Made-in-Europe.nu digimagazine maart 2012

Page 3

B

E

U

R

S

T

H

E

M

A

World Class Manufacturing: samenspel van leverancier en klant

World Class Manufacturing is het thema van de Techni-Show 2012. Zo’n 400 exposanten tonen in Utrecht welke oplossingen zij daarvoor in huis hebben. Om de Nederlandse maakindustrie naar dit niveau te brengen, is echter een goed samenspel tussen de leveranciers en de machineen gereedschapgebruikers onmisbaar. World Class Manufacturing begint in de werkplaats, waar onderhoud meer aandacht verdient.

met 16 maart weer de Techni-Show organiseert in de Jaarbeurs Utrecht. “En niet zoals vroeger prijzen tegen elkaar uitspelen.” Niet voor niets heeft de pr-commissie van de FPT / VIMAG voor dit thema gekozen. Made in Europe kan enkel nog als je je met je productieproces weet te onderscheiden.

Het gaat er niet om een machine tegen de laagste prijs te kopen, maar de beste oplossing voor je productievraagstuk tegen de beste prijs in huis te halen, zegt projectmanager Martijn Beckers van VNU Exhibitions, dat van 13 tot en

Allesomvattend Het thema World Class Manufacturing komt oorspronkelijk uit Japan. In de jaren tachtig heeft de Amerikaanse maakindustrie het omarmd en pas sinds 2004 is het in Nederland in opmars, ook onder

Made-in-Europe.nu digimagazine maart 2012"

Jeroen Bender: proceszekerheid belangrijker dan het snelste proces.

3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.