Haren de Krant maart 2022

Page 1

DE KRANT DIE JE LEEST VAN A TOT Z

WWW.HARENDEKRANT.NL

OPLAGE 40.000 HAREN DE KRANT VERSCHIJNT ELKE MAAND IN DE LAATSTE WEEK

Waarom krijgt Gerard geen blindegeleidehond?

2022

50 jaar Berends Groente en Fruit

Parkeren in Shared Spaces Haren

Pagina 9

MAART

Pagina 11

Pagina 13

Directeur van Woonborg wil 100 woningen bouwen… Smalle afvoerbuis niet

Hortus als bouwlocatie onderzoeken

bestand tegen water Harenerholt?

In de natte weken van februari liepen veel slootjes over en stonden weilanden blank. Ook langs de Oosterweg in Haren. Een bewoner van deze straat meent echter dat er meer aan de hand is dan regen alleen. Hij wijst op een duiker (pijp) met een diameter van ongeveer 50

langs heeft hij geprobeerd de buis weer vrij te maken, maar dat is

centimeter, die het water uit de

slechts ten dele gelukt. Men gaat

‘versteende wijk’ Harenerholt én

in een drogere periode de situatie

de Oosterweg moet afvoeren. Wil-

opnieuw bekijken.

lem van Loo weet zeker dat deze duiker, die hij aantrof op de kruising Grootslaan/Essenlande, een rol speelt bij de verstoorde afvoer van water. Als we de waterafvoer willen begrijpen moeten we misschien even terug in de tijd. Tot 2014 was er nog geen bouwactiviteit in Harenerholt. De weilanden waren als het ware de spons die hemelwater kon verwerken. Door de bouw is het gebied deels ‘versteend’ en moet het hemel- en afvalwater

Als directeur van woningcorporatie Woonborg voelt Esther Borstlap de enorme druk op de woningmarkt. Lange wachttijden voor een huurwoning. Zij wil zich in Haren gaan inzetten voor de bouw van honderd nieuwe woningen de komende vijf jaar. “En dan heb ik het over sociale huurwoningen”, zegt ze. “Als je wilt bouwen zul je alle denkbare locaties moeten onderzoeken en daar hoort wat mij betreft de Hortus ook bij.”

van 400 woningen via riolen worwoningen in Haren de komende vijf

den afgevoerd in de richting van

jaar. Maar ze snapt ook dat het las-

Garmerwolde. Eén van die afvoer-

tig wordt om bouwgrond te vinden.

kanalen is volgens Willem van

“Het is gebruikelijk dat iedereen

Loo bij de bouw te klein en raakt

van mening is dat het woningte-

geregeld verstopt. “Nu moet al

kort moet worden opgelost, maar

het hemelwater van de Oosterweg

niet in de eigen achtertuin”, zegt

door een te smalle buis.”

Na magere jaren

en de invoering van de verhuur-

Om de woningnood op te lossen

dersheffing tot gevolg. Dat is een een constatering. “Toch moeten belasting voor woningcorporaties, we inzien dat onze woonomgeving die ons ieder jaar 3 miljoen euro niet maakbaar is. We moeten acheeft gekost. Dat ging uiteindelijk cepteren dat sommige ontwikke-

moet er worden gebouwd, zegt Borstlap: “Daarbij denk ik ook aan levensloopgeschikte wonin-

ze. Niet als een verwijt, maar als De gemeente Haren was destijds verantwoordelijk voor de aanleg

De gevolgen van verstopping

van het rioolstelsel. Een medewerker van de gemeente Groningen

gen voor ouderen, zodat er grote woningen in Haren beschikbaar

ten koste van renovatie en nieuw-

lingen in je nadeel kunnen zijn. Ik

zegt dat daarbij altijd heel goed

bouw. En daar ondervonden dus

zeg wel eens: soms is iets niet goed

wordt uitgerekend hoe groot de

aanleg van de wijk, laat bij monde

komen voor jongere generaties

buizen moeten worden om het

van haar directeur Hans van der

met gezinnen.” Ze zegt dat Woon-

onze huurders nadeel van. Geluk- voor jou, maar voor allen beter.” kig lijkt het erop dat deze verhuur- Onder dit motto vindt Borstlap dat

water te kunnen verwerken. In

Linde weten dat er bij hem niets

borg na moeilijke jaren nu weer

heffing afgeschaft wordt en krij-

de gemeente best mag kijken naar

theorie zou de buis die Van Loo

bekend is van wateroverlast in Ha-

sterk genoeg is voor investeringen. “Rond 2013 waren het lastige ja-

gen we weer ruimte.”

locaties die in eerste instantie op

als boosdoener aanwijst dus ruim

renerholt. De GEM speelt volgens

bezwaren zullen stuiten, zoals de

genoeg moeten zijn. Maar nu de

hem geen rol in het oplossen van

Hortus.

praktijk. Volgens de medewerker

het probleem.

ren. We zaten in een economische

Achtertuin

crisis en een vertrouwenscrisis

Nu de financiële zorgen voorbij

in de woningcorporatiesector met

zijn durft Borstlap haar ambitie

daarna een parlementaire enquête

uit te spreken: honderd nieuwe

De GEM, verantwoordelijk voor de

van de gemeente raakt de buis ver-

Lees verder op pagina 4

stopt door te zwaar gebruik. On-

O.m. Botox

+ Aanbod voordat het op Funda staat

• Airco • Badkamer • Centrale verwarming • Dak en zink • Elektra • Gas • Keuken • Riolering • Sanitair • Toilet • Ventilatie • Vloerverwarming • Water

T DOE

+ Voorrang bij bezichtingen + Inzicht in stille verkoop + Besparing tijd, geld en

! HET

zorgen

Ooglidcorrectie & wenkbrauwlift

Prof. Aesthetics

Gespecialiseerde kliniek voor gelaatsverjonging van Prof. dr. Berend van der Lei,

Alfred introduceert uniek zoeksysteem!

7 JAAR DE BESTE CV-KETEL

gevestigd in het Gezondheidsplein in Haren.

Plan gerust een afspraak met ons in.

ATAG

Uw duurzame installateur 050-5349902 | WWW.TIB.NL

Fillers

Alfred

Rijksstraatweg 233 9752 CA Haren 050 534 45 33

welkom@alfredbakker.nl alfredbakker.nl

www.profaesthetics.nl info@profaesthetics.nl

050 - 879 6007


2

MAART 2022

2 & 3 APRIL A.S. U bent van harte uitgenodigd voor het Zegna Maatweekend bij Harvie op zaterdag 2 en zondag 3 april a.s. Een geschikt moment om u op te laten meten en uzelf te voorzien van een nieuwe garderobe. U zal worden opgemeten door Patrick Vannuvel, professioneel kleermaker van Zegna. Hij kan u adviseren over de stoffen en mogelijkheden van een goed zittend pak, jasje of een shirt op maat. Naast de traditionele maatpakken en jasjes biedt Zegna dit jaar ook een casual lijn aan die op maat gemaakt kan worden. Denk hierbij aan overshirts, casual jasjes, zomerjacks en bijvoorbeeld blousons. Wij horen graag van u per mail of telefoon of u geïnteresseerd bent en of u langs wenst te komen.

ing H

erste

DE

NS

OF

NA

TR

FY

SIO

AI

TH

ER

NI

AP

NG

De pe visi leversoo e van n e nsg Fysi n fu erich oth Tijd nct t te era dat ens ion o pie mid er of n ere nde Ce n. rste ntr wo del verd a fy rd va er ge sio un um t in n th en Raa Aan in ove train werk erap ee dhu rle ing. t d euti inta de n o isp g m W ien sc pti lein va ke han et elk t te he b n mal is va du de n d va u b e vo w e e kw om esp rm ord han uw rend te b onze n ee e d alit me e ro n e fy P h be ke van n aa eling eit nse sp sioth het gealen aram overd n. trai n p va n ka ro n nin ers n h ke era he doe edis rach De n w pe le le g vo oon et ch t ne ze tr ord ut e traj n ee Fitn van or lijke voo een gezonder ook na n in ai zicen rk en n d ect, n p ess uw h niet u n bewuster manier Fysiot pas doe om e P zu asse In fy . de inge meer van leven. Wan he aramllen n stru sio se len en, trai n nd the passe rapie Centr de oude d ko ne de d tr nin vind ct e is, oor ra na m nde tra ai e dis do um Ra Raadhuisplein gs en ee14 pas t d er u n Covid ch ele ningsur, w peu ru trouw jecten ad ss: huAN im plaat 9751 trai t, d at in w fy Fitn n b p ord t en isp Haren infect en kri , ische Fitne zo te si lei an med la te da geldig s n n e t n o h i t o ee ess w n ie? jgt in ind er t u050-5344 va in lijkse Fys erapie za nsi oth Tarief Para n; 6 weke zo sn629 biedt op n Fy kle uw leven Inst aakt gem p bas n pe ivid Mar l uw eve era el mo aart 4 weke maat hervind lichaamwww.fys sio ine ioharen. ru wo aakt is Strippenk fysi nd b ueel tin St fysi ind peut nlge - Info@fys lijk we en uw cte rd the gro ioharen.nl € 37,t. oth ew trai ar oth ivid in sa er ur en . Gebalan rap ep 1 x per week Na ee era aakt nin ken era uele m en do s in he verie en va € 74,n geric den geldig e me or pe wo gstr burg pe Ce t dage 2 x per week n; 4 maan ut bege nsp ut. hte int ntr n 2 derst tu rd aje le ra eunin U staat aart 12 weke en um to Ta ct va u e kijkcentr hierin Strippenk ri g nodig ak do waan Ste doorv idin ak m Raa t 4 p belas en weaal en € 105,g or e Stri ef P tba heeft dh ers samen a zo rbij rk & erw bete t u to prak1 x per week onze krach . same uis oGelei n we de Vit ijze r weerb arheid e over de 1 x ppen ram t € 210,wa t en mati n b p week de d ar l aa infor zal dage probe e u aarhe u lein uw te b k p 2 x per l. n n ij u e at op werk n.nl vindt 2 x er w aart disch ren zo lijk verhoge u onid te ve . pe ehal U voaar w si concl verde secretaria .fysiohare r helpe ee pe 4w rso e n we uw co e Fi pe tu rbeter e. ite www n!! kunt ons u U . mati lg St webs k r si at n rs de nal nditie infor ek en. we € ri ie e d t aciliteiten Op onze en tness , krach n voor meer trai oele bij h onal trainingsf 1 x ppen ek € 40,;6 tijk en de en 12.00 uur belle : herapie Sa t en ne n d em k p ysiot 7 w me F a 5,r, al oo ee eken 2 x er w art n tussen 8.00 s u rlo- n e pe 1 Gedu werken aa geld r w ek € 2 w w ren n uw eig e ig Op ee do therap de het ge en k € 105,- ken; be de w hele tra elen. eu 4m 21 0,besprek t aan uw ject we be staa ebsi aa lle nd nd speci rkt en we n n e tr te: w en regelm fieke doele u met uw geld aa w ai Te in 14 r o nin w.f Fysion. De atig me am ig Raadhuisple ns gs ysio voort Fy t u. Haren se mo har gang sio 9751 AN cr ge Ve rgoed eta lij en the 9 aren.nl 050-534462 riaa khe .nl ing rap Info@fysioh Covid aren.nl de vin ie t fysioh vo -th d www. Ce erapie or n en t u ntr huisa bij on info va info um rts Ra s kan rm n 8.0 rm ad Raa alle Uit de of longarts hu atie 0-1 atie 97 dh is (met ind en op ver basisver 51 . 2.0 ove uis AN plein 05 wij goed. 0 ku r d 0ple 14 H Uw eig zekering wo icatiestellin zing van de ww 5344 aren in nt e g van en ris rden Dit ver w.fy 62 u ‘lon ico 9 50

Samen

de be

l Cov

ste zo

rg!

id

EU

Raadhuisplein

Leefstijlcoach

14 | 9751 AN Haren Gn | Tel. 050 - 534 46 info@fysioharen.nl 29 | www.fysioharen.nl

fstijlcoach Lee

+ 60

schilt behand gcovid sioh per zor wordt hie moet ’). aren elin rvoor u zelf gverze .nl wel aa gen vereven - In ngesp contro keraar en fo@ de ma roken leren. fysi . te wa oh arin aren

Fysiot he r h ac

Leefst ijlc o

.nl

Raadhu isplein 14 9751 AN Har en 050-534 4629 www.fy siohare n.nl Info

@fysioh

aren.nl

Leefstijlcoa ch

Fysiotherap ie

ss instructe itne ur hf

ovid el c rst

Jeroen Westera en trainingscoördinator Sandra Kailola

Train

TIJ

Raadhu isplein 9751 AN 14 Haren Tel. 050 Gn - 534 46 29 info@f ysiohar en.nl www.f ysiohar en.nl

Friederike Rost, Mila Lambers, Martin Starkenborg,

ing

Persoonlijk afgeste md op u en gericht op uw herstel. Meer energie , kracht, conditie en herstelvermoge

n mensen lein is om leiteit van Raadhuisp  1 op 1 Persona Centrum een optimale kwal l training therapie nen in van Fysio  Als tweetal De visie ericht te ondersteu n (DUO) trainen voorkome persoonsg ioneren.  Online / thuis kan het door ndeling training e doelen ven en funct ische beha aan persoonlijk eens peut  Voeding,en leefstijladvies daarbij (even bezig na fysiothera te worden Tijdens of r gewerkt dient en bewegen helpt jd. Inspannend  30 min. privé training dat er verdetraining. Sportenook op latere leefti k fitter voelt en gen is melij  U bepaalt middel van) om fit te blijven, doet. Bewe Westerse Drift taal en licha wanneer u sport 3, u zich men n doen die u graagen en de verwerpreventief 9752 LA Haren ervoor dat rmog blijve zijn zorgt activiteiten kunt , concentratieve Tel.: 06 - 29 Neem contact 80 54 85 langer de voor het geheugene. met ons op voor peut (énsterkenvitaalpersonaltrain ook goed eid van informati een gratis kennism ing.nl fysiothera en besterkenv snelh eigen aking. itaalpersonaltrain uw kings training de te ing@gmail.com racht van e die de van van de overd fysiotherapeut De t op basis hand akt. word de onze Aan verzorgt) trainingsplan gema eften. intake met Fitness 60+ end en beho soms een van Fysio persoonlijk pass mogelijkheden doegeleiding uw tie en de Naast le de behandeling en de doelen een afgestemd op de startsitua training die het gehe behalen worden intake om n. Gedurende g meterubij Fysiotherapie ingen een met oefen Centrum vast te stelle en en regelmati nen vaak Raadhuisplein We begin aan gaat werken word De vis wordt gegeven u n bewaakt ie van , bieden len waar n deze doele wij u hier de Fysiot mogelijkheid om me nen) in onze traject zulle he om intensie nsfen l 4 perso of 12 n. weken 4 te trainen besproke (maximaa perso rapie Centr optim groepen strippenkaart van Uw zorgver- . Een training gebase onsge um Ra erdale in kleine van de onze gezame ric periode. adhu ing vindt of bij op kwaliteit nlijke expertis ) van uw De train te plaats. Betaling isplei van lev ht te onde e en herstel verlenging n is rst begeleiding. en en oefenruim s bij de start (of ing niet. COVID Werk samen functi eunen in ee plaat train met 19! ons deze vindt onere uw herstel en n Voelt aan vergoed kom tot n: zekeraar u

paramed isc

Aanpak en invulling Wij kiezen voor deze gerichte aanpak en invulling omdat zorgverzekeraars contractueel steeds minder behandelingen vergoeden. Trainings- en zorgdoelen worden binnen het beperkte zorgpakket in een aantal gevallen niet bereikt, waardoor u zelf voor de therapie moet gaan betalen. Met het aanbieden van betaalbare vervolg- en nazorgtrajecten kunnen behandeldoelen toch worden bereikt.

Het team trainers (van links naar rechts): Michiel Kars,

ness 60+ FysioHeerlFijkit… Bewegen!

Personal train

ie ap

we inzichtelijk welke training we toepassen. Samen stellen we een actieplan op en leggen concrete behandeldoelen vast. Voorbeelden hiervan zijn: verbetering van kracht, verhogen van de stabiliteit, coördinatie en/of conditie.

aler?

e

Training he

sinds kort hebben we ons medisch dienstenpallet uitgebreid met een aantal nazorgtrajecten op het gebied van COVID revalidatie, Fysio Fitness 60+ en groepsgewijze training. Voor personal training werken wij samen met Martin Starkenborg van Sterk en Vitaal.

10/03/2022 16:02

erker en Vit

Fysiotherapi

Fysio Fitne ss

Onze trainers staan klaar om u goede op maat toegesneden training te bieden. Vanaf de intake en de overdracht met de fysiotherapeut maken

Gezonder, St

Personal Train i

Het team van Fysiotherapie Centrum Raadhuisplein staat klaar om u de beste zorg te bieden. Dat kan nog altijd individuele fysiotherapie zijn, maar

/harviefashion

Raa 975 dhuispl Tel 1 AN ein . inf 050 Haren 14 o@ Gn ww fys 534 w.f ioh 46 29 are ysi oha n.n ren l .nl

Samen de beste zorg!

@harviemode |

ein 14 Raadhuispl Haren Gn 9751 AN 29 - 534 46 Tel. 050 haren.nl info@fysio haren.nl www.fysio

zegna advertentie maatweekend.indd 1

@harvie_fashion |

ng

Munnekeholm 6 | Groningen | (050) 313 81 73 | info@harvie.nl | www.harvie.nl |

Wat is anders?

Wij bieden geen reguliere training, maar trainers met fysiotherapeutische expertise. Met gerichte betrokkenheid, zorg en aandacht voor uw specifieke wensen, mogelijkheden en doelen ondersteunen wij uw herstel. Voor de ‘training herstel COVID’ is evenwel een verwijzing van uw huisarts nodig.

Zie voor onze totale dienstverlening: www.fysioharen.nl

TIS

CH

EB

EH

AN

DE

L


MAART 2022

HET IS MOOI GEWEEST

30 jaar

Kleinschalige media blijven onmisbaar

Voor ons is de tijd gekomen om een mooi hoofdstuk af te sluiten.

TOTALE LEEGVERKOOP Hoge kortingen tot wel 70% op onze monturencollectie bij aankoop van een complete bril.

EN WIJ TRAKTEREN U OOK NOG OP EEN HEERLIJKE TAART* B A K K E R I J

*bij aankoop van een complete bril

WWW.OUWERKERKOPTIEK.NL

erin”, zegt Ulrike Dauter. “Dat is

willigers achter het blad. Je zou

erg belangrijk als je deelname van

haar coördinator kunnen noemen.

het dorp verwacht of publiek bij

Ze zegt: “De mensen die iets in

een concert. Laatst hebben initi-

komen. Ik denk vaak aan jullie

het blad willen schrijven sturen

atiefnemers gebruik gemaakt van

verhalen, die ik hoorde als kind.

ons hun teksten toe, zo simpel is

What’s App om het initiatief te

Pa, hoe je op 10 mei 1940 in de

het. We plaatsen in principe al-

nemen voor een dansgroepje. Dat

les, behalve als het erg politiek

is prima, maar ze hebben daarna

vroege ochtend in de kazerne in

wordt of als er persoonlijke wrij-

onze Dorpskrant weer nodig als

vingen door zouden kunnen ont-

podium om hun activiteit te pro-

staan. Maar dat gebeurt eigenlijk

moten.”

een nieuw kunstgebit

• Reparaties (klaar terwijl u wacht

1 x per 5 jaar voor 75%

de kreet: “De moffen zijn begonnen, ze schieten als de kolere!”. (bouwjaar 1917) bij Ypenburg in

maakprogramma van de drukker

klopt wel”, zegt ze. “We hoeven

eigen gemaakt, zodat zij de bin-

een greppel lag te wachten op

er niet achteraan te zitten en we

nengekomen artikelen en foto’s

sturen de inhoud niet. Bij uitzon-

samenvoegt in de layout. De Ver-

dering schrijven we zelf artikelen

eniging Dorpsbelangen is uitgever

Hoe je in Rotterdam was vlak na

of we nodigen iemand uit om iets

en draagt de kosten, maar er zijn

de bommen. Ma, ik weet nog hoe

te schrijven. Laatst hadden we

ook inkomsten uit advertenties.

je verstijfde van angst bij

een prachtige serie verhalen over

De redactie heeft al bijna twee jaar

oud-Noordlaren van Henk Luning.

niet vergaderd, maar desondanks

mende vliegtuigen in de nacht en

Maar verder komt het zoals het

is het blad blijven verschijnen.

komt.”

