Page 1

DE KRANT DIE JE LEEST VAN A TOT Z

WWW.HARENDEKRANT.NL

OPLAGE 40.000

APRIL

HAREN DE KRANT VERSCHIJNT ELKE MAAND IN DE LAATSTE WEEK

Bossingels Onnerpolder voor de bijl

Levende getuigen moeten we koesteren

Pagina 04

2018

Al veertig jaar eerlijke handel

Pagina 10

Pagina 16

Knooppunt Oosterweg

Parkeergarage voorhorst:

Dit zou anders moeten

Registreren de camera’s de overlast?

Na nieuwe gevallen (deze maand) van vervuiling en o.a. het achterlaten van gebruikte condooms in de parkeergarage van de Voorhorst, is aan de gemeente Haren de vraag gesteld of de camera’s nog Haren wordt drukker en drukker. De crisis is voorbij, meer auto’s, meer (elektrische) fietsen in het verkeer. Maar in werking zijn en wat er gebeurt ook de flinke uitbreiding Harenerholt (395 huizen) zorgt voor toenemende verkeersdruk. Tel daarbij op de mo- met de beelden. gelijke verhuizing van OBS Brinkschool naar de Rummerinkhof en het verkeersinfarct aan de Oosterweg is een feit. Deze locatie leidt vaak tot aarzelende reacties van verkeersdeelnemers. Wie heeft voorrang? De gemeente Een woordvoerder van de gemeente Haren zegt dat er nog wil de kruising aanpakken. steeds Het verbindingsstukje tussen de

verkeersdruk. In de spits lijkt deze

Oosterweg,

en

kruising op een vernauwing in de

30 per minuut. Het wordt nog méér.

Kromme Elleboog is rood, heeft dat

aorta van Haren-Oost. In een half

Zie kader.

Rummerinkhof

uur 850 verkeersdeelnemers, dat is

Huidige verkeersdruk 8.00-8.30 uur (spits)

Hij zegt dat op deze kruising niets

Auto’s 232

is geregeld met belijning of bor-

Fietsen 631

den. Het gevolg is dat rechts voor-

worden

vastgelegd, maar dat de gemeente

mensen te betrappen die afval achterlaten. De gemeente geeft haar buitendienst telkens wel opdracht om de rommel op te ruimen. De snorrende camera’s zullen wellicht een waarschuwing zijn

voor

overlastgevers.

Die

realiseren zich wellicht niet dat de beelden van hun gedrag vroeg of laat een keer worden gebruikt voor vervolging.

EkoDenken

een betekenis? We legden de vraag

voor aan Arne Dijk, verkeersdeskundige van de gemeente Haren.

camerabeelden

geen mogelijkheid ziet om deze beelden allemaal na te lopen om

Aan de vogelstand kun je goed zien

mindere of latere oogst, het maai-

hoe het met de natuur gesteld is. Tegenwoordig vinden vogels niet

en uitstellen tot na het broedseizoen en aandacht schenken aan

rang heeft. Dan is dat nu helder.

Na verhuizing van de school verwacht…

meer vanzelfsprekend een plek in

vogelvriendelijke extra’s (zoals

Deze kruising krijgt het waar-

Auto’s 385

ons boerenland. Voor behoud van

bes-dragende struiken of extra

schijnlijk zwaar te verduren als

Fietsen 847

de vogels is biologisch boeren zon-

nestelgelegenheden). Boeren die

der gif en kunstmest belangrijk,

deze keuzes maken hebben hart

naar de Rummerinkhof doorgaat

De gemeente Haren beraadt zich nu op een nieuwe inrichting van

maar er is meer mogelijk. Boeren

voor de natuur. Wij zijn er trots

(zoals de gemeente graag zou willen). Daarom is door het verkeers-

de kruising, zodat de (toenemende) verkeersdruk kan worden op-

kunnen bewust maatregelen ne-

gevangen. Voorlopig is de verhuizing van de Brinkschool nog even

men op hun weilanden,rond hun

op dat we hun producten mogen verkopen.

kundig onderzoeksbureau Roelofs

uitgesteld, omdat omwonenden en Peter Petersenschool nog twijfels

akkers en op het erf, zodat vogels

een analyse gemaakt van de huidi-

hebben over de gevolgen. Besluitvorming is: vaak wachten en uit-

kunnen eten, rusten en broeden.

ge verkeersdruk en de toekomstige

stellen. Dat wordt ook in dit dossier weer duidelijk.

Dit betekent investeren in een iets

de verhuizing van de Brinkschool

Noortje (EkoPlaza)

Korting • Airco • Badkamer • Centrale verwarming • Dak en zink • Elektra • Gas • Keuken • Riolering • Sanitair • Toilet • Ventilatie • Vloerverwarming • Water

T

DOE

! HET

7 JAAR DE BESTE CV-KETEL

ATAG

Uw duurzame installateur 050-5349902 | WWW.TIB.NL

Suzuki Korting

Direct een Suzuki met korting

Lukt het even niet om uw administratie op orde te krijgen? Humanitas-Haren heeft vrijwilligers die u tijdelijk willen helpen. Neem contact op met: Lucas Huttinga: 050 - 52 66 203 www.humanitas.nl/afdeling/haren/

Suzukikorting biedt nieuwe Suzuki's aan tegen aantrekkelijke prijzen. suzukikorting.nl


2

APRIL 2018

Vogelvriendelijk product

Vogelvriendelijk product Vogelvriendelijke producten

in samenwerking met:

Ekoplaza Haren - De Brinken 16

Zie ook ons uitgebreide assortiment op

ekoplaza.nl

OMGEVINGSONAFHANKELIJKE SCHOONHEID Onze designmeubelen hebben het vermogen om elk interieur een boost te geven. Wij noemen dat omgevingsonafhankelijk design. Het meubel bepaalt het interieur. Wij zijn er voor echte liefhebbers, voor iedereen die weet hoe fantastisch een nieuw meubel kan werken. Kom snel eens langs en laat u goed inspireren want het wordt weer een mooi jaar.

melles interieur Westerse Drift 20 9752 LG Haren Tel.: (050) 5347470 Luppesmelles.nl


3

APRIL 2018

Rien Poortvliet tussen koetsen en kabouters

Hein Bloemink

Firma Konings Totaalinstallateurs….

Oudste bedrijf van Haren krijgt nieuwe eigenaren

COLUMN

HEIN

Lach-proef

open van • 31-03-2018 t/m 30-09-2018 • dinsdag t/m zondag • 11.00 uur tot 17.00 uur

Communicatie is een mooi vakgebied, omdat de wereld zou stilstaan zonder communicatie. Het valt me op, dat iedere wrijving in de samenleving is te herleiden naar ‘communicatie’. Wordt het niet eens tijd, dat iedereen zich bewust wordt van de manier waarop hij in het dagelijkse leven of werk ‘communiceert’? Volgens mij is de gouden stelregel nog steeds: wie

Op de foto van links naar rechts. Paul van Weringh van Jurivisie Adviseurs. Dirk Jan en Frederik Konings van Fa. F. Konings en Zonen. Amal Karic van Bouwbedrijf KaricPro. Senad Sivic van bouwbedrijf Senad en Munir Sivic.

goed doet, goed ontmoet. Als je lacht en vriendelijk bent, haal je het leukste in mensen naar

Paul, Senad en Amal gaan samen in Bouw- en Installatiegroep Haren BV.

boven. Neem de proef op de

In 1910 begonnen de voorouders

projecten. “Onder die dingen zet

som: kijk de caissière deze keer

van Dirk Jan Konings (63) hun be-

ik nu een streep”, zegt hij als hem

eens aan en zeg: ‘goedemorgen,

drijf (met winkel) in het centrum

wordt gevraagd of de overname

hoe gaat het met u?’ Ik geef u de

Museum Nienoord • Leek

van Haren. Na 108 jaar vertrekt

van Konings ‘een blijvertje’ zal

garantie, dat hij of zij uw vraag

de ‘laatste Konings’ uit de zaak en

zijn. “Ik ben als 20-jarige begon-

met een glimlach zal beant-

www.museumnienoord.nl

neemt Paul van Weringh uit Haren

nen in de installatiebranche, daar

woorden. En als u in een winkel

de zaak (samen met enkele part-

liggen mijn wortels.” Van Weringh

prettig wordt geholpen zeg dan

ners) over. Dat is nogal wat. Wat

raakte als monteur destijds zo ge-

eens: ‘wat ben ik blij dat ik u

is de reden? En waarom stapt ‘de

ïnteresseerd

automatisering

vandaag tegenkwam’. Ik garan-

man van de vele beroepen’ in dit

van bedrijfsprocessen, dat hij bin-

deer: u krijgt een antwoord met

bedrijf ?

nen de kortste keren een bedrijf

een lach. Vaak gaat het helaas

met

runde

nog mis: winkelpersoneel met

Vogelclub voor jongeren, wie wil meedoen?

in

Ugo Hoekstra uit Haren is zelf ac-

ren willen laten kennismaken met

tief vogelaar en verbonden aan het

vogelen. In vervolg hierop kunnen

(Digos), dat in 2016 failliet ging.

een diepe zucht zegt eigenlijk:

IVN (natuureducatie). Hij denkt

ik heb geen zin in u. Ik zie nog

vinden, maar ze kunnen eigenlijk

Dirk Jan Konings is tot de conclu- “Door dat faillissement kreeg ik te nog twee vervolg-workshops vol- sie gekomen, dat hij geen opvolger maken met financiën, belastingzaheeft in eigen familiekring. “Mijn ken en wetgeving. Ik verdiepte me gen. Bij voldoende belangstelling kun- dochter van 21 ziet een andere toe- daarin en niet lang daarna kon ik

nergens terecht. In het kader van

nen de echte enthousiastelingen

komst en mijn zoon van 23 wil de

anderen adviseren. Ik begon met

weinig contact maken. Je hebt

de IVN- natuurgidsenopleiding wil

Jurivisie Adviseurs.” Naar eigen

dat er jongeren van 12-16 jaar zijn die het kijken naar vogels leuk

Waarom stopt Dirk Jan Konings?

60

personeelsleden

de jongeren, die dat zouden willen

zoveel mensen permanent chagrijnig kijken. Ze staan op ‘uit’ en zullen zelf ook merken dat ze

hij zich op deze doelgroep richten.

lid worden van een jongeren vo- zaak ook niet overnemen. Hij heeft gelclub. Het is dan de bedoeling gezien wat het zelfstandig onder-

zeggen doet hij dat laatste nog

ook mensen die een persoonlijk gesprek onderbreken omdat

Ugo: “Wij willen voor jongeren in

om regelmatig onder begeleiding

nemerschap inhoudt en ziet het

steeds, maar tegelijk is hij ook zij-

hun gsm piept. Ze zeggen daar-

de leeftijd van 12 tot 16 jaar in het

te gaan vogelen rond Groningen\

niet zitten. Toen dacht ik: ik kan

delings actief in bouwprojecten.

mee dus: de gsm belangrijker

voorjaar van 2018 een workshop or-

Haren. Heb je belangstelling? Mail

nu wel wachten tot ik 65 ben, maar

Daar werkt hij weer samen met de

is dan jij (bah). Fietsers die be-

ganiseren waarbij we deze jonge-

aan: ugo@hetnet.nl

ik kan er nu ook een punt achter

bouwbedrijven van Senad Siviç en

zetten. Ik ken Paul van Weringh

Amal Kariç. Met hen richtte hij nu

wust oogcontact vermijden met iemand die van rechts komt,

al jaren en we hebben al eerder

Bouw- en Installatiegroep Haren

komen lomp over. Ik doe hier-

samengewerkt in Veendam en bij

BV op en neemt dus Konings To-

bij een oproep aan iedereen:

vv Gorecht. Nu zijn automatise-

taalinstallateurs over.

zet je gezicht op ‘vriendelijk’ en de knop van je hart op ‘aan’.

ringsbedrijf failliet is zoekt hij een nieuwe uitdaging. En dat wordt dit

Verwachting

Doe morgen de zelftest: ga voor

bedrijf.” Dirk Jan Konings gaat

De overnamekandidaten vormen

de spiegel staan met een brede

niet ‘thuis zitten’. De verlichtings-

samen een ingewikkelde construc-

glimlach en probeer dan maar

winkel blijft in zijn handen. Hij

tie, die kennelijk nodig was om het

eens hardop iets onaardigs te

gaat de winkel runnen met Rien

oude Harense bedrijf te kunnen

zeggen. Dat lukt niet. Dat is de

van Bloppoel, die er al jaren werkt.

overnemen en voortzetten. Van

magische kracht van de lach.

