3D Print magazine april 2021: is AM klaar voor de doorbraak?

Page 4

AMINDUSTRIE NIEUWE BULLMARKT Een nieuw verdienmodel verleidt investeerders tot een miljarden injectie in Amerikaanse printerfabrikanten. Waarmee verleiden ze de beleggers?

Z

o’n $1,5 miljard dollar hebben beleggers geïnvesteerd in drie Amerikaanse metaalprinterfabrikanten. Markforged, Desktop Metal en Velo3D hebben hiermee elk een marktwaarde van tussen de 1,5 en 2,3 miljard dollar. Vergelijk de cijfers van nu met die in 2016, toen GE het Zweedse Arcam en het Duitse Concept Laser kocht. De Amerikanen betaalden $599 miljoen voor een 75% belang in de Duitse fabrikant van metaalprinters. Inclusief de overname van Arcam investeerde GE toen bijna $1,4 miljard in 4

3D PRINT MAGAZINE 1-2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.