Page 1

Brugt mejeriudstyr af høj kvalitet! AC Mejerimaskiner er eksperten inden for opkøb og videresalg af anerkendte brands inden for mejerimaskiner og -udstyr til alle former for mejeriproduktion. Blandt mærkerne er bl.a.: Alfa Laval, Tetra Pak, Alpma, SPX/APV, Gadan, Pasilac, Scania, Trepko og Westfalia.

Besøg vores nye hjemmeside og se det store udvalg. På hjemmesiden kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvor vi hver uge sender en opdatering på salg af udstyr: www.acmm.dk AC Mejerimaskiner • Egevej 46 • DK-9480 Løkken • Phone +45 9883 8040 • Mobil +45 2425 3038 • info@acmm.dk

10 Kredsudstilling - side 4

Skør med skyr - side 8

Karrieredag - side 12

15. maj 2014 127. årgang


Skab en kultur af effektivitet!

Der er store muligheder i det hurtigt voksende marked for kulturprodukter såsom yoghurt og kulturmælkedrikke. Konkurrencen på dette område kræver innovation, fleksibilitet, høj effektivitet og hygiejne ved kontinuerlig batchproduktion. Alfa Laval tilbyder en komplet række ventiler, centrifugalpumper, pumper med positiv fortrængning, varmevekslere, mixing- og blandingsudstyr samt tankudstyr til at optimere og kontrollere processer som formulering og fermentering. Vi tilbyder alt fra ventiler og automatisering for en forbedret tilstrømning til effektiv mixing og blanding samt rensningsudstyr for hurtigere omsætningshastigheder. Vores komponenter forhøjer produktiviteten og reducerer produkttab og vandforbrug. Resultatet er lavere omkostninger og større frihed til at gribe mulighederne.

Find flere oplysninger på www.alfalaval.dk - Levnedsmidler/Mejeri

2

MÆLKERITIDENDE 2014

NR. 10


Indhold  Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Kredsudstilling på Gram Slot Gram Slot var den smukkest tænkelige ramme for afholdelse af 2. Kredsudstilling, som på en solrig 7. majdag havde flot tilslutning af omkring 220 mejerifolk. Forud for kredsudstillingen var der virksomhedsbesøg på Naturmælk. 4-5

Pensionsopsparing på lavblus For snart 100 år indgik mejeribruget i Andelspensionsforsikringen og udviklede sig derfra med etablering af mange andre fonde og forsikringsordninger, hvis formål var tryghed for branchens ansatte og deres familier. Men nye tider - nye skikke - her i 2014 skilles vandene, og for nogle går det desværre den forkerte vej! 6

Lille firma - Globalt udsyn AC Mejerimaskiner i Løkken har på tre årtier udviklet sig fra at handle med brugt mejeriudstyr i det nordjyske lokalområde til at indkøbe, demontere, fragte, rengøre, projektere og videresælge skandinaviske mejerimaskiner på det globale marked. 10

Mejeriingeniørernes Karrieredag Den 24. april afholdt Dairy Forum sit årlige karrierearrangement på KU Food, Campus Frederiksberg. Mere end 35 mejeriinteresserede studerende fra KU Food deltog i arrangementet og fik dermed spændende viden om jobmulighederne i branchen. Karrieredagen blev afholdt i samarbejde Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen. 12

Skør med skyr

Løgismose var ikke det første skyrproducerende mejeri herhjemme – men de er har haft stor indflydelse på markedet. Hvad skyldes det? Er det smagen? Det store udvalg? Eller måske det banebrydende koncept ”gourmet i øjenhøjde”? Foreløbig har produktionen af Skyr betydet ti nye jobs på fire år til Løgismose. 8

13 Mejeriskolen 125 år 14 Segelcke-medaljen 15 Kort fortalt 20 Personalia 21 Foreningsnyt 21 Leverandøroversigt 22 Mødekalender 23 Dalum Lærlinge Sommermøde

Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen Redaktør Cand. mag. Anna Marie Thøgersen Redaktionssekretær Jette Rohde Regnskab og administrationssekretær Markedsøkonom Bettina M. Nielsen Kontorelev Charlotte M. Petersen Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest onsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.600 eksemplarer (heraf 200 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.224- kr./år inkl. moms. Europa: 1.476,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.668‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Online ISSN 2245-991X Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse. MÆLKERITIDENDE 2014 

3


Der var højt til loftet i den flotte nyrestaurerede holstenske Gram Slotslade, hvor kredsudstillingen fandt sted. Laden summede af liv og snak blandt de godt 200 fremmødte mejerifolk. Svend og Sanne Brodersen ejer i dag Gram Slot sammen med bl.a. Reitanfamilien, der driver den norsk-baserede detailkæde Rema 1000, som aftager mange af Grams økologiske fødevarer, herunder økologiske mejeriprodukter.

Efter Kredsudstillingen var der foredrag og spisning i slottets tidligere kostald.

Kredsudstilling på Gram Slot Gram Slot var den smukkest tænkelige ramme for afholdelse af 2. Kredsudstilling, som på en solrig 7. majdag havde flot tilslutning af omkring 220 mejerifolk. Eventyret om Gram Slot Efter besøget på Naturmælk og kredsudstilling i Grams Slotslade var der indlæg ved Svend Brodersen, Gram Slot og Naturmælks direktør Leif Friis Jørgensen, der bl.a. fortalte om mejeriets mange kulinariske aktiviteter i de syd- og sønderjyske. Gram Slot blev i 2007 købt af Svend og Sanne Brodersen. Det havde stået

tomt i 25 år og kostede 90 mio. kr. Et kæmpeprojekt for det økologiske landmandspar fra Kolding. Nu blot syv år senere er Gram - udover at være en flot restaureret kulturhistorisk perle - fuld af aktivtiet med 40 ansatte. Familien Brodersen slog alle slotsdørene op, og i dag er det muligt for private at besøge slotsområdet, cafeen og gårdbutikken, booke fester og ferielejeligheder mv.

Gram Slot er desuden et af landets største økologiske landbrug med pt. 350 øko-køer og 1000 ha markdrift samt et veletableret vidt forgrenet net af samarbejdspartnere inden for landbrug og fødevareproduktion i det sønderjyske. ■ AMT

Årets vindere ses her flankeret af Janni Christensen, L&F Mejeri yderst til højre og yderst til venstre formanden for Kredsudstillingen Vagn Clausen. Herefter følger fra venstre: Jens Aage Larsen og Brian Guldborg, Arla Taulov vinder med osten Höhlenkäse Light i skiver. I midten ses Joan Sørensen og Naja Locht, Arla Brabrand vinder med Yoghurt Cultura Blåbær med Mysli. Derefter Poul S. Nielsen og Katja Volder, Arla Holstebro, der vandt med produktet Lurpak Spreadable Saltet. (Præmielisten følger i næste nr. af Mælkeritidende).

4

MÆLKERITIDENDE 2014

NR. 10


Naturmælks største aftager er Dansk Supermarked, men leverance af produkter til cateringbranchen udgør næsten den samme omsætning. Her ses kærnemælk, som det er højsæson for nu, i store industrielle dunke.

Virksomhedsbesøg på Naturmælk Den 7. maj åbnede Natur­mælk gæstfrit dørene til rund­visning i forbindelse med årets 2. Kredsudstilling, som Gram Slot senere på dagen dannede ramme om.

Mange havde fundet vejen til Naturmælk i Tinglev og blev vist rundt i hold på det velorganiserede mejeri, hvis leverandører er økologiske og biodynamiske landmænd med holdning til kvalitet, smag og bæredygtighed. Mejeriet har 70 ansatte – heraf to mejeriingeniører, 11 mejerister og to teknikere og producerer 24/7. Der forarbejdes 30-40 tons mælk i døgnet og 30 mio. liter pr. år. Der hentes mælk så langt som 136 km væk i nordlig retning. Naturmælks produkter leveres til hele landet – men med en overvægt til København, der har en særlig forkærlighed for det sønderjyske mejeris produkter. Det er også på Naturmælk, at den kendte Høost produceres. Dens milde nøddeagtige duft og smag er kendt ud over landets grænser, og kunderne kører helt fra Hambrug til Tinglev for at erhverve sig den prisvindende ost. Efter besøget gik turen gennem det forårsgrønne landskab til Gram Slot.  ■ JRO

NR. 10

De besøgende var forment adgang til selve osteproduktionen. Her er Martin H. Petersen, Chr. Hansen og formand for Dansk Mejeriingeniør Forening sat udenfor døren foran produktionen af Gouda. Karrene håndterer 4.300 liter/ time. Mange havde fundet vej til Naturmælk og blev vist rundt i hold. Her ses et af holdene med direktør Hans Skjerning i front (til højre i billedet og med mørke briller). Han deltager i branchens arrangementer for konstant at supplere sin i forvejen store mejerividen. Efter rundvisningen kunne de besøgende kigge forbi Naturmælks butik, der bugnede af alle deres produkter og lidt til – lige fra skyr til håndcreme. Her var det også muligt at smage på forskellige oste.

