Page 1

de k rant die je leest van A tot Z >> A PRIL 2010

HAREN DÉ KRANT

>> Oorlogsjaren in Haren

>> Internetten zonder gevaren

5/6

17

>> Uniek fotoproject

19

Kindermishandeling en verwaarlozing

Zwijgt Haren?

Vijftien jaar krant! In juni bestaat onze krant 15 jaar. Volgens goed gebruik willen we ook bij dit lustrum lezers aan het woord laten over Haren de Krant. In juni publiceren we een bloemlezing. Uw reacties mogen zowel (zeer) positief als (zeer) kritisch

Uit de gemeente Haren komen nauwelijks meldingen over seksueel misbruik of kindermishandeling. Dat blijkt uit cijfers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van Bureau Jeugdzorg Groningen. Maar deskundigen vertrouwen die cijfers niet helemaal. Het is denkbaar dat Harenaars zwijgen in plaats van melding maken van verdachte adressen. Dat kan te maken hebben met de cultuur van een dorp of gemeente. Zouden mensen in Haren vinden dat je je niet moet bemoeien met de opvoeding van de buurkinderen?

Van alle gevallen van kindermishandeling is slechts in 2% sprake van seksueel misbruik, zegt het AMK. Het gaat meer om vormen van huiselijk geweld, zowel fysiek als emotioneel. Verder wordt ook lichamelijke en emotionele verwaarlozing beschouwd als vormen van mishandeling. Robert Tamminga van het AMK: “Een kind dat materieel alles heeft, maar geen aandacht of liefde krijgt van zijn ouders, lijdt daaronder. Een kind dat leeft zonder liefde, heeft zelfs een kortere levensverwachting.” Het zijn forse stellingen van deze hulpverlener, maar hij houdt ze overeind, ook na kritische ondervraging. Hij zegt: “Een kind dat emotioneel wordt verwaarloosd krijgt namelijk te maken met allerlei risicofactoren, zoals verslaving of suïcidaal gedrag. De kans dat zo’n kind grote problemen krijgt en vroegtijdig overlijdt neemt dan toe.” Volgens Tamminga moet dus ook het

verwaarlozen van een kind niet worden onderschat en zelfs worden gerekend tot mishandeling.

Emotionele verwaarlozing is ook een vorm van mishandeling Ingrijpen op adressen waar een kind wordt geslagen of seksueel wordt misbruikt, dat ligt voor de hand. Die vorm van misbruik is zo evident, dat een in­greep in zo’n gezin door iedereen wordt begrepen. Maar hoe zit dat met een kind in dure merkkleding met spel­computers op zijn kamer, die het materieel aan niets ontbreekt? “Ook die kinderen worden soms ernstig verwaarloosd”, zegt Tamminga. Zie pag 3

zijn. De krant is van iedereen, dus mag iedereen er een mening over ventileren. Welke artikelen zijn u bijgebleven. Wat vindt u sterke en zwakke punten van de krant. Is de internetversie op www.harendekrant.nl een verrijking of juist niet? Werkt onze krant als bindmiddel of (integendeel) als splijtzwam in de Harense gemeenschap? U bent aan het woord. Uw reacties zijn tot 1 juni welkom op redactie@harendekrant.nl

Mannen gevraagd voor…

De bekoring van Panta Rhei In het gemengd koor Panta Rhei zingen veel mensen uit Haren en Glimmen. Wekelijks wordt er gerepeteerd in Groningen-Zuid. AnneMiek van Os uit Glimmen is één van hen: “Wat het zingen zo mooi maakt? Je brengt de stemmen van veel mensen samen in een stuk en dat klinkt dan na veel oefenen steeds beter. Dat vind ik altijd weer een heel boeiend proces.” Pantha Rhei heeft dringend behoefte aan mannelijke leden, maar de heren laten het afweten. Anne-Miek van Os: “We weten niet hoe dat komt. Maar we doen er van

alles aan om mannen te interesseren bij ons te komen zingen. We gaan binnenkort Sing-Inns organiseren. Dat zijn open repetities, waarin in hoog tempo een stuk wordt ingestudeerd en aan het eind van de avond met muziek wordt uitgevoerd. We hopen dat mannen daardoor zelf ervaren hoe leuk het is om in een koor te zingen.” Pantha Rhei bestaat uit 50-plussers, maar men zou graag jonge nieuwe leden verwelkomen. Het repertoire bestaat uit een slimme mix van klassiek en lichte (wereld)muziek, om de muzikale smaak van velen te treffen. “Wie hier komt zingen hoeft geen geschoolde stem te hebben”, zegt Anne-

Hoogtevrees? kennen wij niet!

Waaien de dakpannen van het dak? Is het teer verteerd? Lijkt de dakgoot op een moestuin? Wij hebben inmiddels alles wel gezien en hebben dan ook voor alles wel een oplossing. Onze installateurs kennen het dak van binnen en buiten, en dus van isolatie tot dakpan. En hoogtevrees? Dat kennen ze niet.

OP=OP non iron shirts 2 for

€ 89,95

Miek van Os. “Maar we leggen de lat best hoog. De gezelligheid staat niet op de eerste plaats, maar de muziek. De gezelligheid komt dan vanzelf.”

De bekoring van een koor is duidelijk. Tóch lukte het de laatste tijd niet om mannen te verleiden te komen zingen. Nu telt het koor slechts zes mannen (van de 37 leden). Wie eerst eens de kat uit de muzikale boom wil kijken kan een concert van Panta Rhei bijwonen op 29 mei. Panta Rhei geeft op 29 mei een concert/lezing helemaal gewijd aan romantische liederen van Schubert, Brahms, Loewe en Schumann (wiens 200e geboortejaar het dit jaar is). Locatie: Martinuskerk in Middelbert. Aanvang 20.00 uur. Wie lid wil worden kan terecht op www.koorpantarhei.nl

Wij willen geen provisie! U betaalt alleen de werkelijke kosten van ons advies GA NAAR ONZE SITE VOOR DE PROVISIECALCULATOR!

Rijksstraatweg 146, Haren. (050) 301 77 77 www.hypotheekshop.nl/haren

Middelhorsterweg 30 Haren T. (050) 534 99 02 F. (050) 534 57 23 email: info@tib.nl www.Tib.nl

DUIDELIJK VERHAAL

Haren de Krant verschijnt elke maand in de laatste week | www.haren de krant.nl

1


AL RUIM 10 JAAR DE BETERE VIDEOTHEEK IN HAREN!!! Nu ook te huur: de SOPRANOS, LOST, PRISONBREAK en tal van andere populaire TV-series!

VISHANDEL de BESS Kroonkampweg 6a Haren

Uw adres voor de meest uitgebreide sortering verse, gerookte en gebakken vis en visspecialiteiten als salades, roerbak/wok schotels, visquiches, vislasagnes, gerookte wilde zalm, gravad lachs enz. Onze specialiteit: HOLLANDSE NIEUWE wij hebben 2 soorten, de een iets zachter, iets pittiger, de andere steviger en minder zout.

RIJKSSTRAAT WEG 222 HAREN • TELEFOON (050) 535 12 95 • DAGELIJKS OPEN VAN 13.30 - 21.00 UUR • ZATERDAG OPEN VANAF 10.00 UUR

Kom geregeld even kijken en luisteren!

B. Van Bergen Humanitas organiseert kindervakantieweken voor kinderen van 6 t/m 12 jaar Van 9 t/m 14 augustus 2010 vindt de kindervakantieweek plaats in de kampeerboerderij “De Harmsdobbe” in Bakkeveen. De kosten voor de vakantieweek zijn € 100,- per kind per week. Aanmelden kan tot 15 mei 2010.

Eekhoornstraat 26 9761 VJ EELDE (050) 309 67 72 Mobiel (06) 26166133 www.berendvanbergen.nl Voor al uw riooldrainage Grond- en sloopwerken (handmatig/machinaal) Minikraanverhuur

Elke maand nieuwe aanbiedingen!

PATER

voor betere schoenreparaties

tuinklompen

Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08

Wilt u uw kind graag opgeven voor genoemde week of bespreken of een andere week mogelijk is, dan kunt u hierover contact opnemen met Peter Drenth via tel. 050-5344135 (pdrenth@home.nl) of kijk op: www.humanitasharen.nl Humanitas is een vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Een van de vele activiteiten van Humanitas is het organiseren van vakantiekinderweken. Deze vakantieweken zijn bedoeld voor kinderen die om financiële, sociale of medische redenen niet op vakantie kunnen. De stichting Jantje Beton heeft haar keurmerk aan deze kindervakantieweken toegekend.

Bouwbedrijf

Wolters Burg. J.G. Legroweg 100 9761 TD Eelde Kerkstraat 14 9479 PK Noordlaren Telefoon 050 409 12 97 Telefax 050 409 13 87

NIEUWBOUW - VERBOUW - ONDERHOUD

Dames-, heren-, en kinderschoenen | Exclusieve kinderkleding | Brinkhorst 9, Haren. Tel.050-3600611

Reeds meer dan 50 jaar in de winkel in Groningen-Zuid Proef het voorjaar bij Groenteman Tom Hoekstra. Met onze diverse dagverse Hollandse voorjaarsgroenten gaan wij voor gezond en smaak. o.a. kasbloemkool, boontjes, aardbeien, postelein, raapsteeltjes, asperges en snijboontjes.

Ligt u wakker van uw paardenmest? Niet doen! Wij verzorgen de afvoer van uw PAARDENMEST. Dit kan met behulp van onze keurige containers met afdekzeil. Deze worden dan bij u geplaatst en op afroep geleegd. Voordelen: - Geen mestplaat nodig - Geen kosten van uw loonwerker - Altijd uw erf opgeruimd en schoon van resten, mest en strooisel - Visueel altijd keurig, ook voor milieu-instanties Ons oogmerk “houdt uw erf schoon en opgeruimd, dit kan veel narigheid met diverse instanties voorkomen”. Hopelijk hebben wij voor u een passende oplossing. Vraag vrijblijvend om informatie. Ook het adres voor als uw stalstrooisel. Paardenhouders: nog volop leverbaar kuilbaaltjes ca. 35 kg.

Handelsbedrijf Ronnie Aalders Groenteman Tom Hoekstra Van Iddekingeweg 66 Helpman

Bezorgen kan ook, bel voor informatie. Al 20 jaar een vertrouwde naam in stalstrooisels

(Op de hoek bij de afrit naar Albert Heijn)

Tel. 050-5255693

En… de persoonlijke bediening krijgt u er gratis bij! 2


Kindermishandeling en verwaarlozing (vervolg voorpagina)

“Vader is chirurg en moeder heeft een andere mooie baan. De sleutel ligt onder de mat en er is geld om zelf eten te kopen in de snackbar. En toch wordt ook zo’n kind soms aan zijn lot overgelaten.” Daar komt Tamminga aan het begrip verwaarlozing, die voor omwonenden wellicht lastig te herkennen wordt als een alarmerende situatie.

Colofon Jaargang 15 nummer 04 April 2010 Oplage: 40.000 exemplaren Verschijnt 14 x per jaar Volgende uitgave 25 mei 2010 Advertentietarief: Vanaf 45,00 euro. Redactie: Hein Bloemink Schweitzerlaan 2 9728 NP Groningen Uitgever: Close-Up Publishers, Groningen [T] (050) 5276133 [E} redactie@harendekrant.nl [I] www.harendekrant.nl Senior-verslaggeving Gonneke Bonting Fotografie: eigen redactie Verkoopondersteuning: Dick van der Leij Opmaak/lay-out: JOB Advertising, Assen [t] (0592) 353966 / 317180 [e]: job.advertising@home.nl Druk: Veenstra & De Vries Offsetrotatie Emmeloord Klachten Bij bezorgklachten kunt u bellen: (050) 5276133 Verspreiding: Haren, Glimmen, Onnen, Noordlaren, Eelde-Paterswolde, Zuidlaren, Hoogezand, Vries, Groningen-zuid, Helpman.

09.00 uur Vertrek van een Paardentram uit Glimmen met voorop het Wielrijdersmuziekkorps Crescendo en begeleid door de “Dobberieders” met het bevrijdingsvuur. Het vuur dat die nacht door de fietsers is opgehaald uit Wageningen. In de Paardentram zitten een “Gouvernante” met een 10 tal kinderen in oude klederdrachten (850 jaar Thuis in Haren).

Doe iets Zelf de buurman aanspreken, een idealistische strategie die door de overheid wordt gepropageerd. Men wil graag de ‘noaberplicht’ terugbrengen in woonwijken en verwacht dat mensen elkaar durven aanspreken als zij denken aan mishandeling of verwaarlozing. Tamminga: “Het is niet eenvoudig, maar toch vind ik ook dat het

moet kunnen. Je hoeft niet met een beschuldigende vinger op mensen af te gaan, je kunt eenvoudig uitleggen dat je je zorgen maakt over het kind en dat je wilt weten of alles wel goed gaat. Vaak zullen ouders opgelucht zijn, dat ze erover kunnen praten en hulp gaan zoeken.” Die strategie zou kunnen werken als het gaat om gezinnen waar het opleidingsniveau laag is en de onmacht groot. Echter, laat een hoogopgeleide vader zich aanspreken op het feit dat zijn welvarende kind hele dagen alleen rondzwerft? Daar ligt waarschijnlijk precies het dilemma. Misschien zwijgt Haren daarom.

In een opiniepeiling op de website van Haren de Krant werd in maart gevraagd: kent u een kind dat seksueel wordt misbruikt? Er waren elf lezers die daarop met ‘ja’ hebben geantwoord. Zij worden opgeroepen om het AMK te bellen! Wie het vermoeden heeft dat een kind wordt misbruikt, mishandeld of verwaarloosd, kan contact opnemen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: 0900-1231230 of 050-5239239. Men kan rekenen op een discrete behandeling van de melding.

Het idee van was er al langer...

“Dit is onze kans” Het verhaal van Le Stelle, een nieuwe culinaire winkel aan de Brinkhorst in Haren begint bij pizzeria Sa Capanna. Maar heeft ook te maken met het het Italiaanse eiland Sardinië en de oerHollandse Daphne de Haan (23) uit Haren. Daphne de Haan zag vroeger een loopbaan in de modebranche voor zich, maar het liep tot haar vreugde anders. Tijdens haar bijbaantje als serveerster in de Harense pizzeria liep ze warm voor dit vak en voor het land Italië. Ze liep overigens ook warm voor de zoon van de familie, Roberto Frau (27) met wie zij al vijf jaar een relatie heeft en ze raakte bevriend met dochter Stefania (21). Deze jonge garde heeft de stormachtige ontwikkelingen van het populaire restaurant van dichtbij meegemaakt en begon zelf ook mee te denken. Daphne: “Het leek ons een goed idee om met Sa Capanna ook overdag open te gaan met hapjes, drankjes en terras. Het is best jammer dat zo’n prachtig bedrijf overdag gesloten is. Maar de eigenaren Ernesto en Daniëlle Frau vonden dat geen goed plan en hadden daar argumenten voor. “We vonden dat wel jammer en het idee bleef!”, zegt Daphne. “Toen we een paar maanden geleden zagen dat

het pand aan de Brinkhorst vrij kwam, dacht ik: Dit is mijn kans!” Peter van der Veen stopt met zijn brasserie annex vlaaienwinkel en is kok geworden bij De Twee Provinciën. Het pandje dat hij deze maand achterliet was precies wat Daphne de Haan zocht. Ze vertelt: “Het idee, dat we in Sa Capanna niet konden realiseren, zou hier prima kunnen. Maar dan wel in een iets andere vorm. We ga hier een winkel met Italiaanse delicatessen en dranken beginnen. Tapenade’s, pesto’s, broodjes, vleeswaren, kazen…. alleen maar het lekkerste van het lekkerste uit Italië. Meer specifiek: van Sardinië, het eiland waar Ernesto Frau vandaan komt.” En zo wordt het verband duidelijk tussen Sa Capanna, Sardinië en de nieuwe winkel van Daphne de Haan. In Le Stelle komen ook tafeltjes om wat te eten

en te drinken en er komt een terras. Alcohol mag voorlopig nog niet worden geschonken. Sommige producten zullen in de keuken van Sa Capanna worden bereid. De nieuwe winkel, die op 30 april zal openen, is het product van enthousiast denkwerk en creativiteit van jonge mensen: Roberto Frau, Stefania Frau en natuurlijk Daphne de Haan, die dagelijks in de zaak te vinden zal zijn. Zij wordt gezichtsbepalend. Le Stelle is dagelijks van 10-18 uur open, behalve op zondag. Te vinden aan de Brinkhorst, direct naast de ingang naar de bibliotheek.

