Page 1

gemeente

groen licht

van de redactie

shoppen in Haren

G eme en te gids 2012

organisaties & verenigingen


n begrip in de regio Schilderwerk Houtrotreparaties Vloercoatings Wandbekleding

Sinds 1886 Hardglazen deuren een begrip Glasbij in lood u in de buurt. Alle soorten bouwglas

Ook glas-in-lood met isolatieglas! Vraag informatie.

„GOED VOOR UW VASTGOED�

childersbedrijf Afman B.V. Afman B.V. Schildersbedrijf ksstraatweg 19 - 9801 AM Zuidhorn

Rijksstraatweg 19 - 9801 AM Zuidhorn .: 0594-502253 - Fax: 0594-505136 Tel. 0594-502253 | 050 - 534 49 04 bsite - www.afmanschilders.nl Website - www.afmanschilders.nl mail - info@afmanschilders.nl Email - info@afmanschilders.nl A* gecertificeerd VCA* gecertificeerd

Schilderwerk Houtrotreparaties Vloercoatings Wandbekleding Alle soorten bouwglas Hardglazen deuren Glas-in-lood


Voorwoord Alstublieft: de nieuwe gemeentegids van de gemeente Haren. De gemeentegids is helemaal bijgewerkt en aangepast, waardoor u alle belangrijke informatie over onze gemeente gemakkelijk kunt terugvinden. De gids blijkt elk jaar een handig naslagwerk. Zo vindt u er informatie in over de gemeentelijke organisatie, bezienswaardigheden en praktische zaken zoals huisvuil en het aanvragen van paspoorten. Daarnaast biedt de gemeentegids een zo compleet mogelijk overzicht van telefoonnummers en adressen van organisaties, bedrijven en verenigingen in (en om) de gemeente Haren. Kortom, het is een naslagwerk dat ook in het digitale tijdperk nuttig is. Overigens kunt u ook de gemeentelijke website www.haren.nl raadplegen als u vragen over de gemeente heeft. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Het nieuwe gemeentehuis is in gebruik genomen, er is een gloednieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan en er was een wisseling van de wacht in het college van B&W: een nieuwe (tijdelijke) burgemeester en een nieuwe wethouder en gemeentesecretaris. Ook werd Haren door weekblad Elsevier uitgeroepen tot de beste woongemeente van 2011. Een titel waar de gemeente zeker trots op mag zijn: Haren blijkt een fijne gemeente voor inwoners om in te wonen! Meer wapenfeiten in 2011 waren de realisatie van het nieuwe sportpark de Koepel aan de Onnerweg, een grote wielerronde voor het eerst door de gemeente Haren (Energiewacht Tour), het NK Straatmaken en ons brandweerkorps dat het geschopt heeft tot de landelijke brandweerwedstrijden en zich daarmee ĂŠĂŠn van de beste korpsen van Nederland mag noemen. Maar nu de blik op het komende jaar; deze gemeentegids is per slot van rekening toekomstgericht. Net als alle gemeenten in Nederland werd ook de gemeente Haren getroffen door rijksbezuinigingen. Desondanks is het ons gelukt om de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2012 aan te bieden. Mede dankzij de input van u, inwoner van de gemeente, hebben wij keuzes kunnen maken die verantwoord zijn. Massaal heeft u gereageerd op onze oproep mee te denken over de ombuigingen. Hieruit blijkt weer dat de Harense inwoners betrokken zijn en constructief meedenken over het gemeentelijk beleid. Die betrokkenheid is belangrijk voor het gemeentebestuur en daarom zullen we vaker een beroep op u doen om met ons mee te denken. We hebben in de begroting voor 2012 aangegeven de basisvoorzieningen te willen handhaven, zodat Haren sociaal, groen, duurzaam en ondernemend blijft. Het onderwijs en het sociale vangnet worden ontzien. Ook wij zullen ons blijven inspannen om Haren de beste woongemeente te laten blijven. Ik wens u een goed jaar toe.

Bertus Fennema

Waarnemend burgemeester gemeente Haren


08 053 HW-AdvertentieGids.pdf

20-11-2008

10:11:13

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen? Met Westerholm Seniorenzorg kan het!

Westerholm Zorgcentrum biedt huisvesting, verzorging en begeleiding aan ouderen. Dat kan ook in uw eigen vertrouwde woonomgeving.

C

Wij bieden het volgende zorgpakket: - Verzorging en verpleging (ook kortdurende opname) - Levering van maaltijden - Deelname aan gezamenlijke maaltijden - Deelname aan activiteiten in het Zorgcentrum - Eerste contactadres bij calamiteiten - Advies en begeleiding - Bemiddeling Persoonsgebonden Budget (PGB)

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

08 053 HW

Voor informatie kunt u zich richten tot de directeur: Dhr. W. Rigter, Irenelaan 1, 9752 LS Haren Er is een uitgebreide brochure beschikbaar. Telefoon: (050) 534 21 22 E-mail: info@westerholm.nl Internet: www.westerholm.nl

Adverteerdersindex

Afman Schilders Aimée Staal Makelaardij AOC Terra Drukkerij van Ark Baasis Stichting Scholen Bartelds Hoveniers Bibliotheek Berends Hoveniersbedrijf Boerema Bolt Wegenbouw Brederode Archirect ‘t Clockhuis Klassieke Homeopathie Coby Sinnige E-Plant Eldering de Vries Bouwbedrijf Energy Zon- en Fitness Studio Expert Haren Geert Harms Rietdekkersbedrijf Hans Joling Schilderwerken Haren dé Krant v.d. Hende Taxaties Hoogesteger Schilders de Huismeesters Hut en Co. Accountants Icare

omslag omslag 73 59 73 omslag 36 59 57 55 56 72 92 58 55 92 64 56 58 6 93 57 6 93 43

Installatieburo Haren Jenaplanschool Peter Petersen Jos Sikkema Stukadoorsbedrijf Konings Totaalinstallateurs Kuin Notaris Lanting Installatiebedrijf Mulder Loonbedrijf Nijland Wonen Noordermaat Oude Borg Precision Pilates Scholma Druk Bedum Smid Installatie Stroomdal Het, Verloskundigenpraktijk Venema Bouw Verver & Jet Winters Makelaars Warenmarkt Westerholm De Widt Accountants Willem Lodewijk Gymnasium Wolters Bouw Woonborg Woude Tj.van der verhuizingen Zorggarant ZINN

56 73 58 56 omslag 57 58 8 43 92 93 59 57 92 55 omslag 36 4 93 74 55 6 6 43 44


5

Glazen Bol Gemeentelijke informatie

Belangrijke adressen en contactgegevens Wekelijks gemeentelijk nieuws in het Harener Weekblad Haren, de groene parel van het noorden College van burgemeester en wethouders Gemeenteraad Werkwijze Gemeenteraad & Adviesraden Organisatieschema gemeente Haren Helpt u mee Haren veiliger te maken! Wat te doen bij een ramp in Haren Gemeentelijke diensten & producten

7 9

10 11 12 14 16 18 19 20 23 24

Groen licht

37

Van de redactie

45

Shoppen in Haren

61

Organisaties & verenigingen

75

Haren: verleden en toekomst Haren vitaal, ook in 2012 Het kan verkeren in Haren Burgers blijven centraal staan

Glazen bol vertelt ... Nieuwe techniek levert een nieuw soort Harenaar in 2012! Verhuizen? Ledental op peil? Leefklimaat voor ouderen Ouderen moeten minder afhankelijk worden van anderen Kerk op weg naar 2020 Begeleiding van opvoeders en jongeren

38 39 40 42

46 48 49 50 51 52 54

COLOFON

Gemeentegids Haren is een uitgave van Close-Up Media/Haren de Krant, onder supervisie van Gemeente Haren. redactie-adres: Schweitzerlaan 2, 9728 NP Groningen. Telefoon: 050-5276133, e-mail: gemeentegids@harendekrant.nl. Wilt u met uw bedrijf of organisatie in de gemeentegids 2013 worden opgenomen, mist u gegevens in deze gids? Mail voor mogelijkheden en tarieven aan het genoemde mailadres. © 2012 Close-Up Media Creatief concept, coördinatie en vormgeving: Nononsense Communicatie Fotografie: Peter-Paul Luiken, Peter Jack Hiddema, Jan Buwalda, Stephanie Bloemink, Bob de Vries en anderen.


wonen >>

De krant die Harenaars bindt. Met oog voor juist kleine verhalen van grote waarde. Krant die historie laat herleven. Open oor voor lief en leed. Krant die vraagt naar het waarom en niet alleen naar het hoe. Iedere maand in de brievenbus. Ieder uur van de dag actueel op www.harendekrant.nl Zo’n krant zie je niet iedere week!

Verhuizingen in binnen en buitenland Verpakkingen overzee Verwarmde en beveiligde inboedelopslag Verhuizingen voor particulier en bedrijf

Felland Noord 5 9753 TB Haren Mobiel: 0653738869 Fax: (050) 5346437 E-mail: info@vanderwoudeverhuizingen.nl

050 - 5347419 Website: www.vanderwoudeverhuizingen.nl

Tynaarlosestraat 1 Postbus 3

t. 0592 - 303 600 e. info@woonborg.nl

9480 AA Vries

KvK: 04031749 (Drenthe)

F R I E S E S T R A AT W E G 18 P O S T B U S 546 ■ 9700 AM G RO N I N G E N T ( 050) 3657171 ■ F ( 050) 3183124 ww w.de huism e e ste r s.nl info@de huism e e ste r s.nl OPENINGSTIJDEN

K A N TO O R

M A . T / M V R . VA N

08.00 - 17.00

TELEFONISCH

BEREIKBAAR

M A . T / M V R . VA N

08.00 - 17.30

UUR

UUR


7

Glazen Bol Haren de Krant presenteert u met gepaste trots de nieuwe gemeentegids 2012. Het jaar 2012 zal wellicht de geschiedenis ingaan als het jaar van grote veranderingen. Denk maar eens aan de perikelen rond het zwembad, een mogelijke samenwerking of zelfs fusie met een andere gemeente. In 2012 zullen er beslissingen worden genomen die over decennia nog voelbaar zijn. Juist op de drempel van zo’n ‘beslisjaar’ zou je dolgraag eens in een glazen bol willen kijken. Deze gemeentegids staat daarom in het teken van de toekomst. De bestuurders van deze gemeente kijken op ons verzoek in de glazen bol in onze vaste rubriek ‘Groen Licht’. We hebben bovendien sleutelfiguren uit de gemeente Haren gevraagd een blik in de toekomst te werpen, speciaal op hun ‘vakgebied’. Zo zal Arnold Bergsma de digitale wereld van 2020 schetsen en dominee Marja de Jager analyseert de toekomstige rol van de kerk in onze lokale samenleving. Deze gemeentegids is eigenlijk een jaarlijks magazine voor inwoners van de gemeente Haren. Een mooie mix van redactie, gemeente- informatie en advertenties (advertenties lezen is winkelen met je ogen). Zonder adverteerders geen gemeentegids. Waarvan akte. Treft u fouten aan? Wilt u vermeldingen in de registers aanpassen? Heeft u opmerkingen? Mail dan gerust aan gemeentegids@harendekrant.nl.

Hein Bloemink, redactie


meubelen meubelen Bedden meubelen meubelen Bedden meubelen VlOeren Bedden meubelen Bedden VlOeren Bedden raamdecOratie VlOeren Bedden VlOeren raamdecOratie VlOeren marmOleum raamdecOratie VlOeren raamdecOratie marmOleum raamdecOratie marmOleum raamdecOratie marmOleum marmOleum marmOleum

seniorenmeubelen seniorenmeubelen Op het gebied van zitmeubelen bieden wij u een ruime seniorenmeubelen keus. Ook voor relaxfauteuils en verstelbare zijn Op het gebied van zitmeubelen bieden wijmeubelen u een ruime seniorenmeubelen seniorenmeubelen Op het gebied van zitmeubelen bieden wij u een ruime wij al vele een betrouwbare en ervaren meubelen specialist. zijn keus. Ook jaren voor relaxfauteuils en verstelbare seniorenmeubelen

Op het gebied van zitmeubelen bieden wij u een ruime Op het van zitmeubelen bieden wijmeubelen u een ruime keus. Ook voor relaxfauteuils en We in verstelbare seniorenmeubelen enzijn dealer wijgebied alzijn velegespecialiseerd jaren een betrouwbare en ervaren specialist. Op gebied van zitmeubelen bieden wijmeubelen u een ruime keus.het Ook voor relaxfauteuils en verstelbare zijn keus. Ook voorbekende relaxfauteuils en verstelbare meubelen wij al vele jaren een betrouwbare en ervaren specialist. van merken. de zitmeubelen indealer onze We vele zijn gespecialiseerd inProbeer seniorenmeubelen enzijn keus. Ook jaren voor relaxfauteuils en verstelbare wij al vele een betrouwbare en ervaren meubelen specialist. zijn wij alzijn vele jarenbekende een en specialist. We in seniorenmeubelen en dealer showroom. Webetrouwbare hebben ook eenervaren ruime collectie kasten en vangespecialiseerd vele merken. Probeer de zitmeubelen in onze wij alzijn velegespecialiseerd jaren een betrouwbare en ervaren specialist. We in seniorenmeubelen en dealer We zijn gespecialiseerd inProbeer seniorenmeubelen enindealer van vele bekende merken. de ruime zitmeubelen onze en dressoirs. Kom eens langs! showroom. We hebben ook een collectie kasten We vele zijn bekende gespecialiseerd seniorenmeubelen enindealer van merken.inProbeer de zitmeubelen onze van vele bekende merken. Probeer de zitmeubelen in onze showroom. We Kom hebben een ruime collectie kasten en dressoirs. eensook langs! van vele bekende merken. Probeer de zitmeubelen in onze showroom. We hebben ook een ruime collectie kasten en showroom.Kom We eens hebben ook een ruime collectie kasten en dressoirs. langs! showroom.Kom We eens hebben ook een ruime collectie kasten en dressoirs. langs! dressoirs. Kom eens langs! dressoirs. Kom eens langs!

NIJLANDWONEN NIJLANDWONEN NIJLANDWONEN NIJLANDWONEN NIJLANDWONEN NIJLANDWONEN Paterswoldseweg 2

9726 BC Groningen

tel. 050-3123566 www.nijlandwonen.nl

Paterswoldseweg 2

9726 BC Groningen

tel. 050-3123566 www.nijlandwonen.nl

Paterswoldseweg 2 9726 BC Groningen tel. 050-3123566 www.nijlandwonen.nl Paterswoldseweg 2 9726 BC  Groningen tel. 050-3123566 www.nijlandwonen.nl Paterswoldseweg 2 9726 BC  Groningen tel. 050-3123566 www.nijlandwonen.nl Paterswoldseweg 2 9726 BC  Groningen tel. 050-3123566 www.nijlandwonen.nl


gemeente groen licht

Wekelijks gemeentelijk nieuws in het Harener Weekbla d

11

Haren, de groene parel van het noorden

12

College van burgeme ester en wethoud ers

14

Gemeenteraad

16

Werkwijze Gemeenteraad & Adviesra den

18

Organis atiesche ma gemeente Haren

19

Helpt u mee Haren veiliger te maken?

20

Wat te doen bij een ramp in Haren

23

Gemeentelijke diensten & producte n

24

shoppen in Haren

10

van de redactie

Belangr ijke adresse n en contactg egevens

organisaties & verenigingen


gemeentelijke informatie

G e me en t e hu is

Ba li e Pu b li e k s za k e

lein 10 Raadhuisp aren H 9751 AN 3 99 11 53 – 0 05 T: 4 03 85 53 – F : 050 e@haren.nl nt ee m ge : E en.nl ar .h I : www

Raadhuis

rheid: e bereikbaa r Telefonisch uu 0 .00 - 16.0 uur .00 - 16.30 Maandag: 09 09 g: da er nd do t/m Dinsdag r 0 - 13.00 uu Vrijdag: 09.0 50 A postadres: tbus 21, 97 Haren, Pos Gemeente

B ra n d

A Haren

.n l

KC A D ep ot

Kle in C he misc h Afval

Van Maerlant laan 1 9752 JT Haren T : 050– 533 99 87 Geopend: w oensdag van 13.00 tot 15.0 vrijdag van 14 0 uur, .00 tot 16.00 uur en zaterd van 10.00 tot ag 12.00 uur

n

Opening stijden: d agelijks va e n m aa n d n 09.00 agmiddag 13.00 uur van 16.00 - 18.00 uu r.

Afspraak college van B&W Als u een afspraak wilt maken met het college van burgemeester en wethouders, kunt u contact opnemen met het bestuurs secretariaat via telefoonnummer 050–533 98 50 of per e-mail secret@haren.nl.

ono mg e v B ur e a u Wo

we e r

Wes te rse Dr if t 5 975 2 L A Har en T : 050 –5 F : 050 33 99 80 – 533 99 83 I : ww w.b ra n d we e r haren

plein 10

in g

tla an 1 Van M aerlan aren 9752 JT H 99 78 T : 05 0 – 5 3 3 99 79 3 3 5 – 0 05

F:

ag van 8. 30 ag t/m vrijd nd aa r m : d tot 16 .3 0 uu G eo p en van 12.3 0 en r uu 0 .0 tot 12

h uys Har e n ‘t C lo c ko o r K u ns t & C ult u ur C e nt r

um v

t3 B ri n k h o rs Ha re n 9751 AS 33 95 6 0 T : 050 – 5 .c o m lo c k huys E : info@c .c o m s y lo c k hu I : w w w.c

ag g t/m vri jd : maan d a Geopend uur tot 22.0 0 aa n d a g van 9.0 0 o p e n d: m e g r e ti a tr is in t 14.0 0 uu m to d A van 10.0 0 g a rd e d t/m d o n


11

tgegevens Be langrijk e adre ss en en contac en. gege vens van de gemeent e Har Hiernaast staa n de bela ngrij kste

Wekelijks gemeen telijk nieuws in het Harener We ekblad

Elke week publiceer t de

gemeente Haren gemeente-informati e in het Harene r Weekblad. De geme entelijke pagina(‘s) in het Harener W eekblad worden oo k wekelijks op de we bsite van de gemeen te ww w.haren.nl gepla atst. Daar vindt u overigens ook al he t nieuws van de ge meente.

Vragen, klachten of opme rk ingen over de bezorg ing va n het Ha rener We ek bla d? Be l da n de uitge ve r (N DC Me dia gr oep) op telefo on nu mm er 088–80 0 20 02 . Ser vicepunt Ha ren er We ek blad Voor het afhalen van een krant kunt u oo k terecht bij: Boomker Boeken+ Rijksstraatweg 205 9752 BH Haren


gemeentelijke informatie

Haren, de groene parel van het noorden Haren heeft een bijzonder karakter. Het is er prachtig groen en alle voorzieningen op de grens van stad en land zijn er aanwezig. Dat vele groen maakt Haren tot een gewilde gemeente om in te wonen, te werken en te verblijven. Niet voor niets is de gemeente Haren in 2011 door het weekblad Elsevier tot beste woongemeente van Nederland uitgeroepen. Haren onderscheidt zich niet alleen door haar groene karakter, maar kent ook goede voorzieningen, zoals een breed aanbod aan winkels, samengebracht in een overzichtelijk centrum rond de monumentale kerk. Het gezellige centrum heeft diverse cafeetjes, restaurants en lunchrooms met uitnodigende terrassen en met zijn vele winkels en de weekmarkt op de vrijdagmiddag en -avond heeft het een grote aantrekkingskracht op de wijde omtrek. De gemeente Haren (bestaande uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren) is in de loop der jaren uitgegroeid tot een welvarende gemeente met voorname (land)huizen - waarvan veel met een monumentale status - langs lommerrijke lanen in een groene omgeving en een oorspronkelijke setting: Harense kwaliteit. Maar deze lommerrijke, groene en oorspronkelijke setting is heel dynamisch. Haren is een gemeente waar volop activiteit is, waar gebouwd wordt voor de toekomst, waar plannen worden ontwikkeld en woningen, scholen en zorgvoorzieningen worden gebouwd. Een gemeente waarin samen met ondernemers aan visies en plannen voor de toekomst van het dorp wordt gewerkt en waar ondernemers en bewoners gezamenlijk bijdragen aan voorzieningen voor iedereen. Sport en cultuur Naast een aantrekkelijk winkelcentrum met vele voorzieningen kent de gemeente Haren een uitgebreid verenigingsleven. Ook biedt de gemeente het nodige op het sportieve vlak. Zo heeft Haren diverse sportaccommodaties. Op cultureel gebied is er eveneens genoeg te beleven: ‘t Clockhuys - Centrum voor Kunst & Cultuur heeft een uitgebreid aanbod aan lessen en cursussen muziek, theater, dans en beeldende kunst. Er zijn wisselende exposities te bezichtigen, elke twee weken is er filmhuis en er zijn regelmatig concerten en presentaties. Recreatie Recreatief en toeristisch gezien heeft de gemeente Haren heel wat attractieve punten. De directe omgeving bestaat uit een prachtig natuurgebied, waarin u naar hartelust kunt fietsen en wandelen. Bekende, mooie trekpleisters in het gebied zijn het Paterswoldsemeer, het Hoornse Meer, de Hoornse Plas, het Friescheveen en het Zuidlaardermeer, dat op de grens met de provincie Drenthe ligt. Haren is ook de plaats van de beroemde Hortus Haren. Bovendien vindt u in Noordlaren het enige hunebed in de provincie Groningen. Met de titel “Groenste Dorp van Nederland 20062007� (en derde van Europa!) kreeg Haren veel waardering als Groene Parel van het Noorden.


13

Het wapen van de gemeente Haren De gemeente Haren heeft een eigen wapen, dat in 1914 is vastgesteld. Het bestaat uit een zilveren klok op een schild met in het vrijkwartier (de rechter bovenhoek van een schild; in het aanzicht van het schild dus linksboven) een dubbele adelaar met daarop een schildje van zilver. Om aan te geven dat Haren een belangrijk gedeelte van Goorecht heeft uitgemaakt - dat sinds 1460 tot de “heerlijkheid van de stad Groningen” behoorde - is in het vrijkwartier het wapen van Groningen opgenomen. Het grote schild is gedekt met een vijfbladerige kroon. De klok herinnert aan de tijd dat de bij de gemeente horende ‘marken’ (Haren, Noordlaren, Onnen, Glimmen, Hemmen, Dilgt, Essen en Helpman) door middel van ‘klocktreckninge’ ter vergadering werden geroepen, aldus artikel 72 van het eerste boek van ‘het Lantrecht des gerichts’ van Selwerdt van 1673. Het wapen fungeert als symbool van de gemeente. Voor het gebruik ervan zijn geen officiële voorschriften; halverwege de 19 e eeuw is wel bepaald dat de ambtsketen van de gemeente voorzien moest zijn van het gemeentewapen. Het logo van de gemeente Haren Het logo van de gemeente bestaat uit een combinatie van een toren en een molen. Deze twee bouwwerken markeren de gemeente en roepen herinneringen op aan het verleden. De toren is een herkenbaar element in de gemeente; Haren heeft vijf torens binnen haar grenzen. Daarnaast staat de toren symbool voor de kerk, het kerkelijke leven en het kloppende dorpshart. De molen symboliseert het werkende leven, dynamiek en historie. Het beeldmerk sluit aan bij de missie van de gemeente om een bereikbare, betrokken, open en betrouwbare gemeente te zijn.


gemeentelijke informatie

College van burgemeester en wethouders F Bertus (E.) Fennema - CDA Waarnemend burgemeester Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren T: 050–533 99 11, E: b.fennema@haren.nl Portefeuille Bestuurlijke en publiekszaken / Integraal veiligheidsbeleid en rampenbestrijding / Integrale handhaving / Politie en brandweer / Personeel en organisatie / Communicatie, voorlichting en media / Externe betrekkingen / Landinrichting / Nutsbedrijven / Huisvesting gemeentelijke diensten / Visie op Haren

S Theo (Th.J.J) Sieling - PvdA Wethouder: 1e loco-burgemeester Appelbergenweg 1, 9755 TS Onnen T: 050–533 99 11, E: t.sieling@haren.nl Portefeuille Financiën en belastingen / Sociale zaken en arbeidsmarktbeleid / Vluchtelingen-, emancipatie- en allochtonenbeleid / Ontwikkelingsamenwerking / Recreatie en toerisme / Sport / Economische zaken en werkgelegenheid (incl. Nesciopark) / Kleine kernen en plattelandsbeleid / Natuur, landschap, landbouw / Buitenstedelijk water, gerelateerd aan natuur en landschap, poelen, de meren, Drentse Aa, Onnervaartje en Noordlaardervaartje / Bestuur Meerschap Paterswolde / Dorpswethouder Glimmen

Kerncijfers

Inwoners Totaal aantal inwoners Gemeente Haren: 18.441 Mannen en jongens: 8.721 Vrouwen en meisjes: 9.720

Aantal inwoners per dorp Haren: 15.755 Glimmen: 1.372 Onnen: 714 Noordlaren: 580

Oppervlakte gemeente Haren Oppervlakte: 5.070 ha Oppervlakte water: 410 ha Aantal woningen gemeente Haren Woningen inclusief garageboxen: 9.135 Bedrijf, kantoor, tehuis, school, etc: 649


15

K Remco (R.D.J.) Kouwenhoven - VVD Wethouder: 2e loco-burgemeester Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren T: 050–533 99 11, E: r.kouwenhoven@haren.nl Portefeuille Welzijn en zorg (w.o. Wmo, jeugdbeleid, ouderenbeleid, maatschappelijke dienstverlening, sociaal-cultureel werk, buurt- en dorpshuizen, kinderopvang, volksgezondheid) / Cultuur / Verkeer, vervoer en openbare werken / Riool inclusief al het beheer van binnenstedelijk water, beleid riolering, reconstructies, afkoppelen, baggeren, wateroverlast / Parkeerbeleid / Milieu en afvalstoffen (incl. ARCG) / ICT en archief / Buurt-/dorpswethouder Westkant Haren en Noordlaren

P Gerben (G.J.) Pek - D66 Wethouder: 3 e loco burgemeester Waterhuizerweg 41, 9753 HP Haren T: 050–533 99 11, E: g.j.pek@haren.nl Portefeuille Ruimtelijke ordening (incl. vergunningverlening) / Volkshuisvesting / Grondbedrijf / Regiovisie / Monumentenbeleid / Onderwijs / Duurzaamheid / Buurt-/dorpswethouder Oosterhaar en Onnen

W Mr. Madelon (M.P.) de Wilde Gemeentesecretaris Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren T: 050–533 99 11, E: mp.dewilde@haren.nl Directeur van de gemeentelijke bestuursdienst


gemeentelijke informatie

Gemeenteraad Leden gemeenteraad periode 2010-2014 De gemeenteraad van Haren telt 17 leden, die verdeeld zijn over zeven fracties. De zetelverdeling is als volgt: CDA ChristenUnie D66 Gezond Verstand Haren

2 1 3 2

GroenLinks PvdA VVD

2 3 4

Samenstelling gemeenteraad De gemeenteraad bestaat uit 17 leden en wordt iedere vier jaar opnieuw gekozen. De huidige gemeenteraad is samengesteld op basis van de verkiezingsuitslag van 3 maart 2010. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad, maar heeft in de raad zelf geen stem. De gemeenteraad wordt bijgestaan door de raadsgriffier. De heer Onno E. de Vries is de raadsgriffier. Hij ondersteunt en adviseert de raad bij zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken. Daarnaast stimuleert de griffier de duale werkwijze van de raad.

Fennema, B.E. (Bertus) voorzitter raad Raadhuisplein 10 9750 AA Haren T : 050–533 99 11 E : b.fennema@haren.nl

Valkema, R. (René) CDA–fractievoorzitter Borgsingel 10 9753 CE Haren T : 050–537 05 94 E : rr.valkema@haren.nl

Kooi, J. (Jan) CDA Middelhorsterweg 42 9751 TG Haren T : 050–534 20 42 E : j.kooi@haren.nl

Berends, Th. (Theo) ChristenUnie–fractievoorzitter Felland 23 9755 TA Onnen T : 050–406 15 40 E : t.berends@haren.nl

Legemaat, W. (Wil) D66–fractievoorzitter Emmalaan 3c 9752 KR Haren T : 050–534 96 21 E : w.legemaat@haren.nl

Fennema, F.R. (Fokke) D66 Zuidlaarderweg 41 9756 CG Glimmen T : 050–312 23 40 E : f.r.fennema@haren.nl

Bachman-Mulder, M.J. (Marjan) D66 Lokveenweg 36 9751 CK Haren T : 050–535 02 88 E : m.bachman@haren.nl


17

Sloot, M.J. (Mariska) Gezond Verstand Haren– fractievoorzitter Leo Polakweg 15 9752 NT Haren T : 06–301 958 19 E : m.j.sloot@haren.nl

Wiersema, E.N. (Esther) Gezond Verstand Haren Jonkerpad 18 9753 CG Haren T : 050–853 96 71 E : e.n.wiersema@haren.nl

Schenkel, G.H. (Eric) GroenLinks–fractievoorzitter Spinozalaan 26 9752 NS Haren T : 06–107 919 39 E : e.schenkel@haren.nl

Rohrich, M. (Marion) GroenLinks Bronlanden 12 9753 KT Haren T : 06–113 251 83 E : m.rohrich@haren.nl

Terpstra, P.R.A. (Pieter) VVD–fractievoorzitter Rijksstraatweg 325 9752 CG Haren T : 050–534 44 85 E : p.r.a.terpstra@haren.nl

Frima, H. (Hein) VVD Rijksstraatweg 237 9752 CB Haren T : 050–534 04 85 E : h.frima@haren.nl

Prenger, B. (Bernard) VVD Rijksstraatweg 47 9752 AB Haren T : 050–534 00 31 E : b.prenger@haren.nl

Kerremans, V.M.E. (Vera) VVD Hemsterhuislaan 67 9752 NC Haren T : 050–318 09 39 E : v.kerremans@haren.nl

Sprenger, T.G. (Ton) PvdA–fractievoorzitter Laagveld 94 9753 KC Haren T : 050–534 35 67 E : t.g.sprenger@haren.nl

Schuiling, L.M. (Lammie) PvdA Waterhuizerweg 72 9753 HS Haren T : 050–534 63 50 E : l.m.schuiling@haren.nl

Toxopeus, A.T. (Anje) PvdA Westerveen 1 9751 HT Haren T : 050–406 12 56 E : a.t.toxopeus@haren.nl

de Vries, O.E. (Onno) raadsgriffier Raadhuisplein 10 9750 AA Haren T : 050–533 99 11 / 06–108 330 52 E : oe.devries@haren.nl


gemeentelijke informatie

Werkwijze gemeenteraad De gemeente Haren wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders. Binnen de gemeente is de gemeenteraad verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen. Zo stelt de gemeenteraad ieder jaar de begroting en het jaarverslag vast, evenals alle gemeentelijke verordeningen en plannen. Het college van Burgemeester & Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college is belast met de dagelijkse gang van zaken en bereidt de besluitvorming in de gemeenteraad voor.

Vergaderingen en rondetafelgesprekken U kunt met de gemeenteraad in contact komen door raadsvergaderingen, raadscommissievergaderingen en/of rondetafelgesprekken bij te wonen; deze zijn openbaar. De gemeenteraad vergadert iedere vier weken, behalve in de zomermaanden juli en augustus. De raadscommissievergaderingen vinden in principe twee weken voorafgaand aan de raadsvergaderingen plaats. De rondetafelgesprekken zijn bedoeld om inwoners meer en beter te betrekken bij het gemeentelijke beleid en om de raad de mogelijkheid te bieden, zich te laten informeren door belanghebbenden en deskundigen. Inspreken Als u over een onderwerp op de agenda wilt inspreken, kan dat tijdens de raadscommissievergaderingen. Rooster en agenda De raadsvergaderingen vinden plaats in het raadhuis, meestal op de laatste maandagavond van de maand, en beginnen om 20.00 uur. Het rooster voor zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de rondetafelgesprekken vindt u op www.haren.nl. Vergaderstukken U kunt de stukken voor de rondetafelgesprekken en de raadsvergaderingen digitaal raadplegen via www.haren.nl. Ook kunt u de stukken inzien bij de balie Publiekszaken van het gemeentehuis. Schrijven aan de raad Als u een brief schrijft aan de gemeenteraad, komt deze aan de orde bij de ingekomen stukken. Als het onderwerp niet tot de bevoegdheden van de gemeenteraad behoort, wordt de brief aan het college van Burgemeester & Wethouders gegeven. Het college behandelt uw brief dan en zal deze beantwoorden en/of een beslissing nemen naar aanleiding van de brief.

