Page 1

Mælkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

Et sikkert valg Multivac er leverandør af komplette

1

pakkeløsninger. Med vores stærke produktprogram har De som kunde de bedste betingelser for at vælge præcis den emballageløsning, som opfylder Deres behov. - Multivac dybtrækningsmaskiner

2. december 2005 118. årgang

25 26

En stærk

- Multivac traysealere - Multivac kammermaskiner - PFM horisontale flow-wrappere og vertikale form-fill-seal maskiner - MR etiketteringssystemer - Weber slicere og automatiske ilæggere

Vi tilbyder også en bred vifte af servicetilbud så som forebyggende vedligeholdelse, servicekontrakter, døgnvagt og reservedelspakker m.m. Tag kontakt til Multivac, hvis De vil høre mere om vore effektive pakkeløsninger.

16. december 2005 samarbejdspartner 118. årgang

Vi finder altid en langtidsholdbar løsning

Flere oplysninger på tlf. +45 7585 3422 Multivac A/S Nørre Bygade 34, Grejs - 7100 Vejle Tlf. +45 7585 3422 - Fax +45 7585 3454 mudk@multivac.dk - www.multivac.dk

17

24. august 2007 120. årgang


100 Series In-Line Filling Machines 108 KS with Pick & Place Capacity 20.000 cups/hour

Thanks to its flexible design and perfect match with the Trepko Filling Machine, Trepko´s fully integrated Pick & Place unit can handle several cup formats with simple adjustments from the touch-screen panel. A perfect centring of the cups in both the pick and the place function ensures an extremely reliable production.

Please contact our sales department to hear more about the solutions tailored to your needs.

TREPKO A/S • Kuldyssen 15-17 • P.O. Box 128 • 2630 Taastrup • Denmark Tel.: +45 43 99 22 44 • Fax: +45 43 99 26 55 • trepko@trepko.dk • www.trepko.com

370

NR. 17

MÆLKERITIDENDE 2007


Mælkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør K. Mark Christensen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt eller i form af færdige film og må være redaktionen i hænde senest fredag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juni og december‚ svarende til 24 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.089‚- kr./år inkl. moms. Europa: 1.359,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.536‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører og mejeriteknikere i indog udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved forsknings- og forsøgsvirksomheder, levnedsmiddelkontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejerimaskinindustri og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinien og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Forside: Se under Kort fortalt. Layout og sats: Grafisk Data Center a-s, Odense Tryk: Helmer Jensen ApS, ISSN 0024-9645 Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2007

Mælkepriser Mælkemanglen på verdensmarkedet har drevet priserne på råvaren op i højder, som man skal mange år tilbage for at se lignende. Flere danske mælkeproducenter har reageret kraftigt på, at deres betaling for mælken halter efter. Nogle leverandører har meldt sig ud af deres mejeri og sender nu mælk til det tyske marked, hvor priserne er steget kraftigt. Alle de danske mejerier oplever uroen på det ændrede mælkemarked. Baggrunden for mælkemanglen og prisstigningerne er dels af sørgelig dels af glædelig karakter: Tørke nogle steder på kloden og andre steder oversvømmelser i kombination med øget efterspørgsel i lande, hvor mælk i højere grad bliver en del af den daglige kost. Glædeligt er det, at de danske mælkeproducenter, som gennem flere år har oplevet faldende afregningspriser og stigende omkostninger, endelig har udsigt til en forbedret indtjening. Næste skridt på vejen er taget. Mejerierne er i fuld gang med at varsle prisstigninger over for deres kunder, herunder den danske detailhandel. Håbet er, at dagligvarebutikkerne og forbrugerne kan se det rimelige i, at prisen på mælk stiger. Vi har da gennem mange år og uden klage betalt adskillige flere kroner for både flaskevand og cola. Glædeligt er det, at debatten om ordentlige mælkepriser gennem hele kæden fra leverandøren, over mejeriet, til butikken og forbrugeren er kommet på dagsordenen. Det er værd at betale for. Anna Marie Thøgersen

Indhold: Mælkepriser ....................................................................... 372 Multivac A/S - komplette pakkeløsninger til fødevare-, medicinal- og nonfoodindustrien ............................ 374 Kan komponenter i mælkefedt forebygge velfærdssygdomme . .... 376 Nye mejerister juni 2007 ...................................................... 380 Kort Fortalt ........................................................................ 384 Personalia . ........................................................................ 387 Foreningsnyt ...................................................................... 388 Møde- og udstillingskalender .......................................... bagsiden NR. 17

371


Mælkepriser Mælkemanglen på verdensmarkedet har drevet priserne på råvaren op i højder, som man skal mange år tilbage for at se lignende. Flere danske mælkeproducenter har reageret kraftigt på, at deres betaling for mælken halter efter. Nogle af de store har meldt sig ud af Arla Foods og sender nu deres mælk til det tyske spotmarked. Men også de øvrige danske mejerier oplever uroen på det ændrede mælkemarked.

Mælkemangel Der er mange grunde til den globale mælkemangel og dermed prisstigningerne: Faldende mælkeproduktion i USA, Tyskland og flere andre lande, hvor landmændene er begyndt at satse på afgrøder som majs til fremstilling af biobrændsler. Der er tørke i Australien og oversvømmelse i Argentina, begge lande er store aktører på verdensmarkedet. Overskudslagrene i både EU og USA er ved at være tømt. Samtidig stiger forbruget af mælk og

mejeriprodukter på verdensplan med 3% om året. Stigningen er størst især i Kina men også i Indien, Rusland og Mellemøsten.

Stormøder om mælkepriser Mange hundrede interesserede mælkeproducenter har inden for de seneste par uger deltaget i orienterings/protestmøder om mælkepriser og spotmarkeder. På det første møde i Agerskov var 900 mælkeproducenter mødt frem for at høre om mælkepriser og al-

ternative afsætningsmuligheder. På mødet advarede Arla Foods adm. direktør Peder Tuborg og koncernens formand Ove Møberg kraftigt mod spotmarkedet for mælkepulver, som er særdeles attraktivt lige nu, men - som det tidligere har vist sig - med gode priser som sjældent holder længe.

Arla hæver mælkeprisen Forud for mødet den 9. august i Agerskov havde Arla Foods hævet mælkeprisen med 12,8 øre pr. kg. Men flere

Foto: Colourbox

372

NR. 17

MÆLKERITIDENDE 2007


af de fremmødte mælkeproducenter gav udtryk for, at de havde forventet en stigning på omkring 25 øre. På mødet annoncerede Arlas ledelse, at der kunne ske flere aconto prisforhøjelser senere: Det skete ugen efter og med 10 ekstra øre pr. kg mælk, så Arla Foods aconto pris med virkning fra 10. september kommer op på 2,34 kr. pr kg mælk (mod 2,11 kr. før de to stigninger). I en pressemeddelelse udtaler Peder Tuborgh: ”Forhøjelsen kommer på baggrund af yderligere prisstigninger, som Arla nu skal til at melde ud i den takt, som markedet kan følge med”. ”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi ønsker at beholde alle vores andelshavere. Vi har derfor besluttet at foretage en yderligere justering af aconto prisen allerede nu for at sende et klart signal.” Peder Tuborgh understreger, at Arla Foods med sin forædlingsstrategi og stærke mærkevarer stadig vil være mere robust over for udsving i markedet. Arla Foods forventer endvidere, at afregningsprisen fremover skal ændres hurtigere og i takt med markedet - både når det går op og ned.

mælk ugentligt til Tyskland, heraf tegner Danish Dairy sig for de 70%. De resterende 30% kommer fra en håndfuld danske mejerier, som har valgt at sende noget af deres mælk til Tyskland. Bl.a. har Endrup Andelsmejeris bestyrelse besluttet at sende 20% af deres mælk til Tyskland via Ørbæk Mejeri og dermed få en ekstra indtjening

Prisstigninger til kunderne

Danish Dairy En gruppe utilfredse mælkeproducenter har - som meget omtalt i medierne - stiftet selskabet Danish Dairy, der skal sælge deres mælk på det tyske marked, og måske på sigt forædle mælken her i Danmark. Selskabet har gennem de seneste uger fået skriftlige tilsagn om leverancer af 500 mio. kg mælk fra danske landmænd. Der er dog ikke tale om bindende tilsagn. Danish Dairy betalte midt i august godt 2,70 kr. pr. kg mælk efter afholdelse af udgifter til transport og administration. Danish Dairy, der får mælk fra 12 landmænd, leverer på en særlig ordning til Ørbæk Mejeri, som i samarbejde med det tyske handelsselskab Apollo formidler mælken videre til det tyske marked. Ørbæk Mejeri har gennem mange år handlet i Tyskland og er dermed kendt med forholdene. For tiden sender Ørbæk ca. 1 mio. kg

MÆLKERITIDENDE 2007

produkter og dermed forbedrer indtjeningen. De øvrige danske mejerier er i gang med eller har allerede tidligere på året hævet priserne. Generelt matcher de andre mejerier Arlas afregningspriser - de fleste ligger noget over, og enkelte er på ”tysk” niveau. Sæsondifferentiering og udeladelse af prisnedjusteringer gennem de foregående måneder spiller ind hos nogle mejerier. Andre har direkte hævet deres priser til leverandørerne - private såvel som andelshavere - med mellem 10-15%. Eksempelvis ligger Endrups aconto pris nu på 2,40 kr.