Weringh heeft er echter alle ver-

www.ouwerkerkoptiek.nl

Wie is Paul van Weringh?

trouwen in dat hij de firma een toe-

Paul van Weringh (43) is een man

komst kan geven. “We gaan meer

met vele gezichten. Hij heeft de

nadruk leggen op de combinatie

afgelopen zeven jaar vaak van

van bouwen en installatiewerk”,

zich doen spreken door het star-

zegt hij. “

ten van bedrijven, bedrijfjes en

Verbouwingen en onderhoud zonder stress!

KWALITEIT, VAKMANSCHAP EN HELDERE AFSPRAKEN! Bouwbedrijf Eldering BV U.T. Delfiaweg 17 9745 EN Groningen

Unistee Makelaars Nienke Poppema | Hilja Vredeveld Kromme Elleboog 44 | 9751 RE Haren | Tel. 050 - 535 20 20 www.unistee.nl

Laan Corpus den Hoorn 1, Groningen Tel. 050 520 79 10, info@broekemanielsen.nl

www.broekemanielsen.nl

Al 125 jaar vertrouwd!

T 050 - 55 66 433 E info@bouwbedrijfeldering.nl I www.bouwbedrijfeldering.nl


4

APRIL 2018

Opinie

Bossingels Onnerpolder voor de bijl

mr. G. Bossinade Bossinade@pbnotarissen.nl PlasBossinade Notarissen Rijksstraatweg 217-A 9752 CA Haren (GN) +31 (0)50 - 534 56 49 haren@pbnotarissen.nl www.plasnossinade.nl Notariaat Haren is een handelsnaam van PlasBossinade Notarissen NV.

Voorkomen is beter dan genezen

In de mooie Onnerpolder bleek

cultuur, geheel verdwenen. In an-

die ene bossingel zaten een bos-

half maart dat er aan de Noord-

dere gevallen aangetast. Hierdoor

rietzanger, zwartkop, gekraagde

landsdrift tussen Haren en Onnen

kunnen minder vogels, maar ook

roodstaart, vink, merel. In de wei-

fors gekapt was. Zo fors dat een

minder insecten en zoogdieren

landen rondom de bossingel: geen

hele bossingel was verdwenen. In

zich hier handhaven. Dit waren

vogels (alleen af en toe enkele fou-

andere bossingels waren tiental-

mooie bossingels waar nog enig

ragerende vogels). De broedvogels

len bomen zoals zwarte els en eik

leven in zat, in de (productie)

zal je in de verdwenen bossingel

omgekapt, waardoor deze open

graslanden eromheen zit uiter-

dit jaar niet meer vinden, ook niet

zijn geworden. Ook dat is jammer, want hoe dichter begroeid de bos-

aard weinig leven en valt er voor

in de uitgedunde bossingels. Het

dier en mens weinig te genieten.

zal stil worden dit voorjaar. Op fo-

singel is, hoe meer biodiversiteit

Als voorbeeld van wat vorig jaar

to’s A en B zie je het verschil.

er is. Helaas zijn in één geval de

tijdens broedvogel-inventarisaties

bossingels, onderdelen van onze

werd geconstateerd: Alleen al in

Op de woningmarkt lijkt de crisis grotendeels voorbij te zijn. Courante woningen worden weer voor goede prijzen verkocht en een enkele keer bieden de geïnteresseerden tegen elkaar op. De consumentkoper wordt beschermd tegen zijn eigen, soms al te enthousiaste, koopgedrag door de wettelijke driedagentermijn waarbinnen hij de koop alsnog kan ontbinden. Naast deze wettelijke bescherming wordt sinds februari van dit jaar ook in beginsel standaard in de koopovereenkomst een bouwkundig voor-

behoud opgenomen. Dit geldt ook voor het voorbehoud van financiering. Onder omstandigheden kan een koper ook na het verstrijken van de driedagentermijn dus nog de koopovereenkomst ontbinden. Doorstrepen van deze voorbehouden zal de koper bewust moeten doen. Dit zal een weloverwogen beslissing tot aankoop van de woning ten goede te komen.

Ronald Pieters

De zorg is nu een markt…

Saar voorziet in een behoefte

Lente… en wie schildert mijn huis dan? Onnerweg 69, 9751 VC Haren

werkt Saar aan Huis”, zegt Berthi-

Schilderwerk - Wandafwerking - Beglazing - Houtrotherstel Op het buitenschilderwerk geven wij 7 jaar garantie!

ne Brummer. Ze haakte drie jaar geleden aan bij de formule Saar

Vraag naar de voorwaarden.

aan Huis, die in Noord-Holland was bedacht. Saar aan Huis is ‘goede huisvriendin’, die helpt met het leven. Soms

Bel (050) 5348268 of mail info@walterhoogestegerschilders.nl

is de vraag zelfs acuut, als door de-

www.walterhoogestegerschilders.nl

mentie het niet mogelijk meer is om hele dagen alleen te zijn. Ook zijn er situaties waar de mantel-

Eigen vestiging

“Die nemen een schat aan erva-

zorger oververmoeid raakt en een

Berthine werd niet alleen klant

ring mee”.

adempauze nodig heeft. Saar aan

van het concept, maar besloot Inmiddels heeft Berthine al meer

Huis brengt (waar nodig) struc-

zelf een vestiging te starten van

tuur in de dag, helpt in huis en

Saar aan Huis. “Je bent spin in

dan honderd klanten. Ter nuance-

gaat mee naar buiten. “Het is een

het web en brengt vraag en aan-

ring: niet allemaal tegelijk, want

De zorg bestaat niet meer louter uit instituten, maar wordt nu ook vaak erg mooie dienstverlening voor geleverd door ondernemers. Marktwerking in de zorg zorgt voor een gro- een kwetsbare doelgroep”, zegt tere afstand van de overheid en juist meer particuliere initiatieven. Het Berthine Brummer. “In 2015 zocht bedrijf Saar aan Huis is een mooi voorbeeld van zo’n initiatief. ik precies deze zorg voor mijn

bod samen”, zegt ze. “Ik krijg veel

soms is de hulp maar tijdelijk. “Ik

aanmeldingen van mensen die wel

krijg wekelijks aanvragen, ook in

Saar willen worden. Ook mannen,

het weekend, en dan kan de Saar

die we trouwens Bram noemen.

moeder en mijn broer tipte mij

Het zijn mensen met een achter-

al binnen een paar dagen aan het werk.” De zorg wordt niet ver-

Nieuwe behoefte

dat er zoiets bestond als: Saar aan

grond in de zorg, soms ook hele-

goed door de verzekeraar en ook

Thuiszorg ging vroeger over pri-

schap en hulp bij de ‘kunst van

Huis. Dat was dé oplossing! Door

maal niet. Het gaat mij erom dat ze

niet door de WMO (gemeente). De

maire zorgtaken: verpleegkundi-

het leven’. Ze vinden het lastig om

mijn eigen ervaring weet ik heel

een ‘klik’ kunnen maken met onze

meeste cliënten betalen Saar uit

ge handelingen, wondverzorging,

hun kinderen in te schakelen voor

goed wat een goede Saar kan bete-

cliënten. Leeftijd speelt geen rol

hun Persoonsgebonden Budget of

medicatie. Anno 2018 is dat niet

een middagje boodschappen doen

kenen voor mensen. Langdurig of

bij de selectie van Saars, ze heeft

uit eigen middelen. Uurtarief: v.a.

genoeg. Ouderen hebben namelijk

of een terrasje aan het Paterswold-

tijdelijk.”

zelfs een paar 70-plussers aan het

23,00.

ook behoefte aan afleiding, gezel-

semeer. “En precies in die sfeer

Úw auto, ónze uitdaging! Felland-Noord 4, Haren 050 - 535 02 81

werk.

Ruime collectie lederen broekriemen

Adverteren in Haren de Krant?

PATER

zie harendekrant.nl

voor betere schoenreparaties

Meerweg 5 - Haren - Telefoon 050-534 37 08


APRIL 2018

Comfortabel wonen bij dorp en natuur

• Comfortabel en riant wonen • Zelfstandig met privacy • Service- en dienstenpakket • Welzijn en activiteiten • (Thuis)Zorg aanwezig 24 uur per dag Vraag naar het actuele aanbod bij de receptie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarwold Service-Appartementen Nesciolaan 32, 9752 HM Haren T 050–5346422 W www.maarwold.nl E info@maarwold.nl

Gespecialiseerd in het maken van (nieuwe) kunstgebitten • • • •

Emile Koopmans architect

RUBRIEK

HET OOG WIL OOK WAT

Wall House Glimmen

Dat is weer even ouderwets schrikken. Rij ik in mijn Eendje nietsvermoedend te genieten op de Rijksstraatweg door Glimmen, zie je het nieuwe woonhuis op de voormalige locatie van garage Deen. Ik wist dat op deze locatie ongeveer zes vrijstaande woningen mochten komen met een prominent huis langs de Rijksstraatweg. Oké, maar moet het dan zo’n grenspost worden? “Daar sta ik”, schreeuwt het prominente huis uit. “Kijk mij eens eigenwijs!” Welke toetsende instanties hebben hier weer even niet opgelet?

• 2-, 3- en 4-kamerappartementen vanaf 75m2, koop of huur

Kunstgebitten Implantaat protheses (klikgebit) Frames & plaatjes Reparaties (klaar terwijl u wacht na telefonisch overleg)

Bel geheel vrijblijvend: 050-2308248 Zorgverzekeraars vergoeden elke 6 - 8 jaar een nieuw kunstgebit

5

veel oude, kleinere panden. Zo

en niet naar het zuiden? Ik kan

ongeveer rond de pianowinkel

alleen maar bedenken dat ze met

Steenhuis. Ze staan dicht aaneen geschakeld en kort op de weg.

deze oriëntatie het gele huis aan de overkant niet hoefden te zien.

Buiten die kern staan de huizen

Maar een beetje meer zon in huis

verder van de weg af en meer uit

is toch ook wel lekker? Bovendien,

elkaar. Deze woning staat buiten

als dit huis wat verder van de

de kern en toch heeft het een hoge

straat had gestaan dan betekende

gevel die veel te dicht op de weg

de ruimte langs de stoep ook nog

staat. Een oprijzende muur van

wat (meer dan alleen een paadje

jewelste, die de voorbijganger

naar het souterrain, naar de voor-

doet schrikken.

deur die op een achterdeur lijkt)

Variatie is het sleutelwoord langs

Over de architectuur ben ik mil-

en dan hoefde men niet zo hoog

de Rijksstraatweg. Dat geldt voor

der. Laten we zeggen: het is een

te wonen. Dit boven-wonen zorgt

Haren én voor Glimmen. Er zijn

strak huis, gemetseld met een bij-

namelijk voor een afstandelijke

weinig regels. Juist de variatie

zondere steen. Maar leg mij eens

gevel op straatniveau. Afstande-

maakt deze weg aantrekkelijk.

uit waarom dit huis evenwijdig

Maar groot houdt altijd afstand.

aan de straat staat. En waarom

lijkheid en toch zo dichtbij, voorbijgangers moeten het er mee

Afstand tussen de huizen onder-

moest juist de straatgevel zover

doen de komende 50 jaar.

ling. En een groot pand ligt iets

oprijzen? En waarom is het uit-

verder van de weg af. In de kern

zicht vanuit de woonkamer voor-

van het dorp Glimmen staan

al

richting Haren georiënteerd

De vorige columns zijn terug te lezen op www.emilekoopmans.nl

In 2020 bijna honderd nieuwe seniorenwoningen aan Dilgtweg Naast het moderne woonzorgcentrum De Dilgt realiseert ZINN aan de Dilgtweg drie nieuwe woontorens voor senioren. De bouw start reeds eind 2018 en is medio 2020 gereed. Rondom De Dilgt staan al drie soortgelijke woontorens – Mozart, Chopin en Vivaldi.

rein staan sinds 2012 al drie verge-

Haren, aan de Erasmuslaan, wor-

lijkbare woongebouwen, waarvoor

den nu ook enkele tientallen seni-

de belangstelling erg groot is. Voor

orenappartementen voor de ver-

de huidige bewoners van het oude gebouw wordt door ZINN tijdelijk

huur gebouwd in het voormalige Erasmusheem. Verhuurder daar

vervangende woonruimte gezocht

is Woonzorg Nederland.

op haar eigen locaties. Elders in Op de foto: Luchtfoto, waar de drie nieuwe woongebouwen zijn ingetekend (in de cirkel).

In de drie nieuwe woontorens wor-

Op de hoek van de Rijksstraatweg en Dilgtweg staat nu nog een restant van de aanleunwo-

den in totaal ca. 90 twee- en drieka-

ningen van Huize Avondlicht. Zie onder.

merappartementen

gerealiseerd.

