser kunne ikke bekræftes, og der arbejdes med en kinetisk forklaring på dette ejendommelige fænomen. Disse calcium-salte virker som calcium-buffere, som det fremgår af Figur 2, der er baseret på iterative beregninger indenfor Debye-Hückelformalismen, hvor calciumkoncentration korrigeres til calciumaktivitet under hensyntagen til kompleks dannelse sammenlignet med ukorrigeret. Calciumaktiviteten bliver næsten uafhængig af den totale koncentration, og gradienten for udfældning forsvinder på grund af binding af calcium og gør udfældningen langsom. En forståelse af disse ”overmætnings-fænomener” vil formodentlig kunne hjælpe med til at udpege alternativer til smeltesalte og til metoder til at kontrollere udfældning af calciumsalte. Den langsomme ligevægtsindstilling for binding af frigjort calcium efter trykbehandling kan ligeledes udnyttes teknologisk.

Calcium og lipid Calcium danner ”sæbe” med fedtsyrernes anioner. Calciumpalmitat er tungtopløseligt og interessant for vores calciumudnyttelse. I tarmen hydrolyseres triglycerider til 2-monoacylglycerol og frie fedtsyrer fra position sn-1 og sn-3 (sn= stereospecifik nummerering). Animalsk fedt er forskelligt fra planteolie, idet de mættede fedtsyrer som mælkens palmitinsyre er jævnt fordelt mellem de tre positioner i glycerol, mens de i planteolie især sidder i sn-1 og sn-3. Udfældning af calciumpalmitat sker især ved kombinationer af planteolie og calcium, og er overraskende langsom: Ca2+ + palmitat - + OH- → Ca(OH)palmitat Et hydroxypalmitat omdannes langsomt til Ca(palmitat)2. Udfældningskinetikken bør kunne udnyttes til at udvikle mejeriprodukter, hvor calcium nedsætter fedtabsorption,

NR. 17


men også til at udvikle fødevarer med optimal calcium-tilgængelighed.

Projektforløb Projektet begyndte i 2006 men sluttede først med udgangen af 2010. Medarbejdere ved projekter har været lektor Vibeke Orlien, forskningsassistent Merete B. Munk, lektor Jes Knudsen, forskningsassistent Riikka Raitio, laborant Bente Danielsen og forskningsassistent Martina Vavrusova. Martina Vavrusova er nu supplerende tildelt et KULIFE stipendium og afslutter ph.d.-studiet igangsat under projektet.

Hvad kan resultaterne bruges til? Projektet var i sit oplæg ambitiøst, idet udgangspunktet var, at kendskab til termodynamik og kinetik bag binding af calcium i mælk kunne danne grundlag for bedre forarbejdningsprocesser. De anførte eksempler vedrører langsom ligevægtsindstilling efter højtryksbeholdning, udfældning af calcium-salte i ost og erstatning af smeltesalte. Calciums udfældning med mættede fedtsyrer er nu beskrevet mere kvantitativ af betydning for ernæringsmæssigt optimerede mejeriprodukter. Disse resultater kan med fordel følges op i nye projekter.  ■

Resume Calcium-fordeling i mælk er af betydning for mælkens forarbejdning og ernæringsværdi. Under mælkens forarbejdning ændres fordelingen af calcium. Overmætningsfænomener, kompleksbinding og langsom ligevægtsindstilling giver nye teknologiske muligheder. Opløselighed af sammensatte calcium-salte er en vigtigt parameter for vores optagelse af calcium. (Foto: Colourbox).

Figur 1: Højt hydrostatisk tryk, her 4000 atmosfære, frigør calcium fra casein. Calcium binder sig efter udligning af tryk igen til casein, men meget langsomt. Den stiplede linje angiver mælkens calcium i ligevægt. (J.C. Knudsen & L.H. Skibsted: Food Chemistry 119, 2010, 202).

Figur 2: Overmætning af calcium salte af hydroxycarboxylsyre som mælkesyre, lactobionsyre og gluconsyre (fra GDL) skyldes binding af calcium til syrernes anion som calcium komplekser. Forventet calcium-aktivitet i vandig opløsning af calciumgluconat () bliver meget mindre (), når der korrigeres for denne effekt, og forklarer de holdbare overmættede opløsninger. Måling med calcium-selektiv elektrode har bekræftet denne hypotese.

