Page 1

Mælkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

Lower costs – and environmentaL impact Tetra Pak delivers food processing solutions that enable you to reduce costs, boost profitability and lower environmental impact – all in one go. With our Design for Environment approach we focus on efficient use of energy, water and raw material, reducing impact on climate and fresh water resources. Because we believe that economy and ecology can and should go hand in hand. It’s really all about helping our customers achieve more sustainable business with unbeatable efficiency. And we guarantee what we deliver.

You’re welcome to visit us at www.tetrapak.com/environmentalsolutions Tetra Pak, and ProTEcTs WhAT’s gooD are trademarks belonging to the Tetra Pak group.

Lar

sL

und

ahl

–p

of ar t

th e

a Te tr

am Pa k te

.

14 15 10. juli 2009 122. årgang


GENSIDIGE ULYKKESFORSIKRING

DANSK MEJERISTFORENINGS

Der er mange gode grunde til at tegne forsikringer hos os: ● Du kan sikre din familie og dig selv mod ubehagelige økonomiske vanskeligheder, hvis ulykken skulle indtræffe ● Såvel medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, som medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening, samt deres nærmeste familie kan tegne forsikringer i selskabet. Funktionærer med ansættelse indenfor mejeribruget kan ligeledes tegne forsikringer for dem selv og deres familie ● Det er de forsikredes eget selskab og med konkurrencedygtige priser ● Du sammensætter selv dine forsikringssummer efter eget ønske ● Vi er genforsikret i et stort selskab ● Dækningen kan reguleres, indtil man fylder 67 år ● Forsikringen dækker også i udlandet Nuværende priser: pr. 100.000 kr. ved død 45 kr. pr. 100.000 kr. ved invaliditet 65 kr. tandskade (dækning efter regning) 140 kr. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lars Schmidt, tlf. 65 37 13 11. Send nedenstående kupon til Dansk Mejeristforenings gensidige Ulykkesforsikring v/Lars Schmidt, Kogsbøllevej 62, 5871 Frørup

Stilling: Fulde navn:

Cpr.nr.:

Adresse: Lider den indmeldte af nogen sygdom eller invaliditet? Hvis ja – nærmere oplysning: Ønskes tandskadeforsikring: Forsikringssum ved død kr.: Forsikringssum ved invaliditet kr.: DANSK MEJERISTFORENINGS

Underskrift: 318 NR. 14/15

GENSIDIGE ULYKKESFORSIKRING MÆLKERITIDENDE 2009


Mælkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen. Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt eller i form af færdige film og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 24 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.125- kr./år inkl. moms. Europa: 1.398,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.584‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører og mejeriteknikere i indog udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved forsknings- og forsøgsvirksomheder, levnedsmiddelkontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejerimaskinindustri og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinien og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og sats: Grafisk Data Center a-s, Odense Tryk: Helmer Jensen ApS, ISSN 0024-9645

Nye tider! Halvårsskiftet må være en udmærket anledning til at reflektere over den omvæltning, der lige nu sker i dansk mejeribrug. Ved årsskiftet forudså kun få, hvordan forandringer i branchen pludselig og uden varsel ville tage fart, og hvordan medarbejdere, virksomheder og forskellige organisationer i tilknytning til erhvervet ville blive vendt ”på hovedet”. Første bølge var Arla Foods store besparelsesrunde med ca. 250 afskedigelser, stop for projekter og uddannelse, reduktion i investeringer m.v. Alle vidste, at mejerierne og mælkeproducenterne var ramt af vigende mælkepriser og fravalg af dyre produkter. Men at det stod så galt til, at Arla skulle spare 1 mia. kroner - det kom bag på mange! I kølvandet herpå kom Mejeriforeningens tilslutning til Landbrug & Fødevarer. En udmelding, som fik grundvolden i mejeribruget til at ryste. Mejeriforeningen har gennem 97 år været en bastion i dansk mejeribrug, og herfra har mange virksomheder hentet støtte og haft et solidt og velfungerende omdrejningspunkt for de fælles interesser, som branchen trods interne konkurrenceforhold har haft. Der kan være mange meninger om, hvorfor Danmark er internationalt anerkendt for sin produktion, knowhow og forskning inden for mejeribrug og mælkeproduktion. Men at Mejeriforeningen har spillet en markant rolle, kan der vist ikke herske tvivl om. Efterfølgende er Mejeribrugets Arbejdsgiverforening i løbet af foråret fusioneret med SALA og medarbejderstaben reduceret. Senest er det tillige annonceret, at Danmarks Mejeritekniske Selskab ikke fremtidigt har til huse i SALA’s sekretariat. Her står vi så efter et turbulent forår, hvor spørgsmålene har været mange, og hvor en del af disse stadig hænger i luften: • Vil dansk mejeribrug også i fremtiden være frontløber, og vil den stærke brancheprofil kunne fastholdes på verdensmarkedet? • Vil Mejeriforeningen kunne levere den samme service som før til sine medlemmer? • Vil der være en mejeriingeniøruddannelse og specifik mejeriforskning om 10 år? • Vil mejeristuddannelsen bestå, eller vil den som i vores nabolande blive opslugt? Lige nu er der ikke så mange klare svar, og stort set alt er sat i spil. Forhåbentlig vil ”røgen lægge sig” ind over sommeren og konturen af den fremtidige struktur tegne sig. Når det sker, skulle vi gerne se rammerne for et styrket dansk mejeribrug. Her på redaktionen vil vi bestræbe os på at finde, kommunikere og evt. debattere svarene på de spørgsmål, som optager branchen. Der er ingen tvivl om at med så store forandringer, er der både risici og muligheder. Der står meget på spil for dansk mejeribrug og de ca. 8000 medarbejdere, som er beskæftiget i branchen. Anne-Sofi Christiansen

Indhold:

Ny mejeriorganisation tager form .......................................................... 320 Udstillingsresultater 2009 .................................................................... 322 Din holdning til arbejdsmiljø ................................................................ 324 Mejeristlauget på Gl. Estrup . ................................................................ 326 Endrup Andelsmejeri 125 år .................................................................. 327 Skræddersyet mælk for vores sundhed .................................................... 328 Kort fortalt ............................................................................................. 329

Medlem af:

Personalia . ............................................................................................. 332 Foreningsnyt ........................................................................................... 333 Møde- og udstillingskalender .......................................................

bagsiden

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2009

NR. 14/15

319


Ny mejeriorganisation tager form Af Anna Marie Thøgersen

Onsdag den 1. juli 2009 tilsluttede Mejeriforeningen sig den nye fælles organisation Landbrug & Fødevarer. En tredjedel af de 144 medarbejdere har modtaget deres opsigelse. Hvilke funktioner skal de tilbageværende 87 ansatte varetage for dansk mejeribrug? Hvor skal de arbejde henne? Og hvad med den fremtidige opbakning til mejeriforskningen og -uddannelserne? Mejeriforeningens chef Michael Stevns svarer, at arbejdsområderne i den nye organisation nu tager form.

