Page 1

Din partner indenfor industriel IT og automation Au2mate leverer Industriel IT og automatiseringsløsninger på alle niveauer, lige fra råvaremodtagelse til pakkeri. Au2mate leverer velfungerende og veldokumenterede automatiseringssystemer baseret på åbne standarder og frit tilgængelige automatiseringsplatforme. På 10 år er Au2mate vokset til en betydelig partner indenfor mejeriindustrien, og har i dag leveret mere end 900 projekter verden over. Vi har i dag kontorer i Dubai, UK og Danmark. Se vores webside for yderligere information. www.au2mate.com

10 å r s j u b il æ u m 2 0 0 1 -2011

15-16 Økologi fra mark til mejeri - side 3

Mejerifolk i Amerika - side 6

Ny mejeriingeniør - side 9

12. august 2011 124. årgang


Leder Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf 150 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms. Europa: 1.428,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Design og produktion: Mediegruppen as Tryk: Jørn Thomsen / Elbo A/S ISSN 0024-9645 Medlem af:

2

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2011

Landsmejeriudstilling med Danish Food Contest   Anna Marie Thøgersen  

Sommeren går på hæld, og en af mejeribrugets travle sæsoner står for døren. Blandt efterårets store begivenheder er Landsmejeriudstillingen, der i år afholdes sammen med den spritnye fagmesse: Danish Food Contest i MCH Herning den 8.-9. november. Bag messen står Mejeriforeningen, Foreningen Danmarks Privatmejerier, Dansk Oste- og Smørforening samt Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Desuden hjælper Landbrug & Fødevarer med koordineringen til det øvrige fødevareerhverv. Fagmessen er en videreudvikling af den traditionsrige Landsmejeriudstilling med bedømmelse og kåring af årets bedste mejeriprodukter, tilvirkere og mejerier. Noget lignende tilbyder branchen nu den samlede fødevareindustri, og arrangørerne arbejder hårdt for at nå ud til alle - både fødevareproducenter og leverandører af diverse teknologier til fremstilling af levnedsmidler. De danske og nordiske mejerier har tilmeldt sig, og det har ligeledes de fleste af Landsmejeriudstillingens trofaste udstillere blandt mejeriernes leverandører. Mange af disse fremstiller også maskiner, ingredienser, emballager, analyse- og hygiejnekoncepter m.v. til øvrige producenter af kød, charcuteri, fisk, drikkevarer, frugt, grønt og krydderier etc., og det kan kun være et yderligere incitament til at deltage i Herning for at møde hele fødevarebranchen. Der er stor interesse for den nye fagmesse, melder tre af udstillingens praktiske kontaktmænd: Svend Ålborg, Henning Clausen og Lars Johannes Nielsen. De er klar til at informere og vejlede alle mejeri- og fødevarevirksomheder samt deres leverandører om, hvorledes de får det optimale ud af at deltage på messen. Leverandørvirksomheder kan kontakte Svend Ålborg (saa@lf.dk 4043 5125), fødevareproducenter kan henvende sig til Henning Clausen (hcp@ lf.dk - 2494 9734), og mejerierne kan få vejledning hos Lars Johannes Nielsen (ljn@lf.dk - 3083 1081). Også Mælkeritidende har fokus på den kommende fødevaremesse i form af et temanummer om: Nicheprodukter fra nordiske mejerier. Kontakt gerne redaktionen, hvis I ønsker at markedsføre jer i dette særnummer, der vil ligge fremme til fri afbenyttelse for de hundredvis af fagfolk, der vil besøge Landsmejeriu dstillingen med Danish Food Contest i MCH Herning den 8.-9. november ■

 Indhold  3 DMS seminar: Økologi fra mark til mejeri

4 Au2mate: Mellem maskinen, mejeristen og myndighederne

6 Danske mejerister i Amerika 9 Ny mejeriingeniør 2010 10 Mejeriliv 12 Kort fortalt

16 17 18 19 20

Personalia Foreningsnyt Leverandøroversigt Mødekalender Guilde Internationale des Fromagers hædrer danske ostemestre

NR. 15-16


Økologi fra mark til mejeri Danmarks Mejeritekniske Selskab belyser emnet ”Økologi fra mark til mejeri” på et seminar, der afholdes den 1. september fra kl. 10.00 til 16.00. Seminaret finder sted på Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund Den økologiske verden Et voksende marked for økologiske mejeriprodukter åbner mange muligheder for den økologiske mælkeverden. Seminaret er tilrettelagt med det formål at bibringe deltagerne en bred opdateret viden om markedsforhold, sundhed, kvalitet, regler og love samt primærproduktion m.m.

mejeritekniskselskab.dk eller ved henvendelse til DMS på Munkehatten 28, 5220 Odense SØ, tlf. 66 12 40 25 dms@ maelkeritidende.dk Mindre ændringer i programmet kan forekomme og vil i givet fald fremgå på selskabets hjemmeside. Tilmelding bedes foretaget snarest muligt og senest 26. august 2011!

Pris og tilmelding For medlemmer af Danmarks Mejeritekniske Selskab er prisen 1.995,00 kr. + moms, og for ikke-medlemmer 2.495,00 kr. + moms. Mejeriteknolog- og mejeriingeniørstuderende har gratis adgang til arrangementet. Tilmelding foretages via selskabets hjemmeside – www.

Med venlig hilsen

Program Kl. 09.45 Registrering og kaffe Kl. 10.00 Velkomst og præsentation af dagens program. V/direktør Niels Osterland, præsident for Danmarks Mejeritekniske Selskab Kl. 10.10 Fremtidens økologiske mælkedrikker – selvoptaget sundhedsapostel, politisk forbruger eller? V/chefkonsulent, ph.d. Tine Andersen, Teknologisk Institut Kl. 10.40 Afsætning og marked for økologiske mejeriprodukter fra Danmark. V/seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Kl. 11.10 En gang økolog - altid økolog? Om drivkraft og udfordringer for en økologisk mælkeproducent. V/ økologirådgiver Solvejg Horst Petersen, Jysk Landbrugsrådgivning Kl. 11.40 Bidrager økologien til en bedre sundhed eller hvad? V/ernæringschef Mette Myrup Christensen, Arla Foods Kl. 12.10 Frokost

NR. 15-16

Kl. 13.10 Bedre mælkekvalitet fra økologiske køer? V/forsker, ph.d. Mette Krogh Larsen, DJF Aarhus Universitet Kl. 13.40 Er GMO tættere på naturen? Eller ønsket af markedet? V/direktør Paul Holmbeck, Økologisk Landsforening Kl. 14.10 Life Cycle Assessment – miljøpåvirkning ved produktion af økologisk kontra konventionel mælk. V/ph.d. studerende Anna Flysjö, Arla Foods & Aarhus Universitet Kl. 14.40 Pause Kl. 15.00 Biodynamiske produkter – et skridt videre end økologi – men hvad er forskellen? V/projektleder Klaus Loehr-Petersen, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Kl. 15.30 Økologisk produktparade af smag og mangfoldighed fra Danmarks mejerier! Introduceres af Leif Friis Jørgensen, Naturmælk

MÆLKERITIDENDE 2011

3


Virksomhedsportræt: Au2mate A/S

Mellem maskinen, mejeristen og myndighederne Styring af mejeriernes procesanlæg automatiseres i øget grad. Det gør produktionen mere effektiv samt letter mejeristens arbejde og dokumentationen over for myndigheder. En af gazellerne inden for procesautomatisering er Au2mate A/S, der blev grundlagt af Klaus Dam og Carsten G. Jensen i 2001. På mandag den 15. august har Au2mate eksisteret i 10 år, og jubilæet kan fejres med bravur! I løbet af blot ét årti er firmaet vokset fra to til 40 ansatte og har etableret eget hovedkontor i Silkeborg samt satellitkontorer i Dubai og UK. Det uafhængige automatiseringshus har i dag mejerikunder verden over.

