Page 1

De krant die je leest van A tot Z

www.harendekrant.nl

MAART Haren de krant verschijnt elke maand in de laatste week

Haar leven met een pelsjager

Doodgezwegen moord Glimmen

pagina 3

2013

Website huren?

pagina 5

pagina 11

Jeugdhonk Glimmen herboren D

e jeugdsoos in Glimmen (in de volksmond jeugdhonk) heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Een nieuwe generatie jongeren in het bestuur en nieuwe marketing. Het honk is al vele jaren een succesfactor in Glimmen, maar de klad was er wat ingekomen. Daardoor liepen de bezoekersaantallen fors terug en raakte de kas leeg.

Actie: Minuut gratis winkelen voor Koning? Ondernemend Haren heeft via Facebook alle mensen met de naam Koning opgeroepen om met hun legitimatie op zaterdag 27 april om 12.00 uur naar de Brinkhorst in Haren te komen.

In het kader van de troons-

wisseling worden deze ‘Koningen’ gekroond en op een staatsieportret kunnen

gezet. mensen

Vervolgens die

Koning

heten op de foto met een replica Willem Alexander waarmee zij hun vrienden kunnen verrassen.

Onder de aanwezige Konin-

“Als meisje kwam het niet in mij

gen wordt een minuut gratis

op om bij het jeugdhonk binnen

winkelen bij de Jumbo verloot.

te stappen”, zegt Eef Aaten uit

Met deze actie willen de winke-

Glimmen. “Er zaten bijna alleen

liers van Haren een boodschap

maar jongens van de voetbalclub.

afgeven. Klant is Koning in Ha-

Daar ga je dan niet zomaar bij zit-

ren. Meer info: www.facebook.

ten.” Hiermee raakt zij wellicht de

com/benjijkoning/events

kern van het imagoprobleem van het jeugdhonk. Jasper ter Veld, de nieuwe voorzitter, onderschrijft

Winkelnieuws:

het beeld. “Het honk was teveel de plek van voetballers geworden. We wilden graag een bredere

mee. Op dit moment zitten er op

bouwing”, zegt Jasper. “We willen

“De politie komt dan even

doelgroep vinden”, zegt hij. “Op

de vrijdag- en zaterdagavonden al-

de bar verplaatsen, waardoor er

langs en meestal is er niks aan

het laatst zaten er misschien nog

weer tientallen jongeren. De loop

meer overzicht is.”

de hand”, zegt Hannah Wymen-

tien jongens. Daardoor raakte de

komt er weer in.

kas ook leeg en konden we niet eens meer onze voorraad bier en

Pluspunten

chips aanvullen."

Een pluspunt van het jeugdhonk is dat jongeren aan het uitgaansle-

Het honk was teveel de plek van voetballers geworden

Schoenen ‘pimpen’ bij Pater

ga. “We hebben een goed con-

Van 13-20 april a.s. is er een lande-

tact met jeugdagent Anja Velt-

lijke Week van de Schoenmaker.

man.” De gemeente Haren houdt

De ambachtelijke schoenmakers

het jeugdhonk ook in de gaten.

in Nederland vragen aandacht

Bij overlast krijgen ze een gele

voor de nieuwe mogelijkheden

kaart of zelfs een rode kaart. Bij

om oude schoenen ‘te pimpen’.

Meiden

ven kunnen ruiken zonder direct

De pas aangetreden bestuursleden

de stad in te moeten. Enerzijds

Jasper ter Veld, Jeroen Reijntjes en

zijn de prijzen in de horeca hoog,

Steinar Timmenga bedachten een

anderzijds zien ouders hun kroost

laatste tijd één keer gebeurd. Het

bekende schoenfabrikanten. Het

list. Ze hebben Eef Aten en Hannah

liever eerst dichtbij huis uitgaan.

Overlast

nieuwe bestuur wil van het jeugd-

Gilde van Schoenmakers noemt

Wymenga gevraagd om als mei-

De sociale controle in het dorp-

Overlast voor buren is in Glimmen

honk weer het succes maken wat

dit nieuwe concept New Vintage.

den toe te treden tot het bestuur.

je voelt prettig. Het bestuur heeft

niet aan de orde, behalve voor één

het vroeger was. “Ouders, stuur

Bij Pater Schoenreparaties aan

Daarmee wilden ze de drempel

ook de organisatie verbeterd. Zo is

buurman, zeggen de bestuursle-

uw zoon of dochter op vrijdag- of

de Meerweg in Haren kan men

voor meisjes verlagen en dat lukte.

er na iedere avond een kascontrole

den teleurgesteld. Die woont naast

zaterdagavond maar naar ons toe,

Tijdens die actieweek demon-

twee gele kaarten moet men een

Daarbij wordt gebruik gemaakt

week dicht. Dat is in Glimmen de

van originele materialen van

Dankzij Eef en Hannah komen

(voorheen is er geld ontvreemd)

het dorpshuis, klaagt frequent

ze vinden het vast erg leuk hier!”

streren wat het concept voor uw

er nu ook weer meisjes en die ne-

en is er cameratoezicht. “We den-

over activiteiten in het dorps-

zegt Jasper.

schoenen kan betekenen, behal-

men weer een groep andere jeugd

ken zelfs al over een interne ver-

huis en ook over het jeugdhonk.

Is je achternaam

30

JAAR TIB

VERANTWOORD BEZIG!

KIJK VOOR DE LAATSTE JUBILEUMAANBIEDINGEN OP WWW.TIB.NL

TIB is al 30 jaar uw vertrouwde adres voor elektra, gas, riolering, airco, c.v. en niet te vergeten badkamerrenovaties! En omdat wij net als u met de tijd meegaan, kunt u ook bij ons terecht voor alle duurzame en energiebesparende technieken. STORINGSDIENST: BINNEN 24 UUR WORDT U GEHOLPEN!

Middelhorsterweg 30b Haren

T. (050) 534 99 02

WWW.TIB.NL

Koning

ve die langere levensduur.

?

Kom 27 apr il 2013 om 12.0 0 uur en naa r De BrinKh ors t in har

en je Ga samen met ‘Willem Alexander’ en foto ings Kon naamgenoten op de grote elen wink tis gra maak kans op 1 minuut mee !) in de Jum bo! (Nee m je legitimatie

U ben t va n ha rte we lko m

www.ververjetwinters.nl t 050 534 05 15


2

MAART 2013

Lentekriebels? het adres voor AFVALLEN onder

PERSOONLIJKE BEGELEIDING Schrijf je in voor 15 april

en ontvang een pot Be-Slank

GRATIS!

RESULTAAT AFVALLEN: Sportschool: + Sporten LineStyle ++ LineStyle & Be-Slank +++

Nog één keer afvallen...... ........ maar dan wel goed!

Meerweg 9, Haren T 050 - 879 55 77

WWW.LINESTYLE.NL • • • • •

tankstation garagebedrijf en schadeherstel apk keuringsstation airco service in- en verkoop gebruikte en nieuwe auto’s

Beethovenlaan 15, 9722 KJ Groningen 050-5250605 www.autotraas.nl De man die helpen kan in Helpman en wijde omgeving

Pijnlijke spieren? Praktijk Oude Borg helpt! • Sportmassage • Klassieke massage • Shiatsutherapie • Voetreflexologie • Medisch pedicure (ProVoet)

Úw auto, ónze uitdaging! Felland-Noord 4 Haren 050 - 535 02 81

Klassieke Homeopathie

...iets voor u? Eindelijk weer voorjaar???

Maar dan ook de hooikoorts... Praktijk voor Klassieke Homeopathie Coby Sinnige Oude Middelhorst 4, Haren Tel. 06-41143698 www.praktijkcobysinnige.nl

NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

Burg. J.G. Legroweg 100 9761 TD Eelde Kerkstraat 14 9479 PK Noordlaren T 050 409 12 97 F 050 409 13 87 www.bouwbedrijfwolters.nl


3

MAART 2013

Bankzaken met…..Marja de Jager, predikant Gereformeerde Kerk Haren

Haren de Krant ontmoet mensen op het bankje naast de dorpskerk

Hein Bloemink

Heeft Israel de Palestijnen hun land afgepakt? Marja: “Ik wil

COLUMN

op iedere vraag antwoord geven,

HEIN

maar niet op deze. Dit is zo’n gevoelig onderwerp en het is zo’n ingewikkeld vraagstuk. Daar ga

Hallo Marja. Denk je dat God

Is welvaart ongezond? Marja:

Kan een mens zonder leugens

ik niet in twee zinnen een mening

ook goed is voor slechte men-

“Welvaart is een zegen, denk ik.

leven? Marja: “Kleine leugens om

over geven.”

sen? Marja: “Wat zijn slechte men-

Maar dan hebben we de plicht om

bestwil…je kunt daardoor andere

sen volgens jou? Laten we het ge-

die goed aan te wenden.

mensen sparen. Ik denk niet dat

Dank je Marja, onze wegen

woon mensen noemen die slechte

Als we doorschieten in con-

een leven zonder die leugentjes

scheiden zich weer. Ik wens je

dingen doen.

sumptie wordt het een ander

mogelijk is. Ze maken het contact

een fijne dag verder.

God biedt ook hen de kans om

verhaal. Als we zingeving in ons

tussen mensen gemakkelijker.”

schuld te bekennen en boete te

leven afhankelijk maken van ma-

meer een perceel. Ook als het

doen en wil ze begeleiden om weer

terialisme en welvaart… dat vind

gerucht helemaal niet klopt zal

goede dingen te doen. Liefde van

ik ongezond.”

de verkoop dus stagneren. Fei-

Yolo

E

conomie is emotie. Als het gerucht gaat dat er vervuil-

de grond zit onder een nieuwbouwplan, dan koopt niemand

God is voor alle mensen.”

telijk heeft de verspreider van Verlang je naar het hierna-

het gerucht dus de macht en een

Huil jij wel eens van ontroe-

maals,

gelooft?

negatieve invloed op een stukje

ring? Marja: “Tijdens mijn werk

Marja: “Nee, want we hebben een

economie. Daar lijden makelaar,

word ik soms met ontroerende

taak op aarde. Het leven moet je

ontwikkelaar en bouwers onder.

momenten geconfronteerd, maar

ten volle beleven. Daar heeft God

dan komen bij mij nooit tranen.

ons het leven voor gegeven.

wetmatigheid er de oorzaak van

Die komen wél als ik een film zie

Ik geloof dat ik na de dood ge-

dat we nu in een recessie zitten.

waarin allerlei emoties samenko-

borgen ben bij God, maar het gaat

Gelukkig is de oplossing sim-

men. Dan kan ik inderdaad wel

te ver om te zeggen dat ik er naar

pel. Als negatieve berichten een

huilen van ontroering.”

verlang daar te zijn.”

economie kunnen ondermijnen,

waar

jij

in

In mijn simpele geest is deze

zouden positieve berichten het

Haar leven met een pelsjager

tij dus ook kunnen keren. Ik

L

inda Nijlunsing en Lydia Tuijnman hielden vorige maand een lezing bij boekhandel Boomker over het boek dat ze samen maakten. Telkens als Linda iets over haar levensgeschiedenis vertelde, zeiden mensen: “Je moet een boek schrijven.” Dat deed ze, samen met Lydia, die documentairemaakster is. De recensies zijn lovend.

“Daar ontmoette ik Jim”, vertelt

een huis in Beijum, werd docente

ze. “Die woonde in de wildernis

maatschappijleer en werkte zich

stond stoppen met het versprei-

aan de rivier de Yukon, dertig ki-

op tot sectormanager bij het Alfa-

den van negatieve berichten

lometer van het dichtstbijzijnde

college. Ze vertelt het op een toon

over de economie. Op de woor-

dorp. Hij was pelsjager en bood

alsof het vanzelf ging.

den recessie en crisis komt een

aan me alles te leren over overle-

boete te staan van 10.000 euro.

ven in de wildernis.”

vind”, zegt ze. “Maar ik blijf een

beroepszwerver.

Michael

louter zouden lezen over suc-

in, werd verliefd en trouwde met

elf was, heb ik hem van school

cesvolle bedrijven, over men-

Jim. Al was het leven er zwaar en

gehaald om samen een jaar de

sen

eenzaam, Linda voelde zich geluk-

wereld rond te trekken. Voor hem

Die berichten zouden de beste

kig. Na drie jaar raakte ze zwanger.

was dat een leerzame tijd. Hij

antidepressiva zijn die je je

Linda ging op zijn uitnodiging

“Ik doe gewoon wat ik leuk Toen

zou willen dat alle media ter-

Als we nou eens één maandje

met

innovatieve

ideeën.

Linda (57) groeide op in Gronin-

plukster in allerlei landen over de

heeft met Aboriginals gepraat,

maar kunt wensen. Wist u dat

gen. Nadat haar moeder overleed,

hele wereld. “Op den duur ken je

een vliegtuigje leren besturen, bij

de aandelenbeurs alweer veel

kon ze haar draai maar moeilijk

overal mensen”, vertelt ze. “En als

de meest uiteenlopende mensen

hoger staat dan in 2009? Dat de

vinden en besloot de wereld in te

het klikte, bleef ik een poos.” Ze

gelogeerd, kaart gelezen, Engels

Amerikaanse

trekken. Ze werkte als reisleid-

kwam terecht in Alaska, waar ze

geleerd noem maar op. Denk je

bescheiden

ster, hondentrainster en appel

werkte bij een sledehondenbedrijf.

dat hij op school meer geleerd zou

gen zoekt de komende vijf jaar

hebben? Natuurlijk niet!”

50.000

Op den duur ken je overal mensen

Haren|de Krant

Er zaten toen al een paar barstjes

monteurs. De biologische markt

Inmiddels woont Linda op een

groeit sneller dan de Chinese

dat Jim zijn uitspraak dat hij een

schip in de stad. Michael studeert

economie, de Nederlandse ga-

vrouw had gezocht om zijn leven

en woont op kamers. En Linda po-

ming-industrie groeit dit jaar

gemakkelijker te maken wel erg

pelt om opnieuw op reis te gaan.

20%, de export naar Duitsland

letterlijk had bedoeld.

“Ik heb sabbatsverlof

opgeno-

blijft stijgen. In de zorg groeit de

men”, zegt ze. “Ik wil echt binnen-

werkgelegenheid ook in onze re-

Beroepszwerver

kort weer weg, kijken of het nog

gio, het BTW-tarief voor arbeids-

Linda betrok met de baby een

kan nu ik bijna zestig ben. Maar

loon in de bouw blijft voorlopig

blokhut bij het dorp en overleefde.

het boek komt er even tussen.”

laag en last-but-not-least: we le-

Toen Jim haar na zes weken kwam

(GB)

ven nog steeds in weelde. Laten we onze zegeningen tellen en

leven weer voort te zetten, had ze

Meer info: www.boomker.nl/agen-

uit het leven halen wat er in zit.

al besloten met Michael naar Ne-

da, www.facebook.com/Wildernis-

derland te gaan. “In 1993 kwam ik

jaren

bij: YOLO. En dat betekent: You

• elektronische installaties

• badkamers

• keukens

• schilderwerk

• winkelbetimmering

• kozijnen

• dakkapellen

Aangesloten bij:

050 5412076 of

06 53296646

GRATIS

Only Live Once.

Grand Café • hart voor zorg en oog voor welzijn

De Dilgt

HAAL EN BRENG

• in Groningen, Haren en Hoogezand • levendige woonzorglocaties • ideaal voor ouderen • 7 x 24 uur thuiszorg Dilgtweg 3, Haren • parkeren voor de deur • specialist in ouderenzorg

SERVICE IN HAREN

Officieel servicepunt voor Volkswagen en Seat.

Osloweg 127 9723 BK Groningen

Zorg Trakteer

De nieuwe strijdkreet daar-

waarbij je uw vader en/of moeder in je thuisvoelt

Autoservice Pruijs BV • renovatie

medewerkers.

Er is volop werk voor piano-

Boek

en een gebroken hart.” Ze vond

• verbouw (all-in)

nieuwe

Volkswa-

zoon Michael werd haar duidelijk

terug”, vertelt ze. “Met een kind

• nieuwbouw

groeit?

weer

in hun relatie. Na de geboorte van

opzoeken met de bedoeling hun

Specialist in o.a.:

economie

• dagelijks 14.00 uur open • Za vanaf 11.00 uur / Zo vanaf 12.00 uur 050 - 544 50 90 www.autopruijs.nl

Unistee Makelaars Nienke Poppema | Hilja Vredeveld Rijksstraatweg 142 | 9752 BM Haren | Tel. 050 - 535 20 20 www.unistee.nl

www.zinnzorg.nl – (050) 585 2000


4

Met de lente in zicht is het tijd om nu je eigen kast te laten maken... Lukt het niet met uw belastingformulier??

6% BTW op arbeidsloon, dat scheelt al gauw honderden euro’s! www.uitvaartverzorgingharen.nl

Humanitas-Haren heeft vrijwilligers die u tijdelijk willen helpen.

Samen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Lucas Huttinga: 050 - 52 66 203.

Zorgvuldig. Passend.

www.humanitasharen.nl

Elementen bank Square

…nodig ons uit voor een advies.

2E PAASDAG

GEOPEND VAN 11:00 TOT 17:00 UUR

Geen wens gaat ons te ver. Alles is mogelijk. Wilt u uw boekencollectie in de kast plaatsen? Of uw verzameling munten, archeologische vondsten of postzegels? Kiest u een praktische kast met een zee van ruimte? In iedere situatie een kast die past als jas. Ontworpen en gebouwd volgens uw persoonlijke wensen.

Verlengde Stationsweg 8-10 T 050 3145279

Zuidlaren

/pinedesignwonen

meubelen in diverse stijlen & woonaccessoires

Showrooms in Groningen en Kortenhoef (Hilversum) www.honfleur.nl 06-57583070

www.pinedesign.nl

Dé biologische supermarkt van Haren

Heerlijk

Biologisch Genietenmet

Pasen

EkoPlaza kiest voor verrassend en gevarieerd in bio De kracht van gezondheid en vitaliteit zit in variatie, zowel voor mens als natuur. Het assortiment van EkoPlaza is dus uitgebreid en variërend. Speciaal voor de feestdagen, zoals Pasen, worden er nog extra producten aan het assortiment toegevoegd. Zo kunt u van het paasontbijt of de paasbruch iets speciaals maken, zonder consessies te hoeven doen aan de kwaliteit.

Geldig bij EkoPlaza Haren De Brinken 16, t: 050-5341177 van 18 maart t/m 2 april 2013.

Pancetta Fumagalli

2.19

70 gram 2.59

www.ekoplaza.nl

De lente lacht u tegemoet in het Lekker Weten magazine. Het ligt weer gratis voor u klaar! ee n uit gave

va n Ek oP laz

a LE nt E

Lone va n Roose eten ma nd akt

Le kker

me bLij

Vers van 4 frisse

Afbak broodjes

1.

meergranen of kaasmaïsbroodje 6 stuks 2.45/2.49

99

Prosecco Pizzolato

750 ml 7.59

6.

59

Paasbrood suikerspijs 500 gram

3.

99

le n te g r EN ME ER :

ins pir ati

de boerd

recepten

o e n te n

e, tip s en ide eën

aal

voo r een lek ker e

erij

met zuiv

el

o p je b o rd en gez ond

e win ter

!

2013


5

MAART 2013

De doodgezwegen moord in Glimmen (1946)

COLUMN

DORPSE DINGEN

Reageren? cornelisbosman@hetnet.nl

DE GESPONSORDE SPONSOR SPONSORT

I

n 1946 werd Jan Hummel (7) vermoord in het Quintusbos te Glimmen. Veel mensen weten nog wel dat er ‘iets ergs’ was gebeurd, maar het drama werd vooral doodgezwegen. Ook door de ouders van het kind. Toch zijn de gevolgen 67 jaar later nog steeds voelbaar bij Jan’s zus Sjouwkje (72) die in Appelscha woont. Een reconstructie.