Advie sraden beleid Om de inwoners van Haren meer bij het r een estuu enteb geme het te betrekken, heeft sraden aantal adviesraden ingesteld. Deze advie het geven gevraagd en ongevraagd advies aan ebied. gemeentebestuur over een bepaald taakg gstelIn de adviesraden zitten burgers die belan fende ling hebben voor en kennis van het betref sraadvie nde volge de heeft e terrein. Het colleg den ingesteld: Milie uadviesra ad Hare n - MAR Secretariaat: mevro uw. M.J.C.M. Kopp es Parallelwe g 71 9756 CC Glimm en E: mar@haren.nl legen Advisering op het gebied van milieuaange t uitheden en milieubewustwording in de mees gebreide zin.

Advie sraad WMO Secretaris: de heer P.K. Blanksma Posta dres: Adviesraad Wmo P/a Van Velde kenla an 15 9752 EK Haren E : p.k.blanksma@kp nplan et.nl


19

Organisatieschema Gemeente Haren per 1 juli 2011 Directeur/ Gemeentesecretaris Bestuurs- en Managementondersteuning Afdelingsmanager

Team Bestuurssecretariaat

Team Brandweer, Openbare Orde en Veiligheid

Team Communicatie

Team Financieel Beleid/Control

Team Juridische Zaken

• Team Personeel & Organisatie

Afdeling Ontwikkeling

Afdeling Publiekszaken

Afdeling Interne Dienstverlening

Afdelingsmanager/ loco-secretaris

Afdelingsmanager

Afdelingsmanager

Team ‘t Clockhuys

Team Inwoner Contact Centrum

Team Milieu

Team Ruimtelijk Beheer

Team Vergunningverlening, Bouw- en Woningtoezicht

Team Leerlingen

Team Onderwijs, Sport en Welzijn

Team Projecten

Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Team Werk, Inkomen en Zorg

Team Woonomgeving

Team Automatisering Team Basisadministratie

Team Beheer Vastgoed- en GEO-informatie

Team Belastingen

Team Bouwkunde

Team Documentatie en Informatievoorziening

Team Facilitaire Dienst

• •

Team Financieel Beheer Team Tekstverwerking


gemeentelijke informatie

Helpt u mee Haren veiliger te maken? Veiligheid draait om mensen. Om buren, voorbijgangers op straat, ondernemers en scholieren. Veiligheid maken we samen en dus is betrokkenheid van burgers bij de veiligheid in hun straat, hun buurt en de gemeente essentieel. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van mensen en voor de sociaal-economische en culturele ontwikkeling van de gemeente Haren. Kerntaak Voor de gemeente is veiligheid een kerntaak. Om verstoringen van de veiligheid en risico’s beheersbaar te maken, voert de gemeente de regie over het veiligheidsbeleid. Belangrijke partners daarbij zijn de politie, de brandweer, het openbaar ministerie en organisaties op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijk werk, onderwijs, rampenbestrijding en verkeersveiligheid. Beleving Het begrip veiligheid kent twee kanten. Aan de ene kant is er de objectieve veiligheid. Deze is af te lezen aan de criminaliteitscijfers en de oplossingspercentages van misdrijven. Deze cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in het jaarplan van de politie. Aan de andere kant is er de veiligheidsbeleving van burgers: voelen zij zich veilig of niet? Iedere twee jaar worden de (on)veiligheidsgevoelens van de inwoners van de gemeente Haren met een enquête gemeten. Haren is een veilige gemeente en wordt ook als zodanig door de inwoners ervaren. Eigen verantwoordelijkheid Hoe belangrijk een integrale aanpak van veiligheidsproblematiek door de gemeente en andere organisaties ook is, burgers hebben ook een eigen

verantwoordelijkheid. Als mensen zich misdragen, spreek hen dan bijvoorbeeld op hun gedrag aan. Bescherm uzelf tegen inbraak en diefstal. Bent u slachtoffer van een misdrijf: doe dan aangifte bij de politie. Besteed voldoende aandacht aan de opvoeding van uw kinderen en breng ze normbesef bij. Meld onveilige situaties in uw buurt bij de buurtagent. Als u getuige bent van een misdrijf of ongeval, bel dan het alarmnummer 112. Houd u zich in het verkeer aan de maximumsnelheden. Heeft u vermoedens over huiselijk geweld in uw vrienden- of kennissenkring? Maak dan eens een praatje met de buurtagent of neem contact op met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (tel. 050–318 00 11, www.ashg-groningen.nl of www.stopthuisgeweld.nl). Burgernet Burgernet is een uniek samenwerkingsverbandtussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Als er bijvoorbeeld een melding van een inbraak of een vermiste persoon binnenkomt, start de centralist van de politie een Burgernetactie op. De deelnemers aan Burgernet


21

krijgen dan een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek om uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Zo kunt u direct helpen bij het opsporen van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over de afloop van de actie. In Haren nemen al meer dan 1.400 mensen aan het netwerk deel. Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en leefomgeving? Kijkt u dan op www.burgernet.nl en meld u aan. Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) Het OGGz-netwerk richt zich op mensen met problemen op diverse leefgebieden. Deze mensen ondervinden vaak ernstige beperkingen op het gebied van wonen, werken, leren en het aangaan en onderhouden van relaties. In bijna alle situaties maakt een complexe psychiatrische en/of verslavingsproblematiek deel uit van hun problemen. De omgeving wordt hiermee geconfronteerd doordat zij zich zorgen maakt of overlast ervaart. De samenwerkende instanties in het OGGz-netwerk zijn maatschappelijk werk NoorderMaat, politie, Lentis/ GGz, Verslavingszorg, GGD, Torion, Sociale Zaken en Woonborg. Dit netwerk heeft geen meldpunt, maar wanneer u zich zorgen maakt of overlast ervaart, kan melding bij één van de aangesloten organisaties voldoende zijn om hulp op gang te brengen. Ook kunt u uw bezorgdheid melden bij het Lokaal Loket Haren (tel. 050–535 24 10 of www.lokaalloket.nl/haren).

Politie De politie in Haren is onderdeel van Regiopolitie Groningen. Het zuidelijke gedeelte van de stad Groningen en de gemeente Haren zijn het werkterrein van de basiseenheid Groningen-Zuid/ Haren. De politie is altijd bereikbaar. Wilt u spreken met uw buurt- of jeugdagent, dan kunt u bellen met 0900–8844. Als u uw woonplaats noemt, komt u bij de juiste medewerker terecht. Kijk voor meer informatie op www.politie.nl/groningen. De buurtagent De buurtagent is de spil binnen iedere basiseenheid. Hij of zij is voornamelijk in uw wijk of dorp te vinden en vormt een belangrijk aanspreekpunt. De buurtagent weet wat er speelt, probeert op tijd problemen te voorkomen en haalt met enige regelmaat ook zelf het bonnenboekje tevoorschijn. Als u de politie over een kwestie binnen uw omgeving (gezin, buren, woonomgeving) belt, krijgt u naar alle waarschijnlijkheid met één van uw buurtagenten te maken. Als blijkt dat het probleem niet zozeer een zaak voor de politie is, bemiddelt de buurtagent in een aanpak door een andere organisatie, bijvoorbeeld maatschappelijk werk. De jeugdagent De regiopolitie Groningen heeft binnen iedere basiseenheid één of meer jeugdagenten. Deze weten wat er in de wereld van de jongeren speelt en zijn gespecialiseerd in hun problemen. De jeugdagent richt zich onder meer op spijbelen,


gemeentelijke informatie

overlast, winkeldiefstal, geknoei aan brommers en alcohol- en drugsgebruik. De jeugdagent is, evenals de buurtagent, een politieman of -vrouw: een probleem wordt dus in de eerste plaats door politieogen bekeken. Voorop staat echter dat het afglijden van jongeren voorkomen moet worden. Ook daarom kent de jeugdagent als geen ander de weg binnen de hulpverlening. Aangifte doen Als u slachtoffer van een misdrijf bent, is het belangrijk dat u daarvan aangifte doet bij de politie. Door aangifte te doen, vergroot u de kans dat de dader(s) en/of de buit worden achterhaald en draagt u bij aan een realistisch beeld van de aard en omvang van criminaliteit. U helpt dan de politie, gemeente, het openbaar ministerie en andere organisaties om toekomstige criminaliteit beter aan te pakken. U kunt aangifte doen op het politiebureau in Haren (Vondellaan 8, Haren) of via internet: www.politie.nl.

Brandweer Naast bluswerkzaamheden biedt het brandweerkorps Haren de samenleving een breed scala aan hulpverleningstaken, die steeds vaker ook over de grenzen van het eigen korps worden uitgeoefend. Meer informatie en uitleg over alle werkzaamheden en de uitvoering daarvan is te lezen op www.brandweerharen.nl. Hier kunt u ook het jaarplan en het jaarverslag inzien en de organisatie, de voertuigen en de wijze waarop men zich kan aanmelden bij de brandweer bekijken. Veiligheid op scholen Alle scholen in de gemeente Haren hebben een gebruiksvergunning. De brandweer controleert regelmatig of de school nog aan de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend, voldoet. Ook houden de scholen onder begeleiding van de brandweer ieder jaar ontruimingsoefeningen met de kinderen. Scholen zijn verplicht een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie te hebben. Verkeersveiligheid De gemeentelijke wegen in Haren zijn ingericht volgens het principe “Duurzaam Veilig”. Daarom mag u op de meeste wegen in Haren niet sneller rijden dan 30 km per uur binnen de bebouwde kom en 60 km buiten de bebouwde kom. Het te-

rugbrengen van de snelheid en de maatregelen die daarbij horen, hebben ten aanzien van de verkeersveiligheid maar één doel: het verminderen van het aantal verkeersongevallen. Daarnaast hanteert Haren het “Shared Space”concept. Onder het motto “wees geen individu in het verkeer, maar heb oog voor elkaar” gaat Shared Space uit van het zoveel mogelijk mengen van alle verkeerssoorten binnen de verblijfsgebieden. Als gemeente hebben wij hierbij de taak de weg zodanig in te richten, dat deze in één oogopslag duidelijk maakt wat er van de verkeersdeelnemer verwacht wordt. De herinrichting van de Rijksstraatweg is hier een voorbeeld van. Alle toekomstige projecten (herinrichting of nieuwbouw) zullen aan het Shared Spaceconcept worden getoetst. Omgaan met risico’s We leven in een maatschappij die niet zonder risico is. Veel risico’s die we dagelijks lopen, accepteren we gewoon. Zo nemen we deel aan het verkeer en veel onze gebruiksproducten zijn gemaakt in chemische fabrieken. De meeste risico’s zijn heel klein, maar ze zijn er wel. En de gevolgen van een ongeluk kunnen groot zijn. Denk maar aan de Bijlmerramp of de rampen in Enschede en Volendam. De risicowijzer In 2008 heeft ieder huishouden de risicowijzer ontvangen - nieuwe inwoners ontvangen de risicowijzer van de gemeente. In deze wijzer staat welke risico’s er in de gemeente Haren zijn, hoe u zich kunt voorbereiden op een ramp en wat u moet doen als er iets gebeurt. U kunt de risicowijzer aanvragen bij de gemeente; per telefoon op 050–533 99 11 of per e-mail: gemeente@haren.nl. De risicokaart Op de digitale risicokaart van de Provincie Groningen vindt u een inventarisatie van risicovolle bedrijven, instellingen en situaties. Iedere gemeente maakt voor haar eigen grondgebied een risico-inventarisatie die regelmatig wordt geactualiseerd. Op de website www.risicokaart.nl kunt u de risico-objecten binnen de gemeente Haren bekijken. Deze site geeft een overzicht van alle bedrijven, instellingen en locaties binnen de gemeente en de risico’s die deze met zich meebrengen. Er worden vergunningen afgegeven en regelmatig controleert de gemeente en/of de provincie of de bedrijven en organisaties zich aan de voorgeschreven regels houden. Bij de risico-inventarisatie zijn de risico’s in beeld gebracht en verdeeld in een aantal categorieën: tankstations, bedrijven met chemicaliën en vervoer over de weg, het spoor of vaarwegen. De gemeente controleert de actualiteit van alle gegevens op deze kaart regelmatig.


23

W a t te doen b ij een ramp in Haren Alarmering Als er gevaar dreigt, wordt de bevolking gealarmeerd. Dat gebeurt door: • Geluidswagens van de politie: bij een bedreiging van een beperkt gedeelte van de gemeente. • Sirenes: bij een bedreiging van een groot gedeelte van de gemeente of bij een regionale ramp. Als u door geluidswagens of sirenes gewaarschuwd wordt, gelden de volgende vier basisregels:

1.

2.

3.

4.

>> GA NAAR BINNEN

Hoort u de sirenes, ga dan zo snel mogelijk ergens naar binnen. Dat betekent: ga het dichtstbijzijnde gebouw in. Dus een bedrijf, een kantoor, een winkel of een huis. Zit u in de auto, verlaat deze dan zo snel mogelijk en ga ergens naar binnen. Als mensen bij u aankloppen, geef hen dan gelegenheid om te schuilen. Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw hen dan.

>> SLUIT DEUREN EN RAMEN

U moet deuren en ramen sluiten, omdat dat het veiligst is. Doe ook de deuren tussen de kamers dicht, zeker als er sprake is van gifwolken en gassen. U krijgt via de radio of televisie nadere instructies.

>> ZET DE VENTILATIE UIT

Schakel ventilatiesystemen uit. Denk bij het afzetten van de ventilatie ook aan wasemkapkanalen, ontluchtingskokers en ventilatieroosters.

>> ZET DE RADIO EN/OF TELEVISIE AAN

Via de regionale zender RTV Noord krijgt u informatie over rampen. Radio Noord is te ontvangen op FM-frequentie 97.5 MHz of via de kabel op 90.5 MHz. TV Noord is te ontvangen via kanaal 36 (ether) of kanaal 12 (kabel). Zorg dat u altijd weet waar u Radio of TV Noord op uw toestel kunt vinden. Bel niet naar familie, vrienden, bekenden, de gemeente of de brandweer; het telefoonsysteem raakt dan overbelast, waardoor er niemand meer te bereiken is en de hulpverlening ernstig in de problemen komt. Het enige telefoonnummer dat u mag bellen is het speciaal voor deze calamiteit ingestelde nummer. Dit nummer wordt bekendgemaakt door de geluidswagens of via radio en TV.

Informatie bij alarmering Volg uitsluitend de per geluidswagen of radio en TV gegeven instructies op. Laat u niet beïnvloeden door berichten uit andere bronnen of door geruchten. Bel voor informatie alleen het speciaal ingestelde telefoonnummer; dit wordt bekend gemaakt per geluidswagen of via de radio enTV. Einde alarmtoestand Als het gevaar voorbij is, wordt dit per geluidswagen en/of radio en TV aan u gemeld. Evacuatie Het kan gebeuren dat u zo snel mogelijk de omgeving moet verlaten. Dat hoort u dan via radio, TV of door de geluidswagens. In dat geval moet u het volgende doen >>

1. Sluit gas, licht en water af. 2. Neem alleen hoognodige spullen mee. 3. Sluit uw woning af. 4. Controleer of uw buren weten dat ze weg moeten. Via de radio/TV of via de geluidswagen hoort u welk vervoermiddel u kunt gebruiken. Algemene gedragregels: • Probeer kalm te blijven. • Ga niet af op geruchten. • Telefoneer uitsluitend met het ingestelde informatienummer. • Luister voor de juiste berichtgeving naar de geluidswagen, de radio en/of de televisie. • Blijf binnen totdat het sein ‘Alles veilig’ is gegeven via de radio, TV of geluidswagen.


gemeentelijke informatie

Gemeentelijke diensten & producten IIn dit hoofdstuk van de Gemeentegids vindt u informatie over de producten en diensten die de gemeente levert. Deze producten en diensten zijn gerubriceerd op onderwerp en op alfabetische volgorde. Aanvullend openbaar vervoer Invoering Servicebus in Haren De Servicebus is een herkenbaar en goed toegankelijk 15-persoonsbusje met een eenvoudige, lokale dienstregeling: van maandag tot en met zaterdag elk uur tussen ± 07.30 en 18.30 uur een bus. De Servicebus is beschikbaar voor alle inwoners van Haren. Omdat hij een lage instap heeft, is de bus ideaal voor mensen die moeilijk ter been zijn of afhankelijk zijn van rollator of rolstoel. Het voordeel van de Servicebus is dat deze een lokale ontsluiting biedt van wijken naar voorzieningen. Met ingang van 1 januari 2012 rijdt er ook een Servicebus in Haren. Het doel daarvan is een verbetering van het openbaar vervoer in de gemeente: een fijnmaziger openbaar vervoer, een betere aansluiting op de vervoersbehoefte van de Harense inwoners en het bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer. Route De Servicebus vervangt de route van lijn 54 in Oosterhaar. Het vertrek- en eindpunt van de bus is het NS-station. Bij de vertrektijden van de bus wordt rekening gehouden met aansluitingen op de trein. De route wordt per half uur in wisselende richting gereden. Bij de routebepaling van de bus is zoveel mogelijk gekeken naar locaties van potentiële klanten: het NS-station, Centrum-Oost, ‘t Nije Cruys, Laarmanhof, Hortus, Beatrixoord, Mytylschool, ZINN Dilgtoord/ Avondlicht, Visio/Kentalis, Centrum Raadhuisplein, Zonnehof, P+R (transferium), Postiljon motel, Huize Maarwold, Westerholm, Erasmusheem, De Middelhorst en Medisch Centrum Oosterhaar. Wmo-vervoer (ook wel deeltaxi genoemd) Wmo-vervoer - of deeltaxi - is vervoer van deur tot deur voor mensen met een beperking, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Deeltaxi wordt uitgevoerd door VervoersManagement Noord-Nederland BV. Het is een collectief vervoersysteem, dus het kan voorkomen dat u uw taxi deelt met mensen die in dezelfde richting reizen. Er is een folder voor tarieven en inlichtingen; deze kunt u opvragen bij de balie Publiekszaken van de gemeente. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het Lokaal Loket. Het Loket aan de Kerklaan 5 is op werkdagen geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. Lokaal Loket Haren, Gebouw ’t Nije Cruys Kerklaan 5, 9751 NK Haren T : 050–535 24 10 E : lokaalloketharen@home.nl I : www.lokaalloket.nl/haren Leerlingenvervoer Leerlingen die verder dan zes kilometer van hun basisschool wonen of naar een school voor speciaal onderwijs gaan, kunnen in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vervoerskosten. Als de gemeente u een vergoeding voor leerlingenvervoer toekent, gaat deze vergoeding in vanaf het moment van binnenkomst van uw aanvraag. Er wordt niet met terugwerkende kracht vergoed. Wilt u in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, dan kunt u een formulier aanvragen bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente. U kunt dit formulier ook vinden op www.haren.nl. Neem bij het inleveren van het formulier de volgende zaken mee: • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (inclusief advies van de school) • Indien van toepassing: een IB60-formulier van beide ouder(s)/verzorger(s). Dit is een formulier waaruit blijkt wat uw bruto gezinsinkomen per jaar is. U kunt een IB60-formulier aanvragen bij de Belastingdienst.


25

Afval De gemeente maakt ieder jaar een afvalwijzer. Deze wordt in december verspreid. Heeft u geen afvalwijzer ontvangen of bent u hem kwijtgeraakt? Dan kunt u een exemplaar downloaden op de website van de gemeente Groningen: www.gemeente.groningen.nl. Voor meer informatie over afval en grofvuil kunt u contact opnemen met de Milieudienst Groningen op telefoonnummer 050–367 10 00 of via de website www.milieudienst.groningen.nl Bedrijven/ondernemers Ondernemers - gevestigde en nieuwkomers - kunnen met al hun vragen over vestigingsmogelijkheden, uitbreidingen, vergunningen en dergelijke terecht bij de balie Publiekszaken van de gemeente. Begraafplaatsen In verband met het aanzien van de begraafplaats stelt de gemeente regels aan de grafmonumenten. Om de naleving van die regels te kunnen controleren, heeft u een vergunning nodig voor het plaatsen van een grafmonument. Het is niet mogelijk om grafruimte vooraf te huren of te kopen. De uitgifte van een plaats voor een asbus geeft het recht een urn bij te zetten. Voor uitvaartdiensten is op de begraafplaats Harenerhof een bescheiden aula beschikbaar. Belastingen en heffingen Gemeentelijke tarieven kunnen per belastingjaar worden gewijzigd. Een overzicht van de gemeentelijke tarieven kunt u vinden op www.haren.nl. Bovendien is deze informatie te verkrijgen bij de balie Publiekszaken van de gemeente en in de Belastingwijzer. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel wordt gevormd door het vastrechtbedrag per jaar - het variabele deel is een heffing op basis van het aantal kilo’s afval. Dit geldt zowel voor ‘grijs’ als voor ‘groen’ afval. Grof vuil Het grofvuil wordt gescheiden opgehaald. U kunt op afspraak maximaal 1 m³ grofvuil aanbieden. De regels voor het grofvuil kunt u terugvinden in de afvalwijzer. Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Dit is een peildatumbelasting. Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een woning, betaalt u voor het hele jaar OZB voor eigenaren. Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker bent van een onroerende zaak die geen woning is (bijv. een bedrijfspand), betaalt u voor het hele jaar OZB voor eigenaren én gebruikers. Bij verkoop verrekent de notaris in de regel de kosten naar evenredigheid met de nieuwe eigenaar. De gemeente speelt bij deze verrekening geen rol. Rioolheffing Ook de rioolheffing is een peildatumbelasting. Als u op 1 januari eigenaar bent, betaalt u voor dat hele jaar rioolrecht. Bij verkoop verrekent de notaris de kosten van het aansluitrecht in de regel naar evenredigheid met de nieuwe eigenaar. Bedrijven betalen rioolrecht op basis van hun waterverbruik. Na afloop van een jaar ontvangen bedrijven een aanslag voor de betalen rioolheffing. Forensenbelasting Iedereen die niet in de gemeente Haren woont, maar hier wel tenminste 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar heeft, betaalt forensenbelasting. Dit geldt onder andere voor gebruikers van zomerwoningen of stacaravans. Of u ook daadwerkelijk gebruik van de woning maakt, doet niet ter zake. De vraag of iemand in de gemeente een hoofdverblijf heeft, wordt niet alleen beoordeeld aan de hand van de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie (GBA), maar ook naar de omstandigheden.


gemeentelijke informatie

Toeristenbelasting De toeristenbelasting wordt berekend aan iedereen die niet in de gemeente Haren woont, maar er wel tegen betaling in een hotel of vakantieonderkomen overnacht. In de verblijfskosten wordt de toeristenbelasting opgenomen. De gemeente verhaalt deze later op degene die gelegenheid biedt tot nachtverblijf. Er wordt een vast bedrag per persoon per overnachting in rekening gebracht. WOZ-beschikking Met de WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken) stelt de gemeente de waarde van een pand of een perceel grond vast. De WOZ-waarde is de grondslag voor de heffing van een aantal belastingen, waaronder de onroerende-zaakbelasting (OZB) en de forensenbelasting. De WOZ-beschikking wordt vermeld op het aanslagbiljet onroerendezaakbelasting. Kwijtschelding belastingen De gemeente Haren werkt niet met een systeem van kwijtschelding van belastingen: iedereen moet zijn of haar aanslag voldoen. Bent u echter toegelaten tot het participatiefonds (zie hieronder), dan kan de betaalde belasting worden vergoed. Vergoeding kan worden verleend voor de volgende gemeentelijke belastingen: het vastrecht afvalstoffenheffing, waterschapslasten en provinciale verontreinigingsheffing. In het geval van de waterschapslasten en de provinciale verontreinigingsheffing geldt dat de vergoeding alleen wordt toegekend, als u een verzoek om kwijtschelding van deze lasten heeft ingediend bij het waterschap en dit verzoek niet of niet geheel is ingewilligd. Participatiefonds Het participatiefonds is opgericht om te voorkomen dat groepen mensen met een inkomen op minimumniveau, of net iets daarboven, niet meer kunnen deelnemen aan allerlei sociale, culturele en sportieve activiteiten (Centrum voor Kunst & Cultuur, zwembad, bibliotheek, museumjaarkaart, etc.). Ook regelt het fonds de vergoedingen voor de in de gemeente Haren geheven belastingen, zoals: • Vastrecht afvalstoffenheffing • Waterschapslasten • Provinciale verontreinigingsheffing De balie Publiekszaken van de gemeente heeft informatie voor u over het fonds en ook aanvraagformulieren voor deze regeling. Kijk voor meer informatie ook op www.haren.nl. Bestemmingsplannen In een bestemmingsplan staat beschreven voor welk doel een stuk grond of een pand gebruikt mag worden. Als u iets wilt bouwen of aanleggen, bekijkt de gemeente of de plannen passen binnen de invulling van bestemmingsplan. Voor nieuwe bestemmingsplannen kunt u www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie voor bouwzaken. Bezwaarschrift indienen U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van burgemeester en wethouders. Bijvoorbeeld: u heeft een vergunning niet gekregen of er zijn voorwaarden gesteld waar u het niet mee eens bent. In dat geval kunt u met een brief een bezwaarschrift indienen. Hierin geeft u aan met welk besluit u het niet eens bent en waarom niet. De gemeente vraagt over uw bezwaarschrift advies aan een onafhankelijke adviescommissie. Voordat deze commissie met een advies komt, houdt ze een hoorzitting. Hiervoor wordt u schriftelijk uitgenodigd. U kunt dan nogmaals toelichten waarom u het niet eens bent met het besluit. De commissie brengt advies uit aan burgemeester en wethouders en zij nemen een besluit over uw bezwaarschrift. Bent u het ook niet eens met dit besluit, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Bij de WOZ-beschikking gaat het iets anders. U kunt wel bezwaar indienen, maar uw bezwaar wordt niet om advies voorgelegd aan de commissie. Bijstandsuitkering Als u onvoldoende eigen inkomen heeft, weinig vermogen en geen gebruik kunt maken van andere sociale voorzieningen, kunt u een beroep doen op de bijstand. Voor het verkrijgen van een aanvraagformulier dient u zich te melden bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) aan het Gedempte Zuiderdiep 31 te Groningen. Nadat u het formulier heeft ingevuld en voorzien van alle gevraagde stukken, wordt de aanvraag door het CWI ingenomen. Vervolgens wordt deze doorgezonden aan de gemeente Haren, die het recht op uitkering beoordeelt.


27 Algemene bijstand Algemene bijstand is bedoeld om de algemene bestaanskosten te kunnen betalen. Dit zijn kosten die iedereen moet maken voor eten, drinken, ontspanning, huisvesting, meubilair en gas/licht/water. Bijzondere bijstand Iedereen kan opeens voor onverwachte uitgaven komen te staan, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een bril. Voor degenen met een laag inkomen kan dit problemen opleveren. In dat geval kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. Dat geldt voor mensen met een uitkering, maar ook voor mensen die een inkomen rond het minimumloon ontvangen. Of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, wordt per aanvraag beoordeeld. U kunt een aanvraagformulier ophalen bij de balie Publiekszaken van de gemeente. Dit formulier moet u binnen een week ingevuld en voorzien van de gevraagde bewijsstukken terugsturen. Als wij uw aanvraag hebben gecontroleerd en alles klopt, wordt de aanvraag afgehandeld en wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Langdurigheidstoeslag Personen die jonger zijn dan 65 en die langer dan vijf jaar op het minimumniveau leven, geen arbeidsperspectief hebben en voldoen aan de vermogenscriteria van de Wet werk en Bijstand, kunnen een Langdurigheidstoeslag aanvragen. De bedragen van deze toeslag variëren van globaal € 324,- voor een alleenstaande, tot € 415,- voor een onvolledig gezin en tot € 462,- voor een echtpaar. U kunt een het aanvraagformulier voor de Langdurigheidstoeslag ophalen bij de balie Publiekszaken van de gemeente. Wet Kinderopvang De Wet Kinderopvang heeft als doel om het voor ouders of verzorgers gemakkelijker te maken, werk en zorg te combineren. De kosten voor de kinderopvang worden door ouders, werkgevers en de rijksoverheid gezamenlijk gedragen. Het gaat om opvang voor 0- tot 4-jarigen, buitenschoolse opvang of opvang via een gastouderbureau. Het rijk vergoedt een deel van de opvangkosten. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders. U moet de aanvraag zelf indienen bij de Belastingdienst. Aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de kinderopvangcentra of downloaden op de site van de Belastingdienst. Bepaalde doelgroepen komen daarnaast in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente. Het gaat hierbij om uitkeringsgerechtigden, oud- en nieuwkomers, tienermoeders, studenten en herintreders. Daarnaast kan in bepaalde gevallen een gemeentelijke bijdrage worden verstrekt aan ouders met een sociaal medische indicatie. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u voor meer informatie en aanvraagformulieren terecht bij de balie Publiekszaken van de gemeente. Kwaliteitseisen kinderopvang De GGD Groningen controleert in opdracht van de gemeente of de kinderopvanginstellingen en de gastouders aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen. Goedgekeurde instanties en gastouders worden opgenomen in het landelijk register kinderopvang. Om voor een bijdrage van de overheid in aanmerking te komen, moeten ouders hun kind onderbrengen bij een geregistreerde kinderopvanginstelling of een geregistreerde gastouder. U kunt het landelijk register kinderopvang raadplegen via de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Bouwen en verbouwen Als u (ver)bouwplannen heeft, moet u vóór uitvoering daarvan eerst toestemming van de gemeente hebben. Voor veel bouwwerken heeft u een vergunning nodig. Dit kan een lichte of reguliere bouwvergunning zijn. Voor monumenten heeft u altijd een vergunning nodig. Andere bouwwerken zijn vergunningvrij. Voordat u een aanvraag voor een vergunning indient, moet u eerst een schetsplan laten zien. Tip: als u wilt gaan bouwen of verbouwen, neem dan voor meer informatie contact op met de balie Publiekszaken van de gemeente.


gemeentelijke informatie

Burgerlijke Stand Bij Publiekszaken kunt u terecht voor: Erkenning ongeboren vrucht / Geboorte / Ondertrouw / Huwelijk / Geregistreerd partnerschap / Echtscheiding (alleen in bepaalde gevallen) / Overlijden Voor de hierboven genoemde producten en diensten kunt u alleen op afspraak terecht. Wij raden u daarom aan telefonisch contact op te nemen met de balie Publiekszaken van de gemeente, voordat u hiervoor naar het gemeentehuis komt. Gehandicaptenvoorzieningen (Wmo) De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt voorzieningen voor mensen met een beperking. De gemeente beoordeelt de aanvragen voor voorzieningen en is ook de verstrekker ervan. Het gaat hierbij om woon-, vervoers- en rolstoelvoorzieningen en om hulp bij het huishouden. Voor aanvragen en meer informatie kunt u terecht bij het Lokaal Loket Haren, Kerklaan 5, geopend op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur. Lokaal Loket Haren, Gebouw ’t Nije Cruys Kerklaan 5, 9751 NK Haren T : 050–535 24 10 E : lokaalloketharen@home.nl I : www.lokaalloket.nl/haren Gemeentelijke onderscheidingen Gemeentelijke erepenning De erepenning van de gemeente Haren kan toegekend worden aan mensen die zich als vrijwilliger vele jaren (uitzonderlijk) verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Het gaat daarbij om activiteiten die niet in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Bij de gemeentelijke erepenning gaat het vooral om een combinatie van een groot aantal jaren en een inzet voor activiteiten die eenzijdig van aard zijn en een beperkte maatschappelijke uitstraling hebben. Bijvoorbeeld iemand die 25 jaar voorzitter is geweest van een voetbalvereniging of iemand die 40 jaar onderwijzer is geweest op de zondagsschool. De erepenning heeft een uniek karakter en wordt in bijzondere gevallen uitgereikt op basis van een beslissing van het college van Burgemeester & Wethouders. De gemeentelijke erepenning is een legpenning van zilver met het wapen van de gemeente Haren erop. Bovendien zijn de naam van de gedecoreerde en de periode van de bijzondere verdiensten in de penning gegraveerd. Een bijbehorend draagspeldje kan in de revers van een blazer gedragen worden. Wilt u iemand voordragen of heeft u vragen over de erepenning? Neem dan contact op met de medewerker Kabinetszaken op telefoonnummer 050–533 99 11. Jeugdlintje De gemeente Haren heeft ook voor de jeugd van 6 tot en met 18 jaar een gemeentelijke onderscheiding: het jeugdlintje. Het jeugdlintje is bestemd voor jongeren die zich belangeloos inzetten voor anderen of die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Bijvoorbeeld jongeren die een enorme inzet tonen voor hun medemens (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk), de natuur, of die bijzondere prestaties leveren op het gebied van cultuur of sport gedurende een bepaalde periode. Ook eenmalige bijzondere prestaties kunnen beloond worden met een jeugdlintje. Voorbeelden hiervan zijn reddingsacties en heldendaden. Jaarlijks reikt de burgemeester het Jeugdlintje rond “De dag van de rechten van het Kind” (op 20 november) uit. Een kandidaat kan het hele jaar door via een aanmeldingsformulier aangemeld worden. Deze aanvraag moet vier maanden voor de uitreiking bij de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente binnen te zijn. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Communicatie op telefoonnummer 050–533 99 11.