Farvel til gode medarbejdere Mejeriforeningens ja til at indgå i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer har medført, at 57 ud af 144 ansatte hos brancheorganisationen er blevet opsagt. Reelt har 44 medarbejdere mistet deres arbejde, da de resterende 13 er blevet hjulpet til andre jobs. - Det er økonomisk hårde tider for mælkeproducenterne og mejerierne, derfor slår vi kræfterne sammen med de øvrige aktører i landbruget og fødevareindustrien. Men det er ualmindeligt trist at skulle sige farvel til så mange super dygtige medarbejdere, understreger Michael Stevns.

Landbrug & Fødevarer Men hvilke af de nuværende afdelinger nedlægges, og hvilken bemanding får de resterende? - Mejeriforeningens afdelinger for bl.a. Intern Service og Events lukker, fordi den hidtidige fælles branchemarkedsføring nu overføres til de enkelte mejerier. Omkring halvdelen af de resterende 87 medarbejdere i Mejeriforeningen har fået ansættelse under

320

NR. 14/15

Det har været ualmindeligt trist at skulle sige farvel til så mange super dygtige medarbejdere, understreger Mejeriforeningens topchef, Michael Stevns.

forhold. En mindre gruppe af medarbejdere overføres til Arla Foods, oplyser Michael Stevns. - Brancheorganisationen har hidtil forestået en lang række andre arbejdsopgaver for de danske mejerier inden for blandt andet; EU-kontakten, Kvalitet & Fødevaresikkerhed, Mejeriproduktion & Råvarer samt Forskning & Fundraising. Disse funktioner skal fortsat varetages, omend nogle er beskåret. I denne gruppe er omkring 30 ansat i Mejeriforeningens regi under Landbrug & Fødevarer. Deres arbejdsområder bliver dels at varetage mejeriforhold dels at udføre opgaver for andre organisationer under Landbrug & Fødevarer. Udover de 30 forsætter en gruppe på 10 medarbejdere i Mælkekvoteadministrationen.

Mejeriforeningens base i Århus Landbrug & Fødevarer med arbejdsplads på organisationens Landscenter i Skejby. Disse medarbejdere varetager primært opgaver inden for funktionsområderne; mælkeråvarens kvalitet samt veterinære og erhvervsmæssige

Tilbage er godt 10 medarbejdere, som fortsætter i den del af organisationen, der også fremover bærer navnet Mejeriforeningen. De tilbageværende ”selvstændige” arbejdsområder, som Mejeriforeningen skal varetage bliver; administration af skolemælksordnin-

MÆLKERITIDENDE 2009


gen, fondsopgaver samt forvaltning af foreningens formue (herunder varemærker, værdipapirer, ejendom mv.). Frederiks Alle 22 er sat til salg, hvor skal de ansatte i Mejeriforeningen og i mejeriforeningsregi arbejde fremover? - Frederiks Alle 22 er ikke solgt endnu, så mange af medarbejderne vil forsætte her i huset. Planen er, at vi på sigt finder nye lokaler, og det bliver evt. hos Landscentret i Skejby, oplyser Mejeriforeningens chef, der fortsat vil varetage ledelsen af medarbejderne i Århus. I forbindelse med tilslutningen til Landbrug & Fødevarer indtræder Michael Stevns desuden i organisationens tre mand store direktion, der er placeret på Axelborg i København.

Mejeriforskning og uddannelse Fra bl.a. Mælkeafgiftsfonden er der gennem to årtier årligt bevilget et millionbeløb til forskningsprojekter på danske universiteter i samarbejde med mejerierne. Der er stor uro i branchen om den fremtidige økonomiske støtte og opbakning til mejeriuddannelserne og -forskningen. Hvorledes tegner billedet sig her? - Fra næste år bliver der færre forskningsmidler fra fondskilderne. Og efterhånden som de nuværende forskningsprojekter udløber, bliver der lukket for den økonomiske støtte. MEN fra Landbrug & Fødevarers side intensiverer vi vores indsats for at øge politikernes fokus på at opprioritere fødevareforskningen, herunder også på mejeriområdet, understreger Michael Stevns. Han tilføjer, at formidling og information om mejeriforskningsresultater fortsat er højt prioriteret. Hvad sker der med Mejerikontaktudvalget, som har udført et kæmpearbejde for at understøtte og styrke mejeriuddannelserne på Kold college og KU Life? Mejerikontaktudvalget skal underL&F forsætte deres flotte arbejde, understreger topchefen. Michael Stevns oplyser, at han meget gerne senere på sommeren her i Mælkeritidende vil informere yder-ligere om fremtidsudsigterne for mejeriforskningen og mejeriuddannelserne. n

MÆLKERITIDENDE 2009

Mejeriforeningen gennem 97 år

1912: De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation stiftes af tre provinsmejeriforeninger: Østlige Øer, Fyn og De samvirkende Jyske Mejeriforeninger. På det tidspunkt var der mere end 1.000 mejerier i Danmark. 1941: Vedtægterne ændres, og de lokale mejeriforeninger bliver direkte medlemmer. 1963: Medlemsbasis udvides og omfatter større mejeriselskaber. Antal medarbejdere 200. 1968: Organisationen flytter ind i den nye administrationsbygning på Frederiks Allé i Århus. 1970: Brancheorganisationen etablerer Mejeriselskabet Danmark. 1972: Nyt navn Danske Mejeriers Fællesorganisation. Medlemsbasis ændres til udelukkende at omfatte mejerier og mejeriselskaber. Stemmevægt på baggrund af indvejning med mindretalsbeskyttelse. Der er godt 500 ansatte i begyndelsen af 1970’erne. 1990: Mindretalsbeskyttelsen fjernes, så ét enkelt mejeri kan have mere end 40% af stemmerne. 1997: Navnet ændres til Mejeriforeningen. 1999: MD Foods og Kløver Mælk fusionerer, hvilket medfører ændringer i bestyrelsens sammensætning. 2001: Dannelse af Dansk Kvæg. Samarbejde på kvægbrugsområdet mellem Mejeriforeningen, Kødbranchens Fællesråd, Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug samt Dansk Kvægavl. 2009: Mejeriforeningen tilslutter sig Landbrug & Fødevarer. I Mejeriforeningens regi er der nu ca. 50 medarbejdere, der skal betjene foreningens 29 medlemmer blandt de danske andels- og privatmejerier. Medlemmerne repræsenterer 99% af den samlede danske mælk. Gennem årene har mejeriernes brancheorganisation varetaget adskillige omfattende opgaver inden for især kvalitets- og hygiejnerådgivning samt analyser af mælkeråvaren og de færdige mejeriprodukter. Organisationen har også gennem flere årtier hjulpet med projektering og rådgivning ved bygning af adskillige af de mere end 1.500 mejerier, der engang var i Danmark. Desuden har brancheorganisationen med Karolines Køkken som en af spydspidserne - dygtigt markedsført danske mejeriprodukter national og internationalt.

NR. 14/15

321


Udstillingsresultater 2009 Foreningen af mejeriledere og funktionærer afholdt årets 2. Kredsudstilling den 10. juni 2009. Nedenfor følger præmielister med udstillingsresultaterne for de vindende mejerier.

