Page 1

SkandinavienS største udbyder af naturlig osteløbe!

Scandirenn - Osteløben til de modnede oste!

Kemikalia AB • Lilla Västergatan 1 • SE-274 32 Skurup • Tlf: (SE) +46 411 497 50 • Tlf: (DK) +45 2883 3945 • info@kemikalia.se • www.kemikalia.se

11 Privatmejerierne 100 år - side 4

Arla i store fusions­ planer - side 8

Leverandørens Dag - side 9

1. juni 2012 125. årgang


Leder Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Heidi Christensen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest torsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.600 eksemplarer (heraf 200 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.224- kr./år inkl. moms. Europa: 1.476,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.668‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645

Ses vi til Leverandørens Dag?   Af Anne-Sofi Christiansen  

Den 6. september 2012 søsættes et nyt initiativ i og omkring dansk mejeriindustri - ”Leverandørens Dag”! ”Leverandørens Dag” er en konference, hvor podiet overlades til branchens leverandører, og temaet her i 2012 er ”Konkurrencekraft gennem partnerskaber”. Konferencens plenumprogram sætter fokus på den gensidige styrke, der kan være i partnerskaber mellem kunde og leverandør, og derudover danner konferencen også rammen om en række mere specifikke sessioner, hvor nyheder og muligheder indenfor forskellige fagområder vil blive præsenteret af de leverandører, som har noget nyt og spændende at tilføre branchen. De specifikke fagområder er nævnt i programmet her midt i bladet, men det skal fremhæves, at der er noget for enhver smag … eller interesse - må det vist kaldes! Målet har været, at de fleste fagområder skal være dækket; teknik, proces, miljø, emballage, kvalitet, ingredienser osv. Det betyder, at stort set alle, der i deres daglige virke er ansat i nøglefunktioner på mejerierne eller i indkøbsfunktioner m.m., vil kunne drage nytte af at deltage og vælge sig ind på de præsentationer og sessioner, som rammer netop deres fagområde. Dertil kommer, at leverandørindustrien også kan deltage og dermed får en chance for at se, hvad der rører sig på de forskellige områder - synergier og muligheder kan jo også gå på tværs af brancher! Endelig er der dating - nærmere bestemt B2B-dating, som giver deltagerne mulighed for at komme i dialog med de leverandører, der har præsenteret deres produkter, koncepter eller nyheder. Rammen bliver uformel og skal ses som en mulighed, hvor man over kaffen kan få en uddybende snak, udveksle et visitkort eller lave en konkret aftale omkring et evt. samarbejde. Rammen er der - og mulighederne er der! Sidst men ikke mindst så er mejerifolk jo sociale, og derfor inviterer vi også til en afsluttende middag, som bestilles og betales udover den generelle tilmelding til konferencen. Læs mere midt i bladet, vi er klar til at tage imod jeres tilmeldinger, og håber at der bliver plads til alle i Hotel Legolands auditorium! Denne leder startede med spørgsmålet: ”Ses vi til Leverandørens Dag?” Vi håber, at ovenstående samt et kig i programmet virker så overbevisende, at vi kan sige … på gensyn til september J  ■

 Indhold 

3

LederForum

16 Personalia

4

Foreningen Danmarks Privatmejerier 100 år

17 Foreningsnyt

6

Virksomhedsportræt af Kemikalia

8

Arla Foods i store fusionsplaner

Medlem af:

13 Kort fortalt

18 Leverandøroversigt 19 Mødekalender 20 Nye bøger fra Dairy Books

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

2

MÆLKERITIDENDE 2012

NR. 11


Lederforum  Syg på arbejde Hjemmearbejdspladser og muligheden for at bestemme over sin egen arbejdsdag betyder, at vi er mere villige til lige at bruge et par timer, selv om vi er småsyge. Og det er ikke noget problem, mener de faglige organisationer, AC og Djøf, hvor medlemmerne har muligheden for at klare tingene hjemmefra. Organisationerne anbefaler dog, at arbejdspladsen har en politik i forhold til arbejde under sygdom, hvor det er medarbejderen og ikke arbejdsgiveren, der afgør, om man kan arbejde under sygdom. • To af tre har arbejdet hjemmefra, selvom de var sygemeldte. • Ni af ti tjekker arbejdsmail under sygdom. • 53% mener, det er i orden at arbejde hjemmefra, selv om man er syg. • 57% har mulighed for at arbejde hjemmefra. (Kilde: Jyllands-Posten - Foto: Colourbox).

Lønsikring ved arbejdsløshed Både FTF-A og AAK udbyder - og begge i samarbejde med Topdanmark mulighed for, at medlemmerne af de to arbejdsløshedskasser kan lønsikre sig op til 32.000 kroner oveni dagpengene i tilfælde af arbejdsløshed. Dog må du ifølge loven højst få op til 85% af din hidtidige løn - inkl. dagpenge og andre ydelser. Derfor bør din løn være højere end 24.000 kr. om måneden, før de to A-kasser anbefaler lønsikring. Medlemmer, der overvejer lønsikring skal være særligt opmærksomme på: • Du skal have haft forsikringen i 9 måneder, før forsikringen kan komme til udbetaling • Du skal have haft arbejde på fuld tid uafbrudt i 12 måneder • Fra du bliver arbejdsløs, går der 1 måned, før udbetalingen begynder • Udbetalingen kan max være op til 12 måneder per ledighedsperiode - dog i alt max 24 måneder. Forsikringen dækker, hvis du bliver ufrivilligt ledig. Du er også dækket, hvis du mister evnen til at arbejde på grund af sygdom eller ulykke. Til gengæld kan du ikke få udbetalt penge, hvis du selv siger op og heller ikke, hvis du bliver bortvist på grund af for eksempel svig eller bedrageri. Se mere om lønsikring og betingelser på www.ftf-a. dk og www.aak.dk, hvor du kan beregne, hvor meget du kan lønsikre dig for samt tegne forsikringen. (Kilde: FTF-A og AAK).

NR. 11

Nyuddannet? Husk A-kassen! Selvom arbejdsløsheden er massiv blandt nyuddannede, sjusker mange studerende med a-kassen og mister retten til dagpenge! Som studerende er du så privilegeret, at du kan få dagpenge allerede 1 måned efter, du har afsluttet din uddannelse. Men husk, at du skal melde dig ind i a-kassen senest 14 dage efter, du er blevet færdig med din uddannelse! Hvis du ikke overholder 14-dages reglen, skal du først være medlem af a-kassen i mindst et år og samtidig skal man have et helt års arbejde. Nogle tror desuden, at de i stedet for at melde sig i en a-kasse, bare kan få kontanthjælp. Dårlig strategi! For hvis du har en formue på over 10.000 kroner eller en samlever, der kan forsørge dig, er der ikke en krone at få i kontanthjælp! Prisen for et medlemskab varierer fra den ene a-kasse til den anden, men du slipper typisk med at betale under en 10-er dagligt! Studerende får op til 13.607 kr. i dagpenge om måneden på den såkaldte dimittendsats. Se mere på www.ftf-a.dk og www.aak.dk (Foto: Colourbox).

