Page 1

Tetra Pak Tetra Pak udvikler miljøtilpassede emballerings- og processystemer, som bevarer smag og næring i mad og drikke. Det giver en merværdi for producenter, detailhandel, konsumenter og ikke mindst for miljøet. Vi sørger for at gøre levnedsmidler sikre og tilgængelige overalt. Gennem hele værdikæden fra produktion via butik til hjemmet – i stort set alle lande. Læs mere på tetrapak.com

13-14 MIA Miljøpris - side 5

Privatmejeriernes generalforsamling - side 6

Mejeriprodukter og oral sundhed - side 8

29. juni 2012 125. årgang


2

MÆLKERITIDENDE 2012

NR. 13-14


God sommer!  Redaktionen 

Dette nr. af Mælkeritidende er det sidste før ferietiden, og vi ønsker alle medlemmer, abonnenter, annoncører og øvrige læsere en rigtig god sommer! Det første halvår af 2012 har budt på mange aktiviteter, som Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Dansk Mejeriingeniør Forening, Danmarks Mejeritekniske Selskab og Mælkeritidende på forskellig vis har været involveret i. Mejeribrugets Dag & 1. Kredsudstilling var et af årets første og største arrangementer, der blev afholdt den 8. februar og med deltagelse af ca. 500 mejerifolk, som var på virksomhedsbesøg hos Dairy Fruit, rundtur og frokost på Kold, lyttede til foredrag om ”Mælkemarkedet”, oplevede Kredsudstillingen og nød Kold Kokkenes kulinariske kreationer. Mælkeritidende udgav i tilknytning til arrangementet et temanummer om nye mælketyper: ”Min Mælk”. Danmarks Mejeritekniske Selskab har i det første halvår afholdt en række seminarer med flot deltagelse og aktuelle temaer: Saltindhold i mejeriprodukter, Energioptimering 2 & 3 samt Mælkekomponenter. I slutningen af april deltog knap 40 mejerifolk i ”husets” studietur til Nordtyskland, Polen og Lolland, og turen bød på socialt samvær og masser af ny viden om fødevareindustrien i vores nabolande. På den sidste dag i maj blev årets 2. Kredsudstilling afviklet i Thise med besøg på mejeriet og kredsudstilling på byens friskole. Efterfølgende drog ca. 300 mejerifolk med færgen til Fur, hvor Kredsudstillingsudvalget havde arrangeret foredrag, middag og præmieoverrækkelser på øens bryghus. I juni udgav Mælkeritidende for 22. gang ”Danish Dairy & Food Industry” med temaet ”Green Growth”, og knap 30 mejerieksperter og virksomheder har bidraget med spændende indlæg, som lige nu bliver studeret af flere tusinde læsere verden over. Men nu er det ferietid, og Mælkeritidende og sekretariatet holder lukket i ugerne 28 og 29! Efter ferien tager vi fat igen, for det næste halve år byder også på mange spændende aktiviteter! 30. august: Generalforsamling i Dansk Mejeriingeniør Forening 31. august: Frist for lykønskninger i Mælkeritidendes særnummer i anledning af FMFs 125-års jubilæum 6. september: Leverandørens Dag 28. september: Frist for deltagelse i Mælkeritidendes temanr. forud for Landsmejeriudstillingen og FoodTech 29. september: Delegeretmøde i Foreningen af mejeriledere og funktionærer 24. oktober: Generalforsamling i Danmarks Mejeritekniske Selskab 13.-15. november: Danish International Food Contest (LMU, SDC, DFC mm.) & FoodTech 29. november: MIA Arbejdsmiljøkonference 6. december: DMS seminar om Proteinkoagulering i osteprocessen Sæt allerede nu krydser i din kalender! Rigtig god sommer!  ■

 Indhold 

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Heidi Christensen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.600 eksemplarer (heraf 200 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.224- kr./år inkl. moms. Europa: 1.476,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.668‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis).

Ny MIA Miljøpris

11 Kort fortalt

4 6

Privatmejeriernes generalforsamling

14 Personalia

ISSN 0024-9645

8

16 Foreningsnyt

Mejeriprodukter og oral sundhed

18 Leverandøroversigt

Medlem af:

10 Dansk Mejeriingeniør Forening - Generalforsamling og Gåhjem-møde NR. 13-14

Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

19 Mødekalender 20 Leverandørens Dag Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2012

3


Lederforum  Akademikerledigheden stiger - Husk A-kassen Akademikerledigheden steg med næsten 500 fra april til maj og er nu oppe på godt 13.000 svarende til en ledighed på 5%. I forhold til maj måned 2011 er der tale om ca. 2.700 flere ledige akademikere svarende til en stigning på godt 21%. Ledighedsstigningen rammer dimittenderne hårdest med en ledighed på godt 29%. Der er nu 3.470 ledige dimittender, hvilket er ca. 1.000 flere end for et år siden. Selvom arbejdsløsheden altså er massiv blandt nyuddannede, sjusker mange studerende med a-kassen og mister retten til dagpenge! Husk, at du skal melde dig ind i a-kassen senest 14 dage efter, du er blevet færdig med din uddannelse! Læs mere på www.ftf-a.dk og www.aak.dk (Kilde: AC Foto: Colourbox).

Nye regler for sygdom under ferie Tidligere havde ansatte ret til erstatningsferie, hvis de blev syge inden ferien startede. Men nu er reglerne for sygdom under ferie blevet ændret, så ansatte har mulighed for at få erstattet dagene, hvis man bliver syg i løbet af ferien. Men i givet fald er der ting, du skal huske: • Du skal straks give din arbejdsgiver besked om, at du er blevet syg under din ferie. • Din sygdom skal kunne dokumenteres fra første sygedag i form af en lægeerklæring, uanset om din arbejdsgiver beder om det. • Der er en samlet karensperiode på fem dage, hvor du ikke kan få erstatningsferie, hvis du har optjent 25 feriedage (fulde fem uger), dvs. du får først mulighed for at få erstatningsferie efter din femte sygedag. Læs mere på www.ftf.dk (Foto: Colourbox).

Kollega i går, leder i dag Hvis du udnævnes som leder for dine tidligere kolleger, er der flere udfordringer, dilemmaer og spørgsmål, som hurtigt melder sig. Udover at skulle give afkald på en stor del af din faglighed som ny leder, skal du også acceptere, at du er forfremmet til at gøre noget godt for andres karriere. Mange ledelseseksperter behandler ofte dette tema. På bl.a. Lederweb.dk kan interesserede hente mange gode råd. Nogle af dem lyder således: • Flyt fokus: Lad dig ikke dominere af dine tidligere kollegers syn på dig. Det er en tillidserklæring, at du er blevet udnævnt, så vær stolt af at du har opnået noget godt og vis det - også udadtil. • Vis retning: Kom hurtigt med en plan for, hvad du har tænkt dig for din afdeling. Det er afgørende at signalere retning, prioriteter og strategisk fokus. • Uddelegér intelligent: Uddelegér på en professionel og kompetent måde ved at træde et skridt tilbage og overveje, hvem opgaven kan passe til, og hvem den vil være mest spændende samt udviklende for.

4

MÆLKERITIDENDE 2012

• Gå forrest: Markér overgangen ved at skille dig ud på de moralske og etiske forhold. Du kan fx ikke længere deltage i medarbejdernes brokkekor, men skal derimod udvise stor loyalitet for organisationen og sælge beslutningerne fra topledelsen nedad. Det er en del af jobbet. (Kilde: Lederweb /Foto: Colourbox).  ■

NR. 13-14


MIA Prisen 2012

ejdsmiljørepræsentant!