E

nkele jaren geleden besloot

door haar vader gesponsorde

het bestuur van Hockeyclub

shirt, is dat veel waard. Tot zover

GHHC Groningen dat het tijd

niets aan de hand zou je denken,

werd voor uiterlijke vernieuwing.

maar nu komt de truc. De hockey-

Het aloude prachtige oranje shirt

club GHHC Groningen heeft een

was uit de tijd en moest nodig ver-

nieuwe hoofdsponsor aangetrok-

nieuwd. De clubkleuren blauw

ken en is daar blij mee en trots op.

en oranje stonden vast en een

Consequentie is echter dat

designer kon met die eenvoudige

met de door ons allen gespon-

gegevens zijn lusten botvieren.

sorde staatsbank ABN AMRO

Zeer democratisch werd het

werd afgesproken dat ieder lid

Wat gebeurde er?

nieuwe ontwerp aan de leden

in een wedstrijdshirt speelt met

Het is zaterdag 28 december 1946

voorgelegd en de leverancier en

daarop het logo van die bank. Lo-

en winter. In de loop van de mid-

winkeliers wreven zich verge-

gisch denk je dan, want voor wat

dag gaat de kleine Jan Hummel

noegd in hun handen vanwege de

hoort wat. Je kind als sportende

met zijn zusje Sjouwkje (6) te voet

te verwachten extra omzet omdat

reclamezuil voor een in mijn

het Quintusbos in. Ze wonen aan

ieder spelend lid een nieuw shirt

ogen onsymphatieke bank wordt

de Rijksstraatweg in Glimmen,

moest kopen. Ik vind het jammer

getolereerd omdat het de club

precies tegenover het bos. Hun

Jan Hummel, vermoord in Quintusbos….

moeder had gevraagd of ze bij

van die prachtige traditionele out-

ten goede komt en op die manier

fit en gruwel van het nieuwe shirt.

doe je weer iets terug voor je club. Gebruikmakend

boer Hendriks (halverwege het

niet. Jan Meijer liet het kind in de

in Glimmen woonde) wist Meijer

bos) voer voor de geitjes wilden ha-

bosjes achter en ging naar huis.

uiteindelijk tot een bekentenis te

gehockeyed heb of ooit in het

ongetwijfeld

len. Juist die middag had de 18-ja-

Kennelijk ongerust stapte hij weer

bewegen. Het motief is nooit hel-

nieuwe shirt zal spelen, maar

werk en onder het uitoefenen

rige zonderling Jan Meijer van de

op zijn fiets en ging terug naar de

der geworden. Gesproken werd

toch. Er moest een nieuw shirt

van wat druk op een fabrikant,

Hoge Hereweg slaande ruzie met

plaats van de moord. Hij wilde

van een ‘vlaag van verstandsver-

worden gekocht en van de il-

zou het voor de door mij gespon-

zijn ouders gehad over geld.

het dode kind vervoeren naar de

bijstering’. De moordenaar kreeg

lusie dat in het oude shirt best

sorde graaibank natuurlijk een

Witheet verliet hij het huis

Drentse Aa om het onder water te

celstraf, maar profiteerde al in

nog wel getraind zou kunnen

makkie zijn om aan alle leden

en ging per fiets dwalen door de

laten verdwijnen. Hij werd gezien

1948 van gratie, hem verleend

worden bleek niets. “Wie gaat er

tegen

buurt. De twee kinderen haalden

door passanten, wierp de kleine

dankzij de troonsbestijging van

nou in dat afgedankte shirt spe-

nieuw shirt te geven, denk je dan.

het voer en waren op weg terug

Jan in een greppel en maakte zich

Koningin Juliana. De jongen ver-

len ” kreeg de betalende vader te

toen zij Jan Meijer in het vizier

uit de voeten. Een wandelaar vond

huisde naar Duitsland, waar hij,

horen. De reacties op het nieu-

door mij betaalde nieuwe shirt

kregen. De jongen was kennelijk

het lijk en waarschuwde een dok-

naar verluidt, zelfmoord pleegde.

we shirt van de tegenstanders

moest ingeleverd worden en komt

nog steeds woest en zonder aanlei-

ter. Hulp kwam te laat. Inmiddels

waartegen mijn dochter speelt

terug met een opdruk van de nieu-

ding stapte hij af om de beide kin-

was ook de politie gewaarschuwd.

zijn daarentegen bemoedigend.

we sponsor. Ik sponsor de sponsor

deren vast te grijpen. Het meisje

Op aanwijzing van andere

Men kijkt vol bewondering

en mijn dochter loopt rond in een

wist zich los te rukken, vluchtte in

kinderen die door Meijer waren

en geïmponeerd naar de nieuwe

door mij betaald shirt met daarop

blinde angst en rende naar huis.

aangevallen en van het jongere

De kleine Jan had pech en viel ten

zusje dat getuige was geweest, kon

prooi aan zijn aanvaller die hem de keel dichtdrukte en wurgde.

Het kind overleefde de aanval

Dat vergeet je nooit

Niet dat ik in het oude shirt

van

uitgebreide

gereduceerd

tarief

haar net-

een

Niets bleek minder waar. Het

outfit en staat daardoor al met

het logo van een door mij verfoei-

Het vervolg

1-0 achter en dat is natuurlijk

de bank. Een beschadigde sigaar

niet lang daarna de dader wor-

Sjouwkje De Jong-Hummel ziet

ook wat waard. En uiteraard, als

uit eigen doos. Het doet mij pijn

den aangehouden. Die ontkende,

het allemaal nog precies voor

je kind zich prettig voelt in het

aan de ogen.

maar politieman Akkerman (die

zich: “Dat vergeet je nooit”, zegt ze. “Nu heb ik nog steeds angst als ik in een bos ben. Dat raak

werden witte lakens voor de ra-

een gedicht over de moord, ge-

ik niet meer kwijt. Voor mij was

men gehangen, zolang het kind er

schreven in 1947 door een zekere

het erg moeilijk, omdat mijn

lag. Sjouwkje: “De meeste indruk

P. Nienhuis. Het gedicht werd als

moeder mij verwijten maakte.

maakte de begrafenis op mij. Het

een vodje aangetroffen in een bij-

Ik

weggevlucht.

was bitterkoud, begin januari. Er

beltje van mevrouw Doornkamp

Mijn ouders spraken verder

was

immers

was een rouwkoets met paarden

die enige tijd geleden overleed en

nooit meer over Jan en de moord.

en de gordijnen wapperden in de

die destijds ook in Glimmen had

Moeder zei: dood is dood, weg is

wind. Meester Van Altena van de

gewoond. In het gedicht wordt de

weg. Een rouwkaart heb ik nooit

christelijke school had gezorgd

moord beschreven in o.a. de vol-

gezien. Zelfs kinderen die later in

dat veel kinderen achter de koets

gende passage:

ons gezin werden geboren kregen

aan liepen naar de begraafplaats.

het verhaal niet te horen. Ik heb

Op de Eshof is Jan begraven. Ik

“Groot was de smart der ouders, bij

het mijn jongere zusje moeten ver-

heb jaren het graf verzorgd en nu

het horen van de ramp. ’s Morgens

tellen toen ze zeven was.” Daags

doet mijn zus dat.”

nog op vaders schouders, ’s avonds

na de moord werd de kleine Jan Graf van het kind op de Eshof in Haren….

koud en stram. Waar heb je dat aan

opgebaard in het huis van de bu-

Gedicht

te danken onschuldig kind, je was

ren, aannemer H. Venema. Daar

In de zoektocht stuitten wij op

zo rein, lief en licht gewind.”

Slechts 6% BTW op arbeidsloon. Dat scheelt! Haren Meerweg 11 T. 050-5344082

Zuidlaren Stationsweg 55 T. 050-4028966

www.lich-advocatuur.nl

Haren Meerweg 11 T. 050-5344082

Zuidlaren Stationsweg 55 T. 050-4028966

www.ouwerkerkoptiek.nl Meerweg 143d, Haren (Gn), Tel. 050 – 230 6016


6

meer dan 25 jaar

ervaring

Groningerweg 109 - Eelderwolde Groningen-Zuid - telefoon (050) 525 04 15

GEWOON GOED, VOOR EEN GOEDE PRIJS

DRUKKERIJ G. VAN ARK

Kerkstraat 32 (t.o. AH), Haren, (050) 534 74 47 www.drukkerijvanark.nl

PROFESSIONALS IN PRINT & DRUK

Leek

Hét adres voor uw volvo occasion!

Voor bedrijf en particulier

Sinds 1886

Uw vertrouwde adres voor o.a.: • Schilderwerken • Houtrot reparaties • Wandbekleding • Beglazing

De auto die u zoekt niet in onze voorraad? Laat vrijblijvend uw zoekopdracht achter op

www.autohus.nl Uw zoekopdracht is onze uitdaging!

HR Afman Schilderwerken Leek • Potklei 22a - 9351 VS Leek • Tel. 06-23475173 / 0594-516100 info@schildersbedrijf-hrafman.nl • www.afmanleek.nl

Autohûs Haren Felland 2 | 9753 TA Haren | 050 - 534 36 39

Dubbele stempelweken! Dat was lekker sparen. Volg ons op Facebook of geef u op voor de Beauty Friends. Zo blijft u ook op de hoogte. Voorjaarsstoffen zijn binnen. De mooiste kleuren en materialen. Kom dat zien.

Beauty V.o.F. Fournituren

PATER

voor betere schoenreparaties

RUIME COLLECTIE INLEGZOLEN

Kerkstraat 6, Haren - www.beautyvof.nl

Dagelijks nieuws uit Haren lezen? www.harendekrant.nl

Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08

Lente… en wie schildert mijn huis dan? Onnerweg 69, 9751 VC Haren Schilderwerk - Wandafwerking - Beglazing - Houtrotherstel Op het buitenschilderwerk geven wij 7 jaar garantie! Vraag naar de voorwaarden.

Bel (050) 5348268 of mail info@walterhoogestegerschilders.nl

www.walterhoogestegerschilders.nl


MAART 2013

Thuisloze tbc-patiënt:

hard nodig. De tbc-kliniek kwam

"Dan weet je: ‘t is goed mis."

vijftig jaar geleden naar Haren. Daarna leek de ziekte, die eerder veel slachtoffers maakte, in Ne-

7

Emile Koopmans architect

RUBRIEK

HET OOG WIL OOK WAT

Vorige columns zijn terug te lezen op

www.team4.nl/nieuws/column

derland uit te sterven. Het aantal besmette mensen daalde tot duizend per jaar waarvan honderd-

Cultuurbarbaren

vijftig terecht komen in de twee klinieken in Nijmegen en Haren. De meesten kunnen nu thuis worden behandeld. “De kliniek raakte meer gericht op revalidatie en dagbehandeling. Maar we zien steeds vaker tb-bacteriën die resistent zijn voor de antibiotica. Je moet dus ook een goede verblijfvoorziening hebben, vooral om verspreiding te voorkomen.” Daklozen. asielzoekers

Als wij architecten per ongeluk baldoeltje tegen het kunstwerk iets lelijks maken zetten we er hadden geschroefd. Om te voorgewoon een bloempot voor. Ik komen dat er steeds een doel op biechtte dat al eens op toen ik werd gekalkt. Cultuurbarbaren! over het nieuwe gemeentehuis Het doel is weg, maar de graffiti van Haren schreef. Als beleid- tiert welig. smakers een lelijke sporthal op een belangrijke plek in het dorp Staat er iemand bedenken dan roept de architect de hulp in van een kunstenaar. ongeduldig te Dat gebeurde destijds ook in HaBarbecueën? ren, bij sporthal de Bam.

Mensen die opgenomen worden zijn vaak al zwak omdat ze ook an-

Al jaren kom ik er voorbij. En ik

Het kunstwerk is prachtig maar het heeft iets irritants. Ik begrijp

dere ziektes hebben, of lastig af te

heb nooit echte belangstelling ge-

maandenlange verblijf van pati-

zonderen zoals daklozen en asiel-

had. Het boeide me kennelijk niet.

het niet. Ik heb in mijn leven veel

ënten zo prettig mogelijk te ma-

zoekers. Haren is de enige kliniek

Cultuurbarbaar! Een paar weken

psychologische tests moeten ma-

ken. Hoge ramen geven een gevoel

waar gedwongen opnames mogen

geleden besefte ik dat dit kunst-

ken (u wist het vast al) en ben

van vrijheid. Binnen zie je daar-

plaatsvinden. De Lange: “bijvoor-

werk van dezelfde hand is als de

dus een geoefende herkenner van

door alle ruimtes. Vanuit de een-

beeld van verslaafden of mensen

trap op de Grote Markt. Met het

beelden in inktvlekken. Maar de

persoonskamers is zicht op groen.

met psychische problemen die

verdwijnen van de Naberpassage

betekenis van de gemetselde vlak-

Elke eenpersoonskamer heeft een

zelfstandig moeite hebben de me-

is ook de trap gesloopt en opge-

ken op de sporthal blijft voor mij

eigen badkamer, tv en wifi, er zijn

dicijnen te nemen.”

slagen in een depot. Die trap was

een raadsel. Is het een balspel,

ook nog een fitness- en activitei-

J

ens Kloosterman (50) herinnert zich nog in detail wat hem negen maanden geleden in het ziekenhuis overkwam. Dokters nemen zijn bakje mee met opgehoest bloed. En komen met mondkapjes voor weer terug. De thuisloze Zwollenaar wordt direct geïsoleerd. Hij zegt: “Dan weet je, ’t is goed mis”. Hij heeft open tuberculose (tbc), de besmettelijke vorm van deze infectieziekte.

Dakloze Jens Kloosterman kan

tenzaal.

fantastisch. Wat een expressie!

een wildwaterkanoër, of staat er

Wat een dynamiek!

iemand ongeduldig te Barbecue-

bijna naar huis. Toen hij in Haren

ën? Heeft de kunstenaar nou iets

Niet vrij

aankwam woog hij nog maar 52

Enigszins beschaamd zocht ik op

gemaakt wat de mensen kunnen

Maar vrij bewegen kan niet zo-

kilo. “Mijn lijf was uitgeput, eten

internet naar het overige werk

herkennen, figuratief dus, óf is

maar. Het centrum telt 24 kamers

deed ik op de raarste tijden en ik

van Jan van der Zee, de verant-

het abstract? Het is ergerlijk dat

waarvan 16 voor verpleging in

zweette veel. ” De eerste weken

woordelijk kunstenaar. Hij was

ik het niet snap. Kan iemand mij

isolatie. Voor je die in- of uit kan,

brengt hij geïsoleerd door. Daarna

vooral een begenadigd schilder.

de betekenis vertellen?

moet je door een sluis. En wach-

verblijft hij weken op de gesloten

Ik kan u zeggen dat zijn werk erg

ten tot het luchtsysteem zijn werk

afdeling voor hij naar de open af-

mooi is. Hij was veelzijdig en le-

Ondertussen rijden de heren van

doet, één van de moderne snufjes

deling mag. Soms is het moeilijk.

verde echt prachtig werk af. Ik

Gemeentewerken af en aan om de

dat zorgt dat er geen besmette

“De feestdagen vier ik normaal

ben dus maar weer eens gaan kij-

muur weer schoon te schrobben

lucht naar buiten gaat. Als je niet

met de hele familie.” Vervelen

ken naar de kopgevel van de Bam.

in hun strijd tegen de cultuurbar-

wacht gaat een alarm af en grijpen

deed hij zich geen moment. “De

Intussen herinnerde ik me, dat

baren met de graffitispuit. Heren,

Door Diane Romashuk

bewakers in. “Moet wel: besmet-

Hortus is prachtig, ik kan uren

er een paar jaar geleden nogal

schroef het doeltje er maar weer

Deze maand opende de nieuwe

tingsgevaar”, zegt longarts Wiel

in de tuinen zitten. Binnen kan ik

wat commotie was in de gemeen-

tegenaan. Het kunstwerk kan het

UMCG tbc-kliniek bij Beatrixoord.

de Lange tijdens een rondleiding.

films kijken, zwemmen, puzzelen,

teraad, omdat de heren van de

hebben en misschien helpt het te-

spelletjes doen.”

dienst Gemeentewerken een voet-

gen de spuiters!

In het ontwerp en de inrichting is van alles gedaan om het vaak

Nieuwbouw

was

volgens

hem Inzicht

Wethouder zoekt geld voor Glimmen P

Hij deed ook inzichten op. Door een burn-out raakte Kloosterman zijn werk als machine-operator kwijt. Later zijn huis: “Omdat bezoek

overlast

veroorzaakte.”

Terug naar het dakloze bestaan

laatselijk Belang Glimmen

meent hij dat dit dorp aanspraak

wil hij niet meer. “En dat drinken

vraagt namens de inwoners

kan maken op geld. Berends

moet ook maar niet meer zoveel.”

van Glimmen al enkele jaren

hoopt dus met ringweg-geld Glim-

om maatregelen om het verkeer

men van haar verkeersprobleem

De nieuwe kliniek opent als

in de dorpskom te temmen. Per

te verlossen. Niet tijdelijk, maar

Kloosterman al weg is. “Ik heb

etmaal rijden 8.500 auto’s over

duurzaam. In de loop van de

er alleen maar naar gekeken”,

de Rijksstraatweg. Te snel en te

komende maanden hoopt hij te

lacht hij. “Ziet er wel mooi uit.

lawaaiïg. In 2005 noteerde de ge-

kunnen melden dat zijn opzet is

Je zou haast wat langer willen

meente maatregelen in het GVVP

geslaagd.

blijven.”

(verkeersplan), maar er gebeurde niets. In 2012 stonden dezelfde maatregelen opnieuw in het GVVP.

vond het CDA in Haren aan haar zijden.

Tevergeefs.

Wethouder

Theo Berends zegt dat de maat-

Wilt u apparaten inbouwen? Reparatie en onderhoud. Kleine technische ongemakken in huis. Ik sta voor u paraat!

regelen in Glimmen bijna 500.000 gaan kosten. Dat geld heeft de gemeente niet. Nu wil hij proberen budget te krijgen uit de geldpot van de aanleg nieuwe zuidelijke

ringweg

Ko Hofstee 06 - 52 45 44 00 kohofstee@gmail.com

Groningen.

Tijdens die werkzaamheden (2015-2019) zal Glimmen weer sluiproute worden en daarom

&

Hofstee & Hofstee

Glimmen wil nu voorrang en

Theo Berends

Mellenssteeg 73, Haren 050-5345612


8

Feest mee!

Hielspoor. Ook maatje worden? Humanitas-Haren heeft een maatjesproject. Vrijwilligers, die tijdelijk mensen bijstaan met een praatje. Of samen naar de film, naar het museum, de natuur in … Bel voor meer informatie met Anje Spiekman 050- 534 39 12

Wat is dat?

De benige uitwas onder het hielbeen ter hoogte van de aanhechting van het peesblad is een zgn. hielspoor (spina calcaneï). Deze plek kan pijn gaan doen. De pijn wordt veroorzaakt door een niet-bacteriële ontsteking aan het peesblad. Veelal is dit het gevolg van overbelasting. De kenmerkende klacht bij een hielspoor is een nauwkeurig aan te duiden, felle pijn onder de hiel. Wij kunnen adviseren hoe u de klachten dragelijk kunt maken.

Of kijk op: www.humanitasharen.nl www.humanitas.nl

PATER

Meerweg 5 - Haren - Telefoon 050-534 37 08

NU € 1,-

IPL WOENSDAG 3 APRIL:

Pijnloos definitief ontharen

TAIFUN-DAG

WAARDEBON

E

HE

DE VRIE SM AN RM

DE O

modeflitsen en ketting cadeau

1 EURO per flits voor de gehele behandeling

HE

R

M

D

HERMAN DE VRIES MODE bestaat 35 jaar. Ontvang NU een fles heerlijke wijn bij uw aankopen. AN

D E V RIES

M

O

BeautyPoint Body & Beauty

Vechtstraat Kloosterland72b, 74 9725 2242CW ET Groningen Wassenaar T06050-5281377 - 19 50 38 94 Rijksstraatweg 187 d+e Haren telefoon: 050 5346506 www.hermandevriesmode.nl

www.bodybeautywassenaar.nl www.beautypointgroningen.nl

Vertrouw op vakmanschap Altijd paraat voor extra service

Middelhorsterweg 57, Haren | Telefoonnummer 050 – 534 72 88

Automobielbedrijf Hans Dekker Vakmanschap voor alle merken Helperoostsingel 42, 9722 AW Groningen Telefoon 050-5277087 fax 050-5278027

KOM ZE TESTEN! • • •

traploos versnellingssysteem schakelt automatisch 5 jaar garantie op de accu

apk • onderhoud • airco • schade • verkoop

www.hansdekker.nl

info@hansdekker.nl

Stationsweg 9 Zuidlaren • 050 409 53 79 Overwinningsplein 119 • Groningen • 050 526 11 21 www.steenbergenfietsen.nl


MAART 2013

9

Column ‘Huis voor de Kunst’

En plotseling stond ik oog in oog met het verhaal van mijn moeder...