29 Koninklijke onderscheiding Harense inwoners die zich meer dan anderen en gedurende meer dan 15 jaar maatschappelijk verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen voorgedragen worden voor een Koninklijke onderscheiding. Als die onderscheiding wordt toegekend, wordt deze uitgereikt op de dag van de lintjesregen, rond Koninginnedag. Om een Koninklijke onderscheiding aan te vragen, moet u een ingevuld formulier indienen bij de burgemeester. Aanvragen voor het volgende jaar moeten uiterlijk vóór 1 september zijn ingediend. Kijk voor meer informatie op www.haren.nl of bel met kabinetszaken, telefoonnummer: 050–533 99 11. Voor algemene informatie over onderscheidingen kunt u ook kijken op de website van het Kapittel voor de Civiele Orden, www.lintjes.nl Jeugdbeleid Het gemeentelijke jeugdbeleid is gericht op het vergroten van de ontplooiingskansen van de jeugd, het voorkomen van achterstand en uitval, het versterken van sociale binding van jeugdigen onderling en het voorkomen van overlast. Haren heeft een breed aanbod aan activiteiten en voorzieningen die op jeugd en jongeren gericht zijn: kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, cultuur, sport en jeugdsozen. In de grootste wijk van Haren, Oosterhaar, is een Brede School waarin onderwijs, kinderopvang en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) samenwerken. Daarnaast bereikt Torion jongeren op straat en in de jeugdsozen. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van jongeren. In september 2009 is in ‘t Clockhuys een popkelder gemaakt, waar beginnende popbandjes oefenruimte kunnen huren. Centrum voor Jeugd en Gezin Haren Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een laagdrempelig inlooppunt/loket waar ouders en jongeren advies en informatie kunnen krijgen over het algemene activiteitenaanbod en meer specifiek over het hulpverleningsaanbod. Ook krijgen zij in het CJG antwoord op vragen over opgroeien en opvoeden en kunnen zij, indien nodig, worden doorgeleid naar meer gespecialiseerde vormen van hulp. Professionals en het onderwijs kunnen bij het CJG terecht voor collegiale consultatie. Daarnaast biedt het CJG Haren een breed palet aan diensten en activiteiten op het gebied van opvoeden en opgroeien. Een voorbeeld hiervan zijn huiskamerbijeenkomsten over bepaalde thema’s, deskundigheidsbevordering voor professionals en ouders, bijvoorbeeld een cursus positief opvoeden. Het CJG Haren is gehuisvest in de Brede School Oosterhaar. Centrum Jeugd en Gezin Haren Mellenssteeg 16, 9753 HN Haren T : 06–523 016 90 E : info@cjg.haren.nl I : www.cjg.haren.nl Jeugdzorg In de keten van jeugdzorg werkt een groot aantal instellingen samen. Elke instelling voelt zich vanuit haar eigen invalshoek zeer verantwoordelijk voor de problemen van of met jongeren. Dat vergt optimale samenwerking, coördinatie, informatie-uitwisseling en afstemming; dit werkt echter nog niet altijd vanzelfsprekend. En soms gaat het niet goed en dreigt er een kind tussen wal en schip te raken. Dat moet zoveel mogelijk voorkomen worden. De gemeente is verplicht een “verwijsindex risicojongeren” te hebben. Daarom hebben de Groninger gemeenten en de provincie Groningen het signaleringssysteem “Zorg voor Jeugd Groningen” ingevoerd. In dit systeem registreren hulpverleners een kind of jongere met een hulpvraag. Op het moment dat er meerdere meldingen over hetzelfde kind zijn, wordt zorgcoördinatie ingeschakeld. Zorg voor Jeugd is aangesloten op de landelijke verwijsindex risicojeugd. Informatie over Zorg voor Jeugd vindt u op www.zorgvoorjeugd.nu/groningen. Kadastrale informatie Kadastrale informatie is informatie over onroerend goed in de vorm van kaarten en uittreksels van administratieve gegevens. U kunt kadastrale informatie opvragen bij de balie Publiekszaken van de gemeente. Hiervoor moet u het adres of de kadastrale aanduiding van het perceel meenemen. Aan het opvragen van kadastrale informatie zijn kosten verbonden.


gemeentelijke informatie

Klacht indienen Als u een klacht heeft over de manier waarop u bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u deze klacht indienen bij het hoofd van de betreffende afdeling of bij de burgemeester. Uw klacht wordt eerst intern behandeld. Dat houdt in dat u wordt uitgenodigd voor een klachtgesprek, samen met degene(n) over wie u klaagt. Vervolgens nemen burgemeester en wethouders een beslissing. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke ombudsvrouw, mevrouw mr. J.P. Schrale. Zij houdt elke maand spreekuur in het gemeentehuis. Dit spreekuur is gratis toegankelijk en u hoeft geen afspraak te maken. U vindt de data op www.haren.nl. Kunst en cultuur Met de inzet van ‘t Clockhuys - Centrum voor Kunst & Cultuur (CKC) zorgt de gemeente voor een divers aanbod aan lessen en cursussen muziek, theater, dans en beeldende kunst. De ondersteuning die ‘t Clockhuys - CKC daarnaast biedt bij culturele activiteiten en evenementen (van scholen, Culturele Raad Haren, verenigingen voor amateurkunst, Openbare Bibliotheek Haren, etc.), versterkt de cul-turele infrastructuur van de gemeente. Onderwijs Leerplichtwet Op grond van de Leerplichtwet zijn kinderen in Nederland verplicht naar school te gaan. U moet uw kind vanaf zijn vijfde jaar inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het naar school gaat.

foto: Willem Jans

Kwalificatieplicht Sinds 2007 heeft iedere jongere een kwalificatieplicht, d.w.z. wanneer de volledige leerplicht is afgerond, hij/zij nog geen achttien jaar is en nog geen startkwalificatie heeft behaald. Een startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau dat nodig is om meer kans te maken op duurzaam werk; het is een havo- of vwo-diploma, of een mbo-diploma vanaf niveau 2. Tijdens de kwalificatieplicht moet uw kind elke dag naar school of kiezen voor de combinatie van leren en werken. Kinderen onder 18 die van school gaan terwijl ze nog geen startkwalificatie hebben, worden door de school bij de gemeente aangemeld als voortijdig schoolverlater.

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig School Verlaten (RMC) Als een jongere de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt maar nog geen startkwalificatie heeft behaald, dan spreken we van een voortijdig schoolverlater. In zo’n geval wordt er vanuit het RMC actie ondernomen om deze jongere terug te leiden naar school, zodat hij dan alsnog een startkwalificatie kan behalen. De inzet van het RMC is voor jongeren tot 23 jaar. Parkeren in Haren In de kom van Haren moet u betaald parkeren. Als bezoeker van het Harense centrum heeft u voldoende mogelijkheden om de auto op een kleine afstand van uw bestemming neer te zetten. U kunt parkeren in het centrumgebied; de schilstraten zijn alleen bestemd voor de bewoners. Voor nadere informatie over parkeren kunt u terecht bij de balie Publiekszaken van de gemeente en op www.haren.nl. Paspoort & Nederlandse identiteitskaart Voor het aanvragen van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart moet u persoonlijk bij de balie Publiekszaken van de gemeente langskomen. Na de aanvraag duurt het vijf werkdagen voordat u het reisdocument persoonlijk af kunt halen. Een spoedaanvraag is ook mogelijk; dan kunt u uw reisdocument


31 in principe de volgende werkdag ophalen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Neem voor de aanvraag van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart het volgende mee: • Een goedgelijkende pasfoto die voldoet aan alle voorschriften (kijk voor de exacte voorschriften op www.haren.nl) • Alle huidige reisdocumenten • Toestemming van de ouders bij de aanvraag van een identiteitskaart (door kinderen onder de 12 jaar) en een paspoort (door kinderen onder de 18 jaar) Vermissing reisdocument Bij vermissing van een reisdocument moet er altijd een proces-verbaal bij de politie worden opgemaakt. Voordat u bij de politie terecht kunt, moet u bij de balie Publiekszaken van de gemeente een verklaring van vermissing ophalen. Hieraan zijn kosten verbonden. Bij de aanvraag van een nieuw reisdocument moet de verklaring van vermissing samen met het proces-verbaal bij de balie Publiekszaken worden ingeleverd. Bijschrijven kind(eren) U kunt kinderen tot 16 jaar bijschrijven in een paspoort, dus niet op een identiteitskaart. Bij de aanvraag voor bijschrijving moeten beide ouders/voogd en het kind aanwezig zijn. Neem voor het bijschrijven van een kind het volgende mee: • Een goedgelijkende pasfoto die voldoet aan alle voorschriften (kijk voor de exacte voorschriften op www.haren.nl) • Een legitimatiebewijs van de ouders/voogd Let op: Vanaf 26 juni 2012 worden kinderen niet meer bijgeschreven in het paspoort van een ouder. Kinderen moeten dan een eigen reisdocument hebben. Alle bijschrijvingen zijn vanaf deze datum niet meer geldig; het paspoort zelf blijft wel geldig. Minderjarigen Als een jongere onder de 18 jaar een paspoort aan wil vragen, heeft hij daarvoor de schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd nodig. Formulieren voor de toestemming zijn bij de gemeente verkrijgbaar. De echtheid van de handtekeningen moet aangetoond kunnen worden door de identiteitsbewijzen van de ouders of voogd te overleggen. Voor het aanvragen van een identiteitsbewijs hebben alleen kinderen onder de 12 jaar schriftelijke toestemming nodig. Goedkope identiteitskaart voor jongeren tot 14 jaar Voor jongeren tot 14 jaar is een identiteitskaart tegen gereduceerd tarief te koop - vanaf 14 jaar moet het volledige tarief worden betaald. Het is dus aan te raden dat jongeren voor hun 14e verjaardag langskomen bij de balie Publiekszaken. Reclamedrukwerkstickers Wilt u in uw brievenbus geen handelsreclame ontvangen, kunt u dat aangeven door een sticker op de brievenbus te plakken. Er zijn twee soorten stickers: • NEE-JA sticker: deze weert de handelsreclame, maar niet de huis-aan-huis bladen. • NEE-NEE sticker: deze weert de handelsreclame en de huis-aan-huis bladen. De stickers zijn gratis te verkrijgen bij de receptie of bij de balie Publiekszaken van de gemeente. Rioolverstopping Als u te maken heeft met een rioolverstopping, moet u de volgende acties ondernemen: • Bel een loodgieter of een ander ontstoppingsbedrijf. • Geef het bedrijf opdracht om eerst te controleren of de verstopping aan het gemeentelijk riool ligt. • Ligt de verstopping op gemeentelijk terrein? Waarschuw dan de gemeente, telefoonnummer: 050–533 99 11. • Is het geen verstopping op gemeentelijk terrein? Dan ligt het aan uw eigen aansluiting en bent u dus zelf verder verantwoordelijk voor de betaling van de nota van de loodgieter of het ontstoppingsbedrijf.


gemeentelijke informatie

Rijbewijs Een nieuw rijbewijs aanvragen of een rijbewijs verlengen De levertijd van een rijbewijs is vijf werkdagen. Een spoedaanvraag is ook mogelijk; u kunt uw rijbewijs dan in principe de volgende werkdag ophalen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Neem voor de aanvraag van een rijbewijs het volgende mee: • Een goedgelijkende pasfoto die voldoet aan alle voorschriften (kijk voor de exacte voorschriften op www.haren.nl) • Het huidige rijbewijs Medische keuring Wanneer u de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt en uw huidige rijbewijs loopt af, dan moet u medisch gekeurd worden voordat er een nieuw rijbewijs aan u kan worden afgegeven. Ook voor het verlengen van een rijbewijs met categorie C, D, CE of DE moet u medisch gekeurd worden. De totale keuringsprocedure neemt ongeveer tweeënhalve maand in beslag. Wij raden u daarom aan, vroegtijdig bij de balie Publiekszaken van de gemeente te komen om de benodigde formulieren voor deze procedure op te halen. Vermissing rijbewijs Bij vermissing van een rijbewijs moet er altijd een proces-verbaal bij de politie worden opgemaakt. Voordat u bij de politie terecht kunt, moet u bij de balie Publiekszaken van de gemeente een verklaring van vermissing ophalen. Hieraan zijn kosten verbonden. Bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs moet de verklaring van vermissing samen met het proces-verbaal bij de balie Publiekszaken worden ingeleverd. Vergunningen Teams Vergunningverlening en -handhaving De teams Vergunningverlening en -handhaving behandelen vergunningaanvragen voor bijvoorbeeld een verbouwing of een straatfeest, maar ook de bijzondere procedures die soms nodig zijn om een omgevingsvergunning te verlenen. Daarnaast ziet deze afdeling toe op het naleven van de vergunningen en op mogelijke ontwikkelingen in de openbare ruimte die we als gemeente niet willen, zoals illegale bouw. Team Vergunningverlening De medewerkers van het team Vergunningverlening houden zich bezig met het geven van informatie en met het behandelen van aanvragen. Het gaat om omgevingsvergunningen en vergunningen die geregeld zijn in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Team Handhaving De medewerkers van het team Toezicht & Handhaving controleren de verleende vergunningen. Alle omgevingsvergunningen worden tenminste één keer gecontroleerd. Bij bepaalde bouwactiviteiten gebeurt dat vaker en kunnen de medewerkers de bouw stilleggen. Voor milieuzaken en APV-aangelegenheden zijn er inspectierondes in de gemeente om te kijken of er onregelmatigheden zijn, zoals illegale dumpingen van afval, etc. U kunt ons als inwoner helpen door deze onregelmatigheden te melden. Dit kan via de site www.milieuklachten.nl of door het sturen van een mailbericht naar gemeente@haren.nl. Anonieme meldingen kunnen niet in behandeling worden genomen. Omgevingsvergunning Op 1 oktober 2010 trad de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. De Wabo biedt u de mogelijkheid om voor de activiteiten bouwen, reclame, in-/uitrit, kappen, aanleg, sloop en/ of milieu slechts één aanvraagformulier hoeft in te vullen. Voor particulieren kan dat op papier of via internet, voor bedrijven alleen via internet. Hiervoor kunt u gebruik maken van de website www.omgevingsloketonline.nl. Voor meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u onze gemeentelijke website raadplegen.


33 In het kort: Omgevingsvergunning deelzaak Aanleg Een aanlegvergunning geeft u toestemming om een weg aan te leggen, stukken grond te verhogen of af te graven, een sleuf te graven of andere activiteiten te verrichten die gevolgen hebben voor het aanzien van het landelijk gebied van onze gemeente. U moet bij het aanvragen meesturen in drievoud: • Een situatieschets met foto’s • Plattegronden en hoogtedoorsneden (schaal 1:100) • Een kadastrale situatietekening (schaal 1:1000) Omgevingsvergunning deelzaak Bouwen Voor veel (ver)bouwplannen heeft u een vergunning nodig. Voor een monument is een vergunning altijd vereist. Als u niet zeker weet of u een vergunning nodig heeft, kunt u langskomen bij het loket omgevingsvergunning in de hal van het gemeentehuis. Brandveiligheid Voor bepaalde panden is het zgn. Gebruiksbesluit van toepassing. Dit zijn panden waar veel mensen samenkomen, waar opvang is voor kleine kinderen of waar minder zelfredzame personen wonen of verblijven. De Brandweer van Haren adviseert over de brandveiligheid van deze panden en controleert de gestelde regels. U kunt de Brandweer bereiken op 050–533 99 80. Omgevingsvergunning deelzaak In-/uitrit Als u door bouwwerkzaamheden een nieuwe of andere inrit nodig heeft, moet u deze aanvragen bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan op welke manier u vanaf uw perceel op een goede en veilige manier toegang krijgt tot de openbare weg. Omgevingsvergunning deelzaak Kap U kunt alleen een vergunning aanvragen voor houtopstanden op uw eigen perceel. In het geval van één of meer bomen geldt: als een boom op 130 cm boven het maaiveld een stamomtrek van 50 cm of meer heeft, is er een vergunning nodig om de boom te vellen. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam. Onder vellen wordt verstaan: het rooien, met inbegrip van verplanten, en het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben. Ook voor de volgende beplantingen is een vergunning nodig: • Hakhout • Houtwal • Een grote (lint)begroeiing van heesters en struiken • Beplanting van bosplantsoen. Omgevingsvergunning deelzaak Sloop U heeft een sloopvergunning nodig als er bij de sloop meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt. Als er daarbij asbest in het spel is, heeft u ook altijd een vergunning nodig. In sommige gevallen kunt u volstaan met een melding van uw sloopplannen, maar de gemeente moet dan wel eerst weten wat uw plannen precies zijn. Omgevingsvergunning deelzaak Milieu Deze vergunning geldt (in beginsel) voor bedrijven. Voor het bepalen of u een milieuvergunning dient aan te vragen of kunt volstaan met een melding, kunt u gebruik maken van de Activiteiten-internetmodule (www.aim.vrom.nl).


gemeentelijke informatie

Drank- en horecavergunning Als u in een horecabedrijf, een sportkantine of een buurthuis alcoholhoudende dranken wilt schenken, moet u beschikken over een geldige vergunning. Bij personeelswisselingen of verandering van eigenaar moet u een nieuwe vergunning aanvragen. Ook voor een feestje met betalende gasten waarbij alcohol geschonken wordt, heeft u een eenmalige ontheffing nodig. Evenementvergunning U heeft een vergunning nodig voor activiteiten op de openbare weg, zoals kermis, circus, straatfeest, shows, collectes, braderieÍn, rommelmarkt, optocht of straatspeeldag. Voor kleinschalige straatfeesten kan vaak volstaan worden met een melding via een meldingsformulier. Kijk hiervoor op onze website. Kansspelvergunning Voor het hebben van een speelautomaat in een horecabedrijf heeft u een vergunning nodig. Ook voor het houden van een verloting of het verkopen van loten is een vergunning noodzakelijk. Als u een speelautomaat wilt plaatsen, moet u een aanvraagformulier opvragen bij de leverancier van de automaat. Dit formulier moet worden ingediend bij het college, waarna de aanvraag wordt behandeld door de afdeling Vergunningverlening en handhaving. Waterwet Voor de burger en het bedrijfsleven wordt het gemakkelijker gemaakt een watervergunning aan te vragen. Het aanvraagformulier voor een watervergunning kan gedownload worden op de site van het Waterschap: www.hunzeenaas.nl. Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waarvoor geen watervergunning nodig is en veelal met een melding kan worden volstaan. Het is dan ook verstandig vooraf contact op te nemen met de gemeente of het Waterschap. U kunt ook een vooroverleg aanvragen. De aanvraag kan worden ingediend bij het Waterschap of bij de gemeente waarin de activiteiten zullen plaatsvinden. Verhuizing & emigratie Als u gaat verhuizen, moet u zich binnen vijf dagen na de verhuizing bij de nieuwe woongemeente aanmelden. U kunt dit persoonlijk of digitaal doen. Kijk voor meer informatie op www.haren.nl. Verlichting, openbare Storingen in de openbare straatverlichting kunnen worden gemeld via het centrale telefoonnummer van de gemeente: 050–533 99 11. Wegenonderhoud Voor vragen en meldingen over (gevaarlijke) situaties bij wegen, zoals een gat in de weg, kunt u terecht bij de balie Publiekszaken van de gemeente.


35 foto: Wutsje

Wonen Inschrijving woningzoekenden/ Nieuwbouw koopwoning of bouwkavel Wie in Haren een nieuwbouwkoopwoning of een bouwkavel wil kopen, moet ingeschreven staan in het woningzoekendensysteem van de gemeente Haren. Dit geldt voor woningen en bouwkavels die op projectmatige basis tot stand worden gebracht. Aan de inschrijving zijn jaarlijkse kosten verbonden (zie www.haren.nl.). Hiervoor houdt de gemeente u op de hoogte van de woningen en/of bouwkavels die in de gemeente te koop worden aangeboden. Van deze woningen ontvangt u thuis bouwkundige informatie, op grond waarvan u kunt besluiten of u meer interesse in deze woning hebt. Sociale huurwoningen Het bovenstaande geldt niet voor sociale huurwoningen; voor dit soort woningen dient u ingeschreven te zijn bij Woonborg aan de Tynaarlosestraat 1 in Vries, telefoon: 0592–303 600. Huurtoeslag Als u een laag inkomen heeft, komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag. Bij de beoordeling of dit het geval is, wordt er naar uw inkomen gekeken, maar ook naar het vermogen en de huurprijs. Neem voor meer informatie en het aanvragen van huurtoeslag contact op met de belastingdienst, via telefoonnummer: 0800–0543. Houd uw Burger Service Nummer (BSN) bij de hand, dan wordt u zo snel mogelijk geholpen. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.toeslagen.nl. Uitgeven openbaar groen De mogelijkheid bestaat om een gemeentelijke groenstrook te huren of te kopen. Als u hier geïnteresseerd in bent, kunt u dit in een schriftelijk verzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders laten weten. Nadat uw verzoek op een aantal criteria getoetst is, ontvangt u schriftelijk bericht of het verzoek wordt gehonoreerd. Voor informatie over het huren of kopen van groenstroken kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 050–533 99 11. Wijkbeheer In elke wijk van de gemeente is een wijkploeg actief. Het is de taak van de wijkploeg om het groen te onderhouden, losse tegels te melden of - als dat kan - te herstellen, te letten op de juiste plaatsing en het onderhoud van verkeersborden, etc. De wijkhoofden zijn Perry Wijchers (centrum Haren), Henk Ottens (Haren West en Oosterhaar) en Henk Busscher (Glimmen, Onnen en Noordlaren). Alle wijkhoofden zijn te bereiken via het bureau woonomgeving, telefoon: 050–533 99 78.


DE ANDERE MARKT! De warenmarkt in Haren is anders dan andere markten! Weekendgevoel gegarandeerd. Iedere vrijdagmiddag en –avond Raadhuisplein/Kerkstraat Haren

Bibliotheek Haren Brinkhorst 3

9751 AS Haren

050–533 95 70

haren@mijneigenbibliotheek.nl

www. mijneigenbibliotheek.nl/haren

Bibliotheken Súd Fryslân


gemeente groen licht

38

Haren vitaal, ook in 2012

39

Het kan verkeren in Haren

40

Burgers blijven centraa l staan

42

van de redactie

Haren: verleden en toekomst

shoppen in Haren organisaties & verenigingen


groen licht

GROEN LICHT

Burgemeester en Wethouders lichten hun plannen toe voor 2012 Haren: verleden en toekomst

De geschiedenis herhaalt zich ook in Haren. In september jl. kwam als nummer 18 van de Harener Historische Reeks een interessant boek uit met als titel “200 Jaar Gemeentebestuur Haren”. De gemeente Haren, op de grens van Groningen en Drenthe, ontstond in 1811. Daarvoor waren er ook wel vormen van lokaal bestuur, maar tijdens de jaren van de Franse inlijving van Nederland (1810 - 1813) kregen de gemeenten pas gestalte, met in eerste instantie burgerlijke stand en onderwijs als kerntaak. In de afgelopen 200 jaar is het grondgebied van de gemeente kleiner geworden. Zo werd in 1884 een grenscorrectie met de gemeente Groningen doorgevoerd waardoor Helpman, Euvelgunne, Gideon en Den Hoorn (allemaal nog bekende namen) sinds 1 januari 1915 niet meer bij Haren maar bij Groningen horen. In datzelfde jaar groeide overigens landelijk de wens voor grotere en krachtigere gemeenten. In 1920 was dat voor GS van Groningen aanleiding om eveneens voor schaalvergroting te pleiten, zodat “de gemeenten in staat moeten worden geacht om ten volle de plichten te vervullen, die in toenemende mate van de gemeente worden verlangd”. De gemeente Groningen speelde hierop in en kwam met een claim tot inlijving van de gemeenten Haren, Hoogkerk en Noorddijk en delen van de gemeenten Adorp en Bedum. Haren voerde stevig actie om dit te voorkomen. Bovendien pakte het provinciaal bestuur niet door, zodat het onderwerp van de bestuurlijke agenda werd afgevoerd.

Maar het onderwerp zou nog vaak terugkomen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de ontwikkeling en de plaats van de overheid in een steeds veranderende en complexer wordende samenleving. Alle gemeenten, en Haren dus ook, hebben er in de loop van de tijd heel veel taken en verantwoordelijkheden bij gekregen en het eind daarvan is nog lang niet in zicht. Ondanks die intensivering van taken en verantwoordelijkheden en - vanaf de jaren ‘20 van de vorige eeuw - een sterke groei van de bebouwde omgeving, bevolking en voorzieningen, heeft Haren al 200 jaar als zelfstandige gemeente overeind weten te blijven.

Dat weekblad Elsevier Haren in 2011 uitriep tot de beste woongemeente van Nederland, had te maken met heel veel factoren die allemaal bij de beoordeling gewogen zijn: de sociale verbanden van de samenleving, de vele voorzieningen, de landschappelijke omgeving, de infrastructuur en de nabijheid van de stad Groningen zijn een paar aspecten die daarbij


39

van groot belang zijn. Maar ook de jarenlange investeringen van het gemeentebestuur hebben eraan bijgedragen. Een goede wisselwerking tussen de inwoners en de - democratisch tot stand gekomen - overheid is een belangrijke voorwaarde om hoog te scoren. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook in 2012 zal lukken. Hoe het op korte termijn - zeg maar de komende tien jaar - met de ontwikkeling van de zelfstandige gemeente Haren zal gaan, is minder makkelijk

te voorspellen. Ook bij dat onderwerp spelen, net als destijds in 1920, de visie en de betrokkenheid van de inwoners een belangrijke rol. Uw betrokkenheid bij de samenleving en bij de overheid is hoe dan ook essentieel om welvarende en sterke gemeenschappen binnen de gemeente in stand te houden. Bertus Fennema, Waarnemend burgemeester

Haren vitaal, ook in 2012

Ik zet mij in voor een vitaal Haren: in 2012 en in de jaren daarop! Binnen mijn portefeuille leggen we nieuwe ĂŠn extra accenten op diverse terreinen. Een financieel gezonde gemeente, nu en in de toekomst Niemand kan meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Dat geldt voor ons thuis, maar ook voor organisaties en dus ook voor de gemeente. Het Rijk confronteert ons met forse bezuinigingen, terwijl het aantal taken voor gemeenten evenredig toeneemt. Daarom moeten we ons uitgavenpatroon bijstellen en hebben we grote bezuinigingsvoorstellen gedaan. Als wethouder FinanciĂŤn ligt er voor mij dus de mooie uitdaging om Haren door deze financieel moeilijke tijd te loodsen. Dat doe ik onder andere door een sluitende meerjarenbegroting, door geen onomkeerbare besluiten te nemen die op termijn geld kosten en door het onderwijs en het sociale vangnet bij bezuinigingen te ontzien.

Meer samenwerking tussen sport, onderwijs, kinderopvang en cultuur Er wordt in Haren veel aan sport gedaan. En dat willen we graag zo houden en als het kan, uitbreiden. Door een betere samenwerking tussen de terreinen sport, onderwijs, kinderopvang en cultuur kan er meer bereikt worden dan nu het geval is. De betreffende organisaties staan hier voor open en als gemeente willen we daar graag een stimulans aan geven. Zo gaan we investeren in de gymzalen - immers, om te kunnen sporten en bewegen zijn goede accommodaties van cruciaal belang. Omdat de gebruikers van de gymzalen de accommodaties matig waarderen, worden met onze investeringen de kwaliteit van de gangen en van de douche- en kleedruimtes aanzienlijk verbeterd.

Meer mensen aan het werk en meer mensen die meedoen en mee kunnen blijven doen Voor zover dat mogelijk is zou iedereen zijn eigen boterham moeten verdienen. Vanuit de gemeente willen we degenen die nu een bijstandsuitkering hebben, daarbij helpen. En als het iemand (nog) niet lukt om een betaalde baan te krijgen, dan is het opdoen van werkervaring, het volgen van een opleiding of het verrichten van vrijwilligerswerk ook belangrijk. Voor jezelf en voor de samenleving. Ook dat willen we als gemeente graag ondersteunen. We coĂśrdineren, bouwen bruggen en we stimuleren samenwerking tussen de diverse organisaties op dit gebied.

Ook willen we een goede oplossing voor het sportcentrum Scharlakenhof (de sporthal en het zwembad). Dit centrum komt weer in handen


groen licht

van de gemeente, wat met zich meebrengt dat ook alle kosten voor rekening van de gemeente komen. En daar zijn een forse investering en dito jaarlijkse lasten mee gemoeid. In 2012 kijken we welke oplossing hiervoor gevonden kan worden. We blijven ons in 2012 ook actief inzetten voor de aandacht en het respect voor de eigen identiteit van rijvereniging “De Blauwe Ruiters”. Samen met leden van deze vereniging wordt gekeken naar de huisvesting van hun club. Onderzoek naar Haren als fair-trade-gemeente In het kader van ontwikkelingssamenwerking gaan we onderzoeken of er in Haren belangstelling is voor de mogelijkheid een ‘fair-tradegemeente’ te worden. Dit past in het beleid van Haren om sociaal, duurzaam, groen en

ondernemend te zijn en bevordert ook de bewustwording van de problematiek in de Derde Wereld. Ontwikkeling van het bedrijvenpark Nescio In 2012 wordt het Nesciopark verder ontwikkeld als hoogwaardig kantorenpark. Op economisch gebied een geweldige kans voor Haren. De uitbreiding van het transferium, waar geparkeerd kan worden en vervolgens met het openbaar vervoer verder gereisd, wordt daar ook bij betrokken. We willen graag de eerste kavels gaan uitgeven. U ziet het: er is genoeg te doen. En wij hebben er zin in! Theo Sieling, Wethouder

Het kan verkeren in Haren

Het huidige college is met zijn termijn in april 2010 gestart. Zelf ben ik sinds sinds april 2011 wethouder in Haren en sprong toen dus op een rijdende trein. Binnen mijn portefeuille zet ik mij in voor diverse onderwerpen. Een kleine greep hieruit vindt u hieronder. Verkeersplannen Van november 2011 tot en met de zomer van 2012 werken we als gemeente hard aan het opstellen van het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP). In een GVVP wordt het gemeentelijk beleid voor verkeer en vervoer in de aankomende jaren vastgelegd; het is een belangrijk instrument voor een consequent vervoersbeleid. Iedere gemeente in Nederland is verplicht om zo’n beleid te hebben. Het huidige plan komt uit 2005 en is toe aan vernieuwing. En daar gaan we mee bezig. Net als in 2005 stellen we een praktisch plan op. Hierin wordt gekeken welke maatregelen de afgelopen jaren zijn uitgevoerd en welke effecten dat heeft opgeleverd. Daarnaast schetsen we een beeld van de huidige situatie en wordt ingeschat wat de effecten zullen zijn van toekomstige ontwikkelingen. Een “integrale verkeersstructuurvisie” moet duidelijk maken wat bijv. de gevolgen voor het Harense wegennet zijn van o.a. het verhogen van de frequentie op het spoor, de geplande woningbouw in

Haren Noord, de herinrichting van het stationsplein, de nieuwbouw van het Raadhuisplein en de uitbreiding van het transferium (P+R). Maar we hebben niet alleen aandacht voor de auto, maar ook voor de fiets. Zo kijken we naar veilige, comfortabele en snelle fietsroutes en onderzoeken we o.a. de mogelijkheid van een superfietsroute (“fietsroute plus”) die van Groningen via Haren naar Zuidlaren loopt.

