3D Print magazine digitaal - mei 2015

Page 48

dddrop: 3D printer met een Hollands smaakje Hollandser kan een naam voor een Nederlandse 3D printer niet zijn: dddrop. De FDM-printer is echter beslist niet bedoeld voor de consument, maar juist voor de maakindustrie. En bedenker Alfred Uytdewilligen wil de printer internationaal aan de man brengen. Uit de eerste serie is al een aantal naar China verkocht.

Alfred Uytdewilligen (l) met Bert Smeitink bij de Bètaserie van de dddrop 3D printer. 3D Print magazine digitaal mei 2015

48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.