Made-in-Europe.nu digimagazine juni 2011

Page 20

E

F

F

I

C

I

E

N

T

F

R

E

Z

E

N

De specifieke kennis van het freesvak raakt steeds meer geïntegreerd in software. SolidCAM zet hierin een nieuwe stap met de lancering van iMachining. Deze add-on kiest zodanige freesbanen, voeding en snelheid dat zoveel mogelijk een constant vermogen van de machine wordt gevraagd. Dat zorgt voor een hogere productiviteit en minder gereedschapslijtage. Met andere woorden: voor meer efficiënt verspanen.

iMachining: frezen tegen de limiet Op het eerste gezicht lijkt iMachining op trochoïdaal frezen, de freesstrategie waarbij het gereedschap ellipsvormige banen aflegt. Aloys Heutink, CAD/CAM Consultant bij CAD2M, merkt echter op dat iMachining beslist iets anders is. “Bij trochoïdaal frezen komt de frees telkens uit het materiaal voor de koeling. Bij iMachining frees je continu. Het gereedschap is altijd in het materiaal. Luchtfrezen is er niet meer bij.” Net zoals overbelasting van het gereedschap en abrupte overgangen niet meer voorkomen. De software rekent voortdurend uit hoeveel materiaal verspaand moet worden om de belasting van machine en gereedschap constant te houden. 20

Ideale snij-omstandigheden De algoritmes zorgen ervoor dat snij-omstandigheden zoveel mogelijk ideaal zijn en vooral constant blijven. Vanaf de eerste snede. Daartoe wordt, bij een variabele spaandikte, de voeding automatisch aangepast. Ook een hoek wordt op volledige diepte gefreesd. “Overbelasting van de frees in de hoeken lossen we op door een vloeiende en tangente gereedschapbaan. We voorkomen scherpe overgangen, waardoor de machine mooier gaat lopen”, legt Heutink uit. De software zorgt ervoor dat eerst het grootste deel van de

Made-in-Europe.nu digimagazine juni 2011


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.