Page 1

DE KRANT DIE JE LEEST VAN A TOT Z

WWW.HARENDEKRANT.NL

december HAREN DE KRANT VERSCHIJNT ELKE MAAND IN DE LAATSTE WEEK

Glimmen in fel verzet tegen doorgaand verkeer pagina 7

Tegen de stroom in ondernemen pagina 3

Haren wil mensen uit de uitkering leiden

N

aoual Mahboub en Onno van Heusden zetten zich namens de gemeente Haren dagelijks in om mensen zonder werk aan een baan te helpen. Sinds dit jaar zijn zij de troeven van de gemeente Haren op het gebied van werkbemiddeling. In Haren telt de lijst met werkzoekenden (met een

uitkering) 230 namen. “Die lijst is de laatste jaren langer geworden”, zegt Onno. “Het is aan ons om dat tij te keren. Dat moet kunnen, want er zitten gewoon bemiddelbare mensen bij met prima kansen op de arbeidsmarkt. Door omstandigheden is het ze alleen nog even niet gelukt. Daar ligt voor ons een taak.”

Tijdens ‘Open Coffee Haren’ contacten leggen pagina 23

Onno van Heusden en Naoual Mahboub

De gemeente Haren heeft een goe-

den. Immers, de uitkering WWB

daarbij.” Waarschijnlijk zijn er bo-

de financiële reden om mensen

(Wet Werk en Bijstand) wordt door

vendien nog effecten op de gezond-

de gemeente betaald. Maar er zijn

heid van mensen en dus op de kos-

nog meer argumenten. Naoual:

ten voor gezondheidszorg. Naoual

“Een mens wordt niet gelukkig

en Onno zijn zeer gemotiveerd om

van thuis zitten zonder werk. In-

mensen te helpen om een betaalde

tegendeel. Hoe langer iemand zon-

baan te krijgen. “Daar zijn veel

der baan is, hoe moeilijker die het

doelen mee gediend”, zegt Onno.

Het is aan ons om dat tij te keren met een uitkering ‘scherp’ te hou-

Winkels wapenen zich tegen gespuis

O

p initiatief van Gert Bruns, eigenaar van o.a. Intermezzo in Haren, gaan winkeliers in Haren zich wapenen tegen inbrekers en andere lieden met foute bedoelingen. Inmiddels hebben zich al zo’n vijftien ondernemers gemeld in een What’s App Groep, waarin zij permanent met elkaar in contact staan om verdachte personen direct aan elkaar te melden.

gaat en dat zelfs foto’s worden

bewerkt, zonder succes. Voorts

gemaakt en gedeeld. Enerzijds

werd onlangs vishandel De Bess

lopen dieven dan in de kijker

opgelicht door een wisseltruc. De

voordat zij onwetende winkeliers

daders daarvan hebben het ook

kunnen treffen, anderzijds ont-

in andere winkels geprobeerd.

staat een galerij van verdachte personen, waarmee later de po-

Het initiatief van Gert Bruns

litie wellicht haar voordeel kan

wordt enthousiast ontvangen

doen.

2013

en in de What’s App Groep met alerte ondernemers wordt

Bruns kwam tot zijn plan nadat

al

vorig weekend was ingebroken

Ondernemers in Haren die

informatie

uitgewisseld.

krijgt. Ieder mens heeft ritme en structuur nodig en een baan helpt

Lees verder op pagina 3

Koopzondag 22 december I

n Haren zullen ruim vijftig winkels open zijn op zon-

is het een vaste prik geworden. Het

parkeren

op

zondag

dag 22 december a.s. van 12-

is in Haren gratis. Een speciale

17 uur. Deelnemende winkels

activiteit is er op het plein bij

Het parkeren op zondag is in Haren gratis

bij Intermezzo waarbij met grof

zich willen aansluiten kun-

Gert Bruns hoopt dat hierdoor de

geweld werd gepoogd de kluis te

nen hun gegevens mailen aan

zijn herkenbaar aan speciale

info@astoria.nl

posters. Haren heeft geen tra-

De Brinken. Daar staan diverse gezellige kramen met producten van ondernemers van de Brinken en Jumbo. De opbrengst van deze producten gaat voor 100% naar Serious Request.

komst van ongure en verdachte

kraken. In dezelfde periode werd

personen direct online als een

ook Boomker bezocht en daar

ditie van veel koopzondagen,

Zie voor deelnemerslijst:

lopend vuurtje door het dorp

werd de kluis met een koevoet

maar in december rond kerst

www.harendekrant.nl

30

JAAR TIB

VERANTWOORD BEZIG!

KIJK VOOR DE LAATSTE JUBILEUMAANBIEDINGEN OP WWW.TIB.NL

TIB is al 30 jaar uw vertrouwde adres voor elektra, gas, riolering, airco, c.v. en niet te vergeten badkamerrenovaties! En omdat wij net als u met de tijd meegaan, kunt u ook bij ons terecht voor alle duurzame en energiebesparende technieken. STORINGSDIENST: BINNEN 24 UUR WORDT U GEHOLPEN!

Middelhorsterweg 30b Haren

T. (050) 534 99 02

WWW.TIB.NL

Koopzondag Haren 22 december 12.00 - 17.00 uur O.a. knusse kramen bij De Brinken ten bate van Serious Request. www.ververjetwinters.nl t 050 534 05 15


2

DECEMBER 2013

Bloemetje van de maand

Heerlijk en veilig wonen in Haren Maarwold Service Appartementen levert goed onderhouden, ruime appartementen, gelegen aan de rand van Haren, naast een prachtig, rustig wandel- en recreatiegebied. Wonen in de appartementen van Maarwold Service Appartementen schept de mogelijkheden voor een actief leven vol nieuwe sociale contacten.

Wisseltruc Joris van Jumbo Haren reikt deze maand het bloemetje uit aan vishandelaar Henk Beswerda, die het boeket zal geven aan zijn medewerkster Daniëlle. Onlangs kreeg hij in zijn winkel een dame die vroeg of Daniëlle geld kon wisselen. Ze wilde graag een biljet van 50 euro en kreeg dit ook aangereikt. Maar opeens toonde de dame een briefje van 10 euro en zei: “U heeft zich vergist, u geeft me 10 euro in plaats van 50”. Het jonge winkelmeisje was overtroefd en gaf alsnog een biljet van 50. Later bleek dat ze zich had laten oplichten. Ze was er kapot van en schaamde zich. Het is triest dat hardwerkende winkeliers op deze manier worden bestolen. Daarom als pleister op de wond het boeket van Jumbo Haren.

Gemak Maarwold levert uitgebreide service zoals warme maaltijden, onderhoud van gebouwen, terrein en installaties, het huisvuil wordt opgehaald en er is 24-uurs noodhulp en calamiteitendienst beschikbaar. Maarwold beschikt over een moderne recreatiezaal, een lounge en receptie. Daarnaast zijn er extra diensten beschikbaar voor als daar behoefte aan is.

Kent u ook iemand die een bloemetje verdient? jumbo.haren@jumbosupermarkten.nl

uitstapjes, koffieochtenden, filmavonden, muziekmiddagen, bridgeavonden, lezingen en gymnastiek.

Informatie Onze 101 twee- en driekamer koopappartementen zijn te vinden aan de Nesciolaan in Haren. Allemaal gelegen op het zonnige zuiden en westen en makkelijk bereikbaar voor auto en openbaar vervoer. Hebt u belangstelling voor één van onze appartementen dan is het raadzaam ruim van tevoren contact op te nemen met Maarwold. De directie beantwoordt de vragen graag, en verzorgt bovendien een rondleiding in het complex. Het huren van een appartement is soms mogelijk

Ontspanning

Voor informatie kunt u contact opnemen met Maarwold Service-Appartementen, Nesciolaan 32, 9752 HM Haren.

De privacy van onze bewoners staat voorop. Maar bij Maarwold leggen bewoners onderling ook geregeld contacten en organiseren gezamenlijke evenementen als

T 050 – 5346422. W www.maarwold.nl E info@maarwold.nl

DE WINTERSCHILDER voor het binnenwerk

WIN SCHILTERKORT DER ING

6B% TW !

r da

n 2 jaar

€50,00

wonin n oude ge

vo

or

per m per daan g

Onnerweg 69, 9751VC Haren (050) 534 82 68

w w w.walterhoogestegerschilders.nl

SMAAKMAKENDE FEESTDAGEN! • • • • • • • • •

BLEU STILTON MET PORT MOOIE HAMMEN: IBERICO,PARMA ,SERRANO EN BOERENBEEN HAM BOEREN STOLWIJKSE KAAS OUD WEIHNACHT STOLLEN RUM KRANSJES EN KERST CHOCOLADE VERSE ZALM EN KABELJAUW FILET VERSE CANTHARELLEN, AARDBEIEN, FRAMBOZEN EN GALIA MELOENEN HEERLIJKE WIJNEN in klein en groot of mooi als kado...

Wij wensen u prettige feestdagen,

Kruidenier

WOLTERS

GRATIS PARKER EN

Meerweg 42, Haren T 050-5350096 www.kruidenierwolters.nl

R IVIÈRA MAISON PINE DESIGN WONEN

KOOPZONDAG 2e KERSTDAG 22 december 26 december

GEOPEND VAN 11:00 TOT 17:00 UUR

Verlengde Stationsweg 8-10 T 050 3145279 Zuidlaren /pinedesignwonen

meubelen in diverse stijlen & woonaccessoires www.pinedesign.nl


DECEMBER 2013

Haren wil mensen uit de uitkering leiden

Daarbij zijn ze pro-actief en wach-

uitkering verbindt met potenti-

ten niet passief op vacatures. Op

ële werkgevers. Geen soft verhaal,

een creatieve manier wordt gepro-

soms zelfs pittig. Wie niet van

beerd potentiële banen op te spo-

goede wil is zal de druk van de

(vervolg van pagina 1)

ren of zelfs te creëren. Met enkele

gemeente ervaren. Hun aanpak

bedrijven, zoals schoonmaakbe-

lijkt te werken en zij hopen meer

drijf Hago, bestaan bijzondere

mensen aan het werk te krijgen.

Het tweetal heeft in het afgelopen

wel verwijzen naar hulp.” De

regelingen. Onno: “Daar kunnen

Maar dan eindigt het contact niet.

jaar een eigen(zinnige) methode

weg naar werk wordt op vrijwil-

onze cliënten een korte tijd aan

Naoual: “We doen na de plaatsing

ontwikkeld. Daarbij is het per-

lige basis doch niet vrijblijvend

het werk met het behoud van de

ook de nazorg en dat betekent: als

soonlijk contact met hun cliënten

afgelegd, maar Onno en Naoual

essentieel. Onno: “In gesprekken

zitten er wat je noemt ‘bovenop’.

laten we de mensen zelf ontdekken

wat hun mogelijkheden zijn. Eerst

taalde of onbetaalde baan, bestaat

wil men natuurlijk alleen werken

geen

in het beroep waar ze voor zijn op-

kan het een optie zijn om onbe-

geleid. Maar er komt een dag dat

taald werk te doen om weer in

je inziet dat je andere keuzes moet

het ritme te komen”, zegt Naoual.

maken. Dus: dat je misschien

Sommige mensen gaan zelfs tijde-

eerst heel ander werk gaat doen.

lijk in de groenvoorziening van de

uitkering. Het kost het bedrijf de

gemeente aan de slag.

begeleiding van deze mensen. Bij

Bij die ontdekkingstocht bege-

Over de doelstelling, een bemisverstand.

“Inderdaad

leiden we de mensen intensief.”

iemand eenmaal aan het werk is

Je krijgt soms te maken met allerlei problematische omstandigheden waar iemand in zit

blijven we die persoon nog een poosje volgen om zeker te zijn dat het goed blijft gaan.”

3

Hein Bloemink

COLUMN

HEIN

Aandacht

J

e hebt stille werkers en je hebt mensen die altijd de aandacht op zich ves-

tigen. Tot de laatste categorie behoor ik. Het zit in de familie.

WWB-uitkering gemeente

Eén van mijn broers kwam ooit

Alleenstaande 930,- p/m

te laat een overvolle vergadering

Alleenstaande ouder

in en wilde onopvallend op het

1200,- p/m

puntje van de tafel gaan zitten,

Paar 1330,- p/m

zichzelf met gebaren wegcijferend ('ik ben er niet, let niet op

gebleken geschiktheid wordt het

Deze uitkering volgt op de

mij'). Het was een glazen tafel

dan een betaalde functie.”

periode dat men een WW-

die onder zijn gewicht met don-

uitkering van het UWV krijgt.

derend geraas in duizend stuk-

De WW duurt 3-38 maanden.

ken brak. Dat is nog eens aan-

Naoual: “Je krijgt dan soms te

Het zoeken naar vacatures vraagt

maken met allerlei problemati-

een uitgebreid netwerk. Naoual

sche omstandigheden waar ie-

en Onno hebben contacten met

En zo vormen Naoual Mahboub

mand in zit. Die kunnen we niet

bedrijven en organisaties die nu

en Onno van Heusden de sterke

dacht trekken. En ik doe ook

oplossen, maar we kunnen soms

of later belangrijk kunnen zijn.

schakel die de mensen met een

mijn best. Twee jaar geleden verzorgde ik de lootjes voor 5 december en per abuis stopte ik groot (van 85 m2 tot 220 m2) en de

Tegen de stroom in ondernemen

Bedrijfspand bouwen Felland, waarom niet?

ligt heel gunstig aan de uitvalswegen naar Duitsland, Groningen, Friesland en naar het zuiden. Ik denk dat Haren een prima locatie is om te ondernemen.” Vanuit dit heilige geloof begon het echtpaar Hofstee twee jaar geleden met het maken van schetsen en plannen.

twee keer mijn naam in de pot

Er werd een architect bij betrok-

en vergat ik mijn oudste dochter.

In januari wordt het opgeleverd

D

ertig jaar geleden was er een economische crisis en juist toen startten Ko en Hester Hofstee met hun reparatiebedrijf HEAS in Haren. Het werd een groot succes. Vijf jaar geleden verkochten zij het bedrijf om zich op nieuwe uitdagingen te richten. En die hebben ze gevonden. Komende maand wordt de oplevering verwacht van een bedrijfsge-

Aandacht is geen negatief woord

locatie vinden wij uniek. Haren

De gevolgen zijn te bedenken

en alle ogen werden op mij gericht. Afgelopen weekend heb ik de kerstboom geheel zelfstandig opgetuigd maar ik hing sommige ballen ondersteboven, ik voeg-

ken en na een langdurige afstem-

de houtblokken en gekleurde

ming met de welstandscommissie

lampjes decoratief toe, waarop

kon de bouw dit vroege voorjaar

mijn jongste dochter zei: 'Kerst

beginnen. De eerste koper was

in het woonwagenkamp!' Het is

Piet Teune (assurantiebedrijf) uit

net of ik (on)bewust net even uit

Haren en niet lang daarna volgde

de rails van het leven loop met

Vloer&, die nu nog in de stad zit.

maar één doel: aandacht. Nu wil-

“Inmiddels is de helft van het ge-

de ik mij voornemen om in 2014

bouw verkocht of verhuurd”, zegt

geen aandacht te vragen. Maar

Hester Hofstee.

waarom

eigenlijk?

