3D Print magazine oktober 2020

Page 4

3D Delta Week 2021: spotlight op 3D in de Lage Landen

Uniek grensoverschrijdend evenement bundelt activiteiten in de Benelux Zet alvast een streep in je agenda: 7-11 juni 2021. Dan vindt de eerste editie van de 3D Delta Week plaats. Als het aan de vier initiatiefnemers ligt, vind je hier straks alles wat de Lage Landen op het vlak van 3D manufacturing te bieden hebben gebundeld in één internationaal multi-event. De Lage Landen hebben best een positie opgebouwd als het om additive manufacturing gaat. Hier hebben bedrijven zoals Materialise, Layerwise (3D Systems), Additive Industries, Ultimaker, DSM en andere hun thuisbasis, net als veel universiteiten en kennisinstellingen, waarvan sommige mee aan de basis van de technologie hebben gestaan. Bovendien is er een ecosysteem van voornamelijk MKB-ondernemingen die met 3D manufacturing in bredere betekenis op wereldklasse niveau opereren. “Dit soort bedrijven willen we zichtbaar maken met de 3D Delta Week door het internationale publiek in onze keuken te laten kijken. Want dan ervaar je de kracht van de regio, die

met name in de ketensamenwerking zit,” zegt Ruben Fokkema, International Business Development manager bij Brainport Eindhoven. Hij ziet de 3D Delta Week als een uitgelezen kans om het buitenland hierheen te halen, zo kunnen we buitenlandse partijen beter overtuigen van wat Vlaanderen en Nederland op het vlak van additive manufacturing te bieden hebben.

Ambities

Brainport Eindhoven, de ontwikkelingsmaatschappij van de 21 Brainport gemeenten, is één van de vier founding fathers van de 3D Delta Week, die in juni 2021 een week lang de 3D productie

De Lage Landen lopen mee voorop als het gaat om additive manufacturing. Op het vlak van 3D metaalprinten zijn er successen zoals Additive Industries, dat onder andere het Formula e team van de TU Eindhoven ondersteunt…

4

print magazine oktober 2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.