Kandider til prisen som Årets Arb

MIA indfører en ny årlig konkurrence om prisen som Årets Arbejdsmiljørepræsentant i Mejeribranchen. Formålet er at hædre den arbejdsmiljørepræsentant, som gennem året har været en ildsjæl og rollemodel på arbejdsmiljøområdet. Prisnomineringen vil samtidig give MIA et fingerpeg om, hvilke temaer der optager arbejdsmiljøorganisationerne ude på mejerierne! Hvem kan deltage? Konkurrencen henvender sig til alle arbejdsmiljørepræsentanter inden for mejeribrugets virksomheder og driftsenheder, der vil dele og inspirere indvundne erfaringer med andre arbejdsmiljøorganisationer. MIA lægger ved bedømmelsen vægt på arbejdsmiljørepræsentantens engagement samt de resultater, der er opnået i 2012 gennem et konstruktivt og fremadrettet arbejde i AMO.

Kriterier for nominering Ved indstilling af kandidater til nomineringen kan I fx fremhæve følgende om jeres arbejdsmiljørepræsentant: • Skabt rammer for kollegernes inddragelse i dialog om udvikling af arbejdspladsen • Medvirket til et sikkert og sundt arbejdsmiljø i samarbejde med kolleger og ledelse • Deltaget i arbejdsstedets planlægning af arbejdsmiljøforhold • Sikret at nyansatte og elever får grundig orientering om arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold • Sat fokus på arbejdsmiljøet som en naturlig del af hverdagen

NR. 13-14

• Forbedret de fysiske såvel som de psykiske arbejdsmiljøforhold for kollegaerne

Sådan tilmelder I jer De deltagende arbejdsmiljøorganisationer skal kort begrunde, hvorfor netop deres arbejdsmiljørepræsentant bør vinde konkurrencen. Den motiverede ansøgning bedes underskrevet af en ledelses- og en arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant/kollega. På www.barjordtilbord.dk findes flere informationer.

Frist for tilmelding: Sidste frist for ansøgning er onsdag den 15. august 2012. Ansøgningen skal sendes /mailes til: MIA (Mejeriindustriens Arbejdsmiljø­ udvalg) • Axelborg • Axeltorv 3 • Postboks 367 • 1504 København V Att.: Torben Rentzius Jans Tlf. 33 70 20 20 / trj@mejerierne.dk

(Arkivfotos fra flere danske mejerier)

Hvornår uddeles MIA Prisen 2012? Vinderen af konkurrencen offentliggøres, og prisen overrækkes den 29. november 2012 på MIA´s Arbejdsmiljø-konference i Kolding. Præmien består af et indrammet diplom med vinderens og virksomhedens navn, en personlig gave og ikke mindst den ære og prestige, der er forbundet med at blive omtalt som Årets Arbejdsmiljørepræsentant. Konkurrencen vil blive en årligt tilbagevendende begivenhed.  ■

MÆLKERITIDENDE 2012

5


Generalforsamling hos Privatmejerierne Foreningen Danmarks Privatmejerier afholdt generalforsamling den 24. maj, hvor formanden Jens Beierholm Poulsen aflagde beretning, som her bringes i et kort uddrag. Markedssituationen Formanden gennemgik den vanskelige situation med stigende mælkeproduktion på verdensmarkedet (fx EU +4% og NZ + 10%), hvilket har givet et stort pres på mælkepriserne (tabel 1). Aktuelt er der bedst økonomi i produktion af ost og vallepulver og dårlige priser for smør og sødmælkspulver.

Mejeriforeningen Mejeriforeningens 100 års jubilæum fejres i forbindelse med Landsmejeriudstillingen den 13. november. Formanden omtalte herefter den store organisationsændring ved Mejeriforeningens tilslutning til Landbrug & Fødevarer i 2009 samt

direktionsudskiftningen i Mejeriforeningen med ny formand, Steen Nørgaard Madsen og direktør Jørgen Hald Christensen samt hos L&F med Søren Gade som topchef. Jens Beierholm glædede sig over den igangværende strategiproces, der skal sikre sammenhæng i interessevaretagelse og service, nu hvor organisationen ikke længere er samlet på Frederiks Alle 22 i Århus. Her blev det i øvrigt oplyst, at udlejning af nr. 22 er mislykket, og at der nu er igangsat et salg af det tidligere Mejerikontor.

Lurpak & Formue Formanden udtrykte bekymring i forbindelse med Arlas nyligt fremsatte tilbud om at købe det fælles mærke

Lurpak, som de danske mejerier sammen har opbygget værdien af gennem mange år. Pt. behandler Mejeriforeningen Arlas tilbud. Det bekymrer også Privatmejerierne, at Arla har foreslået en udlodning af Mejeriforeningens formue. - Selvom mange af vi små har argumenteret for dette tidligere, så ved vi jo godt, at renterne af disse penge har været med til at drive Mejeriforeningen. Vi har brug for en stærk brancheorganisation, der gerne skal sikre mejeriernes interesser i det lidt uoverskuelige system i L&F, understregede formanden og opfordrede til sammenhold i branchen.

Mejeriudvalget Gennem Mejeriudvalget, hvor Privatmejerierne har to pladser, arbejdes

Fakta om Privatmejerierne • Medlemmer: 20 aktive, 7 virksomheder, 15 passive. • Mælkeindvejning: 168 mio. kg af de totale danske mælkemængede på 4.780 mio. kg. • Osteproduktion: 33 mio. kg - 12.04% af den totale danske produktion på 277 mio. kg ost. Mejeriforeningens bygning på Frederiks Alle 22 i Århus er nu sat til salg. År

Danmark

Finland

Frankrig

Holland

UK

Tyskland

NZ

USA

Polen

2009

212

286

213

200

201

188

158

159

164

2010

249

287

234

244

218

233

215

215

207

2011

269

313

255

274*

239

263

225*

251

232

Tabel 1: Internationale afregningspriser i danske øre. Kilde: L&F. *Estimerede priser.

6

MÆLKERITIDENDE 2012

NR. 13-14


uddannelsen, hvor mejerierne gennem de seneste måneder har deltaget i diskussioner om behov, udfordringer og kompetencer i forhold til den fremtidige mejeriingeniøruddannelse inden for fire hovedområder: Fagligt indhold, mejeripraktikken, samarbejde mellem Københavns Universitet og industrien (både før og under studiet) samt karriereveje/internationalisering. Målsætningen er fortsat at uddanne minimum 25 mejeriingeniører pr. år.

Formanden opfordrede desuden interesserede medlemmer, med nye ideer på tegnebrættet, til at søge vejledning hos L&F’s afdeling, Projektog Udviklingskonsulenterne, hvis primære funktion er at skaffe tilskud til virksomheder til gennemførelse af innovations-, investerings- og markedsføringsprojekter via diverse offentlige støtteordninger. På www. projektogudvikling.dk kan interesserede læse mere.

Indkøb og arbejdsmiljø Arla Foods har fremsat tilbud om køb af branchens fællesmærke LUPAK. (Foto: Arla Foods).

Rationaliseringsfonden og Fundraising Hvert halve år har Mejerirationaliseringsfonden et udlånsbeløb på 0,5- 1,0 mio. kr. til kun 3% i rente og afdrag over otte år. Der er imidlertid ikke altid den store interesse for disse lån, måske fordi mejerierne kun får finansieret en mindre del af deres projekter. - Løsningen kunne være, at vi samler renter og afdrag for et helt år og dermed halverer antallet af ansøgningsrunder til kun én om året, foreslog formanden og bad Fonden undersøge, om reglerne kan ændres.

Under dette punkt omtale af det vidstrakte samarbejde, privatmejerierne og øvrige mindre mejerier har på fælles indkøb af bl.a. elektricitet, naturgas, diesel og fyringsgasolie. Herefter orientering om ”Arbejdsmiljønetværket for mindre mejerier”, der sidste efterår blev hædret med Arbejdsmiljø Prisen 2011 i kategorien ”Muskel-skelet-påvirkninger”. Formanden opfordrede her sine kolleger til at overveje, hvilke lignende områder, der kan arbejdes på efter samme netværkskoncept.  ■

Formanden for Privatmejerierne, Jens Beierholm Poulsen.

der på mange fronter. Bl.a. gennem forsøg på at tale politikerne til fornuft vedr. de nye afgifter på fedt og sukker, som rammer sunde basisfødevarer som mejeriprodukter ualmindeligt hårdt. Mejeriudvalget arbejder endvidere med emner som fx EU’s kvalitetspolitik, salt, GMO, Mærknings- og anprisningsregler. Mange af emnerne lægges frem til medlemmernes orientering på L&F MedlemsForum.

