Page 1

Mælkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

Traditioner for service gennem generationer

1

2. december 2005 118. årgang

25 26 16. december 2005 118. årgang

13 14 29. juni 2007 120. årgang


GENSIDIGE ULYKKESFORSIKRING

DANSK MEJERISTFORENINGS

Der er mange gode grunde til at tegne forsikringer hos os: ● Du kan sikre din familie og dig selv mod ubehagelige økonomiske vanskeligheder, hvis ulykken skulle indtræffe ● Såvel medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, som medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening, samt deres nærmeste familie kan tegne forsikringer i selskabet. Funktionærer med ansættelse indenfor mejeribruget kan ligeledes tegne forsikringer for dem selv og deres familie ● Det er de forsikredes eget selskab og med konkurrencedygtige priser ● Du sammensætter selv dine forsikringssummer efter eget ønske ● Vi er genforsikret i et stort selskab ● Dækningen kan reguleres, indtil man fylder 67 år ● Forsikringen dækker også i udlandet Nuværende priser: pr. 100.000 kr. ved død 45 kr. pr. 100.000 kr. ved invaliditet 65 kr. tandskade (dækning efter regning) 140 kr. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lars Schmidt, tlf. 65 37 13 11. Send nedenstående kupon til Dansk Mejeristforenings gensidige Ulykkesforsikring v/Lars Schmidt, Kogsbøllevej 62, 5871 Frørup

Stilling: Fulde navn:

Cpr.nr.:

Adresse: Lider den indmeldte af nogen sygdom eller invaliditet? Hvis ja – nærmere oplysning: Ønskes tandskadeforsikring: Forsikringssum ved død kr.: Forsikringssum ved invaliditet kr.: DANSK MEJERISTFORENINGS

Underskrift:

GENSIDIGE ULYKKESFORSIKRING


Mælkeri tidende Tidsskrift for

mejeriindustrien

Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør K. Mark Christensen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Birgit Jakobsen Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt eller i form af færdige film og må være redaktionen i hænde senest fredag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juni og december‚ svarende til 24 nr./år i et oplag på 1.700 eksemplarer. Abonnement: Danmark: 1.089‚- kr./år inkl. moms. Europa: 1.359,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.536‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører og mejeriteknikere i indog udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved forsknings- og forsøgsvirksomheder, levnedsmiddelkontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejerimaskinindustri og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinien og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Forside: Se under Kort fortalt. Layout og sats: Grafisk Data Center a-s, Odense Tryk: Helmer Jensen ApS, ISSN 0024-9645 Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2007

Den 41. Nordiske Mejerikongres i Danmark Præliminært program med invitation til Den 41. Nordiske Mejerikongres dumper snart ind af brevsprækken. Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening inviterer med stor fornøjelse medlemmerne og alle øvrige nordiske mejerifolk til kongressen, som afholdes i Århus fra den 10.-12. november 2007. Nordisk Mejeriteknisk Råd har valgt: ”Mælk og miljø - fra jord til bord”, som kongressens hovedtema og har sammensat et bredt fagligt program med 26 sessioner. Foredragsholdere fra hele Norden vil fortælle om mælkens vej fra landmanden over mejeriet og ud til forbrugeren, herunder om mælkevejens miljømæssige påvirkninger. Den officielle kongresåbning finder sted søndag den 11. november og bliver foretaget af H.K.H. Prins Joachim med efterfølgende taler af landbrugskommissær Mariann Fischer Boel, Mejeriforeningens direktør Michael Stevns og Arla Foods koncerndirektør Peder Tuborgh. Udover det faglige indhold har Rådet sammensat et bredt socialt program samt arrangeret kongrestur til dobbeltmessen Landsmejeriudstilling/FoodPharmaTech i Herning. Virksomheder, der evt. måtte ønske at stille sig til rådighed for besøg af interesserede nordiske kolleger i forbindelse med kongressen, bedes meddele Mælkeritidende navn på en kontaktperson, hvorefter vi vil formidle kontakten. Følg i øvrigt med på www.mejerikongres.dk, hvor det er muligt at læse nærmere om Den 41. Nordiske Mejerikongres samt tilmelde sig online. Redaktionen og sekretariatet ønsker alle medlemmerne, bladets øvrige læsere og annoncører en rigtig god sommer! Kjeld Mark Christensen

Indhold: Mejeribrugets eneste totalleverandør ..................................... 296 Dansk Mejeribrug 125 år ...................................................... 298 Udstillingsresultater 2006/2007 ............................................ 300 Foreningen Danmarks Privatmejerier - generalforsamling ........... 304 Den 41. Nordiske Mejerikongres . ........................................... 308 Kort Fortalt ........................................................................ 310 Personalia . ........................................................................ 314 Foreningsnyt ...................................................................... 315 Møde- og udstillingskalender .......................................... bagsiden NR. 13/14

295


Mejeribrugets eneste Totalleverandør

S. Sørensen Thisted har en næsten lige så lang forhistorie som de danske mejerier. Engang solgte virksomheden ost, der blev opkøbt hos mejerikunderne, som til gengæld købte alle tænkelige former for hjælpeartikler og ingredienser. Ostesalget er lukket for mange år siden, men S. Sørensen Thisted er stadig de danske mejeriers totalleverandør - faktisk landets eneste.

Af Anna Marie Thøgersen

Lørdagssnak med snus og tobak De kan så mange historier hos S. Sørensen i Thisted, at jeg kunne lytte i timevis, mens brødrene Peter og Michael Sørensen fortæller om deres opvækst og aktive erhvervskarriere i virksomheden S. Sørensen Thisted. Deres farfar, Søren Sørensen var mejeribestyrer på Djursland i begyndelsen af forrige århundrede. I 1919 drog han til Thisted og drev byens Mælkeforsyning gennem et par år, inden han gik ind i firmaet P. Møller, som han overtog, navngav - og senere overlod til Peter og Michaels far, Niels Sørensen. Som virksomhedsleder var Niels Sørensen gennem årtier vellidt og respekteret af danske mejerifolk som en kontant, ordholdende og humoristisk mand. Gennem flere år bestred han i øvrigt posten som sekretær i det tidligere Thisted Amts Mejeristforening.

296

NR. 13/14

Fra den tidligste barndom havde Michael og Peter deres gang i firmaet, som da havde domicil på Strandgade i Thisted. Her kan de huske bedstefarens snak med egnes mange mejeribestyrere - gerne over en cigar og lidt snustobak, og farens senere lørdagsmøder med mejeribestyrerne, når de var i staden med deres fruer.

Ost eller atomkraft En af de sjove historier var S. Sørensen Thisted selv part i. I samarbejde med Poul Riis på Bindslev Nordre mejeri fremstillede de to parter en potkäse, som de døbte Risø. Osten blev lanceret til stor ærgrelse for atomkraftforskningscenter Risø, som anlagde sag. Sagen kom til forlig, hvor Poul Riis bemærkede, at hvis Risø ville lade være med at lave ost, skulle han og Niels Sørensen nok holde sig fra atomkraften.

S. Sørensen Thisted Siden 1975 har S. Sørensen haft domicil på Tigervej 11 i Thisted. Her er in-

gen fine titler, men man fornemmer, at Peter er udenrigsminister med ansvar for globalt indkøb og salg, mens Michael har styr på finanserne og hjemmefronten. I øvrigt er der ikke mange virksomheder, som kan prale af, at 4. generation er på vej. Men det kan de i Thisted. Michaels og Peters sønner, Søren og Simon er allerede ansat i firmaet. Og æblerne falder ikke langt fra stammerne. Søren er til tal og styrer firmaets logistik. Peters søn, Simon har netop afsluttet HA på Handelshøjskolen i Århus og kommer efter militærtjeneste tilbage til firmaet, hvor han skal samarbejde med virksomhedens salgschef Bent Ovesen om afsætningen til bl.a. mejerierne.

Man må sno sig Det gamle ordsprog om, ålen der må sno sig - passer godt på S. Sørensen. De har gennem alle årene haft fingeren på pulsen og øje for mejeriernes behov og firmaets vækst. Opkøb, lagring, pakning og salg af oste var gennem de første årtier en del af virksom-

MÆLKERITIDENDE 2007


Ejere, ledere, kompagnoner og brødre Peter (t.v.) og Michael Sørensen. Til højre virksomhedens salgschef Bent Ovesen.

heden. Op gennem 1960-erne stod de bag fremstilling og salg af tanke til mælkeproducenter og mejerier. Siden 1997 har S. Sørensen udvidet kundekredsen, så den også omfatter øvrige fødevarevirksomheder, landbrug, rengøringsselskaber, rensningsanlæg og varmeværker m.v. Gennem alle årene har service og salg af mejeriartikler og ingredienser imidlertid været firmaets hovedaktivitet. Førhen var mejerierne i Nordvestjylland og Vendsyssel den primære kundegruppe. I dag sælger S. Sørensen Thisted til mejerier i Island og Norge samt til alle de danske mejerier. Nogle af dem - bl.a. Thise og Bornholm - har valgt S. Sørensen Thisted som totalleverandør af mejeriartikler og ingredienser. Andre - bl.a. Arla-mejerierne ved præcist, hvor de skal henvende sig, når de mangler noget - akut.

Eneste totalleverandør Engang var der mange leverandører af hjælpestoffer og ingredienser til mejerierne i Danmark. Bl.a. Fællesindkøbet, som havde afdelinger rundt om i landet. I dag er S. Sørensen Thisted den eneste tilbageværende totalleverandør til mejerierne af syrer, baser, kemikalier, tilsætningsstoffer, osteløbe og -voks, ingredienser som salt og

MÆLKERITIDENDE 2007

kommen foruden beklædning og diverse papirvarer m.v. På Tigervej i Thisted råder S. Sørensen over egne lagerbygninger og tapperi af diverse kemikalier på dunke og palletanke foruden egne biler med distriktsopdelt turnuskørsel til kunderne. Logistikmæssigt er der sket væsentlige forbedringer, idet virksomheden tidligere kun leverede fra eget lager. I dag bliver nogle af varerne kørt fra produktionsstedet og direkte ud til kunden. Med egen og udefrakommende fragt ekspederer S. Sørensen Thisted 250 europaller ugentligt. Virksomheden har et bredt varesortiment med over 1.500 varenumre, som bliver indkøbt direkte hos leverandører i Danmark og udlandet - ikke altid uden besvær. For blot at give et eksempel er pergamentpapir til emballering af oste vanskeligt at opdrive, da flere af de europæiske leverandører er ophørt med fremstillingen. P.t. hentes papiret hjem fra Rumænien. Omkring halvdelen af virksomhedens produktpalette er velegnet til brug på mejerierne, som i øvrigt tegner sig for halvdelen af omsætningen hos S. Sørensen Thisted. Til trods for at der engang var ca. 1700 mejerier i Danmark, og der i dag er mindre end 100, holder S. Sørensen Thisted dampen oppe. n

S. Sørensen Thisted har været mejeriernes totalleverandør gennem næsten 100 år. Interessen og kærligheden til branchen og håndværket gør sig gældende på mange fronter bl.a. i denne glasmontre med historiske mejerigenstande, som står i virksomhedens reception.

NR. 13/14

297


Dansk Mejeribrug 125 år

En strålende varm solskinssøndag den 10. juni 2007 fejrede dansk mejeribrug sit 125 års jubilæum på en grøn græsmark i et hvidt festtelt lige ved siden af Danmarks første andelsmejeri, som blev grundlagt i 1882 af 26 landmænd i Hjedding.

Andelsbevægelsens historie Mejeriforeningens formand Bent Juul Sørensen bød de godt 300 sommerglade gæster fra hele mejeribranchen velkommen til jubilæumsfesten. Gennem festtaler blev mejeribrugets grundlæggelse og historiske udvikling belyst. Vi hørte om danskernes mismod efter den tabte krig mod Tyskland i 1864 - som blev vendt til en sejr med hedens opdyrkning og andelsbevægelsens fødsel og udvikling, som bidrog til danskernes velstand gennem eksport af smør og flæsk. Om sammenholdet bag Hjedding Andelsmejeris beskedne 70 m², ildsjæle og visioner som førte til oprettelse af mere end 1.700 andelsmejerier landet over, til nutidens 68 tilbageværende mindre, store og det største danske mejeri på 143.000 m² og om Lurmærket, som har været med

298

NR. 13/14

- næsten hele tiden - og stadig er Danmarks stærkeste brand. Vi hørte også om tiden før 1882, hvor mejerskernes håndværk blev sat i system. Mælken målt i kander blev til kg. Professor Segelcke gjorde sit indtog, vejede og foretog de grundlæggende teoretiske betragtninger, mens N.J. Fjord satte fokus på det praktiske og nødvendigheden af centrifugering, transport og mælkens køling.