MÆLKERITIDENDE 2012

3


(Foto: Colourbox)

Foreningen Danmarks Privatmejerier 100 år Foreningen Danmarks Privatmejerier blev grundlag den 22. maj 1912, og foreningen fejrer derfor i disse dage sit flotte 100 års jubilæum! Oprindeligt blev privatmejeriernes forening oprettet som en reaktion på datidens mange andelsorienterede sammenslutninger, men i dag spiller Privatmejerierne en særdeles aktiv rolle dels som samlingspunkt for de private mejeriaktører, der især gør sig gældende inden for ostefremstilling, men også bredt som en af kulturbærerne i mejeribruget samt på det politiske plan, hvor foreningen sidder med ved bordet, når vigtige beslutninger skal træffes. 100 års jubilæumshæfte I anledning af 100 års jubilæet udgiver Foreningen Danmarks Privatmejerier et jubilæumshæfte, som Mælkeritidende har fået lov til at smugkigge i. Hæftet består af en række bidrag fra forskellige mejeripersoner og er redigeret af journalist Lars Winther (fra ”mejeri”). Skriftet indeholder en række spændende historier og informationer om foreningens grundlæggelse, virke, markante personer, indflydelse og udvikling samt de første, de nuværende og de fremtidige opgaver til gavn for privatmejerierne.

som vandt stor udbredelse i løbet af 1800-tallet. I 1880-erne var der godt 500 privatmejerier i Danmark, men udviklingen i andelssektoren, herunder dannelse af flere smøreksportforeninger, tog fart, og små 30 år senere var antallet af privatmejerier næsten halveret. De private mejeriejere følte sig lidt klemt, og i 1912 tog otte af dem, herunder Marius Boel, initiativ til oprettelse af Foreningen af Danske Mejeriejere og Mejeriforpagtere, som blev navnet ved stiftelsen den 22. maj 2012. I øvrigt et halvt år før ”storebror” den nuværende ”Mejeriforeningen” blev grundlagt.

Det begyndte i 1800-tallet

Fra smør til ost

Som det nok er de fleste bekendt i branchen, er såvel de andels- som de privatejede mejerier rundet af de mælkerier, der opstod rundt om på de store danske godser og gårde, og

De danske mejerier foretog alle i de midterste årtier af 1900-tallet et glidende skifte fra den lukrative smørproduktion, afsat primært i UK, til øget fremstilling af oste med afsæt-

4

MÆLKERITIDENDE 2012

ning til hele Europa. Privatmejerierne havde - og har stadig målt på deres størrelse - særlig fremgang og succes med fremstilling af oste! Ligesom i andelssektoren toppede privatmejerierne i antal omkring 1930 med ca. 300. For hele branchen gælder jo, at rationaliseringerne satte spor, så antallet af de to virksomhedstyper nu er nede på omkring 20 af hver, med Arla som den absolut dominerende. Frem til ca. 1980 havde privatmejerierne 400-600 mio. liter mælk til rådighed årligt, hvilket svarede til ca. 10-12% af al mælken i Danmark. Men med en række frasalg blandt de private mejerier, herunder bl.a. Høng og Boel Foods samt senest i 2006 Tholstrup Cheese, faldt de private mejeriers mælkemængde til ca. 170 mio. liter. Men til gengæld er de private mejerier stadig stærke på ost, for de står

NR. 11


Blandt initiativtagerne til oprettelse af Foreningen Danmarks Privatmejerier i 1912 var Marius Boel, som også var et af foreningens fyrtårne, idet han udviklede den verdenskendte ”Danish Blue Cheese”. Denne ost fremstilles i dag på såvel andels- som privatmejerier, herunder Arla Foods, Bornholm og Mammen. (Foto fra Jubilæumshæfte).

bag hele 12% af den samlede osteproduktion i Danmark.

Privatmejeriernes fyrtårne Der er og har været mange driftige mejerifolk blandt privatmejerierne. I jubilæumsbogen omtales fem af de store, som stod bag stadigt kendte brands som bl.a. Havarti, Danablu, Høng og Castello samt ultrafiltrering. • Hanne Nielsen (1829-1903): Påbegyndte allerede i 1850-erne produktion af oste, baseret på mælk fra sin mands landbrug, Havarthigaard. Blandt ostene var en Tilsiter, der i dag kendes under navnet Havarti. • Marius Boel (1885-1979): Udviklede den danske blåskimmelost ”Danish Blue Cheese”, der i dag bærer det eksklusive BGB-mærke. Sønnen Esper Boel udviklede senere de berømte oste Rosenborg, Blue Cheese og Flora Danica. • Rasmus Hansen: Købte i 1924 et mejeri på Sjælland, hvor han udviklede camembertosten HØNG. Sønnerne Knud og Holger udvidede produktionen med bl.a. Danablu, Port Salut og Danazola - samt byggede nyt osteri i Nr. Vium. • Rasmus Tholstrup: Lagde i 1893 grundstenen til Tholstrup Cheese. Sønnen Rasmus igangsatte udviklingen af Castello-ostene. • Jens Børge Kjær: Påbegyndte i 1977 fremstilling af fetaost efter den helt nye ultrafiltreringsmetode og opbyggede den tids største privatejede mejeri, Ørumgruppen.

Fortsatte opgaver Foreningen Danmarks Privatmejerier medvirker fortsat til løsning af en lang række udfordringer for medlemmerne. Det sker i eget regi såvel som i samarbejde med flere af de mindre selvstændige andelsmejerier, fortæller foreningens formand siden 2005, Jens Beierholm i et indlæg i jubilæumsbogen. Jens Beierholm fremhæver især samarbejdet og løsning af en række opgaver inden for afsætning af valle, fælles indkøb af energi, udvikling og implementering af et nyt af-

NR. 11

Foreningens medlemmer

regningssystem samt erfaringsdeling omkring arbejdsmiljø. Under sidstnævnte har flere af Privatmejeriernes medlemmer indgået i et samarbejde med øvrige mejerier, 22 i alt, hvor de har kortlagt en række ergonomiske udfordringer samt medvirket til udvikling af løfteredskaber til gavn for de ansatte. For dette fik de 22 mejerier i øvrigt Arbejdsmiljøprisen i 2011.

Foreningens formål Foreningen Danmarks Privatmejerier varetager interesserne for de privatejede mejerier i Danmark. Foreningen har et tæt samarbejde med Mejeriforeningen, hvor man iht. vedtægterne er sikret en plads i bestyrelsen. Privatmejerierne har desuden to repræsentanter i Mejeriudvalget, som er nedsat af Mejeriforeningen, og som varetager mange politiske og praktiske interesser for både Mejeriforeningen og Privatmejerierne.

Foreningen har i dag 20 aktive medlemmer blandt danske privatmejerier: Aabybro Mejeri, BT Ost/Lindved Mejeri, Enghavegård Osteri, Gedsted Mejeri, Glud Mejeri, Ingstrup Mejeri, Jernved Mejeri, Landmejeriet, Løgismose Mejeri, Mammen Mejeri, Mejeriet Dybbækdal, Mejerigaarden (Premier Is), Nørager Mejeri (Nordex Foods), Nørup Mejeri, Osted Ost & Mejeri, Søvind Mejeri, Grøndal Mejeri (Uhrenholt), Ullerslev Mejeri, Vebbestrup Flødeis og Vestmælk (indsamling).

