3D Print magazine februari 2016

Page 44

Balans tussen technologie, poeder en nabehandeling bepaalt eindresultaat

Applicatie het vertrekpunt voor keuze van poeder De 3D printtechnologie zoals de machinebouwers deze in hun machines integreren, is slechts één kant van de medaille. Het poeder heeft net zulke grote invloed op de eindkwaliteiten van het geprinte werkstuk. Misschien zelfs een grotere. Het gaat om het juiste poeder in combinatie met de juiste technologie, met de applicatie als vertrekpunt. Oerlikon Metco stapte in de markt voor metaalpoeders lang voordat 3D printen de top op Gartners hypecycle bereikte. Aerospaceklanten van de Zwitserse multinational passen al sinds enkele decennia poedergebaseerde processen, zoals thermisch spuiten en lasercladden toe. Deze poeders worden in de markt verkocht onder het label Amdry en MetcoClad. Sinds enige tijd is er ook een portfolio met als label MetcoAdd. Poeders voor 3D printen. Daarmee heeft de onderneming nu zo’n 10 jaar ervaring. Sinds een klein jaar beschikt het bedrijf in het Amerikaanse Westbury bij New York over een AM competence center. Oerlikon gelooft in de groei van de additive manufacturing markt.

Niet alleen materiaalspecs tellen

“In Westbury staan twee 3D metaalprinters, enkel ter ondersteuning van de ontwikkeling van metaalpoeders en klantprojecten”, zegt Ludo Bautmans, R&D manager bij Oerlikon Eldim in Lomm. Vanuit zijn rol als R&D manager in Lomm is hij wereldwijd betrokken bij de ontwikkeling van de poederactiviteiten. Bij Eldim onderzoekt men met name het effect van warmtebehandeling. Want Oerlikon kijkt veel breder dan alleen naar de poederspecificaties. Ludo Bautmans: “Veel

Elk proces kent typische eigenschappen van de poeders om tot een optimaal resultaat te komen.

bedrijven willen méér dan de specs van een datasheet. Het gaat ook om welke warmtebehandeling je de onderdelen geeft en het effect daarvan op de eigenschappen. En de nabewerking.” Additive manufacturing draait om het vinden van de juiste balans. Door het ‘tweaken’ van de machine, de instellingen en de settings voor de warmtebehandeling, heb je veel invloed op de eigenschappen van het 3D geprinte product.

Juiste poeder voor elk proces

Deze grafiek laat zien welke korrelgrootte het meest geschikt is voor welk proces. Uiteindelijk is de toepassing bepalend voor de keuze van beide.

44

Het proces begint eigenlijk bij de selectie van het juiste poeder. Poedereigenschappen op maat van de procesvereisten zijn bepalend voor het eindresultaat. Voor lasercladden, zoals DMG Mori in de hybridemachine doet, of het coldspray proces van het Amerikaanse Sciaky, heb je ander poeder nodig dan voor de lasertechnologie in de poederbed 3D printers. Daarom zijn dit voor Oerlikon gescheiden productiestromen. Bij wat Oerlikon Direct Energy Deposition noemt, het cladden,

print magazine maart 2016


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.