Page 1

Mælkeritidende 125 år Mælkeritidende ønskes stort tillykke med de 125 år Tetra Pak udvikler miljøtilpassede emballerings- og processystemer, som bevarer smag og næring i mad og drikke. Det giver en merværdi for producenter, detailhandel, konsumenter og ikke mindst for miljøet. Vi sørger for at gøre levnedsmidler sikre og tilgængelige overalt. Gennem hele værdikæden fra produktion via butik til hjemmet – i stort set alle lande. Læs mere på tetrapak.com

1 Globalisering sikrer arbejdspladser - side 6

Håndlavede egnsoste - side 16

Mælkeritidende 125 år - side 22

11. januar 2013 126. årgang


Leder Udgivere: Foreningen af mejeriledere og funktionærer, e-mail: fmf@maelkeritidende.dk Dansk Mejeriingeniør Forening, e-mail: dmf@maelkeritidende.dk Redaktion og sekretariat: Munkehatten 28 5220 Odense SØ. Tlf.: 66 12 40 25 Fax: 66 14 40 26 e-mail: info@maelkeritidende.dk www.maelkeritidende.dk Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30 (fredag dog 8.30-14.30) Ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard Christiansen. Redaktør cand. mag. Anna Marie Thøgersen. Redaktionssekretær markedsøkonom Bettina M. Nielsen. Sekretær Heidi Christensen. Annoncer: Stillings- samt købs/salgsannoncer kan leveres digitalt og må være redaktionen i hænde senest onsdag kl. 12.00, en uge før udgivelse. Tidsskriftet udgives hveranden fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli og december‚ svarende til 23 nr./år i et oplag på 1.600 eksemplarer (heraf 200 uden for oplagskontrol). Abonnement: Danmark: 1.224- kr./år inkl. moms. Europa: 1.476,- inkl. forsendelse. Øvrige udland: 1.668‚- kr. inkl. forsendelse. Læserkreds: Mejeriernes og mejeriselskabernes ledere og øvrige medarbejdere. Mejeriingeniører, mejeriteknikere og procesteknologer i ind- og udland. Medlemmer af mejeriernes bestyrelser. Ansatte ved mejeribrugets organisationer. Medarbejdere ved universiteter og øvrige forskningsinstitutioner samt levnedsmiddel­kontrolenhederne og ministerielle embedsmænd. Mange levnedsmiddelvirksomheder. Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder m.v. (Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet modtager bladet gratis). Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN 0024-9645 Medlem af:

Mælkeritidende 125 år   Redaktionen  

Mælkeritidende fylder 125 år! Bladet, der er et af verdens ældste fagtidsskrifter, blev grundlagt i januar 1888 af en gruppe fremsynede mejeribestyrere, der i oktober 1887 havde stiftet Dansk Mejeristforening. ”Mælkeritidende udgaar hver Fredag og bringer Artikler vedrørende Mælkeri, Kvæghold og Svinehold.” Sådan stod der på side 1 i det første nr. af bladet, der udkom Fredagen den 6. Januar 1888. Der er unægtelig sket meget siden dengang, og bladet har taget tidsrejsen med under alle de forandringer, mejeribranchen har undergået: Fra oprettelsen af de mange, mange danske andelsejede og private mejerier over fusionerne til færre og store mejerikoncerner med Arla Foods i spidsen - og langt ud over Danmarks grænser. Dansk Mejeristforening fulgte med udviklingen og blev til Foreningen af mejeriledere og funktionærer, og inviterede Dansk Mejeriingeniør Forening ind som medudgiver af Mælkeritidende. I dag er bladet et vigtigt talerør og samlingspunkt for medlemmerne af de to foreninger og for alle de mange ansatte i mejerindustrien generelt. Dette jubilæumsskrift for Mælkeritidende indeholder hilsener og mange flotte lykønskningsannoncer samt historiske tilbageblik og interviews med en række markante aktører i branchen herunder Arla Foods, Chr. Hansen, Nordex, Tetra Pak, Them, Enghavegård og SPX, hvor globalisering og regional nærhed er i fokus. Et fokus som ejerforeningernes medlemmer og deres blad konstant har for øje og bevæger sig i, for det er den høje regionale faglighed, viden og ekspertise, der gav og fortsat giver afsættet til dansk mejeriindustris store betydning på den globale arena. Også sekretariatet og redaktionen ønsker Mælkeritidende hjerteligt til lykke med 125 års jubilæet!  ■

 Indhold  Mælkeritidende bliver 125 år

18 Global innovationsstrategi

4 6

Globalisering sikrer arbejdspladser

22 Mælkeritidende 125 år

8

Global virksomhed med rødder i Danmark

3 0 Hilsen fra Mejeriteknisk

10 Når kvalitetsoste er en lidenskab 12 Den store hvide verden 14 Mange flere mælkedrikkere 16 Håndlavede egnsoste

29 Hilsen fra Kold College Selskab 31 Hilsen fra KU Science 32 Kort fortalt 37 Personalia 38 Leverandøroversigt

3 9 Mødekalender

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

2

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 01


Til lykke

Bjerre Herreds Mejeriselskab - Barrit Mejeri

Vi ønsker Mælkeritidende

med 125 års Jubilæet

Hjerteligt til lykke med 125-års jubilæet!

Besøg vores nye butik

”Ostehullet”

Barritmejeri@mail.dk www.barritmejeri.dk

Vi ønsker Mælkeritidende hjerteligt til lykke

MOGREN

med 125-års jubilæet!

Engineering

- all about dairy engineering +4570270427

NR. 01

mogren@mogren.dk

www.mogren.dk

MÆLKERITIDENDE 2013

3


Mælkeritidende bliver 125 år Første nummer i 1888 I oktober 2012 fejrede Foreningen af mejeriledere og funktionærer sit 125 års jubilæum. Da Dansk Mejeristforening, som FMF hed dengang, blev stiftet den 21. oktober 1887, blev det nedfældet i vedtægternes § 1, at foreningen skulle udgive Mælkeritidende. Kun godt to måneder senere, nemlig den 6. januar 1888 blev det første nummer af bladet sendt ud til landets mange mejeribestyrere og øvrige mejerifolk.

Mælkeritidende gennem tiden Gennem de første mange år udkom Mælkeritidende hver eneste uge, og bladet bragte alt af interesse fra landbruget generelt og mejeribruget specielt. Mejerispecifikke emner om uddannelse af mejeribestyrere og øvrigt mejeripersonale samt alle de mange nye maskiner til fremstilling af mejeriprodukter fyldte spalterne. Men også emner som løn- og arbejdsforhold og ikke mindst vidensdeling vedrørende nye teknologier og fremstilling af nye mejeriprodukter samt debat om mangt og meget vedrørende mejerisagen blev bragt i Mælkeritidende og efterfølgende diskuteret mellem mejerifolk over det ganske

land. Mælkeritidende var den tids facebook for hele branchen.

Mejeribrugets Se & Hør Siden 1975 har Dansk Mejeriingeniør Forening været medudgiver af Mælkeritidende, som dermed også er et vigtigt talerør over for denne forenings medlemmer. I dag er Mælkeritidende stadig samlingspunktet for medlemmerne af de to bagvedliggende ejerforeninger og alle øvrige mejerifagfolk, herunder de mange mejeristuderende på Kold College og KU IFV, som gennem bladet får deres første bekendtskab med mejeriindustrien. Mælkeritidendes informationer om afholdte og kommende møder i branchen, om nyuddannede og om mejeriforskningsresultater, kort nyt fra ind- og udland samt navnestof mv. giver på let tilgængelig måde et hurtigt overblik over, hvad man bør ”se og høre” i branchen.

Vægtig informationsplatform Men Mælkeritidende er selvfølgelig meget mere end ”god sladder”. Mælkeritidende, bladets hjemmeside, det elektroniske UgeNyt og vores engelske tidsskrift Danish Dairy & Food Industry udgør tilsammen en vigtig

Af Søren Jensen, formand for Mælkeritidende

informationsplatform for hele mejeriindustrien. Vi vil i fremtiden højst sandsynlig komme til at styrke denne flermediale strategi, hvor Mælkeritidende ikke kun udkommer på papir men i stigende grad også på nettet.

Til lykke Gennem de seneste 125 år er der sket en utrolig udvikling i dansk mejeribrug. En udvikling som Mælkeritidende og Danish Dairy & Food Industry har berettet om, og de to ejerforeningers medlemmer gennem tiden har bidraget væsentligt til. Bladets bestyrelse sender en varm tak til alle foreningsmedlemmerne og bladets mange øvrige læsere. Med disse ord vil jeg ønske de to ejerforeninger tillykke med 125 års jubilæet for deres fælles tidsskrift Mælkeritidende, hvor vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med alle vore partnere i dansk mejeriindustri.  ■

Tillykke til Mælkeritidende med 125 års jubilæet

4

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 01


Norsk Meieriteknisk Forening

og

Norske Meierifolks Landsforening

ønsker Foreningen af Mælkeritidende mejeriledere og funktionærer til lykke med 125-årsdagen! Samtidig ønskes kolleger i dansk meieriindustri hjertelig velkommen til:

Nordisk Meierikongress

2013

6.-8. JUNI  SVOLVÆR, LOFOTEN - NORGE

Besøk kongressens hjemmeside: www.dairycongress.no

WWW.CHR-HANSEN.COM

52164_Ann_Maelkeritidende_158x114.indd 1

NR. 01

06/12/12 13.11

MÆLKERITIDENDE 2013

5


Globalisering sikrer arbejdspladser Arla Foods indtager efter de seneste fusioner en fornem 6. plads på den globale mejeriverdens Top-10. - I kraft af vores andelsstruktur og Arlas konsolidering på udvalgte globale markeder sikrer og skaber vi som europæisk andelskoncern både mælke- og mejeriproduktionen samt arbejdspladser på de danske og øvrige anlæg i de 12 lande, hvor vi producerer, udtaler Arla Foods topchef, Peder Tuborgh. Til spørgsmålet om hvordan den internationale mejeristruktur ser ud om 25 år, svarer Peder Tuborgh: - Konsolideringen vil fortsætte, men jo større mejeriselskaberne bliver, jo større bliver også underskoven af entreprenante mindre mejerier, der helt sikkert fortsat vil inspirere de store!

Fakta om Arla Foods Arla Foods forventer en omsætning i 2012 på ca. 70 mia. kroner. Koncernen har mejeriproduktion i 12 lande og salgskontorer i yderligere 18 lande. Arla Foods har 12.300 leverandører i følgende lande: • Danmark 3.500 • Sverige: 3.900 • Tyskland: 2.750 • Storbritannien: 1.600 • Belgien: 500 • Luxemburg: 250 Arla Foods er i dag verdens 6. største mejerikoncern.

  Af Anna Marie Thøgersen  

Et nyt DK-mejeri efter 2015? Tyske MUH og britiske Milk Link er netop fusioneret med Arla Foods, som dermed får en omsætning i omegnen af 70 mia. kroner og samtidig placerer koncernen på en fornem 6. plads på den globale mejeriverdens Top-10. Ifølge Arlas 2015 plan skal omsætningen stige til ca. 75 mia. kroner i 2015, og hvad der sker derefter afhænger helt af mælkekvoternes ophør i EU efter 2015. Arla har flot fart på de internationale markeder. Hvilken betydning vil det få for de danske mejerier, medarbejdere og leverandører? - De seneste fusioner får vores årlige mælkemængde op på knap 12 mia. kg fra vores 12.300 andelshavere i det nordlige Europa. Det kan tænkes, at der kommer mellem en halv og hel mia. kg mere mælk til efter 2015, og det er heller ikke utænkeligt, at en øget mælkemængde fordrer bygning af et nyt mejerianlæg i Danmark. Mere vil Arlas topchef, Peder Tuborgh ikke spå om. Peder Tuborgh understreger til gengæld, at selvom koncernen lukker tre danske anlæg,

6

MÆLKERITIDENDE 2013

så er Arlas anlæg i Nr. Vium og Taulov under kraftig udbygning for at kunne honorere kundernes stigende efterspørgsel på højt forædlede mælkepulvere hhv. oste. - I kraft af vores konsolidering på udvalgte globale markeder sikrer og skaber vi mælkeog mejeriproduktionen samt arbejdspladser på de danske og øvrige anlæg i de 12 lande, hvor vi producerer, understreger Peder Tuborgh.

gioner, hvor vi er til stede nu i Nordeuropa og Mellemøsten samt med udvalgte produkter i Rusland, Nordog Sydamerika og Kina/Fjernøsten. Men vi har naturligvis også øje for fremtidens vækstmarkeder, herunder hele Nordafrika og især Egypten, men også fokus på bl.a. Next-11 landet Nigeria, hvor vi i dag har etableret mindre anlæg for produktion af mælkepulvere og et pakkeri på jointventure basis, oplyser Peder Tuborgh.

