3D Print magazine december 2020

Page 6

De toekomst brengt een mix van reshoring, distributed manufacturing en dual sourcing Bij Siemens zijn de Additive Manufacturing activiteiten dit jaar sterk gegroeid. “Terwijl de markt worstelt, zien wij groei”, zegt Karsten Heuser, Vice President AM bij het Duitse technologieconcern. ”We zien met name een verschuiving richting applicaties.” Resilience supply chains, het buzzword sinds wereldwijd de aanleveringsketens afgelopen voorjaar abrupt tot stilstand kwamen. Deze boodschap hoor je de laatste maanden telkens opnieuw. Bedrijven houden hun supply chain modellen tegen het licht en zoeken naar oplossingen om deze minder kwetsbaar te maken voor onderbrekingen, of die nu door een virus komen, door geopolitieke spanningen of om cyberaanvallen, drie belangrijke oorzaken van onderbrekingen zo meldt 3D Hubs op basis van een onderzoek. Ook bij de start-ups staan de applicaties tegenwoordig op de voorgrond, zegt Arno Held van AM Ventures, het beleggingsvehikel van de familie Langer (EOS). Dit is overigens een trend die hij al een jaar bespeurt. “De teams weten hoe ze gebruik moeten maken van de AM-technologie en hoe ze hiervoor moeten ontwerpen. Wij zien echt de beweging naar de productie.”

Reshoring valt wel mee

Wie tussen de regels van de vele presentaties op Formnext Connect door oplette, viel het misschien op dat verwachtingen over hoe de pandemie AM helpt doorbreken niet door iedereen gedeeld wordt. Jennifer Johns, die aan de universiteit van Bristol onderzoek doet naar supply chain trends, denkt dat de wens wel eens de vader van de gedachte kan zijn. Ook haar valt het op dat veerkrachtige supply chains en reshoring, zodat landen weer voor de eigen bevolking kunnen gaan produceren, trending topics zijn. Er komt zeker productie uit het verre Oosten terug. Net zo zeer groeit het bewustzijn dat bedrijven kwetsbaar zijn vanwege de lange supply chains. Covid-19 heeft dat duidelijk gemaakt. Maar, merkte Jennifer Johns op: het zijn vaak politieke

discussies. “Dat beïnvloedt hoe we de realiteit zien.” Volgens haar zijn het de kleine series die terugkomen naar het Westen en nieuwe producten waarvoor men hier productiemogelijkheden zoekt. “Wat aan werk terugkomt, is niet zo groot als we horen, lezen en denken.” Reshoring is geen universeel proces. Zij ziet voor de toekomst een gemengd beeld: reshoring, distributed manufacturing en dual sourcing, om in geval van een onderbreking een tweede leverancier in een andere regio achter de hand te hebben. In alle drie deze modellen kan Additive Manufacturing een rol spelen, denkt zij. Kritische geluiden waren er ook te horen van de kant van Boston Consulting Group. De AMbedrijven zijn te veel bezig met het vergroten van hun marges en te weinig met het bouwen van ecosystemen. Met dit laatste kunnen ze de totale AM-markt vergroten. En dan krijgt ieder vanzelf een groter stuk uit de taart.

Investeringen blijven achter

OEM’ers die naar supply chain veranderingen kijken, investeren nog niet direct in AM-capaciteit. Dat staven allerlei marktonderzoeken momenteel. Ook bij Trumpf ziet men dat de markt voor laser poederbed metaalprinters al twee jaar stagneert. Groei is er alleen in het topsegment en aan de onderkant, de low cost systemen, waar Aziatische spelers steeds meer concurrentie bieden. “Onzekerheid door Covid-19 leidt momenteel tot het doorschuiven van investeringen”, zegt Johannes Schleifenbaum van Aachen Center for Additive Manufacturing. “Dat is niet goed voor een jonge technologie.” Hij blijft wel optimistisch voor de toekomst, want hij ziet dat additive manufacturing de aandacht trekt van steeds meer sectoren. En het Akense instituut, gelieerd aan de RWTH Aachen en de Fraunhofer instituten, ziet een groeiende instroom van studenten die hun curriculum willen verrijken. Veel AM-technologie is echter nog onvoldoende uitgerijpt, vindt men bij de VDMA, de Duitse machine- en

Trumpf heeft de TruPrint 1000 voor het 3D printen van koper vrijgegeven voor de verkoop. De interesse is groot, aldus de machinebouwer. Onder andere vanuit de automotive industrie kijkt men naar deze 3D metaalprinter voor het printen van zuiver koper. Omdat ook metalen als goud geprint kunnen worden, is er eveneens interesse vanuit de sieradenindustrie.

6

print magazine december 2020


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.