Made-in-Europe Solutions Magazine 1-2022

Page 26

Model Based Definition: de ‘container’ die ketens optimaliseert Digitalisering

Jos Voskuil alias Virtual Dutchman: met de connected approach vermijd je frictie van dataconversie of reinterpretatie

De connected approach: zo

SmartTeam, dat als eerste in 1995

bestempelt PLM-coach Jos Voskuil

datamanagement software voor het

alias de Virtual Dutchman

midmarket segment ontwikkelde, kwam hij

(www.virtualdutchman.com) de

in contact met Dassault Systèmes toen de

toekomstige manier van werken in

Franse groep het Israëlisch bedrijf kocht.

de maakindustrie. Databases die

Sinds 2008 noemt hij zich PLM-coach en

met elkaar gekoppeld zijn; bedrijven blogger. Onder zijn alias Virtual Dutchman die door de hele waardeketen met

deelt hij methodieken en ervaringen over

elkaar verbonden zijn om data in

de inzet van PDM en vooral PLM. De laatste

plaats van bestanden uit te

jaren steeds meer gericht op de transitie

wisselen. “Dan bereiken we

van documenten (bestanden) naar een

Industrie 4.0”, zegt Jos Voskuil. Van

Model Based Definition. “In eerste instantie

PDM en PLM schuiven we dan op

begon ik te schrijven voor het mkb, dat

naar digitale platformen.

geen strategische staf hiervoor heeft. Maar de problematiek is ook herkenbaar voor de grotere bedrijven.” Tegenwoordig adviseert

Jos Voskuil loopt al lang mee in de

Jos Voskuil menig internationaal opererend

internationale maakindustrie. De vroegere bedrijf. Hij doet zo’n vier tot vijf grote docent wis- en natuurkunde is ooit via

projecten per jaar. Met zijn kennis en

Greenock de sector binnengerold. Via

aanpak nestelt Jos Voskuil zich tussen de gebruikers van de oplossingen en de aanbieders daarvan, de vendors. “De PLM

Met MBD moet je ook de methodiek van werken van de klant implementeren

kennis bij academici is vaak theoretisch; en de leveranciers zeggen hoe je het in hun systeem moet doen, maar dat is niet altijd de beste oplossing voor het bedrijf omdat de context heel verschillend kan zijn.”

SOLUTIONS MAGAZINE 1/2022 - 26 -


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.