Van het dorp, voor het dorp; het gaat in Noordlaren bijna vanzelf.

Duitse parachutisten, bang om mensen te moeten doodschieten.

zoe-

die angst zou je nooit meer kwijtraken. En hoe pa werd opgehaald voor de Arbeitseinsatz, maar door de achterdeur vluchtte om

In Memoriam over de gestorvene te schrijven. Ook hier geldt weer dat het komt zoals het komt. Je zou gerust kunnen zeggen dat het

na telefonisch overleg)

Scheveningen werd gewekt met

nisch’ tot stand komt. “Dat beeld

meestal wel iemand op om een

• Frames & plaatjes

oorlog weer heel dichtbij is ge-

Ulrike Dauter heeft zich het op-

mand is overleden werpt zich

De zorgverzekering vergoedt

ik moet jullie vertellen dat de

Hoe je die dag met je karabijn

nooit.” Dauter wekt de indruk dat

iedereen doet dat ook. En als ie-

• Implantaat protheses (klikgebit)

2006 niet meer gesproken. Maar

iedere uitgave als het ware ‘orga-

krant even voorstellen en (bijna)

050 23 08 248

“Lieve pa en ma, ik heb jul-

Ulrike Dauter is één van de vrij-

in Noordlaren zich in de Dorps-

• Kunstgebitten

Brief lie sinds jullie dood in 1999 en

goede gewoonte dat nieuwkomers

Bel geheel vrijblijvend:

HEIN

activiteiten in het dorp staan

Volgens Ulrike Dauter is het een

van (nieuwe) kunstgebitten

COLUMN

Coördineren?

Podium

Gespecialiseerd in het maken

Hein Bloemink

Dorpskrant Noordlaren bewijst het

In het mediageweld zijn nog lang niet alle ‘kleine media’ verloren gegaan. De Dorpskrant in Noordlaren verschijnt sinds 1979 ongeveer vijf keer per jaar in een oplage van 315 stuks. Gespecialiseerd in dorpse informatie is het blad een onmisbare schakel in het dorpsleven.

3

onder te duiken. Ma, je zette je

Paspoort van Dorpskrant Noordlaren

pasgeboren baby (mijn broer) in de haard, want de schoorsteen was (hoopte je)

• Bezig met 43e jaargang • Al 258 keer verschenen • Oplage 315 • Bezorging: vrijwilligers • Redactie Marc Bansema, Henny Groenendijk,

blad precies de communicatiebe-

Dick Vos, Christine Huizing,

hoefte van deze kleine dorpsge-

Tiny Koning, Peter Prak,

meenschap

Henk Ensing, Ulrike Dauter.

weerspiegelt.

“Alle

bestand tegen

bommen. Ik weet nog hoe jullie vertelden over honger en schaarste. Over haat tegen de bezetters. Ik wil toegeven, dat het voor mij verhalen waren uit een andere wereld. Ik heb als kind van de jaren 60 en 70 geleerd dat zoiets nooit weer kon gebeuren. En nu is er dus toch weer een ‘Hitler’ opgestaan, hoewel jullie die niet

Ulrike Dauter, één van de dorpelingen achter de Dorpskrant Noordlaren

kennen: Poetin. En weer hebben we het laten gebeuren. En wat ik zo erg vind, pa en ma: er ontstaan nu in Oekraïne weer trauma’s, die generaties lang voelbaar zullen zijn. Pa en ma, jullie zeiden altijd: ‘dit mag nooit meer gebeu-

Moddermanlaan 9 9751 GK Groningen 050 23 08 248 info@kunstgebitgroningen.nl

Nieuwe Stationsweg 4 9751 SZ Haren 050 20 53 348 info@harenkunstgebit.nl Erkend lid O.N.T.

www.wietsemolenaar.nl

Monuta is er voor u. Ook in Haren.

ren, zorg ervoor!’. En nu gebeurt het 1400 kilometer verderop tóch. Sorry, pa en ma, dat onze generaties niets hebben geleerd van toen. Liefs. Jullie zoon.”

Autofirst-OLDEMAN.NL gratis haal en breng service

Helga Talsma

Ook als u niet of elders verzekerd bent. Monuta Bamshorn 3, Haren T 050 - 542 59 62 (24 uur per dag bereikbaar) I monuta.nl/haren

ONDERHOUD ALLE MERKEN!

OOK CAMPERS & LICHTE BEDRIJFSWAGENS sales@auto-oldeman.nl Akeleiweg 115 Groningen BEL VOOR EEN OFFERTE

050-5420505


4

MAART 2022 Vervolg van de voorpagina

Hortus als bouwlocatie onderzoeken RECHT TERZIJDE

Gemeente wordt eigenaar

Locaties

den kunnen worden en waar de ge-

Woonborg denkt naast uitbreiding,

meente eigenaar van is.

aan inbreiding. Dus bouwgrond zoeken tussen bestaande bebou-

mr. René Nijdam nijdam@pbnotarissen.nl

Aanleun

wing. Volgens haar is het beleid

De Christenunie pleit voor de bouw

van de gemeente erop gericht dat

van aanleunwoningen voor oude-

ontwikkelaars verplicht zijn om

ren en roept Woonborg op mee te

De tientallen hectares van de

30% van het project ‘sociaal’ te

denken. “Daar staan we zeker voor

Hortus worden op 1 januari

maken in samenwerking met de

open”, zegt Esther Borstlap.

eigendom van de gemeente.

lokale woningcorporatie. In Ha-

Tot 2040 moet het gebied

ren is dat Woonborg en daar is het

PlasBossinade advocaten en notarissen Notariaat Haren Rijksstraatweg 217-A 9752 CA Haren (GN) +31 (0)50 - 534 56 49 www.plasbossinade.nl

Paspoort Woonborg

groen blijven, zo staat in de

aandeel sociale huur nu slechts

fusieovereenkomst

Haren-

13%. Ze wil niet zeggen of ze al in

overigens

gesprek is met de ontwikkelaars

Rechtsvorm: corporatie

van de bouwlocaties Emmalaan

Woningbezit totaal: 4.748

is ondertekend. Er is bezorgd-

(Nescio Hotel en Mango Mobility).

Woningbezit Haren: 958

heid bij veel mensen dat de

Ze wil wél zeggen dat er nog geen

(Haren, Glimmen, Onnen,

De zon schijnt en de vogels beginnen

omstandigheden kunnen inmiddels

weer te fluiten. Voor veel mensen een

anders zijn en daarnaast is het van be-

moment om zich bezig te gaan hou-

lang dat uw testament nog voldoet aan

den met de voorjaarsschoonmaak.

de huidige wet en fiscale regels. Wist u

Misschien een goed moment om ook

dat uw testament ook een manier kan

uw testament eens af te stoffen. In

zijn om erfbelasting te besparen? Dit

uw testament legt u vast wat er met

voorjaar kunt u vrijblijvend uw tes-

uw bezittingen moet gebeuren na uw

tament met ons bespreken. Wij kijken

overlijden. Wanneer u al eens een

dan met u of uw testament nog voldoet

testament heeft gemaakt, dan is het

aan uw wensen. Ook wanneer u nog

verstandig uw testament zo nu en dan

geen testament heeft gemaakt bent u

te laten controleren. Uw persoonlijke

welkom om advies in te winnen.

Groningen,

die

niet door de gemeente Haren

Hortus bouwlocatie gaat wor-

concreet overleg is over de ge-

Noordlaren)

den, zoals Esther Borstlap

meentewerf aan de Westersedrift.

Aantal medewerkers: 54

suggereert.

Dat is een flinke rechthoek, waar tientallen woningen gebouwd zou-

Nieuwe centrummanager is ‘één van ons’

VOORJAARSSCHOONMAAK

wordt beheerd. Zelf zegt ze over haar functie: “Al mijn activiteiten van de afgelopen 6 jaar komen nu ‘officieel’ samen in deze functie. Voor veel mensen ben ik al

Unistee Makelaars deskundig en betrouwbaar advies voor aankoop, verkoop, taxaties en verhuur.

het aanspreekpunt in het centrum en krijg ik veel ideeën en wensen

door. Ik merk dat ik er onwijs veel energie van krijg om te zorgen dat ons mooie centrum haar kracht teN I E N K E P O P P E M A rugpakt. We hebben goud in han-

H I L J A

V R E D E V E L D

den en dat blijf ik oppoetsen om Daphne de Haan

die glans te behouden!”

Daphne de Haan wordt de nieuwe centrummanager van Haren. Ze gaat deze parttime functie uitoefenen in opdracht van de gemeente. Ze wordt het aanspreekpunt voor ondernemers in het dorp, een rol die ze eigenlijk al zes jaar speelt als bestuurslid van Ondernemend Haren. Het bijzondere aan Daphne de Haan is dat zij zelf ook ondernemer is in het dorp en dus heel goed weet wat er speelt.

Horecaondernemer Naast haar werk als Centrummanager blijft De Haan natuurlijk

Blijf dromen, er zijn nog genoeg mogelijkheden

In haar nieuwe functie wordt zij

als feestverlichting, decoraties en

gehakt bij ondernemers maar heeft

ook verbinder tussen onderne-

borden.

desondanks de veerkracht behou-

nauw contact met het Wijkteam

‘Goud in handen’

in te zetten. Informeel noemt Daph-

Haren en met de afdeling Econo-

Daphne de Haan was al bestuurs-

ne de Haan zichzelf wel eens ‘de

Veel mensen die willen verhuizen beginnen de moed te verliezen. Volgens ons is dat helemaal niet nodig. De huizenprijzen zijn hoog, dat klopt. Maar als je een goede makelaar hebt wordt de opbrengst van je eigen huis ook hoog. Vaak hoger dan je zelf denkt. Het wordt natuurlijk wel ingewikkelderwww.unistee.nl om in deze tijd je droom te Kromme Elleboog 44 realiseren,9751 toch zijn er (ook in onze regio) nog volop kansen. Laten RE Haren info@unistee.nl 050 - 535 20 20 we eens een afspraak met elkaar maken, zodat we met je kunnen meedenken. Dan beginnen we alvast met het inschatten van de waarde van je huidige woning. Onze opdrachtgevers zeggen dat ze prettig met ons kunnen samenwerken. Dat we deskundig, flexibel en goedlachs zijn. En ook dat we tijdens de tiende bezichtiging nog net zo enthousiast zijn als tijdens de eerste!

mische Zaken. Dat de gemeente

lid van Ondernemend Haren en

Gekke Gerrit’ van het dorp, omdat

De Haan heeft gevraagd voor deze

trad recent ook toe tot het bestuur

zij tot nu toe al haar inspanningen

Ervaar het zelf, wij staan in de startblokken.

functie is niet zo vreemd, want zij van de algemene Bedrijvenvereniis nu al 24/7 betrokken bij activi- ging Haren. Van daaruit kan zij teiten en evenementen in het dorp. lobbywerk doen bij het Onderne-

onbetaald verrichtte. In die zin is kwijt kan in een bezoldigde functie.

Daarnaast zet zij zich in voor de

mersfonds Groningen (OG) waar

Daar zal Haren waarschijnlijk de

aankleding van het centrum, zo-

geld

vruchten van gaan plukken.

mers en gemeente. Ze staat in

voor

Harense

ook nog steeds eigenaar en drijvende kracht achter Bistro Heerlijk in hartje Haren. Ze weet als geen een vrijblijvende ander hoe hard deMaak crisis afspraak er metheeft ons! in-

den om zich voor het dorpsbelang

marketing

het prettig dat zij haar energie nu

Hilja Vredeveld en Nienke Poppema Unistee Makelaars Kromme Elleboog 44 9751 RE Haren 050-535 20 20

Verbouwingen en onderhoud zonder stress!

www.unistee.nl info@unistee.nl

installatie

Úw auto, ónze uitdaging! Felland-Noord 4, Haren 050 - 535 02 81

montage

Badkamer - Centrale verwarming - Dakwerk - Verbouw - Keuken Tegelwerk - Gas - Water - Elektra Koperen en zinken dakgoten • Gespecialiseerd in badkamers • Haren, telefoon 050-5350062/06-10199085 www.aenh-installaties.nl


MAART 2022

5

Emile Koopmans architect

RUBRIEK

HET OOG WIL OOK WAT

Een positief verhaal

Aan meneer Emile Koopmans. Het Oog Wil Ook Wat. Is het mogelijk ook een keer een positief verhaal over architectuur in Haren en omgeving in Haren de Krant te plaatsen? Zo schreef Jellard Vos op Facebook. En Mieneke van der Wijk-Koksma (uit Scheveningen), vulde aan dat haar Harense neef, Jaap Wierenga, alles over huizen in Haren weet. En Ella SlagmanVeenkant adviseerde dat ik maar eens bij Jaap moest informeren. Wat een fijne berichten. Hoewel ik de afzenders niet ken, ben ik woningen, waarvan de eerste, bij tuinen en deuren naar de iets blij met betrokken lezers. de entree van de straat, iets gro- verdiepte inpandige garages. De

Op geheel eigen wijze en altijd dicht bij zichzelf, heeft Jack zijn levenspad bewandeld. Wij zijn intens verdrietig dat Jack er niet meer is. Nicolaas Jacobus Albert Bakker

JACK Groningen, 1 februari 1964 – Haren, 3 maart 2022 Miranda Bastiaan en Zjamila Eline, Bas en Benjamin Sven en Joeke

ter en voornamer lijkt, omdat het

plint wordt onderbroken door

zich richt op de Nieuwlandsweg

trappetjes, die de teruggerooide

ik de hoofdredacteur. Dat hoefde

en gedraaid staat ten opzichte

voordeuren op de bel étage berei-

niet, want negatief prikkelen

van de andere vier. Die staan

ken. Daar liggen de woonverdie-

Jack is op 9 maart in besloten kring gecremeerd en zal later worden bijgezet in het familiegraf aan de Rijksstraatweg.

hoort ook in de krant. Ik sprak

haaks op Het Nijland. Omdat Het

pingen. In opgetilde dozen erbo-

af om maar eens te tellen. Wat

Nijland op het eind een krom-

ven liggen de slaapkamers. Door

bleek? Van de 130 columns waren

ming naar rechts heeft, zijn de

het optillen zijn er horizontale

er 40 negatief kritisch. Weinig

woningen in een boog geplaatst,

glasstroken ontstaan ter plaatse

Correspondentieadres: Rijksstraatweg 307, 9752 CE HAREN

eigenlijk. En toch had ik ineens

waardoor je ze allemaal in één

van het wonen en de eetkeukens,

de behoefte om in de volgende

oogopslag ziet staan.

waardoor het interieur ruimte-

De woningen zien er na twintig

Wat een gave opzet en wat mooi

Moet ik vaker positief zijn? vroeg

Briltil: Sijtze en Eliena

column iets aardigs te schrijven. En zo kwam ik, bijna vanzelf, uit

lijk is met een prachtig uitzicht.

bij de woningen aan Het Nijland.

jaar nog prima uit! Het metsel-

gedetailleerd met fraai materi-

Over dit project heb ik nog nooit

werk van de begane grond loopt

aalgebruik! Wat een knap project!

geschreven, want het is van 2003,

door tussen de woningen, als een

Hiervan raakt niemand negatief

Maar overal waar wij zijn”

dus nog voordat ik met Het Oog

schutting die privacy biedt aan

geprikkeld. Behalve een bewoon-

begon. Maar elke keer als ik het

de achterliggende tuinen; die zijn

ster die mij foto's zag maken. Tot

Namens de buurt:

zie word ik weer blij. Het Nijland

bovendien, door de hoekverdraai-

dat ik haar vertelde dat ik een po-

is een doodlopend zijstraatje, dus

ing, erg ruim. In deze gemetselde

sitief verhaal zou schrijven in de

je komt er nooit. Maar je ziet het

plint zitten ook deuren naar de

krant. Toen was ook zij weer blij.

“Jack is niet meer waar hij was

Menno, Inge en Danouk Martin, Marijke, Fien en Vera Daniël, Nadia, Stijn, Mats en LaraSophie Niels, Marissa, Noor en Pien Jan en Marian Ann en Jaap Lia en Jan Wim en Aafke Edwin, Nina, Nick, Tim en Michael

Alice en Rob Antonie, Elke en Eva Eline Jan en Mieke Lenneke en Roelof en Janneke Tineke Nynke en Constant Maurice, Nicolien, Julius en Nikolai Eelko, Marielle, Siem, Len en Esmee Peter, Sabine, Madelon en Eveline

wel, vanaf de Nieuwlandsweg. Het zijn vijf splitlevel drive-in

De vorige columns zijn terug te lezen op www.emilekoopmans.nl

Burgemeester vilein bij boekpresentatie Op 3 maart nam burgemeester

Wij fietsen met je mee

gegeven. “Het klopt niet, maar het

plaar in ontvangst van ‘Het Ver-

leest als een trein”. De burgemees-

zet van Haren’, waarin het herin-

ter beveelt het boek aan, omdat er

delingsproces

Heerlijk ontspannen fietsen in de voorjaarszon? Of met

minutieus

wordt

ook dingen in staan die wél klop-

Jan

pen. In een reactie zeiden de au-

R.Lunsing en Priscilla Zetstra

teurs dat ze van de burgemeester

gereconstrueerd.

tegenwind op weg naar je werk? Misschien met de

in het boek niet juist waren weer-

Koen Schuiling het eerste exem-

Auteurs

fietstassen vol boodschappen?

werden zichtbaar verrast toen de

nog wel graag willen weten wat er

Wees gerust, in gedachten fietsen we altijd met u mee.

burgemeester het boek op vileine

volgens hem niet zou kloppen. Ze

wijze van kritisch commentaar

zeggen zorgvuldig en objectief on-

TIP: maak nu alvast

voorzag. Schuiling noemde het

derzoek te hebben gedaan, met als

een afspraak voor

een boek ‘dat leest als een detec-

conclusie dat er nogal wat valt aan

Jan R. Lunsing (auteur) en burgemeester

de zomerbeurt!

tive’ en bij vlagen heel spannend

te merken op de manier waarop

Koen Schuiling (rechts).

was. Maar tegelijk rangschikte hij

Haren de fusie is ingetrokken. Het

het in de categorie fictie. In zijn

boek is verkrijgbaar bij Boekhan-

dankwoord zei hij dat veel feiten

del Boomker.

Meerweg 15-17 Haren - 050 534 46 57 - info@fietsshopharen.nl Adv. 65 x 65 mm 2015_Opmaak 1 03-02-15 11:05 Pagina

Felland-Noord 12F Haren • 06 - 24603449

Kinderopvang Zien zoekt: voor onze BSO in Haren een

enthousiaste chauffeur (m/v)

IETS DEF ECT?

voor 0 tot 4,5 uur per week.