Segelcke-medaljen Professor Thomas Riise Segelcke er kendt som den, der skabte det teoretiske grundlag for mejeridriften i Danmark. I anledning af Segelckes 70-års fødselsdag i 1901, indstiftede Mejeriforeningen og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Segelcke-medaljen. Segelcke-medaljen er mejeribrugets fornemste hædersbevisning, og den

J.M. Buch Kristensen modtog Segelckemedaljen. Han ses på billedet som nr. 2 fra venstre - ved siden af Mejeriforeningens formand Bent Juul Sørensen og (t.h.) formanden for Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Søren Jensen, som overrakte medaljen. Yderst til højre Gitte Buch Kristensen.

MÆLKERITIDENDE 2007


blev på festdagen uddelt for 18. gang. Medaljen uddeles kun, når de to organisationer bag finder en værdig modtager. Og det er: En person, der har ydet en betydningsfuld indsats til fremme af dansk mejeribrug. J.M. Buch Kristensen modtog Segelcke-medaljen for at have udviklet Dalum UddannelsesCenter til en mønsterskole, som høster anerkendelse i Danmark og verden over. Dalum UddannelsesCenter - College of Food and Technology er gennem Buch Kristensens forstanderperiode fra 19722004 blevet udvidet utallige gange og har sendt hundredvis af veluddannede mejerister, mejeriteknikere og procesteknologoer ud i erhvervet nationalt såvel som internationalt. Buch Kristensen har stået i spidsen for skolens internationalisering og fokus på alle de tekniske uddannelser fra jord til bord. - Segelcke-medaljen er mejeribru-

gets ypperste hædersbevisning, og det største er at blive anerkendt af sine egne, takkede en stolt og bevæget J. M. Buch Kristensen.

Nationalt industriminde I begyndelsen af 2007 blev Hjedding Andelsmejeri udpeget af Kulturarvsstyrelsen til nationalt industriminde. I løbet af den nærmeste fremtid vil styrelsen udpege i alt 25 nationale minder, der tilsammen giver et billede af industriens historie i Danmark. Hjedding Andelsmejeri er en lille beskeden bygning, karakteristisk for datidens andelsmejerier, knap til at skelne fra et husmandshus. Mellem 1882-90 grundlagde danske bønder et nyt andelsmejeri hver 4 dag! Andelsbevægelsen satte smørproduktionen i system og gjorde den til en industri. Hjedding som nationalt industriminde bevidner for eftertiden, at industri kan udvikle sig selv fra mindre størrelser.

Malkepiger versus robotter Køernes godmodige gumlen, den rytmiske lyd af mælkestrint mod spandens sider, malkepigen med panden hvilende i koens varme flanke. Søren Ryge Petersen tog os med ud på landet - i gamle dage. Få kan fortælle som han. - Heller ikke så humoristisk og nede på jorden, om datidens malkepiger med overarme som body buildere, der nu er afløst af fuldautomatiske robotter, som kan malke 75 køer i timen. Malkepigen med de store overarme blev overflødig. Malkekoen er udstyret med datachips og bestemmer selv, hvornår hun vil malkes, alt imens hun godmodigt gumler på sin sojaskrå. Søren Ryge Petersen sluttede mejeribrugets festdag af med at ønske til lykke med de 125 år. n AMT

125 års jubilæet bød på sommerglade gæster, festtaler, sange og skønne oste.

MÆLKERITIDENDE 2007

NR. 13/14

299


Udstillingsresultater 2006/2007

Foreningen af mejeriledere og funktionærer afholdt sæsonens sidste kredsudstilling hos Arla Foods Slagelse Mejeri. Forud for udstillingen og præmieoverrækkelserne var der rundvisning på mejeriet.

Årets vindere Den sidste af Foreningen af mejeriledere og funktionærers tre kredsudstillinger for 2006/07 blev afholdt på Slagelse Mejeri den 6. juni. Godt 100 medlemmer havde tilmeldt sig programmet, som bød på rundvisning på mejeriet, derefter produktudstilling i

byens idrætshal efterfulgt af middag og præmieoverrækkelse hos Arla i Slagelse. Årets vindere i kategorien ost blev Nordex Food, Nørager Mejeri, mens smør og konsum blev vundet af de to Arla mejerier hhv. Holstebro og Slagelse.

Slagelse Mejeri Inden middagen orienterede mejerichef Ole E. Hansen om Slagelse Mejeri og Friskvareterminal. Virksomheden, der er en del af Arla Foods Consumer Nordic, beskæftiger omkring 470 medarbejdere og har til huse i bygninger på tilsammen 35.000 m² på en 80.000 m²

Her ses årets vindere i kategorierne ost, konsum og smør. Præmierne blev overrakt til produkttilvirkere og mejeriernes ledere samt repræsentanter herfor. Fra venstre ses Lars Teglslov og Søren Jensen (Nordex Food, Nørager Mejeri for ost), Mikael Suldrup og Mette R. Nørgaard (Slagelse Mejeri for konsum). På det sidste billede i midten Rene Fredgaard og Lene Frederiksen (Holstebro Mejeri for smør) - de to er flankeret af Udstillingsudvalgets formand Henning Jacobsen og yderst til højre Søholt Hansen, Mejeriforeningen.

300

NR. 13/14

MÆLKERITIDENDE 2007


stor grund. Mejeriet, som har ca. 390 leverandører bosiddende på Sjælland og Fyn, producerer et bredt sortiment af konsummælksprodukter, herunder også desserter som risalamande og koldskål, foruden økologisk smør og mælk. Ole E. Hansen kommenterede den aktuelle konsummælkssituation, som efter kritikken af Arla i 2003, har udviklet sig til fælles bedste for de danske mejerier med flere differentierede mælketyper. De nye nicheprodukter som gårdmælk, mælk fra marsken og den biodynamiske er netop med til at flytte noget af fokus væk fra ”billigmælken” og de udenlandske konkurrenter.

net rundt. Ordremodtagelser - herunder de hastige - indløber fra tidlig morgen til kl. 18.30, mens varemodtagelse fra Arla og eksterne leverandører foregår mellem kl. 11-24. Hele aftenen og natten - kl. 22-07 - ekspederer, pakker og læsser medarbejderne mælk, ost, smør, frugt, grønt, brød, kød og æg, som bliver kørt ud til over 600 butikker på Sjælland, Møn og Lolland-Falster.

Sponsorer

Døgnet rundt Arbejdet på en friskvareterminal er som at lave aviser, fortalte Ole E. Hansen. Terminalen summer af aktivitet - døg-

Mejerichef Ole E. Hansen orienterede om Slagelse Mejeri og Friskvareterminal.

Sponsorerne ved kredsudstillingen var: APV Invensys, Bactoforce, Danapak Flexibles, Ecolab, Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Foreningen Danmarks Privatmejerier, Mejeriforeningen, Novadan, Procudan, S. Sørensen Thisted samt Thomsens Maskinfabrik. Desuden var der pengepræmier fra Chr. Hansen og Tetra Pak. n AMT

Konsummælksprodukter Mejerinavn

Produkt

Leder/produkttilvirker

Points

Præmie

Hobro, Arla

Minimælk

Marianne Nielsen/Team Hobro

44,2

Ecolab

Christiansfeld, Arla

Fløde 24 %

Flemming Bundesen/Team Chriatiansfeld

43,7

APV

Christiansfeld, Arla

Skummetmælk øko

Marianne Nielsen/Team Hobro

43,6

Vin

Hobro, Arla

Sødmælk

Marianne Nielsen/Team Hobro

43,6

Vin

Hold 1, Søde produkter

Hold 2, Mesofile syrnede produkter Christiansfeld, Arla

Kærnemælk

Flemming Bundesen/Team Christiansfeld

42,2

Novadan

Brabrand, Arla

Ymer

Morten Rasmussen/Team Brabrand

41,7

Sørensen

Brabrand, Arla

Syrnet fløde 9 %

Morten Rasmussen/Team Brabrand

41,3

Vin

Christiansfeld, Arla

Creme fraice 48 %

Flemming Bundesen/Team Christiansfeld

41,3

Vin

Slagelse, Arla

Yoghurt m jordbær

Mette R. Nørgaard/Team Slagelse

43,2

Årsske

Brabrand, Arla

Yoghurt naturel

Morten Rasmussen/Team Brabrand

42,9

Vin

Brabrand, Arla

Mini yoghurt naturel, øko

Morten Rasmussen/Team Brabrand

41,6

Vin

Esbjerg, Arla

Mornay sauce

Troels Overby/Team Esbjerg

44,0

Bactoforce

Åbybro Mejeri

Karamel fromage

Niels Henrik Lindhard/Team Ryå Is

43,9

Thomsens

Esbjerg, Arla

Karibisk kyllingesuppe

Troels Overby/Team Esbjerg

43,9

Vin

Esbjerg, Arla

Vanille sosse

Troels Overby/Team Esbjerg

43,8

Vin

Hold 3, Yoghurt

Hold 4, Øvrige produkter

MÆLKERITIDENDE 2007

NR. 13/14

301


Knud E. Jensen viste rundt på Slagelse Mejeri og Friskvareterminal, som summer af aktivitet døgnet rundt.

Smør Mejerinavn

Produkt

Leder/produkttilvirker

Points

Præmie

250 g LURPAK saltet

Rene Fredgaard/Lene Frederiksen

41,1

Årsske

Holstebro, Arla

250 g LURPAK Smørbar

Rene Fredgaard/ Peter Jensen

40,6

Danapak

Holstebro, Arla

200 g LURPAK m. Læsø sydesalt

Rene Fredgaard/ Lene Frederiksen

39,9

Vin

Hold 1 Holstebro, Arla Hold 2

Ost Mejeri

Produkt

Leder/produktilvirker

Point

Præmie

Hold 1, Gul ost 30+ og derunder Thise

Fast modnet

Erik Ellebæk Pedersen / Team Thise

36,83

Vin

Them

Fast modnet, 10 uger

Svend Andersen / Bjarne Andersen

37,34

Sørensen Thisted

Hold 2, Gul ost 40+ og derover Taulov, Arla

Edam, skiver

Arne Poulsen / Team Taulov

36,97

APV

Klovborg, Arla

Danbo, mellemlagret, blok

Per Olesen / Team Klovborg

36,95

Vin

Tistrup, Arla

Danbo, lagret, 12 uger

Lars Nissen / Team Tistrup

37,19

Novadan

Hold 3, Specialoste, gul ost og mozzarella Aars, Arla

Emmentaler filet

Claus Nielsen / Erling Johansen

39,17

Sørensen Thisted

Aars, Arla

Emmentaler filet

Claus Nielsen / Erling Johansen

38,98

Novadan

Aars, Arla

Emmentaler filet

Claus Nielsen / Erling Johansen

38,44

Vin

Rødkærsbro, Arla

Pizzaost

Henrik Kæmpe / Team Rødkærsbro

38,38

Vin

Branderup, Arla

Regatino

Dagny Lange / Team Branderup

38,55

APV

Hold 4, Gul ost + specialost m/tilsætning Klovborg, Arla

Danbo m/kommen, lagret

Per Olesen / Team Klovborg

37,28

Vin

Them

Fast modnet m/kommen, 10 uger

Svend Andersen / Bjarne Andersen

37,60

Ecolab

Nr. Vium, Arla

Gräddost m/dild

Peter Møller / Torben Pradsgaard

36,91

Vin

Klovborg, Arla

Danbo m/kommen, pk.

Per Olesen / Team Klovborg

37,35

Danapak

302

NR. 13/14

MÆLKERITIDENDE 2007


Der blev smagt, noteret og diskuteret.