Haren heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. Er zijn diverse plannen uitgevoerd en er


41

zitten nieuwe (ruimtelijke) plannen in de koker. Zo komt er bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van Oosterhaar. Bovendien vinden we het belangrijk een goed beeld te hebben van de huidige verkeerssituatie. In dat kader voeren we onder andere verkeerstellingen en een kentekenonderzoek uit. Speciaal voor het dorp Glimmen wordt onderzoek gedaan naar sluipverkeer. Naast bereikbaarheid staat ook de verkeerssituatie rondom basisscholen hoog op de agenda. Door middel van een enquête en gesprekken met de schoolleiding, MR-leden, ouders, leerlingen en andere belanghebbenden bedenken we plannen om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren. Verschuiving van taken De rijksoverheid moet kleiner. En gemeenten moeten hun rol als dienstverlener beter kunnen vervullen. Daarom heeft het rijk afspraken gemaakt over de overdracht van taken van het rijk naar de gemeenten. Het gaat hierbij om taken op het gebied van jeugdzorg, de begeleiding van mensen die gebruik maken van voorzieningen uit de AWBZ en de uitvoering van een nieuwe wet: de Wet werken naar vermogen. Deze wet komt op 1 januari 2013 in de plaats van een aantal bestaande regelingen voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die bij een sociale werkvoorziening werken en jonge mensen met een zgn. Wajong-uitkering. De genoemde taakverschuiving van het rijk naar de gemeenten heeft uiteraard gevolgen voor de mensen die op de betrokken regelingen zijn aangewezen. Maar er zijn ook consequenties voor de gemeentelijke organisatie die ze moet uitvoeren. En voor instellingen, die nu al op deze terreinen werkzaam zijn. En voor werkgevers, d7ie er straks samen met de gemeente en andere instellingen voor moeten zorgen dat zoveel mogelijk mensen maatschappelijk actief worden en actief blijven. Het jaar 2012 willen we gebruiken om ons op deze nieuwe taken voor te bereiden - o.a. door erover te overleggen met die diverse organisaties, instellingen en werkgevers, maar vooral ook met de mensen die van de regelingen gebruik maken. Openbare Ruimte De gemeente is “eigenaar” van de gemeentelijke infrastructuur: de openbare ruimte, de wegen, de riolen, het plantsoen, de openbare verlichting en de gemeentelijke gebouwen. We willen ons eigendom duurzaam aanleggen en

beheren - zodanig dat ook de gebruikers van die gemeentelijke infrastructuur tevreden zijn. De gemeente voert regie over dat beheer. Grote onderhouds-, herinrichtings- en renovatieprojecten bereiden we zelf voor en bij de planvorming voor de projecten worden inwoners vroegtijdig betrokken. In deze plannen zoeken en ontwerpen we de menselijke maat vanuit de omgeving. Dit is terug te vinden in het begrip “Shared Space”, waarbij de openbare ruimte uitnodigt tot sociaal gedrag. Na oplevering van het werk wordt het project met bewoners geëvalueerd.

Uitvoerende werkzaamheden nemen we zelf ter hand met onze buitendienst. Soms besteden we werkzaamheden uit aan betrouwbare partners. We nemen u als gebruiker van de openbare ruimte zeer serieus - immers, de gebruikers bepalen of we ons werk goed doen. Daarom doen we ons best om klachten zo snel mogelijk te verhelpen. We zien de gebruikers als partners, die weten wat ze van ons kunnen verwachten. Openheid en interactieve samenwerking vormen de basis voor het onderlinge vertrouwen. De gemeente voert het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur planmatig en efficiënt uit. Met een krappere gemeentekas wordt dit alles een hele uitdaging, maar wij zetten ons in voor een prettige openbare ruimte in Haren. Ook in 2012! Al met al is er de komende jaren veel in onze gemeente te doen. Ik werk daar met plezier aan, samen met u. Vragen, opmerkingen of adviezen? U weet me te vinden! Remco Kouwenhoven, Wethouder


groen licht

Burgers blijven centraal staan

We kenden Haren al als groenste gemeente van ons land. Inmiddels zijn we ook de beste woongemeente van Nederland. En terecht: in de ‘woonsector’ staat Haren bekend als de “witte raaf” van het Noorden. Woningbouw Af en toe lijkt het wel alsof de financiële crisis de Harense woonmarkt niet bereikt heeft. Natuurlijk is dat niet zo, want ook in Haren staan de verkoopprijzen van woningen onder druk en duurt het een stuk langer voordat een woning verkocht is. De nieuwbouw heeft echter minder last van de crisis: 15 jaar lang zijn er niet zoveel woningen gebouwd als in 2011 en in 2012 zullen we hiermee doorgaan. Bij al deze woningbouwplannen blijven we de burgers nauwgezet betrekken. Dit zal in ieder geval gebeuren bij de ontwikkeling van het Stationsgebied (inclusief de fietstunnel), de invulling van het Hadera-/Raadhuisplein, de woningbouw in de Harener Holt, de nieuwbouw van de Brede School in Oosterhaar en de bovenbouw van het Zernike, het project “Meerweg ontwikkelt Meer” e n de nieuwbouw op het Hooiveld en de Elshof in Onnen. Cruciaal voor Oosterhaar is dat er in 2012 eindelijk wordt begonnen met de nieuwbouw van het winkelcentrum - daar wachten we nu al tien jaar op en voor de bewoners en winkeliers van Oosterhaar is het van belang dat het hart van deze wijk de nu al jaren vurig gewenste kwaliteit krijgt. Gelukkig wordt het Medisch Centrum medio 2012 opgeleverd: dat is al een grote, eerste stap in de goede richting. In 2012 leggen we ook de laatste hand aan het nieuwe Woonplan 2012 - 2022. Qua diversiteit nemen we de huidige verdeling als uitgangspunt: we zijn niet voor niets de beste woongemeente van Nederland! Maar het is ook belangrijk dat we eindelijk sociale woningbouw gaan realiseren, zodat ook mensen met een smalle beurs in Haren kunnen wonen. Helaas is deze sociale woningbouw de laatste jaren flink achtergebleven, zodat een inhaalslag nu noodzakelijk is. En die gaan we maken.

Duurzaamheid Duurzaamheid blijft ook in 2012 hoog in het vaandel staan. Inmiddels hebben we een breednetwerk opgebouwd van partijen die samen met ons werk willen maken van duurzaamheid. In 2012 zal dit netwerk zijn vruchten moeten gaan afwerpen. We zullen proberen zoveel mogelijk inwoners van Haren te bereiken, kopers en huurders, om hen voor het onderwerp duurzaamheid te enthousiasmeren. Het mes snijdt immers aan twee kanten: investeringen in duurzaamheid zijn goed voor het milieu én voor de eigen portemonnee. Regio Groningen-Assen 2012 wordt ook een cruciaal jaar voor de Regio Groningen-Assen. Deze samenwerking verloopt nog steeds uitstekend. Maar dat is natuurlijk makkelijker als het gaat om de verdeling van lusten…; in 2012 zal het vooral gaan om de verdeling van de lasten. Grond voor woningbouw en bedrijven blijft onverkocht, terwijl daar vaak wel voorinvesteringen voor zijn gedaan. Aan de samenwerking Regio Groningen-Assen ligt het solidariteitsprincipe ten grondslag, maar alle gemeentes hebben te kampen met financiële tegenwind. De oplossing wordt vast en zeker gevonden, maar het zal niet gemakkelijk gaan. Gerben Pek, Wethouder


43

Bijzondere wensen vragen zorg >> ’n bijzondere aanpak Telefoon (088) 512 80 00 - info@zorggarant.nl - www.zorggarant.nl

Als u problemen heeft en er alleen niet meer uitkomt kunnen wij u misschien helpen bij: • relatieproblemen met partner en/of kinderen • financiele problemen i.v.m. schulden of onvoldoende inkomen • huisvestingsproblemen • verwerkingsproblemen i.v.m. verlies van partner • problemen met ziekte • schokkende gebeurtenissen e-mail: info@noordermaat.nl www.noordermaat.nl

Zorggarant Thuiszorg regelt de zorg die u op het lijf is geschreven. Snel, goed en bijzonder. Bestaat de benodigde hulp nog niet? Dan ‘maken’ we deze. Gegarandeerd.

Kantoor Haren Kerklaan 5 9751 NK Haren spreekuren maatschappelijk werk maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur tel.: (050) 534 01 01 spreekuren sociaal raadsliedenwerk vrijdags van 10.00 tot 12.00 uur tel.: (050) 535 24 10


Morgen al thuiszorg vanuit De Dilgt? ▪ ▪ ▪ ▪

kleine teams persoonlijk contact direct thuiszorg hulp bij aanvraag indicatie

Bel voor een directe afspraak: 050 –534 56 78

Riant wonen aan de Dilgtweg (met of zonder zorg) In onze woongebouwen Mozart en Chopin kunt u heerlijk wonen zowel met als zonder een indicatie voor zorg en verblijf. De appartementen zijn 60 m2 of 120 m2 . Bel gerust voor informatie naar onze cliëntenservice: 050 –585 20 0 0

Zie ook: www.zinnzorg.nl (Thuis)zorg | Wonen en Welzijn Dilgtweg 3, Haren www.zinnzorg.nl


gemeente groen licht

Nieuwe techniek levert een nieuw soort

46

48

Verhuizen? Ledenta l op peil?

49

Leefklimaat voor ouderen

50

Ouderen moeten minder afhankelijk worden van anderen

51

Kerk op weg naar 2020

52

Begelei ding van opvoed ers en jongeren

54

shoppen in Haren

Harena ar in 2020

van de redactie

Glazen bol vertelt ...

organisaties & verenigingen


GLAZEN BOL

Glazen bol vertelt Wat de toekomst brengen moge

Het jaar 2012 zal waarschijnlijk de Harense geschiedenis ingaan als ‘scharnierpunt’. Het jaar dat de knoppen worden omgedraaid en een nieuwe werkelijkheid zich gaat voltrekken. Dat is het statement dat de redactie van deze gemeentegids maakt. Niets is meer zeker, dat is zeker. Zuiniger leven, nieuwe uitdagingen. Taboes worden doorbroken, alle veranderingen zijn bespreekbaar. Soms werkt het bevrijdend, als een frisse wind. ‘The wind of change’ waait ook door Haren. Laten we eens in de glazen bol kijken.


47

Door Hein Bloemink

Je hebt zo van die tijdgewrichten waarin er veel verandert. In 2012 zetten we een punt achter het verleden en zijn niet bang om oude verworvenheden overboord te zetten. Oude systemen en structuren zijn niet meer heilig en veilig. Ook winkels in onze gemeente Haren moeten door de komst van nieuwe media weer keihard knokken voor hun bestaan. In Haren ligt verschraling van voorzieningen op de loer, doordat de gemeente steeds krapper bij kas komt te zitten. Het jaar 2012 zou het laatste jaar kunnen zijn van zwembad Scharlakenhof. Let wel: reeds in 1935 opende er een zwembad in de gemeente Haren (natuurbad Appèlbergen). En nu, vijfenzeventig jaar later, stelt de kassier van de gemeente (wethouder Theo Sieling) de hamvraag: kunnen we ons een zwembad nog wel veroorloven? Dan is er nog het Haderaplein. Wat wordt er straks gebouwd? Wordt dat in 2012 duidelijker? En gaat eindelijk de eerste paal de grond in voor het winkelcentrum aan de Anjerlaan? Komt het Nesciopark van de grond? Komen er 600 studenten wonen aan de Kerklaan? Tenslotte komt dit jaar zelfs de aloude structuur van de gemeente als bestuursvorm ter discussie te staan. Exact tweehonderd jaar na het ontstaan van gemeenten wordt in de provincie Groningen gedacht over een gemeentelijke herindeling, omdat gemeenten lijden onder de last van nieuwe taken, opgelegd door het Rijk. Ooit had de provincie meer dan 50 gemeenten, nu nog 23. In Haren brandt de discussie los: samenwerken of samengaan met andere gemeenten? Wat de toekomst brengen moge. Kortom: Hoe zal Haren er uitzien in 2020? We hebben een aantal inwoners van deze gemeente een denkbeeldige glazen bol aangereikt met de vraag om op hun ‘vakgebied’ eens in de toekomst te kijken.


GLAZEN BOL

Nieuwe techniek levert een nieuw soort Harenaar in 2020

Terug in de tijd is geen optie Arnold Bergsma, Haren Ondernemer internetfaciliteiten

Arnold Bergsma zegt dat de komende tijd er heel anders uitziet dan de afgelopen tien jaar. Bergsma: “Het fysieke winkelaanbod zal heel erg gaan veranderen, online en fysiek gaan in elkaar overlopen. Bedrijfspanden krijgen heel andere bestemmingen en indelingen. De BOG-markt (bedrijfs onroerend goed) krijgt onder druk van het nieuwe werken en teleshoppen enorme financiële klappen. Vele miljarden euro’s zullen gaan verdampen. Pasgeborenen krijgen naast een bsn-nummer direct een simkaart geïmplanteerd zodat ouders 24/7 kunnen zien waar het kroost uithangt.” Volgens Bergsma zorgen de nieuwe media ook voor een nieuw soort criminaliteit. “ Vuile oorlogen maken plaats voor schone cybercrime. Overheden en bedrijfsleven worden het slachtoffer van digitale afpersing, datadiefstal en identiteitsfraude.” Dichter bij huis ziet Bergsma een consument voor zich die zijn leven op afstand bestuurt. Hij zegt: “Binnenkort bedienen we alles op afstand en regelen alles via ons MCC (mobiel commandocentrum). Vroeger in 2011 noemde iedereen dat een gsm. Alle content (data) staat in de Cloud en is bereikbaar via alle denkbare apparaten, ingebouwd in onze directe omgeving. Denk aan de auto en alle andere (openbare) vervoermiddelen, badkamer, publieke ruimten en natuurlijk je eigen MCC.” En wat de handel betreft, ook lokaal, ziet Bergsma een aardverschuiving: “Marketing van diensten en producten gaat explosief veranderen. Sociale media gaan heel snel inzicht verschaffen of iets “hot or not” is.” Hij is dagelijks bezig met deze ontwikkelingen, maar Arnold Bergsma plaatst er wel kanttekeningen bij: “Of het er allemaal ook leuker van wordt? Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar terug in de tijd is simpelweg geen optie.....”


49

De Blauwe Ruiters heeft haar accommodatie op de velden achter de Oosterweg. Daar wordt binnen enkele jaren gebouwd en de club wacht op de nieuwe locaties die de gemeente haar zal voorstellen. Al jaren is het niet bekend waar de Blauwe Ruiters terecht kunnen. Willem van Loo: “Uiteraard gaan wij ervan uit dat wij in 2020 een nieuwe locatie zullen hebben. Wij zijn nog steeds op zoek naar een accommodatie met een rijhal om onze leden weer de gelegenheid te geven om vrij te rijden en te lessen gedurende het winterseizoen. We willen ook graag terreinen voor het houden van buitenwedstrijden.” Bij de Blauwe Ruiters hebben de leden een eigen paard. Heeft de crisis het paardenbezit beïnvloed? Van Loo: “Uiteraard speelt de crisis een rol in het paardenbezit, vooral bij hen die fokken met paarden. De jonge paarden zijn nauwelijks meer te verkopen maar uiteindelijk is dit ook een kwestie van vraag en aanbod. Er zal minder worden gefokt de komende jaren waardoor er volgens mij over enige tijd wel weer een stabiele situatie ontstaat. Het ledenaantal van onze club is nog steeds stabiel, maar ook ik kan nog niet voorzien wat deze crisis nog meer voor ons in petto heeft.” De nieuwe locatie, waar de ruiters tussen nu en 2020 zullen neerstrijken, zal nieuwe leden aantrekken, meent de voorzitter. Hij zegt: “Op een nieuwe locatie met een binnenmanege verwachten wij een groei van het ledental. Dat is een belangrijk punt, omdat wij de laatste jaren geen binnen-accommodatie meer hebben. De huidige manege mag niet meer gebruikt worden om te rijden in verband met veiligheidseisen door de KNHS.”

Willem van Loo, Groningen

Voorzitter Blauwe Ruiters in Haren

Na verhuizing gaat ons ledental groeien

Verhuizen? Ledental op peil?


GLAZEN BOL

Voorzitter Henk Werners van de ANBO in Haren weet inmiddels wat er leeft onder de ouderen. Hij ziet dat veel voorzieningen voor ouderen onder druk komen te staan. Werners: “Als bomen niet (meer) tot aan de hemel groeien moet de tering naar de nering gezet worden. In die spiraal kantelt het maatschappelijk gebeuren naar meer naoberschap en zelfredzaamheid. Vrijwillige hulpverlening neemt vastere vormen aan, mede doordat gesubsidieerde instellingen meer op eigen benen moeten staan.” Volgens Werners zal het leven van ouderen de komende tijd sterk veranderen: “De doelgroep ouderen is dan qua sociaal maatschappelijk contact en ondersteuning meer afhankelijk van andere vormen van levensinvulling en vooral aangewezen op digitale wegen en systemen. Automatisering zal mede de eigen leef- en woonomgeving bepalen en (laten) begeleiden. Levensloopbestendig- en zelfstandig wonen, met de mogelijkheid van zorg om de hoek of leven in een verzorgingsomgeving wordt meer en meer het patroon. Een kleiner (toekomstig) welzijnsbudget van de overheden zal in toenemende mate toevloeien naar particulier ondersteunend initiatief, waarmee we in Haren gelukkig goed bedeeld zijn. De nu nog ondermaatse waardering daarvan, zal vanzelfsprekender worden.” Met andere woorden: Overheid trekt zich terug uit het leven van de ouderen. Nieuwe taken gemeente Ook Werners ziet de toenemende taken op de gemeente Haren afkomen door de decentralisatie van de rijksoverheid. Werners: “De overheveling van taken vanuit de landelijke overheid naar de regio krijgt gestalte, doch met een uitgeklede bijpassende financiering. Tegelijkertijd zullen grenzen (ook geografisch) vervagen, waardoor de staatshuishouding kantelt naar meer doen op plaatselijk en regionaal niveau, met minder geld.

Henk Werners, Haren Voorzitter ouderenbond ANBO Haren

Eigen levensinvulling gaan organiseren

Leefklimaat voor ouderen Aansluitend neemt het aantal gemeenten en provincies af en als gevolg daarvan zullen eensgezinde en gelijkgerichte instanties, organisaties en verenigingen samengaan, om zo sterker en met meer slagkracht op de situatie in te kunnen spelen. De mondige burger, waaronder de babyboomer van nu, wil niet meer leven en wonen in een maakbare maatschappij maar zoveel mogelijk eigen invulling geven aan het leven.”


51

“De meeste mensen willen wel graag oud worden, maar niet oud zijn”, zegt Paul Blanksma. Toch worden we ouder. De moderne geneeskunde zorgt ervoor dat mensen langer leven en Blanksma voorziet dat de gemiddelde leeftijd in 2050 al 86 jaar zal zijn (in 1993 was dat 77 jaar). “De behoefte aan zorg zal toenemen, het aantal beschikbare verzorgenden neemt af. Niet alleen wordt de zorg hierdoor onbetaalbaar, maar ook onuitvoerbaar”, aldus Blanksma.

Ouderen moeten minder afhankelijk worden van anderen

Healthy Ageing is het recept van de komende jaren Paul Blanksma, Haren Voorzitter christelijke ouderenbond PCOB Haren

Hij signaleert: “De politiek antwoordt met het vervangen van de verzorgingsstaat door een beroep op participatie door de mondige en zelfredzame burger. Om deze reden is het belangrijk voor de ouderen van nu en in de nabije toekomst om hun uiterste te doen om niet afhankelijk te worden van anderen, en in te zetten op preventieve actie om zijn/haar vitaliteit, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid te optimaliseren. Dat kan door aan te dringen op een systematische preventieve gezondheidszorg voor ouderen. Hoe jonger men hiermee begint, hoe beter (‘Healthy Ageing’). Bij het uitvoeren van dergelijke preventieve zorg zal men een brede aandacht moeten hebben voor niet alleen lichamelijke, maar ook psychische en sociale factoren, omdat optimaliseren van alle leefomstandigheden noodzakelijk is. Ook de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen voor ouderen is hierbij belangrijk, omdat dit een voorwaarde is voor zelfstandig leven door ouderen.” Paul Blanksma denkt dat de gemeente Haren een middel heeft om dit te bevorderen en stimuleren: “Een persoonlijke benadering is het meest effectief, omdat mensen niet gemakkelijk uit zichzelf hun levenswijze veranderen. Deze mogelijkheid is de laatste jaren gerealiseerd in de vorm van “het consultatiebureau voor ouderen”. Een betere naam is waarschijnlijk: “Centrum voor Gezond Ouder worden”. Voor een dergelijke opzet is het nodig, dat de huisartsen gaan samenwerken met de ouderenadviseur, en dat de overheid dit steunt met subsidie. Dit laatste is geregeld in de recente wet over de Publieke Gezondheid (art 5a), waarin de gemeente verantwoordelijk is geworden voor het organiseren van deze vorm van zorg. Binnenkort moet de gemeenteraad van Haren beslissen over een initiatief hiertoe van de ouderenbonden samen met de huisartsen. Het is te hopen, dat deze al jarenlang op de lange baan geschoven wens van de ouderenbonden nu eindelijk gerealiseerd zal worden.”


GLAZEN BOL

Kerk op weg naar 2020

Leegloop leidt niet af van de kern: onschatbare waarde van het geloof

Een analyse van de toekomst is pas mogelijk als je de actuele situatie kent. Dominee Marja de Jager schetst de context van haar kerk: “In Haren bieden meerdere zorginstellingen hun diensten aan, hobby’s en sport kunnen volop beoefend worden, creativiteit geuit, kennis gedeeld en ook wanneer mensen psychische of geestelijke hulp nodig hebben, kunnen ze volop aan het hun trekken komen. Er is aanbod van coach tot psycholoog, van homeopaat tot haptonoom, van levensbegeleider tot doula begeleiding en er zijn deskundigen die readingen geven. Waarvoor zouden mensen de kerk dan nog nodig hebben? Wat heeft de kerk te bieden wat de vele andere voorzieningen niet kunnen bieden? Er is immers al een groot aanbod, ook op het terrein van levensbeschouwing en spiritualiteit. We zien inderdaad dat de kerkgang in Haren terugloopt. Tenminste in de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk die vallen onder Protestantse Kerk in Nederland (PKN).” Volgens Marja de Jager kan de ‘consument’ in de gemeente Haren kiezen uit wel tien kerken.

Wel of niet? De Jager denkt dat mensen zich in de toekomst steeds kritischer gaan afvragen of ze bij de kerk willen horen of niet: “In 2020 zal het aantal gemeenteleden verminderd Marja de Jager, Haren zijn. Ik denk dat in de komende tien jaar gemeenteleden Predikant van die nu nog ingeschreven staan, maar geen actieve bijde Gereformeerde Kerk Haren drage meer leveren in kerkgang of betrokkenheid bij de kerk, zich steeds meer zullen gaan uitschrijven. Tot nu toe hoorde inschrijving er ‘gewoon bij’, vond men uitschrijving wel een heel rigoureuze stap of wilde men ouders er niet mee confronteren. In de loop der jaren zullen mensen bewuster wel of niet bij de kerk willen horen.” Deze predikant denkt dat het aantal trouwe kerkbezoekers ook in Haren zal afnemen. “Regelmatig de kerkdiensten bezoeken houdt niet vanzelfsprekend meer in dat men elke zondag naar de kerk gaat. Dit kan evengoed elke maand zijn of alleen met de christelijke feestdagen. We zien dat dit proces nu al aan de gang is. Het is belangrijk dat ‘de kerk’ zich hiervan bewust is/wordt en zich gaat afvragen of dit een enkel een gemis is of dat dit ook een uitdaging kan zijn.” “Kerk blijft bestaan” “In 2020 zal er een nieuwe fusiekerk zijn ontstaan”, zegt Marja de Jager. “De Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk zullen gefuseerd zijn tot de Protestantse Kerk Nederland te Haren/Onnen. Gelovigen in deze kerk zoeken naar wegen om hun geloof te beleven. Deze kerk biedt mogelijkheden om dit in verbondenheid met anderen te doen. Gelovigen willen gehoord,


53

gezien en erkend worden: Ik mag er zijn, met mijn vragen en (mogelijke) antwoorden, met mijn tekortkomingen en talenten. Dat vraagt van de kerk bescheidenheid en lef. Het besef dat ze ‘De Waarheid’ niet in pacht heeft en de moed om het Evangelie te verkondigen.” Deze toekomstvisie van Marja de Jager is geworteld in het basisproduct van de kerk: het geloof. Bevlogen zegt zij daarover: “Geloof speelt anno 2020 een rol bij de zelfbepaling/identificatie van de mens: jij mag er zijn, jij bent nodig, jij maakt het verschil thuis, op school, op het werk, in de kerk en in de maatschappij. Het geloof speelt een rol bij het in stand houden van het heilige: hier is een plek waar God ons wil ontmoeten, in de liturgie, in de sacramenten, in betekenisvolle rituelen. Het geloof speelt een rol bij spirituele ervaringen die niet te verklaren zijn via (wetenschappelijke) denkschema’s. Het geloof speelt een rol bij hoe je je leven vormgeeft en inhoud geeft, bij de keuzes die je maakt. Het geloof is verbonden met de traditie, heeft betekenis voor het heden en biedt hoop voor de toekomst. De kerk anno 2020 voedt dit geloof, viert dit geloof en deelt ervan uit. En hoeveel alle andere instellingen, zorgaanbieders, therapeuten en coaches ook te bieden hebben, de kerk blijft als vindplaats van geloof, als hoeder van de traditie en als bron van hoop van onschatbare waarde.” We vroegen pastor Peter Vos in de glazen bol te kijken. Zijn wedervraag: “Hoe helder is de glazen bol waar je in kijkt of hoe troebel?” Daarna ging hij in op de vraag hoe de wereld er over acht jaar uitziet, met name de parochie. Hij zegt: “Tegen die tijd weten wij hoe groot de impact is geworden van de eurocrisis op ons dagelijks leven. In 2020 maakt de H.Nicolaasparochie deel uit van een groter parochieverband. Want de kerken lijden onder de terugloop en dat leidt tot samenvoeging. Daar heb je geen glazen bol voor nodig. Wordt het daar beter van? Zal de gemeente Haren nog zelfstandig zijn? Waar is de St. Nicolaasschool gevestigd? De glazenbol geeft nog geen uitslag. “

Raadhuisplein: Plein van zingeving en inspiratie? Peter Vos, Haren Pastor van de RK Parochie te Haren

Pastor Vos komt met een verrassende visie op de ontwikkelingen van het Raadhuisplein/Haderaplein in Haren. In gedachten zet hij de kalender op 2020 en zegt: “Een verrassend beeld. Wie had dat gedacht? Het Raadhuis/ Haderaplein is niet bebouwd. Het is leeg. Nee, het is een open ruimte. Die open ruimte is bewust gekozen als symbool van eenvoud, transparantie en het behoud van de menselijke maat. In die ruimte zie je bloemperken en bankjes. Haren is nog altijd een groene gemeente. Alles op het plein is ingericht op ontmoeting. Er staan fraaie bomen waarin de vogels hun hoogste lied zingen. Sommigen denken hierbij aan een toespraak van Jezus over ‘zorgeloosheid’. Hij attendeert op de bloemen op het veld en de vogels in de lucht. Zij zijn zorgeloos want kunnen zich niet druk maken om wat te groot of te ingewikkeld is. Zorgeloosheid is weten wat je maat is en wat bij je past. Onbevangen doen wat goed en zinvol is. Het open plein brengt mensen op allerlei inspirerende gedachten. Iedereen is tevreden.”


GLAZEN BOL

Het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente Haren is te vinden in het gebouw van OBS de Wissel aan de Mellenssteeg. Trefpunt voor ouders, opvoeders en professionals. Cynthia Schenk leidt deze dans.

Cynthia Schenk Coördinator Centrum Jeugd en Gezin Haren

“Eigen kracht van de ouders, minder bemoeizorg overheid”

Ze kijkt in onze glazen bol en vertelt wat ze ziet: “Als ik kijk naar het CJG in de toekomst dan zijn wij een centrum geworden zoals ze er nu al zijn in Scandinavische landen. Waar veel te beleven is, waar ouders elkaar ontmoeten tijdens koffieochtenden, lezingen, cursussen. Een huiskamer voor het hele dorp waar de professional in eerste instantie niet in beeld is. Men leert van elkaar, wisselt ervaringen uit en doordat men elkaar heel vroeg ontmoet (preventie) is soms de stap naar professionele zorg niet of minder nodig.” Schenk schetst een aardig beeld, dat parallellen vertoont met de consultatiebureaus waar de ouderenbond PCOB elders in deze gids over spreekt. Zorg op afstand houden door zelfredzamer te worden. Schenk gaat verder: “We staan veel meer in onze eigen kracht, we zien wat we goed doen in het opvoeden, niet alleen wat we niet goed doen. We maken ook meer gebruik van ons eigen netwerk. De samenleving wordt socialer. Zo kan je makkelijker de buren, tante en andere ouders om hulp vragen als dat nodig is.” Cynthia Schenk ziet kansen, juist doordat de overheid steeds meer taken op jeugdgebied verwijst naar lokaal niveau. Schenk: “De jeugdzorg komt vanaf 2014 onder regie van de gemeentes. De gemeentes weten veel beter welke zorg er nodig is in hun omgeving en door de korte lijnen die er ontstaan is hulp sneller in te zetten.” Volgens Cynthia Schenk gaan professionals samenwerken onder de vlag van het CJG: “De hulpverleners van allerlei verschillende organisaties worden binnen de gemeente als het ware collega’s van elkaar. Die collega’s weten van elkaar wat er over het algemeen speelt binnen de gemeente en waar vraag naar is. Het CJG kan daar dan (preventief) op inspelen met bijvoorbeeld ontmoetingsavonden rondom een actueel thema. Maar doordat de mensen meer in hun eigen kracht staan en

Begeleiding van opvoeders en jongeren de mensen makkelijk weten bij wie ze terecht kunnen is bemoeizorg van de landelijke en gemeentelijke overheid beduidend minder. Ouders zijn soms zoekende, maar zoeken geen bemoeizorg van de overheid.” Cynthia Schenk ziet dus kansen en uitdagingen in de nieuwe rolverdeling tussen zorg en opvoeders.


55

(ver)bouw >>


Architectenbureau Brederode

Tel. 0592-262929 info@rietdekkersbedrijfgeertharms.nl Mob. 06-51416545 www.rietdekkersbedrijfgeertharms.nl

Boerhoorn 14 9756 CL Glimmen Tel: 050–5253464 Fax: 050–5260931 E-mail: g.j.brederode@planet.nl

VAKMAN NODIG?