Ouder worden is prettiger met de comfort-garantie van Nijland!

OUDER WORDEN IS PRETTIGER MET Bij het vorderen der jaren moet je geen concessies doen aan comfort. DE COMFORT-GARANTIE VAN NIJLAND! Integendeel. Wij begrijpen dat heel goed. We adviseren u vakkundig bij het het vorderen aanschaffen van meubelen (o.a. sta-op stoelen, stoelen met Bij der jaren moet je geen concessies doen aan elektrische bediening) en nemen echt de We tijdadviseren voor u. uAls u gaat comfort. Integendeel. Wij begrijpen dat heel goed. vakkundig het aanschaffen van meubelen (o.a. sta-op stoelen, verhuizenbijstaan wij u terzijde met geduldige service bij de stoffering stoelen elektrische bediening) en nemen echt de tijd voor u. Als van uwmet nieuwe thuis. u gaat verhuizen staan wij u terzijde met geduldige service bij de stoffering van uw nieuwe thuis.

• seniorenmeubelen

• seniorenmeubelen verhuisservice (woningstoffering) ••verhuisservice (woningstoffering) vloerbedekkingen metuitstraling warme uitstraling ••vloerbedekkingen met warme De comfort-garantie van Nijland staat als een thuis. De comfort-garantie van Nijland staat als een thuis. Hét adres voor Haren en omstreken.

Hét adres voor Haren en omstreken.

VOLVO SERVICE Onderhoud dat verder gaat

ONDERHOUD EN REPARATIE SERVICECONTRACTEN APK KEURINGEN OCCASIONS PECHHULP

Het was altijd een feestje wanneer mijn moeder er voor ging zitten om ons te vertellen over vroeger. Je voelde dat als kind... de tijd, de aandacht en het genieten van het vertellen. Het heeft op mij een onuitwisbare indruk achtergelaten. Er zijn beelden gevormd, aan de hand van die verhalen, waarvan ik dacht dat ze alleen in mijn hoofd zouden bestaan. Groot was dan ook de verrassing toen ik met mijn ‘clubje kunstliefhebbers’ de galerie bezocht in Veendam. Na ontvangst met een kopje thee hebben wij ons laten leiden door de galerie en we vielen van de ene verbazing in de andere. Soms was het kijken alleen voldoende maar af en toe konden we ook flink van mening verschillen en dan was er de conservator om ons meer te vertellen over het werk. Totdat ik oog in oog kwam te staan met het schilderij van de Dordtse bloemenmarkt... Ik herkende direct het beeld wat moest horen bij het verhaal van mijn moeders jeugd... Het verhaal waar ik als kind zo dol op was... ze kocht dan van haar zelfverdiende geld, op de hoek bij haar vaste kraam, wekelijks een bloemetje voor haar moeder. Haar moeder beschreef de sfeer en het uitzicht, de geluiden en de geuren die voor die markt zo specifiek waren tot in detail. In mijn fantasie wad ik dan gewoon op die plek. En nu, nu was ik er weer... Het is zo wonderlijk dat de Duitse maker van het schilderij precies die snaar weet te raken. Of misschien is het ook weer niet zo verwonderlijk want aan het eind van de 19de- en in het begin van de 20ste eeuw is er in Duitsland een grote belangstelling voor het Nederlandse licht en landschap. Grote meesters als Liebermann en Corinth komen graag naar het land van Rembrandt en Frans Hals. Ze werken er ‘plein air’ of bestuderen de oude meesters. Heinrich Hermanns, de schilder van de Bloemenmarkt in Dordrecht past heel goed in die traditie. Hij behoort tot de Düsseldorfer Schule, waar studenten door Professor Dücker uit hun stoffige ateliers naar buiten werden gestuurd. Buiten schilderen onder het wijdse Hollandse firmament! Hermanns doet het vaak, met graagte en met oog voor de levendigheid van het onderwerp. De ‘Dordtse bloemenmarkt’ is er een prachtig voorbeeld van. drs. Jaap Nijstad

‘Huis voor de Kunst’ is een gewoon huis met een buitengewone inhoud. Buitengewoon door de collectie en door wat er aan faciliteiten geboden kan worden aan een publiek dat meer wil en wellicht meer behoefte heeft dan alleen maar kijken naar kunst. In de Galerie is voornamelijk figuratief werk te zien uit de 18e, 19e en vroeg 20e eeuw. Hoewel het ‘Huis’ een galerie is waar ook kunst gekocht kan worden, delen wij graag onze collectie met u. Ook voor kleinere groepen is er de mogelijkheid met of zonder gids een rondleiding te krijgen. Informeer naar de mogelijkheden. Mechteld Timmer en Jan Starke staan u graag te woord. U bent van harte welkom!

...een gewoon huis, met een buitengewone inhoud Openingstijden: vrijdag, zaterdag en elke eerste zondag van de maand van 13:00 tot 18:00 uur.

meer occasions staan op onze website www.degrootharen.nl

u hebt groot gelijk! Rijksstraatweg 115 | 9752 BA HAREN | T 050 534 94 44

Bezoeken kan ook op afspraak: m 0646 593 395 Stationsstraat 10 | 9641 KE Veendam

www.huisvoordekunst.com


10

Altijd verrassend en vernieuwend!

Kastwandsystemen Slizing bij Home Design,

Slizing ”Klassiek”schuifwandkastensysteem Van wand tot wand van vloer tot plafond, met behulp van Home/design ontwerpt u uw eigen kastenwand, scheidingswand in huis of kantoor, knieschotten onder het schuine dak, garderobe-kast, hoekkast en/of inloopkast. Alles door ons gemeten en geplaatst.

Curves Groningen P C Hooftlaan 2b 9721JM Groningen

050-5250067 www.curvesgroningen.nl Bad Exclusief knippen.pdf

1

15-02-13

16:12

TAPIJT GORDIJNEN SLAAPCOMFORT BOXSPRINGS KASTEN OP MAAT RAAMDECORATIES LUXAFLEX PARKET LAMINAAT BUITENZONWERING

Rijksweg 92 - O.H.Brug - 9731 AG Groningen Telefoon 050 - 5 41 06 99 www.homedesignwoninginrichting.nl Eigen parkeergelegenheid. Direct bij de afslag ringweg richting Delfzijl.

EEN GEZELLIGE WOONWINKEL - GOED BEREIKBAAR EN VRIENDELIJKE PRIJZEN!

Ontwerp, levering en/of plaatsing van alle genres badkamers: modern, tijdloos, rustiek etc. Iedere maat, stijl en kleur, binnen uw budget! Tevens meest uitgebreide tegelcollectie in het Noorden!

Atoomweg 6-2 Groningen www.badexclusief.nl tel: (050) 311 36 99

Architect voor uw ‘eigenzinnige’ badkamer


MAART 2013

Website huren? Het kan bij Lisanne Huizingh

J

ong en ondernemend. Lisanne Huizingh. Expert in Google-strategie. Met andere woorden: zij weet hoe je website gevonden wordt door je doelgroep. Dochter van de Harense internetpionier Pieter Huizingh, die reeds in 2003 een webwinkel startte in bedrijfskleding (www.bedrijfskledingshop.nl) en die met zijn bedrijf talloze websites maakte en beheert. Lisanne zet de traditie voort en startte dit jaar haar eigen bedrijf: Tint project Internet.

11

Huub van 't Hek

RUBRIEK

HUUB www.hectic.nl

le kijkt welke woorden er veel wor-

Zalig Pasen

den gebruikt en uiteindelijk kijkt de robot of de site vaak wordt be-

De missionaris als marketeer.

opvolger herkent. Zo wordt Parzi-

zocht en met welke zoekwoorden.

Ziedaar de opdracht aan de pries-

val de Heer van de Graalburcht

Volgens Lisanne is het belangrijk

ters en bisschoppen die het chris-

op de berg Montsalvat.

dat je weet hoe Google denkt en

telijk geloof vanaf de 5e eeuw in

doet voordat je een eigen website

Noord-Europa

gaat opzetten. Zij weet dat en zal

den. In één keer schakelen van

kern van de christelijke leer: de

spoedig door Google worden ge-

natuurgod naar christelijke God

dood als bevrijding. Daarom zijn

certificeerd als expert. Die kennis

is dan een te grote stap. Dus zijn

wij te gast op Montsalvat, waar

is haar expertise waarmee ze wil

er verhalen verzonnen om de aan-

de schaal en de beker van het

scoren.

vaarding van het geloof gemak-

Laatste Avondmaal worden be-

kelijker te maken. Het verhaal

waard. De San Greal, dat is de

wilden

verbrei-

Amfortas vertegenwoordigt de

Huur een site

van koning Arthur is daarvan

Heilige Graal. Of staat daar Sang

Volgens Lisanne is zij in staat om

het beroemdste. In zijn spoor tref-

Real, dat is het Heilig Bloed? Zijn

sites door slimme ingrepen en

fen wij de verhalen over Beowulf,

wij allen geroepen tot de Imitatio

teksten goed vindbaar te maken

Tristan, koning Marke, Loheng-

Christi? Verloopt ons leven jaar-

voor de zoekmachines. Ze doet

rin en zijn vader Parzival.

zoekwoordenonderzoek

om

te

kunnen bepalen welke zoekwoorden de site zeker moet bevatten.

Onlangs is zij begonnen met de

verhuur van ingerichte en slimme

De zin van het lijden en de dood als metafoor van de bevrijding

lijks van Pasen tot Pasen, omdat in het Paasfeest dood en geboorte elkaar ontmoeten? De zin van het lijden en de dood als metafoor van de bevrijding.

“Ik richt me op kleine bedrijven,

Hoe zit dat?

websites. Opstartkosten 100,- en

zoals winkels, die actief willen

Internet is een oceaan, websites

daarna twee jaar lang 35,- per

worden op internet, maar niet

zijn als postzegeltjes die op de

maand. “Ik denk dat ik daarmee

precies weten hoe ze dat moeten

waterspiegel drijven. Wie gevon-

MKB-ondernemers

ontlas-

Parzival heeft maar één doel: lid

aanpakken”, zegt Lisanne. “Soms

den wil worden zal flink zijn best

ten”, zegt Lisanne. Ze levert hier-

worden van de gemeenschap van

andere manier omgaan met de

hebben ze al een website, maar die

moeten doen, weet Lisanne. De be-

voor een standaardsite, met layout

de Graalridders. Daartoe wil hij

gegevens van het Passieverhaal.

werd dan gebouwd door kennissen

langrijkste zoekmachine is Goog-

en foto’s. Teksten leveren klanten

vele foute mannen uit het zadel

Luisteren naar totaal andere mu-

of vrienden. Die missen de exper-

le, die op basis van zoekwoorden

zelf aan, maar daarbij adviseert

stoten. Wie van zijn paard geval-

ziek dan de Passionen van Bach

tise om zo’n site slim vindbaar te

binnen enkele seconden vindt wat

zij natuurlijk met het oog op de

len is, wordt ter boetedoening

en consorten.

maken op internet. Daar kan ik

men zoekt. Google is zo slim, dat

zoekwoorden.

naar koning Arthur gestuurd. Na

bij helpen. Omdat niet iedereen zit

zelfs typefouten worden omzeild.

vele omzwervingen en beproe-

U kunt de opera ook gaan zien in

te wachten op investeringen bied

Lisanne legt uit dat Google

Mooi voorbeeld van een nieuwe

vingen door Kundry en Klingor

Pathé Groningen. Op 1 juli zal de

ik sinds kort compleet ingerichte

doorlopend met kleine robotjes

generatie die nog steeds durft

komt hij uiteindelijk op de Graal-

voorstelling uit New York wor-

websites te huur aan.”

(spiedende ogen) het internet af-

te ondernemen.

burcht aan. Daar treft hij de zieke

den herhaald. Een aanrader voor

speurt en websites bezoekt. Goog-

Zie www.projectinternet.nl

koning Amfortas, die in hem zijn

elke liefhebber.

Cursus valpreventie…

Vallen is een kunst V

eel ouderen overlijden aan de (in)directe gevolgen van een valpartij. Vaak begint de laatste fase van aftakeling met een gebroken heup of hoofdletsel na een val. Fysiotherapeute Karin de Jong en ergotherapeute Marloes van der Eng starten op 9 april met een cursus valpreventie voor ouderen.

middeld 9000 euro”, zegt Karin de Jong. “Daarom vergoeden de meesten deze cursus als groepsbehandeling. Voorkomen is beter dan genezen.” Onderdeel van de cursus is een huisbezoekje van de ergotherapeute die het huis inspecteert

op

val-gevaarlijke

situaties. Na afloop van de tien weken blijken de meeste mensen

Thuis en op straat ligt het gevaar

geen val-angst meer te hebben en

op de loer: losliggende kleedjes,

in staat een val goed op te vangen.

snoeren, donkere traptreden, losse

De cursus (alleen voor mensen die

straattegels…een mijnenveld voor

in huis nog zonder rollator lopen)

ouderen die wat onvast ter been

wordt gegeven in de sportzaal van

zijn. Veel ouderen zijn bang om te

Beatrixoord in Haren. Aanmel-

vallen. Voor hen wordt in Haren

den: 06-51175376 of 050-5422448. Of

een cursus gegeven (10 weken)

info@karindejong.nl

kan

Rijdt u nog steeds goed of…niet?

W

ie zijn rijbewijs al decennia heeft kan het gevoel krijgen goed te kunnen rijden. Echter, de praktijk leert dat veel mensen vervallen in slechte gewoonten en ongemerkt helemaal niet zo goed rijden. Veilig Verkeer Nederland stelt 50-plussers in de gelegenheid zich eens te laten testen op de rijvaardigheid. Geen examen, maar een test. Op 23 en 24 april worden de rijvaardigheidsritten gehouden in Haren. Een speciale instructeur stapt in uw auto en rijdt kritisch met u mee.

eindgesprek met uw instructeur

Daarvoor wordt een circuit uit-

die u een scorelijst met persoon-

gezet waar alle val-gevaren wor-

lijke adviezen geeft en een naslag-

den nagebootst. En als het toch uit-

werk. U krijgt alleen een advies

draait op een val, dan leren zij die

waarmee u vaak ongemerkt inge-

val te breken. Men leert het hoofd

slopen fouten in uw routine kunt

te beschermen en de kans op let-

verbeteren. De eigen bijdrage voor

sel te verkleinen. Voorts leert men

deze rit is € 25,00. Wilt u zich opge-

weer op de been te komen, ook in

ven of informatie kunt u contact

“Een val kost de verzekeraars ge-

opnemen met: Peter Couwenberg Karin de Jong (rechts) en Marloes van der Eng bij een val-gevaarlijk plekje op straat…

sie van het Parzival verhaal. Het is zijn laatste opera. Op een heel

Geen zomer, wél zon! Het is nog koud. Nog geen lente of zomer. Maar de zon kan al hinderlijk in uw ogen schijnen. We hebben ook bij deze lage temperaturen alweer volop nieuwe zonnebrillen. Eventueel ook op sterkte.

Na afloop van de rit heeft u een

waar zij leren gevaar te ontlopen.

benarde en krappe situaties.

Dat zijn de twee kernvragen die Richard Wagner stelt in zijn ver-

tel: 0624088856. Veilig Verkeer Nederland -Haren

• Een unieke en eigentijdse collectie monturen • Zonnebrillen • Service • Contactlenzen • Accessoires • Oogmeting • Oogdrukmeting • Advies • Deskundige voorlichting over laserchirurgie


12

Vogels in Haren

Je wilt goed nadenken over je studiekeuze máár je weet niet waar je moet beginnen... Keuzecoach Heleen Barkema begeleidt bij het maken van een goed onderbouwde en zelfstandige studiekeuze om zelfbewuster, gemotiveerder en doelgerichter aan een studie te beginnen.

installatie

n www.keuzecoach.nu n heleen@keuzecoach.nu n 06 53 98 14 24

montage

Badkamer - Centrale verwarming - Dakwerk - Verbouw - Keuken - Tegelwerk Gas - Water - Elektra - Koperen en zinken dakgoten • Gespecialiseerd in badkamers • Haren, telefoon 050-5350062/06-10199085 www.aenh-installaties.nl

Groene specht

spuiten om hiermee parasieten te

Wie ooit oog in oog heeft gestaan

verwijderen.

Vakmanschap & Moderne apparatuur voor:

met een groene specht zal die ervaring nooit meer vergeten. Het

• Diagnosetest • Storing zoeken • Aircoservice • Bandenservice • Schokdempertest • APK • Onderhoud

De groene specht roffelt weinig

is een prachtige, vrij grote, over-

maar maakt zijn aanwezigheid

wegend olijfgroene specht met

wel kenbaar met een heel opmer-

rode “pet”. De mannetjes hebben

kelijk geluid, een luid kluu kluu

rode “bakkebaarden” terwijl de

kluu kluuh (tot wel 15 x). In het

“bakkebaarden” van de vrouwtjes

voorjaar hoor je dit geluid het

zwart zijn. Zoals de meeste spech-

vaakst. Ze broeden in holtes in bo-

ten hebben ze een golvende vlucht.

men. Het Quintusbos in Glimmen

Je treft ze veel op de grond aan

is een goede plek om groene spech-

omdat ze voornamelijk van mie-

ten te spotten maar ook in Haren

ren leven. Groene spechten wor-

kun je ze aantreffen.

PATER

voor betere schoenreparaties

LEDEREN BROEKRIEMEN

den wel eens met opgezette veren in een mierennest gezien. Ze laten

Gerrit Kiekebos

de mieren dan mierenzuur op zich

www.vogelsiteharen.nl

Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08

Felland 7b, 9753 TA Haren Tel. 050-5340612 www.hvhautotechniek.nl info@hvhautotechniek.nl

De NalatenschapsMakelaar een zorg minder in moeilijke tijden Nalatenschap afhandelen? Wij regelen alles van het testament tot aan het opzeggen

hovenier s bedr ijf

van het bibliotheekabonnement. U heeft bij ons:

De nat u urt uin

Opening kwekerijseizoen

1 contactpersoon voor de volledige afhandeling

-

alle erfgenamen kunnen tezamen een dienstverlenings-overeenkomst afsluiten

-

we werken kostenbesparend doordat huren en abonnementen niet onnodig lang doorlopen en we op zoek gaan naar optimale oplossingen voor de financiën

Vrijdag 5 april en Zaterdag 6 april van 10.00 tot 16.00

-

we leveren een volledig rapport over de nalatenschap op in de nalatenschapsmap, zodat alle informatie centraal beschikbaar is voor de erfgenamen

-

we zijn geen uitvaartbegeleider, maar richten ons volledig op de afhandeling van een nalatenschap.

Ontwerp, aanleg en onderhoud Kwekerij en voorbeeldtuin

Bel of mail voor meer informatie: Ed Pelder: 06-54780354 ed.pelder@nalatenschapsmakelaar.nl

Eindelijk voorjaar, kom kijken en genieten!

