Page 1

De krant die je leest van A tot Z

www.harendekrant.nl

SEPTEMBER Haren de krant verschijnt elke maand in de laatste week

Houtstek inzet van principekwestie

Jongste ondernemer in Haren bouwt pagina 15 apps

pagina 3

Fysiotherapie Meerweg 20 jaar pagina 27

Wie haalt Anjerlaan uit de puree? W

inkelcentrum ja of nee? Dat is de hamvraag. De afgelopen tien jaar heeft Woonborg een onhaalbaar plan ontwikkeld aan de Anjerlaan in Haren. Het plan bestond uit: een medisch centrum met woningen, vier woontorens met 60 woningen en een winkelcentrum (met parkeerkelder) met ruim 40 woningen. Het plan is uitgelopen op een drama, want slechts het medisch centrum met woningen zijn dit jaar afgebouwd, de rest gaat voorlopig niet door, omdat Woonborg de financiering niet rond krijgt. Woonborg en de gemeente bleken zachte heelmeesters met weinig gevoel voor de markt en omwonenden.

zijn de druiven zuur. Voor sport-

ben omwonenden de plannen ja-

Een wrange status quo. Ooit een

school BodyFit ook. Ze liepen

renlang geblokkeerd, tot aan de

mooi bouwplan is in doodsnood en

vast in de stroperigheid van het

Hoge Raad. Nu staan winkeliers

schreeuwt om reanimatie.

project, waar Woonborg en de ge-

en wijkbewoners met lege han-

meente Haren de regie voerden.

den, verpauperde panden, achter-

stallig onderhoud van winkels.

Tot overmaat van ramp heb-

Lees verder op pagina 3

Facebookgrap loopt uit de hand

E

en meisje in Haren (Stationsweg) gebruikte Facebook om er een evenement in aan te kondigen, een feest bij haar thuis. Dit social medium voorziet daarin. Maar de fout die ze maakte was dat zij de uitnodiging voor haar feest niet slechts zichtbaar maakte voor haar eigen vriendenkring, maar voor de hele Facebook-wereld. Naar verluidt heeft zij haar vergissing ingezien en de uitnodiging ongedaan gemaakt, maar toen waren er al mensen die bij wijze van grap de uitnodiging alsnog

doorgestuurd

ging het snel, nog sneller dan een veenbrand. In een korte tijd hadden tienduizenden mensen de persoonlijke uitnodiging ontvangen om op 21 september naar de Stationsweg in Haren te komen.

Daarna ging het snel, nog sneller dan een veenbrand

Voor de winkeliers die reeds in 1999 dolgraag een mooi compact winkelcentrum wilden bouwen

Fusie Haren en Groningen niet aan de orde

B

hebben

naar al hun vrienden. Daarna

Een wrange status quo

urgemeester Peter Rehwinkel van de gemeente Groningen antwoordt klip en klaar op vragen van Haren de Krant: Groningen is niet uit op een fusie met Haren. De burgemeester wil er geen misverstand over laten bestaan, omdat het een gevoelig onderwerp is. “We zien veel meer in samenwerking en we zijn beschikbaar om op verzoek van de gemeente Ha-

2012

ren allerlei diensten te leveren.” De vragen werden hem door de krant gesteld, omdat in de fusiediscussies soms de indruk wordt gewekt dat de stad lonkt naar Haren. Ten onrechte dus, als we Rehwinkels woorden volgen.

bied van afvalinzameling. “Dat

kel vindt dat fusie slechts één van

soort

prima

de vele mogelijkheden is waarin

voor Groningen, daartoe zijn we

gemeenten elkaar kunnen ver-

uitnodiging van het meisje is

graag bereid.” Rehwinkel herkent

sterken. Met deze uitgesproken

nu geheel verdwenen. De po-

zich niet in het beeld van ‘grote

visie worden dus telkens terug-

litie is op de hoogte en laat we-

broer’ Groningen die de baas wil

kerende suggesties dat stad op

ten zich te beraden wat men

spelen over ‘kleine zus’ Haren.

Haren loert, ontzenuwd.

met dergelijke excessen moet

samenwerking

is

De familie greep in en de

Dat lijkt een politiek keurig

doen. Wat te doen als duizen-

antwoord, daarom wordt nog even

den mensen een adres bezoe-

doorgevraagd, opdat we onder de

ken in de verwachting er gratis

opperhuid van Rehwinkel gera-

drank en hapjes aan te treffen?

ken. “Als u onder die opperhuid

komt, komt u in mijn hart. En ook

wijst op de rol van ouders om het

Rehwinkel wijst er op dat Haren

vanuit mijn hart zeg ik u dat wij

digitale gedrag van hun kinde-

al gebruik maakt van de Gro-

geen enkele intentie hebben om

ren in de gaten te houden.

ningse dienstverlening op het ge-

met Haren te fuseren.” Rehwin-

Peter Boekweg van de politie

30

JAAR TIB

VERANTWOORD BEZIG!

KIJK VOOR DE LAATSTE JUBILEUMAANBIEDINGEN OP WWW.TIB.NL

TIB is al 30 jaar uw vertrouwde adres voor elektra, gas, riolering, airco, c.v. en niet te vergeten badkamerrenovaties! En omdat wij net als u met de tijd meegaan, kunt u ook bij ons terecht voor alle duurzame en energiebesparende technieken. STORINGSDIENST: BINNEN 24 UUR WORDT U GEHOLPEN!

Middelhorsterweg 30b Haren

T. (050) 534 99 02

WWW.TIB.NL

SINDS 1970

BIJ JACCO MANNEN KLEDING

PAUL & SHARK | GARDEUR | M-E-N-S | ROY ROBSON | DIESEL | VANGUARD | LEDÛB | JOHN MILLER | BUGATTI | MILESTONE | VAN GILS www.ververjetwinters.nl t 050 534 05 15


2

SEPTEMBER 2012

het adres voor AFVALLEN onder

PERSOONLIJKE BEGELEIDING Rieke Sinds begin vorig jaar sport ik bij LineStyle Body & Health. Er was op dat moment een aanbieding voor de Better Belly. Verlies van centimeters op de buikzone, beloofde de advertentie. Laat dat nou net een probleemgebiedje van mij zijn. Ik ging de uitdaging aan, samen met een vriendin. 4 weken lang 3 keer in de week 3 kwartier aan de slag op de apparaten. Ook gebruikte ik de maaltijdvervangende eiwitrijke shakes van Be-Slank 2 keer per dag. Daarna bleef ik 2 keer in de week sporten. Na 4 maanden was ik 10 kilo kwijt en was met name mijn buik behoorlijk in omvang verminderd, ook mijn vriendin had goed resultaat. Ik ben heel tevreden met het resultaat. Bij Linestyle krijg je persoonlijk begeleiding, dit was voor mij een stimulans als ik even iets minder gemotiveerd was. Nu sport ik 2 keer in de week in de infrarood cabines en neem ik alleen nog een shake als ontbijt omdat ik ‘s ochtends geen trek heb. Lekker makkelijk!

Ben jij de volgende?

Meerweg 9, Haren T 050 - 879 55 77

WWW.LINESTYLE.NL

RIEKE, 40,5cm omvang kwijt


3

SEPTEMBER 2012

Wie haalt Anjerlaan uit de puree? (vervolg van voorpagina)

H

aren de Krant zoekt een naast hun tuin. Verder is het zeer oplossing en peilde visies riskant om de bouw van het winvan ondernemers, wethouder kelcentrum financieel afhankelijk en Woonborg. Maar ook van een te maken van die woontorens.” commerciële ontwikkelaar. Riep Paulusma pleit er dus voor om Paulusma van Geveke, zou desge- het project te splitsen in ondervraagd een rol willen spelen om de delen, die stuk voor stuk zichzelf kar te trekken. Hij dringt zich niet kunnen bedruipen. Voor winkeop, maar werd door Haren de Krant liers zou dat betekenen dat ze gevraagd naar zijn visie op deze volgend jaar kunnen beginnen met bouwen en niet jaren hoeven buurt-soap. wachten op woontorens.

Fout plan

Hij heeft veel geld in dit plan

Hein Bloemink

zitten, dat men liever niet zal afboeken. De gemeente heeft er alle

COLUMN

belang bij dat het project in een andere vorm alsnog haalbaar wordt

HEIN

(van ‘extreem belang voor de wijk’, zei ex-wethouder Gerben Pek), al

‘Pasjes’

was het maar om geen schade te berokkenen aan ondernemers en

ondernemers hebben al schetsjes

Geweldig

aan de leefbaarheid in de wijk.

gemaakt, waarin hun winkels op-

had op een groot vakantiepark

Volgens Riep Paulusma zou er snel

nieuw worden gerangschikt rond

in Exloo. Prachtige villa, zwem-

familieweekend

ge-

een “Anjerlaan Team” moeten

een parkeerplaats en een nieuw te

bad, bowlingbaan, snackbar, ten-

worden opgericht met Woonborg,

bouwen Jumbo-super. Paulusma

nisbaan. Peperduur, maar dan

gemeente en ondernemers. Onder

wil die schets graag zien.

leiding van Paulusma zouden zij

heb je ook wat! Nou ja, er waren wel een paar kleine smetjes. De

de intentie moeten uitspreken om

Puree

villa kampte met een chronisch

het plan opnieuw te overwegen of

Riep Paulusma is bereid om

tekort aan wc-papier, dus vergre-

zelfs met een schone lei te willen

vooraf een bijeenkomst te lei-

pen sommigen zich aan de keu-

beginnen.

den met Woonborg, gemeente

kenrol. O ja, de radio in de sauna

“Als die intenties er zijn kun

en ondernemers. Een blanco

deed het niet, omdat die er uit

je pas echt letterlijk aan de slag”,

vel papier op tafel en een ge-

was gehaald. Eén van de twee

zegt Paulusma. “Wij als bouwende

zonde dosis dadendrang op zak.

douches

ontwikkelaar hebben er natuurlijk

Cruciaal is volgens hem dat de

door het water (met schuim) al spoedig de gang en slaapkamers

was

verstopt,

waar-

alle belang bij om tempo te maken.

gemeente (en de politiek) en

En ik zou mij laten leiden door de

Woonborg deze herstart een

bereikte. Hulp vragen bij de re-

Volgens Paulusma is het totale

Woonborg

wensen van de ondernemers en de

kans willen geven. Wie neemt

ceptie? Oeps, dit weekend geen

bouwplan (zoals boven beschre-

Woonborg zit tot zijn hals in dit

wijkbewoners. Als je dat niet doet,

de uitnodiging aan en haalt de

receptie open. En het troostkro-

ven) gedateerd en in de kern niet

project en zal wellicht blij zijn te

wordt het opnieuw een onhaal-

Anjerlaan eindelijk uit de pu-

ketje konden we ook niet kopen:

goed. “De markt zit nu niet te

kunnen uitstappen. Maar direc-

baar project.” Paulusma zou wil-

ree?

snackbar na 1-9 gesloten. Nou ja,

wachten op 60 appartementen in

teur Johan Dijk wil daar nu nog

len proberen een plan te maken,

dan maar even een duik nemen

Oosterhaar en de buren zitten niet

niets van weten, wellicht bang

dat past binnen het recent goed-

in het zwembad. Ach, jammer.

te wachten op woontorens

voor een afgang.

gekeurde bestemmingsplan. De

Kaartlezer hek defect!

Houtstek inzet van principekwestie

D

e gemeente Haren wil dat de familie T. van Os/R. van den Hoofdakker uit Harenermolen de pasgebouwde houtstek in hun achtertuin afbreekt. Het bouwsel is volgens de letter van het geldende bestemmingsplan namelijk illegaal. De familie Van Os/Van den Hoofdakker erkent dat de houtstek haaks op het bestemmingsplan staat, maar zegt dat de gemeente een uitzondering moet maken. Daarvoor zegt men goede redenen te hebben.

Maar

mijn grootste ergernis waren de ‘pasjes’. Het park dwingt je meente gebruik moet maken van

tot elektronisch huisarrest door

de mogelijkheid om af te wijken

‘pasjes’! Voordeur werkt met

als blijkt dat handhaving onnodig

een ‘pasje’. Dat ‘pasje’ werkte

en potsierlijk is omdat niemands

helaas niet, dus geen deur op

belangen werkelijk worden ge-

slot. Het hek van het zwembad

schaad. “Het bestemmingsplan is

moest open met een ‘pasje’, maar

kan niemand zich er aan storen.

de kastanjeziekte. Tientallen bo-

bovendien nogal verouderd. Onze

bleef gesloten (daar sta je dan in

Verder heeft hier tientallen jaren

men hebben het loodje gelegd en

tuin heeft een agrarische bestem-

zwembroek met harde tepeltjes

een houtstek gestaan van de vorige

die mogen ons terrein niet zomaar

ming, dat zegt genoeg.”

van de kou). De slagboom werkte

bewoners. Die is door de gemeente

af. Wij hebben de houtstek weer

Haren gedoogd. Weliswaar is daar

opgebouwd om dat hout te kunnen

een boom op gevallen en hebben

opslaan.”

we die oude stek moeten slopen, waardoor er een aantal jaren geen

Ruth van den Hoofdakker snapt

bouwwerk stond, maar toch me-

dat de gemeente haar bestem-

nen we dat we mogen voortbordu-

mingsplannen als uitgangspunt

ren op die oude situatie. Tenslotte

neemt en ook wil handhaven.

is onze tuin zwaar getroffen door

Maar ze vindt ook dat een ge-

Haren|de Krant

Tientallen bomen hebben het loodje gelegd en die mogen ons terrein niet zomaar af

ook al met een ‘pasje’. En als je even wat warrig omging met je ‘pasjes’ dan kon het gebeuren dat je niet naar binnen mocht omdat je volgens het systeem al binnen was. Spreekverbinding met een centrale ergens ver weg: ‘Ik kan u niet binnen laten, want u bent

De gemeente heeft het voor-

al binnen. Als ik u nu doorlaat

nemen om het verzoek om een

kunt u er de volgende keer niet

uitzondering van de familie

meer uit.’ En die auto vol bood-

Van os/Van den Hoofdakker af

schappen dan? Om gek van te

te wijzen. Dat betekent dat het

worden. Dus eerst tien minuten

Het geschil tussen de gemeente

bouwsel gesloopt moet worden.

lopen om ‘iets’ te doen met die

(handhaver) en familie (overtre-

Maar Ruth van den Hoofdak-

vreselijke ‘pasjes’. Ik werd er

der) vraagt om politiek koorddan-

ker legt zich daar niet bij neer.

tureluurs van. Stop de pasjescul-

sen van de gemeente Haren. Ruth

“Dan gaan we in beroep en

tuur! Stop de ‘pasjesterreur’ van

van den Hoofdakker meent dat de

desnoods laat ik onder de hout-

het grote wantrouwen, waarin

gemeente mag afwijken van een

stek wieltjes monteren. Dan is

je alleen nog als mens wordt ge-

bestemmingsplan

daarvoor

het geen bouwwerk meer.” De

accepteerd als je een gecodeerd

goede redenen zijn. “In ons geval

familie heeft een handtekenin-

‘pasje’ bezit. Ik ben pas klant als

zijn er goede redenen”, zegt ze.

genactie in de buurt gehouden

ik een ‘pasje’ heb. En op een va-

“Om te beginnen is de houtstek

en daar bleek dat het bijna alle

kantiepark in Exloo (of all pla-

in onze achtertuin vanaf de open-

omwonenden worst zal zijn dat

ces) is zo’n systeem al helemaal

bare weg geheel onzichtbaar. Dus

er een houtstek staat.

potsierlijk en misplaatst!

als

Ga je trouwen?

ode Pimpern RTuinontwerp e el D Vaste plantenkwekerij

Hullenweg 16 Roden, Tel. 050-5019319 mob. 06-43800042 Geopend do. vr. za van 9.00 tot 17.00 uur

Herfst Stunt

Xsasa bruidsmode Damsterdiep 38 Groningen 050-3119741 www.xsasa.nl

25% korting Op alle vasteplanten in de maanden september en oktober. Maak daarnaast kans op GRATIS tuinontwerp (bij aankoop vanaf 50 euro)! www.tuinontwerp-joukjeschaap.nl

J. BOLT bv

Aannemingsbedrijf van wegen- en waterbouwkundige werken


4

De kleurrijkste winkel van Haren De nieuwe herfst- en winterstoffen zijn binnen. Dus kom gezellig kijken bij Beauty V.O.F.

NU OOK ! EN PATRON

BEAUTY V.O.F. FOURNITUREN - Kerkstraat 6 - Haren

Specialist op het gebied van dieren en hun verzorging BIKE TOTAAL DUBBELE TAS DISCOVER

AXA KETTINGSLOT CHERTO

• Honden • Katten • Vissen

Rijksstraatweg 135

• Knaagdieren • Hengelsport • Vogels

9752 BD Haren T: 050-5350215

IN OVERLEG UIT ELKAAR met de ScheidingsMakelaar Praktische tas in stijlvol design. Goed afsluitbaar met dubbele gesp. Inhoud 30 liter · Alleen bij Bike Totaal!

Gehard stalen ketting met sterke polyester hoes.

95

39,

9 29,

5

De ScheidingsMakelaar zorgt voor een nieuwe start. Wie nu verstandige keuzes maakt, heeft daar straks profijt van.

95

34,

9 23,

5

De ScheidingsMakelaar: garandeert een onafhankelijke bemiddeling; heeft de beste oplossingen m.b.t. een woning voor partners die willen scheiden; stelt het belang van de kinderen voorop;

handelt alle formaliteiten gemiddeld binnen 3 á 4 maanden af.

Bel of mail voor een gratis adviesgesprek: Marian Steenge, 06 – 41 56 55 83 steenge@scheidingsmakelaar.nl

Omdat scheiden ook een nieuw begin is...

www.scheidingsmakelaar.nl

helpt u bij alle financiële en juridische zaken;

Stationsweg 9 Zuidlaren • 050 409 53 79 Overwinningsplein 119 • 9728 GS GRONINGEN • T 050 526• 11 21 526 11 21 Overwinningsplein 119 • Groningen 050 www.steenbergenfietsen.nl www.steenbergenfietsen.nl

Keuze uit meer dan 200 producten! EkoPlaza Haren: De Brinken 16, 050-5341177. EkoPlaza Assen: Torenlaan 24, 0592-314761. Geldig van 24 t/m 30 september 2012.

Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkochte artikelen voorbehouden.

Meer informatie?

2 product halve prijs e

Profiteer nu van ons betaalbaar huismerk assortiment. alle combinaties mogelijk

www.ekoplaza.nl


SEPTEMBER 2012 vestiging van Pearle Opticiens in

Harense winkelier heeft MS

Ik loop tot het écht niet meer gaat

V

oor de brildragers onder de lezers: misschien is het opgevallen dat de eigenaar van Pearle Opticiens aan de Brinkhorst niet meer dagelijks in de winkel aanwezig is. Hemzelf is dat een doorn in het oog.

5

Emile Koopmans

Haren. “We begonnen samen met

architect

één werknemer”, vertelt hij. “Nu

RUBRIEK

werkt Yvonne nog een dag in de week en hebben we vier mensen

Vorige columns zijn terug te lezen op

www.team4.nl/nieuws/column

HET OOG WIL OOK WAT

in dienst.” Trots voegt hij eraan toe: “In 2008 waren we de Pearle-

hem aan. “Het betekent meer dan

vestiging met de hoogste klantte-

alleen maar een bril verkopen”,

vredenheid van het hele land.”

vindt hij. “Ik moet zorgen dat elke

Harenezen

N

ee, schrik niet, ik ga het niet wéér hebben over Chinezen in Haren. Nee, dit keer ben ik afgedaald naar Oosterhaar, waar, naar ik begreep, de Harenezen wonen. Voor een Harenaar, zoals ik, een hele stap, maar over het spoor wordt soms ook gebouwd. En dan gaat uw reporter op reis.

Het is niet de architectuur die een poging doet de schrale wijk eens

klant de bril krijgt die hij of zij

Caravan weg

had willen hebben.” Eruit halen

Een eigen winkel is niet de enige

wat erin zit, is zijn motto. Zowel

uitgekomen wens. In 2010 adopteer-

zakelijk als privé.

den Anne en Yvonne een jongetje

uit Haïti. Kort daarvoor was offici-

“Al loop ik slecht, ik zie gelukkig

Deuren gaan dicht

eel MS vastgesteld. “Het ging niet

goed”, zegt Anne Douwsma (43),

Anne merkte dat hij regelmatig

langer. Ik heb nu een scootmobiel,

eigenaar van Pearle Opticiens aan

geen gevoel in zijn handen had.

traplift, driewiel-ligfiets en medi-

de Brinkhorst. Hij heeft multiple

Al snel werd duidelijk dat hij aan

cijnen. Onlangs heb ik een busje

sclerose, kortweg MS. Deze ze-

MS leed. Toch wachtte hij tien jaar

gekocht om mijn scootmobiel mee

Al enkele jaren lees ik in de krant

pannen, blikken schoorstenen en

nuwaandoening kan oogklachten

voordat hij de diagnose liet stel-

te nemen als we op vakantie gaan.

dat het winkelcentrum aan de An-

Velux dakramen. En klaar is de

veroorzaken. “Dat had ik wel héél

len. “Ik wilde het niet”, zegt hij.

Langzaam maar zeker krijgt

jerlaan wordt vervangen en dat

architect. O nee, blikstjinder, haw

frustrerend gevonden”, zegt Anne.

“Allerlei deuren gaan dan opeens

de ziekte steeds meer invloed

de woningen er omheen worden

ik nou de halletsjes verjitten. Dan

Het mooie van zijn beroep

voor je dicht. Ik had nog teveel

op mijn leven. De caravan, die

opgeknapt. Lange tijd gebeurde

mar klompenhoksjes nou? Deze

vindt hij dat hij mensen helpt met

plannen.”Eén van die plannen was

we jarenlang hadden, is al weg.

er niets, want er waren wat no-

Friese architect, waarop de cor-

zichtproblemen en het commerci-

een eigen winkel. Samen met zijn

Het ging gewoon niet meer”,

toire dwarsliggers in de wijk; de

poratie een abonnement schijnt

ële aspect van zijn werk spreekt

vrouw Yvonne kocht hij in 2004 de

zegt Anne glimlachend.

bekende

te hebben, heeft zich er weer ge-

Het is

backyard

problemen.

Maar nu eindelijk is er een be-

makkelijk afgemaakt. Ach, kan

gin zichtbaar geworden. Op twee

de lat niet eens wat hoger?

moeten

Dat doe ik niet”, zegt hij stel-

plaatsen. Van een aantal blokjes

lig. “Als je je erbij neerlegt, lijkt

met huurwoningen uit de jaren

ik de kopgevel die de rooilijn

het sneller te gaan. Ik heb een

zestig is het uiterlijk gewijzigd.

van de Mellensteeg passeert. Die

confronterend.”Anne vertelt dat

Maar ronduit verkeerd vind

daarmee de afslag belangrijker

De angst voor de boze buurman is zichtbaar

gevolgen van MS. Dat was erg

maakt dan de fraaie oude Mellensteeg zelf en mede door zijn schaal de woningen in die straat degradeert tot kabouterhuisjes.

zijn specialist hem vroeg waarom

Met nieuw metselwerk en grote

En echt lachwekkend is de

hij nog loopt terwijl hem dat zo-

pannendaken lijken ze nu in de

overgang

veel energie kost. “Ik loop totdat

jaren dertig gebouwd. Waarom is

naar het huis ernaast. Kennelijk

het écht niet meer gaat.” (GB)

mij niet duidelijk, maar het ziet

het huis van de boze buurman,

er nu tenminste gezellig uit. Erg

want wat daar is uitgehaald om

knap gedaan, zeker. De bewoners

in hoogtemaat terug te gaan….

ook beschikbaar voor exposities

van

de

nieuwbouw

mochten tijdens de verbouw in

bang voor nog meer bezwaren is

hun huizen blijven en dat hebben

de knieval voor de buurman pijn-

van kunstenaars die ze kent en

zij vast gewaardeerd. Dit was het

lijk zichtbaar. Onder deze aanblik

waardeert.

goede nieuws.

weigerde zelfs mijn fototoestel;

dat moet u zelf maar eens bekij-

Het brengt al met al leven in de

Want er is ook een stukje

niet aangewezen op haar bedrijf.

brouwerij en ze geniet ervan. Met

nieuwbouw verrezen met op de

ken. Hoe zou de rest van het plan

“Maar ik vind de ontmoeting met

een stukje in de krant hoopt ze ook

begane grond een gezondheids-

eruit gaan zien? Toch niet óók op

deze mensen toch altijd erg leuk.”

in Haren bekendheid te krijgen.

centrum. Tja, wat zal ik zeggen.

zijn Harenees?

Toen ze begon heeft ze nooit ge-

“Als mensen familie op bezoek

meentelijke tegenwerking gehad,

krijgen zijn ze meer dan welkom”,

integendeel. Ze meldde zich aan

zegt Anne. De prijs is 50,- (voor één

bij belangrijke websites, zodat er

persoon) per nacht. Twee perso-

al snel klanten aanklopten. “De

nen betalen 65,-. Inclusief ontbijt.

meeste mensen zoeken gericht

Contact via:

op een slaapadres in Haren, vaak

osinga.anne@gmail.com

Naar eigen inzichten liet zij de

gaat het ze om de prijs, maar ook

ruimte verbouwen en zo ontstond

om de sfeer die zo anders is dan in

een volwaardig logement met ei-

een hotel.

gen toegang tot de tuin. “Ik heb

nooit spijt gehad”, zegt Anne. “Het

zijn voor bedrijven en langere tijd

brengt interessante mensen uit

in deze omgeving moeten verblij-

alle delen van de wereld over de

ven. Of mensen die een aantal

vloer. Heel gezellig.” De Harense

keren in de Oosterpoort optreden.

werkt ook nog in het onderwijs en

Die kiezen bewust voor een B&B.

is voor haar contacten bepaald

“Anne Osinga stelt haar ruimte

Ik heb gasten die werkzaam

Autoservice Pruijs BV

Wilt u weten of u financieel gezond bent? Laat u ontzorgen door de ‘financiële huisarts’

GRATIS HAAL EN BRENG

Waarom moeilijk als het Teune kan?

050 5276133 Assurantiekantoor P. Teune VOF

Lid van AdFiz en Kifid

tje bakstenen, raampjes erin, een

accepteren.

het

steeds stijver en overleed aan de

Klaverlaan 35, 9753 BZ Haren Tel. 050-5020127 Fax 050-5345440

niet eens écht uitgepakt? Het is allemaal zo voorspelbaar! Een rij-

zou

zich wel erbij neer. Hij werd

A

heeft weer eens op safe gespeeld. Waarom wordt er in Oosterhaar

langskap erop met sombere beton-

klant gehad met MS. Die legde

nne Osinga kwam in 2008 aan de Beatrixlaan wonen. Hier was voorheen een tandartspraktijk gevestigd in een riant bijgebouw. Ze zag direct mogelijkheden om er een atelier in te richten, maar koos voor het starten van een Bed & Breakfast onder de naam Annebelle.

kans dus eigenlijk. De corporatie

geen glimlach van harte. “Ik

“Gezellig, Bed & Breakfast brengt mensen over de vloer”

lekker op te peppen. Een gemiste

contact@harendekrant.nl Unistee Makelaars Nienke Poppema | Hilja Vredeveld Rijksstraatweg 142 | 9752 BM Haren | Tel. 050 - 535 20 20 www.unistee.nl

SERVICE IN HAREN

EIKEN GEOLIED 19 CM BREED

Naturel geolied, prachtig! Van

52,50

voor slechts

p/m2

Officieel servicepunt voor Volkswagen en Seat.

Osloweg 127 9723 BK Groningen

050 - 544 50 90 www.autopruijs.nl

Parket Tree Groningen Damsterdiep 66 9713 EJ Groningen 050 3180025 parkettree@home.nl www.parkettree.nl


6

OPEN DAG LOOKX

NOOIT MEER KALK

11 oktober 2012 (10-14 uur)

Vraag

naar

ied aanb

VISAGISTE GEEFT ADVIEZEN Make-up metamorfose

de

ing

(graag telefonisch reserveren, vol=vol)

LOOKX

make up

Atoomweg 6-2, Groningen, tel: (050) 311 36 99 www.badexclusief.nl

ALLEEN DEZE DAG 10% KORTING OP DE NIEUWE MAKE-UP LIJN

BIJ BESTEDING VAN 50,- LOOKX BLACK EYELINER GRATIS Aangesloten bij

BIJ BESTEDING VAN 75,- LOOKX MASCARA GRATIS

PRESENTATIE EN VERKOOP MAKE-UPS (WINTERKLEUREN) INFORMATIE OVER HUIDVERBETERING We vertellen u graag over onze (vele) behandelingen, waarbij huidverbetering centraal staat. Bezoek onze open dag gratis en vrijblijvend.

M.L. Kingstraat 2, Groningen (schuin tegenover AH) 050-3138029 / 06-51701775 www.schoonheidssalonanneliesdegroot.nl

Onnerweg 69, 9751 VC Haren Schilderwerk - Wandafwerking - Beglazing - Houtrotherstel Op het buitenschilderwerk geven wij 7 jaar garantie! Vraag naar de voorwaarden. Bel (050) 5348268 of mail info@walterhoogestegerschilders.nl

www.walterhoogestegerschilders.nl WHH-Adv_Houtr2012c_FC94x130br.indd 1

(advertorial)

Wat u ook heeft gestemd… Uiteindelijk is het toch weer Hans die uw autokosten binnen de perken houdt.

Automobielbedrijf Hans Dekker

Autorijden wordt duurder. Kies daarom nu de slimme manier

om kosten te besparen. Zonder concessies te doen aan uw veiligheid. Mijn advies: Koop gerust een oudere, betaalbare auto. Ook een kleine auto brengt u van A naar B. Neem een auto met matig brandstofverbruik. Maar kies dan ook een garage die waakt over uw autokosten. Auto-onderhoud zonder verkwisten, noemen we dat. U bent welkom.

Helperoostsingel 42, Automobielbedrijf 9722 AW Groningen Hans Dekker Telefoon 050-5277087 fax 050-5278027

Vakmanschap voor alle merken

Vakmanschap voor alle merken

apk • onderhoud • airco • schade • verkoop

www.hansdekker.nl

Helperoostsingel 42,

apk • onderhoud • airco • schade • verkoop

info@hansdekker.nl

14-09-12 14:37


SEPTEMBER 2012

Zoek de verschillen: Harense politiek 1985 en 2012

B

estuurscrisis in Haren. Gebrek aan vertrouwen in het college. Net een nieuwe coalitie na een breuk. Raadsleden die elkaar de mantel uitvegen en geen handen schudden. Twijfel aan kwaliteit van ambtenaren en gemeentesecretaris. Harde woorden tegen en over elkaar via lokale nieuwssites. Dat is de Harense politiek anno 2012. Was vroeger alles anders? We leggen ons oor te luister bij het college van B&W van de 80-er jaren in Haren. Het college bestond in 80-er

7

Herman Bron

RUBRIEK

DIGNO | COMPUTER VRAAGBAAK

Kwaliteits papier

het politieke spel. De Jong: “Weide

kloof tussen opinies te overbrug-

(periode 1981-1996) was modern en

gen. Wethouders vertrouwden op

zorgde dat we er altijd uit kwa-

hun ambtenaren, die tegen hun

men. Burgemeester Van Ketwich

taken opgewassen waren.

Verschuur (periode 1947-1974) was

van de oude stempel.

de indruk zich te willen profile-

worden door een

Die was de baas en voerde het

ren door onverenigbare visies en

van Microsoft. Hoewel het al veel

woord namens de wethouders. In

standpunten, zonder de neiging

in het nieuws is weten nog te wei-

onze tijd kregen wethouders en

water bij de wijn te doen. De lo-

nig mensen dat dit oplichters zijn.

raadsleden meer armslag en lie-

kale media volgen de politiek nu

pen niet aan de leiband.” Volgens

als horzels en door internet wor-

De personen spreken vaak geen

oud-wethouder De Jong hebben de

den de kleinste rimpelingen of

Nederlands maar gebrekkig En-

burgemeesters die na Klaas Weide

tegenstellingen het nieuws van de

gels met een Indiaas/Aziatisch ac-

kwamen geen bijdrage meer gele-

dag. Vroeger speelde de krant de

cent. Ze proberen met een vlotte

Het mag duidelijk zijn dat dit

verd aan de harmonie binnen het

rol van observeerder en minder

babbel achter aanknopingspun-

oplichters zijn, hoe mooi hun

bestuur, op burgemeester Arjen

als nieuwsmaker. Oud-wethouder

ten voor een gesprek te komen,

verhaal ook is. MAAR Let op er

Gerritsen na.

Post (financiën) lag in zijn tijd

zodat je het gevoel krijgt dat het

kan nog meer aan de hand zijn.

niet wakker van de begroting:

wel eens waar zou kunnen zijn.

Doordat je allerlei programma’s

aanklikt kun zij ook stiekeme

jaren uit:

Tegenwoordig wekken fracties

Hans Post VVD, wethouder van

Media

“We hadden gezonde reserves

1983 tot 1994 met o.a. onderwijs

In Haren werd de politiek in die

en de rente werd goed benut. We

en financiën.

tijd alleen gevolgd door redacteur

hebben het gasbedrijf verkocht

Geu Neutel CDA, wethouder

Hein Bekenkamp van het Hare-

voor ruim 15 miljoen euro. Wij

van 1982 tot 1994 met o.a. ruimte-

ner Weekblad. Volgens de oud-

haalden met mate geld uit de re-

lijke ordening

bestuurders maakte de krant het

serves en dat beleid is onder Mi-

Nep microsoft medewerkers

vel 500 ig v Ste it w echt eco

Al de hele zomer krijgen we mensen in de winkel die benaderd medewerker

Meer aanbiedingen: www.digno.nl

Met deze bon

€ 4,99

Ma t/m Vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur!! Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Rijksstraatweg 132 HAREN 050-5349965

software, zoals toetsaanslag vol-

Het mag duidelijk zijn dat dit oplichters zijn, hoe mooi hun verhaal ook is

gers (keyloggers), geïnstalleerd hebben. Het is dus zeer raadzaam als u toch de medewerker toegang heeft verleend de computer op

Marten de Jong PvdA, wethou-

hen niet zo moeilijk, maar deed

chiel Verbeek (D66) losgelaten.

der van 1978 tot 1988 met o.a.

wel nauwgezet verslag van de

Nu heeft Haren geen geld

welzijn

raadsvergaderingen.

meer.”

De media anno 2012 hebben

schil tussen toen en nu wordt door

Vaak anticiperen ze op computer-

volgens De Jong invloed op de ver-

oud-wethouder Marten de Jong

problemen die er zijn geweest (wie

stoorde sfeer in de politiek: “Me-

benoemd: “Binnen het college ver-

heeft die nou niet eens). Ze vragen

Vertrouw nooit iemand die onge-

Herinneringen aan harmonie

dia zoeken nu de tegenstellingen

trouwden wij elkaar volkomen.

je achter de computer te gaan zit-

vraagd iets met uw computer wil

Gesprekken met de oud-wethou-

op en vergroten die uit, maken

We konden op elkaar rekenen en

ten en via een website toegang te

doen. Niet via telefoon, websites

ders Hans Post en Marten de Jong

er relletjes van die tot conflicten

steunden elkaar altijd bij openba-

verkrijgen tot jouw computer. Via

en e-mail. Geen van deze instan-

alsmede met oud-fractievoorzitter

kunnen leiden. Dat gebeurde vroe-

re optredens. We waren misschien

een aantal programma’s laten ze

ties nemen met u telefonisch con-

Hes van der Wal (VVD) schetsen

ger nauwelijks.”

geen vrienden, maar wel méér dan

zien dat het niet goed is met de

tact op: Politie, FBI, CIA, Banken,

het beeld van een harmonieus sa-

collega’s. Dat vertrouwen zorgde

computer . Ze bieden echter ook

Software producenten etc

menspel tussen raad en college,

Analyse

voor eenheid. En die is nu in Ha-

aan de “problemen” op te lossen.

waarin men conflicten uitvocht

De vergelijking met de ‘oude po-

ren ver te zoeken.”

met het doel om er samen uit te

litiek’ en de ‘nieuwe politiek’ in

komen. Poldermodel? Oud-raads-

Haren leert dat vroeger werd ge-

lid Hes van der Wal herinnert zich

streefd naar deals. Misschien wel

stevige meningsverschillen met

in

raadslid Fijke Liemburg (PvdA).

werd water bij de wijn gedaan en

“Maar we wilden tóch tot een

de burgemeester probeerde de

Klaas Weide VVD, burgemeester van 1978 tot 1996

achterkamertjes.

alle mogelijke manieren te scannen naar onbedoelde software.

