Page 1

Mælkeri tidende Tidsskrift for mejeriindustrien

2. december 2005 118. årgang

25 26

Tema: Mindre sukker - mindre fedt Nye teknologiske udfordringer

1

16. december 2005 118. årgang

Scanima A/S · Gugvej 152 · DK-9210 Aalborg SØ Tlf.: +45 96 33 10 00 · Fax +45 96 33 10 11 scanima@scanima.com · www.scanima.com

12 16. juni 2006 119. årgang


Projektering af procesanlæg til mejeri- og levnedsmiddelbranchen. Komplette løsninger fra idé til færdigt produkt.

DESIGN

PROJEKTLEDELSE

PROJEKTERING

INSTALLATION

RÅDGIVNING

FORPROJEKTERING

OPSTART

MOGREN Packaging & Engineering Idéer til optimale processer. Tessins väg 18b Tlf. +46 (0) 40 98 42 13 Stenhuggervej 26 Tlf. +45 70 27 04 27 217 58 Malmö Fax +46 (0) 40 98 42 12 5230 Odense M Fax +45 70 27 04 28 Sverige E-mail: ole.mogren@mogren.se Danmark E-mail: mogren@mogren.dk

270

NR. 12

MÆLKERITIDENDE 2006


Mælkeri tidende Mindre sukker, mindre fedt Tidsskrift for mejeriindustrien Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 5260 Odense S. Postgiro: 400 5325 Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør K. Mark Christensen. Redaktionssekretær cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Sekretærer Birgit Jakobsen og Bettina Nielsen. Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00 (fredag dog 8.00-15.00) Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt eller i form af færdige film og må være redaktionen i hænde senest fredag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juni og december‚ svarende til 24 nr./år i et oplag på 1.800 eksemplarer.

- nye teknologiske udfordringer Mindre sukker, mindre fedt - Nye teknologiske udfordringer. Og det skal vi lige love for, at mejeriernes leverandørvirksomheder har taget til sig. I dette temanummer af Mælkeritidende deltager en lang række virksomheder, som inden for hver deres felt tilbyder teknologier, der gør det muligt at reducere fedt- og sukkerindhold i traditionelle mejeriprodukter. Problemer med overvægt blandt vestlige forbrugere er årsagen til, at der bl.a. bliver sat fokus på industriens fødevarer. De danske mejerier har taget udfordringen op! Men når mejerierne skruer ned for sukkerog fedtindhold, går det ofte ud over den velkendte smag og konsistens. Disse problemer kan løses på forskellige måder, bl.a. gennem brug af ingredienser, der enten kan kompensere eller direkte forbedre smagen i de nye light produkter. Vi ser også på det nye forskningsfelt nutrigenomics, der kort fortalt handler om sammenhængen mellem kost, gener og livsstil. En række maskinleverandører fortæller om udviklingen af helt nye teknologier, der giver de færdige lightprodukter smag og mundfylde, som var de konventionelle. Men produkterne skal også sælges. I markedsføringen er det særligt vigtigt, at det fysiske produkt, emballagen og kommunikationen spiller sammen for at tilføre produktet troværdighed i forbrugernes øjne. Det påpeger eksperter fra MAPP-Centret, som i øvrigt også giver deres professionelle vurdering af en række udvalgte fedt- og sukkerreducerede mejeriprodukter. God læselyst!

Abonnement: Danmark: 1.068‚- kr./år inkl. moms. Europa: 1.332,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.506‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører og mejeriteknikere i indog udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved forsknings- og forsøgsvirksomheder, levnedsmiddelkontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejerimaskinindustri og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinien og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og sats: Grafisk Data Center a-s, Odense Tryk: Helmer Jensen ApS, ISSN 0024-9645 Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2006

K. Mark Christensen / Anna Marie Thøgersen

Indhold: Danskerne vil have lightprodukter … .................................................. Lavtemperatur iscreme med Tetra Pak … ............................................ Til kamp mod kalorierne … ............................................................... APV´s LeanCreme™ proces … .......................................................... Styretavler til light mejeriprodukter … ................................................ Overvægt i generne …....................................................................... Mixning af kaloriefattige produkter ................................................... Iøjnefaldende Kvalitet … .................................................................. Sikker måling af fedt- og sukkerindhold med MilkoScan FT2 … ........... ”Livet er fedt” …............................................................................... Vakuumkoger og Ala Cooler til frugt og etniske saucer … ................... Mælkeprodukter med ekstra Helsefordele .......................................... Ny sanitær pumpe fra Inoxpa … ........................................................ Hvad er fibre? … ............................................................................... Kort fortalt ...................................................................................... Personalia ........................................................................................

NR. 12

272 276 278 280 283 284 286 288 290 292 294 296 299 300 303 307

271


Markedet for fedt- og sukkerreducerede mejeriprodukter Redaktionen har bedt eksperterne på MAPP ved Handelshøjskolen i Århus om at give deres professionelle vurdering af en række udvalgte fedt- og sukkerreducerede mejeriprodukter.

Danskerne vil have lightprodukter

Af Betina Jørgensen, Outreach Coordinator, MAPP-Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector, Aarhus

Livsstilssygdomme Flere tendenser blandt danske forbrugere peger på, at de efterspørger produkter med mindre sukker og fedt. Danmark oplever i disse år en stigning i antallet af livsstilssygdomme som f.eks. hjerte/karsygdomme, sukkersyge og fedme. Især fedme har været sat under lup, og en decideret fedmeepidemi frygtes at opstå i de kommende år. Hertil kommer, at specielt teenagerpiger holder sig væk fra de fede mejeriprodukter, fordi de bekymrer sig om den slanke linie. Slankeprogrammer som De Danske Vægtkonsulenter bandlyser sukker i kosten og anbefaler i stedet produkter med kunstige sødestoffer. Børn med for meget fedt på kroppen er efterhånden også et hverdagssyn i Danmark, hvorfor forældre har større fokus på at mindske børnenes indtag af fedt og sukker. Producenterne har set nye muligheder i de opståede behov og tendenser og har blandt andet imødekommet teenagepigerne med Arlas nye Mini30, som har 30 procent færre kalorier end almindelig minimælk, og Matilde Café ChokoLight, mens forældre nu kan købe Matilde-kakaomælken med mindre sukker. Ændrede forbrugervaner Hvis man kigger på forbruget af forskellige mælketyper fra 1994 til 2005 er udviklingen klar (Mejeristatistik 2004/2005, Mejeriforeningen). Forbruget af sød- og letmælk er faldet, mens forbruget af skummetmælk er steget. Her ses det klart, at forbrugerne i højere grad efterspørger mere fedtfattige produkter. Omvendt er forbruget af kakaomælk steget, hvilket illustrerer danskernes lyst til søde produkter.

272

NR. 12

Tal fra Dansk Industri viser desuden, at danskerne brugte 4,9 mia. kr. på lightprodukter i 2004, og det forventes at stige til 6,3 mia. kr. i 2009. Det svarer til en stigning på 29 procent. Fedtreducerede produkter udgjorde 64 procent af lightforbruget i 2004, mens sukkerreducerede produkter udgjorde 26 procent. Fire kvalitetsdimensioner Hvert år ser mange nye mejeriprodukter dagens lys. Arla lancerer f.eks. ca. 60 nye produkter årligt på det danske marked, og succesen afhænger af forbrugernes accept af disse nye mejeriprodukter. Den høje fiaskorate blandt nye produkter viser, at fødevareproducenterne langt fra har forstået forbrugernes overvejelser, inden de accepterer eller afviser et produkt. Fra et forbrugersynspunkt involverer kvaliteten af et mælkeprodukt langt mere end de sensoriske dele af produktet, som f.eks. smagen. Kvalitet er et komplekst begreb, og MAPP har derfor udviklet en model med fire kvalitetsdimensioner, henholdsvis: • Nydelse/hedonisme, som er relateret til sensorisk nydelse, og derfor hovedsageligt er forbundet med smag, duft og udseende. • Convenience-relateret kvalitet, der er relateret til den tid og indsats, som skal bruges under køb, opbevaring, tilberedelse og indtagelse af fødevaren. • Sundhedsrelateret kvalitet, som omhandler produktets effekt på forbrugerens fysiske helbred ved indtagelse, som f.eks. lightprodukter kan have. • Forarbejdningsrelateret kvalitet, som refererer til karakteristika ved produktionsprocessen, som forbrugeren har interesse i, f.eks. økologi eller fravær af genmodificering.

MÆLKERITIDENDE 2006


I markedsføringen er det særligt vigtigt, at det fysiske produkt, emballagen og kommunikationen spiller sammen for at tilføre produktet troværdighed i forbrugernes øjne. Ved de sundheds- og forarbejdningsrelaterede kvalitetsdimensioner gælder det, at de i høj grad er afhængige af troværdig kommunikation, fordi forbrugeren ikke har mulighed for selv at vurdere, om en påstået sundhedseffekt er til stede, eller om produktet virkelig er - eksempelvis - økologisk. Det er derfor i stigende grad samspillet mellem det fysiske

MÆLKERITIDENDE 2006

produkt, emballagen og produktkommunikation, der afgør, hvilken kvalitet forbrugerne oplever i et produkt. Hvor innovative er de udvalgte mejeriprodukter? På næste side kommenteres de af redaktionen udvalgte produkter.

NR. 12

273


• Cheasy yoghurt er en standardyoghurt med reduceret sukker- og fedtindhold, og den er positioneret som et basisprodukt. Den fokuserer mere på den sundhedsrelaterede kvalitet end på den kvalitetsdimension, der hedder ”nydelse”. Arlas nye emballage udstråler dog i højere grad end den gamle nydelseselementet. Den ser ud som om, den smager godt, den ser smart ud og er nem at åbne. Konsistensen af yoghurten er, i modsætning til yoghurt med et højere fedtindhold, umiddelbart ikke særlig cremet, og det burde der arbejdes mere med. Det kan dog være et bevidst valg fra Arlas side, da de kan have vurderet, at forbrugere af produktet ønsker, at det skal smage mere sundt, således at den ”usynlige” kvalitetsdimension; sundhed bliver mere håndgribeligt for forbrugeren. • Thise Fraiche 9% er et mere innovativt produkt, hvor man blander creme fraiche og ymer. Det er et gennemført produkt, der er fedtfattigt, sundt og naturligt. Det appellerer til forbrugernes positive følelser. Det er økologisk, og også dette produkt beholder indholdet af jerseymælk, som giver en ekstra kvalitet gennem storytelling. At den er uhomogeniseret understreger desuden det naturlige. Thise Fraiche 9% er i højere grad et nicheprodukt end f.eks. Arlas Cheasy yoghurt. • Castello-brandet er et meget veletableret mærke, som har et højt mærkekendskab på både det danske og mange udenlandske markeder. Castello forbindes normalt med nydelse, og smagen har stor betydning. Desuden opfattes det normalt som et produkt, hvor man ikke går på kompromis med smagen. Hvis smagen i Castellos fedtfattige version lykkes, kan det meget vel blive en succes, og den umiddelbare opfattelse efter at have smagt produktet er, at den er god, når man tager i betragtning, at det er et fedtfattigt produkt. Det kan dog være problematisk for Tholstrup, at deres brand forbindes med lightkategorien. Deres brand-image kan udvandes, da brandet indtil nu er forbundet med nydelse og luksus. • Matilde Mild fra Arla er et modigt projekt, da man vil forsøge at ændre forbrugernes etablerede smagspræferencer ved at lave en version, der er mindre sød. Det er ret usædvanligt, men fra en sundhedspolitisk synsvinkel er det godt. Med et pro-

274

NR. 12

dukt, som forbrugerne indtager jævnligt, vil Arla muligvis kunne vænne forbrugerne til den mindre søde smag. Produktet smager både mindre fedt og sødt med den nye milde smag, så den vil måske forbindes med noget mere sundt, hvilket kan have en positiv betydning for forbrugere, der værdsætter den sundhedsrelaterede kvalitet. • Them Slankeost ligner en almindelig dansk mellemlagret skæreost, men er alligevel klart positioneret som en slankeost. Emballagen ser stadig lidt håndværkspræget ud, og den bærer præg af at komme fra et mindre mejeri, hvilket kan forventes at have en positiv effekt hos forbrugerne. Selvom det er en fedtfattig ost, smager den af noget, så den opfylder umiddelbart både den sundhedsrelaterede kvalitet og nydelseselementet. • Løgismose er et high-end-mærke, og produkterne er ofte dyrere sammenlignet med andre produkter i samme kategori. Det undrer umiddelbart, at Løgismose vælger at have en 5% feta i deres sortiment, som ellers mest består af gourmetprodukter. Det er svært at forestille sig, hvem målgruppen er, da kombinationen af high-end, fedtfattig og feta ikke rigtig passer sammen. Hvem er også med på lightbølgen? Flere brancher producerer - ligesom mejerierne - lightprodukter. Læskedrikke er i flere år produceret med kunstigt sødestof i stedet for det naturlige sukker. Pålægsproducenterne har efterhånden også mange lightprodukter, hvor fedtet erstattes med bl.a. krydderier. Ved småkager og kager ser man efterhånden også en del lightprodukter, hvor både fedt og sukker minimeres. Stort set alle varianter mister dog en del af den smag, de havde, før fedtet blev taget ud, og det samme gælder de fleste mejeriprodukter. For både mejeriproducenterne og andre brancher, som producerer lightprodukter, gælder det, at alle fire kvalitetsdimensioner bør tages i betragtning i produktudviklingsprocessen såvel som i markedsføringen af produktet for at opnå størst mulig accept blandt forbrugerne. Når et produkt positioneres som sundt og fedtfattigt, er det særligt vigtigt, at det fysiske produkt, emballagen og kommunikationen spiller sammen for at tilføre produktet troværdighed i forbrugernes øjne. ■

MÆLKERITIDENDE 2006


a clear

advantage There are so many aspects where glass has a clear advantage over other packaging materials. Consumers prefer the look and feel of glass. Glass has no impact on the taste or consistency of the product. Glass can be recycled easily and endlessly. The design possibilities in glass are endless. At Rexam we also have a clear advantage. We can explore the amazing potential of this unique packaging medium and create stunning and distinctive solutions for your brands. To learn more about the advantages of glass.

MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 12

275


Lavtemperatur iscreme med Tetra Pak Lavtemperatur iscreme skaber stor interesse inden for iscremeindustrien, da den byder på mange glimrende muligheder, hvad angår nye produkter, forbrugertilfredshed og rentabel produktion. Af Christian Bjørnsen, salgschef for Iscreme, Tetra Pak Processing North Europe

Helt ny produktionsmetode Den nyskabte produktionsmetode til lavtemperatur iscreme har været længe undervejs, da man hidtil ikke har haft produktionsenheder og komplette linier. Dette forhold er nu blevet ændret i og med at Tetra Pak har lanceret Hoyer DeepBlue ™, som tilbyder komplette løsninger til fremstilling af iscremeprodukter ved lav temperatur. Hoyer DeepBlue Nøglen til Hoyer DeepBlue konceptet er Tetra Paks Mikroform Teknologi™, en unik kold-æltet fryseproces. Sammenlignet med traditionel iscreme-fremstilling, vil der ved kold-æltning dannes iskrystaller og luftbobler i makrostørrelse og således give lavtemperatur iscreme med blødere mundfornemmelse og mere cremeagtig smag. Efterhånden som iscremen køles ned til 12 til -15 °C (10 to 5 °F) i Hoyer DeepBlue™ CK lavtemperatur fryser, opnår iscremen en meget høj viskositet, nærmest som blødt ler, hvilket er ideelt til formning af nye produkter. De specielt udviklede fyldnings-, formningsog ekstruderingsmoduler, som findes og som konstant udvikles, åbner op for forbløffende muligheder inden for Hoyer DeepBlue™. Og mest af alt; nye produkttyper, besparelser på råmaterialer og forbedret omkostningsrentabilitet. Også fedtfattige produkter Hoyer DeepBlue™ produktionsløsninger stiller alle de fylde- og formningsenheder til rådighed, som er nødvendige for at tilvejebringe nye produkter:

276

NR. 12

Med Hoyer DeepBlue ™ fås en række avanceret udstyr bl.a. moduler/enheder til at fremstille sandwichs i forskellige former, med eller uden fyld. • Fyldning: En hel række avanceret udstyr kan fylde bægere og beholdere med iscreme med eller uden tilsætning af f. eks frugt- og chokoladestykker eller sovs. • Sandwichs: Der fås moduler/enheder til at fremstille sandwichs i forskellige former, med eller uden fyld. • Ekstrudering: Ekstruderings- og klippeenhed til at lave ispindeprodukter, kager, skiver og andre ekstruderede produkter. Det er muligt at lave ripplinger, tilsætninger og dekorationer på overfladen og et prægeværktøj kan anvendes til at give 3-D overflade. Mundfornemmelsen forbedres med lavtemperatur iscreme og man opnår tillige en bedre cremethed ved lavere fedtindhold. Det betyder, at sundere produkter med lavt fedtindhold smager ligeså godt - om ikke bedre end det allerbedste af den traditionelle iscreme. Med Hoyer DeepBlue™ er det muligt at producere “light” iscreme varianter, som