BIJZONDERE VLOEREN EN MEER.... www.vanwindenvloerenstudio.nl

Bent u degene of kent u iemand die het leuk vindt om kinderen van school te halen en naar de BSO te brengen? Neem dan contact op met 050-3080524 of mail naar hr@wijzienjou.nl. Kinderopvang Zien B.V. Hortuslaan 18, Haren

Van Ketwich Verschuurlaan 98 9721 SW Groningen broekemanotaris.nl


6

MAART 2022

Gegaran deerd knutselp lezier voor uw (klein)ki nd!

10% korting Ieder kind kan knutselen dankzij De Groene Knutselbox! * knutselen met voorbeeld en zonder overtollig afval * zeer uitdagend, ze houden niet meer op * uw kind maakt de mooiste dingen

De nieuwe LENTEbox is uit. Lezers krijgen 10% korting. (bestel met kortingscode: lente10)

www.degroeneknutselbox.nl TIP: Laat ons uw (klein)kind een knutselbox sturen die door de brievenbus past. Twee complete knutsels voor slechts € 10,95 inclusief verzendkosten.

Levering vanuit Haren in heel Nederland.

100% natuurlijk, 100% lekker slapen Exclusief in Assen verkrijgbaar.

Nachtrust op 100% natuurlijke wijze!

De Ecolife Eco Luxury boxspring is een 100% natuurlijke boxspring.

Assen Zeilmakerstraat 14 0592 - 87 03 08

homanslapen.nl

Haren Rijksstraatweg 167 050 - 534 42 35


MAART 2022

Huub van 't Hek

RUBRIEK

HUUB - WWW.HECTIC.NL

Wie is de werkelijke eigenaar van de Biotoop en de Hortus ?

Wie is de werkelijke eigenaar van

In deze vergadering moet een

moeten worden gehoord, ook hun

de Hortus Botanicus in Haren?

aantal zaken worden geregeld:

stem telt. Omdat hun arbeid niet

Wie is de werkelijke eigenaar van

a. de condities waaronder het

gestolen mag worden, maar moet

de Biotoop? Wie is de werkelijke

onroerend goed mag worden

worden gewaardeerd tegen een

eigenaar van de Chinese Tuin?

verkocht;

faire prijs.

Kunnen wij leven met de manier waarop de eigendom in kwestie is gedefinieerd? Waarom is de RUG

b. de herbestemming van het onroerend goed in de toekomst; c. de aan- en verkoopprijzen

Er is nog een derde groep met groot recht van spreken. Het is de

wel eigenaar en zijn de inwoners

waartegen een en ander zal

groep van 180 jonge en onderne-

van Haren dat niet?

geschieden;

mende bewoners van de Biotoop.

d. het toezicht op de naleving

Omdat hun arbeid en inzet de

De gemeente Haren heeft in

van de verschillende overeen-

waarde van grond en gebouwen

het verleden het voortbestaan

komsten.

in stand heeft gehouden en de Ge-

van Hortus, Biotoop en Botani-

meente Groningen daar niet om

sche Tuinen met vele miljoenen

Er is een tweede groep met groot

guldens en euro's ondersteund.

recht van spreken in de verkoop

niet mee aan de haal mag gaan.

Daarmee zijn de bewoners van de

en de toekomstige bestemming

Laten wij in al die besprekingen

gemeente Haren groot aandeel-

van de Hortus en de Botanische

tegelijkertijd de dictatuur van

houder geworden.

Tuinen. Het is de groep vrijwil-

de OZB en wat daarmee annex is

De verkoop door de RUG van de

ligers die sinds jaar en dag met

aan de kaak stellen.

Hortus en de Biotoop zal dus moe-

hun niet aflatende inzet hebben

ten worden voorafgegaan door

gezorgd voor de continuïteit van

een aandeelhoudersvergadering.

Hortus en Tuinen. Ook zij zullen

Heerlijk en veilig wonen in Haren Maarwold Service Appartementen levert goed onderhouden, ruime appartementen, gelegen aan de rand van Haren, naast een prachtig, rustig wandel- en recreatiegebied. Wonen in de appartementen van Maarwold Service Appartementen schept de mogelijkheden voor een actief leven vol nieuwe sociale contacten.

Gemak Maarwold levert uitgebreide service zoals warme maaltijden, onderhoud van gebouwen, terrein en installaties, het huisvuil wordt opgehaald en er is 24-uurs noodhulp en calamiteitendienst beschikbaar. Maarwold beschikt over een moderne recreatiezaal, een lounge en receptie. Daarnaast zijn er extra diensten beschikbaar voor als daar behoefte aan is.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Maarwold Service-Appartementen, Nesciolaan 32, 9752 HM Haren.

De privacy van onze bewoners staat voorop. Maar bij Maarwold leggen bewoners onderling ook geregeld contacten en organiseren gezamenlijke evenementen als

T 050 – 5346422. W www.maarwold.nl E info@maarwold.nl

Telefoon 050 - 537 11 86

niet het idee dat ik een probleem

Volop zonnebrillen Kies de zonnigste ‘look’ met een echt goede zonnebril.

Ze ervaarde haar eetstoornis als stemmen in haar hoofd, die in de vorm van ‘heel krachtige gedachten’ de opdracht gaven om niet te eten. Carmen Kroese (20) heeft het allemaal verborgen kunnen houden van haar tiende tot haar achttiende. Het was een bevrijding toen ze het aandurfde om haar dagboeknotities aan haar ouders te laten lezen, die nog van niets wisten. Vanaf nu kan iedereen ze lezen.

had. Als ik boeken over dit onder-

Onze 101 twee- en driekamer koopappartementen zijn te vinden aan de Nesciolaan in Haren. Allemaal gelegen op het zonnige zuiden en westen en makkelijk bereikbaar voor auto en openbaar vervoer. Hebt u belangstelling voor één van onze appartementen dan is het raadzaam ruim van tevoren contact op te nemen met Maarwold. De directie beantwoordt de vragen graag, en verzorgt bovendien een rondleiding in het complex. Het huren van een appartement is soms mogelijk

Rijksstraatweg 178, Haren

Stemmen in de vorm van heel krachtige gedachten

Dagboek

Informatie

Ontspanning

Hoe ervaarde zij haar eetstoornis?

In haar eenzame worsteling vond

uitstapjes, koffieochtenden, filmavonden, muziekmiddagen, bridgeavonden, lezingen en gymnastiek.

Volop topmerken in voorraad, zoals Randolph.

Carmen troost in haar dagboek. werp las herkende ik mezelf er ook

“Toen ik het terug las kreeg ik het

niet in. ‘Ik heb geen eetstoornis’,

gevoel dat ik belangrijke dingen

dacht ik dan.” Dat Carmen uit ei-

had opgeschreven en dat anderen

gen ervaring spreekt maakt haar

daar iets aan zouden kunnen heb-

boek geloofwaardig voor lotgeno-

ben”, zegt ze. Zo ontstond het plan voor haar boek ‘Een lichaam tegen

ten. “Ik heb geprobeerd duidelijk

duizend gedachten’, dat onlangs is

als je hulp gaat zoeken.”

te maken dat je gelukkiger wordt

verschenen. Carmen: “In het boek heb ik precies beschreven zoals ik

Ook op sterkte. Carmen Kroese

goed.” Daarom heeft zij nu de stap gezet om haar verhaal als boek

“ ‘Ik heb geen

uit te geven. “Ik vind het best nog

gaan inzien dat iedereen dit kan

eetstoornis’,

kwetsbaar”, zegt ze. Een belang-

overkomen en dat je daar niets

dacht ik dan.

rijk advies aan haar lotgenoten

mijn eetstoornis heb beleefd. Hoe ik niet werd begrepen. De lezer zal

aan kunt doen. Ik hoop dat door dit

boek meer begrip komt voor mensen die er nu middenin zitten.”

Be kind…

een beetje spannend, want het is

heeft het boekomslag gehaald: ‘Be kind to yourself’. Vrij vertaald: verwijt jezelf niets en zoek hulp.

Geloofwaardig

Ze heeft op een dag haar ouders

Door haar innerlijke strijd tegen

opgebiecht wat er gaande was.

dachten en heeft ze overwonnen, zo

‘duizend gedachten’ te beschrijven

Zij zijn psycholoog en psychiater,

lijkt het. Carmen Kroese (ze woont

kreeg Carmen zelf ook inzicht in

maar hebben niet gemerkt wat er

in De Wijert) richt zich nu op haar

haar situatie. En dat inzicht ont-

met hun dochter aan de hand was.

studie werktuigbouwkunde en wil

breekt vaak bij mensen die aan

(‘Er zijn veel trucs om het te ver-

de scheepsbouw in. Het boek is on-

Ze heeft geworsteld met duizend ge-

de stoornis lijden. Carmen: “De

bergen’). Toen het hoge woord er-

line te bestellen bij www.bravenew-

gedachten om niet te eten zijn zo

uit was heeft Carmen het manus-

books.nl en in de boekhandel (prijs: €15,00).

overtuigend, dat je doet wat ze zeg-

cript eerst in haar vriendenkring

gen. Je verstand weet dat je moet

gedeeld. “Ik wilde weten of ik me

eten, maar je gedachten zeggen dat je dat juist niet moet doen. Ik had

er oncomfortabel bij zou voelen om dit te delen, maar het voelde

• Een unieke en eigentijdse collectie monturen • Zonnebrillen • Service • Contactlenzen • Accessoires • Oogmeting

7


8

MAART 2022

Heilige Nicolaaskerk creëert plekje voor bezinning

Bert Heikens huisarts in Haren

Mariakapel dagelijks open

COLUMN Bezinning Maandagochtend 7.45u. De oorlog in de Oekraïne is op het moment van schrijven nog in volle gang. Ik ben onderweg naar m’n werk. Net als die andere maandagen van de afgelopen 21 jaar dat ik naar mijn praktijk rijd. En voor het eerst is het anders, ik kan het niet benoemen maar het

Showroom opruiming 20% tot 50% korting

Vakantiegangers in mediterrane landen kennen het wel: even een kerk of kapel binnengaan om de drukte te ontvluchten. Eenmaal binnen, omringd door Heiligenbeelden en brandende kaarsen staat men oog in oog met de Heilige Maria. Waar het gedruis van verkeer nauwelijks binnendringt, daar biedt de stilte alle ruimte voor diepe gedachten. Het bestuur van de RK Heilige Nicolaaskerk in Haren hoopt nu ook zo’n plekje te hebben gecreëerd voor Harenaars.

voelt anders. Op de radio hoor ik het lied van Claudia de Breij “Mag ik

In de kerk is een ruimte afge-

dan bij jou?”. Daarin de tekst, “als de

scheiden, die als Mariakapel is

oorlog komt”. Kippenvel neemt auto-

ingericht. Er staan stoelen en

matisch de overhand terwijl de zon

er is een knielbank, met rechts

in de verte als een stralende bol zich

gebrandschilderd glas. Het oog

Ook op veel showroommatrassen

aandient. Het is anders dan ooit. Op

wordt toegetrokken naar een ge-

hoge kortingen.

de radio passende liedjes. Ik denk te-

stileerd beeld van een gekroonde

rug aan die verhalen van mijn ouders,

Maria, met haar kindje Jezus op

zij hebben de Tweede Wereldoorlog

de arm. De Maastrichter beeld-

meegemaakt

houwer Charles Vos (1888-1954)

als

jongvolwassenen.

Mijn vader heeft nooit het volledige

maakte dit beeld naar aanleiding

verhaal verteld van de ontberingen

van het Mariawonder dat zou

die hij heeft moeten meemaken. Mijn

zijn gebeurd in het klooster Yes-

moeder fietste vaak naar Assen, waar

se in Haren rond 1215. Het werd

mijn vader gevangen zat en bracht

in 1947 geplaatst in de kapel van

hem eten en drinken. Deze gedachte

‘Onze Lieve Vrouwe van Yesse’

laat me niet los.

op het terrein van het Sint Maar-

Sinds mijn jeugd in de jaren ‘60 en ‘70,

tenscollege in Haren.

TAPIJT GORDIJNEN SLAAPCOMFORT BOXSPRINGS KASTEN OP MAAT RAAMDECORATIES LUXAFLEX PARKET LAMINAAT BUITENZONWERING

Rijksweg 92 - O.H.Brug - 9731 AG Groningen Telefoon 050 - 5 41 06 99 www.homedesignwoninginrichting.nl Eigen parkeergelegenheid. Direct bij de afslag ringweg richting Delfzijl.

DE GEZELLIGE WOONWINKEL - GOED BEREIKBAAR EN VRIENDELIJKE PRIJZEN!

DE SPECIALIST

in deze kerk. De kapel is wat hen

tijdens de jaren daarna, heb ik nooit aan de mogelijkheid gedacht dat het

Het Nicolaasbestuur heeft zich

betreft de ideale ambiance voor

mij ook zou kunnen overkomen. Het

gebogen over de vraag hoe de RK

bezinning. Men kan er een kaars-

was iets van toen, dat kan gewoon niet

kerk aan de Irenelaan weer iets

je aansteken om de gedachten

nog eens gebeuren.

centraler in de samenleving kan

aan iets of iemand bij te lichten.

Toch voelde het op dat moment tij-

komen te staan. Het creëren van

dens die autorit dichterbij dan ooit,

de Mariakapel is bedoeld om ook

De kapel is dagelijks van 10.00-

zo dichtbij dat ook ik er akelig van

mensen die niet bij de parochie

16.00 uur vrij toegankelijk. Ten

werd. Ik denk dat ik slechts misschien

staan ingeschreven een goede re-

teken dat de deur open is staat er

1% van het gevoel heb ervaren op dat

den te geven eens binnen te gaan

dan een banier buiten.

ALS HET GAAT OM KUNSTGEBITTEN REPARATIES IMPLANTAATPROTHESES

Uw glimlach, onze zorg!

moment als dat van mijn ouders in hun tijd. Maar het was er wel even. Velen van u hebben wellicht datzelfde

FELLAND-NOORD 12A | 9753 TB HAREN BEL ONS: 050 85 36 804

gevoel gehad, vroeger, maar ook nu.

GRATIS VRIJBLIJVENDE CONTROLE RUIME PARKEERGELEGENHEID

Maar wat kan je helpen? Wat kon mijn ouders toen helpen? Ik merk dat het helpt als je probeert positief te blijven. Zo las ik een verhaal van een

Investeer in uw

collega op Instagram die zegt dat je juist door moet gaan. Anderen zoveel

eigen dorp.

mogelijk te helpen en aan de andere kant dankbaar te zijn dat iedere dag er weer één is. Extra genieten van alle

Wees

kleine dingen des levens. Ik denk dat het ons helpt en daarnaast moeten we

loyaal en koop lokaal!

er ook alles aan doen om de mensen die op dit moment in oorlogssituaties verkeren ook zo goed mogelijk te helpen. Ik hoop dat een maandagochtend als deze er altijd zal blijven, luisterend naar de radio en genietend van de opkomende zon.

CDA: Harense sporttarieven terug

Ouwerkerk Optiek gaat sluiten

Het CDA Groningen wil de

heid

gezondheid

Na dertig jaar vinden Jacques en Alie Ouwerkerk dat de

sporttarieven in de gemeente

opgekrikt moeten worden. De

tijd rijp is om de bekende gelijknamige optiekwinkel in

Groningen zo snel mogelijk ver-

Harense CDA kandidaat San-

Haren te sluiten. Kort voor de zomer (datum staat nog

lagen naar het niveau in Haren der Kooi breekt een lans voor voor de herindeling met Gronin- vergaande investeringen in een gen en Ten Boer. In de afgelo- sportief en gezond Groningen

jaar is gevestigd aan de Meerweg in Haren. De komende

pen jaren heeft het coronavirus

flinke kortingen in het vooruitzicht worden gesteld.

aangetoond dat onze weerbaar-

en

fysieke

voor de volgende generaties.

KWALITEIT, VAKMANSCHAP EN HELDERE AFSPRAKEN!

niet helemaal vast) stoppen ze met de zaak, die al dertig maanden wordt er een leegverkoop gehouden, waarbij

Bouwbedrijf Eldering BV U.T. Delfiaweg 17 9745 EN Groningen

Al 125 jaar vertrouwd!

T 050 - 55 66 433 E info@bouwbedrijfeldering.nl I www.bouwbedrijfeldering.nl


MAART 2022

9

Waarom krijgt Gerard geen blindengeleidehond? -advertorial-

Je bent nooit te oud voor een hypotheek De huizenmarkt is booming. Prijzen gaan door het dak en het aanbod te koop staande woningen is klein. (vandaag, 9-2-2022, staan er totaal 35 huizen te koop in Haren) Reden voor veel mensen om te blijven wonen. Maar van de overwaarde in je huis koop je geen boodschappen, camper of boot. Voor senioren zijn er steeds meer mogelijkheden om de overwaarde op te nemen tegen een lage rente en maandlast.

Zo hielp ik afgelopen maand een echtpaar op leeftijd. Inkomen alleen twee maal AOW. Hypotheek afgelost, woning € 500.000 waard. tekst tekst tekst tekst tekst Zonder problemen hebben ze een hypotheek van € 225.000 gekregen met een maandlast van € 356. Geen geldzorgen meer op je oude dag.

Goed geregeld, voor nu én later Hypotheco |Rijksstraatweg 18 – Haren | www.hypotheco.nl

Wie minder dan 2% gezichtsvermogen heeft is blind. Wie blind of zeer slechtziend is heeft in ons land recht op een blindengeleidehond, die wordt vergoed uit de zorgverzekering. Zo’n hond zorgt ervoor dat iemand er weer op uit kan om onderdeel te blijven van de samenleving. Gerard Uilenberg (50) uit Haren is blind, maar krijgt tóch geen hond. Wat is hier aan de hand? “Ik was heel actief” Zelf zou hij de krant hierover niet

een indicatie voor de blindenge-

hebben gebeld, maar een buurtge-

leidehond. Maar is dat het hele

noot deed dat wél. Gerard Uilen- verhaal? Nee, geeft hij toe. “Ik heb berg vertelt desgevraagd hoe hij

1 2 3 4

Uw wensen inventariseren Offerte Ontwerp Oplevering volgens plan

Alles in één vertrouwde hand en dus zonder zorgen. Voor verbouw en nieuwbouw.