NR. 17

MÆLKERITIDENDE 2011

9


Osted Ost & Mejeri

Optankning - med mælk og ost De fleste store tankstationer tilbyder rask væk 2 flasker cola til favørpris. - Men ikke i Osted. Her kan man til gengæld få 2 liter økomælk i miljøvenlig emballage - oven i købet billigere end colaerne! Bortset fra det har OK Tanken og Osted Ost & Mejeri kun det tilfælles, at de deler matrikel. I ostebutikken er det muligt at købe alverdens oste samt adskillige mælke­ produkter, som mejeriejer Karl Simonsen og hans stab frem­ stiller i det tilstødende lokale. Men produktionsforholdene er for trange, og Karl Simonsen er på udkig efter nye faciliteter, der også kan rumme fremtidsvisionerne. Osted Ost

Osted Mejeri

Mejerist og mejeriejer Karl Simonsen, der snart kan fejre 50 års jubilæum i dansk mejeribrug, indrettede i 1998 et osteudsalg i en tidligere tankstation i Osted. Gennem mere end et årti har Karls hustru Edith stået i spidsen for butikkens salg af oste fra danske og udenlandske mejerier. Hvert år indkøbes adskillige råmælksoste og andre delikatesseoste fra Holland, Belgien og Frankrig samt fra de fleste mindre danske mejerier. Disse oste bliver i vid udstrækning færdiglagret på Osted. Hver uge aflægger flere hundrede kunder besøg i den yderst velassorterede Osted Ostebutik, hvor der også er et fint udvalg af blandt andet charcuterivarer, vin, marmelader og iscreme fra Hansens Flødeis.

I 2003 besluttede Karl Simonsen at renovere tankens vaskehal og inddrage den til produktion af mælkeprodukter og oste. Osteds økologiske mælk, koldskål, yoghurt og fløde mv. sælges i miljøvenlige Ecolean-poser. Hovedaftager er den landsdækkende Rema 1000 kæde foruden 300 dagligvarebutikker, primært på Sjælland. Osted-mælkens stigende succes har givet pladsmangel i det lille mejeri, og Karl Simonsen ophørte derfor sidste år med egne oste. Men det er en produktion han gerne vil genoptage og udvikle til også at omfatte undervisning og turistbesøg.

Fremtidsvisioner - Vi har ikke guld på væggene og heller ikke en millionformue i banken.

Ejer af Osted Ost og Mejeri, Karl Simonsen ses her sammen med datter og svigersøn, Laila og Poul Meyer.

Til gengæld skylder vi ikke nogen noget, understreger Karl Simonsen, som undrer sig over bankernes tilbageholdenhed med at udlåne penge til små solide virksomheder. Der er dog skred i bankforhandlingerne, og det glæder Karl og Edith, som ønsker bedre og større faciliteter inden et glidende generationsskifte med deres datter og svigersøn, Laila og Poul Meyer. - Vi har fundet stedet, men det er for tidligt at afsløre hvor. Dog kan jeg fortælle, at der bliver plades til at fremstille mere mælk og ost samt lokaler til undervisning i mejeriproduktion for skoleelever og plads til udflugter for de mange turister, der hvert år besøger København, slutter Karl Simonsen.  ■ AMT

Fakta om Osted Ost & Mejeri • • • • •

1998 Osted Ost oprettes 2003 Osted Mejeri starter produktion 4 leverandører leverer årligt 5 mio. kg økologisk mælk Osted Mejeri tapper også mælk for Gram Slot Salg til Rema 1000, øvrige dagligvarebutikker, flødesalg samt afsætning til industrikunder • 30 ansatte (3 mejerister), heraf flere på deltid • 40 mio. kr. i omsætning, heraf godt 20% på ostehandel

10

MÆLKERITIDENDE 2011

NR. 17


Nye mejeriingeniører 2010

Smør Titel: Flødetemperaturbehandlingens indflydelse på smørrets reologiske egenskaber og mikrostruktur English title: The effect of temperature treatment of cream on the consistency and microstructure of butter - Investigations by rheology, CLSM and LR-NMR

Konklusion

Af mejeriingeniør Thomas Bæk Pedersen

Resume Når man fremstiller smør, udsætter man den dertil anvendte fløde for en temperaturbehandling, dette har man gjort siden 1930erne. Baggrunden for temperaturbehandlingen er at udnytte, at mælkefedtet er sammensat af mange forskellige fedtsyrer med forskellige smeltepunkter. Ved at udsætte fløden for et bestemt temperaturforløb har man således kunnet fraktionere de forskellige fedtsyrer, og dermed korrigere for årstidsvariationen i mælkefedtets sammensætning. Selvom metoden har været anvendt i mange år, mangler der stadigvæk en grundlæggende viden om, hvordan temperaturbehandlingen rent faktisk indvirker på smørrets konsistens. Formålet med dette projekt var at udvikle en metode til at fremstille smør i lille skala, og fremstille smør med fløde udsat for forskellige temperaturbehandlinger. Smørret blev undersøgt med lille og stor deformations reologi, konfokal laser skanning mikroskopi (KLSM) og lavfelts kernemagnetisk resonans (LR-NMR). Der blev fremstillet smør af fløde, som var udsat for følgende temperaturbehandlinger: Hurtig køling (-8,5 °C/min), langsom køling (-0,3 °C/min) og modning af fløden i henholdsvis 48 og 120 timer.