MÆLKERITIDENDE 2006


kan vise sig at være tillokkende for sundhedsbevidstheden. Øget fortjeneste - reduceret råvareforbrug Med Tetra Paks specielt tilegnede Hoyer DeepBlue™ produktionsløsninger har man valget mellem enten at nedsætte mængden af dyre råvarer såsom fløde- eller smørfedt, eller at anvende mindre dyre råvarer såsom vegetabilsk fedt i stedet for fløde eller smørfedt. I begge tilfælde vil de deraf følgende produkter give iscremefabrikanterne frit spillerum til at forøge indtjeningen. Enten ved at anvende de samme råvarer som til traditionel iscreme og dermed opnå produkter med meget fin smag og kvalitet. Eller ved at skære ned på fløde/ smørfedt alternativt anvende billigere vegetabilsk fedt og dermed spare på råvarerne og alligevel producere iscreme af høj kvalitet. Hurtig afskrivning De omkostningsbesparende produktionsgevinster ved Hoyer DeepBlue™ betyder kortere produktionstid, færre produktoverførsler, mindre pladsbehov og forbedret hygiejne. For visse produkter kan hærdetunnelen udelades helt, idet produkterne kan sendes direkte til fryserum efter fyldning eller formning på grund af produkternes lave ufrosne vandindhold. Disse fordele sammen med reducerede råvareomkostninger opnået ved Hoyer DeepBlue™ lavtemperatur iscremelinier fører til en hurtig investeringsafskrivning. Komplette produktionslinier Hoyer DeepBlue™ omfatter en komplet række af moduler specielt beregnet til alle fremstil-

lingstrin inden for lavtemperatur iscremeproduktion. For tiden lanceres to Hoyer DeepBlue linieløsninger - en til fyldning af bægre og beholdere og en til ekstrudering mellem sandwichkiks. De omfattede produktionstrin er: Kontinuerlig frysning, tilsætning af ingredienser, fyldning, ekstrudering og afskæring. Tillægsløsninger for andre ekstruderede produkter er under udvikling og vil blive introduceret meget snart. Hoyer DeepBlue™ produktionslinie-moduler styres af PLC alt efter kompleksitetsniveau. De er forsynet med kontrolpaneler for at gøre driften af modulerne og overvågning af processen lettere. Hoyer DeepBlue™ løsninger kan også integreres i centrale styresystemer. Komplet produktprogram Tetra Pak er førende producent og leverandør af komplette løsninger, udstyr, service og forbrugsvarer til fremstilling og pakning af iscreme. Tetra Pak stiller således et helt støtteprogram til rådighed, der omfatter alle aspekter af iscremeudvikling og -produktion; fra forbehandling af iscrememix til de indpakkede produkter samt desuden udformning og specificering af recepter. Iscreme-udviklingscentret i Danmark er beregnet til at hjælpe kunder med at omsætte idéer til kommercielt mulige produkter ved hjælp af fornyende R&D aktiviteter. Med Hoyer DeepBlue™ har Tetra Pak gode forudsætninger for at sikre, at lavtemperatur iscreme går på vingerne og realiserer sit fulde potentiale. Besøg www.tetrapak.com for flere oplysninger. ■

Hoyer DeepBlue ™ produktionslinie til bægre og beholdere.

MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 12

277


Til kamp mod kalorierne at den danske befolkning har fået en ny fjende nr. 1; nemlig kalorier. Mange sundheds- og livsstilseksperter har været på banen og spredt budskabet om at leve og spise sundere. Mejerierne har bestemt ikke siddet denne debat overhørig. De har taget kampen op og arbejdet intenst på at reducere kalorierne. Af udviklingschef Søren Navne, Dairy Fruit A/S

Fedt- og sukkerreduktion For mejeriprodukterne har det hovedsalig givet sig udslag i reduktion af fedt- og/eller sukkerindhold. Reduktionen af fedt sker typisk i mælkedelen, dvs. ved at reducere fedtindholdet i f.eks. yoghurt. Reduktion af sukker sker oftest via den frugtblanding, der tilsættes det syrnede produkt. For Dairy Fruit er det specielt reduktionen af sukker, der har haft stor betydning. Vores udvikling af produkter med reduceret sukkerindhold er steget markant gennem de seneste år. Denne reduktion er dog ikke altid lige nem. Forbrugerne vil helst ikke gå på kompromis med udseende, smag eller konsistens af de varer, de køber. Jordgubb til Lättsocret Fil, er netop kommet på markedet.

Dairy Fruit A/S Dairy Fruit A/S er en virksomhed med 80 ansatte, der producerer aseptiske frugt- og liquid spiceblandinger primært til mejerisektoren. Markederne er hovedsaligt de nordeuropæiske, med en stærk forankring i Danmark og Sverige. De spænder således fra Letland i øst til Irland i vest og fra Finland i nord til Italien i syd. Dairy Fruits mål er at være kundernes naturlige valg, når det gælder smagstilsætning af mejeriprodukter, specielt de syrnede. Derfor fokuserer vi utroligt meget på produktudvikling og på at følge med i udviklingen og de nye trends på markederne. Livsstil og sundhed Gennem de senere år har der i den offentlige debat været talt utroligt meget om folks generelle sundhed og livsstil. Overvægt, og de sygdomme der er forbundet dermed, bliver mere og mere udbredte, og man kan nærmest sige,

278

NR. 12

Sukker og den gode smag Når vi således reducerer f.eks. sukkerindholdet, skal det som regel erstattes af noget andet, således at den gode søde smag bibeholdes. Det nemmeste vil selvfølgelig være at lave et produkt med mindre sukker, der således smager mindre sødt. Sagen er bare, at sukker har den positive effekt, at det forstærker smagen af frugt i produkterne. Desuden er forbrugerne vant til den ”normale” søde smag og kan lide den. Dvs. ved at reducere sukkerindholdet, mister man både sødme og frugtsmag i f.eks. en frugtyoghurt. Man må derfor prøve at erstatte en større eller mindre del af sukkeret med noget andet, således at den gode smag i produktet ikke påvirkes synderligt. Der findes flere muligheder for erstatning af sukker i frugtblandinger til syrnede produkter. Fruktose og kunstige sødemidler såsom aspartame, acesulfame K og sucralose kan anvendes. Fibre, inulin og tilsætning af diverse flavours er andre muligheder. De adskiller sig dog alle mere eller mindre fra sukker og de egenskaber sukkeret har, og man vælger derfor ofte at kombinere flere ingredienser, når sukker skal erstattes.

MÆLKERITIDENDE 2006


Naturligt frugtsukker En helt anden mulighed er at anvende koncentreret frugtsaft, f.eks. Ìblekoncentrat, i stedet for sukker. Man udnytter derved det naturlige frugtsukker i rüvaren til at søde produktet med. IsÌr til drikkeprodukter er dette et sÌrdeles godt alternativ. Det løser imidlertid ikke problemet med mange kalorier i produktet, men ved at hvidt sukker helt eller delvist kan undvÌres, kan man signalere et mere naturligt produkt. Sukker og konsistens Konsistensen af produkterne püvirkes ogsü, nür der reduceres i sukkerindholdet. Sü udover at forsøge at bibeholde smagen, skal der ligeledes fokuseres pü at opretholde samme konsistens, mundfornemmelse og stabilitet i produkterne. For frugtblandinger betyder det ofte anvendelse af andre ingredienser end normalt (f.eks. stabilisatorer). Det krÌver derfor tit et omfattende udviklingsarbejde, inden et produkt kan relanceres i en sukkerreduceret udgave. Dairy Fruit har opnüet en stor viden pü dette omrüde gennem de sidste par ür og er til

stadighed i tĂŚt kontakt med vores leverandører omkring nye muligheder og ingredienser. Nye sukkerreducerede produkter I 2005 lancerede Dairy Fruit A/S mere end 100 nye produkter. Op imod halvdelen af disse var i større eller mindre grad pĂĽvirket af sukkerreduktion. Arla Foods produkter i Sverige; â€?Jordgubb til Lättsocret Filâ€?, der netop er kommet pĂĽ markedet, og â€?Hallon til Yoggi Lätt-Lättsocretâ€?, kom pĂĽ markedet i 2005, er meget fine eksempler pĂĽ produkter, der i samarbejde med Dairy Fruit er relanceret i en sukkerreduceret udgave. Dairy Fruit har sĂĽledes en omfattende viden og erfaring med hensyn til fremstilling af smagfulde frugtblandinger med reduceret sukkerindhold. Vi er sĂŚrdeles godt rustet til fortsat at hjĂŚlpe vore kunder og i sidste ende forbrugerne i kampen mod kalorierne. â–

Hallon til Yoggi Lätt-Lättsocret kom pü markedet i 2005.

4NBHFOFSJDFOUSVN 1´%BJSZ'SVJUHJWFSWJQSPEVLUFSOFFO TNBHTPQMFWFMTFVEPWFSEFUT�EWBOMJHF 7JFSLPOTUBOUPQN�SLTPNNFQ´NBSLF EFUTFGUFSTQ“SHTFMFGUFSOZFLPODFQUFS  OZFPQMFWFMTFSPHTQ�OEFOEFWBSJBOUFS %BJSZ'SVJUIBSSBNNFSOFPHFSGBSJOHFSOF UJMVEWJLMJOHBGOZFBTFQUJTLFGSVHUPH LSZEEFSJCMBOEJOHFS 7JVEWJLMFSTBNNFONFEWPSFTLVOEFS OZFJEFFSPHLPODFQUFSUJMHM�EFGPSGPS CSVHFSOF

%BJSZ'SVJUt)FTUFIBWFOt%,0EFOTFt5MG tXXXEBJSZGSVJUEL

MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 12

279


APV’s LeanCreme™ proces Bedre smag - mindre fedt - større profit Takket være vallens sunde og gunstige funktionelle egenskaber bliver en stor del af den i dag forædlet og afsat som en højværdiingrediens til fødevarer og wellness produkter. Med APV’s LeanCreme™ proces til mikropartikulering (MP) af valleproteinkoncentrat (WPC) har mejeriindustrien nu mulighed for at tilføje vallen nye værdier.

Af Bent Østergaard, Product Group Manager, Membrane Filtration, APV A/S Silkeborg

Figur 1: WPC 60 og LeanCreme 60 Neutral.

280

NR. 12

Hvad er mikropartikulering? Mikropartikulering er en kombineret termisk og mekanisk proces til denaturering og mekanisk behandling af WPC med det formål at forme ideelle proteinpartikler på størrelse med fedtkugler i mælk. Herved opnås den fordel, at partikulatet fra APV’s LeanCreme™ proces, ved anvendelse i mejeri- og fødevarer, giver en smagsoplevelse som om det var mælkefedt. LeanCreme typer Ved mikropartikulering af WPC fra sød valle fås et produkt kaldet LeanCreme™ Neutral, som er hvidligt og cremet med en konsistens som kaffefløde, og som i modsætning til valle er neutral i lugt og smag (Fig. 1). Ved anvendelse i en 20+ lavfedt ost fås en konsistens og en smagsprofil, som er meget tæt på en fuldfed ost. Og da valleproteinerne er en forholdsvis billig råvare, vil den med fordel også kunne anvendes til fuldfede oste.

Ved mikropartikulering af WPC fra f.eks. hytteost, som er syrnet med mælkesyrekultur, fås et produkt kaldet LeanCreme™ Lactic, som er hvidt og cremet med en ren syrlig smag som kærnemælk. Et tilsvarende produkt kan opnås ved at syrne sød valle med mesofile og/eller thermofile syrekulturer før eller efter LeanCreme™ processen. Hvilket nyt er der nu i det, vil mange spørge. Det har jo været kendt i mange år, at varmebehandling i f.eks. pladevarmevekslere for denaturering af valleproteinerne - og efterfølgende mekanisk bearbejdning i en homogenisator eller en shearmikser, giver de omtalte egenskaber. Ja, det er rigtigt, men når dette aldrig blev nogen succes skyldes det, at ensartetheden af partikelstørrelsen og kvaliteten af partikelstrukturen ikke var tilfredsstillende. APV’s Shear Agglomerator APV’s LeanCreme proces er baseret på en teknologi udviklet af Weihenstephan Instituttet under Teknisk Universitet, München (TUM). Processen er, i modsætning til den tidligere proces, en et-trins proces, hvor den termiske og mekaniske proces sker i samme forløb, i en kombination af plade- og skrabevarmevekslere. Herved sker partikuleringen før proteinerne når at aggregere med en væsentlig bedre kvalitet til følge. Råvaresammensætningen (WPC produktet) og procesparametrene, som f. eks temperatur, tider og hastigheder (shear rate) m.v. er afgørende for partikeldannelsen og kvaliteten. APV har i samarbejde med kunder nøje

MÆLKERITIDENDE 2006


Figur 2: Optimal og fleksibel partikelstørrelsesfordeling.

studeret og testet den nye metode. Dette resulterede i, at APV besluttede at designe en ny skrabevarmevekslerversion (SSHE), designet specielt til at opfylde driftsparametrene for optimal partikeldannelse og kvalitet, og endvidere en acceptabel industriel driftstid, som er et velkendt problem for de klassiske SSHE typer. Den ny SSHE, som benævnes APV Shear Agglomerator (ASA), giver en meget ensartet og optimal fordeling af partikelstørrelserne på f.eks. 5 mikron, som er optimalt til

ost (Fig. 2). Desuden er det muligt at forskyde størrelsesfordelingen til f.eks. 1 - 2 mikron til andre produkter som f.eks. iscreme eller yoghurt. ASA’en har bevist sine enestående egenskaber. Fire større MP pilotanlæg har været i drift over en længere periode, og 6 kommercielle MP anlæg er solgt over det seneste år. Flere anlæg er i drift, heraf et MP2000 anlæg (Fig. 3) som med stor succes har produceret LeanCreme™ Neutral fra WPC 60 til ost siden august 2005.

Figur 3: MP2000l/h anlæg for LeanCreme 60 neutral til ost.

MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 12

281


Produkter og anvendelse Takket være den store fleksibilitet, der med ASA’en er indbygget i APV’s LeanCreme™ proces, er der store muligheder for at fremstille en lang række LeanCreme™ produkter, designet til forskellige anvendelser i mejeri-, fødevare- og den nutraceutiske industri, herunder højkvalitets ”wellness” produkter med reduceret fedtindhold. Fig. 4 viser en oversigt over LeanCreme™ produkttyper, fremstillet på basis af forskellige valletyper/råvarer. Fig. 5 viser eksempler på den brede anvendelse. Til ”in-house” anvendelse vil man anvende LeanCreme™ som et frisklavet koncentrat, men det er også muligt at spraytørre det til afsætning som en LeanCreme™ pulveringrediens.

Figur 4: LeanCreme™ typer. • LeanCreme™ Neutral fra sød valle • LeanCreme™ Lactic fra mælkesyrevalle • LeanCreme™ Acid fra HCl eller citronsyrevalle • LeanCreme™ Ideal fra ’ideal’ valle • LeanCreme™ Plus med fløde • LeanCreme™ Mix med proteinpulver • LeanCreme™ ’grades’ fra 28 til 80 (TOP/TS)

øgede efterspørgsel efter wellnessprodukter af høj kvalitet. Økonomien ved anvendelse af LeanCreme™ kan beregnes direkte ud fra proteinsammensætningen eller den tilførte proteinmængde. Der medgår ca. 5,5 liter valle til én liter WPC 35 - eller én skummetmælksequivalent - der modsvarer én liter skummetmælk i sammensætning. Ansættes skummetmælksværdien til kr. 1,20 / liter og vallen til kr. 0,10 / liter, udgør en skummetmælksequivalent valle kr. 0,55 eller en reduceret råvareomkostning på kr. 0,65 per liter. Fig. 6 viser tilbagebetalingstiden (ROI) ved forskellige vallemængder og priser sammenlignet med en skummetmælkspris på kr. 1,20 pr liter. Forudsætningerne er 360 produktionsdage per år, 3 skift per dag, kapitalforrentning 5% p.a. over 3 år, uden scrapværdi. Udstyret omfatter UF for WPC fremstilling og MP procesudstyret, komplet leveret og indkørt.

Vallepris øre/liter 5 10 15 20

Vallemængde m3/dag 150 300 600 6 4 3 10 5 4 21 10 6 90 32

Figur 5: Anvendelse af LeanCreme .

Figur 6: Tilbagebetalingstid i måneder som funktion af vallepris og mængde.