Centrale verwarming •Dak- en zinkwerk • Riolering • Sanitair • Gas en elektra • Klimaatbeheersing

installa tie >>

Installatieburo Haren Bastiaan Bakker

Klaverlaan 44, 9753 BN Haren Tel. 06 - 30 64 39 64

www.installatieburoharen.nl

Al 100 jaar en tóch de blik op de toekomst! Door Erik van Westveen

Konings Totaal Installateurs heeft in 2011 haar honderdste verjaardag gevierd. Tóch betekent dat allerminst dat men alleen maar oog heeft voor het verleden: integendeel. Alles draait om de toekomst, te beginnen bij het jaar 2012. Volgens plan zal dit jaar een begin worden gemaakt met een forse uitbreiding van de winkel (sanitair en cv). Extra ruimte voor nieuwe trends en ook voor nieuwe technieken (energiebesparend, ledverlichting). Ook op het gebied van het installatie- en dakwerk gaat Konings met de tijd mee. Monteurs zijn op de hoogte van de nieuwste technieken, en zij combineren die met hun jarenlange ervaring. Wie een monteur van Konings in huis haalt weet dat deze de kennis van een compleet bedrijf achter zich heeft. Konings heeft vertrouwen in de toekomst en laat zich niet ontmoedigen door de crisis. Ze hebben plezier in hun werk en willen graag klanten de beste service geven. Dat zijn prima garanties voor de toekomst waar lezers van deze gemeentegids van profiteren, meent eigenaar Dirk Jan Konings. “En als we eens iets niet helemaal goed doen, zullen we altijd direct onze fout herstellen.”


57

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van: - elektra,gas en waterinstallaties - sanitaire en verwarmingsinstallaties - zink, dakbedekking en riolering - verlichting en netwerken Verbouw, nieuwbouw en renovatie Ook voor onderdelen

Rijksstraatweg 64 | Glimmen | 050 - 406 13 62 | www.smidglimmen.nl

all-round installateurs Uw totaal oplossing voor gas, water, sanitair,electriciteit, airconditioning, vloerverwarming, centrale verwarming, dak, zink en riolering! Alles onder één dak. TIB zorgt snel en betaalbaar voor een totaaloplossing! TIB, lekker gemakkelijk …. Middelhorsterweg 30b Haren T. (050) 534 99 02 F. (050) 534 57 23 email: info@tib.nl

sch ilde r >>

www.Tib.nl

S c h i l d e r we r k * Beglazing Wa n d a f we r k i n g H o u t ro t h e r s t e l S t u c a d o o r we r k B e t o n re p a r at i e 7 jaar garantie op buitenschilderwerk *

Haren Onnerweg 69, 9751 VC. Tel. (050) 5348268 E-mail: info@walterhoogestegerschilders.nl

www.walterhoogestegerschilders.nl


tuin >>

Meentweg 18 9756 AN Glimmen Tel. 050 406 18 03 www.bontehoek.nl

Groot in betaalbare bomen

grond • groen • infra

minikraan en grondverzet terreinaanleg en -onderhoud drainageaanleg en -onderhoud bermbeheer, sloten schonen en ecologisch beheer Bel vrijblijvend; 050 541 64 51

www.mulderloonbedrijf.nl


59

gra fisc h >> Pinksterbloemweg 22 9753 HE Haren 06–165 359 00 / 050–534 04 43 info@hoveniersbedrijf-berends.nl www.hoveniersbedrijf-berends.nl

DRUKKERIJ G. VAN ARK OOK VOOR UW BETERE PRINTWERK & GROOTFORMAAT A KERKSTRAAT 32, 9751 BD HAREN T (050) 534 74 47 E INFO@DRUKKERIJVANARK.NL I WWW.DRUKKERIJVANARK.NL


Winkelen in weelde! Het centrum van Haren is mooi. Prachtige etalages, ‘s avonds sfeervol verlicht. Het centrum van Haren voelt als een huiskamer, waar aandacht is besteed aan details. Parkeerruimte is soms wel schaars, maar iedereen vindt altijd wel een plaats voor de auto, dichtbij de winkels. Natuurlijk moet er worden betaald voor het parkeren, maar de tarieven zijn laag. Alle branches kun je hier vinden. Hoog-, midden- en laagsegment, zoals dat heet. Op het gebied van mode is Haren toonaangevend in de regio. Winkelketens zijn er zeker, maar ook nog winkels waar de man of vrouw achter de toonbank ook de eigenaar is. Boodschappen doen? In Haren tref je de belangrijkste supermarkten aan op kleine afstand van elkaar. Als je op straat loopt voel je je veilig, omdat het veilig is. Winkelen in Haren is dus winkelen in weelde. Tel uw zegeningen, koopt elders niet wat Haren u biedt. Zie ook: www.ondernemendharen.nl


gemeente

groen licht

van de redactie

Shopping Guide

shoppen in Haren

organisaties & verenigingen


shopping guide

Zelf kleding maken is weer helemaal hot!

Tips, een glimlach en altijd vers!

Werken met textiel komt weer in de mode. Volgens Henny Potiek (Beauty VOF in Haren) willen mensen zich onderscheiden door hun kleding. “Zelf ontwerpen en zelf maken, dat is toch het toppunt van je eigen leefstijl?” De familie Potiek begon jaren geleden met een modevakschool in hun eigen huis. Ze runden terloops ook een postorderbedrijf vanuit hun zolder (levering van naaibenodigdheden en stoffen). De groei noopte in 2002 tot een verhuizing naar de winkel aan de Kerkstraat. Daar ontwikkelde het familiebedrijf zich tot wat het nu is: webshop, winkel en opleidingscentrum. De webshop (www.beautyvof.com) is er voor particulieren en voor de handel. De winkel is inmiddels uitgebreid met een stoffencollectie. Deze zal zeker groeien tot een zeer compleet assortiment. In deze winkel vindt u dus alles op het gebied van stoffen, ritsen, knopen, applicaties, quiltstoffen en gereedschappen Tevens worden er regelmatig cursussen en workshops gegeven. Fijn dat deze branche weer terug is. Ook in Haren!

Verse groenten zijn lekkerder dan groenten met een verleden. Wie van vers houdt, gaat even langs bij Berends Groente en Fruit. Niet alleen voor de groenten, maar ook voor de inspiratie. Erik Berends kennen wij namelijk als een opgewekte vakman, die creatief is met zijn producten. Hij bereidt heerlijke kant en klaar maaltijden, in het najaar oogst hij lof met zijn snert (eigen recept) en hij kan ons ieder seizoen precies vertellen hoe we onze maaltijden nóg smakelijker kunnen maken. Bovendien weet hij alles van groenten. Bijvoorbeeld dat het niet langer nodig is dat de vorst over de boerenkool is geweest eer die lekker is! Sinds kort levert Berends ook biologische producten! Op het gebied van fruit doet Berends niet alleen zaken met groothandels, maar haalt ook op eigen houtje spullen bij individuele kwekers. Desnoods uit de Flevopolder of uit Oost-Groningen. Dit is dus een vakman, die heel hard wil werken voor zijn klanten. Ga er meer eens naartoe, u zult er opgewekt vandaan komen!

Beauty VOF, Kerkstraat 6, Haren 050-5351174 www.beautyvof.com

Berends Groente en Fruit, Anjerlaan 23a, Haren, 050–535 03 34


63

“De groene wereld in Hortus Haren”

Goede smaak en momenten van geluk

Onder de stad Groningen in de plaats Haren vindt u de grootste botanische tuin van Nederland: Hortus Haren. Op een oppervlakte van 20 hectare kunt u een wandeling maken door de verschillende en prachtige tuinen waaronder onze bekende Laarmantuin ook genoemd de wilde plantentuin. Bijna het gehele jaar door is de tuin zeker een bezoek waard! Deze tuin kreeg de naam “Het Verborgen Rijk van Ming”. Door de Chinese tuin wandelen is als dwalen door een Chinees schilderij. De tuin is ook prachtig in de winter. U kunt op aanvraag een rondleiding krijgen door de gehele of een bepaald gedeelte van de tuin. Geregeld grote evenementen op het gebied van bloemen. Het Confucius Light Festival van de Chinese kunstenaars (dagelijks 17-22 uur tot eind januari 2012) zal niet gauw worden vergeten. Openingstijden reguliere tuin: dagelijks van 9.30 tot 17.00 uur. In januari t/m maart gesloten. De Hortus is een officiële trouwlocatie van de gemeente Haren.

Het zijn hectische tijden in de wereld. U kunt maar beter zorgen voor uw eigen momenten van geluk. Een goed glas wijn, een tafel vol heerlijke hapjes of een bonbon op je tong: Dat zijn de momenten die u zelf kunt creëren. Het is ons antwoord op dit tijdperk waar alles groot en snel moet. Kruidenier Wolters is een baken in ons drukke bestaan. Aandacht voor heerlijke vleeswaren, (Parma-)hammen, patés, de beste kazen (Stolwijk of Goudse) van jong tot oud. Het bijzondere van Wolters is dat u er de gewone dagelijkse boodschappen combineert met delicatessen en culinaire hoogstandjes. U treft hier werkelijk nog vriendelijk vakmanschap bij het samenstellen van uw boodschappenlijstje. Bezorgen is mogelijk en parkeren voor de deur ook (de winkel is aan de Meerweg, nét buiten het centrum). Gunt u zich ook zo’n smakelijk geluksmomentje? Samen kunnen wij dit maken, Welkom bij kruidenier Wolters!

Hortus, Kerklaan 34, Haren, 050–537 00 53, www.hortusharen.nl

Kruidenier Wolters, Meerweg 42, Haren, 050–535 00 96


shopping guide

Volgens Bose is dit

geen tv.

Bose® VideoWave® entertainment-systeem. Hd-beeld. Home cinema-geluid. Geen zichtbare luidsprekers. De complete home cinema-ervaring bestaat uit haarscherpe beelden én omringt u met meeslepend geluid. Veel hd-flatscreen-tv’s leveren een prima beeldkwaliteit, maar het geluid laat vaak te wensen over. Om te kunnen opgaan in het sensationele gebulder van een F1-race of het knakken van een takje in een bloedstollende thriller hebt u een apart home cinema-geluidssysteem nodig. Tot nu toe. Het Bose ® VideoWave ® entertainment-systeem is het enige hd-scherm met een compleet ingebouwd home cinema-geluidssysteem. Dankzij exclusieve Bose-technologieën wordt geluid gereproduceerd vanuit plaatsen waar geen luidsprekers staan, met als resultaat een ervaring die u niet voor mogelijk hield. Eén compleet en gebruiksvriendelijk home entertainment-systeem dat een resolutie van 1080p combineert met Bose home cinema-geluid. Zoveel meer dan zomaar een tv.

Als u denkt aan een nieuwe tv, kom dan eerst kennismaken met het Bose ® VideoWave ®-systeem.


65

Zelfs de sfeer is casual bij Sooloo Lekker `kleding-shoppen` in Haren. Mannen zijn er misschien niet zo dol op, maar bij Sooloo Man en Mode is het werkelijk geen straf. Een ruime winkel met de betere merken, maar ook een ruim assortiment vriendelijk geprijsde mannenmode van sportief tot gekleed, bij Sooloo heeft u een grote kans van slagen. Service kwaliteit en persoonlijke aandacht, Sooloo is geknipt voor de man die zich tegen betaalbare prijzen goed in de kleren wil steken. Enkele merken State of Art, Vanguard, Traffic, Camel Active,Ledub, Oxford, 7Square, Fellows, Max`n Djune. Geregeld aantrekkelijke (onverwachte) aanbiedingen. Parkeren om de hoek op de parkeerplaats Vondellaan. Sooloo Mannenmode, Rijksstraatweg 129, Haren, 050–537 08 88

S‘Amuse cateraar en traiteur een bedrijf met drie unieke locaties S’Amuse is vanouds gevestigd aan het Lage der A, een benaming die terugvoert naar de tijd dat de binnenstad nog te maken had met eb en vloed. Een prachtplek. Vlakbij vinden we de tweede locatie: Café de Sleutel, met een treffende historie: zout en zoet water ontmoeten elkaar. In de kelder van het pand is een oude bron waar nog steeds vers water van de rivier de Aa (naamgever van het A-Kwartier) geput kan worden. Het café kijkt uit op de Plantsoenbrug, ooit de toegangspoort voor de omvangrijke Groninger zeevaart en vertrekpunt van de boot naar Ameland. Ook in de keuze voor de derde locatie speelt het natte element een belangrijke rol: de Buitensociëteit Paterswolde, gesitueerd aan het “Loosdrecht van het noorden”, het Paterswoldsemeer. Het mooiste clubgebouw van Nederland, voor zeilliefhebber Ineke de Boer heel inspirerend, waar het gedreven vakmanschap van S‘Amuse optimaal uit de verf komt. S’Amuse Cateraar en Traiteur, Pottebakkersrijge 8, Groningen, 050–312 92 13, www.samuse.nl


shopping guide

Betaalbare producten, dat is de kracht van woonwinkel Entrée

Scholma geeft kleur aan je ‘thuis’

De mooi gedecoreerde veranda trekt als eerste de aandacht. Als je naar binnen loopt kom je in een gezellig ingericht koffie- en theehuis. De woonwinkel is ingericht met verschillende stijlen. Brocante producten, strak, modern, maar ook een grote collectie van de populaire merken Pip en Riverdale kom je er tegen. Oud servies uit Frankrijk en België, geurkaarsen en geurzakjes, glaswerk en een grote collectie zijde bloemen zijn samen een prachtig gedecoreerd geheel. ‘Naast accessoires hebben we ook meubelen. Klepbanken, tafels, klein meubelen, kasten en in het voorjaar komen de bistrosetjes weer.’ Charlotte ontwerpt ook zelf zeepslingers. Iedere dag hebben ze nieuwe spullen in de winkel. Ze zijn altijd op zoek naar leuke betaalbare producten. Dat is de kracht van Entrée. Open van donderdag t/m zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

Natuurlijk mag je woontrends niet negeren, maar je hoeft ze heus niet altijd te volgen. Jannet Scholma vindt het minstens zo belangrijk dat je je echt thuisvoelt in je huis. Soms moet je even door de trend heen kijken om iets te kiezen waar je jaren plezier aan beleeft. Scholma Woonflair heeft alles op het gebied van woningstoffering. Natuurlijk vloerbedekking, raamdecoratie, behang, gordijnen, meubelstoffering. En om een keuze te kunnen maken uit dit enorme aanbod komen de ervaring en expertise van Frits en Jannet Scholma goed van pas. Frits Scholma is stoffeerder in hart en nieren en levert bij u thuis altijd vakwerk af. De winkel aan het Raadhuisplein heeft ook een afdeling woondecoraties en cadeau-artikelen. Betaalbaar, maar nooit gewoon! Kunstzinnig en altijd decoratief. Niet goed te beschrijven eigenlijk, loop gewoon eens binnen!

Entree, Groningerstraat 169, De Punt, 050–406 38 05

Scholma Woonflair, Raadhuisplein 18, Haren, 050–534 48 19, www.scholmawoonflair.nl


67

Intermezzo Sassenhein Astoria Restoria www.intermezzoharen.nl: Het is zonder twijfel het mooiste plekje om neer te strijken op het zomerse terras of juist binnen waar de kachel brandt. Bij Intermezzo spreek je met bekenden af, omdat iedereen het gemakkelijk kan vinden. www.paviljoensassenhein.nl: Aan de rand van het prachtige natuurgebied ligt dit paviljoen met een vorstelijk terras aan het water. Omzoomd door groen met een uniek uitzicht. Hier kunt u feesten en partijen geven, maar de locatie leent zich ook bij uitstek voor zakelijke bijeenkomsten. www. astoria.nl: Een restaurant voor sfeervol en betaalbaar dineren, een cafetaria waar uitsluitend topkwaliteit wordt geserveerd. Betaalbaar, dus ook op een doordeweekse dag: doen! Feesten, partijen en zakelijke bijeenkomsten in een passende ambiance…alles kan en alles wordt tot in de puntjes door ons verzorgd. www.restoria.nl is aan de Anjerlaan een smakelijk trefpunt voor de wijk Oosterhaar. Intermezzo, Rijksstraatweg 152, Haren; Sassenhein, Lutsborgsweg 51, Haren, 050–534 49 32; Astoria, Rijksstraatweg 200, Haren, 050–534 52 00; Restoria, Anjerlaan, Haren, 050–534 10 42

Je ziet tegenwoordig veel schreeuwerige reclamecampagnes die zich kenmerken door verleidelijke beloftes. Wij laten ons daardoor niet afleiden, van waar het werkelijk om gaat: eerlijke adviezen en vakmanschap. Ons team is betrokken en veelzijdig: oogzorg, optometrie, contactlenzen en brilmode. We houden onze vakkennis bij door het lezen van vakliteratuur en nascholingen. We verdiepen ons in de problemen die mensen met hun ogen kunnen ondervinden in hun dagelijks leven en we zoeken naar de oplossingen. Natuurlijk hebben we ook aandacht voor de modische kant van onze vak. Ons team stelt gezamenlijk de collectie monturen samen (ook enkele topmerken). Ook op het gebied van contactlenzen kunnen we kiezen uit meerdere merken, zodat we altijd maatwerk leveren. We hebben plezier in ons vak en willen dat graag met u delen. Van der Loo Optiek, Rijksstraatweg 178, Haren, 050–537 11 86

De opticien met zo’n 30 jaar ervaring in Haren


shopping guide

Boomker Boeken+ staat bol van boeken, boeken, boeken Laat vlinders dwarrelen in uw tuin

De natuur is de rijke inspiratiebron voor De Natuurtuin. Gerd van Helden bedenkt de grote lijnen van het tuinontwerp en zijn partner Marijke Eering maakt het beplantingsplan. Opvallend product: dakbedekking met Sedum heeft een hoge isolatiewaarde en zorgt voor groene accenten waar u die niet verwacht. Vooral in een dichtbebouwde omgeving is deze toepassing beeldbepalend. Woont u landelijk, dan onderstreept het groene dak juist de natuurlijke sfeer. En voor de tuin: als vanouds teelt Marijke op eigen kwekerij honderden planten, die in uw tuin tot volle bloei en groei zullen komen. Bij het maken van een beplantingsplan houdt Marijke rekening met onverwachte aspecten, zoals vogels en vlinders. Zij ziet die graag in een tuin rondfladderen. Door de uitgekiende plantenkeuze zullen ze graag in uw tuin zijn. De ándere hovenier, dat is wel duidelijk! Kwekerij en voorbeeldtuin open van begin april tot eind oktober op vrijdag en zaterdag. De Natuurtuin, Viaductweg 52, Haren, 050–406 14 42, www.natuurtuin.nl

In Haren al een begrip sinds 1918 en tóch anno 2012 zijn tijd nog steeds vooruit! Trefpunt voor fijnproevers van literatuur, maar ook van het populaire genre. Uitgebreide collectie tijdschriften. In deze gerenommeerde Harense boekenzaak ga je op avontuur langs de belangrijkste thema’s van deze wereld. Wat Boomker onderscheidt van veel anderen: medewerkers zijn hier zelf ook belezen en weten veel van boeken. Ze helpen u zoeken en vinden. Ook luisterboeken en E-Books. Opmerkelijk en bij veel mensen nog niet bekend: Boomker’s Webwinkel is dag en nacht open, u bestelt er uw boeken, die meestal daags erna portovrij per post bij u worden bezorgd. Het assortiment is onmetelijk en staat bol van de kwaliteit! Ook voert Boomker bovendien een collectie klassieke cd’s, omdat die elders schaars worden. U kunt er kopiëren en treft het VVV-kantoor aan. De + in de naam wil dan ook zeggen dat het assortiment breder is dan boeken alleen. Tenslotte biedt Boomker een podium aan interessante sprekers. Kijk voor het lezingenprogramma op de website. Een aanrader! Boomker Boeken+, Rijksstraatweg 205, Haren, 050–534 40 13


69

Flashman Mannenmode Mannen gaan naar Flashman, een begrip in modedorp Haren, gevestigd in het ‘mooiste winkelpand van het dorp’. Binnen vind je een collectie herenmode van compromisloze kwaliteit. Flashman kleedt mannen met gevoel voor stijl, zowel casual als dress. Niet ongevoelig voor trends, maar zeker geen klakkeloze trendvolger. Enkele merken die de collectie van Flashman typeren zijn: Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, John Miller, William Lockie, Gant, Tommy Hilfiger, Corneliani, Napapyri. Wie van maatwerk houdt is welkom. Kostuums op maat van Cum Laude, shirts op maat van John Miller. Kom kennismaken met Flashman, al 20 jaar service en (top)kwaliteit. Flashman, Rijksstraatweg 196, Haren, 050-534 59 45

Hotel voor Harenaars en de rest van de wereld

Alles voor dieren komt uit de molen Je ziet de prachtig gerestaureerde molen al van verre. Het is dus niet moeilijk om deze dierenspeciaalzaak te vinden. Hier hangt de robuuste sfeer van het boerenleven. In de molen De Hoop is men ooit begonnen als fouragehandel voor boeren, het bedrijf is uitgegroeid tot een allround dierenzaak. Voor hobbyboeren nog steeds alle voeders op voorraad voor b.v. geiten, schapen, paarden. Verder hét adres voor alle bekende en onbekende huisdieren de voeders en accessoires. En de konijnenhokken (met ren) zijn alom bekend, ze worden namelijk met timmermansoog gemaakt. Kom met uw speciale wensen en zij leveren het! Kortom, als u Haren binnenrijdt en de molen ziet, staat onze deur wijd voor u open. Dierenwinkel De Molen Ekkelkamp, Rijksstraatweg 135, Haren, 050–535 02 15

Het Postillion Hotel heeft een gezellig restaurant om te eten of om gewoon tussendoor te genieten van een kopje koffie en/of een drankje. Niet alleen voor gasten van ver weg, maar juist ook voor mensen uit de omgeving. Postillion Hotel is als het ware de huiskamer voor heel Haren. Opvallend is het Business Point, waar je van maandag t/m vrijdag voor € 6,50 per uur rustig zakelijk kunt samenzijn met thee en koffie onder handbereik. Natuurlijk met draadloos internet. Je kunt er zaken doen, maar ook werken aan een rapport in een rustgevende ambiance. En als het niet om zaken gaat: Postillion Hotel is de plaats waar je oude vrienden ontmoet om herinneringen op te halen. Speciale attractie voor mensen uit de directe omgeving zijn de beroemde lunchbuffetten, buffetten en brunches op hoogtijdagen, zoals Pasen of Kerst. Haren heeft Postillion opnieuw ontdekt, en u? Postillion Hotel Haren, Emmalaan 33 nabij afrit A28, Haren, 050–534 70 41, hotel.haren@postillionhotels.com, www.postillionhotels.com


shopping guide

Jan Ploeger woondecoratie en schilders kleedt uw huis aan…prachtig! Als we nieuw willen wonen in ons oude huis gaan we naar Jan Ploeger Woondecoratie en Schilders. Aan één tafel kun je daar alles bespreken over vloerbedekking, schilderwerk, raamdecoraties, gordijnen… kortom, over alles. Je kleedt je huis pas echt aan als je adviezen hebt ingewonnen in deze winkel aan de rand van het dorpscentrum. “We helpen u met de zes kanten van uw kamer”, zegt Ploeger. “Vloer, vier muren en het plafond.” Het begint met het geven van vakkundige kleuradviezen, want eenmaal fout gecombineerd betekent jarenlange ergernis. Alle verven worden hier gemengd tot onze droomkleur is gevonden. Vervolgens samen zoeken naar het juiste behang van o.a. Eijfiinger en de aankleding van de ramen. Handig dat Ploeger het werk ook zelf kan uitvoeren. Vakkundige schilders en woningstoffeerders brengen ons huis van binnen en van buiten weer in topvorm (topverven van o.a. Sikkens, Sigma, Flexa e.d. gemengd in alle kleuren. Ook Farrow and Ball en Jan de Bouvrie). Behangers maken de wanden weer up to date. Jan Ploeger is het oudste op-en-top schildersbedrijf uit Haren. En natuurlijk de winkel in woondecoratie. Kwaliteit kent dus geen tijd. Probeer het zelf! Jan Ploeger Schilders, Kromme Elleboog 46, Haren, 050–534 48 63, www.janploeger.nl

Private Style laat zich niet in een hokje plaatsen Geniet met volle teugen van het betere shoppen in een oogstrelend decor waar U alle aandacht krijgt. Verwacht het onverwachte in een wereld die niet stil staat. Prachtige damesmode in een ambiance die de zintuigen prikkelt. In Amerika is de combinatie van wonen en mode al bekend van Abercromble & Fitch. In Engeland is Harvey Nichols een fenomeen. In Nederland behoort onze eigen Private Style tot de pioniers met landelijke uitstraling. Woonstyling, kunst en topmode is een combinatie die liefhebbers in het hart raakt. Al meer dan 5000 geregelde klanten laten zich in Haren verwennen in een sfeer van exclusiviteit en een vleugje Italië. De winkel heeft geen verkoopsters, maar gastvrouwen. Die nuance zegt genoeg. Private Style, Rijksstraatweg 175, Haren, 050–537 00 79, www.privatestyle.nl


71

Chambre d’Amis ***** Wees welkom in de Kerkstraat 26 te Haren. Een kookstudio en huiskamerrestaurant met een professionele keuken. Een ideale locatie voor bedrijven die weten dat je tijdens het koken en dineren pas echt leert samenwerken en netwerken. Daarnaast vergaderlokatie met lunch en diner mogelijkheden! Maar wist u dat u als particuliere fijnproever ook onvergetelijke uren zult beleven! Kom met uw familie en kennissen maar eens koken en dineren, doe mee aan een kookworkshop of kookcursus. Ook koken wij op locatie bij u thuis! Tevens kunt u bij ons privé dineren. Dan maken wij voor ú het diner klaar. Tijdens het dineren maakt u kennis met onze duurzame Terra Vitis wijnen. Bloemlezing uit ons gastenboek:”Gezellig, intiem en knus”Lachen, genieten,ontspannen”. Heeft u nog meer argumenten nodig? Bezoek onze website voor alle culinaire activiteiten: www.kookstudio-haren.nl

Chambre d’Amis ***** Kookstudio&Restaurant, Kerkstraat 26, Haren, 06–476 647 87, www.kookstudio-haren.nl

Je staat er nooit alleen voor bij Multimate Haren heeft zijn eigen vertrouwde bouwmarkt. Gelukkig is Multimate bij u om de hoek. Het is een bouwmarkt die zorgt dat je er als thuisklusser nooit alleen voor staat. En dat is nou juist wat ons in Haren zo aanspreekt. Voordat je de moed hebt opgevat om een klus aan te pakken zit je vol met vragen. Kleine fouten kunnen immers grote gevolgen hebben. Bij Multimate werken louter mensen die praktische antwoorden geven op uw vragen. Ze verkopen producten in alle prijsklassen en kwaliteiten. Maar de service gaat nog veel verder: bezorging aan huis, montagedienst voor o.a. de prachtige kastencollectie en last but not least: het klussenteam. Door het inschakelen van dat klusteam profiteert u zowel van de scherpe prijzen van de bouwmarkt als van het vakmanschap van professionele klussers. Probeer het maar, ’t klust gewoon beter.

Multimate, Felland Noord 9, Haren, 050–534 75 44


’t Clockhuys-CKC: kunstaanbod voor mensen van 1 tot 100 jaar oud Muziek, dans, theater of beeldende kunst? ’t Clockhuys-CKC verzorgt lessen, cursussen en workshops voor alle leeftijden en niveaus. Instrumentale en vocale scholing bieden wij op vrijwel alle instrumenten en in zowel klassieke als lichte muziek. Ons cursusaanbod varieert van Muziek en bewegen voor peuters tot Disney- en musicaltheater tot Drums Alive en van Striptekenen tot Keramiek. Daarnaast is ons gebouw – gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School – hèt adres voor diverse presentaties, concerten, voorstellingen en tentoonstellingen. Gratis samenspel Als je wekelijks instrumentale / vocale lessen volgt, kun je gratis deelnemen aan vaste ensembles of cursussen waarbij wordt samengespeeld of –gezongen. Er zijn mogelijkheden voor zowel kinderen als volwassenen en uiteraard zijn leerlingen die elders les hebben ook van harte welkom in de samenspelgroepen. We noemen: kinderkoor, strijkersensemble, dwarsfluitensemble, accordeonensemble, Capriccio Clarinet Orchestra, Samenspel voor volwassenen, popworkshops, smartlappenkoor, popkoor, Afrikaanse djembé en voor beginnende Instrumentalisten is er Samenspel 1 & 2. Wekelijks of op afspraak Instrumentale en vocale lessen worden wekelijks aangeboden, maar voor mensen die liever les hebben wanneer en hoe vaak ze het zelf prettig vinden is er ook nog de mogelijkheid voor een ‘urenkaart’, waarbij je met je docent bepaalt wanneer de volgende les is. Wilt u midden in het schooljaar beginnen? Geen probleem, want cursussen starten op de helft van het jaar nog eens. Ook voor individuele lessen zijn er mogelijkheden om later in te stromen. Voor iedereen Samenwerking met diverse partners leidt tot tal van projecten en festiviteiten. We noemen: activiteiten voor leerlingen en docenten van het basis- en voortgezet onderwijs, activiteiten op personeelsdagen, de Kunst & cultuurmarkt, het Feest van Haren etc. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Niemand is te jong of te oud om iets bij ’t Clockhuys-CKC te leren. Al vanaf 1,5 jaar oud is er Muziek en Bewegen en ook leerlingen boven de 80 nemen nog met veel plezier deel aan onze lessen en cursussen!

‘t Clockhuys Brinkhorst 3 Haren 050-5339560

Kijk voor het complete cursusaanbod op onze site www.clockhuys.com ’t Clockhuys-CKC is ook actief op Facebook. Word vrienden met ons en blijf op de hoogte. Deel ook jouw nieuws met ons via Facebook: www.facebook.com/clockhuys.


73

Peter Petersen School

• Glimmen - De Meent

• Haren - De Wissel

• Noordlaren - De Rieshoek

• Haren - Brinkschool met nevenvestiging De Linde

Stationsweg 3, 9471 GJ Zuidlaren Postbus 75, 9470 AB Zuidlaren

T 050 409 69 20 E info@stichtingbaasis.nl

w w w. s ti c hti ngbaas i s . nl

VMBO-Groen Het Groene Lyceum www.vmbogroeneelde.nl www.groenelyceum.nl AOC Terra Eelde Burgemeester J.G. Legroweg 29, Eelde, Tel. (050) 309 16 25

HP10146 Advertentie Eelde liggend.indd 1

04-11-2010 10:52:19


Fietsbare afstand vanuit Haren

Willem Lodewijk, het ‘kleine’ gymnasium

Gymnasiasten uit de gemeente Haren kunnen kiezen uit vier scholen in de buurt. Eén daarvan is het Willem Lodewijk Gymnasium aan de Verzetsstrijderslaan in Groningen-Zuid. We gingen er op bezoek voor een nadere kennismaking. Door Erik van Westveen

Kennen en gekend worden “We zijn een kleine school, waar je wordt herkend… en gekend”, zegt Everdine van der Velden van het WLG. “De lijnen zijn kort, docenten in de personeelskamer spreken elkaar over de situatie van hun leerlingen. De betrokkenheid is erg groot. De leerlingen kennen veel docenten en ze kennen elkaar, daardoor wordt de school een vertrouwde omgeving waar hun persoonlijkheid kan groeien.” Volgens Van der Velden is de overzichtelijke omvang van de school dus een pluspunt.

Er wordt kwalitatief hoogstaand onderwijs gegeven door docenten die innovatief zijn ingesteld en altijd zoeken naar verbeteringen en nieuwe benaderingen, zowel voor hun lessen als voor de extra activiteiten die aangeboden worden. Everdine: “Het is het mooiste om leerlingen af te kunnen leveren die wat betreft hun kennis goed voorbereid zijn, maar die daarnaast weten wat hun sterke en zwakke punten zijn, in hun aanpak en organisatie. Leerlingen die klaar zijn voor de volgende uitdaging. Gelukkig maar, want de samenleving zit op hen te wachten. Ze zullen op sleutelposities terechtkomen, letterlijk en figuurlijk de bruggenbouwers van morgen zijn.” Bijzonder project 2011/2012: energiewedstrijd

Docenten begeleiden de leerlingen vanuit de brugklas naar de eindstreep en zullen daarbij de zelfstandigheid van de leerling stimuleren. Dat is maatwerk, want de ene leerling is eerder tot zelfstandig werken in staat dan de andere.