  Af Anna Marie Thøgersen  

bale og udfører automatiseringsprojekter for mejerier verden over, fortæller Klaus Dam.

Arla Foods Rødkærsbro Mejeri. Komplet automatiseringsløsning leveret af Au2mate, baseret på ”Arla Foods Standard”.

Tak til mejerierne! Au2mate blev grundlagt den 15. august 2001 af Klaus Dam og Carsten G. Jensen, som i dag har titlerne adm. direktør hhv. teknisk direktør. De to havde mange års erfaring inden for procesteknologier til mejerierne, og allerede inden for det første år blev yderligere seks personer ansat. - Det gik meget hurtigt, og det skylder vi de danske samarbejdspartnere og mejerier en stor tak for. Vi har fået en fantastisk flot modtagelse. Små og mellemstore mejerier som bl.a. Them og Thise og den helt store, Arla Foods er blandt vores kunder. Med de danske mejerier som platform - og også nuværende kunder - er vi blevet glo-

4

MÆLKERITIDENDE 2011

Højdepunkter - Højdespringer Blandt de mest betydningsfulde begivenheder i virksomhedens 10-årige historie, lister Klaus Dam især de to gange Au2mate blev Gazelle-nomineret af Børsen i 2006 og 2010. Blandt øvrige højdepunkter hører flytningen i 2008 fra lejede lokaler til eget domicil på Frichsvej 11 i Silkeborg. I 2010 etablerede Au2mate desuden et datterselskab i Dubai. Herfra servicerer og udbygger de fem ansatte mejerikundekredsen i de mellemøstlige lande. Så sent som 1. juni i år har virksomheden også åbnet kontor i UK, indtil videre med én ansat.

Fra Rødkærsbro til Bangladesh Men tilbage til fundamentet; de danske mejerier og det tilhørende spinoff med - til dato 800 globale mejeriprojekter, som indimellem byder på voldsomme kontraster. - Vores

første og fortsat store kunde er Arla Foods mozzarellamejeri i Rødkærsbro. Her har vi i samarbejde med OEM leverandører udviklet flere forskellige automatiseringsløsninger, ligesom vi har udført løsninger direkte for mejeriet. Et stormejeri som Rødkærsbro må jo konstant opfylde myndighedskrav til dokumentation og sporing af produkter og processer, og her har vi installeret løsninger til integreret procesautomatisering, der omfatter såvel information (MIS), produktion(MES) og ressourceplanlægning (ERP). - I den anden ende af skalaen deltog vi for et par år siden som automatiseringsleverandør på et mejeriprojekt i Bangladesh. Det er en helt anden verden, hvor det drejer sig om at få mad på bordet frem for at kunne styre og dokumentere mælkens vej fra leverandør til forbruger, understreger Klaus Dam. Han tilføjer, at mælken bliver transporteret i junger og med skib ad flodvejen. Mejeriet i Bangladesh er i dag en velfungerende virksomhed, der også viser spændvidden i Au2mates kompetencer.

NR. 15-16


Ensartet åben standard MIS/MES & ERP integration Ensartet åben standard PLC & HMI kontrol system

Fakta om Au2mate • Den 15. august 2001 grundlagde Klaus Dam (tv) og Carsten G. Jensen Au2mate A/S. • I dag har virksomheden 40 ansatte, heraf de 34 på hovedkontoret i Silkeborg samt fem i Dubai og en i UK. • Siden 2001 har Au2mate udført godt 800 automatiseringsopgaver for mejerikunder verden over.

Mælke modtagelse

Råvare lager

Pasteurisering

Mælke lager

Fermentering

Pakning og lager

UHT

Miksning

Smør Kemikalier & CIP anlæg

Forsyning

Bygningskontrol

Ost Filtrering

Leverandør A

Leverandør D

Leverandør G

Leverandør B

Leverandør E

Leverandør H

Leverandør C

Leverandør F

Leverandør I

Inddamper & spraytørrer

Figur 1: Au2mate Framework giver slutkunden frit valgt af leverandører og en samlet procesautomatisering/styring.

800 globale mejeriprojekter • Au2mates kompetencer: Automatisering, herunder konsulentydelser, service, opgradering og rådgivning på eksisterende installationer leveret af Au2mate eller af andre. • Til dato 800 globale automatiseringsprojekter for OEM og slutkunder baseret på: PLC, SCADA, MIS/MES og ERP integration til den globale mejeriindustri, herunder i Danmark, det øvrige Norden, Europa, Mellemøsten, Afrika, Amerika og Asien. • Au2mate leverer løsninger baseret på åbne standardplatforme og internationalt anerkendte metoder til softwareudvikling og projektledelse. • Au2mate er en uafhængig partner inden for automatisering - og dermed minimering af omkostninger.

En uafhængig partner Au2mate har to primære mejerikundesegmenter, dels OEM dels slutkunderne. - Teknologien inden for mejeriproduktion bliver stadigt mere avanceret - og dermed også mere sårbar. Vi leverer veldokumenterede og

NR. 15-16

Au2mate har deltaget i et mejeriprojekt i Bangladesh, hvor mælken bliver transporteret i junger med skib ad flodvejen. Mejeriet er en velfungerende virksomhed, og projektet er et eksempel på spændvidden i Au2mates kompetencer.

velfungerende automatiseringssystemer baseret på åbne standarder og frit tilgængelige automatiseringsplatforme. Vores kunder kan derfor bruge vores kompetencer, som er helt uafhængige af, hvilke eksisterende og kommende produktionsanlæg de installerer. Herved sikres kundens investering, understreger Klaus Dam. Han tilføjer, at virksomheden også fungerer som projektleder. Og den rolle har Au2mate senest fået tildelt af norske TINE i forbindelse med levering af et ”automatiseringsrammeværk” til styring af proces, flow og automatisering på mejerikoncernens nye stormejeri på Jæren i Norge, der skal stå færdigt i 2012 og producere bl.a. ost, smør og pulver. TINE valgte at bruge ”Au2mate Framework” (figur 1), som gav mejeriet mulighed for

at vælge det ypperste blandt udstyr samt for central styring og dokumentation af processerne i hele anlæggets værdikæde; fra råvare via proces til slutprodukt.

Algoritme til mælkestandardisering Au2mate udvikler konstant nye systemer. Det seneste henhører under kategorien ”standardisering” af mælk. Med Au2mates nye mælkestandardiseringsalgoritme kan mejerierne foretage hurtige skift mellem fx skummet, let, sødmælk og fløde. Det optimerer produktionen, da omstillingstiden ved produktionsskift minimeres væsentligt. - Systemet er nyt og endnu kun solgt til få mejerier, men de er uhyre begejstrede, slutter Klaus Dam.  ■

MÆLKERITIDENDE 2011

5


Serien: Historien om Historien om:

Danske mejerifolk i Amerika Af fhv. forstander J. M. Buch Kristensen, Dalum

Amerika stod som et lysende lykkeland for mange danskere igennem 100-året 1850-1949. I denne periode udvandrede 336.986 danskere til Amerika, og heraf var mange mejerister og landmænd, der havde arbejdet med fremstilling af smør og ost på bønder- og herregårdene.

De mest betydningsfulde

Praktisk mejerimand

Det bliver for omfattende at skildre alle danske mejerifolk, der i denne 100-årige periode gjorde sig gældende som praktiske mejerimænd, konsulenter, videnskabsmænd og udgivere af mejeritidsskrifter. I boks nr. 1-4 nævner jeg kun 15 af de allermest betydningsfulde (1). Dog følger nedenstående en nærmere omtale af fire af de mest kendte. (1,2). Disse er mærket med * i boksene.