Mejeri

Produkt

Leder/produktilvirker

Point

Præmie

Nørager, Nordex Feta, UF, blok

Tage Christiansen / Martin Christiansen

37,47

Årsske

Sædager

Bjarne Kristiansen / Team Sædager

35,64

Novadan

Tage Christiansen / Martin Christiansen

36,55

Sørensen Thisted

Hold 5, Feta

Feta, combi

Nørager, Nordex Blød ost, UF Hold 6, Skimmeloste Gjesing, Arla

Marquis

Bent J. Hansen / Kim Søvang

38,01

Vin

Gjesing, Arla

Castello, blå

Bent J. Hansen / Kim Søvang

38,81

Danapak

Troldhede, Arla

Blå/hvid Høng

Henning Jacobsen / Sofus Dupont

38,99

Ecolab

Troldhede, Arla

Gyldenrød H

Henning Jacobsen / Sofus Dupont

38,43

Vin

Hold 7, Smelteost og dessertoste Birkum, Arla

Smelteost m/skinke

Jesper Thomsen / Team Birkum

38,20

APV

Birkum, Arla

Smelteost Alpe, tube

Jesper Thomsen / Team Birkum

38,58

Procudan

Birkum, Arla

Smelteost m/skinke

Jesper Thomsen / Team Birkum

38,13

Vin

Hold 8, Flødeost og friskost Korsvej, Arla

Flødeost, Castello, ananas

Christian Sørensen / Team Korsvej

37,89

Ecolab

Holstebro, Arla

Flødeost, Garli, pisket, mild u/cf

Bente Josefsen / Karsten Mose

38,42

Procudan

Korsvej, Arla

Flødeost, Castello White Cream

Christian Sørensen / Team Korsvej

38,55

Danapak

Korsvej, Arla

Flødeost, Castello Blue Cream

Christian Sørensen / Team Korsvej

37,82

Vin

Korsvej, Arla

Flødeost, Castello, purløg

Christian Sørensen / Team Korsvej

37,78

Vin

Giving you the whole package

The partner in food process engineering Kærhusvej 4, Hoven • DK-6880 Tarm • tlf.: +45 7534 3434 • www.fhscandinox.com

MÆLKERITIDENDE 2007

NR. 13/14

303


Mejerimarkedet kvalitet - forskning Foreningen Danmarks Privatmejerier afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 23. maj 2007. Foreningens formand Jens Beierholm Poulsen aflagde beretningen, som her bringes i forkortet udgave. kg. Osteproduktionen var på 31 mio. kg af den totale danske osteproduktion på 341 mio. kg. Formanden for Foreningen Danmarks Privatmejerier, Jens Beierholm Poulsen, Nørup Mejeri, aflagde beretning og sluttede af med en tak til Mejeriforeningens afgående direktør Ole Willemann for hans store arbejdsindsats for alle mejerier i Danmark.

Medlemmer i privatsektoren Foreningen Danmarks Privatmejerier har 23 aktive medlemmer. Siden sidste generalforsamling i oktober 2005 er Privatmejeriet Grindsted overtaget af Thise Mejeri, og Tholstrup Cheese er overtaget af Arla Foods. Samtidig er Osted Mejeri og Enghavegaard blevet medlemmer af foreningen. Herudover har vi uændret 7 firmamedlemmer og 14 passive medlemmer. For oktoberåret 2005-2006 indvejede privatsektoren (ekskl. Tholstrup) 126 mio. kg mælk, hvilket var 2,8% af den totale indvejning på 4.460 mio.

År

2001 2002 2003 2004 2005 2006

EU politik EU-reformen bliver fuldt gennemført i 2007, når interventionsprisen for smør den 1. juli sænkes med de sidste 4%. Det forventes, at Kommissionen sidst på året vil komme med sit bud på, hvordan mælkekvotesystemet kan udvikles i de kommende år. Står det til EU’s landbrugskommissær Mariann Fischer Boel, bliver kvoterne afskaffet i 2015. Meget tyder på gradvise kvoteforhøjelser - evt. kombineret med en lavere superafgift - i takt med markedsudviklingen i EU. En metode, som også dansk mejeribrug anbefaler. Alt i alt chancer for mere mælk på samme antal leverandører.

Markedsudviklingen Krisen i Mellemøsten efter Moham-

med-tegningerne prægede os alle i 2006. Den satte sig dybe spor hos de involverede mejeri­virksomheder og kan tydeligt aflæses i den gennem­ snitlige danske mælkepris, der faldt med 5 øre til 2,22 kr. pr. kilo (jævnfør tabel 1). Men 2006 var også en stor optur på verdensmarkedet for mejeriprodukter, en udvikling som er fortsat ind i 2007. Verdensmarkedspriserne for især skummetmælkspulver er steget til et niveau, som aldrig er set tidligere, og de øvrige produkter er fulgt godt med. De høje verdensmarkedspriser har gjort det muligt for EU-Kommissionen at tømme lagrene og nulstille næsten alle former for støtte til mælk og mejeriprodukter. Det gælder eksport­ støtten, hvor både sød- og skummetmælkspulver er sat helt i nul, mens støtten til ost og smør nærmer sig bagateller. Og det gælder de interne støtteordninger til afsætning af inter-

Danmark Finland Frankrig Holland UK Tyskland Østrig Polen

NZ USA

255 256 251 236 227 222

263 266 266 260 256 253

241 233 230 222 216 208

255 241 230 224 220 217

233 206 198 206 204 198

256 233 222 218 216 214

250 237 222 218 218 222

166 147 130 150 178 185

140 120 116 135 134 125

290 218 188 225 210 178

%-ændring i DKK

-2%

-1%

-4%

-2%

-3%

-1%

2%

4%

-7% -15%

%-ændring i nat. val

-2%

-1%

-4%

-2%

-3%

-1%

2%

1%

-6% -15%

Ændring i procent ift 2005

Tabel 1: Mælkepriserne i EU nærmer sig hinanden. Udbetalt mælkepris for mælk med 4,20% fedt og 3,40% protein i øre pr. kg.

304

NR. 13/14

MÆLKERITIDENDE 2007


ventionsprodukter. Støtten til afsætning af skummetmælk til både kasein og kalve­foder er fjernet helt, og det er kun et spørgsmål om tid, før også støtten til smør til bageri- og iscreme er væk.

WTO Gennem WTO-forhandlingerne vil vi gerne have bedre adgang til det amerikanske marked. Mejeribranchen er derfor nødt til at presse på, for at EU begiver sig ud i bilaterale forhandlinger med nogle af vore vigtigste handelspartnere, her også det japanske marked. Status er risiko for, at verdenshandlen igen bliver præget af bilaterale særaftaler frem for en klar international handelsaftale med lige vilkår for alle.

Fundraising Med basis i Mejeriforeningens Økonomisk-Politiske afdeling er der oprettet en ”Fundraising-gruppe”, som gerne skal generere flere midler til mejeri- og kvægsektoren. Med henblik på at udbrede kendskabet til Fundraising muligheder blandt medlemsmejerierne vil denne gruppe besøge de enkelte medlemsmejerier for at udbrede kendskabet til diverse fonde og rådgive mejerierne om projekter, som kan opnå hel eller delvis støtte. Drøftelserne under besøgene er naturligvis fortrolige.

Den første besøgsrunde, som omfatter 10 medlemsmejerier, bliver afviklet inden sommerferien, mens den næste afvikles i efteråret 2007. Vi skal være opmærksomme på, at der ligger en hel del penge, som det er muligt at få fat på.

Mejerirationaliseringsfonden Mejerirationaliseringsfonden er opdelt i en afdeling for hhv. Privatmejerier og for Andelsmejerier. Formålet er at udlåne midler til rationalisering og udvikling af mejeriet. Der ydes lån over 8 år til en gunstig rente, der i de seneste år har ligget på 3% p.a. I afdelingen for privatmejerier er der en egenkapital på omkring 10 mio. kr. Hvert år er der 2 ansøgningsrunder i hhv. april og oktober, men der kan indsendes ansøgninger løbende. I hver af de to runder er der normalt et rådighedsbeløb omkring 1 mio. kr. til udlån til privatmejerierne. Lånetildelingen beregnes på basis af den samlede investering og den mælkemængde, som mejeriet forarbejder, idet der maksimalt kan lånes 150.000 kr. pr. mio. kg mælk. Derudover afhænger lånetildelingen af, hvor meget der ansøges fra andre privatmejerier, idet tildelingen foregår forholdsmæssig. Er der ikke tilstrækkelig antal ansøgninger til, at hele rådighedsbeløbet kan uddeles til privatmejerierne i en ansøgningsrunde, så skal det resterende beløb ifølge vedtægterne udlånes til andelsmejerierne. Det samme gælder i modsat tilfælde. Mejerierne opfordres således til at ansøge om lån - og man behøver ikke være medlem af Mejeriforeningen.

Mælkeudvalgets debitorforsikring

Niels Staunsbæk, Mammen Mejeri, orienterede om ”Kvalitetsprogrammet for Gården”.

MÆLKERITIDENDE 2007

I forlængelse af sagen om Ingstrup Mejeri har spørgsmålet om Mælkeudvalgets debitorforsikring været til drøftelse efter ønske fra Privatmejerierne. Vi kunne ikke helt forstå, at vi privatmejerier skulle være med til at betale for andelsmejeriet Ingstrups konkurs. På mødet i Mælkeudvalgets bestyrelse den 5. februar 2007 blev det be-

sluttet at opsige debitorforsikringen, og den ophører pr. 1. juni 2007. Fremover skal mejerierne indsende regnskab eller en revisorerklæring til Mælkeudvalget. De nærmere betingelser er meddelt i brev til alle mejerier. At debitorforsikringen er opsagt betyder at der spares 257.000 kr./år.

Formanden for Foreningen af mejeriledere og funktionærer, Søren Jensen orienterede om Den 41. Nordiske Mejerikongres, som Danmark er vært for midt i november i år.

Ernæringsmærke Familie- og Forbrugerminister Carina Christensen lancerede den 19. april 2007 et nyt ernæringsmærke, som har til formål at give forbrugerne en nem og letforståelig vej­ledning om, hvilke produkter man skal spise meget, mindre og mindst af. Kriterierne er opstillet ud fra varens indhold af fedt, mættet fedt, sukker, kostfibre og salt. Det er frivilligt for producenterne, om de vil bruge mærket. Producenterne og detailhandlen har gjort det klart for ministeren, at man ikke vil bruge mærket. Derfor arbejdes der i Folketinget på at gøre mærket obligatorisk. Om dette er realistisk afgøres hen mod sommerferien.

Hygiejneregler og branchekode Fra den 1. januar 2006 trådte en række nye forordninger på fødevareområdet i kraft og herunder hygiejneforordningen og hygiejneforordningen for animalske fødevarer. Fødevarestyrelsen har udarbejdet en række bekendtgørelser og vejledninger, som beskriver de

NR. 13/14

305


nye regler på området, der stort set er en sammenskrivning af allerede eksisterende regler. Reglerne er dog mindre detaljerede, og der lægges større vægt på virksom­hedernes skøn. Mejeriernes største arbejdsbyrde har været at bringe egenkontrollen i overensstemmelse med de nye regler. Den nye branchekode fra 2006 inde­holder Mejeriforeningens anbefalinger til danske mejerivirksomheder i gennemførelsen af egenkontrol. Følger man branchekoden, der opdateres én gang årligt, lever man op til lovgivningens krav om egenkontrol.

Reautorisation Fødevarestyrelsen meddelte til stor overraskelse i oktober 2006, at mejerierne skulle reautoriseres. Baggrunden var artikel 4 i Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, som beskriver at fødevarevirksomheder, der håndterer animalske produkter, skal være autoriseret af myndighederne i henhold til forordningen. Opdateringen af autorisationen sker i forbindelse med et ordinært kontrolbesøg, og mejerierne modtager efterfølgende en ny autorisationsskrivelse, hvor henvisningerne til lovgivningen er rettet til. Udgangspunktet er, at såfremt en virksomhed opfyldte fødevarelovgivningen før 1. januar 2006, så opfylder den også fødevarelovgivningen efter 1. januar 2006. Fødevareregionen indsamler de nødvendige oplysninger i forbindelse med et ordinært kontrolbesøg, og arbejdet skal være afsluttet senest ved udgangen af 2007.  

”Kvalitetsprogrammet for gården”

Mejeriforeningen har nedsat en arbejdsgruppe til at gennemgå og udforme en ny udgave af Kvalitetsprogrammet for gården. Den nye udgave udarbejdes på baggrund af en ny version af Kvalitetsprogrammet Arlagården og indebærer kun mindre ændringer, som f.eks. at mælkeproducenten etablerer tilslutningsmulighed til nødstrømsanlæg, mærker behandlede køer med to røde ankelbånd samt deltager i program-

306

NR. 13/14

mer til at bekæmpe paratuberkulose og Salmonella Dublin efter behov. Desuden foretages nogle forenklinger på baggrund af de seneste års erfaringer med kontrol af kvalitetsprogrammet. Niels Staunsbæk repræsenterer Privatmejerierne i arbejdsgruppen, som desuden består af en repræsentant fra de øvrige andelsmejerier og to medarbejdere fra Mejeriforeningen. Målet er at præsentere mejerierne for et udkast til 2. udgave af kvalitetsprogrammet til sommer, og at den endelige udgave udsendes til mejerierne og deres leverandører til efteråret.