Hein Vraatzucht

Een mens heeft geld nodig om te leven. Wie een moeilijke baan heeft, kan rekenen op een beter salaris dan veel anderen. Een metselaar, die vakkundig muren metselt en veel uren maakt, verdient meer dan een metselaar die slechte muren metselt en minder uren maakt. Dat is zo ongeveer in een notendop het principe van ‘loon naar werken’. Helaas lijden er echter nogal wat mensen aan financiële vraatzucht. Het gevolg is financiële obesitas. Ze streven er niet naar om voldoende te werken teneinde voldoende inkomen te hebben. Neen, ze streven ernaar om méér geld te verdienen dan op grond van hun werkzaamheden verklaarbaar zou zijn. Bart V. hoorde zes jaar cel tegen zich eisen, omdat hij volgens justitie van zijn werkgever Thuiszorg Drenthe miljoenen heeft gestolen met list en bedrog. Topvoetballers verdienen soms per jaar miljoenen voor het spelen van 19 wedstrijden, te betalen door supporters en sponsors. Veel topmanagers gaan met zes ton of meer naar huis en als zij hun werk slecht doen krijgen ze nóg meer om af te taaien. Zij kopen méér huizen dan ze kunnen bewonen. Ze kopen zulke grote auto’s (bijna Leopard Tanks) dat je ze nauwelijks boven het stuur ziet uitkomen. Ze kopen meer eten dan hun maag kan verwerken. Mensen die geld niet meer zien als een beloning voor geleverde diensten, maar als beukennootjes die je hoe dan ook voor de neus van anderen wegpakt om ze in je eigen holletje op te stapelen….die mensen lijden aan financiële vraatzucht en ze tasten het fundament van een gezonde economie aan. Zij zijn verantwoordelijk voor de hoge kostprijzen van diensten en producten, die uiteindelijk worden betaald door ons allemaal. Als deze veelvraten zich weer zouden voegen naar het aloude principe van ‘loon naar werken’, dan zouden b.v. verzekeringen, gezondheidszorg, software en overheid een stuk goedkoper kunnen worden. Wie geneest de veelvraten? Hein Bloemink

PROGRAMMA 5 MEI De feestelijke groep rijdt door de bebouwing van Glimmen naar Haren. De hele optocht wordt tegen 09.45 uur verwacht in de Kerkstraat bij het plein van het Clockhuys. De burgemeester ontsteekt het bevrijdingsvuur op het plein. Op het podium speelt Oranje Nassau vrolijke muziek tijdens het ontbijt. Nadat het vuur is ontstoken gaat de Paardentram met de kinderen naar de vijf huizen voor oudere inwoners om daar een bloemstuk te brengen en het bevrijdingsvuur ook daar te ontsteken. 11.00 tot 13.30 uur Een muziekprogramma op het podium met M.E.M. (meidengroep met begeleiding) en Carbon Hill (Ballads en Rocksongs). De winnaars van het talentenfestival. 11.00 tot 16.00 uur De klimmers onder ons mogen de trappen van de toren van Haren proberen op zoek naar het bord zuurkool en de geest van Bommen Berend. Een schitterend uitzicht wacht....

12.15 uur Zeven Corso Wagens uit Onnen wederom voorafgegaan door de Wielrijders van het muziekkorps Crescendo worden voor de Kerk verwacht. Ze staan er om bewonderd te worden door U, het publiek. U mag jureren tussen 12.30 uur en 13.30 uur. Er is een publieksprijs voor de mooiste wagen die U hebt aangewezen! 14.00 -16.00 uur Hippisch feest in de Kerkstraat met: Ringstreken van beide kanten met 4 aanspanningen en 4 palen. Vliegend tapijt, touwtrekken tegen pony’s, kortebaandraverij met 4 sulky’s, ponyshow met lange teugel en een finale met 6 verschillende aanspanningen. Ten slotte mogen kinderen verkleed als Cowboy op 2 gezadelde pony’s rijden. 16.00 uur Het podiumprogramma gaat verder met, hoe kun je het bedenken: de dampende band The 4Horsemen uut Grunn met Rock, Blues etc.

20.00 uur A Sentimental Journey. De muzikale show van de Eemsmond Big Band in het kader van 65 jaar bevrijding. Nostalgische klanken van Glenn Miller, Ramblers, Vera Lynn, Andrew Sisters en Lilly Marleen worden ten gehore gebracht. Naast solisten uit het orkest zal het zangtrio Agnes Rozeboom, Suzan Mercera en Erna Moraques acte de présence geven als “The Andrew Sisters”. Nederlands repertoire als “Wie is Loesje”, “Trees heeft een Canadees”, “Appeltjes van Oranje” etc. zijn toegevoegd naast evergreens als Moonlight Serenade en In The Mood. U mag deze speciale voorstelling niet missen onder het motto “We`ll meet again”.

Unistee Makelaars Nienke Poppema | Hilja Vredeveld Rijksstraatweg 142 | 9752 BM Haren | Tel. 050 - 535 20 20 www.unistee.nl

Advertentie elaar ak

dij

PROGRAMMA 09.15 tot 11.00 uur Bevrijdingsontbijt op het plein bij het podium. Er is van alles te beleven tijdens het ontbijt, aankomst zoals de aankomst van de Paardentram maar ook legendarische auto’s zoals de Messerschmitt en de MG. Het ontbijt wordt gesponsord door Warme Bakker Wilfred en Petra Haafs, Keurslager Martin Dijk en C1000 Pepping. Het ontbijt is gratis, maaaar...Ieder wordt geacht een bijdrage te geven voor het Harense project van Terre des Hommes, dat voorziet in de uitbreiding van een school in Goa, aan de westkust van India.

van je buurkinderen serieus te nemen en in actie te komen. “Wij willen mensen, die zich zorgen maken, graag helpen. Laten ze ons eerst eens bellen om te vertellen wat er volgens hen aan de hand is. Dan zullen wij in eerste instantie proberen ze te motiveren om zélf op het betreffende gezin af te stappen.”

M

Haren

Aangenomen dat in Haren relatief weinig wordt geslagen en weinig kinderen seksueel worden misbruikt…dan zou je op basis van de statistieken moeten aannemen dat er wel degelijk kinderen emotioneel (en/of lichamelijk) worden verwaarloosd. Immers, in Haren wonen veel welvarende gezinnen waar beide ouders zich storten op hun loopbaan. Dat is volgens Robert Tamminga het klimaat waarin zich deze problemen kunnen voordoen. Het lijkt echter een taboe om dat te erkennen. Het ligt voor de hand dat buren de situatie hoogstens vreemd en ongewenst vinden, maar niet ernstig genoeg om er werk van te maken. Men zwijgt. Het AMK pleit er juist voor om ook verwaarlozing

In 2009 zijn er slechts zeven meldingen uit Haren gedaan over mishandeling van kinderen, waarvan drie door een professionele hulpverlener. De vormen die gemeld zijn gaan met name over verwaarlozing, pedagogisch, affectief, lichamelijk of psychisch. Op basis van het landelijke beeld zouden er in Haren minstens 50 meldingen te verwachten zijn.

3


Vakmanschap & Moderne apparatuur voor: - Diagnosetest - Storing zoeken - Aircoservice - Bandenservice - Schokdempertest Felland 7b, 9753 TA Haren 050-5340612 www.hvhautotechniek.nl info@hvhautotechniek.nl

Biologisch voordeel!

Bio Puur Sap Cumulus 3.7 appel足sap hoog- 500 gram stam

Ekoland Ekoland

Puur Sap sinaasappel 750 ml

750 ml

2.69

2.

19

1.69

1.

29

1.29

1.

09

Bakkerij Verbeek

Havervloerbrood

Bio-Choc

Piramide

250 gram

Magic Blue thee, Pure Love

Pralines

thee & GRATIS theepot

Per set

Heel

2.99

Prijzen zijn geldig van 21 april t/m 1 mei. Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkochte artikelen voorbehouden.

Geschenkverpakking

2.

69

6.49

4.

99

9.

95

De Brinken 16, 9752 BW Haren, tel. 050 - 53 41 177, www.natuurwinkel.nl

20% Korting op alle raamdecoratie v. d. Werf Kerkstraat 10 Haren (Gr) 050-5346870

Schade maken is geen kunst Schade herstellen wel.

Lente, wie schildert mijn huis dan? Walter Hoogesteger Schilders uit Glimmen en Haren. Met een feestelijke jubileumaanbieding, goed voor zorgeloze schilderjaren tot 2020* En u betaalt nu slechts 6% BTW voor huizen ouder dan 2 jaar. Bel of mail en een afspraak is snel gemaakt. *Vraag naar de voorwaarden.

Tel. (050) 4062315 E-mail: info@walterhoogestegerschilders.nl

A

UTOSCHADE H ERSTEL VAN KALKER

Industrieweg 12, 9765 BL Paterswolde, Telefoon 050 - 309 2516 Fax 050 - 309 5639, www.vankalker.nl, info@vankalker.nl

Zuidlaarderweg 3, 9756 CE Glimmen Onnerweg 69, 9751 VC Haren Tel. (050) 5348268

www.walterhoogestegerschilders.nl Voor meer informatie met foto's over goed schilderwerk!

4


Berichten van de buren

Nieuwtjes uit Groningen-Zuid Nieuws uit de Oosterpoort

Rijwielzaak verdubbeld!

Aan de Meeuwerderweg heeft Erik Gorter Tweewielers flink uitgebreid. Het resultaat is een ruime, moderne winkel, die ruimte biedt aan een bredere collectie fietsen en een open werkplaats.

Gevraagd naar de nieuwe hit in zijn winkel zegt Erik vastbesloten: “Dat is de elektrische fiets, met trapondersteuning. Tegenwoordig zijn het ook jongere fietsers, die daar gebruik van maken. Het idee, dat dit alleen voor ouderen is, leeft allang niet meer. Mensen in de stad doen de dure auto weg en besparen enorm op de kosten van hun woon-werk-verkeer door te gaan fietsen. Door de trapondersteuning maakt het niet meer uit of je wind tegen hebt.” Bovendien heb je geen parkeerprobleem.

Erik Gorter heeft fietsen met trapondersteuning vanaf 1.500 euro van de merken Batavus, RIH en Sparta. “Het prijsverschil heeft vooral te maken met de afstand die je met één accu kunt fietsen”, zegt hij. Tevens hebben duurdere modellen meer mogelijkheden ten opzichte van goedkopere modellen.

Op 24 april opent de geheel vernieuwde winkel van Erik Gorter (zie advertentie elders in deze krant). Op 28 april om 13.30 uur kunt u een berekening laten maken van uw perfecte persoonlijke fietszadel, waardoor zadelpijn verdwijnt SQ-lab zadels). De computer meet uw zitvlak en fietshouding. Deze demonstratie is gratis. Erik Gorter vindt u aan de Meeuwerderweg 52-54 in Groningen (Oosterpoort).

PATER

Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08

nformatiebron

helpende hand in

ict

Toetsenbordindeling Je denkt er niet vaak bij na: Je typt op een letter of symbool op je toetsenbord en je verwacht hem op je scherm te zien. Het gebeurt alleen niet altijd…. Voor ik ga vertellen hoe dit komt, ga ik eerst vertellen dat er verschillende toetsenbordindelingen zijn. Eigenlijk heeft bijna elke taal/ land zijn eigen eigenaardigheden. In Nederland gebruiken we qwerty terwijl onze zuiderburen werken met een zg. azerty bord. Vervolgens heb ik het over de plék waar de letters staan. Dan heb ik het nog niet eens over alle tekens die niet in ons alfabet voorkomen. Maar ook al hebben héél veel landen een qwerty indeling, dan nog zijn er erg veel verschillen in de symbolen en leestekens zoals !@# ´ ‘ `, die bij elke indeling weer ergens anders staan. Als een computer word geïnstalleerd kiest hij vaak naast het Engels ook een lokale taal. Elk met zijn eigen indeling. Nederlands met een Nederlands toetsenbord en Engels met een VS-internationale indeling. Als je dan bij deze verwarring optelt dat Windows de taal kan aanpassen! Wanneer hij merkt dat je in een andere taal typt kan Windows plotseling besluiten andere tekens te produceren, dan die je bedoeld had. Één van de bekendste is de @ die plotseling in “ verandert. Ik raad iedereen dan ook het volgende aan: Haal alle talen behalve Nederlands weg uit de instelling voor taal en indeling. Mocht je wel andere talen gebruiken zorg er dan voor dat je alleen één toetsenbordindeling gebruikt: VS-internationaal. In XP ga je naar start -> instellingen -> configuratiescherm -> landinstellingen -> talen -> details. In windows 7: start -> instellingen -> configuratiescherm -> land en taal -> toetsenborden en talen -> Toetsenbord wijzigen.

Ik lees graag uw reactie via support@digno.nl Herman Bron – Digno Computers

vakwerk in

SCHILDERWERK in alle voorkomende nuances...

k a p s a l o n Brinkhorst 5a, Haren tel. 050 - 5344700 www.hairdesign-haren.nl

Over mooier wonen moet je niet

Alle auto’s, elk merk!

blijven dromen.

Dat moet je dóen. Wij maken het mogelijk.

•onderhoud •reparaties •APK •verkoop nieuw en gebruikt

Schilderwerk blijft echt vakmanschap, vol nuances. Ezinga schilders staat voor gegarandeerd vakwerk en een genuanceerd advies, precies wat u van de vakman verwacht. Vraag vrijblijvend een offerte aan en ontdek de schilders met nuance!

RENAULT SPECIALIST

utobedrijf

lex Scheedler

nieuwbouw - verbouw onderhoudswerken Felland 7d, 9753 TA Haren 050-5347509 Fax 050-5341791 Mobiel 06-22409130

Groningerweg 1A • Paterswolde T (050) 525 04 14 www.alexscheedler.nl

• tankstation • garagebedrijf en schadeherstel • apk keuringsstation • airco service Beethovenlaan 15, 9722 KJ Groningen 050-5250605 www.autotraas.nl

De Brinken 5 Haren Telefoon: 050-5348112

De persoonlijke schilders schilderwerk - glas - reparatie - onderhoud

Helpermolenstraat 19-21 Groningen-Helpman T (050) - 525 58 66 I www.ezinga-schilders.nl

5


Wat is 65 jaar op de tijdbalk? Haren bezet, in Serie: Oorlogsjaren in Haren 4 door Wil Legemaat, Ali Bakker en Margriet Staal (WAM)

Deze maand is het 65 jaar geleden, dat de Duitse macht werd gebroken. Haren was vrij. We herdenken met Stolpersteine bij de woningen van weggevoerde Joodse mensen in Haren. We herdenken de doden. We noteren herinneringen van mensen die het meemaakten. Bronnen worden schaars. Haren de Krant staat stil bij de oorlog van ’40-’45 om te bewijzen dat over 65 jaar de wonden van de actuele oorlogen in de wereld ook nog niet zullen zijn geheeld. U leest een verhaal over Joodse kinderen. Een verhaal over de bevrijding en herinneringen van een meisje van de Nieuwlandsweg.