De tuin en kwekerij gaan weer open Aanbiedingen: o.a. buitenpotterie, tubtrugs, sneeboer en ecostyleproducten Diverse demonstraties

-

www.nalatenschapsmakelaar.nl

Gezocht toekomstig gemeenteraadslid VVD-afdeling Haren Pantone 505

De VVD is op zoek naar liberale vrouwen en mannen, die tijd en energie willen steken in het vertegenwoordigen van de inwoners van de gemeente Haren als gemeenteraadslid. In deze functie zet je je in Haren in voor een krachtig en liberaal beleid van de gemeente. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 is er ruimte op de kandidatenlijst voor bij voorkeur jonge kandidaten. Er zijn interne opleidingen beschikbaar en er is verdere ondersteuning binnen de partij. Uw reactie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld door een

De Natuurtuin Viaductweg 52 9751 HS Haren 050-4061442 www.natuurtuin.nl

speciale commissie, het aanspreekpunt hiervan is de heer Peter Hut. Voor meer informatie zie: http://www.vvdharen.nl


MAART 2013

RUBRIEK

(R)ECHT

Uit!

is goed voor u...

re heeft geen zin wanneer moeder

de zaak tijdelijk aan te houden. In

niet probeert te overleggen. Zon-

de tussentijd zal een bespreking

der ouderschapsplan kan het ver-

worden gepland waarin Mariët,

zoekschrift tot echtscheiding niet

Andre in aanwezigheid van hun

De zitting bij de rechter De rechter opent de zitting en Joost gepraat. Hij is twaalf en mag vertellen hoe hij over de zor-

RUTH JACOTT

coming soon!

ZA 6 APRIL

SEX MAAKT GELUKKIG Bezoek onze website voor het volledige

DO 11 APRIl

DE GROTE IMPROVISATIESHOW

evenementenoverzicht!

www.martiniplaza.nl Mojo Concerts presenteert

VR 12 APRIL

EDWIN EVERS BAND

VRIJDAG 26 APRIL OOSTERPOORT GRONINGEN KAARTVERKOOP VIA WWW.LIVENATION.NL EN WWW.TICKETMASTER.NL ENTREE: f 49,(EXCL. SERVICEKOSTEN). AANVANG 20:30 UUR.

NIEUW ALBUM NU VERKRIJGBAAR

NaNiNe LiNNiNg Voice oVer “Betoverende dansbeelden”

www.facebook.com/ benjijkoning

StadSSchouwburg groningen Zaterdag 6 april

www.unistee.nl

Ruitersteeg 5 Haren Charmante rietgedekte villa, gelegen aan één van de mooiste lanen in Haren, begin jaren dertig onder architectuur gebouwd. Met vrijstaand bijgebouw. Vraagprijs: € 629.000,- k.k.

Lees op www.boutoveres.nl hoe een scheiding verloopt wanneer voor scheidingsmediation wordt gekozen. Advocaten

Familierecht

van

Bout Overes stelden een voor deze krant feuilleton samen

gregeling denkt. Hij wil bij jullie

in behandeling worden genomen.”

allebei wonen. Ik zie dat vader

De rechter: “Er moet inder-

praktijk tegenkomen. De reeds

dit ook kan regelen. Hebben jul-

daad overleg over het ouder-

verschenen afleveringen leest

lie hier als ouders over gepraat?”

schapsplan komen. Zolang dat

u op www.harendekrant.nl (ru-

Mr. Feeks: “Moeder heeft geen

niet is geprobeerd, ga ik het ver-

briek; columns).

vertrouwen in vader. De commu-

zoek niet in behandeling nemen.

nicatie verloopt moeizaam. Een

Ik stel voor dat jullie met jullie

co-ouderschap is niet haalbaar”.

advocaten op de gang gaan over-

Mr. Maxim: “Vader wil wel

leggen. Ik schors de zitting en wil

praten. Hij heeft altijd voor de kin-

daarna horen wat jullie willen.”

deren gezorgd en zou alleen voor

ze kunnen zorgen. Deze procedu-

ter te vragen de behandeling van

De partijen spreken af de rech-

Open Dag Zonnehof O

uit situaties die zij in hun

p zaterdag 20 april is er van

Het huis is beter dan voorheen

13.30-16.30 uur een Open

ingericht

op met

bewoning

Er

zullen

op

20

april

optre-

dens zijn van de Groninger liedjeszanger Erwin de Vries, Jan en Cora Rox, shantykoor, Wereld

Dansgroep en er speelt een draaiorgel. Er is een informatiemarkt

met zorg- en welzijnsorganisaties.

Publiek kan een gratis schoon-

heidsbehandeling

ondergaan,

kinderen kunnen spelletjes doen

door

en natuurlijk zijn er hapjes en

Dag in zorgcentrum De Zonne-

mensen

dementieproble-

drankjes. Volgens directeur Fred

hof aan de Nesciolaan te Haren.

men. Een bus maakt het moge-

de Raden een mooie gelegenheid

De Zonnehof is vernieuwd. Zo

lijk om uitstapjes te maken. Die

om je te oriënteren op de toe-

is er een binnentuin en zijn daar

zijn

komst.

balkons die op die tuin uitzien.

bij het afnemen van mobiliteit.

van

onschatbare

waarde

Vriendinnendag bij VV Glimmen

NVM Open Huizen Dag Zaterdag 6 april van 11.00 tot 15.00 uur

advocaten zullen overleggen.

Moeder heeft geen vertrouwen in vader. De communicatie verloopt moeizaam

vervolgt: “Ik heb met jullie zoon

DO 4 APRIL

13

Voetbal voor meiden Holtkampen 2 Annen Sfeervolle woonboerderij met paardenstallen, kapschuur, dubbele garage en aangebouwd atelier/ praktijkruimte. Volop privacy en fraai uitzicht. Vanaf prijs: € 550.000,- k.k

Van Maerlantlaan 28 Haren Rustig, nabij centrum gelegen goed onderhouden appartement met 3 slaapkamers. Terras met vrij uitzicht. Lift in het complex aanwezig. Vraagprijs: € 169.000,- k.k

VV Glimmen organiseert op vrijdag 19 april in samenwerking met de KNVB een Vriendinnendag! Alle meisjes mogen die dag meedoen. Vaak nemen speelsters van de club hun vriendinnen mee, maar ook andere meiden zijn welkom om een balletje te trappen. Het vindt plaats bij VV Glimmen op sportcomplex ‘de Groenenberg’ en het begint om 16.00 uur. Tijdens de Vriendinnendag voetballen meisjes in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar een middag met elkaar en is plezier natuurlijk het allerbelangrijkste! Het doel van deze dag is om meisjes en hun ouders kennis te laten maken met de voetbalsport en met het meisjesvoetbal bij VV Glimmen.

Karakteristieke helft van een dubbel woonhuis met vrijstaande stenen garage en diepe tuin op het zuiden. Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

Op loopafstand van het centrum en het NS station gelegen gemoderniseerde hoekwoning met 4 slaapkamers. Ruime kavel en garagebox. Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

Lijkt dit je wel wat? Schrijf je dan in! Kijk op www.vvglimmen.com voor het inschrijfformulier. Inschrijven kan tot en met zondag 14 april.

beidskosten voor schilderwerk. Wat nu wel veranderd is: het arbeidsloon voor het plaatsen van glas is ook verlaagd naar 6% BTW. Houdt u er wel rekening mee dat dit alleen geldt voor woonhuizen ouder dan 2 jaar. Maak snel gebruik van al deze gunstige berichten en laat de verbouwers komen voor hun prijsopgaven. En laat Hans binnenkort een 106%-offerte maken. Dat staat voor 100% topkwaliteit met slechts 6% BTW. Uw huis zal weer stralen in de zomerzon! Felland Noord 6 9753 TB Haren T (050) 534 99 90

F (050) 534 39 54 E info@hansjoling.nl www.hansjoling.nl

Hans & Ada Joling

n ge in az n gl ke be wer g er in ld erk n hi sc afw t- e nd ou s wa h atie ar ep nr

Oude Brinkweg 22 Haren

Het zijn mooie tijden voor mensen die hun huis en tuin willen opknappen. Doordat de regering het BTW-tarief op arbeidskosten heeft verlaagd naar 6% in de bouwen tuinbranche, wordt het aantrekkelijk om je huis en tuin te laten aanpakken door vakmensen. Het schilderwerk hoort daar natuurlijk bij. Het is de finishing touch van iedere metamorfose. De BTW-verlaging is voor de schildersbranche niet nieuw. Wij hanteren al jaren het 6% BTW-tarief voor verf en ar-

to be

Oude Middelhorst 13 Haren

Vraag de 106%-offerte


14 Autoverzekering

All Risk te duur?

Stationsweg 9a en 9b, 9471 GJ Zuidlaren 050 - 4093608

April maand Expresso maand!

Nieuw! All Risk voor elke portemonnee.

Kies de all risk autoverzekering die bij u past. Budget, Plus of Optimaal. Kiest u voor de beste prijs of de beste kwaliteit? Univé biedt als prijswinnende verzekeraar vanaf nu dé perfecte all risk verzekering voor elke auto en portemonnee.

WWW.STREETLIFE-FASHION.NL U kunt gratis parkeren!

Univé Groningen Rijksstraatweg 142 9752 BM Haren Telefoon 050 - 534 46 78 Daar plukt ú de vruchten van!

www.unive.nl/allrisk

De nieuwe Outlander Plugin Hybride “Technisch en Fiscaal een wonder”

5 jaar

0%

Dealer van: Sandwich, Expresso, Geisha, Not the same, Ca’Shott en Palladium

GEMIDDELD VERBRUIK

1 op 51

4WD

G N I L L E T BIJ

“Conform ECE met volle accu”

TREKVERMOGEN

1.500KG

E I T C A M U E L I B JU RTING Streetlife wenst u prettige Paasdagen!

PROFITEER NU !

O K % 5 2 aamdecoratie

op r verse merken van di

100% SUV

Direcctt? conBtEaL:

11 of 47 11 050 5 9 1307 0 050 4

GROOT FISCAAL

VOORDEEL

Snelle beslissers

Profiteer van de fiscale voordelen nu het nog kan!

A 0% BIJTELLING

VOOR ALLE

ONDERNEMERS

Zakelijk rijden al vanaf e 9.950,-

Aanbieding is geldig t/m 6 april 2013. Vraag in de winkel naar de deelnemende merken en actievoorwaarden.

BPM- & WEGENBELASTING VRIJ!

co H mo De eco oH

D

Rostockweg 2 Tel. 050 - 547 11 11

www.VANVELDHUIZEN.nl

Hereweg 48-54, 9722 AE Groningen

Hereweg 48-54, 9722 AE Groningen Verl. Hereweg 48-54, 9722 Verl. AE Groningen Tel.: 050 - 525 28 29, www.decohomedatema.nl Verlengde Tel.: 050 - 525 28 29, www.decohomedatema.nl Stationsweg 28 Tel.: 050 - 525 28 29, www.decohomedatema.nl

Tel. 050 - 409 13 07

Da

te m a Da te m a

e

Verl. ZUIDLAREN

GRONINGEN

4400

m

e

De officële Mitsubishi dealer in uw regio


15

MAART 2013

Lobby van Klaas Poppinga:

Concours des Jardins in Hortus?

“De Hortus in Haren kan wel een opkikker gebruiken”, zegt groenspecialist Klaas Poppinga uit Glimmen. “Ik zou graag zien dat we hier ieder jaar het Concours des Jardins organiseren, naar Frans model. Ik geloof echt dat het een hit kan worden, net als in Frankrijk. Ik heb van de Hortus nog geen respons gehad op het idee. Maar ik geef niet op. Ik organiseer op 24 mei een reis naar Frankrijk. Daar kunnen belangstellenden zelf zien wat het inhoudt.”

RUBRIEK

Het is anders dan u denkt!

Het is anders dan u denkt!

tuinen te wandelen. En de ontwerpers en aanlegbedrijven zullen er klanten aan overhouden”.

I

k heb de boel weer schoon-

bedacht. De cijfers van RTL 4

geveegd. Scholieren hebben

Obese laten zien dat dit avond-

het nodige naar binnen ge-

vullende programma massaal

werkt en mij de restanten toebe-

wordt geconsumeerd. Fanatieke

Tuin met zintuigen?

deeld. Te vet, te zoet en te zout

sport/mental coaches zorgen er-

Vorig jaar was in Frankrijk het

voedsel helpt mee om de energie-

voor dat na het eten, trainen de

motto: Tuin van de Toekomst. Dat

huishouding kortstondig te laten

nieuwste verslaving wordt. Een

zou in Haren ook kunnen. Maar

pieken.

jaar lang jezelf afbeulen zal z’n

Hoe werkt het?

voor hun werk, zij zien het als een

er zijn nog meer leuke motto’s te

Het principe is eenvoudig. Tuin-

manier om zich aan het publiek te

verzinnen, zegt Poppinga. Zoals

delijk dat je een loser zou zijn

architecten doen mee aan de wed-

presenteren.”

‘Zeven zintuigen’, ‘De Boom en het

door

gesprek’ of ‘Vrijheid’. Hij zegt dat

broodjes te nuttigen. Kleurige,

strijd en maken een ontwerp van

Reclame slogans maken duimoeders

zelfgemaakte

300 m2 aan de hand van een motto.

Klaas Poppinga heeft zelf geen

tuinarchitecten graag aan de slag

fleurige zoete drankjes en vette

Een jury kiest de 25 beste uit en

eigen belang, hij is niet meer

zullen gaan voor zo’n wedstrijd.

snacks worden haastig naar bin-

roept aanlegbedrijven (zoals hoveniers) op om één ontwerp in uitvoering te brengen bij de Hortus. Zo ontstaat een ‘dambord’ met 25 verschillende tuinen, die tezamen een attractie vormen voor tuinliefhebbers, studenten en vakmensen.

Het lijkt me een idee met grote potentie, omdat het publiek graag inspiratie wil opdoen

Het lijkt wel wat op een

blijvend effect nog moeten tonen. Foodwatch doet het anders.

Vorig jaar heeft Poppinga ge-

nen gewerkt. Ik ben eigenwijs

probeerd de directie van Hortus

en weet dat jongeren er geen

Maar gelukkig hebben we daar weer een kijkcijferkanon voor bedacht

Haren warm te krijgen voor zijn

boodschap aan hebben; wie be-

idee, maar dit heeft volgens hem

schermt de kinderen tegen de

nog niet geleid tot succes. Met

aanslag op hun gezondheid door

rinitiatief

de reis hoopt hij zijn lobby een

de voedingsindustrie?

teers van de voedselindustrie om

nieuwe slinger te kunnen geven.

De zelfregulering (ook ge-

ongezond en calorierijk voedsel

probeerd in de tabaksindustrie)

aan de kaak te stellen. Op de

Zij organiseren een burgetegen kindermarke-

beurs, maar dan gedurende de

verbonden aan De Bonte Hoek

Voor informatie over het Franse

zou moeten leiden tot gezondere

site van foodwatch.nl poogt men

zomermaanden en in de open

(waar hij eigenaar van was) en

evenement:

www.domaine-chau-

voeding. Niet dus; resultaat tus-

40.000 handtekeningen te verza-

lucht.

wordt in deze lobby gedreven

mont.fr. Klik op Tuinen festival.

sen 2005 en 2011: 38% meer junk-

melen om de politiek te bewegen

een tientje moeten kosten. Pop-

door

Over de reis naar Frankrijk leest

foodreclame. Overgewicht wordt

om

pinga: “Het publiek in Frankrijk

“Het lijkt me een idee met

het probleem van de 21ste eeuw.

aan de slag te gaan.

komt er massaal op af. Dat moet

grote potentie, omdat het publiek

hier ook kunnen. Ontwerpers en

graag inspiratie wil opdoen. Het

www.highstandardtravel.nl

aanlegbedrijven krijgen geen geld

wordt een groot plezier om door de

(groepsreizen).

Toegang

zou

ongeveer

passie

en

enthousiasme.

men:

tegen

junkfoodmarketing

Maar gelukkig hebben we daar

Maar ja, wie is daar nu in geïn-

weer een kijkcijferkanon voor

teresseerd?

Uitvaartzorg: herkansing is er niet bij

Om het taboe van de dood te

doorbreken is Carla bereid om vrijblijvend bij mensen langs te komen om uit te leggen hoe een uitvaart verloopt. Ze kan ook vertellen hoe het zit met uitvaartverzekeringen.

“Op de dag van de uitvaart moet alles in één keer goed zijn, perfect zelfs. Dat kan alleen als je alles vooraf met zorg en aandacht regelt”, zegt Carla van der Burg. “Het is een eenmalige gebeurtenis en kan niet meer over. Ik ben uitvaartverzorger geworden omdat ik zag hoe het soms mis ging.” Onlangs opende Carla haar website www.uitvaartverzorgingharen.nl. “Ik werk vanuit Groningen, maar ben er ook voor de omringende gemeenten. Dat wil ik onder de aandacht brengen. Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat ze een keuze hebben.”

“Ook als er van ziekte of nade-

rend overlijden geen sprake is, is het belangrijk om informatie te verzamelen en na te denken over hoe je het wilt regelen. Juist dan is het allemaal nog wat minder beladen.”

Bij een overlijden wordt Carla ge-

Vind het groene paasei en win taartenworkshop

B

ij Pasen horen paaseieren! En

tochten’

die er genoeg bij Landwinkel

100

worden

maar

liefst

beld en komt zij direct in actie. “Ik een geheel verzorgd kinderfeestje

regel eerst dat de laatste verzor-

in de keuken van De Mikkelhorst

ging van de overledene plaatsvindt.

waarbij je met vriendjes en vrien-

Daarna ga ik met de nabestaanden

dinnetjes heerlijke taarten leert

in gesprek en neem daar alle tijd

maken onder leiding van onze

voor. Vaak moet men al overhaast

taartenkoningin

Stui-

allerlei beslissingen nemen en ik

De Mikkelhorst. Zij noemen ze

op en rond het kabouterpad.

ver van ‘Le Petit Garage’. Kom

creëer graag rust waar mogelijk.”

ook wel ‘groen’, omdat ze zijn ge-

dus op Zaterdag 30 Maart naar

Om kosten en tijd te sparen

Carla van der Burg werkte

legd door hun eigen en andere

je houden. Lekker voor de Paas-

Zorgboerderij

37)

kan Carla de rouwkaarten zelf

vroeger in een thuiszorgorga-

‘bofkippen’ uit de regio en omdat

dagen! Per zoekronde is slechts 1

en zoek mee naar het groene ei!

maken en printen. Met de nabe-

nisatie. Met mensen omgaan is

staanden wordt bepaald of er een

haar drijfveer. Mensen bijstaan

Kinderen in de leeftijd 4 t/m 6 jaar

begrafenis of crematie komt en

in een moeilijke periode.

: 14.00 uur tot 14.30 uur. Prijsuitrei-

daarna wordt gesproken over de

Doordat zij in haar eigen omgeving uitvaarten zag misgaan

ze kakelvers zijn! Voor het eerst dit jaar zal Zorgboerderij De Mikkelhorst op zaterdag 30 Maart een heuse eier-zoektocht organiseren voor kinderen in de leeftijdscate-

Landwinkeleieren

verstopt

Alle eieren die je vindt mag

Alle eieren die je vindt mag je houden

gorieën van 4 t/m 6 jaar en van

GROEN ei verstopt. Dat ei geeft

7 t/m 9 jaar. Tijdens beide ‘speur-

recht op de hoofdprijs, namelijk

Wilma

(Klaverlaan

king 14.45 uur. Kinderen in de leef-

uitvaartplechtigheid.

tijd van 7 t/m 9 jaar : 15.00 tot 15.30

bespreekbaar”, zegt Carla. “Ik

(soms

uur. Prijsuitreiking 15.45 uur.

leid zelf de uitvaarten en ben dus

haar belangstelling om dit vak

bij het hele proces betrokken.”

te gaan uitoefenen.