Forskning og uddannelse Under dette punkt satte formanden fokus på Mejeribrugets ForskningsFond, der har et årligt beløb på ca. 25 mio. kr. til anvendelse inden for mejeriforskning og uddannelse til hele branchens bedste. Derefter fokus på mejeriingeniør-

NR. 13-14

Formanden opfordrede til øget samarbejde i lighed med det etablerede i ”Arbejdsmiljønetværket for mindre mejerier”, der i øvrigt sidste år vandt en af ArbejdsmiljøPriserne 2011. Her ses repræsentanter fra netværket ved prisoverrækkelsen.

MÆLKERITIDENDE 2012

7


Af Post Doc, Ph.d Amanda R.A. Adegboye, M.Sc. Maria Stougaard og professor Ph.d Berit L. Heitmann, Research Unit for Dietary Studies, Institute of Preventive Medicine, Copenhagen University Hospital

Mejeriprodukters gavnlige effekt på den orale sundhed Mejeriprodukters betydning for udvikling af parodontalsygdom og tab af tænder Danskernes oral sundhed Prævalensen af parodontalsygdom i Danmark er høj. Næsten alle har haft tilfælde af caries og/eller gingivitis (tandkødsbetændelse), og omkring 27% af den ældre befolkning har mistet alle deres tænder, hvilket kan skyldes, at ovenfornævnte sygdomme ikke er blevet behandlet, og derfor har resulteret i tab af tænder.

Oral sundhed og generel sundhed Oral sundhed betragtes ofte uafhængigt af den generelle sundhed til trods for, at oral sundhed har betydning for livskvaliteten. Tab af tænder er forbundet med lavt selvværd, tale og synke besvær, hvilket nedsætter evnen til at spise en sund og nærende kost. Tandsygdomme betragtes af WHO som en kronisk sygdom, der kan forebygges via kosten, og sundhedsfremmende og forebyggende strategier med fokus på kost er bedre end behandling.

Hvordan påvirker mejeriprodukter tænderne? Overraskende få studier har undersøgt næringsstoffers eller specifikke fødevarers betydning for den orale sundhed. Fund tyder dog på, at mejeriprodukter kan have positiv effekt på

8

MÆLKERITIDENDE 2012

udviklingen af caries, parodontose og tab af tænder. Mejeriprodukter er ofte gode kilder til calcium, mængden kan dog variere afhængigt af fødevaretype. Et øget indtag af calcium kan medvirke til en mindre forekomst af cariesrelaterede bakterier, forbedret emalje-remineralisering, reduceret demineralisering samt forebygge nedbrydning af kæbeknoglen og derved tab af tænder. Probiotiske bakterier (fx Lactobacillus) kan have en vigtig rolle for den orale sundhed ved at stimulere immunsystemet, og herved forhindre væksten af ​​parodontale patogener i mundhulen.

Hvad kan det bruges til? Projektet bidrager med viden, der støtter calcium og mejeriprodukters rolle for den orale sundhed. Øget viden om kostfaktorers betydning kan give anledning til bedre sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. I betragtning af den høje andel af personer med et calciumindtag under anbefalingerne, bør indtaget af fødevarer rige på calcium fremmes for at bevare god oral sundhed.

Hvis både specifikke næringsstoffer og deres fødevarekilde er associeret med helbredet, er der større sandsynlighed for en sikker association. Til dato er der imidlertid kun ét tidligere studie der, i relation til parodontose, har udført stratificerede analyser i forhold til type af mejeriprodukter (fx mælk, ost og mælkesyrnede fødevarer). Det er derfor uklart, om et eller flere specifikke mejeriprodukter beskytter mod tandsygdomme.

Det danske studie Vi udførte studiet med det formål at undersøge mejeriprodukters effekt på tandsundheden, herunder parodontose og tab af tænder blandt voksne og ældre danskere. Vi anvendte data fra det danske MONICA studie og fra the Copenhagen Oral Health Senior Study (COHSS). MONICA studiet har information fra 432 voksne danskere i alderen 30-60 år om deres calciumindtag via kosten i 1982/83 og tab af tænder i perioden 1987/88 til 1993/94. Det totale calciumindtag fra kosten blev estimeret via en 7 dages kostregistrering eller historisk kostinterview og kategoriseret efter, om kilden var mejeriprodukt eller ej. COHSS studiet har komplette informationer om calciumindtaget

NR. 13-14


(Foto: Colourbox).

samt en undersøgelse for caries på 684 personer i alderen 65+. Desuden er der komplette informationer om parodontalstatus på en sub-gruppe bestående af 172 personer. Det totale indtag af calcium blev estimeret via historisk kostinterview og kategoriseret efter, om kilden var mejeriprodukter eller ej. Det totale indtag af mejeriprodukter (g/dag) blev inddelt i tre grupper: mælk, ost og fermenterede fødevarer (yoghurt og mælkesyrnede drikke).

Resume Projektet undersøgte mejeriprodukters effekt på tandsundhed hos danske voksne og ældre. Ca. 47% af befolkningen havde et calciumindtag under anbefalingerne. Et større indtag af calcium fra mejeriprodukter nedsatte risikoen for tandtab. Ikke-mejeri-calcium havde ingen indvirkning på risikoen for tandtab. Det absolutte indtag af mælk og syrnede mælkeprodukter (g/dag) nedsatte risikoen for parodontose. Øget indtag af calcium især fra mælk og fermenterede fødevarer var forbundet med nedsat risiko for parodontose, mens calcium fra ost og ikke-mejeri-produkter ikke var. Med calciumindtag under anbefalingerne kan det foreslås, at indtaget af fødevarer rige på calcium fremmes for at bevare god oral sundhed.

Resultater MONICA studiet fandt, at et indtag af calcium under anbefalingerne forekom oftere blandt kvinder (55%) end mænd (45%). For mænd var et øget indtag af calcium fra mejeriprodukter signifikant associeret med en nedsat risiko for tab af tænder også efter justering for konfundere. For kvinder var der ikke statistisk sammenhæng mellem indtag af calcium fra mejeriprodukter og tab af tænder. Sammenhængen blev dog signifikant efter kontrol for antallet af Lactobacillus bakterier i modellen. Ikke-mejericalcium var hverken hos kvinder eller mænd associeret med tab af tænder. COHSS studiet fandt både hos mænd og kvinder, at et øget indtag af mælk og fermenterede fødevarer

NR. 13-14

var associeret med nedsat risiko for parodontale sygdomme. Indtaget af ost og andre mejeriprodukter var ikke relateret til parodontose. Indtag af calcium fra mejeriprodukter havde en beskyttende effekt mod parodontale sygdomme i modsætning til ikke-mejeri-calcium, der ingen havde effekt på disse sygdomme.

Årsag og virkning Resultaterne tyder på, at calcium og mejeriprodukter spiller en rolle for den orale sundhed. Ikke kun den totale mængde af calcium i kosten, men også absorption af calcium er vigtige faktorer i bestemmelsen af calciums tilgængelighed for knoglemineraliseringen. Det antages, at calcium

fra ikke-mejeri-kilder kan have en dårligere biotilgængelighed og derfor ingen effekt på den orale sundhed. Betydningen af et lavt calciumindtag på initiering og progression af tandog knogletab skal dog bekræftes i fremtidige studier. Disse studier skal gerne inkludere personer med intakt tandsæt, som bliver fuldt over en længere tidsperiode. Vores tværsnitsdata tyder på, at daglig indtagelse af mælk og fermenterede fødevarer kan have en beskyttende effekt på parodontose. Prospektive studier er nødvendige for at kunne fastslå, om der er tale om en potentiel kausal sammenhæng mellem indtag af mejeriprodukter og parodontose.  ■

MÆLKERITIDENDE 2012

9


Tilmelding

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening afholder torsdag den 30. august 2012 generalforsamling, gå-hjem-møde og mejeriingeniørmiddag med festligholdelse af 25 års jubilarer. Gå-hjem-møde Dansk Mejeriingeniør Forening inviterer i samarbejde med Løgismose Mejeri til gå-hjem- møde for foreningens medlemmer og studentermedlemmer, medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt medlemmer af Dairy Students Club. Gå-hjemmødet finder sted på Løgismose fra kl. 13-15, hvor mejeriets direktør Steen Aalund Olsen byder indenfor.