Ost Mejeri

Produkt

Leder/produktilvirker

Point

Præmie

Brian Guldberg / Team Taulov Arne Poulsen / Team Hjørring

25,64 25,56

Novadan Vin

Per Olsen / Team Klovborg Lars Nissen / Team Tistrup

25,34 25,22

Procudan Vin

Henrik Kæmpe / Team Rødkærsbro Henrik Kæmpe / Team Rødkærsbro

27,75

APV

27,74

Vin

Per Olsen / Team Klovborg

25,24

Ecolab

Per Olsen / Team Klovborg

25,00

Vin

Hold 1, Gul ost 30+ og derunder Taulov, Arla Foods Hjørring, Arla Foods

Riberhus, pakkeost Danbo, mild m/kommen

Hold 2, Gul ost 40+ og derover Klovborg, Arla Foods Tistrup, Arla Foods

Danbo, mellemlagret, skiver Danbo, lagret, 35 uger

Hold 3, Specialoste, gul ost og mozzarella Rødkærsbro, Arla Foods Finello Danese Rødkærsbro, Arla Foods Mozzarella Hold 4, Gul ost + specialost m/tilsætning Klovborg, Arla Foods Klovborg, Arla Foods

Danbo m/kommen, pk., 6 uger Danbo m/kommen, 6 uger

Hold 5, Hvid ost Nørager Hvid ost, UF, blok Niels Malling / Team Nørager 25,93 Bislev, Arla Foods Hvid ost, Apetina, Jonna Mortensen / Team Bislev 25,41 blød modnet

Ærespræmie Vin

Hold 6, Skimmeloste Lillebælt, Arla Foods Gjesing, Arla Foods

Castello, hvid Castello, blå

Finn Jensen / Team Lillebælt Bent I. Hansen / Team Gjesing

25,53 25,29

Danapak Vin

Henrik Toft / Team Løgismose 25,55 Jonna Mortensen / Team Bislev 25,50

Novadan Vin

Tom Bjerg Jacobsen / Torben Hougaard Tom Bjerg Jacobsen / Torben Hougaard

26,24

APV

26,23

Vin

Hold 7, Smelteost og dessertoste Løgismose Bislev, Arla Foods

Rygeost, jersey Flødesmelteost, Puck, vegetabilsk

Hold 8, Flødeost og friskost Holstebro, Arla Foods Friskost, øko, natur Holstebro, Arla Foods Flødeost, m/peberrod, pisket

322

NR. 14/15

MÆLKERITIDENDE 2009


Konsummælksprodukter Mejeri

Produkt

Leder/produkttilvirker

Points Præmie

Hold 1, Søde produkter Naturmælk Minimælk, øko Hirtshals, Arla Foods Skummetmælk Christiansfeld, Arla Foods Letmælk, øko Hobro, Arla Foods Piskefløde, øko

Leif Friis Jørgensen / 30,0 Team Naturmælk Niels Henrik Pihl / 29,5 Team Hirtshals Flemming Bundesen / 29,5 Team Christiansfeld Marianne Nielsen / 29,5 Team Hobro

Sørensen Thisted Vin Vin Vin

Hold 2, Mesofile syrnede produkter Slagelse, Arla Foods Tykmælk, øko Thomas Kaiser / Team Slagelse 28,9 Brabrand, Arla Foods Ymer Jørn Skovhauge / 28,4 Team Brabrand

Ærespræmie Vin

Hold 3, Yoghurt Brabrand, Arla Foods Mini yoghurt æble/fuldkorn, Cheasy Brabrand, Arla Foods Let yoghurt jordbær, Yoggi

Jørn Skovhauge / Team Brabrand Jørn Skovhauge / Team Brabrand

28,8

Bactoforce

28,6

Vin

Hold 4, Øvrige produkter Åbybro Mejeri Citronfromage Esbjerg, Arla Foods Vanille sosse Brabrand, Arla Foods Yoggi pstage/passion/mango

Niels Henrik Lindhard / 29,4 Team Ryå Is Jan Vraa Mikkelsen / 29,2 Team Esbjerg Jørn Skovhauge / 29,2 Team Brabrand

Sørensen Thisted Vin Vin

Smør Mejeri

Produkt

Leder/produkttilvirker

Points Præmie

Hold 1 Holstebro, Arla Foods 250 g LURPAK saltet, UK

John Jacobsen / 27,2 Jacob Pedersen

Ærespræmie

John Jacobsen / Kurt Madsen

Danapak

Hold 2 Holstebro, Arla Foods

MÆLKERITIDENDE 2009

500 g LURPAK Spreadable, usaltet

27,2

NR. 14/15

323


Holdningsbearbejdelser på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Din holdning til arbejdsmiljø? Det var med interesse, vi læste artiklen i Mælkeritidende nr. 12 om Arbejdsmiljønetværk for mindre mejerier. Dette netværkssamarbejde falder godt i tråd med fornyelsen og tilpasningen af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Af Henning Clausen, faglærer KOLD college

virksomheders HK-ansatte. Arbejdsmiljøkurset er udviklet til SiG, som består af en valgt sikkerhedsrepræsentant (SiR) samt en udpeget arbejdsleder (AL). En arbejdsgiver og virksomhedsleder er ikke forpligtiget til at gennemføre uddannelsen, men det anbefales.

I 2008 var antallet af arbejdsulykker 48.464 i Danmark. På mejerierne var tallet 402 med et lille fald på 27 fra året før. Det er ikke nær nok. Der skal ske yderligere fald ved at øge adfærdsog holdningsbearbejdelsen på kurset. Og her vil vi sætte ind på nedennævnte områder.

og

Fokus på ulykker

Ledelsens holdning

Der holdes jævnligt opdateringsmøder mellem de involverede undervisere, som er Alectia og Henning Clausen, Kold college. På et nyligt afholdt møde, blev vi enige om at sætte ekstra fokus på ulykker for at øge kursisternes indsats omkring forebyggelse. Der har nemlig ikke været den nedgang i antallet af arbejdsskader på mejerierne, som kunne ønskes.

Da det er ledelsen, der udstikker rammerne for virksomhedens arbejdsmiljø, anbefales det, at ledelsen prioriterer emnet højt. Ligesom de skal tage emnet op på møder med medarbejderne, hvor man orienterer om eventuelle arbejdsskader, og hvad der er gjort for at undgå gentagelser. Synlig ledelse og kommunikation samt kontinuerlig opfølgning er alfa og omega.

Torben Rentzius Jans, chefkonsulent, SALA

MA og SALA Siden 2006 har BAR Jord til Bord været udbyderen af Arbejdsmiljøuddannelsen i et fællesskab mellem de tilknyttede brancher inden for mejerier, jordbrug og slagterier. Dette samarbejde fortsætter, efter Mejeribrugets Arbejdsgiverforening (MA) og Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) har samlet kræfterne i et sekretariat. Uddannelserne ledes fremover af chefkonsulent Torben Rentzius Jans, SALA og vil som hidtil være tilpasset de tre brancher. Kursustilmeldingen administreres som før af MA.

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøuddannelse Mejeriindustriens Arbejdsmiljøuddannelse henvender sig til sikkerhedsgrupperne (SiG) på mejerierne og tilknyttede levnedsmiddelvirksomheder. Vi forestår også en arbejdsmiljøuddannelse specielt rettet mod disse

324

NR. 14/15

Hvad er din holdning til arbejdsmiljø?