MÆLKERITIDENDE 2014 

5


Pensionsopsparing på lavblus Dansk mejeribrug har, siden livrenteforsikringer og pensions­ ordninger begyndte at spire frem, været forbillede for, hvordan man som branche sikrer sine medarbejdere en god pensionisttilværelse, og for snart 100 år indgik mejeribruget i Andelspensionsforsikringen og udviklede sig derfra. Der blev etableret mange andre fonde og forsikringsordninger, hvis formål var, at branchens ansatte og deres familier skulle gå trygt på arbejde og vide, at når de nåede pensionsalderen, eller hvis ulykke eller sygdom ramte, så ville de ikke være truet økonomisk. Men nye tider - nye skikke - her i 2014 skilles vandene, og for nogle går det desværre den forkerte vej!   Af Anne-Sofi Christiansen  

Pensionsfest - desværre ikke for alle Dette forår kunne have budt ind til en ”pæn lille” pensionsfest for alle de ledere og specialister i mejeriindustrien, som har deres pensionsaftale hos AP Pension, og som er omfattet af Arla Foods Lederpension eller Foreningen af mejeriledere og funktionærers pensionsaftale. Pensionsaftalerne var omkring årsskiftet til genforhandling, og resultatet er på mange området blevet godt! Aftalerne blev forenklet, og omkostningssatserne reduceret, hvilket kommer alle brugere af aftalen til gavn. For de fleste er der tale om en mærkbar gevinst/meropsparing set over en årrække. Pensionstagere under Foreningen af mejeriledere og funktionærers ordning fik endvidere bedre forsikringsdækning og yderligere

Arla Foods Lederpension Princip fra og med 2014

Pension jf. FMF overenskomst Uændret princip

Aldersprogression

Stillingsprogression

Ledere med individuel kontrakt i Arla Foods

Ledere som har valgt eller kan vælge en kontrakt i henhold til FMF’s overenskomst. Man kan vælge kontrakt i henhold til overenskomsten, hvis man er ansvarlig for ledelse, drift, personale og/ eller projekter på produktionssteder, terminaler, distributionscentre og kørselscentre.

Kontakt sekretariatet Foreningerne opfordrer alle, som måtte være berørt af ovenstående, og som endnu ikke har været i dialog med sekretariatet, til at henvende sig for en drøftelse.

6

MÆLKERITIDENDE 2014

arbejdsgiverbetaling af forsikringer, hvilket også var plusser på kontoen. Så alt i alt - der var inviteret til pensionsfest her pr. 1. april. Men … for en hel del af de berørte blev der desværre ikke noget at feste for. De førnævnte fordele er blevet en realitet, men for en stor gruppe af pensionstagere er der sket en ændring, som har markant betydning. Før var alle ledere, som enten benyttede FMF’s pensionsaftale eller Arla Foods Lederpension, omfattet af en aldersprogression, som betød, at pensionsopsparing steg igennem arbejdslivet, og at man ved 45 år og 50 år steg til hhv. 15% og 18% i pensionsopsparing. For FMF’s ordning er dette stadig aktuelt, og alle, der kan få en overenskomstansættelse, har forsat adgang til denne mulighed (tabel 1).

Hvem berøres

Tabel 1: Arla hhv. FMF pensionsordninger.

NR. 10


For alle andre ledere m.fl. i Arla Foods er der nu indført en stillingsprogression, som betyder, at langt de fleste - som i dag er 43 år eller derunder - vil få 12,99% som pensionssats i hele deres arbejdsliv. De få, som vil komme op på 15% eller 18%, vil være dem, som rent organisatorisk hører til i de øverste lag i Arla Foods organisation i DK. 12,99% som pensionssats til ledere og betroede medarbejdere er under det generelle niveau, vi som foreninger møder på andre virksomheder, hvor vores medlemmer finder ansættelse.

Mange penge tabt Arla Foods har ledelsesretten og kan foretage sådanne ændringer. Ændringerne er væsentlige og af en karakter, så de naturligvis varsles efter gældende regler. Alle formalia er således overholdt! MEN … det ændrer ikke ved, at de berørte får en mærkbar forringelse af deres ansættelsesforhold. Mange vil, når de går på pension om 20-25 år, kunne konstatere, at der står nogle hundrede tusinde kroner mindre på deres pensionsopsparing, end forventningen var, da de skrev under på den ansættelseskontrakt og den lønpakke, der blev forhandlet ved ansættelse eller seneste forfremmelse/nye job i organisationen. Man kan selvfølgelig selv vælge at spare mere op og dermed opnå samme opsparing, som man havde forventet at have til rådighed som pensionist, MEN - det vil betyde mindre rådighedsbeløb,

Alder Månedsløn Nuværende opsparing

40 år

43 år

40.000 kr.

55.000 kr.

200.000 kr.

400.000 kr.

Ca. opsparing v. 67 år (ny ordning)

2.100.000 kr. 2.640.000 kr.

Ca. opsparing v. 67 år (gl. ordning)

2.580.000 kr. 3.310.000 kr.

Mistet opsparing

480.000 kr.

670.000 kr.

Eksempler på konsekvens: I eksemplerne er der indregnet visse forudsætninger for lønstigning og forrentning samt PAL-skat m.m. Der tages forbehold for disse. Yderligere informationer findes på www.mejerileder.dk/din-pensionsordning

og dermed er konsekvensen klart en forringelse i forhold til den aftale, man troede, at man havde lavet med Arla Foods.

Hjælp til det svære regnestykke På foreningernes hjemmesider ligger en konsekvensberegner, hvor man med udgangspunkt i faktuelle oplysninger vedr. alder, løn og opsparing kan beregne konsekvensen for sig selv. Dette regnestykke er værd at gøre, hvis man er berørt og i tvivl om, hvad ændringen betyder på den lange bane.

Information og kompensation Dansk Mejeriingeniør Forening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer har afholdt møde med Arla Foods for drøftelse af situationen. De spørgsmål, foreningerne har rejst, er følgende: • Baggrunden for tiltaget • Faktuel og struktureret information om ændringer • Konsekvenser for den enkelte • Muligheder for kompensation

Via foreningernes konsekvensberegner beregnes det, hvor meget man bør have i lønregulering, hvis der her og nu skal kompenseres for det, man mister i fremtidig pensionsindbetaling, og som man selv må indbetale for at opnå samme niveau af pensionsopsparing, når man går på pension. Vi ved, at mange medlemmer ikke oplever at have indflydelse på deres lønforhandling, og i det perspektiv lyder opfordringen måske en smule ”hul”. Faktum er imidlertid, at man har en lønforhandling, og man har et vist niveau af indflydelse. Man skal bare huske, at lønforhandlingen reelt løber gennem hele året, og er mindst påvirkeligt i de 10 minutter, man er til selve forhandlingen/mødet. Forløbet forud er meget vigtigere, og det kan være allervigtigst i god tid at lade sin chef vide, at man har en forventning! Vi vil i den forbindelse opfordre medlemmer til enten at kontakte sekretariatet for en drøftelse eller bruge de guidelines vedr. lønforhandling, som ligger på foreningernes hjemmesider.

Kontakt til foreningerne Foreningernes aktivitetslog Ultimo februar: Medlemshenvendelser vedr. ny lederpension i Arla Foods. Marts: Afklaring af fakta vedr. den nye ordning, varsling m.m. Marts: Strømmen af medlemshenvendelser øger. April: Medlemsmøde 1 i Århus. April: Konsekvensberegner på hjemmesiderne. April: Møde og drøftelse med Arla Foods. Maj/primo juni: Medlemsmøde 2 i Århus.

NR. 10

Dette har blandt andet medvirket til, at Arla Foods sætter ind med yderligere information i organisationen. En information som forventes at give en indsigt i, hvorfor Arla Foods har taget dette skridt og endvidere give de mange berørte medarbejdere kvalificerede svar på de spørgsmål, der naturligt opstår i kølvandet på den markante forringelse af deres ansættelsesforhold. Foreningernes spørgsmål om kompensation gives der (naturligvis) ikke noget direkte svar på, og følgen må være, at det må gøres til et issue, som kan og bør adresseres ved fremtidige lønforhandlinger, hvor man må søge at opnå kompensation for det tabte.