Altijd paraat voor extra service

Felland Noord 7, Haren | Telefoonnummer 050 – 534 72 88

dengeleidehond gehad, maar ik

gestuurd en het zonder hond moet

zat toen in een depressieve peri-

stellen. “Het maakt me verdrietig,

ode, waarin ik mijn oogziekte niet

emotioneel, boos en gefrustreerd”,

kon accepteren. Dat heb ik afgere-

zegt hij. “Ik voel me ongelukkig,

ageerd op mijn hond, die ik niet

omdat ik nauwelijks de straat op

goed verzorgde. Die is toen bij mij

Gerard Uilenberg wil zijn vrijheid.

durf. Vroeger was ik heel actief, weggehaald en daarom denken ze

Indicatie

maakte radioprogramma’s, was

nu dat ik ongeschikt ben. Nou ja

Voor het krijgen van een

verslaggever van Haren FM, ver-

zeg, dat is achttien jaar geleden!”

hond is een indicatie nodig

zorgde zangoptredens en organi-

Later heeft Uilenberg nog twee

door de Stichting Bartiméus.

seerde feesten. Maar ja, toen kon

keer een gewoon hondje gepro-

De aanschaf en opleiding

ik nog een heel klein beetje zien.

beerd, de laatste in 2021. “Helaas

worden betaald uit de ba-

Nu ik links minder dan 0,5% ge-

bleek het niet mogelijk om die uit

sisverzekering. De eigenaar

zichtsvermogen heb en rechts 1%

te laten en daar heb ik ook afstand

van de blindengeleidehond

durf ik niet meer weg.”

van moeten doen. En nu zeggen

ontvangt jaarlijks ruim 1000,-

ze dus: Uilenberg moet geen hond

euro als tegemoetkoming in

meer hebben.”

de onderhoudskosten. Als

aan alle eisen voldoet om een in-

Geen werk

van deze honden noemt de

dicatie te krijgen en zijn behan-

Daar zit hij dan. Verstrikt in de af-

KNGF: “Veiligheid: de baas

delaar in de oogkliniek vindt dat

hankelijkheidspositie die hij ver-

hoeft niet meer bang te zijn

ook. Uilenberg weet waarom de

afschuwt. En anderen zeggen tel-

te vallen of ergens tegenaan

Stichting Bartiméus de indicatie

kens wat goed voor hem is. “Nu wil

te lopen.Snelheid: de baas

weigert: “Ik heb een conflict met

Cosis ook nog dat ik hun huurhuis

hoeft niet meer te zoeken

Cosis in Haren, die mij begeleidt.

aan de Meerweg uitga, maar dat

naar zebrapaden of alterna-

Ik kan met minder begeleiding

wil ik niet. Dit is mijn thuis. Als ik

tieve routes bij wegopbre-

Je zou denken dat deze Harenaar

argumenten voor de hulp

toe, maar daar willen ze niet aan.

een blindengeleidehond krijg kan

kingen.Bewegingsvrijheid:

Het draait volgens mij om geld.

ik mijn leven weer gaan opbouwen.

de baas gaat gemakkelijker

Ze zeggen dat ik mezelf overschat,

Ik wil niets liever. Weet je wat ze

naar buiten.Vriendschap: de

maar dat is niet zo. Ik wil gewoon

ook nog als argument geven? ‘Ge-

baas heeft altijd een vriend

dolgraag zoveel mogelijk mezelf

rard zit hele dagen binnen, dus

redden en mijn eigen beslissin- voor een hond is geen werk’. Snapgen nemen. Anderen bepalen mijn

bij zich waardoor contact leggen makkelijker wordt.”

pen ze dan niet dat ik juist thuis

leven en daar heb ik steeds meer

zit omdat ik zonder hond niet naar

moeite mee. Ik zit gevangen in hun

buiten durf?”

systeem en kom daar niet meer uit. Dat maakt me soms boos en

Blijven hopen

gefrustreerd en daarom is de rela-

Hij weet nu even niet wat hij moet

Reactie Cosis en Bartiméus

tie met Cosis nu heel slecht. Ik heb

doen. Uilenberg overweegt een

Cosis Haren wil niet inhoudelijk reageren op het

daarom een vertrouwenspersoon

Crowdfunding Actie op poten te

ingeschakeld. Ik weet dat Cosis ne-

zetten om de plm. 30.000,- euro

conflict met de Harenaar in

gatief over mij praat tegen Barti-

bijeen te brengen. Of zou er een

verband met zijn privacy. Een

méus en de geleidehondenscholen.

particuliere sponsor zijn die hem

soortgelijke reactie ontvingen

En zo word ik niet geholpen maar

zijn horizon wil teruggeven? Toch

wij van Bartiméus. Deze voegt

houdt hij ook de hoop dat na het

eraan toe dat zij niet beslist

kapot gemaakt.”

Slechte verhalen Uilenberg denkt dus te weten dat

ontwerp, aanleg en onderhoud (050) 406 19 91 www.bartelds.nl

in 2004 al eens een poos een blin-

van het kastje naar de muur wordt

Ruzie met Cosis

De vier stappen van Scholtmeijer

invloed is op het verkrijgen van

zijn negatieve imago bij Cosis van

verschijnen van dit artikel de in-

over een indicatie, doch de

dicatie misschien alsnog geregeld

verzekeraar wel adviezen

kan worden.

geeft. Volgens Gerard Uilenberg heeft Bartiméus expliciet negatief geadviseerd.

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van: • • • • •

Elektra, gas en waterinstallaties Sanitaire en verwarmingsinstallaties Zink, dakbedekking en riolering Verlichting, ventilatie, netwerkverbindingen Veilig thuis keurwoning

VERBOUW, NIEUWBOUW EN RENOVATIE Rijksstraatweg 64 9756 AH Glimmen T 050 406 1362 F 050 406 2872 smidglimmen.nl

Allround! Harde vloeren (alle soorten), vloerbedekking, gordijnen, binnenzonwering. Advies van de man die het ook installeren kan. Roede Interieur | Rijksstraatweg 134, Haren | T 050-5340973 E info@roedevloeren.nl | www.roedevloeren.nl


10

MAART 2022

Prikbord Haren

Schooltuinen bij de Mikkelhorst

De schooltuinen van de Stichting Kind

Kunst, cultuur, sport en andere dorpse dingen

& Groen zijn voor schoolkinderen een

geweldige manier om kennis te maken met

hun eigen groene vingers. Het project wordt begeleid door vrijwilligers, die samen met de kinderen in de tuinen werken. Er zijn nieuwe vrijwilligers nodig.Het is ontzettend

dankbaar en gezond werk, bovendien hebben vrijwilligers een gedeelte van de tuin voor henzelf, waarin ze groente en aardappelen verbouwen voor eigen consumptie. Dat is hun ‘salaris’. Wil je vrijwilliger worden? Mail dan aan Dineke Hoekstra: d.hoekstra@kpnplanet.nl

actueel Kijk voor p od altijd o b n a a r u u cult .nl ktinharen e o b e .g w ww

n Haren Hoekstee e D in r e kopje iskam n/of een Open hu oeting e

tm kamer in e aan on Behoeft nze huis o in s g 2 om lan renaweg koffie? K de P. Wie n a a n e ste 12.30 de Hoek n 10.30 sdag va in d e uur. lk • E n 13 - 16 rdag va te a z e fe! • Elk ril Eetca 18 uur. dag 9 ap and) om a • Zater m d v g a d zater (elke 2e 65327353 en info 0 e v a g p Voor o lkom! oud we Jong en

Collectanten vv

Gorecht

In de week va n 4 t/m 9 ap ril is er de colle cte voor het Fo nds Gehandicapt en sport. We zoeken co llectanten. D e mensen mog en zelf aangev en in welke strate n in Haren/G li mmen ze willen gaan lopen. Meld u aan bij Astri d van der St eeg: gvoetbal@vv gorecht.nl

Klooster Yesse 1 april

Op vrijdagavond 1 april komen de ‘abdis ’ van Yesse, ‘abt’ Henricu s en de voorzitter va n de werkgroep ‘Van Yesse naar Sint Jan’ naar De Groenenberg in Glim men om er te vertellen over die gebeurtenis sen ruim achthonderd jaar geleden. Kloosterbroo d met soep en verha len over ‘Van Yesse naar Sint Jan. Vrijdag 1 ap ril 2022, 18.00 uur, Dorps huis De Groenenber g, Markeweg 17, Glimme n Entree: 7,50 euro, inclusief de maaltijd Aanmelden kan tot 30 maart 2022 via activiteiten@ degroenenberg.nl of via geboektinharen .nl Men kan alleen per pin betalen bij binnenkom st.

Schaakclub Haren

Open Dag TSH 2 april

Zaterdag 2 april is de Open Dag van TS H. Het leuke aan deze op en dag is dat je ook je niet- tennissende vrienden en familie mee kunt nemen voor een toffe dag. Wat is er allemaal te doen deze dag? Tennis (natuurlijk), Ezeltje Prik XXL, Springkus sen, Poffertjes, Suikerspinn en, Rolstoeltennis, Squash... En geduren de de hele Open Dag is Kinderdagverblijf Zien aanwezig (zij hebben de BSO-locatie boven bij TSH naast het Café), zij organise ren allerlei leuke activiteiten voor de kids. Iedereen is welko m, leden van TSH, maar je mag ook je vriendje s en vriendinnetjes me enemen die (nog) nie t tennissen.

je Denk je graag vooruit? Schaak je t Slui n? lere het je graag of wil dan aan bij Schaakclub Haren. Schaakclub Haren is opgericht op in 1915 en heeft zijn clubavond de vrijdag. Voor informatie over met n eme opn tact con je jeugd, kun : 050ijn Rom s Kee ator jeugdcoördin club: aak Sch de 3641705. Contact met l en.n bestuur@schaakclubhar

Deze rubriek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Groene Parel (Gemeente Groningen). Richt u zich op Haren of bent u in Haren, Glimmen, Onnen of Noordlaren gevestigd? Stuur dan uw kopij (maximaal 75 woorden) aan: redactie@harendekrant.nl. Plaatsing is gratis. Inzenden kan tot de 10e van de maand.

Irenelaan 1, 9752 LS Haren 050 534 2122

Talenten gezocht! Westerholm is op zoek naar talent! Neem een kijkje op de ‘Werken bij’ pagina op onze website www.westerholm.nl. De foto’s die je ziet zijn gemaakt door eigen medewerkers met een passie voor fotografie. Westerholm benut op deze manier alle talenten van haar medewerkers. Of je nu al dan niet een zorgachtergrond hebt, je bent van harte welkom!

Ina van Zalen, als verzorgende IG werkzaam bij Westerholm, zegt het zo: Werken bij Westerholm, dat is werken vanuit vakmanschap én met je hart. Dat doen we vanuit de kernwaarden veiligheid, eigenheid en plezier. Werken bij Westerholm betekent: aandacht en ruimte voor jouw talenten zodat je jezelf kunt zijn en nog verder kunt ontwikkelen. In een veilige omgeving waarin we elkaar kennen, met korte lijnen en ook doen wat we zeggen. Waarbij we ook lol en plezier hebben want dat maakt werken leuk!

“Ik vind Westerholm een goede werkgever, die mij veel mogelijkheden biedt om mij verder te ontwikkelen. Er zijn allerlei cursussen en scholingen. Maar ook e-learning, zodat ik mijn eigen tempo kan bepalen. Het belangrijkste pluspunt van Westerholm vind ik de kleinschaligheid en de teamgeest. De collega’s kennen elkaar en zijn altijd bereid bij te springen op een andere etage. Ja, ik heb sterk het gevoel dat we één team zijn met één gezamenlijk doel: mensen blij maken.”

Pas jij bij ons? Ontdek het zelf en bekijk onze vacatures op de website met een overzicht van alle openstaande vacatures, meer informatie over Westerholm en ervaringen van medewerkers. Of kom gerust eens langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of om een dag mee te lopen. Je bent van harte welkom. Bel of app voor vragen over vacatures naar (06)31134984 / Eline Raangs, HRM Adviseur


MAART 2022

Parkeren in Shared Space Haren

11

Ouder&Kind worden gesteld: is het dan zo erg café Haren is dat er schots en scheef wordt geparkeerd? Is het gevaarlijk? Of weer open So what?

Iedereen doet maar wat Handhaving

Steeds vaker wordt er in het centrum van Haren geparkeerd in Shared Spaces waar het niet mag. De indruk bestaat dat handhaving door de gemeente en politie geen hoge prioriteit heeft en dat het wildparkeren door de lage pakkans toeneemt. Een dagelijkse foutparkeerder die wij aanspreken haalt de schouders op als zij naar haar parkeergedrag wordt gevraagd: “Ik ben nog nooit bekeurd.”

Een vraag die bij dit alles moet

haalt het de snelheid uit het ver-

Hoewel de handhaving ogenschijn-

keer, zoals Shared Space beoogt?

lijk op een laag pitje staat, wordt

Het oordeel is aan de lezer.

dit door de gemeente ontkend. Een woordvoerder zegt: “Er wordt streng gehandhaafd op het parkeerverbod, Het betaald parkeren nemen we een paar keer per week mee in de rondes.”

schilstraten. Daar mag je al-

keerduur volgt een boete van

ken bezet zijn, of als ze te ver

Na sluitingen door de crisis is het Ouder&Kindcafé van WIJ Haren weer geopend. Het was vroeger bekend als Centrum Jeugd en Gezin Speciaal geval? en is te vinden in schoolgebouw De bestuurder van een donkerkleu- Octopus aan de Mellenssteeg, rige landrover vestigt de laatste waar o.a. ook OBS de Wissel en het maanden de aandacht op zich, door consultatiebureau zijn gevestigd.

leen parkeren met een vergun-

66,50 euro.

weg liggen, dan mogen vracht-

vrijwel dagelijks op de rijbaan wild

ning (á 51,00 per jaar) of met

Handhaver: Boa’s gemeente.

wagens op de rijbaan stoppen

te parkeren voor de ingang van

Het café is bedoeld voor ouders

om te laden en lossen (dat mag

Kruidvat, soms zelfs in de nis bij

met jonge kinderen. Er wordt, net

zolang ze de rijbaan niet volle-

deze winkel. Is er door de gemeente

als in een echt café, gekletst en

dig blokkeren).

een speciale ontheffing verleend aan

koffie gedronken. Maar minstens

Handhaver: Boa’s gemeente.

deze parkeerder? Nee, dat is niet het

zo belangrijk: kinderen spelen er

feur direct na het laden/lossen

*Wildparkeren

geval. De krant heeft de parkeerder, met elkaar. Volgens Tatjana Schut die in het centrum woont, aange- van WIJ voorziet het café in een

Hoe zit het Harense parkeerbeleid in elkaar?

*Bevoorraden winkels Voor het laden en lossen mo-

*De schil

1,30 per uur. Betalen ma t/m

Laten we beginnen met de stra-

zat van 9.00-18.00 uur. Bij over-

de laad- en losplekken langs de

ten rondom het centrum: de

schrijding van de betaalde par-

rijbaan. Als de laad- en losplek-

gen vrachtwagens stoppen op

een bezoekerskaart (á 16,00 per

jaar, bestemd voor aanwonen- *Laad- en loshavens In het centrum zijn plekken den). Handhaver: Boa’s gemeente

voor laden en lossen. Laden en lossen houdt in dat de chauf-

*Parkeerplaatsen Ook wel fiscaal gebied ge-

moet wegrijden. De goederen

De auto met knipperlichten

noemd. Er zijn bovengrondse

mogen dus niet door de chauf-

kort parkeren op b.v. Rijks-

maar kiest voor het gemak en voelt

parkeerplaatsen. Er zijn ook

feur naar boven of in de kelder

straatweg of Kerkstraat geldt

parkeer- van de betreffende zaak worden

als foutparkeren, hoe kort dit

parkeerplaatsen garage

in

Voorhorst.

Betaling

vooraf op digitale parkeerme-

sproken. Zij weet dat het niet mag, behoefte: “ Ouders weten elkaar hierdoor beter te vinden. Er zijn

gebracht.

ook duurt.

zich duidelijk helemaal niet onge- What’s App-groepen ontstaan van makkelijk door dreigende boetes. ouders die elkaar helpen. Ook is er Zij is naar eigen zeggen nog nooit nauwe samenwerking met de hulp-

Handhaver: Boa’s gemeente.

Handhaver: Boa’s gemeente

bekeurd. Bovendien zegt zij dat de

en de politie.

nis bij Kruidvat ‘eigen grond is’ en

de scholen en kinderdagverblijven.

dat zij daar mag parkeren.

WIJ Haren ondersteunt wanneer

ters met pinbetaling. Tarief:

verlening zoals de GGD en ook met

er in het café behoefte blijkt te zijn aan informatie over bijvoorbeeld social

media,

zindelijkheid

of

slaapproblemen bij kinderen. We organiseren dan themaochtenden over dergelijke onderwerpen.”

Caféprogramma * Dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30-11.30 uur koffieochtend * 1e vrijdag van de maand Peutergym van 9.30-11.30 uur

Daniela Rickert en Maaike Voorintholt

Tandartsenpraktijk Haren Warmoltslaan 1 050-5345085

RUBRIEK

www.tandartsenpraktijkharen.nl

* 2e maandag van de maand Samen Wandelen van 9.3011.30 uur * 3e dinsdag van de maand Knutselen met je kind van

Wist u dat..... … u na het tandenpoetsen de mond

THEMA POETSEN

rijkste om na te poetsen. Tijdens

5-12 jaar). Als u twijfelt, raad-

Raadpleeg voor alle andere vor-

niet moet naspoelen?

de nacht is er minder speeksel

pleeg dan uw tandarts of mondhy-

men van fluoridegebruik je tand-

Veel mensen spoelen gewoonte-

en krijgen bacteriën die blijven

giënist.

gewijs na met kraanwater, omdat

zitten alle kans om gaatjes te ver-

… zowel een gewone tandenborstel als

oorzaken. fluoride behalve tijdens het poet- … er een officieel fluoride basisadvies sen ook nadien nog cariës (gaat- vanuit het Ivoren Kruis is?

de opzetborstel van een elektrische

jes) kan voorkomen. Poets daar-

0 en 1 jaar: Vanaf het doorbre-

Na verloop van tijd gaan de bor-

voor twee maal daags uw tanden

ken van het eerste tandje: één

stelharen wijd staan en zal de bor-

met fluoridetandpasta en spoel

keer per dag poetsen met fluori-

stel niet effectief genoeg meer zijn

daarna uw mond niet uitgebreid

de-peutertandpasta.

in het verwijderen van plaque.

na met water. Het kleine beetje

2, 3 en 4 jaar: twee keer per dag

Als de borstelharen kort na aan-

tandpasta dat achterblijft is een

poetsen met fluoride-peutertand-

koop al wijd gaan staan is de kans

reservoir van fluoride en be-

pasta.

groot dat u te hard poetst. Boven-

schermt dus tegen zuuraanvallen.

5 jaar en ouder: twee keer per

dien bevat een tandenborstel na 3

… kinderen tot 10 jaar oud (na)ge-

maar weinig mensen weten dat

9.30-11.30 uur Alle activiteiten zijn gratis. In schoolvakanties is het café gesloten.

arts of mondhygiënist.

tandenborstel minimaal vier keer per jaar vervangen moet worden?

dag poetsen met fluoridetand-

maanden zoveel bacteriën dat hij

poetst dienen te worden?

pasta voor volwassenen. Je kunt

sowieso vervangen moet worden.

De motoriek van kinderen is on-

ook tandpasta gebruiken waarop

voldoende om goed te kunnen

staat ‘kinder’ of ‘junior’. Kijk dan

Met hartelijke groet,

poetsen. Het poetsmoment voor

altijd naar de leeftijd die hierbij

Maaike Voorintholt en

het slapen gaan is het allerbelang-

wordt aangegeven (bijvoorbeeld

Daniela Rickert

Ziet u wel, advertenties worden écht wel gezien. Adverteren? Bel 050-5276133, Haren de Krant


12

MAART 2022

Mogen wij jouw huis inrichten? Van interieuradvies tot montage

Verhuisplannen? Of toe aan een nieuwe inrichting? Bij ons vind je alles op één adres als het gaat om woninginrichting. Van vloeren tot gordijnen, van behang tot raamdecoratie, van meubels tot woonaccessoires. Onze interieurstylist komt graag bij je thuis om jou persoonlijk advies te geven. Hierbij wordt gekeken naar de ruimtes en lichtinval. Jouw woonwensen staan hierbij voorop. Heb je je keuze gemaakt? Dan zorgen wij voor de rest. Het enige wat jij hoeft te doen is genieten!