MÆLKERITIDENDE 2009


Ledelsesstilen har således stor betydning for fastholdelse af engagementet. Ved at være lyttende og spørgende viser ledelsen sit engagement og interesse for håndtering og status på indsatsområderne. Det er også vigtigt, at ledelsen opfordrer SiU og SiG til løbende at komme med forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet. Ligeledes bør ledelsen vurdere alle ideer og give tilbagemelding herpå. Også hvis ideer eventuelt ikke kan gennemføres. Hvis forslag ikke tages seriøst, er det spild af gode ressourcer, og nye forbedringsforslag ser ikke dagens lys. Her kan det være en ide at markere, hver gang en ny ide bliver indført. Så holdes entusiasmen ved lige. Ledelsen har således stor indflydelse på prægning af holdningerne på arbejdspladsen, som vil forplante sig ned gennem hele organisationen.

Ansattes kultur og adfærd Ansattes kultur og adfærd er også holdningspræget af de rammer, virksomheden/ledelsen har udstukket. Et eksempel: I dag sætter ingen medarbejdere spørgsmåltegn ved, at de i produktionen skal bære rent tøj, huer, skægbind, vaske hænder efter toiletbesøg, gå gennem fodbad, ikke tage ting fra gulve, o. lign. Alt dette er for at beskytte produktet/kunderne. Ingen kan være uenige om det! Men ved påbud af høreværn eller sikkerhedsbriller er det ikke alle, der bruger disse personlige beskyttelsesmidler! Det vil med andre ord sige, at man har større respekt for at beskytte produktet/kunden, end man har for at beskytte sig selv. Det giver stof til eftertanke.

Holdninger og -bearbejdelser Holdninger kan ikke ændres på et par timer eller dage. Det sker med tiden. Derfor er det også en betingelse, at ledere og sikkerhedsfolk går foran som ambassadører og fremstår som gode eksempler og overholder regler, de selv har iværksat. På sikkerhedsområdet må der aldrig slækkes. Her er det vigtigt at påpege, at sikkerheds- og hygiejnereglerne overholdes hele døg-

MÆLKERITIDENDE 2009

net, også om natten, hvor der måske ikke er så mange ledere på job.

Sikkerhedsorganisationens involvering Sikkerhedsorganisationen skal på banen, da det er sikkerhedsudvalget (SiU), der udstikker de sikkerhedsmæssige rammer for, hvordan SiG og medarbejderne skal handle. Det er afgørende at få de rigtige folk ind i SiG og etablere et godt samarbejde mellem SiR og AL. På uddannelsen har vi konstant fokus på dette samarbejde, og at gruppen får delt opgaverne mellem sig. Der må ikke være tvivl om, hvem der gør hvad. Det er vigtigt at huske, at SiR ikke er en politibetjent. Han/hun har til opgave at

De ansattes adfærd er præget af de rammer, ledelsen udstikker. Medarbejderne er helt med på at bære rent tøj, huer, skægbind, vaske hænder og bruge fodbad m.v. Men når høreværn og sikkerhedsbriller er påbudt, kniber det gevaldigt! Der er altså større respekt for at beskytte produkterne og forbrugerne - end for at beskytte sig selv! påpege opståede fejl - men har ingen sanktionsmuligheder overfor en medarbejder. Her er det AL, der må træde i karakter. Det er af stor betydning at få denne arbejdsdeling kommunikeret ud til medarbejderne. Det gør SiR´s opgave betydeligt lettere. Det kan være en vanskelig opgave at være en del af en SiG. Derfor er det vigtigt at fortælle medarbejderne, hvad SiGs opgaver er. Det giver også virksomheden anledning til at understrege/påpege stedets holdning.

Uddannelse Det er uhyre vigtigt, at SiG-erne får den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse hurtigst muligt, så de får den nødvendige ballast til at varetage jobbet. Uddannelsen omfatter ikke kun indsigt i love og regler men også mulighed for erfaringsudvekslinger med andre SiG-ere. Det at erfare, hvad og hvordan andre gør - samt danne netværk, er en stor styrke. På uddannelsen giver vi kursisterne redskaber, de kan anvende i det daglige. I samarbejde med professionelle rådgivere fra Alectia formidler vi også viden om specifikke emner som: Psykisk arbejdsmiljø, ergonomi, sundhedsfremme, arbejdspladsvurdering og ulykkesforebyggelse. Efter uddannelsen skal kursisterne hjemme på virksomheden være med til at sætte deres præg på holdningerne. Vi understreger over for dem, at de ikke skal lave alt om på én gang men tage et skridt ad gangen. Her anbefaler vi, at de på arbejdspladsen tager initiativ til temaer om bl.a. ulykkesforebyggelse. På den måde medvirker de til de nødvendige holdningsændringer. Samtidig får alle kolleger fokus på området, og SiG-erne bevarer ”gnisten”. SiG må ikke tro, at alt arbejdet er op ad bakke. Vi skal dyrke og fremhæve succeshistorier, så alle fornemmer, at en ekstra indsats trækker i den rigtige retning. Med øget fokus på arbejdsmiljøjobbet og de gode historier er det også mere attraktivt at blive valgt til SiR. n

Arbejdsmiljøuddannelsen har fokus på: • Ledelsens holdning til arbejdsmiljø • Ansattes kultur og adfærd • Holdninger og holdningsbearbejdelser • Sikkerhedsorganisationens involvering • Samarbejde mellem ansatte og SiG • Uddannelse

NR. 14/15

325


Mejeristlauget på Gl. Estrup I begyndelsen af juni afholdt Mejeristlauget på Gl. Estrup en Mejeridag for alle med interesse i det gamle fag. I løbet af året deltager lauget i en række arrangementer på landbrugsmuseet, og de næste bliver en høstfest i august, en Havarti-dag i oktober samt julemarkedet i sidst i november. Mejeristerne bliver ligeledes kompetente rådgivere ved indretningen af en ny permanent mejeriudstilling, der forventes at åbne i 2011. Gedeost i mejeriet Laugsdagene på Gl. Estrup har til formål at formidle de gamle danske håndværksfag for museets gæster. Omkring 10 forskellige Laug er aktive på landbrugsmuseet, og de skiftes månedsvist til at afholde et åbent hus arrangement, hvor de demonstrerer de gamle håndværk. På laugsdagen den 3. juni fremstillede mejeristerne en æltet Maribo ost af gedemælk leveret fra det nærliggende Stenalt Gods. Landbrugsmuseets mejeri er indrettet i et stort lyst lokale med en afdeling for smagsprøver og en for kvalitetsanalyser. Midt i rummet står ostekarret, og her demonstrerer mejeristerne det gamle håndværk. De hælder mælken i karret, tilsætter løbe, skærer ostegelet, tapper vallen af og ælter ostekornene, inden de fyldes i forme og sættes under pres. - Alt sammen under stor bevågenhed fra museumsgæsterne.

Mejeristlauget Mejeristlauget på Gl. Estrup har siden 2003 gjort et stort stykke arbejde til glæde for dansk mejeribrug og for landbrugsmuseets mange gæster. - Gruppen, der har godt 25 medlemmer, deltager typisk i fire-fem arrangementer i løbet af et år. Den nuværende aldersspredning for medlemmerne er mellem 60 og 80 år, fortæller Mejeristlaugets formand Villy Byrgesen. Han tilføjer, at nye medlemmer i alle aldre er velkomne.