Privatmejeriernes bestyrelse • Mejeriejer Jens R. Beierholm Poulsen, Nørup Mejeri (formand) • Mejeriejer Poul Johannes Pedersen, Mejeriet Dybbækdal (næstformand) • Vice President Dairy Per Poulsen, Uhrenholt A/S • Mejeriejer N.H. Lindhardt, Åbybro Mejeri • Mejeriejer Niels Henning Staunsbæk, Mammen Mejeri • Mejeriejer Ole Jørn Frederiksen, Jernved Mejeri • Mejerichef Niels Malling Laursen, Nørager Mejeri A/S • Samt sekretær, chefkonsulent Sven Ålborg, L&F  ■

Jens Beierholm Poulsen, Nørup ­Mejeri, har siden 2005 været formand for Fore­ ningen Danmarks Privatmejerier. Blandt foreningens fremtidige opgaver peger formanden bl.a. på moderniserede lånebetingelser for privatmejerierne i Rationaliseringsfonden samt flere samarbejdsprojekter omkring fx arbejdsmiljø og påkrævede certificeringer men også gerne et udvidet samarbejde med de mindre selvstændige andelsmejerier i Danmark.

MÆLKERITIDENDE 2012

5


En af verdens største udbydere af animalsk osteløbe

Kemikalia AB Svenske Kemikalia er blandt verdens største udbydere af animalsk osteløbe, og virksomheden er velkendt i Skandinavien som totalleverandør af løbe, kulturer, vitaminer samt øvrige ingredienser og hjælpestoffer til mejerier og anden fødevareindustri. - For at styrke kontakten til især de danske mejerikunder har vi netop ansat den danske mejeriingeniør Kim Toft Andersen, fortæller Kemikalias adm. direktør Anders Olsson. (Foto: Svensk Mjölk)

  Af Anna Marie Thøgersen  

ning, oplyser Kemikalias adm. direktør Anders Olsson.

Egen løbeproduktion Kemikalia fremstiller selv de animalske løbeprodukter fra okse- og kalvemaver på fabrikken i Skurup nær Malmø. Produktionen er indrettet i et tidligere mejeri, og her modtages de frosne okse/kalvemaver, som gennemgår en omfattende proces fra hakning over vandekstrahering til opkoncentration samt sterilfiltrering og efterfølgende kvalitetsanalyser. - Vi fremstiller årligt 600 tons animalsk løbe i specifikke koncentrationer og forhold mellem chymosin og pepsin, som passer til mejerikundernes ost-

Verdens største Der kunne nok findes et par konkurrenter, der fremstiller samme årlige mængde animalsk løbe som Kemikalia. Men i dag er virksomheden ejet af italienske Clerici-Sacco og østrigske Hundsbichler, som også har produktion af animalske løbeprodukter fremstillet af maver fra såvel okser/kalve som får/lam og geder/ kid. Dette udvider den samlede årlige løbeproduktion betragteligt, og giver samtidig Kemikalia adgang til flere animalske løber og løbepasta, der er populære hos bl.a. producenter af gede- og fåremælksoste.

Fakta om Kemikalia • Kemikalia har 15 ansatte og omsætter årligt for knap 40 mio. svenske kroner. • Virksomheden fremstiller bl.a. animalsk løbe og ”ready-to use” vitaminer og farver. • Diverse hjælpeingredienser og vegetabilske olier. • Forskelligt prøvetagningsudstyr samt service- og teknisk udstyr til gårdmejerier. • De primære kunder er mejerier i Sverige, Danmark og Norge samt det øvrige Norden og Europa. • Kemikalia har netop landet sin første ordre på animalsk løbe til mejerier i Rusland.

6

MÆLKERITIDENDE 2012

AOC og andre oste Kemikalias animalske osteløbe konkurrerer mod mikrobielle koagulanter og fermenteret chymosin (FPC), som også anvendes i den industrielle osteproduktion. Men nogle, både små og store ostemejerier foretrækker de animalske osteløbetyper. Det gælder bl.a. rigtigt mange håndværksmejerier i såvel Norden som i det øvrige Europa, som værdsætter løbeenzymernes positive påvirkning af smag og modningsdybden i de langtidslagrede oste. Ligeledes gælder der ingrediens- og fremstillingsspecifikationer for langt de fleste af de europæiske special­ osterier, der producerer AOC/BGB oste. De skal bl.a. anvende animalsk

løbe eller løbepasta, der er udviklet i flere varianter med henblik på at give ostene karakteristiske og markante smagsretninger, som bidrager til at differentiere ostene fra konkurrenternes i køledisken. I Sverige er det desuden påbudt, at de varemærkebeskyttede oste Grevé®, Herrgård® og Präst® samt de to produktnavnebeskyttede oste Svecia og Hushållsost alle skal fremstilles med animalsk løbe. De fem oste udgør en stor andel af svensk osteproduktion, og derfor anvender de fleste svenske ostemejerier også animalsk løbe til deres øvrige osteproduktion, fordi de værdsætter den naturlige løbes smag og modningsforløb i osten højere, end de vil forsøge et skift til alternative mælkekoagulanter. Kemikalia er eksperten, når det gælder løbefremstilling og enzymsammensætning med den helt rette koncentration af chymosin/pepsin skræddersyet præcist til kundens recepter eller ønsker til udvikling af nye oste. Det er nærmest en passion hos de ansatte. Salgschef Håkan Andersson, der er uddannet kemiingeniør, er med sin store viden om chymosin/ pepsins kemiske sammensætninger og optimale blandingsforhold samt rette pH-værdier - blandt de særligt passionerede.

Hele kulturpaletten Som søsterselskab til Clerici-Sacco kan Kemikalia i dag tilbyde hele pa-

NR. 11


letten af bakterie- og skimmelkulturer til alle typer af faste, bløde og skimmeloste samt syrnede mejeriprodukter. Dermed er virksomheden totalleverandør til mejerierne - også i Danmark. Og det er her Kim Toft Andersen kommer ind, for han er den personlige kontakt på det danske marked. - Jeg har i mine første måneder som Key Account Manager besøgt de fleste danske ostemejerier, og de har taget rigtig godt imod mig. Udover den totale ingredienspalette til oste har vi jo vores italienske Saccotrumfkort, danske Per D. Pedersen, der er mejeriingeniør og kultureksperten par excellence. Og han står fortsat til rådighed for konkret og praktisk rådgivning og hjælp, understreger Kim Toft Andersen.