Th. R. Knudsen (Tom K.) blev født i Lohals på Langeland i 1890, og han udvandrede i 1910 til Amerika. Efter nogle år på mejerier i New York, Detroit og Salt Lake City oparbejdede han et gigantisk mejeriforetagende i Los Angeles i Californien. En af hemmelighederne bag den store succes var, at han lærte amerikanerne at spise Cottage Cheese (Hytteost) og kærnemælksprodukter. Senere lærte han amerikanerne at sætte pris

Th. R. Knudsen (Tom K.) oprettede et mejeriimperium i Californien. (Fra ”De Danskes Vej” af A. Kamp).

Ole Hanson stod bag oprettelsen af Farmers Equity Cooperative Creamery i Nebraska. (Fra ”De Danskes Vej” af A. Kamp).

6

MÆLKERITIDENDE 2011

Mælkeritidendes faste skribent, fhv. forstander J.M. Buch Kristensen bidrager i år med en række historier om danske mejerister i udlandet. Tidligere artikler i serien ”Historien om” omhandler ”Danske mejerister i Brasilien” (nr. 9 og nr. 11) og Danske mejerister i Argentina (nr. 13/14).

på sine salater og buddinger. Tom K. havde et net af egne leverandørfarmere, kølevognsruter og lokale filialer. Alt sammen opbygget på dansk manér for at kunne levere friske og gode produkter. Tom K. sluttede som præsident og generalmanager for Knudsen Creamery Co. og Brentwood Dairy Co. Han var også præsident for Southern California Milk Dealers Ass. Han døde i 1965.

Martin Mortensen var professor i mejerilære ved Iowa State College. (Fra ”De Danskes Vej” af A. Kamp).

NR. 15-16


Praktiske mejerimænd • Th. R. Knudsen (Tom K.*) oprettede et mejeriimperium i Californien, som beskæftigede 400 mand. Han introducerede Cottage Cheese og kærnemælk på det amerikanske marked. • Bernt Ingemann Christensen bankede ”Miridale Dairies” op til en af de største mejerikoncerner i Amerika. Han kaldes også ”Mejerikongen” i USA. • Viggo F. Jensen startede ”The Jensen Creamery” omfattende 35 mejerier i otte forskellige stater. • Ole Hanson var idemanden bag oprettelsen af Farmers Equity Cooperative Creamery i Nebraska, som dengang var Amerikas første og ”Verdens største andelsmejeri”. Ole Hanson blev måske mest kendt for, at han oversatte ”Den lille Ole” til engelsk og brugte sangen som en gigantisk reklame for mejeriet. • John D. Frederiksen oprettede den første afdeling af Chr. Hansens Laboratorium i Amerika.

Christian Larsen var bl.a. dekan på South Dakota State College. (Fra ”De Danskes Vej” af A. Kamp).

NR. 15-16

Konsulenter • Julius Moldenhawer* indførte pasteurisering af mælk i Amerika. Han kaldes ”The Father of Pasteurization in America”. • Helmer Ræbil oprettede de første kontrolforeninger og kvægavls- og tyreholdsforeninger i Amerika. • Mads Søndergaard blev statskonsulent for det amerikanske mejeribrug.

Videnskabsmænd • Martin Mortensen* var den betydeligste af alle danske mejerieksperter i Amerika. Han blev professor i mejerilære ved Iowa State College. I årenes løb er et utal af æresposter tildelt ham. • Christian Larsen blev professor ved Utak State College, senere blev han Dean of Agriculture ved South Dakota State College. Han var også dansk konsul. • W.E. Petersen blev professor ved Minnesota University. Han blev særlig kendt for sine studier af køernes mælkesekretion. • Hans T. Søndergaard blev en af de mest betydende professorer ved Amerikas kendteste mejeriuniversitet: University of Wisconsin in Madison.

Udgivere af mejeritidsskrifter • Henrik Sandholt var redaktør og leder af to af Amerikas mest ansete mejeritidsskrifter: The Dairy Record og Modern Dairy News. • J. H. Monrad bidrog til amerikansk mejeribrugs udvikling ved udgivelse af en række store mejeritidsskrifter. Han samlede verdens største mejeribibliotek, som siden blev overdraget til Chr. Hansens Laboratorium i København. • Hans Peter Olsen* blev grundlægger af Amerikas største forlag The Olsen Publishing Co. for udgivelse af mejeritekniske tidsskrifter. Ved sin død i 1949 var han udgiver af 37 forskellige tidsskrifter.

Mejeri i Wisconsin USA etableret af danske farmere. (Fra ”Drømmen om Amerika” af Erik Helmer Pedersen).

MÆLKERITIDENDE 2011

7


startet i 1926, meget beskeden. Martin Mortensen foreslog, at man skulle fabrikere mange forskellige slags flødeis. Det gjorde man i Amerika med stor succes. Martin Mortensen har udgivet Management of Dairy Plants, den tids eneste lærebog om dette emne. I 1948 gik Martin Mortensen på pension. Martin Mortensen største interesser var i øvrigt golf og Rotary.

Udgiver af mejeritidsskrifter

Kort over stater i USA med dansk masseindvandring. (Fra ”Drømmen om Amerika” af Erik Helmer Pedersen).

Konsulent Julius Moldenhawer blev født i 1846. Umiddelbart efter sin mejeristuddannelse i Danmark rejste han til Finland, hvor han arbejdede et par år ved mejeribruget. I 1879, som 33årig, udvandrede han til Amerika, da tilværelsen i Finland ikke tilfredsstillede hans mangesidige virketrang. Julius Moldenhawer fik i Amerika relativt hurtigt job som konsulent for nogle af de store byers mælkeforsyninger. Senere blev han konsulent for en række mejeriers produktion af smør og ost. Efter han havde været konsulent for både konsummælk, smør og ost, så han nytten af, at mejerierne foretog en pasteurisering af mælken. Julius Moldenhawer havde så godt et navn i Amerika, at hans agitation slog igennem, og det blev almindeligt at pasteurisere mælken. I mejerikredse i Amerika blev han berømt som ”The Father of Pasteurization in Amerika”.

Videnskabsmand Martin Mortensen blev født i 1872 i Sindal i Vendsyssel. Han udvandrede

8

MÆLKERITIDENDE 2011

til Amerika i 1893, hvor han begyndte som mejerist. I 1897 tog han et 4 års kursus i mejeribrug på Iowa State College - det største af sin art i verden. I 1900 blev Martin Mortensen ansat som superintendent for The Hanford Hagelwood Co. i Iowa, den tids største mejeri i Amerika. Derefter studerede han nogle måneder mejeribrug i Europa, bl.a. i Danmark som repræsentant for det amerikanske landbrugsministerium. I 1908 blev han udnævnt til professor i mejerilære på Iowa State College i Iowa, hvor han blev Chief Dept. of Dairy Husbandry. I 1914 og igen i 1926 var Martin Mortensen i Danmark for at studere dansk mejeribrug for Iowa State College. Ligeledes var han De Forenede Staters officielle chefdelegerede ved Den IX Internationale Mejerikongres i København i 1931, hvor han også var formand for 3. sektion. Martin Mortensen roste de danske iscrememejerier for deres fine kvalitet, hvor produktionen foregik efter den amerikanske metode. Endnu var produktionen, der var

Hans Peter Olsen blev født i Vordingborg i 1869, og han blev uddannet som mejerist på flere herregårdsmejerier på Sjælland. I begyndelsen af 1900-tallet udvandrede Hans Peter Olsen til Amerika, hvor han først arbejdede som mejerist, men allerede i 1904 blev han redaktør for et mindre mejeritidsskrift; The Dairy Record. I 1909 fik han lyst til at begynde for egen regning, og han startede det, der senere blev Amerikas største mejeritidsskriftsforlag The Olsen Publishing Co. Forlaget udgav i alt 37 tidsskrifter, bl.a. de kendte mejeritidsskrifter: The Butter and Cheese Journal, The Milk Dealer og The Ice Cream Rewiew, der alle udkom i kæmpemæssige oplag.