Generalforsamling Dansk Mejeriingeniør Forening afholder generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter. Mødet fin-

der sted på Fangel Kro og Hotel den 30. august fra kl. 15.30-17.30.

Mejeriingeniørmiddag og 25års jubilarer Dansk Mejeriingeniør Forening afholder middag for alle medlemmer

Tilmelding til såvel gå-hjem-mødet som Mejeriingeniørmiddagen skal ske senest den 20. august 2012 på: dmf@maelkeritidende.dk eller telefon 66 12 40 25. Et mere detaljeret program for dagen bringes i Mælkeri­ tidende 15/16 den 10. august. samt en lille festligholdelse af 25 års mejeriingeniørjubilarer. Studentermedlemmer af Foreningen er også velkomne. Middagen afholdes efter generalforsamlingen - kl. 18.30 på Fangel Kro og Hotel.  ■

Program for dagen Kl. 12.45-15.00: Virksomhedsbesøg på Løgismose Mejeri, Vestergade 2-4, Allested, 5672 Broby Kl. 15.30-17.30: Generalforsamling på Fangel Kro og Hotel, Fangelvej 55, 5260 Odense S Kl. 18.00 -: Mejeriingeniørmiddag med festligholdelse af 25 års jubilarer på Fangel Kro og Hotel

Privatmejerierne 100 år Foreningen Danmarks Privatmejerier fejrede den 2. juni sit 100 års jubilæum ved et flot anlagt arrangement på Hindsgavl Slot ved Middelfart. Der var indbudt gæster fra medlemsvirksomheder og nære samarbejdspartnere, og i alt var der ca. 110 deltagere i arrangementet, som blandt andet bød på eftermiddagskaffe, rundvisning på slottet, en flot middag, jubilæumstaler, musik og dans.

10

MÆLKERITIDENDE 2012

NR. 13-14


Kort fortalt  Sommerlukket & Udgivelsesplan Redaktionen og sekretariatet holder ferielukket i ugerne 28 & 29. (9.-20. juli). Sekretariatet og redaktionen ønsker alle medlemmer, abonnenter og øvrige læsere samt annoncører en rigtig god sommer! Nr. 15/16 udkommer den 10. august, deadline 1. august.

Hæderspris til Orana

Arla indgår kæmpeaftale med Kina Arla har den 15. juni indgået en aftale med Kinas førende mejeriselskab, China Mengniu Dairy om at udbrede Arlavaremærket til flere kinesiske forbrugere. Med aftalen bliver Arla desuden indirekte medejer af Mengniu sammen med denne koncerns store aktieindehaver, COFCO Corporation, der er Kinas største fødevarekoncern. Derudover har Arla indgået aftale om at etablere et videncenter for teknologi og kvalitet, der skal styrke Kinas mejeriindustri inden for mælkekvalitet, sporbarhed og kontrolleret mælkeproduktion. Denne rammeaftale med Mengniu får opbakning fra såvel det kinesiske landbrugsministerium som det danske fødevareministerium. Tilsammen forventes aftalerne at femdoble Arlas samlede omsætning i Kina fra de nuværende ca. 700 mio. kr. til 3,5 mia. kr. i 2016. Aftalerne vil øge Arlas eksport til Kina kraftigt over de næste år. - Det vil bidrage positivt til vores andelshaveres mælkepris fra første dag, fordi vi får mulighed for at skabe en langt højere forædling og værdi af mælkemængden, siger Arlas adm. direktør Peder Tuborgh. Med aftalerne investerer Arla ca. 1,7 mia. kr., hvorved mejerikoncernen bliver indirekte ejer af 6% af aktierne i Mengniu samt giver Arla mulighed for at nominere en direktør til Mengnius bestyrelse. På billedet ses adm. direktør Peder Tuborgh, der byder den kinesisk delegation, der gæstede DK midt i juni, velkommen hos Arla. (Kilde og fotograf: Rasmus Bluhme).

NR. 13-14

Orana har modtaget Kong Frederik den 9. Hæderspris som anerkendelse for virksomhedens eksportsucces. Orana, der producerer saft og frugtingredienser til bl.a. mejerier, afsætter produkter på mere end 40 markeder, har en eksportandel på over 90% af omsætningen og forventer vækst på 20% i 2012. - Væksten kommer østfra, både fra vores fabrik i Vietnam og de omkringliggende markeder som Malaysia og Indien. Vi oplever også vækst på det afrikanske marked og i Mellemøsten, udtaler Oranas direktør Niels Østerberg. I juli kvartal åbner Orana sit nye produktionsanlæg i Egypten, der skal forsyne markederne i Mellemøsten og Afrika, hvor virksomheden ser store perspektiver. HKH Prins Henrik overrakte prisen til adm. direktør Niels Østerberg og Support Manager Vibeke Westergaard, der her ses (tv for prinsen) og sammen med de øvrige prismodtagere. (Fotograf Finn Brøndum, Brøndum & Co.).

Taulov udvides med 60% I forbindelse med en rationalisering af produktionen af gule oste udvider Arla Taulov Mejeri med 14.000 m2. Det øger produktionen med 60% til 45.000 tons ost om året. Arla meddelte allerede i foråret 2011, at osteproduktionen skulle rationaliseres og samles på Nr. Vium og Taulov, mod at mejerierne i Klovborg, Hjørring og Falkenberg blev nedlagt. Taulov er designet af ALECTIA med et fremtidssikret layout og bygningskoncept, som sikrer fleksibilitet og mulighed for fremtidige udvidelser. ALECTIA har på Taulov Mejeri anvendt et struktureret koncept med et flow, der snor sig om en midterakse fra mælkeindvejning over osteproduktion, modning og lagring til detailpakkeri og færdigvarelager. Byggeriet på oprindeligt 34.000 m2 er placeret midt på grunden, og der er mulighed for udvidelse i alle retninger. (Foto: Alectia).

MÆLKERITIDENDE 2012

11


Kort fortalt  Flot fremgang for Palsgaard Ingredienskoncernen Palsgaard øgede i 2011 omsætningen med 14% til 861 mio. kroner, og også overskuddet blev øget med ca. 20% til 82 mio. kr. før skat. - Vi oplever især vækst i de lande, hvor industrialiseringen af fødevareproduktionen er begyndt. Det gælder Fjernøsten, Sydamerika og Østeuropa, udtaler bestyrelsesformand Birger Brix til Vejle Amts Folkeblad. Palsgaard har datterselskaber i Rusland, England, Tyskland, Singapore, Polen, Mexico, Frankrig, Kina, USA, Holland og Malaysia samt associerede selskaber i Tyskland og Grækenland. (Foto: Palsgaard).

Fedtafgift rammer Dragsbæk Dragsbæk, der producerer margariner og blandingsprodukter, havde i 2011 en omsætning på godt en milliard kroner mod 869 mio. i 2010. Overskuddet faldt imidlertid en smule til 16,4 mio. kr. fra 24,8 mio. kr. i 2010. Faldet skyldes især de stigende råvarepriser samt regeringens indførsel af fedtafgift.