• Pressede, bløde og friske oste • Syrnede mælkeprodukter og desserter • Proteinberigede mælkedrikke og yoghurt • Dressinger, saucer og mayonnaise • Is, chokolade og konfekture • Bageriprodukter • Nutraceuticals og pulveringredienser

Konklusionen er, at LeanCreme™ processen er en ren ”CashCow” for mejerierne - med yderligere indtjeningspotentiale ved udnyttelse af de gode muligheder for at frembringe de højkvalitets wellnessprodukter, som forbrugerne venter på. ■

TM

Kan det nu betale sig? Der er to sider af samme sag: Den objektive ”kapitaliserbare”, som omhandler vallens råvareomkostninger i forhold til skummetmælk og omkostninger til fremstilling af LeanCreme™ produkterne. Den anden side er muligheden for fremstilling af højkvalitetsoste samt andre mejeri- og fødevareprodukter. Denne side er subjektiv, og svær at kapitalisere, men udgør et potentiale for nye højprisprodukter ved at opfylde forbrugernes

282

NR. 12

MÆLKERITIDENDE 2006


Styretavler til light mejeriprodukter Komplette løsninger Virksomheden Innotek i Kolding har stor erfaring inden for styretavler og kan håndtere alt fra styring af enkle processer til komplette fabriksanlæg. Virksomhedens løsninger udvikles i tæt samarbejde med den enkelte kunde, baseret på en solid viden om automatik på et højt teknisk niveau. Vi kan levere den komplette løsning, der omfatter alt fra konstruktion og produktion af elektriske styretavler til medfølgende dokumentation i form af el-diagrammer samt kabelplaner i CAD kompatibelt format. Vore løsninger omfatter bl.a.: Projektering/ udvikling, konstruktion/design, CE-mærkede løsninger samt PLC/SCADA/CTS/SRO programmering. Keep it simple Keep it simple er en af Innoteks grundholdninger, som udføres ved at forenkle betjeningen af komplekse maskinstyringer ved hjælp af kundetilpassede brugerflader.

Innotek ApS i Kolding fremstiller styretavler og komplette automationsløsninger til blandt andet fødevareindustrien og herunder mejerierne.

Energioptimering er et af Innoteks specialer, som går ud på at opnå optimale løsninger med et minimum af energiforbrug. Ønskes det, udfører vi også installationen på maskinen. Vores kompetenceområder omfatter bl.a. styring af: Mejerier, renseanlæg, procesanlæg og køleanlæg. På www.innotek. dk kan interesserede finde flere oplysninger. ■

Af direktør Lars Thorsen, Innotek

APV LeanCreme™ – bedre smag, mindre fedt APV LeanCreme™ er en banebrydende mikropartikuleringsproces, der giver dig fuld kontrol over partikelstørrelsen i valleprotein. APV’s nye Shear Agglomerator (ASA) er udviklet til at opfylde driftsparametre for optimal partikeldannelse og kvalitet. Med APV LeanCreme™ får du: • Højt, protein-baseret næringsindhold • Bedre smag og konsistens • Øget udbytte – lavere råvareomkostninger • Hurtig tilbagebetaling og stor ROI Få mere at vide på www.apv.com under ”Latest news”. APV Pasteursvej 8600 Silkeborg T: 70 278 278 F: 70 278 330 www.apv.com

MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 12

283


Overvægt i generne Hvad er det, der gør, at nogle mennesker bliver syge af bestemte fødevarer, mens andre forbliver sunde og raske? Og hvilken rolle spiller vores gener? Svarene på disse spørgsmål ligger gemt i nutrigenomics, der er forskningen i, hvordan gener, livsstil og fødevarer hænger sammen. Én af de virksomheder, der forsker i nutrigenomics, er Chr. Hansen. Vi har mødt Peter Olesen, som er chef for forskning og udvikling hos den globale ingrediensvirksomhed. Af Karen Frost, journalist, Chr. Hansen

Peter Olesen er chef for forskning og udvikling hos Chr. Hansen.

284

NR. 12

Kost bestemt af genotype Året er 2010. Du tapper en lille smule blod og sender det til genlaboratoriet i København. Dér bliver din blodprøve analyseret og krydschecket med din DNA-profil. Dagen efter får du en e-mail retur med din kostplan for de næste fire uger. Og det ser slet ikke dårligt ud! Masser af tun, bønner, brød og olivenolie. Din kost er blevet bestemt af din genotype og er perfekt tilpasset dine ernæringsmæssige behov. Længe har det været slut med sygedage, overvægt og lavt energi-niveau.

fjerne risikoen for de sygdomme og lidelser, du er disponeret for. Dette er nutrigenomics. Det er ikke science fiction, men real-life inden for moderne fødevareforskning. Præmissen er simpel: kost spiller en vigtig rolle for, om du får en kronisk sygdom - måske endda nogle typer af kræft - eller forbliver sund og rask. Men præcis hvilken indflydelse kosten har, afhænger af, hvem du er, hvordan din unikke gen-sammensætning ser ud, og hvordan du i øvrigt lever dit liv - især hvad angår fysisk aktivitet.

Kostplanlægning Fordelene ved denne form for kostplanlægning er svære at overse. Hvis du hører til blandt den del af befolkningen, som ikke reagerer negativt på kolesterolholdig mad, så kan du blive ved med at spise bacon, pizza og fritter i et fornuftigt omfang. Samtidig er du fri for at bruge en masse penge på vitaminkurer, der ikke gør noget for dig alligevel. Du behøver kun spise de vitaminer, du virkelig har brug for i præcis den dosis, der er nødvendig. Og så er der samtidig en god chance for, at du forlænger dit liv ved at udsætte eller helt

Gener og kost Men hvordan fungerer det egentlig? Nutrigenomics? Peter Olesen: Jo, prøv at forestille dig, hvad der sker inde i din krop, når du spiser et måltid mad. Indtil for nylig var den generelle opfattelse, at mad kun havde én opgave at udføre - nemlig at blive forbrændt og give energi til vores celler. Og det er også, hvad der ofte sker, men det er slet ikke hele historien. De fleste fødevarer indeholder bioaktive stoffer, som kan ”tænde” eller ”slukke” for bestemte gener i en større eller mindre grad. En kost,

Kort om nutrigenomics Nutrigenomics er et forholdsvis nyt forskningsområde, der er opstået på baggrund af kortlægning af gener for både mennesker og dyr. Det giver mulighed for at se, hvordan ernæring spiller sammen med vores gener. Det åbner for mange nye muligheder, som f.eks. viden om hvordan man via kosten kan hjælpe personer, der er syge, med en bedre ernæring, eller hvordan man opnår en mere effektiv ernæring for vores husdyr, så vi kan udnytte ressourcerne hensigtsmæssigt.

MÆLKERITIDENDE 2006


der er ude af balance, vil derfor forvrænge genudtrykket og skabe forvirring - ligesom i en storby, hvor kun halvdelen af lyssignalerne skifter til rødt. Det kan betyde, at man på sigt kan risikere at få en kronisk sygdom, med mindre en mere tilpasset og ”intelligent” kost bruges til at genoprette balancen. Findes der nogle eksempler på dette samspil mellem gener og kost? Peter Olesen: Der er flere eksempler fra vores verden, som faktisk klart viser, at der en sammenhæng mellem gener og kost. F.eks. oplever mange japanere, der flytter til USA, at deres kolesterol-niveau stryger i vejret. Man ser det samme i Kina, hvor befolkningen, der før levede af en fedtfattig kost, baseret primært på ris, nu - hvor den vestlige livsstil har gjort sit indtog - begynder at få nogle gevaldige overvægtsproblemer, ligesom antallet af folk, der får diabetes 2, ryger i vejret. Man kan næsten forestille sig, at menneskekroppen i løbet af dens udvikling, har været i kontakt med forskellige typer af fødevarer - alt efter på hvilke kontinenter, vi har befundet os. Derfor er der særlige befolkningsgrupper, som, hvis de udsættes for særlige fødevarer, skubbes mod sygdom snarere end mod sundhed. Viden sat i system Hvor langt ud i fremtiden ligger nutrigenomics? Peter Olesen: Det er selvfølgelig en kompleks sag at finde frem til, hvordan denne sammenhæng mellem gener, livsstil og kost præcis ser ud. Men faktisk eksisterer en stor del af den nødvendige viden allerede; udfordringen er derfor at få den sat i system og få bygget en forretningsmodel. Jeg tror, at nutrigenomics vil blive en del af en helt ny ”sundhedsindustri”, som er i rivende udvikling allerede nu, ligesom det er et område, der vil blive brugt meget energi på i de kommende år - også her hos Chr. Hansen. Vi er meget aktive med at få etableret en væsentlig offentlig forskningsindsats i nutrigenomics, ligesom vi gerne vil deltage i diverse støtte- og samarbejdsprojekter. Om funktionelle fødevarer Hvordan vil du definere funktionelle fødevarer? Peter Olesen: Funktionelle fødevarer bliver ofte forvekslet med berigede fødevarer. Berigede fødevarer kan i virkeligheden være et hvilket som helst produkt, der er tilsat vitaminer, mineraler eller andre sunde ingredienser, men som ikke nødvendigvis er særlig sundt i

MÆLKERITIDENDE 2006

sig selv. Hertil kommer, at alle fødevarer er funktionelle på en eller anden måde - nogle mere positivt end andre. Et godt eksempel er mejeriprodukter – nærmere bestemt mælk og yoghurt. Det er højkvalitetsprodukter, der i forvejen indeholder proteiner, vitaminer og mineraler, og de fleste forbrugere erkender, at der her er tale om produkter, der i bund og grund er sunde. Når man gør disse produkter endnu mere positivt funktionelle – fx ved at øge antallet af gode bakterier, de såkaldte probiotiske bakterier, som vi kender fra blandt andet drikkeyoghurten Actimel - har man jo i virkeligheden ikke gjort andet end at gøre et allerede sundt produkt endnu sundere. Eller man kan sige, at man har styrket dets funktionalitet på et bestemt område. Der findes jo allerede probiotiske produkter på markedet. Hvad bliver det næste? Peter Olesen: Udfordringen bliver først og fremmest at udvikle robuste probiotiske stammer med en veldokumenteret effekt, og som har helt specifikke virkemåder – fx virker positivt på immunforsvaret. Det vil betyde, at vi kan bringe probiotika ”ud af den lidt skjulte verden til en mere kendt verden”. I stedet for generelle anprisninger som ”god for maven”, ville producenter kunne komme med mere specifikke anprisninger vedrørende positiv indvirkning på tarmfloraen, blodtrykket, kolesteroltallet eller immunsystemet, som i sidste instans kan hjælpe med at forebygge livsstilssygdomme. ■

Kort om Chr. Hansen Chr. Hansen er en global ingrediensvirksomhed med afdelinger i mere end 30 lande. Med udgangspunkt i forskning og udvikling arbejder Chr. Hansen for at skabe sundere fødevarer til dyr og mennesker over hele verden. Virksomheden er verdens førende leverandør af kulturer, probiotika, enzymer, naturlige farver og smagsløsninger. Mere information kan fås på www.chr-hansen.com

NR. 12

285


Mixning af kaloriefattige produkter Forbrugernes efterspørgsel på fødevarer ændrer sig i retning af produkter med lavt fedtindhold. Det ses tydeligt i supermarkederne, hvor udbudet af light og fedtfattig m.v. vokser konstant. Denne trend er en udfordring for producenterne af produkterne, fordi sammensætningen af ingredienser kan være meget kompleks. Af salgschef Per Kollerup Jensen, Scanima A/S

Den dynamiske stator muliggør en bedre kontrol af shear-kræfterne i miksningsprocessen. Shear-kræfterne bruges til dispergering af pulvere og specielt til at lave en stabil emulsion. Funktionen af den Dynamiske Stator er, at når statoren er nede opnås en meget effektiv homogenisering/emulgering. Med statoren oppe passerer produktet under statoren, hvorfor homogenisering/emulgering undgås. Dette har stor betydning for produkter, der er lette at overbearbejde eller produkter, der er tilsat ingredienser, som ikke ønskes homogeniseret/emulgeret.

Scanima Turbo Mixer med stator nede, high shear. Miksningsteknologien I kampen om kunderne er det i dag en nødvendighed at have en god og velfungerende R & D afdeling. Også et godt samarbejde med leverandører af ingredienser og af maskinudstyr på et marked, hvor udbudet af convenient food er stærkt voksende. Specielt miksningsteknologien er blevet mere og mere vigtig. Kompleksiteten af produkter med mange funktionelle ingredienser, emulgatorer, stabilisatorer, hel eller delvis fedtsubstituering med f. eks. planteolier, additiver med eller uden funktionelle egenskaber stiller stadig større krav til fremtidens miksningsudstyr. Stabile produkter med Dynamisk Stator Mange produkter er blevet lette at ”overbearbejde”, men behøver samtidig en meget effektiv basis mixning. Scanima har udviklet og patenteret et system til håndtering af disse produkter. Denne ny option har fået navnet Dynamisk Stator.

286

NR. 12

All-in-One teknologi Denne ”All-in-One ” teknologi giver producenterne stor fleksibilitet i spektret af produkter, der kan produceres på den samme maskine. Den giver også fødevarevirksomhederne mulighed for at fremstille de nye fedt/kaloriefattige produkter med samme smagsoplevelser og mundfylde som i de traditionelle produkter med højere indhold af smørfedt. Mixeren er yderligere velegnet til produkter, hvor sukkeret udskiftes med nye sødemidler. Med dette system er det muligt at producere eksempelvis supper, der indeholder stykker af grøntsager eller smelteost/flødeost indeholdende rejer, skinke eller lignende. Ved at løfte stator væk fra rotor bliver shear-kræfterne reduceret til et minimum med det resultat, at grønsagsstykkerne ikke bliver mast. Scanima har solgt en del Turbo Mixere med Den Dynamiske Stator til en række internationale producenter af convenience fødevarer. Reduceret kostpris Scanima’s Mixer Teknologi kan yderligere øge produktionskapaciteten, reducere pro-

MÆLKERITIDENDE 2006


duktionstiden samt mængden af de enkelte ingredienser og reducere CIP-tiden samt minimere tiden for vedligeholdelse. Dette er med til at reducere kostprisen på produkter fremstillet i Scanima mixere og hermed gøre dem mere konkurrencedygtige. Scanimas Mixer Teknologi giver optimalt pulver/væske eller væske/væske mixning med eller uden shear kræfter. Produkter/ingredienser homogeniseres, emulgeres og dispergeres på få sekunder, selv for produkter med højt tørstofindhold eller med høj viskositet. Ydermere kan partikler blandes skånsomt ind i produktet. Rekombinerede produkter Den Dynamiske Stator har desuden gjort livet meget lettere for producenter af rekombinerede produkter, som har tendens til skumdannelse. Specielt med kaseinater, sojaprotein og lignende pulvere er det lykkedes Scanima at fremstille vakuummiksere, der producerer kontinuerligt uden nævneværdig skumdannelse, selv med højt tørstofindhold og viskositet.

Kundetilpassede anlæg For Scanima er det ikke blot vigtigt at følge trenden i markedet. Scanima forsøger hele tiden at være et skridt foran med hensyn til fremstillingen af miksere, lave de mest fleksible produktionsenheder samt - i samarbejde med vores kunder - skræddersy lige netop det anlæg/maskine, der passer til kundens krav og økonomiske formåen.

Scanima Turbo Mixer med stator oppe, no shear.

Pilotanlæg Mund til mund metoden har været vigtig for Scanima’s afsætning af mixere verden over. Virksomheden selv er naturligvis klar over, hvor vigtig et godt omdømme er i den potentielle kundekreds, og Scanima har konstant adskillige pilotanlæg stående ude hos nationale og internationale kunder. Det kan eksempelvis være producenter af ingrediensblandinger til mejeriprodukter. Kundernes kunder kommer på besøg, ser hvad anlægget kan, og ofte resulterer det i en ny ordre på en Turbo Mixer. ■

We analyze the various phases and modify the end product so that it hits consumer preferences in the relevant market – whether it be fresh soya milk in the East or long-life chocolate-flavoured milk in Europe.

Emulsifiers and Stabilizers for Dairy Products PALSGAARD® is specialized in development, production and application of Emulsifiers, Stabilizers and other special ingredients. Visit us at www.palsgaard.com to locate the office closest to you.