Mælkepulver i Nigeria Arla er velfunderet med mejerier og andelshavere i Nordvesteuropa samt mejerier i bl.a. USA, Canada, Mellemøsten og tre af BRIK-landene; Brasilien, Rusland og Kina. Er fx Indien eller afrikanske stater aldrig med i jeres overvejelser? - Indien er ikke en mulighed for os, vi farer jo ikke rundt og køber op bare for at blive større! Vi undersøger markederne nøje på baggrund af udviklingen hos vores kunder; de store detail- og cateringkæder samt den forædlingsindustri, der, som vi selv, kan anvende vores ingredienser. Vi ønsker at være de stærke i de re-

Andelssektoren bliver stærkere For nyligt blev Skånemejerier solgt til franske Lactalis, og Nestlés ”mejeriforretning” opererer ”frit” på det globale marked. Vil vi se en skærpet konkurrence mellem andelsejede og privatejede mejeriselskaber, og hvilke konsekvenser vil det i givet fald få? - Nestlé har været i bl.a. Danmark, men er taget videre … De andelsejede mejerikoncerner har i høj grad lært at stå sammen også på tværs af grænserne. Salget af Skånemejerier til franske Lactalis var efter min mening

NR. 01


en konsekvens af, at et selskab i den størrelse har svært ved at klare sig alene. I kraft af vores andelsstruktur og Arlas seneste konsolidering i det nordlige Europa sikrer vi netop produktionen af mælk og mejeriprodukter. I Nordeuropa har andelsmejerierne ca. 60-70% af markedet, og vi vil givetvis se endnu større konsolidering og flere fusioner mellem andelsselskaber i EU, vi har Arla og vi har FrieslandCampina. Andelsstrukturen er også stærk i USA og Oceanien, hvor der sandsynligvis vil komme fusioner mellem de andelsejede mejerier i New Zealand og Australien. Hvilken plads vil der så være tilbage til de mindre danske og udenlandske mejerier i årene, der kommer? - Konsolideringen vil fortsætte, men jo større mejeriselskaberne bliver, jo større bliver også underskoven af entreprenante mindre mejerier, der helt sikkert fortsat vil inspirere og bide de store i haserne! Men det bliver ikke mellemstore mejerier,

der forsøger at kunne det hele - blot i mindre skala. Det bliver mejerier, der baserer sig på unikke koncepter, som fx Thise Mejeri, forudser Peder Tuborgh.

Nr. 6 eller nr. 1? Hvilken plads på den globale arena har Arla indtaget i år 2025? - Hvis vi slog os sammen med en af de andre store på det globale marked, så kunne vi jo hurtigt blive nr. 1, siger Arlas CEO med et glimt i øjet. Lige nu er vi ”avanceret” til nr. 6 på mejeriverdens Top-10 liste, og det er vi pt. ganske tilfredse med!

Kan Arla bruge Mælkeritidende? Til spørgsmålet om, hvad Arla Foods kan bruge Mælkeritidende og Danish Dairy & Food Industry til, opstår der en uventet tavshed i hele 7 sekunder fra Arlas hurtige og veltalende topchef. Men selvfølgelig kan Arla bruge Mælkeritidende og Danish Dairy & Food Industry! De to tidsskrifter, på

”Konsolideringen vil fortsætte, men jo større mejeriselskaberne bliver, jo større bliver også underskoven af entreprenante mindre mejerier, der helt sikkert fortsat vil inspirere og bide de store i haserne!” Det mener Arlas topchef Peder Tuborgh om mejeriindustriens udvikling gennem de næste årtier.

internettet eller papir, bidrager til at opretholde og formidle en mejerifaglig kultur og viden. - Det er vigtigt, at vi lader os portrættere og analysere, så vi har et spejl at kigge i, slutter Peder Tuborgh.  ■

www.spx.com

SPX ønsker Mælkeritidende tillykke med 125-års jubilæet! NR. 01

MÆLKERITIDENDE 2013

7


Global virksomhed med rødder i Danmark! Chr. Hansen A/S er en succesfuld, visionær og globalt orienteret ingredienskoncern. Kun en lille del af virksomhedens omsætning ligger på det danske marked, men de dybe rødder i Danmark, de mange kompetente medarbejdere samt næsten 140 års synergi og samarbejde med dansk mejeribrug betyder, at virksomheden også i fremtiden ser Danmark som sin hjemstavn og til stadighed støtter op omkring dansk mejeribrug. ”Synlighed er vigtig, og vi vil vise vores engagement til branchen, ligesom vi gerne vil bekræfte vores tætte relationer og vise, at vi er stolte af vores tradition”, udtaler Lars Frederiksen, adm. direktør i Chr. Hansen A/S.

  Af Anne-Sofi Christiansen  

Chr. Hansen A/S er en sund virksomhed, som med en stigning i salget på 10% realiserede en indtjening (EBIT) på 185 mio. € i 2011/12. Virksomheden viser en solid organisk vækst på alle sine kerneområder; løbe og kulturer, naturlige farver samt probiotika. Alle de store markeder og regioner - Europa, Nord- og Sydamerika, Australien/New Zealand samt Asien - har udviklet sig positivt, og adm. direktør Lars Frederiksen udtaler, at virksomhedens vækst i disse år er baseret på mere innovative konsumentprodukter, nye trends på forskellige markeder og højere forædlede ingredienser: ”Vi ser et klart skift fra bulkstarter til anvendelse af DVS kulturer. Virksomhederne laver ikke længere selv deres syrevækkere, de køber færdige kulturer. Dertil kommer, at de mange nye trends og de mange innovative produkter til konsumenterne giver nye muligheder for os som leverandør. De syrnede produkter går frem, hvilket vi fx ser med den ”græske yoghurt”, som boomer i USA lige nu. Dette

Division

marked udvikler sig helt vildt og er et eksempel på, hvordan et forholdsvis traditionelt produkt på kort tid kan indtage et marked. Der er stadig meget potentiale, og jeg tror bestemt, at vi vil opleve noget lignende på andre markeder - fx i Kina,” siger Lars Frederiksen.

En stærk position På spørgsmålet om hvordan Chr. Hansen ser sin egen position i fremtiden, siger Lars Frederiksen: ” Vi tror på, at de virksomheder, som holder fast i deres kernekompetencer, bliver vinderne i det lange løb. Hos Chr. Hansen er enzymer og kulturer til mejeriprodukter kernekompetencen i dag, og det vil det også være i fremtiden. Vi er som sådan heller ikke nervøse for, at der pludseligt kommer nye udbydere og udfordrer Chr. Hansen. Lange modningstider, og de ubekendte, der følger med f.eks. nye kulturer, betyder, at det er forbundet med store risici at kaste sig i armene på en leverandør, som man ikke har et indgående kendskab til.”

% af omsætning

Organisk vækst % 2011/12

2010/11

Cultures & Enzymes

60

10

 6

Health & Nutrition

15

13

16

Natural Colors

25

 2

40

8

MÆLKERITIDENDE 2013

Globalisering er nødvendig Mejeriindustrien er det vigtigste kundesegment for Chr. Hansen, og globaliseringen i mejeriindustrien er - ikke mindst set med danske briller gået stærkt de senere år. Udviklingen følges naturligvis nøje, og til spørgsmålet om fremtiden på denne front svarer Lars Frederiksen: ”Vi glæder os over, at Arla Foods ekspanderer ud i verden. Opkøbene af MUH og Milk Link har styrket og cementeret Arla Foods’ position på verdensmarkedet, og det kan vi kun være glade for. Vi vil opleve yderligere koncentration af virksomheder, og globalisering er en

”Vi vil gerne give vores ansatte mulighed for at arbejde og udvikle sig internationalt. Det giver resultater for virksomheden samt udvikling og motivation for internationalt orienterede medarbejdere”, udtaler Chr. Hansens topchef Lars Frederiksen.

NR. 01


nødvendighed for virksomhederne i fremtiden. Andre elementer, som vil være nøgleord i fremtidens succesvirksomheder, er branding, markedsføring og teknologikontrol.”

Forskning og udvikling kræver kompetente medarbejdere Chr. Hansen har organiseret deres innovationsarbejde på tre niveauer: Forskning, udvikling og applikation. Al forskning foregår i Danmark på Bøge Allé i Hørsholm. Her opererer et stort antal højt uddannede medarbejdere med forskning på mange områder. Udvikling sker fortrinsvis i Danmark og i mindre målestok i Frankrig. Derimod er applikationscentrene lokalt placeret ude i verden. Der findes 15-20 applikationscentre, som arbejder med lokal mælk og lokale forhold, hvilket betyder, at der kan laves kundetilpassede løsninger, som rent faktisk passer til kunden

i praksis og ikke blot i laboratorieskala. ”Det er uhyre vigtigt for os at arbejde lokalt med de lokale kunder. Samtidigt er vi også internationalt orienteret, og vi vil gerne give vores ansatte mulighed for at arbejde og udvikle sig internationalt. Det giver resultater for virksomheden samt udvikling og motivation for internationalt orienterede medarbejdere”, udtaler Lars Frederiksen. Forskningen, som er en af grundpillerne hos Chr. Hansen, kræver veluddannede medarbejdere på alle niveauer, og her har de danske mejeriteknologer og mejeriingeniører i gennem generationer spillet en væsentlig rolle. ”Det har tjent dansk mejeribrug godt, at vi havde mejeriingeniøren, og vi - Chr. Hansen - har i dag et stort behov for fagligheden. Det betyder reelt, at hvis vi ikke kan finde de rette kompetencer til vores forsknings- og udviklingscenter her i Danmark, ja så må vi tiltrække dem

Vidste du, at hver fjerde liter mælk forarbejdes med vores procesudstyr?

fra udlandet. Det gælder både på mejeriingeniør og -teknologniveau samt mejeristerne på det operationelle område.”

En hilsen til jubilaren Chr. Hansen annoncerer med jævne mellemrum i Mælkeritidende. Til spørgsmålet om hvad der motiverer, at en stor internationalt orienteret virksomhed bruger Mælkeritidende, svarer Lars Frederiksen: ”Synlighed er vigtig for os, og vi vil vise vores engagement til branchen, ligesom vi gerne vil bekræfte vores tætte relationer til branchen og vise, at vi er stolte af vores tradition. Vi ser dog også, at tiden arbejder hen mod web- og appløsninger, og vi har selv taget store skridt i den retning. Så vores råd til Mælkeritidende her ved 125 års jubilæet er helt klart at kigge den vej.”  ■

de en et d i rit ilæ lke jub æ M ed er ke m k s øn lyk A t til E G tor s

Vidste du, at hver fjerde liter mælk forarbejdes med vores procesudstyr?

GEA Heat Exchangers | GEA Liquid Processing | GEA Niro | GEA Niro Soavi | GEA Tuchenhagen | GEA Westfalia Separator

NR. 01

www.gea.com

MÆLKERITIDENDE 2013

9


Når kvalitetsoste er en lidenskab Gennem de sidste tre årtier er Them Andelsmejeri gået fra at være et traditionelt mejeri til at blive et specialiseret ostemejeri, hvor man har bevaret de gode traditioner for osteproduktionen, hvor ostemesteren personligt følger ostene under fremstillingen for at være sikker på, at osten lever op til den ønskede høje kvalitet, som kendetegner en Them Ost. Smagsbarometeret spænder bredt fra de helt milde oste til en Gl. Svend, som er for den voksne ostespiser. Derudover har mejeriet udviklet en række højlandsoste, der bl.a. indbefatter ”Krystalost” og ”Vinterost” mv. Direktør Alette Algreen-Ussing og produktionschef Morten Christiansen fortæller her i dette jubilæumsskrift om mejeriet og dets nye ledelsesform.   Af Bettina M. Nielsen  

Miljø og kvalitetskontrol i højsædet Løbende investeringer i miljøforbedringer og kvalitetskontrol har i dag gjort Them Andelsmejeri til et fuldt

moderne mejeri, hvor de gode gamle traditioner er holdt i hævd. Mejeriet vil fortsat bestræbe sig på at være med helt fremme i udviklingen både på miljøområdet og i den teknologi-

ske udvikling. Mejeriets andelshavere leverer årligt ca. 53 mio. kg mælk, hvilket bliver til 5300 tons ost. Derudover har mejeriet også fulgt med tiden på det økologiske område og har i dag en produktion på 600 tons økologisk ost. ”Et af vores nye tiltag er vores økologiske smør, der er kærnet på gammeldags maner”, fortæller produktionschef Morten Christiansen og oplyser, at der var en vis kamp om at få fat i netop den kærne, som der bruges.

Mejeriets udvikling På spørgsmålet om, hvor mejeriet befinder sig i år 2025, svarer direktør Alette Algreen-Ussing, at hun regner med, at mejeriet er vokset lidt i volumen. De sidste par år har der været en stor udvikling, men nu har de fundet et godt niveau i forhold til de andre osteproducenter. Produktionschef Morten Christiansen tilføjer, at man skal gøre op med sig selv, om man ønsker at være et lille nichemejeri, der kun har sine produkter i specialbutikker, eller om man som mejeri har en vis volumen, hvor der også er plads til produktion af store osteserier og evt. privat label ost, som

Mejeriet udvikler jævnligt nye oste, men forsøger sig også med smør som her med ”gammeldags kærnet økologisk smør” i selskab med mejeriets kryddersmør.

10

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 01


sælges i almindelige dagligvarebutikker.

Struktureret ledelsesform I sommeren 2011 valgte mejeriets mangeårige mejeribestyrer Svend Andersen at fratræde sit job for at gå på pension. I forbindelse med ansættelse af ny leder valgte bestyrelsen at lave en organisationsmæssig ændring, da mejeriet havde nået en volumen, hvor det ikke var hensigtsmæssigt med en topstyret ledelse. Derfor blev der ansøgt efter både en direktør og en produktionschef. For mange var det nok noget af en overraskelse, men som Morten Christiansen ser det, har produktionsprocessen på et mejeri

Fakta om Them Andelsmejeri Grundlagt omkring 1888 58 ansatte 5300 tons ost årligt 600 tons økologisk ost årligt

udviklet sig og er mere kompliceret i dag, end det var førhen. Alette Algreen Ussing tilføjer, at denne organisationsstruktur nok findes på mange mejerier, men at Them Andelsmejeri bare har taget skridtet videre og udarbejdet et decideret organisationsdiagram, så alle ved, hvem der bestemmer hvor og over hvad. At det så er blevet til hhv. en cand. merc. og en mejeriingeniør på de øverste pladser er nok tilfældigt, men Morten Christiansen understreger dog vigtigheden af, at der skal være mindst en fødevarespecialist ansat. Begge er dog enige om, at en sådan ledelsesstruktur vil man se mere til fremadrettet i takt med, at produktionsenhederne vokser, da man ledelsesmæssigt vil have en udfordring, når antallet af medarbejdere bliver på mere end 20 mand.