Bewust omgaan met energie. Dat is een belangrijk thema dit schooljaar, in en buiten de lessen. We proberen de komende maanden zoveel mogelijk te besparen op ons gebruik van gas en elektriciteit. Datzelfde gebeurt op het Zernike College in Haren. Onder de naam “weCAR€” is daar een wedstrijd aan gekoppeld; welke school bespaart het meest? Een nieuw meetsysteem houdt van minuut tot minuut bij hoeveel energie er verbruikt wordt. Daarnaast meten we via enquêtes ons gedrag t.a.v. energie en of dat verbetert. Ook dat telt mee voor de wedstrijd. Eind april weten we meer….

Natuurlijk is de school gericht op het behalen van het diploma en een goede start op de universiteit.

Uit de regio Het Willem Lodewijk Gymnasium telt 680 leerlingen, waarvan slechts de helft uit de stad Groningen komt. De belangstelling uit dorpen in de regio is opvallend. Waarschijnlijk heeft de gunstige ligging aan de uitvalswegen van Groningen daarmee te maken. Maar hier speelt ook weer de omvang van de school een rol. Kinderen komen van kleine basisscholen in kleinere kernen. De overstap naar het WLG is voor hen te overzien.

Verzetsstrijderslaan 220 • 9727 CK Groningen • 050–526 20 94 • www.wlg.nl


gemeente

77

Dienstverlening

79

Dieren

81

Huisves ting

81

Medisch

81

Milieu

84

Onderw ijs

84

Religie

86

Sport

86

Vervoer

88

Zorg & Welzijn

89

shoppen in Haren

Cultuur & Vrije Tijd

van de redactie

76

groen licht

Trefwoo rdenregister

organisaties & verenigingen


organisaties & Verenigingen Cultuur & Vrije Tijd

77

Bezienswaardigheden Cultuur Cursussen Dans Film- foto & videoclubs Gehandicaptenrecreatie Kunst Muziek Natuur Oranjeverenigingen Ouderenrecreatie Radio Recreatie Scouting Spel-o-theken Toerisme Theater, Toneel & Cabaret Tuinieren Vrouwenverenigingen Zangverenigingen Dienstverlening

77

78

79

79

Algemene Organisaties Huisvesting Gehandicapten Huisvesting Ouderen Vereniging van Eigenaren Woningverhuur

82

83

84

Onderwijs 80

Religie 81

81

Sport 81

Algemeen Gymnastiekzalen Maneges Sportparken & Sporthallen Sportscholen & Fitness Atletiek

Zorg & Welzijn 85

86

Levensbeschouwelijke Instellingen Gereformeerd Hervormd Protestants Rooms-Katholiek Overige Religieuze Genootschappen

88

88

Openbaar Vervoer Taxi Verkeersorganisaties

84

Basis Onderwijs Particulier Beroepsonderwijs ROC & AOC Inspectiediensten Onderwijs Onderwijs Ondersteunende Instellingen Schoolbesturen Speciaal Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Badminton Basketball Bowlen & Kegelen Denksport Golf Handbal Hengelsport Hockey Honkbal & Softbal IJssport Biljarten Kaartspelen Omnisport Rugby Schietsport & boogschieten Tennis Triatlon Vecht- en Zelfverdedigingsport Vliegsport Voetbal Volleybal Wandelsport Watersport Vervoer

84

Milieuklachten Natuur- en Milieuorganisaties

Dierenartsen Dierenbescherming Dierenhoudersverenigingen Inspectiediensten Kadavermelding Huisvesting

81

Ambulance & Ziekenvervoer Apotheken Artsen DiĂŤtisten Reanimatieverenigingen Ergotherapie Fysiotherapie Geestelijke Gezondheidszorg GGD Indicatieorgaan Lichamelijke Verzorging Logopedie Gezondheid & Milieu Natuur- en Alternatieve Geneeswijzen Oefentherapie Patientenbelangen Rode Kruis Tandzorg Zorg & Verblijf Ziekenhuizen & Klinieken Zwangerschap Milieu

Belastingdienst Brandweer Energiebedrijven Inspectiediensten Kabel kamer van Koophandel Tuin- en landbouw/Veeteelt Markten Nieuwsbladen Notarissen Ombudswerk Omroepen Ondernemerszaken Politie Politieke Organisaties Post Rechtshulp Sociale Werkvoorziening Uitvaart Vakorganisaties Water- en Hoogheemraadschap Dieren

Medisch

86

86

87

Gehandicapten Jeugd & Jongeren Ouderen Welzijn Maatschappelijk Werk Zonnebloem Arbeidsvoorziening Belangenorganisaties Bonden Ouderen Buurt-, Dorps- en Wijkcentra Informatie & Advies Jeugd- en Jongerenorganisaties Kinderopvang Mensenrechten Ontwikkelingssamenwerking Oorlogsherdenking Orthopedagogie Telefonische Hulpdiensten Thuiszorg Vluchtelingenwerk Vrijwilligerswerk

89

89

90

91


77 Cultuur & Vrije Tijd

Cultuur

Bezienswaardigheden

Aan ‘t Zandpad Hoge Herenweg 27 9756 TG Glimmen 050–406 35 96 info@aanhetzandpad.nl www.aanhetzandpad.nl

Hortus Haren Kerklaan 34 9751 NN Haren 050–537 00 53 De Witte Molen Glimmen Oosterbroekweg 9756 TN Glimmen 050–527 12 47 Molen De Biks Noorderhooidijk 2 9755 PJ Onnen 050–404 17 61

Centrum Voor Kunst en Cultuur ‘t Clockhuys Brinkhorst 3 9751 AS Haren 050–533 95 60 info@clockhuys.com www.clockhuys.com

Molen De Helper 9743 KG Groningen 050–534 48 83

Conservatorium Impresariaat Veemarktstraat 76 9724 GA Groningen 050–595 13 50 r.p.de.haan@pl.hanze.nl

Molen De Hoop te Haren Rijksstraatweg 133 9752 BD Haren 050–535 02 15 dehoopharen@home.nl www.harenuwmolen.nl

Culturele Commissie Basisscholen Haren Stationsweg 31 9751 CB Haren 050–534 14 30 fam.boon@home.nl

Molen De Korenschoof te Noordlaren Zuidlaarderweg 73-I 9479 PR Noordlaren 0595–435 048

Culturele Commissie Noordlaren Zuidlaarderweg 60B 9479 PS Noordlaren 050–409 41 30 cultuur-noordlaren@hotmail.com f.mulder@wxs.nl

Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse Essen 7 9751 NB Haren 06–536 487 55 info@kloosteryesse.nl www.kloosteryesse.nl

Bibliotheken Loket aangepast-lezen Postbus 84010 2508 AA Den Haag 070–338 15 00 klanten@aangepast-lezen.nl www.aangepastlezen.nl Openbare Bibliotheek Groningen Postbus 300004 9700 RE Groningen 050–368 36 83 groningen@mijneigenbibliotheek.nl www.mijneigenbibliotheek.nl Stichting Openbare Bibliotheek Haren ‘t Clockhuys Brinkhorst 3 9751 AS Haren 050–533 95 70 haren@mijneigenbibliotheek.nl www.mijneigenbibliotheek.nl

Departement Groningen-Haren van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen Van Leeuwenhoeklaan 12 9752 MA Haren 050–534 53 08 martenrdejong@planet.nl www.nutalgemeen.nl Kunstencentrum Groningen Postbus 1633 9701 BP Groningen 050–850 71 50 info@kunstencentrumgroep.nl www.kunstencentrumgroep.nl bezoekadres Noorderbuitensingel 11 9717 KK Groningen Kunstencentrum Groningen (Hoofdgebouw) Postbus 1633 9701 BP Groningen 050–850 71 00 info@kunstencentrumgroep.nl www.kunstencentrumgroep.nl bezoekadres Walstraat 34 9711 VS Groningen

Vereniging Culturele Raad Haren Rijksstraatweg 277 9752 CD Haren 050–534 01 10 mlcprins@xs4all.nl Harense Historische Kring ‘Old Go’ Kerkstraat 12 9479 PK Noordlaren 06–263 084 97 rika@oldgo.nl www.oldgo.nl

Cursussen Cursus Italiaans in Glimmen Nieuwe Kampsteeg 22a 9756 TE Glimmen 050–406 39 46 info@ital-lingua.nl www.ital-lingua.nl Stichting Seniorweb Haren (computercursussen) Sterremuurweg 4 9753 AV Haren 050–534 04 51 06–235 420 73 info@seniorwebharen.nl www.seniorwebharen.nl

Dans Al Harim/Internationale Dans 40+ Skoalikkers 25 9284 TT Augustinusga 0512–352 679 Balletschool Haren Goeman Borgesiuslaan 26 9722 RJ Groningen 050-5275191 info@balletschoolharen.nl www.balletschoolharen.nl Stichting Rolstoeldansplezier Groningen Spicastraat 70 9742 LV Groningen 050–577 58 12 marleenbolwijn@hetnet.nl www.rolstoeldansplezier.nl

Film- foto & videoclubs Amateurfotografenvereniging Beeldspraak Nieuweschoolweg 20 9756 BB Glimmen 050–406 26 17 b.h.zwart@hetnet.nl www.fotoclubbeeldspraak.nl

Gehandicaptenrecreatie ANGO Zwemmen Gehandicapten Nieuweschoolweg 25 9756 BA Glimmen 050–534 47 32

G.H.H.C. “Groningen” Postbus 205 9750 AE Haren 050–535 02 21 g.prince@inter.nl.net www.ghhc.nl Kerklaan 35 9751 BB Haren

Kunst Airbrushworkshop Beukenlaan 45 9756 BE Glimmen 06–125 276 56 airbrushworkshop@johndilling.com

www.johndilling.com Amateur Schildersclub Haren Rijksstraatweg 313B 9752 CE Haren 050–534 34 34 Atelier Andersom Emmalaan 3 9752 KR Haren 050–534 76 60 lmvanwijk@home.nl www.marionkraus.nl Atelier Damsterdiep Damsterdiep 24 9711 SL Groningen 050–318 65 25 www.denoorderbrug.nl Atelier E. Huizinga Jorissenweg 30 9751 VT Haren 050–534 05 18 06–438 138 26 ehuizinga@hetnet.nl Atelier Salvia Oosterweg 99 9751 PD Haren 050–541 40 64 sannie@zonnet.nl www.sannieoppelaar.nl Atelier Trottinette Meerweg 125 9752 JE Haren 050–535 00 00 sabanu@planet.nl Aterlier Willem Wolthuis Rijksstraatweg 8A 9756 AE Glimmen 050–318 14 20 info@willemwolthuis.nl www.willemwolthuis.nl Beeldenatelier Marianne Holsteinslaan 7B 9752 VP Haren 050–534 03 26 mariannegdijkstra@hotmail.com www.kunst-in-beeld.nl


organisaties & Verenigingen Galerie ‘de Aanblick’ H. Frima Kromme Elleboog 52 9751 RE Haren 050–534 04 85 06–515 673 46 info@aanblick.nl www.aanblick.nl Galerie Appèlbergen Zuidveld 31 9755 TL Onnen (Gr.) Bezoek op afspraak 06–557 407 00 kunst@artconsultancyvanderwoude.nl

Helikon Beeldende Kunst, Vormgeving en Cultuur-Educatie Parallelweg 10 9756 CD Glimmen 050–406 12 33 marion@helikonglimmen.nl www.helikonglimmen.nl

Muziek Muziekdocente Anneke Blankevoort Van Veldekelaan 35 9752 EK Haren 06–224 407 83 ajblankevoort@gmail.com www.annekeblankevoort.nl Capriccio Clarinet Orchestra Postbus 351 9600 AJ Hoogezand 0598–380 052 info@capriccio.nl www.capriccio.nl bezoekadres Spantenzetter 32 9611 MS Sappemeer

Muziekschool Cees ten Berge Middelhorsterweg 12 9751 TE Haren 050–534 77 58 bert.martin@online.nl www.muzieklesharenharen.nl Het Nederland Pijpersgilde - NPG Oosterweg 41 9751 PB Haren 050–534 44 82 oudsh119@planet.nl Piano- / Keyboardles Agricolahof 6 9752 NN Haren 050–534 77 58 06–1455 87 50 bert.martin@online.nl www.muzieklesharen.nl Noord-Drents Kamerorkest Divertimento Rheebrugge 2 9472 RG Zuidlaren 050–402 93 66 harry.van.geesink@hetnet.nl http://members.home.nl/ d.h.doek/divertimento/ Stichting Dorpskerkconcerten Haren Hemsterhuislaan 38 9752 NE Haren 050–534 91 64 roline.berkhoff@planet.nl

Oranjeverenigingen Oranjecomité Noordlaren Zuiderstraat 13 9479 PP Noordlaren 050–402 70 27

Centrum voor Kunst en Cultuur ‘t Clockhuys Brinkhorst 3 9751 AS Haren 050–533 95 60 info@clockhuys.com www.clockhuys.com

www.noordlaren.eu/?page_id=170

Hans Eijsink Oude Brinkweg 20 9751 RM Haren 050–534 01 87 h.eijsink@home.nl www.pianolesharen.nl

Ouderenrecreatie

Huismuziek, afd. Groningen V11estdijklaan 410 9721 ZM Groningen 050–542 39 82 groningen@huismuziek.nl Muziek-Gitaarstudio Kalk-Heeringa Potgieterlaan 33 9752 EW Haren 050–534 01 46 harma_kalk@hotmail.com

Oranjevereniging Oranje Nassau Haren Goeman Borgesiuslaan 391 9722 VJ Groningen 050–525 90 07

Bejaardensoos Mellenshorst Middelhorsterweg 86 9751 TH Haren 050–534 82 08 emkeuildriks@kpnmail.nl Ontmoetingsmorgens Oosterhaar 55+ Nieuwe Stationsweg 2a 9751 SZ Haren 050–534 87 06 Ouderensociëteit Glimmen Zuidlaarderweg 16 9756 CH Glimmen 050–406 25 10 nienhuis1@zonnet.nl

Ouderensociëteit Noordlaren Hovenpad 13 9479 PV Noordlaren 050–409 03 15 grietjedeboer@home.nl Ouderensociëteit Onderlinge Relaties Van Maerlantlaan 33 9752 JV Haren 050–534 12 12 hgverhagen@home.nl Ouderensociëteit Onnen Dorpsweg 62 9755 PE Onnen 050–406 16 73 fkooi@kpn-officedsl.nl Protestantse Ouderensociëteit Van Heukelomlaan 7 9751 EX Haren 050–534 07 09

Radio Haren FM 107.00 Dilgtweg 20 9751 ND Haren 050–535 02 20 (tijdens uitzending) www.haren.fm Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland VERON, afd. Groningen Robijnstraat 19 9743 KN Groningen 050–571 52 65 secretaris@v2g.nl www.v2g.nl

Recreatie Jachthaven Zuidwesthoek Meerweg 247 9752 XD Haren 050–309 44 44 info@jachthavenzuidwesthoek.nl www.jachthavenzuidwesthoek.nl Philatelistenvereniging Groningen Oude Hoflaan 11 9751 BK Haren 050–534 91 31 e.w.flentge@freeler.nl www.philatelist.nl Filatelistenvereniging Het Poststuk Mezenlaan 13 9753 HX Haren 050–534 42 29 roosjensr@home.nl www.het-poststuk.nl

Nederlandse Vereniging van Poststukken- en poststempelverzamelaars Oude Hoflaan 11 9751 BK Haren 050–534 91 31 e.w.flentge@freeler.nl www.po-en-po.nl

Scouting Scoutinggroep Look Wide Zwanebloemweg 54 9753 JJ Haren 050–535 04 60 kabouters@lookwide.nl www.lookwide.nl Scoutinggroep Tecumseh Holtstek 34 9713 DC Groningen 050–312 09 05 www.scoutnet.nl/~tecumseh/ Scoutinggroep De Trekvogels Rummerinkhof 19 9751 SK Haren 050–534 87 11 info@detrekvogels.nl www.detrekvogels.nl Stichting Harense Padvinderij dhr C. Barends Schout Poelmanweg 19 9617 BK Harkstede Zeeverkennersgroep Bestevaer Haren Zuurstukken 29 9761 KP Eelde 06–156 799 29 liesbethwubbels@orange.nl www.scoutnet.nl/~bestevaer/

Spel-o-theken Speel-o-theek Haren Brinkhorst 3 9751 AS Haren 050–526 16 13 sotharen@hotmail.com http://sot.harencity.nl/

Toerisme VVV Boomker Rijksstraatweg 205 9752 BH Haren 050–534 40 13

Theater, Toneel & Cabaret De Onner Toneelvereniging - DOT Felland 48 9755 TC Onnen 050–406 16 47 Toneelvereniging Glemmini Beukenlaan 23 9756 BE Glimmen 050–406 11 75


79 Tuinieren

Zangverenigingen

Buurtvereniging “Ons Belang” afd. Volkstuinen Einde Klaverlaan Haren 050-5341299 jaapwoudsma@home.nl

Christelijk Mannenkoor Da Capo Maluslaan 74 9741 LN Groningen 050–577 99 91 nijdam44@gmail.com www.cmk-dacapo-haren.nl

Volkstuinvereniging De Paasweide Rijksstraatweg 305 9752 CE Haren 050–534 68 26 marian@wolka.org

Vrouwenverenigingen Gereformeerde Vrouwengespreksgroep ODS Middelhorsterweg 11 9751 TA Haren 050–534 91 79 Harense Vrouwenraad Rijksstraatweg 114 9756 AK Glimmen 050–406 24 37 am.folkerts@home.nl NBvP Vrouwen van Nu, afd. Glimmen Rijksstraatweg 13 9756 AA Harenermolen 050–406 11 34 tinekegorter025@home.nl NBvP Vrouwen van Nu, afd. Haren Klaverlaan 13 9753 BZ Haren 050–534 82 00 henkenkarla@home.nl www.nvbp.nl NBvP Vrouwen van Nu, afd. Noordlaren Middenstraat 9 9479 PL Noordlaren 050–409 20 44 NVVH-Vrouwennetwerk Geuzenkamp 1 9722 LL Groningen 050–526 18 91 Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding VVAO Schultenweg 2 9761 CJ Eelde 050–309 35 02 groningen@vvao.nl www.vvao.nl Vrijzinnige Vrouwenvereniging Het Witte Kerkje Haren P. Wierengaweg 33 9751 CM Haren 050–534 69 66 info@vrijzinniggroningen.nl www.vrijzinniggroningen.nl

Harener Kerkkoor Weg voor de Jagerskampen 64 9751 ER Haren 050–534 96 55 everdienwester@live.nl Thalia Muziektheater Klaverlaan 13 9753 BZ Haren 050–534 82 00 henkenkarla@home.nl www.thaliaharen.nl Nicolai Emsemble Stationsweg 39 9751 CB Haren 050–534 75 43 Rooms-Katholiek Gemengd Koor van de Heilige Nicolaas Parochie Kerklaan 18 9751 NN Haren 050–534 89 28 paul.burm@gmail.com Schola Cantorum Haren Tijmpad 15 9753 AH Haren 050–534 57 05 conmos@home.nl Seniorenkoor Haren, Stichting Torion Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–534 41 73 info@torion.nl www.torion.nl bezoekadres Kerklaan 5 9751 NC Haren Zang- en Toneelvereniging Zang en Vriendschap Nieuwe Schoolweg 29 9756 BA Glimmen 050–406 27 04

Douane Noord, Kantoor Groningen Postbus 380 9700 AJ Groningen 050–523 26 00 www.belastingdienst.nl bezoekadres Engelse Kamp 2 9722 AX Groningen

Brandweer Algemeen alarmnummer: 112 Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer Westerse Drift 5 9752 LA Haren 050–533 99 80 a.p.smedinga@haren.nl www.brandweerharen.nl

Energiebedrijven Essent Klantenservice 0800–0330 www.essent.nl Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom 0800–9009

Inspectiediensten Arbeidsinspectie kantoor Groningen Postbus 30016 9700 RM Groningen 050–522 58 80 aigroningen@minszw.nl www.arbeidsinspectie.nl bezoekadres Engelse Kamp 4 9722 AX Groningen Voedsel- en Waren Autoriteit - VWA Postbus 19506 2500 CM Den Haag 070–448 48 48 info@vwa.nl www.vwa.nl bezoekadres Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL ‘s-Gravenhage

Kabel

Dienstverlening Belastingdienst Belastingdienst Noord, kantoor Groningen Engelse Kamp Postbus 418 9700 AK Groningen 0800–0543 www.belastingdienst.nl bezoekadres Engelse Kamp 6 9722 AX Groningen

Essent Kabelcom Postbus 9510 9703 LM Groningen 0900–0740 www.essentkabel.com bezoekadres Winschoterdiep 60 9723 AB Groningen

Kadaster Vestiging Groningen Postbus 134 9700 AC Groningen 050–750 85 00 www.kadaster.nl bezoekadres Emmasingel 4 9726 AH Groningen

kamer van Koophandel Kamer van Koophandel Postbus 134 9700 AC Groningen 088–585 10 20 info-groningen@kvk.nl www.kvk.nl bezoekadres Leonard Springerlaan 15 9727 KB Groningen

Tuin- en landbouw/Veeteelt NLTO afd. Haren/Tynaarlo Groningerstraat 123 9493 TC De Punt 0592–541 870

Markten Weekmarkt Raadhuisplein/Kerkstraat Haren vrijdag 14.00 – 20.00 uur

Nieuwsbladen Dagblad van het Noorden Postbus 60 9700 MC Groningen 050–584 44 44 redactie@dvhn.nl www.dvhn.nl Lubeckweg 2 9723 HE Groningen De Groninger Gezinsbode Postbus 689 9700 AR Groningen 050–584 44 44 gezinsbode@ndcmediagroep.nl www.groningergezinsbode.nl bezoekadres Lubeckweg 2 9723 HE Groningen Glimmerlei, Maandblad voor Glimmen glimmerlei@zonnet.nl Haren dé Krant Schweitzerlaan 2 9728 NP Groningen 050–527 61 33 redactie@harendekrant.nl www.harendekrant.nl


organisaties & Verenigingen Harener Weekblad Postbus 689 9700 AR Groningen 050–584 44 44 redactie@harenerweekblad.nl www.harenerweekblad.nl

VNO-NCW Noord Leonard Springerlaan 31 9727 KB Groningen 050–534 38 44 info@vno-ncwnoord.nl www.vno-ncmnoord.nl

School-Dorpskrant Onner Ons Gieselgeer 1 9755 TE Onnen 050–406 28 83 onnerons@hotmail.com

Politie

Notarissen J.N.G.J. Kuin Rijksstraatweg 217A 9752 CA Haren 050–534 56 49 notaris@kuin.knb.nl

Ombudswerk De Nationale Ombudsman Postbus 93122 2509 AC Den Haag 0800–335 55 55 www.nationaleombudsman.nl

Omroepen Radio en TV Noord Postbus 30101 9700 RP Groningen 050–319 99 99 tv@rtvnoord.nl www.rtvnoord.nl bezoekadres Helperpark 298 9723 ZA Groningen Regionale Senioren Omroep Schaaksport 172 9728 PG Groningen 050–707 46 39 info@rtv-rso.nl www.rtv-rso.nl Stichting Omroep Organisatie Groningen OOG Postbus 1316 9701 BH Groningen 050–571 71 00 info@oogtv.nl www.oogtv.nl bezoekadres Akkerstraat 95 9717 KZ Groningen

Ondernemerszaken Ondernemend Haren Postbus 89 9750 AB Haren 06–505 082 4? info@ondernemendharen.nl www.ondernemendharen.nl

Algemeen alarmnummer 112 Regio Politie Groningen Postbus 588 9700 AX Groningen 0900–8844 (lokaal tarief)

Politieke Organisaties CDA - Christen Democratisch Appèl Oude Borg 3 9753 BV Haren 050–534 91 80 cdaharen@hotmail.com haren.cda.nl Christen Unie Boerhavehof 2 9752 NG Haren 050–535 01 58 secretaris@haren.christenunie.nl www.haren.christenunie.nl D66 - Democraten 66, afd. Haren p/a Harskampen 7 9753 ES Haren 050–534 96 21 wil.leg@home.nl www.d66haren.nl Gezond Verstand Haren Fractievoorzitter Mariska Sloot mariska@gezondverstandharen.nl www.gezondverstandharen.nl Groen Links Haren Oosterweg 97 9751 PD Haren 050–525 03 55 secretariaat@groenlinksharen.nl www.groenlinksharen.nl PvdA - Partij van de Arbeid Mellensteeg 83 9753 HM Haren 050–534 03 86 p.kerhof.pvda@gmail.com www.haren.pvda.nl VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afd. Haren Ridderspoorweg 40 9753 GK Haren 050–534 60 41 www.vvdharen.nl Werkgroep “De Groningers”, Politieke Denktank Ommelanden Postbus 936 9700 AX Groningen 06–504 559 70 degroningers@hotmail.com

Post Postkantoor Haren Brinkhorst 22-24 9551 AT Haren 0900–767 85 26 (€ 0,30/min) www.postkantoor.nl T.P.G. Post Servicepunten Rijksstraatweg 32 9756 AG Glimmen 0900–767 85 26 (€ 0,30/min) www.postkantoor.nl

Rechtshulp Het Juridisch Loket Groningen Coehoornsingel 4 9711 BS Groningen 0900–8020 (€ 0,10/min) www.juridischloket.nl Rechtshulp Noord Postbus 47 9700 AA Groningen 050–547 47 60 info.gron@rechtshulpnoord.nl www.rechtshulpnoord.nl bezoekadres Stedumermaar 8 9735 AC Groningen Rechtshulp Noord, Locatie Veendam Beneden Oosterdiep 27 9641 JA Veendam Rechtshulp Noord, Locatie Winschoten Bosplein 2 9671 GB Winschoten

Sociale Werkvoorziening TRIO Bedrijven Postbus 50 9610 AB Sappemeer 0598–364 364 info@trio-bedrijven.nl www.trio-bedrijven.nl bezoekadres Molenraai 1 9611 TH Sappemeer

Uitvaart Algemeen Belang Uitvaartverzorging UA Postbus 2066 9704 CB Groningen 050–577 89 45 info@algemeenbelang.nl www.algemeenbelang.nl bezoekadres Esdoornlaan 187 9741 KC Groningen

Begrafenisvereniging Het Kerspel Haren Boumaboulevard 237 9723 ZS Groningen 050–534 98 93 alb.dost@hetnet.nl Uitvaartcentrum Monuta Bamshorn 3 9751 BX Haren 050–534 00 70 info@monuta.nl www.monuta.nl Uitvaartvereniging Glimmen Oude Boerenweg 15 9756 TL Glimmen 050–406 23 34 Vereniging Ouders van een Overleden Kind Postbus 418 1400 AK Bussum 0900–202 27 23 (€ 0,05/min) cka@zeelandnet.nl www.vook.nl Yarden Uitvaartverzorging Postbus 2127 9704 CC Groningen 050–571 72 44 uvz-groningen@yarden.nl www.yarden.nl Crematorium 2 9747 AM Groningen

Vakorganisaties Algemene Onderwijsbond AOb Postbus 2875 3500 GW Utrecht 0900–463 62 62 (€ 0,05/min) info@aob.nl www.aob.nl CNV Vakcentrale Postbus 2475 3500 GL Utrecht 030–751 10 00 cnvinfo@cnv.nl www.cnv.nl Tiberdreef 4 3561 GG Utrecht De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening Postbus 987 9400 AZ Assen 0345–851 851 info@unie.nl www.unie.nl Lauwers 10 9405 BL Assen FNV Bouw Postbus 11025 9700 CA Groningen 050–363 16 00 rknoord@fnv.nl www.fnvbouw.nl Leonard Springerlaan 23 9727 KB Groningen


81 Nederlandse Categoriale Vakvereniging Financiën - NCF Strevelsweg 700-305 3083 AS Rotterdam 010–410 16 58 info@ncfned.nl www.ncfned.nl

Water- en Hoogheemraadschap N.V. Waterbedrijf Groningen Postbus 24 9700 AA Groningen 050–368 86 88 info@waterbedrijfgroningen.nl www.waterbedrijfgroningen.nl Griffeweg 99 9723 DV Groningen Waterschap Hunze en Aa’s Postbus 195 9640 AD Veendam 0598–693 800 waterschap@hunzeenaas.nl www.hunzeenaas.nl Aquapark 5 9641 PJ Veendam Waterschap Noorderzijlvest Postbus 18 9700 AA Groningen 050–304 89 11 info@noorderzijlvest.nl www.noorderzijlvest.nl Stedumermaar 1 9735 AC Groningen

Dieren Dierenartsen Dierenkliniek Helpman Verlengde Hereweg 158 9722 AM Groningen 050–526 05 50 www.dierenkliniekhelpman. uwdierenartsonline.nl/ Dierenkliniek Helpman, Locatie Nieuwe Stationsweg Nieuwe Stationsweg Haren 050–534 63 63 J. Meulenberg Nieuwlandsweg 1 9751 GH Haren 050–535 02 62 06–229 101 47 www.dierenartsmeulenberg.nl

Dierenbescherming Dierenbescherming afd. Groningen Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 18 9712 SH Groningen 050–313 52 01 info@dierenbescherming-groningen.nl www.groningen.dierenbescherming.nl

Dierenhoudersverenigingen

Huisvesting Ouderen

Vereniging van Eigenaren

Vereniging voor Kleindierensport Middelhorsterweg 11 9751 TA Haren 050–534 91 79 jpostmus@wanadoo.nl www.everyoneweb.com/vvkharen/

Bewonersvereniging Hestia Rijksstraatweg 311A 9752 CE Haren 050–534 18 57 secretariaat@hestia.nu, email. jovis@gmail.com www.hestia.nu

Vereniging van Eigenaren Percelen Rijksstraatweg 112-120 Rijksstraatweg 114 9752 BK Haren 050–537 09 98

Coöperatieve Woonvereniging De Middelhorst Parkweg 28 9751 CS Haren 06–533 357 74 info@woonverenigingdemiddelhorst.nl www.woonverenigingdemiddelhorst.nl

De Huismeesters Postbus 546 9700 AM Groningen 050–365 71 71 info@dehuismeesters.nl www.dehuismeesters.nl Friesestraatweg 18 9718 NH Groningen

Volièrevereniging Glimmen Semarangstraat 34 9715 JX Groningen 050–577 35 57

Inspectiediensten Inspectiedienst Hondenbescherming/Gezelschapsdieren Statenlaan 108 2582 GV ‘s-Gravenhage 070–338 85 38 info@hondenbescherming.nl www.hondenbescherming.nl

Kadavermelding Rendac Son BV Postbus 9 5690 AA Son 0900-9221 (€ 0,10/min) rendacson@rendac.com www.rendac.com Kanaaldijk Noord 20-21 5691 Son

Huisvesting Algemene Organisaties

De Zonnehof Nesciolaan 115 9752 HW Haren 050–534 66 44 info@zonnehof-haren.nl www.zonnehof-haren.nl Erasmusheem Erasmuslaan 23 9752 PE Haren 050–534 48 00 erasmusheemreceptie@ heymansstichting.nl www.dignis.nl Hoff-Venema Stichting Raadhuisplein 10 9751 AN Haren 050–533 98 89

Huurcommissie Postbus 16495 2500 BL ‘s-Gravenhage 0800–488 72 43 www.huurcommissie.nl

Huize Maarwold Nesciolaan 32 9752 HM Haren 050–534 64 22 hammenga@maarwold.nl www.maarwold.nl

Informatiepunt Duurzaam Bouwen Hereweg 9 9725 AA Groningen 050–529 09 10 algemeen@ipdubo.nl www.ipdubo.nl

Huize Weltevreden Rijksstraatweg 4c 9756 AE Glimmen 050–406 15 79 st.weltevreden@hetnet.nl