Hvis mange flere leverandører opsiger deres aftaler med Arla kan det indebære lukning af et mejeri, eller i hvert fald afskedigelse af ansatte, sagde Peder Tuborgh på mødet i Agerskov. (Foto Arla Foods).

på ca. 60 øre pr. kg mælk. Mejeribestyrer Gisle Nordlund har derfor taget sine forholdsregler og varslet afskedigelser af 6 af mejeriets 25 ansatte. Ingen er dog fratrådt endnu, og Gisle Nordlund understreger over for Mælkeritidende, at de varslede afskedigelser tidligst træder i kraft i september men forhåbentligt slet ikke.

Flere hæver afregningsprisen Dansk mejeribrug er kendetegnet ved en høj forædlingsgrad, så heller ikke de øvrige aktører høster den gevinst, som de stærkt øgede mælkepulverpriser giver lige nu. Alle forventer, at pulverpriserne smitter af på de forædlede

Med de stigende råvarepriser følger naturligt stigende priser over for detailhandel og forbrugere. Mejeribestyrere og direktører over hele landet er i fuld gang med nye forhandlinger hos deres kunder i den danske detailhandel samt på eksportmarkederne og overfor industrikunderne. Hos Bornholm, Naturmælk, Nørup, Endrup, Them, Thise m.fl. forhandler mejerierne med deres kunder i ind- og udland og varsler overfor dem stigninger på mejeriprodukterne med 5-10%. Flere af mejerilederne oplyser til Mælkeritidende, at nye prisstigninger derudover kan være på vej, afhængig af udviklingen på verdensmarkedet.

Prisstigninger til forbrugerne Hvis mange flere leverandører opsiger deres aftaler med Arla kan det indebære lukning af et mejeri, eller i hvert fald afskedigelse af ansatte, sagde Peder Tuborgh på mødet i Agerskov. Den 16. august havde 11 leverandører forladt Arla Foods for i stedet at sælge deres mælk til det tyske marked. De leverede tilsammen omkring 33 mio. kg mælk på årsbasis, oplyser mejerikoncernens pressekoordinator Theis Brøgger. Han fortæller endvidere, at Arlas prisforhandlinger på alle markeder og hos de forskellige kundetyper er i fuld gang, og at danske forbrugere først vil kunne opleve prisstigninger i danske butikker fra og med september. AMT

NR. 17

373


Multivac A/S

– komplette pakkeløsninger til fødevare-, medicinal- og nonfoodindustrien

Af Bettina M. Nielsen

Multivac A/S Nord for Vejle ligger Multivac A/S, der er en del af den internationale Multivac koncern, og som i dag er en af verdens førende indenfor pakkeløsninger. Kundegruppen, herunder mejeriindustrien spænder vidt lige fra de store industrikoncerner til mindre og mellemstore virksomheder, der alle har et produkt, der kræver en ensartet emballering.

Når man handler med Multivac, får man ikke blot en maskine men en omfattende pakkeløsning, der både er innovativ og med en teknologi, der er tilpasset den enkelte kundes produkt og krav fra start til slut. ”Better Packaging” som er Multivacs fælles motto betyder to ting for kunderne; en bedre emballage og en optimeret pakkeproces.

Multivac’s dybtrækningssmaskiner er det ideelle valg for fuldautomatisk pakning af samme type produkt. Både vakuum, modificeret atmosfære, skin- eller blisterpakning kan benyttes på disse maskiner. Der kan pakkes fra 5 til 25 stk. pr. minut og størrelsen af det færdige produkt kan varieres fra 20x50 mm til 600x1000 mm.

374

NR. 17

MÆLKERITIDENDE 2007


Produktprogrammet spænder vidt, lige fra Multivacs egne dybtrækningsmaskiner, traysealere og kammermaskiner til Weber slicere og MR etiketteringsudstyr. Som noget nyt har Multivac A/S indgået en eksklusiv distributionsaftale med PFM Packaging Machinery i Italien. Hvilket betyder, at man nu også kan tilbyde totalløsninger inden for horisontale og vertikale form-fill-seal maskiner.

Nye emballagemetoder Som altid er der stor fokus på øget holdbarhed til produktet, fortæller administrerende direktør Bent Stjerneby. Desuden er distributionssikkerheden også vigtig i takt med den øgede transporttid. Der arbejdes løbende på at forbedre pakkemetoderne. For frugt og grønt har Multivac et koncept kaldet FreshSAFE, der er udsprunget af forbrugernes stigende efterspørgsel på convenience. Ved FreshSAFE-konceptet anvendes et nålemikroperforeringssystem, hvor man kan ændre antallet af nåle og derved styre, hvor mange huller filmen skal have alt efter produktets respirationshastighed. Derved spares der på emballageomkostninger, da antallet af filmvarianter minimeres. For andre produkttyper, såsom kød eller ost arbejdes der bl.a. med DarFreshBloom-konceptet, hvor man kører med 3 typer film, en underfilm og to overfilm. Den første overfilm køres som skindpack, hvorefter det er muligt at vedlægge tilbehør til produktet inden hele pakken topforsegles samtidig med at atmosfæren kontrolleres. Udover øget holdbarhed er der også fokus på biologisk nedbrydelige emballagetyper. Der arbejdes med såkaldt PLA-emballage, der består af materialet Polylactid (PLA), som er polymeriseret majs-mælkesyre. Men der er stadig lang vej endnu, fortæller Mette Buchbjerg, der er ansat som Business Development Manager hos Multivac.

Eksempel på flødeost i dybtrukket emballage med genlukningslåg.

get efter samme princip mht. salg og service. Siden 1992 har Multivac tilbudt et serviceprogram inden for forebyggende vedligeholdelse, da firmaet er af den overbevisning, at det er bedre og billigere at forebygge end at helbrede. Multivac har derfor valgt at have et bredt og velassorteret reservedelslager og har inden for hele deres produktsortiment konstant ca. 5.000 artikelnumre på lager. Multivacs mål er at være bedre end de bedste og at minimere stoptiderne på maskinerne, så en effektiv produktion kan opretholdes.

Facts om Multivac Multivac blev grundlagt i 1961, da Sepp Haggenmüller konstruerede den første kammermaskine, en såkaldt vacumpakkemaskine til poser. Det lille familiefirma blev hurtigt kendt som en troværdig

og pålidelig leverandør, der havde fokus på kunderne. I 1967 kom den første termoformningsmaskine, som var en forløber til det, man har i dag. Og i midten af 90’erne debuterede firmaet med deres første traysealer, som er en pakkemaskine med præfabrikerede bakker, som produktet bliver pakket i. Samtidigt begyndte man at bygge maskinerne i rustfrit stål, hvor man tidligere havde benyttet sig af aluminium. Multivac har i dag over 2.400 ansatte fordelt på mere end 50 datterselskaber og 40 agenturer på alle kontinenter. Den samlede koncern har en årlig omsætning på 420 mio. euro. Det danske selskab, der ligger i Vejle, startede i 1988 og har i dag 36 personer ansat under ledelse af Bent Stjerneby, som siden 1. april i år også har ansvaret for Multivac i Sverige. n

After Sales Service Lokal tilstedeværelse er vigtigt for Multivac, så alle afdelinger af firmaet, om det er i Mexico eller Frankrig, er opbyg-

MÆLKERITIDENDE 2007

Adm. direktør Bent Stjerneby og Business Development Manager Mette Buchbjerg foran en af deres mange pakkeløsninger.

NR. 17

375


Kan komponenter i mælkefedt forebygge velfærdssygdomme? Virkning af de bioaktive CLA-fedtsyrer i mennesker, dyr og celler Af Tine Tholstrup(1), Marianne Raff(1), Ellen-Marie Straarup(2), Pia Lund(2), Susanne Mandrup(3) Forskningsinstitut for Human Ernæring(1), Københavns Universitet. BioCentrumDTU(2), Biokemi og Ernæring, Danmarks Tekniske Universitet. Institut for Biokemi og Molekylær Biologi(3), Syddansk Universitet, Odense.