Elk appartement is voorzien van een balkon of

terras. Parkeer-

plaatsen zijn aanwezig. www.kunstgebitgroningen.nl info@kunstgebitgroningen.nl Moddermanlaan 9, 9721 GK Groningen 050 - 2308248

Voor wie? De nieuwe appartementen zijn bedoeld voor ouderen, die het pret-

Tevens werkzaam bij: Tandartsenpraktijk Werleman | Schoolpad 41, Haren 050-5345700 | www.tandartsinharen.nl

tig vinden om in de buurt van de zorglocatie te wonen. De voorzieningen van De Dilgt zijn op loopafstand, zoals het restaurant en de welzijnsactiviteiten. Op het ter-

Autoservice Pruijs BV installatie

montage

Badkamer - Centrale verwarming - Dakwerk - Verbouw - Keuken Tegelwerk - Gas - Water - Elektra Koperen en zinken dakgoten • Gespecialiseerd in badkamers • Haren, telefoon 050-5350062/06-10199085 www.aenh-installaties.nl

IEDER MENS IS UNIEK WAAROM ZOU UW BADKAMER STANDAARD MOETEN ZIJN?

Badexclusief Atoomweg 6 | Groningen | 050-8512400

www.badexclusief.nl

Steun nodig bij het aanvragen van hulp? Humanitas-Haren heeft vrijwilligers, die cliënten bijstaat bij hun aanvraag op gebied van wonen, welzijn en zorg. Hulp nodig bij de aanvraag of het “keukentafelgesprek” van een onafhankelijke vrijwilliger. Neem dan contact op met Peter Drenth 050–5344135 | pdrenth@home.nl www.humanitas.nl

GRATIS HAAL EN BRENG

SERVICE IN HAREN

Officieel servicepunt voor Volkswagen en Seat.

Osloweg 127 9723 BK Groningen

050 - 544 50 90 www.autopruijs.nl


6

APRIL 2018

Het devies van Harenaar Jaap Bos: MELD JE AAN VOOR EE N GRATIS PROEFT RAINING 2 T/M 9 M

EI

“Personal Training in kleine groep” ten mag worden. Trainingen die toegespitst zijn op kracht, conditie

én soepelheid zijn vele malen doeltreffender dan je te focussen op slechts één facet. Hetzelfde geldt voor het trainen van meerdere spiergroepen. Daarnaast moet een lijf echt geprikkeld worden voor resultaat. Écht fit worden vraagt écht trainen, zonder roofbouw te plegen op je lichaam. En dat is waar ik je in begeleid.’

WIJ OPENEN ONZE DEUREN VOOR JOU!

Persoonlijk Het credo van Jaap Bos: ‘De brede

Ondernemend in Haren. Personal Trainer Jaap Bos zet een volgende stap in zijn carrière. Al 9 jaar werkt hij als personal trainer. Onder de naam NOVAFIT gaat hij vanaf 1 mei verder in zijn eigen fitnessruimte op FellandNoord.

PERSONAL TRAINING | SMALL GROUP & 1-OP-1

OPENINGSWEEK BIJ NOVAFIT Doe jij mee aan een gratis proeftraining tijdens de openingsweek van 2 t/m 9 mei? Meld je dan aan op www.novafit.nl

ADRES Felland Noord 12d 9753 TB Haren Tel: 06 19 518 769

KOM LANG S E N E RVA A R ON Z E U N I E K E MA N I E R VA N T R A IN E N !

aanpak, de persoonlijke aandacht,

geen fitnesshypes maar echte ef-

fectieve trainingen en pure informatie voor een fitte leefstijl.’ Voorheen werkte Jaap drie

jaar

Jaap werkt altijd in kleine groepen

Onderscheiden

lang in het Scharlakenhof

of 1-op-1. Hij gelooft in een per-

Bos wil zich onderscheiden van

daarvoor zes jaar in Marum als

soonlijke aanpak en maakte daar-

andere trainingsvormen. ‘Je kunt

personal trainer, maar hij is toe

van zijn USP. ‘Voor echt resultaat

op vele manieren sporten, lang

aan eigen plek waar hij zelf de

moet je kijken naar wat mensen

of kort, cardio of kracht, binnen

trainingstijden kan inrichten naar

nodig hebben en dat is voor ieder-

of buiten. Bewegen en sporten is

wens van de cliënt. Daarom zet hij nu de stap naar een eigen pand op Felland-Noord 12d.

een iets anders’ zegt hij. ‘Iedereen

altijd goed. Maar je kunt echt ver-

wordt getraind op eigen niveau

schil maken en effectiever trainen

en behoefte. Train je graag alleen,

door constant te kijken naar wat

dan kan dat. Train je liever in een

het lichaam nodig heeft. Bij klach-

Zie voor meer informatie

groep, dan is ook dat mogelijk,

ten wordt er vaak vanuit één punt

www.novafit.nl

maar wel altijd met een eigen pro-

getraind om spieren sterker te ma-

gramma, aangepast op je persoon-

ken, terwijl juist het hele lichaam

lijke doelstellingen.´

sterker maken hierbij niet verge-

en

Nieuw: Activiteiten ‘Groen Grut’ in de Mikkelhorst De Mikkelhorst is de zorgboerderij aan de rand van Haren voor mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt.

van der Sluis zorgt voor de com-

Met het oog op integratie heeft De

Voor hulp bij de uitvoering van de

Mikkelhorst naast een zorgfunc-

activiteiten is De Mikkelhorst nog

activiteiten. Haar collega Rinske municatie naar publiek en pers.

tie ook een belangrijke publieke

op zoek naar enthousiaste vrijwil-

functie. Om jeugd te boeien zullen

ligers. Als Groen Grut vrijwilliger

er terugkerende activiteiten voor

ben je van het begin tot het eind

kinderen worden georganiseerd

betrokken bij de activiteiten. Van

onder de naam ‘Groen Grut’. Deze

ontwerp tot uitvoering. De Mik-

vrolijke en educatieve activiteiten

kelhorst hoopt een club van vijf

hebben als leidraad de natuurbele-

betrokken vrijwilligers bij elkaar

ving rondom De Mikkelhorst.

te krijgen. Heb je interesse? Kijk

Voor de organisatie en promo-

dan op www.mikkelhorst.nl voor meer informatie.

tie van onder andere deze activiteiten zijn onlangs twee nieuwe

De eerstvolgende activiteit

medewerkers aangesteld. Fafany

Groen Grut is: Vrijdag 18 mei:

Koopmans, medewerker Educatie

Vogeltjes in de nestkast ringen

& Recreatie, doet de Groen Grut

Pijnlijke voeten?

Hielspoor. Wat is dat?

Stress of Overbelast? Vrijblijvend voorgesprek met Annetje Brunner, 06-450 851 57 info@dewerkschuur.nl dewerkschuur.nl

De benige uitwas onder het hielbeen ter hoogte van de aanhechting van het peesblad is een zgn. hielspoor (spina calcaneï). Deze plek kan pijn gaan doen. De pijn wordt veroorzaakt door een niet-bacteriële ontsteking aan het peesblad. Veelal is dit het gevolg van overbelasting. De kenmerkende klacht bij een hielspoor is een nauwkeurig aan te duiden, felle pijn onder de hiel. Wij kunnen adviseren hoe u de klachten dragelijk kunt maken.

PATER

Meerweg 5 - Haren - Telefoon 050-534 37 08

U vindt bij ons een uitgebreide sortering met o.a:

• • • • • •

Forelfilet • Kabeljauwhaasjes Tonijn • Wilde en gekweekte zalm Scholfilet • Diverse Stoof- & wokschotels Panga Rode poon Filet

Praktijk Oude Borg helpt! • Medisch pedicure (ProVoet) • Voetreflexologie

Praktijk Oude Borg

Géke van der Warf Oude Borg 25 9753 BV HAREN Tel: 050 534 61 90 kvk: 02083823


APRIL 2018

7

STIJLVOL STATEMENT MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

Huub van 't Hek

RUBRIEK

HUUB - WWW.HECTIC.NL

all-in rijklaar vanaf

€ 35.990

Waarde Willem-Alexander, Wetten worden gemaakt in naam

het stemrecht ontnomen. Maar

met de beschadigde Groningers

van de koning. Wetten worden

dat was geen democratie, daar-

en tegen het grootkapitaal van de

uitgevoerd in naam van de ko-

om dus. Een democratie zonder

financiële elite? Waarom heb jij

ning. Recht wordt gesproken in

stemrecht is een monddode bevol-

tot nu toe geen kleur bekend?

naam van de koning. Zonder jou

king. Daarom stel ik mijn vragen

geen democratisch maatschappe-

schriftelijk.

Vraag 3. Je komt op 27 april naar

te benaderen met een aantal vra-

Vraag twee. Je bent groot aan-

Aan het woord "Koningsdag" kan

gen.

deelhouder van de Shell. Zeg

ik maar niet wennen. Omdat het

maar mede-eigenaar. Ook van de

zo verbonden is met het vieren

Vraag één. Heeft men mij op 21

NAM. Betekent dat dat jij direct

van de "Autodafé". De dag waar-

maart uit jouw naam mijn stem-

betrokken bent bij de belangrijk-

op het volk zijn gehoorzaamheid

lijk bestel. Sta mij toe je daarom

de Stad om koningsdag te vieren.

recht ontnomen? Ik heb niet

ste beleidsbeslissingen? Worden

aan de koning moest betuigen.

mogen stemmen, omdat mijn

wij hier in Groningen uit jouw

Wie dat niet kon of deed, ver-

gemeente onderdeel is van een

naam zo gemarteld? In Argenti-

dween voor goed van de aardbo-

procedure

gemeentelijke

nië weten zij alles van het mar-

dem. Argentinië kende destijds

herindeling. Kan een overheid

telen van Argentijnen. Maar dat

zijn Autodafé. Maar dat was geen

haar burgers het stemrecht zo

was

democratie, daarom dus. Weet jij

maar

wij

dus. Waarom weten wij niet aan

hoeveel Groningers al door toe-

overal ter wereld verkondigen

welke kant jij staat? Ben je vóór

doen van de Shell en de NAM zijn

dat het stemrecht de kern is van

het grootkapitaal van de financi-

verdwenen? Hoor ik van je?

elke democratische handeling?

ële elite en tegen de beschadigde

Aan Argentijnen is een tijdlang

Groningers? Of ben je solidair

van

ontnemen?

Terwijl

geen democratie, daarom

Githa Klinkenberg:

Standaard voorzien van o.a. • 4WD met Super All Wheel Control (S-AWC) • EV Priority Modus • Achteruitrijcamera • Cruise control • Smartphone Link Display Audio Systeem (SDA) • Lichtmetalen velgen • Dual-zone climate control

RUIMTE VOOR 5 PERSONEN TREKGEWICHT 1.500 KG ZUIDLAREN Verlengde Stationsweg 28

GRONINGEN Rostockweg 2

T 050 – 4091307

T 050 – 5471111

Brandstofverbruik: 1,7 l/100km. CO2-uitstoot: 41 g/km.

Prijs inclusief BTW/BPM en bijkomende kosten, exclusief metallic lak. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties. De Mitsubishi Outlander PHEV wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 03-18

leven en dood. Maar als men daar

“Ik hou niet van oppervlakkigheid”

geen behoefte aan heeft, praten we over andere dingen. Het contact voegt iets toe aan mijn werk, vind ik.” Zeven jaar geleden begon Githa met haar salon Diosa, nadat ze al ervaring had opgedaan in ‘t Gooi. Daar groeide de weerzin tegen het ‘klagen over een rimpel meer of minder’, omdat ze denkt dat rimpels niet de essentie van het leven vormen. “Het gaat om welbevinden”, zegt ze.

Overwonnen moeilijkheden Zelf weet Githa trouwens heel goed welke ‘impact’ ziekte op je leven kan hebben. Sinds 2011 kampt ze

met

ernstige

hartklachten.

Toen zij ernstige pijn op haar borst kreeg werd de situatie zo acuut, dat zij een hartoperatie moest ondergaan, in de loop der jaren gevolgd door catheterisaties. “Ik ben gestopt met roken en met grote

Indivisual lenzen worden voor úw ogen gemaakt Standaard lenzen zijn nou eenmaal standaard. Ze passen op het gemiddelde oog, maar zijn daardoor lang niet voor iedereen geschikt. Zitten je huidige lenzen niet fijn of is de gezichtsscherpte matig? Dan is maatwerk noodzakelijk. Gelukkig is dat ook meteen de beste optie. Hét voordeel van maatwerk is de passing. Doordat Indivisual lenzen speciaal voor jouw ogen worden gemaakt, passen ze perfect. Dat zorgt voor comfort: de lenzen bewegen niet te veel en niet te weinig. Een goede aanpassing begint met een oogmeting en het maken van topografiebeelden. Daarmee wordt de hoogte van je oog in kaart gebracht en kunnen de lenzen op maat gemaakt worden. Uitproberen is heel betaalbaar. Kom langs en laat je informeren.

moeite pas ik mijn dieet aan. Maar het belangrijkste is, dat je je realiseert dat je zomaar dood kunt zijn.