Det fælles talerør for branchen For både Alette og Morten er Mælkeritidende branchebladet med de

Produktionschef Morten Christiansen og direktør Alette Algreen-Ussing, der er hhv. mejeriingeniør og cand.merc., blev begge ansat i 2011 med få måneders mellemrum.

mange faktuelle påmindelser, så man kun har et sted, man skal kigge for at være opdateret. Morten Christiansen synes, at bladet favner bredt, og det er rart med lidt inspiration fra bl.a. forskningsartiklerne. Fremadrettet vil Them Mejeri også bruge bladet i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere.  ■

Mælkeritidende ønskes tillykke Med de 125 år Au2MAte – Mejeri AutoMAtisering og industriel it Au2mate udvikler og leverer automatiseringsløsninger til procesindustrien i ind- og udland. løsningerne udarbejdes i teamwork og tæt partnerskab med vores kunder og spænder fra komplette automatiseringsprojekter til konsulentydelser og rådgivning. Vi har mange års erfaring inden for procesautomatisering. Vi har udviklet en struktureret arbejdsform og med effektive værktøjer til vidensdeling kan vi garantere hurtig levering af kvalitetsløsninger til konkurrencedygtige priser.

www.au2mate.dk

NR. 01

MÆLKERITIDENDE 2013

11


Den store hvide verden Kan man beslutte sig for at erobre hele verden med én ostetype i mange varianter på nogle få årtier? Ja, det kan de i Nordjylland! Det var her, det hele begyndte: UF-metoden blev sidst i halvfjerdserne opfundet af en entreprenant mejerist Jens Børge Kjær, Ørum Mejeri, der lagde grundstenen til det, der senere blev kendt som Fetaeventyret. Ørum Mejeri blev solgt til MD i 1983, men inden havde direktør Keld Pedersen gjort sig nogle erfaringer med den hvide verden, der var helt nødvendige for opstarten af NORDEX i 1984. På blot et par årtier er NORDEX med mejerianlæg i Nørager, Østrig og Rumænien blevet en global højdespringer inden for produktion og afsætning af hvide oste. NORDEX FOOD’s grundlægger, hovedaktionær og daglige leder, Keld Pedersen har i dette 125-års jubilæumsskrift for Mælkeritidende velvilligt takket ja til at fortælle lidt om virksomheden, succesen og fremtiden.   Af Anna Marie Thøgersen  

Fakta om NORDEX FOOD

Et fusionsbarn

Ud i Europa

Nordex Food blev skabt i kølvandet på de rigtig store mejerifusioner for tre årtier siden, hvor der opstod nye muligheder på såvel produktions- som på kundesiden. Det havde en gruppe driftige mejerifolk øje for, og i løbet af nogle få år lykkedes det dem at etablere en ny forretning med hovedsædet Nordex Food i Dronninglund og med anlæg i Nørager, Katrineholm og Østerbølle. I spidsen stod Keld Pedersen, som fra starten i 1984 lagde kursen og satsede på de hvide oste, som man dengang godt måtte kalde for feta, og som mange danskere havde taget til sig fra ferierejserne til Sydeuropa.

De hvide oste kan spores 5.000 år tilbage til det babyloniske rige, og de er omtalt skriftligt første gang i Homers Illiaden. - Vi har i dag udviklet et meget omfattende sortiment af forskellige ostetyper på baggrund af den oprindelige hvide ost fra det østlige Middelhavsområde. For med den store udvandring fra denne region til Vesteuropa i midten af 60’erne er det etniske marked - men også markedet generelt for de hvide oste - vokset stærkt gennem de seneste årtier. Vi har i takt med denne udvikling lukket Katrineholm og Østerbølle men udvidet i Nørager og etableret egen produktion i Østrig og Rumænien i hhv. 1999 og 2006, så vi er geografisk tættere på vores store kunder i bl.a. Tyskland og Holland samt det øvrige Europa og Mellemøsten, forklarer Keld Pedersen.

I kraft af vores dygtige og veluddannede medarbejdere, høje kvalitet og fortsatte udvikling af nye produkter vil vi også om mange år være førende inden for nichen: Hvide oste - til hele verden. Det siger Nordex Foods’ topchef og hovedaktionær Keld Pedersen.

Sütdiyari pigerne Efter Karoline-pigerne smed de rødternede forklæder, har Nordex valgt at indsætte sin egen markedsføringsspydspids: Sütdiyari-pigerne. Sütdiyari er virksomhedens vigtigste brand, og de unge kvinder, der tilbereder lækre smagsprøver med Sütdiyari i tyrkisk etniske supermarkeder og småbutikker, øger til stadig-

12

MÆLKERITIDENDE 2013

• Grundlagt i 1984, i alt 250 ansatte, årlig omsætning 850 mio. kroner • Hovedkontor i Dronninglund, 60 ansatte samt 10 på salgskontorer i bl.a. Finland, Østrig og Tyskland • Tre hvidostanlæg i: Nørager: 120 ansatte, 15.000 tons hvide oste til alle primære markeder og kundegrupper. Østrig: 30 ansatte, 5.000 tons hvide oste til fortrinsvist det tyrkiske segment i Europa. Rumænien: 30 ansatte, 4.500 tons hvide oste til Rumænien det øvrige Balkan og Mellemøsten. Nordex har vundet utallige priser gennem tiden, bl.a.: VM guld i Wisconsin 1998, 2004, 2008 og senest i 2012 samt modtaget Kong Frederik IX Hæderspris i 2004.

hed kendskabet til de hvide oste fra Nordex Food. Men pigerne gør det nu ikke alene. - Vi har i dag etableret datterselskaber og handelskontorer i Tyskland, Finland og Østrig, for nærhed til kunderne og distribution af produkterne er uhyre væsentlige parametre, understreger Keld Pedersen. Han tilføjer, at virksomheden ikke pt. har store planer om nye opkøb men mere på at øge produktionen og konsolidere sig på de eksisterende markeder.

NR. 01


Nordex Food producerer et af verdensmarkedets bredeste sortimenter af hvide oste under mærkerne Taverna, Akadia, Dairyland og Sütdiyari. Sidstnævnte er særligt efterspurgt på det etniske marked i Europa, hvor bl.a. Sütdiyari-pigerne hjælper med markedsføringen.

Nye trends Det er ikke kun de europæiske familieenheder, der bliver mindre. Den udvikling er også i fuld gang blandt indvandrere i Vesten og blandt moderne storbyfamilier i Mellemøsten. Og det kan mærkes hos Nordex Food, for hvor de traditionelle muslimske familier med mange medlemmer under samme tag fortsat køber osten i store pakninger, så er efterspørgslen efter hvid ost i mindre pakninger nu også kraftigt stigende, fortæller Keld Pedersen og tilføjer. - Samtidig har hvid ost i Vesten oplevet en stigende efterspørgsel, primært i de mindre pakninger, så vi kan få synergier ud af de forskellige områder i verden i

vores produktion. Disse detailprodukter bliver primært fremstillet på Nørager Mejeri og i Østrig, og ude i butikkerne i Danmark og i andre lande findes de som et bredt og spændende sortiment under mærket TAVERNA. Bulkprodukterne fremstilles på Nørager Mejeri og i Rumænien og afsættes til detailbutikker på Balkan og i Mellemøsten, hvor butiksindehaverne selv skærer osten ud til forbrugeren. Bulkostene sælges også til videreforarbejdning i den øvrige fødevareindustri, som især syd for Danmarks grænser har stor fokus på fremstilling af forarbejdede kød-, brød- og grøntprodukter med fyld af hvid ost. Disse convenient fødevarer

med hvid ost oplever stigende efterspørgsel fra moderne travle etniske familier, og Keld Pedersen spår, at denne trend vil brede sig til forbrugere uden for de etniske segmenter, akkurat som da fetaen kom til Nordeuropa.

Den store hvide verden Men hvilken plads på det internationale marked har Nordex indtaget i år 2025, og hvordan har mejeriindustrien i bred forstand udviklet sig til den tid? - Der vil sandsynligvis ske flere fusioner blandt de store europæiske og globale mejerikoncerner, forudser Keld Pedersen. Men han understreger: - Nordex Food er i dag en af Europas største mejeriselskaber inden for hvide oste, og i kraft af vores dygtige og veluddannede medarbejdere, høje kvalitet og fortsatte udvikling af nye produkter vil vi også om mange år være førende inden for nichen: Hvide oste - til hele verden.

Klubbladet Mælkeritidende Til spørgsmålet om hvad Nordex kan bruge Mælkeritidende til, fortæller Keld Pedersen, at alle virksomhedens mejeriledere får bladet, og det bliver læst! - Det er en hurtigt opdatering af stort og småt i branchen, og jeg vil tillade mig at kalde Mælkeritidende for klubbladet, slutter Keld Pedersen.  ■

Vi ønsker Mælkeritidende hjerteligt tillykke med 125-års jubilæet!

Nature’s Taste Dairy Fruit A/S offers our customers Nature’s Taste, by developing and offering healthy and good tasting products. We believe in looking forward, using our technical and innovation skills. Dairy Fruits expertise: • Clean label • Health and quality • Environmentally awareness • Organic • Nature guides our innovation • Joint working partnerships ... The driving force behind today’s new developments • 30 years experience of providing custom solutions, using our experts to inspire creation Working together we can design your next product based on …

… Nature’s Taste DAIRY FRUIT A / S • HESTEHAVEN 3 DK-5260 ODENSE S • DENMARK Phone: +45 66 13 13 70 • W W W.DAIRY- FRUIT.COM

NR. 01

MÆLKERITIDENDE 2013

13


Mange flere mælkedrikkere! Tetra Pak er en global koncern med over 22.000 medarbejdere og aktiviteter i 170 lande. Koncernen vurderer, at 2,7 milliarder nye lavindkomstforbrugere i løbet af et par år vil efterspørge forarbejdet mælk. Desuden arbejder Tetra Pak Food for Development tæt sammen med NGO-ere samt lokale mælke/ mejeriproducenter og regeringer om skolemælksprogrammer i en lang række udviklingslande. Denne indsats resulterer til stadighed i, at mælkeforbruget øges, og koncernen vurderer overordnet, at den globale efterspørgsel på mælk og øvrige drikkevarer vil stige med 30% mellem 2010 og 2020.   Af Bettina M. Nielsen  

Vækst i Nordeuropa og Asien Tetra Pak er ledende leverandør på det globale marked inden for produktionsudstyr og emballageløsninger til mejeri- og fødevareindustrien. ”Der er stor aktivitet i Nordeuropa i forbindelse med frigivelsen af mælkekvoterne i 2015, og specielt inden for mælkepulver og ost er der særlig stor aktivitet med store investeringer i nye anlæg for at imødekomme den forventede stigende mælkemængde,” udtaler Frederik Wellendorph, der er Tetra Paks International Account Director for Arla Foods. Tetra Pak oplever endvidere en kraftig aktivitet især inden for mælkepulverinvesteringer i Asien. Specielt trækker væksten i Kina store investeringer og ansættelser og pt. oplever Tetra Pak en kraftig vækst i ansættelser af bl.a. ingeniører for at imødekomme efterspørgslen på

nye anlægsinvesteringer. Investeringsniveauet inden for ost og pulver boomer, og Frederik Wellendorph vurderer, at niveauet ligger over 50% i forhold til et gennemsnitligt år. Mejeriselskaber som bl.a. Arla Foods konsoliderer sig for at gøre driften mere effektiv og konkurrencedygtig og har i det hele taget store vækstambitioner. ”Jeg er overbevist om, at Arla Foods vil fortsætte med at investere kraftigt og vækste yderligere i størrelse også i fremtiden”, udtaler Frederik Wellendorph. Det er spændende at arbejde med en global virksomhed af Arlas størrelse og ambition og derigennem forsøge at være en aktiv part i de områder, hvor Tetra Pak Processing kan bidrage.

Skolemælkens betydning for væksten Tetra Paks globale skolemælkspro-

Frederik Wellendorph, der er Tetra Paks International Account Director for Arla Foods, er selv uddannet mejerist.

grammer er med til at øge mælkeforbruget overalt i verden, fordi regeringerne i udviklingslandene bl.a. er begyndt at kunne se fordelene ved indførelse af skolemælksprogrammet - både ernæringsmæssigt, uddannelsesmæssigt og økonomisk. Desuden benyttes en såkaldt RTD-emballage, så hvert barn får den type mad, som der er aftalt i ordningen. Samtidig er det en sundhedsmæssig vane, som ofte fortsætter resten af livet. Gennem Tetra Paks afdeling: Food for Development Office arbejder emballagegiganten tæt sammen med regeringer og NGO-ere samt lokale mejeri- og mælkeproducenter om at støtte skolemælksprogrammer og mejeriproduktionen generelt i en lang række lande ved at bringe landmænd, producenter og forarbejdningsvirksomheder sammen. Frem til i dag har Tetra Pak således indgået aftaler med lande som bl.a. Kina, Kenya, Tyrkiet, Indien, Ukraine og Usbekistan. Et skolemælksprogram, støttet af den kinesiske stat og med hjælp fra Tetra Pak, har været med til fremme den indenlandske mejerikapacitet i Kina. Gennem realiserede effektivitetsgevinster er produktionen af mejeriprodukter øget med næsten

NGO

RTD-emballage

En ikke-statslig organisation (NGO - NonGovernment-Organisation) er en lovlig organisation, oprettet af fysiske eller juridiske personer, som fungerer uafhængigt af enhver form for regering.

Et vigtigt element i opstarten af skolemadsordning i udviklingslande er støtten til den lokale fødevareproduktion. Tetra Pak har været involveret i skolemadsordninger baseret på ris og ærter i Indonesien og kassava i Nigeria, hvor firmaet sørger for, at maden bliver emballeret i et RTD-format - ”Ready-toDrink”. Netop ved at benytte en RTD-emballage sikres det, at hvert eneste barn modtager mad af den mængde, type og kvalitet, som ordningen foreskriver. Endvidere er der påtrykt ”Not for Sale” på kartonerne, hvilket er med til at begrænse risikoen for, at de produkter, der er med i skolemadsordningen, NR. 01 bliver solgt på det åbne marked.

