Made-in-Europe.nu digimagazine september 2011

Page 7

M

M

A

C

H

I

gebrek aan vakmensen speelt daar ook wel een rol bij, maar als je in geautomatiseerde systemen investeert, heb je een ander type vakman nodig. Hoger opgeleid.”

N

E

M

A

R

K

T

Energiebesparing is bij fabrikanten een hot item. Zijn verspaners daar gevoelig voor?

L

LR

M

Hal 12 Stand D8 4

O

CEL

op de

O EM

RO

CE

Ook uw allerkleinste series winstgevend gerobotiseerd produceren?

L

“Deze trend wordt vooral ingegeven door Europese overheden. In het aankoopproces is het nog geen belangrijk argument. Maar als je het uitrekent, kan 15 Zoekt men leveranciers die complete oplossingen aanbieden of knoopt men de componenten liever zelf procent energiebesparing aardig oplopen. De aan elkaar? energierekening in een machinefabriek kan een flinke kostenpost zijn. Een zuinigere machine is dan mooi “Ik denk dat er een lichte tendens is om het zelf te meegenomen.” doen, zeker als men al ervaring met automatisering heeft. Dan wil men het prijsvoordeel dat zelf doen Komt er een EMO-effect op de investeringen? oplevert. Er zijn ook wel leveranciers die tegen “De EMO doet het altijd goed. Er zijn mensen die scherpe prijzen kant en klaar geautomatiseerde verliefd worden op een machine die ze op zo’n beurs systemen aanbieden. Wie flexibiliteit zoekt, moet zien. Ik verwacht er wel een positieve impuls van. echter gaan praten met de aanbieders van specifieke Waarschijnlijk zal het lopende kwartaal rustig zijn. In oplossingen.” het laatste kwartaal verwacht ik weer een opleving.” Welke thema’s mogen we op de EMO verwachten? Nog een tip voor een bezoek aan de EMO? “Allereerst compleet bewerken. Freesdraai- en “Bereid je goed voor, anders loop je er een dag rond draaifreesmachines. Men wil nog zo min mogelijk en heb je uiteindelijk het idee niks gezien te hebben. handjes aan de werkstukken. Hogere Met een goed lijstje van machines die je wilt zien, kun nauwkeurigheden zal ook een thema zijn, net als je de EMO best in een dag doen. Als je wilt hogere toerentallen. Dat blijft een interessante investeren, is een beursbezoek een must.” ontwikkeling, ook voor de gereedschappen. Het combineren van meerdere bewerkingstechnieken in een machine zul je eveneens zien. Ik denk echter dat VIMAG machines waarin een laser geïntegreerd wordt, FPT exotisch blijven.”

O op de E

A U T O M AT I S E R I N G www.cellro.com Made-in-Europe.nu digimagazine september 2011

automatisch meer rendement 7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.