Glæd dig til Danish International Food Contest Den 13.-15. november afholdes Landsmejeriudstillingen i MCH Herning - og i år sammen med FoodTech. I 2011 blev den nye fødevaremesse, Danish Food Contest afholdt for første gang, og denne fagudstilling er med på programmet igen i år, og det er naturligvis også den skandinaviske mejerikonkurrence; Scandinavian Dairy Contest. Der er således samlet en del messer, som Udstillingsudvalget derfor fra 2012 har valgt at give et nyt officielt navn: ”DANISH INTERNATIONAL FOOD CONTEST”. Under denne paraply bliver det dermed muligt at afholde alle messer. - Fra mejerisiden kommer der i år produkter fra både de danske og øvrige nordiske virksomheder samt sandsynligvis også fra Finland, Tyskland, Holland, UK, Brasilien, USA og Canada. ”DANISH INTERNATIONAL FOOD CONTEST” bliver en paraply for alle de kendte samt nye mulige messer og fagudstillinger som Danmarksmesterskabet, Danish International Dairy Contest samt Danish Food Contest, Goumet Prisen osv. De fleste af de mange deltagende mejerier og øvrige fødevarevirksomheder sender igen i år produkter til bedømmelse, mens nogle vælger at deltage som udstillere. Det fortæller Udstillingsudvalgets sekretær Sven Ålborg. (Foto: Colourbox).

GEA køber Limitech mixere GEA Process Engineering har udvidet sin produktportefølje med syv typer miksere ved at købe rettighederne fra virksomheden Limitech. Det samlede brand for den nye teknologi og produktserie er Mixing Formula. - Den nye Mixing Formula-teknologi giver GEA Process Engineerings virksomheder en betydelig teknologisk fordel inden for produktion af bl.a. mejeriprodukter, øvrige føde- og drikkevarer, hvor den nye teknologi vil tilføre endnu bedre muligheder for et øget samarbejde, siger Bjarne Darré, Director for Mixing Systems i Skanderborg.

Castello fra Allgaüland Arla Foods købte det sydtyske mejeri Allgäuland for et halvt års tid siden, og efter en grundig renovering er bjergostene fra Allgäuland klar til at erobre de globale markeder under Arlas Castello® varemærke. - Vores nye kolleger har været meget åbne over for Arla på trods af alle ændringer. Næste skridt i processen er den globale Castello® lancering af bjergostene, og jeg ser frem til at se vores globale salgsstyrke gå lige så entusiastisk ind i processen som vores tyske kolleger, siger Torben Olsen fra Arlas tyske forretning. (Foto: Arla).

Chr. Hansen nomineret til DI Pris DI har nu fundet de fem finalister til DI’s Produktpris 2012. I alt 59 virksomheder var indstillet til prisen, som er blevet uddelt siden 1995. De fem nominerede er Andresen Towers, Danfoss, Envo Therm og Rockwool samt Chr. Hansen, der er nomineret for koncernens nye bakteriekultur Creamy, der bruges til yoghurt. Vinderen kåres af organisationens Forretningsudvalg på DI’s Erhvervspolitiske Topmøde den 25. september 2012. (Foto: Chr. Hansen).

Campina køber ostefirma FrieslandCampina har købt ostepakkeriet IDB Belgium af Irish Dairy Board, oplyser den hollandske mejerikoncern. IDB er et af de største ostepakkerier i Belgien, og virksomheden pakker oste for en række internationale kunder. Ostene afsættes i Belgien samt på 11 eksportmarkeder. IDB havde i 2001 en omsætning på ca. 750 mio. kr.

12

MÆLKERITIDENDE 2012

NR. 13-14


Thise holder ”Åbent Mejeri”

Naturmælk hædret med Cogeca Pris Naturmælk modtog 20. juni den fornemme pris ”European Award for Cooperative Innovation 2012” i kategorien fødevarer - for mejeriets nye proteindrik. Bag prisen står andelssammenslutningen Cogeca (European Agri-Cooperatives). I begrundelsen for pristildelingen lyder, at Naturmælk Proteindrik er fremstillet på grundlag af valle, der jo er et restprodukt fra osteproduktionen. Og det var netop det forhold, at et traditionelt restprodukt kan indgå i en forædlet fødevare, som Cogeca-dommerne ønskede at hædre det økologiske mejeri for. Naturmælks direktør Leif Friis Jørgensen (t.v.) modtog prisen ved en ceremoni i Bruxelles.

Ny kogebog fra Karoline I anledningen af Karolines Køkkens 50 års jubilæum har Arla udgivet en ny kogebog. Kogebogen indeholder 120 opskrifter, hvoraf 65 er helt nye, mens 11 er ”gamle” Karoline-klassikere, som har fået en modernisering af kendte gæstekokke og madfolk. Endelig er der 44 tidligere offentliggjorte opskrifter, som køkkenet gerne vil løfte frem i lyset en ekstra gang. Opskrifterne er bundet sammen af anekdoter og historier fra de 50 år. ”Alle tiders Karoline”, der koster 299 kr. inkl. porto, kan købes via Arlas hjemmeside www.arla.dk/opskrifter/ samt hos boghandlere og udvalgte supermarkeder. (Foto: Arla Foods).

Salg af Skånemejerier klar Skånemejeriers bestyrelse har nu taget endelig beslutning om at sælge selskabet til den franske mejerikoncern Lactalis, skriver atl.nu. Prisen er godt 200 mio. svenske kroner, hvoraf 66 mio. kr. ventes udbetalt til de svenske landmænd i løbet af få uger. Ifølge aftalen får de godt 500 andelshavere fra 1. juli en mælkepris, det svarer til Arlas pris plus et tillæg på 13,6 øre pr. kg fra Lactalis. Det giver dog kun en mindre prisstigning på 3-4 øre pr. kg, da leverandørerne i forvejen fik mere for mælken end Arlas leverandører.

NR. 13-14

I lighed med sidste år arrangerer Thise ”Åbent Mejeri” i sommerferien, dvs. alle torsdage fra kl. 11 i ugerne 27-33. Arrangementet er en del af Netværk Limfjorden, der er et samarbejde om at udvikle turismen i Limfjordslandet. Fortællingerne finder sted på i alt 34 forskellige steder i Limfjordslandet og omfatter bl.a.: Historie, det Maritime, Håndværk, Industri, Energi - samt Limfjordens Fristelser. Det koster 50 kr. for alle over 12 år at deltage i en Limfjordsfortælling. På Thise Mejeri inkluderer entréen den gode historie, smagsprøver og en vareprøve. ■

Kvalitetsingeniør/tekniker Grøndal Mejeri søger en kvalitetsingeniør/tekniker, gerne med mejerifaglig baggrund. Primært ansvarsområde bliver at vedligeholde og optimere vore processer og systemer omkring kvalitet og miljø. Der forudsættes et godt kendskab til kvalitetsstyring, bl.a. ISO 22.000. Du vil igennem det daglige arbejde få en stor kontaktflade, hvorfor vi lægger vægt på gode kommunikationsevner på såvel dansk som engelsk. Endvidere indgår du i et mindre ledelsesteam, hvor der samarbejdes bredt om en række opgaver bl.a. indenfor ledelse, kvalitet og udvikling i den daglige drift. Vi lægger vægt på, at du kan samarbejde med alle på mejeriet, samt at du med din personlighed og faglige indsigt kan bidrage til mejeriets fortsatte udvikling. Tillige kan vi tilbyde dig en spændende og udadvendt stilling på et moderne ostemejeri, hvor der bliver lejlighed til at præge dagligdagen og din egen udvikling. Ansøgningsfristen er den 30. juni 2012. Send ansøgningen til: Grøndal Mejeri Hornelandevej 43, 5600 Fåborg Att: mejerichef Ole Brander Gerne via mail: olb@uhrenholt.com Ring gerne om du har spørgsmål til stillingen på 62 60 13 07 eller 40 17 18 40 Grøndal Mejeri, som årligt producerer ca. 4500 tons gule oste til eksport, er ejet af koncernen Uhrenholt A/S, som beskæftiger i alt ca. 500 medarbejdere, der primært arbejder med handel af mejeriprodukter, kød og fisk. ( besøg evt. hjemmesiden www.uhrenholt.com)

MÆLKERITIDENDE 2012

13


Personalia  25 års jubilæum 50 år

50 år

Managing Director Lars Eggers, Arla Foods Viby fylder den 8. juli 50 år.

Project Manager Per Ernst, Arla Foods Viby fylder den 31. juli 50 år.