“Alles

is

door

details)

groeide


16 (advertorial)

Uniek jubileum van ĂŠĂŠn der oudste Harener zaken:

Homan: 102 jaar familiebedrijf

kinderwagens. In 1942 werden de etalages gemoderniseerd, in 1947 werden kantoren bijgebouwd, in 1951 werd Rijkstraatweg 149 erbij betrokken, in 1956 werd Rijksstraatweg 156 geheel als woninginrichting en beddenzaak ingericht, waarvoor al de confectie, etc., werd afgestoten, in 1971 vond een grondige interne verbouwing plaats (alleen de etalages bleven bij het oude) en in 1977 werd het voorste gedeelte ge-

Z

eventig jaar geleden begon R. Homan op de hoek van de Kerkstraat en de Rijksstraatweg in Haren een winkel in textiel en manufacturen. Overdag trok hij er per fiets op uit om in de provincie en in de kop van Drenthe zijn waren aan de man te brengen, terwijl zijn vrouw de winkel beheerde. Dat was in 1911. Nu, in mei 1981, viert Homan Interieurverzorging BV in het Koopcentrum Haren, nog steeds als familiebedrijf, het zeventig jarig bestaan van de onderneming, waarvoor grootvader toen de grondslag legde. Een unieke gebeurtenis.

In die periode van 70 jaar is er natuurlijk heel wat veranderd. Want het eerste pand werd al na een paar jaar te klein. Daarom werd de smederij van Van der Woude aangekocht, aan de Rijksstraatweg, op de plek waar de huidige zaak is gevestigd. Nadat het pand was verbouwd, werd de nieuwe winkel geopend in de zomer van 1915.

De Rijksstraatweg in de kom van het dorp, zoals die er heel vroeger uitzag. Helemaal rechts het oude gemeentehuis, links een aantal boerderijtjes. Het tweede van links is de plaats waar nu het bedrijf van de familie Homan is gevestigd.

Groei Haren was toen nog een echt plattelandsdorp. Maar door de gestadige groei werd het nodig, de verkoopruimte uit te breiden en zo werd er in 1925

een verdieping opgebouwd, waarbij het benedengedeelte geheel als zaak werd ingericht. De groei bleef er echter in en in 1924 werd een heel nieuw gedeelte aangebouwd, een

compleet achterhuis met twee verdiepingen. Sedert 1934 werd het assortiment regelmatig uitgebreid o.a. met baby-artikelen, confectie, corsetterie, bedden en

heel aangepast aan de nieuwe situatie: er vond een uitbreiding plaats met 400m2 naar de Brinken, waardoor het totale vloeroppervlak op 900m2 kwam.

(advertorial)

K

oninklijke Auping bv is de grootste zelfstandige beddenproducent van Nederland. Het begon 125 jaar geleden met de ontwikkeling van de beroemde spiraalbodem. Later kwamen daar matrassen en boxsprings bij, gevolgd door bedtextiel, kasten en accessoires. Elk detail telt, in alle producten die ze voor u maken. Alles waar de naam Auping op staat, is duurzaam en veilig voor mens en milieu. Bij de

ontwikkeling en productie van ieder bed staat uw comfort altijd voorop. Auping werkt elke dag aan het bedenken en maken van de meest comfortabele en frisse bedden. U slaapt beter, u wordt uitgerust wakker, u ziet er beter uit. Dankzij de kennis en ervaring van de specialisten van Auping bent u verzekerd van bedden en matrassen met een kwaliteit en comfort op hoog niveau, met goede ven-

tilatie, ondersteuning, drukverlaging en verstelbaarheid. Elk bed en elke matras wordt door specialisten van Auping met kennis en oog voor detail vormgegeven. Al 125 jaar waakt Auping voor uw nachtrust. De missie van Auping is niet voor niets: Auping nights, Better days.

Haren Rijksstraatweg 167 Tel. 050 - 534 42 35 www.homan-haren.nl

assen (per 28 maart) Zeilmakerstraat 14 0592 - 87 03 08


MAART 2013 (advertorial)

(advertorial)

Comfortabel slapen begint bij het kiezen van een bed bij Kuperus. “Scandinavisch Slapen” onderscheidt zich van alle andere slaapsystemen, niet alleen optisch maar vooral door het hoge comfort niveau en de uitstekende ergonomische kwaliteiten. Een Kuperus slaapsysteem is een gezonde investering voor de lange termijn.

Natuurlijke materialen voor comfortabel slapen Kuperus gebruikt natuurlijke matieralen die resulteren in een ultiem slaap-klimaat waardoor u heerlijk comfortabel kunt slapen. Bovendien is het materiaal duurzaam en slijtvast. De bedden kunnen tientallen jaren mee zonder aan kwaliteit in te boeten.

Zo zag de zaak van de firma Homan er uit na de oorlog. Sindsdien hebben nog verschillende ingrijpende verbouwingen en uitbreidingen plaatsgevonden.

Meegegroeid Als één van de oudste zaken van Haren is Homan dus helemaal met de ontwikkeling van Haren meegegroeid. Om-

(advertorial)

Iedereen die in de zaak kwam, kende je streeks 1930 deed zoon J. Homan zijn intrede in de zaak. “Het was toen wel gemoedelijk” vertelt hij. “Iedereen die in de zaak kwam, kende je. Als kwajongen moest ik elke maandagmorgen met rekeningen op stap, die betaald moesten worden. Dat ging meestal

om heel andere bedragen dan nu: om één of twee, soms drie kwartjes. Soms was ik bijna een hele dag op stap en dan had ik wel eens niet meer dan een rijksdaalder gebeurd. Ik moest altijd twee tolhekken passeren, één in Noordlaren en één aan de Zuidlaarder kant van de Appêlbergen en dat kostte twee cent per tol. Ik omzeilde die tollen dan altijd, spaarde zo vier cent uit, legde er nog één cent bij en kocht dan bij Doornbos in Glimmen een reep chocola van vijf cent. Vroeger gebeurden er ook wel eens gekke dingen: zo kwam er eens een boer uit Onnen een onderbroek kopen. Hij trok zijn eigen exemplaar uit, trok zijn nieuwe aan, en

deponeerde zijn oude broek achter de toonbank.” Oude relaties Zoon D. Homan, als derde generatie, in 1970 in de zaak gekomen, voegt er aan toe: “Het komt nog wel eens voor dat er mensen komen voor onderbroeken, dassen, directoires of dat soort zaken. We hebben nu eenmaal veel oude relaties, die hier altijd al gekocht hebben. En we hebben altijd erg dicht bij de klant gestaan. Dat doen we nog. Haren is wel sterk uitgebreid, maar je bent toch veel op elkaar aangewezen en wij houden het graag gemoedelijk en persoonlijk en leggen daar ook duidelijk accent op.

(advertorial)

G I

edereen is uniek. Waarom zouden we dan allemaal op hetzelfde bed slapen? Ergosleep® ontwikkelde een bed dat helemaal op u is afgestemd. Deze allereerste instelbare boxspring in lijn met uw eigen SLAAP-DNA® is niet alleen een mooi, maar vooral uniek

bed en in een handomdraai afgestemd op uw lichaamsprofiel. Zo wordt u na een gezonde nachtrust echt uitgerust wakker. U laat uw SLAAP-DNA® bij Homan Slapen gratis meten in de Ergosleep® Belevingsstudio.

ezond en comfortabel slapen. Jaar in, jaar uit. Dat is en blijft het uitgangspunt van OptiSleep. De OptiSleep-collectie bestaat uit matrassen, boxsprings, spiralen, dekbedden en kussens. Stuk voor stuk gemaakt van hoogwaardige materialen. De OptiSleep-producten vormen dan ook de comfortabele basis voor een optimale nachtrust. Waarom OptiSleep? • OPTICARE: 90 dagen omruilgarantie op de matras-

kern • OPTIGRIP: de boxsprings zijn voorzien van antislip waardoor de matras beugel overbodig is. • OPTIZONE: extra elastische zones in stretchtijk voor een optimale schoudercom-

Haren Rijksstraatweg 167 Tel. 050 - 534 42 35 www.homan-haren.nl

fortzone. • Luxe boxspring in 4 lagen opbouw • Uitgebreide stoffencollectie in 66 kleuren waaronder exclusieve De Ploeg stoffen • Éen prijs voor alle standaard

assen (per 28 maart) Zeilmakerstraat 14 0592 - 87 03 08

17


18 (advertorial)

De functie van de ondernemer is tegenwoordig meer uitgegroeid tot die van manager. Het ondernemersschap is gecompliceerder, vraagt meer energie en ook meer delegeren. Maar zorg voor de persoonlijke benadering blijft en je bent soms dan ook net een almanak”. De heer Homan sr. heeft zich veel ingezet voor het plaatselijke verenigingsleven: hij was lid van de kerkeraad der Gereformeerde Ker, lid van het bestuur van de Chr. lagere school en trad jarenlang op als voorzitter van de Handelsvereniging Haren. Zoon D. Homan is veel actief op zijn vakge-

bied en bekleedt functies bij de inkooporganisatie, waarbij het bedrijf is aangesloten. Zo bepaalt hij mee de collectiesamestelling voor 200 verkooppunten en is hij betrokken bij de organisatie van primeurs, zoals de unieke mogelijkheid tot het reinigen van donsbedden. Aanwinst Haren is na de oorlog gegroeid. Vooral in de jaren zestig kwam het tempo erin. Voor het winkelbestand bracht dit veel verandering met zich mee. “Van de oude zaken zijn er met ons nog een stuk of drie over”, zegt Homan sr. “Daarnaast

was er een enorme expansie en een geweldige spreiding aan nieuwe zaken, afgestemd op de behoeften van de groeiende gemeenschap. Ook de Brinken was een aanwinst, zowel voor het koopcentrum als voor het kopend publiek”. “De aanzet tot het luifelplan betekent nog een verder bijdrage aan het verfraaien en attractief maken van de toch al sterk verbeterde kern van Haren”, zegt Homan jr. “Daarmee zal in 1982 worden begonnen” Het doorgaand verkeer blijft, en onze zaken blijven goed beschikbaar. Er zit leven en activiteit in het Koopcentrum. Dat is een dynamisch stuk Haren”.

Het pand op de hoek Kerkstraat-Rijksstraatweg in Haren, waar het familiebedrijf Homan in 1911 ontstond. Voor de deur de oprichters.

(advertorial)

(advertorial)

S

inds bijna 90 jaar zijn de SCHRAMM ATELIERS gespecialiseerd in het creëren van perfecte matrassen. Voor uw goede slaap wordt elk SCHRAMM-bed individueel op maat en met de hand gemaakt,m et geselecteerde natuurmaterialen zoals bijv. zuivere scheerwol van Franse weideschapen. Op die manier maakt u kennis met een slaap-belevenis en kunt u ja-

A

l meer dan 85 jaar is AVEK een toonaangevende Nederlandse producent van ruimtebesparende bedden, boxspring bedden, matrassen en bedbodems. Elk AVEK bed, elke boxspring bed en elke matras wordt met liefde en zorg gemaakt. De keuze voor uitsluitend hoogwaardige materialen, zoals bijvoorbeeld thermisch geharde pocketveringen in boxsprings en matrassen, waarborgt de duurzaamheid en het comfort van de AVEK bedden. De boxsprings hebben met maar liefst drie verschillende programma’s een prominente plaats in het AVEK assortiment. Het royale drie-laags comfort van deze bedden, bestaande uit

boxspring, matras en topmatras, zorgt voor een zeer weldadige slaapervaring. Daarnaast vormen innovatieve ideeën de basis voor hoogwaardige bedden, die zich onderscheiden door vormgeving, comfort en duurzaamheid. Het ruime assortiment

renlang ontspannen dromen. In combinatie met het met de hand vervaardigde pocketveermatrassen passen de verschillende stoflagen zich perfect aan de contouren van uw lichaam aan. Dat is puur slaapgenot en fantastisch comfort. Carpe Noctem – benut de nacht. Voor een goeie morgen, voor een actieve dag, voor een lang leven.

bestaat uit ondermeer boxsprings, matrassen, dwarsgespannen spiraalbedbodems en ruimtebesparende bedden. Met AVEK kiest u voor een kwaliteitsbed dat met zorg gemaakt is, en waaraan u lang plezier zult beleven.

(advertorial)

H

et ene dekbed is het andere niet. Wat maakt het verschil? Hans Kruchen maakt donzen dekbedden van topkwaliteit: grootvlokkige ganzendons van de beste kwaliteit. Zij verwerkt een milieuvriendelijk concept dat

Haren Rijksstraatweg 167 Tel. 050 - 534 42 35 www.homan-haren.nl

voor de vervaardiging van haar donzen dekbedden en kussens alleen geteste materialen gebruikt. De veren en het natuurgerijpte dons zijn uitsluitend afkomstig van diervriendelijk gehouden en allerbeste ganzen en eenden. Met een dekbed van Hans Kruchen verhoogt u uw persoonlijke slaapcomfort. De donsdekbedden zijn ook bijzonder geschikt voor mensen met een allergie.

assen (per 28 maart) Zeilmakerstraat 14 0592 - 87 03 08


MAART 2013 (advertorial)

(advertorial)

Exclusief in Noord-Nederland

B

ij Hästens hebben ze één grote passie: nachtrust. Om optimale nachtrust te kunnen bieden hebben ze het Beste Bed geproduceerd en als oudste beddenfabrikant van Zweden hebben ze dit sinds 1852 geperfectioneerd. Voor de bedden worden uitsluitend de beste natuurlijke materialen gebruikt. Paardenhaar, katoen, wol, vlas, Zweeds grenen en staal van duurzame herkomst zorgen voor onovertroffen comfort, steun, kwaliteit en duurzaamheid. Ook spannen ze zich

in op het gebied van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. Ze zijn de eerste beddenfabrikant in Zweden met het Zweedse Zwaan-milieumerk. Juist door natuurlijke materialen kan Hästens een diepere, natuurlijke nachtrust bieden. Slapen in een Hästens is verkwikkender en verfrissender. Het geeft je natuurlijke energie, een beter humeur en een jonger voorkomen. Elke nacht en elke dag opnieuw. Dat is pas nachtrust.

Homan Slapen Haren breidt uit naar Assen S

inds 1911 gevestigd in Haren, de firma Homan. Het assortiment is in die 102 jaar wel veranderd. Maar de rode draad was en bleef wooncomfort en slaapcomfort. Sinds de vierde generatie Homan (Rubert) de zaak leidt is het accent weer geheel komen te liggen op slapen. Maar dan wel in de breedste zin van het woord.

“De slaapbeleving heeft niet alleen met het bed en de matras te maken. Maar ook met de aankleding van het bed en de slaapkamer. We slapen een derde deel van ons leven, dus het is belangrijk.” Rubert meldt dat Homan in Haren gevestigd blijft. “Hier liggen onze wortels, dus voorlopig gaan we niet weg. Maar we gaan wél uitbreiden. In Assen openen we deze week (29 maart) de tweede Homan Slapen. Dat moet de mooiste slaapwinkel van het

noorden worden. Heel bijzonder qua inrichting en beleving. We gaan daar mooie merken in alle prijssegmenten leveren: o.a. Hästens, Avek en Ergosleep. Dankzij dat laatste merk kunnen we van onze klanten een digitale slaap-DNA vaststellen. Een eye-opener voor veel mensen.” Volgens Rubert investeert hij momenteel veel geld en energie in de uitbreiding van de winkels, omdat hij vierkant achter het product staat. “We hebben een mooi team van positieve medewerkers. En in een tijd waar iedereen sombert ga ik juist vooruit. Nu zijn er grote kansen om je te onderscheiden. Ik grijp die kans.” Wie ook eens wil ervaren hoe Rubert Homan nieuwe schwung geeft aan het bedrijf dat zijn overgrootvader in 1911 startte, is welkom in de winkel aan de Zeilmakerstraat in Assen (nabij Europaweg-Noord). Maar ook in Haren natuurlijk!

Rubert Homan en zijn vader Dik. Derde en vierder generatie ‘Homannen’.

Haren Rijksstraatweg 167 Tel. 050 - 534 42 35 www.homan-haren.nl

assen (per 28 maart) Zeilmakerstraat 14 0592 - 87 03 08

19


20

CONNECT TO A COLOURFUL WORLD Kom naar onze

”Colourful World dagen” en wordt blij van onze kleurige mode!

Exact voor u op maat gemaakt

www.kastidee.nl

4 dagen lang

BEZOEK SHOWROOM OP AFSPRAAK

Ook keukens en badkamers

Vrijblijvende offerte en ontwerpschets bij u thuis!

(27-30 maart)

• Concurrerende prijzen

• Spiegel- of decordeuren

volop aanbiedingen

• Interieurs naar uw wens

• Eigen montage dienst

Gratis kleurrijke zonnebril ( ter waarde van 14,95) bij elke aankoop boven de 75 euro Vrijdag en zaterdag

”live muziek” Hapje en een drankje

Bezoekadres: Hogeweg 7 • Zuidlaren • Tel: (050) 409 02 02

Uw installateur in Haren en Groningen

Vraag vrijblijvend offerte voor uw CV, zink-en dakwerk, riolering en elektra werkzaamheden.

Sfeervol winkelen in een

BETAALBARE WOONWINKEL met een Koffie & Theehuis Wij verkopen o.a klepbanken, kussens, servies, verf en merken zoals: PTMD, Riverdale, Scentchips, PIP textiel, servies en nachtkleding en Bridgewater

W W W. E N T R E E D E P U N T. N L

600 m2 woonplezier

1e EN 2 PAASDAG GEOPEND OT T VAN 10.00UR 18.00 U e


MAART 2013

Vrijwilligers zwembad kickoff 5 april Volgens Piter Bakker en Frank Arkema van de stichting SEZS die het zwembad van Haren rond mei een doorstart wil laten maken, zeggen dat spoedig kan worden begonnen met het verwijderen van de laatste asbest uit het gebouw.

P

arallel lopen andere voorbereidingen. Bakker: “"Achter

de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het uitvoeren van de asbestsanering

Kledingbank Maxima: winkel zonder kassa H

Jacco Smit

RUBRIEK

Achter de Mode

Groene parel aren, de groene parel van het noorden! Zullen we dat vanaf nu maar weer

gewoon als slogan gebruiken?

B

egaan met het lot van mensen met weinig geld. Dat drijft Henk Slagter uit Glimmen, die met zijn partner Lydia van Peursem een kledingbank heeft opgezet. Als leraar werkte hij in Rotterdamse achterstandwijken, de armoede schokte hem. Mensen met weinig geld kunnen dankzij hem nu shoppen in een complete kledingwinkel zonder kassa. Maxima is gevestigd in Sappemeer, Molenraai 1.

en het vervolmaken van het ontwerp van de nieuwe technische

Tussen 1 september en 15 decem-

gevulde kledingwinkel met 50%

installaties". Voor wat betreft de

ber kwamen ruim 500 klanten

nieuwe kleding, accessoires en

technische installaties geldt dat

naar Maxima om kleding te ‘ko-

schoenen wist op te tuigen. “Wij

het ontwerp voor de nieuwe zeer

pen’. Henk Slagter: “Daarvan

hebben hier een echte bedrijfsvoe-

energiezuinige installatie bijna

kwamen maar 25 uit de gemeente

ring met bedrijfsleiders, er zijn 18

gereed is. Ook zijn de laatste con-

Haren, dat vind ik wel wat wei-

vrijwilligers, die zelf zonder baan

tracten tussen de gemeente en de

nig. Er zijn hier 150 huishoudens

zijn”, zegt Henk Slagter.

ven is het fiscaal aftrekbaar als

Datgene uitstralen wat we wer-

zij overtollige voorraad aan ons

kelijk zijn, namelijk het mooiste

schenken, wij hebben daarvoor

dorp van boven Zwolle en volgens

van de Belastingdienst een ANBI-

de Elsevier de beste gemeente van

Wie kan aantonen dat hij een uitkering heeft wordt bij de toonbank discreet geregistreerd en krijgt een klantenkaart

stichting nagenoeg gereed. “Het

op bijstandniveau. Misschien dat

scheelt hooguit nog een punt en

mensen het vervoer een probleem

een komma”, aldus Piter Bakker.

vinden.” Volgens Slagter zal dat

aantonen dat hij een uitkering

verklaring weten te verkrijgen.

probleem worden opgelost, door-

heeft wordt bij de toonbank dis-

Daardoor krijgen we een mooie

Zodra deze laatste punten zijn

21

Het principe is simpel: wie kan

Nederland! De publiciteit die Haren sinds september heeft gehad ben ik namelijk wel een beetje zat.