Selv om det er flere måneder siden, de første breve om ændringer i pensionssatser så dagens lys, er der fortsat stor opmærksomhed på situationen og på den nedjusterede pensionsordning. Blandt de berørte medarbejdere og i foreningsregi er der taget og tages også fremadrettet forskellige initiativer i forsøg på at opnå den bedst mulige forståelse og den bedst mulige situation for de berørte i den givne situation.  ■

Kode til pensionsinfo på mejerileder.dk

MÆLKERITIDENDE 2014 

7


Her ses mejerichef Henrik Toft i røgeriet med ét af Løgismoses første produkter; den fynske rygeost. Opskriften er fra 1936. Siden er der langet mange nye produkter over disken med Løgismoses strategi om 100 nye produkter om året.

Skør med skyr Løgismose var ikke det første skyr-producerende mejeri her­ hjemme – men de er har haft stor indflydelse på markedet. Hvad skyldes det? Er det smagen? Det store udvalg? Eller må­ ske det banebrydende koncept ”gourmet i øjenhøjde”? Foreløbig har produktionen af Skyr betydet ti nye jobs på fire år til meje­ riet i Vejle-Allested, og dermed i alt 40 ansatte på mejeriet.   Af Jette Rohde  

Seks dogmer Det startede med et venskabsmejeri på Island. - De ville da gerne hjælpe os med at udvikle et skyr-produkt, fortæller Steen Aalund Olsen, direktør på Løgismose Mejeri - den fynske del af Løgismosekoncernen beliggende nogle få kilometer syd for Odense. Mejeriet udviklede et produkt efter deres seks dogmer; smag, nærhed, økologi, hold-

8

MÆLKERITIDENDE 2014

ning, sporbarhed og tilsætningsstoffer. Produktet blev herefter lanceret i Netto - hvor der allerede var etableret et samarbejde - men skyr slog ikke rigtig an hos de danske forbrugere, fortsætter Steen.

Det er værdierne, der bærer Løgismoses vækst. Bag væksten gemmer sig nøje udvalgte medarbejdere. Deres kendetegn er omstillingsparathed, innovation og et højt fagligt niveau. Alt det kan man læse om i denne flotte og udførlige medarbejderhåndbog.

Så sagde det bare bang, bang, bang

Og Thomas Rode - ironisk nok Løgismoses egen gourmetkok fra Restaurant Kong Hans Kælder i Købehavn - slog igennem med stenalderkost og mad-

Der blev justeret lidt på markedsføringen. Så kom sundhedsbølgen væltende.

NR. 10


sammensætning. - Et perfekt samarbejde, slutter han.

Usentimentalt

Vinlagret flytter til et nyt domicil på 4000 m2, så vi kan få mere plads til nye tappemaskiner på mejeriet, fortæller direktør Steen Aalund Olsen, Løgismose Mejeri (th) – her sammen med salgschef Remi L. Sahner, Løgismose Vinimport (tv).

bogen Palæo med fokus på proteinrig kost. Den nye trend og det lave sukkerindhold i skyr gav for alvor produktet vind i sejlene - bang, bang, bang og så var det en salgssucces, fortæller Steen Aalund Olsen med et smil. Netto kan i dag levere 10 forskellige skyr-produkter i det faste sortiment. Men her stopper Løgismose ikke - de videreudvikler med spiseskyr, drikkeskyr, skyryoghurt i karton med skruelåg og det seneste produkt - skyr ostetern - forarbejdet efter hvidostkoncept i saltlage.

Trendy i Kødbyen Løgismose har en plan om at udvikle flere smagsvarianter i deres mejeriprodukter. Og en anden plan om at udvikle 100 nye produkter om året. Det foregår i Kødbyen i København. Her er ansat gourmetkokke, der har fingrene på pulsen. - Vores udviklingsstrategi kan måske synes lidt naivt, fortæller Anders Vald, produktudvikler og Supply Chain Manager i Løgismose. Han fortæller videre om, hvordan mejeristerne med deres viden om de nøjagtige måleforhold sikrer ensartetheden og dermed supplerer kokkene, der følger deres sanser og viden om ingrediensernes

NR. 10

100 nye produkter om året kræver en helt speciel sammensætning af medarbejdere - de skal være omstillingsparate, fleksible og interesseret i udvikling men det stiller også store krav til produktionen. Den skal være minutiøst monitoreret. Og udover at producere smagfulde oste og fødevarer har Løgismose i samarbejde med detailkunderne et setup, der hurtigt registrerer reaktioner i salg af produkterne. Intet er overladt til tilfældigheder, og er der ændringer i salget træder en aktionsplan hurtigt i kraft. Ændringerne analyseres - alle parametre på en gang, og der tages prompte aktion - her er ingen sentimentalitet, og beslutningen om et produkt skal overleve eller ej, træffes hurtigt og uden fortrydelse.

Gourmet i øjenhøjde Løgismose kom rigtigt på Danmarkskortet efter indgåelse af en samarbejdsaftale

Om Løgismose Løgismose-koncernen er ejet af Grønlykkefamilien med Steen Aalund Olsen som medejer af Løgismose Mejeri. Der er i alt 150 ansatte i koncernen, som omfatter: • Falsled Kro • Kong Hans Kælder • Løgismose Gourmet Import • Løgismose vinklub for kvinder • Løgismose i Netto • Løgismose vin og delikatesser

Hvor kommer idéerne fra Steen Aalund Olsen? De kommer bare – det er intet problem at få idéerne men at få dem udført!

med Dansk Supermarkeds discountkæde Netto. Netto søgte et gourmetprodukt, og Løgismose havde en idé - begge parter var enige om at gøre den gode smag og kvalitet tilgængelig for alle. Det er den fælles mission, og i dag har Netto 70 produkter i fast sortiment, fortæller Jeppe Dahl Jeppesen, Landedirektør for Netto. - Det er helt uvant at uddelegere udviklingen af produkter til en samarbejdspartner, men vi har fuld tillid til Løgismose og deres mejerister og kokke. - Vores samarbejde bygger på fælles værdier, fastslår han.  ■

Løgismose leverer i dag 10 forskellige skyr-produkter til Netto i fast sortiment under konceptet ”Gourmet i øjenhøjde”. I 2008 i starten af samarbejdet med Dansk Supermarked var kendskabsgraden til Løgismose 56% - ved sidste måling lå den på 89%.

MÆLKERITIDENDE 2014 

9


Ejer og daglig leder af AC Mejerimaskiner, Lars Christensen foran virksomhedens domicil siden 2008 i Løkken.

Fakta om AC Mejerimask

Portræt af AC Mejerimaskiner

iner

ægges af Arne Christensen, • 1983: Virksomheden grundl fhv. ejer af Løkken Mejeri. istensen overtager firmaet. • 2005: Sønnen, Lars Chr er flytter fra Brønderslev til • 2008: AC Mejerimaskin Løkken i nybygget fabrik. pt. til 20.000 kvm. Nyheds • 2014: Fabrikken udvides der etableret. brev til internationale kun er og rengør brugt skandikøb • AC Mejerimaskiner ind kvalitet, som videresælges navisk mejeriudstyr af høj på det globale marked. for 15-20 mio. kr. årligt og • Virksomheden omsætter ejdspartnere verden over. har 10 ansatte samt samarb maskiners ugentlige nyheds • Tilmelding til AC Mejeri .dk brev kan ske på www.acmm

Lille firma – Globalt udsyn

AC Mejerimaskiner i Løkken har på tre årtier udviklet sig fra at handle med brugt mejeriudstyr i det nordjyske lokalområde til at indkøbe, demontere, fragte, rengøre, projektere og videresælge skandinaviske mejerimaskiner på det globale marked.   Af Anna Marie Thøgersen  

Ikke så lille endda AC Mejerimaskiner hører nok til i kategorien mindre virksomheder, når man tæller antal ansatte på 10 medarbejdere. Men når man kigger ud over de hundredevis af blankt skinnede rustfrie

10

MÆLKERITIDENDE 2014

ståltanke og alt tænkeligt øvrigt mejeriudstyr, der står linet op bag administrationsbygningen så langt øjet rækker, ja så er firmaet ikke så lille endda. - Efter jeg generationsskiftede og overtog virksomheden af min far, Arne Christensen,

er vi flyttet fra Brønderslev til Løkken og ind i egne nybyggede administrationslokaler samt opbevarings- og montagehaller. Det skete i 2008, og senest har vi opkøbt jord og udvider til i alt 20.000 kvm, hvoraf de 3.000 er under

NR. 10


tag, fortæller Lars Christensen, der i dag er eneejer af AC Mejerimaskiner. Der er også noget iøjnefaldende ved firmaets administrationsbygning. Der er højt til loftet med lys og lækker indretning - ikke lige hvad man forventer af et hus med daglig gang af chauffører, montører, elektrikere og smede. Men den arkitektoniske inspiration er også hentet et helt andet sted, nemlig fra det gamle Kijafa-hovedsæde på Sjælland dog overført i lidt mere beskeden og nordjysk målestok. For at give en ide om, hvor meget udstyr AC Mejerimaskiner gennemsnitligt har til rådighed og salg, så oplyser Lars Christensen, at han ud af den nuværende ”beholdning” nemt kunne opbygge fire pænt store osterier!

til Finland. Vi udførte jobbet for SPX, og det var i øvrigt min far, der sad bag rattet, fortæller Lars Christensen, som tilføjer, at AC Mejerimaskiner ejer tre store fragtbiler, der bruges til transportopgaverne. Også Arla Foods benytter sig af Løkken-firmaets ekspertise, og ved seneste årsskifte afsluttede AC Mejerimaskiner fx et halvt års arbejde med en komplet demontering af alle mejerimaskiner på Hjørring anlægget. Det skandinaviske udstyr formidler AC Mejerimaskiner typisk videre til andre nordeuropæiske mejeri- og fødevarevirksomheder samt også de mere håndværksprægede danske mejerier. Her har Løkken-firmaet gennem nyere tid samarbejdet med fx Thise, Mammen, Nørager og Endrup.