Hvorfor fokus på bioaktive stoffer i kosten? Bioaktive stoffer fra kosten, som f.eks. CLA, kan modvirke og måske beskytte mod nogle af de velfærdssygdomme, der i dag er i kraftig fremmarch; såsom diabetes type II, den såkaldte gammelmandssukkersyge, hjertesygdomme og

376

NR. 17

kræft. I store, nye undersøgelser har indtagelse af mejeriprodukter vist sig at være forbundet med mindre risiko for at udvikle diabetes type II. Der er også tegn på, at de mennesker, der spiser mejeriprodukter, undertiden er sundere end de mennesker, der undgår produkterne. Imidlertid mangler man stadig viden om, hvordan de forskellige komponenter i mejeriprodukter påvirker helbredet.

CLA et aktivt stof i mælkefedt CLA optræder primært som de to isomere cis-9, trans-11 CLA og trans-10, cis-12 CLA. Det syntetisk fremstillede CLA indeholder lige dele af begge isomere, mens mælkefedt hovedsageligt indeholder cis-9, trans-11 formen. Mælke-CLA har vist sig at være kræftforebyggende, mens trans-10, cis-12 CLA og blandingsprodukter heraf mindsker mængden af kropsfedt hos forsøgsdyr. Mekanismerne bag disse effekter er endnu ikke kendte. Pga. de fedthæmmende effekter sælges det syntetisk fremstillede CLA i dag som et slankeprodukt. Imidlertid er der på det seneste publiceret data både med dyr og mennesker, der tyder på, at CLA kan virke hæmmende på insulinfølsomheden. Derfor er der et stort behov for at undersøge, dels hvordan de forskellige CLA-former påvirker risikoparametre for diabetes og hjertekar-sygdomme, og dels at undersøge de molekylære mekanismer, der ligger til grund for disse effekter. Dette er baggrunden for, at vi i 2002 igangsatte projektet ”Har mælkefedt en forebyggende effekt på diabetes type 2 og an-

dre velfærdssygdomme?” med finansiel støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv og Mejeribrugets ForskningsFond.

Formålet Formålet var at undersøge virkningen af CLA isomere: I mennesker; på en række risikoparametre for hjertekarsygdomme, diabetes, oxidativt stress i kroppen samt fordelingen af fedt i kroppen. Desuden har vi undersøgt, hvordan CLA påvirkede udtrykket af gener involveret i fedt- og sukkerstofskiftet. I dyremodeller; på fedtsyreprofilen ved inkorporering i væv og organer, herunder omsætningen af CLA in vivo, på udtrykket af gener af nøgleenzymer involveret i fedtstofskifte i fedtvæv og lever samt på markører for diabetes type II i blodet hos diabetiske rotter. I fedtceller i kultur; effekt på signalering, genudtryk og funktion af fedtceller.

CLAs virkning i mennesker Undersøgelsen foregik på Institut for Human Ernæring, hvor 75 midaldrende kvinder frivilligt deltog. Kvinderne spiste hver dag i 16 uger kapsler med i alt 3,4 gram testfedt. Vi sammenlignede virkningen af de to typer CLA med en placebo (kontrol), der indeholdt olivenolie. Således var der tre grupper med 25 kvinder i hver. En gruppe fik den type CLA, som fås i Helsekostforretninger, ”CLA-mix” (en blanding af cis-9, trans-11- og trans10, cis-12 CLA), en gruppe fik kapsler

MÆLKERITIDENDE 2007


Virkning på markører for diabetes samt fedt i kroppen: Der var ingen forskel i effekten af de tre behandlingstyper på glukose- eller insulinkoncentrationen i plasma. Vi fandt, at den totale kropsfedtmasse var signifikant lavere, ca. 1 kg, efter CLA-mix i forhold til olivenolie, hvilket også tenderede til at være lavere i forhold til mælke-CLA. Vores kropscanning afslørede, at fedttabet hovedsagligt var lokaliseret på underkroppen (hoften og benene), hvilket er interessant, da fedtmassen på underkroppen korrelerer til en øget insulinfølsomhed. Dvs. fedt på underkroppen kan måske beskytte mod diabetes, og tab af fedtvæv herfra er derfor måske ikke gavnlig for helbredet. Vi fandt desuden, at ændringer i genudtrykket af de fleste undersøgte proteiner i fedtvævet fra deltagerne (ALBP, adiponectin, GLUT 4, Leptin, LPL, PPARg, TNF-g) viste et mønster, der støttede den fedtreducerende effekt af CLAmix. Figur 1: Plasmakoncentrationen (Gennemsnit ± SEM) af C-reaktivt protein (CRP) og plasminogenaktivator inhibitor 1 (PAI-1) efter 16 ugers supplementering med en blanding af cis-9, trans-11- og trans-10, cis-12 CLA (CLA mix), cis-9, trans-11 CLA alene (mælke-CLA) eller olivenolie (kontrol). * Forskellig fra både kontrol- og mælke-CLA gruppen (P<0,05). † Forskellig fra mælke-CLA gruppen, P<0,05.

med ”mælke-CLA” (domineret af cis9, trans-11 CLA), og den sidste gruppe fik kapsler med olivenolie. Vi tog blodprøver og samlede urin før og efter forsøgets start, hvor der også blev taget fedtvævsprøver og udført en scanning af kroppens fedtindhold.

Hvad fandt vi? Virkning på markører for hjertekarsygdomme: For de fleste risikomarkører fandt vi, at mælke-CLA ikke var forskellig fra olivenolie. Til gengæld så vi, at den kommercielle CLA-mix resulterede i en uønsket virkning på blodets indhold af kolesterol (lavere indhold af den beskyttende HDL-kolesterol) og fedt (højere indhold af triglycerid), dvs. samlet set en ugunstig virkning på den såkaldte lipidprofil. Den samme ugunstige effekt så vi

MÆLKERITIDENDE 2007

på markører for inflammation, som man i dag ved udgør en risiko for udvikling af åreforkalkning (atherosclerose), idet CLA-mix resulterede i en højere koncentration (ugunstigt) af de inflammatoriske markører af C-reaktivt protein (CRP) og PAI-1 (figur 1) og andre nøgleparametre som fibrinogen i forhold til både olivenolie og mælke-CLA. Selvom der overordnet ingen forskel var i effekten af mælkeCLA og olivenolie på blodlipiderne (kolesterol og triglycerider) og de inflammatoriske markører, fandt vi, at begge typer CLA øgede markøren for det oxidative stress i kroppen. Dog var effekten af CLA-mix langt mere udtalt end for mælke-CLA. Der var fin overensstemmelse mellem virkning på kolesterol og de nye inflammatoriske risikofaktorer for hjertekarsygdomme.

CLAs virkning i dyremodeller På BioCentrum-DTU undersøgte vi virkningen af de to CLA-isomerer enkeltvis i et fodringsforsøg med normale og diabetiske rotter (type 2 diabetis, Zucker fa/fa rotten). Rotterne fik i 3 uger foder med 10% fedt, hvoraf 5% var en CLA-isomer (enten cis-9, trans-11- eller trans-10, cis-12 CLA). Fedtsyresammensætningen, inkl. niveauet af de to CLA-isomere, blev bestemt i blod, væv og organer. Cis-9, trans-11 CLA i væv og organer var generelt lidt højere end niveauet af trans-10, cis-12 CLA; men herudover var der ingen væsentlige ændringer i fedtsyresammensætningen, der kunne tilskrives CLA. Fodring med de to CLA-isomere gav ingen forskelle i markører for diabetes eller i udtrykket af de undersøgte gener i lever og fedtvæv.