Aandacht

is geen negatief woord. In het

bouw aan Felland-Noord. En wéér steken ze hun nek uit tijdens een crisis.

Zij en haar man Ko ontvangen

Hebben ze weleens getwijfeld

verpleeghuis blijkt men de zorg

de verslaggever met koffie in het

of dit project een succes kon

wel belangrijk te vinden, maar

nieuwbouwpand.

januari

worden? “Nee”, zegt Hester.

aandacht nog veel belangrijker.

wordt het opgeleverd”, klinkt het

“Geen dag. Als je hier niet in

Aandacht is de brandstof in het

Felland-Noord

bemoedigend. Hofstee weet ze-

gelooft moet je niet gaan bou-

leven. Mijn voornemen in 2014:

werd in het voorjaar van 2011

ker dat zijn pand in een behoefte

wen. Dit wordt een succes.”

zeker ook aandacht blijven vra-

door brand verwoest. Die tegen-

gaat voorzien: “Ik denk dat veel

Zelf vestigt Ko Hofstee zich

gen, maar ook...aandacht geven.

slag overwint de familie Hofstee

kleinschalige

en

ook in het nieuwe pand. Hij

Dan hebben we het leuker samen

door opnieuw te beginnen. “On-

ZZP-ers

hebben.

heeft een reparatiebedrijf voor

en dan is de samenleving in ba-

dernemen tegen de stroom in past

De huur- of koopprijzen zijn te

huishoudelijke apparatuur en

lans.

wel bij ons”, zegt Hester Hofstee.

overzien, de ruimtes zijn niet te

witgoed.

Hun

Unistee Makelaars Nienke Poppema | Hilja Vredeveld Rijksstraatweg 142 | 9752 BM Haren | Tel. 050 - 535 20 20 www.unistee.nl

pand

aan

“In

ondernemers

belangstelling

KERST DINER

KERST BRUNCH

5 gangen proeverij € 42,50 p.p.

5 gangen proeverij € 34,50 p.p.

Eerste en tweede Kerstdag vanaf 18.00 uur

Eerste Kerstdag van 13:00 tot 17:00 uur

actie:

GRATIS

zonnebril op sterkte* Haren Meerweg 11 T. 050-5344082

Z S T

Haren ZuidlarenZuidlaren Haren 55 55 Meerweg 11 Meerweg Stationsweg 11 Stationsweg T. 050-4028966 T. 050-5344082T. 050-5344082 T. 050-4028966

Rijksstraatweg 143-145, Haren | 050-5347755

* vraag naar de voorwaarden.

www.ouwerkerkoptiek.nl


4

DECEMBER 2013

NIEUWJAARSKAARTEN

50 KAARTEN + ENVELOPPEN €48,Uw eigen ontwerp, afbeelding of foto

Installatieburo

inclusief btw

DRUKKERIJ G. VAN ARK PROFESSIONALS IN PRINT & DRUK

Kerkstraat 32 (t.o. AH), Haren, (050) 534 74 47 www.drukkerijvanark.nl

Hielspoor. Wat is dat?

Toe aan een nieuwe badkamer of keuken? Felland 9a 9753 TA Haren www.ibberghuis.nl

Berghuis installatieburo installeert en ontwerpt complete badkamers en keukens

De benige uitwas onder het hielbeen ter hoogte van de aanhechting van het peesblad is een zgn. hielspoor (spina calcaneï). Deze plek kan pijn gaan doen. De pijn wordt veroorzaakt door een niet-bacteriële ontsteking aan het peesblad. Veelal is dit het gevolg van overbelasting. De kenmerkende klacht bij een hielspoor is een nauwkeurig aan te duiden, felle pijn onder de hiel. Wij kunnen adviseren hoe u de klachten dragelijk kunt maken.

Humanitas-Haren wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar.

PATER

• elektra • centrale verwarming • loodgieterswerk • dakbedekking

Vraag nu vrijblijvende offerte aan!

Vrijwilliger worden bij de klant of in bestuur? Wij verwelkomen u graag!

T. 050-5344553 F. 050-5348047 E. info@ibberghuis.nl

WIJ HEBBEN VOOR ONBEPAALDE TIJD ONZE OPENINGSTIJDEN GEWIJZIGD!

U bent sterker dan u denkt. www.humanitasharen.nl

Meerweg 5 - Haren - Telefoon 050-534 37 08

Maandag en dinsdag gesloten. Woensdag t/m zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur

meer dan 25 jaar

ervaring

Groningerweg 109 - Eelderwolde Groningen-Zuid - telefoon (050) 525 04 15

KerstToppers Voor al uw biologische kerstboodschappen

Kerstbrood

Snacknoten

500 gram

160 gram 1.89-3.59

4.29

met amandelspijs

Proef

15% korting

Belvas truffels

Fruitbeleg

100 gram 2.99/3.39

250/260 gram 3.35

diverse varianten

2.59

Fiordifrutta

2.69

Geldig bij EkoPlaza Haren De Brinken 16-18

Rooibosthee Piramide

1.59

20 builtjes 2.09/2.19

wintEr 2013-2014

een uitgave van EkoPlaza

Presentatrice en model

Ellemieke Vermolen Ik eet wat mIjn lIchaam nodIg heeft

Hartverwarmend en gezond 4x stevige soep

wintergroente op je bord EN MEER: inspiratie, tips en ideeën voor een lekkere en gezonde winter!

winter

Vraag in de winkel naar het gratis EkoPlaza magazine voor inspirerende recepten.

Cranberry’s

Corte del Pozzo

100 gram 3.15

750 ml 8.99/11.99

Horizon

1

Geldig van 11 t/m 26 december 2013.

Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkochte artikelen voorbehouden.

2.49

Soave / Fasoli Valpolicella Ripasso

20% korting

Bakmixen

Joannusmolen 400-490 gram 2.69-2.99

20% korting

Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkochte artikelen voorbehouden. Volg ons

op:

www.ekoplaza.nl


DECEMBER 2013

Ondernemen met vertrouwen & intuïtie Oriënteren op internet E W

5

Jacco Smit

RUBRIEK ACHTER DE MODE

Plezier

ie iets onderneemt heeft lef. Die volgt zijn intuïtie en vertrouwt op eigen kracht. Mooie eigenschappen die gekoesterd moeten worden. Haren de Krant ontmoette twee mensen die een idee kregen en het daadwerkelijk uitvoeren. In Haren.

Het ideaal van Alex Gaaikema:

Dat scholieren zonder stress hun schooljaar halen

A

lex Gaaikema komt uit een ondernemersfamilie, namelijk drie generaties Fotohandel Gaaikema in Helpman en zijn zus Elsbeth heeft Leerpraktijk Jongleer (“Leuker leren leren bij leerproblemen”). Na zijn MBA in 1994, heeft Alex vijf jaar lang een bijlescentrum en arbeidsbureau voor leerkrachten gerund.

Het ideaal van Gertjan Bos:

en shoppen in Haren

r is een wereldwijde discussie gaande over de productie van kleding.

De (extreem) lage lonenlanden

als Bangladesh, India en China liggen erg onder vuur. De ar-

E

en rustige, harde werker. Gertjan Bos (41). Al in 1999 is hij in zijn woonplaats Glimmen begonnen met een weblog op internet, omdat hij in dat medium geloofde. Hij was pionier op het gebied van mobloggen (foto’s via gsm online publiceren). Nu heeft hij van internet zijn beroep gemaakt. Met zijn bedrijf Thinklogic bouwt hij websites en helpt bedrijven in te voegen op de digitale snelweg. Deze maand startte GertJan Bos met zijn nieuw project: www.inharen.nl

(nu genaamd “De Biotoop”) aan

beidsomstandigheden zijn erbarmelijk te noemen. Toch wordt er heel veel geproduceerd. De vraag naar goedkopere kleding

Ook de zorg die deze fabriek heeft voor zijn medewerkers was uitstekend

de Kerklaan 30 in Haren. “Deze plek is ideaal”, zegt Alex. “De om-

is dus groot. Tijdens een bezoek

geving is erg rustig en daarnaast

aan een pantalonfabriek in Tu-

hebben wij in ons centrum een af-

nesië een aantal jaren geleden

leidingsvrije omgeving gecreëerd.

moesten er in de week terwijl

Leerlingen leveren hun mobiel-

ik daar was 58000 broeken wor-

tjes in en absolute stilte heerst in

den geproduceerd. En dat zijn

de studielokalen”. Elke 50 minu-

er veel kan ik u zeggen. Tien-

ten is er 10 minuten pauze en dan

tallen jonge dames waren daar

mogen de leerlingen zich uitleven

met veel plezier bezig achter

in de chill-out room waar een paar

de diverse machines die in de

fitnessapparaten staan. Ook zijn

Vele maanden van bloed zweet

Zoekwoorden

moderne fabriekshal, met air-

grote witte herder loopt hier rond,

en tranen zitten al in zijn project,

Om de functionaliteit van de web-

conditioning, stonden opgesteld.

die erg lief is en natuurlijk alle

waarin hij alle Harense winkels

site www.inharen.nl nog beter te

De

aandacht krijgt.

online een extra etalage heeft ge-

maken, zorgt Bos voor slimme

waren er prima te noemen. Ook

arbeidsomstandigheden

geven. “De moderne consument

formuleringen in de winkeltek-

de zorg die deze fabriek heeft

Er zijn inmiddels al heel wat

oriënteert zich graag op internet,

sten. Hij besteedt veel tijd aan

voor zijn medewerkers was uit-

klanten. Scholieren lopen in en

maar vindt het daarnaast leuk om

het doorgronden van de zoekma-

stekend. Deze dames, tussen de

uit, werken kalm in de studie-

het product in een echte winkel te

chine Google en weet op welke

16 en ongeveer 25 jaar hadden

zaal en ze kennen de weg naar

kopen. Heus, winkels hebben nog

‘zoekwoorden’ die reageert. Bos

plezier, werkten in drie ploegen

één van de vier begeleiders die

steeds een toegevoegde waarde.

vraagt geen geld voor de basis-

en werkten voor ongeveer € 1.80

gespecialiseerd zijn in alle school-

Ook in de tijd van webshops.” Bos

vermelding inclusief

zoek-

per uur. Voor Tunesië een goed

vakken tot vwo eindexamen ni-

heeft de website handig opgezet en

woorden. Als winkeliers uitge-

uurloon. Na een huwelijk en

veau. “Al het huiswerk wordt

ingedeeld. De consument zoekt op

breider vermeld willen worden,

de nodige kinderen kwamen ze

grondig

we

een product en wil simpelweg we-

waardoor de vindkansen toene-

dan ook vaak terug voor andere

plannen dagelijks het voorberei-

ten of hij dat in Haren kan kopen.

men, vraagt Bos per maand abon-

werkzaamheden binnen het be-

dende werk voor de proefwerken.

nementsgeld (20,- of 50,- euro).

drijf. Samen met een aantal col-

gecontroleerd

en

Als men op Google intikt: Luxa-

vijf

ou-

flex Haren, zorgt deze website

“Ik geloof gewoon in deze aan-

lega’s waren wij positief verrast

ders via een ouderportaal precies

ervoor dat de zoeker direct wordt

pak”, zegt Gertjan Bos. “Ik werk

over de gehele bedrijfsvoering

Vanaf

januari

kunnen

zien waar hun zoon of dochter

geconfronteerd met bijvoorbeeld

hier al meer dan een jaar aan, het

van deze leverancier. Toch moe-

Hij is weer teruggekeerd naar het

zich hier mee bezig houdt en hoe

de winkel Scholma Woonflair aan

was een heel werk om het concept

ten we onze ogen niet sluiten

dorp waar hij zijn hele jeugd heeft

wij vinden hoe hij of zij het doet.

het Raadhuisplein. En zo kan men

uit te denken en uit te voeren. Ik

voor de ellende die er in deze we-

doorgebracht en na de herfstva- “Leerlingen moeten omringd zijn

ook zoeken op bijvoorbeeld kle-

zal de site nog uitbreiden met een

reld toch wel heerst vele andere

kantie heeft hij de deuren van Stu-

door rust, kennis en hulp. Trans-

ding van een bepaald merk om te

evenementenagenda,

het

kledingfabrieken. Laten we daar

diehulp.NU geopend. Hier helpen

parantie richting de ouders op alle

zien of je deze kunt verkrijgen

een mooie promotie-site wordt

de komende weken eens bij stil

hij en zijn vakbegeleiders scholie-

fronten is van groot belang”, for-

in Haren. Gertjan Bos maakt dus

voor het winkeldorp Haren.” Hij

staan. Ik wens u een gezond 2014

ren met het maken van huiswerk

muleert Alex.

gebruik van het consumentenge-

heeft de uren die hij hieraan werk-

toe.

drag dat nu al bestaat: oriënteren

te maar niet bijgehouden, want

De locatie is opmerkelijk: het

Meer informatie op

op internet en kopen in een winkel

dan komt zoiets nooit tot stand,

voormalig

www.studiehulp.NU.

naar je keuze.

meent hij.

en het plannen van proefwerken. Biologisch

Centrum

Autoservice Pruijs BV

GRATIS HAAL EN BRENG

SERVICE IN HAREN

Brax Gardeur Luise Cerano Erfo Basler Bogner en vele andere!

zodat

Tot gauw Bij Jacco

www.lich-advocatuur.nl

Officieel servicepunt voor Volkswagen en Seat.

Osloweg 127 9723 BK Groningen

050 - 544 50 90 www.autopruijs.nl

Rijksstraatweg 148, Haren

Meerweg 143d, Haren (Gn), Tel. 050 – 230 6016


6

DECEMBER 2013

eten! Smmmmmake,liBAjk KKER & GROENTEMAN Culinaire tips van de

SLAGER

Kerstdiner? Zet wild op tafel. Het wildseizoen is weer geopend. Heerlijk vlees op uw bord terwijl het buiten guur weer is. Wat dacht u van een mooie eendenborstfilet? Of een hertenbiefstukje en een mooie reerugfilet? Komt u al in de stemming? Het is verstandig om uw wild bij ons vooraf even te bestellen. Dat komt de versheid ten goede. Hoe dat zit? Als u vooraf bestelt, kan ik op maat inkopen. Dus: er blijft minder wild op voorraad liggen. Bovendien heeft u de garantie dat uw bestelling klaarligt. Vraag ons dan ook even om een mooi receptje, dat leveren we u er graag.