Forskning og uddannelse Stærkt imod mejeribruget er fødevareforskningen i Danmark nu fra årsskiftet 2006/07 spredt på tre universiteter,

egne penge) til koordinering af den nu opsplittede fødevareforskning og uddannelse. Mejeriforeningen har handlet hurtigt i den lidt kaotiske situation og nedsat et særligt Mejerikontaktudvalg, som skal beskæftige sig med såvel mejeriforskning som -uddannelserne. I udvalget med Michael Stevns som formand sidder endvidere fra erhvervet Lars Dalsgaard (Arla) og formand for Mejeriingeniørerne Martin Holst (Chr. Hansen). Fra ”det gamle” KVL er professor Ylva Ardö og institutleder Grete Bertelsen repræsenteret. I tilknytning til Mejerikontaktudvalget er endvidere nedsat en slags følgegruppe med repræsentanter fra mejerier, følgeindustri, Arbejdsgiverforeningen og Dalum. I mejeribruget er der enighed om en fortsat selvstændig mejeriingeniøruddannelse. I dag uddanner vi årligt kun ca. 15 mejeriingeniører, selvom mejerier og følgeindustri kunne beskæftige mindst 3 gange så mange.

Mejeribrugets ForskningsFond

Direktør Tim Ørting, Arla Foods fortalte om mejerikoncernens forventninger til fremtiden.

nemlig: Danmarks Jordbrugs Forskning fusioneret med Aarhus Universitetet, KVL fusioneret med Københavns Universitet og Danmarks Fødevareforskning fusioneret med Danmarks Tekniske Universitet. De 3 nye universiteter dækker - i følge dem selv - hvert led i værdikæden på jordbrugs- og fødevareområdet: Fra jord-til-bord til sundhed og livsstil. Samtidig lancerede regeringen planen om etablering af et nyt nationalt Dansk Føde­vareforum (desværre uden

I Mejeribrugets ForskningsFond er Lars Staunsbæk som noget nyt indvalgt for Privatmejerierne. Resultaterne stilles til rådighed for mejerierne. Der er 3 hovedområder: Mejeriteknologiske processer, fødevaresikkerhed og ernæring. Et af projekterne inden for osteområdet er: Forudsigelse af råmælksosts kvalitet og fødevaresikkerhed. Der er jo kommet fokus på råmælksost, og at de skulle være af særlig høj smagsmæssig kvalitet. Forskning i ny emballageteknologi til sikring af lang holdbarhed, høj sikkerhed og kvalitet er også højt prioriteret af Fonden. Fonden støtter forskning, der udbygger det videnskabelige grundlag for fremstilling af mejeriprodukter med reduceret indhold af fedt, sukker og salt uden at gå på kompromis med de oprindelige produkters spisekvalitet. Samspillet mellem kost og gener, nutrigenomics, er et lovende forskningsområde for mejeribruget. Den opnåede viden bruges til at forstå,

MÆLKERITIDENDE 2007


hvorledes mejeriprodukter påvirker vores helbred og velbefindende.

Mejeriteknologi - pilotanlæg På KU (gamle KVL) er planen at opbygge et nyt pilotanlæg til forskningsformål (ikke at forveksle med Træningsmejeriet på Dalum). KU-pilotanlægget koster ca. 10 mio. kr., og Mejeriforeningen har bevilget 2 mio. kr. En række større fødevarerelaterede virksomheder og store erhvervsdrivende fonde ansøges om de sidste 8 mio. kr. Et særligt professorat i mejeriteknologi har desværre trukket ud, men man forsøger nu at finde en lektor. Mejeriforeningen har hertil reserveret i alt 5 mio. kr. over 5 år.

Mælkeafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden støtter fortsat ved tilskud en række fælles opgaver inden for mejeri- og kvægbruget. Fondens indtægter består af den lovbestemte produktionsafgift på mælk samt tilbageførte pesticid- og CO2-afgifter fra staten. Produktionsafgiften er uændret 0,6 øre pr. kg mælk siden oktober 2003 og giver et samlet årligt provenu på ca. 27 mio. kr. De tilbageførte pesticidafgifter udgør 38,5 mio. kr. og CO2-afgifterne 5,2 mio. kr. i 2007. Med overførsler fra foregående år er der samlet indtægter til fordeling på 88,6 mio. kr. i 2007. Mejeriforeningens afsætningsfremmeaktiviteter er en af de store modtagere af midler fra fonden med et tilskud på ca. 20 mio. kr. Hovedaktiviteten er her markedsføring af skolemælk overfor børn, forældre og skolepersonale samt opinionsdannere. Desuden støttes aktiviteter inden for ernæring og sundhed og deltagelse på messer og udstil­linger. I 2006 blev Mejeriforum i København også støttet med et tilskud på 2 mio. kr.

den kombinerede fag- og forbrugerudstilling ”Mejeriforum 2006” i oktober i Forum København været en livlig evaluering af udstillingen. Der er endnu ikke taget stilling til, om Mejeriforum igen skal afholdes i 2008. I 2007 afholdes Landsmejeriudstillingen i Messecenter Herning sammen med tekno­logimessen FoodPharmaTech fra den 13.-15. november. Der vil i 2007 være deltagelse fra vore nordiske nabolande, og udstillingen vil blive meget nordisk, da der samtidig afholdes Nordisk Mejerikongres i Danmark. Som noget nyt i 2007 vil der blive gennemført bedømmelse og udstilling ud i ét.

Bestyrelse og udvalg Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen. Formand: Jens Beierholm Poulsen.

Næstformand: Lars Staunsbæk. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Preben Faurholt, Ørbæk (nyvalgt), Gunnar Larsen, Sinai og Poul Pedersen, Dybbækdal. Landsmejeriudstillingen: Tage Christiansen. Rationaliseringsfonden: Tage Christiansen, Niels Henrik Lindhardt og Gunnar Larsen. Festudvalg: Niels Henrik Lindhardt. (Desuden fra Dansk Oste- og Smørforening: Sven Aalborg og Nordjyllands Mejeristforening: Henry Mathiesen). Mejeriforeningens Markedsudvalg: Lars Therkildsen. Mejeribrugets ForskningsFond: Lars Staunsbæk. Mejeriernes Ernæringsforum: Kim Mouritsen. Kvalitetsprogrammet for Gården: Niels Staunsbæk. n

Landsmejeriudstillingen/ Mejeriforum I ”Udstillingsudvalget” og i de 4 foreninger, som står bag Landsmejeriudstillingen/Mejeriforum, har der siden

MÆLKERITIDENDE 2007

Foreningen Danmarks Privatmejerier afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 23. maj hos Mejeriforeningen i Århus.

NR. 13/14

307


Mælk og miljø – fra jord til bord I weekenden den 10.-12. november 2007 åbnes dørene for Den 41. Nordiske Mejerikongres på Radisson SAS Scandinavia Hotel i Aarhus. De nordiske mejerikongresser afholdes hvert 3. år på skift mellem de 5 nordiske lande, og i år er det så Danmarks tur til at arrangere. Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening byder derfor Nordens mejeriverden velkommen til en spændende weekend.

Det faglige program Med udgangspunkt i begrebet fra jord til bord har man fra fagkomiteens side bestræbt sig på at sammensætte et bredt fagligt program. Med 26 sessioner inddelt i 7 hovedemner forsøges der at afdække hele forsyningskæden fra primær produktion frem til distributionen af mejeriprodukterne. De 7 hovedemner er følgende: • Mælkeproduktion • Miljø I og II • Kvalitetssikring • Personalepolitik • Miljøoptimering • Afsætning • Fødevaresikkerhed

Det sociale program Da det sociale aspekt er mindst lige så vigtigt som det faglige ved sådan en kongres, har kongreskomiteen sammensat følgende sociale program: Lørdag den 10. november er der uformel sammenkomst for alle fremmødte kon-

308

NR. 13/14

gresdeltagere med ledsagere. Der vil blive mulighed for at hilse på hinanden og nyde et glas vin eller øl. Søndag den 11. november er der arrangeret udflugt til AroS Kunstmuseum for ledsagerne. Om aftenen byder byens borgmester velkommen i Musikhuset til lidt vin og snack. Mandag den 12. november er der endnu en udflugtsmulighed for ledsagerne. Denne gang har de mulighed for at opleve Den Gamle By, som skildrer byens liv fra omkring år 1600 til vore oldeforældres tid. Derefter vil ledsagerne få mulighed for en gåtur gennem Marselisborg Slotshave. Om aftenen er der arrangeret festbanket for kongresdeltagerne med ledsagere. Der vil blive serveret en treretters menu, hvorefter der bliver spillet op til dans ved Knud Brixagers Orkester. Tirsdag den 13. november vil der være mulighed for at tage til Herning og opleve Landsmejeriudstillingen (LMU). LMU er Nordens største mejeriudstilling med mulighed for at se og smage på de mange forskellige nordiske mejerispecialiteter, der findes. Sideløbende med LMU er der FoodPharmaTech, som er en udstilling inden for bl.a. leverandører til mejeriindustrien. Først på aftenen byder Mælkeritidende velkommen ved en reception i Herning.

Nordisk Mejeriteknisk Råd Mejerikongresserne er en gammel tradition, der roterer mellem de 5 medlemslande af Nordisk Mejeriteknisk Råd (NMR). Rådet, der er et samarbejdsorgan af forskellige nordiske organisationer for mejeriuddannede med professionelle spørgsmål som fællesnævner, blev etableret i 1977.

Tilmelding Tilmelding til kongressen, samt flere uddybende oplysninger kan findes på www.mejerikongres.dk, men inden længe vil der blive fremsendt et kongresprogram til medlemmerne af de organisationer, der sidder i NMR. n

MÆLKERITIDENDE 2007


Revolutionary technologies

Technical Sales Engineer - With ice cream machinery insight

World-leading supplier

Core values: Freedom with Accountability Partnership with Customers, Suppliers and colleagues Long-Term Perspective Innovation and Creativity Commitment and Fun

Technical support – selling spare parts and upgrades Our Market organisation is based on 11 Clusters containing about 80 Market companies. Dedicated to a couple of Clusters, you will be responsible for providing technical support to colleagues in Tetra Pak Market companies, and in cooperation with the market company you will uncover the customer’s needs related to upgrades and finally offer the optimum solution to the customer. You will sell Upgrades, Spare Parts and Spare Parts Kits and you will visit customers to provide support.

You have the necessary out-going and energeticpersonalityenablingyoutoestablish and maintain relations on many different levels and being a good communicator. You are enterprising and proactive and able to follow up on agreements.

On top of this you are responsible of the sales budget within your clusters and for building up and maintain good relations to your colleagues in the market companies.

Wish to be part of our team? If you want to use your commitment and drive to make a serious difference with a leading international player, who offers attractive conditions of employment and various career opportunities, send your application no later than 7. August 2007 to Tetra Pak Hoyer A/S, Soeren Nymarks Vej 13, 8270 Hoejbjerg or to birthebruncke.lerris@tetrapak.com. Visit www. tetrapak.com/icecream or call Technical Sales & Service Director Steen Rasmussen on +45 89 39 39 39 for more information about job and company.

Travel activity is expected to 60-80 days/ year. Typically travel will be of short term duration. Personal drive and ice cream experience We expect you to have at least 5 years of experience in the food industry and experience from the ice cream industry is required.

You enjoy working in a dynamic environment and you work systematically and wellorganized. You are fluent in written and spoken Danish and English, and knowledge of other languages is an advantage.

Tetra Pak Hoyer took up business in the late 1940s as one of the first companies dedicated to the production of industrial ice cream equipment. Since then, Tetra Pak Hoyer has become the world’s largest supplier of packaging and procesing systems to the ice cream industry. Tetra Pak Hoyer is a member of the Tetra Pak Group as Business Unit Ice Cream. The 77 companies of Tetra Pak around the world market and support the Tetra Pak Hoyer products. Tetra Pak Hoyer has production sites located in Denmark and China. General Management, R&D and other corporate support services are situated in Denmark. The total number of employees in the Business Unit Ice Cream is approximately 400 employees. More information is available on www.tetrapak.com/icecream.

Tetra Pak,

, protects what´s good™ and Hoyer are trademarks belonging to the Tetra Pak Group.