CLAs virkning i cellekulturer Det modelsystem, vi har brugt, beror på, at man kan få humane præfedtceller (dvs. forstadier til fedtceller) dyrket i kultur til at udvikle sig til modne

NR. 17

377


Figur 2: Behandling af kulturer af modne fedtceller og præfedtceller i 3 uger fører til næsten fuldstændig affedtning af fedtcellerne. Fedt er visualiseret ved oil-red-O farvning (rød). BSA= bovinserum albumin (kontrol), LA = linolsyre, 9,11 er cis-9, trans-11 CLA (mælke-CLA) og 10,12 er trans-10, cis-12 CLA. Fra Brown et a. (2004) The Journal of Biological Chemistry 279: 26735-26747.

fedtceller, når de udsættes for de rigtige påvirkninger. Under denne udvikling aktiveres bl.a. udtrykket af en række gener, der gør cellerne i stand til at lagre fedt og reagere på insulin. Præfedtcellerne fås fra patienter i forbindelse med operationer, der fjerner en del af fedtvævet. Ved at studere, hvordan CLA-isomere påvirker signalering og genregulering i disse celler, kan vi begynde at forstå de molekylære mekanismer, hvormed CLA påvirker funktionen af fedtvævet i mennesker. Vores undersøgelser viser, at trans-10, cis-12 CLA, men ikke cis-9, trans-11 CLA-isomeren, hæmmer ophobningen af fedt (triglycerid) i humane præfedtceller under udviklingen til modne fedtceller. Hæmningen sker ved at nedsætte cellernes udtryk af fedtcellespecifikke gener og deres følsomhed

378

NR. 17

overfor insulin. Derved nedsættes cellernes evne til at optage glukose og fedtsyrer og oplagre dette som fedt (triglycerid) i cellen. Tilsvarende hæmmer trans-10, cis-12 CLA, men ikke cis-, trans-11 CLA, udtrykket af de samme gener i modne fedtceller, hvilket fører til en gradvis tømning af fedtindholdet i de modne fedtceller (Figur 2). Det betyder med andre ord, at den kommercielle CLA-mix virker ”affedtende”, mens der ingen effekt er af mælke-CLA. Endvidere viste vi, at trans-10, cis12 CLA forårsager en kraftig opregulering af udtrykket af signalstofferne interleukin 6 og 8 i kulturer af præfedtceller og modne fedtceller. Disse signalstoffer øger bl.a. inflammation, nedsætter insulinfølsomheden i fedtcellerne, og hæmmer udtrykket af en

faktor (PPARg), som er nødvendig for udviklingen og funktionen af fedtceller. Således hæmmer disse signalstoffer både udviklingen og funktionen af fedtceller. Vi viste, at det hovedsagligt var præfedtcellerne, der udskilte de inflammatoriske signalstoffer. Vha. co-kultur, hvor modne fedtceller dyrkes hhv. sammen med og uden præfedtceller, viste vi, at effekten af trans10, cis-12 CLA er helt afhængig af tilstedeværelsen af præfedtceller (Figur 3). Vores resultater viser, at trans-10, cis-12, men ikke cis-9, trans-11 CLA (mælke-CLA), fører til en øget produktion af signalstoffer i præfedtcellerne, som hæmmer disses udvikling til modne fedtceller, og som desuden fører til, at fedtcellerne bliver mindre insulinfølsomme og øger det inflam-

MÆLKERITIDENDE 2007


Figur 3: Forstadier til fedtceller (præfedtceller) kan omdannes til fedtfyldte fedtceller. Insulin fremmer denne omdannelse samt optag af glukose og fedtsyrer i fedtcellen. Trans-10, cis-12 CLA (men ikke cis-9, trans-11 CLA fra mælk) påvirker præfedtcellerne til at udskille signalstoffer (bl.a. interleukin 6 og 8), som hæmmer insulins virkning både på udviklingen af fedtceller og på ophobningen af fedt i den modne fedtcelle.

matorisk respons. Vores hypotese er, at det er denne aktivering, som er hovedansvarlig for hæmning af faktoren PPARg i de modne fedtceller. Hæmning af PPARg fører til nedsat udtryk af fedtcelle-specifikke gener og dermed til nedsat insulinfølsomhed samt nedsat evne til at optage glukose og fedt og oplagre dette som fedt i cellerne. Ifølge vores resultater er dette ansvarligt for det gradvise tab af fedt i fedtcellerne. Vores resultater fra cellekulturer stemmer overens med de resultater, der er opnået fra fedtvævsprøverne i det humane forsøg og giver således en mulig molekylær forklaring på, at CLA-mix, men ikke mælke-CLA, øger de inflammatoriske markører i plasma og medfører en reduceret fedtmasse.

Konklusion Resultaterne fra forsøg med mennesker viste, at mælke-CLA (cis-9, trans11 CLA) var neutral i forhold til de målte risikomarkører for hjertekarsygdomme og kropsfedt. Til gengæld havde det kommercielle CLA-mix en ugunstig effekt på flere risikoparametre for hjertekarsygdomme i forhold til den naturligt forekommende mælke-CLA-isomer og olivenolie. CLAmix mindskede fedtindholdet i kroppen, men fedttabet var interessant

MÆLKERITIDENDE 2007

nok specielt i benene, hvilket anses for at forbundet med dårligere insulinfølsomhed og dermed højere risiko for at udvikle sukkersyge. Resultaterne fra cellekultur-forsøgene bekræfter en forskel på de to CLA-isomere, hvor den naturligt forekommende cis-9, trans-11 CLA er neutral (lig olivenolie) i forhold til at forårsage nedsat insulinfølsomhed. Den syntetiske trans-10, cis-12 øger produktion af inflammatoriske cytokiner i præfedtceller, hvilket sandsynligvis spiller en vigtig rolle i induktion af insulinresistens i fedtvæv og muskler og i den fedtreducerende effekt af denne isomer.

Perspektiver for mejeribruget Det har været vigtigt at konstatere, at den naturligt forekommende CLAisomer i mælkefedt er neutral på samme måde som olivenolie i forhold til risikoparametre for hjertekarsygdomme. Ikke mindst da CLA er en transfedtsyre, og selvom mælke-transfedtsyrer ser ud til at være neutrale mht. udvikling af hjertekarsygdomme, kender man i dag endnu ikke den fulde virkning. Den neutrale virkning af ”mælke-CLA” sættes yderligere i perspektiv af den ugunstige effekt af det kommercielle CLA-blandingsprodukt. Slutrapporten for projektet kan rekvi-

reres hos Mejeribrugets ForskningsFond, tlf. 87 31 21 60 eller via www. mejeri.dk/forskning. n

Projektets formål Dette samarbejdsprojekt undersøgte den helbredsmæssige betydning af henholdsvis konjugeret linolsyre (CLA) fra mælk og industrielt fremstillet CLA. Vi undersøgte effekten på risikomarkører for diabetes type II, åreforkalkning og knogleskørhed hos mennesker samt virkningen af CLA på metabolismen og indbygning af fedtsyrer i væv og organer i dyremodeller. Desuden undersøgte vi de molekylære mekanismer bag CLAs effekt på fedtceller i kultur. CLA fra mælkefedt havde overordnet en neutral virkning, som ikke var forskellig fra olivenolie. Derimod havde den industrielt/syntetisk fremstillede CLA, der sælges som slankemiddel, en ugunstig effekt ved at mindske HDL kolesterol og øge udtrykket af inflammatoriske markører.

NR. 17

379


Nye mejerister juni 2007 Af uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter

• Tale og overrækkelse af præmier ved formanden for Mejerifagets lærlingeudvalg, Thomas Johansen. • Tale og overrækkelse af gave ved formanden for Danske Mejeristers Fagforening, Lars Gram.

Dimissionsfest Fredag den 29. juni 2007 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb 4 og dermed deres sidste skoleophold i uddannelsen. I de sidste 12 år er dimissionsfesten for de nye mejerister og deres nærmeste familie, repræsentanter fra praktikvirksomhederne, censorerne ved den faglige bedømmelse, repræsentanter for Mejerifagets Lærlingeudvalg, samt personalet på skolens mejeriafdeling blevet gennemført på følgende måde: • Musik ved musikere fra Odense Symfoniorkester. • Velkomst ved direktør Hans Skjerning • Fællessang. Den danske sang. • Middag. • Tale ved uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen. • Fællessang. De danske mejerister. • Musik ved musikere fra Odense Symfoniorkester.

380

NR. 17

ofte, at flere mejerielever på holdene skal ud på deres respektive praktiksteder i nogle uger eller måneder efter det sidste skoleophold, før de kan få udstedt deres uddannelsesbevis/svendebrev og et fælles europæisk uddannelsespas for faglærte mejerister. På dette junihold skulle alle mejerielever, på nær to tilbage til deres respektive praktiksteder.

Alle bestod

Lars Gram overrækker en af de mange gaver.

• Overrækkelse af skolebeviser ved uddannelsesleder Paul Stein Jensen. • Afslutning ved direktør Hans Skjerning. Praktikvirksomhederne kan indgå uddannelsesaftaler med kommende mejerielever året rundt. Dette betyder

41 mejerielever gik op til den afsluttende projekteksamen/svendeprøve og alle bestod. Aldersspredning har på dette hold været på godt 33 år, idet der har været mejerielever på holdet, som var født mellem 1953-62 samt i alle årene frem til 1986. Gennemsnitsalderen på holdet var godt 31, hvilket er ret normalt. Der var 1 mejerielev fra Sverige, 4 fra Island og 36 fra Danmark. Holdet bestod af 4 piger og 37 drenge.

Projekteksamen/svendeprøven På de enkelte skoleophold er undervisningen de senere år blevet mere projektorienteret, som afsluttes med et egentligt projekt (svendeprøven), der skal forsvares og fremlægges ved afslutningen af hovedforløb 4.