NR. 17

Reologiresultaterne viste, at smør lavet af hurtig og langsom kølet fløde var hårdere end smør lavet af modnet fløde. Kølehastigheden (hurtig/langsom) og modningstiden (48/120 timer) havde ikke nogen effekt på smørrets hårdhed. Mikroskopibillederne viste, at smør lavet af hurtig og langsom kølet fløde havde den mest udtalte globulære struktur (flere intakte fedtkugler) sammenlignet med smør lavet fra modnet fløde, det betyder at, flere fedtkugler har ”overlevet” kærningsprocessen. Det kan konkluderes, at modning af fløden resulterede i blødere smør, sammenlignet med smør lavet fra hurtig og langsom kølet fløde. Det er dog ikke klart, om denne forskel i hårdhed er på grund af forskelle i den globulære struktur, eller den skyldes en reel forskel i fedtkrystalsammensætningen. Fremtidige studier kunne forsøge at påvise, hvilken betydning disse intakte fedtkugler har for smørrets konsistens.  ■ • Vejledere: Lektor Jes Christian Knudsen og ph.d. studerende Stine Rønholt, IFV, KU-LIFE • Censor: Grethe Hyldig, DTU Food • Forsvar: Specialet blev forsvaret 19.10.10 • Ansættelse: IFV, KU-LIFE, Mejeriteknologigruppen som Ph.d. studerende. Nye mejeriingeniører 2010 I 2010 dimitterede 13 nye mejeriingeniører, som i løbet af 2011 fortæller om deres specialer her i bladet.

MÆLKERITIDENDE 2011

11


Kort fortalt  Arlas USA-mejeri udvidet Arlas mejeri i Hollandtown, Wisconsin er blevet udvidet for 75 mio. kr. og har givet anlægget en markant øget kapacitet, så produktionen kan komme op på 20.000 ton. Da Arla overtog mejeriet i 2006 var produktionen 5.000 ton om året. Arla USA producerer specialoste til det store amerikanske marked, som mejerikoncernen har store forhåbninger til efter stærkt stigende salg de seneste år. Arla Foods har to mejerier i USA; Hollandtown samt et anlæg i Muskegon, Michigan. De to mejerier står for 70% af koncernens ostesalg i USA.

TINE Jæren snart driftsklar

Mejerister til mejeri­teknolog­ uddannelsen søges! Der mangler mejerister til Kold Colleges mejeriteknologuddannelse, der starter den 1. september! Ved uddannelse til mejeriteknolog kræves interesse for følgende: Produktionsoptimering, produktudvikling, ledelse og planlægning inden for mejeriområdet. Uddannede mejeriteknologer varetager typisk opgaver inden for mejeriindustrien i forbindelse med produktion, produktionsplanlægning og -udvikling. Uddannelsen tager 2 år og i slutningen af forløbet er der indlagt et 3 måneders virksomhedsophold. (Læs mere om uddannelsen på www.eal.dk). Kold College er den eneste skole i Danmark, som udbyder mejeriteknologuddannelsen, der er målrettet mejerister, som søger nye arbejdsområder inden for mejeribranchen. Uddannelsen starter den 29. august, og man kan stadig nå at tilmelde sig! Kontakt Kolds studievejleder Lone Kieler lk@koldcollege.dk eller Susanne Lier Hansen slh@koldcollege.dk, du kan også ringe på tlf. 63 13 20 43. (Foto: Kold College).

12

MÆLKERITIDENDE 2011

TINES nye Jæren anlæg, der bliver Norges største mejeri, er snart driftsklar, skriver Meieriposten. Midt i oktober påbegyndes prøveproduktioner af Jarlsberg og af smør, mens fremstillingen af de øvrige mejeriprodukter følger frem til foråret 2012, hvor TINE Meieriet Jæren skal være færdigt. Til den tid skal den årlige produktion være på 18.500 tons oste af typerne; Jarlsberg, Norvegia, Mozzarella og pizza-toppings samt 3.000 tons smør og 6.000 tons Brelett. Virksomheden får desuden produktion af vallepulvere og Omega-3. Det nye TINE Meieriet Jæren repræsenterer også store miljøgevinster, herunder 34% mindre energiforbrug og 38% reduktion i CO2-udledning. Desuden skal overskudsvarmen distribueres som varmt vand i et omfattende fjernvarmenet og bl.a. bruges til opvarmning på skoler og i svømmehaller samt i Norges største gartneri, Miljøgartneriet, der har domicil lige ved siden af TINE Jæren Meieri. (Foto: TINE).