Stor betydning Mange af de danske mejerifolk fik stor betydning for Amerikas mejeribrug gennem deres viden og erfaring. Det er ikke tilfældigt, at danske mejerifolk på grund af deres store praktiske og teoretiske erfaring har vundet udbredt respekt i Amerika. Dansk mejeribrug nyder den dag i dag godt af den goodwill disse energiske foregangsmænd skabte.  ■

Litteratur: 1. Kamp A. De danskes vej. København 1951. 2. Kamp A. Danske i Udlandet. København 1935.

NR. 15-16


Nye mejeriingeniører 2010

Af mejeriingeniør Cecilie Marvig Nielsen

Resistens Titel: Characterization of thermal resistance of Lactococcus lactis c2 and Leuconostoc phages

Nye mejeri­ ingeniører 2010 I 2010 dimitterede 13 nye mejeriingeniører, som i løbet af 2011 fortæller om deres specialer her i bladet.

Resumé Bakteriofager (fager) er virus, der angriber bakterier. Faginfektioner af starterkulturer er en af de hyppigste årsager til syrningsfejl i mejeriindustrien, hvilket primært ses i form af utilstrækkelig syre- og aromadannelse. Fager findes i koncentrationer op til 104 pfu/mL og 109 pfu/mL i hhv. den rå mælk og i vallen. Tilstedeværelsen af fager på mejerierne er svær at undgå, og en større viden om inaktivering af fager kan derfor have stor økonomisk og kvalitetsmæssig betydning for producenterne af mejeriprodukter. Formålet med dette projekt var at karakteriserer Lactococcus lactic c2 og Leuconostoc fagers varmeresistens. Fagernes varmeresistens blev karakteriseret ved at screene ni Lc. lactis c2 og syv Leuconostoc fager for deres varmeresistens ved forskellige temperaturer. De mest sensitive og mest varmeresistente fager blev identificeret og kinetiske parametre for varmeinaktiveringen af disse fager blev bestemt. Desuden blev der lavet transmission electron micrographs på den mest varmeresistente Lc. lactis c2 fag efter 0%, 15% og 25% inaktivering for at opnå en bedre forståelse af mekanismerne bag varmeinaktivering af fager.

Konklusion Screeningen viste at Lc. lactis c2 fagerne varierer minimum 10°C i deres varmeresistens, hvilket er betydeligt mere end tidligere antaget. Den mest varmeresistente Lc. lactis c2 fag krævede en varmebehandling på 80°C i 5 min for at opnå en total inaktivering (8 log reduktioner). Leuconostoc fagerne havde en meget ensartet inaktiveringsprofil og var generelt mere to-

NR. 15-16

Figur 1: Transmission electron micrographs af Lc. lactis c2 fag P635 før (A-B) og efter enten 15% (C-E) eller 25% (F) varmeinaktivering ved 65°C.

lerante end Lc. lactis c2 fagerne. Den mest varmeresistente Leuconostoc fag krævede 85°C i 5 min for total inaktivering. Varmeinaktiveringen af fagerne fulgte første ordens kinetik, hvilket betød at D- og z-værdier kunne bestemmes og benyttes til at forudsige den nødvendige varmebehandling for inaktivering af fagerne. Ud fra disse værdier kunne det bl.a. konkluderes, at tilstrækkelig inaktivering (4 logreduktioner) af selv de mest sensitive Lc. lactis c2 fager i rå mælk ikke kan opnås ved normal pasteurisering (72°C / 15 sek.). Ud fra transmission electron micrographs af 15% inaktiverede fager kunne vi konkludere, at første trin i varmeinaktivering af Lc. lactis c2 fager er DNA frigivelse samt separering af faghoved og -haler.

Danisco legat og ansættelse Jeg har modtaget Danisco Fondens legat som støtte til mit projekt og vil meget gerne benytte lejligheden til at takke for dette. Dele af resultaterne er i øvrigt publiceret i International Dairy Journal (Marvig et al. (2011), doi:10.1016/j.idairyj.2011.03.004). Jeg er i dag ansat som Ph.d. studerende ved Fødevaremikrobiologi, KULIFE, hvor jeg arbejder med fysiskkemisk og mikrobiologisk stabilitet af fyldt chokolade.  ■ • Vejledere: Lektor Finn K. Vogensen og professor Susanne Knøchel, Fødevaremikrobiologi, KU-Life • Censor: Institutdirektør Egon Bech Hansen, DTU Systembiologi • Speciale forsvaret 27.08.2010

MÆLKERITIDENDE 2011

9


Mejeriliv Mejeriliv MEDLEMSFORSIKRING MEDLEMSFORSIKRING

10

MÆLKERITIDENDE 2011

NR. 15-16


Med en sundhedsforsikring via Mejeriliv får du: • Telefoner betjent af læger og sygeplejersker døgnet rundt • Lægefaglig vejledning i at finde det rigtige behandlingssted – Doktorservice er ikke bundet af aftaler med hverken private eller offentlige behandlingssteder, men søger efter det bedste • Behandling og operation på private/offentlige hospitaler • Ubegrænset adgang til fysioterapi-, kiropraktorog psykologbehandling

Begæring om Sundhedsforsikring via Mejeriliv Foreningen af mejeriledere og funktionærer har indgået aftale med OPTIMA Forsikringsagentur om at tilbyde medlemmerne medlemsforsikringer. Vi har derfor for foreningen fået lavet et tilbud på Sundhedsforsikring på nogen af markedets bedste vilkår. En sundhedsforsikring til kr. 1.233 – altså under kr. 4 om dagen. Begæring og forsikringsbetingelser om Sundhedsforsikring via Mejeriliv kan findes på www. optima-gruppen.dk under fanen “gruppeaftaler”. Eller benyt kuponen her på siden.

Følgende moduler er omfattet (Sæt kryds): PRIS pr. person pr. år Modul

Pris kr.

Sundhedsforsikring en voksen

1.233

Sundhedsforsikring en voksen + børn

1.850

Sundhedsforsikring to voksne

2.466

Sundhedsforsikring to voksne + børn

2.670

Betalingsvilkår (Sæt kryds) PBS reg. nr.: __________ Kontonr.: _____________

Forsikringen betales forud for en periode af et år.

Forsikringens startdato:

____________

Ved videreført ancienitet:

Tidligere selskab: _______________________ Policenummer: __________________________

Stilling: _____________________________________________________ Fulde navn: __________________________________________________ Cpr. nr.: __________________-__________ Adresse: _____________________________________________________ Postnr.: ____________ By: ______________________________________ E-mail: ______________________________________________________ Dato: _____________ Underskrift: _______________________________ Med denne aftale accepterer jeg, at mægler har adgang til min administrationskonto på behandlingsvejviseren.dk

www.optima-gruppen.dk Tlf. 70 27 80 45

Klip ud og send til:

Optima Forsikringsagentur Nørregade 19, 6100 Haderslev

Behandlingssikring er forsikret gennem Alpha Sales Group A/S (ASG) CVR. 32358314

som agent for Alpha Insurance A/S CVR 21064440 / Ft-nr: 53068 NR. 15-16

MÆLKERITIDENDE 2011

11


Kort fortalt  Generalforsamling i Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening afholder generalforsamling den 23. august 2011 i henhold til nedenstående program: Kl. 12.45-15.00: Virksomhedsbesøg og gå-hjemmøde hos Carlsberg Danmark, Vestre Ringgade 111, 7000 Fredericia. Gå-hjem-mødet er også åbent for medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Kl. 15.30-17.30: Dansk Mejeriingeniør Forening, generalforsamling Kl. 18.00 -: Mejeriingeniørmiddag med festligholdelse af 25 års jubilarer på Hotel Kronprinds Frederik, Fredericia Program for dagen er udsendt til medlemmerne samt findes i Mælkeritidende nr. 13/14.