Het belangrijkste verMisschien ten overvloede:

Daarvoor moet wel betaald wor-

Ik lees graag uw reactie via

den!

support@digno.nl

Daarvoor

oplossing komen. Dan belde ik Fijke thuis op en ging bij hem praten. Dan konden we prima zaken

Oud-wethouder Hans Post

doen.” Volgens Van der Wal was er

Doe de kilte-check!

veel contact tussen de fracties en de eigen wethouder.

“Dan vroegen we aan Post of

hij een bepaalde kwestie in het college wilde bespreken en bepleiten.” Post: “En dat deed ik. We hadden binnen het college wel eens discussies, maar die voerden we puur om tot overeenstemming te kunnen komen. Burgemeester Weide speelde daarin een grote rol. Hij was bruggenbouwer en praatte net zo lang tot we het eens konden worden.” Post was de man die destijds met steun van zijn

Oud-raadslid Hes van der Wal

fractie zorgde dat het Zernike

Burgemeester Klaas Weide 1978-1996

De wind raast straks weer door

gie. Daarom is het verstandig

de bomen en rond uw huis.

om Hans een Kilte Check te

Over enkele weken is het weer

laten uitvoeren bij u thuis. Hij

vroeg donker. Een goed mo-

controleert geheel vrijblijvend

ment om eens kritisch te kijken

de ramen en sponningen. Waar

naar het glas in uw woning.

nodig vervangt hij enkelglas

Heeft u nog geen dubbele be-

door dubbelglas of hij herstelt

glazing of voorzetramen? Dan

kille kieren. Dat is het vakman-

dringt straks de kilte binnen.

schap dat je mag verwachten

Zet maar eens een kaarsje voor

van de allround schilder. Bel

uw raam en u ziet wat we be-

voor een afspraak in de stilte

doelen. Ramen zijn de zwakke

voor de storm, dan zit u er

plek in huis als het gaat om

straks warmer bij.

tocht en kou. Ze slurpen ener-

College naar Haren kwam. Oudwethouder De Jong had soms wél

Felland Noord 6 9753 TB Haren T (050) 534 99 90

strijd te leveren in zijn eigen fractie: “We wilden de oude huisjes aan de Meerweg slopen en herbou-

F (050) 534 39 54 E info@hansjoling.nl www.hansjoling.nl

Hans & Ada Joling

wen. Fijke Liemburg (PvdA) was fel tegen. Lange discussies en hij

de eigen fractie goed zaken doen.” Volgens alle betrokkenen speelden de burgemeesters een sleutelrol in

n ge in az n gl ke be wer g er in ld erk n hi sc afw t- e nd hou es ti ra

pa re on

Maar verder konden we ook met

wa

t be

stemde uiteindelijk zelfs tegen.

College en raad in 1985


8

AANBOD BUITENGEWOON WONEN

Open Huis

Open Huis

september zaterdag 29 0 uur 11.00 - 15.0

september zaterdag 29 0 uur 11.00 - 15.0

Felland 22 Onnen

Rummerinkhof 26 Haren

• Op een mooie locatie in het Landelijke dorp 'Onnen' gelegen karakteristieke, vrijstaande woonboerderij. Perceeloppervlakte 1107m². Inpandige grote schuur en vrijstaande garage. De huidige woonboerderij bestaat uit een voorhuis met verdieping en een grote schuur die goede mogelijkheden biedt voor het verbouwen met een plattegrond waarin is voorzien in een riante woonkamer en woonkeuken en evt. slaapkamers met sanitaire voorz. op de beg. grond. • 6 kamers • 4 slaapkamers • Inhoud: 780m³ • Woonopp.: 110m² • Bouwperiode 1906-1930

• Mooi gelegen hoekwoning met zonnige achtertuin, royale, brede zijtuin op het zuiden en vrijstaande houten berging. De woning is rustig gelegen op loopafstand van het NS station, Haren centrum en diverse scholen en op 20 fietsminuten van de stad Groningen. Een goed onderhouden, heerlijk huis met veel leefruimte. • Woonkamer: 54m² • 5 slaapkamers • Inhoud: 550m³ • Perceelopp.: 267m² • Woonopp.: 170m² Vraagprijs € 315.000,- k.k.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

Huis Geen Open

Helmatten 12 Haren

Nieuwlandsweg 76 Haren

• Een royale twee-onder-een kapwoning met aangebouwde garage, besloten zonnige tuin. • Woonkamer: 39m² • 4 slaapkamers • Bijkeuken • Inhoud: 410m³ • Perceelopp.: 253m² • Woonopp.: 130m²

• Fraai en ruim gelegen uitgebouwde twee-onder-één kapwoning met vrijstaande garage en grote zonnige tuin. • Woonkamer van 55m² • Slaap-/ en badkamer op begane grond • Totaal 4 slaapkamers • Inhoud: 452m³ • Perceelopp.: 345m² • Woonopp.: 150m²

Vraagprijs € 225.000 k.k.

Open Huis

september zaterdag 29 0 uur 11.00 - 15.0

Vraagprijs € 349.000 k.k.

Rijksstraatweg 207A Haren • Appartement met lift op een prachtige locatie aan de rand van het centrum. • Inhoud: 300m³ • Woonopp.: 106m² • Vloerverwarming • Parkeren op eigen terrein • Indeling flexibel • Carport mogelijk

Huis Geen Open

Vraagprijs € 298.000 v.o.n.

J.M. den Uylstr. 310 Groningen

Open Huis

september zaterdag 29 0 uur 15 11.00 - .0

• Aan de zuidkant van Groningen nabij het Paterswoldsemeer gelegen, onder architectuur gebouwd vrijstaand woonhuis met garage. • Woonkamer: 55m² • 4 slaapkamers • Inhoud: 500m³ • Perceelopp.: 575m² • Woonopp.: 150m² Vraagprijs € 395.000 k.k.

betrouwbare partner voor wonen www.bettydunning.nl Scharlakenlaan 2 - 9751 HD Haren Telefoon: 050 534 66 99


SEPTEMBER 2012

9

Gelijk

oversteken?

Voor 50,00 euro (ex. BTW)* leveren wij u een overstapadvies naar een andere energieleverancier, waardoor u gemiddeld tussen 200 en 400 euro per jaar goedkoper uit bent. Veel mensen weten dat nog niet en dat is jammer. Want daardoor lopen zij fikse besparingen mis.

Hoe kan het? De energietarieven en –contracten van de 26 grote aanbieders veranderen iedere dag. Via onze database houden wij dit proces iedere dag in de gaten. Daardoor kunnen wij u vrijwel altijd een veel goedkopere leverancier adviseren. De overstap van de ene naar de andere leverancier verloopt soepel, omdat wij dit voor u verzorgen.

Meer weten? Kijk op www.electraengas.nl of neem contact op met Patrick Pinkster 06-33046045.

* Voor bedrijven is het tarief v.a. 119,00 (ex. BTW) de jaarlijkse besparingen zijn groter dan boven vermeld.

Altijd het beste contract! www.electraengas.nl | info@electraengas.nl

DE MITSUBISHI OUTLANDER EDITION TWO

v.a. € 33.499,-

De luxe 2.0 CVT Edition Two, standaard uitgerust met o.a.: • Automatische transmissie met schakelflippers achter stuurwiel • Gepolijste 18” lichtmetalen velgen • Automatisch dimmende binnenspiegel met geïntegreerde achteruitrijcamera • Lederen bekleding met stoelverwarming vóór • Rockford Fosgate™ premium audiosysteem met 9 speakers (710W) en usb-aansluiting • Cd-wisselaar • Elektrisch schuif-/kanteldak • Cruise control • Mistlampen vóór • Keyless Operation System • Bi-xenon koplampen met koplampsproeiers • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

v.a. VANAF C-LABEL

Autoverzekering

All Risk te duur? Nieuw! All Risk voor elke portemonnee.

€ 28.499,-

www.vanveldhuizen.nl

Brandstofverbr.: 5,8 tot 8,2 l/100 km CO2-uitstoot: 153 tot 190 g/km

Kies de all risk autoverzekering die bij u past. Budget, Plus of Optimaal. Kiest u voor de beste prijs of de beste kwaliteit? Univé biedt als prijswinnende verzekeraar vanaf nu dé perfecte all risk verzekering voor elke auto en portemonnee.

Rostockweg 2, 9723 HG GRONINGEN, Tel. 050 - 547 11 11 Univé Groningen Rijksstraatweg 142 9752 BM Haren Telefoon 050 - 534 46 78

Verlengde Stationsweg 28, 9471 PL ZUIDLAREN, Tel. 050 - 409 13 07 Prijs incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties. De Mitsubishi Outlander wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen voorbehouden.

www.unive.nl/allrisk

Daar plukt ú de vruchten van!


10

anders denken anders kijken anders werken

PATER

voor betere schoenreparaties

LEDEREN BROEKRIEMEN Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08

• GROEPSDINERS • KOOKWORKSHOPS • KOOKLESSEN • FEESTJES • BORRELEN • THEMA AVONDEN: ZIE ONZE WEBSITE

VOOR INFORMATIE OF RESERVERING: HETVOORHUIS@HOME.NL OF T 050 - 5351555

Úw auto, ónze uitdaging! Felland-Noord 4 Haren 050 - 535 02 81

Deskundig advies over bestrating en de diverse toepassingen van de materialen en kwaliteiten

Verkoop van materialen; voor ieder gebruik heeft

Uitvoering van alle werkzaamheden; zowel voor straat- als grondwerk als onderdeel van uw tuinaanleg

Broekema de juiste steensoort beschikbaar

Bekijk al onze stee nsoorten, kleuren, v o r m en en combin aties


SEPTEMBER 2012

Honingfabriek met 300.000 werknemers

V

erscholen in de weelderige tuinen achter de villa van het Groninger Landschap aan de Rijksstraatweg in Haren staan de bijenkasten van Doeke Driesens. Het gonst er. Darren bevruchten hun koningin op kilometers hoogte in het zwerk, werksters bouwen doorlopend aan de voedselvoorraad die door de imker twee keer per jaar wordt weggenomen om ze tot honing te verwerken. Driesens heeft op deze locatie zes volken van elk zo’n 50.000 bijen. Zijn honing is in Harense winkels te koop.

Honingfabriekje Deze imker kan op microniveau

Huub van 't Hek

uitleggen hoe de bijen in strakke

RUBRIEK

hiërarchie werken aan de voedselvoorraad (honing), die ontstaat

HUUB www.hectic.nl

door nectar en stuifmeel te kauwen en af te scheiden in de honingraat. Daarna dekken ze het af met een laagje was, zoals wij bederfelijke waar met folie afdekken. “In juni en augustus is de tijd

Aanstootgevend gif !

D

ren. Hoe zij haar kast dankzij

haar radar terugvindt om er in

rijp om die honing eruit te halen.

een cel (honingraat) haar eitjes

Dat gebeurt in een soort centri-

te deponeren. Inmiddels hebben

fuge, je noemt dat slingeren”, zegt

zing kent uitsluitend winnaars.

tiek is en blijft het ombrengen van

duizenden werksters haar kraam-

Driesens. “Maar zo’n volk gaat

Omdat altijd wordt geredeneerd

je tegenstander. Dat kan ook door

e stemmen zijn geteld, de ze-

niet iedereen zal het doen. Omdat

tels zijn verdeeld en de glazen

je in de politiek nooit zeker bent

zijn geheven. De politieke verkie-

van je toekomst. Het doel van poli-

bed gespreid. “Het is een wonder-

dood als je ze geen alternatieve

vanuit een nog slechter scenario,

met hem samen te werken. Laat je

lijk spel, waarbij het de bijen is te

(kunst)voedselvoorraad

geeft.”

als er is verloren. Omdat er altijd

tegenstander in de samenwerking

doen om te overleven en zich voort

Volgens de imker is het produ-

wordt geredeneerd vanuit het

de foute klussen opknappen en

te planten”, zegt de imker. De vol-

ceren van natuurzuivere honing

actuele scenario in het geval er

hij brengt zichzelf om. Als je als

ken splitsen zich op gezette tijden

zeer bewerkelijk, maar tegelijk

wordt gewonnen.

minister hardLeers bent, breng

prachtig werk. “Ja, je moet altijd

je zelfs je eigen afkorting aan de

uitkijken, dat wel. Als de bijen

ning hoort het heffen van de roe-

rand van de afgrond.

onrustig zijn kunnen ze je steken.

mer, althans het heffen van het

Mijn hobby begon rond 1990

Maar ik draag hoofdbescherming mensen hoort vertellen dat ze door agressieve bijen zijn aangevallen

“Ik vind het werken met bijen

ningin het luchtruim. Maar eerst

gaat het meestal om wespen. Bijen

fascinerend”, zegt Doeke Drie-

rusten ze als een grote bal bijen

zijn echt niet geïnteresseerd in

sens. “De productie van de ho-

aan een boomtak en dan moet de

mensen, dus vallen niet aan.”

ning is waar ik het voor doe, dat

imker zien dat hij ze weer vangt

is de beloning van het verzorgen

en terugzet in een nieuwe kast.

Jeugd

van mijn volken.” De fascinatie

“Anders ben je een volk waar je

En zo kun je deze imker zien

kun je horen in zijn stem als hij

zolang voor werkt zomaar kwijt”,

scharrelen in die tuinen, waar

(welhaast

vertelt

zegt Doeke Driesens. Een imker

hij als kind speelde. De familie

over het leven van de bijen. Als

lijdt ook verlies door de verdwijn-

Driesens

hij uitlegt hoe een bij als konin-

ziekte. “Zo’n 25% van de bijen

gin wordt geboren doordat werk-

krijgt om onduidelijke redenen

sters het eitje beleggen met gelei.

Bij het vieren van de overwin-

Het doel van politiek is en blijft het ombrengen van je tegenstander

en ik beweeg me rustig. Als je

op en kiezen met een nieuwe ko-

verwonderd)

11

In het oude Rome liep elke se-

nator met een eigen calix gevuld met zijn eigen wijn. Bij het heffen van het glas vermeed hij het aanstoten met de calix van welke collega dan ook. Ter voorkoming van het morsen. Omdat hij niet wist in welke calix het venijn vandaag verborgen zou zitten.

Bij de agapè maaltijd van de

eerste christenen ging de calix rond als bewijs van liefde en ver-

glas. Naar goed gebruik gevuld

trouwen. Iedereen dronk uit de-

koch-

met een alcoholhoudende drank.

zelfde beker. Calvijn blijkt weer

ten het huis in 1947 en Doe-

Al was het maar om te laten zien

beducht te zijn voor goede, oude

ke was één van de kinderen.

dat politiek niet voor vrouwen is.

gewoontes.

Toen het huis aan Groninger

Die tijden liggen gelukkig heel ver

drinken van de beker. Hij kende zijn klassieken. Zijn volgelingen

(ondernemers)

met

het

Hoe die koningin eens in haar

de kolder in de kop en vliegt in de

Landschap

verkocht

achter ons. Iedereen wordt toege-

leven op kilometers hoogte wordt

winter weg, de dood tegemoet. Je

heeft hij gevraagd of hij zijn bijen-

laten tot de politieke arena en ie-

hebben zoveel politiek gif gedron-

bevrucht door de sterkste dar-

vindt geen spoor meer van ze.”

kasten er mocht laten staan. “Mijn

dereen mag ook daar met elkaar

ken en verspreid dat zij zichzelf

hobby begon rond 1990. Ik woonde

het glas heffen.

uit de politieke arena hebben ver-

aan de Esstukken in Haren en op-

eens streek er een bijenvolk neer

aanstoten? Ja, dat mag wel, maar

werd

Oppassen

Mag ook iedereen met elkaar

dreven. Daar moet op gedronken worden. Prosit!

in een boom. Een vriend, die imker is, heeft ze gevangen. Toen begon mijn interesse, die altijd is gebleven.” De honing van Doeke Driesens wordt in diverse winkels in Haren verkocht, één van de eersten was kruidenier Wolters aan de Meerweg. “Het is bij ons een hit”, zegt Fokko Jan Wolters.

Foto Kia Bruidsbeurs in Euroborg Een bijzondere locatie, stadion

werd en dat komt de organisatie

Het Casino is bijvoorbeeld aan-

de Euroborg in Groningen. Daar

van de zo belangrijke trouwdag

wezig met voor iedereen leuke

vindt in de VIP ruimte van FC

zeker ten goede! O.a. bruidshui-

prijzen en de hoofdprijs is een

Groningen, de Hattrick's lounge,

zen,

fotografen,

fotoshoot persoonlijk gefotogra-

op 13 en 14 oktober de eveneens

locaties, wedding gifts, juweliers,

feerd door Kia zelf in het Casino.

bijzondere

visagie, hairstyling en trouw-

Natuurlijk ontbreken de bruids-

bruidsbeurs plaats.