Ja. Ze is schoonheidsspecialiste en is in staat mensen een echt verwenmomentje te geven. Ja. Ze biedt keuze uit allerlei crèmes en handpakkingen. Ja. Ze biedt lekker hydraterende gezichtsbehandelingen. Maar wie nu denkt dat het Githa Klinkenberg louter om de buitenkant van de mens gaat heeft het mis.

ge tijd heeft Githa haar bedrijf stil

altijd reacties op, die als pijnlijk

nooit gedoofd. Ze zette door en

Innerlijk telt echt “Alleen werken aan het uiterlijk

Daar ga je over nadenken als je zo’n zware operatie ingaat.” Lanmoeten leggen, maar de vlam van haar passie voor dit werk werd

ervaren kunnen worden”, zegt

maakte onlangs een nieuwe start.

Githa. “Mensen lopen om je heen

Haar salon bestaat nu zeven jaar.

is me te oppervlakkig, ik wil iets

of ze vragen juist direct naar je

betekenen voor het innerlijk van

gezondheidsklachten. Het is niet

mijn klanten. Misschien heeft

leuk om op die manier met je ziek-

lakenlaan 8, waar ze weer een

het te maken met mijn verleden

te geconfronteerd te worden.” Het

riante behandelruimte heeft la-

als verpleegkundige.” Githa doet

mooiste compliment dat Githa van

ten inrichten. Diosa is dus nog

alles wat iedere schoonheidsspe-

een klant kreeg was: ‘Door jou ben

steeds springlevend, net als Git-

cialiste doet, maar voegt daar een

ik even niet meer ziek’.

ha zelf. Ze gaat nu weer de boer

bijzondere dimensie aan toe. Ze

Diosa is verhuisd naar de Schar-

op met haar verhaal, in de hoop

is gespecialiseerd in het behan-

Met alle gebruikelijke middelen

delen van (ernstig) zieke mensen,

maakt Githa mensen mooi en

beetje mooier te maken in moei-

die als gevolg van medische be-

daarmee maskeert zij sporen van

lijke tijden.

handeling (zoals chemotherapie)

ziekte. “Als men het fijn vindt heb-

06 53589387 of Facebook.

worstelen met hun uiterlijk. “Als

ben we onder de behandeling een

je er ziek uitziet, dan levert dat

goed gesprek over de ziekte, over

het leven van mensen weer een Meer informatie:

• Een unieke en eigentijdse collectie monturen • Zonnebrillen • Service • Contactlenzen • Accessoires • Oogmeting


8

APRIL 2018

Bert Heikens huisarts in Haren

COLUMN

Harense knokt voor AED in haar tuin

Kopje thee

THUIS BIJ WESTERHOLM

Ik weet nog goed wat ik dacht

In Groningen en Haren al 90 jaar seniorenzorg met een plus

toen ik onlangs in mijn radioprogramma

op

OOG-ra-

westerholm.nl

dio hartpatiënt Schelte van der West aan de telefoon had. Schelte heeft een hartkwaal waaraan hij zal komen te overlijden, uiteindelijk. Tenzij hij op tijd een donorhart kan krijgen. Het is maar zeer de vraag of hem dit gaat lukken. Ik sprak met hem over de op handen zijnde stemming over de donorwet. Inmiddels

Wat me heel erg raakte was zijn optimisme en het plezier is bekend dat deze wet er gaat komen. Schelte vertelde op zeer indringende wijze over zijn leven met forse beperkingen en wist me te boeien van begin tot eind. En wat me heel erg raakte was zijn optimisme en het plezier dat ie heeft in zijn leven, dat vooral bestaat uit prachtige momenten. Op een gegeven moment zei hij dat hij erg kan genieten van een dagelijkse wandeling met zijn vrouw, samen met haar in de tuin zitten en een kopje thee drinken en de vogels in de tuin horen kwetteren. Dit is wat mij gelukkig maakt, zei hij. Toen realiseerde ik me weer dat het zo belangrijk is om in je leven dat te blijven zien wat eenvoudig is en mooi. Dat maakt het leven de moeite waard, ook al is er veel ellende om je heen. Laat Schelte een inspiratie zijn voor ons allemaal.

Met een AED kunnen mensenlevens worden gered. Het is feitelijk een apparaat waarmee een stilgevallen hart weer op gang gebracht kan worden door elektrische schokken. Een stem in het apparaat begeleidt de gebruiker met instructies. In veel openbare gebouwen hangt een AED, maar volgens Jetske Tammeling uit Haren is dat niet genoeg. Zij zet zich nu in om een openbare AED in haar voortuin aan de Nieuwlandsweg te krijgen. De gemeente Haren heeft al aange-

keren betrof het ernstige situaties,

geven de verwarmde kast te willen

waarbij één persoon is overleden.

betalen, zegt Jetske. Maar voor

Dat heeft wel veel impact op je.”

het apparaat zelf (900,-) zoekt zij

Jetske Tammeling vindt het haar

nog sponsors. Daarom doet ze mee

burgerplicht om dit te doen en

aan een competitie op het platform

daarom pleit ze voor zoveel moge-

AED-assist,

stemmen

lijk AED’s in Haren. Wie haar ini-

hoopt te verzamelen, zodat zij in

waar

ze

tiatief wil steunen kan een stem

aanmerking komt voor een AED

uitbrengen op: www.aedassist.nl

in haar tuin. Ook hoopt ze dat er een bedrijf in de buurt is, dat haar AED wil betalen. Van dit apparaat kunnen dan alle BHV-ers in de buurt gebruik maken. Tammeling heeft zich laten scholen tot Burger Hulpverlener (BHV). Dat zijn mensen die worden opgeleid om in noodsituaties eerste hulp te kunnen verlenen en daarbij de AED kunnen gebruiken. Door de stichting Hartveilig Groningen worden ze geregistreerd, zodat bij een noodgeval alle BHV-ers in de buurt via een SMS worden opgeroepen. “Dat is mij al vier keer gebeurd”, zegt Jetske. “In mijn directe woonomgeving. Twee keer was ik niet thuis. De twee overige

IETS DEF ECT?

Autofirst-OLDEMAN.NL gratis haal en breng service

Nu mét winkel! Harde vloeren (alle soorten), vloerbedekking, gordijnen, binnenzonwering. Advies van de man die het ook installeren kan. Roede Interieur | Rijksstraatweg 134, Haren | T 050-5340973 E info@roedevloeren.nl | www.roedevloeren.nl

ONDERHOUD ALLE MERKEN!

OOK CAMPERS & LICHTE BEDRIJFSWAGENS sales@auto-oldeman.nl Akeleiweg 115 Groningen BEL VOOR EEN OFFERTE

050-5420505

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van: • • • • •

Elektra, gas en waterinstallaties Sanitaire en verwarmingsinstallaties Zink, dakbedekking en riolering Verlichting, ventilatie, netwerkverbindingen Veilig thuis keurwoning

VERBOUW, NIEUWBOUW EN RENOVATIE Rijksstraatweg 64 9756 AH Glimmen T 050 406 1362 F 050 406 2872 smidglimmen.nl


APRIL 2018

Onderhoud alle merken!

Mooie vacature in Haren

Bouwen tussen broedvogels in Onnerpolder?

9

Ageeth Vanderveen

RUBRIEK Gelovig Zonder vaders is het afgelo-

Gezocht: (gepensioneerde) all-round klusjesman

pen

met

prinsessengedrag

van dochters. Bij een stroom-

Wij zijn op zoek naar een all-round (gepensioneerde) klusjesman die allerhande klussen kan verrichten. Hierbij valt te denken aan: schilderwerkzaamheden, onderhouden buiten terrein , diverse reparatie werkzaamheden / onderhoud pand, montage buiten verlichting , etc. De klussen kunnen zowel doordeweeks als op zaterdag worden uitgevoerd. de werkzaamheden moeten na 3 of 4 maanden gerealiseerd zijn.

storing wordt de energieleverancier gebeld, bij een lege accu de ANWB en bij de verkoop van de auto wordt gegoogled op wat hierbij komt kijken. Iets met vrijwarings-

Spreekt dit je aan en wil je bij ons aan de slag neem dan contact met ons op.

bewijs en postkantoor. En niet

We kijken uit naar je reactie. Je kunt je reactie/sollicitatie mailen naar info@degrootharen.nl

vergeten de verzekering op te

of bellen met 050-5349444 (Bert de Groot of Jan Feijen)

zeggen. Check. De zaterdag erop is het tijd voor de finale

APK-keuring

Schadeherstel

Banden

Ruitreparatie

Onderhoud

Autoverzekering

Reparatie

Onderhoudscontract

Verontruste natuurliefhebbers meldden dat er driftig wordt gebouwd in de Onnerpolder. Een bouwplaats met machines, materieel en natuurlijk de radio’s. Hoe kan dat? Wat is er gaande?

rit naar de garage in het dorp waar ik ben opgegroeid en dat tot voor een maand mijn thuishaven was. De hond rolt

Voor de veiligheid van Groningen

er ongeveer vijf extra hectares

Airport Eelde wordt er in het hart

geschikt worden gemaakt voor

bos in dat niet meer van ons

van de Onnerpolder een radar-

het beschermen van weidevogels.

is. Het bos waarin wij hut-

met de hond des huizes het

baken gebouwd. Dit gebeurt niet

De boeren willen dat wel, de pro-

ten konden bouwen, kamp-

www.degrootharen.nl

alleen in een kwetsbaar gebied,

vincie moet dit evenwel mogelijk

vuurtjes stoken, huisdieren

050 534 94 44

maar ook in een kwetsbare periode

maken. Er liggen hectares genoeg.”

hebben begraven. Ik maak er

,broedseizoen. Om die reden heeft

Volgens Glastra wordt dus gezocht

nog een laatste wandeling en

het Groninger Landschap (dat veel

naar het duurzaam uitbreiden van

werp een blik op de boerderij,

hectaren in dit gebied beheert)

de ruimte voor weidevogels. Dat

achter de weilanden, waar-

bezwaar gemaakt tegen het ver-

is nodig, omdat door het baken in-

in nu een ander gezin woont.

lenen van de vergunning voor de

breuk wordt gemaakt op dit stuk

Ik zie in de verte een meisje

bouw. Hoewel, woordvoerder Mar-

natuur en de vogels ruimte moeten

van een jaar of 8 spelen op

co Glastra nuanceert dit wel: “We

inleveren.

snappen dat de veiligheid voorop

Wist u dat?

staat en hebben dus geen bezwaar

“Ook als u denkt dat het niet kan: het kan wél!”

tegen dat baken. We kunnen er zelfs mee leven dat het gebeurt in het broedseizoen, maar we willen er wel iets voor terug. We hebben

Feit 1 Mensen met visuele problemen, blessures, revalidanten, mensen met ziektes zoals Reuma, Parkinson en Fibromyalgie denken vaak dat ze moeten stoppen met sporten. Dat is jammer, want het geeft ze het gevoel ʻaan de kantʼ te staan.

Feit 2 Trainen is juist van groot belang om te herstellen of om zo fit mogelijk te blijven.

dus samen met het Collectief Groningen West (weidevogelboeren, red.) als voorwaarde gesteld, dat

het erf. Ik zie mezelf. Terug in het heden blijkt mijn witte

Hoewel de procedure nog loopt, kon met de bouw legaal worden begonnen. Pas als de provincie medewerking zou weigeren ontstaat een rare situatie. Overigens heeft Groninger Landschap aan de provincie wel laten weten, dat de radio’s wat zachter mogen.

In Memoriam:

En even voel ik hoe het is om gelovig te zijn.

hond zwart. En ik moet terug

Jan Klompe, ‘de man van zwembad Scharlakenhof ’

met de bus. Ik probeer haar schoon te poetsen, maar het lukt niet. Ik hoop maar dat de buschauffeur geen bezwaar maakt en voel me opeens ontzettend verloren. Omdat

Feit 3 Wij kunnen uw beperking aan. U traint bij fit20 wekelijks 20 minuten onder persoonlijke begeleiding en hoeft zich niet eens om te kleden. Uw conditie verbetert, uw spieren worden sterker, u voelt zich fitter.

fit20 Haren | Felland-Noord 12 | 9753 TB Haren haren@fit20.nl | (050) 21 11 789

De vier stappen van Scholtmeijer 1 2 3 4

Uw wensen inventariseren Offerte Ontwerp Oplevering volgens plan

Alles in één vertrouwde hand en dus zonder zorgen. Voor verbouw en nieuwbouw.

