Made-in-Europe.nu digimagazine september 2011

Page 41

B

A

C

K

T

O

T

H

E

R

O

O

T

S

Van links naar rechts: een draaibank anno 1900, een afwikkelfrees van Hermann Pfauter; de werkplaats anno 1900 en het eerste FMSsysteem van Fritz Heckert uit 1987.

FOTOALBUM inwoners telde, is anno 2011 verdwenen. Kon Fritz Heckert in 1989 amper de vraag aan en ontwikkelden zijn ingenieurs daarom een FMS-systeem, de val van de Berlijnse muur in datzelfde jaar bracht voor de industrie in Saksen weinig goeds. Fritz Heckert is misschien wel het meest illustrerend voorbeeld hoe euforie en verval dicht bij elkaar kunnen liggen. De val van het communisme zorgde voor euforie in het westen, maar voor de ineenstorting van de machinebouw in Saksen. Als begin jaren negentig de Russische afzetmarkt wegvalt, zien velen, zoals Fritz Heckert, hun markt ineen schrompelen. Uiteindelijk wordt het sterk

Made-in-Europe.nu digimagazine september 2011

afgeslankte bedrijf overgenomen door het Zwitserse Starrag. De ontwikkelspirit blijft echter. Het hexapod bewerkingscentrum, ontwikkeld door Starrag Heckert samen met het Fraunhofer Institut, dat in 2000 wordt gelanceerd, is hier het levende bewijs van. De bijzondere machine, uitgerust met een Sinumerik 840 D besturing, biedt de mogelijkheid om ruimtelijk te werken. Het succes van dit concept is evenwel illustratief voor de ontwikkeling van Chemnitz, dat nu amper nog 240.000 inwoners telt. Een derde minder dan een eeuw geleden. De opmars van de 5-assige machines heeft de hexapod overbodig gemaakt.

Stad ademt industrie De geschiedenis van Chemnitz annex Karl Marx Stadt klinkt somber. Toch is de industrie nog steeds volop aanwezig. En de stad ademt industrie uit. Weinig steden en regio’s kennen zoveel industriemusea als je hier in de regio vindt, zoals onder andere het Saksische Industriemuseum. Een aanrader voor eenieder die van industrie houdt.

Klik hierboven op het album voor meer foto’s

41


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.