Unik forretningside

Globalt udsyn

AC Mejerimaskiner adskiller sig ret markant fra sammenlignelige virksomheder, der opkøber og videresælger brugt mejeriudstyr. Firmaet påtager sig nemlig som regel store opgaver, hvor mandskabet rydder en hel afdeling eller sågar et helt mejeri, hvorefter de fejer slukker og lukker. Efterfølgende fragtes alt det brugte udstyr til Løkken, hvor det bliver rengjort, ”sorteret” og linet op. - Dén forretningside har skabt grundlag for, at flere af vores internationale kunder møder op her på matriklen for at tjekke udstyret ved selvsyn og udpege netop det, de går efter. Vi havde for kort tid siden besøg af en ingeniør fra et polsk projektfirma, og han havde ligefrem en indkøbsliste med. Inden besøget var omme, havde kunden ordret udstyr til et komplet osteri i Polen, fortæller Lars Christensen.

Men de rengjorte mejeritanke og øvrigt udstyr kommer også meget længere ud i verden. - For et år siden satte vi fx punktum for et mejerijob i Thailand. Ligesom i det øvrige Skandinavien, hvor vi har samarbejdspartnere på agentbasis, så var det også gennem vores danske netværk, at vi fik det thailandske projekt

i hus. Projektmagerne Palle Jellesmark og Jan Petersen samt Tintin Mattsson, der dengang arbejdede på mejeriet i Thailand, var med inde over jobbet, som omfattede levering og indkøring af en komplet pasteurlinje med separator på Wangnamyen rekombineringsmejeriet i det østlige Thailand, fortæller Lars Christensen. Mange andre velanskrevne og anerkendte danske mejerikræfter kender til den store ekspertise, som den lille virksomhed i Løkken besidder. Vi kan fx nævne ”Mr. Cheese” alias Knud Kristensen, der er hjemmevant i det sydamerikanske især i Chile - samt Jørgen Schmidt fhv. teknisk direktør for Lactosan i Uruguay, som nu driver sit eget rådgivningsfirma - og i den forbindelse ofte slår et smut omkring Løkken, når han er i DK og skal spotte det bedste udstyr til en ny uruguaysk mejerikunde. AC Mejerimaskiners allerseneste ”globale” tiltag står Lars’ hustru Lene Christensen for. Hun opdaterer og udsender hver uge et elektronisk nyhedsbrev med det senest indkøbte mejeriudstyr, som AC Mejerimaskiner tilbyder sine globale kunder.  ■

AC Mejerimaskiner opkøber brugt kvalitetsudstyr fra skandinaviske mejerier. Udstyret hjemtages til virksomheden i Nordjylland, hvor det rengøres og videresælges til kunder verden over.

Skandinavisk mejeriudstyr AC Mejerimaskiner opkøber og videresælger typisk kvalitetsudstyr fra skandinaviske mejerier. - Gennem de seneste 15 år har vi demonteret og købt udstyr på ca. 70 norske mejerier. Her er Tine-meierier jo den store kunde, og vi har bl.a. også haft et fragtjob af tre nye syrningstanke til TINE i Tana i det allernordligste Norge tæt på grænsen

NR. 10

MÆLKERITIDENDE 2014 

11


Networking is important Ulrik Lund Jakobsen gik fra mejeriingeniør til direktør for Gea Filtration uden at skrive en eneste ansøgning – alene ved hjælp af netværk, fortalte han til Dairy Forums karrierearrangement den 24. april på Campus Frederiksberg. Dairy Forum er et netværk for alle med forkærlighed for mejeriprodukter og for mejeriingeniørstuderende på KU Science. Du kan læse mere om Dairy Forum på deres hjemmeside www. dairyforum.dk. Mere end 35 - overvejende bachelorstuderende fra KU Food med interesse for mejeri men også en del fra kandidatoverbygningen - deltog i karrierearrangementet og fik dermed spændende viden om jobmulighederne i branchen. Arrangementet blev afholdt i et samarbejde mellem Dairy Forum og Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen (IBM). Fire mejeriingeniører med vidt forskellige jobs fortalte, hvorfor de havde valgt studiet, om deres karriere, arbejdsopgaver, og hvordan en typisk arbejdsdag ser ud. De fire mejeriingeniører havde vidt forskellige tilgang til deres nuværende positioner men fælles for

Blandt de resultater IBM indtil videre har opnået er: • Hjemmesideportal og kampagnemateriale www.dairy-career.dk • Talentdatabase til kommunikation med potentielle kandidater (ca. 130 er tilmeldt) • Mulighed for praktik i følgevirksomheder • Ændring i bekendtgørelse, der gør det muligt at tage praktikken på kandidatoverbygningen • Upgrade af mejeripraktikforløbets faglige indhold • Rekordstor søgning til mejeripraktikken – tæt på fordobling • Rekordmange har søgt bachelorstudiet • Intensivering af samarbejdet med Food på Købehavns Universitet dem, fortalte de med stor engagement og indlevelse om branchen. Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen blev dannet i 2012 for

Tre studerende lytter til Søren Jensens beretning om, hvordan han som uerfaren blev sendt til Italien for at efterse en membran, der lækkede – og fandt ud af ingen talte engelsk i virksomheden – men alligevel på tre dage fik udbedret fejlen.

Der var vidt forskellig tilgang til de fire karriereforløb – her ses fra venstre: food scientist Søren Jensen, direktør Ulrik Lund Jakobsen, kvalitetsleder Mette Vishart, application specialist Trine Fredsøe samt bestyrelsesmedlem i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen (IBM) Anne-Sophie Hoff og medlem af IBM og formand for Dansk Mejeriingeniør Forening Martin H. Petersen.

12

MÆLKERITIDENDE 2014

bl.a. at sikre et internationalt, højt fagligt indhold af mejeriingeniøruddannelsen samt uddannelse af minimum 25 højt kvalificerede mejeriingeniører pr. år.  ■ JRO

Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen (IBM) var vært ved en let osteanretning. Trine Fredsøe fortæller her Peter Filtenborg Staunsbæk om, hvordan IBMs rekrutteringsarbejde medførte, at hun valgte studiet. Peter er færdiguddannet mejeriingeniør i 2015.

NR. 10


Der blev afholdt flere events i forbindelse med Mejeriskolens 125 års jubilæum. På billedernes ses gæster ved champagnebrunch, reception og lækkerier ved/i Træningsmejeriet.

Fra venstre ses: Formanden for Kold College Thomas Johansen, skolens direktør Hans Skjerning, SDU-professor Johs. Nørregaard Frandsen og Arlas viceadm. direktør Poul Krogsgaard.

ør Hans SkjerPå billedet ses direkt nny Wøllekær Joh d me n me sam ning til Mejerisko er fatt for og r ike histor ”Mælkens Skole lens jubilæumsbog: nem 125 år”. gen e els ann udd - Mejeri

r å 5 2 1 le o k S s n e lk æ M Den 2. maj afholdt Kold College et flot, flot jubilæumsarrangement i anledningen af Mejeriskolens 125 års dag. Der var inviteret til champagnebrunch med humoristiske indlæg om mejeribranchens fortid og fremtid samt offentliggørelse af jubilæumsbogen om Mælkens Skole. Derefter var der åbent hus i Træningsmejeriet, hvor rigtig mange branchefolk og Kold-venner lagde vejen forbi for at ønske Mejeriskolen til lykke med det fornemme 125 års jubilæum.