14

MÆLKERITIDENDE 2013


50% fra 2005 til 2009 til over 16 mia. tons.

Kina er den helt store vækstmotor for mælkemarkedet i Asien med store investeringer og ansættelse af bl.a. mange ingeniører.

Mejeriindustriens udvikling På spørgsmålet om mejeriindustriens udvikling gennem de næste 25 år, er Frederik Wellendorph overbevist om, at kampen om mælken vil intensiveres, og det vil betyde færre og større selskaber, som bedre kan matche og tilfredsstille behovet fra detailledet og kravene fra konsumenterne i de nye store potentielle markeder, hvor fokus på fødevaresikkerhed, reduceret miljøpåvirkning og lavere produktpriser vil være vigtige parametre for at få succes. Samtidig vil der åbne sig muligheder for mere lokalt og nichepræget produktion med forskellige særpræg og kvalitet i den rigere og mere udviklede del af verden. Der vil være stort fokus på hele værdikæden i forbindelse med mejeriproduktion, så den bl.a. bliver så CO2-neutral som muligt, og dermed belaster de fælles ressourcer så lidt som muligt. Samtidig kunne man forestille sig, at der i takt med, at befolkningstilvæksten stiger, kommer langt højere fokus på ernæringsmæssige berigelser af produkterne samtidig med et øget fokus på at udnytte alle de forskellige værdistoffer mest optimalt. Frederik fortsætter: ”En stor udfordring, som industrien i Danmark pt. oplever, er, at udbuddet og interessen

for mejerifaguddannede på alle niveauer er faldende. Hvis der ikke gøres noget, kan det i værste fald betyde, at faget risikerer at forsvinde, hvilket kan få stor negativ betydning for mejeriindustrien. Netop den ekstremt høje faglighed og forståelse for mejeriprodukter er helt unikt for Danmark. Her bør mejeriindustrien, leverandører og andre interessenter være forgængere for at bevare de forskellige niveauer af mejerifaguddannelser og sikre en fortsat interesse for faget, så et fagligt højt niveau bibeholdes i alle niveauer af mejeriuddannelserne. Hvis uddannelserne forsvandt, ville det over lang sigt få betydning for Tetra Pak, da

den sparring, holdning og viden, som mejerierne udfordrer Tetra Pak som maskinleverandør med, langsomt vil forsvinde og med risiko for at blive mere ensidig.”

Samlingspunkt for mejeriindustrien På spørgsmålet om, hvad Tetra Pak kan bruge Mælkeritidende til, er Frederik Wellendorph ikke i tvivl. Bladet er det faglige samlingspunkt og forum for mejeriindustrien i Danmark, og det vil Tetra Pak gerne være med til at bidrage til at bevare. Så der skal lyde et stort tillykke til jubilaren fra maskinleverandøren.  ■

Tillykke med 125 års jubilæet ønskes af Kold College Det er frivilligt, om Du vil lære. men hvorfor spilDe livet? SLIP DIG LØS

Kold College er opkaldt efter Kresten Kold, der som den første skabte en skole for livet ved at gøre skoledagen levende.

NR. 01

MÆLKERITIDENDE 2013

15


Håndlavede egnsoste Efter en lang international karriere valgte mejeriingeniør Henrik Walther-Larsen for 10 år siden at lægge sit liv radikalt om. Der opstod nemlig en uventet mulighed for at købe Enghavegård Osteri, og siden har Henrik været sin egen boss - og også i mange år eneste ansatte. - I begyndelsen var det hårdt, men afsætningen er øget væsentligt gennem de senere år, og godt hjulpet på vej af den nordiske madtrend tegner fremtiden endnu lysere, fortæller Henrik, som gerne ser en ny ung generation af ostemagere på gårdmejerier over hele landet.   Af Anna Marie Thøgersen  

Osteriet ved Ho Bugt Lige fyldt 50+ og med en flot international karriere som ekspert for både FAO og Danida samt gode stillinger på Arla mejerier og GEA i bagagen sadlede Henrik Walther-Larsen helt om i 2002. Da købte han Enghavegård Osteri, der ligger idyllisk i vadehavsregionen ned til Ho Bugt i det sydvestligste hjørne af Danmark. Henrik, der er uddannet mejerist og mejeriingeniør, fik opfyldt drømmen om at få fingrene i eget ostekar. - Jeg vil ikke lægge skjul på, at de første år var hårde med lange arbejdsdage og knebne indtægter, men nu går det flot fremad, og jeg har endda råd til at lønne en medarbejder, fortæller Henrik, som udover at drive osteri og ostebutik også har indrettet Enghavegårds gamle svinestald til et flot råt eventrum med plads til foreningsarrangementer og dertilhørende smagsprøver på stedets mange skønne oste og øvrige specialiteter fra vadehavsregionen.

modner på fyrretræshylder, fortæller Henrik. Det er tydeligvis mejeristen, der taler og stolt viser rundt i det lille osteri og på lageret, hvor de smukt plejede oste ligger på rad og række.

Nordens bedste ost Men Henrik Walther-Larsen finder også inspiration andre steder, bl.a. i Mælkeritidende. Her læste han engang en artikel af Buch Kristensen om en midt 1700-tals sjællandsk ost krydret med anis, kommen og nellike. Henrik bryder sig ikke om nellikesmagen, så den røg ud, men anis og kommen indgår i overflademodningen på osten, som han kalder ”Ho Anno 1750”. En portion af osten Ho Holme, der er en særlig berømthed landet over, var ved besøget netop færdiglagret og

klar til at blive indhyllet i druekvas fra vingården Nordlund på Avedøre Holme, deraf kombi-navnet Ho Holme. Osten er særligt efterspurgt på gourmetrestauranter og af stamkunder omkring jul og ved andre højtider. Ho Holme har i øvrigt vundet konkurrencen ”Nordens bedste ost” hele tre gange.

Der er plads til flere Men hvordan ser fremtiden ud for gårdmejerierne? Der er plads til mange flere gårdmejerier i Danmark. Se blot på Sverige, der er der hundredvis, og det samme gælder på store gårde i Tyskland og Holland. Jeg ville ønske, at en ny generation af ostemagere vil tilslutte sig vores lille branche og også drage nytte af ”det nordiske køkken”

Samarbejdet med GRAND Fromage - Jeg har været glad for mit samarbejde med ildsjælene på GRAND Fromage, Jens og Thomas Lindbjerg, som har givet mig inspiration gennem årene. Nogle af resultaterne er oste som Langli og Skallingen, der er navngivet efter den nordligste vadehavsø Langli og halvøen Skallingen. Langli er en rødkit-dessertost naturel eller smurt med øl af portertypen, og Skallingen er en lagret ost, som

16

MÆLKERITIDENDE 2013

Der er plads til mange flere gårdmejerier i Danmark, siger ejeren af Enghavegård osteri, mejerist og mejeriingeniør Henrik Walther-Larsen, der her ses med en Ho Holme i den meget velassorterede gårdbutik.

NR. 01


trenden. Selvom de første år som lille selvstændig virksomhed som regel er hårde, så kan jeg godt love, at forbrugerne gerne betaler for håndværket, smagen, det nære regionale, indkøbsudflugten og den gode historie, understreger Henrik Walther-Larsen.

God sladder I anledningen af Mælkeritidendes 125 års jubilæum vil redaktionen jo gerne høre læsernes holdning til bladet? - Jeg synes, at Mælkeritidende har en god vægtning af forskningsartikler og indlæg om ny teknologi samt ”god sladder”. Med god sladder mener jeg reportager fra studieture og diverse møder krydret med masser af billeder. Bladet informerer fint om, hvad der sker i branchen, slutter Henrik Walther-Larsen.  ■

Fakta om Enghavegård Osteri • Modtager årligt ca. 80 tons økologisk mælk fra Naturmælk. • Ostesortimentet består af ca. 10 forskellige oste, herunder faste oste med inspiration fra Danbo, Samsø og Svenbo samt dessertoste og hvide oste. • Ostebutikken er åben hver uge; torsdag, fredag og lørdag. Udover egne oste føres et meget bredt ostesortiment fra små/mindre danske og udenlandske mejerier. (Se ostesortiment og åbningstider på www. enghavegaard-osteri.dk) • Halvdelen af Enghavegårds årlige produktion på otte tons oste afsættes gennem GRAND Fromages butikker til en lang række gourmetrestauranter landet over. • Den øvrige halvdel afsættes via gårdmejeriets egen butik og til delikatesseforretninger i regionen samt sendes til danske og tyske stamkunder året rundt.

Vi ønsker tillykke med 125 års jubilæet NR. 01

www.danapakflexibles.com

MÆLKERITIDENDE 2013

17


Global innovationsstrategi Redaktionen har i anledningens af Mælkeritidendes 125 års jubilæum stillet Fortune 500 koncernen SPX en række spørgsmål om virksomhedens forventninger til udviklingen på det globale mejerimarked. SPX svarer bl.a., at de danske SPX selskaber bidrager væsentlig med medarbejdere og kompetencer, der understøtter SPX’ globale innovationsstrategi. Stabilitet og vidensdeling Hvad betyder det for de danske SPX-selskaber med kendte brands som Anhydro, APV og Gerstenberg Schröder, at SPX er en Fortune 500 virksomhed? SPX er en stor global virksomhed, som er en del af det såkaldte Fortune 500 indeks. Virksomheden er noteret på børsen i New York (New York Stock Exchange). SPX har godt 18.000 medarbejdere på globalt plan og opererer i mere end 35 lande. SPX’ størrelse og finansielle styrke skaber betydelige fordele for virksomhedens verdensomspændende forretninger i kraft af en solid økonomi, adgang til kapital og stærk likviditet. Alt sammen elementer der understøtter vækst. I Danmark har SPX mere end 600 medarbejdere. Opkøbet af APV, Anhydro og Gerstenberg Schröder, alle med historiske rødder i Danmark, har betydet, at disse virksomheder har fået store fordele af at være en del af SPX, og de er igennem de seneste år blevet fuldt integreret i SPX’s samlede forretning. Fordelene omfatter bl.a. støtte til global ekspansion, og ikke mindst de positive effekter af at være en del af en stor og finansielt stærk organisation, hvilket sikrer stabilitet og tillid fra både markedet og kunderne. Derudover giver deling af teknologisk viden yderligere mulighed for global vækst.

Fortsat vækst i Kina Adskillige vestlige mejerikoncerner producerer stigende mængder af mælkepulvere til de mange millioner forbrugere i Kina. Hvornår forventer I, at det kinesiske marked er mættet?

18

MÆLKERITIDENDE 2013

Selvom man ikke umiddelbart kan forudsige udviklingen på specifikke markeder, forudser vi en fortsat vækst i produktionen af mejeriprodukter i pulverform, især som modermælkserstatning. I Kina og andre spirende regioner, fx Mellemøsten, ses en demografisk udvikling, hvor den voksende middelklasse får en større disponibel indkomst, som betyder en forandring i smag og dermed stigende efterspørgsel. Vi oplever investeringer i mejeriproduktion både i og uden for Kina, som svar på efterspørgslen på det kinesiske marked. Investeringerne omfatter mejerier i hele Europa og New Zealand, men også i Asien og Stillehavsområdet. Der er stor efterspørgsel efter produkter med høj fødevaresikkerhed, og hos SPX oplever vi flere virksomheder, der foretager massive investeringer i den nyeste teknologi inden for fødevareforarbejdning med det formål at eksportere mejeriprodukter til Kina. I SPX fortsætter vi med at udvikle vores forretning i Kina for at understøtte væksten for de virksomheder, der køber nyt udstyr, og for at tilpasse os de lokale krav til produktion af friske og tørrede mejeriprodukter. SPXs teknologier er kendt for at have en høj standard inden for fødevaresikkerhed, og det er en af de vigtigste årsager til, at virksomheder vælger at købe deres anlæg hos SPX. Med overtagelsen af ingeniørvirksomheden BW Murdoch Ltd i 2011 er SPX også godt positioneret i New Zealand for at støtte områdets eksportvækst.

Lokal support og service På hvilke måder er SPX kørt i stilling til, at Kina og de øvrige BRIK-lande

på sigt etablerer egen mælkeproduktion for at dække egne markedsbehov? Hos SPX oplever vi allerede BRIKlande investere i egne produktionsfaciliteter inden for mejeriindustrien. Både mindre virksomheder, lokale virksomheder og multinationale mejerier etablerer sig i landene for at få en lokal tilstedeværelse for at servicere lokale krav. I mange år har SPX serviceret vækstområderne ved at tilbyde lokal support og service. I løbet af de seneste tre år har SPX opbygget en tilstedeværelse i alle BRIKlandene, og vi har foretaget betydelige investeringer i disse lande - ikke mindst i Kina. I dag har SPX over 2.000 medarbejdere i Kina.

Global vækst I hvilke lande vil SPX opleve størst vækst, og hvor stærk er jeres tilstedeværelse på disse markeder? Vi oplever tydeligt, at der fortsat er vækst på tværs af alle markeder på globalt plan. Den største og hurtigste vækst i alle vores produktkategorier oplever vi i Asien, Stillehavsområdet og specielt i Kina. Vi ser også vækstmuligheder i hele Vesteuropa skabt af behovet for øget effektivitet og ændringer i lovgivningsmæssige krav. Gennem fusioner og partnerskaber oplever vi, at der i øjeblikket bliver investeret i meget store fødevareanlæg for at imødekomme forbrugernes efterspørgsel og virksomhedernes forretningsmæssige mål endnu bedre. Hos SPX er vi godt positioneret til at understøtte væksten i de udviklede samt i de nye og kommende regioner med teknologier, der imødekommer de underliggende efterspørgselsbe-

NR. 01


158x55 Tillykke med 125 år_Layout 1 05/12/12 15.26 Side 1

Hjerteligt tillykke med 125 års jubilæet Ønskes af Nordex Food Specialisten i hvide oste

Nordex Food A/S · Nordre Ringgade 2 · DK-9330 Dronninglund Tel. +45 96 47 15 00 · www.nordexfood.dk

Global Cheese Powder Solutions Lactosan A/S er en del af Lactosan-Sanovo Ingredients Group, der udover salg af ostepulver også beskæftiger sig med produktion og salg af æggepulver, æggehvidepulver samt helæg. Lactosan-Sanovo Ingredients Group er en del af Thornico Group.