Deel 4: Op de gedenksteen van Haren staan tien kinderen Het valt niet op, want ze staan als familie op de gedenksteen, maar de helft van de Harense oorlogsslachtoffers was Joods en onder hen zijn tien kinderen jonger dan vijftien jaar. Terwijl het leven voor de meeste Harenaars in de eerste oorlogsjaren min of meer gewoon z’n gang ging, sloot het net zich snel, doeltreffend en bijna geruisloos om onze Joodse medeburgers. Een reeks maatregelen verdreef de Joden uit het economisch en sociale leven en toen zij eenmaal uit de actieve samenleving waren verdwenen en zonder middelen van bestaan waren, was het vrij eenvoudig hen op te pakken en naar kamp Westerbork af te voeren.

Betty, Marcel, Benny, Freddy, Louis, Ewald en Ruth Betty Slomper (8) en haar broertje Marcel (6), Benny Blocq (10) en zijn broertje Freddy (4), de broers Louis (15) en Ewald (13) Wolff en Ruth Kottek (9) leken gewone Harense kinderen, tot halverwege 1941. Betty, Marcel, Benny en Freddy kenden elkaar: de familie Slomper woonde

aan de Westerse Drift en de familie Blocq aan de Wilhelminalaan en de kinderen speelden met elkaar en met buurtkinderen. Benny voetbalde bij Be Quick, evenals zijn vader Eddy. Hij bezocht de openbare lagere school in de Kerkstraat. De jongens Wolff woonden aan de Waterhuizerweg, zij gingen naar de Tuindorpschool. In september 1941 mochten de Joodse kinderen niet meer naar school. Verscheidene Harenaars herinneren zich hoe Louis en Ewald niet meer in de klas verschenen, maar in het speelkwartier achter het hekje naar het schoolplein stonden te kijken. Enkele maanden later vertelden de jongens dat ze op reis gingen, er klonk iets avontuurlijks in door, maar toch voelde iedereen dat het niet om een vakantiereisje ging. Benny Blocq en zijn vader Eddy moesten afscheid nemen van Be Quick: Joden mochten geen lid meer zijn van een algemene sportclub.

Westerbork Half juli 1942 werden de Harense mannen en oudere jongens naar

Westerbork gebracht. De meesten gingen vandaar met het eerste transport naar Auschwitz. In de nacht van vrijdag 27 op 28 november werden Betty, Marcel, Benny en Freddy met hun moeders en Ruth met haar ouders opgehaald en naar kamp Westerbork gebracht. Louis en Ewald gingen met hun oudere broer Adolf en hun moeder te voet naar het station in Groningen. Betty en Marcel Slomper werden op 9 februari 1943 met hun moeder doorgevoerd naar vernietigingskamp Auschwitz. Bij aankomst op 12 februari werden zij direct naar de gaskamer gebracht. Benny en Freddy Blocq werden in maart 1943 naar kamp Vught gebracht, waar Benny in een aparte kinderbarak werd ondergebracht, apart van zijn moeder en broertje. In juni maakten de jongens deel uit van de beruchte kindertransporten van Vught via Westerbork naar Sobibor. Daar kwamen zij op 11 juni 1943 om het leven. Louis en Ewald Wolff werden op 18 januari 1944 overgebracht naar Theresienstadt en vandaar op 4 oktober

1944 naar Auschwitz gedeporteerd. Daar eindigde bij aankomst op 6 oktober hun leven. Ruth Kottek werd met haar ouders in februari 1944 gedeporteerd naar Bergen-Belsen. Op 10 april 1945 werd dat kamp ontruimd omdat de geallieerden naderden. De familie Kottek

kwam terecht in de zogenaamde ‘Lost train’, een trein met open wagons die door Duitsland zwierf, op de vlucht voor de bevrijders. Bij Tröbitz werden ze bevrijd. De ouders van Ruth bezweken echter korte tijd later aan uitputting en ziekte. Ruth, inmiddels 12 jaar, keerde als wees terug in Nederland.

14 april 1945: Hoe werd Haren-Noord bevrijd? Kogels in de bijkeuken

De heer J.L.W. Petersen uit Haren heeft voor de krant uit diverse bronnen de strijd op de Rijksstraatweg tussen Haren en Groningen gereconstrueerd.

Zaterdagochtend 14 april trokken de Duitsers zich terug achter de tankgracht bij Huize Hemmen, nu is dat Guyot (Rijksstraatweg). Het antitankgeschut was vanuit het dorp gezien achter de tankgracht opgesteld tussen de voortuinen van Rijksstraatweg 58 (Hemmes) en nr. 60 (Hekma-Wierda) en bestond uit twee Franse luchtdoelkanonnen kaliber 75 mm. De tankgracht liep door de Rijksstraatweg (met noodbrug) en door het weiland aan de zuidkant van perceel nr. 60. Dit weiland werd later bebouwd.

Laatste burgerslachtoffer van Haren

Op zaterdagmorgen rukte over het voetpad langs de Rijksstraatweg een groep Canadezen vanuit het dorp op richting de tankgracht. Voorop liep Corrie Goes, die in Harenermolen woonde. Ter hoogte van `t Huis de Wolf werden zij door de Duitsers met geweren beschoten, waarbij Corrie

De inzittende Canadezen kwamen er goed vanaf, sprongen eruit en openden het vuur op de bemanning van het Flak met de Brengun (machinegeweer) vanachter de waterput van Rijksstraatweg 81. Dit gebeurde omstreeks 12 uur. Zij schoten vòòr de boerderij De Laankamp van Van Hemmen op nr. 73 en het huis van Landweer op nr. 71 langs, waarbij er ook kogels in de boerderij terecht

kwamen. Hierop werden zij daar door het Flak onder vuur genomen waarbij de bijkeuken van de familie Van der Horst geheel in puin werd geschoten. Bij de beschieting van de carrier kwamen er ook granaten van het Flak in huizen aan de Rijksstraatweg terecht die in de vuurlijn lagen. Dit waren de huizen van Lanting op nr. 92 en de Kamp nr. 94. Er werd grote schade in de voorkamers aangericht, maar vielen er geen slachtoffers, de bewoners

Harenermolen, de eerste Canadese tanks rollen Haren binnen…. Goes werd geraakt, ernstig gewond werd binnengebracht bij familie Van der Horst op nr. 81 en overleed. De Canadezen zochten bij de beschieting dekking langs de weg en braken de verkenning of aanval af. Om tien uur lieten de Duitsers de houten brug over de tankgracht springen. Hierna reden Canadezen met een Bren-carrier vanuit het dorp ter verkenning over de Rijksstraatweg tot de Botanicuslaan en draaiden snel deze in. De

Duitsers kwamen niet in actie. Bij een volgende rit draaiden ze niet de Botanicuslaan in maar reden rechtdoor. Hierop beschoten Duitsers de carrier met het vierling-Flak. Om hieraan te ontkomen reed de carrier de voortuin in van Rijksstraatweg 81. De carrier is waarschijnlijk door één of meer granaten tegen de rupsbanden defect geraakt en is tot na de bevrijding in de voortuin blijven staan.

Rijksstraatweg 58, antitankgeschut om Canadezen tegen te houden… 6


angst. Haren vrij. Herinneren en gedenken. Ruth Weile, Elise, Careltje en Felicie van der Lijn

De familie Van der Lijn en het bij hen inwonende Duitse meisje Ruth Weile, hoefden aanvankelijk niet op transport, omdat moeder Van der Lijn een functie had bij de Joodse Raad. In januari 1943 werd dochtertje Felicie geboren in Haren. Vijf weken later werd de familie naar Amsterdam gedirigeerd en vandaar naar Westerbork. Op 8 april volgde deportatie naar Auschwitz. Daar eindigde op 11 april 1944 het leven van Elise (8), Careltje (6) en de kleine Felicie (1). Ruth Weile was in mei 1943 naar Westerbork gebracht. Op 7 september 1943 bracht de trein haar naar Auschwitz, waar zij op 10 september in de gaskamer werd omgebracht.

Gedenksteen

De gedenksteen van Haren toont ons de littekens van de Tweede Wereldoorlog. Achter elke naam gaat een wereld van verdriet schuil. Achter de namen van families schuilen hartverscheurende verhalen. Verhalen van gewone Harense kinderen, die de meest afschuwelijke verschrikkingen hebben moeten doorstaan. En wier jonge leven eindigde in een gaskamer. Het is goed om daar, al is het voor het eerst in 65 jaar, eens bij stil te staan. Kinderen horen in een bloementuin, niet in een concentratiekamp en zeker, zeer zeker niet op een gedenksteen.

Oorlogsherinneringen Harense ving baby’s op in Helpman van een Harens meisje

Een gelukkig gezinnetje Bolt aan de Nieuwlandsweg in angstige jaren… Ineke Bolt (1934) was tien jaar toen was invalide. ’s Nachts gingen ze Haren werd bevrijd. Ze heeft veel oor- weleens stiekem hout zagen in het logsherinneringen en zegt die mee te Scharlakenbos, dat ze in de invalidenemen tot aan haar dood. Het gezin kar meesleepten.”“We hadden kipBolt woonde aan de Nieuwlandsweg. pen en konijnen, die soms werden gestolen. Dan zei mijn vader: Och, die Een paar van haar herinneringen… “Mijn broer had vriendjes in Glimmen mensen moeten ook eten.” “Een late en we gingen er vaak te voet naartoe. avond, er stonden opeens Duitsers Op weg naar huis namen we dan de voor de deur om mijn vader op te haweg langs het viaduct over de spoor- len voor een werkkamp. Er klom een lijn bij Glimmen en gingen via Onnen Duitser op het platte dak, vlakbij het terug. Ik herinner me een keer, dat de raam van mijn kamer, hij was bang spoorbaan werd beschoten. We heb- dat mijn vader langs die kant zou ontben toen bij een grote steen zitten snappen. We waren in tranen toen schuilen. Een boer kwam zijn huis uit, hij was meegenomen. Hij zei dat hij we mochten binnenkomen, kregen snel weer thuis zou zijn. Het duurde een half jaar.” “De bevrijding kan ik spek en melk.” “Op een avond om acht uur stond bij me goed herinneren. We zagen in ons een Duitser voor de deur. Mijn de verte de gloed boven Groningen, moeder deed gauw een zakdoek voor de stad brandde. We waren angstig, haar mond en deed open. De man want daar woonde familie. Een Canahad gehoord dat mijn vader schaakte dese tank is dwars door de heg onze en wilde een spelletje met hem doen. tuin ingereden, dat vond ik prachtig. Mijn moeder zei dat mijn vader met De NSB-ers werden opgepakt. Ook koorts in bed lag en dat zij ook zwaar onze buren, waar mijn vriendinnetje woonde. Ik heb erom gehuild.” ziek was. De man gin snel weg.” “In het huis ‘Zon Rondom’ woonden “Ik weet nog veel uit die tijd. Dat gaat vrienden van mijn ouders, de man pas over bij mijn dood.”

Tijdens de Hongerwinter overleden in het westen van Nederland ruim twintigduizend mensen aan de gevolgen van honger en uitputting. Angst en onzekerheid beheersten in deze maanden het leven. Om hen te behoeden voor de hongerdood werden veel kinderen geëvacueerd naar gebieden waar nog wel te eten was. Vaak wisten hun ouders niet eens waar ze precies terecht zouden komen. De meeste kinderen werden tijdelijk opgenomen in gezinnen in het noorden en oosten van het land. Maar soms ging het anders. Vier jonge vrouwen in de stad Groningen vingen (clandestien) dertien baby’s op in hun Babyhuis Prinses Margriet. Eén van hen kwam uit Haren. Liefke Knol stuitte op een indrukwekkend fotoalbum, en kreeg inzage in de brieven van de ouders van de baby’s, geschreven tijdens de oorlog en in de maanden daarna. Deze brieven geven een indringend beeld van het dagelijks leven in Amsterdam tijdens de Hongerwinter, met onder andere beschrijvingen van zoektochten naar voedsel, het gesjoemel met bonnen en de zwarte markt. In persoonlijke gesprekken met de baby’s van toen ontdekte Liefke Knol de impact van de scheiding tussen de kinderen en hun ouders. Het babyhuis van Liefke Knol is een uitgave van uitgeverij Artemis & co. ca. 267 p. geïllustreerd, € 19,95, isbn 978 90 472 0138 0, verschijnt 22 april.

(foto’s uit Harener Historische Reeks deel 9 (Bezetting en bevrijding van Haren, door H.J.C. Bekenkamp), verkrijgbaar bij Boomker Boeken +) Gegevens uit mededelingen en uit notities over de bevrijding van Haren-noord van A.A. Van Hemmen1 en van zijn zoon H. Van Hemmen die nu op De Laankamp woont en de notities ter beschikking stelde. Mededelingen van H. Medendorp sr.. Mededelingen van H. J. Van Der Wal, die toen op Rijksstr.weg 54 woonde. . Herinneringen van J.L.W.Petersen, die toen op Rijksstr.weg 102 woonde.

Houten brug over een tankgracht (Rijksstraatweg ter hoogte van Guyot) is door de Duitser gesaboteerd in een wanhoopsdaad… zaten in de kelder. Daarna vielen de Canadezen en de OD `ers de Duitsers hierna via de tuinen en weilanden aan. De Canadezen besloten artillerie in te zetten om het geschut bij de tankgracht uit te schakelen en de Duitsers te verdrijven. Hierbij viel de eerste granaat om ongeveer half drie vòòr de boerderij van de familie Takens op nr. 64 en werd er schade aangericht. Na enige schoten van de artillerie vanuit Paterswolde eindigde hun verzet. Toen werd een deel van de Duitsers gevangen genomen, de meesten vluchtten naar de stad. Nu konden de burgers uit de kelders ko-

men en de weg op gaan. De heer H. Medendorp sr., die toen in de woning achter de `t Huis de Wolf woonde, zag dat het torentje van `t Huis de Wolf bij het schieten in brand was geraakt. Medendorp haalde Van Hemmen en Landweer erbij. Zij gingen met brandblussers naar binnen en naar het dak om het vuur te doven wat niet helemaal lukte. De brandweer uit Haren heeft het werk af gemaakt. Corrie Goes werd daarvoor al op een ladder door twee OD’ers over een geheel verlaten Rijksstraatweg naar het dorp gedragen. Het anti-tankgeschut is niet in actie geweest.

Eén van de twee stukken Frans luchtdoelgeschut.(foto uit bezit fam. Van Hemmen) 7


©2010 EFKU-Kuipers bv, Hillegom Alle rechten voorbehouden

sen. Kom eens binnen kijken en probeer zelf uit!

terecht voor gratis lessen, workshops en cursus-

goede service. Ook na de aanschaf kunt u bij ons

uit eigen voorraad. We geven deskundig advies en

Zijlstra Naaimachines levert praktisch alles direct

Jubilé 135 nu voor: 529,-

LOCK- BORDUUR EN NAAIMACHINES

Al sinds 1933 uw naaimachinespeciaalzaak

www.zijlstranaaimachines.nl

info@zijlstranaaimachines.nl

9711 HH | Groningen | 050 - 313 62 74

Gedempte Zuiderdiep 34

• Roterende grijper • Vol-automatisch 1 fase knoopsgat • 41 nuttige en decoratieve steken

• Vrije arm lockmachine • Tot 1300 steken per minuut • Differentieel transport

www.lewenstein.nl

LEWENSTEIN Jubilé 135

LEWENSTEIN Multilock 700de

2 halen e 1 beta betalen

ZIJLSTRA

GRATIS

Multilock 700de

Profiteer van deze unieke Lewenstein Actie bij Zijlstra Naaimachines in Groningen

bij aankoop van een Lewenstein Jubilé 135

GRATIS Lewenstein Multilock 700de t.w.v. 499,-

SENIHCAMIAAN NE RUUDROB -KCOL

8


LEVE DE KONINGIN! 30 APRIL KONINGINNEDAG Op 30 april viert Haren weer Koninginnedag. De oranjevereniging heeft zich weer ingespannen om met gevoel voor traditie en dorpszin een mooi programma voor jong en oud op te zetten. Houd deze pagina bij de hand en u hoeft niets te missen.