UK-kæder får mælkebøder De britiske konkurrencemyndigheder, Office of Fair Trading tildeler otte britiske dagligvarekæder og mejeriproducenter bøder på tæt ved 425 mio. kr., skriver business.dk. Selskaberne havde i 2002-2003 et ulovligt prissamarbejde om ost og andre mejeriprodukter, og dette samarbejde blev dengang påpeget af Arla UK. De fire store kæder er Sainsbury, der skal betale en bøde på 96, 5 millioner kroner, Tesco får en bøde på 90 millioner kroner, Asda 80,7 millioner kroner, mens Safeway skal af med 49 millioner kroner. De involverede mejeriselskaber; Dairy Crest, McLelland, The Cheese Company og Wiseman får bøder på mellem 10 og 60 mio. kroner.

NR. 17


Kraft splittes op i to selskaber Kraft Foods Inc., verdens næststørste fødevareselskab, vil frasælge sin nordamerikanske dagligvarevirksomhed til aktionærerne og dermed splitte det eksisterende selskab op i to, et nordamerikansk dagligvareselskab og et globalt snack-selskab, skriver Børsen. Dagligvareselskabet vil bl.a. bestå af de amerikanske drikkevarer, oste, conveniencemåltider og dagligvaresegmenter. Dagligvarevirksomheden får en omsætning på ca. 16 mia. dollar og det globale snackselskabs bliver ca. 32 mia. dollar.

Fiskeenzymer i ost? Enzymer fra laks og hoki kan forstærke smagsprofilen i mejeriprodukter - og især i oste. Det antyder studier foretaget i Canada og New Zealand ifølge tidsskriftet Food Chemistry. Enzymer fra de to fisketyper kan også give teknologiske fordele, da fiskeenzymerne er funktionsdygtige ved lave temperaturer, oplyser forskere ved McGill University og The New Zealand Institute for Plant and Food Research Limited.

Tre slags børnemælk Hollandske FrieslandCampina har udviklet en beriget mælkeserie kaldet Triplet til småbørn (1-3 år), børn (4-12 år) og teenagere (13+ år). Triplet er lanceret i Fjerøsten i landene Thailand, Malaysia og Indonesien, oplyser mejerikoncernen. Småbørnsmælken er beriget med calcium, DHA samt Omega 3, 6 og 9. Det samme gælder for børnemælken (412 år), her er der dog også puttet vitamin B2 i. Teenagemælken er beriget med DHA og Omega 3 samt vitaminerne A, C, E. (Modelfoto: Colourbox).

Godt resultat i DSS DSS har i det seneste regnskabsår (30. april 2011) opnået et resultat på DKK 8,4 mio. før skat. Resultatet er væsentligt bedre end sidste år og skyldes både en betydelig vækst i omsætning og en forbedret indtjeningsgrad. DSS leverer membranfiltreringsteknologi til den globale mejeriindustri og oplever stigende interesse fra mejerierne for at investere i både produktionsanlæg og anlæg til optimering af vandforbrug og andre miljørelaterede formål. På den baggrund forventer virksomheden stigende aktivitet de kommende år. DSS beskæftiger 40 medarbejdere inden for udvikling, salg, engineering og projektledelse. Al fremstilling er outsourcet til hovedsageligt lokale virksomheder i det midtjyske område. DSS har siden starten i 2000 solgt mere end 450 anlæg og mere end 2 mio. m2 membraner. Det samlede salg siden 2000 rundede i juni måned 1 mia. kroner. (Foto: DSS).

Købsinteresse for Milko-mejeri En ny spiller er dukket op i fusionsprocessen mellem Milko og Arla. Det drejer sig om Dan Bäverstam, Cobham Invest, som ifølge atl.nu har taget kontakt med Milkos leverandører i Dalarna og Västmanland for at undersøge deres interesse for at købe afdelingsmejeriet Grådö af Milko. Torsten Gustavsson, Milkos kredsordfører i Dalarna, bekræfter kontakten mellem investoren og et antal Milkobønder i regionen. Atl.nu skriver, at Dan Bäverstam også har fremført forslaget overfor Arla, som har svaret: - Vi hverken kan, vil eller må føre sådanne diskussioner. Vi vil overtage hele Milko. Hvis nogen har andre forslag må de tage dem med Milko eller Konkurrensverket, siger Claes Henriksson, Arlas presschef i Sverige. (Foto: Milko).

NR. 17

MÆLKERITIDENDE 2011

13


Kort fortalt  Fonterra obligationer i Kina New Zealands internationale mejerikoncern Fonterra har på få dage rejst 235 mio. kr. til fortsat vækst i Kina ved at sælge treårige obligationer udstedt i kinesisk valuta.