Tip: Voor de kerstdagen tijdig bestellen. Dat voorkomt haastwerk! Martin Dijk

Úw auto, ónze uitdaging! Felland-Noord 4 Haren 050 - 535 02 81

Martin Dij k, Keursla ger

• • • • •

Keurslager Martin Dijk, Kerkstraat 15 Haren T. 050-5344517 F. 050-5340127

Oliebollen Vanaf de vrijdag na kerst staan we weer op het Raadhuisplein met de grote oliebollentent. En we kunnen u verzekeren dat ze weer heerlijk zullen smaken. We wonnen er weer een prijs mee! Alle Echte Bakkers konden de afgelopen weken hun oliebollen laten keuren in Wageningen. Gildemeester Chris Scholtens keurt en beoordeelt de inzendingen op onder andere kleur, vorm en natuurlijk smaak. Uit het keuringsrapport van Haafs blijkt dat deze oliebol een zeer goede oliebol is met een korte afbeet en een frisse smaak. Scholtens: “Dat zijn de belangrijkste eigenschappen voor de consument en daar scoort Haafs het beste op. Wilfred wil altijd graag de beste zijn, maar hij mag zeer tevreden zijn met deze knappe prestatie. De verschillen aan de top zijn zeer klein en het is echt specialistenwerk. Dus complimenten!”

Echte Bakker Haafs

tankstation garagebedrijf en schadeherstel apk keuringsstation airco service in- en verkoop gebruikte en nieuwe auto’s

Beethovenlaan 15, 9722 KJ Groningen 050-5250605 www.autotraas.nl De man die helpen kan in Helpman en wijde omgeving

Oliebollenfeest Het wordt dus weer een fantastisch oliebollenfeest in Haren. “Vanaf de vrijdag na Kerst staat de grote oliebollentent weer voor de winkel, er is glühwein en muziek en ik weet zeker dat we heel Haren en omgeving kunnen laten genieten van super lekkere oliebollen en appelbeignets.” Wilfred en Petra Haafs

Anjerlaan 30a T. 050-5350491 Raadhuisplein 8, Haren T. 050-5350804

PATER

voor betere schoenreparaties

DE ECHTE SPAANSE SLOF

Kerst! Fijn! Deze week ben ik in Kampen bij de internationale groothandel geweest om alle bijzondere producten van de hele wereld te bekijken, proeven, kopen. Mooi werk, hoogtijdagen voor de groenteman. In de winkel treft u nu al producten uit de hele wereld aan, met het oog op kerst. Verse paddenstoelen (per stuk te verkrijgen), dwergsinasappels, carambola’s, artisjokken, verse vijgen, passievruchten…..Heeft u speciale wensen voor úw kerstdiner, bestel het tevoren, want ik wil u de dag voor kerst niet graag ‘nee’ verkopen. Heerlijke tijd. Mensen besteden extra aandacht aan het samenzijn, aan het diner. Ik wil er graag behulpzaam bij zijn. Ik zie u graag vandaag of morgen! Erik Berends

Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08

Ook in het nieuwe jaar kunt u op ons rekenen als u even steun nodig hebt…

Erik Berend s

Groentespecialist Erik Berends Anjerlaan 23/a 9753 GA Haren T. 050-5350334

Allevamn Dee Mnikskeelhnor..st:.

Het laatste nummer van het jaar. Een mooi moment om een dankwoord uit te spreken. Deze kleurrijke muts staat daarbij symbool voor tientallen mensen diemet het breien, haken en verkopen van zogenaamde ‘Mikkelmutsen’ veel geld bij elkaar brachten. Maar er was niet alleen deze unieke actie. Er werd verjaardaggeld over gemaakt, kaarten verkocht, een cheque gestuurd, potjes gevuld; op alle manieren brachten mensen geld binnen voor ons dak. Echt geweldig! En dus voor een ieder die ons dit jaar als maatje, donateur of als vriend heeft geholpen: BEDANKT!

www.mikkelhorst.nl

Klaverlaan 37, Haren

Humanitas-Haren wenst iedereen fijne feestdagen toe en een gelukkig Nieuwjaar.

U bent sterker dan u denkt. www.humanitasharen.nl


DECEMBER 2013

“Levensgevaarlijk” “Begrijpelijk”

Emile Koopmans

Glimmen in fel verzet tegen doorgaand verkeer

helpen, GVH heeft vorige week

In de week van 28 november sloeg de vlam in de pan in Glimmen. Boze dorpelingen parkeerden hun auto’s hinderlijk op de doorgaande rijbaan waar geen parkeerverbod geldt. Opstoppingen in de regenachtige avondspits waren het gevolg. Verhitte gemoederen bij passanten die verhaal wilden halen aan de deur van de parkeerders. Waarom de rebellie?

M

waai maken. Door de drempels in

dwingende schriftelijke vragen

het dorp stuiteren de voertuigen

aan het college gesteld. Hamvraag:

bombastisch door de straat, zegt

op welke termijn reikt het college

men. Wethouder Berends komt

Glimmen de helpende hand. De

volgens de dorpelingen met drog-

publieke opinie is intussen ver-

redenen om niets te doen. Een ver-

deeld. Buiten Glimmen wordt het

bod op doorgaans verkeer zou niet

dorp vaak aangeduid als een zeur-

te controleren zijn, zegt hij. Juris-

dorp, waarbij bewoners zouden

ten in Glimmen bestrijden dat.

moeten accepteren dat ze nu eenmaal aan een doorgaande route

Politiek

zijn gaan wonen en in de buurt

De fractie van het CDA pleit al

van een vliegveld.

et deze wilde en ongeorgani-

sinds mei voor snelle maatrege-

seerde actie wilden de Glim-

len om Glimmen uit de puree te

architect

RUBRIEK

HET OOG WIL OOK WAT

Vorige columns zijn terug te lezen op

www.team4.nl/nieuws/column

Me-ga-lo-maan!

I

n de gemeente Haren zijn op dit moment twee woonhuizen in aanbouw met een megalomaan karakter. Buitenproportionele kasten van huizen. Wat is er aan de hand? Worden de gezinnen groter? Of juist kleiner en wordt daardoor het budget groter? Of groeien de ego’s? Ik weet het niet. Toch maar eens opzoeken wat megalomaan ook al weer betekende

Nou heb ik mezelf geleerd nooit een oordeel te geven over een gebouw, voordat het klaar is. Dus dat doe ik nu ook niet. Maar deze projecten vragen vanwege hun omvang wél om openbare kritiek. Dat zal ik zeker doen, behalve als mijn negatieve kritiek overheerst. Dan schrijf ik niks. Want er ligt wel ziel en zaligheid van de opdrachtgever in zo’n project. En waarom zal ik dan…. Dus als u mij er niet meer over hoort, dan

menaren uiting geven aan hun

Aan de Kerklaan, tegenover de

boosheid en ongeduld. Volgens

Dilgtweg, is een rietdekker al we-

hen gaat Glimmen gebukt onder

7

Vrachtrijder aan het woord:

teveel doorgaand (vracht)verkeer

weet u genoeg.

ken bezig een nieuwe boerenbe-

De kathedraal deed me alvast

huizing aan het zicht te onttrek-

denken aan de worm in “Erik of

dat bovendien te snel rijdt (850

Terwijl Glimmen de gemeente Ha-

is het toch logisch dat ik een alter-

ken. Vast zijn grootste klus ooit!

het klein insectenboek” dat ik

auto’s per dag). De gemeente zegt

ren onder druk zet, staan vrachtrij-

natief zoek? Mijn werkgever kan

Er zouden eerst appartementen

onlangs weer eens las. De worm

machteloos te zijn, omdat er geen

ders ook onder druk. Van de klok.

door GPS zien waar ik rijd en die

komen, maar het complex wordt

vraagt aan Erik waarom hij zo-

geld is voor verkeersremmende

Frank Broekhof uit Haren is één

zou mij zeker vragen waarom ik

nu gerealiseerd voor één gezin.

veel uitsteeksels heeft, doelend

maatregelen.

vreest

van hen die wel eens door Glimmen

routes kies waar files staan of die

Alleen de schaal is gelijk geble-

op zijn armen en zijn benen. Dat

aanstonds de overlast door sluip-

rijdt. Hij vindt dat Glimmen over-

extra tijd kosten. Logisch.” Over

ven, lijkt het. En aan de Meent-

is toch helemaal niet nodig, vindt

Glimmen

verkeer als straks van 2015-2020

drijft en wil graag langs die route

de protesten in Glimmen zegt de

weg in Glimmen wordt een éénge-

de worm. De kathedraal barst uit

de ringweg van Groningen op de

van en naar de A28 blijven rijden.

chauffeur: “Met een vrachtwagen

zins buurthuis gerealiseerd (foto).

zijn voegen van de variatie. Dat

schop gaat. Volgens Ellen van der

Broekhof: “Wij moeten ons werk

kun je echt niet sneller dan 20 of

Een kathedraal waarin logische

is toch helemaal niet nodig! Of

Kley van Plaatselijk Belang wordt

ook doen binnen de tijd die ons is

25 km/u over die drempels en door

vormen kennelijk taboe zijn. Hoe

heeft architectuur zoveel variatie

het dorp door de gemeente aan

gegeven. Iedereen kiest toch privé

de versmallingen, dat valt wel mee.

ingewikkeld kun je het maken?

nodig om megalomaan te zijn?

haar lot overgelaten.

ook altijd de route met de minste

En het is eigenlijk alleen in de spits

vertraging? Ik rijd op een vracht-

druk in Glimmen. Maar dan kan

Op 27 november kwam verkeers-

wagen voor een groothandel in

ik je nog wel meer drukke wegen

wethouder Theo Berends met lege

sanitair en moet minstens twintig

aanwijzen, zoals de Dr. E.H. Ebels-

handen naar een vergadering met

adressen per dag afwerken. Als ik

weg.” Over de parkeeracties is

het dorp, waarna de wilde acties

van de stad naar Assen moet kan

Broekhof helder: “Onbegrijpelijk

begonnen. De acties zijn voorlopig

ik via de ringweg en Julianaplein

dat de politie niet ingreep. Het was

opgeschort, maar er zijn nieuwe in

rijden, maar als ik zeker weet dat

een gevaarlijke situatie, levensge-

de maak. De pas opgerichte werk-

ik daar een half uur extra over doe,

vaarlijk.”

groep Veilig Verkeer Glimmen heeft zich voorgenomen om nieuwe acties beter te communiceren en te beveiligen. In een brandbrief (vorige week) aan college en raad vraagt Glimmen om een verbod op doorgaand vrachtverkeer en aanpassingen aan het wegdek waar door de vrachtwagens minder la-

Kerstmarkt Sassenhein komend weekend

Z

schapenvachten, aterdag 21 en zondag 22 de- kerstcadeaus, cember is er een kerstmarkt luxe bonbons, onalledaags brood in Paviljoen Sassenhein te Haren. en alles wat december zo feesteOp het terras komen kersttenten lijk maakt. Het is kleinschalig en te staan waarin standhouders hun sfeervol. producten presenteren op het gebied van groendecoraties, sieraden, Voor de gezelligheid en warmte

&

Hofstee & Hofstee Wilt u apparaten inbouwen? Reparatie en onderhoud. Kleine technische ongemakken in huis. Ik sta voor u paraat! Ko Hofstee 06 - 52 45 44 00 kohofstee@gmail.com

Mellenssteeg 73, Haren 050-5345612

branden de vuurkorven, is er de geur van glühwein en speelt er live muziek.

Beide dagen bent u welkom

tussen 10.30 uur en 17.00 uur. De entree is gratis. Paviljoen Sassenhein, Lutsborgsweg 51 in Haren.

Slechts 6% BTW op arbeidsloon. Dat scheelt!

Ontmoetingsmorgens Kerkboerderij

I

n januari worden weer ontmoetingsochtenden voor 50-plussers georganiseerd in de Kerkboerderij, Oude Middelhorst 24, Haren. De koffie-ochtenden duren van 9.30-11.30 uur. • woensdag

8 januari Nieuw-

jaars visite met Muzikaal programma

verzorgd

door

Joh.

van Timmeren • woensdag 15 januari Competi-

HANDIGE ADRESSEN

Verloskundigenpraktijk 't Stroomdal Burg. J.G. Legroweg 110a 9761 TD Eelde www.stroomdalpraktijk.nl 050-406 33 81 info@stroomdalpraktijk.nl

Fysiotherapie Raadhuisplein Raadhuisplein 14 9751 AN HAREN Gn 050 - 534 46 29 www.fysioharen.nl

tie spelen • woensdag 22 januari Terugblik op de Ontmoetingsmorgens in 2013 verzorgd door mevr. Pettinga • woensdag 29 januari Muzikaal programma verzorgd door Mondorgelclub uit Spijk.

Logopedie Praktijk Haren Emmalaan 36 9752 KT Haren info@logopediepraktijkharen.nl 06 - 42 08 67 65 logopediepraktijkharen.nl


8

DECEMBER 2013

Puur natuur

Een natuurlijke en smakelijke kerst begint bij Slagerij de Buurderij in Noordlaren. Zaterdag 21 december proeverij op de buurderij. (o.a. quiches, geitekaasjes, stoofbier) en een glaasje gluhwein en oliebollen.

Vertrouw op vakmanschap

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2014.

Altijd paraat voor extra service

Slagerij De Buurderij Henk Warners | Open: Di. t/m vr. 9.00-17.30 uur. Za. 9.00-15.00 uur Vogelzangsteeg 15a, Noordlaren. Tel. 050-4063812 www.slagerijdebuurderij.nl

Vlees zoals vlees hoort te zijn!

Middelhorsterweg 57, Haren | Telefoonnummer 050 – 534 72 88

Vakmanschap & Moderne apparatuur voor: • Diagnosetest • Storing zoeken • Aircoservice • Bandenservice • Schokdempertest • APK • Onderhoud

www.uitvaartverzorgingharen.nl

Samen. Felland 7b, 9753 TA Haren Tel. 050-5340612 www.hvhautotechniek.nl info@hvhautotechniek.nl

PATER

voor betere schoenreparaties

LEDEREN BROEKRIEMEN Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08

Zorgvuldig. Passend.

Stress? Overbelast?