PROGRAMMA KONINGINNEDAG 2010 Donderdag 29 april 20.00 uur Klaverjassen en Sjoelen in de Mellenshorst. Vooraf opgeven is niet nodig Vrijdag 30 april 08.00 uur Viswedstrijd in het Boeremapark. Inschrijven bij café de Oude Middelhorst. 09.30 uur Rondgang door Gruno’s Postharmonie. Start van het Postillion Hotel. Aankomst Raadhuisplein om 10.00 uur 09.45 uur Luiden van de klok van de toren van de Dorpskerk 10.00 uur Officiële opening • Toespraak door Burgemeester M. Boumans • Spelen Wilhelmus • Hijsen van de vlaggen van Nederland, Gemeente Haren en de Oranjevereniging • Bekendmaking winnaars kleurwedstrijd • Oplaten van honderden ballonnen. Welke ballon komt het verst? 10.20 uur Vervolg rondgang Gruno’s Postharmonie 10.30 uur Kinderprogramma verzorgd door Poppentheater “’t Zilveren Belletje” • Voorstelling: “De ijsmachine van juffrouw Mien” Plaats: In de hal van het Raadhuis Voorstelling is bestemd voor jonge kinderen Duur: ongeveer 45 minuten

14.00 – 16.00 uur sneltekenaar Jan Wouda uit Drachten (Raadhuisplein) 13.30 uur Bridge-drive in het Gorechthuis. Opgeven bij het Gorechthuis 050 5370855. Inschrijfgeld 10,00 euro. Voor iedereen is er een prijs. 16.30 uur Einde kindermarkt 20.15 uur Gezellig samenzijn in het Gorechthuis. Voor u speelt het trio Marietta Rust (www. mariettarust.nl) Zij zingen en spelen diverse soorten muziek. 22.15 uur Einde viering Koninginnedag 2010. Sponsoren! Koniginnedag 2010 wordt mede mogelijk gemaakt door: • Haafs Banketbakkerij • Maas Lastechniek • Gemeente Haren • Restaurant Astoria en Intermezzo • Postillion Hotel • Haren de Krant Mystery-Man deelt taart ui! Vlaggen op Koninginnedag Op 30 april zal een mysterie-man door Haren rijden. De geblinddoekte man zal in een auto door Haren worden gereden en de chauffeur een stop-commando geven. Daar waar de auto stopt en de vlag uithangt zal de grote onbekende een oranje-taart bezorgen. Dus op Koninginnedag allemaal de vlag uit.

10.30 uur Draaiorgel strooit vrolijke klanken uit in Haren 10.30 uur Optreden van diverse artiesten in de Harense bejaardenhuizen De Zonnehof 10.00 uur Mandolineorkest KES uit Hoogezand Westerholm 10.00 uur Koor Elk & Ain uit Noordbroek Beatrixoord 10.00 uur Duo de Suikerspinnen Maarwold 11.00 uur Koor Elk & Ain uit Noordbroek Erasmusheem 10.15 uur Zangeres Saskia Leenes Raadhuisplein 13.30 uur 15.30 uur Shantykoor De Hunzevaarders.

Suc-6 treedt op in Onnen De partyband Suc-6 gaat dorpshuis Tiehof in Onnen op de kop zetten op de avond van 30 april. Vanaf 21.00 uur treedt de band op. Suc-6 speelt populaire muziek en weet in weinig tijd de zaal in feeststemming te brengen. Marcel Smid, de drummer: “We hebben er veel zin in. We hebben een drukke dag, want de avond ervoor treden we op in Hoogezand, ’s middags in de Poelestraat en ’s avonds in het mooie Onnen.” Aanvang: 21.00 uur. Een aanrader!

13.00 uur Start van de jaarlijkse kindermarkt 13.00- 15.00 uur Workshop djembë door Pape Seck (Raadhuisplein) 9


Fred Hemmes Boomkwekerij

bomen sierheesters haag- en vaste planten informatietuin

Duinweg 2a 9479 TM Noordlaren Telefoon (050) 4063062 Fax (050) 4062947 Mobiel (06) 22166409

www.boomkwekerij-tuinontwerp.nl • fredhemmes.boomkwekerij@planet.nl

Tuinorchideeën bij Reinhart Orchideeën. Westerveen 16, Haren(ermolen) 050 – 4062455

(tussen Haren en Glimmen afslag Viaductweg, borden volgen)

www.reinhartorchideeen.nl.

fijnhoveniers met passie

visie en zorg voor uw



particuliere en bedrijfstuin

  

 





Wij b De f le

Deeling 7, Roden

info@kamphuishoveniers.nl

050 - 501 00 27 www.kamphuishoveniers.nl

r a a j r o o v n e g ren

! n i u t in uw H a re n

va g n i v e g m o e d n i u rig st e bed ri j ve n

n

Een nieuwe tuin? Wij tekenen ervoor! Ontwerp, Aanleg en Onderhoud Kwekerij en Tuin De Natuurtuin brengt uw tuin tot leven! logo De Natuurtuin.indd 1

01-03-2006 12:35:34

Viaductweg 52, 9751HS Haren

ontwerp, aanleg en onderhoud (050) 406 19 91 www.bartelds.nl

MULDER LOONBEDRIJF

Hoveniersbedrijf Gebr. Talens

GRONINGEN

Noorddijkerweg 3 a

9734 AS Groningen 050-5416451

grondwerk en (sier)bestrating drainage en riolering aanleg en onderhoud nu ook: ecologisch beheer

bezoek ook onze website www.mulderloonbedrijf.nl

Aanleg

Onderhoud

Bestrating Ontwerp

O6-30875258 10


ruime keuze

MEUBELEN BEDDEN VLOEREN RAAMDECORATIE MARMOLEUM

VLOEREN Marmoleum is verkrijgbaar in vele kleuren en

Een standaard badkamer is overal te koop. Een goed ontwerp niet... Bad Exclusief Atoomweg 6 - 2 9743 AK Groningen 050-3113699 www.badexclusief.nl

verschijningsvormen. Naast de bekende rollen Marmoleum (Marmoleum thuis selectie) zijn er bijvoorbeeld ook Marmoleum tegels, voor wie houdt van een decoratieve blokkenvloer. En Marmoleum click, het paneelproduct met vele combinatiemogelijkheden dat eenvoudig zelf te installeren is. Bij Nijland Wonen kunt u terecht voor een uitgebreide keuze. Kom eens langs!

NIJLANDWONEN Paterswoldseweg 2

9726 BC Groningen

tel. 050-3123566 www.nijlandwonen.nl

Onze winkeluitbreiding is een feit!

OPENING Kom onze vernieuwde winkel bekijken tijdens onze feestelijke OPENING op zaterdag 24 april 2010 (daarna natuurlijk ook van harte welkom!) • officiële opening door de wethouder om ca. 10.30 uur • diverse aanbiedingen • diverse demonstraties • ijscokar • kleurplatenwedstrijd voor kinderen met hoofdprijs Loekie-step De koffie staat klaar!

WWW.GORTERTWEEWIELERS.NL Zadelpijn en alles al geprobeerd? Woensdag 28 april a.s. vanaf 13.30 uur is er een demonstratie van SQ-Lab-zadels. Hét zadel dat via een computerprogramma op maat wordt gemaakt.

NIEUW IN GRONINGEN! ERIK GORTER TWEEWIELERS Meeuwerderweg 52-54, 9724 EV GRONINGEN Tel. 050-3129256 Dealer van: BATAVUS – SPARTA - RIH- CORTINA – LOEKIE - DAHON 11


Als huizen konden spreken…

“Haaksbergen” aan de Rijksstraatweg in Harenermolen…

Alfred Bakker makelaars

Aan de rand van Glimmen is deze villa een blikvanger, op de gevel staat de naam ‘Haaksbergen’. Ze is in oorsprong rond 1840 gebouwd op een kavel die ooit behoorde bij het landgoed ‘Voorveld’. In die tijd kwam de familie Petrus van Oeckelen hier wonen. Hij was orgelbouwer en –restaurateur met een landelijke faam en naam. Achter het huis werd een kleine maar productieve orgelfabriek ingericht, die jaarlijks drie orgels afleverde. Voor het vervoer van onderdelen werd in die tijd gebruik gemaakt van bodediensten, postkoetsen en schepen. Petrus van Oeckelen was ook nog beiaardier van de Martinitoren te Groningen. Hij overleed in 1978. Zijn zonen hebben het bedrijf voortgezet tot diep in de 20e eeuw. Kinderen in Glimmen gingen bij de fabriek schooien om houtresten om kleppers van te maken. Eén van de beroepen die hier nog werden beoefend was dat van tinschaver. De orgelpijpen werden in een mengsel van tin en lood gegoten in zand en moesten glad op dikte worden geschaafd. Rond 1920, toen de laatste Van Oeckelen was gestorven en het bedrijf was opgeheven, werd het huis gekocht door een aannemer, die het grondig veranderde. Een perceel verderop heet een huis nog steeds ‘Oeckelenhof ’ als knipoog naar het orgelverleden in deze buurt.

Alfred Bakker Makelaars Rijksstraatweg 233 Postbus 150 9750 AD Haren T 050 534 45 33 F 050 534 02 87 info@alfredbakker.nl www.alfredbakker.nl

Scherpe prijzen! Hij ziet vierkante meters Jij een sfeervol huis

Dus zoek je een makelaar die oog heeft voor beiden

Jachtlaan 15, Haren

050 - 5350533

www.aimeestaal.nl 12


Pijnlijke voeten? Praktijk Oude Borg helpt!

Het kan wél!

• Pedicure (ProVoet) ! Reumatischevoet ! Diabetischevoet • Voetreflexologie

Studiekeuzebegeleiding

Het maken van een goed onderbouwde en zelfstandige studiekeuze. Zelfbewuster, gemotiveerder en doelgerichter aan de slag gaan met je toekomst. Tel: 06 5398 1424 in Zuidlaren www.keuzecoach.nu | heleen@keuzecoach.nu

Klassieke Homeopathie

...iets voor u? Heeft u vragen over,

Meer licht op zolder? Een dakraam. Meer warmte in de bijkeuken? Een extra radiator. Kantoor aan huis in vroegere kinderkamer? Moderniseren en opnieuw aankleden. De badkamer weer fris? Met kleine aanpassingen kom je ver. Uw huis ruimer, mooier, comfortabeler maken? Ben van der Laan bellen, vakman van beroep. Een vrijblijvende offerte is de eerste stap op weg naar nieuw woongenot!

Bel Ben van der Laan voor een vrijblijvende prijsopgave.

B

Dorpsweg 15a, 9755 PA Onnen • Telefoon 050-5347714 • Fax 050-4063181 • Mobiel 06-51195339 www.klussenburovanderlaan.nl

AANBIEDINGEN GAMES, CD’S EN DVD’S VANAF € 2,50!!!

of bent u nieuwsgierig of deze geneeswijze iets voor u kan betekenen, kom dan langs. Iedere woensdag van 9.30 tot 11.30 uur is er een inloopspreekuur.

Praktijk voor Klassieke Homeopathie Coby Sinnige Oude Middelhorst 4, Haren Tel. 06-41143698 www.praktijkcobysinnige.nl

Humanitas Lotgenotengroep Steun bij Rouw/ Echtscheiding Humanitas organiseert 1x per jaar een gespreksgroep, zowel voor steun bij Rouw als voor steun na Echtscheiding. Wilt u liever individuele ondersteuning, dan kan Humanitas daar ook voor zorgen. Voor meer informatie: tel. 050-3093806 / 0655146971 of kijk op: www.humanitasharen.nl

Kinderen scheiden niet Heeft u kinderen en gaat u scheiden? Dan bent u vanaf 1 maart verplicht een ouderschapsplan op te stellen bij uw scheiding. De ScheidingsMakelaar steunt en gebruikt het ouderschapsplan al ruim 4 jaar met veel succes. In het ouderschapsplan staan o.a. afspraken over: • • • • •

Verdeling van de zorg De kosten voor de kinderen Communicatie en overleg Opvoedingskwesties De veranderende gezinssituatie

Meer informatie? Heeft u kinderen en gaat u scheiden? Dan bent u vanaf 1 maart verplicht een ouderschapsplan op te stellen bij uw scheiding. Marianne Steenge, Scheidingsmakelaar 06-41565583, steenge@scheidingsmakelaar.nl Erna Lensen, Scheidingsmakelaar 06-44624364 lensen@scheidingsmakelaar.nl www.descheidingsmakelaar.nl

Overwinningsplein 119 9728 GS Groningen 050-5261121

www.steenbergenfietsen.nl

Laat u niet verrassen, kies een adviseur die is aangesloten bij de NBVA. Voor alle verzekeringen. In Haren is dat o.a.

Assurantiekantoor P. Teune VOF Klaverlaan 35, 9753 BZ Haren Tel. 050-5020127 Fax 050-5345440 Lid van de NBVA en Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

13


Bij Multimate Haren:

Zet de tuin naar je hand met Woodvision Komt u vanaf het centrum van Haren? Rijd richting Glimmen en neem de afslag Waterhuizen. Tweede rotonde, daar kunt u ons niet missen. Gratis parkeren. Dagelijks open van 9-20 uur, zaterdag 9-17 uur.

M u l t i m a t e H a re n F e l l a n d N o o rd 9 9 7 5 3 T B H a re n

125 JAAR RUCHTI SCHOENMODE

TRENDY TRENDY MODERN! MODERN Stationsweg 14-16 9471 GR Zuidlaren Tel: 050 - 5250067 PC Hooftlaan 1 9721 JM Groningen

(050) 409 1262

www.ruchti.nl 14


De leukste cafetaria van Haren

n e r a H n i t s e e f l e b b u d il

r p a 0 3 Op

* GRATIS softijs voor kinderen (tussen 12.00-14.00 uur)

PROFITEER NU VAN ONZE

*Op de foto met een speler van FC Groningen (Gibril Sankoh) (tussen 14.00-15.00 uur)

FAMILIE-ACTIE

2 personen patat + 2 snacks* Eindelijk ook in Haren: Happy Hour

€ 5,00

3 personen patat + 3 snacks* € 7,00

-iedere maandag tussen 16.00-17.00 uur friet: TWEE HALEN ÉÉN BETALEN 4 personen patat + 4 snacks* € 8,50 -iedere dinsdag tussen 16.00-17.00 uur snack: TWEE HALEN ÉÉN BETALEN * keuze uit frikandel of kroket

* geldig -“Scholieren Menu”( friet + saus+ snack + blikje drinken), ma t/m vrij tussen 11.00 en 14.00 uur totà1 april 3,50

173 - 9752 BE RIJKSSTRAATWEG 173 -RIJKSSTRAATWEG 9752 BE - HAREN(GR)

- HAREN (GR)

Als u dit op tijd leest Dit lezen = geld verdienen! Uitverkoop modellenu2009 heeft geluk! Korting tot wel 25% AANBIEDING Ook op elektrische fietsen ELEKTRISCHE FIETSEN van SPARTA Voorbeelden: *Sparta Marathon 7.0 Stadsfiets (modellen 2009) van 499,NU 379,DE ALLERLAATSTE *Sparta Pick up 3 versnellingen van 599,NU 525,EXEMPLAREN *Sparta ion L 7V van 2099,v.a. NU 1599,-

€ 1.499,- Geen inruil, OP=OP

RIJWIELHUIS KLEI Parkweg 89 - 9725 ED Groningen Telefoon 050-5253731

broekemawegenbouw.nl . oprit . parkeerplaats . toegangsweg . terras . riolering . aanleg en onderhoud voor particulier, bedrijf en overheid

15


Toe aan een nieuwe keuken?