Ny laktosefri piskefløde Arlas friske laktosefrie minimælk, som blev lanceret i efteråret 2010 er blevet godt modtaget og efterspørgslen på flere laktosefri produkter - især til madlavning - er stigende. Derfor udvider Arla den laktosefri produktportefølje med laktosefri fløde. Fløden smager som almindelig fløde og kan bruges på samme måde. Arlas forbrugerkonsulent Maja Møller oplyser: - Vi får mange henvendelser fra folk, som efterspørger især laktosefri produkter til madlavning. Mange har forsøgt sig med soja-, risog havrealternativer, men de fleste vil helst bruge laktosefrie mejeriprodukter som mælk og fløde i dagligdagen. Den nye Arla® Laktosefri Piskefløde 36% kan købes i dagligvarebutikker fra begyndelsen af september. (Foto: Arla Foods).

Dragsbæk ramt af dyrere råvarer Dragsbæk A/S i Thisted, der fremstiller margarine og blandingsprodukter, omsatte i 2010 for knap 869 mio. kr. mod godt 751 mio. kr. året før. Årets resultat blev på 24,8 mod 31,6 mio. kr. i 2009, skriver Børsen. Resultatfaldet tilskrives store prisstigninger på råvarer.

Økologisk Høstmarked Der afholdes hvert år økologiske høstmarkeder den første weekend i september, og i år bliver det lørdag-søndag 3.-4. september. Omkring 100 gårde ventes at holde økologisk høstmarked. Indholdet på markederne varierer stærkt fra gård til gård, og der kan bl.a. være små udstillinger, ponyridning, halm-legeplads og markvandringer. På stort set alle høstmarkeder er det muligt at købe forskellige økologiske produkter. (Foto: Økologisk Landsforening).

14

MÆLKERITIDENDE 2011

DK Milk med overskud DK Milk A/S i Nørresundby, der er specialist i global handel med bulkprodukter som mælkepulver, smør og ost, havde i regnskabsåret 2009/2010 en bruttofortjeneste på 6,9 mio. kr. mod 6,6 mio. kr. året før, skriver Børsen. DK Milk, der tidligere er kåret som gazellevirksomhed af dagbladet Børsen, har sælger primært i Mellemøsten, Nordafrika og Fjernøsten.

Mælkelåg af sukkerrør Nestlé i Brasilien har netop lanceret to typer af mælkeprodukter i Tetra Pak kartoner med låg, der er fremstillet af rester fra sukkerrør. Mælkelåget af grøn polyethylen er udviklet af Brasiliens største petrokemiske virksomhed, Braskem, på baggrund af reststoffer fra sukkerrørsproduktionen. Det er Tetra Pak hensigt med tiden at producere fødevareemballager, der udelukkende er fremstillet af plantebaserede naturmaterialer. (Foto: Tetra Pak).

MadX skifter navn til Madkulturen MadX har nu været etableret som virksomhed i nogle måneder, og navnet har fungeret som arbejdstitel for det grundlæggende opbygnings- og udviklingsarbejde. MadX skal beskæftige sig med at styrke danskernes madkultur: Hvad er det vi spiser, hvordan kan vi gøre det endnu bedre. - For at få et mere sigende navn og sikre at danskerne ved, hvad det handler om, vil det fremover være navnet ’Madkulturen’, der vil stå som afsender på de mange kommende initiativer, oplyser direktør for Madkulturen Judith Kyst.

Trio-formandskab i EU Den 1. juli overtog Polen EU-formandskabet, og dermed er der startet et nyt trio-formandskab, som Danmark er en del af. På fødevareministeriets område handler det bl.a. om reformen af den fælles landbrugspolitik. - Det danske formandskab vil bestræbe sig på at komme længst muligt i forhandlingerne om en ny fælles landbrugspolitik. På landbrugsområdet er det bl.a. et ønske, at støtten målrettes et grønnere landbrug, hvor fx affaldsprodukter anvendes til bioenergi, udtaler fødevareminister Henrik Høegh. EU-kommissionen forventes at fremsætte sit forslag til EU’s fremtidige landbrugspolitik i efteråret 2011. Reformerne skal gælde fra 2014-2020. Polens formandskab løber fra 1. juli til 31. december 2011, hvor Danmark overtager formandskabet, som fortsættes af Cypern fra den 1. juli 2012.