8-weekse Mindfulness Training in Glimmen Kleine groepen, mooie locatie Vrijblijvend voorgesprek met Annetje Brunner 06-450 851 57 / info@dewerkschuur.nl

www.dewerkschuur.nl


DECEMBER 2013

Column ‘Huis voor de Kunst’

Wintertuintjes

Jurrien Marinus Beek | Arnhem 1879 - Den Haag 1965. Formaat 40,5 x 50 cm De Arnhemse schilder Jurrien Beek vestigde zich in 1929 in Scheveningen en verhuisde later naar Den Haag. Hij bleef er tot aan zijn dood werkzaam en schiep een veelzijdig oeuvre met landschappen, stadsgezichten, marines, stillevens en portretten. Zijn schilderijen werden voornamelijk door hem zelf verhandeld. ‘Wintertuintjes’ laat een wat ongebruikelijk beeld zien van de Hollandse stadstuin. Het is eerder een mix van architectuur en tuinen maar dan zonder de gebruikelijke kleurenpracht en lommerrijk groen. Het winterbeeld geeft iets sobers maar ook een vorm van intimiteit en beslotenheid. Alsof de schilder het uitzicht uit zijn eigen raam op heel informele wijze heeft weergegeven. Een tijdloos beeld van de achterzijde van die typisch Haagse architectuur. Het is een stille wereld waarvan de stilte nog benadrukt wordt door het teruggehouden palet van de kunstenaar. In de luwte van de binnentuin lijkt zich niets te roeren. De gesloten gordijnen in de serre gunnen ons geen kijk op enige menselijke activiteit. Alles is toegedekt door een voorzichtig sneeuwdek. Bij de meeste schilderijen met de stad als onderwerp is het zo eenvoudig om er geluiden bij te denken zoals het voorbij razen van verkeer, luidruchtige marktkooplui of het geritsel van gebladerte in een lichte zomerbries die langs de grachten waait. In de “Wintertuintjes” van Jurrien Beek is het als of het geluid door de schilder is ‘uitgezet’. We zien de serene rust van wat eigenlijk een momentopname is. Wie weet wat er twee tellen later gebeurt. Wellicht vult zich dan een tuintje met kwetterende mezen of spelende kinderen die zich opmaken voor een sneeuwballengevecht in een winter die gevierd wil worden.

Het ‘Huis voor de Kunst’ heeft met veel genoegen een jaar lang haar columns met u mogen delen. Wij danken u van harte voor al uw belangstelling en de veelal positieve reacties die wij van u mogen hebben ontvangen. Wij wensen u namens het hele team van het ‘Huis voor de Kunst’ Veendam en Ootmarsum hele fijne en gezellige feestdagen en een heel gezond en voorspoedig 2014! ‘Huis voor de Kunst’ is een gewoon huis met een buitengewone inhoud. Buitengewoon door de collectie en door wat er aan faciliteiten geboden kan worden aan een publiek dat meer wil en wellicht meer behoefte heeft dan alleen maar kijken naar kunst. In de Galerie is voornamelijk figuratief werk te zien en te koop. Hebt u belangstelling of wilt u meer weten? Kijk op onze site of neem contact op met Mechteld Timmer of Jan Starke, zij staan u graag te woord. U bent van harte welkom!

een gewoon huis met een buitengewone inhoud

VEENDAM: Stationsstraat 10 | 9641 KE Veendam Openingstijden: vrijdag, zaterdag en elke eerste zondag van de maand van 13:00 tot 17:00 uur OOTMARSUM: Kerkplein 16-17 | 7631 EV Ootmarsum Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur Bezoeken kan ook op afspraak: +31 (0) 598 63 26 75

www.huisvoordekunst.com

Eindejaarsopruiming! Overjarige modellen van diverse merken moeten weg! Nu met extra hoge korting! Zondag 22 december vanaf 12.00 uur aan de Kerkstraat in Haren. En we gaan de hele week door! De fietsspecialist Jaap Glastra | Kerkstraat 12-C | 9751 BC Haren | www.jaap-glastra.nl

9


DECEMBER 2013

PATER

We wensen u gezellige feestdagen en een geweldig 2014. En als er eens iets hapert bij u thuis, staan wij voor u klaar!

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GOED LOPEND 2014

Installatieburo

Felland 9a, 9753 TA Haren Tel.: 050-5344553

MERRY X-MAS AND A HAPPY NEW YEAR!

Rijksstraatweg 178, Haren | Telefoon 050-537 11 86

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER MENNO BAKKE R • • • •

MAAK KANS OP

w er k

ap

Kn

ILD

E R l ev e r t we

er

HAREN 050 - 534 99 90 WWW.HANSJOLING.NL

Meerweg 15-17, Haren Tel: (050) 534 46 57 www.fietsshopharen.nl

Wij wensen u fijne kerstdagen en een spijkervast, solide 2014!

CH

S

Fiets Shop

ER

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2014.

L IEFT! TUB

DE WIN T

Ons team wenst alle fietsers in 2014 veel mooi weer en wind uit de goede richting. Letterlijk én figuurlijk.

Het vermogen om te relativeren. Je eigen voorrecht te zien. Het geluk te zoeken, vinden en herkennen. Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2014.

AL S

10

Fijne kerstdagen en een (financieel) gezond 2014!

VOOR NET DAT BEETJE EXTRA

Bouwbedrijf

Wolters

Bouw aan uw geluk. Dan bouwen wij er het huis omheen. Fijne feestdagen gewenst door ons team.

NIEUWBOUW / VERBOUW ONDERHOUD / RESTAURATIE ASSISTENTIE BIJ ZELFBOUW LAS- EN CONSTRUCTIEWERK

Burg. J.G. Legroweg 100, Eelde Kerkstraat 14, Noordlaren Telefoon 050 409 12 97

BOUWBEDRIJF MENNO BAKKER MENNO BAKKER

Zuinigstraat 1 9479 PM Noordlaren Zuinigstraat 1, Noordlaren tel. 050-4095918 050 - 4095918 www.bouwbedrijfmhbakker.nl

Verl. Hereweg 76 Groningen

NIEUWBOUW - VERBOUW - ONDERHOUD

www.bouwbedrijfmhbakker.nl

betrouwbaar in bouwen Wij wensen u het ultieme thuisgevoel in 2014 en fijne feestdagen

lieberom

Rijksstraatweg 131a 9752 BD Haren T. 050-5349242 W. www.lieberommakelaars.nl

makelaars

Medewerkers, vrienden en vrijwilligers wensen u sfeervolle feestdagen. In 2014 zal onze tuin net als voorheen úw tuin zijn. Graag tot ziens in het voorjaar!

Wij wensen alle lezers van de krant fijne feestdagen en een mooie nieuwe hobby in 2014: glas-in-lood!

Uw glas-in-loodspecialist Terborchlaan 29, Groningen 050-5274008

Fijne feestdagen en een groeizaam 2014 Familie Frau en alle medewerkers wensen u Un Buon Natale e Familie Frau en alle Un Felice Anno Nuovo medewerkers wensen u

Fijne feestdagen! WijWij zijnzijn geopend: geopend:e Un Buon Natale 2e kerstdag 26 26 december en en 2e Kerstdag december Un Felice Anno Nuovo Nieuwjaarsdag 1 januari 2014 Nieuwjaarsdag 1 januari 2013

WijWij zijn geopend: gesloten: Wij zijnzijn gesloten: 2e kerstdag 26 december en 1e Kerstdag2425december, december, Maandag Nieuwjaarsdag 1 januari 2013 Maandag decemberenen 1e kerstdag 2530december Oudejaarsdag 31 december december. Wij zijn gesloten: Oudejaarsdag 31 Maandag 24 december, Pizzeria "Sa Capanna" 1e kerstdag 25HAREN, december en Vondellaan 2-4, 9752 EC 050 5342033 Oudejaarsdag 31 december

Kerklaan 34 | 9751 NN Haren T (050) 537 00 53 | E info@hortusharen.nl

WWW.HORTUSHAREN.NL

Pinksterbloemweg 22 - 9753 HE Haren GN info@hoveniersbedrijf-berends.nl - 06-16535900

Naar aanleiding van de ziekte van mijn vrouw willen wij u graag bedanken voor de alle hartverwarmende belangstelling. Wij wensen u schitterende feestdagen en een gezond 2014 Johan en Maria Mulder


DECEMBER 2013

Heel Haren onder een Mikkelmuts

Breien voor het dak de Mikkelhorst

E

lke dinsdagmiddag is er aan de Jagershof een breicafé. De stamgasten breien mutsen om te verkopen op kerstmarkten. Een warm dak op je hoofd én op de Mikkelhorst, is het motto. Door Gonneke Bonting Het luide getik van de breipen-

11

kost vijf euro en de opbrengst is voor de Mikkelhorst”, zegt Bertha.

Huub van 't Hek

“Het is een sociaal en leerzaam gebeuren. Vroeger leerden we breien

RUBRIEK

op de huishoudschool. Toen die

HUUB WWW.HECTIC.NL

werd afgeschaft, ontstond er een groep vrouwen die geen breien leerde. Dertigers, veertigers en jonger. Gelukkig is breien weer in opkomst. Het klinkt misschien wat hoogdravend maar het is heerlijk om scheppend bezig te zijn. En we willen het iedereen hier graag leren.”

Sir John Falstaff was een VVD'er

S

ir John Falstaff is een

gen dat Sir John Falstaff het

door William Shakespea-

prototype van een VVD'er is.

re gecreëerde figuur. U

Waar wij zeggen samenle-

kent hem uit de toneelstukken

ving, zegt een VVD'er geld. Waar

The Merry Wives of Windsor en

wij zeggen zorg, zegt een VVD'er

vroeg me af wat ik zou doen met

Gratis

Henry IV. De Italiaanse opera-

geld. Waar wij zeggen scholing,

de restjes wol die ik daarbij tegen-

Zelf maakt Bertha al haar kleren

componist Giuseppe Verdi heft

zegt een VVD'er geld. Waar wij

kwam”, vertelt Bertha. “Ik had al

zelf en kreeg daardoor al eens aan

speciaal aan hem een opera ge-

zeggen arbeid, zegt een VVD'er

eens een breicafé opgezet maar

de stok met een marktkoopvrouw

wijd. Met grote dank aan zijn

geld. Waar wij zeggen kunst, zegt een VVD'er geld. Waar wij

dat was zo’n beetje doodgebloed.

in de stad. “Ze zei dat ik gerust

steun en toeverlaat Arrigo Boito

Toen kwam het nieuws dat het dak

mocht passen. Maar toen ik ver-

die het libretto voor Falstaff heeft

van zorgboerderij de Mikkelhorst

telde dat ik alleen maar even keek

lekte. Breien wordt inmiddels

hoe het kledingstuk in elkaar zat

weer populair. Al met al voldoende

zodat ik het zelf kon maken, tierde

aanleiding om de ‘Mikkelmuts’ te

ze me de kraam uit”, vertelt ze la-

introduceren.”

chend. “Dan ben je eerlijk! Ik las

Falstaff leeft van het misbruiken van zijn omgeving

ergens dat Geert Naber, van de

nen is nauwelijks hoorbaar. “Heb jij dat boekje nog waar dat leuke

Leerzaam

Mikkelhorst, heeft gezegd dat hij

patroon in staat?”, “He verdorie,

Ze kende Rika via hun werk voor

niet in een juridische strijd ver-

zeggen bestuur. zegt een VVD'er geld. Waar wij zeggen opvoeding, zegt een VVD'er geld. Waar wij zeggen geluk, zegt een VVD'er geld. Waar wij zeggen herindeling, zegt een VVD'er geld. Waar wij zeggen Haren, zegt een VVD'er geld. Waar wij zeggen liefde, zegt een VVD'er geld.

heb ik alweer een steek laten val-

de rommelmarkt en samen deden

wikkeld wil raken omdat je dan

len!” en “Ja, een baret neemt veel

ze een oproep om wol in te zame-

blijft steken in negativiteit en

wol?” klinkt het. De sfeer is ge-

len. De opbrengst: twintig vuilnis-

de Mikkelhorst is juist een posi-

moedelijk. Telkens als er buiten

zakken vol. Genoeg voor een he-

tieve instelling. Daar ben ik blij

geschreven. In de opera ontmoe-

betaalt hij niet, rijke vrouwen

iemand op de deurbel drukt, roept

leboel mikkelmutsen. Nu houden

mee, zo’n opmerking. Ik begrijp

ten wij Sir John Falstaff als een

probeert hij financieel uit te kle-

Bertha Wolters: “Loop maar door!”

ze elke dinsdagmiddag vanaf drie

dat we heus de hele reparatie niet

combinatie van de Graaf

den. Totdat zijn knechten en de

Samen met Rika Pater nam

uur breicafé aan de Jagershof 53.

kunnen betalen met de opbrengst

de Nozze di Figaro en Don Gio-

rijke vrouwen gezamenlijk te-

zij het initiatief voor dit breica- “De mutsen verkopen we op kerst-

van onze mikkelmutsen maar het

vanni uit de gelijknamige opera.

gen hem optrekken. En hem een

helpt en het is een leuk doel om

Falstaff leeft van het mis-

lesje leren. Midden in het bos bij

voor te breien.”

bruiken van zijn omgeving. Mis-

de heilige eik. Daar wordt hij tot

Inmiddels zijn er zo’n vijftien brei-

bruiken dient u hier te lezen in

de orde geroepen. Daar mag hij

sters actief. Bertha en Rika willen

de

maatschappe-

nadenken over zijn fouten. Daar

graag meer Harenaren aan het

lijke zin. Alle lusten zijn voor

laat iedereen aan hem zien dat

breien hebben. “Iedereen is wel-

Sir John, alle lasten zijn voor de

het leven over alles gaat behalve

kom en het kost niks”, zegt Bertha.

mensen in zijn omgeving. Kort

geld. De opera Falstaff als red-

“Wie niet kan breien, leren we het

samengevat zou je kunnen zeg-

ding voor de VVD. Ook in Haren.

fé. “Ik ruimde mijn zolder op en

en andere markten. Elke muts

Sir John Falstaff is altijd op

zoek naar geld. Hij kan er geen genoeg van krijgen. Zijn knechts

gebruikelijke

uit

en wie liever thuis breit, mag wol komen halen.” Bertha en Rika maken de tussenbalans op na drie weken breicafé. Er liggen 113 mutsen op de tafel.

Boekrecensies Haren heeft twee boekwinkels en een bibliotheek. Duizenden titels. Met enige regelmaal leest Geert Jan Arends voor ons twee boeken en geeft in stippen zijn mening: top of flop? Reageren? Mail: gjarends@hotmail.com

waarin de reis in afbeeldingen te volgen is. Wat een noordelijk duo! Ik kan de combinatie van beide boeken zeer aanraden. Robert jong

Galbraith: (Thriller,

Koekoeks-

Prometheus,

Up to date

april 2013)

Een beroemd fotomodel vindt de dood in Londen. Is het zelfmoord of toch moord? Een zaak voor

Altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en innovaties op ons vakgebied.

prive-detective Cormoran Strike. Het voert ons door Londen en de society-scene in die stad. Een echte whodunnit. Onder pseudoniem rum, een reis naar Rome om een

geschreven door J.K. Rowlings,

uitspraak van de paus te krijgen

bekend van Harry Potter. Haar

omdat hem het gezag over een kerk

identiteit kwam boven water toen

La-

werd ontzegd. Wat volgt is een lan-

de uitgever het manuscript liet

thriller,

ge reis vol gevaren en ontberingen.

analyseren door een computer die

Penningboek, november 2010).