Alectia bag stormejeri i Chile Den chilenske mejerikoncern Colun har hyret rådgivningsvirksomheden Alectia i forbindelse med opførelse af et nyt stort ostemejeri i La Union i det sydlige Chile, skriver Food Supply. Colun, der er et af de førende mejeriselskaber i Sydamerika, er i gang med bygning af ostemejeriet, og det forventes klar til produktion i løbet af sommeren 2012. Alectia skal bidrage til byggeriet med sin omfattende mejeriekspertise inden for bl.a. proces, forsyning, projektledelse og byggeri. Det vil give Colun et bæredygtigt mejeri, der tilgodeser både anlægsudgifter og driftsomkostninger. Mejeriet bliver et af Sydamerikas mest velfungerende ostemejerier. (Foto: Alectia).

Osted kan godt låne penge! I sidste nr. af Mælkeritidende bragte vi en historie om: Osted kan ikke låne penge. Det var en lidt misvisende overskrift, for Osted mejeri kan godt låne penge! Men bankernes betingelse af privat kaution for udlån af penge - afholder p.t. mejeriets ejer, Karl Simonsen fra et banklån! Karl Simonsen har ellers spændende planer for fremtiden, og vi bringer et virksomhedsportræt af det lille privatmejeri Osted i næste nr. af bladet.

Flere fødevarestuderende

Ho Holme – Nordens Ost 2011 Knap 14.000 gæster lagde den 25.-26. juni vejen forbi Kulinarisk Sydfyn, der blev afholdt i Svendborg for 10. gang. På markedet var en af hovedattraktionerne den Nordiske Ostefestival, hvor årets vinder i dysten ”Nordens Ost 2011” blev Ho Holme fra Enghavegård. Mejeriingeniør Henrik Walther-Larsen ejer gården og driver osteriet, hvor der fremstilles en række forskellige oste herunder Ho Holme, som overflademodnes med osteriets rødkitkultur i ca. 6 uger, hvorefter osten smøres med kvas fra rødvinsdruen Rondo. Det var også en Ho Holme ost fra Enghavegård, der blev kåret til ”Nordens Ost 2006”. Mange andre nordiske håndværksmejerier deltog i konkurrencen ”Nordens Ost”, og de havde indsendt oste lavet af mælk fra køer, geder og får. Flere af mejerierne vandt præmier inden for kategorierne faste oste, rødkit, blå- og hvidskimmel samt rygeoste. De øvrige vindende mejerier var: Løgismose, Gundestrup, Knuthenlund, Kristiansminde, Thise, Sønderhaven, Tingvoll og Arberg. På billedet ses Henrik Walther-Larsen på lageret med nogle af de øvrige vinderoste fra Enghavegård. (Foto: Enghavegaard).

12

MÆLKERITIDENDE 2011

Universiteterne landet over melder om rekordoptagelse af studerende i år. Det er også tilfældet på Det Biovidenskabelige Fakultet på KU Life, hvor der sidste år blev optaget i alt 528 studerende, og heraf kom de 80 ind på Fødevarevidenskab, hvor en af kandidatuddannelserne som bekendt er mejeriingeniør. I år er tallene for KU Life 660 optagne med 88 nye studerende på Fødevarevidenskab. Institutleder på Fødevarevidenskab, KU Life, Bjarke Bak Christensen er glad for de mange tilmeldte. - De studerende har gjort sig nøje overvejelser om, at fødevarevidenskab er det, de vil! Og fordi de studerende er så motiverede, giver det også et rigtigt godt studiemiljø. Også optagelsestallet for 2011 vedrørende kandidatuddannelsen som mejeriingeniør foreligger nu. Med 17 optagne i 2011 er det lave optag fra 2010 vendt! (Foto: KU Life).

NR. 15-16


Købstilbud på Allgäuland-Käsereien

Mejerifusion granskes

Arla Foods og Allgäuland-Käsereien har grundet en økonomisk svær situation i det sydtyske andelsselskab ført diskussioner om en fusion gennem nogle måneder. Men nu har Arla Foods afgivet et konkret købstilbud på Allgäuland-Käsereien, og det tyske mejeri skal holde generalforsamling, hvor mælkeproducenterne skal tage stilling til købstilbuddet. Hvis de accepterer dette, skal overtagelsen efterfølgende vurderes af EU's konkurrencemyndigheder. Arla ser et stort potentiale i Allgäuland-Käsereiens produktion af specialoste, som kan supplere Arlas oste bl.a. under kvalitetsmærket House of Castello®. Allgäuland-Käsereien har 1.800 mælkeproducenter, fire produktionsanlæg, 306 ansatte samt 452 mio. kg mælk og en årlig omsætning på 253 mio. euro. Arla Foods fusionerede tidligere på året med det nordtyske mejeri Hansa-Milch, som udelukkende producerer friskvarer. Det er Arlas mål at blive et af de største mejerier i Tyskland. (Foto: Allgäuland.de).

De svenske konkurrencemyndigheder vil have en nærmere undersøgelse af, om den ønskede fusion mellem Milko og Arla vil medføre øgede priser og mindsket udbud af mejeriprodukter på det svenske marked. Det oplyser Konkurrensverket i en pressemeddelelse. Fusionsønsket blev anmeldt af Milko og Arla den 22. juni. I dag er Arla allerede det største mejeri i Sverige, men tidligere konkurrerede Arla og Milko mod hinanden inden for bl.a. konsummælk i flere svenske regioner. Derfor ønsker det svenske konkurrencetilsyn at indlede en såkaldt særlig undersøgelse. Senest den 27. oktober skal Konkurrensverket beslutte, om fusionen kan godkendes.

Skånemejerier vil ud af Svensk Mælk Skånemejerier ønsker at forlade brancheorganisationen Svensk Mjölk, som er den svenske pendant til Mejeriforeningen. Baggrunden for Skånemejeriers exit er, at koncernen ikke finder gehør for sine ideer i brancheorganisation, og at de mindre mejeriers indflydelse i Svensk Mjölk mindskes i takt med, at Arla bliver større i branchen. - Når man bidrager med 10 mio. kroner årligt, vil man også være medbestemmende om, hvad pengene skal bruges til, udtaler mejeriets topchef Björn Sederblad til atl.nu. Svensk Mjölks formand Gunnar Pleijert og direktør Anders Olsson skal nu tage stilling til udtrædelsesbegæringen.

Mindre smør Danskernes forbrug af fedtstoffer er faldende. I 1985 spiste hver dansker ca. 80 gram fedtstoffer om dagen, men ifølge DTU Fødevareinstituttet er forbruget i dag faldet til 34 gram dagligt, skriver Food Culture. Det er især indtaget af smør og margarine, der er dalet og dermed har sænket danskernes fedtindtag. I 2010 spiste hver dansker i gennemsnit 2 kg smør og 7,5 kg margarine. Hvor smør og margarine har tabt markedsandele har især olivenolie og rapsolie vundet indpas i danskernes madvaner. Fx har den danske rapsolie i dag 16% af markedet mod blot 3% for bare fem år siden. (Foto: Colourbox).