KW Wonen, maakt van jouw huis een thuis

KW WONEN IS ONDERDEEL VAN KLUSWIJS Wij maken van je huis een thuis!

www.kluswijs.nl • www.kwwonen.nl Knikarmscherm Ibiza

Speciaal gevormde kap en speciaal ontwikkelde oploopnokken zodat het doek optimaal beschermd wordt tegen weersinvloeden. Kast verkrijgbaar in wit (RAL 9010), roomwit (RAL 9001) en luxe antraciete structuurlak (RAL 7016, tegen meerprijs)*. Ook mogelijk met app bediening.

van 1575.- voor

1299.-

300 x 250 cm

Incl. Somfy IO motor en afstandsbediening

Knikarmscherm Ibiza 350 x 250 cm Knikarmscherm Ibiza 400 x 250 cm Knikarmscherm Ibiza 450 x 250 cm Knikarmscherm Ibiza 500 x 250 cm Knikarmscherm Ibiza 550 x 250 cm

van 1638.van 1704.van 1768.van 1801.van 1831.-

voor voor voor voor voor

1499.1529.1599.1649.1699.-

Knikarmscherm Ibiza 350 x 300 cm Knikarmscherm Ibiza 400 x 300 cm Knikarmscherm Ibiza 450 x 300 cm Knikarmscherm Ibiza 500 x 300 cm Knikarmscherm Ibiza 550 x 300 cm

van 1737.van 1803.van 1871.van 1904.van 1945.-

voor voor voor voor voor

1529.1649.1699.1729.1799.-

* Antraciete bak alleen met doek 320954 verkrijgbaar in de actie. Andere doekkleuren ook mogelijk, echter dan betreft het maatwerk (meerprijs). Actieprijzen geldig 2022

20% KO RTIN G

OP CANDO INDUSTRIAL BINNENDEUREN

Cando Bradford

Zwart gegrond. Blank glas. Dubbele deur 93 x 231,5 cm (2 stuks). Area schuifdeurrails zwart. Set Cattle schuifdeurkom zwart. Voor een opening van ca. 225 cm (h) en 180 cm (b). Ook in 78*/83/88/93 cm breed x 201,5 cm/211,5 cm hoog. * 78 cm breed alleen leverbaar in 201,5/211,5 cm

van 2226.- voor

1780.80 Actie geldig t/m 27 maart

KlusWijs Haren

KlusWijs Tynaarlo

Felland Noord 9 Tel. 050 - 534 75 44

Onlandweg 5 Tel. 0592 - 54 17 14


MAART 2022

13

Berends Groente en Fruit 50 jaar JUBILEUMKRANT De eerste echte winkel, jaren 70.

Erik en zijn moeder vieren het 50-jarig bestaan

50 jaar passie & vlijt In 1970 begonnen Gerrit en Tineke Berends met hun Groente- en Fruitwinkel aan de Dorpsweg in Onnen. In 2004 zette hun zoon Erik het bedrijf voort en breidde het uit. Anno 2022 is de zaak een begrip in Haren en omstreken. In deze jubileumkrant, ingevouwen in Haren de Krant, staan we stil bij de 50e verjaardag van deze speciaalzaak. In 2020 kon het feest niet doorgaan wegens de Coronacrisis.


14

MAART 2022

Erik Berends “Als klein jochie mocht ik al mee met venten in Noordlaren” Zolang Erik Berends (50) zich kan herinneren was hij al te vinden in de winkel van zijn vader en moeder aan de Lijsterweg in Haren. Die winkel was destijds al een sprong voorwaarts, nadat zijn ouders

Erik Berends

dat er verhuisd moest worden naar een grotere winkel en dan

als het kon naast de supermarkt.

een schuur bij hun huis in Onnen. Het

gebouwd. Het liep storm, want de

jubileum maakt weer veel herinneringen

“Zozo, dat zijn heel wat appels”

gekocht en een moderne winkel

combinatie van de supermarkt en speciaalzaak bleek een gouden greep. Helaas overleed Erik’s vader na een ziekbed in 2004. Hij

zette het bedrijf met zijn moeder voort. Toen de gemeente het An-

Kruidenierswaren, groenten en

Erik kreeg steeds meer belangstel-

jerplein had ontwikkeld stond er

fruit. Dat was het winkeltje van

ling voor dit vak en bemoeide zich

in 2017 weer een grote verandering

Gerrit en Tineke Berends. “Ze

met de manier waarop de produc- voor de deur: verhuizen.

werkten heel hard”, zegt Erik.

ten werden gepresenteerd. “Het

“Van vroeg tot laat. Wij woonden

was mijn grote geluk dat ik van

achter de zaak. Later werd het allemaal te krap en hebben zij de wo-

mijn vader alle vrijheid en ver- “Na jaren wachten kon ik mijn trouwen kreeg”, zegt hij. “Zelf zou droom realiseren: een nieuwe win-

ning bij de winkel getrokken. Ons

ik op mijn beurt nu grote moeite

gezin verhuisde toen naar de Dotiets anders gewild dan in de win-

hebben om dingen los te laten, vak kwijt kon”, zegt Erik. Zijn maar hij liet mij toen gewoon mijn moeder Tineke vond dat een mooi gang gaan. Ik heb ook wel eens fou- moment om haar carrière te beëin-

terhof.” De kleine Erik heeft nooit

Trotse moeder

kel waarin ik mijn visie op mijn

kel van zijn ouders werken. “Als ik

ten gemaakt. Zo dacht ik op de vei-

digen. Ze woont schuin tegenover

thuiskwam van school ging ik di-

ling ooit een pallet komkommers

de winkel en komt er bijna dage-

rect aan de slag. Alles recht leggen,

te kopen, maar het bleek een partij

lijks. Ze is erg trots op de manier

vakken vullen, schoonmaken. En

appels te zijn. Toen ik de pallet de

waarop haar zoon het bedrijf ver-

ik was nog maar acht jaar toen ik

winkel inreed zei mijn vader al-

der heeft opgebouwd.

al mee mocht met groenten venten

leen maar: ‘Zozo, dat zijn heel wat

in Noordlaren. Ik kreeg daar mijn

appels’.”

eigen klanten.” Gerrit Berends met zijn zoon Erik (Anjerlaan)

Gerrit en Tineke Berends druk in de winkel, links dat kleine joch Erik.

Ook Erik kwam tot de conclusie

hun zaak in 1970 waren begonnen in

Wonen achter de winkel

Het pand waar de winkel lange tijd was gevestigd aan de Lijsterweg.

kwam, begonnen Gerrit en Tineke

Berends zich wat zorgen te maken.

Rond 1991 werd een perceel grond

los bij deze Harense winkelier.

De familie Berends in 2004, rechts Erik

Anjerlaan Toen aan de Anjerlaan een SPAR


MAART 2022

De winkel anno 2022 “Als er één krop ijsbergsla verkeerd om ligt doet me dat pijn aan de ogen”

Als je met Erik Berends gaat praten over

ligt. Ik kan er niks aan doen.” Zijn

zijn winkel moet je even de tijd nemen.

want dat wordt van hen verwacht,

medewerkers

zijn

behulpzaam,

Met passie en enthousiasme vertelt hij

zo simpel is het.

erover op een manier alsof je naar een

In 2018 is Erik’s vrouw Jettie in de

spannende film zit te kijken. Achter ieder detail zit een verhaal of een wijsheid. Alles in de winkel heeft een reden.

zaak komen werken. Ze kookt in de warme keuken en geeft leiding aan de warme keuken. Ze werkte in het onderwijs, maar toen ze zag hoe druk haar man met de zaak was leek het haar goed hem te gaan ondersteunen. Erik is dolblij met

“Een duidelijke reden”

alle producten tegen. “En als ze

De inrichting en logistiek in deze

bij de kassa even moeten wachten

een eigen bezorgdienst en Berends

winkel zijn ontstaan in het hoofd

zorg ik dat ze de bijzondere pro-

belevert ook horeca en bedrijven.

van Erik zelf. Eindeloos nadenken

ducten zien, zoals salades, bon-

Het bruist. Erik raakt niet uitge-

en schetsen. Maar vooral: de wijs-

bons of Harense honing”, zegt Erik

praat en geniet zichtbaar van het

heid van zijn vader combineren

met een ‘Ei-van-Columbus-lach’.

succes. Zijn vonk springt over op

haar steun. Naast de winkel is er

met de vele jaren praktijkervaring.

Het klinkt zo logisch. En dat geldt

zijn klanten die zich realiseren dat

Het belangrijkste credo dat hij van

ook voor de statafels. “Ik heb ooit

het een voorrecht is om zo’n spe-

zijn vader leerde is nog steeds van

bij toeval ontdekt dat je met een

ciaalzaak in de buurt te hebben.

toepassing: ‘Er moet voor de klant

statafel een bepaald product extra

“En toch kwam er laatst iemand

een heel duidelijke reden zijn om juist jouw winkel te kiezen.’ De

aandacht kunt geven. Alles wat ik

uit Paterswolde die onze adverten-

op een statafel zet krijgt extra aan-

tie in Haren de Krant had gelezen.

kracht zit in de eenvoud van deze

dacht en dat verkoop die dag extra

Hij kwam potten verse soep halen

redenatie. “Ik doe er nu dus ook

goed. Echt, die statafels werken!”

alles aan om de mensen die goede

en zei dat hij niet wist van ons bestaan, haha. Ik heb hem daarna

reden te geven. Altijd vers, mooie

Weggooien staat hem tegen

al een paar keer teruggezien. Zo

producten, gemakkelijk te vin-

Iedere ochtend om 6.00 uur worden

mooi is dat.”

den en zonder bruine plekjes. En

de vakken weer aangevuld of wor-

natuurlijk warme maaltijden die

den producten vervangen. “Alles

Moeder

écht vers en lekker zijn en medewerkers die niet met elkaar klet-

gaat door onze handen, dus als er

Het jubileum was voor Erik en Jet-

een plekje op zit komt ie er niet in.

tie Berends een goede reden om in

sen waar anderen bij zijn, maar

Appels met een plekje gaan in onze

Haren de Krant een ‘eigen krant’

alleen oog hebben voor de klant.” appelmoes. Alles moet nog min-

te maken, zodat zij de lezers kun-

Erik Berends legt de lat dus hoog.

Magie van de statafels

stens twee dagen houdbaar zijn,

nen laten delen in de feestvreugde.

dus als ik zie dat de gesneden an-

En bladerend in de fotoboeken

dijvie op één dag zit, dan gaat die

kwamen weer herinneringen aan

Hij koos bewust voor zelfbedie-

naar de keuken voor onze stamp-

zijn vader. “Had die het maar kun-

ning, want in de oude winkel zag

pot andijvie. Weggooien staat me

nen zien wat hier nu gebeurt”, zegt Erik. Gelukkig is zijn moeder Tin-

hij dat klanten statisch stonden te

tegen.” Erik is perfectionistisch,

wachten op hun beurt en zich soms

dat geeft hij toe: “Als ik in de win-

eke er nog, die aan de wieg stond

ergerden. Nu blijven klanten in

kel kom zie ik in twee seconden

van het succes.

beweging en komen in één rondje

als er een krop ijsbergsla verkeerd

15


16

MAART 2022

Al 50 jaar passie voor ons vak! Bananen per kilo € 0.99 Geldig t/m 26 maart

Gratis bakje Oosterhaarsalade! Bij besteding vanaf € 10.00. Geldig t/m 26 maart

Heerlijke sappige Mandarijnen per kilo € 1.99

Bij aankoop vanaf 1 kilo asperges

Hollandaise saus van € 3.99 voor € 1.99

Geldig t/m 26 maart

Geldig t/m 30 april

Gratis Romyo toetje !

Bij aankoop van één van onze vers bereide maaltijden.

(Romyo is een romig yoghurt dessert)

Geldig t/m 26 maart

Maria Staal over onze winkel “Mijn moeder kwam al bij Berends toen ze nog aan de Lijsterweg zaten. Ik ging als meisje achterop de fiets mee. Dat ik nu zelf naar Berends ga is voor mij dan ook vanzelfsprekend. Aangezien ik veganist bent bestaan mijn maaltijden voor een groot gedeelte uit groente en er is geen betere plek in Haren om deze te kopen. Het fijne is dat je ook zonder problemen een halve bloemkool of knolselderij kunt kopen. Dat voorkomt verspilling. Naast alle lekkere groente en fruit is het aardige en behulpzame personeel natuurlijk ook erg belangrijk. Gefeliciteerd met het 50-jarig bestaan!

• Wij staan voor milieuvriendelijke producten • Zo weinig mogelijk plastic verpakkingen • Eerlijke prijzen voor kwekers • Topkwaliteit, voor minder doen we het niet • Kant-en-klaar maaltijden zoals u ze zelf zou bereiden • Verstand van groenten en fruit, ook uit vroeger tijden • Altijd aanbod van smakelijke regionale producten • Verrassende soepen, vers bereid zo in de pot • Gratis adviezen voor het bereiden van uw maaltijd • Wij zijn heel erg trots op ons superteam! • Plezier in ons werk en dat willen we graag uitstralen We raken er nooit over uitgepraat!

Maria Staal, Haren.”

Anjerplein 6, 9753 GT Haren 050 5350334 www.berendsagf.nl


MAART 2022

17

‘Transferium De Punt slecht voor de natuur’ Broedplaats ijsvogel Volgens Bazuin en Westerhof is er geen draagvlak onder de bevolking voor dit plan, dat al in 2017 is gelanceerd. Ze noemen het een ‘prestigeproject’, want het transferium in Haren biedt genoeg parkeerplaatsen en dat is een paar kilometer verderop. Verder wijzen ze op de economische prijs van het project: 17 miljoen euro. Maar de prijs voor de natuur vinden zij nog veel belangrijker. Bazuin en WesCarin Prins, Coach voor ouder & kind

terhof stellen: “Vernietiging van het leefgebied van (beschermde) diersoorten. Aan de noordwest kant van de A28 staat een nieuwe afrit gepland. Dit is een belangrijk foerageer- en leefgebied voor veel vogels en andere diersoorten. Omdat er in de plannen weinig wordt vermeld en omdat bestaand onderzoek gedateerd maar ook onjuist is, hebben wij zelf onderzoek

3

Uw scheiding snel geregeld voor een aantrekkelijk all-in tarief

3 3 3

Gecertificeerd en ervaren

0592-55 94 00

Duidelijke taal en een goed luisterend oor Speciale aandacht voor ouder en kind

Voor u en uw toekomst!

Karin Copinga, Financieel Planner

gedaan. In het leefgebied komen o.a. de otter (waaronder jongen!), bever, roerdomp, bunzing en hermelijn voor. Ook gaat de geplande

Het Scheidingskantoor Onlandweg 1 9482 TC Tynaarlo

0592 55 94 00 info@scheidingskantoor.nl scheidingskantoor.nl

afrit dwars door een vaste ijsvogel Zo wordt het.

broedplaats. Bijzonder is dat dit

Erik Bazuin uit Glimmen en Sylvie Westerhof uit Tynaarlo zien het beslist niet zitten als Rijkswaterstaat gaat sleutelen aan de afritten Glimmen-Eelde op de A28. En al helemaal niet als er een transferium wordt aangelegd op deze plaats. De natuur zal de prijs betalen, zeggen ze. Ze zijn een petitie gestart om verzet te mobiliseren.

Fysiotherapie aan huis

blijkbaar zomaar kan op minder dan 250 meter van het Natura- 2000

Ervaart u fysieke klachten of problemen met bewegen? Ons team is gespecialiseerd in fysiotherapie voor ouderen en helpt u graag.

gebied ‘’Nationaal park De Drentsche Aa’’.”

Vijf kilometer

Wij bieden behandelingen bij u thuis of op onze praktijk. Neem gerust contact met ons op:

Wie de bezwaren van Bazuin en Bazuin en Westerhof zeggen in

is inmiddels gegund aan een aan- Westerhof leest zal het wellicht

een toelichting: “Als de plannen

nemer. De gemeenteraad van Ty-

ook curieus vinden dat op een

doorgaan heeft dit desastreuze

naarlo moet nog instemmen met

afstand van minder dan vijf kilo-

gevolgen voor de omgeving en de

de plannen en goedkeuring geven

meter twee transferiums zouden

natuur. Het plan heeft lang stil ge-

over een wijziging van het bestem-

moeten komen. Wie de gedachte

legen door de stikstofcrisis, maar

mingsplan. De petitie zal daarom

daarachter kent mag het zeg-

de provincie heeft de plannen weer opgepakt en de aanbesteding

worden overhandigd aan de ge-

gen. De petitie is te vinden op:

meenteraad van Tynaarlo.”

www.transferium-nee.nl

Ouderen in een zorginstelling verlangen ook naar seksualiteit Herkent u het? Je wilt even iemand aanraken of tegen je aandrukken. Je zoekt geborgenheid of wilt het liefst verder gaan: seksueel contact. Het verlangen naar intimiteit en seksuele bevrediging zit in vrijwel alle mensen. Dat houdt niet op als men ouder wordt. De manier waarop deze natuurlijke behoeften worden geuit verandert daarentegen wél. Wat gebeurt er met die uitingen zodra iemand afhankelijk wordt van zorg en dementie heeft? Medewerkers van Harense zorginstellingen krijgen er geregeld mee te maken en vinden het soms moeilijk hiermee om te gaan.

050-5270600 - www.fysioforte.nl Van Iddekingeweg 65 9721 CB Groningen Wij hebben contracten met vrijwel alle verzekeraars.

geriatriefysiotherapie, oedeemtherapie, algemene fysiotherapie

Onderzoek Kresojevic weet dat zorgmedewerkers het lastig vinden als zij

begrip ontstaat onder zorgpersoneel. Het onderwerp lééft sterk on-

worden geconfronteerd met een

der zorgpersoneel, zo blijkt tijdens

bewoner die zichzelf bevredigt als

de cursus. Er worden praktijksi-

hij of zij de kamer binnenkomt.

tuaties besproken en dan kom je

En natuurlijk ervaren zij het als

al snel voor lastige dilemma’s te

ongepast als zij worden betast of

staan, zoals: wat doe je als een be-

seksueel getinte opmerkingen te

woner of bewoonster met demen-

horen krijgen. “Om hiermee te

tie steevast begint te masturberen

kunnen omgaan moeten we beter

tijdens het douchen waar de mede-

begrijpen wat er in de ouderen met

werker bij is?

dementie omgaat”, zegt de psychologe. Ze denkt dat daarna kan

Beleid maken

Normaal

Kennis

worden onderzocht hoe medewer-

Het onderzoek naar seksualiteit

In een zorginstelling doen mede-

Zeljka Kresojevic is een onderzoek

kers het beste kunnen omgaan met

bij ouderen kan de directie van

werkers verplicht een melding als

begonnen in zorginstellingen in

dit seksuele gedrag. Ze heeft een

een zorginstelling helpen om be-

zij door een cliënt ‘seksueel grens-

Haren en Groningen. “Ik wil in

onderzoeksmethode met vragen-

leid te maken op dit thema en dat

overschrijdend’ worden bejegend.

kaart brengen hoe ouderen met

lijsten bedacht, die door medewer-

is volgens Kresojevic wenselijk.