Technical Sales Engineer_Aug07_rev1.indd 1

MÆLKERITIDENDE 2007

15-06-2007 13:51:25

NR. 13/14

309


Kort fortalt Aars Mejeri lukker

Rum-yoghurt på nettet

Arla Foods stopper produktionen af emmentaler for i stedet at satse på mælkepulver og mozarrella, meddeler koncernen. Beslutningen indebærer, at emmentaler-mejeriet Aars driftsstandses. Pakkeri- og lagerdel fortsætter frem til årsskiftet, hvor Aars Mejeri endeligt lukkes. Aars Mejeri har 70 ansatte. Et forhandlingsudvalg er nedsat for at afhjælpe de beskæftigelsesmæssige konsekvenser for de berørte medarbejdere. Baggrunden for lukningen er, at priserne på mælkepulver er usædvanligt høje på grund af tørke i Australien, lave lagerbeholdninger i Europa og USA og en øget efterspørgsel efter mælkepulver i bl.a. Samtidig har indtjeningen på gul ost, herunder emmentaler, igennem længere tid har været under voldsomt pres.

Arlas rum-yoghurt er populær. Efter overvældende interesse fra de svenske forbrugere har Arla Foods Sverige startet et direkte salg af yoghurten på nettet, oplyser koncernen. Yoghurten, der er udviklet sammen med NASA, er en velegnet spise for astronauter på rejse i rummet. Yoghurten har en holdbarhed på to år, er pakket i 1 dl poser og fås i forskellige smagsvarianter som jordbær, banan og mokka. Arla Foods Sverige har bl.a. fået mange henvendelser om produktet fra svenske skoler, hvor børnene er nysgerrige efter, hvordan astronauternes yoghurt smager. Mejerikoncernen forventer også, at andre jordboere, bl.a. ekspeditionsdeltagere kan være interesserede i at købe produkterne. Prisen for 1 dl rum-yoghurt er 30 svenske kroner - inklusive porto. Leveringstiden er ca. 1 uge. (Foto: Tycho Brahe Planetarium).

Fynske Fristelser Selv om det efterhånden er et par år siden, at den flotte bog ”Fynske Fristelser” så dagens lys, sælger bogen stadig. Foreløbig er det blevet til over 5.000 eksemplarer, heraf en del på engelsk og tysk. Det er mange for en lokal udgivelse. Bogen og dens budskab er nået langt ud i Europa, oplyser Henrik Lomholt, som er trykkerichef på Svendborgtryk og manden bag bogen. Den fede muld på Fyn har gennem årtusinder været grundlaget for det fynske overflødighedshorn af mad, og ”Fynske Fristelser - en kulinarisk rejse” sætter fokus på dette - med levende historier, smukke fotos og ikke mindst spændende opskrifter. Den fynske fagbogsforfatter Stefan Hestnes har forfattet teksten. Fynske Fristelser - En kulinarisk rejse, er på 160 sider, stort format med flotte farvefotos, og koster ca. kr. 299.

Omega 3-mælk i Holland Den hollandske butikskæde Albert Heijn lancerer om kort tid en omega-3 mælk under eget mærke. Mælken kommer fra køer, der ikke har fået specielt foder. Derimod er mælken tilsat fiskeolie, som jo indeholder omega-3.

310

NR. 13/14

Ferielukket i uge 28 Redaktionen og sekretariatet holder ferielukket i uge 28, fra 9.-15. juli. Vi ønsker alle medlemmerne, øvrige læsere og annoncører en rigtig god sommer. Deadline for Mælkeritidende nr. 15 er fredag den 20. juli 2007. Redaktionen & Sekretariatet

Danapak sat til salg Arla Foods og den østrigske partner Constantia er i gang med at frasælge sidste del af emballagekoncernen Danapak, skriver Børsen. Arla Foods ejer 40% af emballagevirksomhden. Ifølge Danapaks økonomidirektør er der sendt udbudsmateriale til interesserede købere, men salget har ikke nødvendigvis direkte kobling til de dårlige resultater. Arlas repræsentant i bestyrelsen, Bengt Mårtensson, ønsker imidlertid at holde kortene tættere til kroppen, idet han

MÆLKERITIDENDE 2007


4613

Arla Foods skaber smagsoplevelser fra mælk til mennesker. Med forbrugeren i centrum tilbyder vi mælkebaserede fødevarer, der skaber inspiration, tryghed og velvære. Vores medarbejdere møder dagen med engagement, naturlig omtanke og lyst til at tage ansvar for at udvikle Arla Foods og hinanden. Det er livet i Arla Foods.

mejeritekniker/procesteknolog Din nye arbejdsplads bliver InnovationsCenter Brabrand, hvor vi udvikler nye ostetyper, processer og teknologier. Du bliver en del af et kreativt miljø med 70 andre innovationsmedarbejdere.

Udvikling af fremtidens ostesortiment Som medarbejder på vores udviklingsmejeri planlægger, udfører og dokumenterer du forsøg med nye osteprodukter og ny teknologi. Der­ udover er du med til at indkøre de nye produkter og processer på Arla Foods’ driftssteder i både Danmark og Sverige. Du får en enestående chance for at sætte dit præg på fremtidens ostesortiment og arbejde med alle ostetyper – fra gul ost, skimmelost og pasta filata til flødeost, smelteost og fetaost. Samtidig kan du se frem til at få en alsidig hverdag, hvor du bliver udfordret på både dine tekniske og kreative evner.

MÆLKERITIDENDE 2007

kreativ osteelsker Du er uddannet mejeritekniker/procesteknolog, og har du praktisk erfaring med osteproduktion, er det blot en fordel. Derudover er du en sand osteelsker og brænder for at udvikle nye, spæn­ dende ostetyper. Du har en udadvendt natur og gode samarbejdsevner, der gør dig i stand til at løfte holdindsatsen og engagere dine kolleger. Endelig forventer vi, at du arbejder struktureret og omhyggeligt med dine opgaver.

ansøgning og kontakt Ansøgningsfristen er den 15. juli. Mærk din ansøgning “1360607”, og send den til Arla Foods, Global HR Services, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J eller til job@arlafoods.com. Har du spørgsmål til stillingen, så ring til team­ leder John Jensen på tlf. 87 46 67 80.

www

arlafoods.dk/job

NR. 13/14

311


>LĂ€ÂˆÂŽĂƒVÂ…ivĂŠqĂŠvŠ`iĂ›>Ă€iˆ˜`Ă•ĂƒĂŒĂ€Âˆi˜ *iÂœÂŤÂ?iʓ>˜>}iÀʓi`ĂŠ>“LÂˆĂŒÂˆÂœÂ˜iĂ€ĂŠÂœ}ĂŠLiĂŒĂž`iÂ?ˆ}ĂŒĂŠÂŤÂœĂŒiÂ˜ĂŒÂˆ>Â?i 6ÂœĂ€iĂƒĂŠÂŽĂ•Â˜`iĂŠiĂ€ĂŠÂˆÂ˜`iĂŠÂˆĂŠiÂ˜ĂŠÂ“>À‡ ÂŽ>Â˜ĂŒĂŠÂŤÂœĂƒÂˆĂŒÂˆĂ›ĂŠĂ›CÂŽĂƒĂŒĂŠÂœ}ĂŠĂƒÂŠ}iÀÊiÂ˜ĂŠ …ŠÂ?ĂŒĂŠÂŽĂ›>Â?ˆvˆViĂ€iĂŒĂŠv>LĂ€ÂˆÂŽĂƒVÂ…ivĂŠĂŒÂˆÂ?ĂŠ ĂƒÂˆÂ˜ĂŠÂ˜ÂŠ}Â?iÂŤĂ€Âœ`Ă•ÂŽĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒi˜…i`ĂŠÂˆĂŠ ĂžÂ?Â?>˜`°Ê Ă•ĂŠvFÀÊiĂŒĂŠLiĂŒĂž`iÂ?ˆ}ĂŒĂŠĂƒiÂ?ۇ ĂƒĂŒC˜`ˆ}ĂŒĂŠ>Â˜ĂƒĂ›>ÀÊvÂœĂ€ĂŠiÂ˜ĂŠÂ“Âœ`iĂ€Â˜iĂŠ Âœ}ʅŠÂ?ĂŒĂŠ>Ă•ĂŒÂœÂ“>ĂŒÂˆĂƒiĂ€iĂŒĂŠÂŤĂ€Âœ`Վ‡ ĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒi˜…i`ʓi`ĂŠV>°ÊÓxäʓi`>À‡ LiÂ?`iĂ€i]ĂŠÂ…iĂ€>vĂŠĂˆĂŠvĂ•Â˜ÂŽĂŒÂˆÂœÂ˜ĂƒVÂ…iviÀ°Ê

Ă•ĂŠĂ€iviĂ€iĂ€iĂ€ĂŠĂŒÂˆÂ?ĂŠÂŽÂœÂ˜ViĂ€Â˜ÂŤĂ€Âœ`Վ‡ ĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒ`ÂˆĂ€iÂŽĂŒÂŠĂ€i˜° ÂœĂ›i`ÂœÂŤ}>Ă›iĂ€Â˜iĂŠiÀÊiÂ˜ĂŠÂ?ŠLi˜`iĂŠ ÂœÂŤĂŒÂˆÂ“iĂ€ÂˆÂ˜}ĂŠ>vĂŠÂŤĂ€Âœ`Ă•ÂŽĂŒÂˆÂœÂ˜ĂƒÂŤĂ€ÂœViĂƒÂ‡ ĂƒiĂ€Â˜i]ĂŠÂ…iĂ€Ă•Â˜`iĂ€ĂŠĂƒÂˆÂŽĂ€ÂˆÂ˜}ĂŠ>vĂŠivviÂŽĂŒÂˆĂ›ĂŠ }i˜˜i“vŠÀiÂ?ĂƒiĂŠ>vĂŠLiĂŒĂž`iÂ?ˆ}iĂŠÂˆÂ˜Ă›i‡ ĂƒĂŒiĂ€ÂˆÂ˜}ĂƒÂŤĂ€Âœ}Ă€>““iÀ°Ê Š}Â?iÂœÂŤ}>‡ Ă›iĂ€Â˜iĂŠĂƒÂŤC˜`iÀÊvĂ€>ĂŠ`iÂ˜ĂŠÂœĂ›iĂ€ÂœĂ€`˜i‡ `iĂŠÂ?i`iÂ?ĂƒiĂŠÂœ}ĂŠĂƒĂŒĂžĂ€ÂˆÂ˜}]ĂŠĂŒCĂŒĂŠĂƒÂŤ>Ă€Ă€ÂˆÂ˜}ĂŠ Âœ}ĂŠVÂœ>V…ˆ˜}ĂŠ>vĂŠvĂ•Â˜ÂŽĂŒÂˆÂœÂ˜ĂƒVÂ…iviĂ€ĂŠĂŒÂˆÂ?ĂŠ iÂ˜ĂŠ}i˜iĂ€iÂ?ĂŒĂŠÂˆÂ˜Ă›ÂœÂ?Ă›iĂ€i˜`iĂŠÂ?i`iÂ?ĂƒiĂŠ LĂ€i`ĂŒĂŠÂˆĂŠÂœĂ€}>Â˜ÂˆĂƒ>ĂŒÂˆÂœÂ˜i˜]ʓi`ĂŠvÂœÂŽĂ•ĂƒĂŠ ÂŤFĂŠÂ“ÂœĂŒÂˆĂ›>ĂŒÂˆÂœÂ˜ĂŠÂœ}ĂŠĂƒĂžÂ˜Â?ˆ}Â…i`°Ê iÀ‡ Ă•`ÂœĂ›iĂ€ĂŠĂ›ÂˆÂ?ĂŠ`iÀÊÛCĂ€iĂŠiĂŒĂŠĂŒCĂŒĂŠĂƒ>Â“ĂƒÂŤÂˆÂ?ĂŠ “i`ĂŠĂƒFĂ›iÂ?ĂŠÂŽĂ•Â˜`iĂ€ĂŠĂƒÂœÂ“ĂŠÂŠĂ›Ă€Âˆ}iĂŠ vĂ•Â˜ÂŽĂŒÂˆÂœÂ˜iĂ€ĂŠÂˆĂŠÂŽÂœÂ˜ViĂ€Â˜i˜°

Ă•ĂŠÂ…>ÀÊiÂ˜ĂŠĂ€iÂ?iĂ›>Â˜ĂŒĂŠĂ›Âˆ`iĂ€i}Fi˜`iĂŠ Ă•``>˜˜iÂ?ĂƒiĂŠqĂŠĂƒ>˜`ĂƒĂžÂ˜Â?ˆ}Ă›ÂˆĂƒĂŠÂ“i`ĂŠ vÂœÂŽĂ•ĂƒĂŠÂŤFĂŠvŠ`iĂ›>Ă€iˆ˜`Ă•ĂƒĂŒĂ€ÂˆiÂ˜ĂŠqĂŠ