MÆLKERITIDENDE 2006

Palsgaard A/S DK-7130 Juelsminde, Denmark Phone +45 76 82 76 82 direct@palsgaard.dk

NR. 12

287


Rexam Glass Holmegaard

Iøjnefaldende Kvalitet Glas er et naturprodukt fremstillet af sand, soda og kalk, der varmes op til en glødende masse og formes til flasker og glas. Af Anna Marie Thøgersen

Omkring 1970 ophørte de danske mejerier med salg af mælk på glasflasker. Samme år kom Matilde til verden. Matilde-mærket blev hurtigt synonymt med kakaomælk. Nutidens unge voksne nyder stadig kakaomælk, eller rettere Matilde Cafe - på cafe og i en iøjnefaldende glasflaske - fra Rexam Glass Holmegaard. Matilde på glasflaske I disse retro-tider, hvor tøjstil, møbler og kogekunst fra 1960-erne og 70-erne inspirerer nutidens designere, kokke og andre trendsættere, er en tilbagevenden til glasflasken genial. De unge er vokset op med Matilde i karton. De kan stadig lide smagen, men hvor smart er det lige at sidde på cafe og drikke kakaomælk fra en karton med sugerør, når man er 20-30 år. Glasflasken promoverer produktet, skiller sig ud fra det traditionelle og signalerer kvalitet. Smagen er selvfølgelig tilpasset det voksne publikum, og Matilde Cafe fås som Cappuccino, Choko Milk og ChocoLight, der har et fedtindhold på kun 0,5%. Arla Foods´ produktchef for Matilde Café, Anette Kalle fortæller, at Arla det seneste år har solgt i nærheden af 3,5 mio. flasker Matilde Cafe i de små 29 cl glasflasker. Langt hovedparten udgøres af ChokoMilk-varianten. ChokoLight blev introduceret på markedet i februar 2005 og har det seneste år solgt i underkanten af 0,5 mio. flasker. Anette Kalle tilføjer, at der bliver solgt flest Matilde Cafe flasker gennem detailhandlen samt på tankstationer og nærbutikker, hvor forbrugssituationen er karakteriseret ved såkaldt ”on-thego”, eller ”mens vi er på vej”. Cocio, feta, fløde … - Flere mejerier og øvrige fødevareproducenter får øjnene op for at skifte emballagetype til glas for at differentiere deres produkter, fortæller Jan Nørskov, som er skandinavisk

288

NR. 12

marketingchef for Rexam Glass Holmegaard. Jan Nørskov tilføjer, at den danske klassiker Cocio på flaske dog har været på markedet siden 1951. Netop virksomheder som Cocio og Arla Foods er så store kunder hos Rexam, at de har patent på de flasketyper, der indeholder virksomhedernes chokolade- og kakaomælk. Nye mejerikunder, der kommer til, har dog prototyper nok at vælge imellem. De valgte flasketyper og glas kan desuden fremstilles med graveringer og i op til 15 forskellige farver. - I dag markedsfører eksempelvis flere skandinaviske mejerier deres fetaost i sekskantede glas og differentierer sig dermed fra fetaprodukter i de mere traditionelle plastbægre. Arla Foods har i øvrigt gennem flere år emballeret Puck smøreostene til bl.a. det mellemøstlige marked i glaskrukker af varierende størrelser. Senest er en lille klar og buttet flødeflaske kommet på markedet, og flere nye glas-ideer fra mejerikunder og os selv er i støbeskeen, fortæller Rexam´s salgschef Lars Brandt. På Rexam´s glasværk i Fensmark ved Holmegaard producerer de hvert år ca. 600 millioner glas og flasker. Halvdelen afsættes til fødevareindustrien, herunder mejerierne i Skandinavien, som nu er oppe på at aftage de ca. 10%. Et naturprodukt Glas er et naturprodukt, der har været brugt som emballage i årtusinder. Glas fremstilles af sand, soda og kalk, som varmes op til en

MÆLKERITIDENDE 2006


Rexam Glass Holmegaards marketingchef for Skandinavien, Jan Nørskov til venstre og salgschef Lars Brandt med et lille udvalg af virksomhedens forskellige glasog flasketyper, heriblandt produkter fra Cocio og Arla Foods.

glødende masse, der formes til flasker og glas. På Rexam´s fabrik går det lynhurtigt. Glødende glasmasse afklippes i nøjagtigt afmålte vægtenheder og falder som orange striber fra toppen og langs ydersiden af glasværkets to kæmpestore ovne ned i forme, vipper rundt og forsvinder igen ind i færdigforme, inden de på ny kommer til syne - stadig lidt orangevarme men færdigt formede som flasker og glas. De kører nu i næsten uendelige lange rækker på transportbånd ind igennem køletunneller og videre ud og frem til stationer for automatisk kvalitetskontrol, inden de sættes på bakker på paller, der omvikles med en beskyttende krympefolie. Etiketter og slankekur Mange fødevarevirksomheder vælger selv at etikettere deres glas og flasker. Men det er muligt at få sine etiketter påsat hos Rexam Glass Holmegaard, som senest i 2005 installerede en etiketteringsmaskine til optisk påsætning af etiketter. Virksomheden har således i dag tre maskiner i alt til etikettering. Glas er fuldstændig tæt, og Rexam Glass Holmegaard anvender det igen og igen ved omsmeltning. I øvrigt har Rexam´s glas og flasker gennemgået en gevaldig slankekur. I 1950 vejede en 330 ml glasflaske ca. 330 gram, i dag er det muligt at producere en tilsvarende flaske på under 150 gram.

dag en del af den engelske emballagekoncern Rexam PLC, og indgår i denne verdensomspændende koncerns glassektor. I Skandinavien er hovedkontoret placeret i Limmared i Sverige, og de to skandinaviske virksomheder har et tæt samarbejde med sektorens øvrige 12 glasværker. Rexam Glass Holmegaard udvikler, fremstiller og markedsfører glasemballager til bryggerier, producenter af vin/spiritus samt fødevareflasker og -glas. Virksomheden i Fensmark på Sjælland har ca. 340 ansatte og omsætter for 450 mio. kroner årligt. Rexam PLC Moderselskabet, det britisk baserede Rexam PLC, producerer stort set alle former for emballager, herunder også plastik og dåser. Koncernen er således verdens førende producent af dåser til øl og sodavand. Rexam, der er højt placeret på Verdens Top-Ti liste over de største emballagekoncerner, beskæftiger 22.000 ansatte i 25 lande og omsætter årligt for 4,5 mia. euro. ■

Der er gennem de senere år blevet lanceret en række mejeriprodukter i glasemballager. Et af de seneste er Arla Foods Matilde Cafe linie fra 2001, og heriblandt for nylig Matilde Café ChokoLight.

Rexam Glass Holmegaard A/S Rexam Glass Holmegaard, der blev grundlagt som glasværket Holmegaard i 1825, er i

MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 12

289


Sikker måling af fedt og sukkerindhold med MilkoScan FT2 Forbrugernes krav på kvalitet og mange valgmuligheder for lightprodukter har fået de danske mejerier til at skrue ned for både sukker- og fedtindholdet i en lang række mejeriprodukter uden at gå på kompromis med den gode smag og konsistens.

Af marketingkoordinator Line Bach Kristensen, FOSS i Skandinavien

Mejerierne får større nøjagtighed ved måling af fedt og sukkerindhold i deres mejeriprodukter med den nye MilkoScan FT2 fra FOSS.

290

NR. 12

Effektiv og hurtig måling Udviklingen og produktionen af disse nye lightprodukter stiller derfor høje krav til effektive og hurtige analyser af produkterne. Målenøjagtigheden, alsidigheden og robustheden af analyseinstrumentet er derfor ikke mindst vigtig for mejerier med et bredt produktsortiment. Nye innovative og fleksible analyseløsninger som den nye MilkoScan FT2 fra FOSS løser behovet. MilkoScan FT2 kan med stor nøjagtighed måle en lang række bestanddele som fedt, protein og sukker i mange forskellige typer mejeriprodukter så som mælk, kondenseret mælk, yoghurt og creme fraiche, uden nogen form for prøveforberedelse. Målingen tager mindre end et minut, og instrumentet kan hurtigt omstilles til at måle et helt andet produkt. En automatisk ”backflush” samt effektiv rensefunktion forhindrer ”carry-over” fra prøve til prøve. Således klarer instrumentet let udfordringen med de mange forskelligartede nye lightprodukter. Derudover er instrumentet let at bruge og indeholder ”ready to use” kalibringer for en lang række mejeriprodukter.

Robust og alsidig Da MilkoScan FT2 er stænke- og støvsikker, og måleboksen er designet til at eliminere vibrationer, kan analyseinstrumentet flyttes væk fra laboratoriet og tættere på produktionen uden at miste den høje nøjagtighed på resultatet. MilkoScan FT2 giver desuden mulighed for at dække et ”kritisk” produktsortiment f.eks. omfattende lav laktose produkter, hvor det er et must at kunne stole på sit instrument, idet konsekvenserne af et forkert resultat kan være store. MilkoScan FT2 hos Milko Milko i Grådö, Sverige, har netop testet det nye Milkoscan FT2 analyseinstrument som et hurtigere, nemmere og mere fleksibelt alternativ til deres eksisterende laboratorieanalyseudstyr. Milko er et af Sveriges største mejerier og producerer en lang række forskellige mejeriprodukter. Instrumentet blev testet i to uger. Jörgen Wåger, Laboratoriechef hos Milko siger: ”Vi er meget tilfredse med instrumentet, og det virker yderst pålideligt. Vi har længe været på udkig efter et instrument som dette”. Jörgen forklarer, at testen af MilkoScan FT2 lettede den normale arbejdsgang med laboratorieanalyser. For eksempel ved at undgå de tidskrævende procedurer ved fedtekstraktion. Laboratoriepersonalet hos Milko nød specielt, at de kunne måle forskellige varianter af tykt- og tyndtflydende prøver, hurtigere og uden eller kun med få prøveforberedelser. ”Vi kunne bruge instrumentet til en masse forskellige produkter inkl. tyktflydende produkter som creme fraiche” siger Jörgen. Vi producerer omkring 155 forskellige produkter, og

MÆLKERITIDENDE 2006


dette antal øges hele tiden. Vi har simpelthen ikke tid til tidskrævende analyser. FOSS og mejeriindustrien FOSS har gennem 50 år leveret simple, præcise og hurtige analyseløsninger til mejeriindustrien over hele verden. Et erfaringsgrundlag der betyder, at FOSS i dag kan tilbyde en unik portefølje af instrumenter til analyse af somatiske celler, hygiejne i råmælk, kompositionsanalyse af rå- og færdigvarer og mikrobiologisk analyse. Løsninger, der er udviklet til rutineanalyser på laboratoriet eller løbende at-line og on-line produktionskontrol - og som gør det muligt at optimere både kvalitet og indtjening. FOSS-koncernen er verdens førende udbyder af dedikeret, højteknologisk analyseudstyr, der måler og styrer kvaliteten og produktionen af landbrugsprodukter, fødevarer samt farmaceutiske og kemiske produkter. Hovedaktiviteterne udgår fra Danmark, Sverige og USA - med koncernhovedkvarter i Hillerød. FOSS omsætter for 1,2 milliarder kroner og har i dag ca. 1065 medarbejdere fordelt over hele verden. ■

Målingen på MilkoScan FT2 tager mindre end et minut, og instrumentet kan hurtigt omstilles til at måle et helt andet produkt.

Ny homogenisator fra Tetra Pak Tetra Alex® 350 Kapacitet: fra 2.500 til 34.700 l/h

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks vej 13, DK-8270 Højbjerg Telefon: +45 89393939 Fax: +45 86295311

MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 12

291


”Livet er fedt” Af Area Sales Manager Martin Lærkenæs, DSM Food Specialties, Dairy Ingredients

Mangeartede krav Markedet for funktionelle ingredienser til fødevareindustrien vokser og bliver stadigt mere nuanceret med nye produkter til nye applikationer. Mejeriindustrien polariseres hen imod luksusprodukter med højt fedt- og sukkerindhold på den ene side - og på den anden side udvikles mange nye produkter med lavt fedt- og sukkerindhold. Dette sker både i Skandinavien, USA og Asien. De globale trends inden for mejeriindustrien går i retning af helse, god smag samt produkter, der er lette og hurtige at spise. For at kunne udvikle sådanne produkter, kræves meget, når slutproduktet skal ud over rampen. På baggrund af de mangeartede krav fra konsumenterne, er det vigtigt for DSM at kunne dykke ned i trylleposen med innovation af nye ingredienser og teknologier, der kan hjælpe fødevareproducenterne til at fremstille produkter, der ser godt ud, har den rigtige smag, den rigtige helsemæssige sammensætning og til den rigtige pris.

Overvægt hos både børn og voksne er et stigende problem i mange lande. Problemet skyldes sikkert, at vi bevæger os mindre end tidligere, samtidig med at vi indtager for meget mad eller mad med for meget tilsat sukker eller fedt. Det stigende problem med overvægt kan have mange negative sideeffekter, som kan gøre mennesker kroniske syge. FABULESS FABULESS er en af de nye ingredienser fra DSM, som henvender sig til markeder og konsumenter, der gerne vil spise normalt men samtidigt have kontrol med vægten. FABULESS er et lipid, som via kliniske studier har vist sig at have den effekt, at personer, som indtager yoghurt tilsat FABULESS, har en længere følelse af mæthed, som vil mindske lysten til at spise ”snacks” eller andet mellem de store måltider. FABULESS er en naturlig ingrediens, og det samme er de komponenter og teknologier, som anvendes ved fremstilling af FABULESS. Yoghurt med FABULESS smager godt og bidrager samtidigt med en behagelig cremethed i det færdige produkt. Det vil kunne betyde mindre synerese og/eller en mere behagelig smag end i mere konventionelle produkter. Kliniske studier De kliniske studier lavet på FABULESS viser, at en daglig dosis på 5 gram vil have en effekt.

FABULESS har bl.a. den egenskab, at man spiser mindre mellem måltiderne.

292

NR. 12

MÆLKERITIDENDE 2006


FABULESS er en innovation inden for fødevareingredienser og kan siges at være: Ny til fødevarer/mejeriprodukter, relevant og troværdig. FABULESS kan anvendes i forskellige applikationer og retter sig mod forskellige målgrupper af konsumenter. FABULESS er naturlig, kræver ikke store ændringer i den normale kostsammensætning, når kropsvægten skal under kontrol, og har den egenskab, at man spiser mindre mellem måltiderne. FABULESS er ”den naturlige måde at tabe sig på”. Andre ingredienser Sammen med FABULESS til yoghurt kan DSM også tilbyde en lang række yoghurtkulturer. Vi kan sammensætte kulturer eller enkeltstammer af forskellige kulturer og ramme præcist den gode smag, den gode og cremede viskositet eller den syrningsprofil, som er målet. Vores kulturer til yoghurt hedder DelvoYog, og ved fremstilling af en probiotisk yoghurt tilbyder vi vores LAFTI stammer. DSM tilbyder ligeledes ingredienser til slutprodukter, hvor sukkerindholdet skal reduceres. Ved at anvende MAXILACT (lactase) i fx yoghurt, spaltes mælkens lactose

til glucose og galactose, og den rette grad af hydrolyse vil så give en naturlig og behagelig sødme i det færdige produkt. Såvel sukkersom kalorieindhold sænkes. MAXILACT kan anvendes på forskellige måder i forskellige applikationer og DSM’s ekspertise inden for området er stor. Denne ekspertise stiller vi gerne til rådighed for vores kunder. TEAVIGO, som er grøn te ekstrakt fra DSM, har ligeledes vist sig at have en god effekt på fedtforbrændingen i kroppen. TEAVIGO er samtidig naturlig, farveløs og vandopløselig uden sediment og kan derfor anvendes i en bred vifte af applikationer. Efter kundebehov DSM’s ingredienser kan anvendes enkeltvist eller kan sammensættes alt efter behov - og der er faktisk mange muligheder. DSM’s mål er at tilbyde alle vores kunder ingredienser, teknologiske løsninger eller anden service som bidrager til et sundere, et mere sjovt og en mere effektive måde at leve eller arbejde på. For at kunne bidrage hertil, må vi skubbe grænserne yderligere inden for vores gren af videnskaben - og det gør vi. ■

MilkoScan FT2™ – det næste skridt inden for mejerianalyser! • • • • • • •

Forbedret målenøjagtighed Uovertruffen driftsikkerhed Tidsbesparelse på analyser Mindre arbejdsbyrde Stor brugervenlighed Velegnet til at stå i produktionen Hurtig og let tilgængelig support

Dedicated Analytical Solutions kundeservice@foss.dk

MÆLKERITIDENDE 2006

www.foss.dk

NR. 12

293


Hammerum Stainless A/S

Vakuumkoger og Ala Cooler til frugt og etniske saucer Ala Cooleren havde knapt forladt tegnebordet, et pilotanlæg af Vakuumkogeren er stærkt efterspurgt, to plancher af anlæggene blev fremstillet og medbragt til Anuga FoodTec. - Her var interessen overvældende og så konkret, at den sandsynligvis munder ud i flere ordrer, fortæller administrerende direktør for Hammerum Stainless, Jens Aage Christensen. Vakuumkogeren og den helt nye Ala Cooler er begge velegnede til produktion af bl.a. sukker- og fedtreducerede mejeriprodukter. lang karriere i en af A.P. Møller´s industrivirksomheder. Men trangen til selvstændighed var for stor, og Jens Aage Christensen købte i 1996 Hammerum Tullebølle, som i dag hedder Hammerum Stainless. Virksomheden har knap 40 ansatte, heraf er størsteparten smede og maskinarbejdere, desuden 5 lærlinge og 6 funktionærer, heraf to maskiningeniører. Ancienniteten ligger pænt over de 10 år som gennemsnit.