Het ging nog maar over één

onderwerp en daar kreeg ik de

De lente ontwaakt en de natuur die Haren rijk is komt weer tot leven

afgewikkeld kan ook direct begon-

dat Torion in Haren mensen gra-

creet geregistreerd en krijgt een

voorraad. Vanaf 1 maart heeft

balen van. Want we hebben veel

nen worden met de werkzaamhe-

tis wil vervoeren,

klantenkaart. Daar staat op hoe-

Maxima de voorjaars-/zomercol-

meer in onze mars hier. De mooi-

veel kledingstukken men op jaar-

lectie in de winkel.

den. Daarom is 5 april een eerste

basis geheel gratis kan komen

ste lanen, bossen, meren, winkels

vrijwilligersbijeenkomst gepland

Gratis vervoer naar kleding-

waarin alle vrijwilligers zullen

bank

ophalen.

be-

Geopend van di-vrij van 10-

Sonneveld ooit over heeft gezon-

worden bijgepraat over de werk-

Op de dinsdagen 23 april, 21 mei

reikt dat het spel eerlijk wordt

16.30 uur. Iedere zaterdag van

gen. Ik wil u dan ook graag uitno-

winkelketens

10-12 kunt u kleding inbrengen

digen om daar weer van te gaan

mooie

in de Mellenshorst te Haren.

genieten. De winkeliers hebben

www.kledingbankmaxima.nl

de deuren voor u geopend om u

Daardoor Met

wordt

en het lommerrijke waar Wim

zaamheden die nodig zijn voor de

en 18 juni staat om 10.00 uur een

gespeeld.

heropening van het zwembad. Te-

bus klaar voor vervoer op het par-

maakte

vens is tijdens deze bijeenkomst

keerterrein van Torion, Kerklaan

Hij zegt: “Voor deze bedrij-

de mogelijkheid elkaar alvast te

5 te Haren. Er kunnen acht perso-

te laten smullen van de voorjaars-

leren kennen.

nen in de bus, vol is vol. U bent om

collecties, lekkernijen en alles

12.00 uur weer terug.

wat uw plaatselijke middenstand

den in het clubhuis van de

De kledingbank is het resultaat

De terrassen nodigen u uit

Watergeuzen, achter zwembad

van de tomeloze inzet van Slag-

voor een glaasje en een hapje. De

Scharlakenhof (staat vanaf de

ter, die pleitte bij de gemeenten

lente ontwaakt en de natuur die

fietsenstalling naast het sport-

Haren, Hoogezand en Slochteren

Haren rijk is komt weer tot leven,

complex aangegeven). Iedereen

(hij kreeg o.a. 1.500 euro van Ha-

het mooiste jaargetijde komt er

die wil helpen bij de renovatie

ren), bedrijven en charitatieve

aan! Dus Harenaars, laat 2013 lek-

of tijdens de openingsuren van

instellingen,

ker beginnen, ontmoet elkaar in

het zwembad is welkom van

totale begroting is 13.500 euro

het dorp en geniet van het voor-

19:00 uur. Mocht u nog vragen

per jaar en de huisvestingskos-

jaar, en laat ons vrolijk zijn met

hebben dan kunt u deze stellen

ten bedragen 1000,- per maand.

wat we wel hebben.

via info@zwembadscharlaken-

hof.nl

Slagter met die middelen een rijk

Slagter

deals.

Bij bijeenkomst wordt gehou-

voor u in de toonbank heeft.

zoals

Lions.

De

Het is een huzarenstuk, dat

Speel-O-Theek is eigenlijk Ei van Columbus

H

et is toch een uitkomst: je schaft voor je kinderen niet direct duur speelgoed aan, maar leent het van de Speel-O-Theek en kijkt of het een succes is. Zo niet, dan bespaar je je een miskoop. Maar het lenen van speelgoed heeft nóg een groot voordeel: je kind krijgt de keuze uit veel meer verschillende soorten speelgoed en tegen de tijd dat het gaat vervelen….hup, gaat het weer terug. Logisch dat de SpeelO-Theek Haren al 25 jaar bestaat… en met succes.

Henk Slagter en Lydia van Peursem, gedreven ondernemers zonder kassa.

Mag ik u begroeten? Jacco Smit

tie aan te vullen. Tegenwoordig

voor 15-12-2012 één jaar zijn ge-

niet op de wachtlijst te staan maar

kan ook een Wii worden geleend,

worden, die krijgen een gratis

kunnen per 1 april lid worden.

maar ook andere computerspel-

lidmaatschap. Deze actie loopt tot

len. Er zijn feesttassen te huur

2 april. En mensen die door dit

Meer informatie?

met verkleedkleren voor verjaar-

artikel lid willen worden, hoeven

Mail aan: contact@sotharen.nl

dagsfeestjes. Verkleedkleren of spellen. Ideaal voor ouders die even geen idee hebben hoe ze het feestje moeten invullen.

Ze zitten nu nog in een kleine

De vrijwilligers aan de balie

ruimte in ’t Clockhuys, maar

controleren het teruggebrachte

zullen straks verhuizen naar de

speelgoed nauwkeurig en soms

Brede School aan de Mellenssteeg.

worden door welwillende part-

Het voelt als een speelgoedwinkel,

ners

waar louter vrijwilligers (27) wer-

speelgoedauto’s of poppenhuizen.

ken. Er zijn 660 stukken speelgoed

Liefdewerk en met overtuiging.

die worden uitgeleend aan ruim

Juist ik krappe tijden voorziet de

reparaties

verricht

aan

220 leden (lidmaatschap v.a. 15,00

Speel-O-Theek in een behoefte.

per jaar). De kas wordt ook nog

Toch signaleert het bestuur een

jaarlijks gevuld met de opbreng-

lichte teruggang in het aantal

sten van de grote speelgoed- en

abonnees.

kledingbeurzen in Scharlakenhof. Doorlopend wordt gezocht naar

Actie

nieuw speelgoed om de collec-

Er is een actie voor kinderen die

Het team van de Speel-O-Theek


22

eten! Smmmmmake,liBajk kker & groenteman Culinaire tips van de

slager

eerlijk duurt het langst Ook in mijn beroep geldt: eerlijk duurt het langst. Wilt u een voorbeeld? Sinds deze week hebben we puur, eerlij, natuurlijk Fries varkensvlees kunnen van Friberne. De varkens zijn opgegroeid met een natuurlijk dieet, smakelijke kruiden en zonder onnodige antibiotica. Ze noemen het: Gaasterlands Kruidenvarken. Ik werk hiervoor nauw samen met milieubewuste varkenshouders in de overtuiging dat het welzijn van dier en mens centraal behoort te staan. Wilt u de goede smaak van het Friese land ook eens proeven? U bent welkom!

Bestel tijdig voor uw paasdiner Martin Dijk of -brunch!

Waarom moeilijk als het Teune kan?

Assurantiekantoor P. Teune VOF Klaverlaan 35, 9753 BZ Haren Tel. 050-5020127 Fax 050-5345440 Lid van AdFiz en Kifid

Martin Dij k, Keursla ger

keurslager martin Dijk, kerkstraat 15 Haren t. 050-5344517 F. 050-5340127

met Pasen niet ‘zomaar brood’! Natuurlijk staan met Pasen weer bijzondere producten op uw tafel. Paasbrood, broodjes en natuurlijk de kleurige eitjes. Wij geven uw paasdis dit jaar extra glans: Steenoven Brood. Door de steenoven krijgt dat brood een heel eigen smaak. Het brood wordt gebakken op basis van desem. Maar ook ons Gronings Volkoren is een feest! Wilt u het proberen? Broodproducten van de écht bakker, likje roomboter erop….onvergetelijk! We wensen u smakelijk Pasen 2013!

ker Echte Bak Haafs

Wilt u weten of u financieel gezond bent? Laat u ontzorgen door de ‘financiële huisarts’

 Wijnhuis Enotria  ...nog geen weer om juichend de flessen rosé open te trekken..? dan wachten we nog even, het wordt ooit weer lente! azul y garanza alegría navarra rood

levendig, zacht, fruit van kersen en rode bessen, romig: 6,60 per fles

domaine d’antugnac pilotis pays d’oc rood

zachtfris, lekker fruit, rond, soepel, sappig, heel zuiver: 7,20 per fles

château lastours gaillac rood

complexe en verfijnde wijn: zacht, vol en aards, paddestoeltje: 7,70 per fles

kennismakingsaanbod voor lezers van deze krant: alle drie voor €20,Rijksstraatweg 222-1 9752BT Haren 050-5350974  hét adres voor de wijnliefhebber  info@wijnhuisenotria.nl

Wilfred en Petra Haafs

anjerlaan 30a t. 050-5350491 raadhuisplein 8, Haren t. 050-5350804

PATER

voor betere schoenreparaties

NIEUW: STOMERIJ-SERVICE

koud? geen nood! Ow wat is het koud. Niet gunstig voor mensen die van Hollandse asperges en aardbeitjes houden. Die heb ik wel, maar ze zijn nog een beetje duur. Als het straks warmer wordt zul je binnen enkele weken al zien dat de prijzen gaan dalen! Geluk-

Dagelijks nieuws uit Haren lezen? www.harendekrant.nl

Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08

kig heb ik nog genoeg andere verrassingen voor u in petto, ook bij koud weer. Nieuwe aardappels uit Marokko, zalig. En de aspergesalade is weer een grote hit. En wat denkt u van witlof in hamrolletjes! En nu ik toch bezig ben: we hebben nu wel dertig soorten tomaten en tien soorten sla uit de kas. Je kunt in onze winkel dus nog volop avonturen beleven. Daar verandert Koning Winter niets aan! Ik zie u graag in de winkel! Erik Berends

Erik Berend s

groentespecialist erik Berends anjerlaan 23/a 9753 ga Haren t. 050-5350334

Installatieburo

• elektra • centrale verwarming • loodgieterswerk • dakbedekking

Toe aan een nieuwe badkamer of keuken? Berghuis installatieburo installeert en ontwerpt complete badkamers en keukens Vraag nu vrijblijvende offerte aan!

Felland 9a 9753 TA Haren www.ibberghuis.nl T. 050-5344553 F. 050-5348047 E. info@ibberghuis.nl


MAART 2013

Reünie De Schalm…

hyperventileren”, vertelt hij. “Er

Zonder die klas kwam er niks van me terecht

T

kwamen drie ambulances naar school.” Deze taak nam hij serieuzer dan het straffen van leergezinsvervangend tehuis, noemt Truus de school. Ze vertelt dat leerlingen die elders van school getrapt waren vaak op de Schalm terechtkwamen en zich binnen een week hadden aangepast.

Ach, er stond altijd wel afwas, hun straf

“In de kantine hingen lange gor-

goede herinnering maakt, is dat

dijnen”,

oud-conciërge

je elkaar allemaal kende, vinden

Hoewel ze niet allemaal brave

Romp. “Op de radiatoren erach-

ze. “Een deel van mijn vriendin-

boontjes waren. “We hebben eens

ter stonden leerlingen. Ik sloot af

nengroepje dreigde te blijven zit-

een lerares zo erg gepest dat ze

maar zette het alarm niet aan. De

ten”, vertelt Annet. “Toen bleven

ziek thuis kwam te zitten”, her-

volgende dag bleek de school bezet

we prompt allemaal zitten. Want

innert Annet zich. “Truus en ik

door feestende eindexamenkandi-

wat zou er van ons terecht komen

voelden ons schuldig en belden bij

daten.”

zonder die klas?”

haar huis aan om excuses te maken. Toen ze niet opendeed, pro-

Hij vertelt over de laatste schooldag van de eindexamenklas

Gezinsvervangend tehuis

beerden we het bij de achterdeur.

aan Christelijke mavo de Schalm.

“Het ergste wat je kon overkomen,

Die school, voorheen de Chris-

was uit de klas worden gestuurd”,

bedoeld de stuipen op het lijf

telijke mulo, was tot begin jaren

zegt

hebben gejaagd.” Ze herinneren

negentig gevestigd aan de Rum-

moest je dan naar Romp, de con-

zich ook minder vrolijke of grap-

merinkhof, in het gebouw waarin

ciërge.” Romp knikt. “Ach, er

pige zaken. Een leerling kwam om

Truus

lachend.

“Meestal

Gemengde gevoelens bij sluiting Sir Fashion

lingen. Dat tekent de sfeer. Een

otdat de school werd ingelijfd bij het Maartenscollege was Christelijke mavo de Schalm een kleine dorpsschool met een intieme sfeer. Onlangs organiseerden oud-leerlingen een reünie.

vertelt

23

Ik ben bang dat we haar on-

koolmonoxidevergiftiging.

Jan Meijerink zegt Haren vaarwel…

Aan het Raadhuisplein sluit op 27 april Sir Fashion voor het laatst de deur. De zaak bestaat sinds 1969 en werd in 1999 overgenomen door Jan Meijerink. “Ik heb op de winkel gepast”, zegt hij. “In de kern is Sir Fashion altijd gebleven wat het was. Qua stijl en sfeer. Zelfs onze coupeuse, mevrouw De Vries, werkt hier al 34 jaar.” Meijerink zegt de winkel te beëindigen met gemengde gevoelens.

ging gauw weg. “Zo’n klant ben je kwijt”, zegt Meijerink. Zijn echtscheiding enige jaren geleden heeft zakelijke sporen nagelaten, zegt hij. Waardoor het financieel zwaar werd. “Zonder die scheiding had ik de zaak wel door de crisis heen kunnen helpen. Maar nu gaat dat niet. Ik stop zelf, voordat iemand anders de winkel

nu het Zernike College een locatie

stond altijd wel afwas, hun straf.

door

heeft.

Als ze klaar waren, kregen ze als

beloning een glas cola”, zegt hij.

aan zijn leven nadat hij verschei-

Facebook

Één keer had hij zijn handen

dene chemokuren had doorstaan.

“Een echte dorpsschool,” zegt An-

vol. “Toen was er bij gymnastiek

“We hebben de ouders van die jon-

net Alberts-Ubels. Ze plaatste een

iemand uit de ringen gevallen,

gen een brief geschreven”, vertelt

oude klassenfoto op Facebook. Er

een ander had zijn been gebro-

Annet. “Die heb ik nog steeds.”

vol ambities en idealen. De af-

kwamen veel reacties. Het draaide

ken en er zat een leerling hevig te

(GB)

gelopen veertien jaar heeft hij

Verwen de klant

uit op een reünie. Meer dan hon-

ondervonden dat er nogal wat

Meijerink zegt dat de modebran-

derd oud-leerlingen en –leraren

gevaren op de loer liggen als je

che het weliswaar moeilijk heeft,

troffen elkaar en haalden herinne-

een eigen winkel hebt. “Ik heb

maar dat er nog veel is te win-

ringen op. Over markante leraren

alles meegemaakt. Nieuwe be-

nen als je klanten wilt verwennen. “Winkeliers moeten niet

Een jongen maakte een eind

I

sluit.”

In de kern is Sir Fashion altijd gebleven wat het was

n 1999 was hij filiaalhouder in een modezaak en zette de

stap naar het ondernemerschap

bijvoorbeeld. “We hadden Engels

strating,

van een kleine man in een beige

nieuwbouw gemeentehuis, afslui-

over marges praten, maar over

pak”, herinnert Truus Bous zich.

tingen, sloop postkantoor, nieuw-

service. Ze moeten beter hun best

“Hij compenseerde zijn lengte

bouw Intermezzo, nieuwe gevels,

doen om klanten te verwennen.

door op zijn bureau te staan.” Één

project X….het kost je klanten.”

Engelse zin vergeet ze nooit weer:

Meijerink maakte laatst nog

Na 27 april vertrekt Meijerink uit

‘Sir, your fly is open!’ “Hij stond op

mee hoe een oudere dame zijn

Haren. Hij had zicht op een baan

de tafel, opende zijn gulp en sloot

winkel wilde betreden en onder

als vertegenwoordiger, maar dat

die weer nadat wij die zin hadden

steigers door moest. Ze aarzelde.

gaat niet door.

opgedreund. We hebben trouwens

Net toen ze naar binnen wilde viel

gemengde gevoelens. Maar ik ben

geweldig goed Engels van hem geleerd.” Wat de schooltijd tot zo’n

De conciërge...

Bericht uit Eelde…

sloop

gemeentehuis,

Dan overleef je deze tijd wel.”

“Ja, ik stop met

er met lawaai iets op die steigers.

ook blij dat ik die beslissing zelf

Ze schrok enorm, keerde om en

heb kunnen nemen.”

Bericht uit Helpman

Afslanken zonder honger kán! Expositie bij F Decohome Datema arina Westervaarder is vorig

daalt het suikergehalte weer zo

ondersteuning voor een optimale

jaar gestart met haar bedrijf

snel dat er onbedoeld een signaal

gezondheid, reinigen en geven

‘Slank voor jou’. Farina begeleidt

wordt afgegeven dat je wat zoe-

van meer energie. Farina werkt

mensen met afvallen. Dit doet zij

tigs nodig hebt. Een misleidend

in een natuurvoedingswinkel in

Om het 40-jarig jubileum van haar

landa Datema schilderlessen volgt

door het bepalen van de oorzaak

zoetsignaal, dat ertoe leidt dat je

Groningen en weet veel van ge-

winkel te vieren heeft Jolanda

bij Suzanne Postel. De expositie is

van het overgewicht, een goed

weer suikers tot je gaat nemen.

zond eten af. Door verschillende

Datema een paar feestelijkheden

nog te zien tot en met 6 april. In de

verhaal en een duidelijke filosofie.

Daarna herhaalt dit zich tel-

studies bekwaamde zij zich in de

georganiseerd. Afgelopen vrijdag

“De boodschap dat je gezond moet

kens weer, waardoor je dus aldoor

andere aspecten van afslanken.

was er een feestelijk samenzijn

eten en meer bewegen klopt wel,

teveel suikers opneemt en daar

maar is niet genoeg”, zegt Farina.

word je dik van.” Met deze helde-

Meer informatie en de gratis test

“Je zult mensen moeten uit-

re uitleg maakt Farina duidelijk

op www.slankvoorjou.nl

geopend met werk van schilde-

leggen hoe het lichaam werkt,

wat er in ons lijf gaande is. Maar

res Suzanne Postel. Haar schil-

zodat ze begrijpen hoe zij hun

dan? In haar behandeling bege-

derijen zijn vaak uitdagend. Ze

gewicht onder controle kunnen

leidt zij mensen naar een verant-

maakt portretten van vrouwen,

houden. Bij mij gaat het vooral

woord eetpatroon met daarbij de

soms van mannen. Bij Datema

over de bloedsuikerspiegel. Wie

tijdelijke hulp van supplementen.

komt een mix te hangen, met

onverstandig eet (veel suikers)

Die

o.a. portretten van het Meisje

zorgt dat het bloedsuikergehalte

len. Oa het hongergevoel tegen

van

omhoog schiet. Het lichaam gaat

te gaan, voorkomen dat je spier-

In ieder werk is altijd de vrije

gen met fikse kortingen. De win-

dit met kracht tegen door de

massa afbreekt, zorgen voor een

hand van Postel te herkennen. De

kel is te vinden aan de Verlengde

aanmaak van insuline. Daarbij

betere vetverbranding, algehele

connectie met Datema is dat Jo-

Hereweg in Helpman.

hebben

meerdere

doe-

voor genodigden in de winkel. Daar werd een mooie expositie

Vermeer

en

Rembrandt.

Afgelopen vrijdag was er een feestelijk samenzijn voor genodigden in de winkel winkel zijn jubileumaanbiedin-


24

www.opentuinennet.nl

 

Tel. 050 - 5343099

 

 





www.hoofthoveniers.nl

U kunt deze of andere producten ook afhalen bij ons kantoor in Groningen, wel graag even een afspraak maken.

Kijk in onze webwinkel

Wij brengen voorjaar in uw tuin... De fleurigste bedrijven in de omgeving van Haren!

TWEEDE PAASDAG

OPEN

Voor al uw tuinplanten Voor aanleg en onderhoud Voor grondwerk met o.a minikraan

Voorjaar!

Lente kriebels?

Voorjaar!