”Gamle Svend”

Mejeribestyrer Svend Andersen går på pension og ny direktør er Alette Algreen-Ussing. Derfor vil vi gerne benytte lejligheden til at invitere forretningsforbindelser, leverandører, personale og andre venner af huset til en uformel reception i Salten Borgerhus, Frisholmvej 3 A, 8653 Them, den 19. august 2011 fra klokken 11:00 til 15:00, hvor der bydes på en let anretning og en forfriskning. Med venlig hilsen Them Andelsmejeri

NR. 15-16

På bestyrelsens vegne Hans Skovgaard

MÆLKERITIDENDE 2011

13


Kort fortalt  Mejeriingeniør får millionbevilling Isabel Celigueta Torres, der er uddannet mejeriingeniør, ph.d. og nu erhvervspostdoc., har modtaget en forskningsbevilling på 1,5 mio. kroner fra Højteknologifonden. Bevillingen skal anvendes til et forskningsprojekt, der udføres i samarbejde med KU Life og Lactosan A/S. Projektet omhandler udvikling inden for ost med det formål at finde frem til en perfekt smeltning af oste uden tilsætning af fosfater. (Arkivfoto).

Arlas biogasprojekt Arla Foods amba og Xergi har etableret et beslutningsgrundlag for bygning af et anlæg, som skal forsyne de energitunge processer på Danmarks Protein (DP) og Arinco med biogas i stedet for naturgas. Anlægget kan være med til at reducere CO2-udledningen i produktionen, og det skal producere 16 mio. kubikmeter metangas, hvor inputtet skal være husdyrgødning fra landbruget samt restprodukter fra Arlas produktion. Anlægget bliver dermed det største biogasanlæg i Danmark. Det forventes, at myndighedsbehandling og projektudvikling vil tage ca. to år, og anlægget kan forventes klar til biogasproduktion i 2015.

Klovborg med brændenælde Arla udvider ostemærket Klovborg® med en ny efterårs- og vintervariant – en Klovborg® med Brændenælde og Rosmarin. Osten, der har lagret i seks uger, har en mild smag, som både børn og voksne kan lide. - Vi har gennemført en omfattende forbrugertest, hvor deltagerne fik lov at smage oste med alt fra gulerod og krondild til Karl Johan svampe, og her var osten med brændenælde og rosmarin den klare favorit, siger brand manager Heidi Ørnskov, Arla Foods. Klovborg® med Brændenælde og Rosmarin er en efterårs- og vintervariant, som afløses af en forårs- og sommervariant i 2012. Ideen bag det nye sæsonkoncept er at imødekomme forbrugernes ønsker om nye og anderledes smagsvarianter, som hele familien kan lide. (Foto: Arla Foods).

TINE vinder konkurrencesag Norges Højesteret har konkluderet, at mejerikoncernen TINE ikke har overtrådt konkurrenceloven under mejeriets forhandlinger med REMA 1000 i 2004. Konkurrencetilsynet fandt for syv år siden TINE skyldig i brud på konkurrenceloven og idømte koncernen en bøde på 45 mio. norske kroner. Men TINE ankede sagen og er nu blevet frikendt!

Langt færre køer på græs Langt færre køer end tidligere kommer på græs. I 2003 havde 74% af de danske malkekøer sommeren igennem adgang til grønne marker i det fri. Sidste år var antallet af græssende køer faldet til 33% af den samlede danske malkekobesætning. Det viser tal fra Videncentret for Landbrug.

Lavere dødelighed hos græssende køer

Metha Lunds Mindefond 2011

Nye resultater fra Aarhus Universitet viser, at malkekobesætninger har en lavere dødelighed, når køerne kommer på græs sammenlignet med besætninger, hvor køerne opholder sig indendørs i en stald om sommeren. Resultaterne bygger på tal fra 391 besætninger indhentet via en database og spørgeskemaer. -– Forskellene var størst i besætninger med automatisk malkning, og når køer i disse besætninger havde mulighed for afgræsning var dødeligheden 54% lavere, end hvis de ikke kom på græs, siger ph.d.-studerende Elke Burow fra Institut for Husdyrvidenskab. Afgræsning i besætningerne med traditionel malkning nedsatte dødeligheden med 25%. Aktuelt undersøges, om afgræsning påvirker koens sundhed og velfærd i projektet ”Afgræsning - også en del af fremtidens kvægbrug” ved Aarhus Universitet. (Foto: Colourbox).

Der er fra Metha Lunds Mindefond uddelt legater for 2011. I år var der ingen ansøgere fra mejeriingeniørstudiet, så legatportionerne til en samlet værdi af 70.000 kr. er udelukkende tildelt følgende procesteknologstuderende på Kold College: Lars Gert Sørensen: Studietur, bøger, software (10.000 kr.) Eva Adalbjarnardottir: Studietur, bøger, PC (10.000 kr.) Viktor Jønsson: Studietur, bøger, PC (10.000 kr.) Nicolai Marinussen: Studietur, bøger, PC (10.000 kr.) Lasse Steen Jensen: Studietur, bøger, praktik i udlandet (10.000 kr.) Søren Flaunø: Studietur, PC, bøger (10.000 kr.) Anders Danvad: Studietur, PC, bøger (10.000 kr.)

14

MÆLKERITIDENDE 2011

NR. 15-16


mælkekarton bliver fritlagt

Thise-mælk fra én gård Thise og Irma har besluttet at lancere en helt ny type gårdmælk. Mælken kommer fra én besætning af økologiske køer på gården Gyrup i Thy. Mælken bliver ikke standardiseret, og derfor varierer fedtprocenten efter køernes kælvningstidspunkter, årstider, vejr og foder. Fedtindholdet ligger mellem 3 og 4,5%. Baggrunden for lanceringen af Gyrup-mælken er forbrugernes ønske om nærhed og kendskab til produkters oprindelse som en modreaktion til den industrialisering, der er sket af vores fødevarer gennem de seneste generationer. (Foto: Thise).

Flot år for Fan Milk i Afrika Fan Milk Internationals nettoomsætning steg med 22 % fra 633 mio. kr. i 2009 til 772 mio. kr. i 2010. Overskuddet blev 97 mio. kr., en stigning på 21 mio. kr. i forhold til året før, skriver Food Supply. I 2011 forventes vækst i både omsætning og indtjening på 10-15%. Fan Milk International, med hovedkontor i Aalborg, har et stærkt image i Vestafrika med virksomhedens frosne yoghurt, iscremeprodukter mv. Fan Milk International har opbygget et omfattende netværk af franchises, og driver mejerier i Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Elfenbenskysten, Liberia og Burkina Faso. (Arkivfoto).

Fonterra søger europæisk ostepartner Fonterra skulle være på udkig efter europæiske samarbejdspartnere inden for produktion af ost og valle, skriver Justfood.com. Af særlig interesse skulle være en mejeripartner i fx UK, Holland, Tyskland, Frankrig eller Polen, som fremstiller faste oste. Osteproduktionen ville samtidig give Fonterra adgang til forædling af ostevallen. En produktion som den newzealandske mejerigigant forventer at ville øge i værdi, fordi vallen kan forædles til bl.a. specialproteiner til brug i sportsdrikke og konfekture.

Stor interesse for Arla-obligationer Det gik over al forventning, da Arla for første gang solgte obligationer på det svenske marked, oplyser mejerikoncernen. Arla ønskede at sælge for mellem 1,0-1,5 mia. svenske kr. Der blev fuldtegnet på mindre end 24 timer, og der var bud for mere end 1,6 mia. svenske kr. Obligationerne, som er et femårigt lån til 5%, supplerer den konsolidering, som Arlas andelshavere foretager. Ejerkonsolideringen er en forudsætning for, at Arla også fremover kan låne penge på rimelige vilkår.