MÆLKERITIDENDE 2007


Mejerielev Mejerielev

Afslutningsprojekt Afslutningsprojekt

Vejleder Vejleder

Censorer Censorer

Troels Grønlund Hansen Ost Kim Ernstsen Kasper Damm Johnsen Henrik S. Jørgensen

Henrik Kæmpe Arne Hansen

Erno Pauw Ost Kim Ernstsen Kasper Lyngø Pallesen

Henrik Kæmpe Arne Hansen

Michael D. Pedersen Mozzarella Kim Ernstsen Christian Mørch

Henrik Kæmpe Arne Hansen

Kenneth Christensen Ost Kim Ernstsen

Henrik Kæmpe Arne Hansen

Kim Ernstsen Jakob Nedergaard Danbo 45+

Henrik Kæmpe Arne Hansen

Karina N. Petersen Ost Kim Ernstsen

Henrik Kæmpe Arne Hansen

Toni Andersen Ost Kim Ernstsen

Henrik Kæmpe Arne Hansen

Ingvar Friðriksson Skyr Paul Erik Larsen Gísli Jósep Hreggvidsson

Mette R. Nørgaard Bjarne H. Nielsen

Kristian Kroman Egg nog Paul Erik Larsen Hasan Memic

Mette R. Nørgaard Bjarne H. Nielsen

Tina Iversen Yoghurt, traditionel Paul Erik Larsen

Mette R. Nørgaard Bjarne H. Nielsen

Magnús Freyr Ágústsson

DL-kultur, Paul Erik Larsen 18°, 20° og 24°C

Mette R. Nørgaard Bjarne H. Nielsen

Patrik Ingemar Andersson Fil Paul Erik Larsen

Mette R. Nørgaard Bjarne H. Nielsen

Paul Erik Larsen Kaj Ole Poulsen Flødeost 20+ light

Mette R. Nørgaard Bjarne H. Nielsen

Claus Aage Billenstein Ostepulver Alf Sørensen Per Levinsen Stefan Christiaan Lucassen

Jesper Thomsen Asbjørn Andersen

Brian Bilgrav Bank Olesen Jernpulver Alf Sørensen Anne Valentin Skuldbøl

Jesper Thomsen Asbjørn Andersen

Michael Bondesgaard Natrium­kaseinat Alf Sørensen Ole Bundgaard

Jesper Thomsen Asbjørn Andersen

Ulrich Heimose Hald Tårndrift, kaseinat Alf Sørensen

Jesper Thomsen Asbjørn Andersen

Toke Jeppe Mühlensteth Mælkepulver Alf Sørensen

Jesper Thomsen Asbjørn Andersen

Jakob Bjørn Nielsen Pulver Alf Sørensen

Jesper Thomsen Asbjørn Andersen

Stine Behnk Natrium­kaseinat Alf Sørensen

Jesper Thomsen Asbjørn Andersen

Christian Thiim Brie syrnet med kefir Henrik Sigaard Bjarne Pedersen

Birger H. Christiansen

Niels. H. Pihl Thore Taysen

Christoffer Lykke Jensen Holger Jørgensen

Birger H. Christiansen

Niels. H. Pihl Thore Taysen

MÆLKERITIDENDE 2007

Ostens modning, proteinets nedbrydning

NR. 17

381


Mejerielev

Afslutningsprojekt

Vejleder

Censorer

Jens Gaarskjær Syrnet smør på kærne Birger H. Christiansen

Niels. H. Pihl Thore Taysen

Jacob Sønderborg Kærgården 60% Birger H. Christiansen

Niels. H. Pihl Thore Taysen

Bo Johnny Hansen Smør med yoghurtkultur Birger H. Christiansen

Niels. H. Pihl Thore Taysen

Suni Juul Pedersen Smør Birger H. Christiansen Per Hasselbalch Jensen

Niels. H. Pihl Thore Taysen

Senthuran Arulananthrajah Ost - Esrom Paul Stein Jensen

Niels. H. Pihl Thore Taysen

Navne på mejerieleverne og deres afslutningsprojekter samt vejlerede og censorer.

Valg af projekt sker mod slutningen af hovedforløb 3. Når projektet er valgt, får mejerieleverne tilknyttet en projektvejleder, som rådgiver eleverne under forløbet, samt senere fungerer som eksaminator sammen med to udpegede censorer.

Præmier og lykønskninger Mejerifagets Lærlingeudvalg uddelte ved dimissionsfesten for de nye mejerister to præmier til udvalgte elever.

Christian Thiim blev valgt som holdets kammerat.

Christian Thiim blev valgt som holdets kammerat, valgt af mejerieleverne på holdet. Når man skal kåre holdets bedste kammerat er det så godt som umuligt at komme uden om Christian Thiim. Han har gennem alle skoleperioder vist en særdeles venlig

382

NR. 17

Navne på de beståede mejerister juni 2007 samt mejerier, hvor praktikken er gennemført. Senthuran Arulanantharajah Herning

Arla Foods, Slagelse Mejericenter Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk

Toni Andersen Drengsted

Arla Foods, Bov Mejeri, Kruså Falkenberg Mejeri, Sverige Arla Foods, Branderup Mejeri

Stine Behnk Holstebro

Arla Foods, Holstebro Flødeost Arla Foods, Hoco, Holstebro

Claus Aage Billenstein Odense

Lactosan A/S, Ringe Uhrenholdt A/S, Faaborg

Michael Bondesgaard Holstebro

Arla Foods, Hoco, Holstebro Arla Foods, Holstebro Flødeost Arla Foods, Danmark Protein, Videbæk

Ole Bundgaard Hjerm

Arla Foods, Hoco, Holstebro Arla Foods, Holstebro Flødeost

Kenneth Christensen Hjørring

Arla Foods, Hjørring Mejeri

Jens Gaarskjær Skive

Thise Mejeri, Roslev

Ulrich Heimose Hald Holstebro

Arla Foods, Hoco, Holstebro

Bo Johnny Hansen Holstebro

Arla Foods, Hoco, Holstebro Arla Foods, Holstebro Mejeri

Troels Grønlund Hansen Bjerringbro

Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Andelsmejeriet Sædager, Hobro

Tina Iversen Jyderup

Borup Andelsmejeri, Gørløse Arla Foods, Slagelse Mejericenter

Christoffer Lykke Jensen Aalborg

Arla Foods, Hobro Mejeri Arla Foods, Bislev Mejeri, Nibe

Per Hasselbalch Jensen Gørlev

Arla Foods, Slagelse Mejericenter

Kasper Damm Johnsen Bjerringbro

Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Mammen Mejeri A/S, Bjerringbro Arla Foods, Holstebro Mejeri

Henrik Skovgaard Jørgensen Bjerringbro

Arla Foods, Holstebro Mejeri Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri

MÆLKERITIDENDE 2007


fremfærd over for alle på sin vej, og selv om han er en meget travl mand, er der aldrig nogen, som er gået forgæves, når de har bedt ham om en eller anden form for assistance.

Ulrich Heimose Hald blev valgt som årets fighter.

Ulrich Heimose Hald blev valgt som årets fighter, valgt af projektvejlederne. Ulrich har på alle skoleforløb arbejdet med ildhu. Han har kæmpet for at nå sit mål. Når Ulrich har indledt med: ”Det kan godt være at jeg spørger dumt”, har der altid været nogle overvejelser bag, og på den måde har han bidraget med mange gode spørgsmål, der har givet anledning til diskussioner i klassen til gavn for både ham selv og kammeraterne. Ulrich har holdt en høj moral, både i sit eget arbejde og for klassen som helhed. Desuden har Ulrich repræsenteret mejeriafdelingen på værdig vis, mens han gik på grundforløbet. Præmierne, der bestod af osteskæresæt fra Stelton med indgraveringen ”Mejerist 2007” blev overrakt af formanden for Mejerifagets Lærlingeudvalg, gårdejer Thomas Johansen. Også formanden for Danske Mejeristers Fagforening, Lars Gram ønskede de nye mejerister tillykke samt havde gaver med til dem.