Landbrugsmesse på Gl. Estrup Hvert forår afholdes der Landbrugsmesse på Gl. Estrup med deltagelse af alle laugene, som udover mejeristerne

326

NR. 14/15

også omfatter bryggere, slagtere, det historiske køkken og biavlere m.v. På Landbrugsmessen rykker laugene uden for i telte, hvor der er bedre plads til at demonstrere de gamle håndværk. De flere tusinde gæster tilbydes også smagsprøver. - Så er der sus i de rødternede skørter, fortæller Kamma Lisbjerg, der er en af mejeristernes trofaste medhjælpende hustruer.

Permanent mejeri i 2011 Laugsmedlemmerne ser frem til, at en ny 500 m2 permanent mejeriafdeling bliver indrettet i Gl. Estrups Magasinafdeling - med forventet åbning i 2011. Det kommende mejerimuseum skal indrettes med historiske og nutidige mejerimaskiner og rekvisitter, der viser fagets udvikling gennem tiden. Mejeriudstillingen bliver også udstyret med anlæg, der udsender lyde og dufte fra fremstillingen af smør og oste. Museumsdirektør Peter Bavnshøj oplyser, at de økonomiske midler fra blandt andet Region Midt er bevilget. AMT

Kommende arrangementer Mejeristlauget deltager ved følgende arrangementer på Gl. Estrup: • 16. august: Livet på landet i 1950’erne - Historisk Dyrskue, Høstdag og Store Maddag • 4. oktober: Æbledag, herunder arrangement og udstilling om Havarti og Hanne Nielsen • 28.-29. november: Julemarked På www.gl-estrup.dk findes flere informationer

MÆLKERITIDENDE 2009


Endrup Andelsmejeri 125 år

Danmarks ældste selvstændige andelsmejeri i Endrup fejrer 125 år jubilæum den 18. juli 2009. Danmarks ældste andelsmejeri Der er i dag kun 9 selvstændige andelsmejerier tilbage i Danmark. Et af de mindste og samtidig det ældste Endrup Andelsmejeri fylder 125 år den 18. juli. På den dato i 1884 indviede en kreds af sydvestjyske landmænd deres andelsmejeri i landsbyen Endrup tæt på Sneum Å, der leverede vand til mejeriets drift. Endrup blev moderniseret i 1955 delvist ovenpå soklen af det gamle andelsmejeri, omend det nye er adskillige gange større. Den seneste tilbygning fra 2005 er et 1.200 m2 stort ostemodningslager.

Tyskland og Spanien, men primært bliver ostene solgt til de store danske dagligvarekæder, adskillige ostebutikker og delikatesseforretninger samt i mejeriets egen butik. Her er egnens lokale beboere og turisterne ofte på indkøb. Det lille mejeri i en af de mælkerigeste egne af Danmark markedsfører sig bevidst som det lokale andelsmejeri med fokus på miljøet.

Danbo fra Endrup For knap 10 år siden overtog Gisle Nordlund mejeribestyrerposten på Endrup. Inden da havde han arbejdet

Det nære miljø Det er bemærkelsesværdigt, at andelsmejeriet aldrig har været med i en fusion, og at 19 ud af de 22 leverandører bor i en radius af blot 4 km fra mejeriet. - Vi har én mælketankbil, der dagligt tilbagelægger max. 100 km og så er vores mælk samlet ind, forklarer mejeriets bestyrer Gisle Nordlund. Endrup indvejer årligt 22 mio. kg mælk, heraf afsættes en fjerdedel til andre - bl.a. Jernved Mejeri, mens resten bruges til fremstilling af Endrups mange forskellige Danbo oste. Endrup har en mindre eksport til Sverige,

MÆLKERITIDENDE 2009

som leder på adskillige danske mejerier, et i Madagaskar samt med opbygningen af Synnøve Findens mejerianlæg i Norge. Da Gisle kom til Endrup rationaliserede han produktionen fra et bredt sortiment af oste som Esrom, Port Salut og Havarti foruden Danbo, som blev den ostetype mejeriet satsede på. Rationaliseringen gav mange besparelser, og i dag er der 25 ansatte, heraf 10 mejerister og mejeriteknikere, som forestår produktionen i åbne ostekar. Ostene lagres senere på træhylder for at fremelske de fine smagsnuancer. Sortimentet består af en række efterspurgte oste som Gammel Endrup, lagret i 52 uger, Lykke Endrup, Lykke Letmælk, Endrup Landsbyost og Stærk Jyde, der er Endrups mest solgte ost. Mejeriet har et meget veludstyret pakkeri og forestår selv opskæring og detailpakning af ostene.

125 års jubilæum

Endrup Andelsmejeri fejrer 125 års jubilæum den 18. juli. Virksomhedens leder, Gisle Nordlund kan den 4. august fejre sit eget 10 års jubilæum som mejeriets bestyrer.

Endrup Andelsmejeri fejrer sit 125 år jubilæum med en reception for leverandører, personale, forretningsforbindelser og venner af mejeriet lørdag den 18. juli fra kl. 10-18 på Endrup Møllekro. AMT

NR. 14/15

327


Skræddersyet mælk for vores sundhed Af Lars I. Hellgren, Institut for Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet

Mælk i tusindvis af år Mennesket har drukket mælk i tusindvis af år. Derfor har de fleste måske en forventning om, at vi i dag har god forståelse for, hvordan de forskellige komponenter i mælken påvirker vores sundhed, samt hvordan vi kan sikre den bedste sammensætning af disse stoffer.

I et af delprojekterne under ”Tailored Milk for Human Health” ser forskerne nærmere på fodring af malkekøerne med grønt plantemateriale. (Foto udlånt Økologisk Landsforening, Morten Telling).

Det metaboliske syndrom og overvægt hos teenagere er et andet delprojekt under ”Tailored Milk for Human Health”. (Modelfoto Colourbox).

Et komplekst produkt Mælk er imidlertid et ekstremt komplekst produkt, og sammensætningen af mælken påvirkes markant af køernes fodring. Dette kan erkendes som en forskel i smag. Men det kan også forventes, at køernes fodring har indflydelse på, hvordan mælken påvirker vores fysiologi og herigennem vores sundhed. Der findes ligeledes komponenter i mælk som, når de oprenses, har vist sig at have egenskaber, der eventuelt kan udnyttes til udvikling af lægemidler mod sygdomme, som det indtil nu ikke har været muligt at behandle.

Tailored Milk for Human Health I et stort anlagt forskningsprojekt ”Tailored Milk for Human Health”, vil vi undersøge om der er komponenter i mælken, som har særligt gunstige virkninger på kroniske lidelser. Vi ser desuden på, om det er muligt ved fod-

328

NR. 14/15

ringen at optimere indholdet af disse komponenter. Forskningsprojektetr er støttet af Mejeribrugets ForskningsFond, Dansk Kvæg samt Det Strategiske Forskningsråd.