Deze locatie met uitzicht op het stadion is onlangs volledig verbouwd en ook dat is al de moeite waard om eens te bekijken. Vorig jaar werd deze beurs door Foto Kia, die al jaren ervaring heeft

mannenmode,

Een bijzonder locatie, stadion de Euroborg in Groningen

shows niet en zelfs lincherie zal geshowd worden. In deze gezellige Hattrick' s Lounge kun je ook nog heerlijk eten en drinken, kortom, een uniek evenement en een gezellig dagje uit!

met organisatie van bruidsbeur-

vervoer. Deze bedrijven zijn zeer

zen, ook al georganiseerd en het

belangrijk om de basis van jul-

was een groot succes.

lie trouwdag te kunnen regelen,

Entree 7,50 (kinderen gratis)

maar er is veel meer te zien en te

Meer informatie: bruidsplaza-

ontdekken.

groningen.nl

Opvallend was dat de beurs

door veel meer mannen bezocht

Een mooi vak, mooie baan voor jou! De werkzaamheden in het optiekbedrijf zijn zeer gevarieerd. Belangrijke onderdelen zijn het oogonderzoek, het klantencontact, mode-advies (monturen) en de handvaardigheid in de werkplaats. Dit vak beoefen ik in Haren nu al dertig jaar met veel plezier. Binnenkort vieren we het tienjarig bestaan van Van der Loo Optiek in Haren. Vacature Graag willen we ons team binnenkort gaan uitbreiden met een ambitieuze en leergierige medewerker. We denken aan iemand die wil beginnen (of reeds is begonnen) aan een vakopleiding optiek (MBO) die zou kunnen uitmonden in de optometrieopleiding op HBO-niveau. Gezien de huidige samenstelling van ons team gaat de voorkeur uit naar een man. Belangstelling voor een fulltime baan in dit mooie vak bij onze winkel in Haren? Stuur een sollicitatiebrief per e-mail aan: info@ vanderloo-optiek.nl t.a.v. Jan van der Loo. • Een unieke en eigentijdse collectie monturen • Zonnebrillen • Service • Contactlenzen • Accessoires • Oogmeting • Oogdrukmeting • Advies • Deskundige voorlichting over laserchirurgie


12

Een goede nachtrust

is goud waard

2 e ma t r halve as prijs * Ranomi Kromowidjojo was duidelijk goed uitgerust op haar Auping bed in Londen: ze won maar liefst 2x goud. Maar ook thuis slaapt ze heerlijk, dankzij de goede ventilatie en drukverlagende eigenschappen van haar eigen Auping. Net zo uitgerust wakker worden als Ranomi? Ga dan nu naar de Auping dealer en ontvang tijdelijk de 2e matras voor de halve prijs.

* Actie loopt van 10 september tot en met 31 oktober 2012. Vraag uw Auping dealer naar de voorwaarden of kijk op www.auping.nl.

www.auping.nl

HOMAN comfor tabel slapen sinds 1911

Rijksstraatweg 167 9752 BE Haren Tel. 050 - 534 42 35 www.homan-haren.nl

Openingstijden di tot met vrij: 09.30 - 17.30 za: 10:00 - 17.00

Auping Plaza Assen Zeilmakerstraat 14 T 0592 31 28 01 www.aupingplaza-assen.nl

Openingstijden di tot met vrij: 09.30 - 17.30 za: 09.30 - 17.00


SEPTEMBER 2012

13

Mevrouw Habekothe – Snaauw:

“Toen mijn dochter mij een jaar geleden uitnodigde om in Maarwold te gaan kijken was mijn eerste reactie: Nee, mij krijg je niet in een verzorgingstehuis”

Hij ziet vierkante meters Jij een sfeervol huis

Dus zoek je een makelaar die oog heeft voor beiden Jachtlaan 15, Haren

050 - 5350533

www.aimeestaal.nl

Maar dat was meer dan een jaar geleden. Ik glimlach nu om die uitspraak want vanaf het moment dat ik hier binnen kwam voelde ik me thuis. Mijn man en ik woonden in Spanje. Tijdens een verblijf in Nederland is hij helaas overleden. Ik heb in de periode daarna gelogeerd bij mijn dochter in Groningen. Alleen teruggaan naar Spanje was geen optie. Via ouders van vrienden van mijn dochter kwamen wij in contact met Maarwold. Het leuke is dat ik, ondanks het feit dat ik hier niet vandaan kom, toch al verschillende mensen heb ontmoet waarmee ik iets uit mijn verleden kan delen. Dat doet me erg goed. Ik heb hiervoor in verschil-

Hovenier in hart en (tui)nieren!

GJ U uldriks

lende landen gewoond en veel mensen ontmoet. Maar wat mij hier zo opvalt is dat iedereen zo respectvol met elkaar omgaat. Als ik behoefte heb aan ‘even alleen zijn’ dan kan dat, maar soms vind ik het ook geweldig om mee te doen aan wat ons hier geboden wordt op sociaal gebied. Ik drink iedere ochtend koffie beneden in de gemeenschappelijke ruimte. Altijd gezellig. Hendrik, officieel de directie-assistent maar volgens mij supergastheer van Maarwold, weet ons altijd weer iets extra’s te geven. Ik heb zo’n waardering voor hem. Trouwens, voor alle medewerkers.

Ontwerp, aanleg, onderhoud, sierbestrating Populierenlaan 44 • 9741 HE Groningen

T: 050 571 70 31 M: 06 224 925 23 www.uuldrikshoveniers.nl

Het is een rotsvast team en dat merk je. Dat geeft je het gevoel van een thuis. Heerlijk toch? Dus om nog even terug te komen op mijn eerste reactie, ik zou nu willen zeggen: “Dank je lieve dochter dat je me in contact hebt gebracht met Maarwold”.

Wilt u zelf een kijkje komen nemen in Maarwold? U bent van harte welkom op de open dag op zaterdag 13 oktober

Aut umn collect ion

Tijdens deze open dag bent u van harte welkom om vragen beantwoordt te krijgen en eens te praten over hoe u zou willen wonen en van welke service u gebruik zou willen maken. U kunt genieten van het prachtige uitzicht, de gemoedelijke sfeer en een kopje koffie. Bovendien zijn er op die dag een aantal appartementen opengesteld zodat u rustig een kijkje achter de voordeur kunt nemen. Bij Maarwold gaan we er van uit dat toekomstige bewoners, en zeker ook hun kinderen, durven en kunnen vragen naar wat de beste mogelijkheden zijn om verzorgd te wonen. “En eigenlijk is dat een mooie ontwikkeling” aldus Hendrik Hammenga, directie-assistent van Maarwold Service Appartementen. Maarwold speelt terecht in op deze verandering en biedt bewoners in spé diverse onafhankelijke handvatten om hun financiële plaatje eens te laten voorrekenen alvorens tot huren of kopen in Maarwold te besluiten.” Zo is de keuze van de samenstelling van het zorgpakket veel vrijer en ruimer dan voorheen. ‘Zorg op maat’, binnen bepaalde grenzen, behoort tot de mogelijkheden. Maarwold streeft ernaar het leefklimaat zo prettig en respectvol mogelijk te houden. De eigen keuken waarin dagelijks vers en zeer afwisselend wordt gekookt is daar een goed voorbeeld van. Wanneer u belangstelling hebt of vragen wilt stellen over wonen in Maarwold, of over huren of kopen, neem dan gerust contact op met Maarwold. De heer Schipper of de heer Hammenga staan u graag te woord.

Comfortabel wonen in Haren, bij dorp en natuur

Nesciolaan 32, Haren | T 050 534 64 22 | Email info@maarwold.nl

www.maarwold.nl

Pine Design Wonen | Verlengde Stationsweg 8 - 10 | 9471 PL ZUIDLAREN | Tel: 050 3145279 www.pinedesign.nl | www.rivieramaison.com | /pinedesignwonen


14

eten! Smmmmmake,libajk kker & groenteman Culinaire tips van de

slager

Badkamer - Centrale verwarming - Dakwerk - Verbouw - Keuken - Tegelwerk Gas - Water - Elektra - Koperen en zinken dakgoten • Gespecialiseerd in badkamers •

De r van rookworst

Haren, telefoon 050-5350062/06-10199085 www.aenh-installaties.nl

De R van Rookworst is weer in de maand. Dat betekent dat er weer van die oergezellige gerechten op tafel komen, zoals erwtensoep, prachtig stoofvlees en stamppot. En daarbij ontbreekt natuurlijk onze eigengemaakte (en bekroonde) rookworst niet. Onze vitrines zijn weer gevuld met nog veel meer typische seizoensproducten. Ambachtelijk bereid met oog voor goede smaak en eerlijk vakmanschap. Dat proeft u écht! Vraag mij gerust om recepten en bereidingsadviezen. Martin Dijk

Martin Dij k, Keursla ger

OPROEP

keurslager martin Dijk, kerkstraat 15 Haren t. 050-5344517 F. 050-5340127

gronings koren (deel 4) We vertelden in mei al dat we een korenoogst in de omgeving van Feerwerd hadden gekocht. We zagen het goudgele graan groeien en onlangs is het veld gemaaid. Op dit moment ligt het graag te rusten en moet het vocht eruit, want het heeft veel geregend deze zomer. Met dit graan gaan we 100% Gronings

Hét adres voor uw volvo occasion!

De Algemene Hulpdienst Haren heeft dringend behoefte aan versterking voor het Algemeen Bestuur. Wij zoeken een voorzitter en een secretaris. Het bestuur komt 5 keer per jaar bijeen.

De auto die u zoekt niet in onze voorraad? Laat vrijblijvend uw zoekopdracht achter op

www.autohus.nl

Misschien iets voor u? Daarnaast hebben we ook een aantal telefoonwachten nodig.

Uw zoekopdracht is onze uitdaging!

volkorenbrood voor u bakken. Drie soorten: meergranen, puur en met zonnepitten. Verder louter desem, water, gist en zout.

Voor nadere informatie kunt u bellen

Heerlijk ambachtelijk brood. We zijn nu aan het proefbakken,

met 050-534 41 35 of op werkdagen tussen 9 tot 10.30 uur 050-53 49 222.

want we willen pas gaan verkopen als we het beste resultaat kunnen garanderen! We houden u op de hoogte! In oktober komt

ker Echte Bak Haafs

een artikel over ons graanveld in deze krant. Wilfred en Petra Haafs

anjerlaan 30a t. 050-5350491 raadhuisplein 8, Haren t. 050-5350804

snertfeest? De eerste regendagen liggen achter ons. Het is of er een knop omgaat. We beginnen aan de najaarskost. Ik heb in mijn

Autohûs Haren Felland 2 | 9753 TA Haren | 050 - 534 36 39

• • • • •

tankstation garagebedrijf en schadeherstel apk keuringsstation airco service in- en verkoop gebruikte en nieuwe auto’s

Beethovenlaan 15, 9722 KJ Groningen 050-5250605 www.autotraas.nl De man die helpen kan in Helpman en wijde omgeving

winkel mooie schalen met bospaddestoelen, cantharellen uit Zweden en kastanjechampignons. Het lijkt wel een herfsttafel. En…ik heb vorige week weer voor het eerst onze beroemde erwtensoep gemaakt! Verkrijgbaar in halve en hele liters. En als u een ‘snertfeest’ geeft, dan kan ik u een pan met wel 15 liter leveren, inclusief warmhoudapparatuur. Mooi vak hebben wij, hè?

Erik Berend s

Erik Berends

groentespecialist erik berends anjerlaan 23/a 9753 ga Haren t. 050-5350334

Leek Voor bedrijf en particulier Uw vertrouwde adres voor o.a.:

Sleutels!

Sinds 1886

• Schilderwerken • Houtrot reparaties • Wandbekleding • Beglazing

De laatste tijd kregen we vaak de vraag of wij ook sleutels konden maken. Dat signaal hebben we opgepakt. Vanaf heden kunnen wij dus ook alle soorten sleutels voor u maken. Een gemakkelijke service midden in het dorp. Tip: Laat preventief alvast wat reservesleutels maken, zodat u straks geen inbreker in uw eigen huis of kantoor hoeft te zijn.

HR Afman Schilderwerken Leek • Potklei 22a - 9351 VS Leek • Tel. 06-23475173 / 0594-516100 info@schildersbedrijf-hrafman.nl • www.afmanleek.nl

PATER

Meerweg 5 - Haren - Telefoon 050-534 37 08


SEPTEMBER 2012

Jongste ondernemer in Haren bouwt apps

H Uit!

ij is veertien en zit op het Zernike College in Haren: Pim Praat. Hij spreekt in de hoogste versnelling, vooral als het gaat over ICT. Misschien is hij wel Harens jongste ondernemer. Als oprichter van PP Developing biedt hij sinds kort zijn diensten aan voor het maken van apps.

is goed voor u...

13% bt w vo or de el !

er leerlingen beter mee motive-

Gedeeltelijke gebitsvervanging deel 1

ren om hun leerstof uit de i-Pad

De komende artikelen wil ik

te halen. Je kunt b.v. de geschie-

gaan uitleggen wat de mogelijk-

denislessen

ondersteunen

met

heden zijn als er een paar tanden

filmpjes en interactieve toetsen.

en kiezen verloren zijn gegaan,

maar eerst zou ik graag even

Moderne jeugd heeft daar meer

is ie ook snel weer binnen en

ondernemer, die waarschijnlijk

vrije tarieven door de minister.

kruipt achter zijn PC of i-Pad”,

goed aanvoelt wat zijn leeftijds-

moeder

Charlotte.

Pim

i-Phone in handen kreeg. Later

de-oosterpoort.nl ssbg.nl

verkocht. “Ik speelde er natuur-

kwam de i-Pad en toen was hij lijk de bekende spelletjes op, zoals Tiny Wing en Angry Birds”, zegt

Ik voel het meest voor handige apps voor het dagelijks leven

Ze had het natuurlijk beter

eerder kunnen bedenken: marktwerking in de tandheelkunde is, evenals in de rest van de zorg niet goed voor de kosten en evenmin voor de kwaliteit van de zorg. Ik zou iedereen aanraden om, als er een ingrijpende behandeling aan komt die nog wel even kan wachten: stel dat uit tot na

hij. “Maar ik wilde veel meer en

genoten graag willen. Hij wil met

zag daar ook de mogelijkheden

zijn bedrijfje leuke apps gaan ont-

zekeraars het in ieder geval wel

voor. Ik wilde zelf apps maken.”

wikkelen, maar laat daarover uit

weer wat beter vergoeden. Terug

concurrentie-overwegingen hele-

naar het onderwerp van het arti-

Pim is zich via internet gaan

1 januari, dan zullen de zorgver-

verdiepen in de programmeer-

maal niets los.

kel. De eerste voorziening bij ge-

taal xcode van Apple, waarmee

Pim wil ook apps in opdracht

deeltelijk gebitsverlies die ik wil

apps kunnen worden ontworpen.

gaan ontwikkelen. “Ik werk nu

bespreken: De uitneembare brug.

Hij volgde online cursussen, las

aan een app voor Folkert Konings

eindeloos veel instructieboeken

(keukenbedrijf in Haren, red.).

dig mogelijk uit te leggen, al zou

en trad toe tot een groep van on-

Ik maak een inschatting van het

wat illustratie dat wel wat verge-

geveer vijftien andere wizkids die

aantal uren en zeg dan wat het

makkelijken. Stel je hebt nog 1

via Twitter elkaar ondersteunen.

kost. Een eenvoudige app kan ik

kies links en 1 of 2 rechts, beide

Het lukte hem om een eerste eigen

wel maken voor ongeveer 600,00.

nog van redelijke kwaliteit, al

app te maken, een sport-scorebord

Ondernemer in de dop, gretig en

dan niet na behandeling. En stel:

op de i-Pad. Dat heeft hij aan Apple

nieuwsgierig naar de eindeloze

de wens is om alles weer netjes

voorgelegd en die heeft de app toe-

mogelijkheden van de nieuwe me-

en compleet te krijgen, zonder

gevoegd aan de (gratis) appstore.

dia.

Ik zal het proberen zo eenvou-

dat er metaal of kunsthars het gehemelte bedekt.

STADSSCHOUWBURG GRONINGEN 27 SEPTEMBER T/M 11 OKTOBER + 12 T/M 14 NOVEMBER een komedie naar molière

s s b g. n l | n n t. n l

ren in het lesprogramma. Je kunt

mijn tevredenheid willen betui-

media werd gewekt toen hij een

www.martiniplaza.nl

Zernike College i-Pads introduce-

gen over het stopzetten van de

op. Zijn interesse voor nieuwe

Mail: contact@harendekrant.nl

ding. Ik zou ook het liefst op het

klinkt het betoog van deze jonge

de oosterpoort

HET NIEUWE THEATERSEIZOEN IS NU ONLINE!

In de stoel

zegt Pim. “Spelletjes zijn niet mijn

aan dan ouderwetse boeken.” Zo

2012 • 2013 stadsschouwburg

Uw UIT advertentie hier?

RUBRIEK

ten om te voetballen, maar dan

lacht ook en haalt zijn schouders

bestel nu !

F. Bock

“Ik stuur hem wel eens naar bui-

lacht

groningen

Tandarts

15

Wat zijn apps?

Simpel gezegd komt het er

Apps zijn toepassingen voor mo-

dan op neer dat er cylindervor-

biele telefoons (i-Phone) en mo-

mige

biele computers op A4-formaat

gemaakt. U zult zeggen: ja maar

metalen kronen worden

(i-Pads) die verbonden kunnen

dat is toch geen gezicht! Nee

worden met internet (waar je ook

maar we zijn er nog niet, dit zijn

Workshop bloemsierkunst en verliesverwerking

bent). Apps zorgen dat je kunt zien

de zg. binnenkronen. Vervolgens

is de afkorting van het woord ‘ap-

kronen en daar zijn alle andere

In oktober organiseert Aly´s Atelier in samenwerking met Stroming, een bijzondere workshop in Haren. Het is een vervolg op de succesvolle workshop rondom Voorjaar en Nieuw Leven.

gevoel te kunnen aanraken. Door

plicatie’ (toepassing), op de markt

tanden en kiezen aan vast ge-

te tekenen, te schrijven, boetseren

gebracht door fabrikant Apple.

soldeerd. Zo heb je dus het gebit

welk weer het wordt, films kunt

komen over deze binnenkronen

bekijken, recepten kunt uitwer-

de metaal met opgebakken por-

ken of spelletjes kunt doen. App

celein-kronen, dat zijn de buiten-

of schilderen gaat er een nieuwe

weer compleet door de buiten-

wereld voor ons open die helpt

Nuttige apps: Top secret

kronen over de binnenkronen te

te ontspannen en tot bewustwor-

“Ik voel het meest voor handige

schuiven.

ding te komen. Zo kunnen we

apps voor het dagelijks leven”,

inzicht krijgen in ons leven en Na enkele jaren zelfstandig te heb-

mogelijk

ben gewerkt zochten Aly Bakker

wat we meemaken. En dan ko-

en Anja Ganzeboom elkaar op om

men we op het terrein waar Aly

te onderzoeken of zij gezamenlijk

zich begeeft. In een bloemstuk tot

een

inhoudelijke

uitdrukking brengen wat er aan

middag konden verzorgen met een

gedachten binnen in ons leeft ten

praktische uitvoering.

aanzien van een thema. Je laten

inspirerende

betekenis

geven

aan

tie is doorgaans ruim voldoende,

Open Huizen dag 29 september

van hun professie en hun passie

kunnen uitdragen in een nieuw

workshop in het teken van de

A

concept. Aly heeft een atelier voor

herfst. Op 29, 30 en 31 oktober

weven en voor bloemsierkunst en Anja heeft een praktijk als rouwbegeleider.