Mejeristens viden Professor ved SDU Johs. Nørregaard Frandsen causerede i frisk og humoristisk stil over mejeribranchens og skolens udvikling gennem 125 år: Den tabte Tysklandskrig i 1864, et etableret jernbanenet til soldatertransport, grundlæggelse af havnebyen Esbjerg, folkeskolen og højskolerne samt de so-

NR. 10

cialistiske ideer fra datidens Frankrig. Se det var de afgørende strømninger og den nødvendige infrastruktur, som de oplyste jyske bønder forstod at omsætte til den danske variant af andelsbevægelsen med grundlæggelse af hundredevis af mejerier, faglige foreninger og ikke mindst mejeristuddannelsen, efterfulgt af kvalitetsarbejde og etablering af bl.a. Lurpak-ordningen. Midt i denne kolossale udvikling i de danske landdistrikter stod mejeristen, for det var ham, der besad den nødvendige tekniske og faglige viden til at drive udviklingen.

Små blandt store Arlas viceadm. direktør Poul Krogsgaard var inviteret til at give sit bud på mejeribranchens fremtid. Og den er næsten svimlende med en forventet stigende efterspørgsel på mælk fra de nuværende knap 800 mia. kg årligt til

1.300 mia. kg om 20 år til klodens hastigt voksende indbyggerantal. Også de store mejerikoncerner vil vokse, og måske vil et par af de europæiske giganter; Arla, Lactalis, DMK, CampinaFriesland, Valio - finde sammen om 10-15 år, for virksomhedernes kunder vokser konstant. Fx er en af Arlas store kunder, Wallmart 50 gange større end Arla selv, og her er det altså, ”Arla der står med den lille taske - og nemt kan smides ud”, som Poul Krogsgaard humoristisk udtrykte det. Imidlertid understregede han også, at ud over den forsatte bæredygtige udvikling af mejeribruget og innovationer i produktionen, så vil de faglige mejeriuddannelser naturligvis til stadighed være altafgørende for hele branchens fremtid.  ■ AMT

MÆLKERITIDENDE 2014 

13


Del VII: Modtagere af dansk mejeribrugs fornemste hædersbevisning:

Segelcke-medaljen Hvem har i årenes løb fået tildelt Segelcke-medaljen - dansk mejerbrugs fornemste hædersbevisning - og hvorfor? I en række korte artikler vil jeg forsøge at give svarene.

Af fhv. forstander J.M. Buch Kristensen, buchk@os.dk

Chr. Speggers havde i høj grad landmændenes tillid. Han blev derfor også valgt til formand for Smøreksportudvalget, for Osteeksportudvalget og for Landbrugets Afsætningsudvalg. Chr. Speggers udviklede sig til at blive en dygtig forhandlingsleder, hvorfor han ligeledes blev valgt som formand for IDF´s danske afdeling og Statens Mejeriudvalg. Han var også med i ledelsen af Landbrugsrådet og Andelsudvalget. I alle årene forblev han dog den samme stovte bonde fra Als. Hans indsats var årsag til, at Fællesorganisationen selv efter Danmarks indtræden i EF i 1972 bibeholdt en lang række funktioner, der ellers hørte hjemme i Bruxelles. Chr. Speggers blev i 1961 udnævnt til Ridder af Dannebrog og i 1968 til Ridder af 1. grad af Dannebrog.

Fakta om Segelcke-medaljen Segelcke-medaljen tildeles personer inden for mejeribranchen, som har gjort en betydningsfuld indsats for fremme af dansk mejeribrug. Segelcke medaljen i sølv tildeles efter samråd mellem Mejeriforeningen og Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Medaljen i sølv er tildelt 19 personer siden 1901.

han med til at sikre dansk mejeribrugs overlevelse i en vanskelig tid, inden Danmark kom med i EF i 1972. I 1963 formulerede T. Mathiassen tanken om samling af dansk mejeribrug i én enhed: Mejeriselskabet Danmark. Tanken om al mælk i én spand var først og fremmest T. Mathiassens ide. Han havde sin store andel i realiseringen af planen om Mejeriselskabet Danmark, som skulle have ansvaret for afsætningen af al mælk produceret i Danmark. Endelig spillede T. Mathiassen en fremtrædende rolle ved etableringen i 1972 af Mejeribrugets Uddannelsescenter på Dalum med den første egentlige mejeriskoleforstander og opførelse af Træningsmejeriet for Fællesorganisationens midler. T. Mathiassen var adm. direktør for De danske mejeriers Fællesorganisation til 1980.  ■

Direktør Torkild Mathiassen, Mejeriforeningen (1913-1980)

Gårdejer Christen Speggers, Mjang (1906-1983) Chr. Speggers fik Segelcke medaljen i 1976 i en alder af 70 år. Efter uddannelse ved landbruget overtog Chr. Speggers i 1931 sin fødegård i Mjang på Als. Han ejede gården til 1973. I 1938 blev han formand for det lokale mejeri. Han avancerede hurtigt gennem de forskellige lokale mejeriforeninger i Sønderjylland, indtil han i 1958 blev formand for De samvirkende jyske Mejeriforeninger, og i 1959 blev han valgt som formand for De danske mejeriforeningers Fællesorganisation.

14

MÆLKERITIDENDE 2014

T. Mathiassen fik Segelcke medaljen i 1980, 67 år gammel. T. Mathiassen blev efter sin uddannelse og eksamen som landbrugskandidat fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ansat på Mejerikontoret, hvor han hurtigt avancerede fra den ene betydende post til den anden, indtil han til sidst i 1958 blev udnævnt til administrerende direktør for De danske mejeriforeningers Fællesorganisation. I samarbejde med Fællesorganisationens formand Chr. Speggers var han fadder til hjemmemarkedsordningen for mælk og mejeriprodukter, der fra 1960erne og frem til 1972 sikrede salgspriser på det danske marked i relation til produktionsomkostningerne. Dermed var

NR. 10


EXPERIENCED APPLICATION SPECIALIST WITH FOCUS ON POWDERS FOR DAIRY INGREDIENTS Description We are looking for a new colleague to work within developing solutions and innovations for powders and neutral pH dairy products including nutritional requirements for various segments (infant, sport, clinical etc.). You will visit customers and assist them in troubleshooting, new product development and general support. Our purpose is to meet customer needs using our wide range of products and capabilities. You are a curious, dedicated and well-structured colleague and you will be part of our international dairy application group. You will be participating and driving projects together with both internal and external partners. You will work with a very broad ingredient portfolio for dairy products, primarily emulsifiers, hydrocolloids and enzymes. DuPont Nutrition Biosciences is a global leader in the area of food ingredients for the dairy industry. We have an exciting opportunity to work in a dynamic and challenging industry in an international role. We are part of the global Application & Technical Service organization of DuPont Nutrition Biosciences. We are developing new concepts and giving our customers application support on ingredients for the dairy industry with focus on neutral liquid milks and creams.

Qualifications: The ideal candidate is a dairy engineer or is having a similar educational background. Extensive insight and experience from the dairy industry especially with focus on powders would be preferred. You need to have a high theoretical understanding and a keen interest in the area of dairy chemistry, powder processing and nutritional requirements for various segments (infant, sport, clinical etc.). Your working style is structured, you deliver in due time and in a high quality. You are agile in a big organization and are capable of reaching common business objectives. This demands the ability to work independently and at the same time be a good team-player. You have excellent communication skills and master the English language, both orally and written. You like to visit customers and approx. 45 days of international travel activity fits your working style. When working with customers, you have a professional attitude, which results in good businesses for both parts. You will be part of a multi cultural and inspiring environment, balanced of hard work and good fun. For further information please contact Group Manager Linda Friis at +45 89 43 54 45. The application deadline is 25 May 2014

Your primary responsibilities will be to: • Provide technical support to our customers and our sales organization • Drive strategic customer development projects

• Drive strategic internal projects mainly in the area of powders, milk and creams

• Participate in launching new solutions and ingredients in close cooperation with other parts of our organization

Copyright © 2013 DuPont. All rights reserved. The DuPont Oval Logo and DuPont are registered trademarks or trademarks of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.