Særlig sundhedsgavnlig Perspektivet for projektet er, at vi vil kunne producere mælk med en særlig sundhedsgavnlig profil ved at vælge den rigtige fodring. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og en række industripartnere. I senere numre af Mælkeritidende bringes to artikler om to af delprojekterne i ”Tailored Milk for Human Health”. Det drejer sig om et delprojekt vedrørende fodring med grønt plantemateriale samt et delprojekt om mælks effekt på det metaboliske syndrom og overvægt hos teenagere. n

MÆLKERITIDENDE 2009


Kort fortalt Kirkeby vandt dysten Nordens Ost 2009

Udvidet undersøgelse af Arla

Sidste weekend i juni blev der for ottende gang afholdt Fødevaremarked på havneområdet i Svendborg. Også i år blev der holdt Nordisk Ostefestival med kåring af Nordens Ost 2009. De 50 oste, der var tilmeldt dysten, kom fra både danske, norske og svenske mejerier. I dommerpanelet var Jakob Elkjær, køkkenchef og indehaver af Restaurant Fænøsund, Villy Skovbjerg, produktionschef ved Cremo Ingredients, Christine Bille Nielsen, kok og kogebogsforfatter, Jørgen Hoff, indehaver af Gundestrup Mejeri og Bryghus, Allan Poulsen, køkkenchef ved Henne Kirkeby Kro og Philippe Houdet, køkkenchef og indehaver af Restaurant Pierre André. I mere end tre timer smagte og bedømte det kompetente dommerpanel de mange oste. Der blev uddelt guld, sølv og bronze til de bedste oste, men kun én ost vandt konkurrencen ”Nordens Ost 2009”. Vinderen blev ”Danish Sheep´s Blue”, en blåskimmelost af fåremælk fremstillet på Haarby Mejeri, Kirkeby Cheese.

De svenske konkurrencemyndigheder Konkurrensverket hævder, at dansk-svenske Arla Foods har forsøgt fuldstændigt at udelukke konkurrenter på det svenske mejerimarked. På den baggrund ønsker myndigheden at udvide den igangværende undersøgelse, der omfatter Arlas leveranceaftale med Coop og Axfood. Konkurrenverket har nu fået den svenske Tingsrets tilladelse til også at undersøge Arlas aftaler med Ica, Netto og Bergendahlsgruppen, skriver Foodwire.se. Arlas svenske kommunikationschef Tobias Wåhlén afviser ifølge flere svenske medier alle anklager.

Økologisk skummetmælk til 3,50 kr. Salg af økologisk mælk som slagvare under kostprisen risikerer at knække økologiske mejerier og landmænd. Aldi har netop sat prisen på en økologisk skummetmælk under kædens eget mærke ”Mælkebøtte” ned til 3,50 kr. - Brugen af økologiske varer som slagvarer er inde i en selvforstærkende, negativ spiral. I deres iver efter at vise, at de er billigst, sælger flere kæder nu økologisk mælk under kostpris. En pris som ingen mejerier, store eller små, kan overleve på, og som kan bringe økologiske landmænd i knæ, skriver Evald Vestergaard, formand i Økologisk Landsforening i en leder i bladet Økologisk Jordbrug.

MÆLKERITIDENDE 2009

En finsk smørsanger Finske Valio lancerer nu for første gang sit eget smør i Sverige. Lanceringen følges op af en TV-reklamefilm, hvor en kvinde finder en syngende fugl i sit køleskab. Kvinden konstaterer, at det er en ”smørsanger”.

Arla afslutter tagatose Arla Foods er sammen med sin amerikanske partner Spherix Inc. blevet enige om, at Arla nu helt afslutter sit engagement i tagatose. Tagatose er et kaloriefattigt sødemiddel, der udvindes af komælk, men det er imidlertid meget dyrt at fremstille i forhold til andre sødemidler.

Lukket uge 30 Redaktionen og sekretariatet holder ferielukket i uge 30 - fra den 20.-26. juli. Vi ønsker alle medlemmerne, øvrige læsere og annoncørerne en rigtig god sommer! Deadline for stof til Mælkeritidende nr. 16 er torsdag den 30. juli 2009. Redaktionen & Sekretariatet

Milko investerer Svenske Milko investerer 12 mio. svenske kroner i en ny produktionslinje ved mejeriets anlæg i Östersund, skriver Foodwire.se. På anlægget skal valle forædles til proteinpulver.

NR. 14/15

329


Osted satser miljøvenligt Osted Mejeri har siden 2003 solgt økologisk mælk i Ecoleans miljøvenlige emballage. Nu installerer det lille sjællandske mejeri en ny tappemaskine fra Ecolean. - Dermed bliver vores produktion endnu mere effektiv med en kapacitet på 3.000 poser i timen, fortæller Karl Simonsen, der ejer Osted Mejeri. Ecoleans miljøvenlige emballage er lavet af en kombination af plast og kridt, og dens vægt er ca. 50% mindre end en konventionel mælkekarton. Når poseemballagen er tømt for mælk, er den tynd som en konvolut, og fylder dermed ikke meget i skraldespanden. Osted Mejeri blev for nylig kåret som den niende mest miljøvenlige virksomhed i Danmark.

Anuga for 30. gang Den internationale fødevaremesse Anuga afholdes for 30. gang i Køln i dagene 10.14. oktober 2009. Godt 6.000 udbydere af levnedsmidler og drikkevarer fra mere end 100 lande deltager i messen, der får godt 300.000 m2 til rådighed. Over 80% af udstillerne kommer fra lande uden for Tyskland. Foruden de europæiske udstillerlande deltager udbydere fra Nord- og Sydamerika, Mellemøsten samt fra Kina og Thailand på Anuga 2009. Ti stærke fødevarebrancher arrangeres som selvstændige messer under Anugas tag. Fagmesserne er: Fine Food, Chilled Food, Meat, Frozen Food, Dairy, Bread/Bakery/Hot Beverages, Drinks, Catering Tee, Retail Tee og Anuga Organic. Foruden de 10 fagmesser afspejler Anuga også andre temaer fra fødevareindustrien, såsom: Økologiske produkter, Gourmet og regionale specialiteter, Health & Functional Food, detailhandelsmærker, Koscher, Halal, Finger Food og vegetariske produkter. Godt 160.000 professionelle indkøbere besøgte messen i 2007, heraf kom over halvdelen fra lande uden for Tyskland. I år udstiller 40 danske virksomheder på Anuga

330

NR. 14/15

- heriblandt; Nordex Food, Orana, Uhrenholt, Naturmælk, Skee Ismejeri og Tepstrup Gedeosteri. (Foto Anuga).

Danone åbner forskningscenter Danone planlægger at etablere et nyt forskningscenter i den hollandske by Utrecht. Forskningen på centret skal have fokus på udvikling af baby food og medicinske produkter.

Søg Rejsestipendium hos Mejeritekniskt Forum Svenske Mejeritekniskt Forum søger person(er) med rejselyst, kreativitet og en brændende interesse for mejeriproduktion. Alle, der arbejder inden for mejeriindustrien, kan søge rejsestipendiet, da medlemskab af Mejeritekniskt Forum ikke er en betingelse. Den svenske organisation har gennem de seneste seks år uddelt ca. 35.000 svenske kroner årligt i rejsestipendier. Nu forhøjer organisationen beløbet til 50.000 SE kr. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om; rejsemål, studieområde, rejsetidspunkt samt et overslag over omkostninger. På http://www.mejeriteknisktforum.org kan interesserede læse mere om rejsestipendiet og frist for ansøgning.