Zo zouden zij elk een onderdeel

leiden door je ogen en handen.

De houvast van zo’n construc-

maar kan door een technische voorziening nog extra verbeterd worden. Even de voor en nadelen op een rijtje. Voordelen:

rnold Dunning van ma-

nier om te laten zien hoe mooi en

kelaardij

Heel weinig restkiezen nodig

Dun-

fijn ons huis is. Dit is een leef-huis,

Uitneembaar ook door de

ning doet vol overtui-

dicht bij het sportpark. Voor de

patient (i.v.m. schoonhouden!)

ging mee aan de Open Huizen

deur geen verkeer, omdat het een

Te repareren in laboratorium

dag van de NVM op zaterdag 29

doodlopend stukje weg is. En een

Mooie esthetiek

spelen we in op herinneringen

september. “Een heel leuke ma-

sluipweggetje naar het sportpark.

Functioneel uitstekend

aan dierbare overledenen omdat

nier om zonder drempels huizen

Mijn man Fred en ik hebben

Combinatie met implantaten

november

Op 8, 9 en 10 oktober staat de

traditiegetrouw

Betty

de

te bekijken die te koop zijn”, zegt

het in huis gezellig gemaakt voor

mogelijk (bij vaste bruggen is

maand is waarop we hen geden-

hij. Eén van de verkopers die

het Open Huis. Ik zal mensen

dat niet het geval)

Rouw

ken. Kosten: 40,-. Aanmelden bij

haar huis (Nieuwlandsweg te Ha-

graag rondleiden als ze dat wen-

Naast het gesprek maakt zij ge-

Aly Bakker 050 5341033 en via e-

ren, 349.000) die dag open stelt is

sen.”

bruik van kunstzinnige toepas-

mail alybakker@home.nl of kijk

Trudy van der Werff uit Haren.

deuren van veel woningen open

singen om via een andere taal het

www.alysatelier.nl

van 11.00-15.00 uur.

“Het is voor ons een mooie ma-

Op 29 september gaan de

Nadelen: •

Prijs is relatief hoog, vraag dus eerst een offerte!


16

NU is de tijd!

 wijnhuis enotria 

Moet uw cv-ketel met pensioen? Als u geen risico wilt nemen, neemt u een nieuwe. Ik kan u een voordelige ketel leveren en ik monteer deze voor u op vakkundige wijze.

september: soms nog zomer, af en toe al herfst... de aanbevolen wijnen: colombelle gascogne blanc 2011 €5,20; per 6 €4,90 per fles

Bel me eens voor een afspraak, dan zet ik voor u een scherpe offerte op papier.

superfrisse, stuivende, fruitige en lichtvoetige witte

bassac pure rosé 2011 €7,50; per 6 €7,05 per fles volle, sappige, fruitige en volstrekt droge rosé, heerlijk zuiver

INSTALLATIE & KLUSSENBURO Dorpsweg 15a, Onnen

F. 050-4063181

T. 050-5347714

M. 06-51195339

www.KLUSSENBUROvANdERLAAN.NL

B

al muvedre 2011 €6,95; per 6 €6,55 per fles

paarszwart van kleur, dik, rijp zwart fruit, kruiden, lekker stoer en vol

rijksstraatweg 222-1 9752bt haren 050-5350974  hét adres voor de wijnliefhebber  info@wijnhuisenotria.nl

Sinterklaas komt toch bij ieder kind? Humanitas-Haren organiseert de Sinterklaas-speelgoedactie voor kinderen in Haren die geen cadeautjes verwachten. Zit u financieel krap of kent u een gezin die hun kinderen niet kunnen verrassen met Sinterklaas? Opgave voor 25 oktober 2012 Peter Drenth 050 – 534 41 35 Of kijk op: www.humanitasharen.nl www.humanitas.nl

Tuingeluk? Vind het op www.tuingeluk.info

Gert!

ontwerp, aanleg en onderhoud (050) 406 19 91 www.bartelds.nl

Dit is Gert. Hij werkt zowel op het kantoor als in de winkel. Hij heeft verstand van bijna alle producten en diensten die Konings levert. Zijn specialiteit is zonwering, handgestuurd of elektrisch. In de winkel informeert hij klanten over verlichting of zonnepanelen, het kan allemaal. Maar Gert is ook man achter de schermen die helpt met het maken van de planning van monteurs en contact met klanten. Een all-rounder!

Gert en Konings Konings Totaal Installateurs bestaat al meer dan honderd jaar. Sterk in elektra, cv, dakwerk, rioleringswerk. Ze hebben bovendien een verlichtingswinkel met 1001 modellen op voorraad. Konings en zijn klanten vertrouwen op Gert. Rijksstraatweg 208, Haren. Tel.: 050-5344735

Konings Totaal Installateurs: Mensenwerk waar u profijt van heeft!


17

SEPTEMBER 2012

Sluiswachter Lucas Elsinga:

Henk Vos

Drukte van belang bij de sluis Hoornsedijk

H

ebt u al eens bij de schutsluis –Nijveensterkolkaan het Paterswoldsemeer staan kijken? In 1927 liet de fabrikantenfamilie Scholten het bouwen. Inmiddels zijn de sluis en de brug Rijksmonumenten. Volgend jaar begint de restauratie. Wie dit jaar gaat kijken, kan nog net meehelpen schutten.

“Ja, het is druk. Ze willen er niet

RUBRIEK

Het is anders dan u denkt!

Intensieve landbouw is noodza-

speculatie op de voedselmarkt

Het eerste bootje vaart langzaam

ruimtes af voor de molenaar en

reldvoedselprobleem op te lossen.

verdienen

door de geopende brug de 18 meter

de sluiswachter. “ In het kantoor-

Geen gezeur over antibioticum,

hedgefunds bovendien veel geld,

lange sluis in. In het smalle, dicht-

tje zijn verschillende scheeps- en

CO2 uitstoot, oppervlaktevervui-

terwijl arme mensen door de

begroeide toegangsslootje liggen

vaarsymbolen te zien: een kope-

ling en dierenleed. Ik ben niet

kunstmatige hoge voedselprij-

nog vier boten te wachten.

ren zeilschip, een houten scheeps-

van deze wereld als ik het discu-

zen niet meer genoeg eten kun-

Lucas laat de brug weer zak-

model, door zijn vrouw geschil-

tabel vind dat 80% van het land-

nen kopen. In ons rijke Westen

ken en opent de slagbomen. Dan

derde zeilscheepjes aan de wand

bouwareaal wordt bestemd voor

belandt ongeveer een derde van

wandelt hij naar de andere kant

en een ingelijste kindertekening.

veevoer in plaats van humane

het voedsel uit de horeca, detail-

om de deuren te openen. Een

“Van Pjotr”, vertelt Lucas.

voeding. Ik denk elitair als ik

handel en van consumenten on-

kwartiertje verlaat het bootje de

“Een jongetje van vijf dat hier

de opkomende markten Brazilië,

aangeroerd in de afvalbak. Van

sluis en Lucas sluit de deuren

vaak kwam toen zijn vader tijde-

Rusland, India en China hun da-

de stijgende voedselprijzen heeft

voor de volgende schut.

lijk in de stad werkte. Alle details

gelijks stukje vlees niet gun. Ik

men hier relatief nog nauwelijks

staan erop. Toen ze weer terug

behoor moreel de groeiende ei-

last.

wit- en vleesconsumptie te faci-

tegelijk door. Bang voor een krasje op de boot”, zegt Lucas Elsinga

Tranen

gingen naar het deel van het land

(56) terwijl hij met zijn volle ge-

“Ja, het is zwaar werk, maar alles

waar ze woonden, kwam hij me dit

literen met intensieve landbouw

wicht tegen de sluisdeur duwt, die

met de hand doen, geeft sjeu aan

brengen. Ik kreeg tranen in mijn

die de productie per vierkante

langzaam in beweging komt. Ge-

de sluis”, vindt hij. “Pieterpad-

ogen. Zo mooi!”

Ja, het is zwaar werk, maar alles met de hand doen, geeft sjeu aan de sluis

Als gevolg van excessieve

kelijk om in de toekomst het we-

banken

en

Alleen op deze manier kunnen voedseloorlogen vermeden worden

meter verder opjaagt.

wandelaars helpen graag mee.”

grote

Alleen op deze manier kun-

Het Meerschap Paterswolde laat

Vakantiegangers en

nen voedseloorlogen vermeden

de sluis dit najaar restaureren.

dagjesmensen

worden. De wereldvoedselorga-

Toch hoor ik alarmerende be-

“Daarna gaat alles elektrisch”,

Contact met mensen maakt het

nisatie WHO&FAO schets een

richten. De voedselzekerheid in

vertelt Lucas. “Moet van de Arbo-

vak boeiend, vindt hij. Jaarlijks

ander beeld. Honger wordt niet

het Westen komt in het gedrang

dienst.”

passeren zo’n 1700 boten de sluis.

direct

“Bootjes die hun ligplaats aan het

daadwerkelijk tekort aan eten,

groei,

gedetacheerd

Paterswoldsemeer hebben en va-

maar is verbonden met vraag-

veranderende consumptiepatro-

door zijn werkgever Iederz. “Tot

kantiegangers uit het hele land,

stukken van macht en verdeling.

nen.

als

Lucas werd acht jaar geleden sluiswachter

veroorzaakt

door

een

door

toenemende

bevolkings-

klimaatverandering

en

Er moet op termijn 70%

die tijd bediende de familie Duin

Duitsland, België, Frankrijk en

Veel geproduceerd voedsel in

meer voedsel geproduceerd wor-

routineerd schopt hij een plankje

de sluis”, vertelt hij. “Het gezin

Engeland. Dagjesmensen die een

ontwikkelingslanden komt nooit

den voor een bevolking

van de slagboom en laat die lang-

woonde hier in de boerderij. Hij

feestje vieren op een eiland en aan

in de voedselketen terecht.

9 miljard) die met ruim 30%

zaam naar beneden komen. Het

was molenaar, zij sluiswachter. Na

het eind van de dag weer terugke-

In 2015 wordt verwacht dat

toeneemt, terwijl steeds meer

enige dat hij niet handmatig doet,

hun pensionering timmerde het

ren.”

zowel 700 miljoen mensen lijden

externe factoren de landbouwop-

is het openen van de brug.

Meerschap in de boerderij twee

Vervelende contacten zijn er

aan overgewicht en ernstige on-

brengsten bedreigen.

ook af en toe. “Tussen de middag

dervoeding. Arme boeren die net

Sinds de voedselprijzencri-

ben ik een uurtje dicht”, vertelt

genoeg produceren om zichzelf

sis (2006 - 2008) is de politieke

hij. “Laatst liet ik iemand nog

en hun familie van eten te voor-

en

gauw even door. Toen ik klaar was

zien, hebben letterlijk honger als

voor het thema voedselzeker-

en wilde gaan eten, vroeg hij of ik

een oogst tegenvalt of mislukt.

heid enorm gestegen. Ik geloof

een kwartier op zijn maat wilde

Iets wat naar verwachting vaker

dat het tijd wordt om de oplos-

wachten. Die moest ook door de

zal gebeuren als gevolg van kli-

sing niet uitsluitend te zoeken in

sluis met zijn bootje.

maatverandering.

intensieve landbouw, maar ook

Bijzondere vogels in Haren (aflevering 2)

biologische landbouw z’n innovatie te gunnen. Een innovatie

eten.” Hij haalt zijn schouders op.

joenen hectaren landbouwgrond

die volop rekening houdt met

“Ach, daar sta ik boven, hoor”,

aan buitenlandse investeerders,

voedselkwaliteit, dierenwelzijn,

zegt hij. “Uiteindelijk ben ik de

terwijl een deel van de eigen be-

biodiversiteit en voedselproduc-

baas.” (GB)

volking niet genoeg te eten heeft.

tie op de lange termijn.

is er zelfs een derde vogel bijgekomen. Ze zitten afwisselend in de WBMP en in de Kropswolderbui-

In mei werden in Friesland 2 vogels gemeld. Op 27 mei werden 2

der (vaak met reigers) in moeras-

vogels in de Westerbroeksterm-

gebieden in ZO-Europa. Hij wordt

adepolder (WBMP) gezien. Het

in mei en van augustus - december

waren

soms in Nederland waargenomen.

ren dit dezelfde vogels als die uit

vogels.

Ontwikkelingslanden als Su-

dan en Ethiopië verhuren mil-

Friesland? Tot op heden zitten de

Zwarte ibis

maatschappelijke aandacht

toen ik zei dat ik eerst even ging

vogels er nog steeds; vanaf 5 juli

De zwarte ibis is een koloniebroe-

ongeringde

De man blies hoog van de toren

(2050

tenpolder.

De naam zwarte ibis is misleidend

Wa-

Klugkist wordt Bij Jacco D

eze maand gaat de naam Klugkist van de gevel van

het pand Rijksstraatweg 180. De eigenaar van de herenmodezaak,

Jacco Smit, verhuisde naar Rijks-

De naam zwarte ibis is mislei-

straatweg

dend; je zou ze eerder bruine ibis

“Het was tijd voor een nieuwe

moeten noemen. Daarnaast zie

koers. Ik blijf hetzelfde product

je als het licht er mooi opvalt een

verkopen, maar zal ook proberen

202

(naast

Astoria).

groene metaalglans. De snavel is

een jonge doelgroep te interes-

omlaaggebogen. Ze zijn moeilijk

seren. Dat vraagt om een nieuwe

te vinden aangezien ze steeds tus-

sfeer en inrichting van de winkel.

sen de pitruspollen foerageren.

niet mogelijk, het was me te

Het is een soort die door de ho-

Dat leek me in het oude pand

gere waterstand in beide polders

groot”, zegt Jacco Smit. In zijn

lang in dit gebied is gebleven! Zul-

nieuwe winkel, die deze week

len ze hier ooit gaan broeden?

open is gegaan, staat weer een stamtafel waar hij gasten met kof-

Gerrit Kiekebos

fie of thee ontvangt. “Ik vind het

www.vogelsiteharen.nl

een geweldige nieuwe uitdaging”,

zegt Jacco. De laatste verhuisdo-

zen kunnen weg, laat nu de winkelbel maar rinkelen.


18

Het is goed zaken doen op bedrijvenpark Bloemenveiling Eelde en in Yde/De Punt! Perfect schilderwerk en glaszetwerk met de P van Perfect. En van Peter natuurlijk! Bel voor een transparante offerte.

Perfect schilderwerk en glaszetwerk met de P van Perfect. En van Peter natuurlijk! Bel voor een transparante offerte.

www.petersschilderbedrijf.nl Peter’s Schilder- & Glaszetbedrijf Breukenweg 32 9494 RX Yde-De Punt

T 050 280 2090 M 06 23 517 365 E info@petersschilderbedrijf.nl

• KOPIEREN / PRINTEN • GROOTFORMAAT PRINTEN • REKLAMEDOEKEN EN BORDEN • DRUKWERK • DTP EN VORMGEVING • (AUTO)- BELETTERING • TEXTIELDRUK / BORDUREN • GEVELREKLAME EELDE

HAREN

(in Boekhandel Boomker)

Burg. J.G. Legroweg 100a 9761 GB Eelde 050 53 43 333 info@printprofs.nl www.printprofs.nl

5

JARIG

BESTAAN

BETAALBARE WOONWINKEL

NIEUW

Koffie & Theehuis

RIVIERA M VOOR SPE AISON C PRIJZENIALE

Entree is een betaalbare woonwinkel met diverse stijlen. Elke dag krijgen wij nieuwe woonaccessoires binnen!

BAGUETTE AND MORE BOWL

Wij verkopen o.a klepbanken, oud servies, PIP, HK Living, Lief, Riverdale, Bridgewater, Clayre en Eef, Scentships, Riviera Maison enz.

PRIJS 59,95

ENTRÉE PRIJS

52,95

Kijk voor meer informatie op: www.entreedepunt.nl

ELKE ZONDAG OPEN

W W W. E N T R E E D E P U N T. N L

600 m2 woonplezier

Rijksstraatweg 205 050 53 43 333 info@printprofs.nl www.printprofs.nl


SEPTEMBER 2012

19

Het is goed zaken doen op bedrijvenpark Bloemenveiling Eelde en in Yde/De Punt!

Service en reparatie & onderdelen van bijna alle merken Of het nu gaat om: • Wassen • Drogen • Koken • Flatscreen • Laptop • Smartphone • Audio en video

Harener Tegelhandel in Eelde Kwaliteitsproducten tegen scherpe prijzen

Apparaten bij ons langs brengen kan natuurlijk ook. De deuren zijn open van ma.-vr. van 8.00-17.30 uur. Telefonisch bereikbaar ma.-vr. 8.30-16.30 uur

Bent u “doe-het-zelver” of heeft u liever een monteur aan huis? Bij HEAS & DOEDENS bent u aan het juiste adres! Burg. Legroweg 104 9761 TD Eelde Tel. 050 - 53 57 000 www.heas-doedens.nl

Kast op maat? Showroom Norgerweg 1, De Punt T 050-4063399

www.hilbertsinterieur.nl

Gevestigd op industrieterrein bij Bloemenveiling in Eelde

NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD

Burg. J.G. Legroweg 100 9761 TD Eelde Kerkstraat 14 9479 PK Noordlaren T 050 409 12 97 F 050 409 13 87 www.bouwbedrijfwolters.nl

MeuBeLeN BeddeN VLOereN RaamdecoRatie MArMOLeuM

RaamdecoRatie In

vele

Kamerhoge

soorten

en

overgordijnen,

maten,

kleuren

vouwgordijnen

en of

stoffen. prachtige

transparante stoffen? Of heeft u toch liever Luxaflex? Alles is mogelijk, want wij zijn dealer van alle grote merken en hebben jarenlang ervaring met decoratieve oplossingen. Als u liever zelf niet wilt monteren, helpen wij u graag. Bij Nijland Wonen kunt u terecht voor een uitgebreide keuze. Kom eens langs!