Wij als lezer krijgen we een prach-

aangaf dat de schrijfstijl erg op

Ynskje byrinth

Penning:

Emo’s

(Historische

tig inkijkje in het leven in die tijd.

die van Rowlings leek.

Hoewel ik soms even verzadigd

Het is mijn genre niet. Teveel uit-

Dick de Boer: Emo’s Reis (non-

raakte van de overvloed aan histo-

weidingen over de societywereld.

fictie, Noordboek, 2011)

rische gegevens, en de personages

Teveel uitstapjes en valse sporen.

me niet echt raakten, is het een

En nergens spannend. Een kwes-

Schrijfster uit Haren!

mooi verhaal. Ik ontdekte dat er

tie van smaak? Liefhebbers van

In het jaar 1211 onderneemt Emo,

een net zo dik boek verschenen is

whodunnits smullen waarschijn-

proost van het klooster van Wie-

van RUG-historicus Dick de Boer,

lijk wel enorm van dit boek.

• Een unieke en eigentijdse collectie monturen • Zonnebrillen • Service • Contactlenzen • Accessoires • Oogmeting • Oogdrukmeting • Advies


12

DECEMBER 2013

or Bel vo o! nf meer i 067 50 050-52 anders denken anders kijken anders werken Ervaar onze complete workout van 30 minuten die elke spiergroep traint en waarbij je tot 500 calorieën per keer kunt verbranden. Ook jij zult je binnenkort als nieuw voelen. Bel voor een afspraak voor een rondleiding en gratis figuuranalyse.

Binnen kort over o meer ns voedin gsprog ramma !

www.curvesgroningen.nl

Curves Groningen PC Hooftlaan 2b 9721JM Groningen 050-5250067

Wat nu? Ouder worden is prettiger met de comfort-garantie van Nijland!

Voor onderhoud en reparaties Opel en Kia bent u van harte welkom bij onze vakgarage. Slechts tien minuten rijden vanaf Haren.

OUDER WORDEN IS PRETTIGER MET Bij het vorderen der jaren moet je geen concessies doen aan comfort. DE COMFORT-GARANTIE VAN NIJLAND! Integendeel. Wij begrijpen dat heel goed. We adviseren u vakkundig bij het het vorderen aanschaffen van meubelen (o.a. sta-op stoelen, stoelen met Bij der jaren moet je geen concessies doen aan elektrische bediening) en nemen echt de We tijdadviseren voor u. uAls u gaat comfort. Integendeel. Wij begrijpen dat heel goed. vakkundig het aanschaffen van meubelen (o.a. sta-op stoelen, verhuizenbijstaan wij u terzijde met geduldige service bij de stoffering stoelen elektrische bediening) en nemen echt de tijd voor u. Als van uwmet nieuwe thuis. u gaat verhuizen staan wij u terzijde met geduldige service bij de stoffering van uw nieuwe thuis.

• seniorenmeubelen

• seniorenmeubelen verhuisservice (woningstoffering) ••verhuisservice (woningstoffering) vloerbedekkingen metuitstraling warme uitstraling ••vloerbedekkingen met warme De comfort-garantie van Nijland staat als een thuis. De comfort-garantie van Nijland staat als een thuis. Hét adres voor Haren en omstreken.

Vakgarage W. Polling is al bijna 20 jaar een begrip in EeldePaterswolde en omgeving. De garage heeft, als reparateur, leverancier en verkoper van nieuwe en gebruikte auto’s van alle merken, een goede reputatie opgebouwd onder zowel particuliere als zakelijke rijders.

Hét adres voor Haren en omstreken.

Hoofdweg 44 9761 EH Eelde

Tel: 050 - 3092627 Fax: 050 - 3092646

info@pollingautos.nl www.pollingautos.nl


DECEMBER 2013

RUBRIEK

(R)ECHT

13

Degene die alimentatie betaalt

van Eck en Carla Seip zijn als

moet er zelf aan denken dat deze de

advocaat en mediator gespe-

alimentatie met de indexering ver-

cialiseerd in het familierecht

hoogt. Wanneer dat niet gebeurt, waaronder echtscheidingen en

UIT!

is goed voor u...

Wettelijke indexering alimentatie per 1 januari 2014

kan degene die er recht op heeft

ook erfrecht. Beiden zijn aan-

ook later nog met terugwerkende

gesloten bij de vFAS. Waar mo-

kracht de verhoging vanwege de

gelijk is hun streven erop ge-

indexering vorderen. Over een pe-

richt een onnodige procedure

riode van vijf jaar terug kan het te

te voorkomen.

weinig betaalde bedrag eventueel met behulp van een deurwaarder

Lees meer op

worden geïncasseerd. Na vijf jaar

www.boutoveres.nl.

verjaart de vordering over de jaren

Indexering van alimentatie is een

daarvoor.

verplichting die in de wet is opge-

AkrAm khAn CompAny – iTmoi Internationale topdans geïnspireerd op Stravinsky’s ‘Le Sacre du Printemps’.

nomen. De indexering is bedoeld

In een echtscheidingsconvenant

als

Jaarlijks

kan de toepassing van de indexe-

wordt het percentage in november

ring worden uitgesloten, bijvoor-

gepubliceerd in de staatscourant.

beeld omdat het inkomen van de

inflatiecorrectie.

De indexering moet telkens per 1

alimentatiebetaler niet meer toe-

januari worden toegepast. Per 1

neemt. In de praktijk gebeurt dit

januari 2014 is het percentage

zelden.

vastgesteld op 0,9. Deze indexering is zowel op partneralimenta-

StadSSchouwburg groningen dinsdag 7 januari

Bij BoutOveres Advocaten in

tie als op kinderalimentatie van

Groningen werken ruim 20 ad-

toepassing.

vocaten/juristen.

Anne

Kim

Hoe stook je hout?

Homeopaten uit Haren…

“Alternatieve geneeswijze in de ban, dat is tegen de grondwet”

C

oby Sinnige, Vanja Wierenga en Hanneke Schrijvers, homeopaten in Haren en Groningen, vinden dat de overheid het gebruik van homeopathie tegenwerkt. Zij vinden dit in het nadeel van de ongeveer twee miljoen mensen die jaarlijks baat hebben bij alternatieve gezondheidszorg (door homeopaat, acupuncturist en orthomoleculair therapeut).

regelen genomen die het gebruik

teraard kostenverhogend voor de

maken van de CAM moeten ont-

patiënt.

moedigen. Dit is gebeurd zonder

rekening te houden met de wen-

registratie eisen (kunstmatig op-

sen van de Nederlands bevolking.

gedreven kosten) van homeopathi-

Door ingewikkelde en dure

Onderzoek wijst uit dat ongeveer

sche middelen, zijn er momenteel

85% van de bevolking sympathiek

300 van de 10.000 homeopathische

duidelijk in een behoefte. Veel

staat tegenover CAM, in veel ge-

middelen daadwerkelijk voor het

mensen willen leren hoe ze meer

vallen omdat ze er zelf, of een fa-

publiek beschikbaar.

warmte uit minder hout kunnen

milielid, positieve ervaringen mee dachten dat vrije keuze wel paste bij het gedachtengoed van de VVD, maar zien nu tot hun verbazing dat VVD-minister Edith Schippers de CAM aan banden legt. Ze keuren dat af. Een aantal voorbeelden uit dit ontmoedigingsbeleid: •

Op

homeopathische

en

fytotherapeutische(kruiden

en

De houtstookcursus voorziet heel

produceren en hoe ze hun kachel

De homeopaten dachten dat vrije keuze wel paste bij het gedachtengoed van de VVD

gehad hebben.” De homeopaten

Coby Sinnige. Één van de homeopaten die alarm slaan...

A

ls vervolg op eerdere cursussen dit jaar, organiseert Transition Town Haren binnenkort opnieuw een houtstookcursus. De cursus wordt gegeven op donderdag 19 december om 20.00 uur in zorgboerderij de Mikkelhorst, Klaverlaan 37 in Haren

schoner kunnen houden. Door een betere stooktechniek toe te passen hoeft de schoorsteen minder vaak geveegd te worden en wordt er beduidend minder overlast voor de omgeving veroorzaakt. Voor de al eerder gehou-

De CAM arts dreigt in 2017 zijn

vitaminen) zelfzorgmiddelen mag

registratie als arts te verliezen als

niet meer staan waarvoor ze die-

hij als consultatief CAM arts ver-

nen. Het argument is dat de wer-

der blijft werken (deze maatregel

king niet wetenschappelijk bewe-

lijkt gemaakt om het enthousi-

Het is verstandig dus om op tijd te reserveren

zen is. Er is geen oor voor dat ze

asme van jonge artsen die aan een

al meer dan 200 jaar met meer of

CAM studie willen beginnen, in de

den cursussen kwamen vanuit de

minder succes gebruik zijn gewor-

kiem te smoren).

hele provincie aanmeldingen bin-

den en geen schadelijke werking

Zorgverzekeringen helpen de

nen. Het is verstandig dus om op

of bijeffecten hebben. Het kiezen

overheid een handje door de, fel-

tijd te reserveren. De stookcursus

uit deze producten wordt u dus zo

bevochten, vergoedingen in de

wordt gegeven door Fetze Tigche-

eigen lichaam, de persvrijheid en

onmogelijk gemaakt.

aanvullende verzekeringen

te

laar uit Reduzum, bekend van de

Ze gaan nog verder: het tast de

het recht op vrije mededinging.

• Voor de producent van deze

verlagen. De onderdelen ‘fysio-

Tigchelkachels. Iedereen met een

vrije

voor

Het verbod op onze vrije keuze

middelen geldt zorgplicht. Maar

therapie’ en ‘alternatieve genees-

houtkachel kan zich opgeven. De

patiënten aan. Coby Sinnige: “Als

binnen de gezondheidszorg is dan

hij mag u niet meer informeren

kunde’ worden echter het meest

lesstof is toepasbaar op elk type

het om onze gezondheid gaat heb-

ook ongrondwettelijk.”

waarvoor het middel geschikt is.

geraadpleegd op de sites van deze

houtkachel.

Zo kan de producent zijn zorg-

maatschappijen. Dat zegt wel iets

Onwettig keuzemogelijkheden

ben wij allen recht op keuzevrijheid, zelfbeschikking en vrijheid

Volgens

wordt

plicht (in dit geval informeren)

over het belang hiervan voor de

Deelname kost € 5,- en aan-

van meningsuiting. Dat is vastge-

de CAM (complementaire alter-

niet nakomen; op last van de over-

consument!

melden kan door een e-mail te

legd in de grondwet en in het Eu-

natieve

heid.

de

homeopaten

gezondheidszorg)

door

sturen naar transitiontownha-

ropees Verdrag voor de Rechten

overheidsmaatregelen bijna on-

Alle CAM therapeuten (inclu-

Wilt u meer informatie over dit on-

ren@gmail.com.

van de Mens. Daarin staat ook be-

mogelijk gemaakt. Zij zeggen: “In

sief de artsen) moeten 21% BTW

derwerp en/of wilt u dat uw stem

Aanmelden kan ook via de

schreven wat verstaan moet wor-

de afgelopen jaren heeft de Neder-

betalen, terwijl de gezondheids-

wel gehoord wordt: ga naar

website

den onder de integriteit van ons

landse overheid drastische maat-

zorg geen BTW kent. Dit werkt ui-

www.keuzevrijheid.nl

haren.nl

www.transitiontown-


14

DECEMBER 2013

Uw installateur in Haren en Groningen

Vraag vrijblijvend offerte voor uw CV, zink-en dakwerk, riolering en elektra werkzaamheden.

Ook op zondag de goedkoopste. Hallo Jumbo! Hallo Jumbo! Wij zijn iedere zondag open! Van 13:00 uur tot 18:00 uur. Tweede Kerstdag geopend van 12:00 uur tot 17:oo uur

Gratis parkeren!

Haren:


DECEMBER 2013

Dé beddenspeciaalzaak in Assen & Haren

sinds 1911 NIEUW!van

Als dé beddenzaak van Noord-Nederland en omstreken heeft Homan Slapen een ruim assortiment van verschillende topmerken als Hästens, Auping en Ergosleep. Onze winkel in Haren is al meer dan 102 jaar hét adres op het gebied van slaapcomfort. Sinds april 2013 is onze tweede vestiging geopend in Assen en heeft evenveel expertise in huis.

eting Gratis m -DNA a uw sla p leep® os in de Erg tudio ss Beleving

Laat u in beide vestigingen door onze slaapspecialisten adviseren voor de beste nachtrust. U bent van harte welkom.

Haren Rijksstraatweg 167 T 050 - 534 42 35

Assen Zeilmakerstraat 14 T 0592 - 87 03 08

www.homanslapen.nl

Geopend: di, wo, do, vr: 9:30 - 17:30 uur | za: 10:00 - 17:00 uur

AUPING

|

AVEK

|

ERGOSLEEP

|

HÄSTENS

|

KUPERUS

|

OPTISLEEP

|

SCHRAMM

|

KRUCHEN

15


16

DECEMBER 2013

Wij wensen onze clièntele een voorspoedig 2014!

J.F v.d. Wiel stoffeerbedrijf

l wonen o v l j i t s r o vo

Meubel, woning- en projectstoffering Verlengde Hereweg 83 - 9721 AH Groningen (Helpman) 050-3120839 06-53168888 info@jfvanderwiel.nl

50% REGENKANS, DUS 50% KORTING!

Zaterdag 4 januari 2014 bestaat ons bedrijf 15 jaar Dat vieren wij met een open dag en een receptie tussen 11.00 en 16.00 uur. Laat u inspireren!

U bent van harte welkom.

Beauty V.o.F. Fournituren Kerkstraat 6, Haren - www.beautyvof.com

Tot 1 maart 2014 50% korting op AGU regenkleding Laat de buien dus maar komen!

installatie

montage

Badkamer - Centrale verwarming - Dakwerk - Verbouw - Keuken - Tegelwerk Gas - Water - Elektra - Koperen en zinken dakgoten • Gespecialiseerd in badkamers •

Parkweg 89 - 9725 ED Groningen - Telefoon 050-5253731

Haren, telefoon 050-5350062/06-10199085 www.aenh-installaties.nl

Kies de kast die bij u past! Schuifwanden leveren wij ooK “op maat” Volledig voorgemonteerd en exact op de maat die u wenst. Onze merken staan garant voor dit perfecte railsysteem met maar liefst 15 jaar garantie! U kunt kiezen uit meer dan 60 decors, waaronder spiegels en glasdeuren. De omlijsting is leverbaar in 8 kleuren. Inbouwmaten tot 280 cm hoog en 496 cm breed. Levertijd slechts 15 werkdagen. Ook een bijpassend kastinterieur is op maat mee te bestellen in de door u gewenste indeling

de KaSt die bij u paSt! • • •

ooK op internet: formido.nl

Schuifwandsysteem van vloer tot plafond, ook schuine hoeken. Er wordt gratis bij u thuis opgemeten. U kunt de kast zelf plaatsen of dit laten doen door onze montagedienst. Vrijblijvende offerte.