Udlevering af skolebeviser Uddannelsesleder Paul Stein Jensen havde såvel lykønskninger som praktiske informationer til de nye mejerister. Ligeledes fik alle mejerielever udleveret skoleerklæring, et bevis for at have gennemført alle skoleophold. n

MÆLKERITIDENDE 2007

Holger Jørgensen Hemmet

Arla Foods, Esbjerg Mejeri Arla Foods, Arinco, Videbæk Arla Foods, Tistrup Mejeri

Jacob Sønderborg Kristensen Holstebro

Hatfield Peverel Mejeri, England Arla Foods, Holstebro Mejeri

Kristian Kroman Kolding

Arla Foods, Samden, Aabenraa Arla Foods, Tholstrup Mejeri, Fredericia Arla Foods, Christiansfeld Mejericenter

Per Levinsen Årslev

Lactosan A/S, Ringe

Stefan Christiaan Lucassen Ringe

Lactosan A/S, Ringe

Hasan Memic Christiansfeld

Arla Foods, Christiansfeld Mejericenter

Toke Jeppe Mühlensteth Århus

Arla Foods, Brabrand Mejeri Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup

Christian Mørch Viborg

Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Arla Foods, Brabrand Mejeri

Jakob Nedergaard Rødkærsbro

Arla Foods, Brabrand Mejeri Naturmælk, Tinglev

Jakob Bjørn Nielsen Hobro

Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup Nørager Mejeri A/S, Nørager

Brian Bilgrav Bank Olesen Videbæk

Arla Foods, Arinco, Videbæk

Kasper Lyngø Pallesen Hobro

Arla Foods, Hobro Mejeri Nørager Mejeri A/S, Nørager

Erno Pauw Videbæk

Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk Arla Foods, Arinco, Videbæk

Bjarne Pedersen Borris

Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk

Michael Damgaard Pedersen Aarhus

Arla Foods, Troldhede Mejeri, Videbæk Arla Foods, Brabrand Mejeri

Karina Nordensgaard Petersen Esbjerg

Arla Foods, Esbjerg Mejeri Endrup Andelsmejeri, Bramming

Kaj Ole Poulsen Tvis

Arla Foods, Holstebro Flødeost Arla Foods, Hoco, Holstebro

Henrik Sigaard

Arla Foods, Holstebro Flødeost

Vinderup

Arla Foods, Hoco, Holstebro

Anne Valentin Skuldbøl Videbæk

Arla Foods, Troldhede Mejeri, Videbæk Arla Foods, Arinco, Videbæk

Christian Thiim Herning

Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk Arla Foods, Arinco, Videbæk

Patrik Ingemar Andersson Umeå, Sverige

Norrmejerier, Umeå, Sverige

Magnús Freyr Ágústsson Island

Island

Ingvar Fridriksson Island

Island

Gísli Jósep Hreggvidsson Selfoss, Island

Island

Suni Juul Pedersen Island

Island

NR. 17

383


Kort fortalt Thise øger eksporten - måske Thise Mejeri har udsigt til at kunne øge eksporten. Denne gang er det mejeriets smørbare blandingsprodukt Gul Kornblomst, som under navnet Jerseys Spreadable skal leveres til et par af de store britiske supermarkedskæder. Desuden er Thise nu blevet godkendt, så mejeriet lever op til de amerikanske regler i NOP, National Organic Program, og dermed kan eksportere til USA’s største økologiske fødevarekæde, Whole Foods. Thise har en målsætning om at øge eksporten til 25% af det samlede salg. Men med det nuværende urolige og vanskelige mælkemarked, skal varerne i første omgang ud til mejeriet mangeårige trofaste kunder, understreger mejeribestyrer Poul Pedersen, som forventer en eksportstigning til 10% af det samlede salg. (Foto Thise Mejeri).

Tysk vrede over mælkepriser De tyske konkurrencemyndigheder har sat luppen på den seneste tids kraftige prisstigninger på mælk og vil have klarlagt, om der er tale om ulovlige prisfastsættelser. De bebudede prisstigninger i detailhandlen har vakt harme blandt tyske politikere og forbrugerorganisationer. En egentlig undersøgelse er ikke indledt, men myndighederne ønsker klarlagt, om producenter og distributører har indgået prisaftaler i strid med konkurrencelovgivningen.

Mælkepulver stiger ikke mere Det britiske nyhedsbrev Dairy Industry Newsletter skriver i sin seneste udgave fra 7. august, at verdensmarkedspriserne på mejeriprodukter har stabiliseret sig, refererer Maskinbladet. Nyhedsbrevet mener at vide, at priserne for en tid vil stabilisere sig på det nuværende høje niveau i et marked, hvor der ikke er så meget aktivitet. De fleste indkøbere har dækket sig ind med mælkepulver for resten af 2007, og næste trin bliver forsyninger til starten af 2008. En af årsagerne til stabiliseringen af prisen er bl.a., at der vil være mælkepulver at hente i Indien fra september, når et eksportforbud bli-

384

NR. 17

ver ophævet. I USA er der desuden billigere smør at købe end i EU. Det amerikanske smør indeholder kun 80% mælkefedt, men det kan dog bruges af industrien, og der finder allerede eksport sted, skriver nyhedsbrevet.

Bornholm støtter små skoler Bornholms Andelsmejeri går ind i øens skoledebat. ”Små skoler - Store hjerter”, står der lige for tiden på minimælkskartonerne fra Bornholms Andelsmejeri. Mejeriet har besluttet sig for at vælge side i debatten om fremtidens skolestruktur. - Vores leverandører og deres børn bor i de små samfund. Og vores medarbejdere mener, det er helt afgørende for de mindre byers fremtid, at de små skoler bevares. Derfor går vi ind i denne debat, selv om vi godt ved, vi på en måde stikker hovedet i en hvepserede, siger direktør Per Olesen.

Nye forskningsprojekter Mejeribrugets ForskningsFond indkalder interessetilkendegivelser til forskningsprojekter inden for mejeriteknologi og fødevaresikkerhed i relation til mejeriprodukter. Ansøgningsfrist for interessetilkendegivelser inden for Mejeriteknologi og Fødevaresikkerhed i relation til mejeriprodukter er mandag 24. september 2007. Ansøgere kan forvente svar omkring 1. november 2007. Yderligere oplysninger og vejledning fås ved henvendelse til MFF’s sekretariat, forskningskonsulent Grith Mortensen, Mejeribrugets ForskningsFond, Mejeriforeningen, Frederiks Allé 22, 8000 Århus C. Direkte mail: gmo@mejeri.dk og telefon nr. 8731 2159. Næste ansøgningsrunde inden for området Ernæring i relation til mejeriprodukter forventes at finde sted i det tidlige forår 2008.

MÆLKERITIDENDE 2007


Asia Pacific Dairy Application Specialist Shanghai based - Expat Opportunity n Excellent opportunity to work in the booming Asian market n Work Location - Shanghai, China The Company: FMC Corporation is a global, diversified chemical company headquartered in Philadelphia, USA and employs approx. 5000 people throughout the world. The Company maintains leading positions in three chemical markets: Specialty, Industrial and Agricultural. In the Specialty Chemicals Group, FMC Biopolymer for more than 60 years has been a premier supplier of ingredients and technologies to the global food industry. FMC Biopolymer, with its Asia Pacific regional headquarter based in Shanghai, is growing strongly across the Asia Pacific region as well as the rest of the world. The Position: Based in Shanghai, the role is a great opportunity for a person who has worked actively with dairy ingredients to create functional solutions for the dairy industries in North Asia, South East Asia, Oceania and the Indian subcontinent. Reporting to the Asia Pacific Technical Service Manager, you will be working closely with a team of sales managers and representatives. Your Major Accountabilities will include: * Providing technical support to sales and clients regionally and locally. * Creating functional solutions to the dairy industry. * Conducting field trials. * Compiling technical documents for distribution to Sales/Marketing/Customers. * Leading or assisting in presentations. * Actively managing pro-active promotions through consultation with sales & marketing staff. * Traveling within region is needed. You will need to have: * B. Sc. in Food Science, Food technology or similar. * A strong theoretical and practical knowledge of ingredients and their functionalities for the dairy/ice cream/soy product industry covering a wide range of dairy and hydrocolloid products, preferably with minimum 5 years experience. * Excellent communication skills combined with creativity, proactivity, the ability to solve problems and a high standard of professionalism. A competitive compensation and benefits package will be offered. Please send us your application, not later than September 28, by email to hr_biopchina@fmc.com or call Atle Stavlund at +65 9017 0224 (Singapore telephone number) if you need further information related to this position.

MĂ&#x2020;LKERITIDENDE 2007

NR. 17

385


Køer på græs

DALUM UDDANNELSESCENtER SøGER

Underviser til mejeriuddannelser Dalum UddannelsesCenter søger en lærer til undervisning inden for mejeribrugets uddannelser. Undervisningen foregår i moderne og spændende lokaler, der giver fine rammer for et aktivt og godt undervisningsmiljø. Kvalifikationer • Der kræves, at du har et svendebrev som mejerist, samt en uddannelse som mejeritekniker eller procesteknolog. • Afsluttet pædagogikum er en fordel, men ingen betingelse. • Min. 5 års relevant erhvervserfaring ved ansættelsen. Skolen tilbyder dig • Et spændende og selvstændigt job, hvor du både skal arbejde på egen hånd, og i et tæt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere. • Stillingen giver store personlige og faglige uddannelsesmuligheder. Løn- og ansættelsesforhold Løn ifølge gældende overenskomst. Der er en prøvetid på 2 år. Nærmere oplysninger Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet, kan du rette henvendelse til uddannelsesleder Paul Stein Jensen på tlf. 63 13 20 43 eller e-mail: psj@dalumuc.dk. Ansøgning Skriftlig ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis og relevante personlige papirer skal være skolen i hænde senest den 7. september 2007. Tiltrædelse Efter aftale.