De kleurrijkste winkel van Haren Alles op het gebied van zelfmaakmode en ‘s-lands grootste vlieselinespecialist. Beauty V.o.F. Fournituren - Kerkstraat 6 - Haren

Installatieburo

Felland 9a 9753 TA Haren www.ibberghuis.nl

Telefoon: 050-5344553 Fax: 050-5348047 info@ibberghuis.nl

- Centrale verwarming - Keukens en badkamers - Loodgieterswerk - Dakbedekking - Riolering - Elektra

Adv. GezinsbodeZw '09

25-06-20

PATER

voor betere schoenreparaties

lederen BETAALBARE broekriemen BIJZONDER(E)

Hét adres voor uw Adv. GezinsbodeZw '09 25-06-20 Volvo-occasion! Meerweg 5 HOUTEN - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08 Adv. GezinsbodeZw '09

25-06-20

Adv. GezinsbodeZw '09

25-06-20

Adv. GezinsbodeZw '09 Adv. 25-06-20 GezinsbodeZw '09

Adv. GezinsbodeZw '09

Autobedrijf Dorenbos meer dan 25 jaar

ervaring

Groningerweg 109 - Eelderwolde Groningen-Zuid - telefoon (050) 525 04 15

BUITEN

SCHILDERWERK Laat uw huis weer stralen! Vraag vrijblijvend offerte

25-06-20

BIJZONDER(E) VLOEREN BIJ

VAKGARAGE

25-06-20

BIJZONDER(E) BETAALBARE BIJZONDER(E) BETAALBARE BIJZONDER(E) HOUTEN BETAALBARE HOUTEN BIJZONDER(E) BETAALBARE VLOEREN BIJ HOUTEN VLOEREN BIJ BETAALBARE HOUTEN BIJZONDER(E) VLOEREN HOUTENBIJ VLOEREN BIJ

BETAALBARE VLOEREN BIJ HOUTEN

Zoekopdracht? Onze uitdaging! www.autohus.nl Autohûs Haren Felland 2, 9753 TA Haren Tel. 050 - 534 36 39

www.vanwindenvloerenstudio.nl www.vanwindenvloerenstudio.nl www.vanwindenvloerenstudio.nl

Welkom! Voor al uw fietsen, accessoires en reparaties bent u welkom bij:

Meerweg 15-17 9752 JA Haren Tel: (050) 534 46 57 Fax: (050) 535 10 82 E-mail: haren@cycle-shop.nl

www.janploeger.nl Voor al uw werkzaamheden op het gebied van: • Elektra, gas en waterinstallaties • Sanitaire en verwarmingsinstallaties • Zink, dakbedekking en riolering • Verlichting en netwerken

VLOEREN BIJ VRAAG AAN VENEMA

www.vanwindenvloerenstudio.nl www.vanwindenvloerenstudio.nl www.vanwindenvloerenstudio.nl

Een parketvloer op mijn dakterras, kan dat?

Als je in het gelukkige bezit bent van een dakterras, wil je het ook optimaal www.vanwindenvloerenstudio.nl benutten. Jammer als je er weinig gebruik van maakt. Het wordt daarom misschien tijd om het dakterras gezelliger te maken. Kan dat met parket? Nee, niet met de houten vloer zoals bij u in de kamer ligt. Op dakterrassen wordt veel gebruik gemaakt van tegels of massief houten delen. Het nadeel is dat die erg glad kunnen worden. Toch is dat niet nodig, er is een heel mooi product dat is samengesteld uit gerecycled hout met een bindmiddel en dat de uitstraling heeft van tropisch hardhout. Het mooie van dit materiaal is dat het niet glad wordt, Mans Venema, niet splintert en onderhoudsvriendelijk directeur Venema Bouw, Haren is. Ook terrassen kunnen van dit materiaal gemaakt worden. Eigenlijk is het dus best mogelijk om een parketvloer op het dakterras te maken! Wilt u meer weten, neem eens contact met ons op. Wij kunnen u adviseren wat voor u een goede toepassing is en indien gewenst kunnen we het leveren en plaatsen. U kunt ook eens kijken op www.venemabouw.nl Heeft u vragen aan Venema? Mail: hcpvenema@venemabouw.nl

Verbouw, nieuwbouw en renovatie Ook voor onderdelen Rijksstraatweg 64 Tel. (050) 406 13 62 9756 AH Glimmen Fax (050) 406 28 72 info@smidglimmen.nl www.smidglimmen.nl

HAREN 050-406 12 01

16


Groentewinkel Berends viert 40-jarig bestaan Erik Berends van de gelijknamige groente- en fruitzaak aan de Anjerlaan, viert deze dagen een jubileum. De zaak bestaat 40 jaar. Op 23 en 24 april ontvangen klanten die minimaal tien euro besteden gratis een ijstaartje (zolang de voorraad strekt). Erik Berends groeide op in de zaak, die zijn ouders in 1970 startten aan de Dorpsweg 60 in Onnen. Zijn vader Gerrit nam een bezorgwijk over en ventte in Onnen en Noordlaren. In de voormalige stallen van hun boerderij ontstond ook inloop van klanten die er kwamen kopen. “Het werd bijna vanzelf een winkel”, vertelde Tineke Berends in 2006 aan onze krant. Er werden stellingen en vrieskisten geplaatst en een bescheiden bord bij de deur meldde: Berends Groente en Fruit. In 1974 verhuisde de zaak naar een echte winkel aan de Lijsterweg in Tuindorp. Zoon Erik wilde in de voetsporen van zijn vader treden en ging in de zaak meehelpen. Eind jaren negentig was hij het die de verhuizing naar de Anjerlaan volbracht, waar de zaak nu nog steeds een trekpleister is. In 2004 overleed zijn vader, oprichter Gerrit Berends. Hij kan het jubileum jammer genoeg niet meemaken, maar Erik denkt in deze dagen ook aan hem.

Internetten zonder gevaren…

Ouders in Haren alert op internetbedriegers Rick Schreur van Stichting BrowseSafe en het internetbedrijf HC Designs in Groningen heeft gemerkt dat ouders in Haren alert zijn op het internetgebruik door hun kinderen. Stichting BrowseSafe verzorgt belangeloos gastlessen op basisscholen om kinderen te vertellen over ‘foute’ dingen die kunnen gebeuren tijdens b.v. het chatten. “We hebben al lessen gegeven op de Peter Petersenschool”, zegt hij. “Vooraf hadden we ouders opgeroepen om zich te melden met vragen of opmerkingen over dit onderwerp en we kregen opvallend veel respons, maar liefst 50%. Dat is in veel andere gemeenten veel minder.” Rick Schreur heeft het scholenproject samen met zijn collega’s van BrowseSafe opgezet als bewijs van maatschappelijke betrokkenheid. “Wij verdienen onze boterham met internet en we vinden dat we daarom een bijdrage moeten leveren aan het veilige gebruik daarvan. Kinderen lopen op internet twee gevaren: virussen en bedrog. Wij leggen het accent op het laatste. Er zijn volwassenen die zich tijdens het chatten anders voordoen dan ze zijn. Ze liegen over hun leeftijd, ze zeggen dat ze ook kind zijn en een afspraak willen maken. Dat brengt onwetende kinderen in gevaar, denken wij.”

Kasteel en ridders De lesgevers hebben allerlei leuke

Het is ánders dan u denkt! Antibiotica Antibiotica alleen voor mensen? Vergeet het maar. Steeds vaker worden dieren preventief met antibioticum behandeld. De productie van grote hoeveelheden vlees voor menselijke consumptie wordt steeds ingewikkelder. Voor dieren wordt 5 x meer antibioticum gebruikt dan voor mensen. De noodzakelijkheid om antibiotica- gebruik in de veehouderij terug te dringen staat weer eens volop in de belangstelling. Als we niets doen aan het terugdringen van het antibioticagebruik, lopen we het gevaar dat deze op korte termijn niet meer helpen bij het bestrijden van ziekten bij mensen. De geitenwollensokken van 30 jaar geleden hebben dus toch gelijk gekregen. Want de biologische melkveehouderij gebruikt zo min mogelijk antibiotica. Wist u dat biologische melkveehouders geen preventieve antibiotica mogen gebruiken? Alleen als een koe echt ziek is, mogen antibiotica worden toegediend, maar ook daarvoor gelden strenge regels. Als een biologische koe meer dan 3 keer in een jaar antibiotica krijgt, mag de melk niet meer als biologisch worden verkocht. Bij alle

geneesmiddelen geldt een dubbele wachttijd: de biologische koe mag pas weer biologische melk geven na een wachttijd die 2x de wettelijke wachttijd is na gebruik van de geneesmiddelen, om zo de kans te minimaliseren dat residuen in de melk komen. Een aantal van onze 130 veehouders gaat zelfs nog een stap verder en gebruikt helemaal geen antibiotica op hun bedrijf. Door in hun bedrijfsvoering te werken aan het versterken van de natuurlijke weerstand van de koe, hebben ze geen antibiotica nodig. Wellicht is dit wel de (biologische) bedrijfsvoering van de toekomst. Duidelijk is (wederom) dat de biologische landbouw zo gek nog niet is. Al ruim 30 jaar kunt u de keuze maken voor biologische zuivel. Vooral de laatste 10 jaar kiezen meer en meer consumenten voor biologische zuivel. Biologische bedrijven zijn meegegaan in de tijd, en de biologische bedrijven en winkels zijn vooruitstrevend en van deze tijd. Zuiver(e) Zuivel is onder andere te koop bij de Natuurvoedingswinkels.

methodes bedacht om de boodschap over te brengen op de leergierige kinderen. Zo verbeelden zijn een PC als een kasteel, de firewall als de stadsmuren, spyware als een gemene spion en een virusscanner als een ridder. Ja, ze hebben zelfs de helm van de ridder bij zich in de klas.

Pesten

Rick Schreur en zijn collega’s die kinderen willen beschermen tegen fout internetgebruik.

Naast het gevaar van mensen met oneerbare bedoelingen ligt volgens Rick Schreur een ander gevaar op de loer: pesten via internet. Hij zegt“Ongeveer 20% van de kinderen maakt zich schuldig aan pesten via internet en dat heeft soms ernstige gevolgen. Tot zelfdoding aan toe! In de klas leggen we uit dat pesten erg laf is. Maar we geven ook aandacht aan de

slachtoffers. Ons advies: spreek je uit, vertel anderen dat dit gebeurt en houd het niet voor jezelf!” Ouders kunnen van Rick Schreur handleidingen krijgen hoe zij hun kinderen op internet kunnen volgen en hoe zij zich kunnen afmelden bij sociale netwerken, zoals Hyves.

De reacties op de Peter Petersen School waren positief en Schreur hoopt dat hij ook van andere basisscholen een uitnodiging zal krijgen voor zijn kostenloze gastlessen.

Zonnebrillen

Onze collectie zonnebrillen is helemaal up-to-date, geheel volgens het modebeeld 2010. Veel merkzonnebrillen kunnen op sterkte gemaakt worden, al vanaf 29.00 euro extra. Maar ook maatwerk bij sterk doorgebogen brillen, polariserend, gehard en ontspiegeld. Kom langs om te kijken, passen, meten en kiezen.

Jan van der Loo Team Van der Loo Optiek

• Een unieke en eigentijdse collectie monturen • Zonnebrillen • Service • Contactlenzen • Accessoires • Oogmeting • Oogdrukmeting • Advies • Deskundige voorlichting over laserchirurgie

Henk Vos, Haren 17


BROEKEMA Sierbestrating Peizerweg 148a | 9727 AR Groningen | Tel. 050-5252886

Broekema Sierbestrating is al 40 jaar de specialist

voor; ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie van al uw bestratingen en eventueel grondwerk, afwatering en funderingen.

Bestrating, kwaliteit en uiterlijk Bestrating is overal toepasbaar. Voor ieder gebruik heeft Broekema de juiste steensoort beschikbaar, voor kleine oppervlakten maar ook voor bestrating van hele steden. Het gebruik van de juiste steensoort verhoogd het gebruikersplezier, in uiterlijk en onderhoud. Door onze jarenlange ervaring kan Broekema Sierbestrating u optimaal adviseren in de aanleg van bestrating. Dat kunt u zelf doen maar ook laten doen door onze vakmensen zodat u er zeker van bent dat u er jarenlang met plezier en zonder teveel onderhoud gebruik van kunt blijven maken.

Kom kijken op ons showterras U heeft vast al een idee hoe het terras, het pad naar de voordeur, de stapelmuurtjes, vijveromranding enz. eruit moet zien. Daarom nodigen wij u uit ons showterras te komen bekijken. Dan kunt u alle steensoorten, kleuren, vormen en combinaties bekijken om daarna rustig thuis de juiste keuze te maken. Wij kunnen met een gerust hart zeggen: voor perfecte bestrating moet u bij Broekema Sierbestrating zijn!

www.broekemasierbestrating.nl

Konings Totaalinstallateurs is het oudste bedrijf in het centrum van Haren.

Honderd jaar warmte en licht

In 1911 opgericht door F. Konings. Het 100-jarig bestaan wordt in 2011 gevierd. Op weg naar dat jubileum verschijnen in Haren de Krant artikelen over ‘honderd jaar warmte en licht’. Kris kras door honderd jaar Konings in Haren.

In 1911 begonnen aan de Rijksstraatweg

Konings door de 20e eeuw Door Erik van Westveen Het winkelpand waar tegenwoordig juwelier Ten Berge is gevestigd vormt de

De kolenboer (foto) raakte zijn baan kwijt toen het aardgas kwam. Einde

bakermat van F. Konings Sr. die er in 1911 zijn bedrijf begon. Zinkwerken,

aan de stofboel in het kolenhok! Maar natuurlijk moesten de gasfitters van

rijwielen en natuurlijk het werken aan gasleidingen. In Haren brandde in die

Konings op al die Harense adressen gasleidingen, kachels en geisers plaatsen.

jaren nog carbit, thuis én in fietslampen. Na enige jaren verhuisde Konings

In 1953 verhuisde Konings naar het huidige pand aan de Rijksstraatweg 208.

naar de andere kant van de Rijksstraatweg. Het bedrijf maakte grote verande-

Het bedrijf ontwikkelde zich door de vorige eeuw heen op het gebied van

ringen mee in Haren. De komst van de telefoon, van elektra in huis, stads-

riolering, waterleidingen, elektra, verlichting. Daarover schrijven we in een

gas en later het aardgas. Het waren de jaren ’50. In die periode werd de zgn.

volgende uitgave van Haren de Krant.

melkbrigade in ons dorp opgericht. Bijeenkomsten in ‘Ons Centrum’ voor de Melkbrigadiers, dat waren de melkbezorgers in Haren. Op de foto een melkkar die ‘mechanische hond’ werd genoemd.Je kon met een pan bij de kar komen en de melkman haalde de hendel over.En dan waren er natuurlijk de verkopers aan de deur. Zoals de petroleumboer, de man met bezems en borstels, schillenboer, scharensliep, contributieophalers, ouderlingen en zelfs draaiorgels.

18


Uniek fotoproject duikvereniging Sharkdive

Koos Bakker, bevlogen lid en duiker van de Harense duikvereniging Sharkdive is samen met anderen bezig met een uniek project in het water van Scharlakenhof. Hij zegt: “Diverse sporters beelden hun sport uit onder water en worden gefotografeerd door een onderwaterfotograaf. Om de veiligheid te garanderen zijn er meerdere duikers van Sharkdive aanwezig. Voetbalvereniging Oranje Nassau uit

Groningen en H.S.V-Basketball uit Haren mochten de spits afbijten, wat resulteerde in prachtige foto’s die geëxposeerd zullen worden in het zwembad van Sportcentrum Scharlakenhof.” Bakker noemt zijn project ‘Jump In’ en wil met deze blikvangers zowel zijn eigen duikvereniging als de uitgebeelde sporten promoten. Op de website www.optisport.nl/scharlakenhof is het project te volgen.

HET OOG Harense ondernemers in WIL OOK de stad WAT Door Emile Koopmans, architect

Ik moet u iets bekennen. Ik laat mij te gemakkelijk afleiden. Dat is zwak en beschamend. Maar gelukkig, u hebt het ook.