Grønne Arla-kartoner På baggrund af positive tilbagemeldinger fra forbrugerne skifter Arla Foods til nye og mere miljøvenlige kartoner. Mælken i Arlas økologiske mejeriserie Harmonie® er blevet solgt i de miljøvenlige emballager siden februar - i første omgang som en test - men nu som en vedvarende løsning. Mejerikoncernen har undersøgt forbrugernes holdning til de nye kartoner på arla.dk, hvor interesserede har klikket sig ind og givet deres mening til kende. 90 % oplyser her, at det er vigtigt eller meget vigtigt for dem, at producenten arbejder på at belaste miljøet mindst muligt. De nye kartoner er fremstillet af mindre mængder pap og under mindre miljøbelastende produktionsprocesser og er derfor mindre CO2belastende. (Foto Arla Foods).

MÆLKERITIDENDE 2009


”Mejeristhuset”

Aktuelt tilbud Højsæson Uge 35 lejes nu ud til almindelig ugepris, dvs. 4.000 kr. og kan bookes af både aktive, passive og kontingentfrie medlemmer efter ”først til mølle” princippet. Hjælpefondens bestyrelse

Tyskland åbner Food Hotel Verdens første Food Hotel åbner i Neuwied, lidt syd for Køln i det kommende år. Dette temahotel skal stå til rådighed som skole og uddannelsessted for den samlede tyske fødevarebranche, og hotellet er designet som et moderne supermarked. Værelserne indrettes i overensstemmelse med enkelte produktgrupper, konferencelokalerne udstyres med moderne supermarkedsteknik, og saunaen vil fremstå i bageristil. Der vil på alle områder blive anvendt typiske supermarkedsmøbler, som bliver tilpasset formålet. Projektet over det nye Food Hotel præsenteres på den kommende internationale fødevaremesse, Anuga 2009, der afholdes 10.-14. oktober i Køln.

Landbrugets CO2-udledning falder Danmarks samlede udledning af drivhusgasser faldt i 2007 med knap 7% sammenlignet med året før, viser nye tal fra DMU. I forbindelse med Kyoto-aftalen har Danmark forpligtet sig til en reduktion i klimaregnskabet på 21% i perioden 2008-2012 sammenlignet med 1990. Set i forhold til basisåret 1990 har trafikken stået for den største stigning, mens de stationære kilder og landbruget har stået for en markant reduktion af deres udledninger af drivhusgasser. I Landbrug & Fødevarer vurderes det, at landbruget fortsat har et stort reduktionspotentiale. (Foto udlånt Økologisk Landsforening).

Smør på brødet i Sverige De svenske forbrugere har gennem årets første kvartal øget deres forbrug af smør med hele 22%. Til gengæld har de skåret ned på mælken, idet den

MÆLKERITIDENDE 2009

samlede produktion af konsummælk faldt med 3% i årets første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år.

Hvidløg mod koens methan-udslip Hvis køer og får fodres med antibakteriestof fra hvidløg, holder de næsten helt op med at udlede methan, skriver Ingeniøren. I det britiske biotekselskab Neem Biotech har forskerne fundet ud af, at antibakteriestoffet allicin fra hvidløg sænker udviklingen af methan-producerende bakterier i køernes første mave og dermed udslippet af methan med hele 94%. Nu er forskerne så ved at undersøge, hvilken indflydelse hvidløgsstoffet får på mælkens smag.

AP satser på Green Power AP Pension etablerer Danmarks første investeringsfond, som primært skal investere i alternative energiprojekter. I samarbejde med Proark Energy investerer AP nu i tre nyopførte solcelleparker i Spanien nær Barcelona. Investeringen beløber sig i første omgang til ca. 135 mio. kr. Den nye investeringsfond får navnet ”Green Power Partners”. Foreløbig er der kun de to partnere, men det er ambitionen, at der skal komme flere til og langt mere kapital. - Vi vil invitere interesserede til at deltage i finansieringen af nye energivenlige projekter. I første omgang bliver det energi fra solceller eller vindmøller, men der er også andre muligheder, udtaler AP Pensions adm. direktør Hans Boye Clausen. (Foto Vestas Wind Systems).

Underskud hos SPX APV SPX APV Danmark A/S har offentliggjort sit regnskab, der dækker ni måneder - fra 1. april til 31. december 2008. Selskabet har i perioden haft en lavere omsætning end året før svarende til en nedgang på ca. 17,8%. Faldet i omsætningen skyldes primært nedgang i projektsalg fra ingeniørvirksomheden. Resultatet af den primære drift er fra foregående år faldet fra et tab på 188,6 mio. kr. til et tab på 209,7 mio. kr., hvilket er betydeligt ringere end ventet. Dette skyldes blandt andet en restrukturering af selskabet i oktober 2008, oprydning i bogholderiet og hensættelse af tabsgivende projekter.

NR. 14/15

331


Slagterier i forskningsfusion Danske Slagterier har indgået en aftale med Teknologisk Institut om, at Slagteriernes Forskningsinstitut fusioneres ind i Teknologisk Institut. Målet er at skabe et endnu stærkere forsknings-, rådgivnings- og innovationsinstitut, der dækker hele fødevareindustrien, skriver flere medier.

Økologi efterspørges i Kina Markedet for økologiske fødevarer vokser hurtigt blandt de velstillede i Kina. Den store mælkeskandale med melaminrester i mælkepulver og nu det seneste fund af astmamedicinrester i svinekød skræmmer de kinesiske forbrugere. Det åbner muligheder for øget afsætning af økologiske fødevarer, skriver Jyllands Posten. Det er fortsat kun en beskeden brøkdel af de kinesiske forbrugere, som har råd til at købe økologisk. Men med 1,4 milliarder indbyggere er markedet alligevel stort - og det vokser. I Beijing er der de seneste måneder dukket stadig flere butikker op, som har specialiseret sig i økologiske produkter. Det økologiske marked måles endnu i promiller, og hovedårsagen er prisen, som ofte er mellem 5 og 10 gange højere end på konventionelt dyrkede produkter. Eksempelvis koster 1 liter økologisk mælk i

Kina 22 kr., MENS 850 gram økologisk mælkepulver koster HELE 205 kr. (Foto udlånt Tetra Pak).

GEA Niro ordre i Kina Den danske afdeling af GEA Niro skal stå bag opførelsen af to procesanlæg for Feihe Dairy, der er et af Kinas største mejerier. De to anlæg skal producere mælkepulver og modermælkserstatning i den nordlige Heilongjang provens. GEA Niro skal levere kerneteknologien samt forestå opstillingen af de to anlæg, der dagligt skal fremstille 180 tons produkter. Ordren har en værdi af 130 mio. kroner.

Fond hjælper Anhydro Anhydro er ramt af den økonomiske afmatning, og ejerne med den finske kapitalfond Capman i spidsen overvejer nu at skyde flere penge i selskabet. Capman ejer godt 67% af Anhydro, der en opererer inden for industrielle inddampningsog tørringsanlæg. Anhydro blev overtaget af kapitalfonden i 2004. Anhydro kom ud af 2008 med et underskud efter skat på 31 mio. kr. mod et plus i fjor på 14 mio. kr. Virksomheden er bl.a. ramt af stigende stålpriser og udsving i valutakurserne Anhydro omsatte i 2008 for ca. 1,6 mia. kr., hvilket var en lille fremgang i forhold til året før. Ledelsen regner med, at den økonomiske afmatning medfører en faldende omsætning i 2009, mens virksomheden forventer, at nettoresultat bliver forbedret.