Ăƒ>Â“ĂŒĂŠĂƒÂœÂ?ˆ`ĂŠiĂ€v>Ă€ÂˆÂ˜}ʓi`ĂŠĂ•`Ă›ÂˆÂŽÂ?ˆ˜}ĂŠ >vĂŠÂŽÂœÂ“ÂŤÂ?iÂŽĂƒiĂŠÂŤĂ€Âœ`Ă•ÂŽĂŒÂˆÂœÂ˜ĂƒÂŤĂ€ÂœViĂƒÂ‡ ĂƒiÀ°Ê ÂˆÂ˜ĂŠL>}}Ă€Ă•Â˜`ĂŠiĂ€ĂŠĂƒ>˜`ĂƒĂžÂ˜Â?ˆ}Ă›ÂˆĂƒĂŠ ĂƒĂ•VViĂƒvĂ•Â?`ĂŠv>LĂ€ÂˆÂŽĂƒVÂ…iv]ĂŠÂ…Ă›ÂœĂ€ĂŠ`Ă•ĂŠ “>˜}Â?iÀÊÕ`vÂœÂ?`iÂ?ĂƒiĂƒÂ“Ă•Â?ˆ}Â…i`iĂ€]ĂŠ Âœ}ĂŠ`ÕʓFĂŠ}iĂ€Â˜iĂŠÂ…>Ă›iĂŠ>“LÂˆĂŒÂˆÂœÂ˜iÀÊ ÂœÂ“ĂŠÂŤFĂŠĂƒÂˆ}ĂŒĂŠ>ĂŒĂŠÂŤFĂŒ>}iĂŠ`ˆ}ĂŠĂƒĂŒÂŠĂ€Ă€iĂŠ Â?i`iÂ?ĂƒiĂƒÂœÂŤ}>Ă›iÀ° Š}Â?iÂ˜ĂŠĂŒÂˆÂ?ĂŠĂƒĂ•VViĂƒĂŠÂˆĂŠ`i˜˜iĂŠĂƒĂŒÂˆÂ?Â?ˆ˜}ĂŠ ĂƒÂŽ>Â?ĂŠvˆ˜`iĂƒĂŠÂˆĂŠiĂŒĂŠĂƒĂŒCĂ€ÂŽĂŒĂŠVÂœÂ“Â“ÂˆĂŒÂ‡ “iÂ˜ĂŒĂŠĂŒÂˆÂ?ĂŠ>ĂŒĂŠĂŒ>}iĂŠvŠÀiĂ€ĂŒĂ€ÂŠÂ?iÂ˜ĂŠÂŤFĂŠÂˆĂŠ Ă•`Ă›ÂˆÂŽÂ?ˆ˜}ĂŠÂœ}ĂŠÂ“ÂœĂŒÂˆĂ›iĂ€ÂˆÂ˜}ĂŠ>vĂŠiÂ˜ĂŠ ÂŽÂœÂ“ÂŤiĂŒiÂ˜ĂŒĂŠÂœ}ĂŠi˜}>}iĂ€iĂŒĂŠÂœĂ€}>˜ˆ‡ Ăƒ>ĂŒÂˆÂœÂ˜Â°ĂŠ iĂŒĂŠĂƒĂŒÂˆÂ?Â?iÀʎÀ>Ă›ĂŠÂœÂ“ĂŠi˜iĂ€}ÂˆĂŠ Âœ}ĂŠi˜}>}i“iÂ˜ĂŒ]ĂŠ>ĂŒĂŠ`Ă•ĂŠ}ŠÀ]ĂŠÂ…Ă›>`ĂŠ `Ă•ĂŠĂƒÂˆ}iĂ€]ĂŠ}ÂˆĂ›iÀÊ>Â˜ĂƒĂ›>Ă€ĂŠÂœ}ĂŠĂ•`Ă›ÂˆĂƒiÀÊ ÂŽÂœÂ˜ĂƒiÂŽĂ›iÂ˜ĂƒĂŠÂœ}ĂŠÂˆÂ˜ĂŒi}Ă€ÂˆĂŒiĂŒÂ°ĂŠ ÂˆÂ˜ĂŠ >Ă€LiÂ?`ĂƒvÂœĂ€Â“ĂŠiÀʓFÂ?Ă€iĂŒĂŒiĂŒ]ĂŠÂœ}ĂŠ`Ă•ĂŠ ÂŽ>Â˜ĂŠLiĂ›>Ă€iĂŠÂœĂ›iĂ€LÂ?ˆŽŽiĂŒ]ĂŠĂƒiÂ?Ă›ÂœÂ“ĂŠ Â…Ă›iĂ€`>}iÂ˜ĂŠiÀÊLF`iĂŠ`ĂžÂ˜>Â“ÂˆĂƒÂŽĂŠÂœ}ĂŠ Â…iÂŽĂŒÂˆĂƒÂŽÂ°

Ă•ĂŠĂŒÂˆÂ?LĂž`iĂƒĂŠiÂ˜ĂŠÂŽĂ€CĂ›i˜`iĂŠĂ•`vÂœĂ€Â‡ `Ă€ÂˆÂ˜}ʓi`ĂŠĂƒĂŒÂœĂ€ĂŠĂƒiÂ?Ă›ĂƒĂŒC˜`ˆ}Â…i`ĂŠÂˆĂŠ iÂ˜ĂŠ>vʓ>ÀŽi`iĂŒĂƒĂŠÂ“iĂƒĂŒĂŠĂƒĂ•VViĂƒvĂ•Â?`iĂŠ vŠ`iĂ›>Ă€iĂ›ÂˆĂ€ÂŽĂƒÂœÂ“Â…i`iÀ°Ê>Ă€Ă€ÂˆiĂ€i‡ “ÕÂ?ˆ}Â…i`iĂ€Â˜iĂŠiÀÊLiĂŒĂž`iÂ?ˆ}iĂŠÂœ}ĂŠ >Â˜ĂƒCĂŒĂŒiÂ?ĂƒiĂƒĂ›ÂˆÂ?ÂŽFÀÊvÂœĂ€Â…>˜`Â?iĂƒĂŠÂŤFĂŠiĂŒĂŠ >ĂŒĂŒĂ€>ÂŽĂŒÂˆĂ›ĂŒĂŠÂ˜ÂˆĂ›i>Õ°

understreger, at der p.t. er tale om diskussioner om den fremtidige strategi. Bengt Mürtensson afviser desuden, at det kan vÌre problematisk at sÌlge en presset virksomhed med et stort investeringsbehov. Danapak, der blev stiftet i 1955 som andelsvirksomheden Mejeribrugets Emballagefabrik, er blevet solgt i bidder gennem ürene. I 2002 overtog østrigerne 60%, og siden er bl.a. kartonnagedelen solgt til Schur Pack i Horsens.

Støtte til mejerieksport afskaffet EU har besluttet at afskaffe restitutionerne pü samtlige mejeriprodukter. Dermed bortfalder eksportstøt-

312

NR. 13/14

6ÂœĂ€iĂƒĂŠÂŽĂ•Â˜`iĂŠiÀÊiÂ˜ĂŠÂˆÂ˜ĂŒiĂ€Â˜>‡ ĂŒÂˆÂœÂ˜>Â?ĂŠvŠ`iĂ›>Ă€iŽœ˜ViĂ€Â˜ĂŠÂ“i`ĂŠ iÂ˜ĂŠÂ“>ÀŽ>Â˜ĂŒĂŠÂŤÂ?>ViĂ€ÂˆÂ˜}ĂŠÂˆÂ˜`iÂ˜ĂŠ vÂœĂ€ĂŠĂƒÂˆĂŒĂŠÂœÂ“Ă€F`i°Êœ˜ViĂ€Â˜iÂ˜ĂŠ ÂŤĂ€Âœ`Ă•ViĂ€iĂ€ĂŠÂœ}ʓ>ÀŽi`ĂƒvŠÀiÀÊ iĂŒĂŠLĂ€i`ĂŒĂŠÂŤĂ€Âœ`Ă•ÂŽĂŒÂŤĂ€Âœ}Ă€>“Ê>vĂŠ …ŠÂ?ÂŽĂ›>Â?ÂˆĂŒiĂŒĂƒÂŤĂ€Âœ`Ă•ÂŽĂŒiÀ° œ˜ViĂ€Â˜iÂ˜ĂŠÂ…>ÀÊiĂŒĂŠĂƒĂŒÂœĂ€ĂŒĂŠ>Â˜ĂŒ>Â?ĂŠ Ăƒ>Â?}ĂƒÂ‡ĂŠÂœ}ĂŠÂŤĂ€Âœ`Ă•ÂŽĂŒÂˆÂœÂ˜Ăƒi˜…i`iÀÊ ÂŤÂ?>ViĂ€iĂŒĂŠÂœĂ›iĂ€ĂŠĂƒĂŒÂœĂ€iĂŠ`iÂ?iĂŠ>vĂŠĂ›iÀ‡ `iÂ˜ĂŠÂ“i`ĂŠiÂ˜ĂŠLiĂŒĂž`iÂ?ˆ}ĂŠÂ“Âˆ>°Ê ÂœÂ“ĂƒCĂŒÂ˜ÂˆÂ˜}° -i˜`ĂŠ`ÂˆÂ˜ĂŠ>Â˜ĂƒÂŠ}˜ˆ˜}ʓCÀŽiĂŒĂŠ Âť>LĂ€ÂˆÂŽĂƒVÂ…ivÉiÂŤÂ?ÂťĂŠĂŒÂˆÂ?ĂŠ “>ˆÂ?JÂ…>Â˜ĂƒiÂ˜ĂŒÂœvĂŒÂ°`ÂŽĂŠiÂ?Â?iĂ€ĂŠĂŒÂˆÂ? >Â˜ĂƒiÂ˜ĂŠ/ÂœvĂŒĂŠÉ-]ĂŠ>ĂƒĂƒiÂ?>}iÀÊ

iÂ˜ĂŒiÀÛiÂ?ĂŠÂŁ]ĂŠnĂ“ĂˆĂ¤ĂŠ6ˆLÞÊ]ĂŠ Ă€Â…Ă•ĂƒÂ°ĂŠ

Ă•ĂŠiÀÊÛiÂ?Žœ““iÂ˜ĂŠĂŒÂˆÂ?ĂŠĂŠ >ĂŒĂŠĂ€ÂˆÂ˜}iĂŠÂŤFĂŠnĂˆĂŠĂ“xÊä{抂]ĂŠÂ…Ă›ÂˆĂƒĂŠ `Ă•ĂŠÂ…>Ă€ĂŠĂƒÂŤÂŠĂ€}ĂƒÂ“FÂ?ĂŠĂŒÂˆÂ?ĂŠÂ?ÂœLLiĂŒÂ°ĂŠ

ÂˆÂ˜ĂŠÂ…iÂ˜Ă›i˜`iÂ?ĂƒiĂŠLiÂ…>˜`Â?iĂƒĂŠ vÂœĂ€ĂŒĂ€ÂœÂ?ˆ}ĂŒĂŠÂœ}ĂŠĂ›Âˆ`iĂ€i}ÂˆĂ›iĂƒĂŠÂˆÂŽÂŽiĂŠ Ă•`iÂ˜ĂŠ`ÂˆÂ˜ĂŠ>VViÂŤĂŒÂ°

ten nogle ür tidligere end planlagt. Og det kan give betydelige tab for danske mejerier. Baggrunden for at fjerne eksportstøtten er manglen pü mejeriprodukter pü verdensmarkedet, da Australien er ramt af tørke, Sydamerika af oversvømmelser, og samtidig øges efterspørgslen i Asien. Situationen har betydet, at verdensmarkedets priser er steget kraftigt i de seneste par ür. Dansk mejeriindustri fik 472 mio. kr. i eksportstøtte i 2006. I ür bliver eksportstøtten cirka 110 mio. kr., oplyser Mejeriforeningen. Hos brancheorganisationen er holdningen, at EUKommissionen som modvÌgt skal begynde

MÆLKERITIDENDE 2007


udfasningen af kvotesystemet ved gradvist at øge mælkekvoterne.