Komt u vanaf centrum Haren richting Glimmen, naam dan afslag Waterhuizen, dan zitten wij aan de 2e rotonde. Kan niet missen! Met voldoende GratiS parkeerruimte!


DECEMBER 2013

Opiniemeningsvormingwrevel-vertrouwen Het officieuze fusieverhaal: Masterplan van provincie? Hieraan ontlenen veel mensen hun wantrouwen en irritatie. Zij leggen de feiten anders uit dan bestuurders. Fictie of niet? 1. Al meer dan honderd jaar lonkt

jecten nog kunnen slagen. Waar

haar greep.

Groningen naar Haren. Gemeente

inwoners wel wat meer OZB kun-

waar het goed wonen is. Met hoog

nen opleveren. Waar mensen met

opgeleide inwoners die behoorlijk

hogere inkomens graag wonen.

den Berg de laatste instructies

verdienen. Gemeente met grazige

Het rumoer van Project X maakt

voor 25 november. Zorg dat je

(bouw)gronden.

toevallig de weg vrij voor een burgemeester uit eigen PvdA. Het

2. In de vorige eeuw besloop Groningen enkele keren haar prooi,

11. Vlietstra krijgt van Max van

17

Herindeling Haren

Democratie pur sang? Of toch een masterplan?

O

p 25 november besloot de

tieke belangen. Voor de wens van

gemeenteraad

meer-

Groningen om Haren te bezitten.

voorgenomen

We doen een poging die komplot-

fusie met de gemeenten Gro-

theorie te plaatsen naast de offici-

derheid

tot

de

in

ningen en Ten Boer. Wat is dat

ële gang van zaken. Op zoek naar

toch, dat beslissingen over ge-

de bron van wantrouwen en boos-

meentelijke herindelingen vaak

heid. Opdat we ze kunnen verkla-

leiden

ren en begrijpen.

tot

stammentwist,

ver-

dachtmakingen en politiek gedoe. In Haren is het niet anders. Het

* De tekst van ‘het masterplan ’ is fictie. Gebaseerd op aannames en burgers is waarschijnlijk diep- waarnemingen. Niet bewijsbaar. geworteld in de verdenking dat Toch is de komplottheorie een inHaren wordt opgeofferd voor poli- vloedrijk onderdeel van het proces.

wantrouwen bij een deel van de

Proces fusie volgens het boekje? H oewel veel mensen het fusie-

Wat in Haren niet zo goed ging

proces wantrouwen en een

was het verstrekken van informa-

de coalitiepartijen binnenboord

'komplot' vermoeden, kun je je af-

tie aan burgers. Er zijn in alle dor-

houdt, dan zit je goed met 10 stem-

vragen of zij geen spoken zien. De

pen informatieavonden geweest,

wordt Janny Vlietstra, die op-

men. Negeer schreeuwende bur-

fusie van Haren is onderdeel van

waarbij burgers hun zegje kon-

dracht krijgt om de onwillige ge-

gers die vragen om Tynaarlo of

een algehele herschikking van

den doen. Toen het college haar voorkeur voor Groningen bekend-

meente Haren rijp te maken voor

uitstel. Doe of je luistert. Hou het

gemeenten in de provincie Gro-

de fusie (met Groningen). Daar-

binnenskamers. Op burgers heb-

ningen, ingegeven door wensen

maakte, gaf men daarbij alsnog

3. In 2012 mijmert CvK Max van

mee is het trio Plasterk, Van den

ben we geen greep, op raadsleden

van de regering. Haren is gewoon

een uitgebreide toelichting. De

den Berg over zijn laatste missie:

Berg en Vlietstra (allen PvdA)

wél. Dat zijn er maar 17.

één van de velen. De provincie

raad heeft volgens het pad der de-

gemeentelijke herindeling in de

compleet. Aan de slag!

heeft, zoals verwacht mag wor-

mocratie een besluit genomen op

12. Op 26 november kan de bur-

den, het proces op gang gebracht

25 november. Wat valt er nou aan

maar Haren wilde niet.

provincie Groningen. Zijn partijgenoot minister Ronald Plasterk

8. Vlietstra krijgt in juni de raad

gemeester haar partijgenoot bel-

met een onderzoek waarin de her-

te merken (behoudens details) op

wenst immers grotere gemeenten.

op overtuigende wijze al zover

len met goed nieuws. Max van

indeling met argumenten wordt

dit proces? Zwak punt is en blijft

Van den Berg schrijft zijn master-

dat men in meerderheid besluit

den Berg prijst haar, omdat ze zo

ondersteund. Vervolgens zijn alle

de communicatie, die wellicht het

plan en neemt zich voor om zijn

het pad van onontkoombare her-

koersvast was en zich niet door

gemeenten partners gaan zoeken.

wantrouwen heeft gevoed.

geliefde gemeente Groningen ein-

indeling op te gaan. Zij krijgt een

burgers heeft laten aftroeven. En

delijk te geven wat ze graag wil:

schouderklop van Max van den

dat ze de ijzeren stemverhouding

Haren. Als afscheidscadeau aan

Berg. De eerste hindernis is geno-

in de raad (10-7) heeft kunnen vast-

de stad waar zijn carrière ooit be-

men.

houden. “Het was linke soep met de VVD”, zegt de burgemeester.

gon. 9. In september pareert Vlietstra

“Twee afvalligen wilden niet mee-

4. Op vragen van Haren de Krant

alle kritiek van burgers die vra-

stemmen. Ik heb zware middelen

wordt door burgemeesters van

gen om meer informatie. Onver-

moeten gebruiken. Tijdens een

Groningen (Wallage en Rehwin-

moeibaar repeteert zij het ada-

schorsing heeft de PvdA dus ge-

kel) keer op keer gesteld dat Gro-

gium dat Haren zonder fusie geen

suggereerd dat de coalitie op het

ningen niet lonkt naar Haren.

stootkracht heeft. En dat de pro-

spel zou staan als…..toen stemden

vinciegrens fusie met Tynaarlo in

de vier liberalen braaf met ons

5. In 2010 zegt Mark Boumans let-

de weg staat. In haar ene oor hoort

mee.” Ze geeft Max van den Berg

terlijk: “Een fusie leidt overigens,

zij de roep om informatie en de

een high-five. Het loopt volgens

blijkt uit divers onderzoek (o.a.

afkeer van Groningen. In haar an-

plan.

prof. Herweijer over gemeente-

dere oor fluistert haar opdracht-

lijke herindelingen in Groningen)

gever: volhouden. Focus op fusie.

En nu?

meestal niet tot efficiency verbete-

Focus op Groningen.

De weg naar de verkiezingen in maart 2014 wordt nog een lastig

ring en bijna altijd tot een verlies aan identiteit.” Een fusie met wie

10. Burgers roeren zich. Niet bij

onderdeel van het masterplan. Het

dan ook was niet aan de orde. Ha-

Groningen! Niet bij Tynaarlo!

is niet uitgesloten dat de verkie-

ren wilde zelfstandig zijn.

Burgerinitiatief

hinderlijk

zingen zullen leiden tot een nieu-

obstakel. Dat wil uitstel tot na

we macht in de gemeenteraad: de

de verkiezingen. Vlietstra houdt

oppositie van nu zou weleens een

de mond? Het masterplan voorziet

zich aan haar opdracht en ne-

coalitie kunnen worden. Als het

in een alibi-onderzoek door de

geert het rumoer. Half november

fout dreigt te lopen komt het laat-

6. Hoe snoeren we fusieweigeraars

is

Commissie Jansen, dat volkomen

komt haar college met de aap uit

ste redmiddel: Dan zal de provin-

onverwacht in februari 2013 wordt

de mouw: Haren moet bij Gronin-

cie met steun van de minister met

gepresenteerd. Daarin worden 23

gen. Men voert argumenten aan:

politiek geweld het raadsbesluit

gemeenten

naar

Haren heeft meer met Groningen.

van 25 november alsnog heilig

zes. Haren is een mooie bijvangst,

Gemeente Groningen heeft de be-

verklaren en wordt in de loop van

want zal echt niet kunnen ontko-

stuurskracht die Tynaarlo mist.

2014 de fusie met Groningen in be-

teruggebracht

desnoods door provincies afge-

den geen ruimte voor samengaan

dwongen moeten worden. En bur-

7. Haren wordt het hoofdcadeau

van Haren en Tynaarlo. Vlietstra

gemeester Vlietstra is maar voor

voor Groningen. Waar bouwpro-

heeft dus ook haar wethouders in

twee jaar benoemd.

n ge in az n gl ke be wer g er in ld erk n hi sc afw t- e nd u es o h i at

the (beide met CdK van PvdA) bie-

F (050) 534 39 54 E info@hansjoling.nl www.hansjoling.nl

Hans & Ada Joling

ar

gedachte.

Felland Noord 6 9753 TB Haren T (050) 534 99 90

wa

van 2013 zei de minister dat fusies

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2014.

p re

ton gegoten. Want in het voorjaar

De provincies Groningen en Dren-

schaft die rijdt op ‘groene energie’. Op stroom dus. Als u Hans ziet rijden, onderweg naar zijn klanten in Haren of wijde omgeving, dan weet u dat die ritjes geen uitstoot veroorzaken. Oog voor mooi schilderwerk en hart voor het milieu. Dat gaat prima samen in de Oog & Hart methode van Hans Joling.

n to

Haren is beter af met Groningen.

Het oog wil ook wat. Daarom schilderen wij woningen en bedrijfspanden verblindend mooi en strak. Maar ons hart ligt ook bij de planeet waar wij leven. Wij vinden dat we de aarde slechts te leen hebben van de generaties die na ons komen. We moeten er zuinig op zijn. Daarom gebruiken wij al vele jaren verf op waterbasis en gaan wij zeer zorgvuldig om met de milieuregels in ons werk. Onlangs heeft Hans een auto aange-

be

men aan dit grote project. Max van den Berg vindt dit een mooie

Oog & Hart


18

DECEMBER 2013

Hubo van der Werf Kerkstraat 10, Haren Tel. 050-5346870

VUURWERK 2013

Verkoop vuurwerk

veel nieuwe artikelen • extra aanbiedingen • gratis vuurwerk in de voorverkoop

zaterdag 28 december 8.00 - 17.00 uur maandag 30 december 8.00 - 18.00 uur dinsdag 31 december 8.00 - 17.00 uur

www.vuurwerkplanet.nl

N O M E

_________________________ A D V O C A T E N

19 T/M 31 DECEMBER

W O H S S R A A J E D EIN ALLE MODELLEN EXTREEM VEEL VOORDEEL

how rsshow

Fijne Fijne kerstdagen, Fijne kerstdagen, kerstdagen, eeneen goede een goede goede jaarwisseling jaarwisseling jaarwisseling en een en een en gezond een gezond gezond & gelukkig & gelukkig & gelukkig 2014. 2014. Pouw 2014. Pouw wenst Pouw wenst wenst u alle u alle goeds! u alle goeds! goeds!

00 00 t 18.00 uur tot 18.00 uur uur nd pavond r koopavond tot 21.00 tot 21.00 uur tot* 21.00 uur* uur* oopavond ber ondkoopavond tot 21.00 tot 21.00 uur tot**21.00 uur** uur** 0 mber 10.00 tot 17.00 10.00 tot 17.00 uur tot 17.00 uur uur mber 10.00 tot 16.00 10.00 tot 16.00 uur tot 16.00 uur uur en esloten wij gesloten

BesteBeste klant, Beste klant,klant, Het nieuwe Het nieuwe Het jaarnieuwe beginnen jaar beginnen jaar in beginnen eeninnieuwe eeninnieuwe een auto, nieuwe auto, zou dat auto, zougeen dat zougeen superstart dat geen superstart superstart van 2014 van 2014 zijn? van 2014 zijn? zijn?

nroningen

Tijdens Tijdens onze Tijdens onze Eindejaarsshow onze Eindejaarsshow Eindejaarsshow loopt loopt u grote loopt u grote kans u grote kans tegenkans tegen een tegen onweerstaanbare een onweerstaanbare een onweerstaanbare deal deal deal aan teaan lopen. teaan lopen. Wij te lopen. bieden Wij bieden Wij veelbieden extra veel extra voordeel veel extra voordeel op voordeel onze op onze voorraad op onze voorraad nieuwe voorraad nieuwe Opels, nieuwe Opels, Kia’s, Opels, Kia’s,Kia’s, Mazda’s Mazda’s enMazda’s Chevrolets. en Chevrolets. en Chevrolets. U kunt U dus kunt Ualdus kunt in januari aldus in januari alininuw januari innieuwe uwinnieuwe uw auto nieuwe rijden. auto rijden. auto rijden.

NOME Advocaten biedt u onbetwiste deskundigheid op verschillende rechtsgebieden.

;L]LUZILU\[\KLSHH[Z[LRHUZVT[LWYVÄ[LYLU]HUKLN\UZ[PNLWYPQZZ[LSSPUN]HU ;L]LUZILU\[\KLSHH[Z[LRHUZVT[LWYVÄ[LYLU]HUKLN\UZ[PNLWYPQZZ[LSSPUN]HU ;L]LUZILU\[\KLSHH[Z[LRHUZVT[LWYVÄ[LYLU]HUKLN\UZ[PNLWYPQZZ[LSSPUN]HU Ook onze Ook onze occasions Ook onze occasions occasions en demonstratieauto’s en demonstratieauto’s en demonstratieauto’s gaan gaan extragaan extra scherp extra scherp geprijsd scherp geprijsd degeprijsd deur de uit. deur de uit. deur uit. Kortom: Kortom: noteer Kortom: noteer donderdag noteer donderdag donderdag 19 t/m 19dinsdag t/m 19dinsdag t/m31 dinsdag december 31 december 31 december in uwinagenda uwinagenda uw enagenda mis en het mis enniet! het misniet! het niet! U bent U van bent Uharte van bentharte welkom van harte welkom in welkom onze in onze sfeervolle in onze sfeervolle showroom, sfeervolle showroom, showroom, wellicht wellicht kunt wellicht ukunt straks ukunt straks toosten u straks toosten toosten op deop feestdagen, deop feestdagen, de feestdagen, op het opnieuwe het opnieuwe het jaarnieuwe én jaar opén jaar misschien opén misschien op misschien wel uw welbeste uw welbeste aanschaf uw beste aanschaf van aanschaf 2013. van 2013. van 2013.

wel ot el tot wel € 6.000,wel € 6.000,€ 6.000,-

GraagGraag tot ziens! Graag tot ziens! tot ziens! www.nomeadvocaten.nl

en owvoordelen ordelen op pouw.nl op pouw.nl op pouw.nl

pouw.nl/acties

Met vriendelijke Met vriendelijke Met vriendelijke groet,groet,groet, Het team Het team van Het Pouw team van Pouw van Automotive Pouw Automotive Automotive NoordNoordNoord

Nome Advocaten Nijmegen Nome Advocaten Haren Sint Annastraat 187 Rijksstraatweg 18 6524 EW Nijmegen 9752 AD Haren (T) 024 - 360 66 20 (T) 050 – 537 14 06 info@nomeadvocaten.nl

Pouw Wander

Assen

T 0592 313 441

Pouw van der Molen Groningen T 050 588 5600

De NalatenschapsMakelaar Koopzondag Haren 22 december 12.00 - 17.00 uur O.a. knusse kramen bij De Brinken ten bate van Serious Request.