HAREN RIJKSSTRAATWEG 160 (050) 5350497

www.molenkamp.nl

NIJLANDWONEN Paterswoldseweg 2

9726 BC Groningen

tel. 050-3123566 www.nijlandwonen.nl


20

ode Pimpern RTuinontwerp e el D

Uw specialist in:

Vaste plantenkwekerij

Binnenzonwering Buitenzonwering Laminaatvloeren Lamel parket (houten vloeren) PVC vloeren

Hullenweg 16 Roden, Tel. 050-5019319 mob. 06-43800042 Geopend do. vr. za van 9.00 tot 17.00 uur

Herfst Stunt

25% korting

Op alle vasteplanten in de maanden september en oktober. Maak daarnaast kans op GRATIS tuinontwerp! (bij aankoop vanaf 50 euro)

www.tuinontwerp-joukjeschaap.nl

Je verlies, verdriet en rouw delen met lotgenoten?

voor betere schoenreparaties

PATER

Humanitas-Haren/Tynaarlo start in de week van 29 okt, met een nieuwe gespreksgroep voor nabestaanden. Aanmelden tot 21 oktober.

SLEUTELSERVICE

Bel voor meer informatie met Truuske Kraak: 050-309 38 06 / 06 55146971

Altijd voordeliger! Steentilstraat 31, Groningen Tel. 050-3136312 www.sunfloor.nl

Of kijk op: www.humanitasharen.nl

Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08

Klassieke Homeopathie

...iets voor u? Opvliegers?

Last van de gewrichten? Andere overgangsklachten? Homeopathie kan helpen. Praktijk voor Klassieke Homeopathie Coby Sinnige Oude Middelhorst 4, Haren Tel. 06-41143698 www.praktijkcobysinnige.nl

GOED ETEN • • • • • •

Verse Harense ZOMER ,HEIDE- EN RAAThoning Kaas primeur: goudse kaas bleu/ en Tynjetaler Stolwijkse boerenkaas van jong tot oud, nu ook kristalkaas minder zout Wilde zalm of scholfilet nu per 100 gram € 1,49 Exclusief: Librije producten Heerlijke verse Cantharellen en zeekraal

Smakelijk welkom bij:

Kruidenier

WOLTERS

GRATIS PARKER EN

Meerweg 42, Haren T 050-5350096 www.kruidenierwolters.nl

BIJ UW EERSTE AANKOOP EEN HEEL STAATSLOT CADEAU* * Vanaf een besteding van € 135.- en tot de eerstvolgende trekking

SINDS 1970

BIJ JACCO MANNEN KLEDING

PAUL & SHARK | GARDEUR | M-E-N-S | ROY ROBSON | DIESEL | VANGUARD | LEDÛB | JOHN MILLER | BUGATTI | MILESTONE | VAN GILS


SEPTEMBER 2012

Oude Glorie in Haren:

digers van uitgeverijen kwamen

21

Jacco Smit

Boekhandel Niejenhuis & Mees (1935-1967)

eten. Die namen de familie Niejen-

den werden een geliefd cadeautje

Min of meer stiekem kwam ze bij

Bij Jacco

voor kinderfeestjes. Niejenhuis

mevrouw Niejenhuis boeken ha-

Het was een grote stap, maar ik

vroeg altijd wie de jarige was,

len, die op haar beurt iedere week

ben er erg blij mee. Een nieuw

zodat hij kon waarschuwen als

vijf gebakjes mocht komen opha-

pand, een nieuwe winkel en een

iemand hetzelfde boekje al had

len. Ruilhandel pur sang!

nieuwe naam. Na 38 jaar Klug-

gekocht. Niejenhuis was een be-

Vrije tijd was schaars, want

kist Man & Mode op de gevel heb

kende verschijning geworden, hij

ook ’s avonds kon er op het raam

ik besloten om mijn eigen naam

was secretaris van de handels-

worden geklopt voor een verge-

nu aan de winkel te geven. Niet

vereniging en weigerde altijd zijn

ten boodschap op weg naar een

eenvoudig maar het geeft wel

boodschappen bij Albert Heijn te

verjaardag. Tijdens een etentje

mijn eigen identiteit weer in het

verzetsman, die handig was in het

doen, omdat die de zelfstandige

in Glimmen (rond 1966) werd Jan

nieuwe pand.

vervalsen van de handtekening

winkeltjes in problemen bracht.

Niejenhuis onwel, het was de voor-

Een

van de NSB-burgemeester van

Met zijn vrouw Dinie was hij be-

bode van hartproblemen. Daarom

leuke winkel waar de man zich

Haren (O.P. de Waard) op officiële

trokken bij de oprichting van de

heeft hij vrij plotseling zijn winkel

thuis moet voelen. Ik realiseer

documenten. Onder de toonbank

tennisclub A.M.O.R. die een baan

verkocht aan de keten ILA (1967).

mij echter wel dat een naams-

verkocht hij ook verboden boeken.

had aan de Hortuslaan (nu Ha-

verandering

deraplein). Later werd dat HTC en

gen in Apeldoorn wonen. Dochter

gedrag in het nauw. Boven de win-

nog later TSH.

Anneke: “De dokter had gezegd

kel

A

an de Rijksstraatweg 177, waar nu reisbureau Thomas Cook zit, werd in 1935 de ‘openbare’ boekhandel Niejenhuis opgericht. Jan Niejenhuis (1907) had al gewerkt in een boekwinkel en waagde de sprong naar het ondernemerschap. Met zijn vrouw Dinie (en later met zijn gezin, drie kinderen) ging hij achter de winkel wonen, precies op de plaats waar nu Brasserie ’t Hart van Haren is gevestigd. Binnen twee weken na de opening kocht een zekere heer Mees zich in de zaak. Zijn naam kwam ook op de gevel (Niejenhuis & Mees) maar de persoon kreeg het publiek niet te zien. In 1941 stapte hij overigens weer uit het bedrijf.

Jan Niejenhuis verkocht boeken,

Enkele keren bracht hem dit

huis wel eens mee naar de kermis.

RUBRIEK

Ondenkbaar anno 2012. Mevrouw Rodenburg van de

Achter de Mode

banketbakkerij (onlangs overleden) was gek op lezen, maar haar man Bram vond dat maar niks.

Niejenhuis en zijn vrouw gin-

warme,

gezellige

twee

kanten

en

op

Een warme, gezellige en leuke winkel waar de man zich thuis moet voelen

Niejenhuis was ook actief bin-

dat hij halve dagen moest gaan

maar die hebben hem waarschijn-

nen de VVD. De twee dochters lie-

werken, maar dat kon hij niet op-

lijk niet verraden. Toch heeft hij

ten zich graag op pad sturen om

brengen. Daarom heeft hij de zaak

met zijn gezin zich eens moeten

boeken te bezorgen bij klanten.

heel snel verkocht. Hij wilde niet

verstoppen de bankkluis van Mees

Ze hoefden niet af te rekenen, er

in Haren blijven wonen, omdat

& Hope (waar nu apotheek Mediq

werd veel op rekening gekocht. En

hij dan steeds aangesproken zou

kan gaan. Het oude vertrouwde

zit) en het gezin verbleef ook enige

bij enkelen ontvingen ze een reep

worden door klanten van weleer.

maakt plaats voor iets onbe-

tijd in Een. Na de oorlog verhuisde

als dank. Op dinsdag kwamen

Daarom vertrokken ze naar Apel-

kends en daardoor misschien

het gezin naar de woning boven de

de tijdschriften en dan mochten

doorn, waar hij een nieuw leven is

wel iets onbeminds.

winkel. Haren had genoeg lezers

de kinderen die ’s avonds op hun

begonnen.” Jan Niejenhuis over-

Voor de continuïteit denk

voor twee boekwinkels.

gemak lezen voordat ze in de ver-

leed in 1970 (63 jaar oud) aan een

ik wel dat ik er goed aan heb

koop gingen. Dochter Anneke

hartstilstand. Zijn vrouw Dinie

gedaan, want voor mij is het

vooral op het christelijk deel daar-

(1941) herinnert zich ook nog hoe

overleed in 2000 (88 jaar oud).

belangrijk dat de basis blijft

van. Pocketboekjes voor een gul-

er uit het hele land vertegenwoor-

woonden

NSB-aanhangers,

Boomker richtte zich destijds

bestaan. Ongeacht de naam die

kantoorartikelen/tijdschriften/

erop komt. En die basis is iets

ansichtkaarten en leende boeken

waar ik erg mijn best voor blijf

uit (bibliotheek). In de winkel was

doen zodat het oude vertrouwde

een gezellige leeshoek waar men-

blijft en de mooie toekomst komt.

sen geruime tijd zaten te lezen.

En dat is het uitgangspunt voor

Speciaal voor hen was de winkel

een nieuwe start. Mag ik u straks

ook nog op donderdagavond open.

begroeten Bij Jacco?

Toen Haren in de jaren 40 een eigen leeszaal kreeg verhuisden de boeken van Niejenhuis daarheen.

Cursus bouwstijlen in Haren

Vanaf de opening kon Niejen-

huis de kost goed verdienen met de boekenverkoop (later ook tijdschriften en schoolboeken). In de oorlogsjaren ontpopte hij zich als

Kunst zonder drempels in Kerkstraat

Z

e schildert impulsief, vrijuit en extravert. Hanneke Setz zat op de kunstacademie, maar studeerde ook voor reclame & presentatie. Ze werkte bij een bekend interieurbedrijf, maar vindt nu haar ultieme voldoening in het maken van kunst.

In november 2012 start de cursus over architectuur in Haren. Vakwerk Architectuurcursussen zal dan de eerder dit jaar gehouden cursus herhalen. De cursus wordt gegeven door Maria Staal uit Haren, een expert op het gebied van architectuurgeschiedenis.

derijen. Iedereen heeft verstand van kunst. Als je je ervoor openstelt ontdek je wat je mooi vindt en waar je blij van wordt. Kopen kan iedereen, de prijzen beginnen bij

Tijdens de cursus Herkennen

300,- euro.”

van bouwstijlen: Art Nouveau tot Wederopbouw zal de nadruk

Tijdelijk

worden gelegd op bouwstijlen

Hanneke Setz tipte Heikens dat

uit het begin van de 20e eeuw en

In de Kunsthut, pas geopend aan

het bekende winkelpand aan de

de Kerkstraat, etaleert en presen-

Kerkstraat 21 te huur was. Die zag

nen, drinken een kop koffie aan

publiek te brengen zonder al

eigen omgeving. Tijdens de cur-

teert zij haar eigen kunst, maar

het direct zitten en heeft voor de

de stamtafel terwijl ik bezig ben.

te grote woorden. Hij deed dat

sus zet Maria op een rijtje welke

ook die van anderen, zoals Anton

komende periode het pand kun-

Er ligt hier letterlijk en figuurlijk

enkele jaren geleden al in een

bouwstijlen er allemaal werden

Heijboer en Herman Brood. Wie

nen huren. “Tijdelijk, dat wel”,

geen drempel.”

leegstaand winkelpand in de

gebruikt in de eerste jaren van

op het juiste moment binnenstapt

zegt Heikens. “Want de eigenaar

Brinkhorst. De altijd-lachende

de 20e eeuw en hoe dat is te her-

treft haar ‘live’ bezig met schil-

gaat hier over een paar jaar ap-

Paul Heikens, uitgever van bla-

Hanneke Setz vindt hij geknipt

kennen in de eigen omgeving.

deren. “Het moet de zoete inval

partementen bouwen.” Het maakt

den, zegt dat kunst zijn hobby

voor deze manier van expose-

Kosten van de cursus (5 lessen):

worden”, zegt de bedenker van het

Hanneke niets uit, ze straalt te

is. Hij vindt het concept Kunst-

ren en verkopen. “Ze ontvangt

100,-.

concept Kunsthut Paul Heikens.

midden van haar kleurige kunst.

hut (dat ook is gevestigd bij

mensen heel hartelijk, ook als

“Gewoon even binnenwippen en

“De reacties van het publiek zijn

Vesta in Groningen) een mooie

ze aan het schilderen is. Zoals

kijken naar al die kleurige schil-

erg positief. Mensen komen bin-

manier om kunst onder het

zij dat doet is uniek.”

hoe deze zijn te herkennen in de

Zie www.vakwerkcursussen.nl


22

NIEUW TARIEF

Tijdens de Multimate VIP-avond profiteer je van maar liefst * BTW-korting % 1 2 vrijdag 28 september 19.00 - 22.00 uur

De NalatenschapsMakelaar een zorg minder in moeilijke tijden

en nóg meer exclusieve voordelen: ● Verloting van diverse klusartikelen ● Hapjes en drankjes ● Gratis bamboe decoratieschaal ● 3 super aanbiedingen

Nalatenschap afhandelen? Wij regelen alles van het testament tot aan het opzeggen van het bibliotheekabonnement. U heeft bij ons: -

1 contactpersoon voor de volledige afhandeling

-

alle erfgenamen kunnen tezamen een dienstverlenings-overeenkomst afsluiten

-

we werken kostenbesparend doordat huren en abonnementen niet onnodig lang doorlopen en we op zoek gaan naar optimale oplossingen voor de financiën

-

we leveren een volledig rapport over de nalatenschap op in de nalatenschapsmap, zodat alle informatie centraal beschikbaar is voor de erfgenamen

-

we zijn geen uitvaartbegeleider, maar richten ons volledig op de afhandeling van een nalatenschap.

* Vraa g naa r

Bel of mail voor meer informatie: Ed Pelder: 06-54780354 ed.pelder@nalatenschapsmakelaar.nl

de voorw 6%) aarden. R rting 17.3 ekenvoorbee effectieve ko ld: normale prijs 72.(121%) Korting 12.50 (21%). Je betaalt 59.50 (

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

www.nalatenschapsmakelaar.nl

Alles wordt mooier met natuursteen! Pantone 505

Vertrouw op vakmanschap

WWW.NATUURSTEENSTEFANO.NL

Middelhorsterweg 57, Haren | Telefoonnummer 050 – 534 72 88

Pijnlijke voeten? Praktijk Oude Borg helpt! • Medisch pedicure (ProVoet) • Voetreflexologie

Maatwerk van natuursteen en composiet

Showroom en werkplaats Hammerfestweg 8 9723 JH Groningen

T. 050 549 2125 F. 050 549 3244 info@natuursteenstefano.nl

UW MOOISTE VAKANTIE FOTO CANVAS 40X40 CM E 28,POSTER A1 FORMAAT E 10,-

DRUKKERIJ G. VAN ARK

Kerkstraat 32 (t.o. AH), Haren, (050) 534 74 47 www.drukkerijvanark.nl

PROFESSIONALS IN PRINT & DRUK


SEPTEMBER 2012

Karel Jan Alsem pleit voor liefde en lef in de zorg Z

ijn studieboek Strategische Marketingplanning (thans in 5e druk) waarin hij stap voor stap beschrijft hoe men een goed marketingplan maakt werd een hit onder studenten en ondernemers. Alsem woont in Haren, is docent Marketing aan de RUG en start binnenkort ook als lector aan de Hanzehogeschool. Zijn specialisme is ‘merken-marketing’. Onlangs verscheen opnieuw een boek van zijn hand, nu over marketing in de zorg.

23

Cees Bosman

RUBRIEK

DORPSE DINGEN

Reageren? cornelisbosman@hetnet.nl

Broeibroek Ik zal nooit een liefhebber wor-

welijke vormen houdt. De ooit

den van rare kledingcombinaties.

door de mode verafschuwde Turkse dracht is als retro in de mode

over hun positie ten opzichte van

de consument als ook op andere

Vroeger droeg een man een broek

concurrenten. Met zijn nieuwe

steak-holders, zoals verwijzers en

en een vrouw een jurk of rok. Dat

herboren: de legging.

boek richt Alsem zich op mana-

personeel. Het is maar één van

schiep duidelijkheid en was een

eerste introductie een jaar of 15

gers en leidinggevenden in de

de vele voorbeelden die Alsem

ongeschreven wet tot ver in de 60-

geleden verwierf dit kledingstuk

zorg. Die kunnen van hem de taal

aanhaalt. Uit alles blijkt dat hij

er jaren. Dat tijdperk ligt geluk-

al gauw de bijnaam fluisterbroek

leren van marketing.

de zorg adviseert om buiten de

kig al lang achter ons. Een mooi

en leidde in sommige gevallen tot

Voor veel zorgmensen is dat

gebaande wegen te denken en te

zittende broek staat ook vrouwen

een “gevalletje liplezen”.

