Made-in-Europe.nu digimagazine maart 2012

Page 15

E

N

E

R

G

I

E

Lager energieverbruik, directe kostenbesparingen

Veel kopers van CNCmachines letten amper op het energieverbruik van hun nieuwe machine. Dat gaat veranderen, voorspellen de fabrikanten. Want je kunt direct kosten besparen als je een energiezuinigere machine koopt. Midden in de vorige crisis hebben de Duitse machinebouwers het initiatief genomen om energie en spaarzaam gebruik van Made-in-Europe.nu digimagazine maart 2012"

grondstoffen op hun agenda te zetten. In 2010 hebben ze het Blue Competence initiatief gelanceerd, waaraan inmiddels 50 fabrikanten van CNC-gereedschapmachines mee doen. Nu heeft ook CECIMO, de Europese koepel, het initiatief omarmd en het Blue Competence Machine Tools programma gelanceerd. Martin Kapp, president van CECIMO, haalt hiervoor twee redenen aan: de machinebouwers willen hun steentje bijdragen aan

kwaliteit van leven op termijn. Daarnaast versterkt dit programma de concurrentiepositie van de Europese machine-industrie. “Energiebesparing en spaarzaam omgaan met grondstoffen worden een asset voor de concurrentiekracht van de industrie.� Duurzaam wordt een sleutelbegrip.

Verkopers De fabrikanten beseffen terdege dat vooral 15


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.