Vi ønsker Mælkeritidende tillykke med de 125 år

år

LACTOSAN A/S, Nordbakken 2, 5750 Ringe T : +45 63 62 05 20 F : +45 62 62 35 26

W : www.lactosan.com

Part of

LACTOSAN-SANOVO INGREDIENTS GROUP

Lykønsninging mælkeritienden 125 år.indd 5

05-12-2012 13:19:20

Innovators in Cleaning

Mælkeritidende ønskes til lykke med 125 års jubilæet af Novadan - din foretrukne leverandør af rengøringsydelser.

www.novadan.dk Annonce_dec2012.indd 1

07-12-2012 13:00:34 AAK the first choice for valueadded vegetable oil solutions

AAK har været leverandør af vegetabilske olier og fedtprodukter til mejeriindustrien siden 1871.

AAK ønsker tillykke med jubilæet www.aak.com

NR. 01

MÆLKERITIDENDE 2013

19


hov. Vi fortsætter med at investere i mennesker for at være i stand til at levere lokal service og støtte, og vi har også finansieret massive udvidelser af vores egen infrastruktur, herunder har vi udvidet vores to danske innovationscentre.

I år 2025? Hvordan er SPX’s position på det globale marked i 2025? SPXs Food & Beverages forretning er vokset betydeligt i de seneste 10 år. Det, der startede som en nordamerikansk komponentleverandør, er nu en global og stærk leverandør af komponenter og systemer, der driver innovation, effektivitet og sikkerhed indenfor fødevareproduktionsprocesser. Væksten er bl.a. et resultat af købet af teknologier og virksomheder såsom Anhydro og Gerstenberg Schröder. Anlæg til produktion af fødevarer og drikkevarer er et centralt vækstmarked for SPX. Hvordan ser SPX udviklingen i mejeriindustrien i de kommende 25 år? Der er en række fundamentale og underliggende forbrugertendenser

i mejeriindustrien, som vi forventer fortsætter, og disse tendenser ligger også til grund for vores investering i markedet. Efterspørgslen på mejeriprodukter stiger globalt, og der er fortsat stigende krav forbundet med sikkerhed, kvalitet og standarder. Tendenserne er drevet af en voksende middelklasse i BRIK-landene samt de nye vækstlande og en større efterspørgsel på flere forskellige varianter og specialiserede produkter (fx protein og valle) i Europa. Forbrugernes smag ændrer sig samtidig med, at middelklassen, der har en større disponibel indkomst, bruger flere mejeriprodukter og øger efterspørgslen efter sundere produkter. Vi forventer, at disse tendenser fortsætter ligesom lokale og multinationale investeringer i forarbejdningsteknologier også fortsætter.

Stærke danske kompetencer SPX er stærkt tilstede i Danmark med to innovationscentre i hhv. Søborg og Silkeborg og mange højtuddannede medarbejdere. Hvorfor fokuserer I så kraftigt på Danmark? SPX har fejret sin 100-årsdag, og

på globalt plan har vi fokus på at øge innovation på tværs af alle vores forretningsområder. Vi har investeret massivt i at udvide vores innovationscentre i Danmark for at sikre, at vi har faciliteter af verdensklasse, som er i stand til at anvende teknologien på tværs af alle geografiske regioner. Virksomhedens stærke historie indenfor mejeriindustrien i Danmark skaber en naturlig adgang til medarbejdere og kompetencer, som er med til at understøtte vores globale strategi om at drive innovation på alle forretningsområder.

Mælkeritidende Hvad kan SPX bruge Mælketidende til? Magasinet er målrettet en fokuseret gruppe og markedsområde, som er strategisk vigtig for vores forretning. Læserskaren i hele Danmark og andre dele af Skandinavien omfatter nøglepersoner og beslutningstagere i mejeriindustrien. Personer hvis meninger og relationer til SPX er meget værdifulde og værdsatte.  ■

SPX har investeret massivt i udvidelser i innovationscentrene i hhv. Silkeborg og Søborg for at sikre faciliteter i verdensklasse. SPX’s stærke historie indenfor mejeriindustrien i Danmark giver naturlig adgang til medarbejdere og kompetencer, som er med til at understøtte koncernens globale strategi om at drive innovation på alle forretningsområder.

20

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 01


Bornholms Andelsmejeri

ønsker Mælkeritidende tillykke med de 125 år

Mælkeritidende ønskes tillykke med 125 års jubilæet! bk@saedager.dk • www.saedager.dk

Tak for sidst på Mejerimessen i Herning!

ønsker Mælkeritidende tillykke med de 125 år!

Vi sender de bedste lykønskninger til Mælkeritidende - 125 år!

Lilla Västergatan 1 • SE-274 32 Skurup Tlf. (SE) +46 4114 9750 • Tlf. (DK) +45 2883 3945 info@kemikalia.se • www.kemikalia.se

NR. 01

MÆLKERITIDENDE 2013

21


Mælkeritidende 125 år Denne artikel giver et glimt af en svunden tid. Mælkeritidende har gennem 125 år bidraget til sammenhængskraften i dansk mejeribrug. Bladet har ikke blot bragt meddelelser fra foreningerne til medlemmerne, det blev også hurtigt et forum for en bred orientering om mejerifaglige spørgsmål.

Af fhv. forstander J.M. Buch Kristensen, Dalum buchk@os.dk

1888 I et cirkulære dateret den 18. og 19. september 1887 var alle mejeribestyrere blevet indbudt til et møde den 21. oktober 1887 for dannelse af en fælles forening Dansk Mejeristforening. I indbydelsen blev det slået fast, at foreningens formål var: ”at der arbejdes hen imod en nøje Sammenslutning mellem alle Mejerimænd, hvad der menes opnaaet ved et Medlemsblad, der staar aaben for alle Mejerisagen vedrørende Spørgsmaal, samt alt Foreningen angaaende”. Allerede i § 1 i Dansk Mejeristforenings formålsparagraf fra 1887 slås det fast: ”… at Foreningen udgiver Mælkeritidende”. Man stillede således store forventninger til det nye blad og bladets nye redaktør. Mæl-

Mælkeritidende udkom første gang den 6. januar 1888.

I de første årtier var der meget landbrugsstof i bladet.

keritidende skulle være det kit, der holdt foreningen sammen. Der var dog problemer med den første redaktør, Rasmus Nielsen, der kun holdt ét år, primært fordi han kritiserede et par af de store kapaciteter i det spirende mejeribrug. Redaktør Hans Appel tiltrådte derfor året efter.

1890-erne I de første mange år var der meget landbrugsstof i bladet. Mælkeritidende tilgik nemlig ikke kun medlemmer af Dansk Mejeristforening men også medlemmer af mejeriernes bestyrelser samt landbrugsorganisationer. Efterhånden bliver Mælkeritidende mere et rigtigt mejeriblad med

Smagen er vores Kompas Løgismose producerer fødevarer, der smager af mere. Produkterne er enten produceret på Løgismoses eget lille mejeri eller skabt i samarbejde med flere mindre leverandører efter Løgismoses anvisninger og opskrifter. Leverandørerne er udvalgt, fordi de lever op til Løgismoses dogmer omkring smag, holdning og håndværk. Det giver enestående smagsoplevelser - og så til en pris, der gerne skulle give appetit på mere. Smag selv. annonce jubilæum2.indd 1

22

MÆLKERITIDENDE 2013

Tillykke til Mælkeritidende med 125 års jubilæet

03-12-2012 14:25:18

NR. 01


fagrelevante emner om bl.a. tilgangen til mejerifaget, elektrisk lys i mejeriet, tvungen pasteurisering af skummetmælk til leverandørerne, pasteurisering af fløden til smør, notering af smørprisen og afregningen til landmændene. I de første årtier var der livlig debat i bladet bl.a. i forlængelse af indlæg om renlighed i mejeriet og hvidt tøj til mejeribestyreren og mejeristerne samt i forbindelse med den teknologiske udvikling - herunder centrifugens og kølemaskinens indtog på mejerierne.

1900-erne I 1901 bliver Lurmærket registreret i England, og mejeribestyrerne debatterer dette i bladet. Året efter bliver Andelsbogtrykkeriet etableret med bl.a. Dansk Mejeristforening som medejer. Fra 1902 og mange årtier frem bliver Mælkeritidende derfor trykt hos Andelsbogtrykkeriet i Odense. En af de vedvarende og store debatter i dette årti var mejeribestyrernes lønforhold, og herunder at de

Smørvejning på Lejbølle Mejeri 1917. (Arkivfoto).

typisk kun bliver ansat for ét år ad gangen. Mejerilovgivningen gør livet besværligt for de nye mejeribestyrere. Derfor diskuteres det også, om Dansk Mejeristforening skal være en fagforening eller en faglig forening.

1910-erne Mejeriernes Nye Tilsynslov om bl.a. renlighed og sundhedsforhold samt øvrig lovgivning om pasteurisering af mælk, fløde og smør afføder heftig debat i bladet. Redaktør Hans Appel forsøger at dæmme op for de mange krasse indlæg, og han beskyldes for censur. Strejkeurolighederne under 1. verdenskrig er ligeledes et emne, der

fylder godt op i bladets spalter. Under krigen blev ikke mindre end 300 mejeribestyrere indkaldt til militæret. Igen i dette årti blev lønforholdene diskuteret. I gamle dage kunne en mejeribestyrer faktisk på få år tjene til en gård, fordi han fik udbetalt en lønsum og deraf skulle lønne det øvrige personale. Overskud eller et underskud skulle gå til ham selv. Det kunne misbruges. Redaktør Hans Appel takker af, og i 1918 tiltræder den nye redaktør, Frederik Schak. Han indfører som noget nyt: ”Spørgsmål og svar” i Mælkeritidende.

1920-erne

Lurmærket. (Fra Mejeriforeningen: Historien om Lurmærket).

NR. 01

Det helt nye mejeriprodukt iscreme bliver beskrevet og debatteret i bladet, fordi amerikanske mejerier i dette årti begynder at fremstille iscreme i større stil og på større anlæg i USA. Mange danske mejerier havde

MÆLKERITIDENDE 2013

23


Debat om tobaksrygning blandt smørdommerne. (Tegner: Egon Jørgensen fra Mælkeritidende 21-1987).

dengang en håndværkspræget nicheproduktion af iscreme, og mejerierne blev inspireret af den amerikanske udvikling. I Mælkeritidende blev der i 1924 udskrevet en prisopgave vedrørende udarbejdelsen af en mejerilære for mejerilærlinge. Prisopgaven blev vundet af mejerilærer Th. Kirkegaard, Ladelund. Bogen ”Mejerielevens Haand­bog” blev udleveret til alle mejerilærlinge fra 1925 til 1955. Et andet debatemne er reduktaseprøven, og om den skal være obligatorisk. Pudsigt nok afføder det en del debat, selvom mange mejerier frivilligt havde indført denne prøve, der blev obligatorisk i 1931. Det var brydningstider i 1920-erne og 30-erne, hvor stort set alt kom til debat i Mælkeritidende. Man drøftede faglige spørgsmål, uddannelse, reduktaseprøve og selv tobaksrygning hos smørdommerne.

Debat om kostpengeoverenskomsten. (Tegner: Egon Jørgensen fra Mælkeritidende 21-1987).

1930-erne Prisudviklingen i 1930-erne bevirkede, at mejeribestyrerne igen tog lønnen op til debat. De satte især fokus på kostpengeoverenskomsten og det beløb, som mejeribestyreren fik for personale på kost. Mejeribestyrerne syntes, at beløbet var for lavt, mens mejeristerne syntes, det var for højt. Andelspensions-forsikringen kommer til debat i bladet, og den afsluttes med en overenskomst mellem Dansk Mejeristforening og Andels-Pensionsforeningen. En voldsom debat om mejeristrukturen påbegyndes i disse år, og fra flere sider påpeges det, at de større mejerier kan udbetale højere priser til mælkeproducenterne. For første gang kommer der referater fra de forskellige mejerimøder i bladet. Sidst i 1930-erne sætter Dansk Mejeristforening fokus på mælkekvalite-

ten og det hensigtsmæssige i at præmiere den gode kvalitet, frem for kun at straffe den dårlige mælk.

1940-erne Mælkeritidende var neutral under 2. Verdenskrig, og selve krigen blev ikke omtalt i bladet. Det gav kritik bagefter. I 1944 går redaktør Frederik Schak af, og i stedet tiltræder som ny på posten J.M. Jeppesen, der stort set fortsætter den linje, som bladet var grundlagt på i 1888. Op gennem 1940-erne fortsætter diskussionen om mejeristrukturen i bladet, bl.a. anbefales det de små mejerier at slå sig sammen. Også emner omkring den stigende osteeksport, osteproduktionen og skabelsen af de mange andelsosterier tages op i bladet. Kvalitetsvurderinger af smør og smørrets konsistens giver anledning til voldsom debat. Fra Sverige kom-

Fan Milk International ønsker Mælkeritidende et stort tillykke med

125 års jubilæet

24

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 01


mer 8-19-16 metoden og ændrer flødebehandlingen.

1950-erne Sammenlægning af mejerier og erstatningsordninger for afgåede mejeribestyrere debatteres fortsat. Mejeriernes Fællesorganisation opretter en afdeling, hvor mejerierne kan få oplysninger og støtte i tilfælde af lukning eller sammenlægning til større mejerienheder. I dette årti drøftes også de nye lærlingeregler.