(nog) een vreemde taal, omdat zij

doen. Op het omslag staat dan ook:

prachtig, maar dan wel met kont-

zijn opgeleid in een tijd dat zorg

Stappenplan voor effectieve zorg-

zakken om het geheel wat te bre-

echt op na terugkeer van een zon-

en marketing elkaars tegenpolen

marketing. Zorg met liefde en lef !

ken.

nige vakantie. Ik heb in geen en-

cases, waarmee Alsem zijn the-

Karel Jan Alsem geeft ook mas-

Een man in een jurk was bij de

behalve dan natuurlijk als dracht

orieën schraagt. Een ziekenhuis

terclasses aan zorgmanagers

wet verboden en als travestie

van een onmiskenbaar Hollandse

in Tilburg had het lef om zich te

over dit onderwerp.

strafbaar. Behalve dan als het met

vrouw met ongezond veel overge-

profileren met het woord ‘lief ’. Dat

Zie: www.alsemstrategie.nl Het

een geloof te maken had. Nu is

wicht. Je pikte ze er zo uit; vrouw

Marktwerking

werd dus het Liefste Ziekenhuis

boek ‘Zorg met liefde en lef ’ is

het een act van een sexeloos we-

met legging, man met hempje en

Alsem leerde de zorgwereld ken-

van de regio. Alsem wil laten zien

te koop via de website en Bruna

zen en wordt er om gelachen.

afritsbroek: Nederlanders. Heb je

nen toen hem in 2005 werd ge-

dat zo’n keuze effect heeft op zowel

te Haren.

je wekenlang in de buitenlandse

waren. In het boek staan praktijk-

Na een

De huidige vorm viel mij pas

kel buitenland een legging gezien,

en de marktwerking. Hij vertaalde

Benen niet geschoren, vervellen ze, putten of bulten?

feitelijk zijn eerder genoemde

Doe gek op een boot en je bent

weer helemaal thuis. Waarom?

populair; gekoketteer met een af-

Benen niet geschoren, ver-

wijking. De Turkse vrouwen die

vellen ze, putten of bulten? Het

vraagd na te denken over het merk Thuiszorg Groningen. Hij verdiepte zich in de ‘bedrijfscultuur’ van de zorg, de financieringsmodellen

Zorg met liefde en lef

zon gewenteld om mooie bruine benen te krijgen en wat doe je dan bij thuiskomst? Je sjort een legging over je kont, hangt er een flodderig shirt over en je bent

destijds met hun mannen naar

ziet er meestal echt niet uit; fan-

Nederland kwamen om het werk

tasieloos en lomp. Een kruising

te doen waar wij ons te goed voor

tussen een afgeknipte panty en

voelden, droegen functioneel een

een voorgekrompen broek, met

boek over marketingplannen (de

broek, maar om zich van een man

daarover een lap om angstvallig

alsem) naar de zorgwereld. Hij

te onderscheiden over die broek

de contouren van vrouwelijkheid

ontdekte parallellen én verschil-

een veelal gebloemde jurk en een

te verbergen is rampzalig en biedt

len.

hoofddoek, zoals de werkster die

een erbarmelijke blik. Een leg-

moeten potentiële klanten berei-

vroeger ook droeg.

ging bij 25 graden, midden in de

ken met hun producten en imago.

zomer. Net zo dom als al die man-

Parallel:

Zorginstellingen

Het zag er eigenlijk niet uit;

De consument is tegenwoordig

geen man en ook geen echte

nen: vakantietijd = korte broek +

gewend om te shoppen en te kie-

vrouw, zeker niet als je van vrou-

sandalen, bij elk weertype.

zen, ook als het om zorg gaat. Dat vraagt van de zorgwereld dus om marketingstrategie. Verschil: De consument voelt geen prijsprikkel om voor de één of de ander te kiezen. Immers, in de meeste gevallen ziet men nooit een nota. “De overheid wilde marktwerking om de kwaliteit te verbeteren en tegelijk de kosten te verlagen”, zegt Alsem. “Maar doordat de klant over de kosten niet nadenkt heeft geld geen remmende werking op de vraag. Die neemt toe en de kosten dus ook. In die zin bereikt de marktwerking het doel niet.” Lef Marktwerking in de zorg eist dat zorgaanbieders denken over de kwaliteit van hun product, communicatie met de consument en

Bouwen in Bolivia met God’s liefde V

ijf Harense jongeren maken deel uit van een groep van dertig die volgende zomer naar Bolivia gaat om er twee klaslokalen te bouwen onder leiding van een plaatselijke aannemer. De reis wordt georganiseerd door World Servants (www.wsgroningen.nl). Rond 14 oktober gaan de jongeren met een collectebus door Haren om hun reis- en bouwkosten te financieren. Uit Haren gaan mee: Susan Colijn, Nienke van Delden, Nathalie Vrij, Maaike Tamminga, Lennart Helder en Henk-Jan Buist.

pen. Ik denk dat ik later een beroep ga kiezen waarin ik mensen kan helpen, zoals de zorg.

Nu kan ik ook al mensen hel-

pen en ben mee geweest naar Zambia om te bouwen. Daar heb ik al leren metselen en ik ben van Afrika gaan houden. Vol-

Ik ervaar God's liefde en wil dat uitstralen gend jaar ga ik mee met de groep naar Bolivia.” De jongeren gaan in Yateirenda, een klein dorp in het Zuid-Amerikaanse land, twee

Dorien Gerds (17) uit Aduard

schoollokalen

voert het woord namens de groep

leiding van een plaatselijke aan-

bouwen

onder

en legt haar persoonlijke motie-

nemer. Dorien hoopt dat mensen

ven uit. Dorien: “Ik ervaar God’s

in Haren gul zullen geven als zij

liefde en wil dat uitstralen. Dat

de jonge collectanten aan de deur

doe ik door graag mensen te hel-

krijgen.


24

Ter Borch is pareltje op kroon Tynaarlo D

ie mooie wijk met ruimte ten zuiden van Groningen, Ter Borch, is een parel aan de kroon van de gemeente Tynaarlo. Met (bijna) uitzicht op de Martinitoren en met de natuur van de Peizermaden, de Eelderbossen en het Paterswoldse Meer op fietsafstand is de ligging formidabel. Dat vindt wethouder Hans de Graaf (CU) van Tynaarlo, de gemeente waar de ‘Groningse’ wijk officieel toe behoort. “In de jaren 90 kwamen de plannen op de tekentafel om Groningers de ruimte te geven vlakbij de stadse voorzieningen te kunnen wonen”, zegt De Graaf. “Dat is gelukt.”

verzoeken kwamen om winkels te vestigen in Ter Borch heeft de gemeente vastgehouden aan haar plan. Ter Borch is een wijk met huizen in het hogere segment (van-

Voor dit project werden makelaars

succes. “De wijk zou in 2010 klaar

af 280.000). Ruim wonen met de

geraadpleegd en ontwikkelaars

zijn, dachten de plannenmakers

geneugten van stad en cultuur,

gepolst. De Graaf denkt dat de

destijds, maar dat hebben we niet

gen. Het uitzicht over de Peizerm-

maar tegelijk van ruimte en na-

wijk in eerste aanleg bedoeld was

gehaald. De verkoop loopt rela-

aden is magnifiek.

tuur.

voor mensen van middelbare leef-

tief prima, maar minder snel dan

tijd, waar de kinderen het huis al

voorzien. Per jaar worden er rond

Goed nieuws in crisistijd, deze

Makelaar van eerste uur

uit waren. “Maar het liep anders.

30-50 woningen verkocht. In 2022

woonwijk is een succes geworden.

Peter

De wijk heeft een magische aan-

zullen alle bijna 1.100 woningen

Toch is Ter Borch politiek gezien

Makelaars in Helpman vertelt

trekkingskracht op jonge gezin-

zijn verkocht, denk ik.”

geen gemakkelijk project. De ge-

dat het kantoor destijds is geraad-

nen, die eerst in de binnenstad of

Volgens De Graaf is de ontwik-

meente had er namelijk voor geko-

pleegd bij de ontwikkeling van

Helpman woonden.”

keling van Ter Borch goed door-

zen om geen winkels toe te staan

Ter Borch. “Ons werd gevraagd

dacht. Eerst ontstond de Tuinwijk

in de wijk zelf. “We wilden de win-

voor welke doelgroep men moest

De aanwas van jonge bewoners

Deddens

van

Schreuder

laat zich voelen op de basisschool,

met ruime, rechte lanen. Daarna

kelcentra in Groningen-Zuid en

bouwen”, zegt hij. “Wij hadden

die uit haar jasje is gegroeid. Ook

de Waterwijk met haar zes eilan-

Eelde-Paterswolde niet benadelen.

direct de doelgroep jonge gezin-

de andere voorzieningen in het

den en een open vaarverbinding

De winkels daar zijn vanuit

nen, waarvan beide ouders een

centrale

naar het Paterswoldse Meer. Nu is

Ter Borch per auto of fiets binnen

baan hebben, voor ogen. Deze

buurtgebouw

Borch-

kwartier bruisen en gonzen. De

de Rietwijk in ontwikkeling met

een kwartier te bereiken”, zegt

wijk leent zich perfect voor deze

Graaf glimlacht tevreden om het

een accent op huizen en waterwe-

wethouder de Graaf. Hoewel er

doelgroep, met ruimte voor de spelende kinderen en mooie voorzieningen, zoals school en opvang.” Deddens vindt het leuk dat Schreuder nog steeds nauw is betrokken bij de verkoop van woningen in Ter Borch. Momenteel biedt Schreuder woningen aan die gebouwd zullen worden in de noordelijke rand van de Tuinwijk en op één van de eilanden van de Rietwijk. Makelaardij Schreuder is overigens ook actief in Haren, in de nieuwe wijk Haren-Noord.

Wij zijn de inwoners van Ter Borch graag van dienst!

Alle auto’s, elk merk! •onderhoud •reparaties •APK •verkoop nieuw en gebruikt RENAULT SPECIALIST

utobedrijf

lex Scheedler

Groningerweg 1A • Paterswolde T (050) 525 04 14 www.alexscheedler.nl

lunchen vergaderen genieten

LUNCHCAFÉ KOP OOSTERPOORT - GRIFFEWEG 4 9724 GG GRONINGEN - WWW.SILOTODAY.NL

OPEN: mA. T/m vR. 10.00 -17.00 u. TEL. 06-51208521


SEPTEMBER 2012

Wij zijn de inwoners van Ter Borch graag van dienst!

Glasatelier Bonder Vakwerk, materiaal, gereedschap, workshops Wij vervaardigen glas-in-lood ramen volgens eigen (of uw) ontwerp. Keuze uit vele kleuren glas (ook antiek glas). Ook geraffineerde ontwerpen (Tiffany-techniek). Wij herstellen oude ramen met grote (emotionele) waarde. Wij leveren ook materialen en gereedschap voor de glas-hobby-ist. Inbouw in isolatieglas Wij kunnen glas-in-lood voor u plaatsen in dubbel glas. Glas in lood workshop voor beginners In deze workshop leer ik u de basisvaardigheden van het vervaardigen van glas-in-lood. U leert het glas snijden, in lood zetten, solderen en kitten. Aan het einde van de dag gaat u naar huis met een door uzelf vervaardigde raamhanger van 30 x 30 cm.

Glas in lood cursus van 8 lessen voor beginners Deze cursus wordt gegeven in 8 lessen van 2,5 uur. U leert in deze cursus alle vaardigheden die nodig zijn voor het ambachtelijk maken van glas in lood. Onder meer behandelen wij het snijden van glas, het in lood zetten en solderen van een raam. We werken in een groep met maximaal 4 personen. Tiffany cursus van 8 lessen voor beginners Deze cursus wordt gegeven in 8 lessen van 2,5 uur. U leert in deze cursus alle vaardigheden die nodig zijn voor het maken van een tiffany raamhanger. Onder meer behandelen wij het snijden van het glas, de techniek van het aanbrengen van koperfolie, solderen en eventueel patineren.

Workshop Wil je leuke, kleine glasfuse projectjes maken zoals bijvoorbeeld glazen hangertjes! Dan is de hotpot misschien iets voor jou! Voor een zeer aantrekkelijke prijs kun je al starten met deze leuke nieuwe hobby! Glasfusen is normaal een dure hobby, omdat je er een speciale oven voor nodig hebt. Bij de hotpot maak je eenvoudig gebruik van je magnatron! Met de hotpot kun je dus wel op kleine schaal en op een zeer betaalbare manier glasfusen.

Uw glas-in-loodspecialist Terborchlaan 29, Groningen (Eelderwolde) 050-5274008 - www.glasatelierbonder.nl

De supermarkt met het vriendelijke servicepakket: • • • •

Gourmetservice Barbecue Service Gebak Service Oplaadpunt voor OV-chip

C1000 Overwinningsplein, een super met louter pluspunten!

C1000 Overwinningsplein Overwinningsplein 7 9728 CP Groningen T 050-5218160 F 050-5218165 E smo.pestman@c1000.nl

Wij zijn nog steeds erg enthousiast over Ter Borch! Ons kantoor werd eind 90-er jaren al geraadpleegd toen de nieuwe wijk Ter Borch nog op de tekentafels lag. Wij zagen direct dat dit een succes zou worden. Ideale woonplek voor stadjers met jonge kinderen die de stadse dynamiek niet willen missen en toch hechten aan ruimte en natuur.

De Kroon van Tuinwijk

In fase I is nog één woning beschikbaar. U kunt zich alvast melden voor fase II. Er is veel ruimte in en rondom de woning en het afwerkingsniveau is erg hoog. Als koper heeft u bovendien veel invloed op de indeling en afwerking. Koopsom € 679.000,- v.o.n.

Rietvilla's aan het water

Prachtige vrijstaande en halfvrijstaande Rietvilla's gelegen aan het water. Binnenkort start de verkoop. Neem contact op met ons kantoor wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden.

Verl. Hereweg 20/2, Groningen Telefoon 050 - 52 62 000 www.schreuder-makelaars.nl

25


26

Wij zijn de inwoners van Ter Borch graag van dienst!

Voor al uw autoaccessoires en onderdelen

Uw advertentie hier? Mail: contact@harendekrant.nl

Accu’s

Navigatiesystemen

Dakkoffers

Fietsdragers

Motorolie

Ruitenwisserbladen

Stoelhoezen

Poetsmiddelen

PATER

voor betere schoenreparaties

WWW.AUTOSHOPZUIDLAREN.NL Autoshop Zuidlaren Stationsweg 15c 9471 GJ Zuidlaren

050-4094874 e-mail: autoshopzuidlaren@ziggo.nl

INLEGZOLEN VOOR BLOTE VOETEN Meerweg 5 - Haren -Telefoon 050 - 534 37 08

FLYER dE nummER 1 Als beste uit Trappen zonder vele tests. ELEktRischE FiEts TranspiraTie!

10%

inruil korting *

Flyer de nummer 1 elektrische fiets!

250 euro aan accessoires Bijkeuze aanschaf van een Flyer naar elektrische fiets minimaal graTis

bij10% aanschaf van een voor Flyer elektrische fietsfiets. korting uw oude * Fiets rijdbaar zijn en deze advertentie is geldig tot 1 juli 2012. * Geldig totmoet 15 oktober

RiJWiELhuis KLei kLEi riJWieLHuis Parkweg 89 - 9725 ED Groningen Telefoon 050-5253731


SEPTEMBER 2012

Fysiotherapie Meerweg 20 jaar “Als een tentstok niet in het lood staat en scheef hangt, dan heeft dat gevolgen voor de scheerlijnen: sommige komen onder spanning te staan, andere scheerlijnen gaan juist slap hangen en kunnen in de knoop raken. Maak je een vergelijking met het menselijk lichaam, dan kan je de spieren zien als scheerlijnen. Om (pijn)klachten te voorkomen moeten ze met elkaar in balans zijn, niet te strak, maar ook niet te weinig gespannen. Een goede lichaamshouding speelt hierbij een grote rol.” Aan het woord is fysiotherapeute Hiske Dusink (52) die nu al 20 jaar haar praktijk in Haren heeft.

27

Carla Seip

RUBRIEK

(R)ECHT

wijzing toegankelijk is geworden, is deze vorm van begeleidng eenvoudiger te verkrijgen. De behandelingen bestaan meestal uit een combinatie van massagetechnieken en oefentherapie. Soms wordt

Echtscheiding en het ouderschapsplan

er gebruik gemaakt van elektrotherapie (o.a. TENS) of in het geval van (lymf)oedeem van een lymf-press. De communicatie met

“Ik weet dat we vanwege onze

de cliënt staat bij de behandelin-

echtscheiding een ouderschaps-

gen altijd centraal. Op basis van

plan moeten sluiten maar wat

een BSN-nummer en geboorteda-

moet daar in staan?”

tum kan worden bekeken of de behandeling door de verzekering

Ten eerste moet uit een ouder-

wordt vergoed.

schapsplan blijken dat ouders

Klein

ken bij het maken van afspra-

hun kinderen hebben betrokIn een tijd van maatschappelijke

ken over hen. Dit moet gebeuren

Samenwerking en

tendensen

schaalvergroting

op een manier die bij de leeftijd

communicatie

lijkt uitbreiden van de praktijk

van de kinderen past. Wanneer

Hiske heeft zich gespecialiseerd

door bijv. fuseren met een andere

dit niet in het ouderschapsplan

in manuele therapie en oedeem-

praktijk misschien voor de hand

is vermeld, accepteert de rech-

therapie,

Heleen

te liggen. Toch kiest Hiske ervoor

ter het ouderschapsplan niet

Meijers, met wie ze sinds 2006

om kleinschalig te blijven werken

totdat duidelijk is dat er wel met

in haar praktijk samenwerkt, is

en de praktijk ‘klein’ te houden.

de kinderen is gesproken.

gespecialiseerd in oedeemthera-

“Voordeel van zo'n praktijk is, dat

pie en geriatrische fysiotherapie

we cliënten heel persoonlijk kun-

houden en kennis kunnen delen.

de onderlinge communicatie een

(ouderen). Hiske vertelt hoe be-

nen begeleiden. Dat spreekt veel

Daarnaast werken we samen

stuk gemakkelijker geworden.”

langrijk het is om de klachten

mensen aan,” aldus Dusink. “Hel-

met andere zorgverleners zoals

Dit najaar viert Hiske Dusink

eerst goed in kaart te brengen,

een en ik vullen elkaar goed aan

collega-fysiotherapeuten,

ergo-

haar jubileum. Ze is na 20 jaar nog

in samenspraak met de cliënt te

en we maken wél deel uit van een

therapeuten, bandagisten, (huis)

even enthousiast over haar vak.

zoeken naar mogelijke oorzaken.

netwerk van kleinere praktijken,

artsen, zorginstellingen en zieken-

De kracht van kleinschaligheid

Sinds de fysiotherapie zonder ver

met wie we ruggenspraak kunnen

huizen. Door de digitalisering is

gaat voor haar praktijk zeker op.

haar

collega

tot

Een belangrijk onderdeel van het ouderschapsplan is de zorgregeling Zonder ouderschapsplan neemt de rechter het verzoekschrift tot

Botsende opinies M

ajid Hashemy uit Haren ontvangt van de gemeente een uitkering. Nu moet hij werkzaamheden verrichten in de groenvoorziening en vindt dat de gemeente Haren zijn arbeidsinzet misbruikt. De gemeente denkt daar anders over. Een verhaal met twee kanten.

echtscheiding niet in behandeling. Een uitzondering hierop is mogelijk wanneer het ouders na verschillende pogingen tot

omdat dat goed is voor je hoofd en

Rijksoverheid in de huidige crisis-

overleg echt niet lukt afspraken

voor je sociale contacten, anders

tijd, omdat de uitkeringsgerech-

te maken. In dat geval zal de

word je uitkering gekort of stop-

tigden bijna 100% goedkoper zijn

rechter beslissen welke regelin-

gezet!

dan uitzendkrachten?”

gen getroffen moeten worden.