Huisvesting Gehandicapten De Alekamp Mottenbrink 1C 9755 PP Onnen 050–406 17 77 alekamp@dezijlen.nl De Trans Gehandicaptenzorg Postbus 8 9450 AA Rolde 0592–247 474 info@detrans.nl www.detrans.nl Grote Brink 3 9451 BP Rolde

Huize Westerholm Irenelaan 1 9752 LS Haren 050–534 21 22 info@westerholm.nl www. westerholm.nl Woonzorgcentrum De Dilgt Postbus 51 9750 AB Haren 050–534 56 78 info@zinnzorg.nl www.zinnzorg.nl Dilgtweg 3-3a 9751 ND Haren

Woningverhuur

Lefier Postbus 7104 9701 JC Groningen 050–369 36 90 stadgroningen@lefier.nl www.lefier.nl Gedempte Zuiderdiep 22 9711 HG Groningen Meeùs BV Postbus 246 9700 AE Groningen 050–365 55 55 info.groningen.euro@meeus.com www.meeus.com Europaweg 27 9723 AS Groningen Woonborg Postbus 3 9481 AA Vries 0592–303 600 info@woonborg.nl www.woonborg.nl Tynaarlosestraat 1 9481 AA Vries

Medisch Ambulance & Ziekenvervoer Algemeen alarmnummer: 112

Apotheken Apotheek De Oude Middelhorst Oude Middelhorst 18 9751 TK Haren 050–534 74 95 deoudemiddelhorst@ mediq-apotheek.nl www.apotheekdeoudemiddelhorst.nl Mediq Apotheek Haren Rijksstraatweg 194 9752 BR Haren 050–534 47 78 haren@mediq-apotheek.nl www.apotheekvanderneut.nl


Verenigingen & organisaties enVerenigingen organisaties Artsen

Reanimatieverenigingen

Doktersdienst Groningen 0900–9229 (lokaal tarief)

EHBO Vereniging Haren Mezenlaan 5 9753 HX Haren 050–534 91 14 ehbo.haren@kpnplanet.nl www.ehboharen.nl

Huisartsenpraktijk Molenweg R. Cator, 050–534 42 26 C. Hofman, 050–534 43 69 L. Vries, 050 - 534 41 13 Postbus 20 9750 AA Haren 050–534 42 26 Molenweg 13 9751 AE Haren Homeopatisch Arts Drs. Y. van de Kuilen Westerse Drift 87 9752 LD Haren 050–535 16 71 yvdkuilen@hotmail.com www.homeopathie4you.nl. A.N. van Nierop De Ree 11 9753 BX Haren 050–534 71 07 www.homeopathiedoktervannierop.nl P. Boorsma Julianalaan1 9751 BM Haren 050–534 45 24 boodevis@home.nl www.huisartsboorsma.praktijkinfo.nl B.A. Heikens Nieuwe Stationsweg 17 9751 SZ Haren 050–534 50 90 www.huisartsheikens.praktijkinfo.nl R.G. Jansen en A. Hingstman Beatrixlaan 62 9752 LR Haren 050–534 44 08 www.drahingstman.huisartsen.nl Dr. J.C. Winters Nieuwe Schoolweg 2A 9756 BB Glimmen 050–406 13 94

Diëtisten Diëtistenpraktijk Van Rede Emmalaan 28 9752 KT Haren 050–535 22 12 info@dietist-voedselallergie.nl www.dietist-voedselallergie.nl Praktijk Haptonomie en Diëtetiek Mevr. H. Tolman Agricolahof 16 9752 NN Haren 050–534 19 13 htolman@yahoo.com www.haptotherapietolman.nl

Ergotherapie Praktijk voor Ergotherapie De Jonge en Roorda Hooftlaan 73 9752 GC Haren 050–542 24 48 pret@noord.net www.ergotherapieharen.nl

Fysiotherapie Mw. H.M. Dusink Meerweg 58A 9752 JJ Haren 050–534 21 23 hiskefit@gmail.com www.hiskefit.nl Centrum voor Kinderfysiotherapie Kinderfysiotherapie Meurs Mellensteeg 16 9753 HN Haren 050–575 73 01 fysio.meurs@ilmarinen.nl www.kinderfysiotherapie-meurs.nl Praktijk voor Fysiotherapie Haren-West Hemsterhuislaan 6 9752 ND Haren 050–534 43 99 info@fysioharenwest.nl www.fysiotherapieharenwest.nl Fysiotherapie Raadhuisplein/ Beukema, Kailola, Panneman en Groot Raadhuisplein 14 9751 AN Haren 050–534 46 29 fysioraa@xs4all.n www.praktijkraadhuisplein.nl Fysiotherapiepraktijk Salavati Onnerweg 68 9751 VE Haren 050–537 08 33 info@kinderfysiotherapieharen.nl www.kinderfysiotherapieharen.nl Groepspraktijk voor Fysiotherapie Middelhorsterweg 2 9751 TE Haren 050–534 94 31 groepsfysioharen@hotmail.com www.fysiotherapieharen.nl

Massagepraktijk Oude Borg Oude Borg 25 9753 BV Haren 050–534 61 90 praktijkoudeborg@home.nl sites.google.com/site/ praktijkoudeborg Praktijk voor Fysiotherapie Windeweg 21 A 9753 GE Haren 050–534 72 51 windje@planet.nl www.medischcentrumzuid.nl Praktijk voor Fysiotherapie Glimmen Rijksstraatweg 124 9756 AK Glimmen 050–406 22 54 fysio_femmy@hotmail.com www.fysiotherapieglimmen.nl

Geestelijke Gezondheidszorg LENTIS Postbus 86 9700 AB Groningen 050–522 32 23 info@lentis.nl www.lentis.nl Hereweg 80 9725 AG Groningen Het Behouden Huys Rijksstraatweg 361A 9752 CH Haren 050–406 24 00 info@behoudenhuys.nl www.behoudenhuys.nl Kans - Counseling Van Eedenlaan 9 9752 GK Haren 050–534 39 43 Complete Coaching Hoge Hereweg 70 9756 TK Glimmen 050–406 20 06 06–415 281 34 info@completecoaching.nl www.completecoaching.nl Psychologenpraktijk ‘t Zunneke Rijksstraatweg 353 9752 CH Haren 050–406 30 01 ingebenders@hotmail.com www.ingebenders.nl Drs. W. de Haas Viaductweg 50 9751 HS Haren 050–406 20 71 wdehaas@hetnet.nl www.dehaasgroepsdynamica.nl Mw. Drs. A.M. Harms-Prosee Da Costalaan 10 9752 ER Haren 050–534 75 04

Mw. M.A.M. Altink & J.J. Wolff Oosterweg 77 9751 PC Haren 050–549 12 41 maw@altwolff.nl www.altwolff.nl Praktijk voor Geloofs- en Levensvragen Potgieterlaan 27 9752 EW Haren 050–534 07 29 info@praktijkgeloofsenlevensvragengroningen.nl www.praktijkgeloofsenlevensvragengroningen.nl Psycholoog/ Psychotherapeut Drs. A.J.C.M. van Rijsewijk Vestdijklaan 318 9721 VX Groningen 050–526 73 67 avanrijsewijk@xs4all.nl Psychiater/psychotherapeut Mw. B.A.A.M. de Wijs Beslotenveenseweg 10 9479 TL Noordlaren 050–406 19 87

GGD GGD Groningen Postbus 584 9700 AN Groningen 050–367 40 00 hulpverleningsdienst@hvd. groningen.nl www.ggdgroningen.nl Hanzeplein 120 9713 GW Groningen SOA Aids bestrijding 050–367 40 00 Informatiecentrum Gezondheid 050–367 41 77 icg@hvd.groningen.nl Reizigersinformatie en afspraken 050–367 43 77 TBC-bestrijding 050–367 41 00

Indicatieorgaan Centrum Indicatiestelling Zorg - CIZ Postbus 1793 9701 BT Groningen 0900–1404 info@cizgroningen.nl www.ciz.nl Hanzeplein 120 9713 GW Groningen


83 Lichamelijke Verzorging Medisch pedicure en massage Oude Borg Oude Borg 25 9753 BV Haren 050–534 61 90 praktijkoudeborg@home.nl http://sites.google.com/site/praktijkoudeborg/ Praktijk voor Huid-, Oedeemen Lasertherapie Ludinge 8 9471 JD Zuidlaren 050–409 61 31 info@huidtherapie-drenthe.nl www.huidtherapie-groningen.nl

Healthy Impact Ereprijsweg 7 9753 AP Haren 050–534 34 47 06–434 057 68 info@healthyimpact.nl www.healthyimpact.nl Chiropractor R.M.J. Hovens Goeman Borgesiuslaan 45 9722 RC Groningen 050–534 39 17 r.m.j.hovens@home.nl www.chiropractie-hovens.nl

Logopedie

Mw. J. Nieuwland Heesterlaan 37 9753 ED Haren 050–534 19 27 nieuwlandj@hotmail.com

Logopediepraktijk Haren Rijksstraatweg 17 9752 AA Haren 050–534 66 82 jmezinga-jansma@dedilcht.nl www.logopediepraktijkharen.nl

Medium/Healer D. Bakker Heesterlaan 23 9753 ED Haren 050–534 96 81 info@douwebakker.com www.douwebakker.com

Logopediepraktijk Sylke Korn Hooftlaan 73 9752 GC Haren 050–750 36 79 info@sylkekorn.nl www.sylkekorn.nl

Praktijk Akasha L.M.Th. van der Gun Molenweg 12 9751 AJ Haren 050–534 66 55 www.praktijkakasha.nl

Gezondheid & Milieu

Praktijk voor Klassieke Homeopathie NVKH-lid: A. Krol-Tjassing Meerweg 201/203 9752 XC Haren 050–850 49 71

Meldpuntnetwerk Gezondheid en Milieu Regulierenring 9 3981 LA Bunnik 030–243 08 72 info@meldpuntgezonheidenmilieu.nl www.meldpuntgezondheidenmilieu.nl

Natuur- en Alternatieve Geneeswijzen Acupunctuurpraktijk Dubbink Olgerweg 75 9723 EC Groningen 050–537 13 31 marre@acupunctuurpraktijkdubbink.nl www.acupunctuurpraktijkdubbink.nl

Sanacura Praktijk voor Acupunctuur Koelandsdrift 10 9755 PN Onnen 06–122 029 15 www.sanacura.nl Fysio Touch Tuindorpweg 25 9753 JB Haren 06–504 983 36 mariaromp@wanadoo.nl www.fysiotouch.nl

Praktijk voor Klassieke Homeopathie Chris Schaafsma Tijborgsteeg 1 9755 PL Onnen 06–233 888 64 schaafsmac@home.nl www.praktijkchrisschaafsma.nl Brinkhorst 3 9751 AS Haren Praktijk Klassieke Homeopathie NVKH Lid: Coby Sinnige CEASE therapie Oude Middelhorst 4 9751 TK Haren 06–411 436 98 praktijkcs@live.nl www.praktijkcobysinnige.nl T. Warmels Paranormaal Genezer Helmerdijk 47 9765 JB Paterswolde 050–309 11 91 warmelsnijhof-warmels@hotmail.com www.timwarmels.nl

Toegepaste Kinesologie Mw. A.Wiersma-Zuidema Sparkampen 6 9753 KR Haren 050–534 74 40 adawiersma@home.nl Michi No Ki (shiatsupraktijk) Oude Middelhorst 23 9753 BP Haren 050–535 04 46 rina.zwart@hccnet.nl Mw. B. Blankendaal - Yoga Noorderhaven 68 9712 VM Groningen 050–313 07 31 bettieblankendaal@home.nl Yogacentrum Haren Meerweg 52 9752 JJ Haren 050–534 77 20 joyce_schouwman@hotmail.com www.yogacentrumharen.nl Praktijk voor Osteopathie E.F. Eimers Schoolpad 41 9751 RG Haren 050–534 36 46 ef.eimers@home.nl

Oefentherapie Praktijk voor Oefentherapie Cesar en Ademtherapie Hadewych Appeldorn Industrieweg 1 9765 BL Paterswolde 06–149 642 02 cesar@noordnl.nl www.oefentherapienoord.nl Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck, Mw. B.M. Tjaden Vossebulten 7 9753 KZ Haren 050–534 33 67 b.m.tjaden@home.nl www.oefentherapie-haren.nl

Patientenbelangen Diabetes Vereniging Nederland, afd. Groningen Stadsweg 46 9791 KG Ten Boer 050–302 20 11 regio2@dvn.nl www.dvn.nl Zorgbelang Groningen Hoendiep 95 9718 TE Groningen 050–571 39 99 info@zorgbelang-groningen.nl www.zorgbelang-groningen.nl

Rode Kruis

Nederlandse Rode Kruis, afd. Groningen/Haren Atoomweg 2b 9743 AK Groningen 050–575 19 99 groningen@redcross.nl www.rodekruis.nl

Tandzorg Mondhygiënepraktijk Oosterhaar Walstroweg 21c 9753 AK Haren 050–535 01 97 www.mondhygiene-oosterhaar.nl Mw. S. Westerhoff Verlengde Herenweg 140 9722 AK Groningen 050–529 19 35 saskia-westerhoff@home.nl www.saskiawesterhoff.nl Mw. Dr. G.E.H.M. Dijkman Molenweg 1 9751 AE Haren 050–534 82 71 orthodijkman@orange.nl www.orthodontistdijkman.nl Mw. N. Berghuis-Bergsma Rijksstraatweg 241 9752 CB Haren 050–534 92 83 F. Bock Rijksstraatweg 136 9752 BL Haren 050–534 20 20 P.C. Martini Rijksstraatweg 204B 9752 BR Haren 050–534 50 85 H. Menger Raadhuisplein 14A 9751 AN Haren 050–534 89 49 hmenger@xs4all.nl Praktijk Oosterhaar M.T. Udding / S. de Vries Walstroweg 21 9753 AK Haren 050–537 03 55 Tandartspraktijk Evangelist Rijksstraatweg 189E 9752 BG Haren 050–535 07 93 www.tandarts.evangelist.nl Tandartsenpraktijk E. Engelhardt Lange Landweg 2 9755 PT Onnen 050–406 19 00 S.I. Werleman Schoolpad 41 9751 RG Haren 050–534 57 00


Verenigingen & organisaties enVerenigingen organisaties Zorg & Verblijf

Zwangerschap

Centrum voor Revalidatie UMCG, locatie Beatrixoord Dilgtweg 5 9751 ND Haren Postbus 30.002 9750 RA Haren 050–533 89 11 www.umcg.nl

VBOK Postbus 559 3800 AN Amersfoort 0900–202 10 88 (e 0,05/min) info@vbok.nl www.vbok.nl

De Dilgt ZINN (ouderenzorg) Dilgtweg 3 9751 ND Groningen 050–534 56 78 clientenservice@zinnzorg.nl www.zinnzorg.nl Erasmusheem (ouderenzorg) Erasmuslaan 23 9752 PE Haren 050–534 48 00 erasmusheemreceptie@lentis.nl www.dignis.nl Maarwold Service Appartementen Nesciolaan 32 9752 HM Haren 050–534 64 22 www.maarwold.nl Westerholm (ouderenzorg) Irenelaan 1 9752 LS Haren 050–534 21 22 info@westerholm.nl De Zonnehof (ouderenzorg) Nesciolaan 115, 9752 BW Haren 050–534 66 44

Ziekenhuizen & Klinieken Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord Postbus 30002 9750 RA Haren 050–533 89 11 Dilgtweg 5 9751 ND Haren Centrum voor Revalidatie, locatie UMCG Postbus 30001 9700 RB Groningen 050–361 61 61 www.centrumvoorrevalidatieumcg.nl Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen Martini Ziekenhuis Postbus 30033 9700 RM Groningen 050–524 52 45 www.martiniziekenhuis.nl Van Swietenplein 1 9728 NT Groningen

Icare Kraamzorg 0900–8833 (€ 0,10/min) info@icare.nl www.icare.nl Kraamzorg Het Groene Kruis 050–366 64 22 info@kraamzorghetgroenekruis.nl www.kraamzorghetgroenekruis.nl Isis Kraamzorg 088–512 20 00 info@isiskraamzorg.nl www.isiskraamzorg.nl Verloskundigenpraktijk ‘t Stroomdal Burgemeester J.G. Legroweg 110A 9761 TD Eelde 050–406 33 14 info@stroomdalpraktijk.nl www.stroomdalpraktijk.nl

KMTP / Groei & Bloei, afd. Haren e.o. Oude Hoflaan 11 9751 BK Haren 050–534 91 31 e.w.flentge@freeler.nl www.haren.groei.nl

Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland Asserstraat 201 9486 TD Rhee 0592–291 715 hansvanderlans@ecoplan.nl www.ecoplan.nl

Landschapsvereniging De Hoornsche Dijk e.o. Hoendiep OZ 5 9805 TA Briltil 0594–505 910

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde - VOLE Postbus 47 9765 ZG Paterswolde 050–318 33 60 info@vole.nl www.vole.nl Vereniging Vrienden van de Hortus Henricus Munting Julianalaan 12 9751 BM Haren 050–534 20 90 vriendenhortusharen@gmail.com www.vriendenhortusharen.nl

Meerschap Paterswolde Veenweg 46 9728 NM Groningen 050–525 53 81 info@meerschap-paterswolde.nl www.meerschap-paterswolde.nl bezoekadres “De Meerschapsboerderij” Veenweg 46 Haren Milieuadviesraad Haren - MAR p/a Gemeentehuis Haren Raadhuisplein 10 9751 AN Haren 050–533 99 11 mar@haren.nl

Klachtenlijn inzake Vliegveld Eelde 050–309 30 09

Natuurvriendenhuis De Hondsrug Duinweg 6 9479 TM Noordlaren 050–409 16 34 hondsrug@nivon.nl dehondsrug.web-log.nl

Milieuklachtenlijn Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen 050–318 00 00 info@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl

Nederland Entomologische Vereniging, afd. Noord-Nederland Bosland 4 9753 EV Haren 050–534 98 13 h.j.prijs@hccnet.nl www.nev.nl

Natuur- en Milieuorganisaties

Natuurvrienden - NIVON Schellemaheerd 34 9736 AJ Groningen 050–541 78 80 groningen@nivonnoord.nl www.nivonnoord.nl

Milieu Milieuklachten

Comité Regio Groningen-Haren Klooslaan 45 9721 XL Groningen 050–525 40 81 info@tussengebied.nl www.tussengebied.nl Ecoplan Natuurontwikkeling Asserstraat 201 9486 TD Rhee 0592–291 715 info@ecoplan.nl www.ecoplan.nl IVN Groningen Haren Postbus 1573 9701 BN Groningen 050–534 91 31 ivngroningenharen@gmail.com bitdump.nl/wpivn/

Stichting Het Groninger Landschap Postbus 199 9750 AD Haren 050–313 59 01 kantoor@groningerlandschap.nl www.groningerlandschap.nl Rijksstraatweg 333 9752 CG Haren Stichting Scharlakenring Rijksstraatweg 328 9752 CG Haren 050–534 63 57 scharlakenring@xs4all.nl scharlakenring.blogspot.com

Wilde Plantenkring Haren Oude Hoflaan 11 9751 BK Haren 050–534 91 31 e.w.flentge@freeler.nl

Onderwijs Basis Onderwijs Brinkschool (openbaar) Oude Brinkweg 95 9751 RL Haren 050–534 75 24 haren@debrinkschool.nl www.debrinkschool.nl CBS de Borg (christelijk) Wederikweg 19 9753 AA Haren 050–534 81 90 info@cbsdeborg.nl / directie@cbsdeborg.nl www.cbsdeborg.nl De Linde (openbaar) Hertenlaan 21 9751 GA Haren 050–534 56 44 info@obsdelindeharen.nl www.obsdelindeharen.nl CBS De Marke (christelijk) Nieuwe Schoolweg 6 9756 BB Glimmen 050–406 22 90 directie@cbsdemarke.nl www.cbsdemarke.nl OBS De Meent (openbaar) Oude Schoolweg 2 9756 BX Glimmen 050–406 18 97 directie@obsdemeentglimmen.nl www.obsdemeentglimmen.nl


85 De Mikkelhorst (gereformeerd) Tussenziel 25 9753 EL Haren 050–537 00 87 demikkelhorst@de-overdracht.nl www.de-mikkelhorst.nl De Rieshoek (openbaar) Zuidlaarderweg 63 9479 PR Noordlaren 050–409 28 24 directie@obsderieshoek.nl www.obsderieshoek.nl De Wissel (openbaar) Mellenssteeg 16 9753 HN Haren 050–534 73 48 contact@obsdewissel.nl www.obsdewissel.nl Hunnedal (christelijk) Bakkerweg 2 9755 PM Onnen 050–406 18 28 hunnedal@xs4all.nl www.hunnedal.nl Jenaplan Peter Petersenschool Rummerinkhof 6B 9751 SL Haren 050–535 05 66 peterpetersenschool@xs4all.nl www.peterpetersenschool.nl St-Nicolaasschool (rooms-katholiek) Beatrixlaan 1 9750 AC Haren 050–534 67 50 info@sintnicooaasschool.nl www.sintnicolaasschool.nl Stichting Openbaar Basisonderwijs ‘Baasis’ Postbus 75 9470 AB Zuidlaren 050–409 69 20 info@stichtingbaasis.nl www.stichtingbaasis.nl

Particulier Beroepsonderwijs Alfa-college, unit Educatie Dierenriemstraat 1 9742AA Groningen 050–529 01 77 www.alfa-college.nl International Training in Communication - ITC Erasmuslaan 23 9752 PE Haren 050-406 17 10 sacha.mulder@home.nl

ROC & AOC Noorderpoortcollege 050–547 09 90 www.noorderpoort.nl

Inspectiediensten Onderwijs Inspectie van het Onderwijs Cascadeplein 10 9726 AD Groningen 088–669 60 00 loket@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl

Onderwijs Ondersteunende Instellingen 5010 0800-5010 www.50tien.nl Aob Compaz-Diagnostiek en Advies Hoendiepskade 23 9718 BG Groningen 050–316 88 11 info@aob-compaz.nl http://www.aobcompaz.nl/ Mw A H Bartels-Huis Remedial Teacher, lees- en rekenondersteuning (o.a. analf.) Burchtdam 9 9751 TP Haren 050–534 41 28 CEDIN Educatieve Dienstverlening Lavendelheide 21 9202 PD Drachten 088–020 03 00 info@cedin.nl www.cedin.nl Huiswerkbegeleiding Glimmen Markeweg 13 9756 BZ Glimmen 050–406 25 76 06–380 05 198 remko.aaten@home.nl www.huiswerkbegeleidingglimmen.nl Praktijk de Aa Steegakkers 10 9479 PW Noordlaren 050–409 64 16 bpoll@praktijkdeaa.nl www.praktijkdeaa.nl Praktijk voor Remedial Teaching Nieuwe Schoolweg 20 9756 BB Glimmen 050–406 26 17 / 050–406 41 18 wieszwart@hetnet.nl www.huiswerkbegeleidingglimmen.nl/

Regionaal Expertise Centrum Noord- Oost-Nederland, Cluster 3 Schweitzerlaan 2 9728 NP Haren 050–537 12 19 secretariaat@recno3.nl www.recno3.nl Studiecentrum Haren Oude Brinkweg 1 9751 RH Haren 050–534 89 19 info@studiecentrumharen.nl www.studiecentrumharen.nl

Schoolbesturen Gereformeerde Schoolvereniging de Overdracht, afd. Haren Borgsingel 37 9753 CD Haren 050–534 37 12 wwva@hetnet.nl Vereniging voor Christelijk Onderwijs Haren Postbus 96 9750 AB Haren 050–534 81 90 info@cbsdeborg.nl www.cbsdeborg.nl Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Onnen Bakkerweg 2 9755 PM Onnen 050–406 18 28

Speciaal Onderwijs Groninger Buitenschool Zuidlaarderweg 30 9756 TM Glimmen 050–406 14 79 info@groningenbuitenschool.nl www.groningenbuitenschool.nl Koninklijke Kentalis Rijksstraatweg 63 9752 AC Haren 050–533 18 00 info@kentalis.nl www.kentalis.nl Kentalis - Guyotschool voor Speciaal Onderwijs aan Dove Kinderen Rijksstraatweg 63b 9752 AC Haren 050–533 19 70 info@kentalis.nl www.kentalis.nl Kentalis - Guyotschool voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Doven Rijksstraatweg 63a 9752 AC Haren 050–533 19 40 info@kentalis.nl www.kentalis.nl

Mytylschool Prins Johan Friso Dilgtplein 1 9751 NJ Haren 050–534 38 34 info@pjfharen.nl http://www.mytylschoolpjf.nl/ Seniorenacademie Groningen en Drenthe - HOVO Postbus 72 9700 AB Groningen 050–363 65 97 hovo@rug.nl www.hovoseniorenacademie.nl Visio Onderwijs Haren Postbus 54 9750 AB Haren 088–585 75 00 onderwijsharen@visio.org www.visio.org Locatie Rijksstraatweg (Zorg en Revalidatie) Rijksstraatweg 284 9752 CL Haren 088–585 75 00 Locatie Rummerinkhof Rummerinkhof 6A 9751 SL Haren 088–585 75 00

Voortgezet Onderwijs Maartenscollege Hemmenlaan 2 9751 NS Haren 050–537 52 00 info@maartens.nl www.maartenscollege.nl Internationale School Postbus 6105 9702 HC Groningen 050–534 00 84 is@maartens.nl www.isgroningen.nl Rijksstraatweg 24 9752 AE Haren Praedinius Gymnasium Postbus 278 9700 AG Groningen 050–312 05 59 info@praedinius.nl www.praedinius.nl Willem Lodewijk Gymnasium Verzetsstrijderslaan 220 9727 CK Groningen 050–526 20 94 wlginfo@wlg.nl www.wlg.nl Zernike College Westerse Drift 98 9752 LK Haren 050–406 57 30 info@zernike.nl www.zernike.nl


Verenigingen & organisaties enVerenigingen organisaties Religie Levensbeschouwelijke Instellingen Aglow Nederland afd. Groningen Kooisingel 59 9753 EZ Haren 050–534 69 89 www.aglow.nl Humanistisch Verbond, afd. Groningen eo W A Scholtenstraat 2 9712 KW Groningen 050–312 87 50 hv.groningen@planet.nl afdeling.humanistischverbond.nl/ groningen

De Hoeksteen P Wierengaweg 2 9751 CN Haren 050–309 42 33 gerdabouw@gmail.com www.ngk.nl/haren Gereformeerde Gemeente Landsteinerlaan 2 9728 KM Groningen 050–534 73 34 info@gergemgroningen.nl www.gergemgroningen.nl Gereformeerde Kerk Haren/ Onnen Gorechtkerk Haren Kerkstraat 14 9751 BD Haren 050–537 08 55

Nederlands Bijbelgenootschap, afd. Haren Slauerhofflaan 26 9752 HC Haren 050–534 81 70

Gereformeerde Kerk Haren/ Onnen Koepelkerk Onnen Bakkerweg 3 9755 PM Onnen 050–406 20 19

Orde Weefsters Vita Feminea Textura Nesciolaan 140 9752 HX Haren 050–534 79 64 info@ordevanweefsters.nl www.ordevanweefsters.nl

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Haren ‘Ontmoetingskerk’ Sterremuurweg 4 9753 AV Haren 050–537 01 15 slalom@home.nl www.gvgroningen.nl

Religieus Genootschap de Vrienden, Quakers Wensenkampweg 5 9541 EB Vlagtwedde 0599–313 476 info@quakers.nu www.quakers.nu

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Onnen Mottenbrink 22 9755 PR Onnen 050–406 15 40 scriba@onnen.gkv.nl

Vrienden-Universelen, religieus humanisten: heel de mens! Alexanderstraat 14 9724 JWGroningen fax 050–313 50 91 06–504 559 70 vrienden.universelen@gmail.com Vrijmetselarij Turfsingel 46 9712 KR Groningen 050–312 84 96 pgagerretsen@home.nl www.vrijmetselarij-groningen.nl

Gereformeerd Christelijke Gereformeerde Kerk Groningen Maranathakerk Van Lenneplaan 97 9721 PE Groningen 050–525 77 44 koster-mk@cgk-gn.nl www.cgk-gn.nl

Nederlands Gereformeerde Kerk P Wierengaweg 4 9751 CN Haren 050–534 92 24 scribaat.haren@ngk.nl www.ngk.nl/haren

Hervormd Hervormde Gemeente Haren-Onnen Kerkstraat 2 9751 BC Haren 050–537 04 15 fgswaters2feenstra@hetnet.nl www.pkn-haren.nl Kerkboerderij Oude Middelhorst 24 9753 KN Haren 050–534 99 69 www.pkn-haren.nl

Protestantse kerk Glimmen e.o. Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen Postadres: Nieuwe Schoolweg 5 9756 BA Glimmen www.pkn-haren.nl

HSV Turnen, gymnastiek, volleybal en bewegen op muziek Harstkampen 1 9753 ES Haren 050–534 65 87 bestuur@hsv-haren.nl www.hsv-haren.nl

Locatie Trefpuntkerk Nieuwe Schoolweg 5 9756 BA Glimmen

Huis voor de sport Groningen Laan van de sport 6 9603 TG Hoogezand 0598–323 200 info@huisvoordesportgroningen.nl www.huisvoordesportgroningen.nl

Locatie Bartholomeüskerk Lageweg 45 9479 PC Noordlaren Koster voor beide locaties: heer en mevrouw van Dijk 050–534 47 43 Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Jachtlaan 11 9751 BP Haren 050–534 75 93 info@vrijzinniggroningen.nl www.vrijzinniggroningen.nl

Rooms-Katholiek Rooms-Katholieke Parochie van de Heilige Nicolaas Irenelaan 2 9752 LS Haren 050–534 48 46 vos.p@planet.nl

Overige Religieuze Genootschappen Doopsgezinde Gemeente Nieuwe Stationsweg 1 9751 SZ Haren 050–534 99 57 dgharen@hetnet.nl www.dgharen.doopsgezind.nl Doopsgezinde Zusterkring Haren Burg. Van Royenstraat Oost 8/F 9602 CJ Hoogezand 0598–324 663 mj.dijkman@hetnet.nl Nieuw Apostolische Kerk Bamshorn 4 9751 BX Haren info@nak-haren.nl www.nak-haren.nl Raad van Kerken in Haren Hildebrandlaan 27 9752 ET Haren 050–534 37 49

Protestants

Sport

Dorpskerk Rijksstraatweg 188 9752 BR Haren 050–534 31 29 gjhartman@home.nl

Algemeen

Verhuur Kunstgras Haren Mauritsstraat 10a 9724 BL Groningen 050–313 58 85

Gymnastiekzalen Gymnastiekzaal Het Buut Heemsterhuislaan 8 9752 ND Haren 050–534 77 84 Gymnastiekzaal De Groenenberg Markeweg 17 9756 BZ Glimmen 050–406 25 81 Gymnastiekzaal De Meet Mellensteeg 6a 9753 HN Haren 050–534 84 77

Maneges Manege Onner Esch Dorpsweg 5 9755 PA Onnen 050–406 39 90 PSV De Blauwe Ruiters Oosterweg 93 9751 PD Haren 050–301 41 36 bestuur@deblauweruiters.nl www.deblauweruiters.nl Paarden-Pensionstalling Hoeve Wiebenkamp Zuidlaarderweg 36 9479 TJ Noordlaren 050–406 13 16 Pensionstalling Harenermolen Viaductweg 8 9751 HR Haren 050–406 13 05 info@gefiwandenhandel.nl Ruitersportcentrum / Pony- en Ruiterclub De Bongerd Rijksstraatweg 132 9756 AK Glimmen 050–406 14 54 info@managedebongerd.nl www.manegedebongerd.nl