Debat om mejeristrukturen. (Arkivfoto).

1960-erne

Om osteeksporten i 1940-erne.

Ideen om Mejeriselskabet Danmark lanceres.

I takt med at mejerierne går sammen eller bliver lukket, opstår behovet for, at Dansk Mejeristforening ændrer vedtægterne, så en bredere skare end blot mejeribestyrere og ledende medarbejdere kunne optages i foreningen. I 1964 ændres vedtægterne, så enhver funktionær ved et dansk mejeri eller beslægtet virksomhed kan optages i Dansk Mejeristforening. I 1967 dør redaktør J.M. Jeppesen, og ny redaktør bliver Henning Mortensen. Mejeriernes Fællesorganisation lancerer i 1963 ideen om ”Mejeriselskabet Danmark”, der skal samle al mælken i Danmark. Der var i den anledning mange indlæg i bladet om for og imod ideen. Jyderne var positive, mens fynboerne og sjællænderne var mere tvivlende. Mælkeritidende forsøgte at holde sig neutral i debatten.

1970-erne Mejeriselskabet Danmark (MD) dannes i 1970, og gennem dette årti kø-

MD og Kløver Mælk. (Arkivfoto).

ber hhv. tilslutter en række mejerier sig MD bl.a. Høng (1970) og Centralmejeriet i Aarhus (1977) samt Fynsk Mælk (1980). I perioden dannes flere fællesskaber mellem de større mejerier uden for MD, og de går sammen i selskabet Kløver Mælk. I 1972 er der fokus på to andre store emner, dels Danmarks tilslutning til EU dels er der voldsom debat om, hvilken mejeriskole der skal fortsætte: Dalum eller Ladelund. Dalum bliver Danmarks eneste mejeriskole

Stort tillykke til Mælkeritidende i anledningen af 125-års jubilæet www.uhrenholt.com Uhrenholt er en global fødevarevirksomhed, som beskæftiger sig med køb, salg og markedsføring af udvalgte produkter inden for mejeri, kød, frosne fisk og grøntsager. Produkterne forhandles under egne varemærker som Emborg, Friendship og Amigo inden for alle produktområder. Uhrenholt skaber værdi gennem partnerskaber over hele kloden på tværs af kontinenter og kulturer og fra producent til forbruger.

NR. 01

MÆLKERITIDENDE 2013

25


i 1972. Kort efter etablerer Dalum et Træningsmejeri og skifter i øvrigt navn til Dalum tekniske Skole i 1979 og til Dalum UddannelsesCenter i 2004 samt senest til Kold College i 2008. Redaktør Henning Mortensen får ny stilling på Mejerikontoret i 1972, og Kjeld Mark Christensen tiltræder som ny på posten. Dansk Mejeriingeniør Forening bliver i 1975 medejer af Mælkeritidende, og bladet begynder at arrangere studierejser til udlandet. I 1976 starter Mælkeritidende et nyt internationalt mejeritidsskrift: Danish Dairy Industry … worldwide. Sekretariatsfællesskab mellem Dansk Mejeristforening og Dansk Mejeriingeniør Forening etableres, og Mælkeritidende bliver et 14-dages blad med nyt udseende, og det indledes med en leder.

1980-erne 1980-erne var et sandt jubilæumsårti i dansk mejeribrug, der blev indledt

I 1986 tager Dansk Mejeristforening navneforandring til Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Op gennem 80-erne efterlyser nogle læsere mere debat i bladet.

1990-erne

Mælkeritidende 100 år i 1988.

i 1982 med 100 året for Danmarks første andelsmejeri i Hjedding og 50 året for starten af Dansk Mejeriingeniør Forening. I 1987 følger så 100 året for stiftelsen af Dansk Mejeristforening og året efter Mælkeritidendes 100 år. I 1989 kunne Dalum Mejeriskole fejre sit 100 års jubilæum.

Mælkeritidende påbegynder de årlige udgivelser af mange forskellige temanumre. Statens Mejeriforsøg nedlægges i 1990, og samme år er der debat i bladet, om mejeriingeniøruddannelsen skal flyttes til Aarhus, eller måske endda er helt overflødig. Ligeledes er man optaget af, at tilgangen til mejeriuddannelserne er for lav. Mange mejerier fejrer i 1990-erne 100 års jubilæer, samtidig med at dansk mejeribrug bliver mere internationalt. MD Foods og Kløver Mælk indgår i 1992 i et samarbejde. Op gennem 1990-erne kommer mange nye ordninger og begreber til, og de debatteres i bladet, bl.a.: ISO9000, mikrofiltrering, megatrends og Functional Foods, desuden kommer

TIL LYKKE MÆLKERITIDENDE

Vi gratulerer

Mælkeritidende med de 125 år!

mejeri@endrupost.dk www.endrup-andelsmejeri.dk

26

MÆLKERITIDENDE 2013

Tlf.: 97 92 26 22 - www.s-sorensen.dk

NR. 01


bringe mejerividenskabelige artikler. Det nye blad ”Food Market Norden” startes i 1995 og lukker igen 10 år senere grundet 400% portoforhøjelse. Mælkeritidende er det eneste mejeriblad i Norden, der udkommer hver 14. dag.

2000-erne

Mælkeritidende temanumre

der fokus på produktion af råmælksoste. I 1994 startes et nyt tiltag: Osteproducenternes Dag, som også får spalteplads. På baggrund af de øgede forskningsbevillinger og oprettelse af Mejeribrugets ForskningsFond begynder Mælkeritidende fra 1990-erne at

Mælkeritidende indleder i dette årti et samarbejde med svenske mejerifolk om artikler i bladet. MD Foods og Kløver Mælk fusionerer i 2000, og senere samme år fusionerer MD og svenske Arla til Arla Foods. Tholstrup bliver desuden solgt til Arla i 2006. Det første årti i 2000 er præget af Muhammed-krisernes indvirkning på mejerierne og de ansatte, også Fetanavne-striden fylder meget. Det gør sig sandelig også gældende for mælkepriserne, og nogle mælkeproducenter sender deres mælk til Tyskland for at opnå bedre priser. Mælkeritidende har siden starten i 1888 haft et stærkt fokus på meje-

Muhammedkrisen. (Tegning René Birkholm).

riuddannelsen. I det nye årtusinde dominerer voksenlærlinge og kvindelige mejerielever mejeristtilgangen med 80%. I 2007 fejrer Dansk Mejeriingeniør Forening sit 75 års jubilæum, og året efter fejrer KVL/KU LIFE 125 års jubilæum. Kjeld Mark Christensen stopper som redaktør af Mælkeritidende i 2008, og Anne-Sofi Christiansen udnævnes til ny ansvarshavende redaktør.

Søvind Mejeri A/S Stort tillykke til Mælkeritidende i anledningen af 125-års jubilæet

Sørup Kirkevej 74 · DK- 5700 Svendborg Tel.+45 62 21 16 20 · www.scan-vibro.com

NR. 01

Gratulerer Mælkeritidende med 125 års jubilæet!

info@sovind.dk • www.sovind.dk

MÆLKERITIDENDE 2013

27


lean, lederegenskaber og lederkurser, coaching, arbejdsmiljø m.fl. Alle disse moderne slagord fylder i 2010-erne mere og mere i Mælkeritidende. Der kommer også andre emner med om bl.a. de nyuddannede mejeriingeniørers afgangsprojekter samt en serie af artikler om ”Mejerifolk på job i udlandet” og en artikelrække om gamle dages mejeripionerer, der skabte store karrierer i udlandet.

125 år Dansk-svenske Arla Foods 10 år. (Foto: Arla).

I 2009 indstiller Mejeriforeningen i Aarhus efter 97 år delvis driften og fusionerer ind i Landbrug & Fødevarer. Samme år fusionerer Mejeribrugets Arbejdsgiverforening med SALA.

2010-erne Dansk-svenske Arla Foods fylder 10 år i 2010. Mange nye begreber kommer til i Mælkeritidende: Human ressource,

Mælkeritidende er stadig i 2013 efter 125 år dansk mejeribrugs førende blad. Bladet beskæftiger sig med: Mejeriforhold, mejeriteknologiske emner, mælkeproduktionen, prisforhold, mejeristruktur, medlemsforhold, jobsituationen i mejeribranchen, mejeriuddannelserne, mejeriudstillingerne, mange mejerirelevante aktiviteter og lederuddannelser inden for branchen samt fremtiden for dansk mejeribrug. ■

Medieinformation 2013.

Vi ønsker Mælkeritidende tillykke med de 125 år

Kompetente Tilgængelige Engagerede

GRØN teknologi til en GRØN industri Mælkeritidende ½ s 4 c Kompetente LMU.indd 1

28

MÆLKERITIDENDE 2013

Membranfiltrering er vores kernekompetence. Vi sikrer udnyttelse af alle råvarens værdistoffer og dermed optimalt udbytte for kunden.

DSS Silkeborg AS Bergsøesvej 17 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 8720 0840 Hotline +45 7070 1661 info@dss.eu www.dss.eu

04-12-2012 13:41:08

NR. 01


2 hurtige spørgsmål

Hvad kan Kold College bruge Mælkeritidende til? Direktør Hans Skjerning svarer her på redaktionens to hurtige spørgsmål om, hvad Kold College kan bruge Mælkeritidende til. Hvilken betydning har Mælkeritidende gennem tiden haft for Dalum/ Kold? Bladets spalter har altid været åbne for Danmarks mejeriskole, og vi har gennem tiden kunnet fortælle om nødvendige uddannelser og kurser for mejeripersonale og om det specifikke indhold og ændringer på mejerist- og mejeritekniker/teknologuddannelserne, så branchen og skolens elever har været velinformerede. Derudover har skolen haft alle stillingsopslag til mejeriafdelingen i Mælkeritidende, så branchen også her kan følge udviklingen på skolen. Mælkeritidende har været et vigtigt element

i den vidensopdatering, der er stort behov for, så skolens lærere har kunnet følge udviklingen i branchen samt få del i ny viden ved hjælp af artikler skrevet om forskningsresultater samt den teknologiske udvikling. Hvilken rolle forestiller du dig, at bladet vil spille på jeres område om 25 år? Artiklerne om nye mejerister og teknologer har altid været god læsning, både for eleverne og for erhvervet, som derved kan danne sig et godt indtryk af potentielle jobansøgere. Vi håber, at Mælkeritidende også i årene fremover vil bringe disse artik-

Direktør Hans Skjerning, Kold College.

ler og også gerne, når der sker nyt på skolen som ved ændringer i uddannelserne til mejerist eller mejeriteknolog og andre nye tiltag. Derudover håber vi, at Mælkeritidende fortsat vil formidle viden om nye forskningsresultater og teknologisk udvikling.  ■

RUSTFRIE TANKE TIL NÆRINGS- & NYDELSESMIDDELINDUSTRIEN

Vi ønsker Mælkeritidende tillykke med de 125 år

Carsø A/S | Hjulmagervej 19 | DK-9490 Pandrup Tlf. +4598242624 | Fax: +4598242019 E-mail: info@carsoe.dk | Homepage: www.carsoe.com

NR. 01

MÆLKERITIDENDE 2013

29


2 hurtige spørgsmål

Hvad kan Mejeriteknisk Selskab bruge Mælkeritidende til? Præsident Niels Osterland svarer her på redaktionens to hurtige spørgsmål om, hvad Danmarks Mejeritekniske Selskab (DMS) kan bruge Mælkeritidende til. Hvilken betydning har Mælkeritidende gennem tiden haft for DMS vedr. seminarer og studierejser mv. Bladet har gennem tiden været en uvurderlig informationskilde om DMS' kommende og afholdte arrangementer. Eksponering i en meget stor del af medlemskredsens ”faglige medie”. Bladets øvrige indhold er med til at forankre DMS som en del af ”mejeribruget”. Fyldige referater med mange billeder skaber synlighed og understøtter samtidig interessen for kommende arrangementer. I øjeblikket, hvor DMS har sekretariat hos Mælkeritidende, er der også en række direkte og indirekte synergier, der bi-

drager til Selskabets fortsatte positive udvikling. Hvilken rolle forestiller du dig, at bladet vil spille på jeres område om 25 år? Jeg forventer, at de i dag kendte sociale medier vil blive flere i fremtiden og i stigende omfang også blive brugt til kommunikation med mere ”lødigt” indhold. Dette vil i almindelighed reducere de trykte mediers funktion som bærere af flygtig information. Det samme vil gælde for Mælkeritidende, der sikkert skal have omdefineret sit forretningsgrundlag.  ■

THISE MEJERI EN LEVENDE ORGANISME

30

MÆLKERITIDENDE 2013

Præsident Niels Osterland, Danmarks Mejeritekniske Selskab.