• Continuously build technical know-how and competencies within the area


Kort fortalt 

Arla sælger Danapak

Mammen bedst til Danablu Mammen afd. Drøsbro er igen det bedste Danablu-mejeri. Arla Foods Nr. Vium er bedst til Esrom og Arla Foods, Tistrup er bedst til Danbo. De stolte prismodtagere blev alle hædret og modtog diplom og den eftertragtede Danablu Pokal 2013 på BGB-medlemsmødet, der blev afholdt den 30. april 2014. BGB diplomet til Danablu og Esrom gives sammen med et tilsvarende diplom for Danbo til det mejeri, som af samtlige mejerier i 2013 har opnået den højeste gennemsnitskarakter ved de fælles bedømmelser. På billedet ses fra venstre forvalter Martin Jensen (Drøsbro Mejeri) med Danablu-Pokalen, driftschef Steen Poulsen (Drøsbro Mejeri) med diplomet for bedste Danablukvalitet i 2013, formand for BGB-Udvalget Hans Henrik Lund, kvalitetsingeniør John Jepsen (Nr. Vium Mejeri), afdelingsleder Dorthe Viborg (Nr. Vium Mejeri) med diplomet for bedste Esromkvalitet i 2013, produktionschef Henrik Glerup Andersen (Nr. Vium Mejeri), mejerichef Lene Jacobsen (Nr. Vium Mejeri) og yderst til højre mejerichef Lars Nissen (Tistrup Mejeri) med diplomet for bedste Danbokvalitet 2013.

Arla sænker mælkeprisen Fra den 28. april sænker Arla med hele 11,1 øre. Den aktuelle pris bliver dermed 303,3 øre for de danske andelshavere. Arla-noteringen er 329,8 øre pr kg konventionel mælk og 384,8 øre pr kg økologisk mælk. Arla Foods varsler flere prisfald de kommende måneder, og grunden hertil er den nedadgående trend på industrimarkederne.

Arla sælger datterselskabet Danapak Flexibles A/S til østrigske Schur Flexibles Group. Handlen forventes gennemført 1. juli 2014 forudsat godkendelse fra relevante konkurrencemyndigheder, oplyser Arla Foods. Danapak Flexibles, der producerer emballager til pharma-, mejeri- og fødevareindustrierne, blev etableret i 1955 af Mejeriforeningen. I 2009 overtog Arla det fulde ejerskab af Danapak med hensigten at forberede selskabet på et salg til den rette køber inden for emballageindustrien. - Aftalen er en win-win-situation for Danapak, for Schur Flexibles og for Arla. Det er ikke Arlas kerneforretning af lave emballager, og derfor er vi ikke længere den rette ejer af Danapak, som er bedre tjent med en ny ejer, udtaler Arlas vice-adm. direktør, Povl Krogsgaard. Danapak, der i 2013 omsatte for ca. 400 mio. kr., har 190 ansatte, hovedkontor og produktion i Slagelse samt et trykkeri i Horsens. (Foto: Danapak).

Igen øko-rekordsalg Der blev solgt økologiske fødevarer for 5,8 mia. kr. i de danske supermarkeder i 2013. Det er en stigning på 6%, viser tal fra Danmarks Statistik, som har registreret den økologiske omsætning i ti år. I alle årene har der været fremgang. En af de varegrupper, der har oplevet størst vækst er økologiske æg med en øgning på 24%. Stigningen tillægges forbrugernes interesse for dyrevelfærd. Tallene viser også en stigning i salget af økologisk mælk på 4% i forhold til sidste år. De økologiske mejerier, bl.a. Arla, Thise og Naturmælk oplever i øvrigt en yderligere forstærket vækst her i 2014. Alene hos Naturmælk har salgsstigningen i årets første kvartal været på 10%. Omkring 30% af den danske mælk er økologisk. Derudover er økologiforbruget i storkøkkensektoren også steget, nemlig med 9,4% fra 2012 til 2013, og den økologiske omsætning i sektoren er mere end fordoblet siden 2009, viser tal fra danske grossister. (Foto: Naturmælk).

Lukket den 30. maj Grundet Kristi Himmelfartsdag torsdag den 29. maj holder redaktionen og sekretariatet lukket fredag den 30. maj. Vi ønsker alle en rigtig god miniferie.

16

MÆLKERITIDENDE 2014

NR. 10


Hansens Is bygger mejeriudsalg Brødrene Rasmus og Anders Eibye fra Hansens Flødeis vil etablere et klassisk mejeriudsalg på ismejeriet i Lyngerup ved Jægerspris. Derfor er de lige nu i gang med at istandsætte et nyt butikslokale, skriver Frederikborg Amts Avis. - Drømmen er at vende tilbage til dengang, hvor man forbandt et ismejeri med en lille butik, der solgte mange forskellige mejeriprodukter. Mejeriet har frem til nu haft et midlertidigt udsalg af kvalitetsoste, delikatesser og egne is. Fra den nye butik vil brødrene sælge Hansens Is, virksomhedens egen yoghurt samt en række nye varer. (Arkivfoto).

Arla oste-center i Kina Et nyt innovationscenter i Kinas hovedstad Beijing skal sikre, at Arla i de kommende år kan lancere helt nye produkter. På centeret skal danske og kinesiske mejerister og innovationsspecialister udvikle oste og andre mejeriprodukter, der falder i de kinesiske forbrugeres smag. Lørdag den 26. april indviede Prins Henrik officielt det nye innovationscenter, som er beliggende i det nye ”ChinaDenmark Milk Technology Cooperation Centre” i Beijing. Her samarbejder Arla med Mengniu for at styrke den kinesiske mejeriindustri angående mælkekvalitet, sporbarhed og kontrolleret mælkeproduktion på gårdene med udgangspunkt i Arlas skandinaviske kvalitetsprogram, Arlagården. (Foto: Colourbox).

Kold College søger undervisere til mejeriuddannelserne Du er ikke bange for at stille krav til dig selv eller dine elever og samtidig give hjælp og rammer, til at eleven kan udvikle sig. Du er åben og kan se mulighederne i den enkelte og få eleven til at se, at det betaler sig at gøre en indsats. Vi forventer at du: • Har svendebrev som mejerist og har videreuddannet dig som mejeritekniker eller mejeriteknolog • Har minimum 5 års relevant erhvervserfaring • Har interesse i at efteruddanne dig med en pædagogisk diplomuddannelse Vi tilbyder dig: • En arbejdsplads med moderne lokaler, der giver fine rammer for et aktivt undervisningsmiljø • Et job hvor du både skal arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling • En fuldtids stilling med løn ifølge gældende overenskomst og 2 års prøvetid Ansøgning med kopi af relevante eksamensbeviser, referencer m.m. mailes til koldcollege@koldcollege.dk og skal være os i hænde senest den 30. maj 2014. Tiltrædelse pr. 1. august 2014 eller efter aftale. Se mere om Kold College på www.koldcollege.dk. Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen på tlf. 63 13 20 43. Slip dig løs! På Kold College har du muligheden for at få det bedste ud af dén, du er, i samarbejde med 180 kolleger. Vi tilbyder en levnede skoledag for 1300 årselever inden for Jordbrug, Fødevarer og Proces. Vores kultur er stærkt inspireret af Kresten Kold, som lægger navn til skolen. Vi er sat i verden for, at ansatte og elever er undersøgende og åbne for ny viden og forandringer.

NR. 10

MÆLKERITIDENDE 2014 

17


Kort fortalt  Nyt messenavn Engang hed den Landsmejeriudstillingen. Så udviklede mejerimessen sig til at blive skandinavisk og senere igen mere bredt til fødevaremessen: Danish International Food Contest. Nu skifter messen navn til det lidt kortere og mere mundrette ”International Food Contest”. Næste International Food Contest bliver afholdt i MCH Messecenter Herning i dagene 28.-30. oktober 2014.

Mælkehøje vietnamesere Den vietnamesiske regerings ønske om at øge højden på indbyggerne i landet ser nu ud til at slå igennem. I hvert fald på mælkesalget. Det er nemlig steget. Det samlede salg af både hvid mælk, søde mælkedrikke og mælkepulverprodukter steg således fra en værdi på godt 2 mia. euro i 2008 til knap 6 mia. euro i 2013 ifølge rapporten: Drinking Milk Products in Vietnam. Det er især Vietnams mejerigigant, Vinamilk, der har øget salget. De vietnamesiske kampagner har haft fokus på, at mælk ikke kun er til børn - men også bør drikkes af voksne og ældre personer. Den vietnamesiske middelhøjde er pt. 164 cm for mænd og 155 cm for kvinder, og højden skal gerne øges med ekstra 3 cm hos mænd og ekstra 2 cm for kvinder. (Foto: Colourbox).

Produktivitetspris til Rødkærsbro Arla Rødkræsbro Mejeri har modtaget Dansk Industris Produktivitetspris 2014. Rødkærsbro har siden 2009 øget den producerede mængde af Mozzarellaost med over 40% uden at udvide eller købe nyt udstyr. Det har betydet, at arbejdspladserne på virksomheden har kunnet bevares på et tidspunkt, hvor der har været global krise på markederne. Virksomheden har opnået de flotte resultater ved hjælp af Lean-metoden. Rødkærsbro har ca. 260 ansatte og producerer årligt 74.300 tons mozzarella. (Foto: Colourbox).