Konserveringsfri osteløbe Men for at vende tilbage til Kemikalias særlige kompetencer, så har virksomheden netop færdigudviklet en animalsk osteløbe, der er helt fri for konserveringsmidler. - Vi modtog denne udviklingsopgave fra en stor osteproducent, som var blevet mødt af dette BRC-krav fra de britiske detailkæder, fortæller Anders Olsson. Den nye osteløbe uden konserveringsmidler er stabil ved 5 ˚C (+/- 2) og har en holdbarhed på et helt år. - Vi er udvalgt til at fortælle mere om dette projekt på Leverandørens Dag den 6. september i Billund, hvor vi naturligvis vil forsøge at beskrive samarbejdsprojektet og udviklingsforløbet. Derudover vil vi også være til stede i Herning på Landsmejeriudstillingen og FoodTech 2012, så der bliver flere muligheder for mejerierne at få en dialog med Kemikalias eks-

Kemikalia gennem 98 år 1914: Kemikalia grundlægges som privatejet løbeproducent i Malmø. 1942: Opkøbt af de svenske mejeriers fællesorganisation (Svensk Mjölk). 1983: Udover kalveløbe påbegyndes produktion af løbe fra oksemaver. 1991: Hovedkontor flytter til Lund, løbeproduktionen koncentreres i Skurup. 1991: Fremstilling af bl.a. Propionsyre-kulturer til den svenske ost Grevé® påbegyndes. 2006: Kemikalia opkøbes af italienske Clerici-Sacco og østrigske Hundsbichler. 2007: Kulturfremstillingen flyttes til Sacco. Kemikalias løbeproduktionen styrkes. 2012: Kemikalia udvikler animalsk osteløbe uden konserveringsmidler. perter, understreger Kim Toft Andersen.

Farver og vitaminer Udover fremstilling af animalsk løbe leverer Kemikalia også vitaminer (AD3 og D3), vegetabilske olier til blandingsprodukter samt naturlig betacaroten-farve til brug i bl.a. smør, spreads og oste med vegetabilsk fedt. Mælk tilsat vitaminer har været påbudt af de svenske sundhedsmyndigheder gennem flere årtier, og Kemikalia har således været storleverandør af ”ready-to use” vitaminer til de svenske mejerier. Fordelen ved Kemikalia er blandt verdens største udbydere af animalsk løbe. Fra venstre ses salgschef Håkan Andersson, Key Account Manager Kim Toft Andersen og direktør Anders Olsson.

NR. 11

Laboratoriechef Andres Monthán tjekker den animalske løbe.

Kemikalias vitaminblandinger er, at mejerierne over for myndighederne kan dokumentere, at de altid har den rette koncentration af vitaminer i slutprodukterne. Da den friske mælk skal hurtigt ud til forbrugerne, er det vigtigt, at mejerierne ikke selv skal foretage de dyre og tidskrævende vitaminanalyser. Kemikalias vitaminprodukter findes allerede på det danske mælkemarked, hvor mælk tilsat D-vitamin nu er tilladt. - Kemikalia har de seneste år oplevet en eksplosiv vækst i vitaminiserede mælkeprodukter i både Finland og Norge, så det sker sandsynligvis også i Danmark, specielt hvis de danske myndigheder ændrer lovgivningen som i Sverige, siger Kim Toft Andersen.

Kemikalia - Scandirenn - Det er tankevækkende, som ord ændrer indhold og betydning. Tilbage i begyndelsen af 1900-tallet var ordet ”kemi” positivt ladet med ”fremskridt”. I dag, hvor de fleste forbrugere lever fjernt fra naturen, er det ”naturlige” ophøjet, og ”kemi” er noget, der gør skade på naturen. - Så, vores firmanavn ”Kemikalia” er nok ikke længere det bedste ”brand” inden for mejeriindustrien, i hvert fald ikke uden for Sveriges grænser. Så på eksportmarkederne, hvor vi pt. opbygger en ny markedsposition, har vi påbegyndt et glidende navneskifte på vores produktsortiment, så brands - og evt. senere firmanavn ændres til ”Scandirenn”. En sammentrækning af Scandinavian og Rennet, slutter Anders Olsson og Håkan Andersson samstemmende.  ■

MÆLKERITIDENDE 2012

7


Kort fortalt  Arla i stor fusionsplan Arla Foods har planer om storfusioner i Storbritannien og Tyskland med hhv. Storbritanniens fjerde største andelsmejeri, Milk Link og med Tysklands ottende største andelsmejeri, Milch-Union Hocheifel (MUH), der har ejere i Tyskland, Belgien og Luxembourg. Bliver fusionerne en realitet, vil Arla Foods vokse fra 8.024 andelshavere i Danmark, Sverige og Tyskland til ca. 12.300 andelshavere i Danmark, Sverige, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Storbritannien. Arla vil blive Storbritanniens største mejeriselskab og nummer tre i Tyskland. Indvejningen vil vokse fra de nuværende ca. 9 mia. kg til over 12 mia. kg mælk. Tilsammen havde de tre andelsselskaber i 2011 en omsætning på ca. 65 mia. kroner. I Tyskland vil omsætningen øge fra 6 mia. kroner til knap 11 mia. kroner, mens den i Storbritannien vil stige fra de nuværende 13 mia. kroner til ca. 18 mia. kroner. Arlas andelshaverrepræsentanter skal tage stilling til fusionerne den 26. juni. Fusionerne en forudsætning for, at Arla vil være i stand til at hæve mælkepriserne i fremtiden, siger adm. direktør i Arla Foods, Peder Tuborgh. Hvis det bliver et ja til fusionerne, forventes de at træde i kraft i løbet af efteråret 2012. Fusionerne skal godkendes af konkurrencemyndighederne i de respektive lande. (Illustration: Arla Foods).

ringstiltag. Derfor vil Arla på denne måde sikre, at koncernen forbliver konkurrencedygtig ved at nedbringe omkostningerne og kompleksiteten i forretningen. Det oplyser Arlas topchef Peder Tuborgh, der samtidig udtrykker beklagelse over, at koncernen må sige farvel til mange dygtige medarbejdere, som alle har bidraget positivt til Arla. Arla vil tilbyde støtte og vejledning til de berørte medarbejdere efter lokale aftaler i de enkelte lande. I Danmark har Arla sammen med forhandlingsudvalget i Viby arrangeret informationsmøder, praktisk hjælp samt nærmere information om jobsøgningskurser og karrierevejledning. Alle vil desuden få tilbudt personlig støtte gennem Arlas sundhedsordning ved Pension Danmark.

Proviva-aktier i spil Skånemejerier er blevet tvunget til at betale adskillige millioner kroner for at løse en uenighed med Danone, skriver atl.nu. Tvisten skulle være opstået i forbindelse med Skånemejeriers salg af Lunnarp mejeri og af aktierne i Proviva til Danone. Salget af Proviva-aktierne har i øvrigt givet Skånemejerier en indtægt på en mia. svenske kroner, og dette beløb har et snævert flertal nu besluttet fortløbende at lægge på mælkeprisen til de leverandører, der forbliver i Skånemejerier efter franske Lactalis har overtaget mejeriselskabet. Der havde ellers været forslag fremme om, at Proviva milliarden skulle udbetales til Skånemejeriers andelshavere i forhold til de enkeltes indskudskapital. Men dette forslag faldt altså.

Køb af Skånemejerier godkendt

Arla afskediger

EU Kommissionen har nu godkendt den franske mejerikoncern Lactalis køb af Skånemejerier. Godkendelsen hilses velkommen af såvel Skånemejeriers ledelse som andelshaverne, der er glade for, at der nu er truffet en afgørelse, da økonomien blandt mælkeproducenterne er anstrengt. Skånemejerier ejes af ca. 570 mælkeproducenter i det sydlige Sverige. Koncernen omsætter for 3 mia. svenske kroner og har 600 ansatte. (Foto: Skånemejerier).