RENE RÅVARER · REN FORNØJELSE

NR. 01


2 hurtige spørgsmål

Hvad kan KU Science bruge Mælkeritidende til? Professor Richard Ipsen svarer her på redaktionens to hurtige spørgsmål om, hvad KU Science kan bruge Mælkeritidende til. Hvilken betydning har Mælkeritidende gennem tiden haft for Landbohøjskolen/Københavns Universitet? Mælkeritidende har altid været en helt central formidler af universitetets forskning til erhvervet. Bladet har sikret, at de nyeste forskningsresultater er kommet ud til alle interesserede på mejerierne og i erhvervet i øvrigt. Fx skal alle de projekter, vi får bevilliget gennem Mejeribrugets ForskningsFond, præsenteres i Mælkeritidende både ved start og afslutning. På den måde bliver projekterne og deres resultater garanteret en bred formidling. Desuden er bladet uvurderligt for os som medie til at fortælle

om uddannelsen til mejeriingeniør og de ændringer, den gennem tiden har undergået. Vi og vores studerende har også mulighed for at annoncere de arrangementer, vi afholder. Det er heller ikke tilfældigt, at der står en komplet samling af Mælkeritidende på mit kontor: Bladet afspejler dansk mejeribrugs historie og er stadig en guldgrube af nyttig viden. Hvilken rolle forestiller du dig, at bladet vil spille på jeres område om 25 år? Jeg er ikke i tvivl om, at Mælkeritidende også fremover vil formidle den allernyeste viden om mejerifaglige

Professor Richard Ipsen, KU Science.

emner og dermed stadig viderebringe historier om vores forskning. Jeg er også helt sikker på, at vi og vores studerende fortsat vil anvende bladet til at fortælle om vores uddannelse og om de nye tiltag, der utvivlsomt vil komme. Annoncering af forskellige arrangementer og eksempelvis videreuddannelseskurser tror jeg også stadig vil ske gennem Mælkeritidende, som sandsynligvis vil sprede sig ud over en række forskellige medieplatforme.  ■

Arla ønsker hjertelig tillykke med de 125 år

www.arla.com NR. 01

MÆLKERITIDENDE 2013

31


Danmarks Mejeritekniske Selskab afholder seminar om

Prædiktiv mikrobiologi og hurtigmetoder På fødevareområdet er mikrobiologi og fødevaresikkerhed væsentlige elementer i de kvalitetssystemer, som opbygges for at sikre kvaliteten af den løbende produktion og fastlæggelse af holdbarhedstider mm. Et af de værktøjer, som i stigende omfang anvendes i dette arbejde, er ”Prædiktiv mikrobiologi”. Ved produktion af mejeriprodukter er der desuden ofte behov for relativt hurtigt at få information om mikrobiologiske afvigelser, hvorfor det også er relevant at overveje brugen af mikrobiologiske hurtigmetoder i det daglige kvalitetssikringsarbejde samt ved afdækning af eventuelle uregelmæssigheder.

Tid og sted Seminaret finder sted torsdag den 17. januar 2013 kl. 09.30-16.00 på Hotel Legoland, Åstvej 10, 7190 Billund.

Målgruppe Seminaret retter sig til medarbejdere i laboratoriefunktioner og kvalitetsafdelinger samt mejeriteknologer, mejeriingeniører, levnedsmiddelingeniører og andre, som beskæftiger sig med emnet.

Pris og tilmelding Seminaret koster 1.995 kr. + moms for medlemmer af Danmarks Mejeritekniske Selskab og 2.495 kr. + moms for ikke-medlemmer. Der er reserveret et antal fripladser til mejeriingeniørstuderende.

Program Kl. 09.30-10.00: Registrering og kaffe Kl. 10.00-10.10: Velkomst og præsentation af dagens program Kl. 10.10-10.55: Prædiktiv mikrobiologi - koncept, modeller og eksempler. V/Seniorforsker Paw Dalgaard, Fødevareinstituttet DTU Kl. 10.55-11.25: Prædiktiv mikrobiologi som genvej til et valideret HACCP system. V/Lead Auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Kl. 11.25-12.00: Prædiktiv mikrobiologi som værktøj i mejeri­ industrien. V/Msc Annelie Eklöw Arla Foods Strategic Innovation Centre Kl. 12.00-13.00

Frokost

Kl. 13.00-13.30: Prædiktiv mikrobiologi anvendt i kød­ industrien. V/Verifikationschef Birgit Jørgensen, Tulip Kl. 13.30-14.00: Accelereret analyse forbedrer bakteriel mælkekvalitet. V/Mejeriingeniør Berte Asmussen (tidligere produktchef hos FOSS), Raw Milk Connect Kl. 14.00-14.30: Hurtig identifikation af bakterier. V/Analytical Services Manager Susanne Nielsen, Eurofins Steins Laboratorium Kl. 14.30-14.50: Pause Kl. 14.50-15.20: Hurtigmetoder til identifikation af patogene mikroorganismer. V/North Europe Sales Director Janette Handley, Biocontrol/SSI Diagnostica Kl. 15.20-15.50: Hurtig påvisning og tælling af bakterier. V/Business Manager-Food Safety Products Alan Taylor, Mocon, Inc./Biolab A/S Kl. 15.50-16.00: Afslutning

Program samt tilmelding på selskabets hjemmeside: www.mejeritekniskselskab.dk Bemærk at eventuelle mindre ændringer bliver ajourført i programmet på hjemmesiden. Tilmelding senest fredag den 11. januar 2013 på www.mejeritekniskselskab.dk

32

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 01


11933R

Be a force of nature

Senior Technical Project Manager We share a determination to grow the business in a responsible way. You are naturally driven by a flair for commerce and have a strong interest in creating rewarding relationships with both customers and consumers. You will have a significant impact on our performance. Imagine the scope of your career opportunities. Would you like a job where your technical insight becomes vital in developing our business further? Then you could be our new Senior Technical Project Manager in International Production in Global Categories & Operations (GCO). You will join a dedicated core team of Project Managers who provide key sparring to Consumer International’s (CIN) Supply Chain Development. We perform a range of different tasks – from technical business cases over audits to project execution at our production sites. Your workplace is Aarhus, but you can look forward to a job that will take you around the world – sometimes on short notice.

Assess technical aspects of M&A targets Your main responsibility will be to assess M&A opportunities from a technical perspective, e.g. on acquiring new production sites. You will perform the pre-analysis based on technical information which you collect on site and in dialogue with relevant stakeholders. Based on this you develop business cases and due diligence reports to back your recommendations for key decision-makers in Arla. Moreover, you will play an important role in driving continuous improvements on present production sites within GCO and CIN. In this relation, you focus on ensuring alignment and compliance as part of developing ONE shared culture for all improvement projects. In addition, you will participate in improving the internal processes and tools

used for project management in order to raise the bar for efficient knowledge sharing and project execution. You can look forward to a job which gives you a wide surface of contact and ample opportunities for leaving your print on the supply chain.

Engineer with strong project management skills Your background is a relevant engineering degree combined with at least 4 years’ experience. As such, you have a strong technical understanding and knowledge of dairy production. Relying on your ability to generate a comprehensive view, you can identify and see business opportunities within a supply chain, and you have experience using relevant IT tools to draw up business cases from a technical perspective. In your career you have also fully developed your project management skills, encompassing the use of project tools and the ability to deal with many stakeholders and suppliers. To achieve success in this position, you must be highly self-motivated and able to maintain momentum and take your projects safely to the finish line. Moreover, you appreciate working with colleagues in a dynamic and informal atmosphere. Finally, you will need advanced English skills and clear and concise presentation skills orally and in writing.

Application and contact Send your application to job@arlafoods.com no later than 20 January and include ”2431012” in the subject field. For additional information, please call Senior Director, René Fredgaard at +45 8938 1260. Please state in your application where you have seen the advertisement.

At Arla Foods, we turn milk into innovative products and strive to bring consumers around the world closer to nature. We are united and empowered by respect for the natural source that keeps us in business, and we share a determination to continue our ambitious development and growth. It will be a journey of a lifetime and to succeed we work together – to Lead, Sense & Create.

www.arla.com/career

NR. 01

MÆLKERITIDENDE 2013

33


Kort fortalt  Lurpak skifter ejer

Mejeribrugets Forårsfest 2013 Gennem mange år har en række mejeriorganisationer afholdt en Vinterfest i Rebild - typisk i marts måned. Nu bakker flere foreninger op om arrangementet, der planlægges afholdt som Mejeribrugets Forårsfest på Hotel Rebild i Rebild Bakker den 6. april 2013. Arrangementet bliver for alle interesserede mejerifolk, og vi bringer mere om festen i de kommende numre af Mælkeritidende, men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 6. april. (Foto: Colourbox).

Mejeriforeningen har på en ekstraordinær generalforsamling den 18. december 2013 besluttet at overdrage rettighederne til Lurmærket til Arla Foods. Overdragelsen skal sikre, at det traditionsrige 125 år gamle varemærke fortsat kan udvikle sig som et dansk varemærke i fremtiden. Aftalen indebærer, at Arla Foods betaler 150 mio. kr. for rettighederne til varemærket. Øvrige danske mejerier, der hidtil har haft mulighed for produktion af Lurpak, bevarer denne mulighed i fremtiden via en licensordning. - Vi har i aftalen lagt vægt på at sikre mærket som et dansk varemærke, der fortsat kan udvikles til gavn for de danske mejerier og danske arbejdspladser, og at de øvrige mejerier fortsat har muligheden for at være med. Lurpak vil også fremover blive produceret af dansk mælk på mejerier i Danmark. Det er i tråd med Lurpaks ånd, udtaler Mejeriforeningens direktør, Jørgen Hald Christensen i en pressemeddelelse. Der sælges i dag Lurpak for ca. 3 mia. kr. årligt. I de kommende år satser Arla Foods på, at Lurpak skal bredes ud på flere markeder. - Vi vil investere mere langsigtet og massivt i yderligere ekspansion og innovation af Lurpakmærket på nye markeder. Arla har brug for at vide, at vi har sikkerhed for den øgede risiko, vi tager ved at investere i nye, fjerne markeder, siger Jais Valeur fra Arla Foods. Inden overdragelsen er en realitet, skal den godkendes af fødevareminister Mette Gjerskov. (Foto: Arla Foods).

Gentest skal hjælpe ostemejerier Danske køer producerer en overraskende stor andel mælk med en ringe evne til at koagulere, og det skaber problemer for mange ostemejerier. En del af problemet er arveligt betinget, og danske forskere er nu tæt på at finde fejlen i koens gener. Højteknologifonden støtter derfor med 5 mio. kroner et projekt på Aarhus Universitet, der skal udvikle en gentest til at identificere de køer, som bærer på de uheldige genmutationer. Christian Bendixen, forskningsprofessor ved Aarhus Universitet, og det øvrige forskningsteam forventer, at de gennem DNA-baseret avlsarbejde kan løse problemet inden for en tidshorisont på 3-5 år. Der er store forventninger til projektet hos de involverede virksomheder; Arla Foods og Viking Genetics.

Flot regnskab fra FH Scandinox Montagevirksomheden FH Scandinox fik et fint resultat for regnskabsåret 2011/12 med en bruttofortjeneste på 18,6 mio. kr. og et ordinært resultat efter skat på 1,7 mio. kr. FH Scandinox har i løbet af regnskabsåret bl.a. haft flere store opgaver i Norge for mejerigiganten Tine. Ledelsen i FH Scandinox betegner i årsrapporten resultatet for 2011/12 som tilfredsstillende.

34

MÆLKERITIDENDE 2013

NR. 01


Støtte fra Mejeribrugets ForskningsFond Mejeribrugets ForskningsFond (MFF) indkalder interessetilkendegivelser til forskningsprojekter inden for Teknologi, Mikrobiologi og Sundhed & Ernæring - i relation til mejeriprodukter. Der er ansøgningsfrist fredag den 8. februar 2013. MFF har et specifikt ønske om samarbejdsprojekter på tværs af forskellige fagdiscipliner og forskningsgrupper, endvidere lægges vægt på samarbejde med følgeindustrien samt samarbejde med internationale miljøer. MFF initierer årligt ca. 10-12 mio. kr. til medfinansiering af forskningsprojekter. Projektudgifterne deles normalt mellem MFF og andre offentlige eller private forskningskasser, idet MFF maksimalt yder tilskud på 50 % af det totale budget. Forskere fra offentlige eller selvejende forskningsinstitutioner, gerne i samarbejde med Godkendte Teknologiske Service-virksomheder og private virksomheder, er velkomne til at søge. Opslag og ansøgningsskema findes på www.ddrf. dk (Foto: Colourbox).

Mælken halter efter En ny rapport fra Fødevareøkonomisk Institut (FOI) skønner, at dansk landbrug får en indtjening på 7,3 mia. kr. i 2012 og 9,4 mia. kr. 2013. Det er især plantebrug, svinebranchen og minkbranchen, der opnår bedre indtjening, mens markedet for mælk er præget af prisfald i 2012. FOI økonomerne vurderer, at de konventionelle mælkeproducenter i 2012 får en indtjening på minus 232.000 kr. Men bedre priser, stigende mælkeydelse og lavere renter forventes dog at forbedre indtjeningen, så underskuddet skulle lande på minus 19.000 kr. for en konventionel bedrift. De økologiske mælkeproducenter forventes at opnå en bedre økonomi, og at de får et gennemsnitligt resultat på 76.000 kr. i 2012 og 151.000 kr. i 2013.

NR. 01

Synnøve Finden AS er et selskap innen næringsmiddelproduksjon. Konsernet har hovedkontor i Oslo samt produksjonsanlegg i Alvdal og Namsos. Vi produserer gulost, brunost og har videre bearbeiding av disse produktene. Meieriet i Alvdal ligger midt mellom Oslo og Trondheim i naturskjønne omgivelser i Hedmark fylke og har 120 ansatte, produserer 11.000 tonn gulost og brunost samt vårt sentrale pakkeri med riving, skiving og bitpakking. Selskapet har ca. 20% av det norske ostemarkedet, har en årlig omsetning på ca. 1,1 mrd. nok, og totalt ca. 250 ansatte. Vår søker etter :

Mejerist / Mejeritekniker / Teknolog Stillingen er tilknyttet Ysteriet på vårt meieri i Alvdal. Avdelingen går i dag i en 5-skiftsordning. Dette medfører noe helgearbeid, samt mulighet til avspasering opptil 11 dager sammenhengende. Arbeidsoppgaver: • Ysting av gulost. • Diverse-oppgaver på meieriet. Vi søker en person som: • Er utdannet mejerist, mejeritekniker eller teknolog. • Har relevant praksis om osteproduktion • Grunnleggende datakunnskaper. • Er positiv, omhyggelig og ansvarsbevisst. • Har vilje og evne til å jobbe målrettet og selvstendig. • Er pliktoppfyllende og engasjert. Lønn etter avtale. Tiltredelse hurtigst mulig. Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til Produktionchef Rune Rædergård på tlf. +47 9348 1520 Skriftlig søknad leveres innen 20.januar 2013 til Synnøve Finden AS v/Rune Rædergård, 2560 Alvdal, Norge, eller på mail : rune.raedergaard@synnove.no.