Na een lange periode van wintersweer, komt U kunt nu profiteren van het verlaagde BTW Na een lange periode van wintersweer, komt U kunt nu profiteren van het verlaagde BTW het voorjaar weer kijken….Wat waren we daar tarief van 21% naar 6 % tot maart 2014. Dat het voorjaar weer kijken….Wat waren we daar tarief van 21% naar 6 % tot maart 2014. Dat aan toe met z’n allen! Het voorjaar betekent scheelt behoorlijk in de portemonnee voor u als z’n wat allen! Het voorjaar betekent in de portemonnee voor u als weer genieten van deaan zon toe en al met het groen consument. Neem gerust contactscheelt met onsbehoorlijk op begint te bloeien. Maar om te kunnen genieten voor advies! weer genieten van de zon eneen alvrijblijvend het groen wat consument. Neem gerust contact met ons op van het groen in de achtertuin moet het er wel begint te bloeien. Maar om te kunnen genieten voor een vrijblijvend advies! netjes en verzorgd bijliggen…..

Kom kijken;

violen,beuk, laurier,vruchtbomen, sierheesters enz. Ook voor POTTERIE en MESTSTOFFEN Kwaliteit en scherpe prijzen.

Hoveniersbedrijf Berends Pinksterbloemweg 22, 9753 HE Haren 050-5340443 | 06-16535900 info@hoveniersbedrijf-berends.nl | www.hoveniersbedrijf-berends.nl

Voorjaar!

Voorjaar!

Voorjaar!

van het groen in de achtertuin moet het er wel

Na een lange periode van wintersweer, komt

U kunt nu profiteren van het verlaagde BTW

enweer verzorgd bijliggen….. hetnetjes voorjaar kijken….Wat waren we daar tarief van 21% naar 6 % tot maart 2014. Dat Nawintersweer, een lange periode wintersweer, komt teren U kunt het nu profiteren van het verlaagde BTW Na een lange periode van komtvanaan Utoe kunt metnuz’nprofi allen! Het van voorjaar verlaagde betekent BTW scheelt behoorlijk in de portemonnee voor u als het voorjaar weer kijken….Wat waren we daar tarief van 21% naar 6 % tot maart 2014. Datgerust contact met ons op Voorjaar! weer genieten van de zon en al het groen wat consument. Neem het voorjaar weer kijken….Wat waren we daar tarief van 21% naar 6 % tot maart 2014. Dat Na een lange periode van wintersweer, komt U kunt teren van het verlaagde aan toe met z’n allen! Het voorjaar betekent scheelt behoorlijk innudeprofi portemonnee voor u BTW alsadvies! te bloeien. Maarin om teportemonnee kunnen voor het voorjaar weer kijken….Wat waren we daar genieten tarief van 21%unaar tot vrijblijvend maart 2014. Dat aan toe met z’n allen! Het voorjaar betekent begint scheelt behoorlijk de voor als6 %een weer genieten van de zon van en aan al het groen watachtertuin consument. Neem gerust incontact met ons toegroen met z’ninallen! Het voorjaar betekent scheelt behoorlijk de portemonnee voor uop als het de moet het er wel weer genieten van de zon en al het groen wat consument. Neem gerust contact met ons op weer genieten van de zon en alvoor het groen consument. Neem gerust contact met 13-03-13 ons op 15:09 begint te bloeien. eenwat vrijblijvend advies! Kamphuis_Hoveniers_200x132 NL.indd 1 Maar om te kunnen genieten netjes en verzorgd bijliggen…..genieten begint te bloeien. Maar om te kunnen voor een vrijblijvend advies! begint te bloeien. Maar om te kunnen genieten voor een vrijblijvend advies! van het groen in de achtertuinvanmoet het er wel het groen in de achtertuin moet het er wel van het groen in de achtertuin het erbijliggen….. wel netjes moet en verzorgd netjes en verzorgd bijliggen….. netjes en verzorgd bijliggen…..

Hoofdweg 43, Eelde , 050-3095221 of 0654363725 www.benkamps.nl

Kamphuis_Hoveniers_200x132 NL.indd 1

Kamphuis_Hoveniers_200x132 NL.indd 1

13-03-13 15:09

Kamphuis_Hoveniers_200x132 NL.indd 1

Kamphuis_Hoveniers_200x132 NL.indd 1

Kamphuis_Hoveniers_200x132 NL.indd 1

13-03-13 15:09

ontwerp, aanleg en onderhoud (050) 406 19 91 www.bartelds.nl 13-03-13 15:09

13-03-13 15:09

13-03-13 15:09

Fred Hemmes Boomkwekerij

bomen sierheesters haag- en vaste planten informatietuin tuinontwerp en aanleg

Duinweg 2a 9479 TM Noordlaren Telefoon (050) 4063062 Fax (050) 4062947 Mobiel (06) 22166409

www.boomkwekerij-tuinontwerp.nl • fredhemmes.boomkwekerij@planet.nl


MAART 2013

op 2 e B e en Pa ide d as w va da in n g ke 11 (1 ls .0 a 0 pr to il) t1 7. 00

Decokay Desig n thuismerk voorraadbehang

10 25� tot

Geh el e coll ectie van “a House of Happiness”

ge

Al l e Decokay Desig n Raamdecoratie

25

korting

25� korting

25�

gordijnstoffen inbetweens vitrages

korting

All e professionel e binnenen buitenverven

15� korting

Horizontale jaloezieën | Vertikale jaloezieën Houten jaloezieën | Rolgordijnen | Multishades Vouwgordijnen | Plissé’s | Duette®

Decokay Desig n binnenen buitenverf

2 0� korting

oost

VERF ▶ GORDIJNEN ▶ BEHANG ▶ VLOEREN ▶ R A A MDECOR ATIE ▶

ASSEN, Borgstee 2 (naast Tuinland) T. 0592 - 37 53 85 www.oost.decokay.nl RODEN, Woonboulevard Westeresch 10 T. 050 - 50 15 678 www.oost-roden.decokay.nl


26

Formido Haren is 2e Paasdag geopend van 9.00-17.00 uur

plantenactie 25% KORTING f, op alle verrven! engvenevoorstrijken. incl.lusvm n erpakkinge M.u.v. p

Alleen op 2e Paasdag

*

Campanula Potmaat: 12 cm.

1.

OP=OP!

299 . Lavendel Potmaat: 12 cm. Assorti.

2. 1. Spaanse Margieten Assorti. 2. Fuchsia Hangend of staand. Potmaat: 10,5 cm.

OP=OP!

OP=OP!

1.29

219 .

OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE

8

3ko0rt% ing

uur Start om 11.00

711146 011882

UITKNIPBON

Alleen geldig op 2e Paasdag maandag 1 april 2013.

*Spelregels: Wat mag wel: De kortingsbon naar eigen inzicht inleveren bij een artikel naar keuze. Koop je meerdere exemplaren van exact hetzelfde product, dan geldt de korting voor al deze producten. Maximaal 1 kortingsbon per artikel, per betalende klant. Wat kan niet: De kortingsbon gebruiken voor actie-, folder-, reeds afgeprijsde artikelen en bestellingen uit de webshop. De kortingsbon gebruiken voor dakkapellen, tuinhuisjes/ blokhutten, sierbestrating, keukens, Velux dakramen, Zibro producten, zonnepanelen, ATAG- apparatuur, autobanden en velgen, buitenzonwering en maakkosten van (vouw)gordijnen. De kortingsbon gebruiken voor reeds geplaatste bestellingen.

Formido Haren Felland-Noord 9 Tel.: 050-534 75 44 www.formido.nl/haren

OP=OP!

Perkplanten Clayette 10 stuks. Assorti.

1.59

Huis. Thuis. Formido.

ZA 13 EN ZO 14 APRIL 2013

SPARTACUS ZO’N BALLET ZAG U NOG NOOIT!

Aram Khachaturian, een van de grootste componisten van de 20e eeuw, schreef het grande ballet Spartacus in 1954. De Staatsopera van Tatarstan heeft het balletspektakel nog grootser gemaakt en gaat met deze megaproductie voor het eerst op tournee door Europa. Met 180 artiesten op het podium en in de orkestbak is dit het grootste, reizende ballet ter wereld! Reserveer nu kaarten via www.martiniplaza.nl of bel: 050 5222 797

www.martiniplaza.nl of bel: 050 5222 797


MAART 2013

27

Nu óók voor tuinzaken

BTW-verlaging: kassa voor snelle beslissers! BTW op het materiaal blijft 21%, maar, het lageloontarief en onze prijsbewuste materialen is een gouden weg naar renovatie en onderhoud.

E

en verbouwing die zo-

het huis te laten doen. Staatsse-

zaamheden in en aan een woning.

goed-

cretaris Weekers van Financiën

Onder

koper wordt? Een schil-

verlaagde per 1 maart 2013 tijde-

wordt verstaan: het vernieuwen,

derbeurt opeens 1.200 euro lager

lijk het BTW-tarief voor renova-

vergroten, herstellen of vervan-

maar

1.000

euro

geprijsd? En de aanleg van uw

DE HAAN B.V.

tuin, 2.000 lager dan de offerte van

Contact adres Haren 06 51112300 Heymanshof 17

Een schilderbeurt opeens 1.200 euro lager geprijsd?

rioleringsbuizen en persleidingen

vorige jaren? De verlaging van

deze

werkzaamheden

gen en onderhouden van (delen tie en herstel van woningen ouder

van) de woning en de aanleg en

dan twee jaar. In tegenstelling tot

onderhoud van de tuin. Het ver-

de eerdere BTW-verlaging in 2010-

laagde tarief is uitsluitend van

2011 valt dit keer ook het aanleg-

toepassing op de arbeidskosten en

gen en onderhouden van tuinen

niet op de gebruikte materialen.

onder de verlaging. Het verlaagde BTW-tarief geldt voor een periode

Links op deze pagina treft u be-

van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.

drijven in de regio Haren aan die u snel kunnen laten weten hoeveel

BTW op arbeidsloon naar 6% is ‘kassa’ voor mensen die met plan-

Het 6%-tarief is van toepassing

nen rondlopen om iets in en rond

op alle renovatie- en herstelwerk-

u bespaard.

Begraven in Haren: Abel Haverdings 1953-2008

Muziek, muziek, muziek

P

as in de laatste weken van zijn leven ontstond er afstand tussen Abel Haverdings en de muziek waar hij niet zonder kon. Tot dan wás hij muziek. In huis was het nooit stil. Altijd muziek. “Toen hij er niet meer was werd ik thuis overweldigd door de stilte”, zegt Janny Haverdings-Raven. “Oorverdovend was die stilte en ik vond het vreselijk. Op een dag zat ik in dit stille huis en meende ik hem weer te horen spelen in de muziekkamer. Een heel vreemde ervaring was het. Sindsdien laat ik altijd de radio aan als ik de deur uitga. Ik wil die stilte niet, er moet muziek zijn.” Abel Haverdings, bekend als organist, koorleider en muziekdocent in Haren, overleed in 2008. Zijn grafmonument vertelt het verhaal van zijn leven: muziek, muziek, muziek.

Uw montagepartner voor VELUX dakramen

ik hem onrustig worden, heb het licht aangedaan en ben opgestaan. Toen zag ik het direct, hij was overleden. Later bleek aan een hartstilstand.” Monument De periode hierna voelde Janny de eenzaamheid, maar vooral de stilte in huis. Reeds in die wankele periode heeft zij contact gezocht met de Gebroeders de Ridder in

spelen. Ik herinner me dat we in

Smilde, die in staat bleken een ste-

Turkije waren, was ik hem even

nen grafmonument te maken in

kwijt. Stond hij te praten met de

de vorm van een vleugel. De toet-

manager van het hotel die hem

sen zijn te herkennen.

had gevraagd om op een feest-

avond te komen spelen. Dat heeft

werden drie orgelpijpen gemaakt

hij ook gedaan.”

van roestvrij staal. En dan is er de

En op aanwijzing van Janny

tekst, die Abel heeft zien staan in

J. BOLT bv 1

05-03-13

Abel Haverdings 09:22

Abel had talent. Als twaalfjarige

21% BTW HALEN = 6% BETALEN 21% BTW HALEN = 6% BETALEN 21% BTW HALEN = 6% BETALEN 21% BTW HALEN = 6% BETALEN Aannemersbedrijf

Boonstra b.v.

een lied dat hij voor zijn uitvaart

Op een dag in mei 2008 zag Janny

heeft gekozen: “Als eens mijn laat-

haar man dirigeren en dacht: ‘Jon-

ste adem stokt, dan draagt mij

gen, wat zie jij er smal en grauw

Uw muziek”. Rechtsonder staat

uit.’ Er was geen enkele aanwij-

de hartenkreet van Janny, die zo

zing dat Abel ziek was. Achteraf

werd overrompeld door Abel’s

zegt Janny: “Zelf heeft hij het ge-

ziekte en dood. En die nog steeds

voeld. Dat weet ik zeker.

moeilijk kan wennen aan een huis

Aannemingsbedrijf van wegen- en waterbouwkundige werken 13_005_eeb_100x50mm_black.pdf

Einde

Leegeweg 3 Rijksstraatweg 110 Glimmen 9746 TA Groningen T 050 - 406 33 36 T 050-3125872 M 06 - 216 12424

info@aannemerboonstra.nl Het adres voor iedere verbouwing www.aannemerboonstra.nl

Hij heeft in die tijd zelfs het

contract met Buma Stemra opge-

zonder muziek.

Ze heeft sinds kort een nieuwe

zegd, zonder dat ik het wist.” Abel

relatie en gaat verhuizen naar Ter

werd hees en voelde zich zwakker

Apel. Het graf bezoekt ze gere-

werd hij kort voor een kerkdienst

en zwakker worden. Onderzoek

geld. Niet om met Abel te spreken,

in Haren gevraagd om te spelen,

wees uit dat hij keelkanker had

maar om het laatste wat van hem

omdat de organist ziek was. Toen

met veel uitzaaiingen. “Toen de

rest met respect en aandacht te

hij veertien was werd hij vaste or-

artsen in het ziekenhuis vertelden

verzorgen.

ganist in de kerk van Noordlaren

dat er geen hoop meer was, bleef

en enkele jaren later werd hij de

hij heel kalm. Hij leefde bij wijze

speler van de Gorechtkerk. Inmid-

van spreken mee met de arts, die

dels had hij lessen gevolgd bij o.a.

zo’n boodschap moest brengen”,

de bekende Anco Ezinga en zou

zegt Janny. “Daaruit maak ik op

hij als volwassene het conserva-

dat Abel zelf al veel verder was

torium gaan doen. Een predikant

in de acceptatie. Hij heeft aange-

zei ooit: ‘Mijn verhaal op de kan-

voeld hoe ernstig de situatie was.

sel, Abel’s verhaal in de muziek’.

klaagd of boos gemaakt, maar

Daarnaast gaf hij muziekles-

Hij heeft zich later nooit be-

sen (o.a. blokfluit en piano), werd

heeft aanvaard dat zijn leven

koorleider in Zuidlaren en Vries

voorbij was. Op de laatste avond

en pianist van mannenkoor Da

heeft Abel aan zijn zwager gezegd:

Capo in Haren. “De grootste pas-

‘Je zorgt straks goed voor Janny,

sie in zijn leven was muziek”, zegt

hè?’. Dat kwam nogal onverwacht.

zijn vrouw Janny. “Zelfs als we op

Janny: “We hebben die avond nog

vakantie waren regelde hij in ker-

een spelletje gekaart en zijn naar

ken dat hij even op het orgel kon

bed gegaan. Om twee uur hoorde

Grafmonument


28

Keukens met ‘beurs-ervaring’ Hans en Ada Joling, Haren: Hans en Ada Joling, Haren: Mooi eiland, mooie keuken, mooie prijs!

Zeer scherp geprijsd

Foto Slot

Mooi eiland, mooie keuken, mooie prijs!

Deze keukens zijn door tienduiWat zijn Hans enmensen Ada blij met het zomerhuisDaar zenden bewonderd. Wat zijn en Ada het zomerhuis “Roosduin” opHans Ameland datblij zijmet onlangs kunnen ze goed tegen, ze zien op Ameland dat Ze zijdus onlangs hebben“Roosduin” gekocht voor de verhuur. zien het hebben deToch verhuur. Ze zien het als eener goede investering voor de toekomst. noggekocht tip-topvoor uit. kunnen we als een goede investering voor de Het huis moest wél worden verbouwd toekomst. en er deze keukens meer als ‘nieuw’ Het huis moest wélniet worden verbouwd en er was een nieuwe keuken nodig. “Daar stelden was een nieuwe keuken nodig. we hoge eisen aan”,Daarom zegt Hans. “Wij“Daar willen verkopen. zijn we stelden bereid we hoge eisen aan”, zegt Hans. “Wij willen onze huurders kwaliteit bieden.” Ze bezochten ze scherpe te onzetegen huurderszeer kwaliteit bieden.” prijzen Ze bezochten twee grote keukenconcerns. Die kwamen met twee grote keukenconcerns. Die kwamen met leveren. Welke kortingspercentascherpe offertes. Desondanks zijn ze ook nog scherpe offertes. Desondanks zijn ze ook nog even langsgegaan Folkert Konings. “Ze ges? Kombijlangs, danKonings. informeren even langsgegaan bij Folkert “Ze hebbenhebben een prachtige keuken ontworpen naar een prachtige keuken ontworpen naar we u over onze wensen en de úw prijs voordeel! is zeer concurrerend onze wensen en de prijs is zeer concurrerend

met diemet zogenaamde ‘grote‘grote jongens’. We We die zogenaamde jongens’.

Foto Slot

hebben in de showroom de perfecte keuken hebben in de showroom perfectevan keuken kunnen samenstellen.” Hetde plaatsen de kunnen Het plaatsen van het de keuken wassamenstellen.” een verhaal apart. Hans heeft keuken was een verhaal apart. heeft het voorbereidende werk gedaan en Hans toen kwam voorbereidende werk gedaan“Die en toen kwamin de ploeg van Folkert Konings. hebben ploeg van Folkert “Diezegt hebben in éénde dag de hele keukenKonings. geplaatst”, Hans één dag de hele keuken geplaatst”, zegt Hans Joling, nog steeds diep onder de indruk. “Ze Joling, diephet onder de indruk. “Ze waren metnog driesteeds man en verliep vlekkeloos. waren met drie man en het verliep vlekkeloos. En moet je die afzuigkap eens zien: hoe die En moet je die afzuigkap eens zien: hoe die is gemonteerd onder het schuine dak. In één is gemonteerd onder het schuine dak. In één woord: super.” Wie de keuken zelf wil ervaren woord: super.” Wie de keuken zelf wil ervaren kankan er wat Hans enen Ada betreft er wat Hans Ada betrefteen eenweekje weekje Ameland aan vastplakken. Kijk maar Ameland aan vastplakken. Kijk maarop opwww. www. huurhuisameland.nl. huurhuisameland.nl. Nolte kasten met Miele apparatuur inclusief natuursteenblad

Nolte kasten met M-system apparatuur inclusief spaanplaat blad

Wat is uw wens? Wat is uw wens? Wat is uw wens?

Folkert Konings is veelzijdig. Keukens in allerlei ‘smaken’. Heel gewoon en heel bijzonder, allemaal onder één dag. Parkeren voor de deur (parkeerplaats

Folkert Konings is veelzijdig. Keukens in allerlei ‘smaken’. Heel gewoon en(Riva heelKeukenontwerpers). bijzonder, van Albert Heijn). Topmerken, zoals Boretti en‘smaken’. Miele. Eigen ontwerpafdeling olkert Konings is veelzijdig. Keukens in allerlei Heel gewoon en heel bijzonder, allemaal onder één dak. Parkeren voor de deur (parkeerplaats van Albert Heijn). lemaal onder één dak. Parkeren voor Eigen de deur (parkeerplaats(Riva van Keukenontwerpers). Albert Heijn). Topmerken, zoals Boretti en Miele. ontwerpafdeling

Service! leveren verschillende prijsniveaus. Service is slechts één: het hoogste! opmerken, zoalsWij Boretti enkeukens Miele. in Eigen ontwerpafdeling (Riva Keukenontwerpers).