Arla kan for tiden fremvise vækst i omsætningen, men ledelsen vurderer, at mejerikoncernen skal være en halv milliard kroner lettere i årlige omkostninger for at kunne følge med internationale konkurrenter. Det betyder, at Arla med udgangen af 2012 vil bestå af ca. 250 færre administrative stillinger globalt (heraf ca. 90 færre i Danmark). Derudover skifter ca. 150 medarbejdere placering rent organisatorisk, mens Arlas udgifter til bl.a. markedsanalyser og emballage reduceres. Arlas seneste fusioner med svenske Milko og tyske Hansa Milch var ikke store nok til at udløse radikale effektivise-

8

MÆLKERITIDENDE 2012

NR. 11


Partnerskab

Konkurrencekraft

KONKURRENCEKRAFT gennem PARTNERSKAB Leverandørens Dag 2012

Den 6. september 2012 på Hotel Legoland i Billund Arrangeret af Foreningen af mejeriledere og funktionærer Danmarks Mejeritekniske Selskab Dansk Mejeriingeniør Forening NR. 11

MÆLKERITIDENDE 2012

9


B2 B dat i n g:

P le n u n i n d l æg :

B2B dating er et fora, som løber mellem kl. 14.30 og 15.20 (dvs. også under eftermiddagens pause), hvor alle leverandører, som har indlæg under konferencens parallelsessioner er at finde ved deres eget ”cafe-bord”. Her kan man henvende sig for mere information – for udveksling af visitkort – aftaler eller konkrete spørgsmål.

Lean i leverandørsamarbejdet er et tema, som kan være relevant for de mange mejerivirksomheder, der i disse år indfører Lean. Finn Jørgensen fra Redacto A/S arbejder med Lean, som konsulent, forfatter, underviser og foredragsholder og har mange års erfaring på området. Finn Jørgensen vil belyse, hvordan et velfungerende leverandørsamarbejde kan fungere og give optimale resultater i en organisation, som arbejder med Lean og indretter alle sine forretningsgange herefter.

H ov e dta le r : Administrerende direktør Lars Frederiksen fra Chr. Hansen A/S åbner dagen med et indlæg om samhandel og partnerskab – før, nu og i fremtiden. Indlægget vil tegne et billede af, hvordan Chr. Hansen og mejeriindustrien er et blændende eksempel på, hvordan synergien mellem en virksomhed og mejerierne igennem mere end 100 år har været med til at udvikle såvel Dansk Mejeribrug som Chr. Hansen til et højt niveau og international anerkendelse. Denne synergi har været en styrke igennem mange år, og er det også i dag – hvor andre markeder, andre udbydere og andre kundesegmenter naturligvis også agerer på området, og hvor nærhed – geografi og relationer spiller andre roller, end de gjorde tilbage i tiden. Endeligt kigger Lars Frederiksen i krystalkuglen og giver sig bud på, hvilken betydning partnerskabet i leverandørsamarbejdet vil få i fremtiden.

Innovation og konkurrencekraft gennem relationer, samarbejde og partnerskab vil blive perspektiveret af Soulaima Gourami, som er erhvervskvinde, virksomhedsrådgiver og foredragsholder. Foredraget giver inspiration til, hvordan man kan optimere samarbejde og partnerskab mellem virksomhed og leverandør. Soulaima Gourani vil med baggrund i den nyeste viden og forskning på området og sine skarpe og interessante erfaringer og holdninger udfordre, underholde og udvikle tilhørerne. Soulaima Gourami har erhvervet sin erfaring gennem karriere i blandt andet Hewlett-Packard, A.P. Møller Maersk og som rådgiver for en række af Danmarks største virksomheder. Soulaima holder foredrag for en bred palet af både danske og internationale virksomheder.

Pa r a lle l s e s s i o n e r / le v e r a n d ø r i n d l æg : Se mere om indholdet i disse på: www.mejeritekniskselskab.dk under punktet ”Leverandørens Dag 2012” Partnerskab

Konkurrencekraft

10

MÆLKERITIDENDE 2012

NR. 11


Pr o g r a m: Kl. 09.00 – 09.30

Registrering og kaffe

Kl. 09.30 – 09.40 Velkomst og præsentation af dagens program Kl. 09.40 – 10.20

Samhandel og partnerskaber – før, nu og i fremtiden. Leverandørens rolle i et lokalt og globalt marked v/ Administrerende direktør Lars Frederiksen, Chr. Hansen A/S

Kl. 10.20 – 10.50

Lean i leverandørsamarbejdet v/ Konsulent og forfatter Finn Jørgensen, Redacto Consulting

Kl. 10.50 – 11.00

Introduktion til parallelsessioner

Kl. 11.00 – 11.30

Pause

Kl. 11.30 – 12.30

Parallelsession A (Der vælges ét af de 5 parallelle forløb) 1. Teknik og proces Gea Westfalia Separators, SPX Flow Technology, DSS Silkeborg 2. Ingredienser og hjælpestoffer R2 Food Production A/S, AarhusKarlshamn, Procudan 3. Ingredienser og hjælpestoffer – Ost Sacco SRS, Chr. Hansen A/S, Kemikalia 4. Miljø Cowi A/S, Danish Clean Water A/S, Grundfos Biobooster A/S 5. Emballage og emballering Tetra Pak, Danapak Flexible A/S

Kl. 12.30 – 13.30

Frokost

Kl. 13.30 – 14.30

Parallelsession B (Der vælges ét af de 5 parallelle forløb) 1. Teknik og proces – fortsat Q-Interline A/S, NGI A/S, Alectia A/S 2. Effektivisering og automatisering Bila A/S, Au2mate A/S, Å&F A/S 3. Ingredienser og hjælpestoffer – Fermenterede produkter Chr. Hansen A/S, Dairy Fruit, Sacco SRS 4. Miljø – fortsat Cowi A/S, Kaeser Kompressorer A/S, Alectia A/S 5. Strategi og organisation Cowi A/S, Carlsen&E

Kl. 14.30 – 15.20

B2B-dating (overlap med pause)

Kl. 15.00 – 15.20

Pause

Kl. 15.20 – 16.20

Innovation og konkurrencekraft gennem relationer, samarbejde og partnerskab v/ Erhvervskvinde, forfatter og foredragsholder Soulaima Gourami

Kl. 16.20 – 16.30

NR. 11

Afslutning

læs mere om de enkelte indlæg på www.mejeritekniskselskab.dk – vi opdaterer løbende pro­ gramteksterne på hjemme­ siden.

MÆLKERITIDENDE 2012

11


Torsdag den 6. september 2012 kl. 9.30 – 16.30, Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

En unik mulighed for at møde nye leverandører – indgå i nye partnerskaber – og skabe nye resultater. Leverandørens Dag tager udgangspunkt i vigtigheden af, at kunder og leverandører samarbejder og opnår resultater i fællesskab. Resultater som kan danne grundlag for succes for begge parter og skabe vækst for både kunde og leverandør. Leverandørens Dag sætter en ramme, hvor kredsen af nuværende og evt. nye leverandører til Dansk Mejeribrug får mulighed for at præsentere de produkter eller koncepter, som betyder, at de sammen med mejerierne kan skabe bedre konkurrenceevne og dermed basis for vækst.