Een

Een verhaal met twee kanten

De gemeente laat weten: “Voor

Majid Hashemy zegt: “Ik krijg zo ongeveer het volgende te horen

belangrijk

onderdeel

van het ouderschapsplan is de

het het opdoen van werkritme en

zorgregeling. Het moet duide-

het aanleren van werkhouding

lijk zijn waar de kinderen hun

worden er zo nu en dan inwo-

hoofdverblijf

ners van de gemeente met een

het contact met de andere ouder

Dat zegt dus werkconsulent van

bijstandsuitkering bij de buiten-

verloopt. Voor jonge kinderen

de gemeente tegen mij als uitke-

dienst vande gemeente onder-

moet dit zorgvuldig worden

van de gemeente: Op basis van

ringontvanger. Is dit nu de manier

gebracht. Naast werkritme en

plan opgesteld waarin de periode

vastgelegd. Zijn kinderen al wat

ons onderzoek ben jij een zwak-

van de gemeente Haren om de uit-

werkhouding

de

van de werkzaamheden en het

ouder dan is meer flexibiliteit

begaafd persoon met een heel laag

keringontvangers een baan aan

werkbelastbaarheid getoetst tij-

doel zijn opgenomen. Het gaat om

mogelijk.

IQ en met 2 psychische ziekten,

te bieden? Of is dit een manier

dens deze werkzaamheden.

werkzaamheden die anders niet

dan moet je volgens ons werkplan

om gebruik te maken van de uit-

Voor

uitgevoerd zouden worden en

plan moet zijn geregeld is een

32 uur per week bij de groenvoor-

keringonvangers ter compensatie

wordt samen met de betreffende

dus geen verdringing van werk be-

financiële regeling voor de kin-

ziening van de gemeente werken

van de bezuinigingen van de

bijstandsontvanger een traject-

tekenen.”

deren zoals: wat kosten de kin-

deze

wordt

tevens

werkzaamheden

hebben en hoe

Wat ook in het ouderschaps-

deren en hoe worden de kosten over de ouders verdeeld. In de meeste

ouderschapsplannen

zijn nog meer praktische zaken geregeld zoals de manier waarop ouders zullen blijven overleggen. Verder is het aan ouders zelf wat ze in het ouderschapsplan willen regelen.

Advocaten van Bout Overes te Groningen reageren op lezersvragen. Wilt u een vraag laten behandelen in deze rubriek? Mail dan aan: c.f.m.seip@boutoveres.nl


AKTIE

2012

Stress? Overbelast?

AKTIE

8-weekse Mindfulness Training in Glimmen Kleine groepen, mooie locatie Vrijblijvend voorgesprek met Annetje Brunner 06-450 851 57 / info@dewerkschuur.nl

‘DE GOUDEN SCHAAR’ Gespecialiseerd in reparaties en veranderingen van al uw kledingstukken. Ook leer, bont, gordijnen en vitrage. Uw kleren passen u weer. Veel, heel veel geld hangt in uw kast als ongebruikte kleding. Het oude wordt weer nieuw. Wat van vorig jaar was maken wij weer modern.Wij zijn helemaal tot uw dienst.

‘DE GOUDEN SCHAAR’ KROONKAMPWEG 6A HAREN. TEL (050) 534 74 88

PROFESSIONELE

BUITENVERVEN RUBBOL XD GLOSS RUBBOL SB PLUS RUBBOL EPS PLUS RUBBOL AZ PLUS

www.dewerkschuur.nl

Vakmanschap & Moderne apparatuur voor: • Diagnosetest • Storing zoeken • Aircoservice • Bandenservice • Schokdempertest • APK • Onderhoud

ZOMER

AKTIE

28

20%

korting

AKTIEZOMERAKTIE

Felland 7b, 9753 TA Haren Tel. 050-5340612 www.hvhautotechniek.nl info@hvhautotechniek.nl

KONTANTE BETALING

Jan Ploeger WOONDECORATIE

Kromme Elleboog 46 9751 RE HarenT 050-5344863 www.janploeger.nl

GRATIS AUTOMAAT T.W.V. € 3.500,-

De

MERIVA

5 ZORGEN MINDER. pouw

wander STEMErdink

Van der Molen Comfortabel rijden zonder te schakelen.

pouw

wander STEMErdink De Opel Meriva heeft over het algemeen nét een beetje meer van alles. Meer exibiliteit en meer functionaliteit. Dit door de handige FlexDoors, de hoge instap en het ruime zicht. Nu heeft de Meriva ook minder. 5 zorgen minder. Schakelen is namelijk verleden tijd nu ook de automaat beschikbaar is voor de Meriva. Tijdelijk krijgt u een automaat t.w.v. € 3.500,- gratis bij aanschaf van een Meriva 1.4 Turbo. Van

Groningen | Rostockweg 12 | T 050 588 5600 Haren | Emmalaan 31 | T 050 534 8041 | www.pouwvandermolen.nl

der Molen

Assen | Balkengracht 2 | T 0592 313 441 | www.pouwwander.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 4.1 – 7.6; kms/liter: 24.39 – 13.16; CO2 gr/km 109 – 169.

Er is al een Meriva vanaf € 19.495,-. Prijs incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken. De Meriva Gratis Automaat actie is geldig op de Meriva 1.4 Turbo en is niet mogelijk i.c.m. de 5+5 deal of andere promoties. Aanbod geldt voor nieuwe orders t/m 30 september a.s. en een uiterlijke kentekenregistratie van 31 december 2012. Wijzigingen voorbehouden.


TA

,-

Lock 700DE inclusief accessoires Van 499,-

Coverstitch

Expression 2.0

Lock 700D Superstunt! Van 649,-

Lock 350D SEPTEMBER 2012

Superstunt! Van 1299,-

29

WIJ ZIJN VERHUISD!

9,-

279,-

Van 749,-

579,-

499,-

Nu of nooit!!

899,-

1099,-

kwaliteits lockgaren 10 voor 17,50! Jaarlijkse servicebeurt aan huis 26,-!!

ONS NIEUW ADRES IS: ET OP NIEUW ADRES!!! Sontweg 15 weg 15, Groningen (naast de Ikea) 9723 AT Groningen

3136274 www.zijlstranaaimachines.nl

PAL NAAST DE IKEA!!

MET SCHERPE OPENINGSAANBIEDINGEN!! Openingstijden Maandag gesloten Dinsdag 10.00 - 18.00 Woensdag 10.00 - 18.00 Donderdag 10.00 - 20.00 Vrijdag 10.00 - 18.00 Zaterdag 10.00 - 17.00

Nú voor iedere bezoeker bij aankoop van een naaimachine GRATIS een coupeuse-schaar t.w.v. 39,95

WWW.ZIJLSTRANAAIMACHINES.NL

hovenier s bedr ijf

Ontwerp, aanleg en onderhoud Kwekerij en voorbeeldtuin

Tijdens de Multimate VIP-avond profiteer je van maar liefst * BTW-korting % 1 2 NIEUW TARIEF

De nat u urt uin

Ontwerp, aanleg en onderhoud Kwekerij en voorbeeldtuin

vrijdag 28 september 19.00 - 22.00 uur

en nóg meer exclusieve voordelen: ● Verloting van diverse klusartikelen ● Hapjes en drankjes ● Gratis bamboe decoratieschaal ● 3 super aanbiedingen

Volop voorjaarsbollen. Nu planten voor een kleurrijk voorjaar straks! Ook zijn de wintermaanden een prima tijd om plannen te maken voor uw tuin. Wij helpen u daar graag bij. Neem vrijblijvend contact met ons op of bezoek de kwekerij * Vraa g naa r

De Natuurtuin Viaductweg 52 9751 HS Haren 050-4061442 www.natuurtuin.nl

de voorw 6%) aarden. R rting 17.3 ekenvoorbee effectieve ko ld: normale prijs 72.(121%) Korting 12.50 (21%). Je betaalt 59.50 (

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE


30

Zonwering 25% korting OP DE HELE BéCé COLLECTIE, ROLGORDIJNEN, JALOEZIEËN, LAMELLEN, VOUWGORDIJNEN, DUO-ROLGORDIJNEN, PLISSÉ’S EN VLINDER JALOEZIEËN

BIJ DECOKAY OOST: • GRATIS OPMETEN • GRATIS ADVIES AAN HUIS • EIGEN SERVICE/ MONTAGEDIENST *

Scan de QR-code voor alle kortingen

OOST

Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

VERF

BEHANG

ZONWERING

GORDIJNSTOFFEN

ASSEN, Borgstee 2 (naast Tuinland) T. 0592 - 37 53 85 oost.decokay.nl RODEN, Woonboulevard Westeresch 10 T. 050 - 50 15 678 oost-roden.decokay.nl

VLOERBEDEKKING


SEPTEMBER 2012

31

Rijangst kan iedereen overkomen

ging voor rijangstcoaches die een

weer volledig oppakken. Kolkman

Deze boerderij stond op het toen-

voor eigen gebruik, om dit in 1993

uim één miljoen Nederlanders heeft rijangst. De helft van hen rijdt niet meer, de andere helft nog wel, maar niet zonder angst. In Groningen en Drenthe komt dat neer op zo’n 60.000 mensen. Soms komt de angst voort uit traumatische gebeurtenissen, zoals een ongeval of bijna-aanrijding. Beroepschauffeurs, politiemensen, ambulancepersoneel, er zijn voorbeelden in veel beroepen van mensen die ‘opeens’ niet meer durfden. Ook een periode van stress of overbelasting kan, soms na jaren rijangst als spoor nalaten. Jan Kolkman, oud-beroepschauffeur heeft zich omgeschoold tot gecertificeerd rijangstcoach. “Er is een oplossing voor rijangst”, zegt hij.

ik hoef mensen niet te leren au-

is ervan overtuigd dat hij mensen

malige perceel Rijksstraatweg 313.

te verkopen aan de schrijver van

torijden. Dat kunnen ze vaak heel

van dienst kan zijn.

Dit perceel had een grootte van 22

dit artikel.

R

Een rijangstcoach brengt tijdens

beroepscode

heeft

Oud Haren

ontwikkeld.

RUBRIEK

Daar is Jan Kolkman bij aangesloten. Hij heeft gesproken met politieagenten uit verschillende disciplines, beroepschauffeurs en andere bestuurders. Zij vertelden hem hun verhaal en konden na

www.oldgo.nl

Old Go

De boerderij van de familie Nienhuis te Haren

het coachings-traject hun werk

goed. In kleine stapjes worden ze

are en 76 centiare. Op dit perceel

geconfronteerd met situaties die

De man

staan thans een dubbele woning

angst oproepen. Door goed te coa-

Zelf was Jan Kolkman ruim 35

313 en 313 A en een vrijstaand

chen leren ze deze angst te over-

jaar beroepschauffeur. De laat-

huis op 313 B. De boerderij stond

winnen en negatieve ervaringen

ste jaren voor pakketdiensten.

op de plaats van 313 en 313 A, en

uit het verleden als het ware in te

Zo maakte lange dagen en vele

waar nu 313 B staat was toen een

ruilen voor positieve ervaringen.”

honderdduizenden

boomgaard.

kilometers.

Hij noemt snelwegen, parkeer-

Na diverse reorganisaties kwam

garages en drukke knooppunten

hij vorig jaar zonder werk en be-

uit zes zoons waarvan er 3 tot het

als de belangrijkste obstakels

raadde zich op zijn toekomst. Hij

laatst op de boerderij woonden en

Er is een oplossing voor rijangst

is al jaren betrokken bij kerke-

wel, Freerk, Jan en Siebrand. Jan

lijke activiteiten en volgde ruim

was getrouwd met Martje Speel-

De familie Nienhuis bestond

vier jaar cursussen voor pasto-

man zij kregen een dochter Tetje.

raal werker. Dit is samen met zijn

Freerk en Siebrand waren vrijge-

voor mensen met angst om te rij-

achtergrond

zel.In 1978 kocht de heer Jan Wes-

den. Soms is (aanvullende) behan-

feur een ideale basis voor het

terhof, bankdirecteur te Haren,

deling nodig van een psycholoog

zijn van rijangstcoach. Zo com-

de boerderij van Freerk en Tetje

of

als

beroepschauf-

Voor "Old Go", van Ab.Deelman

gedragstherapeut. “Daarom

bineert hij zijn ‘drive’ om men-

Nienhuis.

werk ik samen met de psycholo-

sen te helpen en de liefde voor

gen van angstbehandelcentrum

zijn oude beroep. Kijk ook op:

hem gekochte perceel 313, het hui-

IPZO.” Er is een beroepsvereni-

www.autorijdenzonderangst.nl

dige huis Rijksstraatweg 313 B,

Westerhof bouwde op het door

een intake de angst in kaart. “Soms is het een restverschijnsel van eerder behandelde angsten”, zegt Jan Kolkman. “Maar ook zijn er mensen die na een ongeval niet meer de weg op durven. “ Als Jan Kolkman na de intake weet waar het epicentrum van de rijangst ligt, gaat hij met de cliënt de weg op. “Gewoon in zijn of haar auto.

Geen dubbele pedalen, want

Colofon Jaargang 17 nummer 8 september 2012 Oplage: 55.000 exemplaren Volgende uitgave 18 oktober 2012 www.harendekrant.nl Redactie/uitgever: Hein Bloemink Close-Up Media, Groningen, tel: 050-5276133 redactie@harendekrant.nl Adverteren? Zie www.harendekrant.nl (over ons/adverteren) Tarieven v.a. 45,00

International School in touw voor Kiva

B

egin juli hebben leerlingen van de International School (ISG) te Haren geld ingezameld voor Kiva. Dat is een club die microkredieten verstrekt aan mensen in ontwikkelingslanden. Internet is het communicatiemiddel.

werking goede doelen gediend kunnen worden. De scholieren kozen Kiva omdat men via de

Blijf fit, blijf bewust, blijf gezond!

website kan volgen wat er met

Regelmatig bewegen en een gezond gewicht vermindert het risico op borstkanker. Bij Curves werk je in slechts 30 minuten per keer aan de gezondheid van je hele lichaam. Word gratis lid in ruil voor een donatie van € 25,- aan Pink Ribbon en maak het verschil voor jezelf en andere vrouwen.

het geld is gebeurd. Bovendien wordt ruim 98% van het geleende geld daadwerkelijk terugbetaald. Volgens Nynke Westerdijk van ISG wordt er en Kiva-Committee

Website v.a. 24,95 Het geld dat wordt verstrekt

opgezet, zodat langdurig kan wor-

Opmaak

wordt na enkele jaren renteloos

den samengewerkt met Kiva. Ge-

Baskwadraat, Zuidlaren

terugbetaald, waarna het weer

heel in stijl legt ze in het Engels

Druk:

kan worden uitgeleend aan ande-

uit:

Veenstra & de Vries, Emmeloord

ren. De leerlingen hebben tijdens

de drie actiedagen op zelfgekozen

project an on-going one and has,

Verslaggeving:

manieren geld bijeengebracht.

therefore, decided to set up a Kiva

Gonneke Bonting

Die liepen uiteen van de verkoop

committee. The committee will

van zelfgemaakte sieraden, fiets-

consist of students from the final

Verspreiding in:

reparaties tot het maken van een

two years of the school. They will be in charge of the loans when

Haren, Glimmen, Onnen,

promotiefilmpje over Kiva. De

zelf

they are paid back. This means

Drenthe, Meerwijck, Hoogezand,

een project in een ontwikke-

that they will decide who the

Vries, Eelde, Paterswolde, Eel-

lingsland, dat zij wilden finan-

money will go to next. The will

derwolde, Groningen-Zuid

cieren met hun geld. Met het

hopefully become a continuous

project

process.”

konden

de

kozen

leerlingen

Bezorgklachten:

ervaren dat met weinig mid-

bezorging@harendekrant.nl

delen en met een goede samen-

gratis lid bij een donatie van € 25,- aan Pink Ribbon.

“The ISG wants to keep this

Noordlaren, Zuidlaren, Kop van

leerlingen

Word

In oktober zet Curves zich in om geld in te zamelen voor Stichting Pink Ribbon dat besteed wordt aan de SHAPE II studie. Dit onderzoek meet het effect van afvallen met of zonder beweging op het risico van borstkanker. Voor meer informatie: www.pinkribbon.nl

www.curves.nl

De nr. 1 in vrouwenfitness werelDwijD

Curves Groningen P.C. Hooftlaan 2b 9721 JM Groningen Tel: 050 - 5250067 * De aanbieding is geldig van 15 t/m 31 oktober bij een jaarlidmaatschap per automatische incasso. Je betaalt geen begeleidingskosten bij een donatie van € 25,- aan Pink Ribbon. Alleen nieuwe leden. Geldig bij deelnemende locaties. © 2012 Curves Europe.


32

Home Cinema van topklasse Ontdek de Loewe Connect ID en Home Cinema Set 5.1 1 televisie. 12 kleuruitvoeringen. 2.160 varianten. Combineer kleuren, beeldschermformaten en opstellingsmogelijkheden tot uw persoonlijke unieke stuk. Loewe Connect ID, met zijn briljante beeldkwaliteit, in combinatie met de Loewe Home Cinema Set 5.1, bestaande uit de Loewe Mediavision 3D Bluray-speler met iPod/iPhone dock, vijf luidsprekers en een draadloos bestuurbare subwoofer biedt het perfecte thuisbioscoopsysteem. Bekroond met de begeerde EISA Award voor beste product 2012-2013 in de categorie ‘European Home Theater Solution‘.

Haren de Krant september 2012  

haren de krant september 2012