7% stigning i det globale ostemarked Det globale marked for salg af oste forventes at stige med 7% til i alt ca. 646 mia. kr. i år 2019. Det forudser Transparency Market Research. I 2012 havde det globale ostemarked en værdi af knap 400 mia. kr., og alene Europa stod for knap 40% af efterspørgslen. Det er især det øgede forbrug af oste i madlavningen, der er årsag til den forventede stigning over de næste fem år. (Foto: Colourbox).

18

MÆLKERITIDENDE 2014

NR. 10


Økologiske sojabøffer

Skyr eller sgir? Det islandske mejeriprodukt ”skyr” fylder godt i danskernes køleskabe. I Island hedder det ”sgir”, men mange danskere siger ”skyr”. Så hvad skal mejeriproduktet kaldes? Arla har spurgt danskerne til råds via en afstemning på Facebook, og her har hele 5.100 danskere givet deres mening til kende. Resultatet blev 52% af stemmerne på ”skyr” og 48% til ”sgir”. Mange islændinge har deltaget i afstemningen, og blandt deres argumenter har det lydt: ”SGIR! Det er den eneste udtalelse som accepteres! I kan også udtale Nice i Frankrig som Nais og drikke Bordoxvin”. Arla oplyser, at virksomheden vil rette ind efter danskernes afgørelse, og derfor vil Arla fremover bruge ”skyr” i reklamer og øvrig kommunikation. (Foto: Arla Foods).

I juni 2012 lancerede Agger Foods sit nye vegetabilske alternativ til de traditionelle røde bøffer. Produktet hedder Soy4You og er et granulat af sojabønner, som Poul Agger har udviklet fra sit domicil Agger Foods i Agro Food Park i Aarhus. Poul Agger, der er uddannet mejeriingeniør, er bl.a. kendt for sit tidligere firma Naturli’ Foods og denne virksomheds forskellige sojadrikke. Dette firma blev for et par år siden solgt til den norske Orkla-gruppe. I løbet af foråret skal Soy4You også ud i butikkerne i Norge og Sverige, og Poul Agger er desuden klar med en økologisk variant, som i første omgang tilbydes cateringsektoren i Danmark. - Den økologiske Soy4You kan gøre det billigere for de offentlige storkøkkener at nå regeringens 2020mål om 60% økologi i offentlige køkkener, udtaler Poul Agger til økologi.dk I oktober sidste år modtog Agger Foods i øvrigt den fornemme pris ”SneStorm”, som gives til årets mest innovative virksomhed. (Foto: økologi.dk).

Bactoforce søger inspektør Ønsker du at medvirke til tryg produktion af næringsmidler? Så kan et job i Bactoforce være noget for dig! Vi tilbyder udfordrende og spændende arbejdsopgaver i et selskab i udvikling og vækst.

Bactoforce er en uafhængig serviceleverandør,som hjælper bedrifter indenfor farmaceutisk, biokemisk og næringsmidde lindustrierne med at afdække og forebygge mikrobielle risici i produktionsprocesserne. Bactoforce blev etableret i 1993 Danmark og har afdelinger i en række lande i Nordeuropa. Bactoforce har i dag ca. 40 ansatte, hvoraf 8 arbejder i Danmark.

Inspektør / prøvetekniker Med baggrund som Mejerist/rustfri klejnsmed med erfaring fra levnedsmiddel industrien søger Bactoforce en inspektør/prøvetekniker til at servicere vore danske kunder. Jobbet består i at udføre inspektioner på kundernes procesanlæg. Vi arbejder i et lille dansk team på 8 personer, der er en del af Bactoforce international A/S. Der må påregnes enkelte rejsedage i udlandet. Ansøgningsfrist : 30 Maj 2014 Interesseret? Se hele stillingsopslaget på vores hjemmeside bactoforce.dk For mere information kan du kontakte Johnny Pilgaard på telefon 5116 5051, ansøgning og cv sendes til jp@bactoforce.com eller Bactoforce A/S, FL.Smidthsvej 19.1, 8600 Silkeborg Att: Johnny Pilgaard

www.bactoforce.com

NR. 10

R

MÆLKERITIDENDE 2014 

19


Kort fortalt  Fødevarer digitaliseres I fremtiden vil 3D-modeller af fødevarer være almindelige i industrien. Det vurderer lektor på DTU Compute, Jeppe Revall Frisvad, som har været med til at bygge tredimensionelle virtuelle udgaver af mælkeprodukter. Denne type forskning kan på sigt blive banebrydende i forhold til at skabe større variation og ikke mindst bedre kvalitet i fødevareudbuddet, skriver DTU.dk Via 3D-modeller er det muligt at kortlægge indholdet i fødevarerne. Den digitale prototype kan efterfølgende forudsige ændringer i udseende og konsistens, når der justeres på de forskellige ingredienser i fødevaren. DTU Compute er bl.a. involveret i et forskningsprojekt, der går ud på at stoppe en yoghurts forsuringsproces på det rigtige tidspunkt, hvis man overvåger en tank med et kamera.

Verdens bedste Noma Noma har generobret titlen som verdens bedste restaurant. Noma, der som bekendt gør sig i det nye nordiske køkken, måtte sidste år afgive førstepladsen til spanske El Celler de Can Roca efter at have toppet listen i tre år. Den 28. april tildelte det anerkendte britiske Restaurant Magazine imidlertid førsteprisen til Noma, mens den spanske konkurrent måtte nøjes med andenpladsen.

Mejeriingeniørbiografien online! Alle mejeriingeniører kan nu registrere sig eller opdatere deres oplysninger i mejeriingeniørbiografien på www.mejeriingenioer.dk Dansk Mejeriingeniør Forening opfordrer dig til at være med i fællesskabet og registrere dig, uanset om du er medlem af foreningen. Biografien er mejeriingeniørernes unikke søgemaskine til at finde en kollega, uanset hvor i verden man befinder sig. Årgangene 2005-2013 inviteres først med password, derefter 1995-2004 og fortløbende. Men man er også velkommen til at rekvirere et password i sekretariatet, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk. På generalforsamlingen i september 2013 blev der foretaget en undersøgelse blandt deltagerne, der entydigt pegede på ønsket om en online-udgave. Læs mere om biografien på foreningens hjemmeside.

 Personalia  50 år

Dødsfald

Ostemester Dan Nielsen, ASAA Ost, Asaa fylder den 26. maj 50 år.

Mejeriingeniør Tage Bøgh-Sørensen, Silkeborg er afgået ved døden 21. april 2014. Efter en aktiv erhvervskarriere i bl.a. Paasch & Larsen’s udviklingsafdeling i Horsens og som teknisk chef i Paasch & Silkeborg, Pasilac, Silkeborg blev Tage Bøgh-Sørensen pensioneret i 1994. Æret være hans minde.

Mejerist Stig Stubgaard, Dairy Fruit, Odense fylder den 7. juni 50 år.

60 år Afdelingsleder Svend Åge Kraft, Arla Foods, Kruså Mejeri fylder den 2. juni 60 år. Salgschef Per Kollerup Jensen, Tetra Pak, Aalborg fylder den 8. juni 60 år.

70 år Fhv. fabriksdirektør Niels J. Kjærsgaard, Skødstrup fylder den 8. juni 70 år.

25 års jubilæum Warehouse Manager Bjørn Larsen, Arla Foods Ishøj FVT, Ishøj kan den 1. juni fejre 25 års jubilæum.

20

MÆLKERITIDENDE 2014

Dødfald Tidligere mejerileder ved Sinding Mejeri Poul Møller-Madsen er afgået ved døden 4. maj 2014. Æret være hans minde.

Ny koncern­direktør i Arla UK Peter Giørtz-Carlsen tiltræder 1. august 2014 som koncerndirektør i Arla UK. Han kommer fra en stilling som landechef i Danmark og er kendt for sin drivkraft og grundighed.

NR. 10


Foreningsnyt  Få rabat på jobannoncer!

Kredsgeneralforsamlinger 2014

Ved indrykning af stillingsannonce i Mælkeritidende, får du annoncen ganske gratis på bladets hjemmeside. Her har vi desuden indledt et samarbejde med Ofir, så du kan få din annonce på både maelkeritidende.dk, på Ofir.dk og på et udvalg af branchespecifikke medier. Som bruger af Maelkeritidende.dk giver Ofir 10% rabat på prisen, du får også 10% rabat på din print-jobannonce i Søndagsavisen. Indryk din jobannonce på maelkeritidende. dk/ofir-jobannoncering.dk og find den bedste kandidat til din ledige stilling.