Personalia 50 år

70 år

Forvalter Ib Nørgaard Madsen, Arla Foods, Klovborg Mejeri fylder den 30. juli 50 år.

Fhv. mejerichef Knud Nielsen, Korsør fylder den 27. juli 70 år.

50 år

70 år

Process Specialist Birger Bruun, Tetra Pak Cheese & Powder System fylder den 31. juli 50 år.

Fhv. produktionsleder Leif B. Aggeboe, Ovtrup fylder den 5. august 70 år.

50 år

75 år

Frugtmester Tommy Faber Tømmerholt, Dairy Fruit A/S fylder den 5. august 50 år.

Mejeriingeniør Erik Kragh Iversen, Malling fylder den 26. juli 75 år.

50 år

80 år

Garageleder Bent Sørensen, Arla Foods, Christiansfeld Distribution fylder den 9. august 50 år.

Fhv. mejerichef E. Marvig Nielsen, Grindsted fylder den 22. juli 80 år.

332

NR. 14/15

MÆLKERITIDENDE 2009


80 år

Ny direktør for Arla i Sverige

Mejeriingeniør Arent Arentsen, Vejle Ø fylder den 30. juli 80 år.

Christer Åberg (43) bliver ny direktør for Arla Foods Sverige. Han har siden 2006 været adm. direktør for Atria Scandinavia AB, som er et svensk datterselskab under den børsnoterede fødevarevirksomhed Atria. Christer Åberg tiltræder sit nye job senest 1. januar 2010.

85 år Fhv. regionschef Laurs Andersen, Vejen fylder den 5. august 85 år.

25 års jubilæum BG Director Jan E. Pedersen, Arla Foods UK PLC kan den 23. juli fejre 25 års jubilæum.

Foreningsnyt Vestjyllands Mejeristforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 27. august 2009 kl. 17.00 på Videbæk idræts- og fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Behandling af fremsatte forslag. 5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Henning Jacobsen, Michael Jensen og Katrine Vindelbo. 6. Valg af suppleanter. Valgt nu er Robert Foldager. 7. Valg af revisorer. På valg er: Leo Berwald. 8. Valg af delegerede til foreningens delegeretmøde, samt suppleanter. 9. Valg af repræsentanter til Dansk Mejeristforenings Ulykkesforening. På valg er: Søren Jensen. 10. Eventuelt. Efter generalforsamling vil der være en times bowling, hvorefter foreningen vil være vært ved en lettere anretning. Tilmelding til arrangementet er nødvendig af hensyn til bowling og mad. Tilmelding enten på tlf.nr.: 72 28 31 38 eller 97 19 55 03 eller på e-mail: mcje@arlafoods.com eller kvi@arlafoods.com senest fredag den 21. august. Bestyrelsen

MÆLKERITIDENDE 2009

Østjyllands Mejeristforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. august 2009 kl. 16.00 på Arla Foods Amba, Brabrand Mejeri, Gjellerupvej 105, 8220 Brabrand Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskabet. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er: Alex Salling, Torben Jensen og Magnus Søjberg. 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen: På valg er: Casper Aamann. 7. Valg af revisorer: På valg er: Rita Bech Hornsleth. 8. Valg af delegerede til foreningens delegeretmøde. 9. Valg af repræsentanter til Dansk Mejeristforening Gensidige Ulykkeforsikring. På valg er: Bent I. Hansen og Anders F. GodtfredRasmussen. 10. Eventuelt. Efter generalforsamlingen vil pensionskonsulent Morten Saustrup fra AP Pension fortælle om sidste nyt fra AP. Blandt andet om nye skatteregler efter 2009 samt hvordan AP ser udviklingen i fremtiden. Inden middagen, som foreningen er vært for, er der en rundvisning på besøgsgangene på mejeriet. Middagen indtages i besøgstjenestens lokaler. Tilmelding til spisning bedes givet senest den 12. august til Bent I. Hansen på telefon 72 30 43 01 eller på email til bent.i.hansen@arlafoods.com Bestyrelsen

NR. 14/15

333


Leverandøroversigt Automation

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Dansk Styringsteknik Odense: Tlf: 6317 4545 Fax: 6317 4546 Nr. Sundby: Tlf: 9819 4566 Fax: 9819 4966 Århus: Tlf: 8736 1350 Fax: 8627 1350 Tønder: Tlf: 7472 0502 Fax: 7372 1410 info@dsautomation.dk www.dsautomation.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Døre og porte

SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se Tetra Pak Market Area Nordics Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

Hygiejne

Vikan A/S Rævevej 1 DK-7800 Skive Tlf. 96 14 26 00 vikan@vikan.com www.vikan.dk

Køleanlæg

DAN-doors a-s Industrivej 19, Stilling DK-8660 Skanderborg Tlf. 87 93 87 00 Fax 86 57 32 90 dd@dan-doors.dk www.dan-doors.dk

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Emballage

Maskiner og udstyr

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com

APV A/S Pasteursvej 1 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@apv.com Internet: www.apv.com

334

NR. 14/15

Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 2610 Rødovre Tlf. 44 57 62 00 Fax 44 57 62 44 Vest: Albuen 31 6000 Kolding info.dk@alfalaval.com www.alfalaval.dk Centrifugeservice ApS Visbyvej 46 8600 Silkeborg Tlf. 23 20 42 24 Fax 86 80 61 66 Salicath ApS Dunsbjergvej 20 DK-5900 Rudkøbing Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk Omy Olssons Machinery Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com MÆLKERITIDENDE 2009


Membran­filtrering

Smørteknologi

Mælkeritidende I/S

Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Projektering og anlæg

BDS Technology Glarmestervej 16B 8600 Silkeborg Tlf. 87 22 47 80 Fax 87 22 47 89 bds@gs-as.com www.gs-as.com

Totalleverandør

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Pumper

De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A

Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Johs. Thornam A/S Hvedemarken 3–5, 3520 Farum Tlf. 44 34 20 40 Fax 44 34 20 79 thornam@thornam.com www.thornam.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com MÆLKERITIDENDE 2009

Akademikernes Centralorganisation

ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse

AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse. NR. 14/15

335


Møde- og udstillingskalender

Danmark 15.-18. september 2009 Danmarks Mejeritekniske Selskab og Mælkeritidende Studietur til Italien

2.-4. november 2010 FoodPharmaTech MCH Messecenter Herning

Kredsgeneralforsamlinger Østjyllands Mejeriforening 25. august 2009 Brabrand

3. oktober 2009 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 120. delegeretmøde Svendborg

Udland

10.-11. november 2009 Landsmejeriudstilling MCH Messecenter Herning

20.-24. september 2009 IDF topmøde Berlin

3. februar 2010 Mejeribrugets Dag Kold College

10.-14. oktober 2009 ANUGA Köln

Vestjylland Mejeristforening 27. august 2009 Videbæk Nordjyllands Mejeristforening 27. august 2009 Hobro Sydjysk Mejeristforening 31. august 2009 Kolding

MT1415-2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you