Økologger til madpakken Arla Harmonie® vil gerne hjælpe danske børnefamilier på vej med sunde og ikke mindst økologiske alternativer til madpakken. Derfor har Arla Hamonie® udviklet økologiske og nøglehulsmærkede produkter til børnenes madpakker. Det nye Arla Hamonie® børnekoncept skal hjælpe forældrene med økologiske nøglehulsmærkede mejeriprodukter til madpakken. Børneuniverset under Arla Harmonie® hedder Økologgerne og er en miniserie af danske nøglehulsmærkede og økologiske mejeriprodukter til børn. (Foto: Arla Foods).

Ny Fonterra kvægfarm i Kina Det new zealandske mejeriselskab Fonterra står over for at opføre endnu en kvægfarm i Kina. Det bliver mejerikoncernens tredje, og den nye farm skal bygges i Hebei provinsen og kommer til at koste godt 200 mio. kr. Når farmen er færdig i 2012, skal den huse 3.200 malkekøer. Fonterra forventer, at den kinesiske efterspørgsel på mælk tredobles i løbet af de næste 10 år, og at meget af denne efterspørgsel vil gælde friske mejeriprodukter.

NR. 15-16

SPX samler og udvider SPX Corporation har besluttet at sammenlægge to af koncernens danske virksomheder i Flow Technology divisionen samt udbygge det nye innovations- og testcenter for føde- og drikkevareindustrien i Søborg. Det nye anlæg skal tilbyde kunderne adgang til state-of-the-art viden samt rådgivning og testning af nye produkter og teknologier baseret på avanceret udstyr til føde- og drikkevareproduktion. Testcenteret blev oprindeligt etableret af danske Anhydro, der blev overtaget af SPX i 2010. SPX vil installere udstyret fra danske Gerstenberg Schröder, som SPX også overtog i 2010. - De udvidede faciliteter i Danmark er en del af vores strategiske satsning på yderligere at styrke vores konkurrencemæssige tilstedeværelse i Europa inden for tør og våd procesteknologi og udstyr, udtaler Don Canterna, præsident for Flow Technology segmentet i SPX. (Foto: SPX).

MÆLKERITIDENDE 2011

15


Personalia  50 år Teamleder Dorthe Frederiksen, Arla Foods Hjørring Mejeri fylder den 24. august 50 år.

50 år Mejeridirektør Ole E. Hansen, Arla Foods Slagelse Mejericenter fylder den 29. august 50 år.

60 år Teknologichef Niels Ingvard Kyed, Arla Foods Høgelund Mejeri fylder den 24. august 60 år.

60 år Laboratorieleder Dorthea Ellekær, Chr. Hansen A/S, Hørsholm fylder den 25. august 60 år.

80 år Mejeriingeniør Bent Oluf Iversen, Vejle fylder den 13. august 80 år.

80 år

Mindeord for mejeriingeniør Mogens Kirk Mogens Kirk døde fredag den 1. juli 2011 på Hospice Søholm, omgivet af sin familie og nære relationer. Han tog livtag med kræften, men tabte til sidst den ulige kamp. Mogens Kirk efterlader sig fire børn og hustruen Betina samt et betydeligt tomrum hos mange. Mogens Kirk blev født i Varde den 14 marts 1947 og efter realeksamen i Ringkøbing, blev han matematisk student fra Tarm Gymnasium. Værnepligten blev aftjent hos ingeniørtropperne i Randers, inden studiet startede på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, hvorfra han med et fint resultat blev mejeriingeniør i 1976. Inden for mejeribruget startede Mogens Kirk som udviklingsingeniør i DDMM / Pasilac. Her var han bl.a. som pioner med til at skabe det danske fetaeventyr på Ørum mejeri. Derefter fulgte 10 år som mejerileder på Lundby Mejeri, hvor der var fokus på produktion af dessertoste. Fra 1981 fulgte flere års ansættelse hos Alfa Laval Filtration Systems og Dandy, inden der igen blev sat fokus på ostespecialiteter. I de følgende 10 år, var Mogens udviklingschef i Tholstrup

Fhv. mejerichef Hilmar Sørensen, Vejle fylder den 14. august 80 år.

25 års jubilæum Claus Heggum, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, kunne fejre 25 års jubilæum mandag den 1. august 2011. Som nyuddannet mejeriingeniør blev Claus i 1986 ansat i Danske Mejeriers Fællesorganisations afdeling for produktlovgivning, i starten med ansvaret for regler for ost. Claus blev hurtigt engageret i det internationale og har gennem årene varetaget adskillige internationale tillidsposter som formand for arbejdsgrupper i såvel IDF som i Codex Alimentarius. Siden 1999 har Claus deltaget i den faglige ledelse af International Dairy Federation (IDF), herunder som præsident for IDFs aktiviteter inden for fødevarelovgivning, og senest som formand for IDFs tekniske bestyrelse (SPCC). Fra denne platform har Claus gennem mange år været talsmanden for den globale mejerisektor i spørgsmål om fødevaresikkerhed og mælkeproduktstandarder. Herigennem er der bl.a. afsat store danske fingeraftryk på samtlige Codex standarder for mælkeprodukter. De senere år er fokus flyttet til fødevaresikkerhed, hvor Claus var initiativtager til og drivkraften bag HACCP-delen af ISO 22000-standarden for fødevaresikkerhed, der nu anvendes af mere end 10.000 fødevarevirksomheder verden over. Han var også dybt involveret i Codexs udvikling af nye koncepter for risikobaseret styring af fødevaresikkerhed. Erfaringerne fra det internationale er bl.a. blevet udmøntet i Branchekoden for Mejerivirksomheder og i risikoanalysen af en af de første danske råmælksoste. Gennem dette arbejde har Claus målrettet søgt at øge den internationale accept af råmælksost, herunder i Danmark.

16

MÆLKERITIDENDE 2011

Mejeristhuset Højsæson 2011 – TILBUD Uge 34 er stadig ledig og udbydes til nedsat pris. Det er nu muligt at dele ugen i miniferie eller weekend. Hele ugen koster 4.000 kr., weekend eller miniferie koster 2.100 kr. Priserne er ekskl. forbrug og gælder medlemmer af enten FMF eller Dansk Mejeriingeniør Forening. Ledige perioder i lavsæson 2011: 4.-8. september 18.-25. september 9.-16. oktober

23.-27. oktober 30. oktober - 31. december

Ledige perioder i lavsæson 2012: 1. januar - 5. april 8. april - 17. maj 20. maj - 21. juni

24.-28. juni 26. august - 30. december Hjælpefondens bestyrelse

NR. 15-16


Cheese. Her var han drivkraften bag produktion og udvikling af en lang række ostespecialiteter som Hvid Castello, Marquise og adskillige produkter i Tolko-serien. Mogens Kirk erhvervede i 1996 Søvind Mejeri. Som det første mejeri i Danmark producerede han her og af økologisk mælk en række anerkendte højkvalitetsprodukter af typen flødeoste og Camembert. De økologiske oste fik hurtig bred anerkendelse og distribution i Danmark, og det lykkedes at etablere en betydende eksport. Senere øgedes sortimentet med en række økologisk gedeoste - lige fra feta, friske oste og camembert. Produkter som både europæere og amerikanere fik stor fornøjelse af. Mogens Kirk solgte i 2006 sit livsværk og har i den sidste årrække beskæftiget sig med få udvalgte konsulentopgaver - bl.a. produktion af ostespecialiteter på familiegodset Knuthenlund. Mogens Kirk blev som den første dansker i 2011 udnævnt til medlem af ” Guilde Internationale des Fromagers Confrérie de Saint-Uguson”. Dette Internationale Ostelaug har i dag 5.600 medlemmer fra hele verden. Deres passion er som den var hos Mogens Kirk - koncentreret om ost og viljen samt evnen til at bevare de gamle traditioner for osteproduktion - for højnelse af ostekvalitet og den gode smag. PA / 01.07.11

Nyansættelse på Kold College Den 1. august 2011 er mejeritekniker Carsten Valentin ansat som lærer på Kold College. Carsten er mejeritekniker fra 1987 og har beskæftiget sig med stort set alle produktionsgrene inden for branchen. Han var i perioden 2004-2011 ansat ved Arla Carsten Valentin Foods Ingredients amba, med ansvar for udvikling og salg af funktionelle mælkeprodukter til mejeriindustrien i Latinamerika og USA. Carsten Valentin indgår i mejeriafdelingens lærergruppe.

