Made-in-Europe Digimagazine mei 2013

Page 41

MATEC 30 HV VERSNELT TAKEOFF MRO BUSINESS FOKKER LANDING GEAR Fokker Landing Gear heeft groeiambities. De voorbije drie jaar is de omzet al bijna verdubbeld. Binnen 7 jaar wil het bedrijf jaarlijks 100 miljoen euro omzet in de boeken bijschrijven. Deze groei moet zowel uit de activiteiten voor de militaire als de civiele luchtvaart komen. Daarbij mikt de Fokker Technologies dochter met name op helikopters en vliegtuigen voor de regionale markt: business jets, kleinere lijntoestellen.

Drie groeipijlers De groeistrategie stoelt op drie pijlers: de productie van nieuwe landingsgestellen; MRO-activiteiten en landingsgestel onderdelen van composiet. “In de nieuwbouw voeren we bij voorkeur design to build opdrachten uit, maar we zijn ook in voor build to print”, zegt Leon de Schepper, Director Procurement. Voor de tweede pijler, onderhoud, reparatie en revisie van landingsgestellen (MRO), heeft het Helmondse bedrijf sinds kort de benodigde luchtvaartcertificering. Fokker ziet hier nadrukkelijk groeipotenties. Sinds enige tijd investeert het bedrijf daarom extra in mensen en Made-in-Europe.nu digimagazine - mei 2013

middelen. “We doen MRO activiteiten voor een aantal programma’s. We proberen deze markt als OEM’er te benaderen en dat lukt heel aardig.” De derde pijler onder de groeistrategie, composiet, is nu nog een bescheiden activiteit. Sinds een jaar of twintig werkt Fokker Landing Gear aan de toepassing van composiet als vervanging van staal in het landingsgestel. Dat scheelt gewicht en dus brandstof. “In vliegtuigen zit veel composiet, maar nieuw is dat wij dit in de sterkte keten toepassen”, zegt Leon de Schepper. Omdat dit nieuw is in de luchtvaartwereld, heeft Fokker zelf methoden ontwikkeld om sterkte- en vermoeiingsberekeningen te doen. Deze zijn inmiddels gecertificeerd. Onlangs heeft het bedrijf een ontwikkelopdracht gekregen. “Nu kunnen we bewijzen dat composiet in een landingsgestel metaal kan vervangen. We willen dit naar de productie brengen.”

Effect op investeringsprogramma De groeiambities hebben hun weerslag op de investeringsplannen voor de fabriek in Helmond. 41


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.