Af Anna Marie Thøgersen

Adm. direktør Jens Aage Christensen, Hammerum Stainless A/S var blandt de nominerede i Ernst & Youngs ”Årets Entreprenør 2004”.

Hammerum Stainless A/S Tilbage i 1899 grundlagde Chr. L. Hammerum sin virksomhed på Langeland. Siden blev fabrikken drevet af grundlæggerens efterkommere igennem næsten 100 år, hvorefter Jens Aage Christensen overtog firmaet, efter en

294

NR. 12

Et godt arbejdsmiljø Der er også et særdeles godt arbejdsmiljø på virksomheden. Arbejdsklimaet medarbejderne imellem og det fysiske arbejdsmiljø er i top. Man skal lede længe efter en smedearbejdsplads, hvor der er taget så meget hensyn til korrekt ergonomi, afskærmninger, udsugninger og et funktionelt arbejdsflow - foruden grønne, fredede områder lige uden for døren. Men der skulle også en flytning og helt ny fabrik til i 2004. I Tullebølle havde den gamle fabrik vokset sig stor ved knopskydning og var ganske omkranset af villaer og parcelhuse. I Rudkøbing er den nye fabrik placeret i industrikvarteret tæt ved hovedvej 9, og indretningen er foretaget af virksomhedens værkfører og Jens Aage Christensen selv. Fabrikken er på knap 4.000 m² med 8 - 11 meter under krankrogen, der er installeret 25 løftekraner, heraf de 15 i det tilsvarende antal individuelle smedearbejdspladser, hvis størrelse afhængigt af arbejdsopgaver kan re-

MÆLKERITIDENDE 2006


guleres med flytbare skillevægge. På ”torvet” udenfor er der plads til at samle anlæggene, og umiddelbart ved siden af ligger det store sliberi og glasblæsekabinen, der kan lukkes hermetisk og har optimal udsugning. Begge afdelinger har to indgange, så der også er adgang for de tankanlæg, der bliver produceret på den modsatte side. Også eksternt miljø Jens Aage Christensen er en mand med mange initiativer. Et af de seneste er et samarbejde med virksomheden Dantech, der projekterer anlæg til spildevandsrensning. De relativt små kompakte rensningsanlæg, FiltraFlo© klarer op til 50 m3 spildevand pr. time. Anlæggene, der er udviklet til brug i hele levnedsmiddelindustrien, markedsføres og serviceres af ITT Flygt. Jens Aage Christensen oplyser, at der i øjeblikket er meget stor interesse i Norge, og at de øvrige Skandinaviske lande også er stærkt på vej. Rustfrie procesanlæg Men tilbage til det Hammerum er særligt kendt for. Tanke - store rustfrie tanke, der kan rumme op til 300 m³ samt traditionelle ostekar og kogegryder. Mange af disse står rundt om på danske mejerier og hos de øvrige kunder inden for fødevareindustrien, især frugtog marmeladeproducenter samt slagterier. Blandt de primære kunder er Arla Foods og Danish Crown foruden store systemleverandører som GEA Niro, Alfa Laval og APV. Hos Hammerum Stainless kan alt lade sig gøre, bare det er i rustfrit stål. Virksomheden er ordreproducerende og leveringsdygtig i meget andet end tanke, ostekar og kogegryder bl.a. autoklaver, skruetransportører, vaskemaskiner, cykloner og procesanlæg til eksempelvis osterier og bærproduktion. Ala Cooler Den helt nye Ala Cooler er udviklet af Einar Dyhr i søsterselskabet Ala-Hammerum, der har særlig ekspertise inden for tryk- og vakuumkogere. Ala Cooler kan køle, opvarme og pasteurisere sensitive produkter, som samtidig kræver skånsom behandling. Anlægget er opbygget med stationære dobbeltplader i en beholder med køle-/varmekappe. Både dobbeltpladerne og kappen er med køling/opvarmning, og de skrabes kontinuerligt, så der ikke sker krystallisering under nedkøling eller påbrænding under opvarmning.

MÆLKERITIDENDE 2006

Det er muligt at opstille 2-3 Ala-anlæg parallelt og dermed opnå en kontinuerlig proces ud til fyldelinien. En Ala Cooler har en produktionskapacitet på 1.000 - 5.000 liter pr. batch.

Jens Aage Christensen i produktionslokalerne hos Hammerum. Til højre ses nogle af de i alt 15 fleksible svejsekabiner og til venstre et spildevandsanlæg, der bliver samlet på ”torvet”.

Vakuumkogeren Også Vakuumkogeren er et nyt anlæg fra Ala-Hammerum. Kogeren er opbygget med en roterende spiral, der indeholder damp eller kølevand. Miksning og kogning af eksempelvis mejerifrugt eller mælkebaserede saucer er yderst skånsom, da varmespiralen drejer langsomt rundt. Den aseptiske koger/køler, der er designet til produktioner mellem 800 og 5.000 liter, er velegnet til produktion af bl.a. frugt og marmelader, ketchup/sennep, chutney og forskellige saucetyper - også de fedtfattige. I april måned deltog Hammerum Stainless med en mindre stand på den tyske teknologimesse Anuga FoodTec, hvor de viste plancher af de to nye anlæg. Interessen fra de europæiske mejerier, frugt/marmeladeproducenter og øvrige fødevarevirksomheder var overvældende, fortæller Jens Aage Mejerier, frugt/marmeladeproducenter Christensen, som tilføjer, og øvrige relevante fødevarevirksomat de to anlægstyper er heder har mulighed for at prøve den reelle nyheder til den her viste aseptiske Vakuumkoger i pieuropæiske fødevarebran- lotstørrelse, som har en kapacitet på 150 kg, samt Ala Cooleren med en che. ■ kapacitet på 1.000 kg.

NR. 12

295


Palatinit / Rode & Rode A/S

Mælkeprodukter med ekstra Helsefordele Af Claudia Meissner, marketingsansvarlig, Palatinit GmbH og Lars B. Ovesen, salgschef for Levnedsmidler, Rode & Rode A/S

Mælkeprodukter har altid været kendt for at være naturlige og sunde produkter, som forbindes med stærke knogler, sunde tænder og generelt en gavnlig virkning på børn. Men forbrugernes forventninger er blevet mere sofistikerede, og et almindeligt glas mælk er

ikke længere nok! Produkter, der lover bedre sundhed udover mælkeprodukternes naturlige fordele, bliver mere og mere populære, da kunderne nu bruger både føde- og drikkevarer til at opnå bedre velvære. I sine helserelaterede markedsføringsbudskaber fremhæver

Mælkeprodukter, der i forvejen er forbundet med positive egenskaber, kan få et ekstra ”løft” ved tilførslen af nye ingredienser som Palatinose™, der også giver producenterne mulighed for at differentiere produkterne.

296

NR. 12

MÆLKERITIDENDE 2006


Palatinit, hvordan kulhydreret Palatinose™ kan hjælpe producenterne med at skabe præferencer for en lang række mælkebaserede produkter. Udnyt fordelene Palatinose™ er udvundet af roesukker og findes også i honning og sukkerrør. Sukkerbindingen med det ”generiske” navn isomaltulose har en naturlig, sukkerlignende smag med mild sødhed og samtidig er den tandvenlig. Produktet kendetegnes ved et lavt glykemisk indeks (gl 32), som omsættes til et stabilt energiniveau; Palatinose™ er faktisk det eneste lav-glykemiske sukker, som giver varig energitilførsel i form af glukose. Palatinose™ er modstandsdygtig over for forandringer forårsaget af mikrober og laktobacilli, hvilket gør, at det kan bruges som ingrediens i en del mælkebaserede produkter, bl.a. yoghurtdrikke, smoothies, sojadrikke, flydende måltidserstatninger og andre velværedrikke. En sportslig mulighed Ethvert fitness center og enhver sportshal har ofte en automat fyldt med drikke, der lover større udholdenhed og mere energi efter sportaktiviteterne. Og det er ikke kun entusiastiske sportsfolk, der tiltrækkes af disse drikke -

løftet om varig energi appellerer lige så meget til ikke-udøvende sportsfolk. Sportsdrikke, mælkebaserede eller ej, har generelt indeholdt høj-glykemiske sukkerstoffer såsom sucrose eller maltodextriner, som giver energi og samtidig påvirker glukoseniveauet i blodet. Alternativet har været sødestoffer med høj intensitet og lavt Gl, der ikke giver energi. Palatinose™ giver nu producenterne mulighed for at kombinere fordelene ved holdbar energi og lavt GI. Analyser har vist, at glukoseniveauerne er tilbage ved udgangspunktet inden for 60 minutter efter indtagelse af sucrose. Ved brug af Palatinose™ bibeholdes energiniveauet i op til to timer. En slankemulighed 60 procent af befolkningen i Storbritannien i alderen fra 30 til 34 følte sig overvægtige i året op til sommeren 2004. Bekymringer om voksende fedme i Vesteuropa og USA er veldokumenterede, og med sommeren i udsigt - starter også det traditionelle tidspunkt for slankekure, inden badesæsonen sætter ind. En populær løsning, som diætister plejer at anbefale, er en reduktion af kalorieindtaget for at opnå vægttab samt en reduktion af sukkerniveauet. Men indtagelse af kalorier er ikke den eneste faktor. Diæter med lavt

Dansk distributør af

Odinsvej 25  8722 Hedensted  Tlf.: 76 75 21 00 Fax: 75 89 08 28  E-mail: roro@roro.dk  www.roderode.com

MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 12

297


Gl har de seneste år vundet frem, som en ny måde at regulere sin vægt på. Føde- og drikkevarer med lavt Gl frigør kulhydrater i en kontrolleret takt, hvilket betyder at op- og nedture i blodsukker og insulin reduceres - og de pludselige sultanfald, som fører til overdreven spisning, undgås. Lavt Gl kulhydrater er også forbundet med høj fedtforbrænding, og Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler dette som en del af en sund diæt. Palatinose™ har det samme kalorieindhold som sukker men med et lavere Gl. Det er ideelt som tilskud i mælkebaserede flydende erstatninger, der bruges som diæt for at opnå vægttab. Den søde smag gør drikkene populære, og det lave Gl indeks mindsker trangen til småspise mellem måltiderne – og giver derved tilfredse kunder. Din smoothie! I de vesteuropæiske lande arbejdes der hårdt på at forbedre befolkningens kostvaner uden at dette medfører øgede sundhedsomkostninger. Både ”Fem om dagen” kampagnen, som er lavet for at få folk til at spise mere frugt og grøntsager, og den vifte af TV programmer, der vises om de negative følger af en dårlig kost, har påvirket forbrugsvanerne. Produkter, der har et højt indhold af frugt eller grøntsager, er meget populære – men ikke på bekostning af smag og nydelse. Smoothies lever op til alle disse krav, ved at kombinere traditionelle og eksotiske friske frugter med mælk eller yoghurt i et lækkert drikkeklar produkt, præsenteret i en flot indpakning. Markedet for smoothies i Storbritannien blev i 2003 vurderet til £69 millioner, og det forventes at stige til over £150 millioner i 2008. Ifølge data fra Mintel var værdien på det amerikanske marked $1,6 milliarder i 2005. Den store popularitet har gjort smoothies til et af de mest konkurrencedygtige produkter på markedet. For at sikre den fortsatte markedsandel må producenterne differentiere produkterne. Palatinose™ giver smoothie producenterne mulighed for at skabe et velsmagende produkt med en ekstra marketingfordel - nemlig længere energifrigivelse. Palatinose™ giver en sød smag, ingen eftersmag, er tandvenlig og let at blande i forskellige drikke, da det ikke klumper. Ved at tilføje Palatinose™ i opskriften kan producenterne tilbyde Smoothies med en spændende ny dimension, og samtidig love helsefordele ud over dem, der opnås

298

NR. 12

ved indtagelse af store mængder frisk frugt og mælk eller yoghurt. Konklusion Da forbrugerne i stigende grad indtager mælkeprodukter og lignende drikke, der lover bedre helse, er det vigtigt for producenterne at gøre velværebudskabet til en del af deres produktimage. Mælkeprodukter, som allerede er forbundet med positive egenskaber, får nu et ekstra ”løft” ved tilførslen af de nye ingredienser, som samtidig giver producenterne mulighed for at differentiere produkterne i en overfyldt branche. Palatinose™ er en lav Gl kulhydrat fra en naturlig kilde, og den giver producenter af helsekostprodukter mulighed for at lave nye spændende former for produktudvikling, hvor den gode smag og udseende kombineres med længere energifrigivelse, der bl.a. forbedrer sportspræstationer og indgår som en del af en kontrolleret diæt. ■

Om Palatinit Palatinit blev grundlagt i 1979 og er en del af Sudzucker Group, som er verdens største sukkerproducent og en af Tysklands største fødevarekoncerner. PALATINIT udvikler, producerer og markedsfører ISOMALT, som er den eneste sukkererstatning lavet af sukker. Palatinit introducerede i 2005 Palatinose™, som er den eneste glykemiske kulhydrat, der giver forlænget energi til kroppen i form af glukose. Med datterselskaber i Nordamerika og Asien, samt et verdensomspændende netværk af salgsagenturer i mere end 40 lande, leverer Palatinit fødevarer jorden rundt. Palatinit er ISO9001 certificeret og yde top kvalitetskontrol i alle sine foretagender.

MÆLKERITIDENDE 2006


Ny sanitær højtydende pumpe fra INOXPA INOXPA-koncernen, der leverer procesudstyr i rustfrit stål til fødevarebranchen samt den farmaceutiske industri, præsenterer en ny højtydende pumpe til formål, hvor der er fokus på sanitær design. Godkendt Den nye højtydende DIN-FOOD pumpe er udviklet i henhold til retningslinierne omkring udvikling og fremstilling af procesudstyr specificeret af både de europæiske EHEDG og amerikanske 3A myndigheder. Anvendte elastomerer er derfor som standard FDA godkendte i henhold til FDA 177.2600. Kapacitet DIN-FOOD pumperne tilbyder en markant højere ydelse på op til 900 m3/h og løftehøjder på op til 60 MWC. Samtidig kan pum-

perne klare en max. arbejdstemperatur på 150°C. Disse specifikationer gør pumperne velegnede til applikationer inden for specielt fødevareindustrien, hvor anvendelser inden for filtreringssystemer, varmt eller koldt vandssystemer samt anvendelser på bryggerier og mejerier kan gøre brug af denne pumpetype. Sortiment INOXPA Skandinavien A/S leverer de mest gængse proceskomponenter i rustfrit stål, som fittings, ventiler, røreværker og pumper, fra dag til dag fra det skandinaviske centrallager i Horsens. ■

Den nye DIN-FOOD pumpetype har markant højere ydelse og klarer selv høje arbejdstemperaturer.

Vakuumkoger og Ala Cooler til sensitive mejeriprodukter Vakuumkogeren • Kogning/inddampning af sensitive - ikke mælkebaserede - produkter. • Roterende spiral med damp/kølevand sikrer hurtig varmeoverførsel. • Langsom horisontal rotation sikrer effektiv opblanding af produkterne. • Kapacitet 800-5.000 liter. • Pilotanlæg til 150 kg.

Ala Cooler • Pasteurisering og hurtig nedkøling af sensitive mejeriprodukter. • Horisontal omrøring sikrer jævn fordeling af partikler under nedkøling. • Kontinuerlig skrabning af alle overflader under opvarmning og køling. • Kapacitet 1.000-5.000 liter • Pilotanlæg til 1.000 liter.

Hammerum Stainless A/S • Dunsbjergvej 20 • DK 5900 Rudkøbing Tlf.: +45 6333 1800 • fax: +45 6333 1801 • www.hamstain.dk

MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 12

299


Hvad er fibre? Af marketingchef Jesper Gantzel, Brøste A/S

Gavnlige fibre Traditionelt betragtes fibre som en inaktiv bestanddel af føden, som passerer ufordøjet gennem hele fordøjelsessystemet. Denne betragtning er blevet revideret, og termen ”fibre” omfatter nu komplekse kulhydrater og naturlige polymerer som f.eks. cellulose og lignende så vel som pektin og forskellige slags hydrocolloider (guar, arabic, agar, carageen) og psyllium samt mange andre endnu ikke identificerede fibre. Fibrene er langt fra inaktive og har forskellig indflydelse på fordøjelsen. Ofte inddeles fibre i to klasser: uopløselige fibre og opløselige fibre. Hvedeklid er f.eks. en uopløselig fiber, der er god til at blødgøre afføringen, men dårlig til at absorbere kolesterol, en funktion som varetages bedre af havreklid. Uopløselige fibre Uopløselige fibre gør afføringen tungere og fremmer dens passage gennem tarmene. Som en svamp absorberer de uopløselige fibre mange gange sin vægt i vand, hvorved fibrene svulmer op og hjælper med at hindre

Actilight er en lavkalorieingrediens, der indeholder færre end halvt så mange kalorier som sukker.