Sportparken & Sporthallen


87 Hockeycomplex Harener Holt Postbus 205 9750 AE Haren 050–534 69 24 info@ghhc.nl www.ghhc.nl Kerklaan 35 Haren Skeelerbaan Lageweg 29a 9479 TA Noordlaren 050–409 08 80 Sporthal De Bam Bamshorn 2 9751 BX Haren 050–534 70 50 Sportpark De Groenenberg (voetbal) Markeweg 2 - 4 9756 BZ Glimmen 050–406 22 00 info@vvglimmen.nl www.vvglimmen.nl Sportpark Onnerweg Onnerweg 47 9751 VB Haren 050–534 85 14 www.vvharen.nl Stichting De Tijborg Dorpsweg 23 9755 PA Onnen 050–534 07 18 wianiewold@hotmail.com

Sportscholen & Fitness Scharlakenhof Geertsemaweg 3 9751 XA Haren 050–534 55 22 Sportcentrum Body Fit Anjerlaan 34 9753 GC Haren 050–534 00 02 info@bodyfitharen.nl www.bodyfitharen.nl Sportcomplex BEA Dilgtweg 5 9751 ND Haren 050–533 82 46 info-sportcomplexbea@ beatrixoord.nl TACOYO body&mind Aurora 2 9602 EX Hoogezand 0598–320 713 / 06–506 224 64 info@kimovo.nl www.kimovo.nl/www.tacoyo.nl Energy Zon & Fitness Studio Hortuslaan 3a 9751 BE Haren 050–537 12 95 info@studioenergyharen.nl www.studioenergyharen.nl

Atletiek

Hengelsport

Atletiek- en Trimclub - ATC ‘75 Molendwarsstraat 10 9494RD Yde 050–406 12 13 secretariaat@atc75.nl

Hengelaarsclub Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren 050–230 32 32 / 06–438 879 64 info@hcsassenhein.nl www.hcsassenhein.nl

www.atc75.nl HAREN LOOPT! Doetie Heida (trainer) Middelhorsterweg 58 9751TG Haren 050–534 36 18 info@harenloopt.nl www.harenloopt.nl

Badminton HBC ‘68 Bilderdijklaan 14 9752 EN Haren 050–534 14 18 www.hbc68.nl

Hengelclub Haren Boterbloemweg 26 9753 HJ Haren 050–534 98 27 a.peters70@kpnplanet.nl Hengelclub De Vriendenkring Wilkemaheerd 61 9736 BN Groningen 050–850 41 07 06–553 612 13 visclubdevriendenkring@gmail.com

Basketball

Hengelclub ZEZV Windeweg 5 9753 GE Haren 050–534 57 10

HSV Basketbal Geertsemaweg 3 9751 XA Haren 050–406 24 39 secretaris@hsvb.nl www.hsvb.nl

Hengelsportvereniging De Onner Biks Da Costalaan 21 9752 EP Haren 050–534 37 14 berharen@home.nl

Bowlen & Kegelen

Hockey

Kegelclub Onder Ons Boskamp 16 9753 KH Haren 050–534 49 14 boskamp16@home.nl

GHHC Groningen Kerklaan 35 9751 NL Haren 050–406 27 60 secretaris@ghhc.nl www.ghhc.nl

Denksport Schaakclub Haren Rijksstraatweg 28-2 9752 AE Haren 050–534 03 29 secretaris@schaakclubharen.nl www.schaakclubharen.nl

Golf Noord Nederlandse Golf en Country Club Pollselaan 5 9756 CJ Glimmen 050–406 20 04 secretariaat@nngcc.nl www.nngcc.nl

Handbal DOVO Steegakkers 5 9479 PW Noordlaren 050–409 43 38 henmeitens@home.nl

Honkbal & Softbal BSC Caribe Van Royenlaan 25a 9721 EK Groningen 050–525 22 09 secretaris@caribe.nl www.caribe.nl Laan Corpus den hoorn 102 9728 JR Groningen

IJssport KNSB, sectie Toerschaatsen Lageweg 29a 9479 TA Noordlaren 050–409 32 37 r.kroeze@planet.nl Schaatsvereniging Scharlakenhof Haren Ommelanderwijk 311 9644 TJ Veendam 0598–615 026 scharlakenhof@gmail.com www.svscharlakenhof.nl

IJsvereniging Glimmen Rijksstraatweg 61 9756 AC Glimmen 050–406 25 00 IJsvereniging De Hondsrug Noordlaren Kerkstraat 11 9479 PK Noordlaren 050–534 37 32 ijsvereniginghondsrug@gmail.com IJsvereniging Nooitgedacht Dorpsweg 47 9755 PB Onnen 050–406 35 54

Biljarten BODO Marjoleinweg 21 9753 AX Haren 050–534 66 23 mail@koos-hennie.speedlinq.nl

Kaartspelen Bridgeclub Bridge’86 Willemstraat 7 9725 JA Groningen 050–525 32 91 nikanoordhoek@12move.nl Bridgeclub EHVP H. Muntinglaan 73 9751 PV Haren 050–534 33 71 Bridgeclub Glimmen Meentweg 11a 9756 AN Glimmen Bridgeclub Haren Scheperweg 46 9751 RR Haren 050–534 78 18 bridgeclub@harencity.nl bridgeclub.harencity.nl Bridgeclub Harten Heer Gorechtkade 124 9713 CJ Groningen 050–534 17 95 p.j.m.smulders@home.nl http://members.home. nl/p.j.m.smulders/hartenheer Bridgeclub Harten Vrouw Het Rocht 59 9481 HJ Vries 0592–542 670 / 06–226 653 05 jannekebakker@planet.nl Bridgeclub Helpman-Oost Nieuwlandsweg 21 9751 GH Haren 050–534 66 26 wennie.ten.berge@gmail.com


Verenigingen & organisaties enVerenigingen organisaties Bridgeclub Open Kaart (Ons Centrum) Kerkstraat 2 9479 BC Haren 050–537 04 14 Bridgeclub Nienaka Hortuslaan 3 9751 BE Haren 050–534 17 55 elsbethdehaart1@hotmail.com Bridgeclub De Uitkomst 050–309 32 33 Bridgevereniging Binea (niet-rokers) Ruitersteeg 5 9752 VA Haren 050–534 74 81 Regionale Heren Bridge Sociëteit Vondellaan 49 9752 EB Haren 050–534 62 98 vanhoepen@home.nl

Omnisport Christelijke Sportvereniging Voorwaarts Schatstuk 2 9753 BW Haren 050–534 91 75 dirkapoll@home.nl www.voorwaartsharen.nl De Pomp Sportvereniging Hart-Revalidatiepatiënten Anjerlaan 5 9753 GA Haren 050–534 36 79 arendhoutman5@gmail.com www.depomp.info Indoorgroep Haren Middelhorsterweg 30 9751 TG Haren 050–535 00 82 Sport Vereniging Glimmen (SVG) Oude Schoolweg 4 9756 BX Glimmen 06–202 131 26 info@svglimmen.nl www.svglimmen.nl

Rugby Rugbyclub Groningen De Savornin Lohmanplein 3 9722 HP Groningen 050–527 39 27 info@rugbyclubgroningen.nl www.rugbyclubgroningen.nl

Schietsport & Boogschieten

Kyudovereniging De Hunzedojo Dilgtweg 5 9751 ND Haren 050–535 28 05 j.buitink@rug.nl www.kyudo-renmei.com Schuttersvereniging Glimmen Blekenweg 66 9753 JT Haren 050–534 33 96 Schuttersvereniging Haren Anjerlaan 49 9753 GB Haren 050–534 19 65 wen_schreurs@hotmail.com Schuttersvereniging Onnen Hooiveldsteeg 2 9755 PW Onnen 050–534 15 10 hans.staal@home.nl

Tennis Be Quick 1887, afd Tennis Rijksstraatweg 16 9752 AD Haren 050–525 77 78 l.m.hekman@home.nl www.bequick1887.nl Tennis- en Squashclub Haren-TSH Oosterweg 86 9751 PK Haren 050–534 35 34 administratie@tsharen.nl www.tsharen.nl TV Glimmen Beukenlaan 42 9756 BG Glimmen 050–406 39 41 info@tvglimmen.nl www.tvglimmen.nl

Triatlon GVAV Triathlon Groningen 050–525 92 21 secretaris@gvavtriathlon.nl www.gvavtriathlon.nl

Vecht- en Zelfverdedigingsport Karate DOJO Scharlakenhof Geertsemaweg 3 9751 XA Haren 050–525 53 40 secretaris@wskf.nl www.wskf.nl

Vliegsport

Noord Nederlandse Aero Club - NNAC Machlaan 32 9761 TK Eelde 050–309 54 55 info@nnac.nl www.nnac.nl

Voetbal Be Quick 1887, afd Voetbal P.J.N. Bakerstraat 18 9728 WC Groningen 050–541 49 07 www.bequick1887.nl VV Glimmen Markeweg 4 9756 BZ Glimmen 050–406 27 88 secretaris@vvglimmen.nl www.vvglimmen.nl VV Gorecht Wederikweg 9 9753 AA Haren 050–534 35 32 j.b.brink@planet.nl www.vvgorecht.nl VV Haren Onnerweg 47 9751 VB Haren 050–534 20 61 rjdejager@home.nl www.vvharen.nl GVAV Rapiditas Postbus 9544 9703 LM Groningen 06–101 334 80 secretaris@gvav.nl www.gvav.nl ZVV Inter DAKO Haren 050–534 37 38 pr@interdako.nl www.interdako.nl

Volleybal Heren Volleybalclub Haren - VCH Borgsingel 3 9753 CD Haren 050–534 72 69 joffereins@home.nl Volleybalvereniging Havenous Bakkerweg 5 9755 PM Onnen 050–406 15 24 tinyvanderes@hotmail.com Volleybalvereniging Stentor Van Veldekelaan 27 9752 EK Haren 050–534 87 17 secretaris@stentorharen.nl www.stentorharen.nl

Wandelsport Sportief Wandelen, Care for Health Verlengde Oosterweg 45a 9725 BB Groningen 050–529 16 26 info@careforhealth.nl www.careforhealth.nl

Watersport Groninger Kano Vereniging - GKV Postbus 939 9700 AX Groningen 050–527 00 30 info@groningenkv.nl www.gkv.dds.nl Hoornsedijk 4 9752 XJ Haren Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze Praediniussingel 32 9711 AG Groningen 050–312 29 71 info@hunze.nl www.hunze.nl Onderwatersportvereniging Watergeuzen Geertsemaweg 3 9751 GL Haren 050–534 03 00 info@duikteamdewatergeuzen.nl www.duikteamdewatergeuzen.nl Vereniging Watersport De Twee Provincieën Meerweg 227 9752 XD Haren 050–309 12 76 06–274 005 44 secretaris@vwdtp.nl www.vwdtp.nl Waterski Club Paterswoldsemeer - WSCP Postbus 1264 9701 BG Groningen 050–525 06 20 info@wscp.nl www.wscp.nl Kaapsebaan 3 9752 XP Haren Zwemclub Haren secretaris@zcharen.nl www.zcha ren.nl

Vervoer Openbaar Vervoer Arriva 0900–202 202 2 (€ 0,10/min) www.arriva.nl


89 Openbaar Vervoer Reisinformatie van Deur tot Deur 0900–9292 (€ 0,70/min) www.9202ov.nl Nederlandse Spoorwegen Station Haren NieuweStationsweg 1 9751 SZ Haren 0900–202 11 63 (€ 0,10/min) www.ns.nl Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (Rover) secretariaat: Mirjam Geeraets Beukemastraat 72 9601 BP Hoogezand 0598–392 555 groningen@rover.nl www.rover.nl/groningen

Taxi Taxi Vrieswijk Westerse Drift 3 9752 LA Haren 050–534 00 00 info@taxivrieswijk.nl www.taxivrieswijk.nl

Verkeersorganisaties Veilig Verkeer Nederland Waterhuizerweg 28 9753 HS Haren 06–24088856 petercouwenberg@home.nl www.veiligverkeernederland.nl/ groningen Vereniging Reizers Openbaar Vervoer – Rover,afd. Groningen Clusiusweg 1 9751 PN Haren 050–535 01 52 groningen@rover.nl www.rover.nl Vrienden Groningen Airport Eelde Postbus 56 9990 AB Middelstum 0595–551 763 info@vriendenairporteelde.nl www.vriendenairporteelde.nl

Zorg & Welzijn Gehandicapten Aan Bód M E / C V S / Uitputting Postbus 936 9700 AX Groningen 050–313 50 91 aan_bod@hotmail.com Bond Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers – BNMO, afd. Groningen Veemstede 95 9665 EC Oude Pekela 0597–422 327 tr.pelgrim@hetnet.nl

Consultatieteam Seksueel Misbruik Mensen met een Verstandelijke Handicap Postbus 1346 9701 BH Groningen 050–527 39 88 csm@meegroningen.nl www.meegroningen.nl Koeriersterweg 26A Groningen De Noorderbrug Woon- en Werkondersteuning Groningen Zuid Stedumermaar 6 9735 AC Groningen 050–597 38 00 info@noorderbrug.nl www.noorderbrug.nl Gehandicaptenvoorzieningen (WMO) Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–535 24 10 info@kentalis.nl www.kentalis.nl Koninklijke Kentalis Rijksstraatweg 63 9752 AC Haren 050–533 19 31 info@kentalis.nl www.kentalis.nl Koninklijke Kentalis (residentiele zorg) Bordewijklaan 117 A 9721 WD Groningen 050–527 08 40 MEE Groningen Koeriersterweg 26 A 9727 AC Groningen 050–527 45 00 tca@meegroningen.nl www.meegroningen.nl Novo Dienstencentrum Haren Torenlaan 1-2 9752 HA Haren 050–537 05 55 DC.Haren@stichtingnovo.nl www.novo.nl Oorakel informatie en advies Leonard Springerlaan 9 9727 KB Groningen 050–317 86 40 groningen@oorakel.nl www.oorakel.nl Visio Audiotheek Amersfoortsestraatweg 180 1272 RR Huizen 088–585 50 00 audiotheek@visio.org www.visio.org

Koninklijke Visio Regionaal Centrum Haren Postbus 144 9750 AC Haren 050–599 71 00 haren@visio.org www.visio.org Rijksstraatweg 61 9752 AC Haren Visio De Heukelom Rijksstraatweg 286 9752 CL Haren 088–585 75 00 deheukelom@visio.org www.visio.org Ecologische Zorgboederij de Mikkelhorst Klaverlaan 37 9753 BZ Haren 050–316 88 40 info@mikkelhorst.nl www.mikkelhorst.nl Spraak afzien Henricus Muntinglaan 47 9751 PV Haren 050–534 98 39 hildahavinga@hetnet.nl www.nvvs.nl Nederlands met gebaren Henricus Muntinglaan 47 9751 PV Haren 050–534 98 39 hildahavinga@hetnet.nl www.nvvs.nl Accare Stichting Universitaire en Algemene Kinder- en Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland Postbus 660 9700 AR Groningen 050–368 11 00 info@accare.nl www.accare.nl Hanzeplein 1 - Ingang 29 Groningen

Jeugd & Jongeren Balans Groningen - Vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag 06–288 886 07 www.belansdigitaal.nl Forensische Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland Hereweg 85a 9725 AC Groningen 088–114 52 22 psd-afpn@lentis.nl Halt Noord-Nederland Schweitzerlaan 2 9728 NP Groningen 050–313 81 65 info@haltnoordnederland.nl www.haltnoordnederland.nl

Adviesbureau Opvoedings Ondersteuning Savornin Lohmanplein 1A 9722 HP Groningen 06–302 854 08 Contact@adviesopvoeding.nl www.adviesopvoedingsondersteuning.nl Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord Waterloolaan 1 9725 BE Groningen 050–312 50 40 info@kjrw-noord.nl www.kjrw-noord.nl Stichting Europa Kinderhulp Regio Groningen 0598–432 520 groningen@europakinderhulp.nl www.europakinderhulp.nl De Knoop Postbus 195 8300 AD Emmeloord 0527–614 504 info@deknoop.org www.deknoop.org Jongerenwerk Haren, Stichting Torion Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–534 41 73 info@torion.nl www.torion.nl

Ouderen Boekenbezorgdienst van de Openbare Bibliotheek Haren 050–533 95 70 Seniorenrestaurant Nesciolaan 115 9752 HW Haren 050–534 66 44 info@zonnehof-haren.nl www.zonnehof-haren.nl Seniorenrestaurant De Dilgt Dilgtweg 3 9751 ND Haren Stichting Ouderenvervoer Middelhorsterweg 86 9751 TH Haren 06–231 077 53 Adviseur Welzijn- Wonen- Zorg (voorheen ouderen adviseur) Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–503 56 16 c.rot@welzijnouderenharen.nl


Verenigingen & organisaties enVerenigingen organisaties Stichting Torion Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–534 41 73 info@torion.nl www.torion.nl t Nije Cruys Kerklaan 5 9751 NK Haren Ouderen adviseur Torion 050–503 56 16 06–3137 91 73 Steunpunt Mantelzorg Haren Stichting Torion Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–534 41 73 06–313 791 71 info@torion.nl www.torion.nl

Maatschappelijk Werk Maaltijdservice Oosterlengte 0597–412 613 www.oosterlengte.nl Maatschappelijk Werk Noordermaat Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–534 01 01 info@noordermaat.nl www.noordermaat.nl

Zonnebloem De Zonnebloem Hortuslaan 26 9751 BH Haren 050–535 07 53 tiny.dewit@wanadoo.nl www.zonnebloem.nl

Arbeidsvoorziening UWV WERKbedrijf Postbus 30008 9700 RK Groningen 050–751 91 20 www.werk.nl, www.uwv.nl Eendrachtskade Zuidzijde 2 Groningen Emplooi- Werk voor Vluchtelingen Surinameplein 122 1058 GV Amsterdam 020–346 73 02 secretariaat@emplooi.net www.emplooi.net En Route Coaching (loopbaan advies) Oude Middelhorst 23 9753 BP Haren 050–535 04 46 info@enroutecoaching.nl www.enroutecoaching.nl

Belangenorganisaties

Diabetesvereniging Nederland Mellenssteeg 57 9753 HM Haren 050–534 98 95 regio2@dvn.nl www.dvn.nl

Protestants Christelijke Ouderbond – PCOB Van Veldeklaan 15 9752 EK Haren 050–535 02 59 blanksma@wxs.nl

Jeugdvereniging De Oude School Onnen Hooiveldssteeg 8 9755 PW Onnen 050–406 28 47 e.oosterveld@zonnet.nl

Epilepsie Vereniging Nederland Postbus 8105 6710 AC Ede 0318–672 772 ifo@epilepsievereniging.nl www.epilepsienukanhetbeter.nl

Buurt-, Dorps- en Wijkcentra

Stichting Gereformeerd Jeugdwerk Haren Hortuslaan 1 9751 BE Haren jeugd@pkn-haren.nl www.pkn-haren.nl

Humanitas Babara Snabilié Clusiusweg 1 9751 PN Haren 050–535 01 52 barbaras@dds.nl www.humanitasharen.nl Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden – NVBS, afd. Groningen Gockingastraat 8 9901 BK Appingedam 0596–683 224 laskwerd@tiscali.nl www.nvbs.nl Nederlandse Vereniging van Slechthorende – NVVS Henricus Muntinglaan 47 9751 PV Haren 050–534 98 39 hildahavinga@hetnet.nl www.nvvs.nl Alzheimer Nederland, afd. Haren Postbus 475 9700 AL Groningen 050–503 35 44 hereniuspeize@hetnet.nl www.alzheimer-nederland.nl Waterhuizerweg 36 Haren Passage, christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Haren-Oosterhaar Windeweg 2 9753 GG Haren 050–534 20 42 andakooi@xs4all.nl www. passagevrouwen.nl

Bonden Ouderen Algemene Nederlandse bond voor Ouderen – ANBO voor 50-plussers Kamperfoelieweg 3 9753 ER Haren 050–534 70 84 www.anbo.nl/haren Katholieke Bond van Ouderen stad Groningen Noorderkroonstraat 153 9742 XP Groningen 050–577 75 52 halsema.r@home.nl

Dorpshuis de Groenenberg Markeweg 17 9756 BZ Glimmen 050–406 26 61 www.degroenenberg.nl Ontmoetingscentrum de Tiehof Bakkerweg 4 9755 PM Onnen 050–406 26 48 dorphuis.tiehof@keyaccess.nl www.detiehof.nl Stichting Buurthuis Mellenshorst Waterhuizerweg 36 9753 HS Haren 050–534 59 64 Stichting Buurthuis Dorpshuis de Hoeksteen Langeweg 45A 9479 PA Noordlaren 050–409 28 72 Buurtvereniging Ons Belang Tijmpad 4 9753 AJ Haren 050–309 08 88 info@onsbelangoosterhaar.nl www.onsbelangoosterhaar.nl Vereniging Dorpsbelang Noordlaren Zuidlaarderweg 87 9479 PR Noordlaren 050–409 41 84 www.noordlaren.eu Vereniging Dorpsbelangen Onnen Felland 50 9755 TC Onnen Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen Parallelweg 16 9756 CD Glimmen 050–406 26 67 info@pb-glimmen.nl www.pb-glimmen.nl

Informatie & Advies Lokaal Loket Haren Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–535 24 10 www.lokaalloket.nl/haren Kerklaan 5 9751 NK Haren

Jeugd- en Jongerenorganisaties

Kinderopvang Kinderdagverblijf harlekijn Postbus 8 9750 AA Haren 050–534 30 00 info@kdvharlekijn.nl www.kdvharlekijn.nl Kromme Elleboog 27 9751 RB Haren Kinderdagverblijf harlekijn Postbus 8 9750 AA Haren 050–308 05 22 info@kdvharlekijn.nl www.kdvharlekijn.nl Hortuslaan 18 9751 BG Haren Stichting Kinderopvang Haren centraal Bureau Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050–534 55 24 mail@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl Gastouderburo Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050–535 03 09 GOB@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl Buitenschoolse Opvang De Mikmak Hemsterhuislaan 4 9752 ND Haren 050–534 56 37 administratie@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl Buitenschoolse Opvang De Tovenaar Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050–534 55 24 administratie@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl


91 Buitenschoolse Opvang Heksenketel Mellenssteeg 16 A 9753 HN Haren 050–535 06 76 administratie@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl

Kinderopvang Pido Kids & Pido kids Club Kroonkampweg 32 9752 KJ Haren 050–537 12 00 info@pido.nl www.pido.nl

Buitenschoolse Opvang Merlijn Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050–534 55 24 administratie@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl

Elker, Medisch Kleuter Dagverblijf Cansterveen 4 9753 KK Haren 050–523 99 00 mkdharen@elker.nl www.elker.nl

Buitenschoolse Opvang Op Stelten Onnerweg 47 9751 VB Haren 050–308 04 77 administratie@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl

Peuterspeelzaal Blokkentoren Wederikweg 19 9753 AA Haren 050–535 00 35

Buitenschoolse Opvang De Bibelontse Berg Wederikweg 19 97530 AA Haren 050–535 00 35 skh.bbb@gmail.com www.kinderopvangharen.nl Kinderdagverblijf Brabbel Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050–534 55 24 mail@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl Kinderdagverblijf Dribbel Hemsterhuislaan 4 9752 ND Haren 050–534 56 37 mail@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl Peuterspeelzaal Jan Huigen Markeweg 17 9756 BZ Glimmen 050–406 18 21 administratie@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl Peuterspeelzaal De Rieshoek Zuidlaarderweg 63 9479 PR Noordlaren 050–409 28 24 / 06–549 241 99 info@villa-kakelbont.net www.villa-kakelbont.net Peuterspeelzaal Rakker Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050–534 55 24 administratie@kinderopvangharen.nl www.kinderopvangharen.nl Pido Kinderopvang Oosterweg 65A 9751 PC Haren 050–534 38 43 info@pido.nl www.pido.nl

Mensenrechten Amnesty International werkgroep 104 Meerweg 24 9752 JH Haren 050–534 39 27 w.jaarsma@home.nl Discriminatie 0900– 2 354 354 (10 ct p/m) www.discriminatie.nl

Ontwikkelingssamenwerking Oikocredit Nederland Midderlhorsterweg 54 9751 TG Haren 050–534 77 42 a.meems@kpnmail.nl www.oikocredit.nl Stichting Haren-Kirambo Emmalaan 14 9752 KT Haren 050–534 34 52 kirambo@kpnmail.nl http://www.harenkirambo.nl/ Stichting Missiewerk Missie hulp aan de Armen van de Wereld Waterhuizerweg 20 9753 HR Haren 05–534 04 52 mission123@home.nl members.home.nl/missions123/ Stichting van onze Overvloed (Oost-Europahulp) Blekenweg 87 9753 JP Haren 050–534 89 06 Tanzania Werkgroep Haren Kromme Elleboog 42 9751 RE Haren 050–535 08 06 06–207 388 32 vdmeulen@home.nl

Unicef afd. Haren Vondellaan 38 9752 ED Haren 050–534 91 49 Wereldwinkel HAVOS Hortuslaan 4 9751 BG Haren 050–534 84 03 wereldwinkelharen@gmail.com www.wereldwinkels.nl

Oorlogsherdenking Comité 4 Mei Herdenking Haren Raadhuisplijn 10 9751 AN Haren 050–533 99 31 f.kamminga@haren.nl Comité 5 Mei Haren Bosland 3 9753 EV Haren 050–534 35 63 Noordelijke Vereniging Oud personeel der Koninklijke Marine – NVOM Onnerweg 42 9751 VE Haren 050–534 83 89 khelder@home.nl members.home.nl/khelder/nvom/ Veteranencomité Haren 06–423 599 36 stefan@sarinawebdesign.nl

Orthopedagogie Therapeutische Praktijk de Bongerd Bongerd 24 9753 CA Haren 050–535 01 31 a.duinker@praktijkdebongerd.nl www.praktijkdebongerd.nl

Telefonische Hulpdiensten Kindertelefoon 0800–0432 Korrelatie 0900–1450 (€ 0,30/min) vraag@korrelatie.nl www.korrelatie.nl Mantelzorglijn 0900–202 04 96 (€ 0,10/min) Meld Misdaad Anoniem Postbus 200 3870 CE Hoevelaken 0800–7000 www.meldmisdaad.nl Sensoor 0900–0767 (€ 0,05/min) hulp@sensoor.nl www.sensoor.nl

Thuiszorg Zorgpunt Haren Rijksstraatweg 18 9752 AD Haren 050–541 29 61 info@zorgpunt.net www.ikwilzorg.nl Thuiszorg Zinn Dilgtweg 3 9751 ND Haren 050–534 56 78 www.zinnzorg.nl Thuiszorg Oosterlengte Emmastraat 3 9670 AD Winschoten 0597–452 800 info@oosterlengte.nl www.oosterlengte.nl Zorggarant Thuiszorg Postadres: Postbus 366 8440 AJ Heerenveen 088–512 80 00 info@zorggarant.nl www.zorggarant.nl Groningen en Haren (Maarwold) Stichting Icare Postbus 900 7940 KE Meppel 0900–8833 (€ 0.10/min) info@Icare.nl www.Icare.nl

Vluchtelingenwerk Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, afd. Haren Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–537 08 85 / 06–294 465 21 avanderklei@vwnn.nl www.vwnn.nl

Vrijwilligerswerk Steunpunt Vrijwilligerswerk Haren Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–534 41 73 06–313 791 41 info@torion.nl www.torion.nl ‘t Nije Cruys Kerklaan 5 9751 NK Haren Stichting Algemene Hulpdienst Haren Kerklaan 5 9751 NK Haren 050–534 92 22 karin.levy@hetnet.nl


licha am en geest >>

Homeopathie is er voor zowel lichamelijke als psychische klachten. Niet gebonden aan leeftijd, dus voor jong en oud. Praktijk voor Klassieke Homeopathie Coby Sinnige • Oude Middelhorst 4• Haren 06–411 436 98 • www.praktijkcobysinnige.nl


dij

pportage;

dij

pportage;

93

Pilates Studio en Opleiding Centrum •Docenten opleiding •Bijscholing •Workshops •Groeplessen •Individuele training

Volg de internation a erkende ST al OT T PIL ATES met hode. U bent wel ko gratis proem op een fles te kom en!

fina ncie el >>

Meer weg 79 • 9752 JD Haren • Contac t: 06 –289 697 22 info@precision-pilates.nl • w w w.precision-pilates.nl

V rlengde Hereweg 182, Groningen Ve 050 - 526 71 01, info@hutco.nl

Taxaties Expertises Makelaardij Kunst, antiekExpertises inboedels Makelaardij Taxaties J.R.H.envan den Hende • taxaties t.b.v. elk doel, met uitgebreide en gedetailleerde rapportage; Postbus 16, 9750 AA Haren (Gr.)

•Eur. onafhankelijke bemiddeling bij verkoop enkunst, aankoop; gecert. Beëdigd RegisterMakelaar-Taxateur antiek en inboedels. Kunst, antiek en inboedels ••Postbus te consulteren door geheel Nederland. 16,t.b.v. 9750elk AA Haren taxaties doel, met(Gr.) uitgebreide en gedetailleerde rapportage; (050) 312 77 33 •telefoon: onafhankelijke bemiddeling bij verkoop en aankoop; Gemeentegids Haren 150x24.indd 1 •Bezoek te consulteren door geheel Nederland. ons op: www.jrhvandenhende.nl

J.R.H. van den Hende Postbus 16, 9750 AA Haren (Gr.)

Eur. gecert. Beëdigd RegisterMakelaar-Taxateur kunst,07-12-2007 antiek en inboedel s. Gemeentegids Haren 150x24.indd 1 10:11:18 Postbus 16, 9750 AA Haren (Gr.) telefoon: (050) 312 77 33

Bezoek ons op: www.jrhvandenhende.nl 07-12-2007 10:11:18

J.R.H. van den Hende Eur. gecert. Beëdigd RegisterMakelaar-Taxateur kunst, antiek en inboedels. van PostbusJ.R.H. 16, 9750 AA Haren (Gr.) den Hende Postbus 16, 9750 AA Haren (Gr.)

Postbus 16, 9750 AA Haren (Gr.)

telefoon: 312RegisterMakelaar-Taxateur 77 33 Eur. gecert.(050) Beëdigd kunst, antiek en inboedels. Bezoek ons op:AAwww.jrhvandenhende.nl Postbus 16, 9750 Haren (Gr.) telefoon: (050) 312 77 33

Bezoek ons op: www.jrhvandenhende.nl07-12-2007

10:11:18

07-12-2007 10:11:18


95


97


De De vakman vakman in in uw uw tuin tuin

Van nature goed! ontwerp, aanleg en onderhoud (050) 406 19 91 www.bartelds.nl ontwerp, aanleg en onderhoud (050) 406 19 91 www.bartelds.nl

Leef, Leef, woon woon en en geniet! geniet! Wonen is allang niet meer een uitsluitend zakelijk verhaal. Dus wilt u ook Wonen is allang niet meer een uitsluitend zakelijk verhaal. Dus wilt u ook en een makelaar die niet uitsluitend zakelijk is. Betrokkenheid, dienstverlening een makelaar die niet uitsluitend zakelijk is. Betrokkenheid, dienstverlening en een persoonlijkheid; een makelaar met een eigen gezicht. Of, zoals in mijn geval, persoonlijkheid; eenvrouwelijke makelaar met een eigen gezicht. Of, zoals in mijn geval, een makelaar met een touch’. makelaar met een vrouwelijke touch’. Weten wat dit voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op voor een, Weten wat dit voor u kan betekenen? vanzelfsprekend kosteloos, gesprek. Neem dan vrijblijvend contact op voor een, vanzelfsprekend kosteloos, gesprek.

Jachtlaan 15, 9751 BP Haren 15, 9751 BP Haren TJachtlaan 050 - 5350533 F 050 - 5350532 T 050 - 5350533 F 050 - 5350532

info@aimeestaal.nl info@aimeestaal.nl www.aimeestaal.nl www.aimeestaal.nl


Het makelaarsteam Mervyn Zeldenrust Frank Olderode Jet Winters Marcel Roelofs

Kantoor Haren Rijksstraatweg 26a 9752 AE Haren T 050 5340515 F 050 5340640 I www.ververjetwinters.nl E info@ververjetwinters.nl Kantoor Groningen Spilsluizen N.z. 11 9712 NR Groningen T 050 3188900 F 050 3138251

Gemeentegids Haren 2012  

gemeentegids haren 2012

Advertisement