IDF Årsmøde IDFs kommende World Dairy Summit i september bliver arrangeret af Irland, og det detaljerede program med konferencer er nu tilgængeligt på www.wds2007.com. Der kommer over 100 foredragsholdere på tre parallelle symposier. Desuden bliver der arrangeret ture med mulighed for indsigt i produktion af baby food, fødevareforskning, kvægopdræt og mælkeproduktion. Konferencens temaer bliver bl.a.: Mejeriproduktion i en forandret verden, Mælk og ledelse i primærproduktionen, Ernæring og sundhed, Funktionelle fødevarer samt Mejeriforskning og udvikling. IDFs World Dairy Summit finder sted fra 29. september til 4. oktober i Dublin, Irland.

Klimamærkning på fødevarerne Fra den 1. januar 2008, vil den svenske økologiforening, Krav sætte klimamærker på fødevarerne, skriver foodwire.se. Krav har besluttet at etablere en mærkning af fødevarernes klimapåvirkning på baggrund af opfordringer fra forbrugere, som gerne vil vide, hvor meget fremstillingen af de enkelte fødevarer har påvirket klimaet. Krav vil udarbejde klimamærket og dets indhold af informationer efter samråd med forbrugerne. Krav vil også spørge forbrugerne, om de er villige til at betale ekstra for klimamærket.

Produktionschef søges Naturmælk har travlt og står over for en større udbygning af mejeriet, og derfor søger vi hurtigst muligt en ny dygtig leder, som vil være med til at fortsætte Naturmælks succes. Du kommer til at i indgå i et ungt og engageret lederteam. Arbejdsopgaver: • Produktionsplanlægning. • Kvalitetsstyring. • Budgetlægning. • Omkostningsopfølgning. Vi forventer: • Du er uddannet inden for mejerisektoren med nogle års ledelseserfaring fra lignende stilling i mejerisektoren eller anden fødevarebranche. • Du er en åben og synlig leder, der trives i frie rammer og er en hurtig beslutningstager. • Du har bopæl i nærheden af virksomheden – eller er villig til at flytte hertil. • Du har en positiv holdning til økologi. • Du er fleksibel. • Du er kvalitetsbevidst. • Du kan lide at have travlt og mestrer mange bolde i luften samtidig. • Du skal være god til at samarbejde. Vi kan tilbyde: • Udfordrende og afvekslende arbejdsopgaver. • Ansvar og medindflydelse. • Godt arbejdsmiljø med rare kolleger. • Attraktiv gage med pensionsordning. Tiltrædelse hurtigst muligt. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe på tlf. 74 64 28 01. Kontaktperson: Mejerichef Leif Friis Jørgensen. Din ansøgning skal være os i hænde senest 15.07.2007. Ansøgningen sendes til Naturmælk, att.: Mejerichef Leif Friis Jørgensen, Gerrebækvej 24, 6360 Tinglev eller leif@naturmaelk.dk.

Økologisk EU-mærke Fra 2009 bliver der indført et nyt obligatorisk EU-mærke på alle økologiske produkter samt fødevarer, hvor mindst 95% af ingredienserne er økologiske. Det nye mærke betyder dog ikke et farvel til det velkendte røde ø-mærke, som siden 1989 har været garanti for, at et økologisk produkt er kontrolleret af de danske myndigheder. De to mærker kan fungere sideløbende. Det er endnu ikke besluttet, hvordan EU’s økologimærke kommer til at se ud.

Arla til Vietnam Arla Foods har netop fået sit nye selskab Arla Foods Vietnam godkendt af de lokaler myndigheder og begynder at sælge mælkepulver under varemærket

MÆLKERITIDENDE 2007

Naturmælk er et mindre selvstændigt økologisk mejeri, der p.t. beskæftiger ca. 55 medarbejdere. Naturmælk forarbejder og producerer økologisk konsummælk, smør og ost. Yderligere information på www.naturmaelk.dk.

NR. 13/14

313


Milex fra oktober. Arla Foods har store forventninger til markedet i Vietnam, der med 84 mio. indbyggere, imponerende økonomiske vækstrater og et hastigt stigende forbrug af mejerivarer er yderst interessant for store internationale mejerikoncerner. Arla Foods forventer at nå et salg på 60 mio. kroner det første år i Vietnam.

Føtex Food Kvalitet Som Danmarks største dagligvarekoncern vil Dansk Supermarked fra 2009 etablere en ny butikskæde udelukkende med kvalitetsfødevarer. Butikkerne skal hedde Føtex Food, og det forventes, at der i Danmark bliver plads til 50-60 forretninger af slagsen, og de skal placeres i tætbefolkede områder. Den nye kæde skal være et fødevaremekka og sætte nye standarder for indretning,

design og udbud. Der vil være bemandede slagter- og delikatesseafdelinger, bageriudsalg og take-away.

Proteinbar til 7-Eleven 7-Eleven har lanceret en ny proteinbar, som er udviklet af Arla Foods. Proteinbaren er et sundere alternativ til normale chokoladebarer og adskiller sig fra andre proteinbarer, da den ikke er så tung og klæg i munden. Det skyldes bl.a. at produktet indeholder Arla Foods´ eget protein, Nutrilac, som gør baren let og luftig. Udover et lavt fedtindhold og et højt indhold af protein og kalcium har Arla Foods Ingredients givet baren en god smag og længere holdbarhed, uden at det går ud over konsistensen.

Personalia 85 år

Produkt- og logistikdirektør Jørgen Greve, Arla Foods Sverige fylder den 8. juli 50 år.

Fhv. mejerikasserer Gunnar Jacobsen, Ulfborg fylder den 22. juli 85 år.

50 år

Ny direktør for Søvind Mejeri

Driftsleder Flemming Nielsen, Knebel fylder den 19. juli 50 år.

Siden 1. januar har Tom Soling, 45 år, stået i spidsen for Søvind Mejeri som adm. direktør. Tom Soling er oprindeligt uddannet købmand og har mere end 25 års erfaring indenfor detail- og engrosverdenen, senest som adm. direktør for G. Kartofler. Privat er han bosiddende i Odense sammen med sin kone og deres 2 børn. Søvind Mejeri, der netop har vundet både guld og sølv ved kåringen af ”Nordens oste” i Svendborg har store planer om nye produkter. Hvilke der er i støbeskeen, vil Tom Soling dog endnu ikke ud med, kun at det drejer sig om mejeriprodukter af både ko- og gedemælk.

60 år Kontorleder Elo Frank Gramkow Madsen, Aalborg fylder den 12. juli 60 år.

60 år Ostemester Jørgen Laursen, Mejeriet Dybbækdal fylder den 13. juli 60 år.

60 år Project manager Anker D. Mejnertz, Arla Foods fylder den 25. juli 50 år.

70 år Fhv. assistent ved Mejeriforeningen, Poul Krog, Hasselager fylder den 14. juli 70 år.

80 år Fhv. ostemester H. Vedel Olsen, Helsinge fylder den 6. juli 80 år.

80 år Fhv. regnskabschef ved Mejeriforeningen, Mogens Bertelsen, Viby fylder den 7. juli 80 år.

314

NR. 13/14

Tom Soling

50 år

Ny generalsekretær hos Norske Meierifolks Landsforening Pr. 1. juli tiltræder mejeriingeniør Jostein Kolberg, 52 år, som ny generalsekretær for Norske Meierifolks Landsforening, som er vor søsterorganisation i Norge. Samtidig bliver han redaktør for Meieriposten. Jostein Kolberg er ikke uerfaren med området, da han siden 1987 har været ansat som redaktionssekretær og fungeret som organisationskonsulent samme sted.

MÆLKERITIDENDE 2007


J.M. Buch Kristensen modtager Segelcke-medaljen

J. M. Buch Kristensen

J.M. Buch Kristensen, fhv. forstander for Dalum UddannelsesCenter, har modtaget Segelcke-medaljen, dansk mejeribrugs fornemste hæderspris. Overrækkelsen fandt sted i forbindelse med Dansk Mejeribrugs 125 års jubilæum, som blev fejret den 10. juni 2007 i Hjedding, dér hvor Danmarks første andelsmejeri blev grundlagt i 1882. J.M. Buch Kristensen modtog Segelcke-medaljen for at have udviklet Dalum UddannelsesCenter til en mønsterskole, som høster anerkendelse nationalt såvel som internationalt. Dalum UddannelsesCenter er blevet udvidet utallige gange - og har sendt hundredvis af veluddannede mejerister og mejeriteknikere/procesteknologoer ud i erhvervet i Danmark og verden over. Jens Martin Buch Kristensen er uddannet både som mejerist og mejeriingeniør. Fra 1964-72 var Buch Kristensen mejerilærer på Dalum Landbrugs- og Mejeriskole. Det der i dag er kendt som Dalum UddannelsesCenter - College of Food and Technology. Og det var netop Buch Kristensen, som stod i spidsen for skolens internationalisering og bre-

dere fokus på alle de tekniske uddannelser fra - jord til bord. Buch Kristensen var forstander på Dalum UddannelsesCenter fra 1972 til 2004. Buch Kristensen har en lang og aktiv karriere inden for dansk mejeribrug, bl.a. som præsident for Danmarks Mejeritekniske Selskab og som konsulent for Producentforeningen af Danablu og andre specialoste. Han er desuden Ridder af Dannebrogsordenen og Ridder af den franske gastronomiske orden Cordon Bleu du Saint Esprit samt har forfattet en række fagbøger; Mikrobiologi og bioteknik, Smør og fedtteknologi samt Osteteknologi. Segelcke-medaljen er mejeribrugets fornemste hædersbevisning, og den er nu uddelt for 18. gang. Medaljen uddeles kun, når de to organisationer bag den, Mejeriforeningen og Foreningen af mejeriledere og funktionærer finder en værdig modtager. Og det er: En person, der har ydet en betydningsfuld indsats til fremme af dansk mejeribrug. Prisen blev indstiftet i 1901 af De samvirkende danske Mejeriforeninger og Dansk Mejeristforening i anledning af professor Thomas Riise Segelckes 70-års fødselsdag. Th. Segelcke er kendt som den, der skabte det teoretiske grundlag for mejeridriften i Danmark.

Foreningsnyt Generalforsamling i Fyns Mejeristforening Afholdt torsdag den 24. maj 2007 Besøg på Hårby Mejeri og Metalpress A/S Forud for generalforsamlingen var foreningens medlemmer inviteret til mejeribesøg på Hårby Mejeri. 22 medlemmer havde benyttes sig af muligheden. Mejeriejer Jørgen Hoff fortalte om mejeriets produktion af Feta og Danablue. Der var smagsprøver af mejeriets fine produkter og rundvisning på det flotte og veldrevne mejeri. Tak til Jørgen Hoff og Hårby Mejeri. Bagefter gik turen til Metalpress i Hårby, der er ejet og ledet af mejeriingeniør Kurt Lundahl Pedersen. Virksomheden er underleverandør af koldpressede emner i messing og kobber til mange danske og udenlandske virksomheder. Kurt Lundahl Pedersen fortalte levende og med stor entutiasme

MÆLKERITIDENDE 2007

blev fremlagt af foreningens formand Birger H. Christiansen. Under beretningen blev Henning Clausen Poulsen udnævnt til æresmedlem af foreningen.

om virksomheden, og forsamlingen var på rundvisning i produktionen. Efterfølgende var Metalpress vært ved et let traktement. Tak til Kurt Lundahl Pedersen og Metalpress.