300

NR. 12

forstoppelse. Hvedeklid, hele kerner, skrællen på mange frugter og grøntsager samt frø er alle rige på uopløselige fibre. Ved behandling af tarmproblemer som f.eks. diverkulitis bruges derfor høj-fiber diæter. Opløselige fibre Opløselige fibre omfatter pektiner, hydrocolloider (f.eks. guar), betaglucaner, nogle typer hemicellulose og andre forbindelser. Disse fibre findes i havre, bælgfrugter (ærter, brune bønner og linser), nogle frø, brune ris, byg, frugter (f.eks. æbler), nogle grønne grøntsager (f.eks. broccoli) og kartofler. Opløselige fibre nedbrydes, når de passerer gennem fordøjelsessystemet og danner en gel, der opfanger de substanser, der er relateret til kolesterol. Det er bevist, at opløselige fibre mindsker risikoen for hjertesygdomme ved at reducere absorptionen af kolesterol i blodbanen. Forskning har vist, at folk på høj-fiber diæt har et lavere totalt kolesterolniveau og er mindre tilbøjelige til at danne skadelige blodpropper end personer, der spiser færre opløselige fibre. En nyere amerikansk rapport beskriver, at tilstrækkelige mængder fibre tilsyneladende reducerer risikoen for hjertesygdomme blandt mænd, som indtog mere end 25 gram pr. dag sammenlignet med de mænd, der indtog under 15 gram dagligt. Actilight I mere end 5 år har Brøste markedsført Actilight. Actilight er en særdeles økonomisk og aktiv fiber, der bidrager til lavt kalorieindhold, foruden at være en god præbiotisk sukkererstatning. Actilight består af en specialblanding af kortkædede frugt-oligosakkarider, som er naturlige kulhydrater udvundet af roesukker. Actilight er strukturmæssigt meget lig sukker. Det har den samme smag og samme profil i anvendelsesmuligheder og kan leveres som sirup eller i pulverform. Actilight er meget velegnet til en lang række fødevareapplikationer: • Mejeriprodukter (mælk, yoghurt) • Iscreme • Bagerivarer, kiks, müslibarer, morgenmadsprodukter

MÆLKERITIDENDE 2006


• • • • • • • •

Frugtblandinger (forbedret smag) Sportsernæring Diætetiske produkter Kosttilskud Spædbørnsernæring Paraenteral ernæring og sondemad Fødevarer til diabetikere Sødestoffer

Aktivt præbiotisk fiber Ændrede spisevaner og forædling af landbrugsprodukter har ført til formindskelse af fiberindtagelse. Actilight er en aktiv fiber og et udviklet præbiotika sammensat af kortkædede frugt-oligosakkarider, som er stærkt bifidogeniske. Det betyder, at de selektivt giver næring til bifidobakterier, der er nyttige bakterier i tarmfloraen. Med kun 2,5 g Actilight pr. dag er der en klar positiv indvirkning på disse bifidobakterier. Øgning af bifidobakterier gavner immunforsvaret, forbedrer fordøjelsen og optagelse af mineraler samt giver en generel øget følelse af velvære. Forsøg har også klart vist Actilights positive indvirkning på immunsystemet og forøger optagelsen af mineraler. Actilight har

MÆLKERITIDENDE 2006

ved mange studier vist sig ikke at forårsage fordøjelsesproblemer. Lavt kalorieindhold Actilight giver mange organoleptiske og ernæringsmæssige fordele. Ingrediensen bliver i stigende grad brugt i frugtblandinger og mejeriprodukter med lavt kalorieindhold. Actilight er en lavkalorie-ingrediens, og med kun 1,5 kcal/g indeholder det færre end halvt så mange kalorier som sukker. I frugtblandinger kan det bruges som hel eller delvis erstatning for traditionelle sødestoffer såsom sukker og glukosesirup. Ved brug i frugtblandinger hjælper Actilight til at binde vandet, hvilket giver blødere, sødere og mere saftig og velsmagende frugt. Til at give en naturlig sødme i lav-kalorie frugtblandinger, arbejder Actilight meget godt sammen med intense sødestoffer, idet det er i stand til at maskere deres eftersmag. Actilight er derfor en ideel ingrediens, der helt eller delvis kan erstatte sukker uden at gå på kompromis med kvaliteten, og tilmed giver mulighed for fremstilling af lavglykemiske fødevarer. ■

Actilight er meget velegnet til en lang række fødevareapplikationer bl.a. mejeriprodukter som mælk og yoghurt.

NR. 12

301


Improving the quality of food and health for people all over the world The Cultures & Enzymes Division is responsible for the development, production, and marketing of innovative food cultures to global dairy, wine and meat industries. We are the global market leader in most of

Global Marketing Director – Dairy Cultures For the global marketing team in Cultures & Enzymes Division we are looking for a Marketing Director to take over the worldwide responsibility for the dairy cultures product range.

the segments where we are active and it is our objective to remain the preferred partner of the food industry in the food cultures area.

Chr. Hansen A/S is an international company which produces and sells natural ingredients such as bacterial cultures, enzymes, natural colours and flavours. Our activities are based on intense research and our knowledge of biotechnology is used in ingredients for food and health food as well as in agricultural products. We are the market leader in numerous areas and employ 2,600 people in 30 countries.

Chr. Hansen A/S

Area of responsibility Your responsibility will be to ensure global business drive and coordination as well as worldwide product portfolio management. Contribute to the cross-functional Product Group – elaborate the food culture strategy, drive the product strategy deployment, optimize the value chain and the project portfolio. You will collaborate with the Vice President on business development activities including strategic alliances, mergers & acquisitions, toll manufacturing and other contract related activities. Other parts of your job will be to secure relevant market intelligence activities, support Sales for key negotiations and manage the food culture Commercial Development team. You will travel up to 30 to 50 days a year. Qualifications and personal profile You hold a B.Sc. or a M.Sc. in Dairy, supplemented with a commercial education and several years of working experience from the international dairy industry. You have international marketing management experience and preferably a solid knowledge of either product management or sales. On the personal level you are an achiever, being both change and goal oriented. You have good interpersonal and communication skills and preferably you have experience with people management. If you have any questions, please contact Michel Guiraudou at +45 4574 7441. Please mark your application ”Marketing Director” and send it no later than 1 July 2006.

Human Resources Bøge Allé 10-12 DK-2970 Hørsholm Read more - and apply for the job at

302

NR. 12

www.chr-hansen.com

MÆLKERITIDENDE 2006


Kort fortalt Tholstrup Cheese tæt på salg Ejerne af Danmarks største privatejede mejeri Tholstrup Cheese er langt fremme med et salg af virksomheden, skriver dagbladet Børsen. Potentielle købere har afgivet bindende bud på koncernen, og Tholstrup-ejerne forsøger at få solgt virksomheden for omkring en halv mia. kr. En række mulige købere af virksomheden har ifølge Børsens oplysninger været igennem to forpligtende budrunder, og sammen med

deres rådgivere overvejer Tholstrup, hvordan det endelige salg af virksomheden skal forhandles på plads inden for den nærmeste fremtid. Både industrielle aktører og kapitalfonde har vist interesse for Tholstrup, hvis største forretningsområde er produktion og salg af skimmeloste og flødeoste under mærkerne Castello og Saga foruden produktion og salg af den friske Pastella pasta. Blandt mulige interesserede mejerikoncerner nævner Børsen; Arla Foods, franske Lactalis, norske Tine og finske Valio. Ved

Synnøve Finden ASA er et børsnotert selskap innen næringsmidler. Vi startet meieridrift i Alvdal i 1996, og har siden den gang blitt et av landets største ostemeierier med en produksjon på ca 10.000 tonn gulost og brunost, og en omsetning på ca. 800 mill. kroner. Meieriet har ca. 150 ansatte og ligger i naturskjønne omgivelser i Alvdal kommune med 2500 innbyggere. Synnøve Finden avd. Alvdal er et moderne meieri i stor vekst, med et stort og bredt faglig miljø. All porsjons-pakking, skiving og riving av ost er sentralisert i Alvdal. Disse avdelingene har i dag 65 ansatte hvorav 2 avdelingsledere.

Pakkerisjef

søkes til nyopprettet stilling plassert i linje. Stillingen rapporterer til Meierisjef. ARBEIDSOPPGAVER: • Ansvar for den daglige drift av Pakkeri samt Skivet- og Revetostavdelingene • Produksjonsplanlegging • Prosjektarbeid • Optimalisering/effektivisering av pakkeavdelingene • Motivere og videreutvikle sine medarbeiderne • Budsjettansvarlig for pakkeavdelingene VI SØKER EN PERSON SOM: • har relevant utdannelse/praksis • er dyktig, omhyggelig og ansvarsbevist • har vilje og evne til å jobbe målrettet og selvstendig i et hektisk miljø • er løsningsorientert, fleksibel, pliktoppfyllende og engasjert Tiltredelse: snarest mulig. Lønn etter nærmere avtale. Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til Meierisjef Øyvind Berg på tlf: 62 48 82 01 eller mob. 93 48 15 19. Skriftlig søknad med CV og attester sendes innen 7. juli til: Synnøve Finden ASA, 2560 Alvdal, att. Meierisjef Øyvind Berg.

MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 12

303


siden af disse nævnes en række kapitalfonde bl.a. Langholm Capital.

Klage over Lurpak Smørbar Margarineforeningen har klaget over markedsføringen af Lurpak Smørbar, der blev lanceret på det danske marked i marts måned. Lurpak Smørbar er et blandingsprodukt, der består af 80% mælkefedt og 20% vegetabilsk fedt. Af emballagen på Lurpak Smørbar fremgår det tydeligt, at der er tale om et blandingsprodukt. Kort efter lanceringen klagede Margarineforeningen til Fødevareregion Nord over markedsføringen af produktet, som Margarineforeningen mener er vildledende og i

strid med gældende regler - både de offentlige og de regler for anvendelse af lurmærkerne, som Mejeriforeningen bestyrer. Fødevareregion Nord giver Margarineforeningen medhold i flere klagepunkter. Mejeriforeningen har få uger til at reagere. Fødevareregion Nord har slået fast, at anvendelsen af lurmærkereglerne bestyres af Mejeriforeningen, og at det offentlige derfor ikke kan blande sig. Mejeriforeningen studerer nu den del af afgørelsen, der vedrører vildledning, og der vil sandsynligvis blive klaget over afgørelsen til Fødevarestyrelsen.

Nyt mejeripålæg Mejeritekniker Benny Thomsen har udviklet et nyt pålægsprodukt

Synnøve Finden ASA er et børsnotert selskap innen næringsmidler. Vi startet meieridrift i Alvdal i 1996, og har siden den gang blitt et av landets største ostemeierier med en produksjon på ca 10.000 tonn gulost og brunost, og en omsetning på ca. 800 mill. kroner. Synnøve Finden avd. Alvdal er et moderne meieri i stor vekst, med et stort og bredt faglig miljø. Anlegget har egne avdelinger for skivet og revet ost samt porsjonspakkeri. Meieriet har ca. 150 ansatte og ligger i naturskjønne omgivelser i Alvdal kommune med 2500 innbyggere.

Driftsoptimaliser

søkes til nyopprettet stilling plassert i stab. Stillingen rapporterer til Meierisjef. ARBEIDSOPPGAVER: • Reduksjon av svinn på alle råvarer • Optimalisering av maskinparken, dvs alle pakkelinjer, ostepresser osv. • Optimalisering av verdikjeden fra råvare til ferdig pakket produkt • Prosjektledelse, og/eller prosjektdeltagelse • Løse akutte problemer som oppstår VI SØKER EN PERSON SOM: • har relevant utdannelse / praksis • er dyktig, omhyggelig og ansvarsbevist • har vilje og evne til å jobbe målrettet og selvstendig • er løsningsorientert, fleksibel, pliktoppfyllende og engasjert Tiltredelse: snarest mulig. Lønn etter nærmere avtale. Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til Meierisjef Øyvind Berg på tlf: 62 48 82 01 eller mob. 93 48 15 19. Skriftlig søknad med CV og attester sendes innen 7. juli til: Synnøve Finden ASA, 2560 Alvdal, att. Meierisjef Øyvind Berg.

304

NR. 12

på Ørum Mejeri. Mejeripålægget er beregnet til bl.a. skolebørnenes madpakker, skriver Oplandsavisen. SkiveSmart, som det nye pålæg hedder, produceres af en smagsneutral fetaosttype, og pålægget findes foreløbigt i tre smagsvarianter; kakao, jordbær og banan, hvoraf de to sidste har et frugtindhold på henholdsvis 22 og 45%. Der er tilsat op til 10% sukker eller honning. Benny Thomsen understreger, at hans nye produkt ikke skal sammenlignes med produkter som Kinder Mælkesnitte.

Ingen fyringer i Saudi Arabien Arla Foods har været hårdt ramt af Muhammed-krisen, men tilliden til danske varer er igen vokset, og danske fødevarer er på vej tilbage på hylderne i Mellemøsten. Det betyder, at Arla slipper for at fyre ansatte i Saudi-Arabien, oplyser Ritzau ifølge Berlingske. Dermed bevarer omkring 120 Arla-ansatte i regionen deres arbejde. I Danmark har Muhammed-krisen til gengæld kostet job - blandt andet på mejeriet i Bislev i Nordjylland.

Frisk mælk fra Løgismose Løgismose Mejeri er parat til at tappe frisk mælk, skriver Fyns Stiftstidende. Tappeanlægget står dog stille, fordi det ikke er lykkedes at opnå en langvarig aftale med en detailhandelskunde, der er interesseret i at gå ind i et langtidsprojekt, og som deler mejeriets prioritet af kvalitet frem for pris. Konsummælksanlægget er fra Økomælk i Vejen, og Løgismose har erhvervet tappeanlægget fra Arla og fået det installeret i det gamle mejeri i Allested, hvor Løgismose nu har samlet sine aktiviteter. I forbindelse med konsummælksprojektet er der investeret fem millioner kroner i en udvidel-

MÆLKERITIDENDE 2006


se, der samtidig giver bedre plads til de bestående produktioner. Det er således blevet muligt at lave et minimejeri i ostemejeriet med henblik på producere ganske små serier af blandt andet sjældne danske egnsoste, som ikke laves mere.

Den Blinde Ko sælger Det norske nichemejeri Den Blinde Ku vil sælge sin andel af Ryfylkemejeriet, skriver norske Handelsbladet. Hele Ryfylkemejeriets kapacitet bruges i dag på fremstilling af mejeriprodukter til Synnøve Finden, og det vil Den Blinde Ku ikke binde sin kapital i.

Godt år for MA Project Lysten til at bygge om og bygge til er stor i dansk mejeribrug. Og det er godt for MA Project, som har gang i projekter for bl.a. Hirtshals Andelsmejeri, Thise Mejeri, Andelsmejeriet Sædager, Mammen Mejeri

og Drøsbro Mejeri, kan man læse i Mejeriforeningens årsberetning 05/06. Også på Dalum UddannelsesCenter er MA Project for tiden involveret i en større udvidelse af Træningsmejeriet. Projektet ventes fuldført omkring årsskiftet. Herudover har MA Project gennem det seneste år deltaget i en række ombygninger og vedligeholdelsesopgaver for Arla Foods i indog udland.

Arla Foods Plc under pres Arla Foods UK plc har i første halvår måttet notere et fald i indtjeningen i forhold til sidste år. Selskabet har præsenteret en basisindtjening før skat på £10 mio. mod £23,5 mio. i første halvår i 2005. Faldet skyldes ifølge selskabets formand sir David Naish betydelige omkostningsstigninger til blandt andet energi og emballage samt øgede markedsføringsudgifter i perioden. Salget fra kerneforretningen er £683 mio.,

som er en fremgang på £19 mio. i forhold til samme periode året før.

Arla sælger hovedsæde Arla Foods fortsætter frasalget af aktiviteter for at sikre selskabets indtjening. Hovedsædet i Århus afhændes til ejendomsselskabet Essex, skriver Jyllands-Posten. Mejerikoncernen indgår en lejeaftale med køberen, så Arla kan blive boende de næste fem år. Salget hænger primært sammen med det nuværende gunstige ejendomsmarked. Hovedsædet i Viby ved Århus er vurderet til 74 mio. kroner.