U begrijpt mijn belangstelling voor architectuur. Dat is mijn vak en mijn passie. Ik kijk dus veel om me heen, niet alleen naar geveltjes, maar naar alles wat in de omgeving gebouwd is. Ik loop het liefst door de stad (en natuurlijk door Haren). Ik sta veel stil bij prachtige gevels en spannende details. Maar, als er op dat moment iets schoons door mijn blikveld gaat, bijvoorbeeld een mooie …. eh …. laten we zeggen …. scooter, dan dwaalt mijn oog af. Dan kijk ik eerst naar haar en vervolg dan dromend mijn weg. Het resultaat is dat ik niet goed genoeg gekeken heb naar het fraaie pand waarvoor ik stond. En dat is jammer. Ik heb dit voorgelegd aan mijn psychiater en die zegt dat iedereen daaraan lijdt. Neem nou de winkelende wandelaar. Die zou die mooie gevels langs de Rijksstraatweg ook wel zien als hij zich niet liet afleiden door de etalages. En omdat er zo-

veel uitnodigende etalages zijn ziet hij de mooie gevels erboven niet. Zijn hoger bewustzijn is dus ondermaats. De oplossing voor de winkelende wandelaar ligt in handen van de wandelende winkelier. Die moest eens wat vaker zijn stoep op gaan en omhoog kijken naar zijn pandje en zich afvragen wat hij gedaan heeft. Hij zou het ontwerp van zijn winkel wat meer moeten afstemmen op de architectuur van het gehele pand. Mag ik u met uw problemen helpen? En wijzen op het beste voorbeeld in uw dorp? Sta eens stil voor de modezaak Pauw. Centraler kan het niet. Een sober gebouw zonder swung. Maar de etalage sluit prachtig aan op de architectuur van het hele pand. We leren ervan dat de kwaliteit van het eindbeeld wordt bepaald door de harmonie in de compositie. En daarnaast hoop ik dat er veel, heel veel, mooie scooters door het dorp blijven gaan.

Isabella Marrink en Harrie Groenwold wonen in Haren en hebben een optiekzaak in de stad Groningen. Het echtpaar plus Indra Teuben vormen het team van Sportel Optiek aan de Nieuwe Ebbingestraat 14 te Groningen. Sportel Optiek is een moderne optiekzaak, waar ze een uitgebreide collectie monturen en zonnebrillen in huis hebben.

Isabella: “Voor ieder gezicht hebben wij wel een goed montuur en voordat u een bril aanschaft krijgt u een gedegen oogmeting. In de loop der tijd hebben we ons steeds meer toegelegd op maatwerk producten.” Harrie: “ Als één van de eersten in Noord Nederland beschikken we onder andere over een Zeiss nachtzichtmeter. Met dit apparaat kunnen alle oogfouten opgespoord worden, die de oorzaak zijn voor een minder scherp zicht ’s nachts. Samen met de uitkomst van de eigen oogmeting bij Sportel Optiek, wordt een individueel op maat brillenglas gemaakt, die zorgt voor een beter nachtzicht en een helder scherp zicht overdag.” Ook op contactlensgebied kunnen ze maatwerk leveren, ze kunnen met de nieuwste apparatuur onder andere multifocale lenzen en nachtlenzen aanmeten. Multifocale lenzen

zijn lenzen, waarmee men zowel in de verte als van dichtbij kan kijken. Nachtlenzen worden ’s nachts in gedaan en terwijl men slaapt worden de ogen gecorrigeerd, waardoor er overdag een scherp zicht ontstaat zonder een correctie bril of contactlenzen te gebruiken. Nieuw bij Sportel Optiek is het aanpassen van digitale hoortoestellen. Van mooie achter het oor tot geheel onzichtbaar in de gehoorgang gedragen toestellen. Isabella: “Als audiospecialist kan ons team u na een uitgebreide gehoortest een deskundig advies geven. De meeste toestellen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekering.

Voor een gehoortest moet van tevoren wel even een afspraak gemaakt worden.”

Momenteel heeft Sportel Optiek een leuke actie, bij aanschaf van een zonnebril met kwaliteitsglazen op sterkte ontvangt u tussen nu en 31 mei het fotoboek”Masters of Photography” cadeau. Een fotoboek vol onontdekte plekken van de beroemde fotograaf van National Geographic : Steve Mc Curry. Meer info: Sportel Optiek aan de Nieuwe Ebbingestraat 14 te Groningen telefoon 050-3134663 of kijk op www.sporteloptiek.nl

Men moet zich niet rijk rekenen met bomen op Raadhuisplein

Klaas Poppinga, voorheen eigenaar van boomkwekerij De Bonte Hoek in Glimmen, wijst op de risico’s van het ontwerpen van boompartijen op het nieuwe Raadhuisplein. Hij legt uit waarom bomen maar moeizaam zullen overleven.

Poppinga: “Natuurlijk worden bouwtekeningen c.q. bouwplannen vaak verfraaid met mooie, groene en gezond groeiende bomen. Immers bomen brengen het tot leven naast al dat “dode” bouwmateriaal. Allemaal heel begrijpelijk, maar doen die bomen het dan ook op het Haderaplein? Wel eerst gaan graven en de nieuwe gebouwen bouwen en dan komen de bomen nog wel eens aan de beurt. En hier gaat het fout, want die bomen gaan niet mooi en gezond groeien op het Haderaplein. Hoe dat komt? Niet zo moeilijk wanneer je goed nadenkt. Storende grondlagen (leem) en nagenoeg geen bodemleven meer aanwezig. De meeste bomen leggen hier het loodje. Kijk zelf op het huidige plein. Bij het graven van de bouwput voor het nieuwe gemeentehuis is de enige en goed groeiende boom gerooid. Het was de mooiste boom op het plein. Bomen geven signalen af: ” ik wel hier groeien en ik wil niet hier groeien”. Helaas wordt hier maar al te vaak vroegtijdig aan voorbij gegaan. Waarom niet met een deskundige op dit gebied in een veel eerder stadium en voordat er gegraven wordt de problematiek van de grond waarin later bomen moeten gaan groeien, bespreken? Doe daar wat aan, voordat het straks (weer) te laat is!” 19


AANBOD BUITENGEWOON WONEN Anjerlaan 42 Haren • hoekwoning met aangebouwde bijkeuken • vrijstaande stenen garage • tuin op het zuiden • 5 kamers (waarvan 4 slaapkamers) • inhoud: 300 m3 • woonoppervlakte: 110 m2 Vraagprijs � 169.000,- k.k.

Pinksterbloemweg 38 Haren • • • •

goed onderhouden tussenwoning vrijstaande stenen berging 5 kamers (waarvan 4 slaapkamers) nagenoeg alle kozijnen zijn vervangen en v.v. dubbel glas • dakpannen vervangen in 2004 • inhoud: 300 m3 • woonoppervlakte: 110 m2 Vraagprijs � 169.000,- k.k.

Rozengaard 7 Haren

Meerweg 11 Kropswolde • • • • • • • •

modern vrijstaand landhuis bijzonder mooi, aan het water gelegen fantastisch uitzicht over het water natuur- en wandelgebied ‘De Leinwijck’ op geringe afstand 7 kamers (waarvan 6 slaapkamers) inhoud: 800 m3 perceel: 1200 m2 woonoppervlakte: 275 m2

Vraagprijs � 785.000,- k.k.

• zeer royale helft van een dubbel woonhuis met aangebouwde garage • nabij natuurgebied ‘de Oosterpolder’ • scholen, winkels, openbaar vervoer w.o. NS station op loopafstand • 5 kamers (waarvan 4 slaapkamers) • inhoud: 550 m3 • woonoppervlakte: 170 m2 Vraagprijs � 289.000,- k.k.

Aankoopmakelaar Neem ons als uw makelaar bij de aankoop van uw nieuwe huis!

De voordelen: • lagere aankoopsom • meer zekerheid • gemak en tijdwinst • volledige afhandeling Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze makelaars.

Rijksstraatweg 318 Haren • • • • • •

zeer royaal half vrijstaand herenhuis dubbele garage besloten tuin 6 grote slaapkamers inhoud: 800 m3 woonoppervlake: 227 m2

Vraagprijs � 395.000,- k.k.

betrouwbare partner voor wonen www.bettydunning.nl

Betty Dunning Makelaardij Scharlakenlaan 2 - 9751 HD Haren Telefoon: 050 534 66 99 20


Keukens...op een leuke manier!

Boretti

messenset

5-delig

NU €60 Jachtlaan 5 • Haren • 534 72 23 • folkertkonings.nl

Smmmmmakelijk eten! Culinaire tips van slager en groenteman!

Wat kan koken leuk zijn. En wat is eten heerlijk. De redactie ontvangt iedere maand handige tips van de vers-specialisten van Haren.Deze maand: Lekker barbecuen in de tuin!

Barbecue is méér dan vlees!

Het wordt tijd om weer eens buiten te gaan koken. Deze maand beginnen Erik Berends en ik met het barbecue-seizoen. Vlees, groente en zelfs fruit kunnen prima samengaan tijdens uw ‘tuinmaaltijd’. Wij als keurslager leveren u natuurlijk het allerbeste vlees. We creëren allerlei speciale barbecueproducten voor een extra feestelijke aankleding van de maaltijd. Zelfs vegetariërs kunnen bij ons terecht, probeer het maar eens! We hebben nog een leuk nieuwtje voor mensen die zich zorgen maken over het gebruik van antibiotica in kip. Wij hebben scharrelhoen, die 100% vrij is van antibiotica (certificaat hangt in de winkel!). U ziet het, genoeg redenen om in onze winkel het woordje ‘barbecue’ te laten vallen. U zult ervan smullen!

Keurslager Martin Dijk, Kerkstraat 15 Haren T. 050-5344517 F. 050-5340127

De tuin in met Berends Heeft u al genoten van de eerste zonnestralen? Het duurt niet lang meer of de barbecue komt weer in de tuin te staan. Denkt u dan ook eens aan ons, want we gaan deze zomer ook als groentespecialist aandacht besteden aan ‘eten in de tuin’. Voor de barbecue maken we heerlijke en eerlijke salades, gezond en voedzaam. We ontwikkelen momenteel een vegetarische spies voor op de barbecue! U leest het goed. En we gaan u en uw gasten verrassen met stoofschotels, die we in een ovenbakje leveren. Die kan zo de barbecue op. Wij willen er graag voor zorgen dat uw barbecueavonden nieuwe en gezonde impulsen krijgen. Vraag ernaar in de winkel.

We bestaan 40 jaar. Op 23 en 24 april (zolang de voorraad strekt) gratis ijstaartje bij besteding van minimaal 10 euro. Leest u dit bericht te laat? Kom dan gewoon profiteren van al die andere smakelijke aanbiedingen in de winkel.

Groentespecialist Erik Berends Anjerlaan 23/a 9753 GA Haren T. 050-5350334 21


PATER

voor betere schoenreparaties

WANDELSTOKKEN

GoudGoed Kringloopwinkels dankt u hartelijk voor alle goederen die wij bij u op mochten halen of die door u bij ons gebracht zijn. U heeft hiermee er voor gezorgd dat we tot nu toe ruim 937.500 kg CO2-uitstoot hebben bespaard. Dit zou anders het werk zijn van ca. 47.000 bomen.

Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08

Uw parketvloer opnieuw schuren en lakken: Vraag vrijblijvend prijsopgave.

Blijf om het milieu geven en bel ons als u bruikbare spullen over heeft of kom het bij ons afleveren. Fijne Feestdagen namens het team van GoudGoed Kringloopwinkels. Kringlooptelefoon: 050 – 5039081 www.goudgoed.nl

interieur

Roede Interieur, Middelhorsterweg 69A,  Haren, 050-5340973

Damsterdiep 269 - Flemingstraat 3 (achter Overwinningsplein) - Struisvogelstraat 11

BUITEN

SCHILDERWERK Laat uw huis weer stralen! Vraag vrijblijvend offerte

www.janploeger.nl

Verlengde Stationsweg 8-10 9471 PL Zuidlaren Tel.: 050-3145279

P achter de winkel

Openingstijden: Maandag 13.00-18.00 uur di. t/m vrijdag 10.00-18.00 uur zaterdag 10.00-17.00 uur Vrijdag koopavond

Pine design w

o

n

e

Úw auto, ónze uitdaging!

n

Felland-Noord 4 Haren 050 - 535 02 81

Ruim 1700 m2 woonplezier! - www.pinedesign.nl

Lente Klassieker! 500 gram Hollandse A.A. asperges met 100 gram Boerenbeenham en een fles Pinot Blanc of Chardonnay

Samen van 14,95 NU voor

10,-

Dessert-tip: heerlijke zachtzoete Hollandse aardbeien

Winteronderhoud Gazonmaaier Al jaren dezelfde lage tarieven Het is nu de tijd voor winteronderhoud aan uw maaier Uw maaier wordt gratis door ons gehaald en gebracht. Binnen drie werkdagen krijgt u uw maaier volledig nagezien en schoon terug.

Smakelijk Welkom bij:

Kruidenier Wolters Meerweg 42, Haren 050-5350096

EKKELKAMP

Rijksstraatweg 135 Haren Tel. 050-5350215

Uw huisdierenspeciaalzaak

De speciaalzaak voor: - hondensport - vogelzaden, vogels - aquariumbenodigdheden - tropische vissen - hengelsportartikelen - en alles voor uw huisdieren

P

Wij hebben hiervoor zeer concurrerende tarieven: Handmaaier

elders e 53,-- bij ons e 25,--

Elektromaaier

elders e 99,-- bij ons e 35,--

Benzine-cirkelmaaier

elders e155,-- bij ons e 79,--

met of zonder aandrijving • U hoeft niet te slepen met uw grasmaaier, dit doen wij voor u. • Nooit voorrij- of bezorgkosten. • Tevens krijgt u een seizoen START-garantie. • Bij ons krijgt u de service die u verwacht.

APK ONDERHOUD OCCASIONS Felland Noord Haren 050-5344813

Sinds 1936 de grootste Gazonmaaier-specialist van het Noorden!

Rijksstraatweg 307 Haren Tel: 050-5345120

www.gazonmaaier.nl e-mail: info@gazonmaaier.nl 22


Glimmenaar strijkt neer in internetshowroom te Eelde…

Wie draagt u voor?

Internet levert autokoper Dickens Award 2010 hoge beloning op

Reeds twaalf jaar levert Otto van Bergen uit Glimmen auto’s aan de handel. Sinds een maand levert hij ook aan particulieren. Dat hoeft op zich niet in de krant. Tóch is dit bericht nieuwswaardig, want Van Bergen heeft samen met zijn collega Robert Schoon een leuk concept bedacht onder de naam Auto Eelde. Het tweetal is neergestreken in een showroom in Eelde, naast de bloemenveiling en ziet klanten uit het hele land verschijnen. Hoe zit dat?

Het concept gaat uit van het principe dat de particuliere autokoper vooral uit is op de laagste prijs voor een goede auto. Bovendien is de moderne consument heel goed in staat om op internet uit te zoeken wat hij wil en wat hij mag verwachten van de auto van zijn keuze. Voorts kan hij op internet feilloos nagaan waar in Nederland hij de goedkoopste auto’s kan vinden. De potentiële koper gaat dus zeer gericht en met veel ‘voorkennis’ op pad. Die wil geen lange verkoopverhalen en geen luxe showrooms met goedgevulde gebaksdozen. “Die koper wil maar één ding: een auto voor de laagste prijs”, zegt Robert Schoon. “Die kunnen wij hem bieden, omdat we alle overtollige zaken eraf hebben gehaald. Geen verkopers, geen lange informatieve gesprekken, geen cadeautjes, geen rijklaarpakket, geen garantie. Vergelijk het maar met Aldi.

Wie daar koopt is blij met de allerlaagste prijs en heeft het gevoel die korting echt te verdienen door af te zien van allerlei franje. Voor wie toch een servicebeurt of garantie wil, zijn er ook diverse mogelijkheden.