MÆLKERITIDENDE 2013

35


Kort fortalt  Drikkeyoghurt med stevia

Chr. Hansen i kamel-projekt Ingredienskoncernen Chr. Hansen har i samarbejde med det kenyanske firma Oleleshwa Enterprises taget initiativ til et projekt, der skal sætte fokus på øget viden om ostefremstilling af mælk fra kameler, skriver Dairyreporter.com. Den viden, der bliver opsamlet i projektet, skal gratis videregives til kamelejere i Afrika og Mellemøsten. Det er Chr. Hansens CSR-afdeling, der i samarbejde med lokale partnere i Kenya og Somalia har fokus på udvikling af oste, der både smager godt og kan sælges. Kamelmælk adskiller sig markant fra komælk, og der er ikke tidligere udviklet løbe og kulturer til fremstilling af kameloste. Chr. Hansen vil i projektet anvende et patenteret enzym; FAR-M, der skal bidrage til fremstilling af de nye oste af kamelmælk. (Foto: Colourbox).

Forskning i færre bøvser I Foulum ved Aarhus har man i en årrække forsket i at gøre danske køer mere klimavenlige og effektive. Tidligere undersøgelser har vist, at ca. 37% af verdens metanudslip kommer fra bøvsende husdyr. Det skal knap 14 mio. støttekroner fra Det Strategiske Forskningsråd nu hjælpe til at løfte til et nyt niveau. - Det er virkelig fedt, at vi har fået opbakning til projektet. Det betyder, at vi nu kan komme i gang med at analysere 1.000 forskellige kvæg i de næste tre et halvt år, siger Peter Løvendahl, der er forskningschef ved Aarhus Universitet. Projektet skal finde ud af, hvornår det er bedst at fodre køerne, og hvad de skal fodres med for at mindske koens bøvsetrang og sult. (Foto: Colourbox).

36

MÆLKERITIDENDE 2013

Arla har genlanceret drikkeyoghurterne fra Arla Cultura® i en ny udgave. Smagen og de gode egenskaber er de samme, men udseende og opskrift har fået et kvalitetsløft. Fremover indeholder drikkeyoghurterne endnu flere fibre, og samtidig erstatter Arla sødemidlet aspartam med ekstrakt fra planten stevia. Sødemidlet, der udvindes fra steviaplanten, er ca. 300 gange sødere end sukker - men indeholder ingen kalorier. Drikkeyoghurterne er dog afbalanceret med en smule sukker, og det betyder, at de ikke længere er velegnede til diabetikere.

SALGSKONSULENT INOXPA Skandinavien A/S søger ekstern sælger. Jobbet: Med Jylland / Fyn som salgsdistrikt, skal du kunne foretage opsøgende salg til bestående samt nye kunder, af pumper, miksere, units samt øvrige rustfri flowkomponenter. Kunderne vil være slutbrugere samt OEM kunder i den ”flydende” del af føde- og drikkevarebranchen. Rustfri centrifugalpumper i AISI 316L Kapaciteter op til 900.000 l/time. Vi forventer: • At duINOXPA har brancheerfaring, evt. med teknisk Skandinavien A/S, DK8700 Horsens. Tel. +45 7628 6900, e-mail : inoxpa.dk@inoxpa.com baggrund. • At du er i stand til at give en professionel rådgivning inden for området. • At du er selvstændig og kan tilrettelægge dine daglige kundebesøg. • Gode samarbejdsevner i internationalt miljø,kombineret med god humor. • Gode engelskkundskaber og erfaren MS Office / Outlook bruger.

Vi tilbyder: • Et spændende og selvstændigt job i et firma i kraftig udvikling. • Lønpakke som modsvarer dine kvalifikationer. • Bil- og telefonordning. Skriftlig ansøgning senest 31/1-2013 til: INOXPA Skandinavien A/S Att.: Jørgen M. Laursen Høegh Guldbergs Gade 27, 8700 Horsens Tel.: 7628 6900, e-mail: laursen.dk@inoxpa.com

NR. 01


Ændringen af drikkeyoghurterne sker som led i en større relancering af hele familien under Arla Cultura® under det nye efternavn Arla Cultura® Balance. Siden 14. december har det været muligt at anføre sundhedsanprisninger på danske fødevarer. Med ordet ”balance” ønsker Arla Foods at signalere sunde produkter, der hjælper mavens balance på vej. (Foto: Arla Foods).

Chobani på vej til Asien Den succesfulde amerikanske yoghurtproducent, Chobani har åbnet en ny fabrik tæt på Melbourne i Australien, skriver Dairyreporter.com. Det nye produktionsanlæg skal være Chobanis brohoved for afsætning af Chobani-koncernens græske yoghurter på markederne i Asien.

Kritik af norsk toldmur EU-Kommissionen melder klart ud, at Norges forhøjelse af skat på en række udvalgte fødevarer strider mod ånden bag den europæiske frihandel. Det norske Storting vedtog kort før jul en omlægning af en række toldsatser på bl.a. ost og kød fra kronetold til en såkaldt værditold. (Foto: TINE).

Chr. Hansen forsker i naturlige farver Gennem de senere år har mange internationale fødevarevirksomheder skiftet kunstige farvestoffer ud med naturlige farver, der er udvundet af bl.a. grøntsager, rodfrugter og bær. Et nyt forskningssamarbejde mellem DTU og Chr. Hansen sætter nu ekstra fokus på udvikling af bedre og mere stabile farver ved hjælp af mikroorganismer. DTU bidrager med viden omkring forbedring af industrielle mikroorganismer samt kemisk analyse og strukturopklaring af naturstoffer. Chr. Hansen har ekspertisen inden for gæringsprocesser og naturlige fødevarefarver. I projektet sætter parterne fokus på at flytte gener fra forskellige farveproducerende planter ind i mikrobielle cellefabrikker og få dem til at omdanne simple og billige planteproducerede farvestoffer til mere raffinerede og dyrere stoffer. Projektet har et samlet budget på 11 mio. kr. og har opnået seks mio. støttekroner fra Højteknologifonden. (Foto: Colourbox).  ■

Arbejdsulykker i mejeriindustrien 2007-2011 Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg oplyser, at antallet af arbejdsulykker i mejeriindustrien er faldet markant gennem de senere år. For følgende branchegrupper; mejerier, ost og iscreme viser ulykkestallene fra Arbejdstilsynet således sammenlagt: 2007 (405), 2008 (421), 2009 (285), 2010 (273) og 2011 (220). (Foto: Colourbox).

 Personalia  50 år

60 år

Application Group Manager Torben Jensen, Arla Foods Viby fylder den 19. januar 50 år.

Konsulent Kristian Egehøj, Ecolab ApS fylder den 26. januar 60 år.

50 år

Ny direktør for Premier Is

Adm. direktør Søren Gade, Landbrug & Fødevarer fylder den 27. januar 50 år.

Mejerigaarden A/S - Premier Is - har ansat Mogens Jønck som administrerende direktør pr. 1. januar 2013. Mogens Jønck kommer fra en stilling som kommerciel direktør i DSB.  ■

NR. 01

MÆLKERITIDENDE 2013

37


Mælkeritidende I/S Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

 Leverandøroversigt  ❚ Automation  ❚ ❚ ❚

❚ Køleanlæg  ❚ ❚ ❚

Dansk Mejeriingeniør Forening Formand Key Account Manager Martin Holst Petersen Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup tlf. 38 88 68 32, e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Formand Produktionsdirektør Søren Jensen Frejasvej 4, 7600 Struer tlf. 97 85 34 34, e-mail: soren.jensen@arlafoods.com Kredsformænd Nordjyllands Mejeristforening Projektchef Palle Jellesmark tlf. 21 49 20 10, e-mail: jellesmark@privat.dk Østjyllands Mejeristforening Mejerichef Bent I. Hansen tlf. 86 32 60 27, e-mail: bei@arlafoods.com

Au2mate A/S Frichsvej 11 DK-8600 Silkeborg Tlf. +45 87 20 50 50 Fax +45 87 20 50 69 mail@au2mate.dk www.au2mate.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

Fyns Mejeristforening Faglærer Birger H. Christiansen tlf. 64 47 41 22, e-mail: birger@it.dk De østlige Øers Mejeristforening Forvalter Jan A. Andersen tlf. 58 53 40 35, e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Mandag–torsdag kl. 9–16‚ fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

❚ Maskiner og udstyr  ❚ ❚ ❚

❚ Emballage  ❚ ❚ ❚

Vestjyllands Mejeristforening Projektleder Michael Jensen Holstebro Mejeri e-mail: mcje@arlafoods.com Sydjysk Mejeristforening Mejerichef Leif Friis Jørgensen tlf. 74 64 28 01, e-mail: leif@naturmaelk.dk

ICS-Industrial Cooling Systems A/S Tinglykke 1 6500 Vojens Tlf. 74 59 09 77 Fax 74 59 09 76 lc@incool.dk www.incool.dk

Corona Packaging A/S Industriskellet 2 2635 Ishøj Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00 office@constantia-corona.com Tetra Pak Sverige AB Byggnad 306 2-vån Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund, Sweden Tlf. +46 46 36 10 00 Fax +46 46 36 30 06

PTI A/S Vennelystvej 2 6880 Tarm Tlf. 97 37 16 33 Fax 97 37 30 70 sf@pti-as.dk www.pti-as.dk Salicath ApS Rue 5A DK-5900 Rudkøbing Tlf. 40 16 12 01 Tlf. 40 28 18 02 salicath@salicath.dk Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

FTF-A Snorresgade 15 2300 København S. Tlf. 70 13 13 12 Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes Centralorganisation ACs sekretariat Nørre Voldgade 29, 1358 København K. Tlf. 33 69 40 40 Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse AAKs hovedkontor Nyropsgade 45, 1504 København V. Tlf. 33 95 03 95 Mandag–fredag kl. 10–14. Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.

38

MÆLKERITIDENDE 2013

Mejerinyheder - ganske gratis! Vil du gerne have ugens vigtigste mejerinyheder i din mailbox hver fredag? Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt mærkedage for mejeriindustriens ledere og en kalender for kommende arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig Mælkeritidendes UgeNyt på hjemmesiden: www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Mejeriliv

• Ulykker

• Tandskader • Sundhed

Forsikringer via Mejeriliv: Kontakt Optima for information www.optima-gruppen.dk Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25


Møder og udstillinger ❚ Membranfiltrering  ❚ ❚ ❚

❚ Projektering og anlæg  ❚ ❚ ❚

❚ Danmark  ❚ ❚ ❚ 17. januar 2013 Mejeriteknisk Selskab Mikrobiologi og hurtigmetoder Hotel Legoland, Billund

DSS SILKEBORG AS Bergsøesvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 08 40 Fax 87 20 08 90 info@dss.eu www.dss.eu GEA Filtration Nørskovvej 1B 8660 Skanderborg Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44 info@geafiltration.dk www.geafiltration.com Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Naturlige Ingredienser  ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper  ❚ ❚ ❚

Bannerannoncering af ledige stillinger På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke banner­annoncer for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den ansøgende virksomheds egen hjemmeside. En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene: Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

11. april 2013 Mejeriforskningens Dag Hotel Legoland, Billund 1.-4. maj 2013 Mejeribrugets Studietur 25.-26. maj 2013 Landbrugsmessen Gl. Estrup, Auning

Tetra Pak Danmark A/S Søren Nymarks Vej 13 8270 Højbjerg Tlf. 89 39 39 39 Fax 86 29 53 11 process.progress@tetrapak.com

❚ Totalleverandør  ❚ ❚ ❚

Kemikalia AB Lilla Västergatan 1 274 32 Skurup Sweden Phone: +46 4114 9750 Web: www.kemikalia.se Kontaktperson: Kim Toft Andersen Tlf. direkte: 28 83 39 45 kim.toft.andersen@kemikalia.se

6. februar 2013 Mejeribrugets Dag Kold College

S. Sørensen I/S Tigervej 11 7700 Thisted Tlf. 97 92 26 22 Fax 97 91 05 22

30. maj 2013 2. Kredsudstilling 20. juni 2013 MIA-temadag Konflikthåndtering for arbejdsmiljøorganisationen Heden & Fjorden, Holstebro 5. september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Generalforsamling 5. oktober 2013 FMF 124. Delegeretmøde Hotel Opus, Horsens 5.-6. november 2013 Danish International Food Contest (Landsmejeriudstilling) MCH Herning

❚ Udland  ❚ ❚ ❚ 18.-27. januar 2013 Grüne Woche Berlin, Tyskland 13.-16. februar 2013 BioFach Nürnberg, Tyskland 6.-8. juni 2013 Den 43. Nordiske Mejerikongres Lofoten, Norge

MÆLKERITIDENDE 2013

39


– indgangsbilletten til mere end 15 års samarbejde med de danske mejerier I tæt samarbejde med vore kunder har vi udviklet præisolerede rørsystemer til proces- og køletekniske anlæg til mejerier og levnedsmiddelindustri i Danmark. Det har bidraget til lavere energiforbrug, driftsomkostninger og CO2 udslip. LOGSTOR præisolerede rørsystemer er nemme at installere og desuden kendetegnet ved et stærkt design, der betyder • 100% tæthed • Altid tør og intakt isolering • Ingen vedligeholdelse • Slagfaste, salt- og kemikalieresistente – lette at rengøre • Flot finish på rørføringerne

Vi ønsker Mælkeritidende tillykke med 125 års jubilæet, takker for samarbejdet og ser frem til de fremtidige opgaver, vi skal løse sammen.

LOGSTOR A/S Division Industry Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1548 logstor@logstor.com · www.logstor.com

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

18770 Mediegruppen

Tør og energieffektiv isolering …

MT1-2013