Pr i s : Kr. 1.495,00 + moms for medlemmer af Danmarks Mejeritekniske Selskab, Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt Dansk Mejeriingeniør Forening. Kr. 1.995,00 + moms for ikke-medlemmer. Efter ”først til mølle-princippet” er der reserveret et antal fripladser til mejeri­ teknolog- og mejeriingeniørstuderende. Udover selve konferencen er der mulighed for deltagelse i en fælles middag på hotellet med start kl. 17.30. Dette tilmeldes og betales særskilt.

M å lg ru ppe:

T i l m e ld i n g:

Seminaret henvender sig til ­mejeriernes ledelsesgrupper, nøglepersoner og beslutnings­tagere – medarbejdere i indkøbsfunktioner – mejeriorienterede med­arbejdere i leverandørindustrien, ­branchens rådgivere samt andre som måtte arbejde med indkøb, optimering og drift i deres hverdag og have interesse for emnet.

Tilmelding foretages via selskabets hjemmeside www.mejeritekniskselskab.dk. Ved tilmelding skal der gives en foreløbig til­mel­ ding til parallelsession

12

MÆLKERITIDENDE 2012

NR. 11


Kort fortalt  Høgelund vinder Danablupokalen På BGB Udvalgets medlemsmøde den 7. maj 2012 blev Danablupokalen for 8. gang tildelt Arla Foods, Høgelund Mejeri. Pokalen er Blueproducenternes helt specielle anerkendelse til det mejeri, der producerer den bedste Danablu. Pokalen har været uddelt hvert år siden 1994, og gives til det mejeri, som sammenlagt for mindst 10 prøver har opnået bedste karakterer for ordinær-, holdbarheds- og belastningsprøver af 50+ og 60+ Danablu. På billedet ses Inger Fabricius Guldberg, Jens Refslund og Henrik Nørgaard Andersen.

Flere øko-kantiner

Øget frugtbarhed med yoghurt? Forskere fra Massachusetts Teknologiske Institut har foretaget museforsøg, der skulle vise om yoghurt havde en positiv indvirkning mod aldersrelateret fedme. Men forsøget viste helt andre resultater, nemlig at fertiliteten hos såvel han- som hunmus blev øget væsentligt, når de spiste yoghurt. Og særligt i forhold til mus fodret med junkfood. Forskerne vil nu se på, om yoghurt også kan have betydning for menneskers frugtbarhed, og de indledende undersøgelser viser positive resultater. (Foto: Colourbox).

EU-støtten ned i Danmark EU Kommissionen har fremlagt et forslag til ny fælles landbrugspolitik, hvor et vigtigt element er en tilnærmelse af landbrugsstøtten, så de nye lande i Østeuropa nærmer sig niveauet i resten af EU. Agra Europe har regnet på EU Kommissionens tal og givet et bud på, hvem der bliver vindere og tabere i perioden 2014-2019, oplyser Landbrugsavisen. Danmark og Holland er blandt taberne med en nedgang på hhv. 3,6% og 5,5%. Størst fremgang får en række østeuropæiske lande, her er Letland og Rumænien i spidsen med procentstigninger på hhv. 33,6 og 31,7%.

Arla får whistleblower-funktion Som en del af Arlas adfærdskodeks ”Vores Ansvar” indfører mejerikoncernen nu den såkaldte Whistleblower-funktion. Dermed kan medarbejderne anonymt benytte denne service, hvis de har mistanke om f.eks. overtrædelser af Arlas regler - og ikke føler, at de kan gå til ledelsen.

NR. 11

Man kan godt servere økologi for sine medarbejdere, uden at det koster ekstra, konkluderer Fazer Food Service, der har omlagt salget af kantineløsninger til 130 virksomheder, så de får mindst 30% økologi i kantinerne. Blandt kunderne er Rockwool, Oticon og SAS. Det skriver Food & Culture. Arla har også bedt deres kantineleverandør Eurest om at øge fokus på mere økologi. Arbejdet gik i gang i slutningen af 2011, og økologiandelen er siden steget fra 14% til ca. 40%, uden at det har kostet mere.

INDBYDELSE Den 1. maj 2012 stoppede Jens Refslund som Senior Director for Global Facility i Arla Foods og gik på reduceret tid. Jens har været ansat i Arla Foods i 32½ år. Vi vil gerne sige tusind tak til Jens for indsatsen igennem årene og byde ham velkommen til den begyndende pensionisttilværelse onsdag den 13. juni kl. 14-16 i kantinen på Arla’s hovedkontor på Sønderhøj 14, Viby J.

Med venlig hilsen Arla Foods Ola Arvidsson

MÆLKERITIDENDE 2012

13


Kort fortalt  Grønnere landbrugspolitik Målet om en grønnere landbrugsstøtte er en af Kommissionens væsentligste nyskabelser i forslaget til en ny fælles landbrugspolitik. Det grønne forslag går ud på, at 30% af den direkte støtte til landmænd gives på betingelse af, at de overholder bestemte krav, der sikrer en grønnere produktion med mere hensyn til miljø, klima og natur.

Biprodukter i foder

Unika Arla i Torvehallerne Arla Foods har nu åbnet sin specialbutik ”Unika Arla” i Torvehallerne i København. I butikken kan forbrugerne købe nogle af Arlas mest specialiserede mejeriprodukter, så som oste fra Arla Unika Premium, oste fra Allgäuland i Sydtyskland og Kvibille mejeri i Sverige samt økologisk danskproduceret cremefraiche, ymer og smør. (Foto: Arla).

Biprodukter fra den stærkt stigende fremstilling af bioethanol og biodiesel kan med fordel anvendes som foder til malkekøer i langt større grad end tilfældet er i dag, men disse biprodukter udgør kun en begrænset del af foderrationen til malkekøer på grund af varierende kvalitet og usikkerhed om biprodukternes effekt på dyr og mælkekvalitet. Den manglende viden på området ønsker forskere ved Aarhus Universitet at gøre noget ved i et nyt projekt. - Projektets formål er at skabe ny viden, som giver mælkeproducenterne grundlag for at anvende en større mængde af den stigende produktion af biprodukter fra fremstilling af bioethanol og -diesel i foderrationen, siger Jakob Sehested, lektor ved Aarhus Universitet. Projektet, som løber i perioden 2012-2014, er støttet økonomisk af Mælkeafgiftsfonden, AgroTech, DLG og Arla Foods og er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitetet, AgroTech, Videncenter for Landbrug, Kvæg, DLG, Arla Foods samt Kvægbrugets Forsøgscenter. (Foto: Colourbox).

Alternativ kakaomælk i pølsevognen Længere tids diskussioner mellem Pølseforeningen og Cocio resulterer nu i en nyskabelse. Pølseforeningen, som organiserer omkring 250 pølsemænd, er snart klar til at lancere deres eget alternativ til Cocio, som man ellers har samarbejdet med siden 1953. - Vi har igennem seks måneder arbejdet med denne lancering. Der var tre leverandører på banen, som gerne ville producere for os, udtaler formanden for Pølseforeningens vestjyske afdeling til Berlingske. Meldingen har vakt stor debat ikke mindst i de sociale medier, hvor den kommende lancering blev udlagt, som om pølsemændene fremover helt droppede Cocio fra sortimentet. (Foto: Colourbox).