Altijd paraat voor extra service

ik niet meer naar de boerde-

fondsen was 'een beetje te duur'.

rij kan wandelen voor een

In die jaren waren er in de ge-

kop soep waarna mijn vader

meenteraad maar drie mensen die

roept: ‘instappen!’. Omdat ik

belangstelling toonden voor het

rationeel weet dat ik het heus

zwembad: Fijke Liemburg, Olga

wel red in de praktijk, maar

Scheltema en Bob Wedekind. Die

het soms gewoon zo veilig

kwamen echt bij ons langs om vra-

voelt om te worden gered. Het

gen te stellen." De gemeente Haren

wordt nog erger wanneer ik niet blijk te kunnen pinnen

nam in 1980 tegen wil en dank

Jan Klompe, die in ons dorp bekend is geworden van het zwembad Scharlakenhof, is deze maand overleden. Hij werd slechts 73 jaar oud.

en geen contact geld bij me

het zwembad over. Jan Klompe

heb, en dat in the middle of

beschouwde het zwembad als een

nowhere. Het enige wat ik

stuk van hemzelf. Het ging hem

kan uitbrengen is dat ik geen

aan het hart dat de bezoekersaan-

oplossing weet voor deze si-

tallen terug liepen en de kosten

tuatie. De buschauffeur kijkt

voor het gas hoger werden. In 1989

van mij naar mijn hond en

Veel mensen zullen Jan Klompe

deed het hem pijn toen de gemeen-

weer naar mij en knikt ‘kom

nog kennen als de man die geen

te besloot het buitenbad te sluiten.

er maar in’. En even voel ik

blad voor de mond nam en 'recht

Na zijn pensioen nam Jan Klompe

hoe het is om gelovig te zijn.

toe recht aan' zei wat hij ervan

in 2004 na een groot feest en een

vond. Hij was loyaal aan 'zijn'

loopbaan van 32 jaar afstand van

zwembad en werkte er van 1973 tot

het zwembad, want de fysieke be-

2004. Over de beginjaren (de jaren

lasting werd te hoog.

70) van het zwembad zei Klompe: "We trokken de kar met twaalf Felland Noord 7, Haren | Telefoonnummer 050 – 534 72 88

ontstonden er problemen. Sport-

man, het liep prima. Maar in 1979


10

APRIL 2018

De oorlogsjaren vergeten we niet…

Levende getuigen moeten we koesteren Ze worden schaars: mensen die de oorlogsjaren zélf hebben meegemaakt en erover kunnen vertellen. Dit jaar herdenken we de oorlog (die in Haren eindigde op 15 april 1945) door goed te luisteren naar de verhalen van oude mensen en ze op te schrijven. Opdat we niet vergeten.

Op 8 februari 1945 crashte er een Spitfire op Tuindorp

Het graf van Donald Taylor ligt op de Eshof in Haren. Als je vanaf de Rijksstraatweg door de poort loopt, moet je direct daarna naar links gaan, en zo'n tien meter verderop liggen de graven van vier geallieerde vliegers. De drie andere zijn van de bemanning van een Engelse Hampden bommenwerper die op 18 augustus 1941 neergeschoten werd, en terecht kwam bij het Paterswoldsemeer.

werd een Spitfire met het serienummer SM210 geraakt en zodanig beschadigd dat een noodlanding moest worden gemaakt in de Onnerpolder. De piloot werd uiteindelijk gevangen genomen en heeft de oorlog in krijgsgevangenschap doorgebracht.

Wel waren

die dag acht locomotieven beschadigd. De piloot was de Canadese commandant van het squadron, Squadron Leader William Mortimer Foster DFC. Zijn kameraden zagen vanuit hun cockpit hoe hij

g we

uct

d Via

uit het vliegtuig stapte. Hij werd aanvankelijk verstopt door bewo-

Rangeerterrein Onnen 1945

ner W. Aalmoes in Onnen, maar toen de Duitsers dreigden tien mensen dood te schieten als hij zich niet overgaf, heeft hij zich 9

Door Sipke de Wind (Onderzoeker van de oologsjaren in het Noorden)

uur later toch overgegeven.

De

rest van de oorlog heeft hij in het

Bij mijn onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de bevrijding van krijgsgevangenkamp Stalag VII Haren en Groningen, kwam ik ook gegevens tegen van de tientallen be- doorgebracht. schietingen die plaatsvonden op het rangeerterrein van Onnen. Dat was tijdens de laatste twee jaar van de bezetting. Duidelijk is dat het ter- Op 8 februari waren weer jachtrein tientallen malen is bestookt door geallieerde jagers. De gevolgen vliegtuigen actief boven Glimmen. waren verwoestend met name voor het spoorwegmateriaal. Maar soms Twaalf Spitfires van 485 RNZAF ook voor de omgeving. Huizen in Onnen, Glimmen en Haren werden ge- Squadron waren opgestegen vanraakt en soms vernield. Dat was de prijs die sommige inwoners moesten af de vliegbasis Gilze Rijen, de betalen voor de komende vrijheid. Maar er vielen ook doden door het eerste groep van zes vertrok om oorlogsgeweld. Dit verhaal kwam mede tot stand met de hulp van Dirk 9.15 uur, de tweede groep van zes Munk. om 9.25 uur. Eén van de toestellen werd gevlogen door de 21-jarige

Het ging mis

aanval werd uitgevoerd door 12

De periode van de aanvallen start-

Spitfires van het 66 RAF squadron.

Donald Graeme Lane Taylor. Hij

weg ter hoogte van Café Bolhuis

En daarna

te na de zomer van 1944. Aanvallen

Een trein stond te wachten voor

was in die tijd gestationeerd op de

(Viaductweg), waar twee voertui-

De volgende dag - 9 februari 1945 -

hielden soms dagenlang aan. Bij

gen werden doorzeefd. Eén daar-

zat Glimmen omstreeks 08.00 uur

één van die aanvallen stortte op 8

het rode sein bij sein wachter Ot- vliegbasis Gilze Rijen in het betens om verder te mogen rijden. vrijde Brabant.

van was een melkwagen. Tijdens

net aan het ontbijt. Langzaam rij-

februari 1945 een Nieuw Zeeland-

Naast de loods van Vroom stonden

de duikvluchten op het rangeer-

dend passeerde een trein het dorp

se Spitfire neer op een woning in Tuindorp. Verschillende auteurs

op dat moment zes Duitse stuk-

terrein maakte piloot Taylor een

in noordelijke richting. Toen deze

ken luchtafweer paraat in stelling.

vliegfout. Met een vleugel van zijn

de spoorwegovergang Hoge Here-

berichten hierover dat daarbij drie

Plotseling joegen zes jagers door

weg naderde, werd ze geheel on-

Duitse spoorwegmensen om het

de lucht op de trein af. Een enor-

Plotseling joegen

toestel Spitfire MK529 schampte

verwachts aangevallen.

me herrie volgde. Vliegtuigen en

zes jagers door de

hij de betonnen watertoren van

leven waren gekomen, samen met

het rangeerterrein, sloeg in een

De snelle jagers daverden weer

de piloot. Dit was niet juist. Het

kanonnen schoten. Nadat de loco-

derde dodelijke Duitse slachtoffer

motief door diverse goed gerichte

viel pas een dag later. Mede in het

salvo’s was geraakt, verdwenen de

licht van de komst van familie van

jagers weer. Maar twintig minuten

de Nieuw Zeelandse piloot Taylor

later kwamen er tien terug en de-

Hij had die maand op 2 februari al

naar Haren (4 mei) om de doden-

den nieuwe aanvallen. Ze werden

eerder op Onnen gevlogen zonder

wegbeambten

herdenking bij te wonen, volgt nu

door het afweergeschut op de trein,

het verslag van de gebeurtenissen

dat er nog steeds stond, onder vuur

rond het rangeerterrein van On-

genomen

nen op 6, 8 en 9 februari 1945.

Nieuw Zeelandse Flight Officer

weiland tegen de grond, en vloog

over als waarschuwing. In de wa-

toen door een houtwal heen de

gons reden o.a. veertig vrouwen

huis Tuindorp 125/126 binnen, dat

en kinderen mee als evacuées. Zij

vervolgens in brand vloog. In dit

konden bijtijds de trein verlaten

huis woonden twee Duitse spoormiddelbare

en zochten in paniek een goed heenkomen. Omdat er geen ver-

doelen te hebben beschoten. Nu

leeftijd, Hermann Cloppenburg en

voer meer was moesten ze in het

voerde zijn squadron twee aanval-

Willy Fricke, die samen met de pi-

dorp tijdelijk worden onderge-

len uit volgens het oorlogsdagboek

loot Taylor in het inferno omkwa-

bracht. De locomotief werd uitgeschakeld.

lucht op de trein af.

van

ORB. Het rangeerterrein met lo-

men. Later die dag, zo tussen 15.00

Krijgsgevangen in Onnerpolder

comotieven en de loodsen kreeg

en 16.00 uur, voerden Spitfires van

Wat gebeurde er?

De soldaten deden hun uiterste

wederom een flinke beurt van de

hetzelfde squadron nogmaals een

Kinderen waren het nog….

In de vroege morgen van 6 febru-

best en de kanonnen gingen tekeer.

mannen. Maar eerst hadden de

aanval uit.

Maar de aanval ging razendsnel

ari vond opnieuw een beschieting

En met succes. Tijdens één van

piloten “runs” met hun boordwa-

Het rangeerterrein met locomotie-

door en verplaatste zich in de

plaats van het emplacement. De

de vele uitgevoerde duikvluchten

pens uitgevoerd op de Rijksstraat-

ven en de loodsen liepen schade op.

richting van het noorden. Op het


APRIL 2018

rangeerterrein troffen ze nog een

werden ernstig verwond door een

van de eigen locomotief terecht en

Op 13 februari 1945 werd hij sa-

langzaam rijdende trein aan. Aan

beschieting. Eigenlijk kinderen.

overleefde dit niet. De hulpdien-

men met de twee spoorwegman-

de trein was een wagon gekoppeld

De 16-jarige Flakhelfer Eugen Swi-

sten waren gewaarschuwd. Ook

nen uit Tuindorp begraven op het

met een stuk luchtafweer. De bemanning ervan bestond uit zeer

derski, werd in zijn rechter zijde

de plaatselijk agent Akkerman

Esserveld in de stad. Wellicht is zo

geraakt. De tweede was zijn 17-ja-

kwam ter plaatse. Hij verzocht di-

het verkeerde beeld ontstaan dat

jonge jongens van de Flak oplei-

rige maat Stepan Saremba.

rect om een extra ambulance uit

alle drie waren omgekomen bij de

Groningen.

vliegtuigcrash van Taylor.

dingseenheid 959 uit de stad Groningen. Zij hebben waarschijnlijk

Drama

De beide gewonde jongens werden

het vuur geopend op hun aanval-

Ondertussen was stoker Hans

met spoed naar het RK ziekenhuis

lers. Vanuit de cockpit werd dit op-

Suhr op de aangevallen trein in

gebracht waar zij werden geope-

gemerkt en de vliegtuigen keerden

paniek geraakt. Hij sprong naar

reerd. De onfortuinlijke stoker

terug. Zij werden nu zelf doelwit!

buiten uit de nog voortrollende

werd naar het lijkenhuis van het

Twee bedienaars van het kanon

trein en kwam onder de wielen

Academisch Ziekenhuis gebracht.

11

liepen ze zelfs al helemaal in Onnen waar ze nog meer brood kregen. Zo was dat in die dagen. Wie mij over al deze gebeurtenissen meer kan vertellen mag mij bellen: 0594 – 513231, Sipke de Wind

De geëvacueerde kinderen die in Glimmen onderdak hadden gekregen, liepen ’s avonds langs de huizen te bedelen om een boterham. Ze hadden honger. Korte tijd later

Ooggetuigen van toen ontmoeten de nabestaanden op 4 mei Amateurhistoricus Dirk Munk uit Groningen bestudeert al jaren de verschillende oorlogsincidenten op Harens grondgebied. Eén daarvan is het neerstorten van een Engelse RAF Spitfire op 8 februari 1945 in de (huidige) Blekenweg.