Jobnyt Torben Aarris Späth er pr. 1. juli 2011 ansat som administrerende direktør hos Promens Stilling A/S. Udover at være administrerende direktør for fabrikken i Stilling er Torben Aarris også ansvarlig for salg af plastemballage til mejerisektoren i Europa. Promens Stilling A/S er en solid og veletableret underleverandør af plastemballage til fødevareindustrien med over 100 ansatte.

 Foreningsnyt  Kredsgeneralforsamlinger 2011 Der afholdes generalforsamling i landsdelskredsene Nord, Øst, Vest, Syd og østlige Øer. Indkaldelserne med detaljeret program fremsendes til kredsenes aktive medlemmer og kan tillige ses på www.mejerileder.dk under de enkelte kredse. Jf. kredsvedtægterne er følgende dagsorden gældende for samtlige kredse: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om landsdelskredsens virksomhed i den forløbne periode. 3. Fremlæggelse af kredsens årsregnskab til godkendelse. 4. Behandling af fremsatte forslag. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant. 6. Valg af 2 revisorer. 7. Valg af delegerede til foreningens delegeretmøde. 8. Eventuelt.

NR. 15-16

Tid og sted Sydjysk Mejeristforening afholder ordinær generalforsamling mandag den 22. august 2011 kl. 15.00 hos Alfa Laval i Kolding.

Østjyllands Mejeristforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 23. august 2011 kl. 16.00 hos Coop, Hasselager Ferskvarecenter, Beringvej 2, 8361 Hasselager.

Nordjyllands Mejeristforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. august 2011 kl. 16.00 på Arla Foods Hobro Friskvareterminal, Skivevej 39-41, 9500 Hobro.

De østlige Øers Mejeristforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 31. august 2011 kl. 17.30 på Dyrehøj Vingård, Røsnæsvej 254, 4400 Kalundborg.

Vestjyllands Mejeristforening afholder ordinær generalforsamling fredag den 2. september 2011 kl. 17.00 på Holstebro Bowlingcenter, Mads Bjerres Vej 5, 7500 Holstebro.

MÆLKERITIDENDE 2011

17


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Vestjyllands Mejeristforening PU-chef Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: michael.jensen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Stampen Træemballage A/S Anne Juels Vej 10 Flauenskjold 9330 Dronninglund Tlf. + 45 98 86 15 11 Fax +45 98 86 11 40 www.stampen.dk Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Akademikernes Centralorganisation

Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Salicath ApS Rue 5A DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2011

Mejeriliv • Ulykker

• Tandskader • Sundhed

Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25


Møder og udstillinger ❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 23. august 2011 Dansk Mejeriingeniør Forening Generalforsamling Carlsberg, Fredericia

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

1. september 2011 Mejeriteknisk Selskab Økologi - fra mark til mejeri Hotel Legoland 27. september 2011 Mejeriingeniørstuderende Rejseaften KU Life 1. oktober 2011 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 122. Delegeretmøde Hotel Scandic, Vejle 8.-9. november 2011 Landsmejeriudstilling med Danish Food Contest MCH Messecenter 23. november 2011 MIA Arbejdsmiljøkonference Hotel Legoland, Billund

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­ annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

8. februar 2012 Mejeribrugets Dag Kold College 19. april 2012 Mejeriforeningen Generalforsamling 2. juni 2012 Foreningen Danmarks Privatmejerier 100 år jubilæum Hindsgavl Slot 13.-15. november 2012 FoodPharmaTech og LMU MCH Messecenter

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ Stillingsannoncer på Jobzonen Mælkeritidende samarbejder med Jobzonen.dk, og igen i 2011 tilbyder vi i tillæg til den trykte annonce i bladet, at annoncen bliver indrykket på www.jobzonen.dk til en favorabel pris på blot 3.300 kr. Prisen indbefatter 28 dages profilering på Jobzonen.dk, elektronisk link til virksomhedens egen hjemmeside/mail, logo, mails til potentielle ansøgere og adgang til CV’er i Jobzonens database.

8.-12. oktober 2011 Anuga Køln, Tyskland 15.-19. oktober 2011 IDF Topmøde Parma, Italien 27.-30. marts 2012 Anuga FoodTec MÆLKERITIDENDE 2011 19 Køln, Tyskland


Guilde Internationale des Fromagers besøgte sidst i juni – og for første gang nogensinde – Danmark, hvor Det Internationale Ostelaug hædrede 14 danskere, heraf var de fire ostemestre. Ostemestre

Compagnon d’Honneur

Medlemmer af Guilde Internationale des Fromagers er førende internationale producenter, indkøbere og producenter af oste. Sidst i juni besøgte 32 laugsmedlemmer Danmark, hvor de smagte på danske håndværksoste. Samtidig blev 14 danskere fra ostebranchen hædret og optaget i Lauget. Programmet omfattede bl.a. besøg på Knuthenlund Gods, hvor der blev smagt på oste fra Ingstrup, Knuthenlund, Arla Unika og Thise. Ved en ceremoni på godset blev fire ostemestre hædret. Ostefagets vogter: I kategorien Garde et Juré (den der ”vogter og sikrer” ostefaget med viden og engagement) blev to danske ostemestre hædret: Kim Dahlhus, Ingstrup Mejeri, for at tage initiativ til at opretholde mejeriets eksistens. Desuden Nick Nørreby, Thise Mejeri, for at være ophavsmand til Vesterhavsosten Sagkyndig: I kategorien Prud’ Homme (sagkyndig) blev titlen tildelt Jesper Hovmand-Simonsen, Knuthenlund Gods, for på meget kort tid at have placeret mejeriets oste på verdenskortet.

Ærestitlen Compagnon d’Honneur blev tildelt Mogens Kirk. Mogens Kirk afgik ved døden den 1. juli og ved ceremonien var han meget syg, derfor blev prisen modtaget af Mogens Kirks hustru. Compagnon d’Honneur er Guilde Internationale des Fromagers ærestitel for mangeårigt engagement og ekspertise inden for ostefaget. Mogens Kirk fik denne titel for sit pionérarbejde inden for håndværksoste, som han bl.a. udøvede på Tholstrup, på sit eget Søvind Mejeri samt hos Knuthenlund.

Restauratører og ostehandlere Ved en senere ceremoni på Odd Fellow-palæet blev 10 danske restauratører og indehavere af ostebutikker optaget i Guilde Internationale des Fromagers og hædret for at bidrage til kendskabet og udbredelsen af håndværksoste. Det Internationale Ostelaug består af 5.600 medlemmer fra hele verden, som er fælles om deres passion for ost og viljen til at bevare de gamle traditioner for osteproduktion. (Kilde Food & Culture).

Fra venstre mod højre ses: Kim Dahlhus, Ingstrup Mejeri og Nick Nørreby, Thise Mejeri samt Jesper Hovmand-Simonsen, Knuthenlund. (Fotos udlånt fra mejerierne).

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Guilde Internationale des Fromagers hædrer danske ostemestre

MT1516-2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you