14

MÆLKERITIDENDE 2012

NR. 11


AFI udvikler salterstatter Arla Foods Ingredients (AFI) har udviklet et sortiment af proteiner, Nutrilac til osteproducenter, så de i fremstillingen af visse ostetyper kan minimere brugen af salt med op til 65%. Det fortæller Group Manager Claus Andersen, AFI til DairyReporter.com. Det har taget AFI to år at udvikle disse ingredienser; Nutrilac CH-6540 til smøreoste og Nutrilac CH-6608 til blok- og skivede oste.

Kulinarisk Sydfyn - med Nordisk Ostefestival

Nestlé ind i Marokko Nestlé har offentliggjort en investeringsplan på knap 35 millioner kroner til udbygning af mejeriindustrien i Marokko, skriver DairyReporter.com. Med investeringen vil Nestlé dels højne kvaliteten af mælkeproduktionen hos de marokkanske farmere samt kvaliteten på den friske mælk foruden en udbygning af selve mejeriproduktionen, især i den vestlige del af Marokko, hvor der i forvejen produceres knap en fjerdel af alle mejeriprodukter i landet. (Foto: Colourbox).

Der er lagt op til en fest for alle sanser, når Kulinarisk Sydfyns Fødevaremarked for 11. gang inviterer til Nordens største fødevaremarked i Svendborg den 23.-24. juni 2012. Udover de mange velsmagende fristelser byder Kulinarisk Sydfyn også på Nordisk Ostefestival, hvor håndværksmejerier fra hele Norden dyster om at vinde medaljer. Fødevaremarkedet i Svendborg vil også omfatte aktiviteter som; Smagens Sprog med etnisk køkken, madbloggere og mulighed for at opleve, hvordan man syder salt. Et andet tiltag er ”Fødevejen – eller vejen til føden”, hvor børn, unge og deres forældre bliver guidet gennem fem fødevarestationer, hvor de kommer i nærkontakt med råvarer inden for kategorierne skaldyr, grønt, mejeri, fisk og kød. Læs mere på www.kulinarisksydfyn.dk (Foto: Knud Mortensen).

Fynsk rygeost skal beskyttes Fynsk rygeost skal være en beskyttet betegnelse på linje med Parmaskinke og græsk feta. Det mener Steen Aalund Olsen, direktør i Løgismose, som sammen med Gundestrup og Arla Foods Thrane Mejeri har arbejdet på en fælles EU-ansøgning, der skal give produktet en beskyttet oprindelsesbetegnelse. - Det er et oprindeligt produkt, der er udsprunget fra Fyn i tidernes morgen. Det skal vi værne om, udtaler Steen Aalund Olsen til Fyns Amts Avis. Han får opbakning fra en af medansøgerne: - Det ligger lige til højrebenet. Fyn er det eneste sted i hele verden, hvor man laver en frisk ost, som man ryger på halm, siger Jørgen Hoff fra Gundestrup Mejeri.

NR. 11

Creme fraiche med sommerurter Skånemejerier lancerer en ny creme fraiche med sommerurter. Urterne er kørvel, græsløg og brune sennepsfrø. Creme fraiche med sommerurter passer fint til grillretter, på sommerbuffeten og på brød. (Foto: Skånemejerier).

MÆLKERITIDENDE 2012

15


Kort fortalt 

Koldskål i farten

First Milk ind i sportsdrikke

Arla lancerer en miniudgave af danskernes foretrukne koldskål, varianten med tykmælk og æg, i et lille bæger med en top fyldt med kammerjunkere samt en ske, så forbrugerne kan nyde produktet på farten. En sådan on-the-go koldskål har gennem nogle år været efterspurgt af forbrugerne, og mange koldskåls-spisere har da også sendt deres positive reaktioner til forbrugerafdelingen Arla Forum. (Foto: Arla).  ■

Det engelske mejeriselskab First Milk har opkøbt et selskab, der har specialiseret sig i at lave funktionelle fødevarer til sportsfolk. Det drejer sig om selskabet CNP Professional, der markedsfører en bred vifte af kvalitetsprodukter inden for sportsernæring. Virksomheden arbejder direkte med en række professionelle sportsfolk inden for fodbold, rugby, boksning, cykling, kampsport, triatlon og motorsport. Med købet har First Milk investeret i en hurtigt voksende sektor. (Foto: Colourbox).

FH Scandinox skal afvikle endnu et Tine Mejeri FH Scandinox har fået foden godt inden for døren hos mejerigiganten i Norge, Tine SA. Konsummælksmejeriet Høgset ved Kristiansund skal lukkes, og i den forbindelse har FH Scandinox fået ansvaret for salg og afvikling af det komplette mejeri. Virksomheden er i forvejen i fuld gang med salg og afvikling af fire mejerier i Jæren området, Tine Sør. Man kan læse mere om produktionsudstyret fra Høgset på hjemmesiden www.fhscandinox.com. FH Scandinox`s salgsdirektør Torben From glæder sig over ordren: - Det er jo rigtigt dejligt, at Tine koncernen har evalueret vores nuværende samarbejde og fundet, at FH Scandinox A/S er den helt rigtige samarbejdspartner.

16

MÆLKERITIDENDE 2012

Mejeristhuset Ledige perioder i 2012: 3. - 7. juni 10. - 14. juni 17. - 21. juni 24. - 28. juni 2. - 6. september 9. - 27. september

30. september - 4. oktober 7. - 14. oktober 21. - 25. oktober 28. oktober - 1. november 4. november - 23. december Hjælpefondens bestyrelse

NR. 11


Personalia  50 år

Jobnyt hos Arla Vimmerby

EHS Engineer Helle Nielsen, Arla Foods Viby fylder den 7. juni 50 år.

Pr. 1. juni 2012 er Tom Andersen ansat som Site Director i Vimmerby. Han afløser Claus Hansen, der har forladt Arla Foods for et direktørjob hos Lallamand.

50 år

Nekrolog

Executive Vice President Lars-Bo Fredsted, Nørre Aaby fylder den 14. juni 50 år.

Fhv. mejeribestyrer N. Erik Christensen, Sæby er afgået ved døden, 92 år. Erik Christensen var født og opvokset i Auning på Djursland. Efter endt uddannelse indenfor smør- og ostefremstilling, som blev gennemført på hhv. Ryomgård, Rødkærsbro og Øster Tørslev, gik turen til Ladelund Mejeriskole i Sønderjylland, hvor han bestod eksamen med en af de højeste karakterer. Som udlært mejerist gik turen til Skørring Mejeri, hvor Erik var i to år, og hvor han lærte Inge sin fremtidige hustru at kende. De blev gift i 1944 og fejrede i 1994 guldbryllup. tre måneder senere mistede Erik sin hustru. 1944 blev året, hvor Erik fik en førstemejeristplads på mejeriet i Ebeltoft, hvortil parret flyttede. Efter et kort ophold på Hornslet Mejeri kom parret i 1948 til Hou Mejeri, Hals, hvor Erik blev mejeribestyrer, og familien blev forøget med 2 børn. I 1953 flyttede familien til Lendum Mejeri, Sindal, hvor Erik fik sit virke som mejeribestyrer i 37 år. Mange præmier blev hjemtaget for fremstilling af godt smør, og Erik virkede som dommer ved smørbedømmelser rundt omkring. Erik oplevede som mejeribestyrer, at Lendum Mejeri fejrede 100 års jubilæum i 1988. I den anledning lavede Inge og Erik et jubilæumsskrift om mejeriet. Fritiden blev brugt i den store have, som hørte til mejeribestyrerboligen, hvor parret skabte en parklignende have. Erik var endvidere medlem af flere lokalbestyrelser. Erik var et meget rummeligt menneske og en god sjælesørger, til hvem ingen gik forgæves. Og aldrig hørte man ham sige noget ufordelagtigt om nogen. Over 50 år arbejdede Erik i mejerifaget. I 1990 sluttede arbejdslivet, og parret flyttede til Sæby, hvor der blev tid til at nyde otium og familieliv. Et dejligt menneske, en god mand og god far er ikke mere. Erik efterlader sig børnene Elin og Henning, svigersønnen Jørgen og børnebørnene Torben og Irene.  n