NR. 17


Foreningen for Rejsende Mejeriingeniørstuderende byder velkommen til

Overskud på iscremeudstyr Tetra Pak Hoyer, der fremstiller iscremeudstyr, har vendt udviklingen og har nu overskud på bundlinjen efter flere år med millionunderskud, skriver Børsen. Virksomheden øgede omsætningen med 33% til 347 mio. kr. i 2010. Stort set hele omsætningen stammer fra eksport. Resultatet før skat blev et minus på 111.000 kr. mod et underskud på 63 mio. kr. i 2009. Tetra Pak Hoyer har 218 ansatte, og virksomheden indgår i Tetra Laval Holding-koncernen med hjemsted i Holland. Også de to andre producenter af iscremeudstyr, Gram Equipment i Vojens og WCB Ice Cream i Aarhus melder om fremgang. WCB Ice Cream øgede bruttofortjenesten med 8% til 28 mio. kr. i 2010. Omsætningen er ifølge ledelsen øget med 31% i forhold til 2009. Gram Equipment, der ejes af virksomhedens ledelse sammen med kapitalfonden Procuritas Capital, fordoblede sit bruttoresultat til 85 mio. kr. i 2010, mens overskuddet før skat blev mere end firedoblet til 43 mio. kr. fra 10 mio. kr. i 2009. (Foto: Colourbox).

Activa i Australien I Australien har Danone og joint venture partneren Murray Goulburn Co-operative åbnet et nyt anlæg til produktion af Danones yoghurt Activa. Det har kostet ca. 180 mio. kr. at opføre mejeriet, der er beliggende i delstaten Victoria.

Rejseaften 2011 Foreningen for Rejsende Mejeriingeniørstuderende byder velkommen til Rejseaften 2011, der afholdes den 27. september i lokale 3-04 på det Det Biovidenskabelige Fakultet, Rolighedsvej 30, 1870 Frederiksberg C.

Program Kl. 18.00: Velkomst og ostebord Kl. 18.20: Studietur til Indien ved Mette Lommer og Alexander Hansen Kl. 18.40: Mejeripraktik i Leeds ved Peter Skou Kl. 19.00: Studietur til Thailand ved Trine Fredsøe og Ida Lauridsen Kl. 19.20: Ostebord Kl. 19.50: Mejeripraktik i London ved Maria Kastvig og Christine Kl. 20.10: Studieophold i Vancouver ved Lau Gerlach Kl. 20.30: Erhvervspraktik i England ved AnneSophie Hoff Kl. 20.50: Studieophold i New York ved Sofie Risborg Kl. 21.10: Hygge og resterne af ostebordet

Overskud hos Palsgaard Palsgaard fik et flot overskud på produktion og salg af koncernens ingredienser i 2010, idet nettoomsætningen voksede fra 714 mio. kr. i 2009 til 754 mio. kr. i 2010. Overskuddet blev på 109 mio. kroner i 2010. (Foto: Palsgaard).

NR. 17

MÆLKERITIDENDE 2011

15


Kort fortalt 

 Personalia 

DMS seminar om ”Økologi fra mark til mejeri” Danmarks Mejeritekniske Selskab afholder den 1. september møde om ”Økologi fra mark til mejeri” på Hotel Legoland i Billund kl. 10.00-16.00. Med seminaret inviterer Danmarks Mejeritekniske Selskab interesserede til at blive klogere - samt smage - på den økologiske mælkeverden! Fuldt program blev bragt i Mælkeritidende nr. 15/16 og findes på www.mejeritekniskselskab.dk - hvor man også kan tilmelde sig. Tilmelding kan også ske til DMS på Munkehatten 28, 5220 Odense SØ, tlf. 66 12 40 25 dms@maelkeritidende.dk (Foto: Colourbox).

Hjem-Is får konkurrence Firmaet Viking Is er gået ind på markedet for salg af is fra biler. Dermed får Hjem Is konkurrence på markedet for første gang i 35 år. Is-bilerne fra Viking Is, som spiller en melodi i stedet for at bruge en klokke som Hjem Is, kører p.t. kun i det sydjyske. På sigt er målet dog at nå alle danskere: - Inden for en årrække håber vi at være landsdækkende med konceptet, udtaler medejer af Viking Is, Per Roth til P4 Syd.

Flot overskud hos Rynkeby På trods af et fald i omsætningen fik Rynkeby et flot overskud på knap 56 mio. kroner i 2010. Rynkeby har i 2010 fastholdt sin danske markedsandel inden for juice og frugtdrikke, mens det i Sverige er lykkedes at udvide markedet for Rynkebys egne brands. Forventningen til 2011 er en mindre volumenforøgelse af juiceafsætningen i Danmark og Sverige samt vækst på Rynkebys øvrige markeder, der primært er Norden. (Foto: Rynkeby).  ■