Sommige getuigen zeggen dat de

van Dirk Munk. Rond 15.30 uur wil

Spitfire met een vleugel een licht-

Munk met zijn gasten koffie drin-

mast heeft geraakt. Anderen zeg-

ken in buurthuis De Mellenshorst

gen dat hij de watertoren aantikte

in Haren. Daar hoopt hij mensen

en weer andere getuigen spreken

uit Haren of Onnen te ontmoeten

van een afbrekende vleugel. On-

die destijds getuige waren van de

derzoeker Dirk Munk wil het

crash of de nasleep daarvan.

precies weten. En hij weet al veel. omgekomen piloot Don Taylor uit

Wie wil de nabestaanden ontmoeten?

Nieuw-Zeeland.

Was u getuige van de crash of

Zo kent hij de levensloop van de

de nasleep hiervan? Meld u dan

Nabestaanden in Haren

aan voor de ontmoeting met de

Op 4 mei wil Munk zijn onderzoek

nabestaanden van Don Taylor

afronden met een bijzondere acti-

bij: munk@home.nl

viteit. Hij heeft nabestaanden van de destijds 21-jarige piloot Don Taylor opgespoord. Een aantal familieleden komt op 4 mei naar Haren om Taylor’s graf te bezoeken, maar ook voor een toertocht langs relevante plaatsen onder leiding

Dirk Munk bij de plaats van de crash.

Duitse dansvoorstelling over verzet De vader van Alie Zwinderman uit Haren en Lieke van Amstel’s opa zijn slachtoffers van de naziterreur.

Dodenherdenking Ook dit jaar worden de slachtoffers van de oorlog ook in Haren herdacht op vrijdag 4 mei.

leerling van het Maartenscollege | Muziek Harmonie ‘67

andere landen worden bij de jaar-

14.00 uur Verzamelen belangstellenden bij het monument van

19.59 uur Signaal Taptoe Infanterie

lijkse activiteiten betrokken. Eén

Anda Kerkhoven aan de Oosterbroekweg te Glimmen voor de

van de scholen is het Musikgym-

herdenking van Anda Kerkhoven.

19.45 uur Voorlezen gedicht door een

scholen uit Duitsland en ook uit

De Harense zegt: “Ik ben de doch-

nasium in Schwerin en het Tanz-

ter van een vader die in het verzet

theater Lysistrate.

20.00 uur Klokslagen; daarna 2 minuten stilte. Aansluitend het zingen van het ‘Wilhelmus’.

In 2016 heeft

14.30 uur Verzamelen belangstellenden bij het paviljoen in

zat en door verraad is gearres-

deze dansgroep in Ludwigslust

Appelbergen aan de Hoge Hereweg te Glimmen voor de her-

20.05 uur Kranslegging bij het monument

teerd bij zijn werkzaamheden als

het verzetsstuk Trotztdem opge-

denking bij het monument in Appelbergen.

onder Koraalmuziek door Harmonie ‘67 1. gemeentebestuur van Haren

gemeentesecretaris in het gemeen-

voerd. Dit stuk is mede gebaseerd

tehuis te Sleen door een NSB bur-

op de activiteiten van de verzets-

15.15 uur Verzamelen belangstellenden bij de Hervormde Be-

gemeester. Mijn vader heeft de vre-

groep Die Weisse Rose. In de bijna

graafplaats aan de Kerkstraat te Haren voor de herdenking bij

2. 4 Mei Comité 3. Oranjevereniging Haren

selijke kampen niet overleefd en is

een uur durende dansvoorstelling

het graf van de heer Venema

4. Harense basisscholen 5. Scouting Haren

gestorven voordat ik ben geboren.

door Duitse leerlingen van 17 en

Mijn vader heb ik dus niet gekend.

18 jaar worden zonder woorden de

18.30 uur Verzamelen van belangstellenden bij de ingang van

Zij kwamen vlak voor en vlak na

ervaringen van mensen in concen-

de begraafplaats ‘Eshof’ aan de Rijksstraatweg 290 te Haren.

de bevrijding van het vreselijke

tratiekampen weergegeven. Alie

concentratiekamp Wöbbelin om.”

en Lieke (en hun partners) heb-

18.35 uur Ronde langs en bloemlegging op de graven van de gevallenen.

Jaarlijks komen Alie en Lieke in

ben de Provincie Fryslan bereid

Wöbbelin om hun vader en opa te

gevonden deze dansgroep te laten

gedenken. Alie: “De Duitsers organiseren deze plechtigheden op

overkomen naar Friesland. Er is

een geweldige manier. Ook helpen

’s avonds in Stadsschouwburg De

zij nabestaanden te zoeken naar

Harmonie in Leeuwarden. Zie www.harmonie.nl

meer gegevens van allen die hier toen zijn omgekomen. En vele

namens:

6. overige belangstellenden Aansluitend een herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde Kerk te Haren met m.m.v. Harmonie ‘67

19.30 uur Verzamelen bij de Dorpskerk in het centrum van Haren

een voorstelling gepland: op 4 mei

+ 21.15 uur Einde van de plechtigheden Let op: op 3 mei 2018 (!) vindt de jaarlijkse uitgebreide herdenking plaats van de slachtoffers van de april-mei-staking

19.40 uur Welkomstwoord door de heer K.D. Drenth

1943 te Appèlbergen in Glimmen. De herdenking begint om 14:00 uur met een Stille Tocht vanaf het Paviljoen Appèlbergen naar het Monument waar de Herdenking plaats gaat vinden.


12

APRIL 2018

Harenaar met boerenverstand zegt: “Oude boorputten NAM gebruiken voor geothermie”

Fit lichaam,

gezond gevoel!

“Het diepst wat ik ooit heb gehaald

de warmte er wordt uitgehaald

is 6009 meter”, zegt Hensen. Hij

via een warmtewisselaar. Het af-

weet nog goed hoe hij op 3000 me-

gekoelde water wordt vervolgens

ter een watertemperatuur van 80

weer teruggepompt en warmt op

graden heeft gemeten. “En op 6000

termijn weer op door de warmte

meter was dat al 140 graden”, zegt

in de aarde. Bron: GasTerra.

hij. “Daar liggen nu goede kansen

Boorputten benutten

voor geothermie.”

Jan Hensen denkt dat de vele

Wat is geothermie?

boorputten van de NAM nu goed

Geothermie is eigenlijk niets an-

van pas kunnen komen bij het

ders dan warmte uit de aarde.

verwarmen van water. “Die put-

Vandaar wordt ook vaak gespro-

ten bestaan uit buizen van 20 tot

ken van aardwarmte. Diep in de

50 centimeter doorsnee en komen

bodem is warm water aanwezig dat is opgeslagen in (poreuze)

tot 2700-3000 meter diepte. Als we die nu eens gebruiken om koud

gesteentelagen. Hoe dieper in de

water omlaag te brengen en na op-

In 2030 stoppen we met het win- aarde, hoe warmer het wordt. Met warming het water weer omhoog nen van gas uit de Groningse gas- iedere kilometer diepte stijgt de te halen. De buizen zitten er nog, bel. Het verhaal, dat in 1963 begon, temperatuur met ongeveer 30˚C. maar zijn nu afgesloten. Zonde om is uit. Wat Jan Hensen uit Haren Op twee tot drie kilometer diepte daar niets mee te doen.” betreft biedt deze situatie nieuwe zit dus water van wel 60 tot 90 ˚C. mogelijkheden voor het winnen De energie die in dit warme water Is dit interessant? van aardwarmte: geothermie. zit wordt aardwarmte of geother- Volgens Frank Schoof van het Plat-

VICTORIA E-BIKES Duitse degelijkheid, heerlijke fietsen

BIJ AANKOOP VAN EEN VICTORIA E-BIKE €100,ACCESSOIRES CADEAU! Actie eindigt 6 mei, niet in combinatie met andere aanbiedingen

Parkweg 89 - 9725 ED Groningen - Telefoon 050-5253731

mie genoemd. Het water kan wor-

form Geothermie in Delft is het

den opgepompt en de warmte is te

idee van Hensen ‘zeker interes-

70 voor een onderaannemer van

gebruiken voor het verwarmen

de NAM (Slumberger Spe.). Het

van woningen, gebouwen, indu-

sant’. Hij zegt: “Ik weet uiteraard niet in hoeverre de putten nog

werk bestond uit het verrichten

strie of kassen in de glastuinbouw.

functioneren en nog betrouwbaar

van metingen in de aardkorst op

Het is een duurzame bron van

zijn. Verder moeten ze veilig zijn

de plaats waar boorputten wer-

energie, want er komt nauwelijks

en in de buurt moet vraag naar

den geslagen om gas omhoog te

CO2 bij vrij. Om geothermie of

warmte zijn. Er wordt onderzoek

Hensen werkte in de jaren 60 en

halen. Met stalen kabels, voorzien

aardwarmte naar boven te halen,

gedaan naar deze ‘one-hole-syste-

van meetapparatuur, kwam hij op

wordt het warme water uit de die-

men’ voor geothermie.”

dieptes van meer dan 3000 meter.

pe ondergrond opgepompt waarna

Gesprekken op het bankje naast de kerk Met Petra Abeln (56), muzikaal leider Muziektheater Thalia, docente, musicus. gen. Ik ga uit van de eerlijkheid van mensen.”

Ligt ons levenspad vast als we geboren worden?

Antwoord: “Een groot deel wel.

Er bestaat een energie (sommigen noemen dat God) die de weg

door het leven heeft uitgestippeld. Maar dat betekent niet dat ik het

PAKKET ACTIE

gevoel heb dat ik geen keuzes

POLO+T-SHIRT +SHORTS

meer kan maken. Soms, als ik me niet prettig voel heb ik de neiging

Hallo Petra, ik zat bij jou in de klas op de Sint Nicolaasschool, weet je nog? Waarom is muziek zo belangrijk voor mensen?

Wat is jouw beste eigenschap? En om te denken dat ‘alles toch komt je zwakste? zoals het komt’. Als ik me sterk Antwoord: “Mijn beste eigen- voel denk ik meer invloed te hebschap is tevens mijn valkuil. ben op mijn leven.” Antwoord: “Muziek verbroedert. Ik ben nogal sociaal en meeleSamen muziek maken ontspant vend. Daarbij vergeet ik me- Welk liedje of welke muziek heeft relaties tussen mensen. Muziek zelf weleens. Dan is iedereen je weleens laten huilen? is een manier van communiceren blij en heb ik het moeilijk. Ik Antwoord: “Adagio for strings, met ‘emotie’ als boodschap.” heb geleerd dat ik op moeilijke van Samuel Barber. Maar ook momenten ook zelf om hulp en ‘Million years ago’ van Adèle. De Wat was het hoogtepunt van jouw steun mag vragen.” tekst laat je verlangen naar vroeleven tot nu toe? ger, toen alles mooier leek. Voor Antwoord: “Niet een specifieke ge- Wanneer is liegen toegestaan? mij was dat toen ik een jaar of der-

3 ITEMS VAN €199.85

NU VOOR

€ 139.85

Verkrijgbaar in verschillende kleuren // zolang de voorraad strekt

Winkelcentrum Paddepoel Groningen 050 571 3413

Rijksstraatweg 129 Haren 050 537 0888

beurtenis, maar eigenlijk gewoon

Antwoord:

wat ik ben geworden. Ondanks

bestwil is vaak bedoeld om ie-

“Een

leugentje

om

flinke tegenslagen in mijn leven.

mand juist niet te kwetsen of te

De plek die ik nu in het leven heb

sparen. Dat moet mogen, zolang je

is mijn hoogtepunt. Ik ben een ge-

er niemand kwaad mee doet. Voor

lukkig mens.”

de rest is liegen niet goed, vind ik. Ik heb het idee, dat er door de meeste mensen niet wordt gelo-

tig was. Happy familly, jonge kinderen. Mooie tijd.”

Dank je wel Petra, was leuk je weer te spreken. En nog mijn complimenten voor jullie musical ‘Amerika Amerika’. Ik heb genoten!


APRIL 2018

Hulp nodig bij de verkoop van uw thuis?

Een huis verkopen moet vooral een feestje zijn! “ Renate Dorgelo

commercieel medewerker

Waarom Aimée Staal makelaardij? Onze rapportcijfers op Funda: gemiddeld 8,8 - bij Service en Begeleiding zelfs een mooie 8,9 voor bewezen diensten. En is dat niet precies waar het om draait? Kom gerust een keer langs om kennis te maken. Vrijblijvend natuurlijk! Dat waarderingscijfer van 8,8 - daar zijn we natuurlijk trots op. Voor ons zelf is het heerlijk om in zo’n ingespeeld team te werken. Zes vrouwen die begrijpen wat mensen willen. Waar ze moeite mee hebben, waar ze blij van worden. Een huis kopen of verkopen, dat mag nooit slapeloze nachten opleveren wat ons betreft.