Øget salg til Østeuropa Der er sket en voldsom vækst i Danmarks eksport af landbrugsvarer til Østeuropa. På et år er salget til Polen steget med knap 70% til 1,4 mia. kroner. Den samlede eksport var på 57,8 mia. kroner, og det var tæt på rekord. Der forventes

Procudan A/S (www.Procudan.dk) er en handels- og produktionsvirksomhed. Administration og lager er placeret i Kolding og derudover har vi en filial i Kristianstad, Sverige. Vores marked er hele Skandinavien med kunder inden for levnedsmiddel- og farmaindustrierne samt en række øvrige industrier. Procudan A/S er det vigtige bindeled mellem virksomheder og producenter, hvad enten vi taler om ingredienser til fødevarefremstilling eller omkostningsemballager. ”Vi arbejder med business-to-business salg og sourcer vores varer i hele verden. Vores pay-off “adding value to your supply chain” forpligter, derfor arbejder vi hos Procudan målrettet på at tilføre kunder og samarbejdspartnere ekstra værdi.”

PRODUKTCHEF OSTEVOKS MEJERITEKNIKER Du får i din egenskab som produktchef ansvaret for produktion, planlægning og support til salget af ostevoks til mejerier i Danmark / Norden. Produktionen af ostevoks foregår i Kolding og beskæftiger p.t. 2 personer og du skal i samarbejde med salgskonsulenterne fungere som teknisk back-up i forbindelse med salget. Derudover vil en af hovedopgaverne blive løbende produktudvikling i samarbejde med leverandører / kunder. Af øvrige arbejds- og ansvarsområder kan nævnes: • Salgssupport, teknisk back-up til eksternt salg • Produktudvikling / leverandørkontakt – alternative råvarer / receptudvikling • Produktions- og process optimering • Planlægning og ledelse af produktion • Q ansvarlig for området Procudan A/S ønsker stillingen besat med en faglig kompetent og udadvendt personlighed med gode evner til at etablere og forstærke kontakt på alle niveauer. Den rette person har en uddannelse som mejeritekniker og har nogle års erfaring fra branchen.

Derudover forventes: • • • • •

Sund købmandsmæssig indstilling Solid produkt baggrund og god teknisk indsigt Evnen til at kunne holde flere ”bolde” i luften ad gangen Energisk og dynamisk teamplayer Gode sprogkundskaber engelsk og tysk

Procudan A/S tilbyder således en særdeles spændende stilling, hvor der for den rette er gode muligheder for såvel faglig som personlig udvikling. Løn og øvrige ansættelsesvilkår vil blive forhandlet individuelt efter kvalifikationer. Har du lyst til denne udfordring, så send din ansøgning mrk.: ”45.308” til: Compass Human Resources Group A/S, Birkemose Allé 37 A, 6000 Kolding eller på Kolding@compass.dk. Eventuelle spørgsmål kan besvares af konsulent Lars Thomasen på tlf. 70 26 33 34. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

Internet: www.compass.dk

MÆLKERITIDENDE 2006

NR. 12

305


fortsat høj vÌkst pü de østeuropÌiske markeder, isÌr pü salget af svinekød og mejeriprodukter.

Diffchamb skifter navn Analysevirksomheden Diffchamb Danmark A/S I Risskov ved Århus skifter navn til Raisio Diagnostics A/S. Navneskiftet sker, fordi den finske koncern Raisio Group opkøbte den svenske virksomhed Diffchamb for tre ür siden.

pü grÌsgange i alperne i mellem 1.900 og 2.600 meters højde. Det viste sig, at køerne producerede mindre, men sundere mÌlk med et øget indhold af umÌttede fedtsyrer, der blandt andet forebygger hjerte/ karsygdomme. Årsagen til det øgede nÌringsindhold er formentlig, at de høje, tynde luftlag kostede ekstra energi. Køerne mütte derfor mobilisere egne reserver - bl.a. fedt - og det gav den sundere mÌlk.

land Jewish Medical Centre i New York, har sammenlignet antal flerbørnsfødsler hos kvinder, der er vegetarer og kvinder, der spiser animalske fødevarer, og han har fundet at sidstnÌvnte gruppe har fem gange sü stor chance for at fü tvillinger, skriver dairyreporter.com. Forklaringen skal muligvis findes i et protein, som kaldes IGF (insulin-like growth factor), der findes i dyremÌlk.

Mejeriprodukter øger Mere økologisk mÌlk Bjergkøer giver sundere tvillingechance Det lykkedes sidste ür de økologimÌlk Kvinder, som spiser animalske føde- ske kvÌgavlere at øge indtjeninDet giver sundere mÌlk at lade køer grÌsse i flere tusind meters højde. Det viser nye undersøgelser fra forskere pü Det Føderale Teknologiinstitut i Zurich, som har sendt to hold brune, schweiziske køer op

varer og isÌr mejeriprodukter, har fem gange sü stor sandsynlighed for at fü tvillinger, nür de bliver gravide, viser ny amerikansk forskning. Gary Steinman, der er specialist i flerbørnsgraviditeter ved Long Is-

gen. Driftsresultatet i besÌtninger pü 120-240 køer blev i gennemsnit fordoblet i forhold til üret før til 653.000 kr., skriver LandbrugsAvisen. Ogsü de mindre mÌlkeproducenter med besÌtninger pü 60-120

Ă€i>ĂŠ->Â?iĂƒĂŠ>˜>}iĂ€ ->Â?}ĂŠÂœ}ĂŠĂ€F`}ÂˆĂ›Â˜ÂˆÂ˜}ĂŠĂŒÂˆÂ?ĂŠ`iÂ˜ĂŠ`>Â˜ĂƒÂŽiĂŠÂŤĂ€ÂœViĂƒĂŠqĂŠÂœ}ʓ>ĂƒÂŽÂˆÂ˜ÂˆÂ˜`Ă•ĂƒĂŒĂ€Âˆ i`ĂŠĂ€iviĂ€i˜ViĂŠĂŒÂˆÂ?ĂŠ`iÂ˜ĂŠ>`“°Ê `ÂˆĂ€iÂŽĂŒÂŠĂ€ĂŠLÂ?ÂˆĂ›iÀÊ`Ă•ĂŠivĂŒiÀÊiÂ˜ĂŠ}Ă€Ă•Â˜`ˆ}ĂŠ ÂˆÂ˜ĂŒĂ€Âœ`Ă•ÂŽĂŒÂˆÂœÂ˜ĂƒÂŤiĂ€ÂˆÂœ`iĂŠLĂ•`}iĂŒÂ‡ĂŠÂœ}ĂŠ Ăƒ>Â?}Ăƒ>Â˜ĂƒĂ›>Ă€Â?ˆ}ĂŠvÂœĂ€ĂŠ`ÂˆĂŒĂŠi}iĂŒĂŠÂœÂ“Ă€F‡ `i°Ê ÂˆÂ˜ĂŠÂ…ÂœĂ›i`ÂœÂŤ}>Ă›iĂŠLÂ?ÂˆĂ›iĂ€ĂŠÂˆ}i˜‡ ˜iÂ“ĂŠĂƒÂŤ>Ă€Ă€ÂˆÂ˜}ʓi`ĂŠÂœ}ĂŠĂ€F`}ÂˆĂ›Â˜ÂˆÂ˜}ĂŠ >vĂŠÂŽĂ•Â˜`i˜]ĂŠ>ĂŒĂŠvˆ˜`iʓiÀÛCĂ€`ˆ‡ ĂƒÂŽ>Li˜`iĂŠĂŒiÂŽÂ˜ÂˆĂƒÂŽiĂŠÂ?ÂŠĂƒÂ˜ÂˆÂ˜}iÀ°Ê Ă•ĂŠ Ă›ÂˆÂ?ĂŠvFĂŠĂ•`}>˜}ĂƒÂŤĂ•Â˜ÂŽĂŒĂŠÂˆĂŠĂ›ÂˆĂ€ÂŽĂƒÂœÂ“Â…i‡ Hansen toft `iÂ˜ĂƒĂŠÂ˜ĂžLĂž}}i`iĂŠ`œ“ˆVˆÂ?]ĂŠĂƒÂœÂ“ĂŠiÀÊ ViÂ˜ĂŒĂ€>Â?ĂŒĂŠÂŤÂ?>ViĂ€iĂŒĂŠÂˆĂŠ(ĂƒĂŒÂ?ĂžÂ?Â?>˜`° -ÂœÂ“ĂŠÂŤiĂ€ĂƒÂœÂ˜ĂŠÂ…>ÀÊ`Ă•ĂŠvÂ?>ÂˆĂ€ĂŠÂœ}ĂŠÂˆÂ˜ĂŒi‡ Ă€iĂƒĂƒiĂŠvÂœĂ€ĂŠÂŤĂ€ÂœViĂƒĂƒiĂ€ĂŠÂœ}ĂŠĂŒiÂŽÂ˜ÂˆÂŽÂ°ĂŠ Ă•ĂŠ ĂŒC˜ŽiÀÊÂ?>˜}ĂƒÂˆ}ĂŒiĂŒĂŠÂˆĂŠ`iĂŠĂ€iÂ?>ĂŒÂˆÂœÂ˜iĂ€]ĂŠ `Ă•ĂŠ`>˜˜iĂ€ĂŠĂƒFĂ›iÂ?ĂŠÂˆÂ˜ĂŒiĂ€Â˜ĂŒĂŠĂƒÂœÂ“ĂŠiÂŽĂƒÂ‡ ĂŒiĂ€Â˜ĂŒÂ°ĂŠ Ă•ĂŠiÀÊvÂ?iÂŽĂƒÂˆLiÂ?ĂŠÂœ}ĂŠĂŒFÂ?“œ`ˆ}ĂŠ ÂˆĂŠ`ÂˆÂ˜ĂŠ>Ă€LiÂ?`ĂƒvÂœĂ€Â“]ĂŠÂ…Ă›ÂˆÂ?ÂŽiĂŒĂŠ}ŠÀÊ`ˆ}ĂŠ ĂƒĂŒCĂ€ÂŽĂŠÂˆĂŠvÂœĂ€Â“Âˆ`Â?ˆ˜}iÂ˜ĂŠ>vĂŠiĂŒĂŠĂƒ>“>À‡ LiÂ?`i°Ê Ă•ĂŠ>Ă€LiÂ?`iĂ€ĂŠĂƒĂžĂƒĂŒi“>ĂŒÂˆĂƒÂŽĂŠÂœ}ĂŠ iÀÊÕ`ÂŤĂ€C}iĂŒĂŠv>}Â?ˆ}ĂŒĂŠCĂ€iÂŽCÀ°

306

NR. 12

Ă•ĂŠÂ…>ÀÊiÂ˜ĂŠÂŤĂ€ÂœViĂƒÂ‡ĂŠÂœ}ʓ>ĂƒÂŽÂˆÂ˜Â‡ “CĂƒĂƒÂˆ}ĂŠL>}}Ă€Ă•Â˜`°Ê`iiÂ?ĂŒĂŠÂ…>ÀÊ`Ă•ĂŠ Â“ÂˆÂ˜Â°ĂŠĂŽĂŠFĂ€ĂƒĂŠÂŤĂ€>ÂŽĂŒÂˆĂƒÂŽĂŠiĂ€v>Ă€ÂˆÂ˜}ʓi`ĂŠ ĂŒiÂŽÂ˜ÂˆĂƒÂŽĂŠĂƒ>Â?}ĂŠÂœ}ĂŠĂ€F`}ÂˆĂ›Â˜ÂˆÂ˜}ĂŠĂŒÂˆÂ?ĂŠÂŤĂ€ÂœÂ‡ ViĂƒÂ‡ĂŠÂœ}ʓ>ĂƒÂŽÂˆÂ˜ÂˆÂ˜`Ă•ĂƒĂŒĂ€ÂˆĂŠĂƒ>Â“ĂŒĂŠiĂ€v>‡ Ă€ÂˆÂ˜}ĂŠvĂ€>ĂŠvŠ`iĂ›>Ă€iLĂ€>˜VÂ…i˜°

Ă•ĂŠĂŒÂˆÂ?LĂž`iĂƒĂŠiĂŒĂŠÂ“i}iĂŒĂŠLĂ€i`ĂŒĂŠÂœ}ĂŠ Ă›>Ă€ÂˆiĂ€iĂŒĂŠÂ?ÂœLĂŠÂ“Â°Â…Â°ĂŒÂ°ĂŠLĂ€>˜VÂ…i]ĂŠÂŤĂ€ÂœÂ‡ annonce `Ă•ÂŽĂŒiĂ€ĂŠÂœ}ĂŠÂŽĂ•Â˜`iÀ°Ê6ÂˆĂ€ÂŽĂƒÂœÂ“Â…i`iÂ˜ĂŠiÀÊ ˆ˜`ĂƒĂŒÂˆÂ?Â?iĂŒĂŠÂŤF]ĂŠ>ĂŒĂŠÂˆÂ˜Ă›iĂƒĂŒiĂ€iĂŠ`iÂ˜ĂŠĂŒÂˆ`ĂŠÂœ}ĂŠ `iĂŠĂ€iĂƒĂƒÂœĂ•Ă€ViĂ€]ĂŠ`iĂ€ĂŠĂƒÂŽ>Â?ĂŠĂŒÂˆÂ?ĂŠvÂœĂ€]ĂŠ>ĂŒĂŠ`Ă•ĂŠ vFĂ€ĂŠĂƒĂ•VViĂƒĂŠÂˆĂŠÂ?ÂœLLiĂŒÂ°ĂŠ6ÂˆĂŠvÂœĂ€Ă›iÂ˜ĂŒiĂ€]ĂŠ>ĂŒĂŠ `Ă•ĂŠÂ…>Ă€ĂŠĂƒ>““iĂŠÂˆÂ˜`ĂƒĂŒÂˆÂ?Â?ˆ˜}°Ê>}iÂŤ>Ž‡ ÂŽiÂ˜ĂŠvÂœĂ€Â…>˜`Â?iĂƒĂŠÂˆÂ˜`ÂˆĂ›Âˆ`Ă•iÂ?ĂŒĂŠÂŤFĂŠiĂŒĂŠ ÂŽÂœÂ˜ÂŽĂ•Ă€Ă€i˜Vi`Ăž}ĂŒÂˆ}ĂŒĂŠÂ˜ÂˆĂ›i>Õ°

6ÂœĂ€iĂƒĂŠÂŽĂ•Â˜`iĂŠiÀÊiÂ˜ĂŠ`iÂ?ĂŠ>vĂŠiÂ˜ĂŠ }Â?ÂœL>Â?ĂŠÂŽÂœÂ˜ViĂ€Â˜ĂŠÂ“i`ĂŠiÂ˜ĂŠÂœÂ“Â‡ĂŠ ĂƒCĂŒÂ˜ÂˆÂ˜}ĂŠÂŤFĂŠiĂŒĂŠĂƒĂŒÂŠĂ€Ă€iÊӇVˆvĂ€iĂŒĂŠĂŠ “ˆÂ?Â?ˆ>Ă€`LiÂ?ŠL°Ê 6ÂˆĂ€ÂŽĂƒÂœÂ“Â…i`i˜]ʓi`ĂŠ`œ“ˆVˆÂ?ĂŠ ViÂ˜ĂŒĂ€>Â?ĂŒĂŠÂˆĂŠ(ĂƒĂŒÂ?ĂžÂ?Â?>˜`]ĂŠiĂ€ĂŠĂƒFÂ?i`iĂƒĂŠ `iĂŒĂŠ`>Â˜ĂƒÂŽiĂŠĂƒ>Â?}Ăƒ`>ĂŒĂŒiĂ€ĂƒiÂ?ĂƒÂŽ>LĂŠ ÂˆĂŠiÂ˜ĂŠ>vĂŠÂŽÂœÂ˜ViĂ€Â˜iÂ˜ĂƒĂŠ`ÂˆĂ›ÂˆĂƒÂˆÂœÂ˜iÀ°Ê iĂ€Â˜iÂŽÂœÂ“ÂŤiĂŒi˜ViÂ˜ĂŠiĂ€ĂŠÂˆÂ˜`iÂ˜ĂŠ vÂœĂ€ĂŠĂƒÂŤiVˆ>Â?“>ĂƒÂŽÂˆÂ˜iĂ€ĂŠÂœ}ĂŠÂŤĂ€ÂœViĂƒÂ‡ ĂƒiĂ€ĂŠĂŒÂˆÂ?ĂŠLÂ?°>°ÊÂ?iĂ›Â˜i`ĂƒÂ“Âˆ``iÂ?‡]ĂŠLˆœ‡ ĂŒiŽ‡]ĂŠÂŤÂ…>À“>Â‡ĂŠÂœ}ĂŠÂœÂ?ˆiˆ˜`Ă•ĂƒĂŒĂ€Âˆi˜° -i˜`ĂŠ`ÂˆÂ˜ĂŠ>Â˜ĂƒÂŠ}˜ˆ˜}ʓCÀŽiĂŒĂŠ ¸Ă€i>ĂŠ->Â?iĂƒĂŠ>˜>}iÀ¸Ê ĂŒÂˆÂ?ʓ>ˆÂ?JÂ…>Â˜ĂƒiÂ˜ĂŒÂœvĂŒÂ°`ÂŽĂŠiÂ?Â?iÀÊ ĂŒÂˆÂ?ĂŠ>Â˜ĂƒiÂ˜ĂŠ/ÂœvĂŒĂŠÉ-]ĂŠ >ĂƒĂƒiÂ?>}iÀÊ iÂ˜ĂŒiÀÛiÂ?ĂŠÂŁ]ĂŠ nĂ“ĂˆĂ¤ĂŠ6ˆLÞÊ]ĂŠĂ€Â…Ă•ĂƒÂ°ĂŠ

,ˆ˜}ĂŠiĂ›iÂ˜ĂŒĂ•iÂ?ĂŒĂŠÂŤFĂŠĂŒiÂ?ivÂœÂ˜ĂŠ nĂˆĂ“xÊä{äÇÊvÂœĂ€ĂŠĂž`iĂ€Â?ˆ}iĂ€iĂŠ ÂœÂŤÂ?ĂžĂƒÂ˜ÂˆÂ˜}iÀÊiÂ?Â?iÀÊÂ?CĂƒĂŠÂ“iĂ€iĂŠ ÂŤFĂŠĂœĂœĂœÂ°Â…>Â˜ĂƒiÂ˜ĂŒÂœvĂŒÂ°`Ž°

MÆLKERITIDENDE 2006


malkekøer tjente flere penge og opnåede forbedringer på mellem 160.000 og 495.000 kr.