Mandag den 29. august 2011 fylder Ole E. Hansen, National Supply Chain Director, 50 år. Ole E. Hansen har gennem hele sit aktive arbejdsliv været beskæftiget i mejeribruget. Ole dimitterede som mejeriingeniør fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1987, hvorefter han blev ansat som driftsingeniør på Slagelse Mejeri den 1. august samme år. Den 1. oktober 1989 blev han udnævnt til driftsleder, senere mejerichef samme sted fra den 1. januar 1991, og den 1. april 1998 som mejeridirektør da Slagelse Mejeri og Slagelse Friskvareterminal blev sammenlagt. Den 1. januar 2007 blev Ole udnævnt til National Supply Director i Consumer Nordic. Gennem alle årene har Ole været en væsentlig del af udviklingen til at gøre Slagelse Mejericenter til det center, som i dag står for en meget stor del af produktionen af friske mejeriprodukter til hele Sjælland. Ole har gennem alle årene opbygget stor respekt omkring den måde, han varetager sit ansvar. Det er altid forbrugerne, som er i fokus, for kvalitet i alle led er en afgørende drivkraft i Oles virke. Desuden er Ole meget optaget af, at Arla som arbejdsplads er et attraktivt sted for medarbejderne. Oles ledelsesstil er præget af involvering og fokus på, at man skaber de bedste resultater i et respektfuldt miljø. Gennem en årrække har Ole været en naturlig og vigtig del af den danske ledergruppe, hvor han bidrager med sin store indsigt til at skabe de bedst mulige resultater i forretningen. Ole har også overskud til at deltage i en række tillidshverv skaber Ole også overskud til at deltage i. Han deltager med stort engagement i Landsmejeriudstillingen som dommer (bedømmer). Derudover er han bestyrelsesmedlem i AP Pension, bestyrelsesmedlem i Slagelse Erhvervsråd og bankrådsformand i Nordea. Privat er Ole gift med Anne-Sofi og sammen har de 3 børn + 1 hund. Selvom programmet er stramt med arbejde og andre poster, så er der også tid til at spille fodbold, ligesom sammenkomster med familie og venner prioriteres højt. Gennem årene har familien rejst meget rundt i verden og nu står det nyerhvervede sommerhus også klar til gode oplevelser. PGO

70 år Fhv. mejerichef Folkvar Fink, Thisted fylder den 5. september 70 år.

16

MÆLKERITIDENDE 2011

NR. 17

Ole E. Hansen

50 år


Direktør, mejeriingeniør Vagn A. Dinesen, England fylder den 8. september 75 år.

90 år

Bent Oelenshlæger

Fhv. mejeribestyrer S. Rohde Nissen, Søllested fylder den 5. september 90 år.

25 års jubilæum Logistik- og planlægningschef Bent Oelenshlæger Poulsen kunne den 4. august 2011 fejre 25 års jubilæum hos Arla Foods Nr. Vium Mejeri. Bent er uddannet mejerist og mejeritekniker på mejeriskolen i Dalum. Den praktiske del af uddannelsen er gennemført på Hjedding Andelsmejeri og Tistrup Mejeri (MD). Inden ansættelsen I Nr. Vium i 1993 har Bent været kortvarigt på Rødkærsbro Mejeri (MD) og Fløde- & Smelteost fabrikken i Videbæk (Kløver Mælk). Gennem sine 25 år har Bent varetaget flere forskellige funktioner, lige fra mejerist i skummesal, kvalitetschef, arbejdsleder i pakkeri, driftsleder i pakkeri til nuværende job som Logistik- og planlægningschef. Privat har Bent mange gøremål som frivillig hjælper i forskellige foreninger i Tarm, hvor han i dag er bosat. Specielt fodbolden fylder meget i hele familien, og mange af ugens dage foregår på de midt- og vestjyske stadions. Sammen med familien nydes naturen fra Skjern enge, Blåbjerg plantage og ud til Vestkystens strande, dog er vinterens skiferie i alperne de seneste år blevet et "must". Bent ønskes et forsinket tillykke med jubilæet. På Arla Foods Nr.Vium Mejeris vegne Peter Møller

25 års jubilæum Project Manger Lean, Torben Loft Mikkelsen, Arla Foods Viby kan den 1. september fejre 25 års jubilæum.

Direktør for ny fødevarestyrelse Fødevareministeriet sammenlægger pr. 1. oktober Plantedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Fødevareerhverv til én stor styrelse. Direktør for den nye styrelse bliver jurist Pernille Andersen (50 år). Pernille Andersen får bl.a. ansvar for at fastlægge og implementere organiseringen af den nye styrelse, så Fødevareministeriet i højere grad kan skabe effektive rammer for en konkurrencedygtig udvikling af fødevareerhvervene.

NR. 17

Medarbejderskifte på sekretariatet Administrativ medarbejder, Birgit Jakobsen har valgt at gå på pension ved udgangen af september måned. Birgit har været ansat på sekretariatet gennem 29 år, og hun har især været tilknyttet og hjulpet medlemmerne i Dansk Mejeriingeniør Forening på allerbedste vis. Birgits venlige og altid høflige optræden har gjort hende til en vellidt ansat på sekretariatet, og hendes hjælpsomhed og underdrejede, næsten jyske humor (skønt oprindelig københavner), har været højt værdsat af hendes kolleger! Vi ønsker Birgit alt muligt godt i sit otium! Som ny medarbejder er ansat Heidi Christensen, der gennem de seneste måneder har været under oplæring hos Birgit, der har øst af sin store viden og erfaring. Heidi er 36 år, og hun har masser af erfaring inden for økonomi og medlemsservice, så hun står parat til at hjælpe alle medlemmerne. Velkommen til!