Wij regelen de technische details en het rekenwerk. Zodat er voor u genoeg ruimte overblijft voor de emoties en de sfeer - volop plezier beleven aan het vinden van een nieuw thuis. Gehoord van een klant: Bijna jammer dat het zo snel allemaal rond is - ik begon het net leuk te vinden. Mogen wij een keer bij u langskomen? Het kan de eerste stap zijn, op weg naar nóg fijner wonen.

Opruiming

www.aimeestaal.nl

www.aimeestaal.nl

bij Molenkamp in Haren!

Felland Noord 12B, 9753 TB Haren T. 050-535 05 33 | M. 06-52 09 44 73 | E. info@aimeestaal.nl

Herenschoen van Greve inclusief riem

Dameslaars van ViaVai

95 139, Mooi & passend

169,95

Opruiming Nú

bij Molenkamp in Haren! Dameslaars van Maripé

129,95139,95

Herenschoen van Greve inclusief riem

Dameslaars van ViaVai

Laura Vita

Paul Green

169,

Herenschoen van Van95 Bommel Floris van Bommel Nú Van 259,95

NúVia Vai

189,95

Dameslaars van Maripé

129,95Herenschoen van Giorgio 95 Nú 189, KoningsdagDamesschoen geopend van van Paul Green 12.00 tot 17.00 uur Gabor

Tango

Onze merken o.a.

Herenschoen van Van Bommel Giorgio

Nú Ca’Shott

119,95

Van 259,95

Herenschoen van Giorgio

Damesschoen van Paul Green

139,95

119,95

139,95

De grootste collectie in heren-, dames- en kinderschoenen De grootste collectie in heren-, dames- en kinderschoenen RIJKSSTRAATWEG 160 HAREN HAREN RIJKSSTRAATWEG 160 TELEFOON (050) 5350497

TELEFOON (050) 5350497 WWW.MOLENKAMP.NL WWW.MOLENKAMP.NL

13


14

APRIL 2018

NIEUWE WOONWINKEL IN HAREN!

Alles voor de complete woninginrichting

RAAMDECORATIE EN GORDIJNEN

• VLOEREN EN KARPETTEN • VERF EN BEHANG • KASTEN OP MAAT • VERLICHTING • MEUBELS EN WOONACCESSOIRES In onze winkel helpt onze interieurstyliste je met het visualiseren van jouw droominterieur. Natuurlijk staat vervolgens onze montagedienst klaar om jouw woonwensen te realiseren.

KlusVWijs haren Maak van je huis een thuis!

Felland Noord 9 9753 TB Haren Tel. 050 - 534 7544

Openingstijden: Ma t/m vr 9.00 - 20.00 uur Zaterdag 9.00 - 17.00 uur


15

APRIL 2018

Harense bouwmarkt is zijn tijd vooruit…

Nu mét een volwaardige woonwinkel

Uw vertrouwde adres voor o.a.:

Voor bedrijf én particulier

Schilderwerken

sinds 1886

Beglazing Houtrot reparaties Wandbekleding

Eiberkamp 8 9351 VT Leek

Telefoon 0594 - 51 61 00 info@schildersbedrijf-hrafman.nl

www.afmanleek.nl

Het was Formido, maar is nu een Kluswijs, de bouwmarkt van Arnold Ve- het prettig vinden kom ik thuis nema en Joke Berkhoudt. Een bouwmarkt met het bekende, complete as- bij ze langs om ze direct te kunnen sortiment. Maar er is méér. Sinds kort is er ook een complete woonwinkel adviseren of tips te geven.” KW (KW Wonen) te vinden. Is dat geen mooie combinatie? Wonen kan desgewenst de klussen uitvoeren, kasten maken, behanMede-eigenaar

Joke

Berkhoudt

vindt dat haar concept vernieu-

markt. Straks zal dat omgekeerd

gen, schilderen, vloeren leggen.

ook het geval zijn.

“Alles is bespreekbaar”, zegt Zwa-

wend is en misschien voor veel

niek.

mensen een verrassing. “Wij wil-

Styliste

len met het bedrijf onze klanten

De zaken worden grondig aange-

Enthousiast

blijven verrassen”, zegt ze. “Er

pakt, want sinds enkele weken is

Joke Berkhoudt is dolblij met de

komen veel mensen in onze bouw-

een volwaardige styliste bij KW

nieuwe ontwikkelingen. Ze vindt

markt. Die hebben allemaal een

Wonen komen werken, Zwaniek.

het een mooie uitdaging om deze nieuwe dimensie toe te voegen

huis en een interieur, waar ze ac-

Zij wordt hét gezicht van de woon-

tief mee bezig zijn. Daarom komen

winkel en heeft haar stempel ge-

aan de bouwmarkt Kluswijs. Ze

ze hier. Hoe leuk is het dan, dat ze

drukt op het assortiment én op de

legt er haar ziel in en dat geldt

nu een aparte woonwinkel kunnen

inrichting. Ze zegt: “Ons uitgangs-

ook voor Zwaniek. “Ik heb alleen

binnengaan voor vloeren, raamde-

punt is, dat we klanten willen ont-

maar positieve reacties gekregen

coratie, vloerkleden, bankstellen

zorgen als ze een nieuw interieur

op deze nieuwe winkel en we heb-

en

Volgens

willen. We inventariseren hun

ben al veel nieuwe klanten mogen

Berkhoudt profiteert haar nieu-

wensen. Met die informatie gaan

begroeten”, zegt ze met een brede

we shop-in-shop KW Wonen nu al

we samen op zoek in de winkel en

lach.

van de klantenstroom in de bouw-

kan ik ze adviezen geven. Als ze

woonaccessoires?”

Fietsgroep beklijft en start tweede seizoen

Daniela Rickert en Maaike Voorintholt

RUBRIEK Angst voor de tandarts, kom je er ooit vanaf ? Heeft u angst voor de tandarts?

welbevinden van een persoon.

gen altijd naar de ‘gebruiksaan-

De angst volledig wegnemen lukt

Dan bent u echt niet de enige.

Temeer daar ook het aspect ‘ac-

wijzing’ van de patiënt: “Hoe kan

vaak niet, maar door vertrouwen

Vorig jaar zijn zes enthousiaste

Sterker nog; angst voor tandheel-

tieve vermijding’ vaak zal re-

ik u het best behandelen zodat u

zal de angst vaak drastisch gere-

racefietsers in Haren begonnen

kundige behandelingen komt bij

sulteren in een achteruitgang

zich veilig en vertrouwd voelt?”

duceerd worden, zodat niet alleen

met het maken van fietstochten

24,3% van de Nederlandse be-

van de mondgezondheid zelf. Dit

Met empathie, geduld en accep-

de mondgezondheid maar ook de

van 70 kilometer op de vrijdagmid-

volking voor. De angst ontstaat

kan dan weer leiden tot een ver-

tatie kunnen we tijdens het eer-

levenskwaliteit verbeterd wordt.

dag om aansluitend wat te drinken

meestal tijdens de jeugd ten ge-

groting van de angst of fobie en

ste bezoek een behandelwijze

Hierbij willen wij u graag helpen!

in café de Zaak. De combinatie

volge van een slechte ervaring en

daarmee komt de persoon in de

afspreken, die er toe leidt dat de

van samen fietsen met een gezel-

over het algemeen zijn de boor en

bekende vicieuze cirkel.

angst geleidelijk afneemt. U kunt

lige nazit in Café de Zaak is een

de verdovingsnaald de grootste

Des te moediger als we deze pa-

dan denken aan stapsgewijs de

succes gebleken. De fietsgroep is

veroorzakers. Individuele gevoe-

tiënten toch mogen ontvangen

patiënt confronteren met de ang-

snel gegroeid naar 20 fietsers op

ligheid en persoonlijke beeldvor-

in de praktijk; bij patiënten die

stopwekkende situatie waarbij

de vrijdagmiddag. De naam TGIF

ming over het negatieve gedrag

jaren niet naar de tandarts zijn

de gevreesde ramp niet optreedt

(Thank God Its Friday) is toepas-

van een zorgverlener spelen even-

geweest, is vaak sprake van een

(graduele exposure), schaamte

selijk. Men heeft inmiddels een ei-

eens een belangrijke rol.

grote behandel achterstand. De

wegnemen, de patiënt controle

gen fietstenue. Sponsoren: Café de

Zoals ook andere angsten en

stap om weer naar een tandarts

geven over/tijdens de behande-

Zaak, PJ Brouwer meubelmakerij,

fobieën kan tandartsangst in

te gaan wordt steeds groter. Met

ling en duidelijk communiceren

Rijksstraatweg 204B

aXiair, Jeroen de Grijs assurantiën

mindere of meerdere mate een

veel respect voor deze stap maken

zodat een patiënt niet verrast

050-5345085

en hypotheken en RBL.

stempel drukken op het sociale

we kennis met de patiënt. Wij vra-

wordt.

www.tandartsenpraktijkharen.nl

Tandartsenpraktijk Haren


16

APRIL 2018

Wereldwinkel Haren

Al veertig jaar eerlijke handel

UIT! is goed voor u... BaCH CoLLegiUm JaPan Haydn: symfonie nr. 48 in C mozart: mis in C (Grosse messe)

zondag 27 mei

de-oosterpoort.nl

7 mei

THeaTeR UTReCHT PLATONOV

Deel van de vrijwilligers.

De tijd vliegt. Het is alweer veertig jaar geleden, in 1977, dat de echtgenote van professor Bernard Delfgaauw vanuit haar eigen garage aan de Rijksstraatweg de eerste verkopen deed van producten uit ontwikkelingslanden.

komst een succes te maken. “Kom

De filosofie van toen is eigenlijk

maal vrijwilligers met het hart

ze. “Je kunt zelf bepalen hoeveel

de afgelopen veertig jaar onveran-

op de goede plaats, die iets willen

derd. De Wereldwinkel koopt am-

bijdragen aan een eerlijke wereld.

tijd het je kost.” Om het feestelijke jubileum te vieren komt de burge-

graag weer nieuwe vrijwilligers aannemen, die het leuk vinden

om van deze winkel ook in de toeeens langs en meld je aan”, zegt

ssBG.nl

TONY JOE WHITE DANA FUCHS YOUNG GUN SILVER FOX BARRENCE WHITFIELD & THE SAVAGES IAN SIEGAL BAND THE BLASTERS MICHELLE DAVID & THE GOSPEL SESSIONS ERWIN JAVA & BAND FEATURING KAT RIGGINS EN VELE ANDEREN

RHYTHMBLUESNIGHT.NL

zaterdag 28 april

de oosterpoort groningen

bachtelijke producten, waarvoor

Ze draaien winkeldiensten van 2,5

meester komt op 15 mei langs en

eerlijke

uur en ze zijn vaak ook betrokken

van 12 t/m 19 mei zijn er leuke leu-

betaald in ontwikkelingslanden.

bij werkgroepen, zoals etalage en

ke acties met kortingen.

In veel van deze landen maakt

inkoop. We kopen nu helemaal

inkoopprijzen

worden

armoede en achterstand de bevol-

zelfstandig in bij eerlijke tussen-

king kwetsbaar voor uitbuiting.

handel en ook rechtstreeks bij

Koffieboeren en andere producen-

producenten in de ontwikkelings-

ten worden dan gedwongen voor

landen.” Af en toe krijgt de We-

slaafse hongerlonen hun produc-

reldwinkel bezoek van zo’n produ-

ten te leveren, waarna er in de rij-

cent, laatst nog van een zilversmid

ke wereld veel aan wordt verdiend.

uit Nepal. Die vinden het leuk om

De Wereldwinkel Haren doet uit-

aan de vrijwilligers te kunnen

sluitend zaken met tussenhandel

vertellen wat hen drijft en hoe ze

die het keurmerk van de World

werken. De winkel maakt gepas-

Fair Trade Organisation (WFTO)

te winst, en van dat geld worden

hebben verdiend.

soms goede doelen gesteund, bijvoorbeeld na natuurrampen.

Zelfstandige winkel De winkel in Haren verhuisde

‘Gewoon leuke winkel’

in 1981 naar de Hortuslaan 4. Het

“De Wereldwinkel is ook nog eens

pand is eigendom van de gemeen-

een erg leuke (cadeau)winkel”,

te Haren, die het voor een gesub-

zeggen de vrijwilligers in koor.

sidieerde prijs verhuurt aan de

“We verkopen hier creatieve spul-

Wereldwinkel en aan de Stichting

len die je nergens anders in de om-

Rommelmarkt. Voorheen heette

geving tegenkomt. De prijzen zijn

het nog HAVOS (Haren Voor Ont-

laag en onze klanten zijn altijd erg

wikkelings Samenwerking), maar

positief. Dat maakt ons werk juist

in de loop der jaren werd het ‘We-

zo leuk.” Anne-Marie Mulder zou

reldwinkel’. Er veranderde méér. De winkel sloot zich aan bij een overkoepelende organisatie van Wereldwinkels, die zorgde voor professionalisering en gezamenlijke inkoop. De Harenaars voelden zich de laatste tijd steeds minder thuis in deze ‘keten’ en vonden de kosten aan de hoge kant. Daarom maakte Haren zich per 1 januari 2017 los en is nu een zelfstandige winkel, die wordt gerund door vrijwilligers. Eigenzinnige Harenaars!