Service! Wij leveren keukens in verschillende prijsniveaus.

ervice! Wij in leveren verschillende prijsniveaus. Service slechtskeukens één: het in hoogste! ervice in slechts één: het hoogste!

Houten vloeren & n e ak &uw m ij W Houten vloeren natuurstenen vloeren

natuurstenen oi! huis movloeren Een selectie van de beste schilders in de

Rouaanstraat 9 - 9704 CA Groningen T. 050 - 3133588 - F 050 - 5712185 info@schildersbedrijfgorter.nl www.schildersbedrijfgorter.nl

buurt

Binnenkort in onze showroom Binnenkort onze showroom bij FolkertinKonings schilderwerk bijvakwerk Folkertin Konings

Kleur is de lach van uw huis 10 jaar lang garantie op buitenschilderwerk, voor woningen en V.v.E. appartementen.

in alle voorkomende nuances...

Daarom mogen onze showroomkeukens voor demogen helft weg! Daarom onze showroomkeukens

Vraag naar de voorwaarden.

v

Ezinga schilders bv voor de helft weg!

HAREN 050 - 534 99 90 www.HANsJOliNg.Nl

De persoonlijke schilders

schilderwerk - glas - reparatie - onderhoud

Helpermolenstraat 19-21 Groningen-Helpman T (050) - 525 58 66 I www.ezinga-schilders.nl

VOOR NET DAT BEETJE EXTRA

Zie ook: www.floorstyling.nl

Onnerweg 69, 9751 VC Haren Telefoon (050) 5348268

www.walterhoogestegerschilders.nl

Ezinga schilde


MAART 2013

Nieuwe gemeente Caravan controles Groot-Haren 13 april op komst N

29

Boekrecensies Haren heeft twee boekwinkels en een bibliotheek. Duizenden titels. Met enige regelmaal leest Geert Jan Arends voor ons twee boeken en geeft in stippen zijn mening: top of flop? Reageren? Mail: gjarends@hotmail.com

u het weer voorjaar is en

I

n het diepste geheim zijn ambtenaren van Haren en Groningen al enige maanden bezig met de voorbereidingen van een opmerkelijke bestuurlijke herindeling. Het zuidelijke deel van de gemeente Groningen zal bij Haren gevoegd worden en wordt onder de naam Groot-Haren een zelfstandige gemeente. Het noordelijke deel van Groningen gaat samen met de gemeenten Ten Boer en Slochteren verder onder de naam Groningen. De grens voor de nieuwe gemeente GrootHaren wordt gelegd bij het Verbindingskanaal:. Alles ten zuiden van dit kanaal tot aan de grens met Tynaarloo vormt de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente heeft hetzelfde werkgebied als de politieregio Groningenzuid-Haren. Overigens is de wijk Helpman ook vroeger al onderdeel geweest van Haren.

de

vakantieplannen

wor-

zelfstandig te blijven en dat de

den gemaakt komen de caravans

gemeente Groningen te groot is

weer uit de winterstalling. Om er

geworden om

behapbaar te blij-

zeker van te zijn dat men veilig

provincieplaats.

ven

als

grote

Mo Yan: Kikkers (Fictie, De Geus, november 2012)

op pad kan gaan bieden de Brand-

Kikkers is geschreven door de

ontstaan

weer Haren, de Regiopolitie en

Chinese winnaar van de Nobel-

twee gemeenten die voldoen aan

VVN afd. Haren de mogelijkheid

prijswinnaar voor de Literatuur

het criterium van minister Plas-

om de caravan te laten controlen

2012 die ook Het Rode Korenveld

sterk: Groot-Haren krijgt 100.000

op zaterdag 13 aprila.s. Dit vindt

schreef. In het Chinees lijkt het

inwoners en Groningen komt op

plaats op het terrein van Ge-

woord voor Kikkers erg op het

Op

150.000

deze

manier

inwoners.”

Bestuurders

in Haren zijn ook enthousiast. Ze reageren anoniem, alles is immers nog vertrouwelijk, dat op deze wijze Haren in één keer de beschikking krijgt over een binnenzwembad

(Helperbad),

een

Dit vindt plaats op het terrein van de Gemeentewerken aan de Westerse Drift te Haren

buitenzwembad (De Papiermolen),

Deon

Meyer:

woord voor Baby’s en over deze

(Thriller,

twee lees je in het boek veel. Het

2012)

Onzichtbaar

Bruna,

november

neemt je mee naar China tussen 1953 en nu en beschrijft de gevolgen van het één-kind beleid.

Van de Zuid-Afrikaanse schrijver

Deon Meyer las ik vorig jaar twee

De hoofdpersoon

(Tante) is

gynaecologe die aanvankelijk zo-

geweldige

veel mogelijk kinderen ter wereld

en 13 Uur. Hij beschrijft prachtig de Zuid-Afrikaanse samenleving

boeken:

Duivelspiek

De Euroborg en twee stations.

meentewerken aan de Westerse

helpt maar later vrouwen abor-

Bijkomstig voordeel: het college en

Drift te Haren. Het gaat om een

teert (zelfs tot vlak voor de beval-

en het landschap. Nu verscheen

de raad worden uitgebreid, zodat

totale technische keuring van o.a.

ling) en mensen steriliseert. Een

Onzichtbaar in het Nederlands.

we de financiële problematiek be-

gas, elektra, remmen, banden.

serieus onderwerp maar Mo Yan

ter kunnen managen. Deze krant

Aanmelden vooraf, er wordt

maakt er een vrolijk boek van,

gehuurd door

heeft de hand weten te leggen op

een tijdrooster gemaakt. Er is te-

vol verhalen. Het geeft een prach-

vrouw om haar te beschermen en

verschillende

vens informatie over blusmidde-

tig doorkijkje in de samenleving,

te helpen zoeken naar haar broer.

len en Co-melders, Ook aanwezig

vanuit de gewone burger gezien.

Ze worden stevig tegengewerkt en ontsnappen meer dan eens aan

geheime

notities.

Een privé-detective wordt ineen mooie jonge

Wilt u deze nog eens rustig bekij-

zijn Kuil Bandenbedrijf en Weis.

Soms is het grote aantal personen

Commissaris Max van der Berg

ken, stuur dan uiterlijk 1 april een

De organisatie vraagt eigen bij-

verwarrend (Wenkbrauw Chen,

een aanslag. Het verhaal is niet al-

is lovend over de vorderingen

mail aan:

drage van € 25,00. Men kan voor

Onderlip Xiao, Lever Bai) en weidt

tijd even geloofwaardig, en soms

die gemaakt worden: “We heb-

redactie@harendekrant.nl. De no-

inlichtingen en opgave terecht bij

het veel uit. Maar met een beetje

zakt het wat in, maar al met al is

ben allemaal kunnen zien dat de

tities worden u dan toegezonden.

de, tel 050 - 5339980

gemeente Haren te klein is om

diagonaal lezen is dat geen pro-

het een lekker boek dat je direct

bleem.

pakt.

laatste weken GEHELE VOORRAAD

TEGEN ELK

AANNEMELIJK

BOD

wIJ GAAN stOppEN

diT maG u NiET missEN

diT KomT NooiT wEEr

MERK KOSTUUMS VAN 449,00

Nu E...

DRESSHIRTS ETERNA

LEREN RIEMEN VAN 49,95

Nu E...

BROEKEN VAN 149,00

Nu E...

27 apriL is oNzE LaaTsTE vErKoopdaG!

Nu E...

KOLBERTS VAN 329,00

Nu E...

CASUAL SHIRTS VAN 59,95

Nu E...

TROUWKLEDING VAN 899,00

Nu E...


30 Familie J. M. Brinkman:

“Van Texas naar Haren... daar moet wel heel wat tegenover staan om positief te blijven”

Voor alle voorkomende rietdekkerswerkzaamheden.

Van villa tot landhuis, van boerderij tot tuinhuis.

Rietdekkersbedrijf Eggens biedt u betrouwbaar vakwerk tegen een scherpe prijs. Wij zijn inzetbaar voor vrijwel elke klus, of het nou nieuwbouw, verbouw of renovatie is. Ook verschillende types gebouwen zijn geen probleem, van villa tot landhuis, van boerderij tot tuinhuis. Wij werken uitsluitend met de beste kwaliteit materialen en geschoolde medewerkers. Uiteraard zijn wij lid van de Vakfederatie Rietdekkers. Graag komen wij bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Van Texas naar Haren... daar moet wel heel wat tegenover staan om positief te blijven... En dat stond er ook maar dat was niet direct duidelijk. Toen wij vorig jaar met onze drie kinderen en hun partners het over de vraag hadden of het zo langzamerhand niet beter was dat wij na 23 jaar in Texas te hebben gewoond en gewerkt, terug zouden keren naar Nederland, zijn wij uiteindelijk overstag gegaan. U moet weten, Texas was ons thuis geworden in de loop der jaren. Al voor we immigreerden hadden we een band met Amerika. Onze boerderij in Noord Nederland werd overgenomen door onze dochter en haar man en dat gaf ons de kans nog een mooie stap in het leven te zetten. Gelukkig zagen we elkaar vaak. Wij bezochten Nederland zo gemiddeld eens in het anderhalf jaar. De kinderen bezochten ons op hun beurt ook met grote regelmaat. Maar er komt een moment dat je moet besluiten waar je oud wilt

Onze contactgegevens: Anderenseweg 37 9463 RN Eext

worden, daar ontkom je niet aan. Al onze kinderen hebben zich ingezet om het traject

Telefoon: 0592-263697

Maarwold Serviceappartementen en de mogelijkheid tot huren. Een ware zegen...

E-mail: info@rietdekkersbedrijfeggens.nl

Er volgde een druk digitaal verkeer van foto’s en voorstellen. Uiteindelijk hebben

word jij WORD bakker bart bAKKeR bART in deze regio [plAATsnAAm]

van terugkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen. Na teleurstellende onderhandelingen over aankoop van een appartement kwam onze schoonzoon in contact met aan alle wensen die we op ons lijstje hadden staan kon gehoor worden gegeven. onze kinderen dit appartement helemaal voor ons ingericht en... zijn we in een warm bad terecht gekomen. De privacy waar we zo aan gewend waren hebben we hier kunnen behouden, het weidse uitzicht, hebben we hier vanaf de vierde etage ook. De prachtige tuin wordt voor ons onderhouden en ieder dag staat er een geweldige maaltijd klaar. En als je even niet in staat bent je boodschappen te doen dan is er volop keus in het winkeltje op de begane grond. Van Texas naar Haren, het was wel een onderneming maar nu zijn we gelukkig hier.

Maarwold Service Appartementen is al 40 jaar een begrip in Haren en omstreken. Wij maken graag gebruik van onze ervaring om die met u te delen en eens te praten over wat u zelf graag wilt! Bij Maarwold gaan we er van uit dat toekomstige bewoners, en vooral hun kinderen,

Heb jij...

weten, durven en kunnen vragen naar wat de beste mogelijkheden zijn om verzorgd

een gezonde werklust; leidinggevende capaciteiten; ervaring in de foodsector; en cijfermatig inzicht.

te wonen. “En eigenlijk is dat een mooie ontwikkeling” aldus Hendrik Hammenga, directie-assistent van Maarwold Service Appartementen. Maarwold speelt terecht in op deze verandering en biedt bewoners in spé diverse onafhankelijke handvatten om hun financiële plaatje eens te laten voorrekenen alvorens tot huren of kopen in Maarwold te besluiten.”

en...

Zo is de samenstelling van het zorgpakket veel vrijer geworden. ‘Zorg op maat’ behoort tot de mogelijkheden. Natuurlijk zijn daar wel grenzen aan verbonden.

is het je droom om samen met jouw partner (eventueel parttime), een eigen Bakker Bart-winkel te starten, neem dan contact op met:

Maarwold streeft ernaar het leefklimaat zo prettig en respectvol mogelijk te houden. De eigen keuken waarin dagelijks vers en zeer afwisselend wordt gekookt is daar een goed voorbeeld van. Maarwold biedt de mogelijkheid tot zowel huren als kopen van Service Appartementen. Investeren en verhuren is ook een optie. Maak gerust eens een vrijblijvend een afspraak om te praten over de mogelijkheden die het best passen bij uw woonwensen. De heer Schipper of de heer Hammenga

Anita den Ouden (024) 678 27 02 a.den.ouden@bakkerbart.nl

staan u graag te woord.

Comfortabel wonen in Haren, bij dorp en natuur

Meer informatie vind je op bakkerbart.nl liKe bAKKeR bART OOK Op fAcebOOK facebook.com/bakkerbartNL

Nesciolaan 32, Haren | T 050 534 64 22 | Email info@maarwold.nl

De lekkerste

www.maarwold.nl


MAART 2013

Mijmeren mag

Jubilarissen

Herinneringen aan oud-Haren

Kerkkoor Haren

Oud Haren

RUBRIEK Old Go

Jan Vrieling (oud-winkelier in Ha-

www.oldgo.nl

ren) en mevrouw E. Takens zijn al 55 jaar lid van het Kerkkoor Haren. Dat is een gemengd koor, dat binnen en buiten de kerk zingt. Onlangs werden deze twee doorzetters geëerd tijdens de ledenvergadering. Ook de heer A. Schaart werd in het zonnetje gezet, hij is al 25 jaar lid.

Dat is een gemengd koor, dat binnen en buiten de kerk zingt. Tijdens

Oud & Nieuw

31

de

kerkdienst

van

50 jaar Beatrixoord in Haren

K

Beatrix

Het streven was om in mei 1962

metselde in 1959 een oor-

de eerste patiėnten over te bren-

konde in de fundamen-

gen. Omdat het zusterhuis nog

ten van het nieuwe Beatrixoord

niet klaar was zouden de ver-

roonprinses

in Haren dat op 4 maart 1963

pleegsters eerst bij particulieren

geopend

minister

onderdak gebracht worden, vol-

Veldkamp van Sociale Zaken en

gens een bericht uit De Friese

Volksgezondheid.

zieken-

Koerier van 5 maart 1962. Er zal

huis begon als Friesch volks-

toch enige vertraging zijn opge-

werd

door Het

sanatorium voor teringleiders in 1905 in Joure. Het geld was moeizaam bijeenspokkeld door

Goede Vrijdag op 29 maart

gemeenschappen

a.s. zingt het koor de Marcus

dat zij zelf morgen door de te-

die

beseften

Passie met medewerking van

ring getroffen konden worden.

diverse solisten. Locatie: Kerk-

Het tbc-cenrum werd in 1922

boerderij, Oude Middelhorst,

naar Apelscha verplaatst, daar

Haren. Aanvang: 19.30 uur.

werd het interprovinciaal, met

Omdat het zusterhuis nog niet klaar was zouden de verpleegsters eerst bij particulieren onderdak gebracht worden

Foto oud: De Rijksstraatweg jaren

10 Friese, 5 Drentse en 5 Gronin-

40. Links zien we Café Pama, later

ger bestuursleden De bevolking

bekend als Café Hofman. Nu zit

van de noordelijke provincies

daar sushi-restaurant Yugo. Daar-

voelde zich sterk betrokken bij

treden want in juli horen we dat

naast de winkel waar nu Molen-

Beatrixoord, zeker toen na de

de eerste patienten komen. De

kamp is gevestigd met daarnaast

Tweede Wereldoorlog de tbc toe-

verpleegsters vonden onderdak

het pand waar nu Ziengs zit.

nam: rond 1950 bestonden er hon-

in het ziekenhuis zelf, op een nog

Rechts is nog een glimp te zien

derd! plaatselijke afdelingen, van

leegstaande verdieping.

van het gemeentelijk gasbedrijf. In

Diever tot Stadskanaal, maar in

de verte ziet u de Kerkstraat met

meerderheid Fries De afdelingen

Het nieuwe Beatrix oord was een

op de hoek de winkel waar tot de

organiseerden

voor die tijd zeer modern zieken-

oorlogsjaren Nathans Manufactu-

fietavonden (met verloting in de

huis, met als vernieuwingen een

ren zat. Nu zit er Italini ijssalon.

pauze), toneelvoorstellingen, ja,

centrale sterilisatieafdeling, een

SeniorenFit van start

zelfs de voetbalclub speelde voor

centrale zuurstofleiding en rui-

het goede doel en de postduiven-

me recreatiemogelijkheden. Snel

B

houders brachten in de loopvan

na de verhuizing naar Haren

Foto nieuw:

collectes,

bene-

odyFitHaren gaat actief op

om bewegen, maar alles erom-

de jaren een bedrag van 13.000

nam het aantal tbc-patiënten af

zoek naar senioren met als

heen.” Donderdag 28 maart om

gulden bijeen, in die tijd erg veel

en richtte Beatrixoord zich ook

doel deze groep warm te laten

10.00 houdt BodyFit een open les.

geld. Bij het 25-jarig bestaan in

op andere ziekten.

draaien voor de gezellige groep-

U kunt zonder aanmelden vooraf

Appelscha heet het dat ‘honder-

Jaargang 18 nummer 2

straining

onder

komen meedoen. Voor informatie

den gered zijn

uit de klauwen

Wat begon als een uitsluitend

februari 2013

leiding van Victor Sprado. Seni-

kunt u bellen op het telefoonnum-

van het wrede monster tubercu-

Fries initiatief tegen de tering is

De situatie in 2013.

Colofon

‘seniorenfit’

Oplage: 40.000 exemplaren

orenFit is een training speciaal af-

mer: 050 534 00 02. BodyFit is ge-

lose’

Volgende uitgave

gestemd op 70+ers. Niet alleen de

vestigd naast de C1000 aan de An-

19-09-1947)

(Heerenveensche koerier

van de behandeling van astma

jerlaan in Haren. Bestond voordien de behande-

centrum.

na de verhuizing via uitbreiding

28 maart 2013

oefeningen, maar zelfs de muziek.

www.harendekrant.nl

ziek, rek en strek oefeningen en ca.

ling tegen de volksziekte tuber-

Redactie/uitgever:

20 minuten op de fitnessapparaten.

culose uit langdurige bedrust in

Bij het schrijven heb ik gebruik

Hein Bloemink Close-Up Media,

Daarna volgt de koffie. Organisa-

de frisse boslucht en gezond eten,

gemaakt van krantenberichten

Groningen, tel: 050-5276133

tor Geoffrey Muller: “Wij willen

na 1952 bestonden er medicijnen

die via de Koninklijke Bibliotheek digitaal beschikbaar zijn.

Een half uur bewegen op mu-

uitgegroeid tot een revalidatie-

daarom graag de senioren in Ha-

en kregen de behandelaars be-

ren motiveren een keer mee te

hoefte aan de nabijheid van een

Adverteren?

komen doen met deze les en erva-

universitair ziekenhuis. Vandaar

Door Ingrid Smit

Zie www.harendekrant.nl

ren hoe leuk en gezellig het is om

dat werd besloten tot verhuizing

Voor Old Go

redactie@harendekrant.nl

(over ons/adverteren)

deel uit te maken van deze club.

Tarieven v.a. 45,00

Het

Website v.a. 24,95 Opmaak

Baskwadraat, Zuidlaren Druk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord Verslaggeving: Gonneke Bonting Diane Romashuk Verspreiding in: Haren, Onnen, Glimmen, Noordlaren, Zuidlaren, Vries, Eelde, Paterswolde, Groningen-Zuid (o.a. Oosterpoort, Wijert, Wijert-Zuid, Corpus, Helpman, Ter Borch, Piccardthof, Klein Martijn)

gaat

dus

niet

alleen

naar Haren. Geoffrey Muller


32

Adembenemend. Ook voor uw oren. De nieuwe Loewe Individual. Uw stijl in elk detail.

In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, mag niet groter zijn dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden. De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden ĂŠn moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

Made in Germany

Acht afzonderlijk regelbare luidsprekers voor een unieke geluidskwaliteit, een perfecte beeldkwaliteit en ontelbare designopties voor een exceptionele impressie: Ontdek de Loewe Individual Slim Frame nu bij uw gespecialiseerde Loewe-partner. Voor meer informatie, bezoek www.loewe.tv/be-nl.

haren de krant maart 2013  
haren de krant maart 2013  

haren de krant maart 2013

Advertisement