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning for det forløbne år fra den 1.4.2006 til den 31.4.2007

Dansk Mejeribrug I år er det 125 år siden en flok driftige vestjyske landmænd mente at andelstanken også måtte egne sig til mejeribrug, og det første andelsmejeri så dagens lys. Man må sige at ideen var bæredygtig, og kimen til det mejeribrug vi kender i dag blev lagt dengang. De danske mejerier har altid forstået at udvikle og tilpasse sig til en stadigt stigende konkurrence. Her på Fyn er vi også inde i en rivende udvikling. For få år siden flyttede Uhrenholt produktionen til Grøndal

NR. 13/14

315


Mejeri. Sinai Mejeri er overtaget af nye ejere. I det tidligere fjerkræslagteri i Ørbæk er Thrane Mejeri etableret som et I/S mellem Thrane og Ørbæk Mejeri. Mejeriet har en kapacitet på 50 millioner kg. mælk. Der behandles både økologisk og konventionel mælk. Produktionen overføres løbende fra de tidligere anlæg og produktsortimentet udvides for at styrke hjemmemarkedet samtidig med at eksporten bevares. Grambogård indgår partnerskab med DK International Food A/S. Målet er at styrke salg og produktudvikling og opføre et nyt mejeri. I 2009 skal mejeriet stå klar tæt ved motorvejen i Vissenbjerg. Mejeriet får en kapacitet på 10 millioner kg mælk. Samtidig overgår produktionen til økologisk mælk. Løgismose Mejeri er også i en rivende udvikling. For tiden er projekteringen i gang til et mikro-mejeri i den gamle Nimb bygning i Tivoli i København. Imod Bernstoffsgade bliver facaden i glas, så forbipasserende kan følge produktionen. Dagligt vil der blive indvejet økologisk mælk fra en sjællandsk leverandør. Det er et spændende projekt, som det bliver interessant at følge. Årets aktiviteter Den 29. august sidste år var foreningens medlemmer inviteret sammen med familien til en guidet aftentur i Odense Zoologiske Have. Der deltog 74 personer og heraf var 20 medlemmer. At arrangementet var en succes kunne høres på den livlige snakken under middagen. Årets delegeretmøde var det 117. i rækken. Det var tilrettelagt af Sjællandskredsen og blev holdt på Hotel Fåborg Fjord. Forud for delegeretmødet oplevede vi en særdeles livlig foredragsholder, der gennem eksempler levede op til foredragets titel ”Styr lige dit kropssprog!” Kredsudstillinger Den 31. maj 2006 var der udstillingen i Ringe Fritidscenter og med virksomhedsbesøg på Lactosan for dem, der havde lyst til at se en veldrevet ostepulverfabrik. Den 31. januar i år var

316

NR. 13/14

kredsudstillingen i Videbækhallen, og virksomhedsbesøget på DP i Nr. Vium. Udstillingerne var godt besøgt, og med ca. 150 personer til spisning begge gange. Landsmejeriudstillingen sidste år var som et forsøg lagt i København. Alle sejl var sat for at gøre københavnerne opmærksomme på Mejeri Forum. 7500 gæster besøgte udstillingen. Det var skuffende få, i betragtning af det store arbejde der var lagt i udstillingen. Dette års Landsmejeriudstilling vil som sædvanlig være i Herning. I år er det i forbindelse med FoodPharma Tech, og det er fra den 13. til 15. november. Mejeribrugets UddannelsesCenter Antallet af mejerielever ligger på et ret stabilt niveau. Fra maj 2006 til marts 2007 har 82 elever bestået svendeprøven. Med hensyn til optagelse af elever på grundforløbet ser vi, at der tilmeldes færre og færre elever til augustoptaget, og flere rykkes til start i oktober. Det er nok en god ordning set fra mejeriernes ferieplanlægning, men en kedelig tendens set fra skolens og mejerilærernes synspunkt, hvis der ikke kan oprettes hold på grund af for få tilmeldte til august. Derimod er der udvikling i antallet af procesteknologer med mejerispeciale. Det har kunnet spores, at der er åbnet mulighed for at indgå en finanseringsaftale under uddannelsen. Ca. 20 studerende er i gang for øjeblikket. Udvidelse af træningsmejeriet Det er et flot byggeri, og som ventet er der kommet et nyt torveområde. Bestyrelsen har indgået en aftale med Dalum UddannelsesCenter om, at foreningens pokaler kan udstilles der i fremtiden. Der er planlagt et arrangement den 6. september i år, så den dag kan I godt slå kryds i kalenderen til et festligt arrangement på Dalum. Medlemstal Foreningens medlemstale er 66 aktive, 8 passive, 9 virksomheder og 16 kontingentfrie medlemmer. I alt 99 medlemmer, hvilket er uændret i forhold

til sidste år. Der er et lille fald i aktive medlemmer, og det giver os i år ret til at vælge 11 delegerede til delegeretmødet, der bliver holdt i Østjylland lørdag den 6. oktober. Afslutning Sidste år tog foreningen fat på at oprette mailadresser. Dette arbejde er overtaget af sekretariatet. Hvis man får e-mail eller ny e-mailadresse, bedes man kontakte Bettina Nielsen i sekretariatet. Jeg vil takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. Også en tak til kasserer Kurt Jensen. Jeg håber at du tager et år mere med regnskabet. Dernæst vil bestyrelsen benytte sig af en mulighed i vedtægterne. I § 3 står der, at bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, og at æresmedlemmer har rettigheder som passive medlemmer. Det er med glæde, at jeg kan berette, at en enstemmig bestyrelse indstiller Henning Clausen Poulsen til æresmedlem i Fyns Mejerist Forening. Hennings hjerte banker for mejeribruget i Danmark. Der er ikke mange i faget, der ikke har kendskab til Henning Clausen. I de sidste 15 år har han været en afholdt lærer på Dalum, og er still going strong. I over 20 år har han været formand for Landsmejeriudstillingen og stået i spidsen for den udvikling, der er sket. Henning har siddet i bestyrelsen for Fyns Mejerist Forening i 25 år. Han blev første gang indvalgt i bestyrelsen i 1979, og var formand i en periode. Bortset fra to år på jyske mejerier har han siddet uafbrudt i bestyrelsen for Fyns Mejerist Forening indtil generalforsamlingen i 2006, hvor han ikke ønskede at blive genvalgt. Henning er i besiddelse af et vindende væsen. Han tager alt med en knusende ro og en altid korrekt opførsel. En virkelig ambassadør for Dansk Mejeribrug og Fyns Mejerist Forening.

Godkendt Dirigenten spurgte til kommentarer til beretningen, men der var ingen på generalforsamlingen, der havde noget at bemærke. Beretningen blev stillet

MÆLKERITIDENDE 2007


til afstemning og enstemmigt vedtaget. Regnskabet blev efter fremlæggelse af kasseren Kurt Jensen enstemmigt vedtaget.

Debat Villy S. Hansen blev valgt til dirigent. Der var et indkommet forslag. Forslag om uændret kontingent til foreningen for det nye år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen Genvalg til de tre siddende bestyrelsesmedlemmer Henrik Toft, Jørgen Hoff og Birger H. Christiansen. Genvalg til Børge L. Hansen som suppleant.

Valg af revisor

Knudsen, Grambogård, Gert Irming, Birkum, Benny Lauritzen, Lactozan og Poul Erik Larsen, Dalum UddannelsesCenter. Suppleanter: Henrik Bossen, Dalum UddannelsesCenter, Børge Lunde Hansen, Steensgårds Herrregårdsmejeri og Jens Mathiasen, Sanovo.

Valg til Ulykkesforsikringen Genvalg til repræsentanten fra Ulykkesforsikringen. Orientering fra Ulykkesforsikringen ved Steen Olsen.

Eventuelt Henning Clausen Poulsen spurgte til ”gamle” medlemmer, der kunne inviteres til at snakke om foreningens hi-

storie. Formanden takkede for god ro og orden.

Bestyrelseskonstituering Formand: Birger H. Christiansen, Dalum UddannelsesCenter. Næstformand: Villy Skovbjerg Hansen, Cremo. Sekretær: Lars J. Nielsen, Dalum UddannelsesCenter. Fanebærer: Jørgen Hoff, Hårby Mejeri. Kasserer uden for bestyrelsen: Kurt Jensen, Hårby. Hovedbestyrelsesmedlem: Birger H. Christiansen, Dalum UddannelsesCenter. Suppleant til hovedbestyrelsen: Henrik Toft, Løgismose. Lars J. Nielsen

Genvalg til Søren Kristensen.

Valg af delegerede Henrik Toft, Løgismose, Jørgen Hoff, Hårby Mejeri, Villy S. Hansen, Cremo, Lars Johannes Nielsen, Dalum UddannelsesCenter, Steen Olsen, Løgismose, Kim Ernstsen, Dalum UddannelsesCenter, Kurt Jensen, Hårby, Torben

13 14

29. juni 2007 120. årgang

Mælkeritidende I/S

Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening

Formand Area Sales Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: martinholst.petersen@dk.chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Teknisk direktør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: ssj@Nordex-Food.dk

MÆLKERITIDENDE 2007

Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A

Snorresgade 15, Postboks 4030 2300 København S. Tlf. 33 32 41 66 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation

ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse

AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

NR. 13/14

317


Leverandøroversigt Automation

Au2mate ApS Holmbladsvej 2 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Emballage

A/S Tetra Pak Dampfærgevej 27-29 2100 København Ø Tlf. 45 25 82 00 Fax 45 87 94 60 Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 Fax 43 73 26 00 Corona@coronapack.dk Dansk Sække Import A/S Havnegade 5-9 5000 Odense C Tlf. 66 11 58 32 Fax 66 11 83 58 dsi@dansk-saekke-import.dk www.dansk-saekke-import.dk SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se

318

NR. 13/14

Køleanlæg

ICS-Industrial Cooling Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Levneds­middel­slanger

Trelleborg Industri AB Frydenborgvej 27 N 3400 Hillerød Tlf. 49 76 27 00 Fax 49 76 27 01

Maskiner og udstyr

Centrifugeservice ApS Visbyvej 46 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 19 00 Fax 86 80 61 66 DAMROW Frichsvej 15 8600 Silkeborg Tlf. 75 50 54 99 Fax 75 50 54 89 info@damrow.dk www.damrow.dk F. H. Scandinox A/S Kærhusvej 4 – Hoven 6880 Tarm Tlf. 75 34 34 34 Fax 75 34 34 35 fhs@fhscandinox.com www.fhscandinox.com G. Salicath & Co. I/S Box 53 - Kærvej 31 DK-6670 Holsted Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk

Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 2610 Rødovre Tlf. 44 57 62 00 Fax 44 57 62 44

Nemco Machinery A/S Nemco Emballage A/S Lyngager 13 – 2605 Brøndby Tlf. 43 45 60 00 Fax 43 45 88 29

Vest: Albuen 31 6000 Kolding alfalaval@alfalaval.com www.alfalaval.com/nordic

Jyllandsafd.: Industrivej 16 –18, 8260 Viby J. nemco@nemco.dk www.nemco.dk

APV A/S Pasteursvej 1 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com

Omy Olssons Machinery Stationsvej 10 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@omy.dk www.omy.dk MÆLKERITIDENDE 2007


Primodan Food Machinery A/S Østerled 20–26 4300 Holbæk Tlf. 59 43 14 79 Fax 59 44 22 30 PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 kl@pti-as.dk www.pti-as.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

INNOTEK Essen 11-D 6000 Kolding Tlf. 70 20 23 43 Fax 70 20 23 53 www.innotek.dk

Membran­filtrering

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu MÆLKERITIDENDE 2007

Rengøring

Projektering og anlæg

Westfalia Separator A/S Nørskovvej 1b 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 10 00 Fax 87 94 10 01 Døgnservice: 51 27 23 10

Maskinstyring

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

ISS Food Hygiene Vesterløkken 4, 8230 Aabyhøj Tlf. 86 25 20 11 Fax 86 25 29 11 www.iss-foodhygiene.dk

F. H. Scandinox A/S Kærhusvej 4 – Hoven 6880 Tarm Tlf. 75 34 34 34 Fax 75 34 34 35 fhs@fhscandinox.com www.fhscandinox.com GEA Liquid Processing Scandinavia A/S Nørskovvej 1 B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@gea-liquid.dk www.gea-liquid.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Totalleverandør

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

Veje­udstyr

Pumper

Johs. Thornam A/S Hvedemarken 3–5, 3520 Farum Tlf. 44 34 20 40 Fax 44 34 20 79 thornam@thornam.com www.thornam.com

Bizerba A/S Meterbuen 6 ­–12 2740 Skovlunde Tlf. 44 84 33 99 Tlf. Jylland 86 93 60 45 Scanvægt Nordic A/S Johann Gutenbergs Vej 5-9 8200 Århus N Tlf. 86 78 55 00 Fax 86 78 52 10 NR. 13/14

319


Mælkeritidende · Det gamle Mejeri · Landbrugsvej 65 · DK-5260 Odense S

Møde- og udstillingskalender

Danmark

Udland

4.-7. september 2007 HI Industri 2007 Messecenter Herning

18.-21. september 2007 WorldFood Moscow Moskva

6.-7. oktober 2007 Foreningen af mejeriledere og funktionærer Delegeretmøde Horsens

26.-28. september 2007 Fi Asia 2007 Bangkok

10.-12. november 2007 Den 41. Nordiske Mejerikongres Mælk & Miljø - Fra Jord til Bord Århus 13.-15. november 2007 FoodPharmaTech Landsmejeriudstilling Messecenter Herning

29. september - 4. oktober 2007 World Dairy Summit Dublin, Irland Oktober 2007 China Foodtech Beijing 2.-6. oktober 2007 World Dairy Expo Madison, USA 13.-17. oktober 2007 Anuga & Anuga Organic Köln 24.-27. oktober 2007 Worldwide Food Expo 2007 Chicago

MT1314-2007