Dyrenes Beskyttelse har samlet 100.000 underskrifter som støtte til dyreværnsforeningens krav om, at Folketinget tvinger landmændene til at sætte deres malkekøer på græs mindst 150 dage i sommerhalvåret. Ifølge Dyrenes Beskyttelse kommer malkekøerne i næsten hver anden besætning aldrig på græs, hvormed 32.000 køer hvert år bukker under og dør før tid på grund af produktionspresset.

Mælkegenomer og helse Fra den 7.-9. november 2007 afholdes det fjerde internationale seminar om mælkegenomer og helse: Symposium on Milk Genomics & Human Health. Seminaret afholdes hos COPIA Center for Wine, Food & the Arts i Napa, Californien. Seminaret er arrangeret af California Dairy Research Foundation (CDRF) og sponsoreret af bl.a. den internationale mejeriorganisation, IDF. På www.milkgenomics.org kan interesserede læse mere.

Mælkeinvesteringer i Østeuropa Flere danske landmænd er i gang med at investere i malkekvægbedrifter i Østeuropa. De to største aktører har investeringer på vej for over 1 mia. kr., og hertil kommer mindre projekter, hvor grupper af landmænd allerede er gået i gang eller undersøger mulighederne, skriver Børsen. Østlandene har i forvejen en tradition for kæmpe landbrugsvirksomheder i store statsbrug, så de udenlandske investorer støder hverken på kulturelle eller lovgivningsmæssige forhindringer.

Britisk mund- og klovsyge

Landbrugsvej 55 · 5260 Odense S · tlf. 63 13 20 43 www.dalumuc.dk Dalum UddannelsesCenter rummer Fyns Bagerskole - Fyns Hotel- og Restaurantskole - Fyns Naturvidenskabelige Gymnasium Mejeribrugets Uddannelsescenter - Syddansk Jordbrugscenter og Erhvervsakademiet. Skolen har cirka 1000 årselever og 180 medarbejdere.

386

NR. 17

Det er muligvis et medicinalfirma, der er skyld i udbrud af mund- og klovsyge, som har ramt England. Forskere har analyseret smitten, der er fundet i et par besætninger i Surrey sydvest for London, og den er af samme type som et nærliggende medicinalfirma, der arbejder med udvikling af vacciner. De engelske veterinærmyndigheder har reageret på sygdommen og EU har stoppet al eksport af dyr fra England. Sidste gang England var ramt af mund- og klovsyge var i 2001. Dengang måtte 10 mio. dyr aflives, og udbruddet kostede i alt England 100 mia. kr.

MÆLKERITIDENDE 2007


Personalia 50 år

25 års jubilæum

Transport manager Kaj Nielsen, Arla Foods Hobro fylder den 27. august 50 år.

Group CFO Aage S.R. Lund, Arla Foods kan den 1. september fejre 25 års jubilæum.

60 år

Formandsskifte

Salgsdirektør Mogens Poulsen, Thise Mejeri fyldte sidst i juni måned 60 år, fødselsdagsreceptionen blev afholdt den 14. august. Mogens Poulsen stammer fra Amager og havde et psykologistudie bag sig, da han i 1973 flyttede til Jylland, blev gårdejer og en af de første økologiske landmænd i Himmerland ved Farsø. Et karriereskift af dimensioner i halvfjerdserne. Efter få år blev Mogens Poulsen næstformand for det i 1980-erne ret store lokale andelsmejeri ”Vesthimmerland” i Farsø. I 1987 blev han sammen med en kreds af andre økologiske landmænd engageret i økologisk mejeridrift på Grindsted Mejeri nord for Ålborg. Denne landmandskreds svarede i holdning, tro og sejhed til den gruppe af økologiske landmænd fra Viborg og Ringkøbing amter, der i 1988 etablerede det økologiske Thise Mejeri. Mogens Poulsen blev hurtigt engageret i såvel bestyrelsesarbejde som salgsarbejde for Grindsted Mejeri, og var én af foregangsmændene bag det tætte samarbejde mellem Grindsted og Thise Mejeri. I 1997 blev Mogens salgschef for Thise Mejeri, da Grindsted og Thise det år fusionerede med Thise som det fortsættende mejeri. I 2006 blev Mogens udnævnt til salgsdirektør. Mogens Poulsen er af arbejdskollegaer, kunder, andelshavere, leverandører samt i medierne blevet kendt som et utroligt imødekommende, venligt, humørfyldt, slagfærdig og meget dygtigt menneske. Mogens Poulsen har været én af de væsentligste personer, der har været med til at få navnet ”Thise Mejeri” til - udtrykt på nydansk - at blive et ”brand”. Mejeribestyrer Poul Pedersen

Bestyrelsen for Mejeribrugets Arbejdsgiverforening har konstituteret sig med gårdejer Pejter Søndergård som ny formand, som konsekvens af formand Ove Møbergs udtræden af bestyrelsen.

Mejeriingeniør Gert Als, Åbyhøj fylder den 2. september 80 år.

85 år Fhv. mejeriejer G. Rasmussen, Sydlollands Gl. Mejeri fylder den 30. august 85 år.

MÆLKERITIDENDE 2007

Direktør for Arla Foods’ danske marked Tim Ørting Jørgensen, 42 år, er udnævnt til koncerndirektør med ansvar for selskabets forretningsområde Consumer International. Han får samtidig plads i mejeriselskabets koncernledelse. Tim Ørting Jørgensen overtager posten fra Mikael Sternberg Christiansen, der efter gensidig overenskomst har valgt at fratræde sin stilling og søge nye udfordringer uden for Arla Foods. Tim Ørting Jørgensen kom til Arla Foods som nyuddannet cand. merc. i 1991 til en stilling som trade marketing assistent. Herefter tilegnede han sig megen international erfaring i kraft af marketing- og afsætningsopgaver i Mellemøsten og Brasilien samt som projektchef for turnaround og strategiudvikling i Polen. I 2001 kom han til det danske marked som business unit direktør og senere salgsdirektør i Division Danmark, hvorefter han i 2005 blev udnævnt til divisionsdirektør i samme organisation. Salgsdirektør Lars Aagaard, Consumer Nordic Danmark, er konstitueret som afløser for Tim Ørting Jørgensen.

Chr. Hansen-pionér i Argentina takker af Efter næsten 30 år på posten som adm. direktør i Chr. Hansen Argentina forlader Aage Jacobsen virksomheden for at nyde sit velfortjente otium. ”Chr. Hansen bliver ikke det samme uden dig. Jeg har svært ved at forestille mig Chr. Hansen Argentina uden ”Señor Aage!” Sådan lød ordene fra koncernchef Lars Frederiksen blandt andet, da han sammen med en lang række kolleger sagde pænt farvel og tak til Aage Jacobsen, som tidligere på sommeren var på afskedsvisit i Danmark. Aage Jacobsen

80 år

Ny koncerndirektør for de internationale markeder

NR. 17

387


Siden 1972, hvor den nybagte mejeriingeniør blev opfordret til at søge job i ingrediensvirksomheden, har Aage Jacobsen været synonym med Chr. Hansen Argentina. Han startede som teknisk direktør, hvor han fik ansvaret for produktionen af osteløbe. I 1978 overtog han jobbet som adm. direktør og har i de efterfølgende næsten 30 år været garanten for, at firmaet på en god og sikker måde er styret igennem de mange udfordringer, som den argentinske økonomi har stillet både sin befolkning og virksomheder overfor. Aage Jacobsen har blandt andet været igennem perioder med op til 4000% inflation om året, lige som han har oplevet, at en lang periode med stabilitet imellem dollaren og pesoen pludselig blev afløst af en devaluering, hvor pesoens værdi blev divideret med 3. Men takket være ham har Chr. Hansen navigeret igennem disse turbulente tider uden alt for store økonomiske skrammer, hvilket han i firmaets ledelse har høstet stor respekt for.