50 år

50 år

Adm. direktør Peter Arve, Johnson Controls fylder den 10. juli 50 år.

Driftsleder Tommy Dybdal, Arla Foods Nr. Vium Mejeri fylder den 31. juli 50 år.

50 år

50 år

Director Ejvind Hansen Skødt, Arla Foods Høgelund Mejeri fylder den 11. juli 50 år.

Mejeriingeniør Erling Kildemark Mortensen, England fylder den 31. juli 50 år.

50 år Category Buyer Rene Hilstrøm, Arla Foods Viby fylder den 15. juli 50 år.

IT Koordinator Sirous Garshasbi, Arla Foods Brabrand Mejeri, fylder den 10. august 50 år.

50 år

50 år

Ole Carlsen, Holstebro fylder den 25. juli 50 år.

Advokat Hanne Lindberg Greisen, Mejeribrugets Arbejds­ giverforening fylder den 10. august 50 år.

50 år Teamleader Bjarne Vestergaard, Arla Foods Bislev Mejeri fylder den 27. juli 50 år.

50 år IT-tekniker Peter Winther-Sørensen, Arla Foods Akafa fylder den 27. juli 50 år.

14

50 år

70 år Fhv. mejeriejer Poul Erling Holgersen, Rødding fylder den 9. august 70 år.

75 år Fhv. forvalter Poul Krog, Hasselager fylder den 14. juli 75 år.

50 år

90 år

Regional Manager Jens Christian Flye, Arla Foods Viby fylder den 29. juli 50 år.

Fhv. mejerikasserer Gunnar Jacobsen, Ulfborg fylder den 22. juli 90 år.

MÆLKERITIDENDE 2012

Onsdag den 1. august er det officielt 25 år siden produktionschefen på Arla Foods Ingredients, Danmark Protein, Knud Holk, startede sin karriere i Arla Foods. Imidlertid har det meste af Knuds 52 år været på eller i nærheden af mejeribruget. Knud voksede nemlig op på en gård lige i nærheden af Danmark Protein, og startede Knud Holk som arbejdsdreng med at vende ost på Nr. Vium Mejeri som 15-årig. Det skræmte ikke Knud, som kom i lære som mejerist, med læretid på Nr. Vium Mejeri og Spjald Mejeri, og svendebrev i 1980. Med svendebrevet i hånden trak den store verden, og det blev til et par år som mejerist på et cheddarosteri i Victoria State, Australien. Vel hjemkommet blev Knud mejeritekniker fra Dalum i 1985, og fik job som konsulent hos Henkel, efterfulgt af en årrække som opstarter på filtreringsanlæg rundt i verden for det daværende Pasilac. I forbindelse med dette arbejde kom Knud i kontakt med Kristian Albertsen, der dengang som nu var leder af udviklingsafdelingen for proteiner. Knud blev tilbudt en stilling som forsøgstekniker, og startede som sådan 1. august 1987. Det var i de tidlige pionerdage, hvor forholdene var lidt mere primitive end i dag, og der var god brug for Knuds initiativ og iderigdom. Tre år senere blev Knud afdelingsleder i produktionen, med ansvar for tørring af proteiner. Yderligere tre år senere skiftede Knud til afdelingen for filtrering. Knud fik på denne måde et bredt kendskab til produktion af valleproteinprodukter. I 1997 trak HOCO med et tilbud om luftforandring og nye udfordringer som produktionschef, en stilling som Knud besad indtil 2003, hvor karrieren førte videre til stillingen som fabrikschef på den dengang næsten nye fabrik AFISA i Argentina, en fabrik der er bygget som ”kopi” i mindre skala af Danmark Protein. Nye udfordringer i et nyt land med et nyt sprog (spansk), noget som tiltrækker Knud. Det blev til fire spændende og succesrige år, inden Knud vendte tilbage til Danmark Protein. Først som projektleder, og fra 2008 som produktionschef her på fabrikken. Knud har været med hele vejen, og er en uvurderlig erfaringsbase i den daglige produktion. Samtidig er Knud nysgerrig og altid på udkig efter nye teknologier og altid interesseret i de nye produkter, der løbende er på tale på Danmark Protein. Knud er således også en værdsat sparringspartner for de gamle og nye kolleger i udviklingsafdelingen, bl.a. fordi han altid er med på noget nyt! Opgaven som produktionschef på Danmark Protein er en anden i dag end for 15 år siden. Knud er blevet udfordret og har formået at følge med, både fagligt og som leder, i den

NR. 13-14


store og hastige udvikling, uden at der opleves ”metaltræthed”. Jeg ser således frem til at fortsætte samarbejdet med Knud i mange år fremover. Privat er Knud gift med Anne Marie, bosat i Holstebro, og prioriterer familien (en datter og to børnebørn) og omgangskredsen højt, tillige med fritidsinteresser såsom sportsfiskeri, jagt og golf m.m. samt istandsættelse af familiens sommerhus. Da Knud holder ferie på sin jubilæumsdag vil vi invitere kolleger, forretningsforbindelser, familie og venner til at fejre Knuds jubilæum ved en reception på Danmark Protein, fredag den 10. august kl. 13.00-15.00. Vel mødt Erik Vesløv, Arla Foods Ingredients, Danmark Protein

25 års jubilæum Den 1. august 2012 kan mejeridirektør Ole E. Hansen fejre sit 25 års jubilæum i Arla Foods. I forbindelse med uddannelsen til mejeriingeniør arbejdede Ole med produktion af bl.a. konsummælk, smør og ost på henholdsvis Christiansfeld Mejericenter, Balling Kærnecentral og Bornholms Andelsmejeri og under Ole E. Hansen disse praktikophold blev interessen for produktion og mejeridrift grundlagt. Da mejeriingeniøruddannelsen blev afsluttet i 1987, blev prioriteringen som en naturlig følge heraf at få et produktionsorienteret job, hvor glæden ved at samarbejde med andre mennesker kunne kombineres med passionen for mejeriprodukterne, og her 25 år senere kan Ole konstatere, at der er løbet 6 milliarder kg mælk igennem de konsummælksrør, som han har haft produktionsansvaret for. Glæden ved dette arbejde er flere gange blevet belønnet med anerkendelser, såsom Danmarksmesterskaber for de bedste produkter og forskellige arbejdsmarkedspriser. Det første job blev et job som driftsingeniør på Slagelse Mejericenter, og den første udfordring var at etablere Arla Foods’ første anlæg til produktion af økologisk mælk, som trods en svær fødsel har udviklet sig til at være en succeshistorie for dansk mejeribrug. Undervejs har Ole også deltaget i en række struktur- og udviklingsprojekter, som alle har haft til formål at styrke dansk mejeribrug, og udover økologien kan etablering af friskmælkskonceptet samt udvikling af minimælkskategorien nævnes. Ole har forskellige landsdækkende ansvarsområder indenfor friskvareproduktionen, men Slagelse Mejericenter har hele tiden været basen for Oles virke, hvilket det også er i dag, hvor ansvarsområdet er Arlas Supply Chain-aktiviteter på Fyn og på Sjælland. Passionen og glæden ved at arbejde inden for mejeribruget viser Ole bl.a. ved at være aktiv i en række udvalg, bl.a. kan nævnes censorjobbet på Kold College og dommerrollen

NR. 13-14

ved Landsmejeriudstillingen. Også eksternt er Ole aktiv og engagement i den lokale fodboldklub, Nordeas Bankråd, Slagelse Erhvervsråd og AP Pensions bestyrelse fylder i fritiden. En fritid, der i øvrigt også nydes sammen med Oles kone Anne-Sofi og deres 3 børn. Der er ingen tvivl om, at der er opbygget stor respekt for det arbejde, som Ole udfører. Internt i Arla Foods har han haft fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø og sikre kvalitet i alle Supply Chain-led. Dette er altid sket med henblik på at sikre den bedst mulige kvalitet og oplevelse for vores forbruger. Ole har gennem sine 25 års virke i Arla Foods ikke alene opbygget stor viden og erfaring omkring friskmælksproduktionen, men også omkring det danske friskmælksmarked og udviklingen heraf. Ole har gennem årene haft stor indflydelse på udviklingen og dannelse af den danske friskmælksstruktur som vi ser i dag. Ole fejres med en reception på Slagelse Mejericenter fredag den 17. august kl. 13.00 til 16.00. Jens S. Ingvardsen

25 års jubilæum

25 års jubilæum

Planlægningsleder Liselotte Jeppesen, Arla Foods Taulov Mejeri kan den 20. juli fejre 25 års jubilæum.