Inkoop Otto van Bergen: “Ons verhaal begint natuurlijk met de inkoop. Wij hebben contacten met dealers, die vaak een auto van een ‘vreemd merk’ moeten inruilen. Die willen ze snel weer verkopen en dan komen wij in beeld. Door die lage inkoopprijs kunnen wij de auto direct scherp op internet zetten. We hebben contracten met bekende zoeksites, zoals Autotrack en Autotrader. We doen er alles aan om één van de laagste prijzen te bieden, dan staan we namelijk bovenaan. Mensen komen uit het hele land hierheen om te kijken en ze zijn dan

verrast. Een mooie showroom en een verkoper die ook nog verstand heeft van auto’s. En dan tóch die bodemprijs, dat geeft ze een goed gevoel. Ze hebben zelf veel tijd gestoken in het uitzoeken wat ze willen, ze hebben uren op internet zitten kijken en worden daarvoor fors beloond met een lage prijs met of zonder inruil!”

De Culturele Raad van Haren kent iedere twee jaar de Dickens Award toe aan een persoon die van belang is geweest voor de cultuurbeleving in de gemeente Haren. Juryvoorzitter Gaby Poell doet een oproep: wie moet wat u betreft dit jaar de award ontvangen? Uw voordracht is welkom tot en met maandag 3 mei 2010.

Gaby Poell: “We zoeken kandidaten die anderen inspireren op het gebied van cultuur. Misschien zijn ze zelf helemaal geen beoefenaren van kunst, maar zien ze op een andere manier kans om mensen in beweging te brengen voor kunst en cultuur. We willen de award graag uitreiken aan een persoon die ons op een verrassende manier laat kijken naar culturele activiteiten in Haren.” Volgens Gaby Poell is de Dickens Award bedoeld om de betreffende persoon een schouderklopje te geven, maar ook om daarmee aandacht te vragen voor het rijke culturele leven in de gemeente Haren. De award wordt op 4 september uitgereikt tijdens de kunsten cultuurmarkt.

Gaby Poell, voorzitter van de jury Weet u iemand die de award verdient? Mail naar poellgjj@planet.nl of bel 050-5351005. Uw voordracht is welkom tot en met 3 mei. De jury bestaat uit Henk Muda, Henk Boomker, wethouder van cultuur Annalies Groot en Gaby Poell.

OPGEDIEPT MUZIEKTALENT

Veelbelovend De showroom in Eelde was goed gevuld, maar de voorraad is alweer aardig uitgedund. De eerste resultaten van het concept zijn veelbelovend. Zes dagen van de week is er iemand aanwezig om klanten te ontvangen. Low budget, ludiek idee. Ondernemen is: altijd iets nieuws verzinnen en vooral inspelen op de ontwikkelingen op internet. Zie www.autoeelde.nl

Vissen van Sassenhein overleefden de winter! Door Jacques Kruller, beheerder visstand Sassenhein

Als door een wonder hebben de vissen in de Noord- en Zuidplas van Sassenhein de winter goed overleefd. Vissen zijn koudbloedig en passen hun hartslag aan de temperatuur van het water aan. De watertemperatuur onder het ijs is altijd rond de 4 graden Celsius. Bij dergelijke temperaturen gaat vis in de ruststand. Zijn hartslag daalt naar ca. 2 tot 4 keer per minuut. De lichte doorstroming van de Drentse Aa die door onze plas stroomt zou een verklaring kunnen zijn waarom de vissen hier nog een beetje zuurstof konden krijgen en er geen sterfte is opgetreden.

Normaal kan vis een ijsperiode goed doorstaan maar een ijsvloer in combinatie met sneeuwbedekking zoals afgelopen winter, is dodelijk voor alle leven onder het ijs. Planten die door licht worden beschenen zetten licht om in zuurstof (fotosynthese). Dit proces stopt zodra er sneeuw op het ijs ligt. De aanmaak van zuurstof is van levensbelang voor vissen en planten. Een gevolg hiervan is dat het water in jaren niet zo helder is geweest, omdat alle algen en andere zwevende organismen dood zijn gegaan. Dit is maar een tijdelijk effect; zodra de temperatuur stijgt zullen de algen weer opbloeien. Omdat de Noordplas een oude veenpet is met een diepte van 1,5 tot 2 meter met veel slip en bagger, waren de verwachtingen bij voorbaat erg slecht wat betreft de overlevingskansen van de vissen. Vele goedbedoelde adviezen werden aan ons gegeven zoals het beluchten onder het ijs, het hakken van wakken en ga zo maar door. Deze adviezen hebben wij als bestuur terzijde gelegd omdat beluchten de sliblaag in beweging brengt waardoor afbraakprocessen op gang komen die veel afvalgassen produceren welke door de ijslaag niet weg kunnen. Het hakken van wakken brengt schokgolven voort en zou de dood van vele vissen tot gevolg hebben. Bovendien heeft Sassenhein de Noordplas als ijsbaan beschikbaar gesteld, zodat honderden Harenaars dit jaar toch in hun eigen dorp hebben kunnen schaatsen. Een groot wak zou vanuit dit standpunt ook onverantwoord zijn geweest.Wij hebben het advies van ons waterschap ‘Hunze en Aa’ opgevolgd. Bij een goede visstand zullen de gezonde vissen overleven en zal een natuurlijk evenwicht ontstaan, werd ons meegedeeld. De ‘baggerputten’ in Slochteren is een vergelijkbaar type water als onze Noordplas. Daar is het gehele visbestand wel doodgegaan. Ook in vijvers en in kanalen was de vissterfte massaal! Een ware slachting waar o.a. karpers van boven de 15 kg en ouder dan 30 jaar het loodje moesten leggen.

The Rodney Elzer Quartet’’ repeteert in de oefenruimte in de parkeergarage van Haren. Het wordt nu al de nieuwe jazzsensatie van de stad Groningen genoemd. Ze hebben een openingsoptreden gegeven in de Stadsschouwburg te Groningen. Dat ging fantastisch. De band bestaat naast Rodney Elzer, uit Vincent Grit (piano), Hans Lass (contrabas) en Jack Criens (drums). Ze spelen veel nummers uit de oude doos, liedjes van Sinatra, Dean Martin, Andy Williams en vele andere iconen uit die tijd. Verder spelen ze eigen nummers. Swingen, muziek om op te dansen, muziek om naar te luisteren, muziek die je raakt en niet snel vergeet, gepresenteerd door ‘’The Rodney Elzer Quartet’’ Info: www.RodneyElzer.nl. Door Henk Jan van de Heuvel, CKC

Advertentie

Duurzame glimlach U heeft misschien allang gezien, dat uw huis treurig kijkt. Dat komt doordat het schilderwerk zijn beste tijd heeft gehad. Wat nu? Vroeger liet u eigenhandig uw huis weer lachen. Zelf de ladder op, de kwast ter hand. Maar daar ziet u nu tegenop. Heel begrijpelijk, maar niet nodig. U moet er niet van wakker liggen, vinden wij. Zet de eerste stap en vraag Hans Joling geheel vrijblijvend een inspectie te doen van uw houtwerk. Dan zal hij snel kunnen vaststellen waarom uw huis zo treurig kijkt. Hij zal u uitleggen op welke manier houtrot zal worden hersteld en met welke verf hij een duurzame glimlach op het gezicht van uw huis tovert. Bel gerust voor een afspraak, dat zal uw nachtrust bevorderen en uw huis weer laten stralen.

Felland-Noord 6 - 9753 TB Haren - Telefoon (050) 534 99 90 - Fax (050) 534 39 54 info@hansjoling.nl www.hansjoling.nl

23


Zó dichtbij? U zoekt tuinplanten? Bestrijdingsmiddelen? Meststoffen of potgrond? Zoals van Ecostyle of DCM? Dichtbij en niet duur? Kom dan naar Glimmen, t.o. het Quintusbos, makkelijk bereikbaar, met ruime eigen gratis parkeerplaats! Compost, Pot- of Tuingrond? Deze maand 3 halen, 2 betalen!!! Ook voor dierenvoeding, tuingereedschap, onderhoud en reparatie van uw grasmachine …

“Laat je verrassen door de nieuwe voorjaarscollectie 2010!” Noa Noa Mais il est oú le soleil Odd Molly

Rijksstraatweg 32, GLIMMEN Tel: 050-4061490 www.floraenfauna.nl Tevens TNT-Postkantoor, voor ál uw postzaken, zónder wachttijden

Kerkstraat 5, 9751 BA Haren Tel. 050-5350552

Hennie Gerbes Pedicure Voor al uw voetklachten, gespecialiseerd in Diabetische* en Reumatische* klachten. Voetreflexzone therapie Bel voor een afspraak: 050-5350166 of kijk op www.henniegerbespedicure.nl * Bij aanvullende verzekering is vergoeding mogelijk, vraag uw zorgverzekeraar.

APK - ONDERHOUD -OCCASIONS Felland Noord Haren 050-5344813

Automobielbedrijf Hans Dekker

de Harener Tegelhandel

Vakmanschap voor alle merken • Helperoostsingel 42, 9722 AW Groningen Telefoon 050-5277087 fax 050-5278027

apk • onderhoud • airco • schade • verkoop

www.hansdekker.nl

info@hansdekker.nl

Burg.J.G.Legroweg 88 9761 TD Eelde telefoon 050 – 30 800 26 www.harenertegelhandel.nl

Open: maandag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur zaterdag 10.00 – 14.00 uur

Konings Totaalinstallateurs is gevestigd aan de Rijksstraatweg 208-216 te Haren. Telefoon: 050-5344735 24


Schilderachtige Hoornsedijk

Hier tonen wij het schilderij, dat Harm Groenewold uit Paterswolde in 2003 maakte. Hij zette zijn ezel op aan de Hoornsedijk nabij één van de stokoude boerderijtjes aldaar (nummer 14 aan het pad naar het meer). Het schilderij meet 30 x 40 cm. Het atelier is te vinden aan de Hoofdweg 158 te Paterswolde.

4 Mei Comité Haren

Programma 4 Mei Herdenking 2010

14.00 uur Herdenking bij het monument van Anda Kerkhoven 14.30 uur Verzamelen belangstellenden bij het paviljoen in Appelbergen voor de herdenking bij het monument in Appelbergen. 18.15 uur Verzamelen van belangstellenden bij de ingang van de begraafplaats Eshof’ aan de Rijksstraatweg in Haren. 18.30 uur Ronde langs en bloemlegging op de graven van de gevallen. 19.00 uur Stille tocht van de Eshof naar de dorpskerk in Haren. 19.30 uur Luiden van de klok van de Dorpskerk. 19.35 uur Optreden Byzantijns koor, Musica Son o.l.v. Cas Straatman. 19.40 uur Verzamelen van belangstellenden bij het monument voor de Dorpskerk. Oranje Nassau speelt passende muziek. 19.50 uur Welkomstwoord door de heer K.D. Drenth. 19.58 uur Last Post signaal. 20.00 uur Klokslagen; daarna 2 minuten stilte. Aansluitend het zingen van het ‘Wilhelmus’. 20.05 uur Kranslegging bij het monument namens: het gemeentebestuur van Haren; het 4 mei Comité ; het Oranje Comité; de Harense basisscholen; het 5 mei Comité; overige belangstellenden.

Aansluitend een herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde Kerk te Haren: De heer K. Drenth zal namens het 4 Mei comité de bijeenkomst openen Muziek Toespraak burgemeester Muziek Toespraak K. Drenth Muziek Voordracht gedicht Optreden Byzantijns koor, Musica Son o.l.v. Cas Straatman Toespraak ds. R.P. Oosterdijk Muziek

+ 21.00 uur Einde van de plechtigheden.

ACHTER DE MODE Pakjesavond

Door Jacco Smit, mode-ondernemer in Haren Zo, de winkel is gevuld met de voorjaarsmode van 2010. Veel frisse kleuren, nieuwe stoffen en designs. Na een winter en de opruiming is het altijd weer een genot als er nieuwe goederen binnenkomen. Het openmaken van de dozen doet mij nog altijd weer terugdenken aan pakjesavond! Ik zal u uitleggen waarom. De zoektocht naar de collecties van dit voorjaar is in juni 2009 al begonnen. De modebeurs Pitti Uomo in Florence is dan het paradijs voor de mannenmode in Europa. Twee dagen mode opsnuiven en voelen in hét modeland is zeer intensief, maar ook een genot. Later in juli bezoeken we dan Bread & Butter in Berlijn waar de jeanswereld zijn tenten heeft opgeslagen in het oude vliegveld Tempelhof. Ook Nederland kent zijn eigen beurs: De Modefabriek in Amsterdam. Tijdens dat weekend bezoeken wij zowel de beurs als diverse showrooms in Nederland. Dit is meestal het eerste weekend van augustus. Als Nederland massaal op vakantie is, zijn wij druk met het samenstellen van de collecties van het voorjaar. Stoffen uitzoeken voor de kostuums en de colberts, daar de goede pantalons bij zoeken. Ook de overhemden en de dassen worden weer vergeleken met de stofstalen van de diverse fabrikanten. de totaalcollecties (bv Paul & Shark, Mcgregor) worden in één keer ingekocht. Een sessie die wel een aantal uren in beslag neemt. Welke modellen, kleuren en maten nemen we? Die dagen zijn dan ook zeer inspannend en beslissend voor het succes van de verkoop. En als ik deze dagen door de winkel loop dan is dat nog altijd spannend. En als ik zo door Haren loop en de etalages van de modewinkels inkijk dan kan ik u vertellen dat alle inkopers weer een dikke pluim verdienen, zodat Haren weer terecht het modedorp van het Noorden mag worden genoemd. Ik wens u veel koopplezier.

Harenaar begeEerst een visie, dan pas praten leidt kunstenaar

Nieuwe wethouder Gerben Pek…

Toekomstig wethouder Gerben Pek grond in woningcorporaties, hij was tot (D66) van de gemeente Haren voor- voor kort directeur van een corporatie spelt dat het nieuwe paarse college in Twente. “Mijn kracht was altijd dat zich zal kenmerken door een nieu- ik mensen met elkaar kan verbinden, we stijl van besturen. “We gaan het we gingen vaak de wijken in en het gemeentehuis uit om in contact te lukte me dan om mensen met elkaar komen met burgers, die vaak veel in gesprek te brengen.” Dat klinkt als verstand van zaken hebben”, be- een klok, maar heeft Haren nu niet looft Pek. “Ons collegeprogramma juist het probleem dat teveel burgers is op hoofdijnen klaar, maar we zul- zich bemoeien met projecten, zoals len die hoofdlijnen eerst neerleg- Oosterhaar en Handy? Pek is duidelijk: gen in een manifest, dat we vervol- “Dat zie ik anders. Als je met mensen gens met burgers gaan uitwerken. in gesprek gaat zonder eerst zelf een Wij als college moeten niet de in- heldere visie met kaders op tafel te druk wekken dat wij wel weten wat leggen….waar ga je dan met elkaar eigenlijk over praten? Dan leiden gegoed is voor de mensen.” sprekken vaak tot niets en duurt het Volgens Gerben Pek klikt het nu al proces veel te lang. Dat is ook gebeurd goed tussen de wethouders. Hij krijgt in Oosterhaar. Van mij mogen de menruimtelijke ordening, Theo Sieling sen verwachten dat ik in gesprek ga (PvdA) doet financiën en Annalies als ik eerst zelf een onderbouwde visie Groot (VVD) zal welzijn voor haar re- heb en dat ik kan aangeven welke fikening nemen. “Dat het klikt is voor nanciële voorwaarden er liggen.” mij essentieel. Politiek is mensenwerk. Bovendien zullen bij grotere projecten Zo klinkt paars. Gerben Pek rekent meer wethouders met elkaar moeten op een vliegende start. Op een revival van paars in Haren. Hij rekent op samenwerken.” de goede werksfeer in het college, hij rekent op burgers met verstand Ruimtelijke ordening Nu even inzoomen op het toekomstig van zaken. Op 21 april is het nieuwe werkgebied van Gerben Pek zelf: ruim- college geïnstalleerd en is het matelijke ordening. Hij heeft een achter- nifest openbaar.

BOSCH HRC Combiketel

Compleet pakket Inclusief plaatsen*

* Mits alle leidingen binnen 2 meter van het toestel zitten.