Hét adres voor uw volvo occasion! De auto die u zoekt niet in onze voorraad? Laat vrijblijvend uw zoekopdracht achter op

www.autohus.nl

een zorg minder in moeilijke tijden Nalatenschap afhandelen? Wij regelen alles van het testament tot aan het opzeggen van het bibliotheekabonnement. U heeft bij ons: -

1 contactpersoon voor de volledige afhandeling

-

alle erfgenamen kunnen tezamen een dienstverlenings-overeenkomst afsluiten

-

we werken kostenbesparend doordat huren en abonnementen niet onnodig lang doorlopen en we op zoek gaan naar optimale oplossingen voor de financiën

-

we leveren een volledig rapport over de nalatenschap op in de nalatenschapsmap, zodat alle informatie centraal beschikbaar is voor de erfgenamen

Uw zoekopdracht is onze uitdaging!

-

we zijn geen uitvaartbegeleider, maar richten ons volledig op de afhandeling van een nalatenschap.

Bel of mail voor meer informatie: Ed Pelder: 06-54780354

Autohûs Haren Felland 2 | 9753 TA Haren | 050 - 534 36 39

ed.pelder@nalatenschapsmakelaar.nl www.nalatenschapsmakelaar.nl


DECEMBER 2013

Karate Seminar Nederland

A

fgelopen 22 en 23 november Karate Dojo Scharlakenhof voor was er in Karate Dojo Schar- zijn 3e Dan en Danny Donohoe lakenhof een Karate Seminar Ne- en Dave Kerr zijn beiden geslaagd derland – Ierland onder leiding voor hun 4e Dan Ierland. van Shihan F.G. Meijer (8th Dan) Het was een leerzame en uiterst succesvolle training voor zowel de jeugd als ook de senioren.

19

nog nooit bekeken en ik zag de te-

COLUMN

DORPSE DINGEN

genstelling al voor me: Een kleine Reageren? cornelisbosman@hetnet.nl

hond die poepte ter grootte van een flinke paardenkeutel. Moest je bij het wandelen een vuilniszak en een schep meenemen in

BERUSTING

Z

plaats van een boterhamzakje om de uitwerpselen netjes af te voeren. En lange wandelingen maken klaarde op. “Heeft u dan ook een

kon het beestje gelukkig ook niet.

hondje praatte: daar moet

hondje? “vroeg hij. “”Neen”zei

Te korte pootjes net als ik zei de

een

huwelijk

ik, “Ik heb het over mijn vrouw”.

man. Was hij ook niet gewend;

aan ten grondslag hebben gelegen.

Hij lachtte en ik merkte dat hij

had zijn hele leven op de binnen-

Het beestje scharrelde als een egel

het fijn vond om even te praten.

vaart gewerkt met een eigen schip.

door de berm van het fietspad en

Waarschijnlijk was z’n hondje ook

Altijd

de man probeerde haar voor een

de enige manier om in contact te

dagen per week, dag en nacht va-

er een internationaal Dan exa-

naderende fietser te waarschu-

komen met anderen.

men afgenomen en hierbij zijn

wen. Hij sprak, maar wist dat het

Zaterdag de 23e november werd

oals de man tegen zijn jarenlang

beestje toch niet luisterde en z’n

geslaagd Tobias van Damme van

eigen gang ging. Zijn toon klonk berustend, meer in zichzelf dan

Leuk hondje heeft u daar

tegen z’n hondje. Hij waarschuw-

werken,

zeven

ren. Alleen rusten bij het laden en lossen en tijdens het wachten bij een sluis. Zijn vrouw wisselde hem af en ze waren altijd samen geweest; meer dan vijftig lange jaren. Vroeger, aan boord van zijn

de haar voor het dreigende onheil,

Het was een klein wit beestje, plat-

binnenvaartschip, had de man

omdat mocht er wat gebeuren, hij

te snuit en een omhoog gekrulde

altijd een schippershondje gehad.

toch in ieder geval had gewaar-

staart, zodat je recht in z’n hol

Intelligent, waakzaam en lief. Het

schuwd. Ik stapte van mijn fiets.

keek. Lelijker zijn ze er bijna niet.

beestje was meer dan 18 jaar ge-

“Leuk hondje heeft u daar ” zei

Het bleek de keuze van zijn vrouw,

worden en nooit van boord geval-

ik tegen hem, hoewel ik het een

inmiddels overleden. Ze vond het

len; dat was pas een hondje, zei de

afschuwelijk mormel vond. “Luis-

chique zo ’n wit hondje , kon bo-

man, terwijl hij naar de levende

tert ‘ie wel?” “Jawel hoor, alleen

vendien makkelijk bij je op schoot

herinnering aan zijn vrouw keek.

Tobias van Damme, Shihan F.G. Meijer, Dave Kerr en Danny Donohoe

hard

doet ze niet wat ik zeg.” Mompel-

zitten en voelde zacht aan. In te-

Een echte vriend zei hij nauwe-

de de man, net of hij in zichzelf

genstelling tot zijn baasje dacht

lijks hoorbaar. Zijn blik wendde

sprak. “Het komt me bekend voor”

ik. Ook was het een voordeel dat

hij af, dwaalde over de weilanden

zei ik om hem uit de tent te lokken.

kleine hondjes weinig eten en

en richtte zich op een punt ver

Hij keek me nu aan en zijn gezicht

kleine drollen laten. Zo had ik het

achter de horizon.

Bankzaken met… Jurgen Hazewinkel, eigenaar Steigerrent en vrijwilliger VV Gorecht

Zumba lessen voor Haren de Krant ontmoet mensen op het bankje bij de kerk giro 555!

Welk TV-programma vind je

Hallo Jurgen.

loos programma. Wat ik leuk vind:

Zumba in da Zity organiseert een

Vertrouw jij politici?

kijken naar politie-achtervolgin-

inzamelingsactie voor de Filipij- Nee, er spelen vaak eigen belannen. In de maanden december en

top, en welk flop? Jurgen: “Ik vind dat programma van die stylist Roy uit Maastricht vreselijk. Kijk maar eens, dan weet je genoeg. Wat een waarde-

gen. Dat is voor mij vaste prik, be-

gen mee of belangen van vrien-

gin van de avond.”

januari kun je een Zumba cadeau- den. Belang van de burger is veel kaart kopen ten bate van giro 555. belangrijker, de lijn volgen die

Gaat het goed in Nederland?

belangrijk is voor iedereen en

Jurgen: “We klagen heel veel, en

niet alleen voor jezelf. Ik denk dat

het gaat soms erg moeilijk in ons

je beter raadsleden kunt hebben

land. Ik vind het knap van de men-

die in een heel andere gemeente

sen (van ons allemaal eigenlijk)

wonen, uitgezonderd plaatselijke

dat we het desondanks eigenlijk

partijen.

heel goed hebben. We vieren kerst,

In de maanden december en januari kun je een Zumba cadeau-kaart kopen ten bate van giro 555 De opbrengst gaat in december en januari in zijn geheel naar giro 555 voor de slachtoffers van de natuurramp in de Filipijnen. Een Zumba cadeaukaart kost €20 en is goed voor vier lessen Zumba. Ook gaat 10% van de verkoop van alle verkochte strippenkaarten of cursussen in de maanden december en januari naar giro 555! Men kan zodoende met Zumba, Yogalates of Tai-Chi mensen in nood steunen! Zumbalessen worden ook in Haren gegeven. Zie ook: www.zumbaindazity.nl.

Wat is het hoogste doel in jouw

Foto is zoals altijd gemaakt door Daphne de Haan, Le Stelle

kinderen kunnen naar school en sport, we hoeven geen honger te

leven?

werk is het net zo: tevreden klan-

om het mensen naar de zin te ma-

lijden. Dus ondanks veel moei-

Jurgen: “Zorgen dat mensen om

ten, dat is mijn doel.”

ken dat ik mezelf vergeet of voor-

lijkheden gaat het in Nederland

bij loop. Ik begeef me op drie podia

goed.”

mij heen het gezellig en leuk hebben. Ik wil graag de mensen happy

Waar ben jij slecht in?

in het leven: gezin, VV Gorecht en

maken, ze moeten tevreden zijn.

Jurgen: “Dat heeft te maken met

bedrijf. Dan moet je eigenlijk soms

Jurgen, leuk je gezien te heb-

Daar doe ik heel veel voor, soms

het vorige antwoord. Ik kan slecht

‘nee’ kunnen zeggen.”

ben. Tot een volgende keer en

zelfs teveel misschien. In mijn

‘nee’zeggen. Ik ben vaak zo druk

fijne feestdagen.


20

DECEMBER 2013

Wilt u weten of u financieel gezond bent? Laat u ontzorgen door de ‘financiële huisarts’ Waarom moeilijk als het Teune kan?

Assurantiekantoor P. Teune VOF Klaverlaan 35, 9753 BZ Haren Tel. 050-5020127 Fax 050-5345440 Lid van AdFiz en Kifid

SANITAIR, TEGELS, NATUURSTEEN, EIGEN MONTAGEDIENST

Thuiszorg Comfort verleent zorg aan ouderen in en rond de stad Groningen, in Haren en in Noord-Drenthe en is specialist op gebied van terminale zorg. U bent bij ons aan het juiste adres als u wilt dat uw verzorging en verpleging helemaal afgestemd wordt op uw persoonlijke wensen. In Haren wordt de geïndiceerde zorg van Thuiszorg Comfort vergoed door zowel de AWBZ als de WMO, dus ook voor huishoudelijke zorg kunt u bij ons terecht. Wat bieden wij: • Terminale zorg - vanuit kleine teams zelfstandig zorgverleners - mogelijke aanwezigheid de klok rond - een goed alternatief voor opname - geen wachtlijst

• •

24-uurs zorg Thuiszorg - Verzorging en verpleging - Begeleiding - Huishoudelijke zorg Gehandicaptenzorg

Bad Exclusief wenst u fijne feestdagen en veel badplezier in 2014 Atoomweg 6-2 • Groningen • Tel: (050) 311 36 99

www.badexclusief.nl Autoverzekering

PATER

voor betere schoenreparaties

All Risk te duur? Nieuw! All Risk voor elke portemonnee.

WARME INLEGZOLEN Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08

Hier uw advertentie? Bel 050 - 5276133

NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

Burg. J.G. Legroweg 100 9761 TD Eelde Kerkstraat 14 9479 PK Noordlaren T 050 409 12 97 F 050 409 13 87 www.bouwbedrijfwolters.nl

Leek Voor bedrijf en particulier Uw vertrouwde adres voor o.a.:

Sinds 1886

• Schilderwerken • Houtrot reparaties • Wandbekleding • Beglazing

Kies de all risk autoverzekering die bij u past. Budget, Plus of Optimaal. Kiest u voor de beste prijs of de beste kwaliteit? Univé biedt als prijswinnende verzekeraar vanaf nu dé perfecte all risk verzekering voor elke auto en portemonnee.

Univé Groningen Rijksstraatweg 142 9752 BM Haren Telefoon 050 - 534 46 78 www.unive.nl/allrisk

Daar plukt ú de vruchten van!

HR Afman Schilderwerken Leek • Potklei 22a - 9351 VS Leek • Tel. 06-23475173 / 0594-516100 info@schildersbedrijf-hrafman.nl • www.afmanleek.nl


DECEMBER 2013

Twee dagen stil zijn…

Meditatie laat de stem van de ziel klinken

A

ls mensen nu eens een poosje hun mond houden zullen ze vroeg of laat hun eigen ziel horen spreken. Dat is de overtuiging van Joyce Schouwman. Zij runt een yoga- en meditatiecentrum aan de Meerweg in Haren. Op zondagochtenden komen mensen bij haar twee uur zwijgen. Op 28 en 29 december kunnen belangstellenden zelfs van 10.00-18.00 uur komen mediteren. Ook wel ‘retraite’ genoemd. Inkijkje in de wereld van stilte. Dennis Klompsma is kok in het restaurant Villa Sasso in Haren

21

gen, relaties, werk. “Maar na enige tijd zul je merken dat je minder reageert op prikkels van buiten en als het ware het luikje van je binnenkant openmaakt. Alles wat

zich daar voordoet, of het nou ge-

Tijdens meditatie denk je aan vroeger aan nu en aan morgen

en heeft veel aan meditatie. “Het

voelens, gedachten of zintuigelijke

heeft een zekere orde gebracht in

gewaarwordingen zijn, komt voor-

mijn hoofd. In mijn leven”, zegt

bij. Dat merk je allemaal op, terwijl

hij. “Ik leef nu veel bewuster. Tij-

veel ervan in het dagelijks leven

dens meditatie denk je aan vroeger,

aan je voorbijgaat. Omdat je je in

aan nu en aan morgen. Gevoelens

meditatie daarop kunt concentre-

kun je overdenken en een plek ge-

ren, er geen afleiding is, ontstaat

ven.” Renny Werkman heeft een

er helderheid en inzicht. Dit wordt

hectische periode in haar persoon-

Vipassana Meditatie genoemd..

lijk leven doorgemaakt en drukt

Renny Werkman, Joyce Schouman en Dennis Klompsma tijdens een retraite...

Herman Bron

RUBRIEK

DIGNO | COMPUTER VRAAGBAAK

Geen toegang tot seks-sites

Urban Revolt Powerbank Draagbare oplader die compatible is met alles smartphones. Laad de powerbank thuis op en neem deze overal mee om je elektronica op te laden

Hoewel ik voor internetvrijheid ben weet ik nog niet hoe ik mijn

Meer aanbiedingen: www.digno.nl

5

kinderen porno moet uitleggen.

€ 19,9

Je kunt daar hele ingewikkelde programma’s voor gebruiken om dit onder controle te houden maar eigenlijk is er een redelijk eenvoudige oplossing die snel werkt.