Produktionschef Torben Pradsgaard, Arla Foods Nr. Vium Mejeri kan den 10. august fejre 25 års jubilæum.

25 års jubilæum Peter Hyllestad, Danske Mejeriers Mælkeudvalg kan den 1. august fejre 25 års jubilæum.

25 års jubilæum Teamleader Knud Aage Klausen, Arla Foods Slagelse FVT kan den 2. august fejre 25 års jubilæum.

40 års jubilæum Driftsassistent Jens Jøs Olesen, Arla Foods HOCO kan den 7. juli fejre 40 års jubilæum.

40 års jubilæum Projektleder Arne Poulsen, Arla Foods Taulov Mejeri kan den 1. august fejre 40 års jubilæum.

Jobnyt Mejeriingeniør Henrik Kæmpe har skiftet osten ud med svinekød, da han i starten af maj forlod jobbet som mejerichef på Rødkærsbro for at tiltræde som produktionsdirektør hos Tican Fresh Meat A/S. Samtidig indtræder han i Tican Group Management.

Dødsfald Fhv. forvalter Tage Iversen, Varde er død den 4. marts, 78 år gammel.  ■

MÆLKERITIDENDE 2012

15


Foreningsnyt  Generalforsamling i Fyns Mejeristforening Årets generalforsamling blev holdt på Foreningen af mejeriledere og funktionærers sekretariat på Munkehatten 28 i Odense. Formanden Birger H. Christiansen bød velkommen til de fremmødte, og sekretariatsmedarbejder Bettina Nielsen viste rundt i huset. Ud over foreningens sekretariat rummer huset Erhvervsskolernes Forlag, der trykker og udgiver en bred vifte af undervisningsbøger, der bruges på uddannelserne på de tekniske skoler landet over. Umiddelbart efter rundvisningen gav Anette Gren Madsen, AP Pension en god orientering om de gældende efterlønsregler.

Årets gang Villy Skovbjerg Hansen blev valgt som dirigent, hvorefter formand Birger H. Christiansen indledte beretningen med at omtale mejerifolk, der var gået bort i det forgangne år. At mejeribruget i Danmark har gamle og stolte traditioner kommer til udtryk ved de jubilæer der fejres i disse år. Lurmærket har fejret 100 år jubilæum for få år siden. Foreningen af Danmarks privatmejerier fejrede 100 års jubilæum den 2. juni 2012, og om kort tid kan også Mejeriforeningen fejre 100 års jubilæum. Og Danmarks vel mest læste kogebog Karolines Køkken er lige blevet 50 år. Og også Foreningen af mejeriledere og funktionærer kan fejres. I anledning af foreningens kommende 125 års jubilæum har alle foreningens medlemmer fået en invitation til et jubilæums arrangement søndag den 3. juni 2012 på Landbrugsmessen ved Gl. Estrup på Djursland. Ca. 150 af foreningens medlemmer tog imod tilbuddet og nød en god brunch i restaurant Stalden på Gl. Estrup, for senere at gå på dyrskue og især besøge standen, hvor Mejerilauget var i sving med at lave ost og smør på god håndværksmæssig vis.

Arrangementer Den 22. september sidste år var Fyns Mejeristforenings medlemmer med familier inviteret til Fjord og Bæltcenteret i Kerteminde og efterfølgende buffet på Restaurant Marinaen. Det var en meget fin aften med god deltagelse. Sidste års delegeretmøde blev holdt i Vejle. Om delegeretmødet kan der siges, at det gik, som det plejer. Årets kredsudstillinger lagde ud den 8. februar på Kold College. Først med Mejeribrugets Dag og siden med udstilling og smagsprøver lavet af Kolds kokkeelever. En god dag, der som sædvanlig var velbesøgt.

16

MÆLKERITIDENDE 2012 Der var stor spørgelyst vedr. efterløn og pensionsforhold.

Kredsformand Birger H. Christiansen aflagde årets beretning.

Anette Gren Madsen fra AP Pension gav en god orientering om de gældende efterlønsregler.

Årets 2. kredsudstilling blev holdt den 31. maj med virksomhedsbesøg på Thise Mejeri, udstilling på friskolen og middag på Fur Bryghus. Alt sammen igen velbesøgt. Ja mejerifolk vil gerne ud og se, hvad de andre kan præstere, og især møde hinanden til en lille uformel snak. Og nu kan vi se frem til FoodTech og Landsmejeriudstillingen fra den 13. til 15. november, som sædvanlig i Messecenter Herning. Årets studietur i april gik til Nordtyskland og Polen, og sluttede af på Knuthenlund Gods på Lolland.

Uddannelse og aktiviteter Der har været gransket meget i, hvordan det kunne gå så galt med tilmeldinger af mejerister til procesteknologstudiet, og som et resultat af det udkom der med Mælkeritidende nr. 7 den 4. april 2012 et tema om mejeriteknologuddannelsen. Desuden holdes der informationsmøder om uddannelsen rundt i landet. Det er vigtigt, at de unge mejerister gøres opmærksom på uddannelsen, og at de opfordres til at tilmelde sig studiet. Omkring mejeristuddannelsen kommer der et spændende tiltag, idet der til august oprettes et hold udelukkende med elever, der har studentereksamen. Antallet af udlærte mejerister ligger på niveau med de seneste år. Redaktionen af Mejeribrugets Årbog ligger nu på foreningens sekretariat. Sekretariatet driver også den lille boghandel Dairy Books via internettet. Der kommer indimellem nye titler til salg, bl.a. kan Buchs artikelserie om Gamle danske Ostesorter også købes i webshoppen. Medlemstallet i Foreningen af mejeriledere og funktionærer er stigende. Også Fyns Mejeristforening har øget medlemstallet til de nuværende 69 aktive medlemmer. Bestyrelsen har været i gang med en kampagne, og den følges op med en indsats sammen med sekretariatet. Det nuværende medlemstal giver adgang til 12 delegerede til delegeretmødet den 29. september og det er på Grand Park i Korsør. Til delegeretmødet inviterer Fyns Mejeristforening foreningens æresmedlem Henning Clausen Poulsen og frue samt regnskabsfører Kurt Jensen og frue. Går man ind på foreningens hjemmeside www.mejerileder.dk, kan man finde mange spændende oplysninger. Under Løn og Arbejde findes f.eks. den gældende overenskomst for området, der blev indgået den 19. september 2011. Til efteråret tager hovedbestyrelsen et emne op vedrørende

NR. 13-14


og regnskabsfører Kurt Jensen. Samt suppleant Torben Knudsen. Det blev oplyst, at suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne og i de evt. udvalg, der nedsættes.

Kredsformanden svarede på spørgsmål fra forsamlingen.

kredsenes navne. Er der signalforvirring omkring, at vi hedder mejeristforening. Vel er vi mange, der er mejerister af uddannelse, men foreningens medlemmer er jo ansatte i funktionær- eller ledelsesstillinger. Der kommer formentlig til at indgå både Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Fyn i navnet, men inden det bliver aktuel, skal det besluttes på kredsenes generalforsamlinger. Formanden sluttede beretningen med at takke sekretariatet for samarbejdet også omkring arrangementet i dag. Også tak til bestyrelsen. En særlig tak vil jeg rette til Lars Johannes Nielsen, der er på valg i år. Lars har efter moden overvejelse netop meddelt, at han ikke modtager genvalg til bestyrelsen. Han kan desværre ikke være til stede i dag, men her skal alligevel lyde et: Tak Lars for samarbejdet. Vi håber at se dig til foreningens arrangementer også i fremtiden. Efter nogle få spørgsmål og en kort debat blev beretningen taget til efterretning.