Kom gerust eens vrijblijvend praten. Wij hebben zitting bij Mango Mobility, In de ONEVEN weken Datum: Vrijdag 20 april hebben we op Woensdag 2, 9, 16,van 23, 13:30 30 mei.tot Daarna wevrijdagmiddag 17:00 kelijks op ng de woensdagmiddag, wijzigingen uur zitti in Haren, Emmalaan 31 voorbehouden. Tijd: 13.30 tot 17.00 uur

(in het pand van Mango Mobility).

Locatie: Emmalaan 31 in Haren

Vrijwilligers Anne-Marie

U zoekt hoorzorg van topkwaliteit?

Mulder,

voorzitter

van de stichting: “Het zijn alle-

WWW.HOORCENTRUMWESTERKWARTIER.NL BRILWEG 3, 9801 GC ZUIDHORN TEL: 0594 - 500 959


APRIL 2018

17

Wat onze klanten zeggen... De heer Parie: Prettige persoonlijke benadering. Eerlijke inschatting van kansen en mogelijkheden. Ook gedurende lange afwezigheid. De heer Jorna: De makelaar kent de markt, weet hoe hij een “ match” kan maken! Natuurlijk weet je als verkoper niet altijd precies welke kaarten in het spel zijn, maar uiteindelijk zijn we tevreden met het resultaat, en was de begeleiding sympathiek.

Rijksstraatweg 20 A Haren € 539.000,- k.k.

Rijksstraatweg 55 Glimmen

De heer Ziengs: Op maat, correct, oplossend, doelgericht, succesvol. Alfred Bakker Makelaars heeft zich meer dan bewezen tijdens de verkoop van de woning, door weer en wind, geen tegenslag kon de doelgerichtheid beïnvloeden. Top! Ervaar het zelf. Koop of verkoop via Alfred!

Drentselaan21, Groningen € 595.000,- k.k.

Hoofdweg 290B, Paterswolde ¤ 849.000,- k.k.

T

CH

O RK

VE

Rijksstraatweg 55 Glimmen Lageweg 37, Noordlaren ¤ 579.000,- k.k.

Meerweg 129, Haren Prijs op aanvraag

Middelhorsterweg 71, Haren

Oosterweg 14, Haren ¤ 789.000,- k.k.

Schutsweg 34, Midlaren ¤ 889.000 k.k.

Stationsstraat 31, Tynaarlo ¤ 539.000,- k.k.

Zeemanweg 14, Haren ¤ 785.000,- k.k.

Zuidlaarderweg 1 Annen ¤ 510.000,- k.k.

T

CH

O RK

VE

Rijksstraatweg 55 Glimmen Rijksstraatweg 45, Haren ¤ 1.275.000,- k.k.

Rijksstraatweg 347, Haren

Rijksstraatweg 20 A Haren € 539.000,- k.k.

Rijksstraatweg 55 Glimmen

Verlengde Hereweg 156, Groningen ¤ 795.000,- k.k.

Westerse Drift 125, Haren ¤ 995.000,- k.k.

www. alfredbakker.nl


Waarom Zwitsers beter slapen!

NU OOK VERKRIJGBAAR IN ASSEN!

De nieuwe SwissflexÂŽ-lattenbodem met gepatenteerde bridgeÂŽ technologie past zich optimaal aan uw lichaamsvorm en bewegingen aan. Slapen is nog nooit zo aangenaam en gezond geweest. Neem voor informatie contact met ons op en ervaar zelf wat compromisloos slaapcomfort is.

Assen Zeilmakerstraat 14, 0592 - 87 03 08 homanslapen.nl

Haren Rijksstraatweg 167 050 - 534 42 35


APRIL 2018

19

Koningsdag in Haren | 27 april GO DE SPLOF, VOORRT IEDERE EN!

OPEN DAGEN 21 EN 22 APRIL

Koningsdag 2018 is een bijzondere. Koning Willem-Alexander viert zijn eerste lustrum. Vooral bijzonder, omdat de Koning op bezoek komt in de stad Groningen. Daardoor gaan de gedachten terug naar 1990 toen de koninklijke familie Koninginnedag kwam vieren in Haren. Prijsvraag Het Oranjecomité laat dat herbele-

komt onze huidige koning voor

de Rijksstraatweg 131-A in Haren.

ven door in de week voor Konings-

op de foto’s. Hebt u het goede ant-

Vermeld naam, adres en telefoon-

dag twintig portretten van toen in

woord gevonden?

de etalages van winkels in Haren

nummer (max. 1 inzending per persoon). Onder de goede inzen-

te laten zien. Twintig keer de kans

Stuur dan uiterlijk 28 april een

dingen worden drie prijzen ver-

om Koning Willem-Alexander daar

mailtje naar koningsdagharen@

loot. Over de uitslag gaan we niet

tegen te komen. Dat is de basis

gmail.com of gooi een briefje in

in discussie.

van een leuke prijsvraag: hoe vaak

de bus bij makelaar Lieberom aan

Op zaterdag 21 en zondag 22 april bent u welkom op de Open Dagen van de Golferij. Kom gezellig langs aan de Hoppenkampsweg 1 in Eelde (vlakbij het vliegveld) en maak gebruik van speciale aanbiedingen en kortingen. Voor meer info kunt u ons bellen of mailen op: 050-309 61 29 | info@golferij.nl

www.golferij.nl

Koningsdag 2018 programma

Colofon

Kermis

muziek. Terwijl er in de middag

Vanaf woensdag 25 april tot en met

op de vrijmarkt gehandeld wordt,

zondag 29 april is er weer kermis

klinken de Caribische klanken

in het dorp.

van steelband Panmagic door het centrum van Haren.

9.00-11.00 uur Viswedstrijd In het Boermapark is er ’s morgens Jaargang 24 nummer 4

van 9.00-11.00 uur een viswedstrijd

april 2018

voor jong en oud. Aanmelden kan voorafgaand om half negen bij café de Middelhorst.

Oplage:

Informatiedag warmtepompen Technisch Installatieburo Smid

15.00 uur Nostalgie in verzorgings- organiseert een warmtepomp-inhuizen formatiedag op zaterdag 21 april.

tepomp neemt toe, maar veel mensen kennen de voordelen qua comfort en energiebesparing nog niet.

In verschillende verzorgingshui- Van 10:00 tot 15:00 uur bent u welzen is ook het nodige te beleven. kom aan de Rijksstraatweg 64 te Vanaf 15.00 uur herleven oude Glimmen waar twee warmtepom-

jaren steeds vaker toegepast gaan worden. Er is voor bijna elke situa-

De warmtepomp zal de komende

tijden in Zonnehof met kleder-

pen staan opgesteld van Nefit en

tie een warmte-oplossing. All-elec-

Volgende uitgave

10.00 uur Officiële opening

drachten. De Vrienden van het

Vaillant. Organisator Gert Haak:

tric of hybride."

23 mei 2018

De opening van Koningsdag 2018 is

Historisch Kostuum nemen ons

“De belangstelling voor de warm-

40.000 exemplaren

www.harendekrant.nl

om 10.00 uur op het Raadhuisplein

mee naar de 18e en 19e eeuw. In

met een speech van de burgemees-

Westerholm treden vanaf half vier

Redactie/uitgever:

ter en het zingen van het Wilhel-

Vrouwen van Nu op met het koor

Hein Bloemink Close-Up Media,

mus. Voor de muzikale omlijsting

Eigen Wijs en in de Dilgt is om drie

Groningen, tel: 050-5276133

zorgt looporkest ’t is Nait Niks.

redactie@harendekrant.nl Adverteren?

uur Tempus Fugit te beluisteren. Niet alleen leuk voor de bewoners,

10.10 uur Ballonnen versieren

maar ook voor familie en mantel-

Direct daarna kunnen de kinde-

zorgers.

Zie www.harendekrant.nl

ren ballonnen versieren. Als een

(over ons/adverteren)

ballon klaar is laten we die niet de

Tarieven v.a. 75,00

lucht in vliegen, maar planten we

13.00-17.00 uur met de Jan Plezier rond

Website v.a. 24,95

de versierde ballonnen bij het ge-

Het is ook mogelijk om je door het

meentehuis. Zo maken we met z'n

dorp te laten rijden, van 13.00-17.00

Opmaak:

allen een fleurige tuin op het Raad-

uur rijdt een Jan Plezier (huifkar

1609bold, Zuidlaren

huisplein. Voor de makers van de

met paarden) rond.

drie mooiste ballonnen is er een prijs.

Druk:

20.00 uur Oranjeconcert ’s Avonds is er een Oranjeconcert

Hoekstra Krantendruk

10.30 uur Uitslag kleurwedstrijd

in de Gorechtkerk. Christelijk

Door leerlingen van de basisscho-

Fanfarekorps Juliana uit Hooge-

Verslaggeving:

len zijn kleurplaten gemaakt. Rond

zand, Popkoor Yes uit Eelde en

Gonneke Bonting

10.30 uur worden de prijswinnaars

organisatie Jan-Arjen Mondria uit

bekend gemaakt. Ondertussen is

Groningen zorgen voor een afwis-

Emmeloord

er voor iedereen een versnapering.

Verspreiding in: Haren,

Onnen,

Noordlaren, Zuidlaren, Vries, Eelde,

Paterswolde,

Gronin-

gen-Zuid (o.a. Oosterpoort, Wijert, Wijert-Zuid, Corpus, Help-

ker, Bruna en Primera. De werk-

Felland Noord 6 9753 TB Haren T (050) 534 99 90

F (050) 534 39 54 E info@hansjoling.nl www.hansjoling.nl

Hans & Ada Joling

groep Goede Doelen Haren zorgt

Hill in Kaapstad en Stichting Eboo

Nait Niks en een draaiorgel voor

in Nairobi.

ar

ren in Haren, Township Lavender

open is, zorgen looporkest ’t is

n ge in az n gl ke be wer g er in ld erk n hi sc afw - e t nd hou es i at

tuurfonds Groningen voor kinde-

markt die om een uur of twaalf

wa

er voor dat de opbrengst terecht komt bij Jeugdsport- en Jeugdcul-

ep nr

Om op te warmen voor de vrij-

entree is een tientje. Kaarten zijn te koop bij o.a. Boekhandel Boom-

wezen op de goede zorg van hun eigenaren. En die mogen vertrouwen op Hans. Na een grondige inspectie wordt een helder plan met kostenbegroting opgesteld. Een facelift voor uw huis en (wat heel belangrijk is) voor u een hele zorg minder! Kies Hans, uw huis zou niets liever willen.

to

11.00-16.00 uur Brandweerauto Show Vanaf 11.00 uur komt een tiental brandweerauto’s in het dorp. De hele middag zijn die nog te bewonderen. 12.00 uur Vrijmarkt en muziek

Als uw huis kon spreken, dan zou het zeggen: “Hans, kom je gauw eens bij ons langs? Mijn houtwerk voelt zo rot. Mijn kozijnen worden zo kaal. Mijn voordeur is flets. Hans, ze zeggen dat ik er niet gezond uitzie. Ze zeggen dat jij zo goed zorgt voor huizen. Zou jij mij óók willen helpen?” Tja, huizen kunnen niet spreken en zijn aange-

be

man, Ter Borch, Piccardthof, Klein Martijn)

selend programma. Het concert begint om 20.00 uur ’s avonds en de

Glimmen,

Sprekend huis


* Geldig op alle toestellen vermeld in de Loewe-actiefolder, geldig van 1 april tot en met 14 juli 2018.

Aanzetten, wegdromen. Loewe bild 4 - OLED Aanzetten, wegdromen. bild 4 is leuk. OLED is fascinerend anders: knallende kleuren, overweldigend realistische beelden, zelfs bij snelle bewegingen. Een voetbalwedstrijd bekijken alsof u aan de zijlijn staat? Een detective in de donkerste nacht? Met OLED zit u niet op de eerste rij, maar er middenin. De Loewe bild 4 OLED is er reeds voor 2.999 €.

Ontdek meer bij uw Loewe-verdeler of op loewe.tv/be-nl In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, mag niet groter zijn dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden. De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

Dealer_bild4OLED_210x297_NL.indd 1

28/07/17 11:14

Haren de Krant april 2018  
Haren de Krant april 2018  
Advertisement