Ma t/m Vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur!! Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Rijksstraatweg 132 HAREN 050-5349965

Daarvoor moet ik eerst iets over dns vertellen. Als u met compu-

cert:

ters werkt bent u die naam als

198.153.192.60

184.169.223.35

of

Norton:

eens vaker tegen gekomen. Elke computer/server op het internet

Je kunt de dns aanpassing doen in

heeft een nummer. Die van Haren

b.v. windows 7 door te gaan naar:

de Krant ook nl: 178.22.57.160. U

configuratiescherm->

begrijpt dit is lastig te onthouden,

en internet-> netwerkcentrum ->

netwerk

daarom gebruiken we: www.ha-

adapterinstellingen

rendekrant.nl. Hiervoor hebben

open de eigenschappen van de

wijzigen

->

we dns servers nodig, die ip num-

netwerkadapter. Geef bij de eigen-

mers naar namen omzetten. Nor-

schappen van de internet protocol

maal gebruik je de dns server van

versie 4, de bovenstaande alter-

je eigen internetprovider. maar

natieve dns adressen in. Alles op-

dat hoeft niet! Als je een andere

slaan en google naar een seks site

gebruikt, die toevallig weet waar

en kijk of u erop kan komen.

porno te vinden is, geeft hij deze webpagina’s niet door aan jouw

Je kunt de dns ook in je router zet-

computer of netwerk.

ten, dan is in een keer je hele netwerk beschermt!

Bekende dns server die deze dienst ondersteunen zijn : Opendns fa-

Ik lees graag uw reactie via

milyshield: 208.67.222.123 of Met-

support@digno.nl

zich in soortgelijke woorden uit.

Joyce Schouwman heeft een

Wat is dan de heilzame kracht van

Yoga- en meditatiecentrum en

meditatie? Je zit een half uur stil

biedt die ruimte nu aan voor het

en gaat een half uur rondlopen.

houden van regelmatige korte

Zonder te spreken. Stilte is essen-

meditaties en - later - van lang-

tieel. Volgens Joyce Schouwman

durige retraites. Wie hieraan

schieten er eerst allerlei gedachten

wil meedoen is welkom. Mailen

door je hoofd die te maken hebben

kan

met je dagelijkse beslommeringen.

hotmail.com of kijk op

Boodschappen doen, kerstda-

www.yogacentrumharen.nl

aan:

joyce_schouwman@


22

DECEMBER 2013

(advertorial)

Groet’n oet Stad

D

e kogel is door de kerk. Haren wordt onderdeel van de gemeente Groningen. Zou er veel veranderen? Veel mensen uit Haren gaan al naar de stad voor theater, film, concert, winkels, werk. En ook wij hebben veel klanten uit de gemeente Haren. Het is namelijk heel handig om op weg naar je werk je auto even bij ons te brengen voor het onderhoud.

Lezers uit Haren hoeven niet te treuren dat ze nu bij een stad horen. Identiteit heeft toch niets te maken met de plaats waar je gemeentehuis staat? Identiteit kun je behouden door dicht bij jezelf te blijven. Burgers maken identiteit, niet een gemeente. In ons vak zijn wij ook onszelf gebleven en hebben onze identiteit behouden. In tijden van schaalvergroting zijn wij klein en overzichtelijk gebleven. Waar bij

Automobielbedrijf Hans Dekker

veel bedrijven het geven van service een ondergeschoven kindje was,

hebben wij service hoog in het vaandel gehouden. Waar de wegwerpcultuur hoogtij vierde, blijven wij zoeken naar manieren om uw auto

te repareren zonder verkwisting en onnodige kosten. De mens achter de automobilist staat centraal.

Vakmanschap voor alle merken

Wilt u onze identiteit leren kennen? U bent zeer welkom. In de stad Groningen en toch heel dichtbij.

Helperoostsingel 42, Automobielbedrijf 9722 AW Groningen Hans Dekker Telefoon 050-5277087

apk • onderhoud • airco • schade • verkoop

fax 050-5278027

Vakmanschap voor alle merken

www.hansdekker.nl

Helperoostsingel 42, 9722 AW Groningen Telefoon 050-5277087 fax 050-5278027

info@hansdekker.nl

apk • onderhoud • airco • schade • verkoop

www.hansdekker.nl

info@hansdekker.nl

Let op!

vorstwaarschuwing

Bescherm uw dieselmotor tegen vorst! De voordelen: Voorkomt vlokvorming (bevriezing van diesel) Voorkomt filterverstopping Optimaliseert het brandstofverbruik Smeert het brandstofsysteem Reinigt het gehele brandstofsysteem

Speciaal voor de wintersport: De Forté heen en weer-set! Om problemen als gevolg van vorst en wisselende brandstofkwaliteiten te voorkomen, adviseren wij om 1 flesje Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner aan uw brandstoftank toe te voegen voor de heen-reis en 1 voor de terugreis. Prettige vakantie! Voor meer informatie over Forté producten, raadpleeg uw autobedrijf of neem contact op met Forté Noord, 06-50504650 of mail naar nico.griffijn@forte-nwe.com.

Forté, al 25 jaar uitblinker in motoronderhoud Voor meer informatie www.schoonpresteertbeter.nl


23

DECEMBER 2013

Wijk bruist van ideeën…

Oosterhaar wil wij(k) gevoel versterken

O

zonder te weten hoe en wanneer

Oud Haren

men daarmee echt moet starten. Wat wethouder Kouwenhoven in-

RUBRIEK

middels wél zeker weet is dat de budgetten kleiner worden. Concrete ideeën Oosterhaar

p initiatief van het bestuur van Buurthuis de Mellenshorst vond • eind oktober een brainstormavond plaats voor buurtgenoten. Doel was om te onderzoeken of er ideeën leven om het wij(k) gevoel van Oosterhaar nieuwe impulsen te geven. “Kennen en gekend worden”, dat credo wordt belangrijk. Naar verwachting zal de gemeente Haren zich afstandelijker gaan opstellen als het gaat om zorg en ondersteuning van zieke en/of oude mensen. Dat is het gevolg van de nieuw • overheidsbeleid. De brainstormsessie leverde ideeën op om de eigen boontjes te doppen. Om klaar te staan voor elkaar. Om noaberhulp te stimuleren. Om minder afhankelijk te worden van loketten. Wethouder Remco Kouwenhoven juicht toe dat burgers weer meer naar elkaar om- • zien, omdat hij de kar straks niet meer kan trekken.

Het aanstellen van (vrijwillige) straatcoaches als contactpersoon voor bewoners in een straat en als aanspreekpunt voor gemeente, wijkteam en andere organisaties, Het organiseren van een zo-

OLD GO

Het begin van het Rode Dorp Tuindorp (vervolg op het artikel van mei 2013)

I

n 1917 werd gestart met de

machinist. De rangeerder, wagen-

bouw van de eerste woningen

lichter, wagennoteerder, remmer

in wat Tuindorp zou gaan

en wagenleider werkten op het

heten voor het personeel van het

rangeerterrein.

merbuurtfeest of sportfestijn

rangeerterrein Onnen. Eind 1925

Voor het onderhoud van de trei-

om elkaar beter te leren ken-

was de bouw van 127 huizen, 4

nen waren er de koperslager, lo-

nen,

winkels en de school in Tuindorp

comotiefpoetser (!), treinschilder,

Naschoolse activiteiten in het buurthuis

voltooid en waren alle panden

metaaldraaier, bankwerker, mon-

aanvankelijk van A594a, A595 en

teur, timmerman en wagenmaker.

Huiswerkbegeleiding

A599 tot en met A713 genummerd

En voor de veiligheid rondom het

Samen koken en eten

en enkele jaren later van 1 tot en

spoor zijn er de seinwerker, blok-

Het ophangen van een prik-

met 132.

wachter, telegrafist, lijnveger en

bord in De Mellenshorst voor

• Bijeenkomst

Voorzitter Henk van der Zijden

www.oldgo.nl

land duizenden dorpen en wijken

het delen van hulpvragen van

De bijnaam het Rode Dorp zou

mensen (doorplaatsen naar

slaan op de rode daken maar er

telwasser, voorslager, lampenist

de Buurtbox)

wordt ook beweerd dat het te ma-

en glasslijper precies in? Verschil

ken heeft dat bijna alle inwoners

moest er zijn in die dagen en het

Het plaatsen van enkele com-

te maken zullen krijgen. De (loka-

rast over de creativiteit van de

le) overheid staat niet meer klaar •

de functie van machinedrijver, ke-

puters in het buurthuis ten

niet-kerks en lid van de SDAP

hogere personeel van de Spoor-

behoeve van cursussen, huis-

waren: het dorp van de zgn. ‘Rode

wegen: de depotchef, stationschef,

werk maken en het plaatsen

Rakkers’. In de adresboeken van

bureelambtenaar en de directeur

van hulpvragen op de Buurt-

de gemeente Haren uit de begin-

woonden aan de Onnerweg of de

jaren worden ook de beroepen

Rijksstraatweg.

box)

(Mellenshorst) was positief ver-

seinhuiswachter. Maar wat hield

Juridisch spreekuur

van de bewoners vermeld en dan

tientallen aanwezigen op 30 okto-

als het zelfstandig wonen lastiger

blijkt dat ongeveer 100 huizen

En voor de ‘verheffing’ van het

ber. Er zijn volgens hem inmiddels

wordt. Het land moet zijn zelfstan-

bewoond

proletariaat

concrete en uitvoerbare ideeën

digheid opnieuw uitvinden en in

werkers’ in diverse functies. De

uitgewerkt. Hij gaat nu de beden-

Oosterhaar maken ze daarmee een

benamingen spreken voor zich

spoor-arbeidersklasse maar had-

kers uitnodigen om de plannen

begin. De Mellenshorst wil graag

en bij vele functies bestond er

den een ‘hoge’ publieke functie

daadwerkelijk te gaan uitvoeren.

de huiskamer worden van het

een onderverdeling in leerling-…,

zoals rijksarchivaris, commies

werden

door

‘spoor-

behoorden

enkele

van de eerste bewoners niet tot de

Met dit initiatief laat De Mel-

nieuwe wijkgevoel van Oosterhaar.

onder-…, eerste…, voorwerker…,

der

lenshorst zien dat men verder

Overigens: Dat nieuwe afstande-

chef….

machtluitenant. Ook een veld-

denkt dan haar eigen gevel breed

lijker hulpbeleid (WMO) behoort

is. Men vervult nu al de spilfunctie

tot de beleidsterreinen waarop de

in een proces waarmee in Neder-

gemeente zich moet voorbereiden

Jaargang 18 nummer 11 december 2013 Oplage: 40.000 exemplaren Volgende uitgave 22 januari 2014 www.harendekrant.nl

Wethouder Kouwenhoven die WMO-beleid moet uitvoeren.

Redactie/uitgever: Hein Bloemink Close-Up Media, Groningen, tel: 050-5276133 redactie@harendekrant.nl Adverteren? Zie www.harendekrant.nl (over ons/adverteren) Tarieven v.a. 45,00 Website v.a. 24,95 Opmaak

Baskwadraat, Zuidlaren Druk:

Tijdens ‘Open Coffee Haren’ contacten leggen

D

esiree Boerema uit Haren wil het landelijke concept ‘Open Coffee’ naar Haren halen. Ze opperde dit idee onlangs bij beheerder Jan Broekman van buurthuis De Mellenshorst en die was direct enthousiast. Open Coffee is feitelijk niets anders dan samen koffiedrinken en contacten leggen. Boerema mikt op deelname van ondernemers en ondernemende mensen. “Veel initiatieven ontstaan tijdens persoonlijk contact”, zegt ze. “Dat contact willen we hier graag mogelijk maken en stimuleren.”

Hoekstra Krantendruk Emmeloord

Desiree Boerema (iDees Online)

Verslaggeving:

heeft als zelfstandig ondernemer

Gonneke Bonting

in de praktijk ervaren dat netwerken belangrijk is. Ze kende het

Verspreiding in:

concept Open Coffee, dat ooit in

Haren, Onnen, Glimmen, Noord-

London startte. Deelnemers kun-

laren, Zuidlaren, Vries, Eelde,

nen zonder aanmelding vooraf

Paterswolde, Groningen-Zuid (o.a.

gewoon langskomen, entree kost

Oosterpoort, Wijert, Wijert-Zuid,

vijf euro. “We drinken koffie met

Corpus, Helpman, Ter Borch, Pic-

wat lekkers erbij”, belooft Jan

cardthof, Klein Martijn)

Broekman. In een ontspannen sfeer kunnen mensen elkaar le-

en

land-

wachter was inwoner van TuinArbeider, koperslager, ketelwas-

dorp.

ser, machinist, machinedrijver, vuurwerker,

Colofon

rijksbelastingen

sein-

De vier winkels waren een krui-

werker, locomotiefpoetser, trein-

blokwachter,

denierswinkel annex brooddepot,

schilder, seinwachter, commies,

een groente- en viswinkel, een sla-

metaaldraaier,

gerij en een manufacturenwinkel.

wagennoteerder,

bouwkundig opzichter, lijnveger,

De beroepen van de overige be-

kolenlegger, rangeerder, beambte,

woners waren los werkman, glas-

wagenlichter,

schilder,

werker,

telegrafist,

ambtenaar,

bank-

timmerman,

handels-

wegwerker,

agent, colporteur, bakkersknecht,

stoker, seinhuiswachter, remmer,

vertegenwoordiger en stratema-

magazijnbediende,

ker. Van een 7-tal bewoners wordt

ren kennen, zichzelf presenteren

wagenleider,

voorslager, monteur, lampenist,

vermeld dat ze z.b., zonder beroep,

en brainstormen. Het is trouwens

timmerman,

waren op het totaal ca vijf %, ter-

niet alleen voor ondernemers be-

man en wagenmaker.

wijl de crisisjaren nog moesten

Functies als vuurwerker, kolen-

leerd gezelschap met de nadruk

Arnold Bergsma (Webfactor), On-

legger en stoker duidden erop

op ‘spoorwerkers’.

dernemend Haren en Bob de Vries

dat alle treinen op stoom reden

wordt huisfotograaf.

en voor het besturen was er de

glasslijper,

werk-

doeld. Broekman en Boerema worden in hun plan ondersteund door

De eerste Open Coffee is op 16 januari a.s. van 9.30-11.30 uur. Daarna iedere derde donderdag van de maand. Aanmelden vooraf is niet nodig. Zie ook op Facebook, Linked In en Twitter: /opencoffeeharen.

beginnen. Kortom een zeer gemê-

Voor Old Go, Gertjan Hakkaart


24

DECEMBER 2013

Uw oren mogen uw ogen geloven.

160 watt meeslepend home cinema-geluid. e Loew e ID

renc e f e R

De puur digitale audiosignaalketen met 32-bit-resolutie staat garant voor haarscherp, levensecht geluid. Ongezien bij geïntegreerde luidsprekers in televisieland: Een totaal muziekvermogen van 160 watt produceert een maximale geluidsdruk van 102 dB. Indrukwekkend. Ontdek meer over de Loewe Reference ID op www.loewe.tv of bij uw Loewe-vakhandelaar. In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/ wit te zijn, mag niet groter zijn dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden. De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

Haren de Krant december 2013