Ratelaarweg 23 9753 BE HAREN 06 - 30 64 39 64 www.installatieburoharen.nl

Van 5 tot en met 9 mei is er een expositie Yerushah Ketanah met werk van ruim 60 deelnemers aan workshops van kunstenaars Aizo Betten uit Warffum en Theo Onnes en Antje Sonnenschein van galerie Het Raadhuis in Eenrum. Locatie: Obergumerkerk in Winsum. Op 5 mei zal Harenaar Johannes van Timmeren de beeldend kunstenaar Jon Gardella begeleiden op gitaar, terwijl deze onder de ogen van het publiek een kunstwerk maakt. Dat proces wordt ook op een beamer aan het publiek getoond.

Digitale Winkelstraat

Op de website van Haren de Krant gaan steeds meer winkels open in de Digitale Winkelstraat. Winkeliers tonen hun winkel en artikelen, soms staan er speciale aanbiedingen in, alleen voor weblezers. Kijk eens op www.harendekrant.nl (1200 bezoekers per dag).

- 24HRC compact CW3 €1.545,-* - 30HRC compact CW4 €1.645,-* - 35HRC II CW5 €1.845,-* incl. BTW

Installatieburo Haren Loodgieterswerkzaamheden - Leveren en plaatsen airco’s Dakgoten - Sanitair/riolering - Elektrawerkzaamheden

Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden

25


Stationsweg 9A en 9B, 9471 GJ Zuidlaren 050-4093608

TE KOOPv.a. � 78.500,–

Geisha (T)uniek!

artementen p p A e ic v er S ld o rw Maa Mogelijkheden Op dit moment is er keuze uit zowel 2 als 3-kamerappartementen. Desgewenst kunnen appartementen worden samengevoegd. Afhankelijk van uw voorkeur kunt u kiezen voor een prachtig vergezicht en/of hoekwoning. U hebt de beschikking over een berging in de kelder en veelal een eigen garage. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met ons. Twee kamerappartement: woonkamer 28 m2, slaapkamer 24 m2, balkon op west of zuid, ruime badkamer, hal, toilet, keuken, berging en veelal een garage. Vraagprijs vanaf € 78.500,– Drie kamerappartement: woonkamer 28 m2, 2 slaapkamers: 24 m2 en 12 m2, ruime badkamer, hal, toilet, keuken, berging en een veelal garage. Vraagprijs vanaf € 150.000,– Drie kamerappartement: woonkamer 42 m2, 2 slaapkamers 24 m2 en 14,5 m2, ruime badkamer, hal, toilet, berging en garage. Vraagprijs vanaf € 239.000,–

Riant, zelfstandig wonen, voorzien van alle gemakken. Zeer comfortabel en volledige privacy. Permanente thuiszorgzorg binnen Maarwold aanwezig. Dit zijn de zijn sleutelbegrippen voor het wonen in de Service Appartementen van Maarwold. Zoveel mogelijk service en zo weinig mogelijk zorgen. Bij Maarwold maakt u gebruik van collectieve service. Desgewenst kunt u deze aanvullen met individuele servicezoals u dat wilt. Hebt u belangstelling voor het wonen in Maarwold? Belt u dan gerust eens, wij helpen u graag verder. U kunt natuurlijk ook onze website bekijken.

Dealer van: Not The Same, Geisha Sandwich, Expresso en Fred de la Bretoniere

Nesciolaan 32, Haren Tel. 050 534 64 22

Comfortabel wonen in Haren, bij dorp en natuur

www.maarwold.nl

WWW.STREETLIFE-FASHION.NL U kunt gratis parkeren!

Grootste boomkwekerij van het Noorden

Schoenen - Tassen - Handschoenen

VAN WAESBERGE LUXE - KLASSIEK

Bloesemfeest op 1 mei 2010 Programma: 11:00 en 15:00 show mediterrane planten 11:30 en 16:00 uur Huifkarrentocht 12:00 en 14:00 uur Tuinverlichting 12:30 en 16:30 Wijnproeven met hapjes 13:00 en 14:30 Beregening van Gardena 13:30 en 15:30 Kant en klare hagen Sier en bestratingsmateriaal van Haco

Meentweg 18 9756 AN Glimmen Tel. 050 406 18 03 www.e-plant.nl

Openingstijden: Ma t/m vr 09:30 - 17:00 uur Zaterdag* 12:00 - 17:00 uur

Leverancier van: Laanbomen Vormbomen Haag systemen (Quick hedge) Mediterrane bomen (winterhard) Heesters en perkplanten Wat wij doen Gardena professionele besproeiing Grondonderzoek en verbetering Bestrating Tuinontwerp en aanleg Gazonverbetering en aanleg Tuinverlichting Boombakken en potten

*alleen in september t/m november en maart t/m mei.

e- plant Groot in beta albare bomen

Rijksstraatweg 193b - 9752 BH Haren [Gn] Tel: 050 534 65 79 - www.vanwaesberge.com E-mail: info@vanwaesberge.com

ACTIE VLOEREN

NIEUW:

Kortingen op vloerbedekking in 13 kleuren vanaf 59,95 inclusief leggen! Laminaat vanaf 22,95 p/m2 Eiken cafévloer vanaf 55,00 p/m2 Jatoba vanaf 69,00 p/m2 inclusief leggen, aluplate, platte plint en geölied. Ook onderhands producten

ZONWERING - Screens - Zipscreens - Markiezen ook bekleden wij uw zonwering!

Moduleo PVC vloeren v.a. 47,80 p/m2 (incl. leggen)

Jalouzieën 25 mm meer dan 300 kleuren

NU 20% KORTING incl. montage

NU 20% KORTING

Terrasschermen zeer scherp geprijsd!

Steentilstraat 31 Groningen Tel. 050-3136312

www.sunfloor.nl

ZONWERING & VLOEREN

Ruim 50 ha met wel 80.000 bomen. Uitgebreid assortiment met unieke soorten.

26


Marathon in Tanzania is een Harens initiatief

Dorpse Dingen door Cees Bosman Net als ieder ander heb ik ook wel eens van die dagdromen dat ik de Staatsloterij win. Vooral over wat ik dan zou doen met die enorme klap geld waarover ik dan beschik. In ieder geval een ton langdurig vastzetten bij de Rabobank en van de rente, plus geld van een paar sponsors, ieder jaar een mooi feest organiseren voor een grote groep kinderen met een verstandelijke beperking. En zeker ook iets doen voor nooddruftige bejaarden die alleen AOW hebben en door ‘losers’ gedropte bijstandsmoeders met hun kinderen. Wat zou nou leuker zijn om die bejaarden eens lekker te verwennen met een mooi pakket heerlijkheden of eens mee uit eten te gaan en de bijstandmoeder met hun kinderen te laten shoppen? Zeker ook hockeyclub GHHC geld geven voor de aanleg van een paar fatsoenlijke toiletten en gratis adviseren bij de aankoop van nu eens geen zure rode wijn. Af en toe koop ik wel eens een Staatslot en droom stilletjes. Een deel van het ritueel is om niet naar de trekkingsuitslag in de krant te kijken of het lotnummer op internet te checken. Het zou de droom alleen maar verstoren. Onverwacht gebeurt het dan toch, als je in de krant leest dat iemand in Zeeland de hoofdprijs heeft gewonnen. Dan maar even gekeken welke kruimels er nog te verdelen zijn. Toch nog € 5,- gewonnen? Neen,verlies beperkt tot € 10,- na aankoop van een lot van € 15,-. Als politicus kies je voor het verwezenlijken van je dromen of het zoet houden van het stemvee voor een andere aanpak. Je koopt zeker geen Staatslot want je weet dat je bij deze voor de overheid geweldige melkkoe toch vrijwel kansloos bent. Neen, je verkwanselt allereerst op schaamteloze wijze de aardgasopbrengsten en als blijkt dat deze bodemloze put

toch ook droog kan vallen, dan heb je altijd nog de fiscus. Of het nu is d.m.v. BTW, accijns, IB of bezuinigingen, je maakt een wet en spekt de kas. Het is toch eigenlijk te zot voor woorden; je kan domweg te veel geld uitgeven in de wetenschap dat je toch altijd de hoofdprijs pakt. Een loterij met voor jou als enige deelnemer de hoofdprijs en het lot wordt door anderen betaald. Hoe zal het in “De groene parel”, het “Wassenaar van het Noorden”,de “Shared Space” gemeente Haren gaan? Hoe zal het nieuwe college de “Harense kwaliteit” handhaven en bewaken met een kas die nagenoeg leeg is? Alleen al het achterstallig onderhoud aan scholen, het openbreken van al gemaakte afspraken met ontwikkelaars, wachtgelden voor exwethouders, doorgaan met prestigieuze bouwprojecten, planschades, structuurvisies, inhuren van externe adviseurs, vooruitgeschoven begrotingsposten en de over te nemen Meerweg gaan vele niet begrote miljoenen kosten. Zoals de Rijksoverheid altijd kijkt naar het extra belasten van het autogebruik, zal de gemeente de OZB gaan verhogen? Meer huizen bouwen geeft in ieder geval een hogere opbrengst. Teleurgestelde politieke partijen en politici die niet in het college zitten kunnen thans amper hun ontevredenheid verbergen. In de komende jaren zullen ze echter een makkelijke taak krijgen in de oppositie; scoren zonder aan de bal te zijn. Van de daken schreeuwen hoe het wel had gemoeten. Ik ben benieuwd of de beloftes waar gemaakt zullen worden en heb voor de zekerheid de verkiezingsprogramma’s maar bewaard.

Geldgebrek

Cees Bosman,april 2010. Reageren? cornelisbosman@hetnet.nl

Op 6 mei in De Zonnehof

Presentatie over winkels in oud-Haren

In het kader van Haren 850 gaat Hein schermen van winkels en bedrijven Bloemink, redacteur van Haren de in Haren. Lach en traan, voorspoed en Krant, presentaties geven over win- tegenslag. Alles komt aan de orde in kels in Haren tussen 1900-2000. Het ‘Harense winkels in de vorige eeuw’. programma duurt ongeveer anderhalf uur en bestaat uit foto’s en mooie De presentaties zullen worden gewinkelverhalen. Het wordt een reis geven in enkele ouderencentra in door de periode waarin Haren zich Haren. De eerste is op 6 mei om ontwikkelde van dorpje op de Honds- 14.30 uur in De Zonnehof, Nesciorug tot het villadorp van nu. Verha- laan 115, Haren. Ook mensen die len over de verkoop van kolen aan niet in De Zonnehof wonen zijn de deur, melk met de hondewagen welkom. Het aantal zitplaatsen is en over het kruidenierswinkeltje dat echter beperkt. In juni komt Weszou uitgroeien tot Albert Heijn aan terholm aan de beurt en in sepde Kerkstraat. Verhalen over het lief tember De Dilgt. en leed, dat zich afspeelde achter de

Lopers met lef gezocht

Op 16 november zullen rond de honderd lopers de marathon van hun leven lopen. Niet in Rotterdam of New York, maar in Tanzania! Het zou een helse tocht kunnen worden, maar alle voorzorgsmaatregelen worden genomen. Het doel is namelijk heilig: geld ophalen voor de bouw van een ‘moeder en kind-afdeling’ voor een ziekenhuis. Dokter Willem Nugteren uit Haren is bij dat bouwproject betrokken en Harenaar Henk Kieft is de sportieve gangmaker

Willem Nugteren Hij werkt in Groningen, maar het hart van deze Harense chirurg ligt in Afrika. Als student meldde hij zich in 1971 bij Memisa en als aankomend tropenarts werd hij naar Tanzania gezonden. Hij bleef daar vijf jaar (als tropenarts en later als chirurg) en keerde naar Nederland terug voor de rest van zijn medische loopbaan. Het continent Afrika vergat hij nooit. Hij bleef betrokken bij projecten en het ziekenhuis in Tanzania en begeleidt daar nu nog steeds artsen en verpleegkundigen. “Het ziekenhuis is gebouwd in 1961, heeft 175 bedden en slechts twee universitair geschoolde artsen. Verder zijn er middelbaar opgeleide dokters en verpleegkundigen, die veel taken van de artsen kunnen overnemen”, zegt Nugteren. Met hulp van het brandwondencentrum van het Martiniziekenhuis zorgt hij ervoor dat ondanks deze ogenschijnlijk magere bezetting (zeker naar Hollandse maatstaven) de zorg waardig en adequaat is. Een noodzakelijke uitbreiding en modernisering van het ziekenhuis was gaande, maar is stilgelegd, omdat (subsidie)gelden op waren. Dat zat de betrokken Groningers dwars. Die voelen zich zo verbonden met collega’s en patiënten

in dat verre land, dat hij zich wilden inzetten om de bouw weer op gang te krijgen. “We moeten nog beginnen met de vrouwenafdeling en de kraamafdeling met verloskamers”, zegt Nugteren. “Totaal is er 500.000 euro nodig, een schijntje volgens Ne-

derlandse begrippen. Maar als je ziet dat dit ziekenhuis een jaarlijks budget heeft van een half miljoen begrijp je dat het voor hen niet is op te brengen.” En zo is Willem Nugteren aangeland bij…. fondswerving.

te zetten. De tocht begint op hoogte, eerst glooiend naar beneden, dan tussen suikerrietvelden door (warm), daarna door een teakbos (koeler) om het laatste stuk langs een hoofdweg in de zon te lopen. De start is al om 5.00 uur in de ochtend, als het nog maar net licht is. Om 11.00 uur moet de laatste loper binnen zijn. Kieft verwacht dat zijn marathon en de

Vrienden van Turiani een bedrag van 75.000 kunnen binnenhalen.

Henk Kieft Bij het bedrijf KAW Architecten en Adviseurs in Groningen werkte iemand aan de ontwerpen van de nieuwbouw in Tanzania. De vonk sloeg over naar dat bedrijf en ook medeeigenaar Henk Kieft uit Haren werd geraakt door de ambities van Willem Nugteren en dat kleine ziekenhuis. Samen met anderen bedacht Kieft het wilde plan om een marathon te organiseren in Tanzania. Nederlandse lopers die door hun sportieve heldendaad sponsorgelden binnenhalen en zelf ook een financiële bijdrage leveren. Kieft’s concept is eenvoudig en baanbrekend. Hij gaat uit van het aloude principe van ‘sponsorloop’, maar een marathon in Tanzania mag waarschijnlijk rekenen op gulle gevers. De reis en het verblijf (7-9 dagen) in dat bijzondere land worden punctueel georganiseerd door Thomas Cook (Haren) en de kosten per loper zullen all in niet meer dan 1.800 euro zijn. Daarbij zit een bijdrage van honderd euro aan het ziekenhuis inbegrepen. “We noemen dit project de mooiste marathon van je leven”, zegt Henk Kieft. “Het is voor de lopers een unieke ervaring, maar ook een uitzonderlijk zware beproeving. Het is heet en het terrein is niet eenvoudig. We zullen dus ook trainingen en clinics organiseren, zodat de deelnemers zich goed kunnen voorbereiden, de eerste clinic is op 2 mei.” Er komt medische begeleiding op twee motorfietsen en begeleiders zullen op een laptop de gegevens van de lopers bij zich hebben, zodat zij gericht kunnen coachen en helpen als er problemen zijn. Een loopexpert uit Stadskanaal (Ede Staal) is al twee keer naar Tanzania geweest om het parcours te verkennen en uit

Meer informatie of aanmelden: annekestorm7@gmail.com of kijk op www.turianimarathon.nl en www.turianihospital.org

27


Uw oude televisie is tot € 300 waard!

Bij aankoop van een Loewe-televisie uit de Modus-, Xelos-, Connect- of Art-reeks ontvangt u een prijsvoordeel tot € 300 in ruil voor uw oude televisie. Actie geldig van 1 april tot en met 30 juni 2010. Actievoorwaarden beschikbaar bij uw Loewe-verdeler.

In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, mag niet groter zijn dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden. De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

Dealer_actieVoorjaar_210x297_vl.indd 1

17/03/10 09:55

28


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.