3D Print magazine 1-2022

Page 14

AM-NETWERK MOET TOEPASSING VERSNELLEN FME brengt waardeketen bijeen en zet vijf actielijnen rond additive manufacturing uit. Via vijf actielijnen wordt er met de stakeholders uit de AM-waardeketen gewerkt aan vooral één hoofddoel: de toepassing van additive manufacturing in Nederland versnellen. Niet omdat AM een doel op zichzelf is, maar omdat de technologie kansen biedt voor de industrie én de samenleving. Dit realiseren zich veel bedrijven echter nog niet.

14

3D PRINT MAGAZINE 1-2022


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.