Der afholdes generalforsamlinger i fire af Foreningen af mejeriledere og funktionærers landsdelskredse. Indkaldelserne med detaljeret program fremsendes til kredsenes aktive medlemmer og kan tillige ses på www.mejerileder. dk under de enkelte kredse. Jf. kredsvedtægterne er følgende dagsorden gældende for samtlige kredse.

Får du Mælkeritidendes UgeNyt? Hver uge udsender Mælkeritidende et elektronisk nyhedsbrev, der indeholder en række korte mejerinyheder fra ind- og udland samt en fortegnelse over mærkedage for industriens ledere. Sidst i UgeNyt findes en kalender over kommende arrangementer i mejeribranchen. Mælkeritidendes UgeNyt er gratis, og du kan tilmelde dig på www.maelkeritidende.dk  ■

Dagsorden til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om landsdelskredsens virksomhed i den forløbne periode. 3. Fremlæggelse af kredsens årsregnskab til godkendelse. 4. Behandling af fremsatte forslag. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant. 6. Valg af revisorer samt suppleant. 7. Valg af delegerede til foreningens delegeret møde. 8. Eventuelt.

Nordjylland Afholder ordinær generalforsamling tirsdag 3. juni 2014 kl. 18.00 hos Arla Foods Akafa, Svenstrup Skolevej 25, Svenstrup J - med efterfølgende spisning. Programmet starter med en rundvisning kl. 17.00. Tilmelding senest 26. maj til Lars Teglskov på email: lateg@arlafoods.com eller tlf. 8733 2855.

Sydjylland

Nyansættelse hos Bila For at styrke salgsindsatsen på eksportmarkederne har robotvirksomheden Bila ansat Jesper HovmandSimonsen. Jesper har mere end 20 års erfaring inden for fødevareindustrien og stor erfaring med afsætning på flere internationale markeder. Oprindeligt er Jesper uddannet mejeritekniker og har bl.a. arbejdet som produktudvikler for Kløver Mælk og Royal Greenland. Jesper er ansat pr. 1. april som Key Account Manager, hvor han primært vil beskæftige sig med mejeribranchen i Bilas Market Unit Mejeri sammen med Key Account manager Claus Børresen. Privat bor Jesper på Lolland, hvor han sammen med sin kone Susanne Hovmand-Simonsen driver det økologiske Knuthenlund gods og mejeri.  ■

NR. 10

Afholder ordinær generalforsamling torsdag 12. juni 2014 kl. 17.15 på Elmegaarden, Damager 7, Sommersted - med efterfølgende spisning. Programmet starter med en rundvisning kl. 16.00. Tilmelding senest 4. juni til Leif Friis Jørgensen på email: leif@naturmaelk.dk eller tlf. 7464 2801.

Østjylland Indkalder til ordinær generalforsamling torsdag 12. juni 2014 kl. 17.00 hos Palsgaard, Palsgaardvej 10, Juelsminde - med efterfølgende middag. Programmet starter med rundvisning kl. 16.00. Tilmelding senest 4. juni til Bjarke Dall Jørgensen på email: bjjor@arlafoods.com.

Østdanmark Indkalder til ordinær generalforsamling onsdag 18. juni 2014 kl. 17.30 hos M. G. Petersens Familiehave, Pile Allé 16, Frederiksberg - med efterfølgende middag. Programmet starter med rundvisning kl. 15.00 på Carlsberg Visitor Centre. Tilmelding senest 11. juni til Jan Andersen på email: jan.a.andersen@arlafoods.com.  ■

MÆLKERITIDENDE 2014 

21


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Sales Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjylland Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk

Au2mate A/S Frichsvej 11, DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk – www.au2mate.dk

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

PTI A/S Vennelystvej 2, 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 – Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk – www.pti-as.dk Salicath ApS Rue 5A, DK-5900 Rudkøbing Tlf. 40 16 12 01 – Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk

❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

Østjylland Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com Vestjylland Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com Sydjylland Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk Fyn Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk Østdanmark Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

Constantia Corona Industriskellet 2, 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 – Fax 43 73 26 00 customerservice@corona.cflex..com Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån, Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-fredag 8-18.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

22

MÆLKERITIDENDE 2014

GEA Filtration Nørskovvej 1B, 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 – Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚ ❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

DSS, A Tetra Pak Company Bergsøesvej 17, 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 – Fax 87 20 08 90 info@dss.eu – www.dss.eu

S. Sørensen I/S Tigervej 11, 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 – Fax 97 91 05 22

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13, 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 – Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com


Møder og udstillinger ❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 22. maj 2014 Mejeriforeningen Generalforsamling Skanderborg Park

Mejerinyheder - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejeri­nyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeri­ industriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig Mælkeritidendes UgeNyt på hjemmesiden: www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

Mejeristhuset Nedenstående kan du se ledige perioder for ophold i de næste måneder i Foreningen af mejeri­ledere og funktionærers sommerhus – ”Mejeristhuset” i Kandestederne. Vintertilbud Det er muligt for alle medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og af Dansk Mejeriingeniør Forening at booke nogle af de kommende ”vinterperioder” til fordelagtige priser. Book en uge for kun 2.500 kr. eller en miniferie/weekend for kun 1.300 kr. Kontakt os gerne på mt@maelkeri­ tidende.dk for dine ønsker om et ophold i ”Mejeristhuset”. Se nærmere om sæsoner og priser på www.mejerileder.dk/mejeristhuset Sæson A

Sæson B

Sæson C

Sæson D

Maj 18 19 20 21 22

M

T

O

5 12 19 26

6 13 20 26

7 14 21 28

T 1 8 15 22 29

F 2 9 16 23 30

L 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

September 36 37 38 39 40

M 1 8 15 22 29

T 2 9 16 23 30

O 3 10 17 24

T 4 11 18 25

F 5 12 19 26

L 6 13 20 27

S 7 14 21 28

M

T

6 13 20 27

7 14 21 28

O 1 8 15 22 29

T 2 9 16 23 30

F 3 10 17 24 31

L 4 11 18 25

S 5 12 19 26

12. juni 2014 Dalum Lærlinge: Elevmøde og Jubilarsammenkomst Kold College 4. september 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Generalforsamling GEA, Skanderborg 18. september 2014 Mejeriernes Leverandørdag Hotel Legoland 4. oktober 2014 Foreningen af mejeriledere og funktionærer 125. Delegeretmøde Horsens 28.-30. oktober 2014 Danish International Food Contest og FoodTech '14 MCH Messecenter Herning 27. november 2014 Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference Comwell Kolding

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 21.-23. maj 2014 Mejeribrugets Studietur England 27.-31. oktober 2014 IDF World Dairy Summit Tel Aviv, Israel

Oktober

Mejeriliv

Ulykker • Tandskader • Sundhed Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25

40 41 42 43 44

Alt udlejet i juli og august! Alle perioder i sommermånederne juli og august er udlejet! Også de fleste perioder i juni er udlejet, dog er følgende tre dage endnu ledige: 2., 3. og 4. juni. OBS: Sekretariatet tager forbehold for perioder, der evt. er udlejet, efter bladet er sendt til trykning! MÆLKERITIDENDE 2014 

23


Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Dalum Lærlinge Sommer­­møde den 12. juni 2014 Dalum Lærlinge afholder torsdag den 12. juni 2014 Elevmøde og Jubilarsammenkomst på Kold College og Dalum Landbrugsskole. Jubilarsammenkomst Kold College afholder det traditionsrige elevmøde for jubilarer, tidligere og nuværende elever fra Dalum Landbrugsskole og Kold College med ledsagere. Om formiddagen er der jubilarsammenkomst for 10,- 25,- 40,- 50- og 60-års jubilarer. Det tilstræbes at alle tidligere elever der har jubilæum modtager en personlig invitation.

Program for Jubilarsammenkomst Kl. 09.00: Kl. 09.30: Kl. 11.30: Kl. 12.00: Kl. 15.00: Kl. 16.00 Kl. 17.00:

Ankomst ved hovedindgangen på Kold College Kaffe og orientering om skolen i dag med jubilarpræsentation Fotografering i skolegården Middag i spisesalen på Dalum Landbrugsskole (kr. 200,- pr. deltager). Betaling ved indgangen. Kaffe i skolegården Generalforsamling i Dalum Lærlinge Fælles aftenspisning ved Cafeen

Tilmelding Overnatning kan i meget begrænset omfang ske på Kold College for 500,- kr., inkl. morgenmad. Betaling foregår ved indkvartering. Husk at tilmelde dig arrangementet! Send en e-mail til std@koldcollege.dk – eller ring på 63 13 20 13 direkte. Tilmelding senest den 2. juni 2014! Læs mere på www.dalumlaerlinge.dk

MT10-2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you