60 år Underdirektør Einar Mark Christensen, Fan Milk Int., Ålborg SV fylder den 8. juni 60 år. Knud Olesen

75 år Knud E. Olesen fylder den 7. juni 75 år. Knud Olesen er født i Thy og startede sin mejeriuddannelse på Uglev mejeri i 1953. Efter at have afsluttet sin lærlingeuddannelse og militærtjeneste ved Livgarden tog han i 1959-60 sin teoretiske uddannelse på Dalum mejerskole. Knud Olesen blev i 1963 mejeribestyrer på Troldhede andelsmejeri. I 1968 overtog han mejeriet og gik i kompagniskab med Kohave mejeri Trørød. I 1973 opførtes det nye “Kohave” mejeri i Troldhede som senere solgtes til det daværende MD. Senere købte Knud Olesen Sdr. Omme andelsmejeri, som blev ombygget til et efter datidens større skimmelosterier. Efter afhændelsen af dette mejeri har Knud Olesen siden 1984 arbejdet som mejerileder i Spanien i en årrække og som rådgiver og konsulent inden for mejeribruget mest i Mellemøsten og Latinamerika. Sit otium nyder han i Odense med kone og familie, ligesom han foretager mange rejser rundt i verden med kone, børn og venner. Dagen fejres i hjemmet med åbent hus fra kl.14:00 på Læssøegade 165 i Odense. Ole Chr. Olesen

85 år Mejeriingeniør R. Henning Christensen, Vejle fylder den 16. juni 85 år.

25 års jubilæum Mejerichef Jesper Lund Thomsen, Arla Foods Birkum Ost kan den 1. juli 2012 fejre 25 års jubilæum.

NR. 11

 Foreningsnyt  Generalforsamling i Fynskredsen Fyns Mejeristforening afholder ordinær generalforsamling mandag den 4. juni 2012 kl. 17.00 på Foreningen af mejeriledere og funktionærers sekretariat i Odense.  ■

MÆLKERITIDENDE 2012

17


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Vestjyllands Mejeristforening Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Salicath ApS Rue 5A DK-5900 Rudkøbing Tlf. 40 16 12 01 Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

18

MÆLKERITIDENDE 2012

Mejerinyheder - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejerinyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeriindustriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig Mælkeritidendes UgeNyt på hjemmesiden: www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Mejeriliv

• Ulykker

• Tandskader • Sundhed

Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25


Møder og udstillinger ❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 2. juni 2012 Foreningen Danmarks Privatmejerier 100 års jubilæum Hindsgavl Slot

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Naturlige Ingredienser  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

Kemikalia AB Lilla Västergatan 1 274 32 Skurup Sweden Phone: +46 4114 9750 Web: www.kemikalia.se Kontaktperson: Kim Toft Andersen Tlf. direkte: 28 83 39 45 kim.toft.andersen@kemikalia.se

30. august 2012 Dansk Mejeringeniør Forening Generalforsamling 6. september 2012 Leverandørens Dag Konference for mejeriindustrien Hotel Legoland 13. september 2012 Danmarks Mejeritekniske Selskab PAT og Bæredygtighed 29. september 2012 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 123. Delegeretmøde Grand Park, Korsør 24. oktober 2012 Danmarks Mejeritekniske Selskab Generalforsamling 13.-15. november 2012 FoodTech og LMU MCH Messecenter

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

❚ Vandbehandling  ❚ ❚ ❚ Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

3. juni 2012 Foreningen af mejeriledere og funktionærer Markering af 125 års jubilæum Landbrugsmessen Gl. Estrup

29. november 2012 MIA Arbejdsmiljøkonference Hotel Comwell, Kolding 6. december 2012 Danmarks Mejeritekniske Selskab Proteinkoagulering i osteprocessen 6. februar 2013 Mejeribrugets Dag Kold College 11. april 2013 Mejeriforskningens Dag

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ Adept Water Technologies A/S Diplomvej 373 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 88 70 85 25 mail@adeptwatertech.com www.adetpwatertech.com

6.-8. juni 2013 Den 43. Nordiske Mejerikongres Lofoten, Norge

MÆLKERITIDENDE 2012

19


Har du besøgt www.dairybooks.dk for nylig? Så prøv! Der er nemlig nye bøger i bogshoppen, bl.a. en artikelsamling om Mejeriforskningsartikler, et særtryk om Gamle danske Ostetyper, og så det igen muligt at købe den meget efter­ spurgte Handbook of Milk Powder Manufacture! Handbook of Milk Powder Manufacture Handbook of Milk Powder Manufacture er en engelsk fagbog forfattet af Dr. Ing. Jan Pisecký, som har arbejdet hos GEA Process Engineering gennem mange år. Bogen, der er på 256 sider, er redigeret af Vagn Westergaard og Ejnar Refstrup, og denne 2. udgave er ligeledes udgivet af GEA Process Engineering. Bogen har været udsolgt gennem de seneste par måneder, men nu er 2. udgave til salg gennem Dairy Books.

Gamle danske ostetyper Maribo, Dansk Cheddar, Elbo, Fynbo, Molbo, Samsø og Tybo er navnene på en række gamle danske ostetyper, der ikke - eller næsten ikke - produceres i Danmark mere. Mælkeritidendes faste skribent, fhv. forstander J.M. Buch Kristensen skrev derfor for et par år siden syv meget læste artikler om disse ostetyper, som redaktionen har samlet i et særtryk på 20 sider.

Forskningsartikler i Mælkeritidende 2006-2010 Gennem mere end et par årtier har mejeriforskere på danske universiteter gennem artikler i Mælkeritidende givet bladets læsere indblik i de nyeste resultater fra mejeriforskningens verden. Redaktionen har samlet de seneste af disse artikler fra forskningen udført med bidrag fra Mejeribrugets ForskningsFond og bragt i Mælkeritidende 2006-2010. Artikelsamlingen er på 176 sider og indeholder ca. 60 forskningsartikler.  ■

Disse bøger samt mange flere kan købes via Dairy Books eller ved henvendelse til sekretariatet tlf. 66 12 40 25.

www.dairybooks.dk

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Nye bøger i Dairy Books

MT11-2012  
MT11-2012