Je zou daardoor kunnen denken

dementie hun behoefte aan intimi-

kers en familie worden ingevuld.

dat de bewoner ‘schuldig is aan iets’, maar is dat dan ook verwijt-

teit uiten.” De psychologe gaat aan

“Bijvoorbeeld concrete afspraken over privacy, zoals: eerst aanklop-

Kwaliteit van leven

pen voordat je de kamer van de

baar? “Een medewerker hoeft het

de hand van drie ziektepatronen het daarbij behorende ‘seksuele Zeljka Kresojevic

Voor Zeljka Kresojevic is er een

bewoner binnenloopt of een twee-

betasten of vastpakken (door een

gedrag’ in de zorginstelling onder-

verband tussen het kunnen uiten

persoonsbed plaatsen als de bewo-

man of een vrouw, red.) heus niet

zoeken. Dat laatste is belangrijk,

van seksuele verlangens en de

ner nog een thuiswonende partner

te accepteren als onderdeel van

want een kamer in bijvoorbeeld De

nig van seksualiteit en intimiteit

kwaliteit van leven. Als ouderen

heeft. Maar ook scholing over dit

het werk”, zegt psychologe Zeljka

Zonnehof of De Dilgt is een onna-

bij deze groep mensen en er wordt

hun verlangens niet kunnen uiten

onderwerp kan ertoe bijdragen,

Kresojevic van Dignis. Het gevaar

tuurlijke omgeving voor seksuele

in de zorg nog niet echt inhoudelijk

ontstaan er bijvoorbeeld stem-

ligt echter op de loer dat het

activiteit. Al was het maar omdat

over gesproken”, zegt Kresojevic.

mingswisselingen en (soms) com-

dat zorgmedewerkers beter met seksueel gedrag bij verpleeghuis-

gedrag van bewoners automatisch wordt gezien als ‘vies’.

medewerkers zomaar kunnen bin-

plex gedrag. Er bestaan scholin-

bewoners om kunnen omgaan".

nenkomen. “We weten nog te wei-

gen over dit onderwerp, zodat er


18

MAART 2022

Mag het paadje voor homo’s open blijven?

Oud |Haren

RUBRIEK OLD GO

Roelof van Wijk

Maquette hoek Kerkstraat - Hortuslaan

www.oldgo.nl

Veel etalages van winkels waren

verdere informatie aanwezig was

rond de Kersttijd 2021 opgemaakt

over bijvoorbeeld de ontwerpar-

met veel kerstlichten en kerstver-

chitect en bouwjaar.

sieringen, zo ook een etalage van

Misschien kan hieronder daarin

Jaap Glastra’s fietsenwinkel op

deels worden voorzien.

de hoek van de Kerkstraat en de

Het linker pand is ontworpen

Hortuslaan.

door architect A.J. Feberwee, een

In een van de etalages van de fiet-

architect uit Groningen, die in Pand Kerkstraat - hoek Hortuslaan Haren.

senwinkel was tijdens de kerstva-

de Kerkstraat al een gebouw had

kantie een bijzonder bouwwerk

ontworpen, aan de overkant te-

te zien.

genover de Dorpskerk, het pand

Het hoekpand Kerkstraat - Hor-

met de doorgang naar de oude

tuslaan met de nummers Kerk-

Hoflaan naast de slagerij. Hij

straat 12A en B is ontworpen door

ontwierp ook de manege in Hare-

het architectenbureau van Wijk

nermolen aan de Viaductweg en

en Broos, eveneens uit Gronin-

meerdere woningen en villa’s in

gen, het bureau ontwierp ook een

Haren, oa aan de Jachtlaan.

aantal villa’s en winkelvoorge-

Het pand Kerkstraat met num- vels in Haren. mers 8 en 10, was bestemd voor Het bewuste pand was bestemd bedrijven en bovenwoningen, en voor een kleine winkel in sporthad een doorgang naar de in het artikelen en voor de winkel in

Maquette in de etalage van Glastra fietsenwinkel.

pand geplande bakkerij en snoep-

huishoudelijke

artikelen

van

De buurman van Jaap Glastra

winkel voor de heer Prins links

dhr. Petrusma, later Nijdeken en

van de fietsenwinkel, dhr. Peter

er van. Het pand rechts van de

werd gebouwd in 1931. De winkel

van der Werf van het Hubo hobby-

doorgang was bedoeld voor dro-

had een vijftal etalages, hetgeen

huis had, mogelijk als tijdverdrijf

gisterij Kwant, later melkhandel

voor die tijd uniek genoemd mag

in de corona lockdown, een model

de Vries. Er bestaat een foto van

worden. Bij de opening werd het

gemaakt van de panden waarin

het pand in aanbouw van ca 1930.

De Stichting Keelbos beschermt de belangen van homoseksuele mensen (veelal mannen), die op openbaar gebied (zoals parkeerplaatsen) op zoek zijn naar (seksueel) contact. De stichting verzet zich namens haar achterban tegen maatregelen die openluchtseks of ontmoetingen door homoseksuele mannen. Rijkswaterstaat wil graag de ‘doorgang’ van parkeerplaats De Witte Molen (A28 westzijde) naar het fietspad langs het Noordwillemskanaal afsluiten, om ‘ongewenste situaties’ langs de oever van het kanaal tegen te gaan. Keelbos vindt dit discriminerend en onnodig. Het voetpad wordt vaak gebruikt door homoseksuele mannen. De stichting heeft contact opgeno-

ongeacht de seksuele gerichtheid,

nieuwe pand daarom dan ook

men met het Waterschap Hunze en

is niet strafbaar. Wel kan schen-

Hubo en Glastra waren gevestigd

geprezen in het Nieuwsblad van

Aa’s, dat beheerder is van het ge-

nis der eerbaarheid (art. 239 SR)

en dit schaalmodel verder aange-

het Noorden dat over de opening

bied waar zich het bedoelde voet-

strafbaar zijn, maar door het zich

kleed met verlichting, straatstof-

berichtte. Later werd de kleine

pad bevindt. Men wil het water-

terugtrekken op een beschutte

fering als lantaarnpalen, bomen

plaats, neemt de strafbaarheid hiervan af.”

winkel bij de grote getrokken

schap bewegen bezwaar te maken

en sneeuw etc.

en waren er dus zes etalages be-

tegen het plan van Rijkswaterstaat.

Een goed geslaagde presentatie

schikbaar .

In een brief aan het waterschap citeert men het handelingskader

Het Waterschap Hunze en Aa’s laat

Gebruik is gemaakt van het

van de politie en zegt: “Het bezoe-

bij monde van Cora Kuiper weten

boek van Hein Bloemink: “van

ken van een mannenontmoetings-

dat het verzoek van Rijkswater-

en activiteit! Waarom

ondergetekende

hier-

over bericht, is erin gelegen dat

De panden Kerkstraat 8 en 10 staan nog

verdwenen winkels en andere

plaats is niet strafbaar. Ook het

staat in het Dagelijks Bestuur zal

naast het prachtige model geen

achter de schutting.

volksverhalen”, Haren 2001

hebben van seks in de buitenlucht,

worden besproken op 22 maart.

Van bakstenen kun je geen brood kopen, of toch? Het was een opvallende advertentie in Haren de Krant, waarin Frank Calis van Hypotheco in Haren stelde dat de overwaarde van woningen tegenwoordig is te verzilveren naar klinkende munten. Deze klinkende munten zijn volgens hem vrij te besteden, bijvoorbeeld aan een boot, wereldreis of als aanvulling op je pensioen. Is dat niet te mooi om waar te zijn? “Nee”, zegt hij. Wat is overwaarde?

maar A en B.

Bij A, de verzil-

ver-, of opeethypotheek kun je de overwaarde opnemen, zonder dat je maandelijks betaalt. De rente wordt bij de schuld opgeschreven. De bank beperkt het risico op een restschuld door de hypotheek te

ken dat overwaarde niet te verzil-

maximeren tot 60% van de waarde

De huizenmarkt is een snelkook- veren is voor vrije besteding.”Dat

van de woning op leeftijd 80 van de

pan. In Haren lijkt het soms nóg

was vroeger inderdaad zo”, zegt

klant. Het schuldbedrag groeit dus.

erger. Veel mensen wonen in een

hij. “Maar inmiddels zijn er wel

Het voordeel is dat je het geld di-

huis dat veel meer waard is dan

degelijk mogelijkheden. Juist voor

rect op je rekening hebt en maan-

de geldlening die erop rust. Dat wordt ‘overwaarde’ genoemd. Een

ouderen. In zijn algemeenheid kun

delijks niets voor de lening betaalt.

je die overwaarde contant op je re-

Je moet dit wel bespreken met je

huis waarvoor de bezitter ooit een

kening gestort krijgen en daarmee

potentiële erfgenamen, want de er-

lening afsloot van twee ton, maar

doen wat je wilt. Je gaat dan een

fenis wordt kleiner.”

dat nu drie ton waard is, heeft dus

nieuwe lening aan, met je woning

Over optie B zegt Calis: “Hier

een overwaarde van een ton. Maar wat heb je aan overwaarde? Van

als onderpand. Je mag ermee doen

wordt (een deel van) de over-

bakstenen kun je geen brood ko-

wat je wilt.” Calis is enthousiast, waarde uitbetaald door een aflosmaar wil het verhaal in dit artikel singsvrije hypotheek waarover je

pen en je kunt er ook je wereldreis

wel nuanceren. Nee, geen adders

maandelijks rente betaalt. Bij op-

Frank Calis probeert het besef te laten doordringen dat overwaarde tegenwoordig is te

niet mee financieren. Daar denkt

onder het gras, maar je moet vol-

tie B wordt naast de overwaarde

verzilveren.

Frank Calis, die een financieel ad-

gens hem een paar dingen vooraf

ook gekeken naar het pensioenin-

viesbureau in Haren heeft, anders

weten.

komen. Door de lage rente en soe-

Twee constructies

pelere regels van de bank voor se- Volgens de Harense adviseur genioren kan er vaak veel meer dan bruiken steeds meer mensen deze

Calis: “Er zijn twee manieren om

men verwacht.”

over.

Nuanceren Calis zegt dat veel mensen nog den-

de overwaarde te verzilveren, zeg

Kinderen helpen

constructie om hun pensioen aan te vullen, leuke dingen te doen of

kinderen te helpen met de aankoop van een woning. Tot 106.000 euro mag er belastingvrij worden geschonken.


MAART 2022

19

Wordt dit een voetbalveld?

Geen bushalte? Geen punt!

De gemeente Groningen wil graag een wettelijk Voorkeursrecht vestigen op deze weilanden op de hoek van de Esserweg en Kerklaan in Haren. Dat betekent dat de gemeente het eerste recht van koop krijgt, nu de percelen te koop staan. Projectontwikkelaars staan ook klaar om te kopen, mits er gebouwd mag worden en de gemeente wil daarom liever de bal aan de voet houden.

wil bouwen. Daarvan is echter volgens de gemeente beslist geen sprake. Hans Sietsma van collegepartij GroenLinks wil hier ook geen sportvelden: “Er staat in het bestuursakkoord van de fusie duidelijk dat de groene zone tussen

De hubtaxi brengt het OV gewoon naar je voordeur. Van huis naar hub en weer terug. Jouw reis begint op hubtaxi.nl.

Daarvoor heeft het College een re- velden. Stichting Landelijk Gebied den: sportpark Esserberg zit krap Haren ziet dat niet zitten en zit op

Haren en de stad groen blijft tot

en wellicht kunnen de weilanden

het vinkentouw, omdat men vreest

2040. Daar past geen voetbalveld in. We denken veel eerder aan eco-

ooit plaats bieden aan extra sport-

dat de gemeente op termijn toch

logische verrijking van het gehele gebied.” Sietsma en ook Sander Claassen van D66 willen dat de gemeente samen met inwoners een ‘groene visie’ ontwikkelt voor het gebied tussen de Rijksstraatweg en het Winschoterdiep. Op 1 juni moet de raad zich hebben uitgesproken over de vraag wat de gemeente met haar eventueel eerste recht van koop moet doen.

Uitproberen? Nu extra voordelig.

Bekijk de actievoorwaarden op hubtaxi.nl.

Speciale editie ‘Gesprek op het bankje’ Het bankje van Jan van der Meulen (80). oplossen. Ik hou van religieuze koorzang en zong vroeger zelf bij Toonkunstkoor Becker. Als ik je

een tip mag geven: luister naar Pa-

ternoster van de componist Vasts.”

Welke persoon, die je nooit meer spreekt, zou je nu willen zeggen dat je hem of haar enorm hebt gewaardeerd?

Antwoord: “Mijn zoon Lieuwe, die in 2011 door een fietsongeluk in Italië is overleden. Ik denk iedere

dag aan hem en zeg: ‘Moi Lieuwe, kus.’” Annemarie van Donselaar

Harense fysiotherapeut: “Geef je hersens weer zuurstof bij long-Covid” Sinds kort is fysiotherapeute An-

ligheid voor prikkels en kou in

nemarie van Donselaar een warm

het lichaam. Volgens Van Donse-

pleitbezorger van de Epiphora-

laar is bij 66% van de mensen de

methode. Dat zijn oefeningen waarmee mensen het transport van zuurstofrijk bloed naar de hersenen zelf kunnen bevorderen.

besmetting met Covid-19 tobben

Deze speciale editie van ‘Gesprekken op het bankje’ is het resultaat van een creatief plan van Joke Postel uit Haren. Ze woont aan de Kromme Elleboog en is overbuurvrouw van Jan van der Meulen, die zij waardeert. Naar aanleiding van zijn 80e verjaardag legde ze ‘een gek idee’ voor aan Haren de Krant en ziehier: gesprek op het bankje voor het huis van Van der Meulen. Hoe compenseer je het gebrek aan helder zicht?

Maak een keuze: kopen in een winkel of via internet? Antwoord: “100% winkel! Daar

heb je contact! Mijn favoriete winkels zijn Boomker (ik ben lid van de coöperatie) en Koffiewinkel. Als ik daar binnenkom zegt Arnold: “Hallo Jan”. Daar hou ik van.”

cirkel van Willis niet in orde. Dat

Dag Jan, mooi bankje voor je huis. Zichtlocatie. Waarom zit je hier graag?

Antwoord: “Ik laat mijn telefoon

is het vaatstelsel dat de hersenen

Antwoord: “Ik ben graag in con-

berichten voorlezen en mijn mails

van bloed moet voorzien. Na een

tact met de wereld en als ik in de

ook. Verder begin ik iedere dag

achtertuin zit zijn er alleen vo-

met het luisteren naar de Volks- Antwoord: “Ik vraag hem wat krant.”

hem bezielt en welke frustratie

Waar meet jij aan af of iemand succesvol is in het leven?

Hoe kun je dingen doen waarmee je zoveel mensen verdriet doet?”

Deze toevoer kan gestagneerd

veel mensen met langdurige ver-

geltjes. Helaas gaan er hier maar

worden door levensstijl, houding

schijnselen, die door Ephiphora

weinig onbekenden even naast me

en ook door Covid-19. Annemarie

verminderd kunnen worden. An-

zitten. Soms is er wel een groet en

heeft zich laten opleiden en mag

nemarie van Donselaar zegt dat

daar ben ik ook blij mee. Ik hou

nu de methode zelf aan haar cliën-

zij haar cliënten op weg helpt, van contact.”

ten in Haren aanbieden. Epiphora

zodat die de oefeningen vervol-

gen doet die hij leuk vindt. Als ik

bestaat uit oefentechnieken die

gens zelf kunnen blijven doen.

hoor dat iemand zich senang voelt

den uitgevoerd. Voorts moet men werken aan de lichaamshouding.

ringen, dat ik Epiphora met volle

Antwoord: “Veel overkomt je,

overtuiging heb toegevoegd aan

maar je hebt ook keuzes om je le-

Essentieel in dit verhaal is het

mijn dienstenpakket”, zegt ze. Zij

venspad te bepalen. Ik heb een oog-

Overkomt het leven je? Of heb je twee keer per dag moeten wor- “Ik heb zelf zulke positieve erva- zelf invloed op je levenspad?

Antwoord: “Als die persoon din-

hem tot zijn beslissingen brengt.

denk ik: jij hebt het goed gedaan in

Als ik jou een blanco tegeltje zou geven, welke wijsheid zou je er dan op willen zetten?

het leven.”

Antwoord: “Even tot tien tellen,

stimuleren van de doorbloeding

gaat workshops verzorgen over

ziekte en heb besloten me daardoor

van de hersenen met zuurstofrijk

Epiphora bij Studio Energy aan

niet te laten beperken. Ik heb sinds

bloed. Klachten die kunnen wor-

de Hortuslaan in Haren op 15, 29

kort een button op mijn jas: ’Ik ben

De bekende ‘op een onbewoond eiland-vraag’. Je zit er een maand en je moet kiezen: muziek mee of boeken?

den verminderd zijn drukgevoel

maart en 12 april. Meer informa-

slechtziend’. Dat levert veel begrip

Antwoord: “Ik neem muziek mee.

op het hoofd, haarwortelpijn, wa-

tie www.epiphoramethode.nl. Of:

op van mensen die ik wel eens om

Bij klassieke muziek kan ik na-

hulp moet vragen in de winkel.”

denken en in mijn hoofd dingen

zig zien, hersenmist, overgevoe- www.ad-fys.nl

Ik geef je het telefoonnummer van Vladimir Putin en je mag een minuut met hem telefoneren. Wat ga je hem zeggen?

Jan. Dat zou erop staan. Ik ben nogal eens te snel en dat vindt niet iedereen fijn.”

Dank voor het gesprek, Jan. Tot ziens in Haren.


20

MAART 2022

KAMERMUZIEK IN DE OOSTERPOORT QUATUOR AROD EN ALEXANDRE THARAUD

ALEXANDRE THARAUD (PIANO) ZO 17 APR

ZA 16 APR

CUARTETO CASALS

ARCADI VOLODOS

VR 22 APR

DI 10 MEI

DE OOSTERPOORT SPOTGRONINGEN.NL

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

Bollandweg 3 te Haren

De Brinken 33 te Haren

Eikenweg 24 te Glimmen

Vraagprijs € 550.000,-

Vraagprijs € 425.000,-

Vraagprijs € 795.000,-

TE KOOP

TE KOOP

M.L. Kingstraat 83 te Groningen

Willemstraat 55-57 te Groningen

Vraagprijs € 550.000,-

Vraagprijs € 475.000,-

VERKOCHT Nieuwe Stationsweg 2a te Haren


MAART 2022

Come-back van Camping De Fruitberg in 2023 Camping De Fruitberg beleeft na tientallen jaren een come-back. Althans die kans is heel groot, nu Bas van Engeland en zijn vrouw Annemieke uit Groningen het terrein hebben gekocht met de bedoeling om er weer een camping van te maken.

Verder worden er zelfs houtwallen hersteld. Landschapsbeheer

21

Kun jij een steuntje in de rug gebruiken? Of wil je als vrijwilliger aan de slag?

Groningen is bij het werk betrokken. Bas en Annemieke van Engeland gaan de ecocamping zelf runnen, maar verwachten

contact en steun

mantelzorg ondersteuning

geldzaken en administratie

opvoeden en opgroeien

begeleiding vluchtelingen

omgaan met verlies

daarvoor wel personeel te moeten aannemen. Naar verwachting kunnen zij de camping in 2023 heropenen.

Historie De naam Fruitberg verwijst naar de jaren 30, toen een deel van de Onner Es werd afgegraven en fruitbomen werden geplant. De teler verdiende er niet genoeg mee en maakte van zijn boomgaard een camping, die Van Engeland heeft gezien dat

gaan ons richten op gezinnen

de belangstelling voor kamperen weer toeneemt. “Dat heeft

met jonge kinderen. Niet op sei- Fruitberg. Rond 1999 werd de zoenplaats houders, dus geen camping gesloten en projectont-

te maken met corona, maar ook

aangeharkte tuintjes meer.” Op

met de wens om goed te zijn voor

het terrein staan 18 chalets en

succes op deze locatie. Van 2014

het milieu. We willen toch alle-

die blijven intact voor verhuur.

tot 2017 was het een AZC.

ging floreren onder de naam De

wikkelaars stortten zich zonder

maal een kleinere ecologische

footprint achterlaten en daarom Tijdpad reizen veel mensen minder ver.” Van Engeland heeft inmidDe nieuwe eigenaar zegt dat je dels een architect en een landduurzaamheid zult herkennen

schapsarchitect

in het concept. Geen speeltuinen

Laurierheggen

met

gehaald en er wordt groen te-

felgekleurde

schommels,

ingeschakeld. worden

weg-

Vind ons elke woensdag van 14.00 tot 15.30 in de Forum bibliotheek in Haren. humanitas.nl/groningen 050-3126000 mip.groningen@humanitas.nl

Heeft u herinneringen aan de oude Camping De Fruitberg? Mail aan redactie@harendekrant.nl. In april leest u een uitgebreid artikel over de plannen. Specialist in spuitwerk

UITZ NDERLIJK UITZ NDERLIJK WONENRUBRIEK WONEN

maar natuurlijk spelen. “We

ruggeplant dat hier thuishoort.

voor al uw nieuwe of gebruikte meubels.