Samtidig har han bygget en stærk virksomhed op. Chr. Hansen fremstår i dag, blandt andet med et nyt og topmoderne teknologicenter, som den ingrediensleverandør, der er i stand til at yde den bedste service til de argentinske kunder. Sideløbende hermed har Aage Jacobsen fokuseret på at udvikle organisationen. De konkrete resultater af hans lederskab har for eksempel været, at virksomheden flere gange er kåret som en af de bedste arbejdspladser i Argentina, lige som Aage Jacobsens efterfølger på direktørposten har kunnet rekrutteres inden for egne rækker. Den 63-årige pensionist kan med tilfredshed se tilbage på sit virke. Nu er det golf, rejser og samvær med børn og børnebørn, der venter ham og hans kone Jytte.

Dødsfald Tidligere mejeriejer Peter J. Staunsbæk, Ulstrup er afgået ved døden den 8. august 90 år gammel.

Foreningsnyt Nye medlemmer Foreningen af mejeriledere og funktionærers hovedbestyrelsen har i 1. halvår 2007 optaget følgende personer som aktive medlemmer: Grønkjær, Annemarie, arbejdsleder, Arla Foods, Troldhede Mejeri. Glad, Birgitte, projektleder, Arla Foods Oversøisk. Hougaard, Torben, forvalter, Arla Foods, Holstebro Flødeost. Jørgensen, Vibeke, arbejdsleder, Arla Foods, Holstebro Flødeost. Kristiansen, Kjeld Fogtmann, mejeritekniker, Danisco A/S, Brabrand.

Generalforsamling i Vestjyllands Mejeristforening Vestjyllands Mejeristforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 6. september 2007 kl. 17.00 i Videbæk Idræts- og Fritidscenter, 6920 Videbæk. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bemærk: Personligt fremmødte vælges før passive til Delegeretmøde! Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en lettere anretning.

388

NR. 17

Hansen, Ulrik, produktionsleder, Arla Foods, Slagelse Mejeri. Schou, Jan, skifteholdsmester, Arla Foods, HOCO. Mogensen, Per Enevold, product group manager, APV, Silkeborg. Østengaard, Svend Erik, mejeribestyrer, Borup Andelsmejeri.

Generalforsamling i Nordjyllands Mejeristforening Nordjyllands Mejeristforening afholder virksomhedsbesøg og ordinær generalforsamling onsdag den 5. september 2007 kl. 17.00. Dagen indledes hos DLG/ Agrova, Gjerndrupvej 36, Ø. Brønderslev, hvor fabrikschef Jacob Kvist tager imod og orienterer om virksomheden. Efter virksomhedsbesøget, som varer ca. 1½ time, kører vi til Restaurant Hedelund, Nørregade 41, Brønderslev, hvor vi kl. 19.00 skal have lidt at spise, og derefter ca. kl. 20.00 afvikles den ordinære generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Af hensyn til spisningen ønskes tilmelding om deltagelse på tlf.: 98 37 20 98 eller evt. på mail: hmathiesen@mail.dk senest den 29. august.

MÆLKERITIDENDE 2007


Fyns Mejeristforening Fyns Mejeristforeningens medlemmer inviteres til afsløring af udstillingen af Fyns Mejeristforenings pokalsamling torsdag den 6. september 2007 kl. 16.30 på Dalum UddannelsesCenter, Landbrugsvej 22, 5260 Odense S. Indgang B4. I hjørnet ved Træningsmejeriet og nybygningen. Program: Kl. 16.30: Velkomst på mejeritorvet Rundvisning på Mejeriafdelingen og i Træningsmejeriet Kl. 17.30: Afsløring af pokalsamling på mejeritorvet Lidt godt til ganen Ordet frit Af hensyn til bestilling af traktement, er der tilmelding til arrangementet. Tilmeldingsfristen er mandag den 3. september 2007.

Tilmelding til: Birger H. Christiansen, tlf.: 64 47 41 22 / 2163 5227, mail: bhc@dalumuc.dk eller Lars J. Nielsen, tlf.: 6128 1828, mail: ljn@dalumuc.dk

17

24. august 2007 120. årgang

Mælkeritidende I/S

Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening

Formand Area Sales Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: martinholst.petersen@dk.chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Teknisk direktør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: ssj@Nordex-Food.dk

MÆLKERITIDENDE 2007

Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A

Snorresgade 15, Postboks 4030 2300 København S. Tlf. 33 32 41 66 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation

ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse

AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

NR. 17

389


Leverandøroversigt Automation

Au2mate ApS Holmbladsvej 2 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Emballage

Tetra Pak Market Area Nordics Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06 Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Dansk Sække Import A/S Havnegade 5-9 5000 Odense C Tlf. 66 11 58 32 Fax 66 11 83 58 dsi@dansk-saekke-import.dk www.dansk-saekke-import.dk SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se

390

NR. 17

Køleanlæg

ICS-Industrial Cooling Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Levneds­middel­slanger

Trelleborg Industri AB Frydenborgvej 27 N 3400 Hillerød Tlf. 49 76 27 00 Fax 49 76 27 01

Maskiner og udstyr

Centrifugeservice ApS Visbyvej 46 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 19 00 Fax 86 80 61 66 DAMROW Frichsvej 15 8600 Silkeborg Tlf. 75 50 54 99 Fax 75 50 54 89 info@damrow.dk www.damrow.dk F. H. Scandinox A/S Kærhusvej 4 – Hoven 6880 Tarm Tlf. 75 34 34 34 Fax 75 34 34 35 fhs@fhscandinox.com www.fhscandinox.com G. Salicath & Co. I/S Box 53 - Kærvej 31 DK-6670 Holsted Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk

Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 2610 Rødovre Tlf. 44 57 62 00 Fax 44 57 62 44

Nemco Machinery A/S Nemco Emballage A/S Lyngager 13 – 2605 Brøndby Tlf. 43 45 60 00 Fax 43 45 88 29

Vest: Albuen 31 6000 Kolding alfalaval@alfalaval.com www.alfalaval.com/nordic

Jyllandsafd.: Industrivej 16 –18, 8260 Viby J. nemco@nemco.dk www.nemco.dk

APV A/S Pasteursvej 1 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com

Omy Olssons Machinery Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk MÆLKERITIDENDE 2007


Primodan Food Machinery A/S Østerled 20–26 4300 Holbæk Tlf. 59 43 14 79 Fax 59 44 22 30 PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 kl@pti-as.dk www.pti-as.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

INNOTEK Essen 11-D 6000 Kolding Tlf. 70 20 23 43 Fax 70 20 23 53 www.innotek.dk

Membran­filtrering

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu MÆLKERITIDENDE 2007

Rengøring

Projektering og anlæg

Westfalia Separator A/S Nørskovvej 1b 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 10 00 Fax 87 94 10 01 Døgnservice: 51 27 23 10

Maskinstyring

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

ISS Food Hygiene Vesterløkken 4, 8230 Aabyhøj Tlf. 86 25 20 11 Fax 86 25 29 11 www.iss-foodhygiene.dk

F. H. Scandinox A/S Kærhusvej 4 – Hoven 6880 Tarm Tlf. 75 34 34 34 Fax 75 34 34 35 fhs@fhscandinox.com www.fhscandinox.com GEA Liquid Processing Scandinavia A/S Nørskovvej 1 B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@gea-liquid.dk www.gea-liquid.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Totalleverandør

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

Veje­udstyr

Pumper

Johs. Thornam A/S Hvedemarken 3–5, 3520 Farum Tlf. 44 34 20 40 Fax 44 34 20 79 thornam@thornam.com www.thornam.com

Bizerba A/S Meterbuen 6 ­–12 2740 Skovlunde Tlf. 44 84 33 99 Tlf. Jylland 86 93 60 45 Scanvægt Nordic A/S Johann Gutenbergs Vej 5-9 8200 Århus N Tlf. 86 78 55 00 Fax 86 78 52 10 NR. 17

391


Mælkeritidende · Det gamle Mejeri · Landbrugsvej 65 · DK-5260 Odense S

Møde- og udstillingskalender

Danmark

Udland

4.-7. september 2007 HI Industri 2007 Messecenter Herning

18.-21. september 2007 WorldFood Moscow Moskva

6.-7. oktober 2007 Foreningen af mejeriledere og funktionærer Delegeretmøde Horsens

26.-28. september 2007 Fi Asia 2007 Bangkok

10.-12. november 2007 Den 41. Nordiske Mejerikongres Mælk & Miljø - Fra Jord til Bord Århus 13.-15. november 2007 FoodPharmaTech Landsmejeriudstilling Messecenter Herning

29. september - 4. oktober 2007 World Dairy Summit Dublin, Irland Oktober 2007 China Foodtech Beijing 2.-6. oktober 2007 World Dairy Expo Madison, USA 13.-17. oktober 2007 Anuga & Anuga Organic Köln 24.-27. oktober 2007 Worldwide Food Expo 2007 Chicago

MT17-2007