Synnøve udvider Den norske mejerikoncern Synnøve Finden er blevet bevilget et lån på 16 mio. norske kroner fra det statslige Innovasjon Norge. Pengene skal bruges til udbygning af virksomhedens anlæg i Namsos,

hvor Synnøve producerer ost, smør og margarine.

Fokus på Østeuropa Arla Foods planlægger en ekspansion, som på fem år skal gøre virksomheden til en af Polens største mejerikoncerner, skriver JyllandsPosten. I april blev direktøren for Arlas vigtige datterselskab i SaudiArabien overført til et nyoprettet

Personalia 50 år Vice President Esben Laulund, Chr. Hansen, Hørsholm fylder den 2. juli 50 år.

50 år Mejeriingeniør Berte Asmussen, Foss Electric, Hillerød fylder den 4. juli 50 år.

50 år Afdelingskoordinator Ingerlise Hornbæk, Mejeriforeningen fylder den 6. juli 50 år.

60 år Uddannelsesleder Paul Stein Jensen, Dragebakken 538, Sanderum, 5250 Odense SV, kan onsdag den 12. juli 2006 fejre sin 60 års fødselsdag.

Paul Stein Jensen

MÆLKERITIDENDE 2006

Paul Stein Jensen blev mejeritekniker i 1968, hvorefter han arbejdede på flere forskellige jyske mejerier, indtil han i 1978 blev ansat som faglærer på Den Fynske Specialarbejderskole i Odense med fast base på Dalum. I 1980 blev Stein ansat som fast mejerilærer på Dalum UddannelsesCenter, hvor han siden 1995 har fungeret som uddannelsesleder med ansvar for bl.a. mejerilærlingeuddannelse og udenlandske kurser. l de 28 år Paul Stein Jensen har beskæftiget sig med mejeriundervisning, har han markeret sig som en meget dygtig underviser, der nyder stor respekt blandt alle mejeribrugets medarbejdere. Paul Stein Jensen kan udtale sig med meget stor autoritet på grund af sin store praktiske og teoretiske erfaring. Denne erfaring har han blandt andet brugt til at skrive flere lærebøger for mejerielever og udarbejde en række kompendier til arbejdsmarkedsuddannelserne inden for mejeriindustrien. Paul Stein Jensens helt store fritidsinteresser er fodbold og sang. Han har været dommer, godkendelsesdommer for nye fodbolddommere og er i dag avanceret til DBU`s lovfortolker. Hans anden store lidenskab er sang, hvor han i dag synger i Odinkoret.

kontor i Warszawa, hvilket er et stærkt signal om Arlas ambitionsniveau for Østeuropa. Den nyudnævnte regionsdirektør Max Sørensen siger til dagbladet, at Arlas fokus i første omgang primært er rettet mod Polen og Rusland. Men samlet set er det er marked på 19 lande og 330 mio. forbrugere, der er målgruppen.

I anledning af fødselsdagen afholdes reception fredag den 4. august 2006, kl. 13 -16 på Dalum UddannelsesCenter, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S.

60 år Projektleder Peter Munch Larsen, Karby fylder den 25. juni 60 år.

60 år Mejerileder Kurt Albert Hansen, Søby Ærø fylder den 29. juni 60 år.

60 år Direktør Sv. Kæhlershøj, Dansk Sække Import, Odense fylder den 5. juli 60 år.

70 år Mejeriingeniør Ulrik Eberle, Kolding fylder den 25. juni 70 år.

Nyansættelse på Dalum UddannelsesCenter Pr 1. juni 2006 er mejeritekniker Lars Johannes Nielsen ansat som lærer på Dalum UddannelsesCenter. Lars er mejeritekniker fra 1991, og han har siden da bl.a. haft ansættelse på skolen som driftsassistent i træningsmejeriet samt ansættelse på Pilegården og Lactosan. Lars Johannes Nielsen indgår i det team, som underviser mejerielever samt kursister.

NR. 12

307


Ny formand for Mejeriforening

før han i 1981 tog uddannelsen til mejeriingeniør.

Næstformand i Mejeriforeningen, Bent Juul Sørensen, har overtaget formandsposten i Mejeriforeningen efter Kaj Ole Pedersen (63), der har siddet på posten de seneste syv år. Formandsskiftet skete på Mejeriforeningens generalforsamling den 30. maj.

Bent Juul Sørensen (foto Søren Skarby) 47-årige Bent Juul Sørensen har en 350 ha stor gård med en besætning på 270 jerseykøer på Ærø. Han er i forvejen et velkendt ansigt i mejeribranchen og har siden 1998 været medlem af Mejeriforeningens bestyrelse - fra 2002 som næstformand. Siden 1998 har han siddet i Arlas bestyrelse, og i 1999 blev han valgt til formand for Danske Andelsselskaber. Jan Toft Nørgaard bliver ny næstformand i Mejeriforeningen. Nye i bestyrelsen er desuden Pejter Søndergaard, der afløser Kaj Ole Pedersen som repræsentant for Nordjylland, og Jens Beierholm, Nørup Mejeri, som skal repræsentere privatmejerierne som afløser for Hans Henrik Lund fra Tholstrup Cheese.

25 års jubilæum Uddannelsesleder Bjarne Vagn Larsen, Rulkedalen 18, 5260 Odense S, har 25 års jubilæum på Dalum UddannelsesCenter den 1. august 2006. Bjarne Vagn Larsen blev uddannet mejerist i 1973, men han fandt hurtigt ud af, at han ville videre inden for mejerifaget og i 1974 uddannede han sig til mejeritekniker. I 1976 tog Bjarne Vagn Larsen HFkursus på Ranum statsseminarium,

308

NR. 12

lum, og i 1969 mejeritekniker fra Ladelund.

Leif Vinther Nielsen Bjarne Vagn Larsen

Bjarne Vagn Larsen var lige færdig med sin mejeriingeniøruddannelse, da han den 1. august 1981, blev ansat som faglærer på Dalum UddannelsesCenter (den daværende Dalum Tekniske Skole). I perioden fra 1983-89 fungerede Bjarne Vagn Larsen desuden som fagkonsulent i undervisningsministeriet inden for levnedsmiddel og proces. Bjarne fortsatte som lærer, indtil han blev udnævnt til inspektør i 1991. Samme år påtog han sig hvervet som sikkerhedsrepræsentant, og i 1996 blev han valgt som sikkerhedsleder. I juli 1997 tog Bjarne næste trin op ad karrierestigen til den stilling, han stadig besidder i dag, hvor han er uddannelseschef for Mejeribrugets Uddannelsescenter, Erhvervsakademiet på Dalum og Dalum Tekniske Gymnasium, ligesom han fik ansvar for bygningstjenesten og kantinen. I anledning af Bjarne Vagn Larsens 25 års jubilæum afholdes der reception fredag den 18. august 2006 kl. 13.00 – 16.00 på Dalum UddannelsesCenter, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S.

Pension Efter 30 års ansættelse i Mejeribrugets Arbejdsgiverforening - heraf de seneste 12 år som direktør - går Leif Vinther Nielsen den 1. august 2006 på pension. Leif Vinther Nielsens virke inden for det danske mejeribrug har strakt sig over 45 år. Leif Vinther Nielsen blev i 1964 mejerist fra Da-

Efter Leif Vinther Nielsen i 1973 blev mejeriingeniør fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole fulgte 3 år som først videnskabelig assistent og senere som adjunkt i mejeriafdelingen. I 1976 blev Leif Vinther Nielsen ansat som konsulent i Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, hvor ansvarsområderne først og fremmest var arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og arbejdsmiljø. I perioden 1977-1994 var Leif Vinther Nielsen tillige sekretær for Danmarks Mejeritekniske Selskab og stod i denne egenskab for det praktiske omkring selskabets arrangementer herunder studierejser med hele verden som destination, og repræsentanter fra det danske mejeribrug som deltagere. I 1994 overtog Leif Vinther Nielsen posten som direktør i arbejdsgiverforeningen efter Erik Brudsø. Leif Vinther Nielsen har repræsenteret mejeribruget i en lang række bestyrelser og fora med betydning for og med tilknytning til arbejdsgiverforeningens virkeområde inden for områderne arbejdsret/overenskomster, uddannelse og arbejdsmiljø. I anledning af Leif Vinther Nielsens fratræden afholdes der reception torsdag den 29. juni 2006 kl. 14.00 i Queens Garden, Hotel Kong Frederik, Vester Voldgade 25, 1552 København V. Ove Møberg

Dødsfald Fhv. mejeribestyrer Holger Lykke, Nr. Snede er afgået ved døden 85 år gammel.

MÆLKERITIDENDE 2006


Mælkeritidende I/S Formand Mejeriingeniør Flemming Aamann Snekketoften 2‚ 2830 Virum tlf. 45 85 12 37, e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Area Sales Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: martinholst.petersen@dk.chr-hansen.com

Leverandøroversigt Automation

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Teknisk direktør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: ssj@Nordex-Food.dk Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Driftsleder Steen Ditlev Poulsen tlf. 96 52 08 18, e-mail: ditlevpoulsen@adslhome.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjyllands Mejeristforening Mejerichef Henning Jacobsen tlf. 97 19 19 04, e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@christiansen.mail.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

APV A/S Pasteursvej 1 - 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com Au2mate ApS Holmbladsvej 2 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd FTFs sekretariat Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

Emballage

Dansk Sække Import A/S Havnegade 5-9 5000 Odense C Tlf. 66 11 58 32 Fax 66 11 83 58 SCA PACKAGING Grenaa Åstrupvej 30 DK-8500 Grenaa Tel. + 45 86 32 23 00 Fax + 45 86 32 57 06 www.sca.se

Etikettering

Scanvægt Nordic A/S Johann Gutenbergs Vej 5-9 8200 Århus N Tlf. 86 78 55 00 Fax 86 78 52 10

Inddampning og tørring

Funktionærernes og Tjenestemændenes FællesArbejdsløshedskasse FTF-As hovedkontor Snorresgade 15, Postboks 4030 2300 København S. Tlf. 33 32 41 66 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse AAKs hovedkontor Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

MÆLKERITIDENDE 2006

A/S Tetra Pak Dampfærgevej 27-29 2100 København Ø Tlf. 45 25 82 00 Fax 45 87 94 60 Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 Fax 43 73 26 00 Corona@coronapack.dk

Carlisle Process Systems A/S Ryttermarken 8 3520 Farum Tlf. 44 34 99 99 Fax 44 99 99 04 cps@cpspowder.com www.cpspowder.com

NR. 12

309


Leverandøroversigt Køleanlæg

Lind Industri-Køl A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 75 63 11 12 Fax 74 59 09 76 lc@lind-dk.com www.lind-dk.com

APV A/S Pasteursvej 1 - 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com Cabinplant International A/S Roesbjergvej 9 5683 Hårby Tlf. 63 73 20 20 Fax 63 73 20 00 cpi@cabinplant.com www.cabinplant.com Centrifugeservice ApS Visbyvej 46 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 19 00 Fax 86 80 61 66

Levnedsmiddelslanger

DAMROW A/S Frichsvej 15 DK-8600 Silkeborg Tlf. 75 50 54 99 Fax 75 50 54 89 info@damrowdk.carlisle.com www.damrow.dk

Trelleborg Industri AB Nordre Strandvej 119C2 3150 Hellebæk Tlf. 49 76 27 00 Fax 49 76 27 01

F. H. Scandinox A/S Kærhusvej 4 – Hoven 6880 Tarm Tlf. 75 34 34 34 Fax 75 34 34 35 fhs@fhscandinox.com www.fhscandinox.com

Maskiner og udstyr

G. Salicath & Co. I/S Box 53 - Kærvej 31 DK-6670 Holsted Tlf. 70 27 41 44 Fax 70 27 41 45 salicath@salicath.dk

Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 2610 Rødovre Tlf. 44 57 62 00 Fax 44 57 62 44 Vest: Engvej 9 6600 Vejen alfalaval.dk@alfalaval.com www.alfalaval.com/nordic

310

NR. 12

Højer Ørbæk A/S Langemose vænget 3–5 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 15 66 Fax 65 33 16 68 hoejer@hoejer.com

NEMCO Machinery A/S NEMCO Emballage A/S Lyngager 13 – 2605 Brøndby Tlf. 43 45 60 00 Fax 43 45 88 29 Jyllandsafd.: Industrivej 16 –18, 8260 Viby J. nemco@nemco.dk www.nemco.dk Olssons-Machinery Stationsvej 10 - Box 27 5464 Brenderup Tlf.: 64 44 13 12 Fax: 64 44 13 92 info@olssons-machinery.dk www.olssons-machinery.dk Primodan Food Machinery A/S Østerled 20–26 4300 Holbæk Tlf. 59 43 14 79 Fax 59 44 22 30

PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 kl@pti-as.dk www.pti-as.dk Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com Westfalia Separator A/S Nørskovvej 1b 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 10 00 Fax 87 94 10 01 Døgnservice: 51 27 23 10

Multivac A/S Nørrebygade 34, Grejs 7100 Vejle Tlf. 75 85 34 22 mudk@multivac.dk www.multivac.dk

MÆLKERITIDENDE 2006


Maskinstyring

INNOTEK Essen 11-D 6000 Kolding Tlf. 70 20 23 43 Fax 70 20 23 53 www.innotek.dk

Membranfiltrering

APV A/S Pasteursvej 1 - 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com DSS SILKEBORG AS Frichsvej 21 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss-silkeborg.com www.dss-silkeborg.com GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

MÆLKERITIDENDE 2006

Projektering og anlæg

Rengøring

APV A/S Pasteursvej 1 - 8600 Silkeborg Tlf. 70 278 278 Fax 70 278 330 E-mail: apv.nordic@invensys.com Internet: www.apv.com

ISS Food Hygiene Vesterløkken 4, 8230 Aabyhøj Tlf. 86 25 20 11 Fax 86 25 29 11 www.iss-foodhygiene.dk

F. H. Scandinox A/S Kærhusvej 4 – Hoven 6880 Tarm Tlf. 75 34 34 34 Fax 75 34 34 35 fhs@fhscandinox.com www.fhscandinox.com

Totalleverandør

Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

Pumper

Vejeudstyr

Johs. Thornam A/S Hvedemarken 3–5, 3520 Farum Tlf. 44 34 20 40 Fax 44 34 20 79 thornam@thornam.com www.thornam.com Tetra Pak Processing North Europe Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Bizerba A/S Meterbuen 6 –12 2740 Skovlunde Tlf. 44 84 33 99 Tlf. Jylland 86 93 60 45 Scanvægt Nordic A/S Johann Gutenbergs Vej 5-9 8200 Århus N Tlf. 86 78 55 00 Fax 86 78 52 10

NR. 12

311


Mælkeritidende Det gamle Mejeri Landbrugsvej 65 DK-5260 Odense S

INOXPA Skandinavien A/S Høegh Guldbergsgade 27 • 8700 Horsens Tlf.: +45 7628 6900 • Fax: +45 7628 6909 inoxpa.dk@inoxpa.com • www.inoxpa.com

MT12-2006