Harry Buiter meubelspuiterij maakt uw keuken of

meubels als nieuw!!!

Vossenkamp 3, 9351 VR Leek - T: 0594 51 38 36 info@harrybuiter-meubelspuiterij.nl

www.harrybuiter-meubelspuiterij.nl

Alerte houding in turbulente tijd.

Rommelmarkt Haren verwerft ANBI-status

lente tijd? Bel ons dan voor een afspraak. Daarin inventariseren we uw wensen, uw mogelijkheden en uw dromen. De combinatie van uw eigen vaste makelaar Stichting Rommelmarkt Haren, al ruim 40 jaar een vertrouwd gezicht in en ons binnendienstteam zorgt Haren, heeft de ANBI-status verworven. ANBI staat voor Algemeen Nut STAD LANDHUIZEN MONUMENTEN BUITEN WONEN dat we SCHIERMONNIKOOG inmiddels al heel veel reSTAD LANDHUIZEN MONUMENTEN BUITEN Met WONEN SCHIERMONNIKOOG Beogende Instelling. de ANBI-status wordt voor een ieder duidelijk De woningmarkt wordt nog pen, aarzel dan niet om ons als laties met succes hebben begedat wat de Rommelmarkt doet, ten volle ten goede komt aan de ondersteeds gedomineerd door een uw makelaar in te schakelen. leid bij verkoop en de zoektocht steuning van projecten in ontwikkelingslanden. enorme krapte in het aanbod Wat u van ons mag verwachten naar hun nieuwe droomhuis. terwijl de vraag onverminderd in deze tijd is een alerte houding. Graag doen we dat ook voor u! groot blijft. Het nieuwe kabinet Zowel richting de huizenmarkt, Onze regio is rijk aan bijzonder vastgoed. Van monumentale Onze regio is rijk aan bijzonder vastgoed. Van monumentale zet herenhuizen in op grootschalige woningtijdens aan de Groningse singels tot statigeals jaren ‘30 villa’s en na de bezichtigin- Neem contact met ons herenhuizen aan de Groningse singels tot statige jaren ‘30 villa’s in Haren. Van fraai verbouwde bouw, echter zal dit op derietgedekte lange woonboerderijen gen. Waakzaamheid en doortas- op via 050 534 05 15 of in Haren. Van fraai verbouwde rietgedekte woonboerderijen tot architectonische, moderne landhuizen op indrukwekkende termijn pas effect hebben. Wij tendheid is in de huidige markt info@ververjetwinters.nl tot architectonische, moderne landhuizen op indrukwekkende De ANBI-status biedt tevens een de projecten ondersteund. In het percelen. percelen. voorzien om deze reden dan ook belangrijk. Daarom geven we ieder de mogelijkheid belasting- afgelopen jaar is ruim € 22.000 uitnietHetdat degroot woningmarkt het ko- panden inzicht is een voorrecht om deze prachtige voor in onzehet grote geheel en de Het is een groot voorrecht om deze prachtige panden voor onzevrij geld te schenken of na te laten gekeerd aan projecten. Projecten relaties te mogen verkopen en aankopen. Dat vraagt uiteraard mend jaar in een rustiger vaar- details; maar ook onderwerpen relaties te mogen verkopen en aankopen. Dat vraagt uiteraardaan de Stichting. Ook voor vrijwil- die variëren van de inrichting van om ervaring, gedegen marktkennis en een relevant netwerk. water terecht gaat komen. als de courantheid, geschiktheid, om ervaring, gedegen marktkennis en een relevant netwerk. ligers met een uitkering biedt het een school voor tienermeiden in ontwikkelingen en vergelijking Maar wat bij ons al ruim 60 jaar de boventoon voert is passie! kansen: zij mogen met behoud van Oeganda tot zonnepanelen voor Maar wat bij ons al ruim 60 jaar de boventoon voert is passie! Bent u van plan om devoor komende andere Passie voor ons vak en passie uw huis. Pas alsmet we zien dat we huizen komen aanbod. Passie voor ons vak en passie voor uw huis. Pas als we zien dat weuitkering vrijwilligerswerk doen huishoudens op de Molukken, van - ennieuwe onze - stoutste verwachtingen hebbenWilt overtroffen, zijn weten over hoe we tijduwuw woonhuis te vinu alles uw - en onze - stoutste verwachtingen hebben overtroffen, zijnvoor een organisatie die door de renovatie van verwoeste scholen tevreden. denweofecht uw huidige huis te verko- u kunnen helpen in deze turbuwe echt tevreden. Belastingdienst is aangewezen als op Madagaskar tot opvang en naOok u zult zich ook afvragen of de huidige situatie in Oekraïne effect heeft op de toch al turbulente woningmarkt. De economische situatie is onrustig en de gevolgen zijn al zichtbaar op de energiemarkt en de licht aantrekkende hypotheekrente. Voor nu gaan we toch een periode in met meer economische onzekerheid.

LIEVER DE UITZONDERING DAN LIEVER DE REGEL DE UITZONDERING DAN DE REGEL

een ANBI.

UITZONDERLIJK WONEN WWW.VERVERJETWINTERS.NL | INFO@VERVERJETWINTERS.NL RIJKSSTRAATWEG 26A | 9752 AE HAREN | TELEFOON: 050 - 534 05 15

zorg van misbruikte meisjes op

De Rommelmarkt Haren werkt

de Filipijnen, van stimulering van

uitsluitend met vrijwilligers die

gebruik van botanische kennis bij

UITZONDERLIJK WONEN

inheemse gemeenschappen in de Amazone-regio tot een gezinsverdie de Rommelmarkt krijgt van WWW.VERVERJETWINTERS.NL | INFO@VERVERJETWINTERS.NL RIJKSSTRAATWEG 26A | van 9752 Haren AE HAREN TELEFOON: 050 - 534huis 05 15 in Bangladesh. vangend de inwoners en| omgemet elkaar de spullen verkopen

ving. Met de opbrengsten worden


22

MAART 2022

melles interieur krast per 30/4 op! en al het moois gaat tegen prachtige kortingen weg! Door persoonlijke medische omstandigheden is het niet verstandig om twee vestigingen aan te houden. Daardoor sluit Melles Interieur per 30 april 2022. Dat betekent dat de gehele collectie in Haren nu met hoge Opkraskorting wordt verkocht. Al het designmoois mag weg voor minder. U ontvangt bij uw aankoop een unieke kraskorting kaart. Hiermee maakt u kans op nog eens extra korting op de al afgeprijsde collectie. Dus kom snel langs aan de Westerse Drift in Haren voor de afgeprijsde designmeubelen. Westerse Drift 20 | 9752 LG Haren Tel.: +31 (0)50 534 74 70 | luppesmelles.nl

Een veilig

thuis.

Een eigen plek omringd door zorg! WOONLANDSCHAP DE LEYHOEVE • GRONINGEN E e n z a a m h e id , d a t k e n n e n w e h ie r n ie t | W o o n la n d s c h a p d e L e y h o e v e : e e n u n ie k w o o n c o n c e p t w a a r a a n g e n a a m w o n e n v o o r 5 5 + e n d e o p t ie t o t z o r g s a m e n k o m e n . V a n z e l f s t a n d i g w o n e n i n e e n p r a c h t i g h u u r a p p a r t e m e n t t o t w o n e n in e e n r o y a le Z o r g s u it e m e t 2 4 / 7 lie f d e v o lle z o r g in e e n b e s c h e r m d e o m g e v in g . E e n o m g e v in g w a a r u - o o k a ls u o u d e r w o r d t e n o n d e r s te u n in g n o d ig h e e ft - v e ilig k u n t b l i j v e n w o n e n . • Luxe huurappartementen voor 55+.

• Unieke locatie aan het Oude Winschoterdiep. Mooi aangelegd park in de achtertuin. Dichtbij centrum Groningen. • Diverse faciliteiten inpandig aanwezig, zoals: horeca, zwembad, fitness, huisarts, fysio, kapper, pedicure en schoonheidsspecialist. • Vele clubjes en activiteiten: voor en door bewoners, binnen en buiten. • 24/7 zorg: Thuiszorg | Dagbesteding | Zorghotel (Eerstelijnsverblijf) | Zorgsuites: Kleinschalig wonen met intensieve zorg in beschermde omgeving (indien CIZ-indicatie)

Persoonlijk kennismaken? Bel 06 10 99 25 29 (Anouk) • 06 86 86 05 79 (Judith)

www.leyhoeve.nl


MAART 2022

23

John Stoel legt definitief de camera neer

Haandrikman uitvaartverzorging

“Ik maak nu alleen nog foto’s in mijn hoofd”

.....met ons hoofd, vanuit ons har�.....

Groningen - Haren - Tynaarlo - Noordenveld www.haandrikmanuitvaartverzorging.nl

Hij maakte in zijn carrière honderdduizenden foto’s, deels nog op groot formaat negatief en dia (13x18 cm en 4x5 inch). Hij stelde scherp op mensen, landschappen en industriële objecten en kunstvoorwerpen. Meer dan zestig jaar werd John Stoel uit Haren gewaardeerd om zijn werk als fotograaf en daar komt nu een eind aan. Oogziekte Macula en hersenaandoening Parkinson. “Het gaat niet meer. Maar het hoeft ook niet meer. Ik maak nu alleen nog foto’s in mijn brein.” Een begenadigd vakman zwaait af.

Hoe kun je als uitvaartverzorger 100% voor de belangen van een familie gaan als je zelf belangen hebt bij iedere keuze? Dat gaat niet! Wij hebben geen belangen bij uw keuzes en werken volkomen transparant, zonder winstopslag op de inkopen voor de uitvaart maar mét liefde, zorg en aandacht voor u.

Gremi fotografeerde hij Lada’s (en liet ze een beetje groter lijken) en voor Hessing (De Bilt)

foto-

grafeerde hij Rolls Royces en Cadillacs (die een beetje kleiner moesten lijken om niet af

Hoe maak je foto’s in je hoofd?

te schrikken). Tegelijk werd

John Stoel maakt een gebaar

Stoel door musea en kunste-

alsof hij afdrukt en zegt: “Ik

naars ontdekt om collecties te

zie nog steeds zoveel mooie

fotograferen en hij was 40 jaar

dingen waar ik vroeger direct

huisfotograaf van het Gronin-

de camera voor pakte. Maar

ger Museum.

meer en daarom maak ik nu

Digitaal

foto’s in mijn gedachten.” Die

In 2004 was er een keerpunt.

constatering doet Stoel ver-

Moest

driet, maar hij accepteert dat

nog overstappen op digitale

deze

ambachtsman

het zo kan lopen. Hij is 82 jaar en

ren in camera’s van Asahi Pentax,

fotografie? Hij zag er tegenop en

heeft alles bereikt wat een foto-

Rollei, Cambo en Hasselblatt, die

graaf zich kan wensen: altijd in-

het verlengstuk van zijn handen

raakte zijn zelfvertrouwen kwijt. Maar met hulp van een jongere col-

teressant werk, duizenden publi-

zouden worden.

lega waagde hij toch de sprong in

Inclusief een dik boek met een

Philips

wist hij zijn vakmanschap te verta-

overzicht van zijn oeuvre.

In zijn loopbaan kwam de indus-

len naar de digitale wereld.

caties, internationale exposities.

PAS

(gaswinning), Suikerunie (productie) en natuurlijk Philips. Voor

Oeuvre in boek

door mijn ziektes lukt het niet

Voor informatie of melden overlijden bel 050 - 211 5370

pad was voor opdrachten van Stijlgroep Groningen (mode), Gasunie

Geen piloot

het diepe. Met succes, want al snel

triële fotografie op zijn pad en hij maakte reportages voor o.a.

En daar zit hij nu. Soms wat be-

Als scholier kocht hij samen met

Avebe, Atlanta, Wolters Noord-

vend door de ziekte, maar met nog

We zijn er weer!

een vriend zijn eerste camera van

hoff en Philips. Die laatste werd

steeds een nieuwsgierige blik in zijn

Oost Duits fabrikaat. fotografeer-

een vaste afnemer van zijn foto’s

ogen. Als hij zijn verstilde atelier

Dagbesteding Tinq Haren is weer volledig open na keuring/verbouwing.

de hij met vrienden zomaar wat

van producten die voor folders en

laat zien, maakt hij een armgebaar

met een Oostduitse camera. John

gebruiksaanwijzingen werden ge-

naar honderden archiefdozen. “Ik

Stoel raakte gebiologeerd door de

bruikt. Voor Wolters Noordhoff

denk dat er wel 600.000 negatieven

mogelijkheid om de wereld via zijn

illustreerde hij honderden school-

inzitten. Wat moet ik daar nu mee

lens vast te leggen. Hij wilde graag

boeken.

doen?” Hij weet het antwoord niet. John Stoel is nu ‘fotograaf in ruste’ en geniet van verzichten op zijn fiet-

Van maandag tot zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Kom voor een lekker vers brood/snack of wasbeurt voor uw auto naar de Tinq Haren.

piloot worden, maar kwam niet

TinQ, Kerklaan 37, Haren

door de keuring. Hij werd geen pi-

Lada

loot en koos plan B: fotografie. Ne-

Begin 60-er jaren mocht hij expose-

stochten, zonder ze nog langer te

derlandse Fotovakschool, investe-

ren, terwijl hij ook doorlopend op

fotograferen.

HAREN WERKT!

Frederik Boven (1981)

waken en een werkgever met deadlines zou niet op mij kunnen bouwen.” Volgens Boven zijn mensen

Gepromoveerd op geschiedenis van eigen stoornis

Zijn levenspad gaat niet over rozen door een late diagnose autisme, bekend als Asperger. Hij had chronische angsten en keerde op zijn 27e zelfs terug naar de ouderlijke woning. Frederik Boven uit Haren zegt dat hij destijds graag had geweten wat hij nu allemaal weet over autisme. “Ik had eerder de diagnose willen hebben, zodat ik verder kon met mijn leven.” Onlangs promoveerde Frederik Boven aan de RUG op wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van autisme. Contactstoornis?

met autisme loyale en betrouwbare mensen, bij wie één motto vaak dwingend in de weg zit: alles moet kloppen.

Historisch onderzoek

Stichting

De Harenaar stortte zich voor zijn

De Harenaar heeft de Stichting

promotieonderzoek op de geschie-

Autisme Digitaal opgericht en wil

denis van autisme en richtte zich

werk nu vaak wordt afgedaan als

daarmee kennis en begrip in de

specifiek op het werk van drie

een verouderde visie, die autisme

samenleving bevorderen. Nieuw

psychiaters, waaronder Hans As-

ziet als een contactstoornis.”

onderzoek staat voorlopig niet op

Het moet kloppen

niet uit dat anderen op basis van zijn proefschrift gaan onderzoe-

perger, die zich tussen 1938 en 1978 met autisme bezighielden. “Ik heb

zijn programma, maar hij sluit

onderzocht wat zij allemaal heb- Frederik Boven weet waar hij over praat. Toen hij 27 jaar was

ken hoe snellere diagnoses mo-

bredere kijk op autisme hadden.

openbaarden zich symptomen zo-

gelijk zijn. Of: hoe mensen met

In 2008 viel hij tijdens zijn studie

ben ontdekt en merkte dat zij een

Filosofie aan de RUG in een zwart gat: overbelast, burn out, lichame-

Zij toonden aan dat er veel meer

als hevige angst, oorsuizen, spier-

autisme hun weg in het leven ge-

lijke klachten. Gevloerd door zijn

aspecten een rol spelen dan com-

spanning. Zijn belastbaarheid was

makkelijker kunnen vinden. “Zelf

stoornis, maar hij had toen nog

municatie alleen. Denk aan de ma-

een heel broze balans en zodra hij

doe ik het niet, want mijn onder-

geen diagnose. “Mijn psychiater

nier waarop kinderen speelgoed

over grenzen ging was het mis. Het

zoek staat daarvoor te ver van de

heeft er jaren over gedaan voordat

gebruiken, omgaan met voorwer-

escaleerde toen hij 27 jaar was en

praktijk. Maar het zou mooi zijn

hij wist dat ik Asperger heb”, zegt

pen of moeite hadden met dage-

het duurde nog tot zijn 34e voordat

als mijn proefschrift het startpunt kan zijn voor anderen.”

Boven zonder verwijt in zijn stem.

lijkse handelingen zoals wassen

zijn stoornis de naam Asperger

“Ik wilde graag de diagnose, zodat

en aankleden. Als je dat soort as-

kreeg. “Het gaat nu beter en ik heb

ik met die kennis verder kon met

pecten erbij betrekt kom je sneller

mijn leven.”

tot een goede diagnose. Helaas is

heus ook wel gemak van autisme. Zie ook Ik kan heel goed conceptueel on- www.autismedigitaal.nl

de kennis van deze drie artsen in

derzoek doen, daar ligt mijn talent.

de vergetelheid geraakt, zodat hun

Ik moet nog wel mijn grenzen be-


24

MAART 2022

zaterdag

26.03.2022

FASHION DAG in HAREN MODE met

SHOWS

13.00 & 14.30 uur

VOOR DE DEUR VAN DE DORPSKERK (RIJKSSTRAATWEG 188)

Apotheek Oosterhaar

LEUK OM TE WETEN

Nieuwe Stationsweg 8 9751 SZ Haren T: 050 534 74 95 E: oosterhaar@agapotheek.nl www.serviceapotheek.nl/oosterhaar Aanmelden voor alle diensten van de apotheek kan online via: www.serviceapotheek.nl/oosterhaar

Gezondheidsplein Haren: alle zorgverleners onder één dak Service Apotheek Oosterhaar in het Gezondheidsplein Haren is een belangrijke schakel in een netwerk dat waakt over uw gezondheid. Daar zijn we best een beetje trots op. Het onderscheidt ons van veel andere apotheken. Met zoveel expertise en verschillende gezondheidsdisciplines onder een dak vergelijken we het Gezondheidsplein weleens met een eerstelijns ziekenhuis. Bijna nergens vind je zoveel aanbieders van zorg onder één dak in de eerste lijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: twee grote huisartsenpraktijken, een grote apotheek, meerdere thuiszorgorganisaties, tandartsen, psychologen, een plastisch chirurg en nog veel meer.

Van patiënten horen wij terug dat het zo fijn is dat al deze zorgverleners onder één dak te vinden zijn, waardoor je niet meer van hot naar her hoeft te reizen omdat ze van meerdere zorgverleners afhankelijk zijn. Het Gezondheidsplein Haren bestaat nu bijna anderhalf jaar en is naar onze mening een groot succes. Wilt u weten wie hier allemaal zijn gevestigd? Kom dan rustig een keer langs!

U vindt ons aan de Nieuwe Stationsweg 4 t/m 20. Voor het totale aanbod kunt u ook kijken op onze website www.gezondheidspleinharen.nl of scan onderstaande QR-code.