Regnskab Regnskabsfører Kurt Jensen fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Valg Der var genvalg til Villy Skovbjerg Hansen. I stedet for Lars J. Nielsen, der ikke ønskede genvalg, blev Rene Christensen Byrgesen valgt. Torben Knudsen blev valgt som suppleant. Revisor Lars Schmidt og revisorsuppleant Finn Frost blev genvalgt. Derefter var der valg af delegerede. Valgt blev: Henrik Bossen, Benny Lauritzen, Torben Knudsen, Gert Irming, Finn Frost, Lisbeth Jørgensen, Mette Kern og Søren Kristiansen. Som suppleanter valgtes: Michael Jul Pedersen, Stefan Schøtt, Jesper Thomsen, Lars Schmidt, Irene Christensen Byrgesen og Lars J. Nielsen.

Eventuelt Birger H. Christiansen takkede de fremmødte for deres deltagelse i debatten og overrakte en vingave til Bettina Nielsen med tak for hjælp til arrangementet. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med formand Birger H. Christiansen, næstformand Villy Skovbjerg Hansen, kasserer Henrik Toft, fanebærer Jørgen Hoff, sekretær Rene Christensen Byrgesen

NR. 13-14

Kredsgeneralforsamlinger 2012 Der afholdes generalforsamling i landsdelskredsene Nord, Øst, Vest, Syd og østlige Øer. Indkaldelserne med detaljeret program fremsendes til kredsenes aktive medlemmer og kan tillige ses på www.mejerileder.dk under de enkelte kredse. Jf. kredsvedtægterne er følgende dagsorden gældende for samtlige kredse:

Valg af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om landsdelskredsens virksomhed i den forløbne periode. 2. Fremlæggelse af kredsens årsregnskab til godkendelse. 3. Behandling af fremsatte forslag. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant. 5. Valg af 2 revisorer. 6. Valg af delegerede til foreningens delegeretmøde. 7. Eventuelt.

Tid og sted Sydjysk Mejeristforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. august 2012. Tid og sted oplyses senere. Østjyllands Mejeristforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. august 2012 kl. 16.00 hos Danisco, Edwin Rahrs Vej 38, 8220 Brabrand Nordjyllands Mejeristforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. august 2012 kl. 16.00 på Arla Foods Bislev Mejeri, Hvalpsundvej 3, 9240 Nibe. De østlige Øers Mejeristforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. august 2012. Tid og sted oplyses senere. Vestjyllands Mejeristforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 30. august 2012 kl. 17.00 på Videbæk Idræts- og fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk.

Udsendelse af regnskaber Bestyrelsen har besluttet, at foreningens regnskaber fremadrettet kun udsendes elektronisk via e-mail til foreningens aktive medlemmer. Der skal derfor lyde en opfordring til, at man oplyser en gyldig e-mailadresse til sekretariatet. Efter anmodning kan regnskaberne dog fremsendes pr. post, hvis et medlem skulle ønske at modtage en printet udgave.  ■

MÆLKERITIDENDE 2012

17


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Vestjyllands Mejeristforening Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Salicath ApS Rue 5A DK-5900 Rudkøbing Tlf. 40 16 12 01 Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2012

Mejerinyheder - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejerinyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeriindustriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig Mælkeritidendes UgeNyt på hjemmesiden: www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Mejeriliv

• Ulykker

• Tandskader • Sundhed

Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25


Møder og udstillinger ❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 30. august 2012 Dansk Mejeringeniør Forening Generalforsamling

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Naturlige Ingredienser  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

13.-15. november 2012 FoodTech og LMU MCH Messecenter 29. november 2012 MIA Arbejdsmiljøkonference Hotel Comwell, Kolding 6. december 2012 Danmarks Mejeritekniske Selskab Proteinkoagulering i osteprocessen 6. februar 2013 Mejeribrugets Dag Kold College

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

❚ Vandbehandling  ❚ ❚ ❚ Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

29. september 2012 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 123. Delegeretmøde Grand Park, Korsør 24. oktober 2012 Danmarks Mejeritekniske Selskab Generalforsamling

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

Kemikalia AB Lilla Västergatan 1 274 32 Skurup Sweden Phone: +46 4114 9750 Web: www.kemikalia.se Kontaktperson: Kim Toft Andersen Tlf. direkte: 28 83 39 45 kim.toft.andersen@kemikalia.se

6. september 2012 Leverandørens Dag Konference for mejeriindustrien Hotel Legoland

11. april 2013 Mejeriforskningens Dag

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 23.-26. september 2012 InterMopro Messe Düsseldorf 21.-25. oktober 2012 SIAL Paris

Adept Water Technologies A/S Diplomvej 373 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 88 70 85 25 mail@adeptwatertech.com www.adetpwatertech.com

3.-9. november 2012 IDF World Dairy Summit Cape Town, Sydafrika 6.-8. juni 2013 Den 43. Nordiske Mejerikongres Lofoten, Norge

MÆLKERITIDENDE 2012

19


Konkurrence­kraft gennem partnerskaber

”Leverandørens Dag”, der afholdes den 6. september, giver leverandørvirksomheder og mejerier en unik mulighed for at mødes i et forum for inspiration og etablering af partnerskaber, der kan øge hele branchens konkurrencekraft.

Program Kl. 09.00-09.40: Registrering, kaffe og velkomst Kl. 09.40-10.20: Samhandel og partnerskaber før, nu og i fremtiden. Leverandørens rolle i et lokalt og globalt marked. V/adm. direktør Lars Frederiksen, Chr. Hansen A/S Kl. 10.20-10.50: Lean i leverandørsamarbejdet. V/ konsulent og forfatter Finn Jørgensen, Redacto Consulting Kl. 10.50-11.00: Introduktion til parallelsessioner Kl. 11.00-11.30: Pause Kl. 11.30-12.30: Parallelsession A, hvor der vælges ét af de 5 parallelle forløb (indlægsholdere i parentes): 1. Teknik og proces. (Gea Westfalia Separators, SPX Flow Technology, DSS Silkeborg) 2. Ingredienser og hjælpestoffer. (R2 Food, AarhusKarlshamn, Procudan) 3. Ingredienser og hjælpestoffer - Ost. (Sacco SRS, Chr. Hansen, Kemikalia) 4. Miljø. (Cowi, Danish Clean Water, Grundfos Biobooster)

5. Emballage og emballering. (Tetra Pak, Danapak Flexible) Kl. 12.30-13.30: Frokost Kl. 13.30-14.30: Parallelsession B, hvor der vælges ét af de 5 parallelle forløb (indlægsholdere i parentes): 1. Teknik og proces - fortsat. (QInterline, NGI, Alectia) 2. Effektivisering og automatisering. (Bila, Au2mate, Å&F) 3. Ingredienser og hjælpestoffer - Fermenterede produkter. (Chr. Hansen, Dairy Fruit, Sacco SRS) 4. Miljø - fortsat. (Cowi, Kaeser Kompressorer, Alectia) 5. Strategi og organisation. (Cowi, Carlsen&E) Kl. 14.30-15.20: B2B-dating (overlap med pause) Kl. 15.00-15.20: Pause Kl. 15.20-16.20: Innovation og konkurrencekraft gennem relationer, samarbejde og partnerskab. V/ erhvervskvinde, forfatter og foredragsholder Soulaima Gourami. Kl. 16.20-16.30: Afslutning

Tilmelding og information Leverandørens Dag afholdes den 6. september 2012 på Hotel Legoland i Billund. Deltagerpris for medlemmer 1.495 kr. ex. moms og for ikkemedlemmer 1.995 kr. ex. moms. Tillæg for middag (kl. 17.30) 350 kr. ex. moms. Interesserede kan tilmelde sig samt læse mere om arrangementet på www.mejeritekniskselskab.dk

Arrangører Danmarks Mejeritekniske Selskab, Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening.

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Leverandørens Dag 6. september 2012

MT1314-2012  
MT1314-2012