Ny FAO-chef Brasiliens tidligere minister for fødevaresikkerhed, José Graziano da Silva bliver pr. 1. januar 2012 ny generaldirektør for FAO. José Graziano da Silva er valgt for perioden 1. januar 2012 til 31. juli 2015, og han overtager stolen fra den senegalesiske Jacques Diouf, der har siddet i FAO i 17 år.

TINEs topchef på orlov Koncernchef for den norske mejerigigant TINE, Hanne Refsholt har besluttet at tage et års orlov fra den 1. september for at studere ledelse og strategi i udlandet. TINEs koncernstyre har konstitueret visekoncernchef Stein Øiom som koncernchef frem til efteråret 2012, hvor Hanne Refsholt vender tilbage til chefposten.

Dødsfald Fhv. mejeribestyrer Børge Oskar Andersen, Tistrup er afgået ved døden den 26. juli, 89 år gammel.

Dødsfald Mejeriingeniør Jens Andreasen, Hørning er afgået ved døden den 19. juni, 77 år gammel.  ■

MÆLKERITIDENDE 2011

17

Heidi Christensen

75 år


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Vestjyllands Mejeristforening PU-chef Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: michael.jensen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Stampen Træemballage A/S Anne Juels Vej 10 Flauenskjold 9330 Dronninglund Tlf. + 45 98 86 15 11 Fax +45 98 86 11 40 www.stampen.dk Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Akademikernes Centralorganisation

Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Salicath ApS Rue 5A DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2011

Mejeriliv • Ulykker

• Tandskader • Sundhed

Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25


Møder og udstillinger ❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 1. september 2011 Mejeriteknisk Selskab Økologi - fra mark til mejeri Hotel Legoland

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

27. september 2011 Mejeriingeniørstuderende Rejseaften KU Life 1. oktober 2011 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 122. Delegeretmøde Hotel Scandic, Vejle 8.-9. november 2011 Landsmejeriudstilling med Danish Food Contest MCH Messecenter 23. november 2011 MIA Arbejdsmiljøkonference Hotel Legoland, Billund 8. februar 2012 Mejeribrugets Dag Kold College 19. april 2012 Mejeriforeningen Generalforsamling 2. juni 2012 Foreningen Danmarks Privatmejerier 100 år jubilæum Hindsgavl Slot 13.-15. november 2012 FoodPharmaTech og LMU MCH Messecenter

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­ annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

Stillingsannoncer på Jobzonen Mælkeritidende samarbejder med Jobzonen.dk, og igen i 2011 tilbyder vi i tillæg til den trykte annonce i bladet, at annoncen bliver indrykket på www.jobzonen.dk til en favorabel pris på blot 3.300 kr. Prisen indbefatter 28 dages profilering på Jobzonen.dk, elektronisk link til virksomhedens egen hjemmeside/mail, logo, mails til potentielle ansøgere og adgang til CV’er i Jobzonens database.

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 8.-12. oktober 2011 Anuga Køln, Tyskland 15.-19. oktober 2011 IDF Topmøde Parma, Italien 27.-30. marts 2012 Anuga FoodTec Køln, Tyskland

MÆLKERITIDENDE 2011

19


AEDIL afholder et avanceret træningskursus i frem­ stilling af ”Pasta Filata oste” på Mejeriskolen ENIL Besancon Mamirolle i Frankrig fra den 28. november - 2. december 2011.

Indhold

Pris og tilmelding

Det avancerede træningskursus i fremstilling af Pasta Filata oste vil blandt andet indeholde: Velkomst og præsentation af ostetyper, fremstilling/praktiske øvelser i pilotanlægget, herunder ostens profil, elasticitet/ strækning, smelte- og flydeegenskaber samt funktionalitet. Derudover byder programmet på et eftermiddagsbesøg i Comté regionen.

Pris for deltagelse i ostekurset er 1.900 euro, som indbefatter kost og logi. Kursuspris uden kost og logi er 1.300 euro. Det fulde program findes på www. aedil.org under fanen ”Courses and Congresses”. Her er det også muligt at tilmelde sig. Sidste frist for tilmelding er den 4. november 2011.  ■

Deltagere Kurset er åbent for alle mejerifaguddannede med teknisk og praktisk erfaring i ostefremstilling. Undervisningen foregår på engelsk.

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

AEDIL ostekursus i Frankrig

MT17-2011  
MT17-2011