MAART 2022

25

Eindelijk komt de nieuwe brandweerkazerne in zicht Vanaf 1990 werd er gesproken over een nieuwe brandweerkazerne in Haren. Eindelijk is het zover. De nieuwe brandweerkazerne komt aan Felland in Haren, in het oude bedrijfspand van Bolt Wegenbouw. In november wordt de nieuwe accommodatie in gebruik genomen.

Op 17 februari was er een leuke starthandeling bedacht, maar die viel enigszins in het water. Het bouwbord was afgedekt met een laagje witte verf en het was de bedoeling dat drie prominente

Afscheid nemen in

Henk van Hemmen en de oud-commandanten Reint Flanderijn en Arie Smedinga.

Crematorium Ommeland en Stad

Harense

spuitgasten

met

een

krachtige straal de verf zouden wegspoelen. Een originele manier

Eelderwolde

om een bouwbord te onthullen, maar helaas had een schilder een

voor dit doel verkeerde verfsoort gebruikt, die zich met geen moge-

vier opbaarkamers een sfeervolle foyer

lijkheid liet verwijderen met wa-

een familiekamer

ter. Na bijna tien minuten werd de poging gestaakt, maar dat was niet

grote en lichte ceremonieruimte met 156 zitplaatsen

erg. Het publiek, onder wie bur-

park van 4 hectare geschikt voor asbestemming

gemeester Koen Schuiling, kon er

de humor wel van inzien. De aan-

één tarief voor afscheidsceremonies

loop naar de nieuwe locatie voor de brandweer was inderdaad lang:

Crematorium

32 jaar. Maar de meest hectische

Borchsingel 47 9766 PP Eelderwolde T (050) 21 11 936 E info@crematoriumommelandenstad.nl I www.crematoriumommelandenstad.nl

UPSTREET 1 & 2 COMPACTE (VOUW)FIETS IDEAAL VOOR CAMPER OF BOOT MEERDERE KLEUREN EN MODELLEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR VANAF €

3499,00

fase was rond 2013 en 2014, toen in de gemeenteraad en op straat felle debatten plaatsvonden over de nieuwe locatie. Uiteindelijk viel de keuze op Felland.

Gesprekken op het bankje bij de dorpskerk Deze maand: Arlette Toornstra (64), predikant van Dorpskerk Haren.

ik ben heel blij met mijn privéleven.”

Parkweg 89 - 9725 ED Groningen - Telefoon 050-5253731

Heb je wel eens voor een duivels dilemma gestaan in je leven?

TOT Z I E N S B I J D E F LY E R S P E C I A L I S T I N G RO N I N G E N

Antwoord: “Ja, maar ik zeg je niet wat het was, behalve dat er in zo’n situatie geen goed of fout is. Laat

ik zeggen: ik ben er overheen gekomen.”

Oproep oorlogsmonument

Ik geef je het mailadres van de Paus. Je mag hem een bericht sturen met een advies. Wat staat er in je mail?

Het monument nabij de ingang van de Dorpskerk is in 1949 opgericht ter herinnering aan de inwoners van Haren die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.

Antwoord: “Laat vrouwen toe tot In de afgelopen decennia hebben

adressen van onze omgekomen

Harense onderzoekers, vooral Wil

dorpsbewoners worden vermeld.

Foto door: Yvonne Flikkema-Arents

Dag Arlette, even pauze nemen op het bankje bij je geliefde kerk? over de oorlogsslachtoffers. Ge- Oproep ïnspireerd door het indrukwek- U leest de actuele namenlijst op Waarom zitten de kerken over het kende werk van mevrouw Lege- www.harendekrant.nl (zoekterm: algemeen niet meer zo vol als maat, zet het 4 Mei Comité Haren oorlogsmonument). Het 4 Mei Co- vroeger? Legemaat, veel kennis vergaard

het ambt. Een vrouwelijke Paus en priesters. Het zal een voorbeeld “Geloven

noem

ik

geen deugd. Een ander woord is:

zijn van egaliteit in het Evangelie en andere kerken zullen dan vol-

vertrouwen. Daarmee sta je stevi-

gen, verwacht ik.”

Antwoord:

ger in je schoenen.”

Wat is het mooiste plekje in Haren, behalve de Dorpskerk dan?

slachtoffers voort. Het Comité

(oud-)inwoners van Haren willen

ten…maar ik denk dat voor veel

Luister je naar muziek of maak je muziek?

heeft besloten tot een nieuw mo-

betrekken bij de totstandkoming

mensen het geloof wat buiten beeld

Antwoord: “Ik zing in kamerkoor

Glimmen. Die prachtige oude bo-

nument,

van het nieuwe monument. Wij

is geraakt. De antwoorden van het

en klassieke muziek is voor mij

men. Ik hou zo van bomen, het

heeft geleid tot nieuwe namen van

nodigen u van harte uit om con-

christendom spreken mensen min-

belangrijk. Een favoriet is de com-

lijken

slachtoffers die recht hebben op

tact op te nemen als u familie bent

der aan dan in de jaren 50, toen de

ponist Arvo Pärt. Als je dat hoort

een plaats op het monument. Daar-

en/of informatie heeft over een of

kerken bomvol zaten. De behoefte

kom je in de buurt van meditatie.

Ik probeer ze wel eens te tekenen, maar dat is erg moeilijk.”

naast wil het Comité recht doen

meer van bovenstaande 74 slacht-

aan gemeenschapszin en spiritu-

En een stevig nummer van Queen

aliteit is er volgens mij zeker nog

op zijn tijd vind ik ook heerlijk.”

Noem eens een guilty pleasure van jezelf.

Welke vraag zou ik je moeten stellen, waarop je beslist geen antwoord zou willen geven?

woon: chocolade. Daar word ik af

het historisch onderzoek naar de

omdat

het

onderzoek

mité zou graag familieleden en

Antwoord: “Als we dat eens wis-

aan de wens om namen van fa-

offers. Mocht u het vermoeden

milieleden apart te noemen op de

hebben dat de lijst met namen fou- wel, dat is wel gebleken tijdens de

gedenksteen. Naast een nieuwe ge-

ten bevat of niet compleet is, dan

denksteen bij de Dorpskerk, komt

horen wij ook heel graag van u.

er ook een digitaal monument op

Telefoonnummer: 050 – 40 63 111 E-

haren4045.nl. Op deze website zul-

mail: info@haren4045.nl

len de levensverhalen, foto’s en

coronacrisis.”

De meeste mensen deugen, is de titel van een boek. Deugen gelovigen over het algemeen méér dan ongelovigen?

Antwoord: “Als het gaat om mijn privéleven. Dat bescherm ik, want

Antwoord: “Het Quintusbos in

soms

beeldhouwwerken.

Antwoord: “Vooruit, ik zeg het geen toe erg blij van, haha.”

Dank je wel Arlette. Fijne dag verder.


26

MAART 2022

Alfred makelaars & adviseurs

Met Alfred uw huis succesvol verkopen! In 2021 was de prijsstijging van de woningwaarde

komende jaar verder zal afnemen. Het positieve uit

in Nederland met ruim 20% historisch hoog. De

deze woningmarktsituatie is dat, in tegenstelling

algemene verwachting is dat het komende jaar

tot in crisistijd, u eerst een woning kunt kopen,

de huizenprijzen verder zullen stijgen. Hoewel

omdat u nagenoeg verzekerd bent van een

aan de hypotheekrente daling een einde lijkt te

vlotte verkoop van de eigen woning. Dit heeft

zijn gekomen is het woningaanbod nog steeds

uiteraard zo zijn voordelen! Een goede advisering

beperkt en de verwachting is dat aanbod het

en begeleiding in dit traject is essentieel.

NIEUW IN VERKOOP

Met ons team van specialisten bent u verzekerd van een optimale dienstverlening, waaronder; Eerder op de hoogte van nieuw woningaanbod Oosterweg 46, Haren

Bespaar tijd, geld en zorgen

Otto Eerelmanstraat 9, Groningen

Alle kennis onder één dak Graag nodigen we u uit voor een vrijblijvend gesprek bij u thuis.

Schipborgerweg 7, Zeegse

Schoolstraat 34, Zuidlaren

Stille verkoop Wist u dat wij een stille verkoopportefeuille hebben? Dit zijn veelal bijzondere objecten die niet op de markt komen. Wij zoeken binnen ons netwerk naar een geschikte koper voor o.a.: - Fraaie loft nabij het centrum van Groningen; - Zeer riante jaren ‘20 villa in het centrum van Haren; - Karakteristiek herenhuis met rijke historie op 20 min van Groningen; - Rietgedekt landhuis in stroomdallandschap van de Hunze; - Luxe vrijstaande villa in de waterwijk te Eelderwolde; - Halfvrijstaande jaren ‘30 woning in Haren; - Landhuis in het Noordlaarderbos. Neem voor meer info contact op met ons kantoor.

Alfred makelaars & adviseurs

Doe een gratis waardebepaling van uw woning

, n e l e o v s i u h t , Wo n e ng e n i et e n Vestiging Haren Rijksstraatweg 233 9752 CA Haren 050 534 45 33 welkom@alfredbakker.nl www.alfredbakker.nl


MAART 2022

27

Namen & Gevels Rietschans in andere handen Het verhaal achter Restaurant De Rietschans aan de Meerweg in Haren heeft sinds 1 maart nieuwe eigenaren. Tjerk de Vries en Bert Keukenkamp van DVK Groep kopen het gerenommeerde bedrijf aan het water van Frans Kappenburg en zijn vrouw Liesbeth (zie foto).

doen. Dat is maar relatief, want hij

gaat nu zijn aandacht richten op de nieuwbouw van appartementen en een hotel aan de Emmalaan te Haren, waar nu nog de restan-

De Vries en Keukenkamp zijn ook

naar De Rietschans over te bren-

ten van het Nescio Hotel staan. Kappenburg nam in 2014 De Riet-

de eigenaren van o.a. Kaap Hoorn,

gen. Voor Frans Kappenburg komt

maar zijn uitdrukkelijk niet van

er een einde aan zijn loopbaan als

schans over, maar het bedrijf

plan dat concept (‘beach club’)

horecaondernemer. In 1968 begon

brandde kort daarna af. Hij her-

hij met Popcentrum De Kronkel

bouwde het bedrijf in 2016 veel

op Ameland. In de loop der tijd

groter dan het was. Door de pan-

volgden bekende bedrijven, zoals

demie werden de laatste twee ja-

Wienerwald, Konditorei, Martini

ren geen onverdeeld feest en dat

Hotel en Weeva.

vindt hij jammer. Tjerk de Vries

Emmalaan

in de nieuwe uitdaging. Ze vinden

Kappenburg en zijn vrouw zijn

het een prachtig bedrijf en zullen

Kromme Elleboog 33, Haren

Engelien Hanzens en haar man wonen hier al 32 jaar, maar de naam staat nog maar pas op hun gevel. Het is de Latijnse benaming van de plant Engelwortel en betekent letterlijk ‘aardengel’. Het is een directe verwijzing naar de bewoonster die aan huis een praktijk voor astrologisch werk heeft.

en Bert Keukenkamp hebben zin

beiden 72 jaar en vinden de tijd

er dagelijks te vinden zijn om het

rijp om het wat rustiger aan te

te leiden.

Frans Kappenburg en zijn vrouw Liesbeth

Giro 555

Heiko Jan

Mein

fysisch chemicus, Haren

Steun Oekraïne

WETENSCHAP &

Naam: “Archangelica”

SAMENLEVING

Colofon Jaargang 28 nummer 3 maart 2022 Oplage: 40.000 exemplaren De krant verschijnt in 2022

Enen en nullen als wapen wereldoorlog

aarde verbindt. En dan kom je al

laat trekken en deze laat toelichten

dicht in de buurt van haar visie

door een astroloog, kan daar baat bij hebben.

onze geboorteplaats en de stand van de planeten op het moment

Archangelica, de verbinder tussen

van geboorte bepalend zijn voor

hemel en aarde dus. De naam op de

de ‘blauwdruk’ van ons bestaan.

gevel heeft in haar kennissenkring

Ze zegt niet dat ons leven in die

wel vragen opgeroepen, maar Ha-

ren de Krant was de eerste ‘vreem-

18 januari, 15 februari,

Na

be-

blauwdruk is uitgestippeld, maar

15 maart, 19 april, 17 mei,

trachtte de voormalige Sovjetu-

sturingssystemen voor de elek-

dat het kennen van die blauwdruk

deling’ die naar de betekenis kwam

24 juni, 23 augustus,

nie het socialistische ideaal nog

triciteitsvoorziening en water-

wel inzicht kan geven in jezelf. Vrij

vragen, en dat vond Engelien erg

20 september, 19 oktober,

met soldaten, bommen en gra- voorziening. Inmiddels wordt naten te verwezenlijken. Vanaf gevraagd om internationaal mee

vertaald: als keuze A heel dicht bij

leuk.

15 november, 20 december. In juli is er geen krant.

1991 leek door ‘hervormingen’

Redactie/uitgever:

tweede

je tot keuze B, dan kun je daar last van krijgen. Wie zijn horoscoop

op astrologie. Engelien zegt dat

op de volgende data. de

Over de genoemde plant wordt wel gezegd: de engel die hemel met

communicatieverkeer),

of

te werken aan zogenaamde DDoS

een ander Rusland te ontstaan,

aanvallen gericht op Rusland.

maar gaandeweg bleek dat toch

DDos

Denial-of-Service: Een centrale

staat

voor

Distributed-

Hein Bloemink Close-Up Media

anders te verlopen. Er ontstond

Groningen, tel: 050-5276133

niet alleen een nieuwe expan-

computer stuurt programma’s

redactie@harendekrant.nl

siepolitiek, maar ook kwamen

naar een computernetwerk, of-

er bedreigingen met moderne

tewel ‘bot-net’, waarin (in dit

Adverteren?

‘wapens’ bestaande uit enen en

geval gevraagd) deze worden

Zie www.harendekrant.nl

nullen. Daarbij gaat het om pro-

geïnstalleerd. Voor een DDos-

(over ons/adverteren)

gramma’s die computers binnen-

aanval kunnen alle computers

Tarieven v.a. € 103,00

dringen, kapotmaken of bestelen.

door de centrale-computer ge-

Sinds enige tijd komt er veel ‘cy-

lijktijdig een bepaald bericht of

Opmaak:

bercrime’ uit Rusland. Cyberat-

opdracht sturen naar essentiële

1609bold, Zuidlaren

tacks bestaan in diverse vormen.

Russische militaire- of adminis-

Kleine, gericht op personal-com-

tratieve

overheidssystemen.

Druk:

puters en grotere APT’s (Advan-

Zo’n systeem ontvangt dan in

Hoekstra Krantendruk

ced Persistent Threads) gericht

één keer zoveel informatie, dat

op bedrijfs- of overheidsinforma-

dit niet verwerkt kan worden.

Geen krant ontvangen?

tie. Bekend zijn de ransomware-

Deze

Haal een exemplaar bij TinQ

programma’s

(gijzelsoftware),

ping’ zorgt dan dat het systeem

Kerklaan 37, Total Haren Rijks-

die computers blokkeren, welke

uitvalt. Op dit moment worden

straatweg 227, Pater Schoenre-

tegen betaling (vaak bitcoins)

al

paraties Meerweg 5 of Boekhan-

weer ontgrendeld kunnen wor-

len uitgevoerd richting Rusland

del Boomker, Raadhuisplein 7

den. Momenteel ligt ook Oekra-

door collectieven en er wordt

ïne onder Russisch ‘cyber-vuur’,

internationaal een beroep ge-

in Haren.

elektronische

verschillende

‘verstop-

cyberaanval-

want met het in handen hebben

daan op extra computerspecia-

Verspreiding:

van de IT-infrastructuur gaat

listen. Ook hoopt men (nu nog)

De verspreiding in Haren

veel macht gepaard. Maar wat

‘foute’ hackers te verleiden mee

duurt drie dagen. De regio

de Russen doen, kan ook omge-

te werken aan deze belangrijke

is zeven dagen later bezorgd.

keerd. Het platleggen van de Rus-

missie. Cyberattacks zijn een onderdeel geworden van moderne oorlogvoering. Wellicht kunnen

Eelde, Paterswolde, Groningen-

overheids-computersystemen

georganiseerde cyberacties bij-

Zuid (o.a. Wijert, Wijert-Zuid,

met data en het binnenlandse in-

dragen aan het Oekraïense te-

Corpus, Helpman, Ter Borch,

ternet,

genoffensief en meehelpen aan

Piccardthof, Klein Martijn)

(televisie, radio en persoonlijk

het einde van de oorlog.

“We vonden het zo’n mooie

Hans zegt niets. “Scheuren in

lage prijs, mijnheer Joling”, zegt de teleurgestelde dame. “Die

de lak, zachte plekken.” Hans heeft met haar te doen. Ze

schilder kenden we verder niet, maar hij was het goedkoopst van alle offertes die we hadden aangevraagd”. Hans weet precies wat er nu komen gaat.

zegt: “Het was weggegooid geld. Ik doe zoiets nooit weer.” Een poosje later staat het bord van Hans Joling in haar tuin en worden de steigers door de

Ze zegt: “Nu zijn we twee jaar verder. Kijk eens hoe mijn

schilders opgebouwd. Het zal nu niet lang meer duren, dan zal

kozijnen eruit zien. Dat is toch vreselijk.”

de dame weer breeduit lachen, net als haar huis. Felland Noord 6 9753 TB Haren T (050) 534 99 90

F (050) 534 39 54 E info@hansjoling.nl www.hansjoling.nl

Hans & Ada Joling

n ge in az n gl ke be wer g er in ld erk hi n sc afw t- e nd ou s wa h atie ar ep nr

sische computer-infrastructuur kan hen hard raken. Denk aan

Spijt

to be

Haren, Onnen, Glimmen, Noordlaren, Zuidlaren, Vries,

communicatiesystemen

jezelf is, maar je omgeving dwingt


WE VERBOUWEN, maar de verkoop gaat gewoon door

ms o S . t f i l e n fac e e r e n. e e w g t a g z j n i n o r e k o l n w e e e k r g n e i s i timm nkel i n w Onze w a e v d t : s s a i l g… uws over n e i t i a w n u w e o r d b e e r s o e i v g Maar het ent ook tijdens de b open en u

! M O K L E ER W

ZE

JIJ MAAKT EXPERT.

Kom jij het maken bij Expert?

Wij zijn nu op zoek naar een enthousiaste en gedreven

Verkoper m/v FULL TIME EXPERT HAREN

omdat je alles weet over onze producten én op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektronica in de breedste zin. Dankzij jouw vakkundige hulp en persoonlijk advies gaat de klant altijd tevreden de deur uit. En daar krijg jij een voldaan gevoel van. je hebt bij voorkeur een MBO diploma Detailhandel en het liefst ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de elektronica retail. En je bent full time beschikbaar.

Als verkoper heb jij een belangrijk aandeel in het succes van jouw winkel. Je bent klantvriendelijk. Je snapt wat klanten belangrijk vinden.

Herken jij jezelf in dit verhaal én wil jij het gaan maken bij Expert Haren?

Je geeft ze het beste advies omdat je goed naar ze luistert. Maar ook

Solliciteer dan nu meteen!

Meer weten? Kijk dan op werkenbijexpert.nl/vacatures/Haren of neem contact met ons op!

Expert Hof

Haren | Rijksstraatweg 216-220 | 050-5344927 Zuidlaren | Stationsweg 12 | 050-4091277 expert.nl/haren | expert.nl/zuidlaren

Wat bieden wij jou? Een afwisselende baan met doorgroeimogelijkheden Goede secundaire arbeidsvoorwaarden Ruimte om jezelf te ontwikkelen en veel te leren Opleidingsmogelijkheden Je komt te werken in een gezellig en enthousiast team Je profiteert van korting op producten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.